Sunteți pe pagina 1din 5

14.Diferite feluri de testam.

Conditii speciale de forma In afara de conditiile generale de forma care afecteaza validitatea oricarui testam-forma scrisa si forma actului separat-, legea permite testatorului sa aleaga in functie de imprejurari intre mai multe feluri de testamente si prevede pt fiecare in parte anumite reguli speciale de forma a caror nerespectare atrage dupa sine nulitatea absoluta a dispozitiilor testam.Regulile speciale de forma trebuie sa fie respectate si in privinta codicilului-supliment la dispozitiile testam anterior. Sunt 3 categorii de testamente: a)ordinare (obisnuite) incheiate in conditii normale-testam olograf, autentic si mistic (secret) b)privilegiate-(extraordinare) care pot fi incheiate numai in anumite imprejurari exceptionale-testam militarilor, testam in timp de boala contagioasa, testam maritim c)alte forme de testam avand ca ob anumite sume de bani sau pt dispozitiile testam ale cetatenilor romani aflati in strainatate. Testamentul olograf este valabil cand este scris in tot, datat si semnat de mana testatorului.Fiind confectionat ca inscris sub semnatura privata, testamentul olograf ca si orice alt testament este un act solemn;scrierea integrala,datarea si semnarea de mana testatorului sunt prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.Scrierea,datarea si semnarea trebuie sa fie indeplinite de mana testatorului si trebuie sa fie intrunite cumulativ , in lipsa oricareia dintre ele testamentul fiind nul. Testamentul allograf-scris de altul- sau chiar de testator dar cu mijloace mecanice semnat de el in fata martorilor nu este valabil.Daca testam nu este scris datat si semnat de mana testatorului el poate avea valabilitate numai ca alt fel de testament de ex autentic daca conditiile acelui testam sunt indeplinite. Avantaje si incoveniente : poate fi folosit de oricine stie sa scrie; se poate face oricand si oriunde,fara ajutorul altei persoane(nu necesita prezenta vreunui martor); nu necesita cheltuieli, asigura secretul deplin al dispozitiilor de ultima vointa, poate fi revocat usor de tetator prin distrugerea voluntara a inscrisului testamentar./ poate fi usor dosit sau distrus dupa moartea testatorului sau chiar in timpul vietii lui, dar fara stirea lui, nu asigura protectia vointei testatorului impotriva influentelor abuzive(sugestie si captatie) ale celor celor interesati; poate fi mai usor de falsificat datoria simplitatii formalitatilor; poate fi mai usor de contestat decat celelalte feluri de testamente; daca testatorul nu are cunostinte juridice testamentul poate cuprinde formulari neclare,confuze si chiar contradictorii,susceptibile de interpretari neconforme vointei reale a testatorului.Unele din incovenientele testamentului olograf pot fi inlaturate prin intocmirea lui in mai multe exemplare sau prin incredintarea lui unei pers de increderea sau depozitarea la un birou notarial pentru a fi eliberat la moartea testatorului unei pers desemnate de el-depozitarea la biroul notarial nu il transforma in testam autentic. Scrierea-intregul continut al testam olograf trebuie scris de mana testatorului.Nulitatea se jurstifica prin faptul ca ar fi posibile fraude care nu ar putea fi descoperite prin verificarea de scripte.Testatorul poate scrie cu cerneala, creion, carbune, creta pe orice fel de material-hartie,panza,lemnpiatra in orice lb cunoscut a de testator fie si moarta si cu orice fel de scriere-mana sau tipar,alfabetul pt orbi pe un singur suport de material sau pe mai multe cu conditia sa exista legatura intre ele pt a constitui un singur act chiar daca a fost scris pe etape.Testam olograf astfel redactat poate cuprinde si

modificari,stersaturi, adaugiri sau intercalari facute de mana testatorului cu ocazia sau posterior redactarii testam.Asemenea interventii nu afecteaza validitatea testam si ele urmeaza a fi luate in considerare chiar daca nu sunt datate si semnate separat,daca reprezinta simple corecturi sau interpretari ale dispozitiilor initiale.In schimb daca interventia contine dispozitii testam noi fata de cele initiale sau elimina ori modifica continutul initial al testamentului,ele trebuie privite ca testament nou si recunoscute ca valabile numai daca pe langa scriere au fost datate si semnate de mana testatorului.Cerinta scrierii testam de catre testator nu exclude participarea altor persoaneruda,prieten,avocat- care sa-l ajute la redactare oferind un model scris sau verbal pentru formularea corecta a dispozitiilor voite de testator.Colaborarea tertului nu trebuie insa sa vicieze consimtamantul testatorului prin sugestie,captatie.In privinta scrierii straine: -daca nu are nici o legatura cu continutul testam de ex notarea unui mesaj telefonic pe foaia continand testam,acesta este valabil caci vointa lui nu a fost cu nimic afectata daca scrierea priveste dispozitii din cuprinsul testam (stersaturi,modificari, completari), testam va fi nul daca testatorul a avut cunostinta de scrierea straina;daca scrierea straina s-a facut fara stirea testatorului, testam va fi valabil asa cum a fost redactat de el,fara luarea in considerare a interventiei straine. Data este o alta conditie a validitatii testam,scrisa de mana testatorului,prin indicare zilei, lunii si anului in care a fost intocmit.Este importanta deoarece in functie de data testarii se poate stabili daca testatorul a avut sau nu capacitatea de a testa, iar in cazul pluralitatii de testam succesive,cu dispozitii contrare sau incompatibile, in raport de data lor, se stabileste ultima vointa a testatorului, care urmeaza a fi luata in considerare,revocand pe cele anterioare.Data prezinta imp si pentru stabilirea imprejurarilor in care testam a fost intocmit si care pot determina nulitatea (de ex pericolul vicierii consimtamantului-captatie.Datarea se poate face in cifre, litere ori prin referirea la un eveniment care se poate stabili cu certitudine-prima zi de Craciun.Ora si locul intocmirii testam nu sunt elemente obligatorii.Legea nu specifica locul unde trebuie sa fie inserata data.Daca testam nu este datat potrivit celor aratate sau data indicata este eronata,falsa, potrivit legii, testam ar urma sa fie considerat nul absolut insa pt a salva eficacitatea testam ce cuprinde vointa neindoielnica a testatorului,sanctiunea este atenutata admitandu-se-in anumite conditii-stabilirea, intregirea sau rectificarea datei tetam cu ajutorul unor elemente intrinseci/extrinseci testam. a)in caz de lipsa-totala sau partiala-a datei , testam nu va fi nul daca pers interesata sa-i salveze valabilitatea reuseste sa faca proba datei intocmirii lui cu ajutorul elementelor sau indicatiilor rezultand din cuprinsul testam (proba intrinseca) sau chiar cu ajutorul elem exterioare testam (proba extrinseca). b)data falsa ,adica aceea indicata de testator in mod intentionat eronat,atrage nulitatea testam c)daca testam este datat se prezuma-pana la proba contrarie-ca daca este cea reala iar daca data este incompleta sau ineacta se poate completa sau rectifica un element (ziua,luna,anul) care lipseste sau este inexact,fara a afecta celelalte elemente Semnatura este o alta formalitate necesara pt validitatea testm.Prin semnatura,testatorul atesta ca dispozitiile din testam reprez vointa sa definitiva pentru caz de moarte.In lipsa semnaturii,actul este lipsit de efecte juridice.Testatorul trebuie sa semneze de mana.Nu se poate folosi parafa, sigiliul ori stampila.Este nul si testamentul semnat prin punere de deget.Legea nu stabileste modul de semnare, ea trebuie doar sa permita identificarea lui.Cat priveste locul semnarii, legea vizeaza sf testam insa se admite ca semnatura poate fi asezata si la inceputul sau in cuprinsul testam,daca rezulta neindoielnic

ca prin semnatura data,testatoul si-a insusit intregul continut al testam si dispoz pe care le cuprinde reprezinta vointa sa.Cerinta legii este indeplinita printr-o singura semnatura chiar daca testam este scris pe mai multe foi.In schimb,semnatura de pe plicul unde se afla inchis testam nu este valabila.Semnatura de pe plic poate fi considerata valabila numai daca intre ea si continutul plicului se poate stabili o legatura indisolubila.Solutiile admise in privinta datei testam-care poate fi stabilita, intregita sau rectificata-sunt inaplicabile in materie de semnatura. Formalitati ulterioare decesului testatorului-se prezinta testam olograf sau mistic ,inainte de executare la un birou notarial in a carui raza teritoriala s-a deschis mostenirea pt a constata prin PV deschiderea lui si starea in care s-a gasit,dupa care se va pastra in arhiva biroului notarial.Pt nerespectarea acestei formalitati nu este prevaz nici o sanctiune si testam isi produce efectul chiar daca nu a fost infatisat biroului notarial.Doar testam gasit la inventarierea bunurilor succesorale se vizeaza spre neschimbare si se pastreaza in depozit la biroul notarului public. Forta probanta-scrierea si semnatura au putere doveditoare numai daca cei carora li se opune testam recunosc ca apartin testatorului;recunoasterea poate fi expresa sau tacita, prin executarea de catre mostenitor a testam.Daca cei interesati contesta scriitura si semnatura,notarul public suspenda procedura succesorala urmand ca neintelegerile sa fe solutionate pe cale judecatoreasca.Verificarea testam se face prin procedura verificarii de scripte,comparand scrierea si semnatura cu alte acte scrise de testator si recunoscute ca atareIn caz de indoiala se dispune efectuarea unei expertize,proba cu martori fiind insufiicienta. Testamentul autentic testam facut pe teritoriul tarii este autentic daca prin incheiere a fost investitin conditiile prevaz de lege pt autentificarea inscrisurilor-cu forma autentica de catre notarul public. Avantaje si incoveniente: in aceasta forma pot testa si pers care nu stiu sa scrie si sa citeasca sau pers care din cauza infirmitatii,bolii sau din orice alte cauze nu pot semna.Pe da alta parte contestarea testam de catre pers interesate este mai anevoioasa;actul de autentificare are autoritatea publica iar continutul actului este verificat de notar pentru a nu cuprinde clauze contrare legii sau bunelor moravuri ori clauze neclare de natura a genera procese inutile.Testam se bucura de forta probanta a actelor autentice si sarcina dovezii revine celui care il contesta.Prezinta avantajul ca un exemplar original se pastreaza in arhiva biroului notarial astfel incat nu poate fi sustras,dosit,distrus de pers interesate iar daca a disparut poate fi obtinut un duplicat sau poate fi reconstituit in cond prevaz de lege./ Are incovenientul ca pp anumite cheltuieli si necesita pierdere de timp pt indeplinirea formalitatilor de autentificare; nu asigura secretul dispozitiilor de ultima vointa insa notaru si personalul biroului notarial au obligatia sa pastreze secretul profesional.Autentificarea testam facute pe teritoriul tarii este de competenta notarilor publici.Competenta acestora este generala deci se poate face la orice birou notarial din tara,indiferent de domiciuliul testatorului.Exceptiile de la procedura generala a notarilor publici nu vizeaza autentificarea testamentelor ci cele la procedura succesorala notariala-eliberare duplicate, reconstituire acte notariale etc.Testam care urmeaza sa fie autentificat poate fi redactat ,dupa indicatiile si vointa testatorului, de catre ntarul public insa poate fi intocmit de catre testator si de catre un tert la cerea acestuia.In cazul testam forma autentica nu este obligatorie ci facultativa.Testatorul nu poate fi reprezentat la autentificare pt ca testam are caracter personal.In afara sediului,el este competent numai in limitele circumscriptiei sale teritoriale.Testam se

intocmeste in lb romana.Notarul public poate autentifica testam intr-o alta lb pe care o cunoaste dupa ce a luat cunostinta de cuprinsul sau prin interpret. Autentificarea se constata printr-o incheiere care,sub sanctiunea nulitatii, treb sa cuprinda:data si locul autentificarii, modul in care s-a constatat identitatea testatorului, constatarea ca s-a luat consimtamantul testatorului si ca testam a fost semnat de acesta in fata notarului.Daca testam nu a fost autentificat cu respecterarea prevederilor legii,sanctiunea este nulitate absoluta.Insa actul nul ca testament poate valora testam olograf daca conditiile prevaz de lege pt aceasta sunt indeplinite. Forta probanta-testam autentificat in conditiile legii face deplina dovada,pana la inscrierea in fals.Daca testatorul a instituit un legatar universal, la dezbaterea succesorala se citeaza in afara de legatar, numai mostenitorii rezervatari daca exista, nu si ceilalti mostenitori legali cum se procedeaza daca testam este olograf sau mistic.Asta nu inseamna ca mostenitorii nerezervatari nu ar putea ataca testam autentic prin procedura inscrierii in fals,respectiv actiunea in anulare pentru lipsa de discernamant a testatorului sau pt vicii de consimtamant etc. Testamentul mistic (secret) este un testam semnat de mana testatorului, strans si sigilat, prezentat judecatoriei in vederea efectuarii formalitatilor de suprascriere. Avantaje si incoveniente: aproape neutilizat in practica, asigura secretul dispozitiilor testam, poate fi folosit numai de pers care stiu si pot citi si scrie iar forta probatorie a dispozitiilor testam este aceea a actelor sub semnatura privata ca si in cazul testam olograf.in schimb necesita anumite cheltuieli si pierdere de timp pt indeplinirea formalitatilor dar are forta probatorie a testam autentic numai in ceea ce priveste actul de suprascriere. Testam mistic poate fi scris de testator-de mana sau cu mijloace mecanice-cat si de orice alta pers,in lb ro sau in orice alta limba cunoscuta de testator cu conditia sa exprime vointa testatorului.Testam trebuie sa fie semnat de testator ca si testam olograf.Testam se va introduce intr-un plic si se siglieaza,anterior cu ocazia prezentarii lu la judecatorie ori in fata judecatorului delegat.insuficienta sigilarii care ar permite inlocuirea lui atrage nulitatea testam.In fata judecatorului,testatorul va declara ca dispoz din inscrisu prezentat este testam sau scris de el sau altul dar semnat de el.Pe hartie sau plcul sigilat jud este obligat sa intocmeasca actul de suprascriere constrand intr-un PV in care se consemneaza prezentarea testatorului si declartia acestuia ca testam este al sau si semnat de el.Actul de suprascriere va fi semnat de catre testator si judecator.Dupa terminarea formalitatilor,testam poate fi restituit testatorului daca nu prefera sa fie pastrat la judecatorie.Formalitatile ulterioare decesului testatorului sunt cele prevaz de lege pt testam olograf. Forta probanta-Actul de suprascriere este un act autentic si face dovada pana la inscrierea in fals cu privire la data sa si constatarile facute de judecator inscrisul testamentar este act sub semnatura privata si face dovada pana la proba contrara-de ex contestatorul face dovada ca testatorul nu cunostea lb in care testam a fost scris.daca se constata semnatura,se trece la verificarea de scripte ca si in cazul testam olograf.Daca formalitatile prevaz de lege nu au fost respectate,testam mistic este nul absolut dar inscrisul testam poate valora ca testam olograf daca a fost scris, datat si semnat de mana testatorului. Testamentele privilegiate-in cazurile in care o pers se afla in anumite imprejurari neobisnuite,exceptionale si doreste sa faca un testament in forma autentica dar nu poate recurge la

formalitatile autentificarii potrivit dr comun, l prevede posibilitatea testarii intr-o forma simplificata de autentificare potrivit unor reguli speciale.Formalitatile fiind simplificate si pt a deosebi aceste testam de cele ordinare, ele au fost numite testam privilegiate fiind in esenta-testamente autentice simplificate-.:testam militarilor, facut in timp de boala contagioasa si testam maritim.Militarii si pers asimilate pot testa in mod valabil in fata comandatului militar al unitatii sau in fata unui alt ofiter superior asistat de 2 martori dar numai daca se afla pe teritoriu strain in misiune sau prizonier la inamic ori pe teritoriul tarii intr-o localitate asediata sau intr-un alt loc fara comunicatie cu exteriorl din cauza razboiului.Pers bolnave sau sanatoase care se afla intr-o localitate izolata din cauza unei boli contagioase pot testa in fata unui membru al consiliului local asistat de 2 martori daca in loc nu exista birou notarial.Pers care se afla la bordul unui vas sub pavilionul Ro indiferent ca fac parte din echipaj sau sunt calatori pot testa in fata comandantului navei sau a unui inlocuitor, asistat de ofterul de bord si de doi martori.Testam maritim trebuie redactat in 2 exemplare originale si nu poate cuprinde nici o dispozitie in favoarea ofiterilor instrumetari daca nu sunt rude in gr succesibil sau sot cu testatorul. Forma scrisa si forma actului separat sunt obligatorii.Sub sanctiunea nulitatii, testam privilegiat trebuie sa fie semnat de testator iar daca nu a semnat se face mentiune despre aceasta si despre cauza ce l-a impiedicat sa semneze.Si datarea este esentiala.Testam privilegiat este eficace numai daca testatorul a decedat in imprejurari exceptionale iar dupa incetarea acestor imprejurari numai o perioada limitata de timp :testam militarilor si cel facut in timp de boala contagioasa timp de 6 luni iar cel maritim timp de 3 luni.Dupa expirarea acestor termene,daca testatorul a supravietuit si dorste sa testeze,trebuie sa o faca in forma testam ordinare. Alte forme testamentare- L prevede reguli speciale de forma pt: -dispozitiile testamentare-clauze testam- avand ca ob sume de bani depuse la CEC-titularii depunerii au dr sa indice pers carora urmeaza sa li se elibereze sumele depuse in caz de deces.Depunerile asupra carora nu s-au dat dispozitii testam se elibereaza de CEC mostenitorilor legali si testamentari.Clauza testam poate fi prevaz in favoarea unei singure pers sau mai mulor pers,avand dr egale.Clauza reprez o liberalitate pt cauza de moarte adica un legat cu titlu particular facut prin testament NUUUU stipulatie pt altul, aplicabile normele de dr comun privind conditiile de fond prevazute pt liberalitatile testam.Fiind o liberalitate pt cauza de moarte,produce efecte numai la decesul titularului spre deosebire de clauza de imputernicire.In provinta formei,se prevede o derogare-ea nu trebuie sa fie scrisa in intreime si datata de mana testatorului ci numai semnata -testam facut de un cetatean roman in strainatate: romanul ce se afla in tara straina va putea face testam sau in forma olografa sau in forma autentica intrebuintata in locul unde se face testam.Testam va putea fi redactat in forma olografa prevaz de l romana chiar daca l tarii respectie nu prevede posib intocmirii testam in aceasta forma.Este valabil testam autentificat pe baza legii romane de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Ro la cererea PF avand cetatenir ro..Pot fi utilizate si alte forme prevazute de legea locala fie si forme nereglementate de legile romanesti cum ar fi testam verbal admis in multe rai.Astfel, testam cu element de extraneitate sunt valabile daca repecta conditiile de forma prevazute de legea nationala sau legea domiciului testatorului ori de legea locului intocmirii testam in vigoare fie la data intocmirii lui fie la data deschiderii msotenirii.