Sunteți pe pagina 1din 12

Grile persoane

1. Minorul:
a) cu capacitate de ex restransa poate garanta datoriile unui frate doar cu acordul
ocrotitorului legal si al autoritatii tutelare
b) nu poate invoca in nicio forma,personal si singur, nulit actelor incheiate fara a avea
capacit de ex necesara, cata vreme nu a devenit major
c) cu capacitate de ex restransa poate incheia singur anumite acte de administrare

2. Curatela:
a) capabilului,odata instaurata, lipseste pe cel ocrotit de dr de a mai inheia singur acte
jur de dispozitie
b) nu este obligatorie pt cel desemnat curator, in sensul ca acesta poate refuza numirea
lui in aceasta calitate
c) e princ forma de ocrotire a minorului

3. Minorul
=care s-a casatorit nu poate fi tutore

4. La incetarea casatoriei, sotul care a luat prin casatorie numele celuilalt sot va
pastra ac nume:
= de drept, in cazul incetarii casatoriei prin decesul sotului sau

5. Modificarea:
=unui act de stare civila nu se poate realiza decat printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva si irevocabila

6. Domiciliul:
= de drept comun poate fi diferit de cel conventional, sub ac aspect persoana fizica
putand avea mai multe domicilii

7. Sunt actiuni in reclamatie de stare civila:


=actiunea in stabilirea filiatiei fata de tata
Grile persoane

8. Persoana juridica:
= care isi inceteaza existenta prin reorganizare nu intra niciodata in lichidare

9. O pers jur este romana daca:


= are stabilit sediul in Rom

10. Persoana fizica:


=nu poate renunta la posibilitatea dobandirii de drepturi viitoare nedeterminate

11. Divizarea
= presupune,ca regula, preluarea contractelor persoanei jur. divizate doar de catre una
din persoanele jur. care ii preiau patrimoniul

12. Nulitatea absoluta a persoanei juridice:


= poate fi acoperita daca pana la inchiderea dezbaterilor in fata primei instante de
judecata cauza de nulitate a fost inlaturata

13. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice:


= fara scop lucrativ este mai restransa decat a celorlalte persoane juridice
= divolvate inceteaza deplin numai dupa lichidarea acesteia
= fara scop lucrativ este imitata la aptitudinea de a avea drepturile si obligatiile civile
care sunt necesare pt realizarea scopului legal sau statuar

14. Domiciliul:
a) e locul unde pers fizica declara, in scopuri fiscale,ca isi are locuinta princ.
b) poate fi schimbat, daca o persoana fizica se muta in alt loc, cu intentia de a avea
acolo locuinta principala
c) real poate fi dovedit cu orice mijl de proba, chiar daca nu corespunde cu cel declarat,
si e opozabil tuturor tertilor

15. Persoana juridica:


a) poate incheia orice fel de acte jur aflate in concordanta cu scopul sau statuar chiar
daca a fost dizolvata
Grile persoane

b) supusa inregistrarii isi pastreaza capacit civ necesara operatiunilor de lichidare a


pasivului patrimonial, chiar dupa radierea din registrul in care a fost inscrisa
c) se dizolva, daca mijloacele intrebuintate pt realizarea unui scop licit au devenit
contrare legii sau ordinii publice

16. Turorele:
a) va fi intotdeauna desemnat de instanta de tutela
b) poate fi desemnat de parinte, prin contract de mandat constatat prin inscris
autentic
c) poate refuza continuarea tutelei, in cond in care aloca timp cresterii propriului sau
copil

17. Sunt actiuni in reclamatie de stare civila:


a) actiunea in stabilirea maternitatii
b) acttiunea de divort
c) actiunea in tagada paternitatii

18. Enuntati afirmatia corecta:


a) divizarea totala are efect extinctiv si poate avea efect creator
b) fuziunea are ca efect crearea unei pers jur noi
c) transformarea pers jur are loc fara incetarea existentei acesteia

19. Actiunea in tagada paternitatii poate fi formulata de catre:


a) sotul mamei, in termen de 3 ani de la data nasterii copilului
b) pretinsul tata biologic, in termen de 3 ani de la data la care a aflat de nasterea
copilului
c) mama copilului,in termen de 3 ani de la nasterea copilului

20. In cazul admiterii actiunii in stabilirea paternitatii copilului nascut in afara casatoriei,
numele de familie al acestuia:
a) poate ramane neschimbat
b) se va modifica in toate cazurile, copill urmand sa ia numele de fam al tatalui
c) poate fi determinat numai cu acordul ambilor parinti

21. Persoanele juridice:


a) raspund pt obligatiile asumate cu bunurile proprii si cu bunurile fondatorilor,daca legea nu
prevede expres altfel
b) de drept public se infiinteaza numai prin lege, ori prin acte administrative emise in temeiul
unei dispozitii exprese a legii
Grile persoane

c) pot fi declarate nule cu efecte retroactive

22. Minorul cu capacitate de exercitiu restransa:


a) care a incheiat un contract individual de munca cu incuviintarea parintilor sai poate dispune
singur de veniturile din munca dobandite
b) poate incheia acte de dispozitie cu incuviintarea ocrotitorului legal si a instantei de tutela,
chiar daca acestea sunt date duoa incheierea actului
c) poate incheia singur acte de dispozitie de mica valoare, daca termenele suspensive
convenite nu depasesc o durata rezoonabila

23. In perioada situata intre data incheierii actului de infiintare si data inregistrarii cu caracter
constitutiv, persoana juridica:
a) nu poate incheia acte jur
b) poate primi libertati, indiferent de obiectul acestora
c) poate incheia, in toate cazurile, numai actele juridice necesare pt ca persoana jur sa ia fiinta
in mod valabil

24. Ocrotirea minorului:


a) are loc prin instituirea tutelei,cand ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate pt o
perioada indelungata
b) prin tutela se realizeaza de catre tutore, precum si de catre consiliul de familie constituit din
oficiu de catre instanta de tutela
c) se poate realiza prin darea in plasament

25. In cazul declararii judecatoresti a mortii:


a) capacit de folosinta a celui declarat mort inceteaza a data ramanerii definitive a hot judecat.
b) hotararea declarativa de moarte poate fi anulata oricand, daca cel declarat mort este in
viata, ori daca este descoperit certificatul de deces al acestuia
c) data stab ca fiind cea a decesului nu mai poate fi rectificata

26. Capacitatea de folosinta a persoanei:


a) ia fiinta in toate cazurile doar odata cu nasterea persoanei fiz
b) inceteaza odata cu punerea sub interdictie a persoanei fizice
c) poate fi ingradita doar in cazurile si conditiile expres prevazute de lege

27. Actul juridic incheiat de un incapabil cu nerespectarea formalitatilor de abilitare prevazute


de lege:
a) e lovit de nulitate absoluta
b) poate fi anulat la cererea incapabilului
c) poate fi anulat si la cererea cocontractantului, daca acesta justifica un prejurdiciu
Grile persoane

28. Cand este necesara incuviintarea sau autorizarea actelor minorului:


a) aceasta poate fi data, cel mai tarziu, in momentul executarii actului
b) ac poate fi data si ulterior semnarii actului de administrare sau de dispozitie
c) aceasta poate fi data, cel mai tarziu, in momentul incheierii antecontractului de vanzare-
cumparare, in care cumparator e minorul de 15 ani

29. In materia actiunii in anularea actului facut de cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu
capacitate de exercitiu restransa:
a) persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdictie
judecatoreasca incapacitatea acestuia
b) pers capabile de a contracta pot opune minorului/ celui pus sub interdictie jud. incapacit ac.
c) act in anulare poate fi exercitata numai de reprezentantul legal/ocrotitorul legal,dupa caz

30. Plata facuta mostenitorilor legali sau legaturilor unor persoane, care reapare ulterior
hotararii declarative de moarte:

=de regula,este valabila si liberatorie, daca a fost facuta inainte de radierea dn registrul de stare
civila a mentiunii privitoare la deces

31. La incetarea adoptiei, adoptatul:

= pt motive temeinice, instanta poate incuviinta ca acesta sa pastreze numele dobandit prin
adoptie

32. Resedinta:
a) nu poate fi considerata domiciliu cand acesta nu este cunoscut
b) este acolo unde persoana fizica isi are locuinta secundara
c) este intotdeauna locul unde acea persoana se gaseste efectiv

33. Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de
ofiter de stare civila,cu respectarea tuturor prevederilor legale:

= sunt valabile, chiar daca acea peroana nu avea aceasta calitate, afara de cazul beneficiarii
acestor acte au cunoscut, in momentul intocmirii lor, lipsa acestei calitati

34. Instanta de tutela va numi un curator special:

= ori de cate ori intre tutore si minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce
trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui
Grile persoane

35. Actele prin care s-a hotarat reorganizarea persoanei juridice pot fi atacate prin opozitie:

= in termen de 30 de zile de la data cand cei interesati au luat cunostinta de aprobarea


reorganizarii,dar nu mai tarziu de un an de la data publicarii acesteia, sau, dupa caz, de la data
aprobarii acesteia de catre organul competent potrivit legii

36. In cazul reorganizarii persoanei juridice prin divizare partiala:

= se poate produce efectul creator

37. Minorul lipsit de capacitate de exercitiu:

= nu poate incheia singur acte de dispozitie de mica valoare, afectate de termen sau conditie ori
care sunt cu executare succesiva

38. Domiciliul:

=conventional poate avea ca titular si pe minorul sub 14 ani

39. Persoana juridica are recunoscuta capacitatea de a primi liberalitati:

=de la data actului de infiintare,indiferent daca liberalitatile ii sunt sau nu necesare

40. Constituie incapacitate de drept civil cu caracter de pedeapsa civila:

=acceptarea fortata a mostenirii

41. Curatela persoanei fizice capabile:

= NU impiedica incheierea actului juridic personal de catre cel ocrotit

42. Daca o persoana juridica incheie un act juridic pt care legea cere forma autentica ad
validitatem, administratorul persoanei juridice:

=poate semna singur actul in fata notarului public, neavand nevoie, in calitatea sa de
reprezentant legal, de o procura autentica

43. Actele incheiate de catre organele persoanei juridice, cu depasirea puterilor conferite prin
actul de constituire sau statut:

= sunt inopozabile persoanei juridice, dar numai daca tertii au cunoscut depasirea puterilor
Grile persoane

44. Domiciliul:

=persoanei care are mai multe locuinte este acolo unde aceasta declara ca are locuinta
principala

45. O persoana fizica,scriitor, care a publicat mai multe romane de succes sub pseudonim:

= poate cere instantei interzicerea folosirii aceluiasi pseudnim de catre o alta pers. fizica

46. In materia persoanei juridice:

= constatarea nulitatii absolute a actului constitutiv atrage nulitatea absoluta a persoanei


juridice,insa aceasta sanctiune poate fi acoperita

47. Minorul de 17 ani:

= poate solicita acordarea capacitatii depline de exercitiu

48. In cazul unei persoane fizice imbarcate intr-o aeronava doborata de o racheta antiaeriana
fara a exista supravietuitori:

= actul de deces se va intocmi ulterior pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare a mortii

49. Persoana juridica fara scop lucrativ:

= poate face donatii

50. Pt garantarea obligatiei lui B de a restitui imprumutul de 100.000 de euro contractat la


1.01.2012, A beneficiaza de o ipoteca asupra apartamentului lui B, in valoare de 60.000 de
euro. Daca imprumutul trebuia trebuia restituit la 1.03.2012, atunci la 1.01.2016:

= A poate valorifica ipoteca, realizandu-si creanta partial( peste 60 000 euro), dar nu va putea
urmari si alte bunuri din patrimoniul lui B pt restul datoriei

51. Dupa divortul parintilor, domiciliul minorului:

= va fi la tutore, daca ambii parinti au fost decazuti din drepturile parintesti

52. Data prezumata a mortii este:

= data de la care hotararea ramasa definitiva a stabilit-o ca fiind aceea a mortii


Grile persoane

53. Curatela se instituie:

= daca o persoana a disparut fara a exista informatii despre ea si nu a lasat un mandatar sau un
administrator general

54. Un act de stare civila poate fi anulat:

= doar in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive

55. Starea civila se poate dovedi:

= prin orice mijloc de proba, daca intocmirea actului de stare civila a fost omisa

56. Ocrotirea majorului:

= se concretizeaza prin posibilitatea anularii actelor incheiate de persoana pusa sub interdictie
judecatoreasca, chiar daca ar fi avut discernamant la data incheierii lor

57. Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatata/declarata de instanta judecatoreasca


daca:

= NU a fost subscris si varsat integral capitalul social minim prevazut pentru categoria respectiva
de persoana juridica

58. Este actiune in contestatie de stat:

= actiunea in tagada paternitatii copilului din casatorie

59. Daca un administrator al unei persoane juridice a fost revocat din functie:

= poate fi despagubit daca revocarea a fost intempestiva sau nejustificata si a suferit un


prejudiciu

60. Instanta de tutela va numi un curator special:

= ori de cate ori inntre tutore si minor de ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce
trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui

61. Actele prin care s-a hotarat reorganizarea persoanei juridice pot fi atacate prin opozitie:

= in termen de 30 de zile de la data cand cei interesati au luat cunostinta de aprobarea


reorganizarii, dar nu mai tarziu de un an de la data publicarii acesteia sau, dupa caz, de la data
aprobarii acesteia de catre organul competent, potrivit legii
Grile persoane

62. Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de
ofiter de stare civila, cu respectarea tuturor prevederilor legale:

= sunt vaabile, chiar daca acea persoana nu avea aceasta calitate, afara de cazul in care
beneficiarii acestor acte au cunoscut, in momentul intocmirii lor, lipsa acestei calitati

63. Plata facuta mostenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior
hotararii declarative de moarte:

= de regula, este valabila si liberatorie, daca a fost facuta inainte de radierea din registrul de
stare civila a mentiunii privitoare la deces

64. La incetarea adoptiei, adoptatul:

= pt motive temeinice, instanta poate incuviinta ca acesta sa pastreze numele dobandit prin
adoptie

65. Cand este necesara incuviintarea sau autorizarea actelor minorului:

= aceasta poate fi data, cel mai tarziu, in momentul incheierii antecontractului de vanzare-
cumparare, in care cumparator e minorul de 15 ani

66. In materia actiunii in anularea actului facut de cel lipsit de capacitate de exercitiu sau de
capacitate de exercitiu restransa:

= persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdictie
judecatoreasca incapacitatea acestuia

70. Minorul lipsit de capacitate de exercitiu:

= necasatorit il poate recunoaste singur,fara nicio incuviintare, pe copilul sau,daca are


discernamant la momentul recunoasterii

71. Actele juridice incheiate de fondatorii unei persoane juridice in curs de constituire cu
nerespectarea puterilor conferite pt infiintarea persoanei juridice:

= sunt inopozabile persoanei juridice,dar aceasta, dupa ce dobandeste personalitate juridica,le


poate ratifica

72. Minorul cu capacitate de exercitiu restransa aflat sub tutela:

=poate accepta oferta de donatie, cu incuviintarea scrisa a tutorelui, fara a fi necesara


autorizarea instantei de tutela
Grile persoane

73. Nu este susceptibil de confirmare:

= actul juridic incheiat de persoana pusa sub interdictie judecatoreasca, atunci cand aceasta
trebuia sa fie reprezentata

74. Curatorul special numit de instanta de tutela pentru ingrijirea si reprezentarea celui a carui
punere sub interdictie judecatoreasca se solicita, precum si pt administrarea bunurilor acestuia:

= are drepturile si obligatiile stabilite de lege in sarcina tutorelui, care i se aplica in mod
corespunzator

75. Dupa anularea hotararii declarative de moarte, cel care a fost declarat mort poate cere:

= restituirea prin echivalent a bunului instrainat cu titlu oneros de catre mostenitorul aparent de
buna-credinta unui tert de buna-credinta

76. Pierde capacitatea de exercitiu deplina:

= minorul care a fost de rea-credinta la inchieierea casatoriei anulate

77. Dupa anularea hotararii declarative de moarte, cel care a fost declarat mort poate cere:

= tertului subdobanditor cu titlu gratuit inapoierea bunului sau, chiar daca acesta din urma a fost
de buna-credinta

78. Efectul creator si efectul extinctiv se produc intotdeauna in cazul reorganizarii persoanei
juridice prin:

= fuziune prin conntopire sau transformare

79. Minorul cu capacitate de exercitiu restransa aflat sub ocrotirea parintilor:

= poate fi obligat la restituirea prestatiilor ca urmare a anularii actului juridic, de regula, doar in
limita folosului realizat

80. Tutela inceteaza:

= in cazul ridicarii interdictiei judecatoresti pt cel putin unul dintre parinti

81. Nu pierde capacitatea de exercitiu deplina:

= minorul din a carui culpa exclusiva a fost pronuntat divortul


Grile persoane

82. Minorul lipsit de capacitate de exercitiu aflat sub tutela:

= poate incheia acte juridice privitoare la indeletnicirile sale sportive, cu incuviintarea tutorelui

83. Sunt actiuni in modificare de stat:

= actiunea de divort

84. Minorul cu capacitate de exercitiu restransa:

=poate incheia singur acte de administrare nelezionare

85. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice:

= se poate dobandi si direct prin efectul actului de infiintare, emis de autoritatea competenta,cum
este cazul institutiilor de stat

86. Persoana fizica pierde capacitatea de folosinta:

= la data retinuta ca data a mortii in hotararea judecatoreasca declarativa de moarte

87. Donatia facuta de catre o societate comerciala sotiei administratorului sau este:

= un act juridic lovit de nulitate absoluta

88. Sunt considerate cauze de nulitate relativa:

= lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil

89. Minorul :

= lipsit de capacitate de exercitiu poate solicita personal si singur inscrierea in cartea funciara a
dreptului sau de ipoteca

90. Sunt fapte de stare civila:

= decesul

91. Prin casatorie:

=minorul de buna credinta pastreaza capacitatea de exercitiu deplina chiar si in cazul anularii
casatoriei
Grile persoane

92. In cazul declararii judecatoresti a mortii,cel declarat mort:

= poate pretinde plata datoriilor de catre.....(nu se vede) daca acestia au platit anterior
mostenitorilor sai, cata vreme plata a fost facuta dupa radierea.....din registrul de stare civila cu
privire la deces

93. Sunt actiuni in contestatie de stare civila:

= actiunea in tagada paternitatii

94. Divizarea persoanei juridice:

= presupune si transmiterea cu titlu universal

95. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice:

= poate fi recunoscuta si ianintea dobandirii personalitatii juridice?

96. Incapacitatile speciale de folosinta:

= nu pot fi prezumate, ci trebuie prevazute expres de catre lege???