Sunteți pe pagina 1din 10

2017­6­21 Grile 

drept procesual penal | Universul Juridic

6
SHARES

j Share 6

f Share

h
ACASĂ SENIOR‐EDITORI OPINII INTERVIURI ȘTIRI JURIDICE ARTICOLE JURISPRUDENȚĂ UJ‐TV INDEX AUTORI EVENIMENTE REVISTA UJ
+1

s Căutare...
AVOCAȚI CONSILIERI JURIDICI EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI LICHIDATORI MAGISTRAȚI MEDIATORI NOTARI PUBLICI STUDENȚI AUTORI CODURI PRINCIPALE GRILE
Tweet

     
ACHIZIȚII PUBLICE
Grile drept procesual penal
 
ARBITRAJ ȘI MEDIERE
De Universul Juridic
DREPT ADMINISTRATIV ȘI CONSTITUȚIONAL
7 Aug 2015 Voturi: 29
Vizualizari: 9.784 JURISPRUDENȚĂ
DREPT CIVIL ȘI PROCESUAL CIVIL
  Informarea eronată a publicului. Dre
imagine. Dreptul la viață privată. CN
EXECUTARE SILITĂ (Legea audiovizualului nr. 504/2002;

DREPTUL FAMILIEI Expropriere de fapt. Îngrădirea drept
Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile! proprietate. Recurs (C.civ.; CPC; Lege
170/2008)
DREPT FINANCIAR, FISCAL ȘI BANCAR Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM a ngem demersul inițial anunțat încă
TVA. Majorări intervenite ulterior. Re
DREPT INTERNAȚIONAL
de  la  lansarea  proiectului:  accesul  contra‐cost  pentru  beneficiile  PREMIUM.  Demersul  este (NCPC; Legea nr. 554/2004)
necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!
Dobândirea dreptului de proprietate
DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL uzucapiune. Recurs (CPC)
 VREAU DETALII!
PROPRIETATE INTELECTUALĂ Admisibilitatea revizuirii. Cazuri (NCP
Infracțiunea de act sexual cu un mino
DREPTUL MUNCII ȘI DIALOGULUI SOCIAL Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași ș ri cer ficate editorial, editoriale penală mai favorabilă (CP/NCP; CPP)
de substanță, opinii punctuale și ar cole de specialitate, ș ri din domeniul juridic și reportaje cu
SOCIETĂȚI, AFACERI ȘI INSOLVENȚĂ care v‐am obișnuit încă de la început! Vezi tot

DESPRE AUTOR: 🔑 VREAU CONT PREMIUM!
REVISTA DE SEARĂ
UNIVERSUL JURIDIC CELE MAI IMPORTANTE ȘTIRI ALE ZILE
DE CLAUDIU PAMUC
UniversulJuridic.ro  reprezintă  doar
o  mică  parte  din  proiectul  final  ale
  Victoria lui Dragnea

cărui  conținut  și  funcționalități  vor


Felicitări pentru finalizarea testului Drept Aritmeĕca moțiunii
fi  într‐o  conĕnuă  dezvoltare,  în
funcție  de  necesitățile  și  dorințele
Procesual Penal! România Meșterului Manole

dumneavoastră. Grindeanu, exclus din PSD
Ai răspuns corect la 32 din 35 variante corecte de răspuns posibile. După evaluare, criză fără precedent
ORA ARBITRAJULUI

SERIA PROFESIONIȘTII LEGAL POINT
Îți poți verifica răspunsurile mai jos: Vezi tot

Emisiunea „Ora arbitrajului” 3 cu av. dr. Cosmin Vasile. 1. Acțiunea penală: OPINII


Seria Profesionișĕi Legal Point – dr. Bazil Oglindă:
Proiectul noilor Reguli de procedură arbitrală
‐ a) are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni; Mihai Adrian Hotca
Emisiunea „Ora arbitrajului” 2 cu av. dr. Cosmin Vasile. 20 Iun 2017
Seria Profesionișĕi Legal Point – prof. univ. dr. Flavius ‐ b) nu are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni;  Structura infracțiunii 
Baias: Formarea și pregăĕrea profesională conĕnuă în
arbitraj internațional ‐ c) se pune în mișcare prin actul de inculpare prevăzut de lege.
Emisiunea „Ora arbitrajului” 1 cu av. dr. Cosmin Vasile. Oliviu Puie
Seria Profesionișĕi Legal Point – Dr. Victor Tănăsescu și Pentru mai multe detalii, vezi art. 13 NCPP din: 13 Iun 2017
prof. univ. dr. Grigore Florescu: Debutul emisiunii „Ora Aspecte  privitoa
arbitrajului”
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015 suspendarea  execută
administraĕv ĕpic �…
Vezi tot
2. Dacă a intervenit prescripția, acțiunea penală: Mihai Adrian Hotca
9 Iun 2017
LEGAL POINT ‐ a) nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată;  Este  jurisprudența 
drept  în  sistemul 
UN PROIECT MARCA „UNIVERSUL JURIDIC” ‐ b) poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare, poate fi exercitată;  român? (citește)

EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 49 Probleme actuale în ‐ c) nu poate fi pusă în mișcare, dar dacă a fost pusă în mișcare poate fi exercitată.
dreptul muncii ACTUALITATE LEGISLATIVĂ
Pentru mai multe detalii, vezi art. 16 NCPP din:
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 1/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 48 Medicul legist în Pentru mai multe detalii, vezi art. 16 NCPP din: RUBRICĂ REALIZATĂ DE REDACȚIA PR
echipa de invesĕgație criminalisĕcă
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015 Proiectul de Lege privind aprobarea 
EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 47 Diplomația 3/2017 pentru modificarea și comple
economică Legii nr. 227/2015 privind Codul fisca
(aprobat)
EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 46 Proiecte și 3.  În  cazul  în  care  un  număr  mare  de  părți  civile  care  nu  au  interese  contrarii  și‐au
perspecĕve ale Casei de Asigurări a Avocaților din desemnat un reprezentant comun: Neconsĕtuționalitate (Decizie CCR): 
România d) și art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/19
‐ a) toate actele de procedură de care reprezentantul a luat cunoșĕnță sunt prezumate a fi cunoscute organizarea și exercitarea profesiei d
EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 45 – Valeriu Stoica:
„Despre dreptate și imaginația juridică” de către persoanele reprezentate;  Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32/
Of. nr. 460/20.06.2017): Art. 1 alin. (
‐ b) toate actele de procedură comunicate reprezentantului sunt prezumate a fi cunoscute de către O.U.G. nr. 60/2009 privind unele mă
Vezi tot vederea implementării programului 
persoanele reprezentate;
casă”
‐ c) nu toate actele de procedură comunicate reprezentantului sunt prezumate a fi cunoscute de către
AGENDA JURIDICĂ MFP: Pentru programul „Prima casă”
persoanele reprezentate. alocați 500 milioane lei
[UPDATE: Cum a fost] Invitație la cea de‐a II‐a ediție a
Conferinței „Procesul contravențional– actualitate, Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 12/201
perspecĕve” Pentru mai multe detalii, vezi art. 20 NCPP din: (comunicat): Art. 179, coroborat cu d
art. 114 și art. 116 din Legea nr. 263/
6
[UPDATE: Au mai rămas 3 zile] UNBR anunță masa Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015 privind sistemul unitar de pensii pub
SHARES
rotundă cu tema: „Căi și mijloace de dezvoltare a

j
serviciilor profesionale ale avocaților”
Vezi tot
Share 6
Conferința internațională a doctoranzilor în drept
4. Trădarea:

f
Conferință profesională – Baroul Iași 2017
Share
[UPDATE: Cum a fost] Invitație la Conferința anuală de
‐ a) se judecă în primă instanță de tribunal; 
‐ b) se judecă în primă instanță de curtea de apel; 
JURISPRUDENȚĂ CEDO

h
Hotărârea CEDO în Cauza Potoroc îm
Achiziții publice a Facultății de Drept din cadrul României
+1
Universității din Bucureșĕ ‐ c) se judecă în primă instanță de ÎCCJ.
Hotărârea CEDO în Cauza S.C. Carboc
s Tweet Vezi tot Pentru mai multe detalii, vezi art. 38 NCPP din:
S.A. Cluj‐Napoca și S.C. Fenega Impo
– S.R.L. și alții împotriva României

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015 Hotărâre CEDO: Cauza „Rupa și Țomp
GÂNDURI NEJURIDICE DIN LUMEA JURIDICĂ România” – proces câșĕgat de un av
român
Mi‐am pierdut sinele… 5. În cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestațiile sau orice alte Hotărârea CEDO în Cauza Bartok și a
Închid ochii. Cine sunt? sesizări privind măsurile asigurătorii: împotriva României

Azi intru din nou în rețea Hotărârea CEDO în Cauza Opriș împo
‐ a) se soluționează de procuror;  României
Cine sunt? ‐ b) nu se soluționează de judecătorul de drepturi și libertăți;
De sărbători ador să… Vezi tot
‐ c) se soluționează de judecătorul de drepturi și libertăți.

Vezi tot CONFERINȚE
Pentru mai multe detalii, vezi art. 53 NCPP din:
UNIVERSUL JURIDIC
CONTENT PARTENERI Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015
[UPDATE: Cum a fost] Invitație la Con
EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 44 – Nicolae Valenĕn anuală de Achiziții publice a Facultăț
Truțan: „Retrospecĕve și perspecĕve în profesia de 6. Tribunalul: Drept din cadrul Universității din Buc
consilier juridic”
[UPDATE: Cum a fost] Conferința anu
EMISIUNEA TV „LEGAL POINT” 41 – Prof. univ. dr., ‐ a) judecă în primă instanță sclavia; Profesiilor Juridice – avocați‐notari
avocat Gheorghe Piperea, Partener fondator Piperea și ‐ b) nu judecă în primă instanță sclavia;
Asociații: Impozitul pe gospodărie [UPDATE: Cum a fost] Cea de‐a treia 
‐ c) judecă în primă instanță traficul de persoane.  Conferinței Naționale de Contencios
Când Zeii coboară în Agora…(I)* Administraĕv
Locurile de muncă bine plăĕte, cheia fericirii românilor
Pentru mai multe detalii, vezi art. 36 NCPP din: Vezi tot
File de viață în sunetul muzicii…
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015
NOUTATI EDITORIALE
Vezi tot
7. În cazul infracțiunii de luare de mită: NOUTATI EDITORIALE UJMAG
CODURI PRINCIPALE Teste grila. Drept procesual civil
‐ a) urmărirea penală se efectuează, în mod facultaĕv, de către procuror; 
Noul Cod civil Pierdut in Filipine ‐ Jurnal de calatori
‐ b) urmărirea penală nu se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror; 
Noul Cod de Procedură Civilă Pracĕca invesĕgaĕva penala si judici
‐ c) urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.  cazul infracĕunilor contra securitaĕi 
Noul Cod Penal si de terorism. Elemente de tacĕca
criminalisĕca
Noul Cod de Procedură Penală Pentru mai multe detalii, vezi art. 56 NCPP din:
Revista Dreptul nr 6/2017
Vezi tot
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015
Pandectele Romane 2/2017
Teste grila de drept procesual penal.
ULTIMELE COMENTARII 8. Operațiuni ilegale cu dispoziĕve sau programe informaĕce: 3‐a

Traian2007 la Grile drept penal ‐ a) se judecă în primă instanță de judecătorie; Pachet: Drept penal, procedura pena


speciala si Parte generala. Ediĕa 4. G
Traian2007 la Grile drept penal ‐ b) se judecă în primă instanță de tribunal; CPCPP

ovidiu.enache@ro.engie.com la Repararea prejudiciului ‐ c) se judecă în primă instanță de curtea de apel.  Mass Media, Language, Creaĕvity


produs prin depășirea inconvenientelor normale ale
vecinătății Caiete de drept penal nr. 1/2017
Pentru mai multe detalii, vezi art. 36 NCPP din:
jurista la Grile drept procesual penal Vezi tot
Traian2007 la Grile drept procesual civil
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

ABONEAZĂ‐TE LA NEWSLETTER 9. Legea procesuală penală:
Email ‐ a) se aplică în procesul penal actelor efectuate și măsurilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare și
până în momentul ieșirii din vigoare, cu excepția situațiilor prevăzute în dispozițiile tranzitorii; 
‐ b) română se aplică actelor efectuate și măsurilor dispuse pe teritoriul României, fără excepții; 

‐ c) română se aplică actelor efectuate și măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu excepțiile
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 2/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
Confirm ‐ c) română se aplică actelor efectuate și măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu excepțiile
prevăzute de lege.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 13 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

10. În cursul procesului penal, cu privire la pretențiile civile:
‐ a) inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacție sau un acord de
mediere, potrivit legii; 
‐ b) inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente nu pot încheia o tranzacție sau un acord
de mediere; 
‐ c) inculpatul, cu acordul părții responsabile civilmente, poate recunoaște, în tot sau în parte,
pretențiile părții civile.
6
SHARES Pentru mai multe detalii, vezi art. 23 NCPP din:

j Share 6 Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

f Share 11. În cazul declinării pentru necompetență teritorială:

h +1 ‐ a) probele administrate trebuie să fie menținute; 
‐ b) probele administrate nu trebuie să fie menținute; 
s Tweet ‐ c) probele administrate pot fi menținute.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 50 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

12. Traficul de persoane:
‐ a) se judecă în primă instanță de judecătorie; 
‐ b) se judecă în primă instanță de tribunal;
‐ c) se judecă în primă instanță de curtea de apel. 

Pentru mai multe detalii, vezi art. 36 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

13. Abținerea judecătorului care face parte din completul de judecată:
‐ a) se soluționează de un judecător de la aceeași instanță; 
‐ b) nu se soluționează de un judecător de la aceeași instanță; 
‐ c) se soluționează de un alt complet de judecată.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 68 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

14. Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exercițiu:
‐ a) acțiunea civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către
procuror; 
‐ b) acțiunea civilă se exercită în numele acesteia numai de către reprezentantul legal; 
‐ c) acțiunea civilă se poate exercita în numele acesteia numai de către procuror.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 19 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

15. În cadrul procesului penal, persoana vătămată:
‐ a) are dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale; 
‐ b) nu are dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale; 
‐ c) are dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepții
și de a pune concluzii. 

Pentru mai multe detalii, vezi art. 81 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

16. Declarația de abținere sau cererea de recuzare a procurorului:
‐ a) se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, procurorului ierarhic superior; 

‐ b) se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, judecătorului de cameră preliminară; 
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 3/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
‐ b) se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, judecătorului de cameră preliminară; 
‐ c) se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, judecătorului de drepturi și libertăți. 

Pentru mai multe detalii, vezi art. 70 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

17. În exercitarea funcției de urmărire penală:
‐ a) doar organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu
temeiuri de trimitere în judecată; 
‐ b) doar procurorul strânge probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de
trimitere în judecată; 
‐ c) procurorul și organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă
există sau nu temeiuri de trimitere în judecată. 
6
SHARES
Pentru mai multe detalii, vezi art. 3 NCPP din:
j Share 6
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

f Share
18. Judecătorul de drepturi și libertăți:

h +1 ‐ a) poate parĕcipa, în aceeași cauză, la procedura de cameră preliminară;

s
‐ b) nu poate parĕcipa, în aceeași cauză, la procedura de cameră preliminară;
Tweet
‐ c) poate parĕcipa, în aceeași cauză, la judecata în fond.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 64 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

19. În situația în care în cauză există un număr mare de părți civile care nu au interese
contrarii și acestea nu și‐au desemnat un reprezentant comun, procurorul sau instanța
de  judecată  poate  desemna,  prin  ordonanță,  respecĕv  prin  încheiere  moĕvată,  un
avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele:
‐ a) încheierea va fi comunicată persoanelor vătămate, care trebuie să încunoșĕnțeze, în termen de 3
zile de la primirea comunicării, instanța în cazul în care refuză să fie reprezentați prin avocatul
desemnat din oficiu; 
‐ b) ordonanța va fi comunicată persoanelor vătămate, care trebuie să încunoșĕnțeze, în termen de 3
zile de la primirea comunicării, procurorul în cazul în care refuză să fie reprezentați prin avocatul
desemnat din oficiu; 
‐ c) persoanelor vătămate nu trebuie să le fie comunicate încheierea sau ordonanța.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 85 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

20. Acțiunea penală se pune în mișcare și se exercită:
‐ a) dacă există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune; 
‐ b) dacă nu există cazuri care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acesteia; 
‐ c) chiar dacă există cazuri care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acesteia.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 15 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

21. Infracțiunile săvârșite de membrii Guvernului:
‐ a) se judecă în primă instanță de tribunal;
‐ b) se judecă în primă instanță de curtea de apel; 
‐ c) se judecă în primă instanță de ÎCCJ.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 40 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

22. Când a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii:
‐ a) acțiunea penală poate fi pusă în mișcare ulterior, în condițiile prevăzute de lege; 
‐ b) acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare ulterior, în niciun caz;
‐ c) acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, dar dacă a fost pusă în mișcare poate fi exercitată.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 16 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 4/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

23. Partea civilă:
‐ a) poate reveni asupra renunțării la pretențiile civile; 
‐ b) nu poate reveni asupra renunțării la pretențiile civile; 
‐ c) nu poate introduce acțiune la instanța civilă pentru aceleași pretenții la care a renunțat.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 22 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

24.  Lucrările  efectuate  de  organul  de  cercetare  penală  sau  de  procuror  în  cazurile
urgente:

6 ‐ a) se trimit, în 24 de ore, procurorului competent;
SHARES
‐ b) nu se trimit, de îndată, procurorului competent; 

j Share 6 ‐ c) se trimit, de îndată, procurorului competent.

f Share Pentru mai multe detalii, vezi art. 60 NCPP din:

h +1
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

s Tweet
25. Nedenunțarea unor infracțiuni:
‐ a) este de competența instanței care judecă infracțiunea la care aceasta se referă; 
‐ b) nu este de competența instanței care judecă infracțiunea la care aceasta se referă; 
‐ c) este de competența instanței superioare în grad celei care judecă infracțiunea la care aceasta se
referă. 

Pentru mai multe detalii, vezi art. 44 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

37 COMENTARII Scrie un comentariu

1.  Natalia­Tina Pârvu­Mayer Tina 28 Aug 2015, 01:31

Intrebarea: 
12. Judecătorul: 
a) este incompaĕbil dacă a fost expert în cauză; 
b) este incompaĕbil dacă a fost martor în cauză; 
c) nu este incompaĕbil dacă a fost martor în cauză. 
Are ca unica varianta de raspuns “este incompaĕbil daca a fost martor in cauza”

CPP zice: 
CAPITOLUL II 
Competența organelor judiciare 
SECȚIUNEA a 6‐a 
Incompaĕbilitatea și strămutarea 
Art. 64 
Incompaĕbilitatea judecătorului 
(1) Judecătorul este incompaĕbil dacă: 
c) a fost expert sau martor, în cauză;

 Răspunde la comentariu

Universul Juridic  Autor 28 Aug 2015, 15:47

Tina, îți mulțumim pentru sesizare! Am remediat eroarea ce a intervenit în momentul
introducerii în modul.

 Răspunde la comentariu

2.  amelie 02 Sep 2015, 17:59

18. Hotărârea definiĕvă a instanței civile prin care a fost soluționată acțiunea civilă:

a) are autoritate de lucru judecat în fața organelor judiciare penale cu privire la existența faptei
penale; 
b) nu are autoritate de lucru judecat în fața organelor judiciare penale cu privire la existența faptei
penale; 
c) are autoritate de lucru judecat în fața organelor judiciare penale cu privire la vinovăția persoanei
care a săvârșit fapta. 
Varianta C este gresita, potrivit art 28 alin.2 CPP, care prevede in felul urmator: „Hotărârea definiĕvă a
instanței civile prin care a fost soluționată acțiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în fața
organelor judiciare penale cu privire la existența faptei penale, a persoanei care a săvârșit‐o și a
vinovăției acesteia.”

Răspunde la comentariu
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 5/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
 Răspunde la comentariu

Universul Juridic  Autor 03 Sep 2015, 10:17

Grila este corect introdusă și nu afișează varianta c) corectă.

 Răspunde la comentariu

3.  Vrabie Vasile 05 Sep 2015, 07:06

7. În caz de încetare a procesului penal pe moĕv că a intervenit amnisĕa:

a) instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă; 
b) instanța nu lasă nesoluționată acțiunea civilă; 
c) instanța respinge acțiunea civilă.

raspunsul corect este a si nu c
6
SHARES  Răspunde la comentariu

j Share 6
Universul Juridic  Autor 05 Sep 2015, 09:57

f Share Grila este corect introdusă, conform art. 25 NCPP

h
 Răspunde la comentariu
+1

s Tweet
Vrabie Vasile 18 Sep 2015, 07:57

Art 25 alin (5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza
art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) – amnisĕa, g), i) și j), precum și în cazul prevăzut
de art. 486 alin. (2), instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă.

4.  pinks 10 Sep 2015, 09:25

0. În cazul cetățenilor români aparținând minorităților naționale:

a) aceșĕa au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată; 
b) aceșĕa nu au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată; 
c) actele procedurale se întocmesc în limba română.

raspuns corect a si c; art 12 ncpc

 Răspunde la comentariu

Universul Juridic  Autor 10 Sep 2015, 13:08

Acesta este și răspunsul afișat în cadrul modulului. Variantele a) și c) sunt corecte
conform art. 12 NCPP

 Răspunde la comentariu

5.  rapublik 10 Sep 2015, 20:08

11. Infracțiunile săvârșite de procurorii de la Parchetul de pe lângă ÎCCJ:

a) se judecă în primă instanță de tribunal; 
b) se judecă în primă instanță de curtea de apel; 
c) se judecă în primă instanță de ÎCCJ.

Baremul este c), raspunsul corect este b) – art. 38, alin (1), lit f)

 Răspunde la comentariu

Universul Juridic  Autor 11 Sep 2015, 08:00

Atenție! Întrebarea face referire la procurorii de la Parchetul de pe lângă ÎCCJ.

 Răspunde la comentariu

Spike751 31 Mar 2016, 13:28

infracțiunile săvârșite de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Jusĕție, precum și de
procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Jusĕție;este raspunsul
corect.adica C.Detalii aici hĥps://e‐jusĕce.europa.eu/content_ordinary_courts‐18‐ro‐
maximizeMS‐ro.do?member=1

 Răspunde la comentariu

6.  Vrabie Vasile 21 Sep 2015, 10:52

7. Judecătorul incompaĕbil:

a) este obligat să declare procurorului care supraveghează urmărirea penală că se abține de a parĕcipa
la procesul penal, cu arătarea cazului de incompaĕbilitate și a temeiurilor de fapt care consĕtuie

moĕvul abținerii; 
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 6/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
moĕvul abținerii; 
b) nu este obligat să declare procurorului care supraveghează urmărirea penală că se abține de a
parĕcipa la procesul penal, cu arătarea cazului de incompaĕbilitate și a temeiurilor de fapt care
consĕtuie moĕvul abținerii; 
c) nu este obligat să declare că se abține de a parĕcipa la procesul penal.

conf art 66 judecatorul este obligat sa declare presedintelui instantei ca se abĕne…. asĔel raspuns
corect ar fi b si nu a.

 Răspunde la comentariu

7.  octav 05 Dec 2015, 15:03

Consider ca la intrebarea nr.2
Suspectului si inculpatului care nu se pot exprima : 
Raspunsul corect este si la a, si b

 Răspunde la comentariu
6
SHARES

j Share 6 8.  puqlky


14. Cel care a parĕcipat în aceeași cauză în calitate de judecător:
13 Feb 2016, 10:04

f Share
a) poate fi avocat al unei părți sau al unui subiect procesual principal; 

h +1
b) nu poate fi avocat al unei părți sau al unui subiect procesual principal; 
c) poate fi avocat al unui subiect procesual principal.

s Tweet Pentru mai multe detalii, vezi art. 88 NCPP din:

Răspunsul corect este b nu a

 Răspunde la comentariu

roxanasburlan 31 Oct 2016, 08:15

exact!!

 Răspunde la comentariu

9.  popaflorin 03 Mar 2016, 23:21

1. Forma casutei pentru bifa dezvaluie numarul variantelor (patrat = 2 variante, rotund=1 varianta) 
2. Ce ziceĕ de grile cu 4 variante de raspuns?

 Răspunde la comentariu

10.  DECEBALSAVU 15 Mai 2016, 13:31

la Intrebarea nr. 24, variante corecte sunt a) si c), nu doar c). Cel puĕn asa rezulta din textul art. 21
NCPP.

Art. 21: Introducerea in procesul penal a parĕi responsabile civilmente 
(1)Introducerea in procesul penal a parĕi responsabile civilmente poate avea loc, la cererea parĕi
civile sau a inculpatului, in termenul prevazut la art. 20 alin. (1). 
(2)Atunci cand exercita acĕunea civila, procurorul este obligat sa ceara introducerea in procesul penal
a parĕi responsabile civilmente, in condiĕile alin. (1). 
(3)Partea responsabila civilmente poate interveni in procesul penal pana la inceperea dezbaterilor la
prima instanta de judecata, luand procedura din stadiul in care se afla in momentul intervenĕei. 
(4)Partea responsabila civilmente are, in ceea ce priveste acĕunea civila, toate drepturile pe care legea
le prevede pentru inculpat.

 Răspunde la comentariu

11.  adichere 01 Iun 2016, 13:01

23. Judecătorul care a parĕcipat la soluționarea plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau
netrimitere în judecată:

a) poate parĕcipa, în aceeași cauză, la judecata în fond sau în căile de atac; 
b) nu poate parĕcipa, în aceeași cauză, la judecata în fond sau în căile de atac; 
c) poate parĕcipa, în aceeași cauză, la judecata în fond. 
raspuns corect B 
dar, conform art 340 c.pr.pen. judecatorul care judeca soluĕile de neurmarire sau netrimitere in
judecata este judecatorul de camera preliminara de la instanta competenta. AsĔel, coroborat cu art.3
c.pr.pen. intelegem ca jucatorul de camera premilinara este competent sa judece si in fond. 
Nu sunt pracĕcian, anul acesta dau la barou   asa ca ar fi bine sa mai verifice cineva dar eu asa inteleg

 Răspunde la comentariu

c.cllaudya88 20 Sep 2016, 17:21

Citeste art 64 al (5), faci o confuzie. Iar la art 3 citeste al (3) care zice clar ca poate judeca
in fond doar cand verifica legalitatea trimiterii ori netrim. in jud. nu si soluĕonarea
plangerilor ( e o diferenta intre a soluĕona si a verifica).

Răspunde la comentariu
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 7/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
 Răspunde la comentariu

12.  jurista 05 Iun 2016, 18:54

multumiri

 Răspunde la comentariu

13.  jurista 05 Iun 2016, 19:23

foarte frumos

 Răspunde la comentariu

14.  Iulia26 26 Iun 2016, 19:21

La intrebarea:
6
SHARES Când anumite acte de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face

j
urmărirea: 
Share 6 a) organul de cercetare penală poate să le efectueze el însuși; 
b) organul de cercetare penală poate dispune efectuarea lor prin comisie rogatorie; 
f Share c) organul de cercetare penală nu poate dispune efectuarea lor prin delegare. 
Raspunsul corect este a,b, nu a,c.

h +1
Cf art.59 alin. (1) Când anumite acte de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara razei

s Tweet
teritoriale în care se face urmărirea, procurorul sau, după caz, organul de cercetare penală poate să le
efectueze el însuși ori procurorul poate dispune efectuarea lor prin comisie rogatorie sau prin
delegare.

 Răspunde la comentariu

Elena Ciocan 24 Aug 2016, 11:10

10. Abținerea judecătorului care face parte din completul de judecată:

a) se soluționează de un judecător de la aceeași instanță; 
b) nu se soluționează de un judecător de la aceeași instanță; 
c) se soluționează de un alt complet de judecată. 
Pentru mai multe detalii, vezi art. 68 NCPP din:

Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie
2015

Menĕonez art. 68 alin. 2 coroborat cu art. 68 alin. 8 Cod procedură penală. Opinez că
soluționarea se face de un judecător de la aceeași instanță și numai când nu se poate
desemna un judecător de la aceeași instanță cererea se soluționează de un judecător de
la instanța ierarhic superioară. Mulțumesc !

 Răspunde la comentariu

15.  Elena Ciocan 24 Aug 2016, 11:06

10. Abținerea judecătorului care face parte din completul de judecată: 
a) se soluționează de un judecător de la aceeași instanță; 
b) nu se soluționează de un judecător de la aceeași instanță; 
c) se soluționează de un alt complet de judecată. 
Pentru mai multe detalii, vezi art. 68 NCPP din: 
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

Notă – Art. 68 alin. 2 C.p.p. nu precizează expres că ”se soluționează de un alt complet de judecată DE
LA ACEEAȘI INSTANȚĂ”. 
Însă art. 68 alin. 8 c.p.p. sĕpulează expres că doar în situația în care pentru soluționarea abținerii sau
recuzării nu se poate desemna un judecător din cadrul aceleiași instanțe ……. cererea se soluționează
de un judecător de la instanța superioară. 
Mulțumesc!

 Răspunde la comentariu

ioan1969 26 Aug 2016, 08:23

Asta înseamnă că regula e că se soluționează de un judecător de la aceeași instanță. Dacă
enunțul grilei ar fi fost ”se soluționează ÎNTOTDEAUNA de un judecător de la aceeași
instanță”, ar fi fost incidente disp. art. 68 alin. 8 CPP. Dar, așa cum a fost formulată grila,
nu putem exclude drept răspuns corect și a). Trebuie să fii atentă că sunt destule grile cu
acest ĕp de capcană.

 Răspunde la comentariu

artdesigntrader@yahoo.com 04 Ian 2017, 13:54

Regula ar fi ca se soluĕoneaza de un ,,complet” de la aceeasi instanta…daca nu iesim din
limitele grilei.

Elena Ciocan 24 Aug 2016, 16:16
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 8/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
16.  Elena Ciocan 24 Aug 2016, 16:16

16. Partea responsabilă civilmente:

a) are, în ceea ce privește acțiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat; 
b) nu are, în ceea ce privește acțiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat; 
c) ia procedura din stadiul în care se află în momentul intervenției. 
Pentru mai multe detalii, vezi art. 21 NCPP din: 
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Legislaĕe consolidata si index: 1 iunie 2015

si aici consider ca sunt 2 raspunsuri corecte 
art. 21 alin. 4 statuează expres ca ”partea responsabila civilmente are, în ceea ce privește acțiunea
civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat”.

 Răspunde la comentariu

17.  Gratian Ghent 27 Aug 2016, 12:22


6 25. În cazul infracțiunii de cumpărare de influență: 
SHARES
– a) urmărirea penală se efectuează, în mod facultaĕv, de către procuror;

j Share 6
– b) urmărirea penală nu se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror;

f Share – c) urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

h +1 Raspunsul pe care il da grila ca fiind corect aste varianta – a)

s Tweet
NCPP prevede la art.56 alin. (3) , lit b) asĔel : Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de
către procuror – în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 188‐191, art. 257,art. 276,art. 277,art. 279,art.
280‐283 și art. 289‐294 din Codul penal; , ținând cont că infracțiunea de ” cumpărare de influență ” ,
este prevazută și sancționat de art. 292NCPP , rezultă ca răspunsul corect este doar varianta ‐c)

 Răspunde la comentariu

18.  c.cllaudya88 14 Sep 2016, 17:36

Suspectul:

a) are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede alĔel; 
b) nu are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede alĔel; 
c) este persoana cu privire la care, din datele și probele existente în cauză, rezultă bănuiala că a
săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.

La grila asta rata ca ar fi corect doar a) dar este sigur si c) ptv art. 77 cpp

Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente:

a) poate avea loc, la cererea părții îndreptățite potrivit legii civile, până la începerea cercetării
judecătoreșĕ; 
b) poate avea loc, la cererea părții îndreptățite potrivit legii civile, chiar după începerea cercetării
judecătoreșĕ; 
c) nu poate avea loc, la cererea părții îndreptățite potrivit legii civile, după începerea cercetării
judecătoreșĕ. 
Iar aici arata ca ar fi corect a) si c) dar ptv art 21 cpp partea resp. civilimente poate fi introdusa in
procesul penal pana la terminarea cercetarii jud., in prima instanta, deci nu inainte de inceperea
cercetarii jud

 Răspunde la comentariu

c.cllaudya88 16 Sep 2016, 18:23

aa scuze nu am fost atenta, la suspect trebuie sa fie banuiala rezonabila nu doar
banuiala, si la p. resp. civilmente poate interveni pana la terminarea cercetarii jud. , deci
e corect ca poate fi introdusa pana la inceperea cercertarii jud.

 Răspunde la comentariu

19.  c.cllaudya88 20 Sep 2016, 14:31

Judecătorul incompaĕbil:

a)este obligat să declare procurorului care supraveghează urmărirea penală că se abține de a parĕcipa
la procesul penal, cu arătarea cazului de incompaĕbilitate și a temeiurilor de fapt care consĕtuie
moĕvul abținerii; 
b)nu este obligat să declare procurorului care supraveghează urmărirea penală că se abține de a
parĕcipa la procesul penal, cu arătarea cazului de incompaĕbilitate și a temeiurilor de fapt care
consĕtuie moĕvul abținerii; 
c)nu este obligat să declare că se abține de a parĕcipa la procesul penal.

Apare varianta a) corecta , dar b) ar fi corecta pentru ca judecatorul nu trebuie sa declare procurorului
ci presedintelui instantei conform ar 66. Cererea de abĕnere se adreseaza , ( dupa caz) in raport de
calitatea pe care o are pers. care o formuleaza, asĔel ” judecatorul se va adresa presedintelui instantei,
iar procurului se vor adresa organele de cercetare penala sau speciala, nu judecatorul.

 Răspunde la comentariu

lungudragosdaniel@yahoo.com 08 Noi 2016, 14:54
https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 9/10
2017­6­21 Grile drept procesual penal | Universul Juridic
20.  lungudragosdaniel@yahoo.com 08 Noi 2016, 14:54

O prima nedumerire – la 14 – (eu am pus ,,c”) dar daca e corect ,,a” asa cum se indica in raspuns – nu
vad de ce nu ar fi corect si ,,b” – e doar o diferenta de formulare. ,, U.P. se efectueza facultaĕv de catre
procuror” – ,,U.P. nu se efectueaza obligatoriu de catre procuror”……..

 Răspunde la comentariu

21.  artdesigntrader@yahoo.com 04 Ian 2017, 13:33

Când suspectul sau inculpatul este arestat, chiar în altă cauză:

a) asistența juridică este obligatorie; 
b) asistența juridică nu este obligatorie; 
c) asistența juridică este facultaĕvă.

Raspuns corect – a) ….dar cred ca ,,suspectul” nu are ce cauta in formularea grilei…In alte situaĕi s‐ar
crea confuzii…
6
SHARES  Răspunde la comentariu

j Share 6
22.  andreicatrea@yahoo.com 11 Ian 2017, 15:56

f Share “22. În situația în care în cauză există un număr mare de părți civile care nu au interese contrarii și
acestea nu și au desemnat un reprezentant comun:
h +1
a) instanța de judecată poate desemna prin încheiere moĕvată un avocat din oficiu pentru a le

s Tweet
reprezenta interesele; 
b) instanța de judecată poate desemna prin încheiere nemoĕvată un avocat din oficiu pentru a le
reprezenta interesele; 
c) instanța de judecată va desemna prin încheiere moĕvată un avocat din oficiu pentru a le reprezenta
interesele.

Pentru mai multe detalii, vezi art. 85 NCPP ” ‘

arĕcol pt rezolvare 20 (6)

 Răspunde la comentariu

23.  MIhailoiu Elena­ Alexandra 17 Ian 2017, 21:41

17. În cazul infracțiunii de cumpărare de influență:

a) urmărirea penală se efectuează, în mod facultaĕv, de către procuror; 
b) urmărirea penală nu se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror; 
c) urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror. 
Raspuns corect a), dat de dumneavoastra, eu cred ca este c) conform art. 56 alin 3 lit b) Cpp.???

 Răspunde la comentariu

24.  jurista 08 Iun 2017, 01:00

astept grile cu un nivel de dificultate ridicat

 Răspunde la comentariu

SCRIE UN COMENTARIU

Adresa dvs. de E‐mail nu va fi facută public. 
Vă rugăm să completați câmpurile marcate *

Autenĕficat ca Andrei Aħla Olah. Dezautenĕficare?

Comentariu * Mesajul tău

SCRIE UN COMENTARIU

© 2016 Copyright Universul Juridic. Toate drepturile rezervate.
Acasa / Despre noi

https://www.universuljuridic.ro/grile­drept­procesual­penal/ 10/10

S-ar putea să vă placă și