Sunteți pe pagina 1din 34

1

1
DR_DJ_III_DR_COMUNITAR
DREPT COMUNITAR
MULTIPLE CHOICE
1. Deciziile formulate de Tribunalul de Prima Instanta:
a. sunt definitive si irevocabile
b. pot fi atacate cu apel la Curtea Europeana de Justitie
c. pot fi atacate cu recurs la Curtea Europeana de Justitie, acestea vizand doar
probleme de drept
d. pot fi atacate cu recurs la Curtea europeana de Justitie, acestea vizand doar
probleme de fapt
2. Tribunalul de prima instanta este competent sa solutioneze:
a) actiuni introduce de personae fizice si juridice impotriva actelor institutiilor comunitare
sau impotriva abtinerii acelor institutii de a lua o decizie;
b) actiuni introduce de statele membre impotriva Comisiei Europene;
c) actiuni introduce de un stat membru impotriva altui stat membru;
d) actiuni in domeniul marcilor comunitare.
a. a+b+d
b. a+b+c
c. c
d. a+b+c+d
3. Curtea de Conturi :
a) a fost creata la initiativa Parlamentului European;
b) a fost creata prin Tratatul de revizuire bugetara de la Bruxelles;
c) nu exista aceasta institutie la nivelul UE;
d) inlocuieste comisarii pentru conturi prevazuti in tratatul CECO
a. a+b
b. b+d
c. c
d. a+b+d
4. COREPER este structurat in:
a. trei parti
b. doua parti
c. patru parti
d. este unitar
5. Activitatea institutiilor comunitare este guvernata de:
a) principiul autonomiei de vointa;
b) principiul atribuirii de competente;
c) principiul echilibrului institutional;
d) principiul subsidiaritatii
a. a+b+c
b. a+b+c+d
c. a+b+d
d. b+c+d
2
6. Tratatul privind CECO:
a) a fost semnat si incheiat pentru o perioada de 50 de ani;
b) a fost semnat in 1951 la Paris;
2

c) a intrat in vigoare in 1952;
d) a fost semnat si incheiat pe perioada nedeterminata;
a. a+b+c+d
b. a+b+d
c. a+b+c
d. b+c+d
7. Consiliul Europei:
a) s-a constituit la 5 mai 1949;
b) a fost infiintat in urma Congresului de la Haga din 1948;
c) a fost alcatuit initial din 16 state europene;
d) este in prezent principalul organ decisional al Uniunii Europene;
e) are sediul la Bruxelles.
a. a+b+c
b. a+b+c+e
c. a+b+d
d. a+b+c+d
8. Ce post de comisar European a primit Romania odata cu aderarea la UE?
a. Comisarul European pentru justitie
b. Comisarul European pentru concurenta
c. Comisarul European pentru multilingvism
d. Comisarul European pentru agricultura
9. Membrii Comisiei Europene:
a) sunt resortisanti ai statelor Uniunii;
b) sunt alesi dupa criterii de competenta;
c) reprezinta statele din care provin in executivul comunitar;
d) solicita si accepta instructiunile guvernului national al statului de origine.
a. a+b+c+d
b. a+b
c. a+c+d
d. a+b+c
10. Prin dispozitiile tratatului de la Nisa s-au adus modificari:
a) de natura institutionala;
b) ce au avut ca scop consolidarea rolului colegislator al Parlamentului European;
c) ce au vizat reducerea cazurilor in care statele membre pot folosi dreptul de vot;
d) privind sistemul jurisdictional si cooperarea consolidate.
a. a+d
b. a+b+d
c. a+b+c
d. a+b+c+d
3
11. Sunt caracteristici ale institutiilor comunitare fundamentale:
a) lipsa personalitatii juridice;
b) se bucura de imunitate;
c) subsidiaritatea;
d) participa direct la luarea deciziei comunitare;
e) raspund unor nevoi distincte;
a. a+d+e
b. b+c
3

c. c
d. c+d+e
12. Cine numeste mediatorii ce au ca atributie primirea plangerilor care privesc proasta
administrare in activitatea institutiilor sau organelor comunitare?
a. Comisia Europeana
b. Unitatile administrative teritoriale din statele membre
c. Presedintele Comisiei Europene
d. Parlamentul European
13. Austria a aderat la UE n
a. 1981
b. 1987
c. 1995
d. 1993
14. Dreptul comunitar este un drept care
a. prevaleaz asupra dreptului naional
b. nu are aplicabilitate imediat
c. se aplica doar in domeniile unde dreptul national nu contine reglementari
d. indiferent de reglementare, acesta se aplica prin intermediul emiterii de norme in
legislatia nationala
15. Regulamentul poate avea ca autor:
a)Banca centrala european
b)Consiliul Uniunii europene
c)Comisia european
d)Parlamentul European
a. a+c
b. b+c
c. b+c+d
d. a+c+d
16. Ierarhia izvoarelor de drept european a fost fixat de
a. Tratatele comunitare
b. Jurisprudena comunitar
c. Tratatele si jurisprudenta comunitare
d. Cutuma

17. Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951 (care a creat CECO) si cele dou tratate de la Roma
din 25 martie 1957 (care sunt la originea CEE si EUROATOM) sunt
a. tratate internaionale
b. Constituia Uniunii europene
c. tratate bilaterale
d. tratate modificatoare
4
18. Dreptul comunitar reiese
a. din dreptul comunitar originar
b. din dreptul comunitar secundar
c. din izvoarele scrise si nescrise
d. din dreptul comunitar secundar si jurisprudenta CJE

19. Izvoarele complementare ale dreptului comunitar includ:
a) acordurile ncheiate de Comunitate;
4

b) acordurile ncheiate de Statele membre cu tere state;
c) acordurile ncheiate ntre Statele membre;
d) acordurile comerciale incheiate de Comunitate si de statele membre cu grupari si organizatii
internationale
a. a+b
b. b+c+d
c. a+b+c+d
d. a+b+d

20. Judecatorul comunitar face apel
a. la toate principiile de drept internaional public
b. la anumite principii de drept internaional public
c. la nici un principiu de drept internaional public
d. exclusiv la principiile de drept international public

21. Instrumentele privilegiate de realizare a pieei interne au fost
a. regulamentul
b. recomandarea
c. decizia
d. avizul

22. Decizia este un act
a. cu for individual
b. cu for genaral
c. reprezinta un acord bilateral intre Uniune si un stat membru
d. reprezinta un acord bilateral intre Uniune si statele membre

23. Actele care nu au fora juridic de constrangere sunt
a. directivele
b. deciziile
c. regulamentele
d. avizele

24. Directiva european poate avea ca autor:
a) Banca centrala european ;
b) Comisia european;
c) Consiliul european;
d) Consiliul Uniunii Europene.
a. a+c
b. a+b+d
c. b+d
d. b+c+d
5
25. Ierarhia izvoarelor de drept european a fost fixat de
a. Tratatele comunitare
b. Tratatele si jurisprudenta comunitar
c. Jurisprudena comunitar
d. Cutuma

26. Presedintele Bancii europene de investitie (BEI)
5

a. este numit pentru un mandat de patru ani
b. este numit pentru un mandat de sase ani
c. este titularul unui mandat care nu poate fi renoit
d. este numit pe un mandat de doi ani

27. Misiunile SEBC (Sistemul european al bncii centrale) sunt:
a) de a determina si conduce politica monetar a Uniunii europene;
b) de a asigura buna functionare a sistemelor de plai;
c) de a administra rezervele de schimb oficiale ale Statelor membre;
d) de a informa Consiliul asupra politicilor monetare ale Bancii centrale europene.
a. a+b
b. c+d
c. a+b+c
d. b+c+d

28. BEI este
a. o institutie comunitar
b. o banc
c. o institutie comunitar si o banc
d. echivalentul unei banci centrale (nationale) la nivel comunitar

29. Banca european de investiii (BEI) a fost creat de
a. Actul unic european
b. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul CEE din 25 martie 1957
d. Tratatul de la Amsterdam

30. Comitetul economic si social (CES) poate fi consultat
a. de Curtea de Justiie a Comunitatilor europene
b. de Consiliul de Minitrii (consiliul UE)
c. doar de Parlamentul European
d. doar de Comisia europeana, fiind o institutie in subordinea acesteia

31. Tratatul de la Amsterdam
a. reduce competenele Curii de conturi europeane
b. consolideaza statutul Curii de conturi europene
c. permite intentarea la Curtea de conturi european de recursuri n anulare n
vederea salvgardrii prerogativelor sale
d. creeaza Curtea de Conturi europeana
32. Curtea de conturi a fost creat de
a. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Bruxelles
c. Actul unic european
d. Tratatul de la Roma
6
33. Procedura care a permis Curtii de Justiie a Comunitailor europene s garanteze unitatea
interpretarii dreptului comunitar este
a. procedura recursului n responsabilitate extra contractual
b. procedura chestiunii prejudiciale
6

c. procedura recursului n anulare
d. procedura recursului in iterpretare
34. Curtea de Justiie a Comunitailor europene controleaz legalitatea actelor instituiilor prin
metoda
a. recursurilor n carent
b. recursurilor prejudiciale
c. recursurilor n anulare
d. recursurilor in interpretare
35. Membri Curii de Justiie a Comunitailor europene sunt numii de
a. Comisia european
b. Consiliul Uniunii europene
c. Consiliul european
d. guvernele Statelor membre
36. Cine este presedintele Parlamentului European ?
a. Jacques Delors
b. Pat Cox
c. Hans-Gert Pottering
d. Josep Borrell
37. Parlamentul european are la acest moment un numar de:
a. 626 alesi
b. 786 alesi
c. 732 alesi
d. 750 alesi
38. Mediatorul european
a. nu are puterea de a ancheta reclamaiile care privesc administrarile naionale,
regionale sau locale a Statelor membre
b. are puterea de a ancheta reclamaiile care privesc administrarile naionale,
regionale sau locale a arilor membre
c. este numit pentru sase ani
d. este numit dup fiecare alegere a Parlamentului european pe durata legislaturii
39. Functia de Ministrul de externe al UE a fost prevazuta de
a. Tratatul de la Maastricht ;
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Constitutia pentru Europa
d. Tratatul de la Nisa
40. Sistemul de votare al Consiliului Uniunii europene este urmatorul
a. fiecare Stat membru dispune de un vot egal ca si celelalte
b. exist o ponderaie a voturilor ntre Statele membre
c. Franta, Germania, Marea Britanie si Italia au dreptul la doua voturi fata de numai unul al
celorlalte state membre
d. statele fondatoare ale celor trei comunitati au dreptul la cate doua voturi fata de numai
unul al celorlalte state membre
7
41. Mediatorul european este desemnat de
a. Parlamentul european si Comisia european
b. Comisia de petiii a Parlamentului european
c. Parlamentul european
d. Consiliul Uniunii europene si Parlamentul european
42. Procedura de codecizie a fost extinsa prin:
7

a. Tratatul de la Roma
b. Tratatul de la Maastricht
c. Actul unic european
d. Tratatul de la Nisa
43. Secretariatul general al comitetului internaional pentru chestiuni de cooperare economic
european (S.G.C.I.) este :
a. un serviciu al Comisisei
b. nsrcinat s vegheze la buna aplicare de catre Comisie a dreptului comunitar
c. in subordinea Consiliului Uniunii
d. organizat n sectoare
44. Procedura de desemnare a Comisiei europene a fost modificata prin
a. Actul Unic European
b. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul de la Nisa
d. Tratatul de la Bruxelles
45. Misiunile Comisiei sunt urmatoarele:
a) este gardianul tratatelor;
b) fixeaz obiectivele politice;
c) coordoneaz politicile naionale;
d) este nsrcinat cu aplicarea politicilor comunitare
a. a+b
b. c+d
c. a+d
d. b+c
46. Comisia europeana poate fi revocata de
a. Parlamentul european
b. Curtea de justiie a Comunitailor europene
c. Consiliul european
d. Consiliul Uniunii europene
47. Sistemul rotaiilor semestriale :
a. ntareste presedinia Consiliului
b. slbeste presedinia Consiliului
c. a fost confirmat de proiectul Constituiei europene adoptat n iunie 2003 de
Convenia asupra viitorului Europei
d. a fost infirmat de proiectul Constituiei europene adoptat n iunie 2003 de
Conventia asupra vitorului Europei
8
48. Consiliul Uniunii europene mparte autoritatea de decizie n materie bugetar cu
a. Comisia european
b. Parlamentul european
c. Curtea de conturi european
d. Consiliul european
49. Rolul Consiliului Uniunii europene este
a. de coordonare a politicilor nationale
b. de legiferare pentru Uniunea european
c. de punere n aciune a politicilor comunitare
d. de aprobare a bugetului Uniunii Europene
50. Dupa 1957, presedinia Uniunii europene este exercitat
a. pe o durata de sase luni
8

b. pe o durata de dou luni
c. de marile State ale Uniunii europene
d. pe o durata de douasprezece luni
51. Consiliul european
a. are obligaia s prezinte Parlamentului european un raport n urma fiecarei
reuniuni
b. nu are obligatia s prezinte Parlamentului european un raport n urma fiecarei
reuniun
c. are obligatia de a prezenta Parlamentului un raport anual
d. are obligatia sa prezinte fiecarui Parlament national un raport in urma fiecarei reuniuni
52. Presedintele Consiliului european este asigurat de Seful Statului sau de guvernul a carui
ara exercit
a. presedenia Comisiei europene
b. presedenia Consiliului Uniunii europene
c. presedenia Parlamentului european
d. presedentia Curtii Europene de Justitie
53. Textul care consacr existenta juridica a Consiliului european este
a. tratatul CECO
b. tratatul CEE
c. Actul unic european
d. Tratatul de la Maastricht
54. Consiliul european reuneste :
a. sefii de Stat si de guvern ai arilor membre si presedintele Parlamentului european
b. sefii de Stat si de guvern ai rilor membre si presedintele Consiliului Uniunii
europene
c. sefii de Stat si de guvern ai rilor membre si presedintele Comisiei europene
d. sefii de stat si de guvern ai statelor membre, presedintele Parlamentului european,
presedintele Comisiei europene si presedintele Curtii de Conturi europene

55. Coperarea in Justitie si Afacereile Interne face parte din
a. primul pilon al Uniunii
b. al doilea pilon al Uniunii
c. al treilea pilon al Uniunii
d. este anterioara infiintarii Uniunii, facand parte din obiectivele tratatului CEE

56. Tratatul de la Amsterdam
a. suprim tratatul de la Maastricht
b. revizuieste tratatul de la Maastricht
c. suprima Actul unic european
d. revizuieste Actul unic european

57. Obiectivele politicii externe si de securitate comun (PESC) sunt
a. promovarea cooperarii internaionale
b. mentinerea pcii si consolidarea securitaii internaionale
c. consolidarea securitaii Uniunii si a Statelor membre sub toate formele sale
d. lupta impotriva terorismului

58. Actul unic european:
a. modific tratatul de la Roma
9

b. relanseaz activitatea comunitar
c. instaureaz o Uniune european
d. unifica cele trei Comunitati

59. Conform Tratatelor de la Roma aciunea n anulare se introduce n termen de
a. 1 luna
b. 2 luni
c. 6 luni
d. 12 luni

60. Mediatorul European este numit pe o durata de
a. 4 ani
b. 5 ani
c. 6 ani
d. 2 ani

61. Politica extern si de securitate comun (P.E.S.C.) a fost pus n aplicare prin
a. Tratatul de la Roma
b. Actul Unic European
c. Tratatul de la Maastricht
d. Tratatul de la Amsterdam

62. Ct nseamn votul cu majoritate calificat la Consiliul de Ministri al Uniunii Europene
a. 62/87
b. 68/87
c. 72/87
d. 70/87

63. Mandatul comisarilor europeni este de
a. 4 ani
b. 5 ani
c. 6 ani
d. 3 ani

64. Care sunt rile din U.E. n care nu a fost pus n circulaie moneda Euro?
a. Suedia, Danemarca, Marea Britanie
b. Suedia, Irlanda, Marea Britanie
c. Finlanda, Irlanda, Marea Britanie
d. Portugalia, Marea Britanie, Spania

65. Tribunalul de Prim Instan a fost infiinat prin
a. Tratatul de Fuziune
b. Actul Unic European
c. Tratatul de la Maastricht
d. Tratatul de la Roma

66. n ce an au aderat la Uniunea European Spania si Portugalia?
a. 1977
b. 1986
10

c. 1989
d. 1981

67. Comunitatea Europeana a energiei atomice (C.E.E.A.) a fost instituit prin
a. Tratatul de la Bruxelles
b. Tratatul de la Paris
c. Tratatul de la Roma
d. Tratatul de la Amsterdam
68. Summitul de la Laeken a instituit
a. Comisia European
b. Comitetul European
c. Convenia European
d. Parlamentul European
69. Din Consiliul European n afar de sefii de state si de guverne face parte de drept si
a. presedintele Comisiei Europene
b. presedintele Parlamentului European
c. presedintele Consiliului de Ministrii
d. presedintele Curtii Europene de Justitie
70. Comisia European este o instituie
a. clasic
b. integrat
c. intemeiata pe principiul raspunderii politice individuale
d. subordonata Parlamentului european
71. Curtea de Conturi a Uniunii Europene a cptat statut de instituie prin
a. Tratatul de la Bruxelles, de fuziune
b. Actul Unic European
c. Tratatul asupra Uniunii Europene
d. Constitutia europeana
72. Conform Tratatului de la Amsterdam termenul de armonizare al politicilor n domeniile
imigrrii si dreptului de azil este de
a. 2 ani
b. 3 ani
c. 5 ani
d. 7 ani
11
73. Ce ar deine n prezent presedinia Uniunii Europene:
a. Spania
b. Germania
c. Slovenia
d. Portugalia
74. Acordul de la Schengen a fost semnat n anul
a. 1985
b. 1990
c. 1995
d. 1972
75. Comunitatea Economic European (C.E.E.) a devenit Comunitatea European (C.E.)
prin
a. Tratatul de la Amsterdam
b. Actul Unic European
11

c. Tratatul de la Maastricht
d. Tratatul de la Bruxelles
76. Tratatul de la Maastricht a intrat n vigoare la
a. 7 februarie 1992
b. 1 ianuarie 1993
c. 1 noiembrie 1993
d. 1 martie 1992
77. Cele trei state care au semnat Actul Unic European n a doua etap sunt
a. Italia, Spania si Portugalia
b. Italia, Danemarca si Grecia
c. Frana, Danemarca si Grecia
d. Marea Britanie, Irlanda, Spania
78. Cele 11 criterii pentru aderarea noilor state din Europa Central au fost stabilite de:
a. Consiliul European de la Copenhaga
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Consiliul European de la Viena
d. Tratatul de la Nisa
79. Grecia este membru al Comunitilor din anul:
a. 1973
b. 1981
c. 1986
d. 1993
80. Compromisul de la Luxemburg a soluionat
a. intrarea Marii Britanii n comuniti
b. criza scaunului gol
c. alegerea Parlamentului prin vot direct
d. unificarea institutiilor celor trei comunitati
81. Comunitatea European a Crbunelui si Oelului a fost instituit prin
a. Tratatul de la Bruxelles
b. Tratatul de la Roma
c. Tratatul de la Paris
d. Tratatul de la Amsterdam
12
82. Congresul din anul 1926 pentru constituirea Uniunii europene a avut loc la
a. Paris
b. Roma
c. Viena
d. Berlin
83. n cte state a nceput s fie utilizat EURO"
a. 9
b. 12
c. 14
d. 15
84. Cand a aderat Danemarca la UE ?
a. 1973
b. 1986
c. 1995
d. 1981
85. Ce dat a fixat Romnia n mod unilateral pentru aderarea la UE
12

a. 2004
b. 2007
c. 2009
d. 2002
86. Cine numeste pe membri Curii de Conturi a Uniunii Europene
a. Consiliul de Ministri al Uniunii Europene
b. Parlamentul European
c. Comisia Europeana
d. guvernul fiecarui stat membru
87. Convenia European este un organism creat pe o durat de
a. 1 an
b. 2 ani
c. durat nelimitat
d. 4 ani
88. Sediul Comisiei Europene se afl la
a. Strasbourg
b. Luxemburg
c. Bruxelles
d. Schengen
89. Summitul UE din decembrie 2001 a avut loc la
a. Nisa
b. Laeken
c. Goteborg
d. Viena
90. Numarul membrilor n cadrul Comitetului Regiunilor este de
a. 222
b. 484
c. 626
d. 335
13
91. Durata mandatului la Consiliul Economic si Social al C.E/ C.E.E.A. este de
a. 2 ani
b. 4 ani
c. 5 ani
d. 3 ani
92. Cetenia European a fost stabilit prin:
a. Actul Unic European
b. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Roma
93. Hotrrile Curii Europene de Justitie n materia aciunii n interpretare au putere de lucru
judecat cu caracter
a. absolut
b. relativ
c. definitiv
d. exceptional
94. Principiile generale de drept comunitar
a. fac parte din legalitatea comunitar a caror respectare este asigurat de CJCE,
numai in masura in care sunt expres prevazute in legislatia secundara comunitara
13

b. nu fac parte din legalitatea comunitar a caror respectare este asigurat de CJCE
c. fac parte din legalitatea comunitar a caror respectare este asigurat de CJCE
d. fac parte din legalitatea comunitar a caror respectare este asigurat de CJCE,
numai in masura in care sunt expres prevazute de actele supuse controlului Curtii
95. Uniunea europeana
a. a aderat in 2000 la Convenia european a drepturilor omului
b. a adoptat n 1999 la Convenia european a drepturilor omului
c. a adoptat in 1999 Carta drepturilor fundamentale din Uniunea Europeana
d. a adoptat in 2000 Carta drepturilor fundamentale din Uniunea Europeana
96. Protocoalele si declaraiile anexate la tratatele constitutive nu aparin dreptului comunitar
original
a. nu aparin dreptului comunitar originar
b. apartin dreptului comunitar originar
c. apartin dreptului comunitar secundar
d. sunt reprezentate de jurisprudenta CJE
97. Parlamentarii europeni
a. sunt numiti dintre parlamentarii alesi in parlamentele nationale
b. nu pot fi si parlamentari nationali
c. pot fi si parlamentari nationali in masura in care participa si sunt alesi in cadrul
alegerilor pentru Parlamentul european
d. sunt desemnati de catre sefii de partide parlamentare, proportional cu procentele pe care
partidele respective le detin in parlamentele nationale
98. Curtea de Conturi a UE:
a. este un organ jurisdictional
b. nu este un organ jurisdictional
c. nu poate efectua controale asupra exercitiului bugetar al Uniunii decat la finalul
respectivului exercitiu bugetar
d. nu are competenta sa controleze provenienta si legalitatea veniturilor extrabugetare ale
Uniunii, acest control fiin de competenta Curtii Europene de Justitie
14
99. Comisia poate fi demis prin moiune de cenzur de catre
a. Consiliul european
b. Consiliul UE
c. Parlamentul European
d. Curtea Europeana de Justitie
100. Consiliul Uniunii europene:
a. este compus dintr-un ministru din fiecare stat membru
b. este compus din sefii de stat si de guvern ai statelor membre
c. este compus din comisarii europeni desemnati de fiecare stat membru si sefii de guvern
ai statelor membre
d. este compus din sefii de stat si de guvern ai statelor membre si presedintele Comisiei
Europene
101. Tratatul privind infiintarea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului a intrat in
vigoare la :
a. 9 mai 1950
b. 25 iulie 1952
c. 18 aprilie 1951
d. 25 martie 1957
102. Dupa sfarsitul celui de al Doilea Razboi Mondial, pe plan european s-au infiintat
urmatoarele tipuri de organizatii:
14

a. militare si politice
b. politice si economice
c. militare, economice si politice
d. militare si economice
103. Tratatul privind infiintarea CEE a fost semnat pentru o perioada de:
a. 50 ani
b. nelimitat
c. 30 de ani
d. 25 de ani cu posibilitatea de a fi prelungita pentru inca 25 de ani
104. Statele fondatoare ale CEE, CEEA si CECO sunt:
a. Franta, Italia, Germania, Marea Britanie, Belgia si Luxemburg
b. Franta, Italia, Germania, Marea Britanie, Olanda si Belgia
c. Franta, Germania, Marea Britanie, Olanda, Luxemburg si Belgia
d. Franta,Germania , Italia, Olanda, Belgia si Luxemburg
105. Unificarea institutiilor celor trei comunitati (CECO, CEE, CEEA) s-a facut prin Tratatul de
fuziune de la:
a. Amsterdam
b. Strasbourg
c. Bruxelles
d. Nisa
106. Presedintele Bancii europene de investitie (BEI)
a. este numit pentru un mandat de patru ani
b. este titularul unui mandat care nu poate fi renoit
c. este titularul unui mandat de trei ani, ce poate fi reinoit
d. este numit pentru un mandat de sase ani
15
107. Prin ce tratat a luat fiinta Comunitatea Economica a Carbunelui si Otelului?
a. Tratatul de la Amsterdam
b. Tratatul de la Paris
c. Tratatul de la Nisa
d. Tratatul de la Lisabona
108. Tratatul de infiintare a Comunitatii Economice Europene si cel de infiintare a Comunitatii
Europene a Energiei Atomice au fost adoptate si ratificate de:
a. Germania, Franta, Olanda, Marea Britanie, Belgia, Luxemburg si Italia
b. Germania, Italia, Olanda, Marea Britanie, Luxemburg si Belgia, Franta refuzand sa il
semneze
c. Germania, Franta, Olanda, Belgia, Luxemburg si Italia
d. Germania, Franta, Olanda, Marea Britanie, Belgia si Luxemburg
109. In ceea ce priveste tratatele de infiintare a CEE si CEEA, Marea Britanie:
a. a refuzat participarea la negocieri, deoarece era membra Commonwealth
b. a participat la negocieri, a semnat si ulterior ratificat tratatele, devenind membra
fondatoare a celor doua comunitati
c. a participat la negocieri, a semnat tratatele, dar acestea nu au fost ratificare de
Parlamentul britanic, care s-a pronuntat pentru un comert liber, fara Uniune vamala
d. a participat la negocieri, dar nu a semnat tratatele
110. Diferenta intre Comunitatea Economica Europeana si Uniunea Europeana:
a. nu exista, fiind doar o schimbare de denumire in urma tratatului de la Maastricht
b. consta un faptul ca Uniunea Europeana aduce in plus fata de Comunitatea Economica
Europeana libera circulatie a persoanelor
c. este majora in sensul in care, fata de comunitatea economica, Uniunea Europeana aduce
in plus ideea de uniune politica (cetatenia europeana, politica de externe si de securitate
comuna), uniunea monetara, cooperarea in domeniul justitiei si al afacerilor interne
15

d. consta in extinderea uniuniii economice cu itroducerea Euro ca moneda unica in toate
statele membre
111. Moneda unica euro:
a. poate fi adoptata ca moneda unica de catre un stat membru, dar numai daca indeplineste
anumiti parametrii economici de convergenta pentru mai multi ani consecutiv
b. poate fi moneda unica si pentru un stat nemembru al Uniunii Europene, daca doreste
acest lucru si tarile membre sunt de acord
c. poate fi adoptata ca moneda nationala de catre un stat membru doar in urma unui
referendum popular
d. devine automat moneda statului membru din momentul aderarii la Uniunea Europeana
112. Spatiul Schengen:
a. reprezinta un spatiu fara frontiere si controale vamale in interiorul Uniunii Europene, in
care cetatenii statelor membre ale acestui spatiu si rezidentii pot circula neingradit, fara
controale vamale, pe timp nedeterminat
b. reprezinta un spatiu fara frontiere si controale vamale in interiorul Uniunii Europene, in
care cetatenii statelor membre ale acestui spatiu si rezidentii pot circula neingradit, fara
controale vamale, pentru cel mult 6 luni intr-un an
c. reprezinta spatiul din interiorul granitelor Uniunii Europene, spatiu care se extinde
automat prin integrarea in Uniune a unui stat nou
d. Romania si Bulgaria fac parte din acest spatiu de la 1 ianuarie 2007
16
113. Unul din obiectivele primordiale ale Uniunii Europene este:
a. promovarea liberei concurente neingradite in spatiul comunitar
b. promovarea unui progres economic si social, echilibrat si durabil, prin crearea spatiului
fara frontiere interne, prin intarireacoeziunii economice si sociale si prin stabilirea unei
uniuni economice si monetare
c. promovarea protectiei sociale ca pilon al Uniunii Europene
d. promovarea Uniunii Europene ca Mare Putere politico-militara
114. Simbolurile Uniunii Europene sunt:
a. drapelul, imnul , deviza U.E(unitate si diversitate) si moneda euro
b. drapelul, imnul, deviza U.E(unitate si diversitate), emblemele institutiilor si organelor
UE si moneda euro
c. drapelul, imnul, deviza U.E(unitate si diversitate), emblemele institutiilor si organelor
UE si moneda euro si ziua UE (10 mai)
d. drapelul, imnul, deviza U.E(Unita in diversitate), emblemele institutiilor si organelor UE
si moneda euro si ziua UE (9 mai)
115. Institutiile comunitare fundamentale sunt:
a. Consiliul de Ministri, Comisia Europeana, Parlamentul, Curtea de Justitie, Curtea de
Conturi si Tribunalul de Prima Instanta
b. Consiliul de Ministri, Comisia Europeana, Parlamentul, Curtea de Justitie, Curtea de
Conturi si Tribunalul Functiei Publice al Uniunii Europene
c. Consiliul de Ministri, Comisia Europeana, Parlamentul, Curtea de Justitie si Curtea de
Conturi
d. Consiliul de Ministri, Comisia Europeana, Curtea de Justitie, Curtea de Conturi si
Tribunalul Functiei Publice al Uniunii Europene
116. Caracteristicile fundamentale ale institutiilorUniunii Europene sunt:
a) nu au personalitate juridica proprie;
b) actioneaza potrivit pricipiului subsidiaritatii;
c) participa direct la luarea deciziei comunitare;
d) nu pot lua direct decizii finale la nivel comunitar, acestea trebuind in prealabil aprobate sau
ratificate de institutiile competente ale statelor membre;
e) sunt comune pentru toate cele trei comunitati originare;
16

f) raspund fiecare in parte unor nevoi fundamentale, avand roluri distincte
a. a+c+e+f
b. a+b+f
c. a+b+c+e
d. a+d+e+f
117. Rolul Comisiei Europene este:
a. de a apara interesele statelor membre ale Uniunii
b. de a apara interesele poparelor statelor membre
c. de a apara interesul Comunitatilor ca singure entitati comunitare cu personalitate juridica
proprie
d. de a apara regulile de drept instituite prin tratate
118. Cele trei principii care guverneaza activitatea institutiilor comunitare, sunt:
a. principiul autonomiei de vointa, al subsidiaritatii, echilibrului institutional
b. principiul autonomiei de vointa, al subsidiaritatii, separatiei puterilor
c. principiul autonomiei de vointa, atribuirii de competente,echilibrului institutional
d. principiul subsidiaritatii, atribuirii de competente,echilibrului institutional
17
119. Puterea legislativa in cadrul UE o are:
a. Consiliul de Ministri
b. Comisia Europeana
c. Parlamentul European
d. Curtea de Conturi a Uniunii Europene
120. Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene sunt:
a. una si aceeasi institutie
b. Consiliul European se subordoneaza Consiliului Uniunii Europene
c. Consiliul European este format din ministrii de externe ai statelor membre, iar Consiliul
Uniunii Europene este format din sefii de stat si de guvern ai statelor membre
d. Consiliul European este format din sefii de stat si de guvern ai statelor membre, iar
Consiliul Uniunii Europene este format din ministrii de externe ai statelor membre, iar
primul poate functiona si in calitate de Consiliu al Uniunii Europene, dar reciproca nu
este valabila
121. Sunt institutii ale Uniunii Europene:
a. Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene
b. Consiliul Europei si Consiliul Uniunii Europene
c. Consiliul Europei si Consiliul European
d. toate cele trei institutii
122. Statul care exercita Presedintia Uniunii Europene:
a. se afla la presedintia Consiliului European pentru o perioada de 6 luni
b. se afla la Presedintia Consiliului Uniunii Europene pentru o perioada de 6 luni
c. este statul al carui cetatean este Presedintele Comisiei Europene
d. este statul al carui cetatean este Presedintele Parlamentului European
123. Sediul Consiliului Europei se afla la:
a. Maastricht
b. Bruxelles
c. Amsterdam
d. Strasbourg
124. Consiliul European inceheie acorduri internationale in numele Uniunii Europene, care au fost
negociate in prealabile de:
a. Parlament
b. Comisia Europeana
c. Curtea de Justitie
d. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri)
17

125. In luarea deciziilor sale, Consiliul European actioneaza in mod obisnuit pe baza unor:
a. avize si recomandari din partea Comisiei Europene
b. avize ale Comisiei Europene
c. propuneri sau recomandari ale Comisiei Europene
d. directive ale Comisiei Europene
126. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri) a fost infiintat prin:
a. Tratatele constitutive ale celor trei Comunitati
b. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Actul Unic European
18
127. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri) este format:
a. exclusiv din ministrii de externe ai statelor membre
b. din ministrii de externe si ministrii de resort atunci cand se discuta probleme sectoriale
c. intotdeauna din sefii de stat si de guvern ai statelor membre
d. functie de problemele discutate, din ministrii de externe(pentru probleme cu caracter
general) si din ministrii de resort (cand se discuta probleme specifice sectoriale: energie,
transporturi, etc.)
128. La acest moment Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri) are in componenta sa :
a. 15 membrii
b. 25 de membrii
c. 27 de membrii
d. 29 de membrii
129. In relatiile sale externe Uniunea Europeana este reprezentata si angajata de:
a. Presedintele Comisiei Europene
b. Presedintele Consiliului de Ministri
c. Presedintele Parlamentului European
d. Presedintele Uniunii Europene
130. Comisarii europeni:
a. sunt desemnati de catre fiecare stat membru pentru un mandat de 5 ani, daca nu sunt intre
timp revocati de catre statul care i-a desemnat
b. sunt propusi de catre fiecare stat membru si desemnati de catre Consiliul de Ministri
impreuna cu viitorul Presedinte al Comisiei pentru un mandat de 5 ani cu posibilitatea de
a fi realesi si fara posibilitatea de a fi demisi de catre statul care i-a propus sau oricare alt
stat membru
c. sunt numiti in functie de Parlamentul European
d. pot fi demisi doar de catre Consiliul European
131. Alegeti varianta corecta:
a. Comisia defineste orientarile generale ale PESC pe baza carora Consiliul de Afaceri
Externe hotaraste, in unanimitate, domeniile ce pot face obiectul unei actiuni comune
b. Consiliul European are urmatoarele organe proprii: Comitetul de Ministri, Adunarea
Consultativa si Secretariatul
c. Secretarul general al Consiliului European exercita functia de Inalt Reprezentant pentru
PESC
d. Toate variantele sunt corecte
132. Alegeti varianta corecta:
a. La Congresul International de Pace de la Paris din 1850 Victor Hugo spunea ca va veni
o zi cand vom vedea aceste doua grupuri imense, Statele Unite ale Americii si Statele
Unite ale Europei, unul in fata celuilalt, intinzandu-si mainile unul celuilalt peste mari,
schimband produse, comert, industrie, arte, genii
b. La Congresul International de Pace de la Paris din 1849 Victor Hugo spunea ca va veni
o zi cand vom vedea aceste doua grupuri imense, Statele Unite ale Americii si Statele
Unite ale Europei, unul in fata celuilalt, intinzandu-si mainile unul celuilalt peste mari,
18

schimband produse, comert, industrie, arte, genii
c. Saint Simon (1814) vedea constructia Europei in jurul unei aliante Franta-Germania,
condusa de un monarh lider stiintific si religios careia i se puteau alatura si alte state
care se eliberau si isi creau institutii reprezentative
d. Toate variantele sunt gresite
19
133. Marcati varianta gresita:
a. Dreptul de veto in Consiliul de Ministri este o procedura de exceptie, statul care-l invoca
trebuind sa convinga ca prin acest drept protejeaza interesele sale fundamentale
b. Directivele sunt acte normative de drept comunitar care stabilesc obiective sau un
rezultat de atins, lasnd la indemna Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe
care le vor utiliza
c. Dreptul comunitar se aplica imediat si direct in dreptul intern
d. Dreptul comunitar se aplica numai in relatiile dintre statele membre
134. Marcati varianta gresita:
a. Uniunea vamala vizeaza o integrare economica fara restrictii in interiorul granitelor sale,
fara frontiere vamale interne si cu tarif vamal comun aplicabil frontierelor externe
b. In 1946 Winston Churchill, la Universitatea Zurich, a sustinut ideea unor State Unite
ale Europei, construite in jurul Frantei si Germaniei, sub auspiciile Marii Britanii si ale
Uniunii Sovietice
c. In 1946 Winston Churchill, la Universitatea Zurich, a sustinut ideea unor State Unite
ale Europei, construite in jurul Frantei si Germaniei, sub auspiciile Marii Britanii si ale
SUA.
d. Toate variantele sunt corecte

135. Marcati varianta gresita:
a. Planul elaborat de Robert Schumann si prezentat intr-un discurs tinut de Jean Monet propunea
crearea unei Inalte autoritati supranationale care sa dirijeze productia si desfacerea otelului si
carbunelui in Europa si este apreciat ca fiind cel care a dat startul constructiei europene
b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO) urmarea plasarea
productiei franco-germane de carbune si otel sub o inalta autoritate comuna, intr-un organism deschis
participarii celorlalte tari ale Europei, asa cum anunta Robert Schumann in discursul tinut la 8 mai 1950.
Tratatul a intrat in vigoare la 18 aprilie 1951, fiind semnat la Paris de Franta, Germania, Italia, Belgia,
Olanda, Luxemburg si Marea Britanie
c. Sefii de state si guverne s-au reunit pentru prima data in cadrul Consiliului European pentru definirea
liniilor politice generale ale Comunitati, incepand cu anul 1975
d. Toate variantele sunt corecte

136. Alegeti varianta corecta:
a. Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER) are doua subcomitete numite
COREPER1 si COREPER 2. COREPER 1 este alcatuit din reprezentantii permanenti
care sunt ambasadorii Statelor Membre
b. COREPER 2 este alcatuit din reprezentantii permanenti care sunt ambasadorii Statelor
Membre, iar COREPER 1 din adjunctii acestora
c. COREPER, ca organism de control politic, orienteaza si supervizeaza activitatea
Consiliului de Ministri al Uniunii Europene
d. Toate variantele sunt gresite
137. Alegeti varianta corecta:
a. Lucrarile grupurilor de experti de care dispune Consiliul de Ministri sunt orientate si
supervizate de COREPER
b. Reprezentantii Statelor Membre care alcatuiesc Comisia Europeana numiti comisari se
bucura de imunitate de jurisdictie pentru actele savarsite in indeplinirea atributiilor
comunitare. Sunt independenti in exercitarea functiilor lor in raporturile lor cu Statele
19

Membre, inclusiv cu statul care i-a desemnat. Platesc impozite si taxe pentru drepturile
banesti realizate din exercitarea functiilor in statele ai caror cetateni sunt
c. Comisia Europeana are activitate colegiala si permanenta. Este condusa de Presedinte si
vicepresedintii acesteia si se reuneste, de regula, lunar si ori de cate ori este necesar
d. Toate variantele sunt gresite
20
138. Marcati varianta gresita:
a. Comisia Europeana are activitate permanenta si colegiala si se reuneste, de regula,
saptamanal si ori de cate ori este nevoie
b. Parlamentul European se reuneste anual in doua sesiuni ordinare, dar se poate reuni si in
sesiune extraordinara la cererea majoritatii membrilor sai ori la cererea Consiliului
Europei sau a Comisie Europene
c. Parlamentul European se reuneste anual, in sesiune ordinara, incepand cu a doua zi de
marti a lunii martie, dar se poate intruni si in sesiune extraordinara
d. Toate variantele sunt corecte
139. Marcati varianta gresita:
a. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezinta popoarele comunitatii.
Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a indeplini anumite misiuni si nici nu pot
fi tinuti de obligatia de consultare cu acestea
b. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezinta popoarele comunitatii.
Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a indeplini anumite misiuni dar sunt
obligati sa se consulte cu acestea.
c. Parlamentul European imparte atributiile de adoptare a bugetului comunitar cu Consiliul
de Ministri al U.E. Parlamentul European are atributii in ceea ce priveste cheltuielile
neobligatorii, iar Consiliul de Ministri in ce priveste cheltuielile obligatorii
d. Toate variantele sunt corecte
140. Marcati varianta gresita:
a. Parlamentul European imparte cu Consiliul de Ministri al UE atributiile privind
adoptarea bugetului comunitar. Parlamentul European are atributii privind cheltuielile
obligatorii, iar Consiliul de Ministri al UE privind cheltuielile neobligatorii
b. Curtea Europeana de Justitie are atributii consultative constand in emiterea de avize si
atributii jurisdictionale privind interpretarea corecta si aplicarea prevederilor tratatelor
institutive si controlul legalitatii actelor comunitare
c. Curtea Europeana de Justitie are ca atributie asigurarea interpretarii si aplicarii corecte a
tratatelor institutive si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului
d. Toate variantele sunt corecte
141. Marcati varianta gresita:
a. Comitetul European si Social (CES) este compus din reprezentanti ai diferitelor categorii
economice si sociale (agricultori, transportatori, muncitori, comercianti s.a.)
b. Comitetul European si Social (CES) are caracter consultativ si este format din
reprezentanti ai colectivitatilor regionale si locale
c. Comitetul Regiunilor are caracter consultativ si este format din reprezentati ai
colectivitatilor regionale si locale
d. Toate variantele sunt corecte
142. Regulamentele pot fi:
a) regulamente de baza, emise de Consiliul Ministrilor UE;
b) regulamente de executare emise de Comisie in baza abilitarii legislative conferite de Consiliul
Ministrilor sau emise chiar de catre Consiliul Ministrilor daca se refera la aplicarea tratatelor de
baza.
a. a
b. b
c. a+b
d. Nici un raspuns corect
20

21
143. Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene:
A. sunt una si aceeasi institutie,
B. nu au niciuna vreo legatura cu cealalta,
C. sunt toate institutii ale Uniunii Europene.
D. sunt organisme europene.
Raspuns:
a. A
b. B
c. A+C
d. C+D
144. Alegeti varianta corecta:
a. Regulamentele sunt in fapt legile comunitare si se caracterizeaza prin forta lor
obligatorie si aplicabilitate directa in dreptul national fara a mai fi necesara ratificarea de
puterea legislativa nationala
b. Regulamentele se caracterizeaza prin forta lor obligatorie si se aplica direct in dreptul
national dupa ratificarea de parlamentele nationale
c. Regulamentele se emit de Consiliul European
d. Regulamentele nu sunt obligatorii pentru statele member ale UE
145. Alegeti varianta corecta:
a. Avizele sunt folosite de catre Comisie si pot fi adresate Statelor Membre. Ele exprima o
opinie
b. Declaratiile si rezolutiile sunt prevazute in tratatele institutive si sunt folosite de Comisia
Europeana pentru a-si exprima pozitia cu privire la o anumita problema
c. Principiul securitatii juridice consta in certitudinea ca aplicarea legii intr-o anumita
situatie sa fie previzibila, legea sa fie usor de stabilit, destinatarii ei sa aiba siguranta ca
se aplica o anumita prevedere legala si nu alta si ca va fi interpretata diferentiat, de la caz
la caz
d. Avizele au valoare legislativa
146. Prima extindere a Comunitatii Europene a avut loc in anul 1976 prin aderarea:
a. Marii Britanii
b. Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei
c. Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei si Norvegiei
d. Marii Britanii, Irlandei si Portugaliei
147. Care au fost institutiile CECO?
a. Inalta Autoritate, Consiliul Ministrilor, Curtea de Conturi si Curtea de Justitie
b. Parlamentul, Consiliul Ministrilor, Curtea de Justitie si Inalta Autoritate
c. Adunarea responsabila cu controlul politic, Curtea de Justitie, Inalta Autoritate si
Consiliul Ministrilor
d. Inalta Autoritate si Curtea de Conturi
148. Consiliul de Ministri are printre atributii:
A. adoptarea legislatiei comunitare;
B. coordonarea politicilor comunitare;
C. aducerea la indeplinire a tratatelor comunitare;
D. finalizarea acordurilor incheiate de Comunitate cu statele terte in domeniile de competenta
comunitara
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C+D
d. A+B+C+D
22
149. Consiliul de Ministri este:
A. for al reprezentantilor statelor membre;
21

B. organ legislativ;
C. organ consultativ
a. A+B+C
b. A+B
c. A+C
d. B+C
150. Cele 4 feluri de atributii ale Parlamentului European sunt:
A. decizionale legislative;
B. de ancheta si de avocat al poporului;
C. de supraveghere si control;
D. consultative.
a. A+B+C
b. A+B+C+D
c. B+C+D
d. B+C
151. Sunt principii generale ale dreptului comunitar:
A. principiul proportionalitatii:
B. principiul legalitatii;
C. principiul securitatii juridice;
D. principiul egalitatii (nediscriminarii)
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C+D
d. A+B+C+D
152. Care dintre urmatoarele conditii trebuie indeplinite, printre altele, pentru a fi admise masuri
nationale restrictive in domeniul circulatiei serviciilor:
A. domeniul sa nu fi fost armonizat;
B. masura sa fie proportionala cu scopul urmarit;
C. masura sa fie aprobata de Consiliul European;
D. masura sa se ia cu respectarea contingentelor aprobate
a. A+C
b. A+B
c. B+C
d. C+D
153. Cum vedea Dante Alighieri, in Divina comedie, Europa unificata:
a. sub conducerea unui presedinte ales de suveranii statelor, cu o limba unica, italiana, si o
moneda comuna?
b. sub conducerea unui suveran aflat deasupra celorlalti suverani, cu o moneda comuna care
sa fie florinul si avand ca limba comuna franceza?
c. sub conducerea unui suveran aflat deasupra celorlalti suverani, avand limba comuna
latina si moneda comuna florinul?
d. Nici un raspuns corect
154. In Proiect de pace eterna, Immanuel Kant propunea pentru Europa:
a. o federatie de state libere?
b. o federatie de state libere cu o constitutie de tip republican?
c. o uniune vamala
d. o uniune monetara

155. In 1948 s-a creat la Paris Organizatia Europeana de Cooperare Economica (OECE), ca agentie
europeana a Planului Marshall care a actionat:
a. pentru realizarea cooperarii militare in cadrul NATO
b. pentru distribuirea ajutorului american destinat tarilor din estul Europei?
c. pentru distribuirea ajutorului american, dar si in directia unei colaborari intraeuropene?
22

d. realizarea cooperarii intre tarile din Uniunea Europeana.

156. Cand a fost creata Uniunea Europeana pentru plati?
a. 1946;
b. 1947;
c. 1948;
d. 1950.

157. Cand a fost creat Consiliul Europei?
a. 1945
b. 1946
c. 1947
d. 1949

158. Unde a fost stabilit sediul CECO?
a. Paris
b. Londra
c. Bruxelles
d. Luxemburg

159. Actul Unic European (AUE), 1986, avea ca obiectiv finalizarea realizarii pietei interne definita ca:
a. o zona fara frontiere interne in care este asigurata cooperarea economica fara ingradiri
politice, economice si sociale
b. o zona fara frontiere interne care asigura libera circulatie a marfurilor, persoanelor si
capitalului
c. o zona fara frontiere interne care asigura libera circulatie a marfurilor, serviciilor si
persoanelor
d. o zona fara frontiere interne care asigura libera circulatie a marfurilor, serviciilor,
persoanelor, capitalului si informatiilor

160. Cooperarea instituita prin Tratatul de la Maastricht (1992) se sprijina pe:
a. 2 piloni
b. 3 piloni
c. 4 piloni
d. 5 piloni

161. Tratatul de la Maastricht este cunoscut ca:
a. Actul Unic European (AUE);
b. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE);
c. JAI;
d. PESC.

162. Mandatul comisarilor europeni poate sa inceteze:
A. prin deces;
B. prin motiune de cenzura a Parlamentului;
C. prin retragerea sprijinului statului care l-a desemnat;
D. prin demisie voluntara.
a. A+B+C
b. A+B+D
c. A+B+D+E
d. A+B+C+D

23

163. Pe langa Curtea Europeana de Justitie functioneaza si Tribunalul de Prima Instanta (TPI). Se
pronunta cu privire la:
A. actiuni tinand de litigiile dintre institutiile comunitare si personalul lor;
B. recursurile formulate de persoane fizice impotriva unor institutii ale comunitatilor, referitoare la
regulile de competenta aplicabile intreprinderilor;
C. recursurile formulate de intreprinderi impotriva Comisiei Europene cu privire la incasari, productie,
preturi, negocieri s.a.;
D. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)
a. A+B+C+D
b. A+B+C+D
c. A+B+C
d. A+C+D

164. Sunt izvoare ale dreptului comunitar:
A. tratatele originare;
B. tratatele si actele modificatoare;
C. actele adoptate de institutiile comunitare pentru aplicarea tratatelor comunitare (regulamente,directive,
decizii, declaratii, rezolutii, recomandari, avize);
D. legile si ordonantele de urgenta din dreptul national romanesc si ale altor state din UE
a. A+B+C+D
b. A+B+D
c. A+B+C
d. A+C+D

165. Sunt principii generale ale dreptului comunitar:
A. principiul proportionalitatii;
B. principiul echilibrului;
C. principiul securitatii juridice;
D. principiul egalitatii.
a. A+B+D
b. A+B+C
c. A+C+D
d. A+C
166. Regulamentele se aplica direct:
A. direct subiectelor de drept intern din statele membre;
B. subiectelor de drept intern si contin nu numai obligatii pentru subiectele de drept intern, ci si
drepturi;
C. nu se aplica subiectelor de drept intern ci numai statelor;
D. se aplica Statelor Membre deoarece contin prevederi care se adreseaza atat statelor in
raporturile lor cu comunitatea dar si institutiilor si persoanelor juridice de drept public sau privat
a. A+B+C+D
b. A+C+D
c. A+B+D
d. A+B+C
25
167. Directivele sunt acte normative de drept care:
A. stabilesc obiective sau un rezultat de atins;
B. lasa la indemana Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe care le vor utiliza
pentru atingerea obiectivelor;
C. stabilesc mijloacele si formele pe care statele trebuie sa le utilizeze pentru atingerea
obiectivelor;
D. pentru a se conforma directivelor, statele trebuie sa adopte actele normative necesare sau sa-si
modifice corespunzator legislatia.
24

a. A+B+D
b. A+B+C
c. A+C
d. A+C+D
168. Deciziile:
A. se pot emite de Comisie sau Consiliul Ministrilor;
B. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru orice subiect de drept;
C. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru anumiti destinatari;
D. au caracter individual
a. A+B+D
b. A+C
c. B+C+D
d. B+C+A
169. Recomandarile:
A. sunt formulate de Parlamentul European;
B. sunt obligatorii pentru Statele Membre;
C. sunt formulate de Consiliul Ministrilor UE in domeniile in care statele nu au acceptat sa-si
diminueze suveranitatea si in care nu se poate interveni in mod direct;
D. vizeaza armonizarea legislatiei statelor in anumite domenii
a. A+B+D
b. C+D
c. A+D
d. A+B+C
170. Principiul egalitatii:
A. i se mai spune si al nediscriminarii;
B. consta in aplicarea unui tratament egal al partilor in situatii identice si comparabile;
C. priveste nationalitatea, sexul, libera circulatie a marfurilor, serviciilor, capitalurilor si
persoanelor;
D. este aplicabil tuturor relatiilor juridice stabilite pe teritoriul comunitar
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+B+C+D
d. A+C+D
171. Principiul dreptului la aparare consta in:
a. posibilitatea subiectilor de a lua parte la orice procedura judiciara sau administrativa
pentru sustinerea intereselor legitime
b. posibilitatea alegerii unui aparator
c. posibilitatea asigurarii unui aparator din oficiu
d. posibilitatea de a formula intampinari la acuzatiile aduse
26
172. Normele din dreptul comunitar:
A. au aplicabilitate imediata si directa in dreptul intern;
B. nu au aplicabilitate imediata dar au aplicabilitate directa in dreptul intern;
C. nu se suprapun, nu se confunda si nu se identifica cu normele din dreptul intern;
D. se aplica de judecatorii nationali cu prevalenta fata de cele din dreptul intern
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C+D
d. A+B+D
173. Etapa I de realizare a Uniunii Economice si Monetare, care a inceput la 1 iulie 1990 si s-a incheiat
in decembrie 1993 a avut ca obiective:
A. eliminarea ultimelor bariere in calea tranzactiilor;
B. intarirea coordonarii politicilor economice si bugetare;
25

C. cooperarea intre bancile centrale ale Statelor Membre;
D. renuntarea in totalitate de catre tarile Sistemului Monetar European la controlul asupra
capitalurilor
a. A+B+C
b. A+C+D
c. A+B+C+D
d. B+C+D
174. Sunt libertati fundamentale in spatiul Uniunii Europene:
A. libertatea presei
B. libera circulatie a marfurilor
C. accesul liber la informatii
D. libera circulatie a capitalurilor
a. A+B+C+D
b. B+C+D
c. C+D
d. B+D
175. Serviciile sunt definite:
a. ca fiind ansamblul prestatiilor care nu cad sub incidenta reglementarilor privitoare la
libera circulatie a marfurilor, capitalurilor sau persoanelor
b. orice activitate lucrativa desfasurata in spatiul Uniunii Europene
c. prestatiile efectuate in beneficiul institutiilor Uniunii Europene
d. Nici o definitie nu este corecta
176. Libera circulatie a serviciilor este definita ca:
a. posibilitatea oricarui prestator de servicii de a efectua servicii ce intra in obiectul sau de
activitate
b. posibilitatea de a presta servicii catre institutiile Uniunii Europene de catre orice agent
economic avand sediul principal, filiala, sucursala pe teritoriul Uniunii Europene
c. dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricarui stat membru, plecand de la un sediu
principal sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene
d. Nici o definitie nu este corecta.
177. Libera circulatie a capitalurilor vizeaza:
a. plasarea si investirea sumelor in cauza
b. plata serviciilor si marfurilor cu ocazia deplasarilor cu trecerea frontierelor interne ale
Uniunii
c. deplasarea de capital care corespunde unei obligatii de plata decurgand dintr-o tranzactie
d. Plasarea sumelor in cauza
27
178. Regulile comunitare privind combaterea monopolizarii interzic:
A. acordurile restrictive;
B. practica concertata;
C. vanzarea conditionata
a. A+B
b. A+C
c. B+C
d. A+B+C
179. Regulile concurentiale au fost stabilite pentru crearea unui sistem care sa asigure o concurenta
nedistorsionata pe piata interna si vizeaza:
A. combaterea monopolizarii;
B. combaterea spalarii banilor;
C. combaterea evaziunii fiscale;
D. abuzul de pozitie dominanta
a. A+B+C
b. B+D
26

c. C+D
d. A+D

180. Potrivit Tratatului CEE, o serie de exceptii au fost considerate ajutoare de stat compatibile cu piata
interna a Uniunii:
A. ajutorul de stat cu caracter social dat consumatorilor individuali sub garantia nediscriminarii legate de
originea produselor in cauza;
B. ajutorul dat pentru repararea daunelor produse de dezastre naturale sau in situatii exceptionale;
C. ajutoarele date pentru reconversia profesionala;
D. ajutorul dat zonelor din Germania afectate de divizarea tarii dupa reunificarea acesteia
a. A+C+D
b. A+B+D
c. B+C+D
d. B+C

181. Care au fost principiile fundamentale ale dreptului propuse prin Planul Schuman?
A. Luarea deciziilor de catre organe compuse din reprezentantii Guvernelor.
B. Statele nu vor fi obligate prin decizii contra vointei lor (regula unanimitatii).
C. Deciziile nu vor obliga decat statele care le accepta.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+B+C

182. Ce tratat a instituit cetatenia europeana?
a. Tratatul instituind CECO
b. Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana
c. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE) (tratatul Mastricht)
d. Actul Unic European (AUE)

183. Care dintre urmatoarele principii sunt principii fundamentale ale dreptului Comunitar European:
A. Principiul prioritatii;
B. Principiul subsidiaritatii;
C. Principiul efectului direct.
D. Principiul loialitatii
a. A+B+C
b. A+B
c. B+C
d. A+C
28
184. Dreptul comunitar are urmatoarele caractere:
A. are prioritate si aplicabilitate deplina;
B. are prioritate si efect direct;
C. are aplicabilitate imediata.
D. nu are aplicabilitate directa.
a. A+B
b. B+C
c. A+C
d. A+C+D
185. Principiul subsidiaritatii:
A. este un principiu fundamental al dreptului comunitar;
B. presupune actiunea Comunitatii in limitele competentelor si obiectivelor conferite de tratate,
Comunitatea intervenind in masura in care obiectivele actiunii nu pot fi realizate satisfacator la
27

nivelul statelor membre;
C. nu limiteaza interventia comunitara
D. este consacrat expres in protocolul asupra aplicarii principiului subsidiaritatii anexat la Tratatul
de la Amsterdam
a. A+B+D
b. B+C
c. A+C
d. B
186. Uniunea Europeana isi propune:
A. sa ofere cetatenilor sai o arie de libertate, securitate si justitie fara frontiere.
B. sa combata reglementarea uniforma a concurentei si dezvoltarea economiei de piata.
C. sa promoveze progresul stiintific si tehnic;
D. sa promoveze inlaturarea protectiei sociale si diviziunea teritoriala
a. A+B+C+D
b. A+B
c. B+D
d. A+C
187. Care dintre urmatoarele categorii de acte fac parte din categoria izvoarelor primare:
a. Regulamentele si directivele,
b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului; Tratatul instituind
Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea Europeana a
Energiei Atomice
c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa
d. Deciziile.
188. Ordinea Juridica Europeana:
A. este o ordine juridica veche,
B. este o ordine juridica autonoma fata de ordinea jurdica internationala,
C. nu este integrata in sistemul national al statelor membre
D. dispune de un sistem jurisdictional propriu de sutionare a diferendelor
a. A+D
b. A+C
c. A
d. C+D
29
189. Planul Schumann:
A. reprezinta piatra de temelie a intregii constructii europene,
B. sublinia faptul ca numai fara o Europa unita nu se vor putea mentine relatiile de pace,
C. punea uniunea politica inaintea uniunii economice,
D. a fost semnat in 2000 la Bruxelles
a. A+C
b. B+C
c. A+B
d. A+B+C+D
190. Initial, comunitatile, CECA, CEE SI CEEA, au avut drept state membre:
A. Franta si Germania,
B. Italia si Olanda,
C. Marea Britanie si Irlanda,
D. Belgia si Luxemburg
a. A+B+C+D
b. A+B
c. A+C
d. A+B+D
191. Comisia Europeana este o institutie:
28

A. cu rol executiv;
B.cu rol jurisdictional;
C.cu rol politic.
D. cu rol economic
a. A
b. A+B
c. B+C
d. A+C+D
192. Principalele institutii ale Uniunii Europene sunt:
A. Comisia Europeana, Parlamentul European si Comitetul regiunilor;
B. Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeana, Consiliul de Ministrii si Curtea
de Justitie;
C. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana, Curteade Conturi si
Curtea de Justitie.
D. Parlamentul European, Comitetul Economic, Comisia Europeana
a. A+B
b. A+C
c. C
d. C+D
193. Sunt obiective ale Consiliului Europei:
A. protejarea drepturilor omului, a democratiei pluraliste si a suprematiei dreptului;
B. favorizarea constientizarii si incurajarea dezvoltarii identitatii si diversitatii culturale ale
Europei;
C. dezvoltarea stabilitatii democratice in Europa, prin sustinerea reformelor politice, legislative si
constitutionale.
D. realizarea uniunii politice si economice europene, prin institutiile comunitare
a. A+B+C
b. A+B+C+D
c. A+D
d. A+C
30
194. Organele Consiliului Europei sunt:
A. Comitetul Ministrilor, Adunarea Parlamentara, Secretariatul general, Congresul autoritatilor
Locale si Regionale din Europa.
B. Comitetul Ministrilor, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Secretariatul general.
C. Comitetul Ministrilor, Comisia Europeana, Secretariatul General, Parlamentul European.
D. Comitetul Ministrilor, Adunarea Parlamentara, Conventia Europeana pentru apararea
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
a. A+B+C
b. A
c. B
d. A+B+C+D
195. Pentru aducerea la indeplinire o obiectivelor Conventiei Europene pentru apararea drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale au fost create:
A. Comisia Europeana a Drepturilor Omului (1954),
B. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (in 1959)
C. Comitetul Economic si Social,
D. Comitetul de Ministri al Consiliului Europei
a. A+B+C+D
b. A+B+D
c. B+C+D
d. A
196. Sunt drepturi fundamentale ale omului prevazute in textul initial al Conventiei Europene pentru
29

apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale:
A. Interzicerea torturii
B. Interzicerea sclaviei si a muncii fortate
C. Dreptul la un proces echitabil
D. Interzicerea pedepsei cu moartea
a. A+B+C
b. A+B+C+D
c. A+C
d. C+D
197. Calitatea de cetatean european:
A. o dubleaza pe cea de cetatean al statului membru UE din care face parte,
B. se dobandeste automat la data integrarii statului de provenienta in structurile UE,
C. se dobandeste pe baza unei cereri si a indeplinirii unui timp minim de sedere, care este mai
scurt pentru persoanele ce sunt deja cetateni ai unui stat membru UE,
D. nu poate fi dobandita decat prin nastere
a. A+B
b. A+B+C+D
c. A+C
d. B+C
198. Dintre drepturile cetatenilor europeni fac parte:
A. dreptul de a alege si de a fi ales in structurile altor state decat cele membre UE,
B. dreptul de a alege si de a fi ales in structurile statului din care provin,
C. dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European,
D. dreptul de a participa la alegerile locale din statul membru pe teritoriul caruia isi au resedinta si
isi desfasoara activitatea
a. B+C+D
b. A+B+C+D
c. A+D
d. A+C
31
199. Cetatenii europeni:
A. au dreptul de a stabili in orice parte a teritoriului statului din care provin,
B. au dreptul de a circula liber pe teritoriul Uniunii Europene,
C. au dreptul de a-si stabili resedinta si de a desfasura activitate in orice stat membru al Uniunii
Europene,
D. au dreptul de a calatori oriunde in UE sub conditia obtinerii unei vize de trecere a frontierei
acesteia
a. A+B+C
b. A+B+C+D
c. A+B
d. B+C
200. Protectiile cetateniei europene sunt:
A. protectia diplomatica si consulara,
B. dreptul de petitionare si de comunicare cu institutiile comunitare,
C. plangerea catre mediator,
D. legitima aparare
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+D
d. B+C
201. Constitutia europeana prevede suplimentar urmatoarele drepturi pentru cetatenii europeni:
A. dreptul la protectie diplomatica si consulara,
B. dreptul la o buna administrare,
30

C. dreptul de acces la documente,
D. dreptul la libera circulatie.
a. B+C
b. A+B+C+D
c. A+D
d. A+B
202. Judecatorii Curtii Europene a Drepturilor Omului:
A. trebuie sa fie cetateni ai statului care i-a desemnat;
B. reprezinta guvernul statului care i-a desemnat,
C. sunt independenti,
D. sunt alesi pe o perioada de 6 ani
a. C+D
b. A+B+C+D
c. A+B
d. B+C
203. Curtea Europeana a Drepturilor Omului:
A. este impartita pe 4 sectiuni,
B. judeca doar litigiile dintre cetatenii europeni,
C. are un numar de 46 de judecatori,
D. este condusa de 2 presedinti
a. A+C
b. A+B+C+D
c. A+D
d. B+C
204. Tratatul de instituire a Uniunii Europene este:
a. Tratatul de la Paris
b. Tratatul de la Roma
c. Tratatul de la Maastricht
d. Tratatul de la Bruxelles
32
205. Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene este:
a. Tratatul de la Paris
b. Tratatul de la Roma
c. Tratatul de la Bruxelles
d. Tratatul de la Maastricht
206. Prin Tratatul de la Paris din 1951 a fost instituita:
a. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului
b. Comunitatea Economica Europeana
c. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
d. Comunitatea Uniunii Europene

207. Prin Tratatul de la Roma semnat in martie 1957 a fost instituita:
A. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
B. Comunitatea Economica Europeana
C. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului
D. Organizatia europeana.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
d. A+B+C+D

208. Prin Tratatul de la Amsterdam din 2 octombrie 1997 au fost modificate:
a. Tratatele privind instituirea celor trei Comunitati europene
31

b. Parlamentul european si Consiliul european
c. Statutul Curtii de justitie a Comunitatilor Europene
d. Statutul comunitatilor economice

209. Principalul artizan al constructiei comunitatilor economice a fost:
a. Coundenhove- Kalergi
b. Wiston Churchill
c. Aristide Briand
d. Jean Monet

210. Memorandumul Briand de la 1 mai 1930 propunea:
a. extinderea sistemului regional de securitate instituit prin Acordurile de la Locarno (16
octombrie 1925) la toate statele;
b. crearea unui Comitet international de coordonare a miscarilor pentru unitatea europeana;
c. crearea unor State Unite ale Europei
d. Crearea unui comitet european
211. Prin Tratatul de la Bruxelles din 17 martie 1948 a fost creata:
a. Uniunea Occidentala
b. Organizatia Europeana de Cooperare Economica
c. Uniunea Europeana a Federalistilor
d. Comitetul regiunilor
212. Izvoarele primare ale dreptului comunitar european au urmatoarele caracteristici:
a. au prioritate in raport cu alte acte comunitare de nivel inferior
b. nu se bucura de prezumtia absoluta de legalitate
c. nu constituie izvoare ale dreptului comunitar daca au in cuprinsul lor numai dispozitii
generale
d. nu au prioritate in dretul intern
33
213. Izvoarele derivate ale dreptului comunitar au urmatoarele caracteristici:
A. au caracter juridic obligatoriu;
B. pot contraveni dreptului primar;
C. trebuie sa fie conforme cu obiectivele generale ale Comunitatilor;
D. Nu are caracter juridic
a. A+C
b. A+B
c. B+C
d. C+D
214. Ca izvor derivat al dreptului comunitar decizia:
A. este un act administrativ individual care produce efecte pentru unul sau mai multi destinatari
care pot fi statele membre sau particularii
B. este obligatorie in toate elementele sale pentru destinatarii pe care ii vizeaza
C. are efect direct indiferent de continut si de destinatarii pe care ii vizeaza
D. nu este obligatorie
a. A+B+C
b. C+D
c. B+C+D
d. A+D
215. O transpunere incorecta a directivei:
A. nu constituie o incalcare a obligatiilor comunitare
B. este de natura sa angajeze raspunderea statului membru in fata Curtii de Justitie a
Comunitatilor Europene
C. face ca persoana vatamata sa poata pretinde repararea prejudiciului suferit fara
indeplinirea vreunei conditii
32

D. este actul folosit direct.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+B
d. C+D
216. Avizul ca izvor derivat al dreptului comunitar are urmatoarele caracteristici:
A. este actul folosit pentru a exprima un punct de vedere
B. este actul folosit pentru a exprima un punct de vedere
C. poate fi obligatoriu si facultativ
D. nu este obligatoriu sau facultativ.
a. A+B+C
b. B+C
c. A+D
d. C+D
217. Principiile generale si obligatorii ale dreptului comunitar:
A. se aplica daca nu sunt in contradictie cu vreo prevedere a tratatelor chiar si in situatia in care nu
se face referire expresa la ele
B. nu trebuie sa indeplineasca o conditie de generalitate prin raportare la statele membre
C. pot fi invocate atunci cand organele comunitare de justitie exercita controlul de legalitate a
actelor emise de institutiile comunitare
D. pot fi invocate atunci cand organele comunitare de justitie exercita controlul de legalitate a
actelor emise de institutiile comunitare.
a. A
b. A+B
c. B+D
d. A+C
34
218. Principiul egalitatii:
A. presupune excluderea discriminarii de orice fel
B. este reglementat in Tratatul privind instituirea Comunitatii Europene
C. se aplica tuturor relatiilor juridice de pe teritoriul comunitar, fara exceptii
D. se aplica cu exceptii.
a. A+B+C
b. A+B
c. C
d. D
219. Principiul loialitatii:
A. mai este denumit si principiul solidaritatii
B. implica obligatia statelor membre de a facilita realizarea sarcinilor comunitare
C. implica obligatia statelor membre de a se abtine de la orice masura care ar pune in pericol
realizarea obiectivelor comunitare
D. nu implica obligatia statelor membre de a facilita realizarea sarcinilor comunitare.
a. A+B
b. B+C
c. B+C+D
d. A+B+C
220. Membrii Parlamentului European sunt alesi pentru o perioada de:
a. 6 ani
b. 4 ani
c. 5 ani
d. 8 ani
221. Membrii Comisiei Europene:
a. sunt numiti de catre Parlamentul European
33

b. sunt numiti pe o perioada de 5 ani fara posibilitatea reinnoirii mandatului
c. sunt numiti pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului, de catre
Consiliu, dupa votul de aprobare al Parlamentului
d. sunt numiti pe o perioade 8 ani
222. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene are sediul la:
a. Strasbourg
b. Bruxelles
c. Luxemburg
d. Roma
223. Tratatul prin care a fost infiintata Curtea de Conturi este:
a. Tratatul de la Paris
b. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul de la Roma
d. Tratatul de la Luxemburg
224. Actele juridice nelegislative ale Uniunii Europene din Constitutia Uniunii Europene sunt:
a. Regulamente, decizii, recomandari si avize
b. Legi europene, avize, directive, regulamente
c. Avize, directive, regulamente
d. Legi, cadru, europene
225. Deciziile Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene:
a. pot fi puse in discutie de statele membre
b. pot fi puse in discutie de institutiile comunitare
c. nu pot fi puse in discutie de institutiile comunitare si de statele membre
d. nu sunt aplicabile statelor membre.
35
226. Discriminarile privind libera circulatie a persoanelor constau in:
A. conditiile de intrare;
B. conditiile de deplasare;
C. conditiile de cazare;
D. conditiile de munca.
a. A+B+C+D
b. A+B+D
c. B+C+D
d. B+D
227. Consiliul tine sedinte:
a. lunar, dar nu in toate configuratiile putand fi situatii in care se tin mai multe sedinte in
aceeasi luna dar in configuratii diferite
b. saptamanal
c. ori de cate ori este nevoie
d. nici o varianta nu este corecta
228. Comisia Europeana poate fi demisa:
a. de Curtea Europeana de Justitie
b. de Curtea de Conturi ca urmare a neregulilor si fraudelor financiare
c. de Parlamentul European prin motiune de cenzura
d. de Conferinta Interguvernamentala

229. Un membru al Comisiei Europene este obligat sa demisioneze:
a. daca demisia ii este ceruta de statul pe care il reprezinta
b. daca demisia ii este ceruta de presedintele Comisiei Europene
c. daca demisia ii este ceruta de presedintele Consiliului
d. daca demisia ii este ceruta de presedintele Consiliului European

34

230. Sefii de stat sau de guvern ai statelor UE se reunesc in cadrul:
a. Consiliului European;
b. Consiliului;
c. Comisiei;
d. nici una din variante nu este corecta.

S-ar putea să vă placă și