Sunteți pe pagina 1din 5

CALCIU M.

SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID

Tema I

Contractul - notiune si conditii de validitate Notiune


Obligatia este raportul juridic prin care debitorul este tinut sa presteze ceva creditorului, iar acesta are dreptul sa obtina prestatia datorata. In cazul unui contract de vanzare cumparare: vanzatorul este obligat sa transfere dreptul de proprietate in patrimoniul cumparatorului, la predare cumparatorul este obligat sa presteze plata pretului si luarea in primire a bunului

Contractul este acordul de vointe intre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport juridic. In Codul civil roman, termenul de contract este sinonim cu cel de conventie, prin aceasta intelegandu-se intalnirea concordanta a doua sau mai multe vointe individuale, cu intentia de a produce efecte juridice.

Conditii de validitate pentru incheierea contractului


Principiul libertatii formei la incheierea contractelor inseamna ca simplul acord de vointa intre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport juridic este necesar si suficient pentru ca un contract sa fie valabil incheiat. Conditiile esentiale pentru validitatea contractului sunt: 1. CAPACITATEA DE A CONTRACTA. Poate contracta orice persoana capabila, cu conditia sa aibe capacitate de exercitiu. Incheierea contractelor se realizeaza prin simplul acord de vointa al partilor, capabila sa contracteze. Poate contracta, asadar, orice persoana care nu este declarata incapabila prin lege si care nu este oprita sa incheie anumite, si anume: minorul care nu a implinit varsta de 14 ani interzisul judecatoresc

Capacitatea de a contracta pentru persoana fizica Persoana fizica capabila sa contracteze are capacitate de exercitiu. Aceasta capacitate de exercitiu este aptitudinea persoane de a incheia singura acte juridice civile. Persoana fizica cu varsta intre 14 si 16 ani are capacitate de exercitiu limitata, adica poate incheia numai anumite contracte singura, si anume:

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID minorul de 14 ani poate crea singur acte de conservare, de administrare care nu il prejudiciaza, acte de dispozitie de mica valoarea, cu caracter curent si care se executa la data incheierii lor minorul de 15 ani poate incheia acte juridice referitoare la munca, la indeletnicirile artistice sau sportive, la profesia sa, insa numai cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui. In acest caz minorul isi exercita singur drepturile si indeplineste obligatiile nascute din aceste acte.

Dupa implinirea varstei de 18 ani nu mai apar restrictii in privinta incheierii contractelor, de la aceasta varsta minorul devine adult si primeste capacitate deplina de exercitiu. Capacitatea deplina de exercitiu se primeste si de catre minori in urmatoarele cazuri: minorul se casatoreste, avand varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani minorului intre 16 si 18 ani ii este recunoscuta de catre instanta de tutela capacitatea deplina de exercitiu

Actele create de persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa care incalca dispozitiile referitoare la capacitatea civila, inclusiv actele facute de tutore fara autorizarea instantei de tutela atunci cand autorizarea este ceruta de lege, sunt lovite de nulitate relativa, chiar fara dovedirea unui prejudiciu. Capacitatea de a contracta pentru persoana juridica Persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor, ceea ce inseamna ca odata ce organele sale de administrare au fost constituite, persoana juridica are capacitate de exercitiu. Actele juridice incheiate cu incalcarea dispozitiilor referitoare la capacitatea civila a persoanelor juridice sau cu nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele fara scop patrimonial sunt lovite de nulitate absoluta.

2. CONSIMTAMANTUL VALABIL INCHEIAT Consimtamantul este manifestarea vointelor ambelor parti de a contracta. Pentru a studia valabilitatea consimtamantului este necear sa parcurgem urmatoarele notiuni. Incheierea contractului. Momentul incheierii contractului este: in momentul acceptarii de catre ambele parti, daca partile sunt prezente in acelasi loc in momentul in care acceptarea ajunge la ofertant, daca partile nu sunt prezente in acelasi loc

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID in momentul in care destinatarul ofertei savarseste un act/fapt concludent, fara a-l insinnta pe ofertant, daca partile nu sunt prezente in acelasi loc

Momentul incheierii contractului este important deoarece din acel moment se nasc drepturile si obligatiile ce revin partilor. Oferta si acceptarea trebuie sa aibe forma ceruta de lege, altfel contractul incheiat este nul. Momentul si locul incheierii contractelor la distanta Contractul la distanta este contractul de furnizare de produse si servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de comerciant, care utilizeaza tehnici de comunicare la distanta. Comerciantii lanseaza oferta inainte de incheierea contractului, iar contractul se considera incheiat in momentul in care consumatorul primeste confirmarea comenzii sale; locul incheierii fiind la comerciant. Momentul si locul incheierii contractelor prin mijloace electronice Momentul incheierii contractului este: in momentul in care acceptarea ofertei a ajuns la ofertant, locul incheierii fiind la ofertant in momentul in care debitorul a inceput executarea, locul incheierii fiind la acceptant Marca temporala este o colectie de date in forma electronica care demonstreaza faptul ca anumite date in forma electronica au fost prezentate la un moment de timp furnizorului de servicii de marca temporala. Oferta de a contracta. Conditii. Clasificare. Oferta de a contracta este o propunere facuta de ofertant in vederea incheierii unui contract, ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa cuprinda o propunere de incheiere a unui contract b) sa fie ferma si neechivoca, reala si serioasa, cu intentia de a se angaja din punct de vedere juridic c) sa fie precisa si completa in privinta elementelor ce formeaza continutul ofertei d) sa fie adresata unui destinatar Oferta poate fi: adresata unei persoane determinate sau nedeterminate cu terment sau fara termen de acceptare Acceptarea ofertei reprezinta consimtamantul destinatarului de a incheia contractul. Pentru a avea efect, acceptarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie concordanta cu oferta. Raspunsul ofertantului nu este considerat acceptare atunci cand: o cuprinde modificari sau completari care nu corespund ofertei primite o nu respecta forma ceruta de ofertant o ajunge la ofertant dupa ce oferta a expirat

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID sa fie neindoielnica sa ajunga in termen la autorul ofertei trebuie sa fie comunicata ofertantului

Cunoscand notiunile de mai sus, ajunge la definirea valabilitatii consimtamantului Valabilitatea consimtamantului Ca sa fie valabil, consimtamantul trebuie: sa fie serios sa fie exprimat liber sa fie exprimat in cunostinta de cauza sa provina de la o persoana cu discernamant Lipsa discernamantului duce la nulitate: a) este anulabil contractul incheiat de o persoana care la momentul incheierii se afla intr-o stare in care nu isi putea da seama de urmarile faptei sale (persoana minora) b) poate fi anulat contractul incheiat de o persoana pusa sub ulterior sub interdictie, daca la momentul incheierii contractului cauzele interdictiei existau si erau cunoscute Viciile de consimtamant altereaza vointa persoanei si pot duce la nulitatea exprimarii libere, deci a valabilitatii consimtamantului, si de aici la nulitatea contractului. Viciile de consimtamant sunt: eroarea este reprezentarea falsa a realitatii din minutea unei parti, in momentul incheierii contractului. Partea care se afla in eroare poate cere anularea contractului, iar anularea se produce doar in cazul eroarilor esentiale: o eroare asupra naturii sau obiectului contractului (cand o parte crede ca va cumpara un bun iar cealalta vrea sa vand alt bun) o eroare asupra identitatii obiectului prestatiei sau asupra unei calitati a acestuia, in lipsa careia contractul nu s-ar fi incheiat o eroare asupra identitatii persoane sau asupra unei calitati a acesteia, in lipsa careia contractul nu s-ar fi incheiat Erorile pot fi de fapt si de drept. Erori care nu sunt considerare vicii de consimtamant: eroarea scuzabila, aeroarea asumata, eroare de calcul

dolul, este fapta unei parti de a induce in eroare cealalta parte prin manopere viclene, dolosive, pentru a determina sa incheie contractul sau sa omita in mod fraudulos informatii pe care se cuvenea sa le faca cunoscute. Dolul trebuie dovedit prin probe. violenta, este introducerea unei temeri justificate, fara drept, de cealalta parte sau de un tert, pentru a determina o persoana sa incheie un contract. Pentru a putea anula contractul, temerea indusa de autor

CALCIU M. SORIN, GRUPA 180, AN I, MANAGEMENT ID trebuie sa fie justificata si fara drept, nu se ia in considerare amenintarea cu sens de atentionare. leziunea, atunci cand una din parti profita de nevoia/lipsa de experienta/lipsa de cunostinte a celelilalte parti si stipuleaza in favoarea sa o prestatie de o valoarea considerabil mai mare la data incheierii contractului decat valoarea propriei prestatii.

3. UN OBIECT DETERMINAT, VALABIL SI ILICIT Obiectul contractului este reprezentat de actiunea juridica convenita de parti. Pentru a fi valabil, tebuie sa fie determinat si ilicit. Obiectul obligatiei este reprezentat de prestatie. Conditiile de validitate sunt: sa existe in momentul incheierii contractului sa fie in circuitul civil sa fie posibil pe parcursul executarii contractului sa fie determinat sau determinabil: o calitatea prestatiei sau a obiectului daca nu pot fi stabilite prin contract, trebuie sa fie rezonabile o pretul sau orice alt element al contractului, daca sunt determinate de un tert, acestra trebuie sa fie corect si echidistant o pretul intre profesionisti, daca nu este stabilit in contract si nici o modalitate de a fi determinat, atunci se are in vedere pretul obisnuit din domeniul respectiv Daca nu sunt respectate conditiile de validitate a obiectului contractului, acesta devine nul. 4. O CAUZA VALABILA A OBLIGATIILOR Cauza este motivul care determina fiecare parte sa incheie contractul. Conditiile de validitate ale cauzei: sa existe sa fie licita sa fie morala Nerespectarea conditiilor de valabilitate ale cauzei atrage: nulitatea relativa a contractului daca lipseste cauza nulitatea absoluta a contractului pentru cauza ilicita sau imorala