Sunteți pe pagina 1din 1

Definitie- Rap. jur. civil este o rel. sociala, pat. sau nepat., reglementata de o norma juridica civila.

caracter social - in sensul ca se stabileste intre oameni, pers. fizice


sau juridice. Doar o parte din rel. sociale sunt raporturi juridice.

Caracterele rap. jur. civil.

caracter vocational - relatia sociala devine raport juridic civil, daca exista o norma
juridica civila care o reglementeaza. Atunci cand rap. jur. civil are ca izvor actul juridic
civil intervine si vointa uneia sau ambelor parti, intre care se stabileste raportul juridic
se caracterizeaza prin aceea ca partile(subiectele) au o pozitie de egalitate
juridica .- nici una dintre parti nu-si poate impune vointa fata de cealalta.

Def., caractere si izvoare

Evenimente : nasterea, moartea si calamitatile naturale


Contractul

Cu intentia de a produce efecte juridice >>actul juridic civil


Izvoarele rap. jur. civil sunt faptele juridice

Actul juridic unilateral

Fapte juridice ilicite

Actiuni omenesti

gestiunea de afac eri

Fara intentia de a produce efec te juridice

Fapte juridice licite

plata nedatorata
imbogatirea fara justa cauza

Notiune- Sub. rap. jur. civil sunt pers. fizice si pers. juridice
Subiectul activ - rep. titularul de drepturi civile
Subiectul pasiv - rep. cel care isi asuma obligatiile civile
Individualizarea subiectelor raportului juridic civil

Dr. subiectiv civil relativ(dr. de creanta)


Relatiile dintre subiectele raportului juridic

Dr. subiectiv civil absolut

Dr. real
Dr. nepatrimonial

Raporturi obligationale divizibile


Raporturi obligationale indivizibile

In cazul raporturilor obligationale (de creanta)

Raporturi de obligatii solidare


Pluralitatea sub. rap. jur. civil

Coproprietatea

In cadrul raporturilor juridice civile care au in continutul lor un drept absolut-real

Devalmasia

In cazul raporturilor juridice civile care au in continutul lor un drept personal, nepatrimonial
In cazul raporturilor care au in continutul lor un drept personal, nepatrimonial
1. Conventia sau contractul
2. Prin mostenire
3. Accesiunea
4. Uzucapiunea

In c azul raporturilor care au in continutul lor un drept subiectiv civil absolut

5. Ocupatiunea
6. Traditiunea
Schimbarea sub. rap. jur. civil
Subiectele rap. jur. civil

7. Hotararea judecatoreasca

Cesiunea de creanta
Schimbarea subiectului activ

Subrogatia personala
Novatia prin schimbare de creditor

In cazul raporturilor care au in continutul


lor un drept subiectiv civil, relativ

Novatia prin schimbare de debitor


Preluarea datoriei

Schimbarea subiectului pasiv

Proprirea
Capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu

Capacitatea de folosinta
Capacitatea de exercitiu

Capacitatea delictuala
Inceputul capacitatii juridice
Constatarea fizica a mortii
Incetarea capacitatii juridice

Persoana fizica

Declararea judecatoreasc a a mortii


Comorientii

Capacitatea subiectelor rap. jur. civil

Notiunea de incapacitatea si de incapabil


Incapacitatea absoluta

Felurile incapacitatii

Incapacitatea relativa

Capacitatea deplina de exercitiu


Capacitatea de folosinta

Persoana Juridica

Capacitatea de exercitiu
drepturi absolute

gr. de opozabilitate

drepturi relative
Drepturi de proprietate
Dezmembramintele drepturilor de proprietate

Dr. reale - se impart in :

dr. patrimoniale

Dr. reale accesorii


Dr. de cranta

natura continutului dr.

dr. care privesc existenta si integritatea fizica si morala a persoanei


dr. nepatrimoniale

dr. care privesc atributele de identificare ale persoanei


dr. care privesc creatia intelectuala
1. dr. de superficie
2. dr. de uzufruct
dr. de proprietate privata

Cap. II
Raportul juridic
civil

dr. principale

3. dr. de uz
4. dr. de abitatie
5. dr. de servitute

dr. reale principale

6. Limitari ale dr. de propr. priv.


1. dr. de administrare

Clasificarea dr. sub. civile dupa:


dr. de proprietate publica

2. dr. de concesiune
3. dr. de folosinta

corelatia dintre dr.

dr. de creanta principale


1. dr. de ipoteca

Structura rap
juridic civil

2. dr. de gaj

dr. reale accesorii

3. privilegiile
4. dr. de retentie

dr. accesorii

1. dr. la dobanda al creditorului


2. dr. subiectiv care are ca izvor fideiusiunea

dr. de c reanta accesorii

3. dr. de a pretinde arvuna


4. dr. subiectiv care are ca izvor clauza penala

dr. simple(pur)

Continutul rap. jur. civil


gr. de certitudine conferit titularilor drepturilor

dr. sub. afectat de un termen


dr. afectate de modalitati

dr. sub. afectat de o c onditie


dr sub afectat de o sarcina(obligatie)

Recunoasterea dr. sub. civile - realizata prin : Constitutie, Pactul international, si prin alte acte normative.
Recunoasterea, exercitarea si apararea dr. sub. civile

Exercitarea dr. sub. civile


Apararea dr. sub. civile
acte juridice

actul juridic unilateral


contractul
fapte ilicite

Dupa izvoare, se nasc din :


fapte juriice

gestiunea de afac eri


fapte licite

plata nedatorata
imbogatirea fara justa cauza

obligatia de a da, de a face si de a nu face


Dupa obiectul lor
Clasificarea obligatiilor civile

obligatii pozitive: de a da si de a face


obligatii negative: de a nu face
obligatii de rezultat(sau determinate)
obligatii de mijloace (sau de prudenta si
diligenta)

Dupa sanctiunea care asig. respectarea lor

obligatii perfecte
obligatii imperfecte

obligatii obisnuite
Dupa gr. lor de opozabilitate

obligatii reale
obligatii opozabile tertilor

obligatii afectate de modalitati (de


termen sau de conditie)
Dupa complexitatea lor

cu pluralitate de subiecte
obligatii plurale

1. Dupa calitatea titularului din al carui patrimoniu fac parte


Dupa posibilitatea de a face obiectul
2. unor acte juridice civile

obligatia alternativa

cu pluralitate de obiecte

obligatia facultativa

bunuri care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica


bunuri care formeaza obiectul dreptului de proprietate privata

bunuri care se afla in circuitul civil


bunuri care sunt supuse unui regim special de circulatie
bunuri care sunt scoase din c ircuitul civil
imobile prin nat. lor
bunuri imobile

imobile prin destinatia lor


imobile prin obiectul la care ele se aplica

3. Dupa natura bunurilor si calificarea data lor de lege

mobile prin nat. lor


mobile prin determinarea legii

bunuri mobile

mobile prin anticipatie

Obiectul rap. jur. civil

Clasificarea bunurilor

4. Dupa modul in care sunt determinate

bunuri det. individual sau certe


bunuri det. generic sau de gen

5. Dupa c um se pot sau nu se pot schimba unele c u altele

bunuri fungibile
bunuri nefungibile

6. Dupa intrebuintarea bunurilor conduc e sau nu la consumarea substantei lor

7. Dupa posibilitatea impartirii bunurilor, fara a li se schimba destinatia

8. Dupa corelatia dintre bunuri

Cap. II Raportul juridic civil.mmap - 02.01.2013 - Mindjet

bunuri neconsumabile

bunuri indivizibile

bunuri principale
bunuri accesorii

9. Dupa cum bunurile sunt producatoare de fructe sau nu

bunuri consumabile

bunuri divizibile

bunuri fungifere
bunuri nefungifere

S-ar putea să vă placă și