Sunteți pe pagina 1din 2

1. Nu poate fi obiect al uzufructului: fondul de comert o turma de vite un bun ce nu este in circuitul civil 2.

In cazul uzufructului este adevarat ca: uzufructul este numai bun mobiliar exercitiul dreptului de uzufruct este cesibil nu face parte din gajul general al creditorului uzufructuarului 3. Principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice consta in: persoana juridica poate avea drepturi care nu corespund scopului ei, daca acestea sunt prevazute intr-o hotarare a actionarilor ulterioara persoana juridica poate avea drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, act de infiintare sau statut persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, act de infiintare sau statut 4. Inscrisurile recognitive sunt: inscrisuri prin care se inlatura anulabilitatea unui act juridic inscrisuri intocmite pentru a dovedi incheierea, modificarea ori incetarea unui act juridic civil inscrisuri intocmite pentru o recunoastere a existentei inscrisurilor originare pierdute, distruse, pe care le inlocuiesc 5. Jus ad personam: este acel drept patrimonial in virtutea caruia titularul sau isi poate exercita prerogativele asupra unui bun fara concursul altcuiva. este acel drept patrimonial in temeiul caruia subiectul activ poate pretinde subiectului pasiv sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva. este un drept nepatrimonial 6. Reprezinta regula, din punctul de vedere al formei in care se incheie actele juridice civile: actul juridic ce imbraca forma solemna actele conditie

actul juridic consensual 7. Nu e adevarat ca: nulitatea si caducitatea presupun acte nevalabil incheiate nulitatea si rezolutiunea sunt cauze de ineficacitate a actului juridic nulitatea presupune un act nevalabil, revocarea presupune un act valabil incheiat 8. Atrage sanctiunea nulitatii absolute a actului juridic civil: eroarea-indiferenta eroarea asupra calitatilor substantiale ale obiectului actului eroarea ce cade asupra naturii actului ce se incheie