Sunteți pe pagina 1din 3

RADU GEORGE IRINEL ANUL IV, Inginerie Economica ID

DREPT COMERCIAL Contractul de factoring

Pe plan internaional, pentru accelerarea operaiilor de finanare a produciei, au luat amploare operaiunile de v n!are prin negociere a facturilor" Definim contractul de factoring a#tfel$ contractul prin care o persoan numit aderent cedeaz creanele sale unui ter numit factor, ce se oblig s preia activitatea de ncasare a facturilor n schimbul unui comision. %edarea facturilor #e reali!ea!& printr'o #u(rogaie convenional&, con#t nd )n #impla tran#mitere a facturii, f&r& nici o formalitate, factorul devenind proprietarul creanelor" *n relaiile economice internaionale, recurgerea la ace#t tip de contract e#te influenat& +i de diver#itatea procedurilor +i a prevederilor legale din diferite &ri, care reglementea!& diferit at t tran#miterea creanelor, c t +i determinarea legii aplica(ile" Pe l ng& factor +i aderent, )n ace#t contract mai e#te implicat& +i per#oana care cump&r& marfa, #au care (eneficia!& de pre#tarea unor #ervicii din partea aderentului ,ace#ta e#te un ter fa& de contractul de factoring-" Operaiunile de factoring a- .actoringul de #caden& / c nd facturile #unt pltite de factor la data scadenei ,contract de factoring complet #au maturity factoring-" (- .actoringul tradiional0o(i+nuit ,old line factoring- / c nd factorul pl&te+te imediat facturile pe care le are )n proprietate" Ace#ta e#te un mi1loc de finanare cu )nca#area imediat& a valorii facturilor, finanarea av nd loc pe termen #curt" 2otodat&, el repre!int& +i o modalitate de ge#tiune economic&" %a natur& 1uridic&, ace#t contract pre!int& a#em&n&ri cu ce#iunea de crean&, dar nu #e confund& cu acea#ta, fiind un contract comercial, original +i comple3" Clauzele contractului Ace#tea #unt #ta(ilite de c&tre ce#ionarul creanelor ,care e#te factorul-, deci e#te vor(a de un contract de ade!iune +i cu caracter intuitu personae ,contract de ade!iune pentru cedentul creanelor fa& de clau!ele impu#e de ce#ionar-" E#te un contract cu titlu onero# +i cu e3ecutare #ucce#iv&" El poate conine o clau!& de e3clu#ivitate, )n (a!a c&reia aderentul cedea!& creanele #ale )n totalitate factorului cu care a )nc4eiat contractul" Efectele contractului 5" .actorul are o(ligaia de a pl&ti creanele care i'au fo#t tran#ferate de aderent, el tre(uind #& )nca#e!e facturile cedate, urm nd #& #uporte +i eventualele ri#curi financiare +i c4iar in#olva(ilitatea de(itorului implicat"

6" .actorul / ca proprietar al creanelor / nu di#pune de nici un drept de regre#ie )mpotriva aderentului ,cu e3cepia ine3i#tenei creanei, #ituaie )n care are dreptul la o aciune )n repetiiune a pl&ii nedatorate-" 7" Aderentul va remite facturile la termenele #ta(ilite )n contract, )n#oite de un (orderou ce va conine urm&toarele date$ creanele cedate, declaraia de tran#mitere a facturilor )n proprietatea factorului +i cererea de plat& a facturilor )n #c4im(ul unei c4itane #u(rogatorii" 8" .actorul ac4it& numai c4itanele care au fo#t acceptate )n preala(il, in nd cont de garaniile pe care ace#ta le pre!int&" Dac& facturile nu #unt apro(ate, factorul le poate prelua, dar nu )n calitate de proprietar, ci )n calitate de mandatar, )n acea#t& #ituaie fiind vor(a de un factoring f&r& notificare" 9" .actorul conta(ili!ea!& facturile prin conturile pe care le de#c4ide fiec&rui client agreat de el" *n raport cu plafoanele #ta(ilite, de#c4ide +i aderentului un cont curent care va permite / dac& e#te ca!ul / +i compen#area unor creane, cont care are +i rolul de garanie pentru factor" :" Aderentul are o(ligaia de a pl&ti un comi#ion, convenit cu factorul, de a garanta e3i#tena creanelor +i de a coopera cu factorul pe tot timpul contractului, )n vederea urm&ririi +i e3ecut&rii #ilite a de(itorului" ;" Aderentul tre(uie #& notifice de(itorului tran#miterea creanei +i #& menione!e pe factur& #u(rogarea efectuat&"

Contractul de kno !"o Reprezint contractul prin care o parte transmite celeilalte pri, contra unui pre, cunotinele sau procedeele tehnice pe care le deine i care nu au fost brevetate i nici nu sunt brevetabile, cunotinele necesare pentru fabricarea unui produs, a comercializrii lui sau prestarea unui anumit serviciu, de o manier necunoscut pn la acea dat de ctre beneficiarul transferului. Denumirea contractului provine de la e3pre#ia no! ho! to do it" care )n#eamn& <a +ti cum #au )n ce fel #& #e fac&=" >no?'4o?'ul nu implic& neap&rat, ca )n ca!ul inveniei, o noutate a(#olut&, fiind #uficient ca dein&torul unor cuno+tine #& fac& mai (ine un lucru dec t o alt& per#oan& intere#at& #&'i ac4i!iione!e ace#te cuno+tine" %aracteri#tic& ace#tui contract e#te multitudinea de forme pe care le )m(rac&$ @ perfecionarea te4nic& )ntr'un domeniu, un model nou, o formul&0plan" @ note #cri#e de aplicare a unui procedeu #au a unei te4nologii @ o nou& formul& organi!atoric& #au de comerciali!are Ace#t contract poate fi )nc4eiat independent #au a#ociat cu alte contracte cum ar fi$ operaiuni de licen&, con#ulting, engineering #au alte operaiuni" Ae cuno#c dou& categorii de contracte de Bno?'4o?$ a- >no?'4o? pur / tran#fer necondiionat #au legat de alt& operaiune te4nico'economic&" (- >no?'4o? com(inat / reali!ea!& +i tran#ferul prin ce#iune #au licen& a unei invenii"

Pro#le$e specifice *n perioada negocierii contractului #e pot ivi dificult&i cu privire la ap&rarea #ecretului cuno+tinelor ce fac o(iectul contractului #au cu privire la ali parteneri, pe care )i va avea )n viitor (eneficiarul contractului de Bno?'4o?" Ace#te pro(leme apar datorit& faptului c& Bno?'4o?'ul nu e#te prote1at printr'un (revet, ca la invenie" De aceea, anterior )nc4eierii contractului #e vor #emna anga1amente reciproce )n form& #cri#&, #au #e vor con#titui garanii$ #cri#ori de garanie (ancar&, aciuni ga1ate, cauiuni, etc" Prin ace#te anga1amente anterioare, (eneficiarul #e o(lig& ca, )n ca!ul )n care folo#e+te cuno+tine #ecrete ce i'au fo#t comunicate f&r& #& )nc4eie ulterior contract de Bno?'4o?, #& pl&tea#c& #uma #tipulat& )n anga1ament, precum +i garaniile con#tituite, adic& acele garanii #& devin& e3ecutorii" Preul contractului Ace#ta #e pl&te+te )ntr'un #i#tem com(inat, a#tfel$ o #um& glo(al& iniial&, #au un procent calculat a#upra valorii produciei, #au a#upra v n!&rilor ,cote'p&ri-, #au mai poate fi #olicitat& o plat& periodic& #au forfetar&" %otele'p&ri percepute #e )nt lne#c #u( denumirea de royalty" Plata #e mai poate face prin produ#e, #au prin alte cuno+tine te4nice tran#mi#e )n #c4im(ul celor inclu#e )n contractul de Bno?'4o? iniial" Efectele contractului a- Pentru furni!ori ,tran#mi&torii de informaii- o(ligaiile #unt$ @ #& tran#mit& cuno+tinele te4nice la care #'au o(ligat, +i nu altele @ #& acorde garanii a#upra re!ultatelor viitoare @ #& tran#mit& cuno+tinele ca un drept e3clu#iv de folo#in& c&tre (eneficiar" @ #& acorde a#i#ten& te4nic& @ #& tran#mit& (eneficiarului dreptul de folo#ire a m&rcii de fa(ric& (- Ceneficiarul ,do( nditorul- e#te o(ligat$ @ la plata preului @ la p&#trarea #ecretului @ la meninerea calit&ii produ#ului o(inut )n norma )nc4eierii contractului %ncetarea contractului Intervine fie la e3pirarea termenului prev&!ut )n contract, fie prin denunare ,renunarea am(elor p&ri la contract-, fie prin re!iliere dac& nu #unt re#pectate o(ligaiile contractuale"