Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins

Capitolul I. Noiuni introductive __________________________________ 1


Seciunea I. Definiia dreptului civil _____________________________ 1
Seciunea a II-a. Delimitarea dreptului civil _______________________ 3
1. Criterii de delimitare __________________________________ 4
1. Obiectul de reglementare_____________________________ 4
2. Metoda de reglementare _____________________________ 4
3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept)__________ 4
4. Natura sanciunilor __________________________________ 7
5. Calitatea subiectelor_________________________________ 7
6. Principiile proprii ale ramurii ___________________________ 7
6.1. Principiul proprietii _____________________________ 8
6.2. Principiul egalitii n faa legii civile _________________ 9
6.3. Principiul mbinrii intereselor personale cu
interesele generale_________________________________ 10
6.4. Principiul garantrii i ocrotirii drepturilor subiective
civile ____________________________________________ 11
2. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept __________ 11
1. Dreptul constituional _______________________________ 11
2. Dreptul administrativ________________________________ 12
3. Dreptul financiar ___________________________________ 13
4. Dreptul muncii ____________________________________ 14
5. Dreptul comercial __________________________________ 14
6. Dreptul familiei ____________________________________ 15
7. Dreptul internaional privat ___________________________ 16
8. Dreptul procesual civil ______________________________ 17
Seciunea a III-a. Izvoarele dreptului civil _______________________ 18
1. Noiune__________________________________________ 18
2. Clasificare________________________________________ 18
2.1. Izvoare formale ________________________________ 18
2.2. Izvoare neformale ______________________________ 23
Seciunea a IV-a. Aplicarea normei juridice civile _________________ 26
1. Aplicarea normei juridice civile n timp___________________ 26
1. Principiul neretroactivitii____________________________ 28
2. Principiul aplicrii imediate a normei juridice civile noi______ 31
2. Aplicarea normei juridice civile n spaiu _________________ 32

XII

Drept civil. Partea general. Persoanele

3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor_________ 33


Seciunea a V-a. Interpretarea normelor juridice civile _____________ 34
1. Necesitatea interpretrii _____________________________ 34
2. Clasificare________________________________________ 35
2.1. n raport de persoana care face interpretarea i
de fora juridic a interpretrii _________________________ 35
2.2. n raport de metodele folosite la interpretarea
normelor juridice civile ______________________________ 37
2.3. n raport de rezultatul la care se ajunge prin
interpretare _______________________________________ 41
Capitolul II. Raportul juridic civil ________________________________ 45
Seciunea I. Definiia, caracterele i izvoarele raportului juridic civil ___ 45
1. Definiie _________________________________________ 45
2. Caractere ________________________________________ 45
3. Izvoare __________________________________________ 46
Seciunea a II-a. Structura raportului juridic civil __________________ 48
1. Subiectele raportului juridic civil________________________ 48
1. Noiune__________________________________________ 48
2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil__________ 49
3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil _____________ 50
4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil ____________ 54
5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil ____________ 60
5.1. Noiune ______________________________________ 60
5.2. Persoana fizic ________________________________ 61
5.2.1. Capacitatea de folosin i capacitatea de
exerciiu _______________________________________ 62
5.2.2. Capacitatea delictual _______________________ 62
5.2.3. nceputul capacitii juridice ___________________ 64
5.2.4. ncetarea capacitii juridice ___________________ 66
a) Constatarea fizic a morii ____________________ 66
b) Declararea judectoreasc a morii _____________ 67
5.2.5. Noiunea de incapacitate i de incapabil _________ 73
5.2.6. Felurile incapacitii _________________________ 75
a) Incapacitatea absolut _______________________ 76
b) Incapacitatea relativ ________________________ 85
5.2.7. Capacitatea deplin de exerciiu _______________ 88
5.3. Persoana juridic_______________________________ 88
5.3.1. Capacitatea de folosin______________________ 89
5.3.2. Capacitatea de exerciiu _____________________ 91
2. Coninutul raportului juridic civil ________________________ 95

Cuprins

XIII

1. Noiune__________________________________________ 95
2. Clasificarea drepturilor subiective civile _________________ 97
2.1. Drepturile absolute i drepturile relative _____________ 97
2.2. Drepturile patrimoniale i drepturile personale
nepatrimoniale ____________________________________ 97
2.3. Drepturi principale i drepturi accesorii ______________ 99
2.4. Drepturi simple i drepturi afectate de modaliti _____ 104
3. Recunoaterea, exercitarea i aprarea drepturilor
subiective civile ____________________________________ 105
4. Clasificarea obligaiilor civile ________________________ 109
4.1. Obligaii care se nasc din acte juridice sau din fapte
juridice _________________________________________ 110
4.2. Obligaii civile n funcie de obiectul lor _____________ 112
4.3. Obligaii perfecte i obligaii imperfecte_____________ 113
4.4. Obligaii obinuite, reale i opozabile terilor _________ 114
4.5. Obligaii simple i obligaii complexe_______________ 114
3. Obiectul raportului juridic civil ________________________ 115
1. Definiie ________________________________________ 115
2. Clasificarea bunurilor ______________________________ 117
2.1. Dup calitatea titularului din al crui patrimoniu fac
parte ___________________________________________ 117
2.2. Dup posibilitatea de a face obiectul unor acte
juridice civile _____________________________________ 118
2.3. Dup natura bunurilor i calificarea dat lor de lege ___ 119
2.4. Dup modul n care sunt determinate ______________ 122
2.5. Dup cum se pot sau nu se pot schimba unele
cu altele ________________________________________ 124
2.6. Dup cum ntrebuinarea bunurilor conduce sau
nu la consumarea substanei lor______________________ 125
2.7. Dup posibilitatea mpririi bunurilor, fr a li se
schimba destinaia ________________________________ 125
2.8. Dup corelaia dintre bunuri _____________________ 126
2.9. Dup cum bunurile sunt productoare de fructe
sau nu__________________________________________ 127
Capitolul III. Actul juridic civil _________________________________ 129
Seciunea I. Noiune ______________________________________ 129
Seciunea a II-a. Clasificarea actelor juridice civile _______________ 130
1. Dup numrul prilor______________________________ 130
2. Dup scopul urmrit la ncheierea lor__________________ 132

XIV

Drept civil. Partea general. Persoanele

3. Dup momentul n care i produc efectele _____________ 134


4. Dup modul lor de formare__________________________ 135
5. Dup efectele pe care le produc _____________________ 136
6. Dup importana actului juridic n raport cu un bun sau
cu un patrimoniu____________________________________ 137
7. Dup rolul recunoscut de lege voinei prilor n
determinarea coninutului actelor juridice_________________ 138
8. Dup corelaia dintre ele ___________________________ 139
9. Dup posibilitatea ncadrrii lor juridice n unul din
tipurile de acte juridice reglementate expres de lege________ 139
10. Dup modul de ncheiere a actelor juridice civile________ 140
11. Dup modul lor de executare _______________________ 140
Seciunea a III-a. Condiiile actului juridic civil___________________ 142
1. Definiie i clasificare _______________________________ 142
2. Condiiile de formare i de validitate a actului juridic _______ 143
1. Capacitatea _____________________________________ 143
2. Consimmntul __________________________________ 144
2.1. Definiie _____________________________________ 144
2.2. Legtura dintre consimmnt i voina juridic ______ 144
2.3. Corelaia dintre voina intern i voina declarat _____ 145
2.4. Condiiile de valabilitate a consimmntului_________ 146
2.5. Viciile de consimmnt_________________________ 151
2.5.1. Eroarea__________________________________ 151
2.5.2. Dolul ____________________________________ 157
2.5.3. Violena__________________________________ 161
2.5.4. Leziunea _________________________________ 165
3. Obiectul actului juridic civil __________________________ 169
3.1. Noiune _____________________________________ 169
3.2. Condiii de validitate generale ____________________ 169
3.2.1. Obiectul trebuie s existe ____________________ 169
3.2.2. Obiectul trebuie s fie determinat sau
determinabil ___________________________________ 170
3.2.3. Obiectul trebuie s fie posibil _________________ 171
3.2.4. Obiectul trebuie s fie n circuitul civil___________ 172
3.2.5. Obiectul trebuie s fie licit i moral _____________ 172
3.3. Condiii de validitate speciale ____________________ 173
3.3.1. Obiectul s constituie un fapt personal al celui
care se oblig __________________________________ 173

Cuprins

XV

3.3.2. Cel care se oblig trebuie s fie titularul


dreptului ______________________________________ 174
4. Cauza actului juridic civil ___________________________ 175
4.1. Noiune _____________________________________ 175
4.2. Elementele cauzei _____________________________ 175
4.3. Condiii de validitate ___________________________ 176
4.3.1. Cauza trebuie s existe _____________________ 176
4.3.2. Cauza trebuie s fie licit i moral ____________ 177
5. Forma actului juridic civil ___________________________ 178
5.1. Principiul autonomiei de voin ___________________ 178
5.2. Noiunea de form a actului juridic civil i felurile ei ___ 179
5.2.1. Forma cerut pentru validitatea actului juridic
civil __________________________________________ 179
5.2.2. Forma cerut pentru probarea actului juridic _____ 182
5.2.3. Forma cerut pentru opozabilitate fa de teri ____ 183
3. Condiiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalitile
actului juridic civil _____________________________________ 185
1. Termenul _______________________________________ 186
1.1. Noiune _____________________________________ 186
1.2. Clasificare ___________________________________ 187
1.3. Efectele termenului ____________________________ 189
2. Condiia ________________________________________ 190
2.1. Noiune _____________________________________ 190
2.2. Clasificare ___________________________________ 191
2.3. Reguli cu privire la realizarea sau nerealizarea
condiiei ________________________________________ 193
2.4. Efectele condiiei ______________________________ 195
2.5. Diferene ntre termen i condiie__________________ 196
3. Sarcina _________________________________________ 196
3.1. Noiune _____________________________________ 196
3.2. Clasificare ___________________________________ 197
3.3. Efectele neexecutrii sarcinii_____________________ 198
Seciunea a IV-a. Interpretarea actului juridic civil________________ 198
1. Noiune_________________________________________ 198
2. Reguli de interpretare______________________________ 199
Seciunea a V-a. Efectele actului juridic civil ____________________ 201
1. Noiune_________________________________________ 201
2. Principiile efectelor actului juridic _____________________ 201
2.1. Principiul forei obligatorii________________________ 201

XVI

Drept civil. Partea general. Persoanele

2.1.1. Excepii de la principiul forei obligatorii _________ 202


2.2. Principiul irevocabilitii _________________________ 203
2.2.1. Excepii de la principiul irevocabilitii___________ 204
2.3. Principiul relativitii efectelor actului juridic civil ______ 205
2.3.1. Succesorii ________________________________ 206
2.3.2. Creditorii chirografari _______________________ 208
2.3.3. Excepii de la principiul relativitii _____________ 209
Seciunea a VI-a. Reprezentarea n actele juridice civile __________ 213
1. Noiune_________________________________________ 213
2. Clasificare_______________________________________ 213
2.1. Reprezentarea legal, convenional i judiciar _____ 213
2.1.1. Reprezentarea legal _______________________ 214
2.1.2. Reprezentarea judiciar _____________________ 214
2.1.3. Reprezentarea convenional_________________ 215
2.2. Reprezentarea general i special _______________ 216
3. Forma mputernicirii reprezentrii_____________________ 216
4. Condiiile reprezentrii _____________________________ 217
4.1. mputernicirea de a reprezenta ___________________ 217
4.2. Intenia de a reprezenta_________________________ 219
4.3. Voina valabil a reprezentantului _________________ 220
5. Efectele reprezentrii ______________________________ 220
6. ncetarea reprezentrii _____________________________ 221
Seciunea a VII-a. Nulitatea actului juridic civil __________________ 222
1. Definiie i funcii __________________________________ 222
1. Definiie ________________________________________ 222
2. Funciile nulitii __________________________________ 222
2. Clasificarea nulitilor_______________________________ 223
1. Nulitatea absolut i nulitatea relativ _________________ 223
1.1. Regimul juridic al nulitii absolute ________________ 224
1.2. Regimul juridic al nulitii relative _________________ 225
1.3. Confirmarea__________________________________ 226
2. Nulitatea total i nulitatea parial ___________________ 228
3. Nulitatea expres i nulitatea virtual__________________ 229
4. Nulitatea de fond i nulitatea de form_________________ 229
5. Nulitatea de drept i nulitatea judiciar ________________ 229
6. Nulitatea amiabil i nulitatea judiciar ________________ 230
3. Cauzele de nulitate ________________________________ 230
4. Efectele nulitii ___________________________________ 231
1. Principiile efectelor nulitii __________________________ 232

Cuprins

XVII

1.1. Principiul retroactivitii efectelor nulitii____________ 232


1.1.1. Excepii __________________________________ 233
1.2. Principiul repunerii prilor n situaia anterioar
(restitutio in integrum)______________________________ 234
1.2.1. Excepii __________________________________ 234
1.2.2. Restituirea prestaiilor_______________________ 235
1.3. Principiul anulrii actului subsecvent ca urmare
a anulrii actului iniial (resoluto iure dantis,
resolvitur ius accipientis) ___________________________ 237
1.3.1. Excepii __________________________________ 237
2. Principii care nltur nulitatea _______________________ 239
2.1. Principiul conversiunii actului juridic _______________ 240
2.1.1. Condiii __________________________________ 240
2.1.2. Aplicaii __________________________________ 241
2.2. Principiul validitii aparenei n drept ______________ 241
2.3. Principiul rspunderii civile delictuale ______________ 242
5. Delimitarea nulitii de alte cauze de ineficacitate a
actului juridic ________________________________________ 243
1. Rezoluiunea ____________________________________ 243
2. Rezilierea _______________________________________ 243
3. Revocarea ______________________________________ 244
4. Reduciunea _____________________________________ 244
5. Caducitatea _____________________________________ 245
6. Inopozabilitatea __________________________________ 245
7. Clauzele considerate nescrise _______________________ 245
Capitolul IV. Dovada drepturilor civile (probele) __________________ 248
Seciunea I. Noiunea, obiectul, sarcina i importana probei.
Reguli de admisibilitate ____________________________________ 248
1. Noiune_________________________________________ 248
2. Obiectul probei ___________________________________ 249
3. Sarcina probei ___________________________________ 250
4. Importana probei _________________________________ 251
5. Reguli de admisibilitate ____________________________ 251
Seciunea a II-a. Mijloacele de prob _________________________ 251
1. nscrisurile _______________________________________ 251
1. Noiune i clasificare ______________________________ 251
2. nscrisul autentic__________________________________ 253
3. nscrisul sub semntur privat ______________________ 255
3.1. Noiune _____________________________________ 255

XVIII

Drept civil. Partea general. Persoanele

3.2. Formalitatea multiplului exemplar _________________ 256


3.3. Meniunea bun i aprobat ______________________ 257
3.4. Fora probant ________________________________ 258
3.5. Data________________________________________ 259
4. nscrisul n form electronic ________________________ 259
5. nscrisurile nepreconstituite _________________________ 260
5.1. Meniunile fcute de creditor pe titlul de crean______ 260
5.2. Registrele, crile i hrtiile casnice _______________ 261
5.3. Scrisorile ____________________________________ 262
2. Mrturia (proba cu martori) __________________________ 262
1. Noiune. Trsturi_________________________________ 262
2. Admisibilitatea probei cu martori _____________________ 263
2.1. Interdicia de a se dovedi cu martori existena
actelor juridice de o valoare mai mare de 250 lei_________ 264
2.2. Interdicia de a se dovedi cu martori mpotriva i
peste cuprinsul unui nscris _________________________ 265
2.3. Excepii _____________________________________ 266
3. Mrturisirea ______________________________________ 268
1. Noiunea i caracterul juridic al mrturisirii______________ 268
2. Felurile mrturisirii ________________________________ 268
3. Interogatoriul ____________________________________ 269
4. Prezumiile _______________________________________ 270
1. Noiune_________________________________________ 270
2. Clasificarea prezumiilor____________________________ 271
2.1. Prezumiile legale _____________________________ 271
2.2. Prezumiile simple sau ale omului _________________ 273
5. Expertiza ________________________________________ 274
6.Cercetarea la faa locului ____________________________ 275
Capitolul V. Prescripia extinctiv ______________________________ 276
Seciunea I. Consideraii generale____________________________ 276
1. Noiune_________________________________________ 276
2. Sediul materiei ___________________________________ 277
3. Caracterul normelor _______________________________ 277
4. Natura juridic ___________________________________ 281
5. Funciile prescripiei extinctive _______________________ 282
6. Efectul prescripiei extinctive ________________________ 282
7. Principiile efectului prescripiei extinctive _______________ 283

Cuprins

XIX

Seciunea a II-a. Domeniul prescripiei extinctive ________________ 285


1. Domeniul prescripiei extinctive n cadrul drepturilor
patrimoniale _________________________________________ 285
1. Drepturile de crean ______________________________ 285
2. Drepturile reale accesorii ___________________________ 286
3. Drepturile reale principale __________________________ 286
2. Domeniul prescripiei extinctive n cadrul drepturilor
nepatrimoniale _______________________________________ 289
3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripiei
extinctive ___________________________________________ 290
1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepiei____ 290
2. Aciunea n constatare _____________________________ 290
3. Aciunile mixte ___________________________________ 291
4. Dualitatea de aciuni_______________________________ 291
5. Aciuni privind un drept secundar_____________________ 292
6. Aciuni n repararea unui prejudiciu moral ______________ 292
7. Aciuni n restituirea prestaiilor executate n baza unui
act juridic anulat (desfiinat) ___________________________ 293
Seciunea a III-a. Termenele de prescripie extinctiv_____________ 293
1. Noiune_________________________________________ 293
2. Clasificare_______________________________________ 294
2.1. Termenul general _____________________________ 294
2.2. Termene speciale _____________________________ 294
Seciunea a IV-a. Cursul prescripiei extinctive __________________ 296
1. nceputul prescripiei extinctive _______________________ 296
1. Regula general__________________________________ 296
2. Reguli speciale___________________________________ 297
2. Suspendarea prescripiei extinctive ____________________ 302
1. Noiune_________________________________________ 302
2. Cauzele de suspendare ____________________________ 303
3. Efectele suspendrii prescripiei extinctive______________ 306
3. ntreruperea prescripiei extinctive _____________________ 307
1. Noiune_________________________________________ 307
2. Cauzele de ntrerupere_____________________________ 308
3. Efectele ntreruperii prescripiei extinctive ______________ 311
4. Repunerea n termenul de prescripie extinctiv __________ 312
1. Noiune_________________________________________ 312
2. Cauzele de repunere n termen ______________________ 313
3. Efectul repunerii n termen __________________________ 314

XX

Drept civil. Partea general. Persoanele

5. mplinirea prescripiei extinctive _______________________ 314


Seciunea a V-a. Delimitarea prescripiei extinctive_______________ 315
1. Uzucapiunea (prescripia achizitiv)___________________ 315
2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil _____ 316
3. Decderea ______________________________________ 316
Capitolul VI. Persoanele ______________________________________ 318
Subcapitolul I. Persoana fizic ________________________________ 318
Seciunea I. Individualizarea persoanei fizice ___________________ 318
Subseciunea I. Noiune__________________________________ 318
Subseciunea II. Mijloace de individualizare __________________ 319
1. Numele__________________________________________ 319
1. Noiune_________________________________________ 319
2. Dobndirea (stabilirea) numelui i a prenumelui _________ 320
2.1. Numele i prenumele copilului din cstorie _________ 321
2.2. Numele i prenumele copilului din afara cstoriei ____ 323
2.3. Numele i prenumele copilului nscut din prini
necunoscui _____________________________________ 323
3. Modificarea numelui de familie_______________________ 324
3.1. Schimbri n filiaia persoanei fizice _______________ 324
3.2. Schimbri determinate de instituia adopiei _________ 326
3.3. Schimbri determinate de instituia cstoriei________ 326
4. Schimbarea numelui de familie i a prenumelui pe cale
administrativ ______________________________________ 328
5. Retranscrierea numelui de familie i a prenumelui _______ 332
6. Alte mijloace de individualizare, asemntoare numelui ___ 333
6.1. Pseudonimul _________________________________ 333
6.2. Porecla _____________________________________ 334
6.3. Codul numeric personal_________________________ 334
6.4. Identificarea pe baza amprentelor genetice _________ 334
2. Domiciliul ________________________________________ 335
1. Noiune_________________________________________ 335
2. Felurile domiciliului ________________________________ 336
2.1. Domiciliul de drept comun _______________________ 336
2.2. Domiciliul legal________________________________ 336
2.3. Domiciliul ales sau convenional __________________ 338
2.4. Domiciliul profesional___________________________ 339
2.5. Reedina ___________________________________ 339
3. Starea civil ______________________________________ 340
1. Noiune_________________________________________ 340

Cuprins

XXI

2. Coninutul strii civile ______________________________ 341


2.1. Caliti privind filiaia persoanei fizice ______________ 341
2.2. Caliti privind starea conjugal a persoanei fizice ____ 349
2.3. Sexul _______________________________________ 350
2.4. Cetenia ____________________________________ 351
2.5. Vrsta ______________________________________ 351
3. Sursele strii civile ________________________________ 351
3.1. Faptele de stare civil __________________________ 352
3.2. Actele juridice de stare civil _____________________ 356
3.3. Hotrrile judectoreti _________________________ 359
4. Actele de stare civil (ca nscrisuri) ___________________ 360
4.1. Noiune _____________________________________ 360
4.2. Anularea, modificarea i completarea actelor
de stare civil i ale meniunilor de pe acestea __________ 360
4.3. Rectificarea actelor de stare civil_________________ 361
4.4. Reconstituirea i ntocmirea ulterioar a actelor
de stare civil ____________________________________ 362
5. nregistrrile de stare civil__________________________ 363
6. Proba strii civile _________________________________ 365
Seciunea a II-a. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace
de drept civil_____________________________________________ 366
1. Protecia incapabililor_______________________________ 367
1. Protecia minorului ________________________________ 367
1.1. Autoritatea printeasc _________________________ 367
1.1.1. Noiune __________________________________ 367
1.1.2. Coninutul autoritii printeti ________________ 368
1.1.3. Locuina copilului __________________________ 369
1.1.4. Exercitarea autoritii printeti _______________ 369
1.1.5. Soluionarea nenelegerilor dintre prini________ 370
1.1.6. Rspunderea prinilor ______________________ 371
1.1.7. ncetarea autoritii printeti _________________ 373
1.2. Msuri de protecie special a minorului ____________ 373
1.3. Tutela_______________________________________ 374
1.3.1. Noiune __________________________________ 374
1.3.2. Caractere juridice __________________________ 375
1.3.3. Principiile tutelei ___________________________ 376
1.3.4. Cazurile de instituire a tutelei _________________ 376
1.3.5. Numirea tutorelui __________________________ 377
1.3.6. Consiliul de familie _________________________ 379

XXII

Drept civil. Partea general. Persoanele

1.3.7. Exercitarea tutelei__________________________ 381


1.3.8. Rspunderea tutorelui ______________________ 388
1.3.9. ncetarea tutelei ___________________________ 389
1.4. Curatela special a minorului ____________________ 390
2. Protecia persoanelor fizice cu tulburri psihice__________ 391
2.1. Protecia persoanelor cu tulburri psihice,
potrivit Legii nr. 487/2002 ___________________________ 392
2.1.1. Noiunea de persoan cu tulburri psihice _______ 392
2.1.2. Internarea ntr-o unitate de psihiatrie ___________ 392
2.1.3. Tratamentul medical obligatoriu _______________ 396
2.1.4. Capacitatea civil a persoanelor cu tulburri
psihice internate ________________________________ 398
2.1.5. ncetarea internrii _________________________ 398
2.2. Protecia interziilor judectoreti _________________ 398
2.2.1. Noiunea de interdicie judectoreasc__________ 398
2.2.2. Persoanele care pot fi puse sub interdicie
judectoreasc _________________________________ 399
2.2.3. Condiiile punerii sub interdicie _______________ 401
2.2.4. Procedura punerii sub interdicie ______________ 402
2.2.5. Efectele punerii sub interdicie ________________ 403
2.2.6. Actele juridice ale interzisului _________________ 406
2.2.7. ncetarea interdiciei ________________________ 407
2. Protecia unor categorii de persoane capabile. Curatela ____ 407
1. Noiune_________________________________________ 407
2. Felurile curatelei __________________________________ 408
3. Cazuri de curatel ________________________________ 408
4. Instana competent_______________________________ 409
5. Persoanele care pot fi curator _______________________ 409
6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei _________ 409
7. Numirea curatorului _______________________________ 409
8. Capacitatea de exerciiu a celui reprezentat de curator____ 410
9. ncetarea curatelei ________________________________ 410
Subcapitolul II. Persoana juridic ______________________________ 410
Seciunea I. Noiunea i elementele constitutive ale persoanei
juridice ________________________________________________ 410
1. Noiune_________________________________________ 410
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice ___________ 411
2.1. Organizarea proprie, de sine stttoare ____________ 411
2.2. Patrimoniul propriu ____________________________ 412

Cuprins

XXIII

2.3. Scopul propriu ________________________________ 413


Seciunea a II-a. Clasificarea persoanelor juridice _______________ 413
1. Persoane juridice de drept public i persoane juridice
de drept privat _____________________________________ 414
1.1. Persoanele juridice de drept public ________________ 414
1.2. Persoanele juridice de drept privat ________________ 415
2. Persoane juridice cu scop patrimonial i fr scop
patrimonial ________________________________________ 416
3. Persoane juridice romne i persoane juridice strine_____ 416
4. Persoane juridice nfiinate prin actul de nfiinare al
organului competent i persoane juridice nfiinate prin
actul de nfiinare al celor care o constituie, autorizat _______ 416
5. Persoane juridice pe durat nedeterminat i persoane
juridice pe durat determinat _________________________ 417
6. Persoane juridice cu sediul n Romnia i persoane
juridice cu sediul n strintate_________________________ 417
Seciunea a III-a. Identificarea persoanei juridice ________________ 417
1. Atributele generale de identificare _____________________ 417
1. Denumirea ______________________________________ 417
2. Sediul __________________________________________ 418
3. Naionalitatea ____________________________________ 419
4. Contul bancar____________________________________ 420
2. Atributele speciale de identificare _____________________ 420
1. Codul unic de nregistrare __________________________ 420
2. Capitalul social ___________________________________ 420
3. Firma __________________________________________ 421
4. Marca __________________________________________ 421
Seciunea a IV-a. Regimul persoanei juridice ___________________ 421
1. nfiinarea persoanei juridice ________________________ 421
1.1. Moduri de nfiinare ____________________________ 421
1.2. Nulitatea persoanei juridice ______________________ 424
1.2.1. Cauzele de nulitate_________________________ 424
1.2.2. Regimul juridic al nulitii ____________________ 425
1.2.3. Efectele nulitii____________________________ 425
2. Reorganizarea persoanei juridice_____________________ 426
2.1. Noiune _____________________________________ 426
2.2. Moduri de reorganizare _________________________ 427
2.2.1. Fuziunea_________________________________ 427
2.2.2. Divizarea_________________________________ 429

XXIV

Drept civil. Partea general. Persoanele

2.2.3. Transformarea ____________________________ 430


2.3. Opoziia _____________________________________ 431
3. ncetarea persoanei juridice _________________________ 432
3.1. Noiune i moduri de ncetare ____________________ 432
3.2. Dizolvarea persoanei juridice ____________________ 432
3.3. Desfiinarea persoanei juridice ___________________ 435
Index______________________________________________________ 437

S-ar putea să vă placă și