Sunteți pe pagina 1din 27

Ce este ingrosat cu bold sunt variantele corecte ale chestionarului

Grile - conceptul dr. civil ca ramur autonom a dr. privat romn:


1. Obiectul de reglementare al dr civil e alcatuit din :
a) raporturi patrimoniale (cu continut ec. evaluabil in bani) in care partile se afla in rel de egalitate
jur;
b) rap extrapatrimoniale (nepatrimoniale) bazate pe egalitatea juridica a partilor;
c) rap patrim si nepatrim (extrapatrimoniale) in care partile sunt in rel de subordonare.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Izvoarele dr civil sunt:
a) Constitutia;
b) Actele Guv;
c) Cutuma (art 600)
------------------------------------------------------------------------------------------------3. In rap de ramura dr fam, dr civil e considerat o ramura de drept:
a) subordonata acestuia;
b) autonoma si independenta;
c) cu val de drept comun.
---------------------------------------------------------------------------------------------------4. Izvorul fundamental al dr civil il constituie:
a) C.C.;
b) Constitutia;
c) L. fondului funciar nr 18/1991.
--------------------------------------------------------------------------------------5. Literat jur civila (doctrina) are val de izvor de drept:
a) nu;
b) da;
c) in anumite conditii.
---------------------------------------------------------------------------------------------6. In cadrul sist dr roman, dr comun este considerat:
a) dr constitutional;
b) dr adm;
c) dr civil.
-----------------------------------------------------------------------1

7. Dr civil face parte din domeniul:


a) dr public;
b) dr privat;
c) alte domenii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Opiniile majoritare din literat jur civila, considera practica judiciara (jurisprudenta) din domeniul:
a) izvor al dr civil;
b) nu include in categ izv de dr civil;
c) partial ii acorda aceasta valoare jur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Actele Presedintelui tarii elaborate de acesta in exercitarea atributiilor sale si care sunt denumite decrete
sunt izvoare de dr civil?:
a) nu;
b) da;
c) in anumite conditii.
-------------------------------------------------------------------------------10. Constitutia reglementeaza urm dr sub civile:
a) drepturile de creanta;
b) dr de proprietate;
c) dr de mostenire.

Grile - raportul juridic civil:


1. Raportul jur civil prezinta caracter:
a) social;
b) volitional;
c) absolut.
-----------------------------------------------------------------------2. Structura rap jur civil cuprinde urm elemente:
a) subiecte;
b) continut;
c) obiect.
2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Calitate de subiect de drept civil al unei pers jur (sub colectiv) presup intrunirea cumulativa a urm cond:
a) sa aiba organizare proprie (de sine statatoare);
b) sa aiba patrimoniu distinct de al persoanelor care il compun;
c) un scop legal si moral, in concordanta cu interesul public.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Persoana fiz, - subiect individual de dr civil- dobandeste capacitatea de folosinta si de exercitiu:
a) in acelasi moment;
b) la date diferite;
c) conform legii.
----------------------------------------------------------------------5. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice incepe:
a) din momentul nasterii omului;
b) la varsta de 14 ani;
c) la majorat (18 ani).
--------------------------------------------------------------------------------------6. Minorul cu capacitate de exercitiu restransa are varsta:
a) sub 14 ani;
b) cuprinsa intre 14-18 ani;
c) de 16 ani.
------------------------------------------------------------------------------7. Actul juridic al casatoriei se incheie de:
a) minora in varsta de 14 ani;
b) minora de 16 ani;
c) in anumite conditii, minora de 15 ani.
---------------------------------------------------------------------------------------------8. In raport de varsta biologica si de starea de sanatate psihica, oamenii sunt:
a) incapabili de a participa la viata juridica personal si singuri;
b) capabili de a incheia acte jur;
c) cu capacit de exercitiu restransa.
------------------------------------------------------

9. Continutul raportului jur civil e alc din:


a) obligatii civile;
b) dr sub civile;
c) dr subiective si oblig civile.
10. Principiul specialitatii afecteaza:
a) capacitatea de folosinta a subiectelor colective de dr civil;
b) persoanele fiz subiect individual de dr civ;
c) toate subiectele de dr civil.
--------------------------------------------------------------------------------11. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice reprezinta:
a) aptitudinea de a dobandi dr si oblig;
b) puterea recunoscuta de lege persoanei;
c) aptitudinea (facultatea) pers de a exercita dr si oblig civile, incheind personal si singur acte civile.
--------------------------------------------------------------------------12. Capacitatea de exercitiu restransa apartine:
a) alienatului si debilului mintal;
b) minorului de 16 ani;
c) minorului de 14-18 ani.
------------------------------------------------------------------------13. Obiectul raportului jur civil reprezinta:
a) conduita (prestatia) subiectului de dr civil;
b) bunul (lucrul) cu privire la care se incheie un rap jur;
c) obligatia la o anumita prestatie.
----------------------------------------------------------------------------------------14. Continutul capacitatii de folosinta a omului este alc din:
a) dr sub civile;
b) obligatii civile;
c) dr sub si obligatii civile recunoscute de lege persoanei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Incetarea capacitatii de folosinta a subiectelor individuale de dr civil are loc in urm moment:
a) la o data prevazuta in legea civila;
b) la moartea omului;
c) la majorat.
------------------------------------------4

16. Izvoarele rap jur civil sunt:


a) faptele juridice;
b) actele jur civile;
c) contractele civile.
17. Contractul este:
a) cel mai imp izvor al rap jur civil;
b) acordul de vointa a doua sau mai multe pers in scopul de a naste, modifica sau stinge un rap jur
civil;
c) specie sau categorie a actului jur civil.
--------------------------------------------------------------------------------------18. Capacitatea juridica a subiectelor colective de dr civil este alc din:
a) capacitatea de folosinta;
b) prerogativa recunoscuta subiectelor de dr civil;
c) capacitatea de exercitiu.
---------------------------------------------------------19. Incapacitatea generala (totala) afecteaza:
a) persoanele de 16 ani;
b) minorii sub 14 ani;
c) alienatii si debilii mintali.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Garantarea unor dr sub civile, de natura patrimoniala, este facuta prin intermediul urm act normativ:
a) Constitutie (art 44, 46,136);
b) L fondului funciar nr 18/1991;
c) L societatilor comerciale 31/1990.
-------------------------------------------------------------

Grile - principiile dreptului civil romn:


1.

Sunt principii ale dreptului civil roman:


a) p. fundam ale dr roman;
b) p fundam ale dr civil;
c) p institutiilor dr civil.
----------------------------------------------------------------------------------------5

2. Sunt principii fundam ale dr civil urmatoarele:


a) p imbinarii intereselor individuale (particulare) cu cele generale;
b) p proprietatii;
c) p egalitatii.
---------------------------3. P fortei obligativitatii actului jur civil, dupa vocatia sa sau domeniul de aplicare este inclus in categoria:
a) principiilor fundamentale ale dr civil;
b) p institutiilor dr civil;
c) p fundam ale dr roman.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Principiile fundamentale de drept roman sunt formulate de urm ramura de drept:
a) dr constitutional;
b) dr adm;
c) TGD.
--------------------------------------------------------------------------------------------5. Reglementarea principiilor fundamentale ale dr roman este realizat de:
a) Cod Civil;
b) Constitutie;
c) Cod Penal.
--------------------------------------------------------------------------6. Principiile fundamentale ale dr roman guverenaza:
a) domeniul dr civil;
b) numai anumite domenii de reglementare;
c) intregul sistem de drept.
-----------------------------------------------------------------------7. Principiile fundamentale ale dr civil sunt considerate:
a) idei calauzitoare pt intreaga legislatie civila;
b) principii care guverneaza toate institutiile dr civil;
c) obiect de cercetare pt stiinta dr civil roman.
---------------------------------------------------------------------------------------------------8. Principiile institutiilor dr civil:
a) au domeniu de aplicare mai mare decat principiile fundamentale ale dr civil;
b) au o vocatie mai redusa decat principiile fundamentale ale dreptului civil;
c) sub aspectul sferei de aplicare, sunt egale cu principiile fundamentale ale dreptului civil.
6

----------------------------------------------------------------------------------9. Reglementarea principiilor institutiilor dr civil e facuta prin:


a) Constitutie;
b) normele dr civil;
c) normele juridice din ramurile inrudite cu dr civil.
10. Principiul consensualismului priveste:
a) toate institutiile dr roman;
b) forma actului jur civil;
c) incheierea actului casatoriei.
--------------------------------------------------------------------------------------------11. Urmatoarele principii sunt incluse in categoria principiilor dr civil:
a) p ocrotirii bunei credinte;
b) p egalitatii in drepturi a copilului dinafara casatoriei, cu cel din casatorie, in materia succesiunii
(mostenirea);
c) p relativitatii actului jur civil.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Principiul egalitatii in fata legii civile este consacrat expres in urm act normativ:
a) decretul nr 31/1954;
b) Cod Civil;
c) L fondului funciar, nr 18/1991.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Raporturile jur civile dintre persoanele fizice si persoanele juridice sunt guvernate de urm principii:
a) p consensualismul;
b) p efectul actului jur fata de parti;
c) p imbinarii intereselor particulare sau individuale cu cele generale (publice).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Consacrarea si reglementarea expresa a p. garantarii (ocrotirii) drepturilor sub civile este realizata de:
a) pactul international privind drepturile civile si politice ale omului;
b) Constitutia;
c) decretul nr 31/1954.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Ocrotirea drepturilor personale nepatrimoniale, in legislatia civila este facuta:
a) in mod identic cu a drepturilor patrimoniale din acest domeniu de reglementare;
b) in mod diferit;
7

c) conform prevederilor exprese din decretul 31/1954.


--------------------------------------------------------16. Incalcarea drepturilor sub civile impune:
a) folosirea procesului civil;
b) restabilirea dreptului titularului in forma in care era prezentat anterior incalcarii sale;
c) in unele situatii, aplicarea unor penalitati (daune).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Interpretarea principiului proprietatii evidentiaza urmatoarele aspecte:
a) dr de proprietate e principalul dr real al persoanei;
b) continutul dr de prop. este alcatuit din urm atribute: posesia, folosinta si dispozitia cu privire la
bunuri;
c) dr de proprietate e ocrotit si garantat tuturor pers, indiferent daca titularul e statul, pers fiz sau
juridica.

Grile - actul juridic civil:


1. Femeia de 16 ani care incheie actul casatoriei este considerata de lege:
a) pers cu capacit de exercitiu restransa;
b) pers cu capacit de exercitiu deplina(majora);
c) pers lipsita de capacitate de exercitiu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. In vederea dobandirii calit de pers juridica, colectivitatea de oameni trebuie sa indeplineasca urm. cond:
a) un scop determinat;
b) organe de sine statatoare;
c) un patrimoniu propriu, distinct de al membrilor care o compun.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. La ce varsta pers fiz este asistata la incheierea actelor jur civ de catre reprez legal, parintele sau tutorele:
a) sub 14 ani, cand este lipsita total de capacit de exerc;
b) la 18 ani, cand dobandeste capacitatea de exerc deplina;
c) la varsta cuprinsa intre 14-18 ani, cand are capacitatea de exerc restransa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Incheierea actelor jur civ de catre minorul lipsit de capacitatea de exercitiu (sub 14 ani) e sanctionata cu:
a) nulitatea absoluta;
8

b) anularea actului (nulitatea relativa);


c) nulitatea partiala a actelor respective.
5. Persoana fizica incheie personal si singur acte jur civ la urm moment:
a) 14 ani;
b) majorat;
c) nastere.
--------------------------------------------------------------------------------------------------6. Conform art. 948 din Cod Civil, conditiile de validitate ale actului jur civ sunt:
a) capacitatea legala a partilor;
b) consimtamantul valabil al subiectelor actului respectiv;
c) obiectul (determinat) si cauza sau scopul (cauza licita si morala).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Viciile de consimtamant la incheierea actului jur civ sunt:
a) eroarea;
b) dolul (viclenia sau inselaciunea);
c) violenta (fizica si morala);
-----------------------------------------------------------8. Forma actului jur civil constituie:
a) cond generala de validitate;
b) cond speciala de validitate;
c) cond voluntara.
-------------------------------------------------------------------------------------9. Sanctiunea nulitatii absolute a actului jur civ ocroteste un interes:
a) general ( public);
b) particular;
c) al persoanelor juridice.
-------------------------------------------------------------------------------10. In raport de actul jur civ, contractul civil este considerat:
a) specie a actului jur civil;
b) categorie aparte (independenta) a actului jur civ;
c) identic cu actul jur civ.
----------------------------------------------------------------------11. Persoana fizica are capacitate de folosinta:
a) la majorat;
9

b) la 16 ani;
c) la nastere.
12. Modalitatile actului jur civ sunt:
a) termenul;
b) conditia;
c) sarcina.
------------------------------------------------------------13. Nulitatea actului jur civ apare sub forma:
a) nulitatii absolute;
b) inopozabilitatii actului fata de terti;
c) anulabilitatii actului.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------14. Efectele actului jur civ se produc fata de urmatoarele subiecte de drept civil:
a) partile actului jur civil;
b) terti;
c) personae interpuse.
------------------------------------------------------------------------------------------------15. Continutul capacitatii de folosinta a omului include urm componente:
a) drepturile sub si obligatiile civ recunoscute de lege persoanelor;
b) drepturi sub civile;
c) unele obligatii civile.

Grile - probatiunea judiciara:


1. Inscrisul autentic este:
a) actul intocmit de parti;
b) actul intocmit si autentificat cu solemnitatea ceruta de lege;
c) actul intocmit de persoana juridica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Inscrisul autentic ca mijloc de proba a actului jur civil este reglementat in urm act normativ:
a) Constitutie;
b) Cod Civil;
c) in alt act normativ.
10

----------------------------------------3. Majoritatea actelor jur civile incheiate de personae fizice si juridice se bazeaza pe urm mijloc de proba:
a) acte autentice;
b) testamente;
c) inscrisuri sub semnatura privata.
------------------------------------------------------------------4. Cea mai raspandita proba in procesul civil este:
a) marturisirea;
b) dovada cu martori (proba testimoniala);
c) expertiza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Marturisirea constituie:
a) recunoasterea de catre o persoana a unui act/fapt pe care o alta persoana isi intemeiaza o pretentie sau o
aparare;
b) declaratia persoanei intr-un litigiu civil, in scopul apararii unei parti din proces;
c) sustinerea persoanelor in cadrul procesului civil facuta la chemarea reclamatului.
-------------------------------------------------------------------------------------------6. Felurile marturisirii sunt:
a) judiciara ( in cadrul procesului civ);
b) legala;
c) extrajudiciara (inafara procesului civil).
-----------------------------------------------------------------7. Prezumtia ca mijloc de proba presupune:
a) o supozitie, o presupunere;
b) recunoasterea unui fapt ca autentic, pana la proba contrarie;
c) o proba indirecta.
--------------------------------------------------------------------------------------8. Expertiza este considerata:
a) activitate de cercetare a unor fapte litigioase, desfasurata de un specialist expert;
b) mijloc de dovada utilizat in procesul civil;
c) proba judiciara.
----------------------------------------

11

Grile - prescriptia extinctiva = sanctiunea civila ce se aplica titularului dr sub neglijent:


1. Drepturile civile subiective sunt aparate, in principal prin:
a) calea exceptiei;
b) actiunea in justitie;
c) plangerea adresata autoritatilor administrative competente.
-------------------------------------------------------------------------------------2. Prescriptia extinctiva reprezinta:
a) institutia principala a dr civ;
b) institutia principala a dr procesul civil;
c) mijloc de stingere a dr material la actiune prin neexercitarea lui inauntru unui interval de timp
prevazut de lege (sanctiune civila).
------------------------------------------------------------------------------------------------3. In comparatie cu prescriptia extinctiva, uzucapiunea sau prescriptia achizitiva constituie:
a) mod originar de dobandire a proprietatii;
b) mod de stingere a drepturilor sub civ;
c) mod de aparare a dr sub civ.
------------------------------------------------------------------------4. Domeniul de aplicare al prescriptiei extinctive il form:
a) drepturi personale nepatrimoniale;
b) numai dr de proprietate publica;
c) drepturi patrimoniale (cu cont economic evaluabil in bani).
-----------------------------------------------------------------------------------5. Termenele de prescriptie se clasifica in functie de urm criterii:
a) in functie de sfera de aplicare a lor;
b) in functie de felul prescriptiei la care se aplica;
c) in functie de actul normativ care le stabileste.
--------------------------------------------------------------------------6. Term generale ale prescriptie extinctiva sunt:
a) 3 ani;
b) 30 ani;
c) 6 luni.
12

------------------------------------------7. Termenele speciale de prescriptie extinctiva prevazute de lege sunt:


a) 6 luni, aplicabil raporturilor dintre toate persoanele fiz sau jur;
b) 2 ani pt unele raporturi ce izvorasc din asigurare;
c) 6 luni pt acceptarea succesiunii (art 700 CC).
------------------------------------------------------------------------------------8. Prescriptia extinctiva incepe sa curga:
a) mai inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere;
b) de la data cand se naste dr la actiune;
c) de la data nasterii rap juridic, in obligatiile care urmeaza sa se execute, la cererea creditorului,
precum si in acelea al caror termen de executare nu e stabilit.
---------------------------------------------------------------------9. Dr comun in materia prescriptiei extinctive este:
a) Cod Civil;
b) Decretul 167/1958 (referitor la prescriptia extinctiva);
c) L. 15/1990.
-----------------------------------------------------------------------------------------------10. Prescriptia extinctiva mai este reglementata si in urmatoarele norme civile cuprinse in alte acte
normative, inafara dr comun:
a) Cod Fam;
b) Cod Civil;
c) normele jur civ privitoare la mostenire (succesiune).
------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Prescriptia extinctiva isi gas reglementarea sub aspectele esentiale ale acestei institutii in urm acte
normative:
a) Decretul nr 167/1958;
b) Decretul nr 115/1938;
c) Cod Civil.
---------------------------------------------------------12. Efectele prescriptiei extinctive sunt:
a) stingerea dr sub;
b) stingerea dr material la actiune, prin neexecutarea acestui drept inauntrul unui anumit interval
de timp stabilit de lege;
13

c) stingerea atat a dr sub, cat si a dr la actiune.


---------------------------------------------------------------13. Asemanarile dintre prescriptia extinctiva si cea achizitiva sunt:
a) ambele sunt susceptibile de suspendare si intrerupere;
b) ambele presup existenta unui anumit termen prevazut in lege;
c) ambele sunt susceptibile de repunere in termen.
---------------------------------------------------------------------------------------14. Prescriptia extinctiva poate fi intrerupta:
a) prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge
prescriptia;
b) printr-un act incepator de executare;
c) in caz de forta majora.
----------------------------------------------------------------------15. Printre functiile prescriptiei extinctive regasim:
a) asigura stabilitatea si certitudinea raporturilor jur;
b) functia educativa;
c) functia sanctionatorie.
-----------------------------------------------------16. Sunt prescriptibile extinctive:
a) drepturi de creanta;
b) drepturi extrapatrimoniale;
c) drepturi patrimoniale, in totalitatea lor.
-----------------------------------------------------------------------17. Asemanarile dintre prescriptia extinctiva si nulitate:
a) ambele reprezinta sanctiuni de dr civil;
b) ambele sunt sanctiuni ce intervin in cazul in care actul s-a incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale;
c) ambele duc la stingerea dr material la actiune.
----------------------------------------------------------------------18. Termenele generale de prescriptie extinctiva sunt:
a) termenele care se aplica ori de cate ori suntem in domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive si
nu exista un term special;
b) termenele ce se aplica numai anumitor categ de raporturi jur;
c) termenele care se refera la anumite subiecte de dr civ.
------------------------------------------------------------------------14

19. Repunerea in termen de prescriptie extinctiva are ca efect principal:


a) stergerea consecintelor depasirii termenului de prescriptie;
b) dobandirea unui dr real dupa o anumita perioada;
c) stingerea unui dr subiectiv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------20. Termenul de prescriptie extinctiva aplicabil actiunii in tagada paternitatii este de:
a) 6 luni de la nasterea copilului sau din momentul in care sotul mamei a luat cunostinta despre nasterea
acestuia;
b) 3 ani;
c) 1 an.
-----------------------------------------------------------------21. Dintre cauzele de suspendare a cursului prescriptiei extinctive putem enumera:
a) forta majora;
b) cazurile in care creditorul sau debitorul fac parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea
sunt pe picior de razboi;
c) introducerea unei cereri de chemare in judecata.

Grile dr civil- completare curs:


1. Dr. civil reglementeaza:
a) raporturile patrimoniale in care subiectele sunt in relatii de egalitate;
b) raporturile patrimoniale in care subiectele sunt in relatii de subordonare;
c) raporturile patrimoniale si extrapatrimoniale bazate pe subordonarea partilor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Capacitatea de folosinta a unei persoane fizice este:
a) aptitudinea persoanei de a-si exercita drepturile;
b) aptitudinea persoanei de a avea dr si oblig;
c) capacitatea persoanei de a-si asuma obligatiile.
---------------------------------------------------------------------------------------------------3. In conformitate cu art 7 alin 2 Decr 31/1954 capacitatea de fol. a pers fizice apare:
a) din mom nasterii;
15

b) din momentul conceptiei copilului cu cond. ca acesta sa se nasca viu si viabil;


c) la implinirea varstei de 18 ani.
4. In cazul persoanelor fizice, capacitatea de exercitiu deplina incepe:
a) la implinirea varstei de 14 ani;
b) la implinirea varstei de 16 ani;
c) la implinirea varstei de 18 ani.
----------------------------------------------------------------------------------5. Drepturile reale fac parte:
a) din categ drepturilor sub civ absolute;
b) din categ dr sub civ relative;
c) din categ dr sub civ nepatrim.
------------------------------------------------------------------------------------6. Drepturile de creanta prezinta urm trasat specifice:
a) presupun existenta unui subiect activ, de la inceputul determinat si a unui subiect pasiv
nedeterminat;
b) sunt imprescriptibile sub aspect extinctiv;
c) sunt nelimitate ca numar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------7. Cel mai energic si mai eficient mijloc de aparare a dr de proprietate este:
a) actiunea in revendicare;
b) actiunea confesorie;
c) actiunea negatorie.
Grile noi actul juridic civil:
1. Prin finalitatea urmarita, nulitatea indeplineste urm functii:
a) functia preventiva;
b) fc sanctionatorie;
c) fc de garantie a respectarii legalitatii,ordinei publice si bunelor moravuri.
-----------------------------------------------------------------------2. Dupa intinderea efectelor sale, nulitatea poate fi:
a) absoluta si relativa;
b) totala si partiala;
c) expresa si virtuala.
16

------------------------------------------------------------------3. Sanctiunea ce intervine in cazul in care la incheierea unui act juridic civil a fost incalcata o regula ce
ocroteste un interes particular, poarta denumirea de:
a) nulitate absoluta;
b) nulitate relativa;
c) reziliere.
------------------------------------------------------------------------4. Nulitatea absoluta a actului civil intervine atunci cand:
a) actul juridic s-a incheiat in conditiile lipsei totale a consimtamantului;
b) cand consimtamantul a fost viciat prin eroare,dol, violenta sau leziune;
c) cand a fost fraudata legea civila.
-------------------------------------------------------------------------------------------5. Regimul juridic al nulitatii relative a actului juridic este conturat de urm. reguli:
a) nulitatea relativa poate fi invocata de oricine are interes;
b) nulitatea relativa poate fi invocata numai in termenul de prescriptie extinctiva;
c) in cazul nulitatii relative, instanta sesizata va constata doar nulitatea actului incheiat.
------------------------------------------------------------------------------------------6. Dolul constituie viciu de consimtamant si atrage nulitatea actului daca indeplineste urm. conditii:
a) sa fie determinat pentru incheierea actului juridic;
b) sa fie exteriorizat;
c) sa provina de la cealalta parte.
-------------------------------------------------------------------------------------------7. Amenintarea adresata de creditor debitorului ca il va actiona in judecata daca nu va consimti la darea
unei garantii constituie:
a) o forma de violenta fizica;
b) o forma de violenta morala;
c) nu reprezinta o constrangere violenta.
-------------------------------------------------------------------------------8. Leziunea este un viciu de consimtamant reglementat de:
a) art 953 CC;
b) art 1159 CC;
c) doctrina si practica dreptului civil.
---------------------------------------------------------------------------

17

9. Cauza(scopul)actului juridic civil constituie o componenta a vointei juridice care raspunde la intrebarea:
a) daca partea a voit sa se oblige;
b) daca partea a dorit acest lucru, care este motivul asumarii acestei obligatii;
c) pentru ce a voit partea sa se oblige in raport de posibilitatile acordate de legea civila.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Pentru a fi valabila cauza actului juridic civil, trebuie sa indeplineasca cumulativ urm. conditii:
a) sa existe;
b) sa fie exteriorizata;
c) sa fie licita si morala.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Principiul potrivit caruia pentru a produce efecte civile,manifestarea de vointa nu trebuie sa imbrace
forma speciala este:
a) p formalismului;
b) p consensualismului;
c) p egalitatii.
--------------------------------------------------------------------------------12. Forma actului juridic civil ceruta ad solemnitate este:
a) o forma ceruta pentru probarea actului juridic civil;
b) o forma ceruta pentru valabilitatea actului juridic civil;
c) o forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terti.
---------------------------------------------------------------------------------------13. Sanctiunea nerespectarii formei ceruta ad probationem consta in :
a) nevalabilitatea actului juridic civil;
b) inopozabilitatea fata de terti;
c) inopozabilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Potrivit art. 953. CC, sunt vicii de consimtamant la incheierea actului juridic civil:
a) eroarea ;
b) dolul ;
c) violenta.
----------------------------------------------------------------------

18

15. Practica si literatura de specialitate au definit leziunea ca fiind :


a) o falsa reprezentare a unei situatii;
b) o paguba materiala;
c) o constrangere morala.
-----------------------------------------------------------------------16. In cazul actelor juridice civile bilaterale, se cere ca:
a) eroarea sa fie comuna ambelor parti;
b) numai o parte sa fi fost in eroare;
c) sa existe eroarea-obstacol.
-----------------------------------------------------------------------------------17. Dolul este un viciu de consimtamant ce poate fi definit ca fiind:
a) reprezentarea eronata a unei anumite imprejurari;
b) inducerea in eroare a unei persoane prin utilizarea de mijloace (delosive);
c) o parere gresita cu privire la anumite imprejurari.
-----------------------------------------------------------------------18. Ceea ce viciaza vointa in cazul dolului ,poate fi:
a) o eraore spontana;
b) o eroare provocata;
c) atat o eroare spontana,cat si una provocata.
------------------------------------------------------------------------------

Grile privind cond de validitate,efectele,probatiunea


1. Art. 948 CC consacra:
a) conditiile de forma ale actului juridic civil;
b) conditiile de fond ale actului juridic civil;
c) modalitatile actului juridic civil;
-----------------------------------------------------------------2. Din punct de vedere al formei n care sunt incheiate actele juridice civile se clasifica in:
a) unilaterale si bilaterale/multilaterale
b) Consensuale, solemne sau formale
c) Cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.
19

3. Testamentul este un act juridic:


a)

Unilateral

b)

Consensual

c)

Solemn

4. Donaia este un act juridic


a)

unilateral

b)

bilateral

c)

liberalitatii

5. Actele juridice cu titlu oneros se divid in:


a) diberaliti i acte deyinteresate
b) constitutive, translative i declarative de drep
c) comutative i aleatorii
6. Art 948 CC precizeaz drept condiii esentiale pentru validitatea unui convenii (sau alt act jr civ.)
a) capacitatea de a incheia conventii
b) forma actului
c) termenul
7. Consimtamantul este:
a) o conditie de fond si neesentiala a incheia ctul jr civ;
b) o conditie de forma a incheia a actul jr civ
c) o condiie de fond si esentiala la incheierea actului jr civ
8. Consimtamantul este guvernat de urmatoarele principii:
a) P. prioritatii vointei interne fata de vointa declarata
b) p. Libertatii incheierii actelor jr civ
c) p. Prioritatii declarate
9. Pentru a fi valabil consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie exprimat cu intenia de a produce efecte jr
b) sa fie sau nu exteriorizat
c) sa provina de la o persoana cu discernamant.

20

10. Atunci cand dolul nu a constituit cauza determinanta a incheierii actului jur civil,ci s-a urmarit ca
persoana sa primeasca conditii mai grele, dolul este:
a) principal;
b) reticent;
c) incident.
-----------------------------------------------------------------------------------------------11. Pentru existenta unui consimtamant viciat prin violenta e necesar sa fie indeplinite urm conditii:
a) sa fie determinanta pt incheierea actului jur civil;
b) sa provina de la o persoana cu discernamant;
c) sa fie facuta cu intentia de a produce efecte juridice.
--------------------------------------------------------------------------------12. Persoaele care preiau toate sau o parte din drepturile si oblig autorului lor,pot fi:
a) succesorii cu titlu universal;
b) creditorii chirografari;
c) succesorii universali.
------------------------------------------------------------------------------13. Nulitatea relativa a actului juridic civil intervine atunci cand:
a) lipseste discernamantul in momentul incheierii actului jur civil;
b) actul jur s-a incheiat in conditiile vicierii consimtamantului;
c) cand a fost fraudata legea.
------------------------------------------------------------------------14.Dupa contextul in care se administreaza ,probele pot fi:
a) judiciare si extrajudiciare;
b) materiale si personale;
c) primare si secundare.
--------------------------------------------------------------------------------------15. Marturisirea poate fi clasificata in expresa si tacita dupa urm criterii:
a) structura;
b) mod de expunere;
c) numarul partilor implicate.
------------------------------------------------------------------------

21

16. Pot incheia acte jur civile doar acele persoane care au :
a) capacitate civila( de folosinta si exercitiu);
b) capacitate de folosinta;
c) capacitate de exercitiu.
----------------------------------------------------------------------------------17. Un copil conceput vine la succesiunea tatalui sau care a decedat inainte de nasterea sa,cu conditia :
a) sa se nasca viu si viabil;
b) sa se nasca viu;
c) sa se nasca viabil.
--------------------------------------------------------------------------18. Potrivit art. 6 din Decretul 31/1954, o persoana fizica:
a) poate sa renunte in totalitate la capacitatea de folosinta;
b) poate sa renunte doar partial la capacitatea de folosinta;
c) nu poate renunta la capacitatea de folosinta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Potrivit unei prezumtii legale, care vine inca din dr roman,copilul conceput dar nenascut :
a) poate dobandi si drepturi si obligatii;
b) poate dobandi numai drepturi ;
c) poate dobandi numai obligatii.
-----------------------------------------------------------------20. Ingradirile aduse capacitatii de folosinta pot fi:
a) cu caracter de sanctiune;
b) cu caracter de protectie a anumitor persoane ;
c) cu caracter limitat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------21. In cadrul declararii judecatoresti a mortii persoanei fizice,data decesului este :
a) data pe care hotararea jude irevocabila a stabilit-o ca fiind cea a mortii;
b) data disparitiei persoanei;
c) 3 ani de la data disparitiei persoanei fizice.
------------------------------------------------------------------22. Capacitatea persoanei juridice este guvernata de:
a) p specialitatii capacitatii de folosinta;
b) p generalitatii capacitatii de folosinta;
22

c) p egalitatii capacitatii de folosinta.


23. Sanctiunea civila a incalcarii p specialitatii capacitatii de folosinta este:
a) nulitatea relativa;
b) nulitatea absoluta;
c) nu este prevazuta nici o sanctiune.
------------------------------------------------------------------------------------------24. Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice se dobandeste odata cu:
a) desemnarea organelor de conducere a acestora;
b) data inregistrarii pers juridice;
c) data infiintarii pers juridice.
-------------------------------------------------------------------------------------------25. Dupa corelatia dintre ele, drepturile subiective civile se pot clasifica in :
a) absolute si relative;
b) patrimoniale si nepatrimoniale;
c) principale si accesorii.
-----------------------------------------------------------------------26. Drepturile sub civile absolute se caracterizeaza prin:
a) sunt opozabile tuturor ;
b) sunt prescriptibile;
c) au cunoscut numai titularul lor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Obligatiile civile pot fi clasificate in obisnuite,reale si opozabile tertilor, dupa:
a) criteriul izvorului care a generat obligatia;
b) criteriul opozabilitatii obligatiilor civile;
c) criteriul sanctiunii obligatiilor civile.
--------------------------------------------------------------------

23

Ultimele grile
Grile noi- probatiunea judiciara:
1. Dupa natura lor, probele se pot clasifica in:
a) judiciare si extrajudiciare;
b) materiale si personale;
c) primare si secundare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Codul Civil plaseaza sarcina probei reclamantului, precizand ca cel care face o propunere inaintea
judecatii trebuie sa o dovedeasca prin:
a) art. 1169 CC;
b) art. 1845 CC;
c) art. 480 CC.
-------------------------------------------------------------------------------------------3. Inscrisurile se clasifica in inscrisuri preconstituite si nepreconstituite :
a) dupa efectul lor;
b) dupa scopul urmarit la intocmirea lor;
c) dupa creteriul semnaturii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Inscrisul intocmit si semnat de parti, fara interventia unui organ de stat, poarta denumirea de:
a) inscris autentic;
b) inscris nepreconstituit;
c) inscris sub semnatura privata.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------5. In cazul actelor sub semnatura privata care cuprind conventii sinalagmatice, trebuie respectata:
a) conditia semnaturii,ce trebuie executata de mana partilor;
b) formalitatea multiplului exemplar;
c) conditia adaugarii la finele actului a cuvintelor Bun si aprobat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Potrivit art. 159 CC , testamentul olograf ca act juridic unilateral, trebuie sa indeplineasca cond.:
a) poate fi scris de testator sau de o alta persoana,dar semnat de testator;
b) poate fi scris de o alta persoana , dar semnat de testator;
c) trebuie scris in intregime, datat si semnat de mana testatorului.
24

----------------------------------------------------------------------------7. Un inscris sub semnatura privata trebuie sa fie :


a) scris de mana partilor;
b) dactilografiat sau imprimat in limba romana;
c) semnat de mana partilor.
---------------------------------------------------------8. Proba cu martori poarta denumirea de:
a) marturie;
b) marturisire;
c) expertiza.
----------------------------------------------------------------9. Dintre caracterele marturisirii,putem enumera:
a) este un act unilateral de vointa;
b) este un act personal;
c) este un mijloc de proba impotriva autorilor ei.
------------------------------------------------------------------------------10. cel mai raspandit mijloc de proba in procesul civil este:
a) dovada cu martori;
b) marturisirea;
c) expertiza.
-------------------------------------------------

Grile modalitati actul juridic civil:


1. In functie de izvorul sau,termenul poate fi:
a) voluntar, legal sau judiciar;
b) extinctiv sau suspensiv;
c) cert sau incert.
----------------------------------------------------------------------------------2. Atunci cand la indeplinirea termenului actul juridic civil incepe sa isi produca efectele, termenul este :
a) extinctiv ;
b) suspensiv ;
c) cert.
25

-----------------------------------------------------------------------------------------3. Clasificarea conditiei in suspensiva si rezolutorie, se realizeaza dupa :


a) natura efectelor produse;
b) legatura cu vointa partilor;
c) caracterul evenimentului

de care depinde.

------------------------------------------------------------------------------------------------4. Atunci cand perfectarea unui act juridic civil depinde de un eveniment pe care si una si cealalta dintre
partile contractante poate sa-l faca a se intampla sau sa impiedice,modalitatea actului denumita conditie e:
a) cauzala;
b) potestativa;
c) mixta.
-------------------------------------------------------------------------------5. Principiile care guverneaza efectele actului juridic civil sunt:
a) p fortei obligatorii a actului juridic civil;
b) p revocabilitatii actului juridic civil;
c) p relativitatii efectelor actului juridic civil.
----------------------------------------------------------------------6. Notiunea avns- cauz desemneaza:
a) participantii directi la incheierea actului jur civil;
b) tertii total straini de efectele actului jur civil;
c) tertii succesori ai partilor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Acea persoana care dobandeste o fractiune din patrimoniul autorului poarta denumirea de:
a) succesor universal;
b) succesoe cu titlu universal;
c) succesor particular.
----------------------------------------------------------------------------------------8. Creditorii chirografari reprezinta o categorie aparte de creditori, care:
a) nu au o garantie reala pentru creanta lor;
b) au o garantie speciala pentru creanta lor;
c) au un drept de gaj general asupra intregului patrimoniu al debitorului.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

9. Clasificarea actelor civile in constitutive, declarative si translative de drepturi,se realizeaza dupa:


a) scopul urmarit de parti;
b) efectele produse ;
c) corelatia dintre ele.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grile- capacitatea
1. Minorul de 16 ani ( barbat sau femeie) care a incheiat pentru motive temeinice o casatorie, este :
a) o persoana cu capacitate deplina de exercitiu;
b) o persoana cu capacitate restransa de exercitiu;
c) o persoana lipsita de capacitate de exercitiu.
----------------------------------------------------------------------------------------2. In dreptul nostru civil, sunt total lipsite de capacitate de exercitiu:
a) persoanele care nu au 14 ani;
b) persoanele care nu au 16 ani;
c) persoanele puse sub interdictie judecatoreasca.
------------------------------------------------------------------------------------3. Un minor de 16 ani care a incheiat un contract de munca este :
a) o persoana cu capacitate deplina de exercitiu;
b) o persoana cu capacitate restransa de exercitiu;
c) o persoana lipsita de capacitate de exercitiu.
-----------------------------------------------------------------4. Capacitatea persoanei juridice este guvernata de:
a) p specialitatii capacitatii de folosinta;
b) p generalitatii capacitatii de folosinta;
c) p egalitatii capacitatii de folosinta.

= 156
==========================================================================

27