Sunteți pe pagina 1din 8

GRILE - ACTIUNEA CIVILA -

1. Elementele actiunii civile sunt :

a) parti
b) obiect
c) cauza
d) capacitatea de exercitiu si calitatea procesuala

2. Sunt elemente ale actiunii civile :

a) obiectul judecatii si calificarea judiciara


b) partile, obiectul, cauza
c) petitul cererii si argumentul reclamantului

3. Obiectul actiunii civile :

a) ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege


b) protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti
c) o situatie juridica pentru a carei realizare este obligatorie calea judecatii

4. Cererea aditionala poate fi formulata de :

a) Parat
b) Reclamant
c) Un tert intervenient

5. Spre deosebire de cererile incidentale, cererile accesorii :

a) nu depind de solutia data unui capat de cerere principal


b) depind de solutia data unui capat de cerere principal
c) poate fi parte a unei cereri introductive de instanta

6. Cererea incidentala :

a) este cererea a carei rezolvare depinde de solutia din cererea principala


b) este formulata intr-un proces deja inceput
c) nu poate avea o existenta de sine-statatoare

7. Din punct de vedere al caii procedurale alese de catre parte, cererile in justitie
se clasifica in :

a) cerere principala, cerere accesorie, cerere in constatare


b) cerere principala, cerere in constituire de drepturi, cerere incidentala
c) cerere principala, cerere accesorie, cerere aditionala, cerere incidentala,
cerere in realizare

8. Importanta juridica a clasificarii cererilor in justitie este data de :

a) prorogarea de competenta
b) determinarea competentei
c) stabilirea completului de judecata
d) determinarea caii de atac

9. Conform CPC apararile pot fi :

a) judiciare
b) de fond
c) utile cu exceptiile invocate

10. Intra in sfera conditiilor pentru exercitarea actiunii civile:

a) existenta unui drept , interesul, capacitatea procesuala si calitatea


procesuala
b) capacitatea procesuala
c) orice interes actual sau viitor
d) niciuna

11. Sunt conditii ( generale ) de exercitare a actiunii civile:

a) afirmarea unui drept ( sau formularea unei pretentii ) , interesul,


capacitatea procesuala si calitatea procesuala
b) coparticiparea procesuala, interesul si calitatea procesuala
c) existenta unui drept, interesul, capacitatea procesuala si calitatea
procesuala
d) niciuna

12. Conditiile de exercitare a actiunii civile:

a) trebuie sa fie indeplinite cumulativ atunci cand este formulata o cerere, nu


si in cazul apararilor
b) sunt capacitatea procesuala, calitatea procesuala, formularea unei
pretentii, justificarea unui interes
c) trebuie sa se pastreze pe tot parcursul procesului.

13. Drepturile si obligatiile procesuale pot fi transmise :

a) numai in timpul desfasurarii unui proces civil


b) in recurs, numai pana la inchiderea dezbaterilor
c) numai pana la inchiderea dezbaterilor in prima instanta

14. In cazul transmisiunii calitatii procesuale:

a) dreptul litigios este transmis prin acte intre vii, judecata va continua numai
intre partea care nu a instrainat dreptul si partea care a preluat dreptul
b) daca dreptul litigios este transmis prin acte intre vii cu titlu particular,
judecata continua intre partile initiale
c) in toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat sa intervina in
cauza daca are cunostinta de existenta procesului

15. In cursul procesului civil :

a) pot fi transmise drepturile, nu si obligatiile


b) calitatea de parte se poate transmite legal sau conventional, ca urmare a
transmisiunii drepturilor ori situatiilor juridice deduse judecatii
c) poate opera transmisiunea calitatii procesuale numai pe cale legala
d) niciuna
16. Capacitatea procesuala de folosinta :

a) consta in aptitudinea unei pers de a sta in judecata


b) consta in aptitudinea unei pers de a avea drepturi si obligatii pe plan
procesual
c) niciuna

17. Capacitatea procesuala de exercitiu:

a) desemneaza aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii pe


plan procesual
b) nu poate fi limitata in nicio situatie
c) consta in aptitudinea unei persoane de a sta in judecata
d) niciuna

18. Actele de procedura indeplinite de o persoana fara capacitate de exercitiu :

a) nu pot fi confirmate
b) sunt anulabile
c) trebuie refacute in totalitate
d) niciuna

19. Este obligatorie reprezentarea legala:

a) daca persoana fara discernamant este lipsita temporar de ocrotitor legal


b) numai in cazul min sub 14 ani
c) in cazul pers fizice lipsite de capacitate de exercitiu ( min sub 14 si cei pus i
sub interdictie judecatoreasca)

20. Daca in cursul procesului, minorul implineste varsta de 14 ani :

a) reprezentarea legala va continua pana la finalizarea acelui proces


b) actele de procedura efectuate trebuie refacute in contradictoriu cu minorul
respectiv
c) minorul va trebui citat personal
21. Reprezentarea legala intervine:

a) in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa si al persoanelor


puse sub interdictie
b) in cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu ( min sub 14 si cei pusi
sub interdictie judecatoreasca )
c) numai in cazul min sub 14 ani

22. Asistarea:

a) este incompatibila cu citarea personala a minorului


b) intervine in cazul pers cu capacitate de exercitiu restransa
c) nu poate fi acordata de parinti sau tutore
d) niciuna

23. Autorizarea este necesara :

a) atunci cand exista conflict de interese intre reprezentant si cel reprezentat


b) cand reprezentatul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu sau
ocrotitorul legal al celui cu capacitate de exercitiu restransa face acte
procedurale de dispozitie
c) in cazul min intre 14-18 ani

24. Calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre:

a) parti
b) reclamant si subiectele rap jur litigios
c) parti si sub rap juridic litigios

25. Transmisiunea calitatii procesuale:

a) nu se aplica in cazul per juridice


b) are ca efect preluarea procesului de catre cel care dobandeste calitatea
procesuala in starea in care se gaseste in momentul in care a avut loc
transmisiunea, actele procedurale indeplinite de autorul sau fiindu-i
opozabile
c) opereaza exclusiv pe cale legala
26. Transmisiunea calitatii procesuale poate fi :

a) numai conventionala
b) conventionala
c) si legala

27. In cazul pers juridice, transmisiunea legala a calitatii de parte in proces poate
avea loc prin:

a) fuziune
b) divizare totala
c) divizare partiala

28. Calitatea procesuala pasiva:

a) trebuie justificata de catre Parat


b) apartine pers care se pretinde a fi titularul dreptului afirmat
c) trebuie sa fie justificata de Reclamant

29. Sintagma in toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat sa


intervina in cauza, daca are cunostinta despre existenta porcesului sau poate sa
fie introdus in cauza la cerere sau din oficiu are in vedere:

a) doar ipoteza instrainarii dreptului litigios prin acte inter vivos


b) doar ipoteza instrainarii dreptului litigios prin acte juridice mortis causa
c) atat ipoteza instrainarii dreptului litigios prin act juridic cu titlu particular
inter vivos cat si cea a instrainarii dreptului prin acte mortis causa

30. In ceea ce priveste dreptul subiectiv civil, acesta trebuie sa indeplineasca


urmatoarele conditii:

a) sa fie recunoscut si ocrotit de lege


b) sa fie exercitat cu buna-credinta
c) sa fie exercitat doar in limitele sale interne
d) sa fie viitor
31. Cerintele interesului sunt:

a) sa fie determinat si legitim


b) sa fie moral, chiar daca nu este juridic, direct si personal
c) sa fie personal
d) sa fie nascut si actual

32. Interesul de a actiona trebuie sa fie printre altele:

a) legitim
b) neafectat de un termen suspensiv
c) determinabil

33. In cazul lipsei interesului, instanta va respinge apararea formulata ca fiind:

a) nefondata
b) neavenita
c) lipsita de interes

34. Exceptia lipsei calitatii procesuale:

a) poate fi invocata doar de instanta din oficiu


b) poate fi invocata de catre partea adversa sau de catre instanta din oficiu
c) este o exceptie de fond

35. Exceptia lipsei calitatii procesuale active :

a) trebuie unita cu fondul pentru a fi solutionata


b) este o exceptie de fond, absoluta, dilatorie
c) poate fi invocata de instanta din oficiu
d) niciuna

36. Reprezinta actiuni ( cereri ) in constituire de drepturi :

a) actiunea in anularea unui contract de vanzare


b) cererea de divort
c) cererea de declarare judecatoreasca a mortii
d) cererea de revendicare imobiliara
37. Actiunea in revendicare este o actiune:

a) in constatare
b) in realizare
c) in constituire de drepturi
d) niciuna

S-ar putea să vă placă și