Sunteți pe pagina 1din 7

PARLAMENTUL EUROPEAN

Stroe Mihai Cristian


Grupa 1 (232)

Cuprins
Introducere..................................................................................................................................................2
Istoric...........................................................................................................................................................2
Componenţă................................................................................................................................................3
Principalele grupuri politice sunt.................................................................................................................3
Principalele funcţii ale Parlamentului European..........................................................................................3
Puteri...........................................................................................................................................................5
Puterea legislativă...................................................................................................................................6
Puterea bugetară.....................................................................................................................................6
Puterea de control...................................................................................................................................6
Introducere

Parlamentul European este un forum important pentru dezbaterile politice și luarea de


decizii la nivelul UE. Deputații în Parlamentul European sunt aleși în mod direct de alegători în
toate statele membre pentru a reprezenta interesele cetățenilor în procesul legislativ al Uniunii
Europene și pentru a se asigura că celelalte instituții ale UE își desfășoară activitatea în mod
democratic.

Parlamentul exercită rolul de colegislator, având, împreună cu Consiliul, competența de a


adopta și modifica propunerile legislative și de a adopta bugetul Uniunii. De asemenea, el
supraveghează activitatea Comisiei și a celorlalte organisme europene și cooperează cu
parlamentele naționale din țările UE, care își aduc și ele contribuția.
Parlamentului European consideră că rolul său constă nu doar în promovarea unui proces
decizional democratic în Europa, dar și în sprijinirea luptei pentru democrație, a libertății de
exprimare și a unor alegeri corecte în întreaga lume.
Parlamentul European este o autoritate legislativă a Uniunii Europene . Parlamentul este
ales prin vot direct o dată la cinci ani. Împreună cu Consiliul Uniunii Europene și cu Comisia
Europeană, exercită puterea legislativă a UE. Parlamentul este compus din 705 de membri, care
reprezintă al doilea cel mai mare electorat democratic în lume.

Istoric

Parlamentul European, constituit prin Tratatul CECO din 1952 (Adunarea


Parlamentară), este forumul democratic prin excelenţă al Uniunii. Parlamentul European este cel
mai mare parlament multinaţional. Acesta reprezintă cetăţenii Uniunii Europene, fiind alcătuit
din 736 de membri, aleşi prin vot direct universal, din cinci în cinci ani, din cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene. Orice cetăţean al Uniunii Europene poate vota sau candida la
alegerile europene în ţara în care locuieşte, indiferent de naţionalitatea sa. Primele alegeri pentru
Parlamentul European au avut loc în anul 1979.

Componenţă

Membrii Parlamentului European nu desfăşoară activitate grupaţi pe naţionalităţi, ci


funcţie de afinităţile lor politice, formând grupări transnaţionale. Statutul deputaţilor
Parlamentului european este reglementat atât de norme de drept comunitar cât şi de norme de
drept naţional. Parlamentul, prin regulament intern, poate să impună membrilor săi reguli
particulare de conduită. Cumulul mandatului european cu un mandat naţional este autorizat pe
plan european dar este interzis pe plan naţional.
Organizarea internă a Parlamentului european cuprinde un Birou, Conferinţa
preşedinţilor, comisii şi grupurile politice parlamentare. Preşedintele Parlamentului, cei 14
vicepreşedinţi şi cei 5 chestori sunt aleşi de membrii Parlamentului prin vort secret pentru o
perioadă de 2 ani şi jumătate (jumătate de mandat) şi formează Biroul Conferinţa preşedinţilor
cuprinde preşedintele Parlametnului şi preşedinţii grupurilor politice. (ceeol.com)

Principalele grupuri politice sunt:


- Grupul Partidului Popular European (democrat-creştini) şi Democraţilor Europeni –
PPE – DE;
- Grupul Partidului Socialiştilor Europeni PSE;
- Grupul Alianţei Democraţilor Liberalilor pentru Europa (ALDE);
- Grupul Verzilor Alianţa Liberă Europeană (V/ALE);
- Grupul Confederal al Stângii Unitare Europene/Stânga Verde Nordică – GUE/NGL;
- Grupul Uniunii pentru Europa Naţiunilor – UEN;
- Grupul Independenţei şi democraţiei - IND/DEM;
- Grupul celor Neînscrişi;

Principalele funcţii ale Parlamentului European

1) Funcţia legislativă
Parlamentul European deţine această funcţie împreună cu Consiliul Uniunii Europene.
Funcţia legislativă constă în principal în 3 proceduri de decizie diferite.

2) Funcţia bugetară
În fiecare an, Comisia pregăteşte un proiect de buget care este supus aprobării Consiliului.
Parlamentul poate propune sau chiar modifica repartizarea sau sumele alocate din anumite
secţiuni ale bugetului. Bugetul în forma finală este adoptat de către Parlamentul European, de
regulă în luna decembrie. El poate adopta bugetul sau îl poate respinge, aşa cum a procedat în
mai multe situaţii. În acest caz, întreaga procedură se reia.
Cât priveşte controlul bugetului, Parlamentul îşi împarte atribuţiile cu Consiliul şi are ultimul
cuvânt cu privire la cheltuielile neobligatorii. Parlamentul poate respinge definitiv bugetul,
cumulând atribuţii cu privire la controlul execuţiei acestuia şi descărcarea cu privire la execuţia
bugetului.

3) Controlul democratic asupra instituţiilor europene


Parlamentul European este responsabil cu alegerea numirii Preşedintelui Comisiei
Europene (pe care trebuie sa-l aprobe cu majoritatea voturilor membrilor săi) şi acordarea votului
de investitură noii Comisii Europene, care nu se poate constitui decât după audierea de către
Parlament a fiecărui membru propus (pentru prima dată în 1995). De asemenea, Parlamentul
dezbate şi votează programul anual al Comisiei.
Această putere s-a extins de la supravegherea Comisiei şi asupra Consiliului, Consiliului
European şi a organismelor de cooperare politică răspunzătoare în faţa Parlamentului European.
Parlamentul European trebuie să supravegheze în primul rând activitatea Comisiei
Europene.
În acest sens, el are puterea de a elibera din funcţie, în bloc, pe membrii Comisiei printr-o
moţiune de cenzură. O astfel de moţiune poate fi aprobată doar prin votul unei majorităţi de două
treimi din voturile exprimate, care în acelaşi timp trebuie să reprezinte majoritatea numărului
membrilor Parlamentului. De asemenea, având în vedere caracterul grav al unei astfel de
moţiuni, a fost prevăzută o „perioadă de reflecţie” de cel puţin trei zile între propunerea moţiunii
şi votarea ei.
Adoptarea unei moţiuni de cenzură are drept efect propunerea unei noi Comisii. Această
situaţie subliniază de ce Comisia trebuie să acorde atenţie părerilor Parlamentului, aşa cum
guvernele naţionale sunt obligate faţă de parlamentele naţionale.
Moţiunea de cenzura rămâne ca o ultima măsură de acţiune a Parlamentului contra
Comisiei, chiar dacă existenţa şi folosirea ei pot influenţa profund relaţiile dintre aceste două
instituţii comunitare, evidenţiind dependenţa politică a Comisiei faţă de Parlament. Această
dependenţă este prevăzută într-o serie de prevederi ale Tratatelor şi în procedurile dezvoltate de
practica parlamentară comunitară.
O altă modalitate de control asupra Comisiei este dialogul continuu între Comisie şi
Parlament, în cadrul căruia, întrebările parlamentare scrise sau orale reprezintă un mijloc special
de supraveghere la îndemâna Parlamentului European.
De trei ori pe an Preşedintele Consiliului Uniunii Europene trebuie să facă declaraţii în faţa
Parlamentului, înaintea viitoarei întâlniri a Consiliului European.
Programul preşedinţiei este prezentat de către preşedintele Consiliului Uniunii Europene la
începutul şi sfârşitul mandatului său de şase luni.
preşedintele Consiliului Uniunii Europene trebuie să informeze cu regularitate Parlamentul
asupra problemelor de politică externă ce au fost examinate în cadrul cooperării politice
europene. (Europeană)

4) Atribuții în domeniul relațiilor externe


Actul Unic European stabileşte necesitatea aprobării de către Parlament a unor acorduri
internaţionale de cooperare sau de asociere, precum şi a noilor acorduri de aderare. La Maastricht
sa hotărât ca aprobarea Parlamentului să fie obligatorie şi pentru procedura electorală uniformă,
cetăţenia europeană şi pentru fondurile structurale. Înaltul Reprezentant pentru PESC trebuie să
informeze Parlamentul asupra activităților sale și să se consulte cu acesta. Parlamentul îi poate
adresa întrebări sau îi poate da recomandări.

5) Primirea petițiilor
Parlamentul examinează petiţiile care îi sunt adresate de către cetăţenii Uniunii cu privire la
subiectele de importanţă pentru domeniile de activitate ale Uniunii. (ceeol.com)

6. Numirea unor oficiali europeni


Parlamentul European numește Mediatorul (Ombudsmanul) European și pe alți oficiali
comunitari.

Puteri

Puterea legislativă, prin care împreună cu Consiliul Uniunii Europene adoptă legislația
europeană (directive, ordonanțe, decizii). Această coparticipare la procesul legislativ asigură
legitimitatea democratică a textelor de lege adoptate. PE nu are drept de inițiativă, adică nu poate
înainta propriile proiecte de legi. Acest drept de inițiativă îl are la ora actuală numai Comisia
Europeană. După semnarea Tratatului de la Nisa, în majoritatea domeniilor politice deciziile se
iau pe principiul coparticipativ, la care parlamentul și Consiliul au drepturi egale, urmând ca în
cazul în care nu se ajunge la un consens decizia să fie luată în a treia ședință, în cadrul unei
comisii de mediere. (europarl.europa.eu)

Puterea bugetară. Parlamentul European împreună cu Consiliul sunt organele bugetare


ale UE. Comisia Europeană întocmește un proiect de buget. În faza de aprobare a bugetului
Parlamentul și Consiliul au posibilitatea de a efectua modificări. La capitolul de venituri bugetare
ultimul cuvânt îl are Consiliul, la cel de cheltuieli îl are Parlamentul. Dreptul de intervenție al
Parlamentului în domeniul cheltuielilor agricole este însă foarte redus. Însă de când
Parlamentului i s-a acordat dreptul de intervenție bugetară, ponderea cheltuielilor agricole din
bugetul UE (cca. 100 mld. euro în anul 2004) a scăzut de la aprox. 90% la 50%. Pentru exercițiul
bugetar 2005 s-a prevăzut o creștere a bugetului cu 10%, la suma de 109,5 miliarde euro.

Puterea de control democratic asupra Comisiei Europene. Înainte de numirea


membrilor acesteia, Parlamentul analizează în comisiile sale competența și integritatea
comisarilor desemnați (propuși). Parlamentul poate aproba numirea membrilor comisiei, sau
impune retragerea unuia din comisari prin neacordarea votului de încredere.

Parlamentul European este instituția parlamentară aleasă în mod direct a Uniunii


Europene . Împreună cu Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, exercită funcția
legislativă a UE. Parlamentul este compus din 751 membri, care reprezintă al doilea cel mai
mare electorat democratic din lume și cel mai mare electorat democratic transnațional din lume .
Din 1979, a fost ales direct la fiecare cinci ani prin vot universal. Cu toate acestea, prezența la
vot la alegerile pentru Parlamentul European a scăzut consecutiv la fiecare alegere de la acea
dată și a fost sub 50% din 1999. Prezența la vot în 2009 a fost de 43% din toți alegătorii
europeni, variind de la 90% în Luxemburg și Belgia , la 20% în Slovacia. Prezența la vot a fost
sub 50% în 18 din cele 27 de state membre de atunci.
Primul tratat european, care a încurajat înființarea de grupuri politice în Parlamentul
European, a fost Tratatul de la Maastricht, care a instituit o Uniune Europeană, semnat în 1992 și
a intrat în vigoare un an mai târziu. Partidele politice au jucat întotdeauna un rol important în
societățile democratice, rol demonstrat de funcționarea rolului de mediator între societate și
guvern, pe care îl îndeplinesc. În Parlamentul European, grupurile politice sunt expresia
doctrinară a unei coeziuni paneuropene. (eppgroup.eu)
Bibliografie
ceeol.com. n.d. 12 01 2022. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=566627>.

ceeol.com. n.d. 12 01 2022. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=872019>.

eppgroup.eu. n.d. 12 01 2022. <https://www.eppgroup.eu/ro/despre-noi/cum-muncim>.

europarl.europa.eu. n.d. 12 01 2022. <https://www.europarl.europa.eu/portal/ro>.

Europeană, Comisia. adrvest.ro. 2020. 12 01 2022. <https://adrvest.ro/attach_files/O%20Uniune%20a


%20Inovarii.pdf>.

S-ar putea să vă placă și