Sunteți pe pagina 1din 88

T Obligatiile civile ( perfecte ) executarea lor poate fi garantata prin mijloace de constrangere Obligatii naturale ( imperfecte) executarea lor

r nu poate fi garantata prin mijloace de constrangere Exceptia de la neexecutarea a contractului : dreptul unei parti de a-si suspenda executarea prestatiilor atata timp cat cealalta parte nu si-a indeplinit ea insasi obligatiile. Incheierea contractului: ESENTA ESTE A !"#$% #E &!INTE ' consimtamant( ) acordul de *ointa asupra clau+elor contractului !!! onditii necesare pentru *aliditatea unei con*entii: CAPACITATEA, CONSIMTAMANTUL,O IECTUL SI CAU!A 'care trebuie sa fie -!"A%E SI %I ITE( Principiile v"intei #uri$ice% *ointa juridica e formata din consimtamant ' hotararea exteriori+ata de a incheia un contract( &' Principiul liberalitatii actel"r #uri$ice% partile pot incheia orice fel de acte juridice pre*a+ute sau nepre*a+ute de lege, dar permise de aceasta, le pot modifica sau pot dispune incetarea lor. &' Principiul v"intei interne (au reale% *ointa e un act psihologic intern care pentru a produce efecte juridice trebuie sa fie exprimata. E posibil sa existe o neconcordanta intre *ointa interna ' reala( si cea exterioara datorata unor neajunsuri de exprimare 'orala sau scrisa( in acest ca+ suntem in pre+enta unei *ointe deghi+ate,simulatiei. and *ointa interna nu concorda cu cea externa cea care produce efecte juridice este cea interna. odul i*il a adoptat conceptia subiecti*a care asigura securitatea statica a circuitului ci*il, ceea ce face posibila punerea in discutie a *alabilitatii unui contract pentru moti* de neconcordanta intre *ointa reala si cea declarata. Oferta $e a c"ntracta: se face unei singure persoane sau publicului Se face expres sau tacit, cu termen sau fara termen CON)ITIILE O*E+TEI% Sa fie .E"-A ' propunere neindoielnica ptr un angajament juridic care prin acceptare sa poata reali+a incheierea contractului( Sa fie "EA%A, SE"I!ASA, !NSTIENTA, NE&I IATA si $ INTENTIA #E A AN/A0A #.1.#.& 0$"I#I Sa fie NEE 2I&! A sa exprime *ointa neindoielnica de a incheia contractul Sa fie 1"E ISA si !-1%ETA sa cupr. Toate elementele ce trebuie luate in considerare la incheierea contractului.

*"rta "bligat"rie a "fertei' #aca oferta e facuta unei persoane pre+ente aceasta trebuie acceptata pe loc fapt ce duce la incheierea contractului. #aca oferta e facuta unei persoane absente: daca ea nu a ajuns la destinatar poate fi re*ocata cu conditia ca re*ocarea sa ajunga cel tar+iu simultan cu oferta. #aca ea a ajuns la destinatar: daca este cu termen trebuie mentinuta pana la expirarea termenului. #aca nu este cu termen trebuie mentinuta un timp prudent ca destinatarul sa o anali+e+e +i sa comunice raspunsul sau . #aca inainte de acceptarea ofertei, ofertantul decedea+a,oferta de*ine caduca. "etragerea ofertei inainte de termen atrage raspunderea ofertantului pentru toate prejudiciile create destinatarului. #aca acceptaraea ofertei in termen, dar care a fost re*ocata de ofertant,poate a*ea efect de incheiere a contractului 3 #A contractul se considera incheiat. Acceptarea "fertei ) manifestarea de *ointa a unei persoane de a incheia un contract in conditiile stabilite in oferta care i-a fost adresata in acest scop. CON)ITIILE ACCEPTA+II% Sa fie PU+A si SIMPLA acceptarea numai a unor conditii are *aloare de contraoferta Sa fie NEIN)OIELNICA Sa NU fie TA+)I,A oferta trebuie acceptata in termen 444 oferta poate fi acceptata doar de persoana careia i-a fost adresata 444 oferta catre public poate fi acceptata de oricine 555 Acceptarea NU are E*ECT +ET+OACTI,

M"mentul inc-eierii c"ntractului :contractul se considera incheiat in functie de 6 ipote+e ontractul intre pre+enti: se considera incheiat in momentul in care ei cad de acord asupra incheierii acestuia ontractul incheiat la telefon: se considera incheiat in momentul in care ei cad de acord asupra incheierii acestuia ontractul incheiat prin corespondenta ' intre absenti( : #octrina si practica judiciara accepta te+a potri*it careia contractul se considera incheiat in momentul "E E1TIEI A E1TA"II de catre ofertant cu pre+umtia relati*a ca acesta a luat la cunostiinta de acceptare.

Inc-eierea c"ntractului la $i(tanta : are unele particularitati pri*ind : modul de informare al consumatorului si pri*ind momentul si locul incheierii contractului. Informarea consumatorului are rol de a proteja partile contractante. .undamentul obligatiei de informare este viciul $e c"n(imtamant prin )OL OMISI, 1tr a exista obligatia de informare: - informatiile trebuie sa se refere la obligatiile nascute din contract Informatia trebuie sa fie corecta, precisa si completa %ipsa de cunostiinte tehnice pri*ind obiectul deri*at al contractului sa nu fie imputabila creditorului

Natura juridica a obligatiei de informare: e o obligatie de a facea care consta in transmiterea de informatii de cartre debitor, creditorului care se implineste prin informarea asupra lucrului ,sau informarea propriu +isa. Sanctiunea neexecutarii obligatiei de informare este : N$%ITATEA "E%ATI&A si #A$NE%E INTE"ESE

M"mentul inc-eierii c"ntractului' %A #ISTANTA: daca partile Nu au con*enit altfel contractul se considera incheiat in momentul primirii comen+ii de catre comerciant. !ferta cu termen: !fertantul poate primi ca *alabila o acceptare ajunsa peste termen cu conditia sa ii comunice acest lucru acceptantului. Imp"rtanta m"mentului inc-eierii c"ntractului% Capacitatea partil"r se aprecia+a dupa acest moment In ca. $e c"nflict $e legi se stabileste legea aplicabila M"mentul $e la care curge pre(criptia e/tinctiva (au termenul (u(pen(iv In c"ntractele tran(lative $e $repturi marc-ea.a m"mentul tran(miterii $reptului $e pr"prietate (au a alt"r $repturi reale In rap"rt cu m"mentul (e $etermina LOCUL inc-eierii c"ntractului In functie $e ace(t termen (e (tabile(c cau.ele $e nulitate (au anulare a c"ntractului

In functie $e ace(t m"ment (e (tabile(te p"(ibilitatea rev"carii "fertei (au ca$ucitatea ei0

L"cul inc-eierii c"ntractului% Intre pre+enti: unde se alfa 1rin telefon: unde se afla ofertantul 1rin corespondenta: unde se afla ofertantul 444 in ca+ul in care contractul se considera incheiat fara a fi ne*oie sa se comunice acceptarea locul este unde este acceptantul555 %ocul incheierii pre+inta interes pentru determinarea instantei competente d.p.d.*.teritorial in ca+ de litigiu.

Semnatura electr"nica% ' %egea 7889:;;<( ) termen generic care se refera la ansamblul di*erselor modalitati prin care cine*a poate =semna> o inregistrare electronica Semnatura manuscrisa: numele unei persoane scris de ea insasi pe un document. Semnatura digitala: un tip specific de semnatura care presupune folosirea unei chei criptografice pentru semnarea mesajului. riptarea presupune transformarea unui mesaj inteligibil cu ajutorul unui algoritm niste semne neinteligibile care pot fi decriptate de o persoana autori+ata.. Semnatura electr"nica CON)ITII Identifica in mod unic semnatarul E creata prin mijloace aflate sub controlul exclusi* al semnatarului Identifica in mod unic documentul ce contine informatiile autentificate E legata de informatiile pe care le autentifica asadar orice modificare e detectabila

E*ECTELE CONT+ACTULUI INT+E PA+TI

Efectul general al con*entiilor este de a NASTE1 A STIN2E un raport juridic sau a MO)I*ICA un raport juridic preexistent. Examinarea efectelor contractului implica abordarea urmatoarelor aspecte: Stabilirea cuprinsului contractului pentru interpretarea corecta a clau+elor sale !bligati*itatatea contractului sub : aspecte: raporturile dintre partile contractante "aportul partilor cu terti Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice: principiul executarii concomitente a obligatiilor reciproce Exceptia de la neexecutara contractului Suportarea riscului contractului "e+olutiunea si re+ilierea contractului

Interpretarea c"ntractului% Interpretarea corecta a clau+elor contractului e importanta pentru a *edea daca *ointa reala a partilor concorda cu cea exprimata. "eguli de interpretare a contractului: /enerale Speciale

+E2ULI 2ENE+ALE $e interpretare a c"ntractului: <. 1"I!"ITATEA &!INTEI "EA%E A 1A"TI%!": interpretarea se face dupa intentia comuna si reala a partilor si nu dupa sensul literal al termenilor &!INTA "EA%A T"E?$IE #!&E#ITA5 :. !NT"A T$% 1"!#$ E 1E %AN/A E.E TE%E E@1"ES A"ATATE SI A%TE E.E TE: ontractele obliga numai la ceea ce este stipulat in ele , daca partile nu au stipulat o situatie care trebuia stipulata, inseamna ca ele au inteles sa accepte aplicarea dispo+itiilor supleti*e ale legii in materia respecti*a. Ex: se subintelege ca in contractul de locatiune sarcina reparatiilor locati*e sunt in sarcina locatarului iar cele capitale in sarcina locatorului. +E2ULI SPECIALE $e interpretare a c"ntractului:

<. INTE"1"ETA"EA !!"#!NATA A %A$AE%!" !NT"A T$%$I : toate clau+ele con*entiilor se interpretea+a prin altele,dandu-se fiecareia intelesul ce re+ulta din intreg :.INTE"1"ETA"EA %A$AE%!" IN#!IE%NI E: clau+ele care sunt susceptibile de mai multe intelesuri se *or interpreta in sensul care poate a*ea efect juridic. -atunci cand exista indoiala clau+ele se interpretea+a in fa*oarea debitorului

P+INCIPIUL *O+TEI O LI2ATO+II A CONT+ACTULUI% PACTA SUNT SERVANDA: con*entiile legal facute au putere de lege intre partile contractante .orta obligatorie a contractului e aceeasi si pentru instantele de judecata care au sarcina de a asigura executarea lui *"rta "bligat"rie a c"ntractului intre parti% <. !bligatia partilor de a executa intocmai contractul: reditorul are dreptul de a utili+a toate mijloacele juridice pentru a obtine executarea in natura a prestatiilor datorate. and executarea in natura nu mai este posibila, obligatia debitorului se transforma in #A$NE-INTE"ESE :. Executarea cu buna-credinta a contractului: !bligatia de loialitate:obligatia partilor de a se informa reciproc pe toata durata contractului !bligatia de cooperare: obligatia partilor de a facilita executarea contractului *"rta "bligat"rie a c"ntractului in rap"rt cu in(tanta $e #u$ecata: -se impune si instantelor judecatorestiB judecatorul e obligat sa dispuna executarea contractului - judecatorul poatea acorda debitorului niste termene $e gratie dar e obligat sa arate moti*ele ptr care le incu*iintea+a I+E,OCA ILITATEA CONT+ACTULUI% onform 1"IN I1I$%$I SI-ET"IEI un contract nu poate fi re*ocat decat prin acordul partilor -$T$$S !NSENS$S C -$T$$S #ISSENS$S 444 poate fi re*ocat pe cale unilaterala in ca+urile pre*a+ute de lege -utuus dissensus produce efecte doar pe *iitor5555555

+E,OCA+EA PE CALE UNILATE+ALA A CONT+ACTULUI% 1ot fi re*ocate pe cale unilaterala urmatoarele contracte: IN 2I"IE"E .A"A TE"-EN, -AN#AT, #E1!AIT, ASI/$"A"I 1artile pot introduce in contract posibilitatea denuntarii unilateraleB clau+a de denuntare unilaterala nu poate fi introdusa intr-un contract care legea pre*ede ca e ire*ocabil ' donatia( lau+a de denuntare unilaterala nu trebuie sa fie o conditie pur protestati*a

+E!ILIE+EA *O+TATA A CONT+ACTELO+% Incetarea contractului pe *iitor poate a*ea loc si fortat, in ca+ul obligatiilor intuituu personae- in ca+ de deces al debitorului obligatia nu se mai transmite mostenitorilor acestuia 1ot fi modificare fortat: ca+ul prorogarii legale 'ex prelungirea contr.de inchiriere( 1ot fi suspendate temporar: in mod fortat cand inter*ine un ca+ de forta majora

E3CEPTIA )E LA NEE3ECUTA+EA CONT+ACTULUI

)E*INITIE% Este mijlocul juridic prin care una din partile contractului sinalagmatic poate sa refu+e sa-si execute obligatiile pe moti* ca cealalta parte contractanta ii solicita acest lucru fara ca aceasta din urma sa-si fi executat propriile obligatii. 1artile contractante pot stabili ordinea de executare a obligatiilor #aca nu stabilesc aceasta ordinea , e/ecutarea trebuie sa fie +ECIP+OCA SI SIMULTANA

CON)ITII PT+ IN,OCA+EA E3CEPTIEI )E LA NEE3ECUTA+EA CONT+ACTULUI% !bligatiile reciproce si interdependente sa isi aiba temeiul in acelasi contract

Sa existe o neexecutare, chiar partiala, destul de importanta Neexecutarea sa nu se datore+e faptei insesi a celui care in*oca exceptia 1artile sa nu fi stabilit un termen de executare a uneia din obligatii

E*ECTELE E3CEPTIE )E LA NEE3ECUTA+EA CONT+ACTULUI% se suspenda 'pro*i+oriu( executarea prestatiei celui care o in*oca mijloc de presiune impotri*a celui care e in*ocata care *a fi silit sa procede+e la executarea obligatiilor ce ii re*in

+E!OLUTIUNEA CONT+ACTELO+

)efinitie% E o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului constand in desfiintarea retroacti*a a acestuia si repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului.

)"meniu $e aplicare% !NT"A TE%!" SINA%A/-ATI E cu executare #INT"-! #ATA E3CEPTII% "e+olutiunea NU se aplica : ontr. #e "ENTA &IA/E"A, 0! SI 1"INS!A"E, I-1A"TEA%A

Temeiul #uri$ic% Este efectul unei clau+e re+olutorii tacite aflata in orice contract sinalagmatic. Temeiul juridic il constituie interdependenta si reciprocitatea obligatiilor sinalagmatice.

+e."lutiunea #u$iciara% (regula) art'&454 (i &45& C"$ Civil onditia re+olutorie e subinteleasa intotdeauna in contractul sinalagmatic and una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractul nu e desfiintat de drept ci poate fi constransa sa isi indeplineasca obligatiile sau i se pot pretinde daune-interese. #esfiintarea trebuie sa se ceara inaintea justitiei. C"n$itii pentru re."lutiunea #u$iciara% $na dintre parti sa nu isi fi executat obligatiile ' neexecutare totala sau partiala( Neexecutarea sa fie imputabila partii care nu si-a executat obligatia #ebitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intar+iere ' printr-o notificare prin intermediul executorului judecatoresc sau prin introducerea unei cereri de chemare in judecata(

1unerea in intar+iere se face in conditiile pre*a+ute de lege dar si cand: partile au con*enit ca debitorul e pus in intar+iere dupa implinirea termenului fara implinirea unei formatlitati. and obligatia nu putea fi implinita decat intr-un termen determinat pe care debitorul l-a lasat sa expireB in ca+ul obligatiilor continue ' ex: furni+area ga+ului( )AUNELE INTE+ESE% MO+ATO+II: Acopera prejudiciul cau+at de o neexecutare temporara atunci cand obligatia nu e executata la termen dar poate fi executata dupa fara ca interesul creditorului sa piara COMPENSATO+II% #aca obligatia nu mai poate fi executata sau executarea ei nu mai pre+inta interes pentru creditor.

+e."lutiunea c"nventi"nala (e/ceptia)% lau+ele contractuale exprese prin care partile pre*ad re+olutiunea contractului se numesc PACTE COMISO+II' 1entru ca re+olutiunea sa poata opera este necesara o hotarare judecatoreasca pronuntata ca urmare a unei actiuni formulate de partea interesata

PACTUL COMISO+IU )E 2+A)UL I% lau+a contractuala prin care partile pre*ad ca in ca+ul in care una din ele nu-si executa prestatiile, contractul se desfiintea+a. '44 are eficienta doar in ca+ul contractului de renta *iagera unde se poate cere executarea obligatiei( PACTUL COMISO+IU )E 2+A)UL II% lau+a prin care partile con*in ca daca una dintre ele nu isi indeplineste obligatia cealalta partea are dreptul sa desfiinte+e contractul pe cale unilaterala In acest ca+ debitorul se poate elibera de datorie prin executarea obligatiei pana in momentul punerii in intar+iere. PACTUL COMISO+IU )E 2+A)UL III% lau+a prin care se pre*ede ca in ca+ul in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractul se considera re+ol*it de drept. Si in acest ca+ e necesara punerea in intar+iere. Instanta nu mai pronunta re+olutiunea ci doar constata daca aceasta sanctiune a operat. PACTUL COMISO+IU )E 2+A)UL I,% lau+a contractuala prin care se pre*ede ca daca una din parti nu isi indeplineste obligatiile ,contractul se desfiinteaa de plin drept ,fara somatie sau punere in intar+iere si fara inter*entia instantei de judecata. "olul instantei e doar de *erificarea a implinirii conditiei pre*a+ute in pactul comisoriu.

E*ECTELE +E!OLUTIUNII% Are ca efect repunerea partilor in situatia anterioara 'restitutio in integrum( fiecare parte restituindu-si ce si-au prestat. !!! 1lata daunelor interese N$ E E.E T A% "EA!%$TI$NII I A% !NT"A T$%$I5 .ata de terti: re+olutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor constituite in fa*oarea lor 'tertul poate in*oca cu succes posesia de buna credinta sau u+ucapiunea(

+E!ILIE+EA CONT+ACTELO+ SINALA2MATICE

)efinitie% #esfiintarea contractelor sinalagmatice cu executare succesi*a pe moti* ca una din parti nu isi indeplineste obligatiile. Are efect doar pe *iitor.

+ISCU+ILE CONT+ACTULUI

6apar in imposibilitatea fortuita de executare 6 jurisprudenta admite ca riscul contractului e suportat de debitorul obligatiei ce nu poate fi executata Aplicatii% ontractul de locatiune ' lucrul inchiriat piere( %ocatorul suporta riscul ontractul de antepri+a 'lucrul confectionat piere( antreprenorul suporta riscul ontractul de societate : 'lucrul piere inainte de a fi adus in societate( proprietarul lucrului suporta riscul

Suportarea riscului in contractele sinalagmatice translati*e de de proprietate: "egula "ES 1E"IT #!-IN!: riscul e suportat de proprietarul lucrului la momentul pieririi bunului. 444 Exceptie:riscul e suportat de instrainator atunci cand acesta a fost pus in intar+iere de catre dobanditor

Suportarea riscului in care transmiterea proprietatii are loc ulterior incheierii contractului: Instrainarea bunurilor de gen- riscul e suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat. 1ieirea bunurilor de gen nu inseamna incetarea contractul ,/ENE"A N!N 1E"$NT debitorul e obligat sa procure alte bunuri de gen de aceeasi calitate si in aceeasi cantitate.

Ipote+a contractelor in care transferul proprietatii e afectat de o conditie: Suspensi*a: ex iti dau masina daca iei <; la i*il- dar e furata inainte, riscul il suporta instrainatorul '44conditie suspensi*a ,depinde nasterea actului juridic( "e+olutorie: daca bunul piere fortuit inainte de reali+area condititei ,riscul e suportat de dobanditor.

E*ECTELE CONT+ACTULUI *ATA )E TE+TI

on*entiile nu au efect decat intre partile contractante5

!!!!Principiul relativitatii se refera la faptul ca obligatiile asumate pri*esc numai partea care si le-a asumat dar partile pot sa pre*ada drepturi in folosul altei persoane. Parti% persoane fi+ice sau juridice care au incheiat contractul direct sau prin repre+entant Terti% persoane straine de contract care nu au participat la incheiere nici direct nici prin repre+entant. Terti pr"priu6.i(i% persoane straine de contract. 1entru ei contractul N$ produce nici un fel de efecte Avan.ii cau.a% Succesorii in drepturi ai partilor. ontractul produce efecte chiar daca ei nu si-au dat consimtamantul datorita legaturii cu partile.

Efectele c"ntractului fata $e (ucce("rii partil"r% Succesorii uni*ersali) care dobandesc in intregime si nefractionat partrimoniul autorului lor Succesorii cu titlu uni*ersal ) care dobandesc o cota parte din patrimoniul autorului lor Sunt continuatorii personalitatii autorului lor,dobandesc si drepturile si obligatiile nascute din contractele autorului lor. 444 Exceptii: in ca+ ca partile au stipulat in contract ca efectele nu se *or produce ptr succesori In ca+ul contractelor intuituu personae ' renta *iagera,intretinere,mandat;

Succesorii cu titlu particular: N$ sunt continuatorii personalitatii autorului lor #obandesc unul sau mai multe drepturi sau elemente determinate din patrimoniu

1entru drepturile si obligatiile care nu au legatura cu bunul transmis succesorii cu titlu particular au calitatea de terti prorpiu-+isi In pri*inta drepturilor si obligatiilor reale succesorul cu titlu particular e tinut sa respecte sarcinile sau obligatiile reale nascute din contractul incheiat cu autorul sau a*and calitatea de a*and cau+a dar doar daca sunt intrunite simultan conditiile urmatoare: Sa fie *orba de drepturi si obligatii strans legate de bunul dobandit Sa fie indeplinite formalitatile de publicitate ontractele care au dat nastere acestor dr si oblig sa fi a*ut o data certa anterioara momentului incheierii actului intre succesor si cel care a dobandit bunul.

reditorii chirografari: acei creditori care au ca singura garantie a reali+arii dreptului lor de creanta, intreg patrimoniul debitorului ce constituie gajul general.

OPO!A ILITATEA CONT+ACTULUI% acel contract care produce efecte intre partile contractante cat si a*an+ii lor cau+a cat si faptul ca acea situatie juridica trebuie respectata de orice persoana. Pre(upune e/i(tenta a 5 c"n$itii% unoasterea: elementul fundamental care trebuie do*edit pentru ca opo+abilitatea sa functione+e. Tertii trebuie sa aiba cunostiinta de existenta actului juridic ptr a fi opo+abil

Informarea tertilor se face prin: exter+iori+area naturala, sau legala ' formalitati de publicitate( 1ublicitatea cea de a doua conditie a opo+abilitatii.

ACTIUNEA IN CONSTATA+EA INOPO!A ILITATII% C"n$itii% Subsidiaritatea unei astfel de actiuni: parta nu poate cere reali+area dreptului ci doar constatarea in9existentei acestuia

0ustificarea unui interes: deoarece orice actiune ci*ila presupune un interes care uneori e pre+umat sau trebuie do*edit Actiunea trebuie sa fie exercitata de cel care are calitatea de tert in raport cu un act sau o situatie juridica determinata Tertul trebuie sa do*edeasca existenta actului sau a situatie susceptibile de oopo+abilitate Titularul actiunii sa nu aiba la dispo+itie mijloace de actiune Tertul sa faca do*ada neimplinirii conditiilor de opo+abilitate

E/ceptii $e la principiul relativitatii c"ntractului: aparente si reale Aparente: contractul colecti* de munca, promisiunea faptei altuia

Singura exceptie *eritabila e STI1$%ATIA 1ENT"$ A%T$%

STIPULATIA PENT+U ALTUL %6e/ceptie $e la principiul relativitatii c"ntratului

ontractul in fa*oarea unei terte persoane prin care o parte numita STI1$%ANT dispune ca cealalta parte numita 1"!-ITENT sa dea, sa faca sau sa nu faca ce*a in folosul unei terte persoane numita TE"T ?ENE.I IA" 444 poate fi un contract sau o clau+a contractuala Ex: renta *iagera, donatie cu sarcini, transport de bunuri, asigurare

CON)ITII )E ,ALI)ITATE A STIPULATIEI PENT+U ALTUL% Toate conditiile de *aliditate ale unui contract DDD &ointa de a stipula in fa*oarea unui tert sa fie certa, neindoielnica Tertul beneficiar sa fie o persoana determinata sau determinabila' poate fi facuta si in fa*oarea unei persoane *iitoare,un copil(

)reptul tertului beneficiar% se naste din contractul intre stipulant si promitent nu e necesar consimtamantul tertului beneficiar dar nu poate fi impus tertului fara acordul acestuia confirmarea tertului beneficiar are ca efect consolidarea dreptului dobandit

E*ECTELE STIPULATIEI PENT+U ALTUL% In raporturile dintre stipulant si promitent: Stipulantul are la dispo+itie toate mijloacele juridice conferite de lege oricarui creditor si partilor contractante pentru reali+area drepturilor sale. Stipulantul poate cere daune interese daca do*edeste ca i s-a cau+at un prejudiciu prin neexecutare ' daca prin neexecutare urmarea sa achite o datorie fata de tert( In raporturile dintre promitent si tertul beneficiar: Tertul beneficiar nu suporta concursul creditorilor stipulantului ,dreptul se naste direct in partrimoniul sau -ostenitorii stipulantului nu pot a*ea nici o pretentie asupra dreptului tertului #aca tertul beneficiar decedea+a inainte de confirmarea dr. Acestuia, dreptul se transmite mostenitorilor sai Tertul beneficiar are o actiune directa impotri*a promitentului cu toate ca nu e parte la contract: act in executare, pe calea exceptiei, act.oblica, actiune pauliana

Tertul nu poate cere re+olutiunea contractului In raporturile dintre stipulant si tert beneficiar: nu crea+a raporturi intre ei daca stipulatia ptr altul se reali+ea+a ca o donatie nu trebuie sa imbrace formele cerute de lege ptr donatie In principiu dr. Nascut in fa*oarea tertului N$ poate fi re*ocat 444 Exceptie: contractul de trasport' pana in momentul remiterii scrisorii de trasura(, contractul de asigurare

NATU+A 7U+I)ICA A STIPULATIEI PENT+U ALTUL% Stipulatia pentru altul e un contract de sine statator cu efecte proprii desi au fost expuse mai multe teorii cum ar fi: teoria dublului contract, teoria gestiunii de afaceri,teoria dreptului direct,teoria actului unilateral al promitentului SIMULATIA 6 art &&89 C"$ Civil E/ceptie $e la "p".abilitatea c"ntractului fata $e terti

)efinitie% Operatiunea #uri$ica care prin efectele ei crea.a " (ituatie #uri$ica (peciala in (en(ul ca m"$ifica regimul #uri$ic al eficacitatii (i "p".abilitatii actel"r #uri$ice' A T$% 1$?%I - A T #E/2IAANT A T$% SE "ET- A T #E/2IAAT ontractul 1ublic Aparent ) ostensibil ontractul Secret ) contrainscrris CON)ITIILE SIMULATIEI% C"ntrain(cri(ul trebuie (a in$eplinea(ca c"n$itiile ontrainscrisul sa fie un act secret- cuprinsul si existenta acestuia sa nu fie cunoscuta de terti ontrainscrisul sa fie un act contemporan cu actul aparent'public(.

*O+MELE SIMULATIEI%

&' CONT+ACTUL PU LIC E *ICTI,% forma absoluta a simulatiei 1artile disimulea+a complet realitatea stabilind ca actul public nu produce nici un efect judiric 5' ACTUL PU LIC )E2:I!EA!A ACTUL SEC+ET% 1artile incheie un anumit contract care da nastere ade*aratelor raporturi juridice, contract care imbraca forma altui contract Actul secret si actul aparent trebuie sa intruneasca la randul sau toate conditiile materiale si formale proprii lui #E/2IAA"E T!TA%A: cand se urmareste a se ascunde insasi natura actului secret #E/2IAA"E 1A"TIA%A:cand partile, prin actul public, limitea+a sau ascund clau+ele sau efectele actului secret 'ex: alt pret in actul public(

;' INTE+PUNE+EA )E PE+SOANE% con*entie prete-nome 'imprumut de nume( ontractul aparent se incheie intre anumite persoane fiind insotit de incheierea unui contrainscris care se preci+ea+a ca beneficiarul contractului e o alta persoana.

SCOPU+ILE SIMULATIEI: e de a crea *oit o neconcordanta intre *ointa reala si cea declarata in *ederea reali+arii unui raport juridic dublat de un alt acord,nereal pentru a ascunde fata de terti acordul secret In ca+ul ficti*itatii se urmareste ca tertii sa creada in existenta unui act care in realitatea nu exista ' de obicxeEi intentia e frauduloasa( Simulatia prin interpunere de persoane are scop: %icit: cand unul dintre contractanti nu poate contracta din di*erse moti*e 'ura,neintelegeri( Ilicit: eludarea pre*ederilor legale In ca+ul deghi+arii simulatia are ca scop ascunderea naturii actului real sau a unor clau+e, sau ascunderea calitatii de parte la actul secret .

LIMITELE SIMULATIEI: ordinea publica si bunele mora*uri. #aca e ilicita, e nula SANCTIUNEA SIMULATIEI: N$ este nulitatea Sanctiunea simulatiei e IN!1!AA?I%ITATEA .ATA #E TE"TE%E 1E"S!ANE A%E SIT$ATIEI 0$"I#I E "EATE 1"IN A T$% SE "ET E*ECTELE SIMULATIEI% opo+abilitatea actului secret numai intre partile contractante In raporturile dintre partile contractante: actul secret produce efecte juridice In raporturile dintre terti: problema se pune doar daca exista un conflict intre terti. &or a*ea castig acei terti care intemeia+a cu buna-credinta actul aparent. ACTIUNEA IN SIMULATIE% Acea actiune prin care se cere instantei de judecata sa constate existenta si continutul actului secret cu scopul de a inlatura actul apraent 1oate fi introdusa de orice persoana interesata 'in general de tertul al carui interes e prejudiciat de actuol apraent(. Efectul principal fiind de a face sa incete+e caracterul secret al contrainscrisului. P+O A+EA SIMULATIEI% Trebuie do*edita existenta actului secret si existenta unui interes legitim. Intre parti, proba simulatiei se poate face doar potri*it normelor de drept pri*itoare la do*ada actelor juridice 'aceeasi regula e *alabila si succesorilor daca nu le-au fost fraudate interesele,daca le-au fost ei de*in terti propriu +isi(. and forma ceruta de lege ptr actul real e actul sub semnatura pri*ata sau actul autentic, acesta nu poate fi do*edit decat printr-un contrainscris. on*entia secreta poate fi do*edita in conditiile legii si impotri*a actului punblic #aca actul aparent e in forma scrisa ,do*ada actului secret se poate face numai printr-un inscris 1"!?A $ -A"T!"I E A#-ISI?I%A #!A" AT$N I AN#: Actul secret a fost incheiat prin *iciu de consimtamant sau frauda and partile au fost in imposibilitatea'materiala sau morala( de a preconstitui un inscris

In ca+ul simulatiei ilicite Imposibilitatea conser*arii probei scrise- a pierit dintr-o cau+a de forta majora

Tertii propriu-+isi pot face do*ada actului secret prin orice mijloace de proba deoarece actul juridic pentru ei are *aloare de fapt juridic.

ACTUL 7U+I)IC UNILATE+AL )E )+EPT CI,IL

2ESTIUNEA )E A*ACE+I: *b =a gera> *ine de la *b =gero, gestum,gerere> care inseamna =A duce> , =a purta> =a administra )efinitie% .apt juridic licit prin care o persoana numita =gerant> sa*arseste din proprie initiati*a, in lipsa unui mandat, acte juridice sau acte materiale necesare si utile in interesul altei persoane numita =gerat> *un$amentul "bligatiil"r ce re.ulta $in ge(tinea $e afaceri% 1"IN I1I$% E 2ITATII E/% agentul de bursa care face operatiuni ptr clientii sai, chiriasul care face reparatiile in contul proprietarului CON)ITII% $tilitatea ei Atitudinea partilor cu pri*ire la actele de gestiune /erantul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

!biectul gestiunii de afaceri: in principiu actele de gerare a intereselor nu pot depasi sfera actelor de conser*are si administrare. /erantul nu poate incheia acte de dispo+itie Totusi actul de dispo+itie trebuie raportat la intreg patrimoniul geratului.. $tilitatea gestiunii de afaceri: prin sa*arsirea ei se e*ita o pierdere patrimoniala. $tilitatea ei o aprecia+a instanta. In acest ca+ gerantul trebuie sa do*edeasca ca gestiunea lui a fost utila si ca distrugerea lucrului nu s-a facut din culpa sa

Atitudinea partilor fata de gestiune: nu exista gestiune decat daca geratul nu are cunostiinta despre inter*entia gerantului, daca are cunostiinta atunci *b despre mandat Actele trebuie facute cu intentia de a gera interesele altuia si trebuie facute cu intentia de a-l obliga pe gerat la restituirea cheltuielilor oca+ionate ptr indeplinirea lor. E*ECTELE 2ESTIUNII )E A*ACE+I% /eratul: are la indemana actiunea: NE/!TI!"$- /EST!" #I"E TA impotri*a gerantului ptr a-l face sa dea socoteala pentru gestiunea sa /eraNtul: are la indemana actiunea NE/!TI!"$- /EST!" !NT"A"IA impotri*a geratului ori de cate ori afacerile acestuia nu au fost bine administrate O LI2ATIILE 2eraNtului% Sa continue actiunea inceputa pana cand geratul *a a*ea mijloacele necesare sa se ocupe de ea, daca moare pana cand mostenitorii se *or putea ocupa In efectuare gestiunii, sa depuna diligentele unui bun proprietar Nu *a raspunde de ca+urile fortuite care au pro*ocat pierderea lucrului proprietarului E obligat sa dea socoteala geratului de toate operatiunile efectuate ptr ca acesta sa poata aprecia utilitatea lor O LI2ATIILE 2erAtului% Sa plateasca gerantului toate cheltuielile necesare si utile pe care acesta le-a facut in cursul gestiunii heltuielile *or fi restituite doar daca gestiunea a fost utila ' si daca nu i-a fost dar o ratifica( 1ana la restituirea cheltuielilot de catre gerat, gerantul are drept de retentie Nu se *or restitui cheltuielile *oluptorii ' cere nenecesare(

+ap"rturile $intre gerat (i terti% tertul creditor are actiune impotri*a /E"AT$%$I #aca gestiunea a fost utila sau a fost ratificata ,geratul are indatorirea sa execute toate !bligatiile contractate de gerant. +ap"rturile $intre gerant (i terti% *a raspunde fata de acestia doar daca actionea+a

in nume propriu Pr"ba ge(tiunii $e afaceri% daca e *orba de fapte materiale *or putea fi do*edite prin orice mijloc de proba, daca sunt acte juridice se *or aplica regulile de proba ptr toate actele juridice.

PLATA NE)ATO+ATA6 art <<56<<8' C"$ Civil

)efinitie% Acel fapt #uri$ic licit care c"n(ta in aceea ca " per("ana numita SOL,ENSIS1 e/ecuta $in er"are " pre(tatie la care nu era "bligata1 catre " alta per("ana numita ACCIPIENS1 lip(in$ intentia $e a plati pentru acea(ta Intre sol*ens si accipiens nu exista decat aparent o legatura contractuala. 1lata nu stinge datoria nefiind *alabila, se impune "ESTIT$I"EA EI #reptul lui sol*ens de a cere restituirea e reglementat de art FF6 . i* 1lata nedatorata exclude orice idee de culpa din partea accipiensului.

CA!U+I )E +ESTITUI+E% "estituirea unei plati a unei obligatii inexistente, cel care a facut plata credea ca exista 1lata facuta de o persoana care se credea datoare dar nu era #ebitorul plateste o datorie existenta dar catre o alta persoana decat creditorul,a*and aceasta credinta 1lata s-a facut de catre debitor,creditorului,dar obligatia in realitate era stinsa9nula9nu trebuia facuta deoarece contractulera re+ol*it #ebitorul face plata prin mandat postal dar din coincidenta de nume ajunge la altcine*a Autorul unui accident rutier plateste despagubiri *ictimei care le primise deja de la asigurari

Efectuarea unei plati inainte de implinirea conditiei suspensi*e 1redarea ambelor lucruri in ca+ul obligatiilor alternati*e 1lata facuta de mostenitor in numele tuturor comostenitorilor cre+andu-se din eroare solidar

CON)ITIILE PLATII NE)ATO+ATE Existenta unei plati ') executarea *oluntara a obligatiei de catre debitor( iar plata sa fie facuta cu intentia de a stinge o datorie #atoria a carei stingere s-a urmarit prin plata sa nu existeB intre sol*ens si accipiens sa nu existe un raport obligational a carui stingere se urmareste prin plata

1lata nedatorata are caracter absolut atunci cand se constata absenta oricarei obligatii. 1lata nedatorata are caracter relati* atunci cand ceea ce s-a platit nu formea+a obiectul acelei obligatii sau cand obligatia executata nu exista intre sol*ens si accipiens.

SITUATII CE P+I,ESC CA+ACTE+UL NE)ATO+AT A SOLUT AL PLATII% 1lata facuta in absenta oricarui titlu ' ex: un infractor plateste o suma *ictimei inainte de a fi condamnat iar instanta il achita( 1lata facuta in temeiul unui contract nul sau re+ol*it Situatia in care plata facuta de sol*ens in executarea unei obligatii ci*ile naturale imperfecte ' sol*ensul nu poate cere restituirea,repetitiunea nu e admisa in ca+ul obligatiilor naturale care au fost achitate de buna*oie,daca plata s-a facut din eroare ea poate fi repetita(

and obligatia a existat dar a fost deja executata pana in momentul platii Stingerea obligatiei prin prescriptie extincti*a

1lata unei obligatii sub conditie suspensi*a si a obligatiei cu termen suspensi* '444 in ca+ul conditiei suspensi*e plata facuta *a putea fi repetita deoarece pana la implinirea conditiei intre parti nu exista nici o obligatie, in ca+ul termenului suspensi*: plata facuta inainte de termen e datorata, considerandu-se ca debitorul a renuntat la beneficiul termenului( a+ul obligatiei sub conditie re+olutorie ' efectul conditiei re+olutorii e desfiintarea retroacti*a a actului, si repunerea partilor in situatia anterioara)C plata trebuie inapoiata(

SITUATII CE P+I,ESC CA+ACTE+UL +ELATI, AL PLATII%

1lata nedatorata exista dar nu in raporturile dintre sol*ens si accipiens ' in realitate una dintre parti are calitatea de creditor9debitor dar nu una fata de cealalta( Exista 6 situatii cand plata e nedatorata relati* <. 1lata altui lucru decat cel datorat :. 1lata facuta unei alte persoane care nu e creditor 6. 1lata facuta de catre o persoana care nu era debitor,

4444 1entru A#-ITE"EA A TI$NII IN "E1ETITI$NE e necesara !N#ITIA E"!"II

CON)ITIILE E+O+II% numai sol*ensul trebuie sa fie in eroare ' si daca plata se face prin repre+entant( sa fi a*ut un caracter determinant, in lipsa erorii sol*ensul sa nu fi facut plata sa lipseasca orice culpa a sol*ensului, acesta sa fi fost de buna-credinta

CA!U+I )E +ESTITUI+E A PLATII NE)ATO+ATE UN)E NU SE CE+E CON)ITIA E+O+II% plata uneo obligatii sub conditie suspensi*a 'daca conditia nu s-a reali+at( plata unei obligatii ulterior re+ol*ita plata unei obligatii nule absolut

E*ECTELE PLATII NE)ATO+ATE% da nastere unui raport obligational intre sol*ens si accipiens: accipiens trebuie sa ii restituie lui sol*ens ceea ce a primit cu titlu de plata pe de alta parte si sol*ens poate a*ea obligatii fara de accipiens

Obligatiile lui accipien(% -trebuie anali+ata in funcite de obiectul platii nedatorate se pre+uma ca accipiens e de buna-credinta, reaua-credinta trebuie do*edita

Plata ne$at"rata a avut ca "biect un bun fungibil% 6 daca e de buna-credinta ,accipiens trebuie sa restituie suma de bani sau bunurile primite in aceeasi cantitate si calitate 6daca e de rea-credinta e obligat sa plateasca si doban+i legale calculate din +iua platii Plata ne$at"rata a avut ca "biect un bun cert =imobil sau mobil corporal 6daca accipiensul e de buna credinta e obligat sa il restituie de buna credinta, dar e eliberat prin pieirea lui si nu raspunde ptr deteriorareB daca l-a instrainat trebuie sa restituie pretul 6daca e de rea-credinta: e obligat sa il restituie in natura,daca exista sau *aloarea lucrului daca a pierit sau s-a deterioratB daca l-a instrainat trebuie sa restituie *aloarea la momentul introducerii actiunii indiferent de pretul primit, daca a pierit fortuit trebuie sa restituie *aloarea la momentul introducerii actiunii in afara daca bunul se afla la sol*ens in momentul pieiri. Plata ne$at"rata a avut ca "biect un bun frugifer% -daca e de buna credinta *a dobandi in proprietate fructele -daca e de rea-credinta *a fi obligat sa restituie toate fructele: percepute9nepercepute., cules9neculese, consumate9neconsumate.

Obligatiile ("lven(ului% trebuie sa restituie lui accipiens, fie ca e de buna sau rea credinta, cheltuielile facute cu conser*area bunului si cele care i-au sporit *aloarea ' in afara de cheltuielile *oluptorii( 1ana la rambursarea acestor cheltuieli accipiens ' buna9rea credinta( are drept de retentie

ACTIUNEA IN +ESTITUI+EA PLATII NE)ATO+ATE% E o actine personala care se prescrie in termenul general de prescriptie '6 ani( si curge de la data de la care sol*ensul a cunoscut faptul platii nedatorate 1oate fi ceruta de sol*ens, creditorii sai chirografari sau de cel in numele caruia s-a facut plata Eroarea trebuie do*edita de sol*ens #o*ada se face ptr acte juridice prin inscrisuri si ptr fapte juridice prin orice mij de proba #o*ada platii trebuie facuta prin act autentic sau act sub semnatura pri*ata 'daca *aloarea platii depaseste :8; lei(

CA!U+I IN CA+E NU E3ISTA O LI2ATIA )E +ESTITUI+E% ans accipiens fiind creditorul altei persoane, a primit plata de la sol*ens cre+and ca el e debitorul si a distrus titlul constatator al creantei and actiunea in restituire a fost facuta impotri*a unei persoane incapabile de a primi o plata nedatorata

In situatia in care plata s-a facut in temeiul unui contract nul ptr o cau+a imorala gra*a.

IM O2ATI+EA *A+A 7USTA CAU!A 6are la ba.a principiul ec-itatii )efinitie% E un fapt #uri$ic licit prin care are l"c marirea patrim"niului unei per("ane prin mic("rarea c"relativa a patrim"niului altei per("ane fara ca ptr acea(ta (a e/i(te " cau.a #u(ta (au un temei legal' )a na(tere unui rap"rt "bligati"nal in care Cre$it"rul (e nume(te INSA+ACIT iar $ebit"rul IM O2ATIT' >>> reditorul are posibilitatea intentarii unei actiuni numita A TI! IN "E- &E"S! prin care pretinde resituirea imbogatirii Imbogatirea poate fi : directa- cand a fost obtinuta direct in dauna insaracitului Indirecta- prin intermediul unui al 6-lea patrimoniu CON)ITII% Materiale% sa existe o imbogatire a paratului care consta in marirea patrimoniului acestuia prin dobandirea unui bun sau a unei creante imbogatirea poate imbraca si forma e*itarii unor cheltuieli 'micsorarea datoriilor(

7uri$ice% imbogatirea si insaracirea sa fie lipsite de temei legal care sa le justifice Imbogatitul sa fie de buna-credinta ' 44 buna credinta se pre+uma( Insaracitul sa nu aiba la indemana o alta actiune in justitie pentru repararea prejudiciului ' A TI! IN "E- &E"S! A"E A"A TE" S$?SI#IA"(

E*ECTE% A TI! IN "E- &E"S!

#efinitie A TI! IN "E- &E"S!: acel mijloc juridic subsidiar aflat la indemana unei persoane al carei patrimoniu a suferit diminuari concomitent cu sporirea patrimoniului altei persoane si care are ca scop repararea prejudiciului cau+at. Imbogatitul e obligat sa restituie insaracitului numai *aloarea imbogatirii sale Insaracitul are dreptul doar la restituirea *alorii insaracirii.

+ASPUN)E+EA CI,ILA

1"IN I1I$: !ricine sa*arseste o fapta prin care cau+ea+a altuia un prejudiciu e obligat sa reparea acea dauna5555 1oate fi : !NT"A T$A%A obligatia debitorului de a repara prejudiciul cau+at creditorului prin neexecutarea obligatiei, executarea necorespun+atoare sau cu intar+iere a obligatiei. #E%I T$A%A: - obligatia celui care a cau+at altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita extracontractuala, dar care ii e imputabila, sa repare dauna creata.

P+INCIPIILE +ASPUN)E+II CI,ILE % 1rincipiul repararii integrale a prejudiciului ' "ESTIT$TI! AT INTE/"$-( inlaturarea tuturor consecintelor daunatoare cau+ate de faptul ilicit,repunerea partii in situatia anterioara 1rincipiul repararii in natura a prejudiciului: acti*itatea inlaturari consecintelor prejudiciului suferit prin utili+area unor modalitati practice: inlocuirea bunurilor sustrare 1rincipiul repararii prin echi*alent: cand repararea in natura nu mai e posibila,repararea se face prin echi*alent banesc

*UNCTIILE +ASPUN)E+II CI,ILE )ELICTUALE%

.unctia pre*enti* educati*a: prin influenta care o exercita asupra constiintei oamenilor insufla o anumita teama. 1rin obligarea la repararea prejudiciului indeplineste un rol educati* si pre*enti* al delictelor ci*ile .unctia reparatorie: consta in ideea de reparare a unui prejudiciu

+ASPUN)E+EA CI,ILA )ELICTUALA 6 art' <<?'6&44; C"$ Civil

.apta ilicita da nastere raportului juridic de raspundere #E%I T ) fapta ilicita sa*arsita cu intentie &ASI#E%I T) fapta ilicita sa*arsita prin neglijenta,impridenta

#omeniu de aplicare: in toate situatiile in care unei persoane i s-a cau+at un prejudiciu printr-o fapta ilicita extracontractuala

*ELU+ILE +ASPUN)E+II CI,ILE )ELICTUALE% <. "aspunderea ci*ila delictuala #I"E TA sau 1ENT"$ .A1TA 1"!1"IE :."aspunderea ci*ila delictuala 1T" .A1TA A%TEI 1E"S!ANE: "aspunderea parintilor pentru faptele ilicite ale copiilor lor "aspunderea comitentilor pentru faptele ilicite ale prepusilor lor "aspunderea institutorilor si mestesugarilor pentru faptele ilicite ale ele*ilor si ucenicilor aflati sub supra*egherea lor

6. "aspunderea pentru prejudiciul cau+at de lucruri, animale si ruina edificiului +ASPUN)E+EA PENT+U *APTA P+OP+IE CON)ITII% Existenta unui prejudiciu Existenta unei fapte ilicite

Existenta unui raport de cau+alitate intre fapta ilicita si prejudiciu &ino*atia celui care a cau+at prejudiciul

1"E0$#I I$) dauna, pagubaB efectul negati* suferit de o persoana ca urmare a faptei ilicite a altei persoane

CLASI*ICA+EA P+E7U)ICIILO+% <( 1atrimoniale 9 Nepatrimoniale :( au+ate direct persoanei 9 au+ate direct bunurilor sale

6( 1re*i+ibile9 Impre*i+ibile 7( Instantanee 9 Succesi*e 8( 1ro*ocate personalitatii fi+ice ' boli,le+iuni,infirimitati( 1"E0$#I I$ 1AT"I-!NIA%:- cand e e*aluabil in bani 1"E0$#I I$ NE1AT"I-!NIA% atingerea adusa onoarei si demnitatii unei persoane ' se poate transforma in prejudiciu patrimonial daca de ex cel calomiat isi pierde locul de munca( 1"E0$#I I$% -!"A%: - o atingere adusa intereselor personale si se manifesta prin suferinte fi+ice sau morale care le sufera *ictima. Nu sunt susceptibile de o e*aluare pecuniara5 CLASI*ICA+EA P+E7U)ICIILO+ MO+ALE% <( "e+ultate prin *atamarea integritatii corporale sau a sanatatii :( Afecti*e pro*enite dintr-o le+iune fi+ica ' mutilare( 6( Atingeri aduse cinstei,onoarei,demnitatii sau reputatiei 7( Atingeri aduse dr.nepatrimoniale de autor si in*entator +EPA+A+EA P+E7U)ICIILO+ MO+ALE P+IN MI7LOACE NEPAT+IMONIALE%

>>>> p"t repara pre#u$iciul $aca per("ana le.ata ("licita ace(te ma(uri (i $aca ele (unt in$eplinite benev"l $e aut"rul pre#u$iciului !bligatia celui care a le+at demnitatea,onoarea sau reputatia unei persoane intr-o publicatie de a-si retrage afirmatiile tot in aceeasi publicatie !bligatia unei edituri care a publicat opera unui autor cu modificari neautori+ate sa retraga din circulatie exemplarele !bligarea unei edituri care publica o opera fara numele autorului,sa complete+e omisiunea

+EPA+A+EA P+E7U)ICIILO+ MO+ALE P+IN MI7LOACE PAT+IMONIALE% "epararea prin despagubiri banesti a prejudiciilor morale cau+ate din le+iuni, *atamari corporale: le decide instanta pe ba+a experti+elor medico-legale si fixea+a cuantumul indemni+atiei .1ersoana *atamata trebuie sa faca do*ada prejudiciului sau moral "epararea prin despagubiri banesti a prejudiciilor pur afecti*e: cere re+ultate din atingeri aduse cinstei, onoarei, demnitatii, reputatiei,prestigiului, amenintari,*iolarea domiciliului Acestea au caracter subiecti*, intensitatea lor difera de la o persoana la alta

STA+EA )E NECESITATE% definita in totalitate de #reptul 1enal and fapta cau+atoare de prejudiciu a fost sa*arsita pentru a sal*a de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, *iata, integritatea corporala sau sanatatea sa,a altuia, un bun important al sau sau al altuia,un interes obstesc.

CON)ITII% sa fie *orba de un pericol gra*, iminent pericolul sa nu poata fi inlaturat in alt mod pericolul sa ameminte *iata, integritatea corporala,sanatatea sa, a altuia, un bun important al sau sau al altuia, un interes obstesc capacitatea delictuala 'discernamantul( 444 doar unii autori

>>> Starea $e nece(itate inlatura ra(pun$erea civila (i penala'

Ca.uri care inlatura caracterul ilicit al faptei % In$eplinirea unei activitati impu(e (au permi(e $e lege "ri $in "r$inul (uperi"rului ' pompierul care distruge o usa ptr a singe un incendiu( Abu.ul $e $rept% In sensul exercitiului normal al unui drept subiecti* fara a depasi limitele sale chiar daca aduce un prejudiciu altei persoane N$ are caracter ilicit ' proprietarul care construieste respectand distanta legala dar ii ia lumina *ecinului( C"n(imtamantul victimei% daca INAINTE de producerea faptei,*ictima prejudiciului si-a dat acordul ca autorul acelei fapte sa actione+e intr-un anumit mod cu toate ca exista posibilitatea producerii de pagube,caracterul ilicit e inlaturat. onsimtamantul trebuie dat anterior producerii faptei.

,INO,ATIA AUTO+ULUI P+E7U)ICIULUI &ino*atia este o conditie generala a angajarii raspunderii ci*ile delictuale )efinitie% atitu$inea p(i-ica a aut"rului faptei ilicite' E " atitu$ine a "mului fata $e " fapta ilicita (i fata $e urmarile ei1 e imputabila aut"rului ei'

*ACTO+II CA+E ALCATUIESC UNITATEA ,INO,ATIEI% *act"rul intelectiv% presupune un anumit ni*el al cunoasterii a semnificatiei faptei si a urmarilor acesteia. E legata de discernamant. 1ersoanele fara discernamant sunt lipsite de *ino*atie *act"rul v"lutiv% presupune libertatea de deci+ie fara de care nu exista *ino*atiei, Inlatura *ino*atia: fapta *ictimei,fapta unei terte persoane, ca+ul fortuit si de forta majora. *O+MELE ,INO,ATIEI% )in punct $e ve$ere civil% *ino*atie ontractuala 9 #elictuala )in punct $e ve$ere al (tructurii (ale% Intentionata'intentia( 9Neintentionata 'culpa(

Intentia p"ate fi % )I+ECTA6 cand autorul pre*ede re+ultatul si urmareste producerea lui

IN)I+ECTA6 cand autorul pre*ede re+ultatul si desi nu il urmareste accepta posibilitatea producerii lui Culpa p"ate fi % IMP+U)ENTA6 cand autorul pre*ede re+ultatul faptei sale dar nu il accepta ,socotind fara temei ca nu se *a produce NE2LI7ENTA6 cand autorul nu pre*ede re+ultatul faptei desi trebuia si putea sa il pre*ada. >>> 2ra$ul $e vin"vatie nu pre.inta imp"rtanta ca in $reptul penal $e"arece pre#u$iciul trebuie reparat in$iferent $e gra$ul $e vin"vatie'

C+ITE+II PENT+U STA ILI+EA ,INO,ATIEI% riteriul subiecti*: omportarea subiectului se *a compara cu conduita sa obisnuita riteriul obiecti*: abstract. omportarea subiectului se *a compara cu comportamentul model al unei persoane abstracte.

Capacitatea $elictuala 1c"n$itie $e e/i(tenta a vin"vatiei% 6raspunderea delictuala e angajata doar in conditiile in care persoana in cau+a are discernamantul faptelor sale, discerne intre licit si ilicit. Exista 6 situatii in care se pune problema daca persoanele respecti*e au discernamantul faptelor lor: <( Situatia -inorilor: capacitatea delictuala nu se confunda cu capacitatea de exercitiuB 1roblema discernamantului se pune doar pana la *arsta de <7 ani -inorii pana in <7 ani se pre+uma ca N$ au discernamant5 1entru probarea discernamantului sunt admise orice mijloace de proba #upa *arsta de <7 ani se pre+uma relati* existenta discernamantului , e in sarcina minorului sa rastoarne aceasta pre+umtie :( Situatia persoanelor fara discernamant care Nu au fost puse sub interdictie: Aceste persoane sufera de boli psihice care le afectea+a discernamantul. Nu poate .i in*ocata lipsa discernamantului din cau+a betiei *oluntare

6( Situatia persoanelor puse sub interdictie: se procedea+a ca in ca+ul minorilor sub <7 ani ,*ictima *a trebui sa demonstre+e ca persoana a actionat cu discernamant CAU!E CA+E INLATU+A ,INO,ATIA% and la producerea prejudiciului a concurat pe langa fapta autorului ,faptele ilicite ale mai multor autori sau un e*eniment exterior )C diminuarea *ino*atiei and paguba e consecinta unui e*eniment exterior neimputabil autorului

*O+TA MA7O+A = o imprejurare de origine externa cu caracter exceptional ce e absolut impre*i+ibila si ine*itabila !N#ITII: Sa fie externa: sa nu aiba nici o relatie cu cel care a pro*ocat dauna Sa fie impre*i+ibila Sa fie ine*itabila

CA!UL *O+TUIT% 6 ! imprejurare interna care isi are originea in campul de acti*itate a celui care a fost chemat sa raspunda sau o imprejurare externa care nu are caracter extraordinar si poate fi pre*a+uta si e*itata cu diligenta si prudenta de care e in stare cel mai capabil om. Imprejurari interne: sunt intrinseci lucrurilor si animalelor 'ex. Sperietura unui animal( Imprejurari externe: ce nu sunt imputabile celui chemat sa raspunda,nu au caracter extraordinar si nu sunt absolut iGpre*i+ibile: alunecari de teren, ploi torentiale

*APTA UNEI TE+TE PE+SOANE% tert) orice persoana cu exceptia paratului,a *ictimei si a celui chemat sa raspunda In ca+ul unei terte persoane excluderea raspunderii ci*ile trebuie anali+ata in : situatii: and legea N$ pre+uma culpa paratului: -acesta *a raspunde doar in situatia in care reclamantul *a face do*ada caracterului ilicit al faptei precum si existenta raportului de cau+alitate. 1aratul poate do*edi ca tertul a contribuit la producerea daunei ,in acest ca+ *or raspunde solidar. and legea pre+uma culpa paratului: ptr ca aceaasta sa nu raspunda trebuie sa faca do*ada ca prejudiciul se datorea+a in intregime faptei tertului

*APTA ,ICTIMEI INSESI% 6fapta *ictimei trebuie sa fie ilicita si sa*arsita cu *ino*atie de asemenea neimputabila celui chemat sa raspunda. and legea N$ pre+uma culpa paratului: -*ictima trebuie sa faca do*ada existentei tuturor conditiilor necesare pentru tragerea la raspundere a paratului and legea pre+uma culpa paratului: paratul trebuie sa faca do*ada ca prejudiciul se datorea+a in intregime faptei *ictimei.

CON)ITIILE AN2A7A+II +ASPUN)E+II PE+SOANEI 7U+I)ICE PT+ *APT A P+OP+IE% .apta sa fi fost sa*arsita de organele persoanei juridice si nu de un repre+entant al acesteia ' pentru repre+entant se *a angaja raspunderea ptr fapta altuia( .apta sa fi fost sa*arsita de organele persoanei juridice cu prilejul exercitarii functiei lor,chiar daca au fost depasite limitele legale ale acesteia 444 persoana juridica raspunde doar ptr obligatiile proprii nu pentru obligatiile altei persoane juridice subordonate sau careia ii e subordonata 4444 *ictima prejudiciului poate chema in judecata fie persoana juridica fie persoana fi+ica ce alc. !rganul de conducere 'dar nu *a putea cumula actiunile de despagubire( 44444 persoana juridica are o actiune de regres impotri*a persoanelor ce alcatuiesc organul de conducere ' membrii raspund solidar(

+ASPUN)E+EA PENT+U *APTA ALTEI PE+SOANE%

+ASPUN)E+EA PA+INTILO+ PENT+U *APTELE COPIILO+ LO+ MINO+I 6reglementata $e art' &4441 alin (5) C"$ Civil

-pre*ede ca tatal si mama sunt responsabili de prejudiciul cau+at de copiii lor minori ce locuiesc cu dansii dar sunt aparati de raspundere daca probea+a ca nu au putut impiedica faptul prejudiciabil 'alin '8( art <;;; cod ci*il( -raspunderea e solidara ambii parinti a*and aceleasi drepturi si indatoriri fata de copii indiferentt daca acestia sunt din casatorie,din afara casatoriei sau infiati. .undamentarea raspunderii parintilor se intemeia+a pe indeplinirea sau neindeplinirea corespun+atoare a obligatiei de supra*eghere si pe obligatia de a asigura minorului o educatie si crestere corespun+atoare ' S.E. (

CON)ITII% Existenta prejudiciului Existenta faptei ilicite a minorului Existenta raportului de cau+alitate intre fapta ilicita a minorului si prejudiciu produs

C"n$itii (peciale% 6 Min"ritatea = trebuie sa existe in momentul producerii faptei 6 C"munitatea $e l"cuinta cu parintii (ai ' art.<;;; . i*( ne interesea+a locuinta nu domiciliul. Exista situatii in care minorul are locuinta legala la parintii sai dar temporar se afla in alta parte cu consimtamantul parintilor : -inorul sa*arseste o fapta ilicita aflat in *i+ita la o ruda. Se pre+uma relati* ca minorul e educat in spiritul unei conformari juste in societate deci nu ar trebui sa sa*arseasca o fapta ilicita. -inorul a parasit locuinta fara acordul parintilor: Nu se inlatura raspunderea deoarece fundamentul raspunderii nu e numai lipsa de supra*eghere ci si lipsurile in educatie si crestere care au dus la parasirea locuintei de catre minor -inorul are locuinta legala cu parintii dar se afla internat in spital in timpul sa*arsirii faptei ilicite: se *a angaja raspunderea parintilor - lipsa de educatie si crestere

)aca victima a facut $"va$a c"n$itiil"r generale 1urmat"arele (e pre.uma%

1arintii nu si-au indeplinit obligatiile generale sau si le-au indeplinit necoresp 'SE ( Existenta unui raport de cau+alitate intre fapta ilicita a parintilor si fapta minorului Existenta *ino*atiei parintilor ptr neindeplinirea sau indeplinirea necoresp a oblig parintesti

1rejudiciile cau+ate de copiii lor minori in domeniul informatic: -accesul neautori+at la un calculator si intr-un sistem informatic -alterarea programelor informatice -utili+area sau reproducerea neautori+ata a unui program -frauda informatica -interceptarea neautori+ata a unor informatii in curs de transmitere

E*ECTELE +ASPUN)E+II PA+INTILO+ % daca sunt indeplinite conditiile art.<;;; alin':( parintii *or raspunde fata de *ictima prejudiciului daca repararea a fost acordata unui singur parinte acesta are actiune de regres impotri*a celuilalt parinte ptr partea sa de contributie *ictima poate chema in judecata un parinte sau ambii parinti ACTIUNEA IN +E2+ES A PA+INTELUI% daca un parinte a achitat integral despagubirea *a a*ea o actiune in regres impotri*a celuilalt parinte raspunderea parintiilor ptr prejudiciile cau+ate de minori e o "AS1$N#E"E IN S!%I#$-55555

+ASPUN)E+EA INSTITUTO+ILO+ PENT+U *APTELE ELE,ILO+ SI A MESTESU2A+ILO+ PENT+U *APTELE UCENICILO+ CE SE A*LA SU SUP+A,E2:E+EA LO+ = Art &4441 alin (@) C"$ Civil

AIn(titut"rii (i arti.anii (unt re(p"n(abili pentru pre#u$iciul cau.at $e elevii (i ucenicii l"r in t"t timpul ce (e ga(e(c (ub a l"r priveg-ereB c"mpletat $e alin (9) care preve$e ca A$aca pr"bea.a ca nu au putut impie$ica faptul pre#u$iciabilB (unt e/"nerati $e ra(pun$ere' Institutor) profesor din in*atamantul gimna+ial9liceal9profesional. Nu se refera la cadrele didactice din in*atamantul superior Arti+an) cel care pregateste ucenicii Ele* ) toti tinerii care in*ata intr-o unitate de in*atamant de stat sau pri*ata $cenic) cei care isi asigura pregatirea profesionala pe aceasta cale CON)ITII% existenta prejudiciului existenta faptei ilicite a ele*ului sau ucenicului existenta raportului de cau+alitate intre fapta ilicita si prejudiciu

CON)ITII SPECIALE% ele*ul sau ucenicul care a sa*arsit fapta sa fie minor la momentul sa*arsirii ei fapta ilicita sa fi fost sa*arsita in timpul in care ele*ul9ucenicul trebuia sa se afle sub supra*egherea institutorului9mestesugarului ele*ul sa fi cau+at prejudiciul unei terte persoane si nu lor insasi 'autoaccidentare(

#aca sunt indeplinite aceste conditii urmatoarele se pre+uma: se pre+uma ca indatorirea de supra*eghere nu a fost indeplinita sau a fost indeplinita necorespun+ator se pre+uma existenta raportului de cau+alitate intre lipsa de supra*eghere sau supra*egherea necorespun+atoare si fapta ele*ului9ucenicului se pre+uma *ino*atia institutorului sau mestesugarului in indeplinirea obligatiilor ce ii re*eneau

E*ECTELE +ASPUN)E+II%

*ictima poate sa cheme in judecata pe institutor 9 mestesugar sau pe ele* 9 ucenic poate actiona in acelasi timp atat cadrul didactic cat si ele*ul dar nu poate cumula despagubirile daca ele*ul9ucenicul a a*ut discernamant institutorul 9 mestesugarul are impotri*a lui o actiune in regres

E3ONE+A+EA )E +ASPUN)E+E% 6daca se face do*ada ca nu a putut fi impiedicat faptul prejudiciabil,de asemenea proba ca+ului fortuit ,fortei majore, faptei unui tert, sau faptei *ictimei insesi.

+ASPUN)E+EA COMITENTULUI PENT+U *APTA P+EPUSILO+ SAI% 6art'&444 alin (;) A(tapanii (i c"mitentii ra(pun$ $e pre#u$iciul cau.at $e (ervit"rii (i prepu(ii l"r in functiile ce li (6au incre$intatB >>> Nu le $a p"(ibilitatea c"mitentil"r $e a inlatura acea(ta ra(pun$ere' !-ITENT) persoana fi+ica sau juridica care are dreptul sa dea instructiuni,sa directione+e si sa controle+e acti*itatea unei persoane numita 1"E1$S. El e in*estit cu o putere juridica 1"E1$S$%) o persoana care primeste instructiunile de la comitent,cu obligatia de a le urma si a se supune ordinelor primite .undamentarea raspunderii ptr fapta prepusului: inter*ine ca o garantie a prepusului , garantie ce ofera *ictimei posibilitatea de a fi despagubita prompt si integral. CON)ITII% sa existe un prejudiciu sa existe fapta ilicita a prepusului sa existe un raport de cau+alitate intre fapta prepusului si prejudiciu

CON)ITII SPECIALE%

existenta raportului de prepusenie sa*arsirea faptei ilicite si prejudiciabile de catre prepus sa fi a*ut loc in cadrul exercitarii functiilor incredintate

"aportul de prepusenie: un acord de *ointe care se caracteri+ea+a prin subordonare si in temeiul caruia comitentul are dreptul sa dea ordine si prepusul are obligatia de a le indeplini ele mai importante : contractul de munca, de mandat,de antepri+a, de locatiune, situatia militarului in termen omitentul N$ raspunde daca fapta ilicita a prepusului nu are nici o legatura cu exercitarea functiilor incredintate ' in pau+a9concediu9cand *enea sau pleca de la munca( - N$ raspunde daca a luat toate masurile necesare pentru a intampina producerea faptei -N$ raspunde daca *ictima a stiut ca prepusul actionea+a in interes propriu -N$ raspunde daca acti*itatea a iesit din sfera in care comitentul are obligatia de a-si exercita supra*egherea 4444 raspunde si pentru exercitiu abu+i* al functiei cu conditia ca intre exercitiu si functie sa existe o legatura de cau+alitate(

E*ECTELE +ASPUN)E+II COMITENTULUI% 6comitentul raspunde pentru fapta altuia ca garant al prepusului -prepusul raspunde pentru fapta proprie 'art. FFH.-FFF od i*il( N$ exista solidaritate intre comitent si prepus, este o obligatie IN S!%I#$-cel pagubit poate urmari direct doar pe !-ITENT - comitentul are o actiune de regres impotri*a prepusului, regresul poate fi T!TA% sau 1A"TIA% daca prepusul face do*ada unei culpe proprii a comitentului care a concurat la producerea prejudiciului

+ASPUN)E+EA PENT+U P+E7U)ICIUL CAU!AT )E LUC+U+I 1 ANIMALE SI +UINA E)I*ICIULUI% 6 art'&444 alin (&) C"$ Civil A(untem $e a(emenea re(p"n(abili pentru pre#u$iciul cau.at $e fapta per("anel"r ptr care (untem "bligati a ra(pun$e (au $e lucrurile ce (unt (ub pa.a n"a(traB %ucrurile pot fi insufletite9 neinsufletite, mobile sau imobile. Nu intra sub incidenta acestei raspunderi acele bunuri care prin lege au instituita o raspundere speciala: animalele ,edificiile, aerona*ele, instalatiile nucleare, lucrurile nesusceptibile de apropiere 'lumina soarelui, lucrurile fara stapan(, corpul uman Notiunea de pa+nic al lucrurilor: -ptr raspunderea animalului legiuitorul pre*ede ca pa+nic este =proprietarul animalului> sau cel care deser*este de dansul in cursul ser*iciului Pa.a #uri$ica% puterea de directie, control si supra*eghere pe care o persoana fi+ica sau juridica o poate exercita asupra unui lucru sau animal Pa.a materiala% nu se exercita independent ci la instructiunile pa+itorului juridic N"tiunea $e cau.are $e catre lucru a pre#u$iciului: - e necesar ca lucrul sa fi participat la producerea prejudiciului deci sa fi inter*enit o fapta a lucrului -pentru a se determina intelesul de fapta a lucrului au fost propuse mai multe criterii: un *ehicul carea a pornit singur la *ale cau+and pagube *iciul propriu al lucrului iesirea lucrului de sub controlul,directia si autoritatea omului lucru in miscare sau stationarea a ocupat un loc preponderent fata de fapta omului in producerea prejudiciului,lucrul nefiind o simpla prelungire a gestului omului CON)ITII% victima pre#u$iciului trebuie (a faca $"va$a% (a e/i(te un pre#u$iciu (a e/i(te un rap"rt $e cau.alitate intre fapta lucrului (i pre#u$iciu lucrul (a (e fie in pa.a #uri$ica a unei per("ane

Per("ana care beneficia.a $e preve$erile art'&444 alin (&) C"$ Civil

6poate fi in*ocata de orice persoana interesata in primul rand de *ictima prejudiciului si succesorii in drepturi ai acesteia. 6N$ poate fi in*ocata de pa+itorul juridic impotri*a *ictimei 6Nu poate fi in*ocata de pa+itorul material impotri*a pa+itorului juridic +a(pun$erea in ca.ul c"li.iunii $e ve-icule% daca prin coli+iunea a : *ehicule aflate in pa+a juridica a : persoane se cau+ea+a un prejudiciu unei terte persoane se *a angaja rasp in temeiul art.<;;; alin '<( od i*il +a(pun$erea in (ituatia in care intre victima (i pa.it"rul #uri$ic e/i(ta un c"ntract% 6se angajea+a raspunderea contractuala555 Nepuntandu-se opta ptr rasp.delictuala +a(pun$erea in (ituatia in care (6a cau.at un pre#u$iciu cu "ca.ia unui (erviciu gratuit (i benev"l% 'ex: pers accidentate care au fost transportate bene*ol si gratuit intr-un auto*ehiculautostop-ul( ne raliem opiniei conform careia nu contaa+a daca folosinta lucrului a fost cu titlu oneros sau gratuit,se *a angaja raspunderea in temeiul art.<;;;, alin '<( od i*il +a(pun$erea in (ituatia in care victima pre#u$iciului (e f"l"(e(te in m"$ clan$e(tin $e lucrul aflat in pa.a #uri$ica a altei per("ane' = *ictima ar putea cere despagubiri in temeiul art. FFH-FFF i*, a*andu-se in *edere si culpa *ictimei .undamentarea raspunderii: raspunderea se angajea+a independent de *ina celui care are pa+a juridica a lucrului intemeiata pe simplul raport de cau+alitate intre fapta lucrului si prejudiciu.

CAU!ELE )E E3ONE+A+E )E +ASPUN)E+E% -pa+nicul juridic trebuie sa faca do*ada: fapta *ictimei: in masura in care intruneste caracteristicile unei forte majore ' sa fie impre*i+ibila,ire+istibila si ine*itabila( fapta unei terte persoane: in masura in care intruneste caract. .ortei majore forta majora

AA$% .!"T$IT N$ E@!NE"EAAA #E "AS1$N#E"E 1ENT"$ .A1TA %$ "$%$I55555 E*ECTELE +ASPUN)E+II PENT+U LUC+U+I 6*ictima e indreptatita sa primeasca despagubiri de la cel care are pa+a juridica a lucrului

-daca lucrul cau+ea+a prejudiciu cat pa+a materiala era executata de o alta persoana,poate cere despagubiri direct de la aceasta -daca pa+nicul juridic a platit despagubirile el *a putea urmari pa+nicul material printr-o actiune in regres +ASPUN)E+EA PENT+U P+E7U)ICIUL CAU!AT )E ANIMALE 6art' &44& C"$ Civil Apr"prietarul unui animal care (e $e(erve(te $e ace(ta in cur(ul (erviciului 1e re(p"n(abil pentru pre#u$iciul creat $e animal1 (au ca animalul (e afla in pa.a (a1(au ca a (capatB 6intra in aceasta categorie: animale primejdioase si neprimejdioase, salbatice aflate in capti*itate 'gradini +oo, circuri( CON)ITII% victima pre#u$iciului trebuie (a faca $"va$a e/i(tenta unui pre#u$iciu e/i(tenta rap"rtului $e cau.alitate intre fapta animalului (i pre#u$iciu la $ata pr"$ucerii pre#u$iciului animalul (e afla in pa.a #uri$ica a unei per("ane

Per("anele c-emate (a ra(pun$a% cel care are pa+a juridica a acestora, este pa+nic raspun+ator si persoana care a dobanditi prin fapta ilicita puterea de folosinta ' furt,u+urpare( -daca animalul e in coproprietate ,coproprietarii *or raspunde solidar -daca prejudiciul a fost cau+at de mai multe animale apartinand mai multor proprietari ,acestia *or raspunde di*i+ibil in proportie cu participarea animalelor pe care le poseda. Per("anele in$reptatite (a pretin$a repararea pre#u$iciului in temeiul art'&44&% -toti ce au suferit o paguba materiala prin fapta unui animal - succesorii in drepturi ai celor prejudiciati .undamentarea raspunderii: - pe ideea de risc :cel ce trage foloasele isi asuma si riscurile -pe ideea de lipsa de supra*eghere -pe ideea de garantie pt asa +isul comportament al animalului- ne raliem acestei opinii CAU!E )E E3ONE+A+E )E +ASPUN)E+E%

fapta *ictimei daca a pro*ocat reactia animalului fapta unei terte persoane- care a pro*ocat9speriat animalul ca+ul de forta majora '444 N$ SI AA$% .!"T$IT(

E*ECTELE +ASPUN)E+II% 6*ictima poate sa urmareasca pe cel care are pa+a juridica sau cel care are pa+a materiala -cel care are pa+a juridica are o actiune in regres impotri*a celui care a a*ut pa+a materiala

+ASPUN)E+EA PENT+U +UINA E)I*ICIULUI = art' &445 C"$ Civil APr"prietarul unui e$ificiu e re(p"n(abil pentru pre#u$iciul cau.at prin ruina e$ificiului can$ ruina e urmare a lip(ei $e intretinere (au a unui viciu $e c"n(tructie% E#I.I I$) orice lucrare reali+ata de om prin folosirea unor materiale ce se incorporea+a solului de*enind astfel imobil prin natura sa ' casa,pod, baraj,canal subteran,pi*nita( .Incorporarea in pamant e esenta edificiului "$INA E#I.I I$%$I ) daramarea ,surparea, de+agregarea sau orice desprindere sau cadere a unor elemente ce pro*oaca prejudiciul altei persoane. 1oate fi totala sau partiala N$ este ruina daca e pro*ocata de un: incendiu, inundatie,cutremur 1ersoana raspun+atoare e 1"!1"IETA"$%. #aca edificiul se afla in coproprietate,raspunderea e solidara. .undamentul raspunderii: pe ideea de *ina a proprietarului care nu a luat masurile necesare de intretinere -pe ideea de garantie indiferent de *reo culpa a proprietarului CON)ITII% existenta prejudiciului existenta raportului de cau+alitate intre ruina edificiului si prejudiciu ruina a fost cau+ata de lipsa de intretinere sau *iciu de constructie

CAU!E )E E3ONE+A+E )E +ASPUN)E+E% 6.apta *ictimei- daca a intrat intr-un loc inchis cu toate ca exista un semn -.apta unui tert- pentru care proprietarul nu e tinut a raspunde - a+ul de forta majora ' N$ si .!"T$IT(

E*ECTELE +ASPUN)E+II% 6Sarcina probei unui *iciu de constructie sau a lipsei de intretinere apratine *ictimei -In ca+ul in care ruina edificiului se datorea+a altei persoane iar proprietarul a platit despagubirile, are actiune in regres impotri*a: constructorului, locatarului, *an+atorului, u+ufructuarului

+ASPUN)E+EA CONT+ACTUALA )efinitie% Obligatia $ebit"rului $e a repara pre#u$iciul cau.at cre$it"rului prin nee/ecutarea "bligatiei c"ntractuale1 e/ecutarea cu intar.iere (au nec"re(pun.at"are' CON)ITII% e/i(tenta unei fapte ilicite e/i(tenta unui pre#u$iciu e/i(tenta rap"rtului $e cau.alitate intre fapta ilicita (i pre#u$iciu vin"vatia $ebit"rului

Pentru ac"r$area $e $aune intere(e% 6 debitorul trebuie pus in intar+iere sa nu existe o clau+a de iresponsabilitate

P+E7U)ICIUC consecinta daunatoare de natura patrimoniala sau nepatrimoniala ca efect al incalcarii de catre debitor al dreptului de creanta apartinand creditorului sau prin neexecutarea, executarea necorespun+atoare sau cu intar+iere a prestatiilor datorate 444 Sarcina probei prejudiciului apartine creditorului

4444 1entru a putea fi reparat prejudiciul trebuie sa implineasca toate conditiile anali+ate la raspunderea delictuala "aportul de cau+alitate intre fapta ilicita si prejudiciu e pre+umat 'relati*(de lege &ino*atia debitorului: in materie contractuala *ino*atia debitorului e pre+umata

)aunele intere(e se stabilesc totdeauna in bani -sunt despagubirile in bani pe care debitorul e indatorat sa le plateasca in scopul repararii prejudiciului CON)ITIA )E PUNE+E IN INTA+!IE+E A )E ITO+ULUI% -In ca+ul in care debitorul nu isi indeplineste la termen obligatiile el trebuie pus in intar+iere )-anifestarea unilaterala de *ointa a creditorului de a pretinde debitorului executarea prestatiei datorate Notificarea prin intermediul executorului judecatoresc-cerere adresata debitorului ptr a-si executa obligatia ererea de chemare in judecata: o cerere de executare a obligatiei prin actiune in justitie CA!U+I IN CA+E PUNE+EA IN INTA+!IE+E OPE+EA!A )E )+EPT : cumparatorul din contr.*-c care nu si-a ridica bunurile cumparate cand partile au pre*a+ut in contract cand obligatia prin natura sa nu putea fi implinita decat intr-un termen determinat in ca+ul obligatiilor continue in ca+ul incalcarii obligatiei de a nu face

E*ECTELE PUNE+II IN INTA+!IE+E% 6Efectul principal este cel de a cere daune-interese -#e la data punerii in intar+iere debitorul datorea+a creditorului daune moratorii -#e la data punerii in intar+iere se constata refu+ul debitorului de a-si indeplini obligatiile, creditorul fiind indreptatit sa ceara daune interese compensatorii

-#aca obligatia are ca obiect prestatia de a da un bun indi*idual efectul punerii in intar+iere este ca riscul contractului il suporta debitorul -#aca lucrul nu a fost predat la timp si isi pierde interesul pentru creditor acesta poate cere re+olutiunea judiciara 1"IN I1A%A #E!SE?I"E INT"E #A$NE%E !-1ENSAT!"II SI E%E -!"AT!"II E A E%E !-1ENSAT!"II N$ 1!T .I $-$%ATE $ E@E $TA"EA IN NAT$"A A !?%I/ATIEI5555 1tr. Acordarea daunelor moratorii e necesara punerea in intar+iere si fapta debitorului5

E,ALUA+EA )AUNELO+ INTE+ESE% 6Se poate face de catre judecator -Se poate face de catre parti prin introducerea anticipata a unei clau+e in contract numita %A$AA 1ENA%A -Stabilirea despagubirilor se face pe 6 cai: prin lege, pe cale judecatoreasca, prin con*entia partilor E,ALUA+EA 7U)ICIA+A% -$n prin principiu stabilit de art. <;H7 od i*il e ca prejudiciul suferit de creditor cuprinde pierderea efecti* suferita cat si beneficiul nereali+at -1rincipiul nr:. onform art.<;H8 od i*il conform caruia debitorul *a fi obligat doar la repararea prejudiciului pre*i+ibil la momentul incheierii contractului -1rincipiul nr.6 conform art.<;HI od i*il conform caruia e reparat doar prejudiciul direct. E,ALUA+EA LE2ALA6 )O AN)A LE2ALA% -E cea facuta de lege pri*este prejudiciul suferit de creditor ca urmare a nerespectarii de catre debitor a obligatiilor care are ca efect o suma de bani -#ebitorul poate fi obligat la plata daunelor interese moratorii care se pot cumula cu executarea in natura a obligatiei - reditorul nu trebuie sa faca do*ada ca prin intar+iere i s-a cau+at un prejudiciu -N$ e permisa plata anticipata a doban+ii

-#obanda a fost fixata de #E "ET$% nr.6<<9<F87 la un plafon de IJ -In ianuarie :;;; a intrat in *igoare !/ nr.F9:;; care stabileste ni*elul doban+ilor legale. #obanda legala in toate celelalte ca+uri cat si dobanda legala ci*ila e la ni*elul taxei oficiale a scontului fixat de ?N" , diminuat cu :;J -!rice con*entie prin care se stabilesc doban+i mai mari e lo*ita de nulitate absoluta -#oban+ile pri*esc doar obligatiile banesti

E,ALUA+EA CON,ENTIONALA6 CLAU!A PENALA -1artile pot con*eni asupra cuantumului despagubirilor dupa producerea prejudiciului -1artile pot con*eni asupra cuantumului despagubirilor inainte de producerea prejudiciului printr-o clau+a introdusa in contract sau printr-o con*entie separata CLAU!A PENALA)acea con*entie accesorie care consta intr-o suma de bani fie intr-un alt obiect *UNCTIILE CLAU!EI PENALE: functia sanctionatorie functia de garantie functia stimulatorie

NATU+A 7U+I)ICA A CLAU!EI PENALE: are natura contractuala , trebuie inserata in forma scrisa CA+ACTE+ELE 7U+I)ICE ALE CLAU!EI PENALE: -Are caracter accesoriu,*a urma soarta obligatiei principale -#ebitorul obligatiei nu are drept de optiune intre a executa obligatia si a plati clau+a penala,nu poate refu+a executarea oferind clau+a penala - lau+a penala e obligatorie intre parti,instanta de judecata N$ are dreptul sa o mareasca sau sa o micsore+e

Sunt 6 categorii de modificare a raspunderii contractuale: A$AE%E #E E@!NE"A"E #E "AS1$N#E"EA: in ca+ul in care *ino*atia debitorului imbraca forma neglijentei sau imprudentei %A$AE #E %I-ITA"E A "AS1$N#E"II: cand partile stabilesc un plafon al despagubirilor chiar daca prejudiciul depaseste aceasta limita %A$AE #E A/"A&A"E A "AS1$N#E"II: prin care debitorul isi asuma raspunderea si cand neexecutarea se datorea+a ca+ului fortuit sau ca+ului de forta majora

O LI2ATIILE A*ECTATE )E MO)ALITATI

TE+MENULC Un eveniment viit"r (i (igur ca (e va pr"$uce care afectea.a e/ecutarea (au (tingerea unei "bligatii' #upa efecte: Termenul S$S1ENSI&) un e*eniment *iitor si sigur ca se *a produce care suspenda executarea obligatiei pana la implinirea lui. Ex: *an+area pe credit Termenul E@TIN I&) acela la al carui implinire obligatia ci*ila se stinge. #upa cunosterea sau necunoasterea implinirii sale: Termenul E"T) cand se cunoaste data in momentul nasterii obligatiei Termenul IN E"T) cand nu se cunoaste data in momentul nasterii obligatiei 'ex: renta *iagera( #upa i+*orul sau poate fi: Termen legal, termen judiciar sau termen con*entional #upa persoana care beneficia+a de termen: Termen in fa*oarea debitorului, Termen in fa*oarea creditorului, termen in fa*oarea ambelor parti. 444 #aca partile nu stipulea+a altce*a , legea pre+uma ca termenul e in fa*oarea debitorului #upa modul in care a fost preci+at poate fi: Termen expres, Termen Tacit E*ECTELE TE+MENULUI%

Termenul (u(pen(iv% afectea+a exigibilitatea obligatiei care *a fi amanata pana la implinirea termenului, debitorul poate sa opuna creditorului care cere anticipat plata: de aici consecintele: 1endente termine: reditorul poate lua masuri de conser*area a patrimoniului: Inscrierea unei ipoteci, separatia de patrimoniu. N$ 1!ATE 1"!-!&A A TI$NE 1A$%IANA SA$ !?%I A. -daca debitorul executa obligatia inainte de termen face o plata datorata considerandu-se ca a renuntat la beneficiul termenului - pana la implinirea termenului nu curge prescriptia -daca obligatia are ca obiect transmiterea unui drept de proprietate,creditorul de*ine proprietar in momentul incheierii raportului juridic, -creditorul nu poate cere executarea obligatiei pana la implinirea termenului ci doar in prima +i dupa implinirea acestuia Termenul e/tinctiv% Implinirea acestui termen are ca efect stingerea obligatiei. 1ana la implinirea lui obligatia exista si partile trebuie sa o execute. Implinirea acestui termen nu afectea+a existenta obligatiei pentru trecut, prestatiile neexecutate existas in continuare Termenul $e gratie% e o fa*oare acordata debitorului -obligatia nu e considerata exigibila, nu poate fi executata silit -se acorda in instanta si produce aceleasi efecte ca termenul legal sau con*entional N$ se poate acorda termen de gratie: ontractul de depo+it, in ca+ul in care partile au pre*a+ut un pact comisoriu, in materie comericala, in ca+ul re+olutiunii *an+arii de imobile,in re+olutiunea *an+arii de producte si bunuri mobile. +ENUNTA+EA LA TE+MEN% 6produce aceleasi efecte ca implinirea acestuia -poate renunta la termen persoana in fa*oarea caruia a fost pre*a+ut -daca a fost pre*a+ut in fa*oarea ambelor parti , pot renunta la el doar prin acordul de *ointa )ECA)E+EA )IN ENE*ICIUL TE+MENULUI% and fapta sa a micsorat garantiile pe care i le-a dat creditorului:gaj,ipoteca,pri*ilegii and a de*enit insol*abil- indiferent daca are *reo culpa. u exceptia in care creditorul cunostea o asemenea stare la incheierea contractului

CON)ITIA C un eveniment viit"r (i ne(igur ca (e va pr"$uce 1$e care $epin$e in(a(i e/i(tenta "bligatiei (na(terea0(tingerea) (i care are efect retr"activ' #upa efectele care le produce: !N#ITIA S$S1ENSI&A: ) e aceea de care depinde nasterea raportului obligational. Ex: Iti done+ masina daca iei <; la i*il !N#ITIA E@TIN TI&A) e aceea a carei implinire duce la desfiintarea retroacti*a a raportului obligational. #upa cau+a de care depinde reali+area9nereali+area conditiei: onditie cau+ala) reali+area ei depinde de ha+ard onditie mixta) reali+area ei depinde de *ointa unei parti si *ointa unei terte persoane determinate onditia potestati*a) reali+area ei depinde de *ointa unei parti #upa cum conditia consta in ne9indeplinirea e*enimentului poate fi: onditie po+iti*a) depinde de un e*eniment ce urmea+a sa se implineasca onditie negati*a) depinde de un e*eniment ce urmea+a sa nu se implineasca. #upa alte criterii,cand nu produce efecte juridice *alide: onditia imposibila- cand depinde de un e*eniment ce nu se poate reali+a ' x ii promite lui K o suma de bani daca atinge cerul cu degetul( onditia imorala: contra*ine regulilor de con*ietuire sociala onditia ilegala: contra*ine dispo+itiilor legale E*ECTELE CON)ITIEI% 1endente conditione efecte anterioare implinirii conditiei E*eniente conditione- efecte care se produc dupa ce conditia s-a implinit #eficiente conditione- efecte ce se produc dupa ce conditia a ca+ut E*ECTELE CON)ITIEI SUSPENSI,E%

1endente conditione: momentul dintre nasterea obligatiei si indeplinirea conditiei. 1ana la implinirea conditiei se considera ca obligatia nu exista. - reditorul nu poate cere executarea obligatiei. -#aca debitorul plateste poate cere plata inapoi deoarece este nedatorata -1rescriptia extincti*a nu curge - reditorul poate exercita toate actele conser*atorii ale dreptului sau: inscrierea de ipoteci, poate cere constituirea de garantii: gaj, ipoteca, fidejusiune - reditorul poate cesiona creanta prin acte intre *ii si prin succesiune -"iscul pieirii fortuite il suporta debitorul - apacitatea partilor e cea din momentul incheierii contractului

E*eniente conditione: ca+ul in care conditia suspensi*a s-a reali+at. !bligatia se considera nascuta retroacti*. -1lata efectuata de debitor de*ine datorata,nu se mai poate cere restituirea ei #repturile transmise pendente conditione catre creditor sunt *alidate -#aca intre incheierea contractului si reali+area conditiei apare o lege noua ea N$ se aplica deoarece obligatia e nascuta in momentul incheierii contractului Exceptii de la efectul retroacti* al conditiei: -prescriptia extincti*a curge doar de la momentul implinirii conditiei -riscurile produse pendente conditione sunt in sracina instrainatorului -fructele culese de instrainator raman ale lui -partile pot con*eni la inlaturarea efectului retroacti* al conditiei

E*ECTELE CON)ITIEI +E!OLUTO+II% 1endente conditione: raportul obligational nu e afectat de nici o modalitate -1artile trebuie sa isi execute obligatia

-#reptul dobandit pendente conditione sub conditie re+olutorie poate fi transmis prin acte inter *i*os sau mortis causa. E*eniente conditione: raportul obligational se desfiintea+a cu efect retroacti* -1artile trebuie repuse in situatia anterioara, fiecare trebuie sa isi restituie prestatiile executaste Exceptii de la principiul retroacti*: -"iscurile pendente conditione sunt suportate de dobanditor -Actele de administrare facute de dobanditor raman *alabile )C fructele culese raman dobanditorului -%a contractele cu executare succesi*a efectele conditiei re+olutorii se produc numai pe *iitor #eficiente conditione: in ca+ul in care conditia re+olutorie nu s-a implinit ,raportul juridic obligational ramane definiti* din momentul nasterii sale.

SA+CINA6 e specifica contractelor cu titlu gratuit -nu afectea+a existenta obligatiei -in ca+ de neexecutare creditorul se poate adresa instantei si poate cere re+olutiunea acestuia ' re*ocarea donatiei cu sarcini ptr neindeplinirea sarcinilor impuse donatarului(

O LI2ATII PLU+ALE

)efinitie% E aceea "bligatie al carui "biect c"n(ta in $"ua (au mai multe pre(tatii $intre care 1la alegerea uneia $intre parti1 e/ecutarea $e catre $ebit"r a unei (ingure pre(tatii $uce la (tingerea "bligatiei' E*ECTE% trebuie anali.ate in functie $e cui ii apartine alegerea pre(tatiei and alegerea apartine debitorului: acesta alege singur fara consimtamantul creditorului ce prestatie executa. #aca unul din obiecte piere, obligatia de*ine simpla. and alegerea apartine creditorului: poate alege doar daca acest drept i-a fost recunoscut expres in con*entie

-#aca obligatia are : obiecte si numai unul a pierit fara culpa debitorului , creditorul are dreptul de a primi obiectul ramas fara a cere *aloarea obiectului pierit. #aca unul din obiecte a pierit din culpa debitorului, creditorul poate alege intre primirea obiectului ramas sau *aloarea celui pierit. -#aca unul a pierit fortuit si unul din culpa debitorului, creditorul poate cere *aloare doar celui pierit din culpa debitorului.

O LI2ATIILE *ACULTATI,E

)efinitie% E aceea in care $ebit"rul (e "bliga la " pre(tatie cu facultatea pentru el $e a (e libera e/ecutan$ " alta pre(tatie $eterminata (e/% ii $a un tract"r cre$it"rului $ar p"ate plati (i " (uma $e bani in l"cul tract"rului)

E*ECTE% - reditorul poate cere debitorului sa execute prestatia care constituie obiectul obligatiei,cealalta fiind facultati*a -#aca obiectul piere fortuit,debitorul e liberat de orice plata -#aca obiectul piere din *ina debitorului, acesta e obligat sa plateasca contra*aloarea lucrului

O LI2ATIILE CU PLU+ALITATE )E SU IECTE% O LI2ATIILE CON7UNCTE ($ivi.ivile) E acea "bligatie cu pluralitare $e (ubiecte ( mai multi cre$it"ri (au mai multi $ebit"ri) intre care $at"ria (e $ivi$e $e plin $rept' E*ECTE% oexistenta a tot atatea obligatii independente cati creditori9debitori sunt .iecare debitor e dator doar cu partea lui din creanta 9.iecare creditor poate urmari doar pentru plata partii sale din datorie

Insol*abilitatea unuia dintre debitori e suportata de creditor 1unerea in intar+ierea a debitorului si intreruperea prescriptiei efectuate de un creditor nu produce efecte in fa*oarea celorlalti creditori 1lata facuta de un debitor a cotei sale nu liberea+a si pe ceilalti debitori

O LI2ATIILE SOLI)A+E E "bligatia cu (ubiecte multiple in care fiecare cre$it"r ("li$ar p"ate cere $ebit"rului intreaga (a $at"rie (i fiecare $in $ebit"rii ("li$ari p"ate fi "bligat la plata integrala a pre(tatiei $at"rate' Solidaritate acti*a: exista mai multi creditori Solidaritate pasi*a: exista mai multi debitori E.E TE%E S!%I#A"ITATII A TI&E: "aporturile dintre creditorii solidari si debitorul lor comun: .iecare din creditori are dreptul sa pretinda si sa primeasca plata integrala a creantei #ebitorul poate plati intreaga creanta oricarui creditor 'inclusi* mostenitorilor9repr.legali( numai daca nu a fost chemat in judecata de unul din ei, atunci *a trebui sa faca plata acelui creditor.

"aporturile dintre creditorii solidari: Se pleaca de la principiul inscris in art. <;6H od i*il =creditorul solidar ii repre+inta pe ceilalti creditori solidari in toate actele ce pot a*ea ca efect conser*area obligatiei .iecare creditor solidar poate primi plata intregii creante si de a da chitanta liberatoare debitorului 1unerea in intar+ierea a debitorului de catre unul din creditori foloseste si celorlalti creditori Intreruperea prescriptiei facuta de unul din creditori profita tuturor creditorilor solidari Imputernicirea se refera doar la conser*area creantei, nici unu din creditori nu poate face acte de dispo+itie ' no*atia, remiterea de datorie, darea in plata(L

#aca unul din creditorii solidari obtine o hotarare judecatoreasca efectele ei for profita si celorlalti doar daca le e fa*orabila #aca unul din creditorii solidari obtine garantarea obligatiei *or profita si ceilalti and debitorul de*ine mostenitorul unic al unuia din creditori sau in*ers *a opera confu+iunea a*and loc stingerea partiala a datoriei doar in pri*inta persoanei respecti*e.

SOLI)A+ITATEA PASI,A !bligatia cu mai multi debitori la care creditorul e indreptatit sa ceara plata intregii creantei oricaruia din debitorii solodari a+uri de solidaritate pasi*a legala: -cand mai multe persoane prin fapta lor ilicita au cau+at un prejudiciu -cand mandantii au imputernicit un singur mandatar pentru o afacere comuna -executorii testamentari ai aceleiasi mosteniri -anteprenorul sau arhitectul raspund solidar ptr ruina edificiului -in ca+ul imprumutului de bani, imprumutatii sunt obligati solidar CON)ITII )E E3ISTENTA A SOLI)A+ITATII PASI,E%6 Toti debitorii sa fie obligati la acelasi lucru, in acelasi timp ,prin acelasi act .iecare debitor sa fie obligat pentru toata datoria 1lata facuta de unul dintre debitori sa libere+e pe toti

T+ASATU+ILE SOLI)A+ITATII PASI,E% Are unul si acelasi obiect Exista o pluralitate de raporturi obligationale distincte Este di*i+i*ila prin transmiterea ei pe cale de succesiune

E*ECTELE SOLI)A+ITATII PASI,E% intre cre$it"r (i $ebit"rii ("li$ari1 intre c"$ebit"rii ("li$ari

Intre creditor si codebitorii solidari: efectul principal consta in obligatia oricarui debitor de a plati intreaga datorie -debitorul solidar poate introduce o cerere de chemare in garantie a celorlalti codebitori -daca lucrul datorat piere din culpa unui debitor, ceilalti nu raman liberati de obligatia de a plati pretul ,ci doar de obligatia de a plati daune -daca unul din codebitori moare, datoria trece la mostenitori -obligatia dintre codebitorii solidari se poate stinge si pe alte cai ' compensatia, no*atia, remiterea de datorie( Efecte secundare ale solidaritatii pasi*e: Intreruperea prescriptie extincti*e se intrerupe pentru toti codebitorii solidari daca e introdusa o actiune impotri*a unuia din ei. 1unerea in intar+ierea a unuia are efect pentru toti ererea de doban+i fata de unul din codebitori are efect fata de toti "iscul pieirii lucrului angajea+a raspunderea tuturor Tran+actia nu poate fi opusa tuturor doar daca e fa*orabila 2otarareaa judecatoreasca- nu profita tuturor decat daca e fa*orabila Apelul introdus de un codebitor profita si celorlalti codebitori

E@ E1TII IN&! ATE #E #E?IT!"$% S!%I#A" !1!AA?I%E "E#IT!"$%$I -Sunt mijloace de aparare prin care se are in *edere incetarea urmaririi exercitate de creditor Exceptii comune au+ele de nulitate- cele care afectea+a acordul de *ointa al partilor -odalitatile comune tuturor acordurilor de *ointa fiecare dintre codebitori poate in*oca neajungerea la termen sau neindeplinirea conditiei au+e de stingere a obligatiei: plata, darea in plata, no*atia, remiterea de datorie, compensatia.. #aca unul din codebitori a facut-o si ceilalti o pot in*oca.

Exceptii personale

"emiterea de datorie consimtita unuia din codebitorii solidari profita tuturor codebitorilor solidari onfu+iunea stinge obligatia ptr partea de datorie ce re*ine codebitorului fata de care a operat ompensatia partii unuia din codebitorii solidari ii liberea+a pe ceilalti de acea parte "enuntarea la solidaritate facuta de creditor in fa*oarea unuia din codebitori face ca obligatia sa ramana solidara fata de ceilalti

Exceptii pur personale care pot fi in*ocate numai de un codebitor solidar si profita numai lui: au+e de nulitate relati*a ' *iciu de consimtamant( -odalitatile 'terme,conditie( consimtite numai unuia din codebitorii solidari

E.E TE%E S!%I#A"ITATII 1ASI&E INT"E !#E?IT!"II S!%I#A"I: Efectul principal e acela ca ori de cate ori un codebitor solidar plateste intreaga creanta , prestatia executata se imparte de plin drept intre codebitori, intre acestia neexistand solidaritate, obligatia lor fiind di*i+ibila odebitorul solidar are la indemana : actiuni pentru a obtine restituirea de la ceilalti debitori a cotei lor de contributie: una deri*and din subrogarea legala in drepturile creditorului platit si o actiune personala intemeiata pe mandat sau gestiunea de afaceri.

IN ETA"EA S!%I#A"ITATII 1ASI&E: 1lata intregii datorii facuta creditorului -oarta unuia dintre codebitorii solidari: mostenitorilor acestuia : se *a putea pretinde doar partea de datorie a defunctului "enuntarea la solidaritate : facuta de creditori poate fi totala cand isi produce efectele fata de toti debitorii B sau partiala cand isi produce efectele doar fata de unul din codebitori

O LI2ATII IN)I,I!I ILE )efinitie% E acea "bligatie cu pluralitate $e (ubiecte al carei "biect nu e $ivi.ibil prin natura (au "ri prin c"nventia partil"r'

I.v"arele in$ivi.ibilitatii% Natura prestatiei ' obligatia de a pune la dispo+itie un lucru determinat, obligatia de a Nu face( &ointa partilor: manifestarea de *ointa a partilor prin care se crea+a indi*i+ibilitatea

In$ivi.ibilitate activa = e de regula naturala si se produce cand creditorul moare si ca urmare a mortii creditorii de*enind mai multi mostenitori 6.iecare din creditori poate cere debitorului executarea in intregime a prestatiei ce produce efecte in beneficiul tuturor creditorilor 61unerea in intar+ierea sau intreruperea prescriptiei efectuata de unul din creditori profita tuturor 6"emiterea de datorie, darea in plata, cesiunea de creanta si no*atia facuta de unul din creditori e inopo+abila celorlalti creditori In$ivi.ibilitate pa(iva 6.iecare codebitor poate fi obligat sa execute intrega prestatie datorata -1unerea in intar+iere a unui codebitor sau intreruperea prescriptiei produce efecte fata de toti ceilalti debitori -#aca s-a stipulat o clau+a penala, plata poate fi ceruta de la debitorul in culpa sau ceilalti in proportie cu cota lor parte

O LI2ATIILE IN SOLI)UM Spre $e"(ebire $e "bligatiile ("li$are1 la "bligatia in ("li$um $ebit"rul are $reptul $e a pretin$e in regre( intreaga $at"rie nu $"ar partea c"$ebit"ril"r' T+ASATU+I )E*INITO+II% I+*orasc din lege fie din acte juridice #esi implica o pluralitate de debitori nu fac parte din categoria obligatiilor di*i+ibile si nici indi*i+ibile .iecare codebitor raspunde fata de creditor ptr plata intregii datorii #atoria nu se imparte intre cel obligat in solidum si cel care a cau+at fapta prin fapta prorpie #ebitorul tinut in solidum are drept de regres impotri*a celuilalt debitor pentru plata efectuata creditorului.

CI+CULATIA O LI2ATIILO+

Acele m"$ificari care nu pr"$uc (tingerea "bligatiei ci numai tran(miterea (au tran(f"rmarea ei'

Tran(miterea "bligatiei% 1rin acte intre *ii repre+inta acea operatie juridica in temeiul careia, prin acordul partilor ,creanta se transmite de la o persoana la alta. Transmiterea se face prin: esiunea de creanta

Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei 1oprirea Tran(f"rmarea "bligatiei% !peratia juridica prin intermediul careia, prin acordul partilor, se schimba elementele raportului obligational: Subiect, !biect, au+a Transformarea se face prin: %atura pasi*a a raportului obligational se poate reali+a direct prin: esiune de datorie

Indirect prin: No*atie' schimbarea debitorului( #elegatia perfecta Stipulatia pentru altul

CESIUNEA )E C+EANTA = art &;<&6&;<? C"$ Civil Si art' &@456&@4@ C"$ Civil )efinitie% Operatiunea #uri$ica prin care " parte numita C+E)ITO+ CE)ENT1 tran(mite cu titlu "ner"( (au gratuit1 creanta pe care " are a(upra unui tert numit )E ITO+ CE)AT1 celeilalte parti numite C+E)ITO+ CESIONA+ CON)ITII% #E .!N#: E un contract, deci trebuie sa indeplineasca toate conditiile de *aliditate a contr. #E .!"-A: esionarii trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina Nu e necesar acceptul debitorului cedat

!rice creanta poate forma obiectul cesiunii mai putin: salariu, pensia de intretinere, pensiile alimentare, alte cesiuni cu caracter personal.

*O+MALITATI CE+UTE PT+' OPO!A ILITATEA CESIUNII *ATA )E TE+TI% N"tificarea% Nu se notifica actul cesiunii ci faptul cesiunii Scopul notificarii e de a face cunoscut debitorului ca creanta are un nou beneficiar Notificarea e o copie a con*entiei In ca+ul in care exista mai multi debitori, notificarea trebuie facuta tuturor

Acceptarea% Nu e necesara din partea debitorului are doar *aloare de luare la cunostiinta #aca se face sub semnatura pri*ata e opo+abila doar debitorului nu si celorlalti terti #aca se face cu procura autentica e opo+abila si tertilor

E*ECTELE CESIUNII )E C+EANTA% Efectul general e de transmitere al dreptului de creanta E.E TE S1E IA%E esiunea se transmite doar cu *aloarea ei nominala Intre parti cesiunea de creanta transfera dreptul de creanta din patrimoniul creditorului cedent in patrimoniul creditorului cesionar esionarul N$ dobandeste beneficiul suspendarii curgerii prescripitie care e inerent creditorului #ebitorul cedat poate opune toate exceptiile pe care le putea in*oca impotr*a cedentului *ata $e terti% cesiunea poate produce efecte fata de terti doar din momentul notificarii prin intermediul executorului judecatoresc sau din momentul acceptarii debitorului cedat prin inscris autentic. 1ana atunci produce efecte doar intre parti, succesorii uni*ersali si cu titlu uni*ersal ai acestora. 1ana la implinirea formalitatilor de publicitate creditorii chirografari sunt considerati terti.

Obligatia $e garantie% #aca cesiunea se face cu titlu oneros echi*alea+a cu o *an+are a drepturilor . /arantia poate fi legala sau con*entionala /A"ANTIA %E/A%A : garantia cedentului ca pana la data cedarii nu a inter*enit nici o cau+a de stingere a datoriei. edentul raspunde insa de sol*abilitatea debitorului. /A"ANTIA !N&ENTI!NA%A: stabilita de parti au+e de agra*are: cedentul se obliga sa garante+e sol*abilitatea debitorului cedat au+e de limitare: cedentul sa fie descarcat de orice obligatie de garantie , cedentul nu raspunde de existenta creantei ca obiect al cesiunii.

CA+ACTE+ELE 7U+I)ICE ALE CESIUNII )E C+EANTA% 6 and are loc cu titlu oneros e o *an+are a drepturilor si se constituie ca un contract sinalagmatic - and are loc cu titlu gratuit are *aloare de donatie si trebuie constituita ca donatia

+ET+ACTUL LITI2IOS +epre.inta facultatea pe care " $etine cel in c"ntra caruia un $rept litigi"( a f"(t ce$at1 $e a (e (ubr"ga in $reptul ce(i"narului1 platin$u6i pretul ce(iunii (i celelalte acce("rii preva.ute $e art' &@45 C"$ Civil CON)ITII% Sa existe un proces inceput dar neterminat asupra fondului dreptului esiunea sa fie facuta cu titlu oneros -anifestarea de *ointa de a exercita retractul litigios trebuie sa fie insotita de faptul material al platii pretului real al cesiunii cu doban+ile aferente din +iua platii si a cheltuielilor facute de cesionar

"etractul litigios sa fie executat in fata instantei sau pe cale extrajudiciara printr-o notificare transmisa cesionarului prin executorul judecatoresc.

E*ECTELE +ET+ACTULUI LITI2IOS% #esfiintarea retroacti*a a cesiunii de creanta litigioase .ata de cedent si cesionar nu produce nici un efect intre ei continuand sa-si produca efectele .ata de retractant, cedentul nu are nici o actiune pt. 1lata pretului cesiunii

SU +O2ATIA IN )+EPTU+ILE C+E)ITO+ULUI P+IN PLATA C+EANTEI = art' &&4D6&&4< C"$ Civil

Acea m"$alitate $e tran(mitere1 in ba.a legii (au a v"intei partil"r1 a unui $rept $e creanta in("tit $e t"ate garantiile (i acce("riile (ale1 $e catre partile unui rap"rt "bligati"nal catre " terta per("ana care prin plata care " face catre cre$it"rul initial ia l"cul ace(tuia >>>Plata facuta prin (ubr"gare nu e facuta $e $ebit"r 1 ci $e un tert care (tinge "bligatia fata $e cre$it"rul platit (i ia l"cul ace(tuia ' *ELU+ILE SU +O2ATIEI% Subr"gatia legala% !perea+a in *irtutea legii -Subrogatia in folosul celui care fiind el insusi creditor, plateste altui creditor ce are preferinta -Subrogatia in folosul aceluia care, dobandind un imobil, plateste creditorilor caror acest imobil e ipotecat -Subrogatia in folosul aceluia care fiind obligat cu altii sau ptr altii la plata datoriei, are interes a o desface -Subrogatia in folosul mostenitorului sub beneficiu de in*enta, care a platit din propriul sau patrimoniu datoriile succesiunii Subr"gatia c"nventi"nala% Isi are i+*orul in acordul de *ointa intre tertul care plateste si creditorul platit sau debitorul obligatiei.

Subrogatia consimtita de creditor: -se face de creditor fara a fi necesar acordul debitorului -subrogatia trebuie sa fie concomitenta cu plata -pentru ca subrogatia sa fie opo+abila si tertilor e necesara data certa a creantei eliberata de creditor. Subrogatia consimtita de debitor: actul de imprumut si chitanta de plata sa se faca in forma autentica iar in actul de imprumut sa se pre*ada expres suma ce se imprumuta ptr a plati datoria -in chitanta de plata sa se arate expres ca plata s-a facut cu suma imprumutata de tertul care il subroga E*ECTELE SU +O2ATIEI Efectul principal e acela ca subrogatul ia locul creditorului platit, dobandind toate drepturile si actiunile acestuia Subrogatul *a recupera de la debitor doar suma platita nu *aloarea nominala a creantei ' deosebirea principala de cesiunea de creanta55555( #aca subrogatul e codebitor solidar cu cel care a platit datoria , datoria *a de*eni simpla 1e langa actiunile creditorului platit, subrogantul are la indemana si actiuni proprii intemenate pe gestiunea de afaceri...etc

E3CEPTII )E LA P+INCIPIUL CA PLATA POATE *I *ACUTA )E O+ICE PE+SOANA INTE+ESATA: N$ pot face plata: In ca+ul obligatiilor intuituu personae, doar daca isi da acordul creditorul pentru ca plata sa fie facuta de altcine*a #aca partile au con*enit expres ca plata poate fi facuta doar de o anumita persoana -inorul si alienatul mintal sau persoanele puse sub interdictie Nu au capacitate de exercitiu, plata se face prin repre+entantul sau9 tutorele sau.

CON)ITII SPECIALE PENT+U A PUTEA *ACE PLATA IN CA!UL O LI2ATIEI )E A )A% In ca+ul obligatiei de = a da> plata trebuie facuta de proprietarul bunului

#aca plata s-a efectuat cu un bun apartinand altei persoane ade*aratul proprietar *a a*ea la dispo+itie actiunea in re*endicare

PE+SOANELE CA+E POT P+IMI PLATA% reditorul , mostenitorii sai, mandatarul, u+ufructuarul

Plata facuta altei per("ane e valabila can$% reditorul o ratifica and plata desi a fost facuta altei persoane a profitat creditorului ' plata facuta unui creditor al creditorului( and plata a fost facuta cu buna-credinta unui creditor aparent ' mostenitor aparent(

1lata a fost facuta unui repre+entant aparent al creditorului

O IECTUL PLATII% reditorul nu poate fi silit sa primeasca alt lucru decat ceea ce i se datorea+a reditorul poate accepta si o alta prestatie dar obligatia in acest ca+ se stinge prin darea in plata In ca+ul obligatiei de a preda un bun cert debitorul nu se liberea+a decat prin predarea acelui bun and obiectul obligatiei e de a da o cantitate de bunuri de gen, obligatia nu se stinge caci /ENE"A N!N 1E"$NT

IN)I,I!I ILITATEA PLATII% reditorul nu poate fi silit in a primi doar o parte din datorie, fie datoria di*i+ibila chiar

E/ceptii $e la principiul in$ivi.ibilitatii% 1rin con*entia partilor 1rin succesiune legala ' cand debitorul decedat lasa mai multi mostentitori(

and instanta acorda termene de gratie pentru a face plata datoriei and datoria e platita de mai multi fidejusori si unul din ei in*oca beneficiul de di*i+iune 1urga ipotecii 1osesorul unei cambii, bilet de ordin sau cec nu poate refu+a o plata partiala

)ATA PLATII% 1lata trebuie facuta in momentul cand datoria a ajuns la scandenta, la termen

LOCUL PLATII% #aca partile au con*enit unde se *a face plata, se *a face unde au stabilit #aca partile nu au con*cenit plata se *a face la domiciliul debitorului 'plata fiind cherabil( and obiectul platii e un lucru cert si partile nu au stabilit unde sa se faca plata, se *a face unde se afla bunul.

>>> L"cul platii pre.inta imp"rtanta $e"arece a(a (e (tabile(te cine (up"rta c-eltuielile legate $e tran(p"rt' Se $etermina legea aplicabilain rap"rt $e $rept internati"nal' In general c-eltuielile (unt (up"rtate $e )E ITO+ In materia "fertei reale $e plata (i in c"ntractul $e van.are cumparare (unt (up"rtate $e C+E)ITO+' P+O A PLATII% .iind un mijloc de executare a obligatiilor, plata e un act juridic si proba se *a face conform regulilor referitoare la proba actelor juridice Sarcina probei re*ine celui care face o propunere in fata justitiei 'de obicei cel care pretinde ca a efectuat-o( "emiterea *oluntara a titlului original care e inscris sub semnatura pri*ata facuta de creditor debitorului , face sa se pre+ume absolut ca acesta a fost liberat prin plata "emiterea *oluntara a titlului original care e un inscris autentic sau o hotarare judecatoreasca face sa se pre+ume relati* ca acesta a fost liberat prin plata sau prin remitere de datorie

IMPUTATI A PLATII% c"nventi"nala (i legala Imputatia c"nventi"nala% prin acordul partilor sau prin *ointa unei din parti -#ebitorul *a putea sa faca imputatia platii astfel: daca unele obligatii sunt exigibile si altele nu se *or plati cele exigibile, daca o obligatie e producatoare de doban+i plata se imputa mai intai asupra doban+ilor. 1lata trebuie sa fie suficienta pentru a stinge intreaga datorie #aca debitorul nu face imputatia platii atunci creditorul *a preci+a care plata e imputabila Imputatia legala% Imputatia se face datoriei scadente daca toate sunt scadente, cele mai *echi #aca datoriile sunt scadente, celei mai oneroase

O*E+TA +EALA )E PLATA

Atunci can$ cre$it"rul refu.a primirea unei plati valabile1 legea pune la $i(p".itia $ebit"rului " pr"ce$ura numita "ferta reala $e plata urmata $e c"n(emnatiune'

CUP+IN)E ; ETAPE% <. !ferta reala de plata facuta de debitor, creditorului, prin intermediul execuorului judecatoresc :. onsemnarea sumei de bani sau a lucrului la dispo+itia creditorului atunci cand acesta refu+a plata

6. &alidarea consemnarii de catre instanta de judecata printr-o hotarare definiti*a Op".itia la plataC interventia pe care " face cineva catre $ebit"r $e a nu efectua plata fara pre.enta (au c"n(imtamantul (au' Sau $ebit"rul ar putea fi "bligat (a faca plata $in n"u Op".itia p"ate fi facuta $e% $n alt creditor al aceluiasi debitor reditorul care a pierdut titlul purtator sau i-a fost furat si afla ca debitorul e gata sa faca plata celui care pre+inta titlul reditorul creditorului 'creditorul popritor(

)AUNELE COMINATO+II )efinitie% Un mi#l"c #uri$ic $e a c"n(trange $ebit"rul la e/ecutarea unei "bligatii $e a face ce nu e (u(ceptibila $e e/ecutare (ilita (i pre(upune un fapt per("nal al $ebit"rului' Se acorda la cerere de instanta de judecata, constau in condamnarea debitorului la plata unei sume de bani9 +i, saptamana, luna de intar+iere pana la executarea obligatiei in natura N$ repre+inta o plata ci o asigurare a executarii in natura a obligatiei

A"A TE"$% 0$"I#I A% #A$NE%!" !-INAT!"II: "epre+inta un mijloc de constrangere pecuniara Au ca scop asigurarea executarii in natura a obligatiei N$ au caracter reformator Au caracter pro*i+oriu, instanta putandu-le modifica daca debitorul persista in neexecutare 1artile pot stabili plafonul maxim al daunelor cominatorii In ca+ul in care debitorul nu executa, executa cu intar+ierea sau necorespun+ator obligatia atunci instanta *a acorda despagubiri ' daune compensatorii(

CUP+IN) ST+ICT S*E+A O LI2ATIILO+ )E AA *ACEB (i $e AA NU *ACEB NU SE POT ACO+)A )ACA%

!bligatia consta in a da o suma de bani Executarea in natura nu mai e posibila E posibila executarea silita, directa "efu+ul debitorului de a executa obligatia in natura e ferm

AMEN!ILE COMINATO+II N$ se confunda cu daunele5555- art,8H; 1rocedura i*ila Sunt (anctiuni care (e aplica $e catre in(tanta $e #u$ecata prin inc-eierea irev"cabila in ca.ul in care "bligatia $e a face nu p"ate fi in$eplinita prin alta per("ana $ecat $ebit"rul' SE )EOSE ESC )E )AUNELE COMINATO+II P+IN% Amen+ile se fac *enit la bugetul statului, daunele se pot transforma in daune interese si contribuie la refacerea prejudiciului Amen+ile repre+inta o institutie de drept procesual ci*il #aunele repre+inta o institutie de drept ci*il uantumul amen+ilor e pre*a+ut de lege :;;.;;;-8;;.;;; lei9+o de intar+iere uantumul daunelor se stabileste de instsanta de judecata in functie de puterea de re+istenta a debitorului in neexecutarea de buna*oie a obligatiilor Amen+ile sunt supuse executarii silite #aunele nu repre+inta titlu executoriu

2A+ANTA+EA E3ECUTA+II O LI2ATIILO+ CT"talitate mi#l"acel"r #uri$ice1 re(pectiv a $repturil"r (i actiunil"r recun"(cute $e lege (au na(cute $in ac"r$ul partil"r prin a car"r e/ecutare (e a(igura reali.area $reptului $e creanta' Se reali+ea+a prin : categorii de mijloace juridice: generale 9 speciale /A"ANTII /ENE"A%E: - recunoscute tutuor creditorilor ' /A0$% /ENE"A%(

/A"ANTII S1E IA%E: recunoscute numai unor creditori /arantii personale ' fidejusiunea( /arantii reale: ipoteca, gajul, pri*ilegiile reale

)+EPTUL )E 2A7 2ENE+AL AL C+E)ITO+ILO+%

)reptul pe care il $a legea cre$it"ril"r c-ir"grafari ca " garantie1 p"trivit caruia $ebit"rul ra(pun$e $e in$eplinirea "bligatiil"r cu t"ate bunurile (ale% m"blie0im"bile0pre.ente (i viit"are

CA+ACTE+I!A+E% Toti creditorii chirografari au o po+itie egala fata de patrimoniul debitorului Au dreptul de a lua masuri de conser*are asupra bunurilor debitorului Au dreptul de a actiona pentru a inlatura neglijenta debitorului prin actiunea oblica Au dreptul de a actiona pentru a inlatura anumite acte frauduloase incheiate de debitor prin actiunea pauliana Au dreptul de a proceda la executarea silita a bunurilor debitorului

MI7LOACE )E CONSE+,A+E A PAT+IMONIULUI% ererea de punere de sechestru asigurator pe anumite bunuri ptr a e*ita distrugerea sau ascunderea lui ' sechestrul judiciar asupra unui bun in legatura cu care are loc judecataB sechestrul asigurator imobili+area bunurilor mobile sau imobile, poprirea asiguratorie: imobili+area unor sume de bani( ererea de inscriptie sau trascriptie impobiliara ori de inscriere in . a unui drept real dobandit cand debitorul neglijea+a acest lucru #reptul de a cere separatia patrimoniului la moartea debitorului

1unerea de peceti pe bunurile debitorului si in*entarierea lor #reptul de a introduce actiunea oblica, actiunea pauliana si actiunea in declarare a simulatiei #reptul de a promo*a o actiune in plata creantei, de a cere anularea unei ipoteci ori dreptul de a intenta actiunea in repetitiune.

ACTIUNEA O LICA ( in$irecta (au (ubr"gat"rie) )efinitie% Acel mi#l"c #uri$ic prin care cre$it"rii e/ercita $repturile (i actiunile $ebit"rului (au atunci can$ ace(ta refu.a (au negli#ea.a (a (i le e/ercite' >>>> reditorii exercita actiunea oblica in temeiul dreptului lor de gaj general CON)ITII% #ebitorul trebuie sa fie inacti*: sa refu+e sau sa neglije+e intentarea actiunii reanta pe care o are creditorul sa cie certa, lichida si exigibila reditorul sa aiba un interes serios si legititm

E*ECTELE ACTIUNII O LICE% Cre$it"rul e/ercita actiunea "blica in NUMELE (i in LOCUL $ebit"rului' Prin urmare cre$it"rul nu are nici un $rept fata $e tertul parat' 1aratul actionat poate opune creditorului toate exceptiile si apararile pe care i le putea opune debitorului Actiunea e opo+abila debitorului doar daca acesta fost introdus in proces

reditorul poate sa pretinda doar *aloarea integrala a dreptului debitorului

ACTIUNEA PAULIANA6 art' <89 c"$ civil

)efinitie% Acea actiune prin care cre$it"rul p"ate cere $e(fiintarea pe cale #u$ecat"rea(ca a actel"r #uri$ice inc-eiate $e $ebit"r in ve$erea pre#u$icierii (ale' >>>>Se intemeia+a tot pe dreptul de gaj general 1rejudicierea creditorilor se reali+ea+a prin incheierea de catre debitor a unor acte ce ii maresc sau ii crea+a o stare de insol*abilitate, 5555 SE E3E+CITA IN NUME P+OP+IU

)OMENIU )E APLICA+E% 6Se indreapta impotri*a tertului cu care debitorul incheie actiunea, debitorul fiind in genere insol*abil 6Natura tertului dobanditor e dubla: raspunderea e delictuala cand acesta a fost de reacredinta sau complice la frauda, iar daca e de buna credinta el e tinut de principiul ca nimeni nu se poate imbogati pe nedrept in dauna altuia 61rin actiune pauliana pot fi desfiintate orice acte judidice cu titlu oneros sau gratuit pot fi atacate si hotararile judecatoresti definiti*e 6Se admite re*ocarea si in ca+ul drepturilor nenumarabile cum e ca+ul obligatiei de intretinere

NU POT *I +E,OCATE PE CALE )E ACTIUNE PAULIANA% Actele relati*e la drepturile nenumarabile sau cele exclusi* personale. Se poate promo*a totusi actiune pauliana cand acestea au fost consimtite de debitor cu scopul de a frauda creditorul 5 trebuie do*edita complicitatea tertului. 1lata unei datorii exigibile- deoarece aceasta plata nu prejudicia+a pe creditori pentru ca nu micsorea+a patrimoniul debitorului

ontractarea unei noi datorii- debitorul are dreptul de a-si administra patrimoniul. #oar daca debitorul contractea+a noua obligatie si se intelege cu noul creditor sa imparta prejudiciul dreptului celorlalti creditori.

CON)ITIILE ACTIUNII PAULIENE% Actul atacat sa fi creat un prejudiciu creditorului ' do*ada inso*abilitatii re*ine creditorului exceptand ca+ul in care e in faliment sau in insol*abilitate notorie( .rauda debitorului consta in faptul ca debitorul a a*ut la cunostiinta re+ultatul pagubitor fata de creditor reditorul sa aiba o creanta certa, lichida si exigibila, anterioara actului atacat omplicitatea tertului dobanditor la drauda debitorului ' daca bunul a fost instrainat unui subdobanditor trebuie demonstrata si frauda subdobanditorului(

E*ECTELE ACTIUNII PAULIENE% 6daca e admisa actiunea pauliana, actul fraudulos *a fi re*ocat *ata $e tertul $"ban$it"r% actul *a fi re*ocat -daca prejudiciul e inferior *alorii bunului, tertul poate pastra bunul oferind plata creantei, daca acesta refu+a poate sa faca oferta reala de plata urmata de consemnatiune -daca tertul nu are interes sa despagubeasca *a restitui bunul -daca tertul a dobandit bunul cu titlu gratuit il *a restitui -daca l-a instrainat cu buna-credinta *a plati *aloarea lui B daca l-a instrainat cu rea-credinta *a plati daune-interese *ata $e $ebit"r% actul re*ocat continua sa ramana in fiinta si sa produca efecte in raport cu tertul -#aca tertul a dobandit bunul cu titlu oneros *a putea indrepta impotri*a debitorului o actiune in garantie prin care *a putea obtine ce a platit creditorului . #aca a obtinut bunul cu titlu gratuit nu beneficia+a de garantie.

*ata $e ceilalti% deoarece e o actiune in nume propriu creditorul care a promo*at actiunea pauliana N$ suporta concursul celorlalti creditori5555555 P+ESC+IPTIA ACTIUNII PAULIENE% Se prescrie in 6; de ani din +iua cand a fost facut actul fraudulos In ca+ul re*ocarii renuntarii la mostenire se prescrie la 6 ani de la data actului de renuntare.

ACTIUNEA PAULIANA v( SIMULATIE -actiunea pauliana reglem de art FM8 od i*il -simulatia de <<M8 cod ci*il #omeniu de aplicare al actiunii pauliene e cel al dreptului si al actiunilor patrimoniale ale debitorului #omeniul de aplicare al simulatiei e cel al contractelor si actelor juridice unilaterale supuse comunicarii incheiate de debitorul reclamantului 1rin actiunea pauliana se urmareste repararea prejudiciului creat de un act fraudulos 1rin simulatie se urmareste inlaturarea actului aparent.

*I)E7USIUNEA )efinitie% E un c"ntract prin care " per("ana numita *I)E7USO+ (e "bliga (a platea(ca $at"ria $ebit"rului $aca ace(ta nu " va face la (ca$enta' >>> Obligatia fi$e#u("rului (e (uprapune "bligatiei $ebit"rului .idejusiunea e de 6 feluri: *i$e#u(iune c"nventi"nala % cand partile con*in asupra necesitatii aducerii unui garant de catre debitor. *i$e#u(iunea legala% 6 reglementata in art &D89 C"$ Civil and prin lege debitorul e obligat sa aduca un fidejusor pentru garantarea obligatiei sale Ex: u+ufructuarul e obligat sa dea o cautiune ca se *a folosi de bunul respecti* ca un bun proprietar -ostenitorul care a acceptat mostenirea sub beneficiul de in*entar

*i$e#u(iunea #u$ecat"rea(ca% and intr-un litigiu, instanta dispune aducerea unei fidejusor Ex: 1entru suspendarea executarii unei hotarari definiti*e supuse re*i+uirii recursului,

444 Indiferent de felul ei fidejusiunea are NAT$"A !NT"A T$A%A 444.idejusorul nu se poate obliga decat la de s-a obligat debitorul si nu poate garanta doar o parte a obligatiei CA+ACTE+ELE 7U+I)ICE ALE *I)E7USIUNII% E un contract accesoriu fata de obligatia debitorului )C &a urma soarta obligatiei principale Nu poate fi mai oneroasa decat datoria debitorului .idejusiunea neterminata se intinde la toate accesoriile datoriei 'doban+i( E un contract consensual E un contract unilateral da nastere la obligatii doar in sarcina fidejusorului E un contract cu titlu gratuit555555 .idejusorul neurmarind sa obtina un echi*alent de la creditorul cu care a incheiat con*entia.

CON)ITIILE P+I,IN) *I)E7USO+UL% sa aiba capacitate deplina de exercitiu sa fie o persoana sol*abila sa aiba domiciliul in ra+a de competenta teritoriala a tribunalului unde trebuie executata obligatia P"t fi garantate% orice obligatii pre+ente sau *iitoare in afara de cele naturale si cele intuituu personae E*ECTELE *I)E7USIUNII% creditorul poate urmari direct pe fidejusor in ca+ul in care obligatia a ajuns la scadenta si debitorul nu si-a executat-o

E3CEPTII ALE O LI2ATIEI )E *I)E7USIUNE: eneficiul $e $i(cutiune: - trebuie sa se faca inainte de a se trece la de+baterea in fond a cau+ei, inainte de declansarea procesului de catre creditor impotri*a fidejusorului .acultatea oferita de lege fidejusorului de a cere sa urmareasca intai bunurile debitorului si daca nu *a fi indestulat ,bunurile sale -fidejusorul trebuie sa indice bunurile debitorului care pot fi urmarite si sa a*anse+e cheltuielile necesare urmaririi acestora -fidejusorul raspunde pentru toate daunele ce i se *or cau+a creditorului prin urmarirea debitorului principal -bunurile trebuie sa se afle in ra+a teritoriala a tribunalului judetean unde trebuie sa se faca plata ?ENE.I I$% #E #IS $TI$NE N$ SE 1!ATE IN&! A #A A .I#E0$S!"$% A "EN$NTAT %A A EST #"E1T SA$ S-A !?%I/AT S!%I#A" $ #E?IT!"$% NI I IN AA$% .I#E0$SI$NII 0$#E AT!"ESTI Efectele beneficiului de discutiune: amana urmarirea fidejusorului si reduce obligatia lui in limita in care urmarirea debitorului principal a satisfacut creanta creditorului. eneficiu $e $ivi.iune% .acultatea recunoscuta fidejusorului in ca+ul in care mai multi fidejusori garantea+a pentru aceeasi datorie -N$ poate fi in*ocat daca fidejusorul a renuntat la el -insol*abilitatea unui cofidejusor *a fi suportata de ceilalti cofidejusori cu exceptiile: cand creditorul a di*i+at urmarirea prin *ointa sa, cand unul sau toti fidejusorii au de*enit inso*abili.

"aporturile dintre fidejusor si debitorul principal: -daca fidejusorul a platit datoria debitorului cu sau fata stiinta acestuia, are drept de regres impotri*a lui ptr a obtine restituirea prestatiei -temeiul regresului e subrogatia legala in drepturile creditorului platit, mandatul sau gestiunea de afaceri

-daca fidejusorul a garantat mai multi debitori solidari *a putea recupera ce a platit de la oricare dintre ei .I#E0$S!"$% 1IE"#E #"E1T$% #E "E/"ES AN#: -daca a platit fara sa fi ffost urmarit si fara sa-l fi instiintat pe debitor iar acesta do*edeste ca a a*ut mijloace de stingere a datoriei ' in acest ca+ poate cere ce a platit de la creditor( -daca nu l-a instiintat pe debitor de efectuarea platii iar acesta a platit si el "aporturile dintre fidejusori: -daca mai multi fidejusori au garantat acelasi debitor, fidejusorul care a platit are o actiune in regres di*i+ibila impotri*a celorlalti fidejusori cand: fidejusorul care a platit a fost urmarit in judecata de creditor cand debitorul e in faliment sau in insol*abilitate cand debitorul s-a indatorat sa il elibere+e de datorie intr-un anumit termen care a expirat cand datoria principala a ajuns la scadenta daca unul dintre fidejusori a platit mai mult decat partea lui are drept sa se intoarca impotri*a celorlalti fidejusori cu recurs STIN/E"EA .I#E0$SI$NII #irect: - independent de soarta obligatiei principale -remiterea de fidejusiune -confu+ia inter*enita intre patrimoniul creditorului si al fidejusorului ompensatia opusa de fidejusor creditorului Indirect: atunci cand alta persoana , N$ debitorul, face plata . No*atia si prescriptia sting si ele fidejusiunea.

2A+ANTII +EALE

CONT+ACTUL )E 2A7 6 art'&D?96&D<D C"$ Civil

E c"ntractul prin care $ebit"rul remite cre$it"rului (au unui tert un bun m"bil c"rp"ral (au inc"rp"ral in ve$erea garantarii e/ecutarii unei "bligatii' unoaste : forme: cu deposedare .ara deposedare /aj con*entional: cand partile con*in la necesitatea constituirii gajului /aj legal: cand legea obliga anumite persoane sa constituie un gaj ' %egea ::9<FIF( /aj judecatoresc: instanta dispune instituirea sa ' ex: cautiunea ptr executie *remelnica(

CA+ACTE+ELE CONT+ACTULUI )E 2A7% e un contract accesoriu, presupune existenta unei obligatii principale /ajul cu deposedare e un contract real deoarece presupune remiterea bunului /ajul fara deposedare e un contract unilatral, da nastere doar in sarcina creditorului E un contract indi*i+ibil deoarece bunul mobil e afectat in intregime de garantarea datoriei E un contract formalist inscrisul trebuie notificat debitorului creantei E un contract constituti* de drepturi: se constituie prin el dreptul de gaj

CON)ITII )E ,ALI)ITATE A )+EPTULUI )E 2A7% #ebitorul sa aiba capacitate deplina de exercitiu si sa fie proprietarul bunului gajat !bliectul gajului il pot constitui numai bunurile mobile, corporale sau incorporale ,care se afla in circuitul ci*il 1entru a se putea asigura opo+abilitatea gajul trebuie constatat printr-un inscris de regula sub semnatura pri*ataB daca obiectul gajului e un bun mobil incorporal ' o creanta( intocmirea unui inscris e obligatorie /ajul asupra actiunilor , partilor sociale si obligatiilor nominale ale societatilor comericale se face prin transfer de inscris in registrele societatii.

E*ECTELE 2A7ULUI%

#reptul de retentie: creditorul poate refu+a restituirea bunului #reptul de urmarire: creditorul poate re*endica bunul gajat in mana oricui s-ar afla #reptul de preferinta: da posibilitatea creditorului de a fi platit cu prioritate din pretul bunului gajat

)aca $ebit"rul nu6(i plate(te $at"ria cre$it"rul are urmat"arele $repturi% 6poate cere instantei sa aprobe sa retina lucrul pe ba+a unei experti+e judiciare de exprimare a *alorii lucrului -1oate cere *an+area la licitatie a lucrului si apoi *a fi platit cu preferinta

STIN2E+EA 2A7ULUI% Pe cale acce("rie% ca si consecinta a stingerii obligatiei principale Pe cale principala% independent de obligatia principala prin modurile de stingere a obligatiilor in general 'renuntarea creditorului la garantie, pieirea bunului in ca+ de forta majora( IPOTECA =art' &8@D6&?&@ C"$ Civil )efinitie% e " garantie reala im"biliara ce nu c"mp"rta $ep"(e$are E $reptul real acce("riu care are ca "biect un bun im"bil al $ebit"rului (au al altei per("ane1 fara $ep"(e$are1 care c"nfera $reptul cre$it"rului ip"tecar $e a urmari bunul in (tapanirea "ricui (6ar afla (i $e a fi platit cu pri"ritate fata $e ceilalti cre$it"r $in pretul acelui bun1 CA+ACTE+ELE 2ENE+ALE ALE IPOTECII% E un drept real asupra unui bun imobil care confera : atribute: E% A% $"-A"I"II si E% A% 1"E.E"INTEI E o garantie imobiliara doar bunurile imobile din circuitul ci*il E o garantie speciali+ata implica consemnarea ad *aliditatem in cuprinsul actului constituti* de ipoteca a 6 operatiuni: indicarea naturii si situatiei a fiecarui imobil afectat garantiei ipotecare , preci+area in act a sumei pentru care e constituita ipoteca, stabilirea cau+ei obligatiei garantate 444Ipoteca e indi*i+ibila, imobilul fiind afectat in intregimea lui

Ip"teca c"nventi"nala% Ia nastere din *ointa partilor Ip"teca legala% Ia nastere in *irtutea unei dispo+itii speciale a legii ' %egea ::9<FIF( CON)ITII )E *ON)% <. :. el ce constituie ipoteca sa aiba capacitate deplina de exercitiu el ce constituie ipoteca sa aiba calitatea de proprietar al imobilului

6. #aca cel care constituie ipoteca nu e proprietar se *a anula ipoteca dar nu se *a stinge CON)ITII )E *O+MA% <. E un contract solemn *alabil incheiat doar in forma autentica A# &A%I#ITATE:. Ipoteca nu e *alabila daca nu se specifica imobilul asupra caruia a fost constituita 6. .ormele de publicitate tin de opo+abilitatea fata de terti

PU LICITATEA IPOTECII% Se reali+ea+a prin inscrierea acesteia in registrul de inscriptii sau dupa ca+ in .-ul imobilului tinut de judecatoria din ra+a teritoriala in care se afla imobilul 1rin inscriere de*ine opo+abila fata de terti #ata inscrierii confera rangul de preferinta intre creditori

*O+MALITATILE INSC+IE+II IPOTECII CON,ENTIONALE% 1artile sau mandatarii acestora cu procura autentica se pre+inta la judecatorie cu actul autentic de constituire a ipotecii 0udecatorul dupa ce *erifica actul dispune inscrierea ipotecii Nerespectarea formalitatilor e sanctionata cu nulitatea inscrierii Inscrierea conser*a dreptul de ipoteca <8 ani de la data inregistrarii dupa care se perima

*O+MALITATILE INSC+IE+II IPOTECII LE2ALE% Nu e necesara pre+enta ambelor parti

Nu se perima inscrierea iar in ca+ de reinnoire legea cere sa se faca in cel mult un an de la data de la care a incetat cau+a care a determinat-o

+A)IE+E SI +E)UCE+EA INSC+IPTIILO+ IPOTECA+E% #aca plata a fost achitata in intregime inscriptia ipotecii trebuie stearsa iar daca plata a fost facuta partial inscriptia trebuie restransa "adierea si reducerea se reali+ea+a prin intelegerea partilor ptrintr-o mentiune in registrul unde a fost inregistrata E*ECTELE IPOTECII% Efectele fata $e $ebit"r% debitorul pastrea+a imobilul ipotecat si toate atributele dreptului de proprietate ' posesia, folosinta si dispo+ita juridica( il poate instraina dar transmite catre dobanditor toate sarcinile reale #reptul de instrainare incetea+a cand creditorul a procedat la transcrierea comandamentului Efecte fata $e cre$it"r% dreptul de urmarire si dreptul de preferinta #aca bunul a fost expropriat pentru cau+a de utilitate publica dreptul de preferinta se stramuta asupra despagubirilor. Efectele fata $e tertii $"ban$it"ri% #aca bunul a fost instrainat tertul poate : !pune creditorului anumite exceptii: stingerea datoriei, nulitatatea actului de ipoteca, nulitatea inscriptiei Tertul poate plati datoria debitorului 1oate recurge la purga ipotecii 1oate abandona imobilul inmana creditorului ca+ in care urmarirea se *a face fara participarea sa Tertul poate lasa procedura executarii silite sa-si urme+e cursul impotri*a sa

T+ANSMISIUNEA IPOTECII% #reptul de ipoteca se poate transmite prin acte juridice odata cu creanta sau separat de aceasta -cesiunea ipotecii se face in folosul altui creditor sau in fa*oarea imobilului ipotecat

-transmiterea ipotecii sepoate face si prin renuntare de urmarire sau preferinta' cea din urma nu are nici o utilitate( STIN2E+EA IPOTECII% Pe cale acce("rie% ca urmare a stingerii obligatiei garantate Pe cale principala% renuntarea la ipoteca, purga obtinuta de tertul dobanditor Anularea actului constituti* al ipotecii, confu+iune, pieirea imobilului, exproprierea imobilului

)+EPTUL )E +ETENTIE )efinitie% Acel $rept real ce c"nfera cre$it"rului1 p"(ibilitatea $e a retine un bun in (tapanirea (a (i $e a refu.a re(tituirea lui pana can$ $ebit"rul (au va plati $at"ria' Obiectul $reptului $e retentie il c"n(tituie "rice bun m"bil (au im"bil ce p"ate face "biectul $reptului $e pr"prietate privata >>> e " ma(ura $e a(igurare a e/ecutarii "bligatiei principale CA+ACTE+ELE 7U+I)ICE ALE )+EPTULUI )E +ETENTIE <. #obandirea si exercitarea dreptului de retentie e justificata de calitatea de creditor

:. E un drept real imperfect care da nastere la dreptul de urmarire si dreptul de preferinta 6. Are opo+abilitate erga omnes 7. E indi*i+ibil prin natura sa 8. onfera titularului o detentie materiala nu si posesia bunului

I. Are caracter accesoriu M. .uncionea+a atata timp cat bunul se afla in detentia retentorului

APLICATII% contractul de *an+are-cumparare, contractul de locatiune, contractul de depo+it, gestiunea de afaceri, mandatul , constructorul pe terenul altuia,

CON)ITIILE )+EPTULUI )E +ETENTIE% Sa existe o comexiune intre datoria detinatorului lucrului si lucrul care se tinde a se retine

reanta retentorului sa fie certa, lichida si exigibila %ucrul sa fie un bun mobil corporal, imobil aflat in detentia rententorului

NATU+A 7U+I)ICA A )+EPTULUI )E +ETENTIE -ajoritatea autorilor il considera un drept real imperfect E indi*i+ibil, e o garantie pasi*a

E*ECTELE )+EPTULUI )E +ETENTIE% 6.acultatea pe care o dobandeste creditorul aflat in posesia bunului de a refu+a restituirea bunului pana la plata integrala a creantei -Nu confera retentorului drept de preferinta nici drept de a se folosi de bun -"etentorul N$ poate in*oca $A$ A1I$NEA -Incetea+a prin predarea lucrului de buna *oie

STIN2E+EA O LI2ATIILO+

Ace(tea (unt% Plata1 n"vatia1 remiterea v"luntara1 c"mpen(atia1 c"nfu.iunea1 pieirea lucrului1 anularea1 re."lutiunea1 pre(cripitia'

COMPENSATIA6 art' &&@;6&&9; C"$' Civil E un mi#l"c $e (tingere a $"ua "bligatii recipr"ce (i $e aceea(i natura e/i(tente intre $"ua per("ane a(tfel incat fiecare e c"nc"mitent cre$it"rul (i $ebit"rul celeilalte' E utila ambelor parti deoarece: repre+inta un mod simplificat de executare a obligatiilor e*itandu-se plata dubla COMPENSATIA LE2ALA: - cand operea+a in puterea legii chiar si cand partile nu ar sti nimic despre asta -cele doua datorii se sting reciproc in momentul in care ele se gasesc existand deodata si pana la concurenta cotitatilor respecti*e CON)ITIILE COMPENSATIEI LE2ALE

!bligatiiile sa fie reciproce si intre aceleasi persoane reantele sa aiba ca obiect bani sau bunuri fungibile de aceeasi natura reantele sa fiec certe, lichide si exigibile u toate ca operea+a automat nu se poate trece peste *ointa partilor, poate fi desfiintata daca partile au facut acte incompati*ile cu stingerea prin compensatie ' ex: acceptarea de catre una din parti a platii facuta de cealalta parte(

E*ECTE% 6 stinge obligatia la fel ca si plata Stinge si accesoriile si garantiile obligatiei

COMPENSATIA CON,ENTIONALA% !perea+a prin acordul de *ointa al partilor Se recurge la ea cand nu se intrunesc conditiile pentru compensatia legala Se *a produce de la data de la care s-a incheiat con*entia intre parti pri*ind compensatia

COMPENSATIA 7U)ECATO+EASCA: !perea+a in temeiul unei hotarari judecatoresti definifi*e !perea+a cand creditorul cheama in judecata pe debitori iar acesta la randul sau formulea+a o cerere recon*entionala

"EN$NTA"EA %A !-1ENSATIE: partile pot renunta la efectele compensatiei implinite #aca una din parti plateste in deplina cunostiinta de cau+a o datorie compensata, e in drept sa pretinda plata de la debitor.

CON*U!IUNEA = art' &&9@ C"$ Civil E m"$ul $e (tingere a unei "bligatii care c"n(ta in intrunirea in aceea(i per("ana a calitatii $e $ebit"r cat (i a calitatii $e cre$it"r in ca$rul aceluia(i rap"rt "bligati"nal E*ECTE%

Stinge datoria cum ar stinge-o plata Se produce fara sa existe nici o prestatie Stinge si accesoriile si garantiile obligatiei and operea+a in persoana fidejusorului stinge doar obligatia accesorie

)A+EA IN PLATA Operatia #uri$ica prin care $ebit"rul e/ecuta catre cre$it"rul (au " alta pre(tatia $ecat aceea la care era "bligat la inc-eierea rap"rtului #uri$ic "bligati"nal >>> SE *ACE NUMAI CU ACO+)UL C+E)ITO+ULUI E*ECTE% 6Stinge obligatia cu toate garantiile si accesoriile ei

+EMITE+EA )E )ATO+IE% E un m"$ v"luntar $e (tingere a "bligatiil"r care c"n(ta in renuntarea cu titlu gratuit $e catre cre$it"r la val"rificarea creantei pe care " are fata $e $ebi"rul (au Se poate face prin acte de mortis causa ' testament( in acest ca+ debitorul poate accepta sau nu

CON)ITIILE +EMITE+II )E )ATO+IE Apare ca un contract cu titlu gratuit, se supune regulilor donatiei Nu are *aloare daca nu a fost acceptata de debitor

P+O A +EMITE+II )E )ATO+IE% .iind un contract e supusa regulilor pri*ind proba actelor juridice reditorul poate elibera pe debitor printr-o chitanta ficti*a prin care recunoaste faptul platii and creditorul inmanea+a *oluntar titlul original al creantei sale debitorului

E*ECTELE% Stinge obligatia principala cu toate accesoriile si garantiile "emiterea de datorie facuta fidejusorului N$ eliberea+a debitorul principal

IMPOSI ILITATEA *O+TUITA )E E3ECUTA+E% Obligatia (e p"ate (tinge (i prin faptul ca e/ecutarea nu mai e p"(ivila $at"rita ca.ului f"rtuit (au f"rtei ma#"re in$epen$ent $e culpa $ebit"rului NU SE APLICA O LI2ATIEI )E A )A UNU+I 2ENE+ICE ( genera n"n perunt) CON)ITII% 1ierirea lucrului sa fie independenta de orice culpa a debitorului 1ieirea sa se fi produs inainte de punerea in intar+iere a debitorului

E*ECTE% Stingfe obligatia impreuna cu accesoriile si garantiile sale cu exceptia in care debitorul si-a asumat raspunderea ptr ca+ul fortuit sau forta majora 1roba imposibilitatii re*ine debitorului and imposibilitatea e temporara debitorul *a fi obligat sa o execute cand *a fi posibila