Sunteți pe pagina 1din 6

Drept civil

Teoria generala a obligatiior


GRILE

1) In cazul stipulaiei pentru altul, dac promitentul nu-i execut obligaiile:
a)stipulantul poate obliga pe promitent s-i execute obligaiile fa de el;
b)stipulantul poate obliga pe promitent s-i execute obligaiile fa de tera persoan
beneficiar;
c)stipulantul poate cere daune-interese, dac probeaz producerea n patrimoniul terului a
unui prejudiciu datorat neexecutrii obligaiilor ctre ter.

2) Constituie excepii de la principiul relativitii efectelor contractului:
a)invocarea contractului de ctre un ter, n cadrul unei aciuni- directe;
b)simulaia;
c)stipulaia pentru altul.

3) In cazul contractului ncheiat prin telefon, locul ncheierii contractului este acela:
a)unde se afl ofertantul;
b)unde se afl acceptantul;
c)locul unde are sediul principal operatorul de telefonie.


4) Intr-un contract clauzele ndoielnice se pot interpreta:
a)n sensul care reiese din natura contractului;
b)n nelesul n care ele pot produce un efect;
c)n defavoarea celui care s-a obligat.

5)Rezoluiunea:
a)produce efecte ex nunc
b)produce efecte ex tunc
c)privete contractele unilaterale cu executare uno ictu.


6)Reprezint act juridic unilateral:
a)actul juridic civil care reprezint manifestarea de voin a unei singure persoane;
b)actul juridic civil care reprezint voina concordant a dou persoane, dintre care doar
una se oblig;
c) purga
1
.

1
Act juridic unilateral, constand in notificarea intentiei de a achita ipoteca asupra unui imobil adresata
creditorului de catre persoana care l-a cumparat, in limita pretului de achizitie sau a evaluarii imobilului in caz
de donatie

7) Constituie condiii ale gestiunii de afaceri:
a)gerantul s acioneze exclusiv n interesul altei persoane;
b)gerantul trebuie s acioneze cu intenia de a gera interesele altuia;
c)gestiunea s aib ca obiect exclusiv acte materiale.

8) Geratul trebuie s-l despgubeasc pe gerant pentru:
a)cheltuielile utile;
b)cheltuielile voluptuorii;
c)cheltuielile necesare, chiar dac nu au fost utile pentru gerat.

9) Imbogirea far just cauz poate lua natere prin:
a) caz fortuit;
b) contract;
c)voina unilateral a unei persoane.

10) Cum se clasifica obligatiile in raport de obiectul lor:
a) obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de a nu face ceva;
b) obligatii perfecte si obligatii imperfecte;
c) obligatii obisnuite si obligatii opozabile si tertilor.

11) Care este definitia contractului:
a) manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice;
b) acordul unei persoane pentru a naste, modifica sau stinge un raport juridc;
c) acordul de vointe dintre doua sau mai multe persoane cu intentia de a
constitui,modifica sau stinge un raport juridic.

12) Cum se clasifica contractele dupa scopul urmarit de parti:
a) contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;
b) contracte negociate, contracte de adeziune, contracte obligatorii;
c) contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.

13) Cum se clasifica contractele dupa durata (modul) lor de executare:
a) contracte cu executare imediata si contracte cu executare succesiva;
b) contracte negociate, contracte de adeziune si contracte obligatorii;
c) contracte constitutive sau translative de drepturi.14) Care sunt conditiile cerute pentru validitatea contractelor:
a) capacitatea de a contracta;
b) bunul sa se afle in circuitul civil;
c) in toate cazurile, forma autentica.

15) Ce este capacitatea de a contracta:
a) conditie pentru validitatea unei conventii;
b) capacitatea de folosinta;
c) capacitatea de exercitiu.

16) Care sunt conditiile consimtamantului:
a) sa fie exprimat;
b) sa fie interiorizat;
c) sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice.

17) Ce este oferta de a contracta (policitatiunea):
a) este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in
anumite conditii;
b) este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in
anumite conditii care trebuie sa fie facuta numai in forma scrisa;
c) este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in
anumite conditii care trebuie sa fie numai expresa.

18) Care este forta obligatorie a ofertei:
a) forta obligatorie a ofertei se analizeaza atat inainte cat si dupa incheierea contractului;
b) forta obligatorie a ofertei de a contracta este reglementata in Codul civil;
c) oferta devine caduca in situatia in care ofertantul devine incapabil sau moare mai
inainte de acceptarea ofertei.

19) Care sunt conditiile cerute pentru acceptarea ofertei:
a) sa fie pura si simpla;
b) poate sa intervina si dupa ce oferta a fost revocata;
c) in toate cazurile poate sa provina de la orice persoana interesata sa incheie contractul.

20) Care este importanta determinarii momentului incheierii contractului:
a) determina locul incheierii contractului;
b) cand apare un conflict de legi in spatiu, in raport de acest moment se stabileste legea
aplicabila;
c) in cazul contractelor translative de proprietate avand ca obiect bunuri generic determinate,
transmiterea dreptului de proprietate are loc in momentul incheierii contractului, iar riscul
pieirii bunurilor se suporta de cumparator.
21) Care este importanta determinarii locului incheierii contractului:
a) determina momentul incheierii contractului;
b) in cadrul realtiilor de drept international privat, cand apare un conflict de legi in
spatiu, locul incheierii contractului stabileste legea aplicabila;
c)in cadrul realtiilor de drept international privat, cand apare un conflict de legi in
timp,locul incheierii contractului stabileste legea aplicabila.

22) Ce este principiul relativitatii efectelor contractului:
a) regula de drept conform careia conventiile legal facute au putere de lege intre partile
contractante;
b) reprezinta modul de a defini obligativitatea contractului in raport cu tertii;
c) regula de drept conform careia contractul produce efecte numai fata de partile
contractante.

23) Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul):
a) este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta
persoana sa-si asume un angajament juridic in folosul creditorului din contract;
b) o exceptie de la principiul obligativitatii contractului;
c) un contract prin care o parte dispune ca cealalta parte sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva
in folosul unei terte persoane care nu participa la incheierea contractului.

24) Care sunt efectele simulatiei:
a) actul secret are modifica un act public are putere atat intre partile contractante si
succesorii lor universali, cat si fata de terti;
b) inopozabilitatea fata de terti a situatiei juridice create prin actul secret;
c) nulitatea actului secret.

25) Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice:
a) riscul contractului;
b) inpozabiltatea;
c) nulitatea.

26) Ce este rezolutiunea contractului:
a) o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;
b) o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare imediata;
c) o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite.

27) Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului:
a) cauzele nulitatii sunt posterioare momentului incheierii contractului;
b) cauza rezolutiunii este intotdeauna posterioara incheierii contractului;
c) cauza rezolutiunii este concomitenta incheierii contractului.

28) Care este temeiul juridic al rezolutiunii contractului:
a) reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic,
imprejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte;
b) efectul specific al unui contract sinalagmatic;
c) nerespctarea unei conditii de validitate la momentul incheierii contractului.

29) Care sunt efectele rezolutiunii contractului:
a) fata de parti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor
consfintite in favoarea lor de catre dobanditorul bunului care a format obiectul contractului
rezolvit;
b) fata de terti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor
consfintite in favoarea lor de catre dobanditorul bunului care a format obiectul contractului
rezolvit;
c) fata de parti, rezolutiunea are ca efect desfiintarea contractului pentru viitor.

30) Ce este rezilierea contractului:
a) este sanctiunea care se aplica in cazul neexecutarii culpabile a unui contract cu
executare succesiva;
b) este sanctiunea care are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de
neexecutare, numai pentru trecut;
c) este sanctiunea care are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de
neexecutare, atat pentru trecut cat si pentru viitor.

31) Rezoluiunea:
a) produce efecte ex nunc,
b) produce efecte ex tunc;
c) privete contractele unilaterale cu executare uno ictu.

32) Constituie condiii pentru admisibilitatea rezoluiunii judiciare:
a) una dintre pri s nu-i fi executat obligaiile ce-i revin;
b) neexecutarea s se fi datorat unui caz fortuit;
c) debitorul obligaiei neexecutate s fi fost pus n ntrziere, n condiiile prevzute de lege.

33) n caz de plat nedatorat:
a) accipiensul de rea-credin datoreaz dobnzi din ziua introducerii aciunii n restituire;
b) accipiensul de rea-credin datoreaz dobnzi din ziua plii;
c) accipiensul de bun-credin datoreaz dobnzi de la data intentrii aciunii n restituire.34) Gestiunea de afaceri este util geratului:
a) dac prin operaiunile svrite de gerant s-a evitat o pierdere patrimonial n dauna
geratului, chiar dac ulterior bunul gestionat a pierit din caz de for major;
b) dac prin operaiunile svrite de gerant s-a evitat o pierdere patrimonial n dauna
geratului, dar numai dac bunul nu a pierit ulterior din caz fortuit sau din for major;
c) n raport de momentul n care operaiunea a fost svrit.
35) Constituie condiii ale gestiunii de afaceri:
a) actele de gestiune s fie efectuate cu intenia de a-1 obliga pe gerat la restituirea
cheltuielilor ocazionate de ndeplinirea lor;
b) geratul s fie complet strin de operaia pe care gerantul o svrete n interesul su;
c) geratul s i fi dat acordul tacit cu privire la operaiunile gestiunii.

36) mbogirea fr just cauz poate lua natere prin:
a) caz fortuit;
b) contract;
c) voina unilateral a unei persoane.

37) Temeiul gestiunii de afaceri l poate constitui:
a) voina unilateral a unei persoane;
b) cazul fortuit;
c) acordul de voin a dou persoane.

38) Poate cere restituirea prestaiei n temeiul plii lucrului nedatorat:
a) cel care pltete n temeiul unui contract nul;
b) cel care pltete n temeiul unui contract rezolvit;
c) cel care pltete n temeiul unei obligaii civile imperfecte.

39) Care este momentul incheierii contractului:
a) cel stabilit conform sistemului emisiunii (al declaratiunii);
b) cel stabilit conform sistemului expedierii acceptarii;
c) cel stabilit conform sistemului receptiei acceptarii de catre ofertant (sistemul primirii
acceptarii).

40) Care este locul incheierii contractului:
a) se determina in acelasi mod, indiferent daca incheierea contractului s-a realizat intre
prezenti, prin telefon sau prin corespondenta;
b) daca incheierea contractului se realizeaza prin telefon, locul incheierii contractului este
acela unde se afla acceptantul;
c) daca incheierea contractului se realizeaza prin telefon, locul incheierii contractului este
acela unde se afla oferantul.