Sunteți pe pagina 1din 29

LG

Echipament pentru climatizare tip multi


MANUAL DE UTILIZARE
nainte de instalare, echipamentul pentru
climatizare trebuie s fie aprobat de furnizorul
de energie electric .
(Normele EN 61000-2, EN 61000-3).

IMPORTANT
Citi i cu aten ie acest manual de utilizare
nainte de a instala i utiliza acest
echipament pentru climatizare.
P stra i manualul pentru referin e
ulterioare.

Manual de utilizare pentru echipament pentru climatizare tip multi

CUPRINS
M suri de siguran ..........................

nainte de punerea n func iune.........

Instruc iuni de utilizare ....................

Telecomanda.................................

Utilizarea telecomenzii.................

10

Caracteristici suplimentare................

18

ntre inere i service..........................

22

Recomand ri................................

27

Probleme n func ionare...............

28

DATE IMPORTANTE
nscrie i aici modelul i seria:
Num r model
Num r serie
Le pute i g si pe eticheta lateral a fiec rei unit i.
Nume dealer
Data cump r rii
Ata a i de aceast pagin i factura deoarece
ave i nevoie de aceasta pentru a face dovada
cump r rii.
CITI I ACEST MANUAL
n interiorul acestui manual ve i descoperi
recomand ri importante privind ntre inerea i
func ionarea corespunz toare a aparatului. Cu
pu in aten ie din partea dumneavoastr , ve i
economisi timp i bani de-a lungul utiliz rii acestui
aparat.
Ve i descoperi r spunsuri la ntreb ri comune n
tabelul cu indicii privind problemele tehnice. Dac
ve i studia acest tabel, este posibil s nu mai fie
nevoie s apela i la un centru de service autorizat.
ATEN IE
Contacta i un centru de service autorizat pentru
repararea i ntre inerea acestui echipament.
Contacta i un instalator pentru a instala echipament.
Echipamentul pentru climatizare nu trebuie s fie
utilizat f r supraveghere de copiii mici i de
persoanele cu dizabilit i.
Copiii mici trebuie s fie supraveghea i pentru ca
ace tia s nu se joace cu acest echipament.
Atunci cnd este nevoie s nlocui i cablul de
alimentare, acest lucru trebuie s fie realizat doar de
personalul unui centru de service autorizat i utiliznd
numai piese de schimb originale.
Instalarea echipamentului pentru climatizare trebuie
s se realizeze n concordan
cu Codul Electric
Na ional de c tre personal calificat.

M suri de siguran

Pentru a preveni r nirea utilizatorului sau a altor persoane precum i avarierea altor produse, respecta i
urm toarele instruc iuni.
Utilizarea incorect datorit nerespect rii instruc iunilor va produce leziuni sau avarii. Gradul de risc este
marcat cu ajutorul urm toarelor simboluri:

AVERTIZARE
ATEN IE

Acest simbol indic posibilitatea de producere a unor leziuni serioase


sau chiar a decesului.
Acest simbol indic posibilitatea de producere a unor leziuni sau
avarii.

Semnifica ia simbolurilor utilizate n acest manual este prezentat mai jos.

Nu face i acest lucru.


Respecta i instruc iunile.

AVERTIZARE

Instalare_______________________________________________________________________

Nu dezasambla i i nu repara i dumneavoastr


produsul.

Produsul trebuie conectat la o priz prev zut cu


mp mntare.

Lua i leg tura cu un centru de service autorizat.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Nu utiliza i materiale explozive i gaze


inflamabile n apropierea produsului.

Nu instala i produsul n zone n care exist


posibilitatea scurgerii de gaze.

n caz contrar, exist pericol de incendiu sau de


deteriorare a produsului.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Nu instala i produsul pe un suport de instalare


defect.

Ave i grij cnd scoate i produsul din ambalaj i


cnd l instala i.

n caz contrar, exist pericol de accidentare.

V pute i r ni n marginile ascu ite.

Instalarea produsului trebuie efectuat de c tre


instalatori autoriza i sau de c tre persoanele
calificate de la centrele de service autorizate.
n caz contrar, exit pericol de incendiu,
electrocutare, explozie sau accidentare.

Nu instala i produsul pe un suport de instalare


defect.

Conexiunile electrice trebuie efectuate de c tre


electricieni autoriza i sau de c tre persoanele
calificate de la centrele de service autorizate.
Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Nu utiliza i un cablu de alimentare deteriorat.

ntotdeauna, pe ntrerup torul principal trebuie


instalat un ntrerup tor de circuit.

n cazul neinstal rii unui astfel de ntrerup tor,


exist pericol de incendiu sau electrocutare.

n caz contrar, exist pericol de accidentare.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Utilizare_______________________________________________________________________

Nu atinge i (utiliza i) produsul dac ave i minile


ude.

n cazul n care produsul emite mirosuri ciudate sau


eman fum, opri i func ionarea acestuia. Opri i de la
ntrerup tor i scoate i techerul cablului de alimentare
din priz .

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Nu amplasa i radiatoare sau alte surse


generatoare de c ldur n apropierea cablului de
alimentare.
n caz contrar, exist pericol de incendiu sau
electrocutare.

Nu turna i ap pe p r ile electrice.

Aerisi i bine nc perea dac n acea nc pere este


o sob , etc.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Exist pericolul ca produsul s nu mai


func ioneze corect i de electrocutare.

Dac produsul nu va fi utilizat o perioad


ndelugat de timp, deconecta i techerul cablului
de alimentare de la priz .
Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

n caz contrar, poate apare o lips de oxigen.

Nu a eza i obiecte grele pe cablul de alimentare.

Dac produsul a fost scufundat n ap , lua i


leg tura cu un centru de service autorizat.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Nu ndep rta i carcasa produsului.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Nu conecta i/deconecta i ntrerup torul sau


techerul cablului de alimentare al produsului n
timpul func ion rii acestuia.
Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Nu desface i grila prin care se realizeaz admisia


aerului, n timpul func ion rii produsului.

Nu atinge i p r ile metalice ale produsului n timp


ce scoate i filtrul de aer.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Exist pericolul s v r ni i.

Nu permite i copiilor s se urce pe produs.

Nu v urca i pe produs i nu a eza i obiecte pe


acesta.

Exist pericol de accidentare a copiilor.

Exist pericolul s v r ni i i produsul se poate


deteriora.

Ave i grij s nu p trund ap n interiorul


produsului.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

AVERTIZARE

Instalare_______________________________________________________________________________

Verifica i ntotdeauna dup instalarea


produsului s nu existe scurgeri de agent de
refrigerare.
Exist pericolul ca produsul s nu func ioneze
corect.

Furtunul de evacuare trebuie instalat astfel nct


s se asigure o evacuare optim .

Produsul trebuie transportat de cel pu in dou


persoane.

Produsul trebuie a ezat la nivel n momentul


instal rii.

n caz contrar, exist pericolul s v r ni i.

n caz contrar, exist pericolul ca apa s se


scurg incorect.

n caz contrar, echipamentul va produce vibra ii


sau exist scurgeri de ap .

Produsul trebuie instalat astfel nct zgomotul s


nu deranjeze vecinii.

Poate fi nepl cut pentru vecini.

Utilizare_______________________________________________________________________

Nu v expune i pielea la ac iunea direct a


fluxului de aer.

n cazul n care exist scurgeri de gaz din produs,


deschide i fereastra pentru a aerisi nc perea.

Exist pericolul s v pune i s n tatea n


pericol.
Scoate i techerul cablului de alimentare din
priz cnd cur a i produsul.

Exist pericol de incendiu sau electrocutare.

Nu utiliza i acest produs pentru p strarea


legumelor, aparatelor de precizie, operelor de
art etc.
Exist pericolul deterior rii acestora.

Exist pericol de explozie sau incendiu.

Nu expune i animalele de companie sau plantele


la ac iunea direct a fluxului de aer.
Exist pericolul v t m rii animalelor sau
distrugerii plantelor.
Opri i func ionarea produsului n timpul
furtunilor nso ite de desc rc ri electrice.

Nu bloca i orificiile de admisie sau de evacuare a


aerului.

Exist pericol de electrocutare sau de defectare a


produsului.
Fixa i bine filtrele. Cur a i filtrele cel pu in o
dat la dou s pt mni.

Exist pericolul deterior rii produsului.

n caz contrar, produsul nu va func iona


corespunz tor.
Nu be i apa evacuat din produs.

terge i carcasa produsului cu un material texil


moale i uscat. Nu utiliza i cear , tiner,
detergen i abrazivi etc.
Exist pericolul modific rii aspectului
produsului.
Nu introduce i degetele sau alte obiecte prin
orificiile de admisie/evacuare a aerului.

Apa evacuat nu este potabil .

Nu utiliza i produsul ntr-un spa iu nchis o


perioad ndelungat de timp.

Exist pericolul s v r ni i.

Nu l sa i produsul s func ioneze timp


ndelungat dac n nc pere este umiditate sau
dac u a sau fereastra sunt deschise.
Se va produce condens i apa se poate scurge
pe mobil i o va deteriora.
nlocui i bateriile uzate cu 2 baterii noi, de
acela i tip.

Exist pericol de sufocare.

Nu v urca i pe un scaun instabil pentru a realiza


ntre inerea produsului, etc.

Exist pericolul s v r ni i.

Nu renc rca i i nu desface i bateriile. Nu


arunca i bateriile n foc.

n cazul n care lichidul scurs din baterii intr n


contact cu pielea sau hainele, cl ti i bine cu ap
rece.
Exist pericolul s v pune i s n tatea n
pericol.

Exist pericol de incendiu sau explozie.

Produsul trebuie conectat la o priz care s aiv


acela i voltaj cu cel indicat pe pl cu a cu date
tehnice.
n caz contrar, exist pericol de incendiu sau
electrocutare.

nainte de utilzare
Preg tirea pentru punere n func iune
1.
2.
3.
4.

Contacta i o persoan autorizat pentru a instala echipamentul.


Introduce i corespunz tor techerul n priz .
Utiliza i un circuit separat.
n cazul n care cablul de alimentare / techerul este avariat, acesta poate fi nlocuit doar
cu unul autorizat.

Utilizare
1. Dac v expune i pe termen ndelungat la ac iunea direct a curentului de aer, v va fi
afectat s n tatea.
2. Pentru a preveni lipsa de oxigen, aerisi i nc perea dac utiliza i aparatul mpreun cu un
cuptor sau un alt echipament de nc lzire.
3. Nu utiliza i echipamentul pentru climatizare n alte scopuri (de exemplu pentru a pastra
aparate de precizie, alimente, plante sau obiecte de art ). Le pute i avaria.

Cur are i ntre inere


1. Nu atinge i p rtile metalice ale aparatului atunci cnd ndep rta i filtrul. V pute i r ni din
cauza marginilor ascu ite.
2. Nu utiliza i apa pentru a cur a partea interioar a echipamentului de climatizare. Prin
expunerea la ac iunea apei, pot fi afectate izola iile i v pute i electrocuta.
3. Atunci cnd cur ati aparatul, asigura i-v de faptul c alimentarea i circuitul de
ntrerupere sunt oprite. Ventilatorul se rote te la o vitez foarte mare n timpul utiliz rii.
V pute i r ni n cazul n care aparatul porne te n timp ce este cur at partea interioar a
aparatului.

Service
Pentru repara ii i ntre inere, contacta i un centru de service autorizat.

Simbolurile utilizate n acest manual


Acest simbol avertizeaz asupra pericolului de electrocutare.
Acest simbol avertizeaz asupra pericolelor ce pot avaria
echipamentul de climatizare.
OBSERVA IE Acest simbol indic observa iile speciale.

Instruc iuni de utilizare


Telecomanda
1.

ndep rta i capacul compartimentului pentru baterii, prin


culisarea acestuia n direc ia indicat de s geat .

2.

Introduce i noile baterii, avnd grij s respecta i polarit ile.

3.

Pune i capacul la loc, prin culisare.

OBSERVA IE
Utiliza i 2 baterii tip AAA (1,5 vol i). Nu utiliza i baterii
renc rcabile.

Depozitare i recomand ri pentru utilizarea telecomenzii

Telecomanda poate fi depozitat n suportul montat pe perete cu ajutorul uruburilor.

Pentru a pune n func iune echipamentul pentru climatizare, direc iona i telecomanda c tre receptorul de
semnal.

Tip standard

Tip Artcool

Tip Artcool Deluxe

Tip Artcool oglind

Receptor semnal
Recep ioneaz semnalul de la telecomand . (Sunetul pentru recep ionarea semnalului:
dou semnale sonore scurte i unul lung).
Indicatoare luminoase n timpul utiliz rii
: Se aprinde n timpul utiliz rii echipamentului
Pornit/Oprit
pentru climatizare.
: Se aprinde n timpul func ion rii modului Sleep.
Mod Sleep
Receptor
semnal

Cronometru
Mod decongelate

Indicatoare luminoase

Indicatoare luminoase

: Se aprinde n timpul utiliz rii cronometrului.


: Se aprinde n timpul modului de decongelare sau
n timpul utiliz rii modului Hot Start (numai
pentru modelele cu pomp de c ldur )
: Se aprinde n timpul utiliz rii unit ii exterioare.
(doar pentru modul de r cire).

FUNC IONARE
UNITATE
EXTERIOAR
Recep ioneaz semnalul de la telecomand . (Sunetul pentru recep ionarea semnalului:
dou semnale sonore scurte i unul lung).
Indicatoare luminoase n timpul utiliz rii
: Se aprinde n timpul utiliz rii echipamentului
Pornit/Oprit
pentru climatizare.
: Se aprinde n timpul func ion rii modului
Mod Sleep
Sleep.
: Se aprinde n timpul utiliz rii cronometrului.
Cronometru
: Se aprinde n timpul modului de decongelare
Mod decongelate
sau n timpul utiliz rii modului Hot Start (numai
pentru modelele cu pomp de c ldur )
: Se aprinde n timpul utiliz rii unit ii
Func ionare unitate
exterioar
exterioare.
(doar pentru modul de r cire).
: Se aprinde n timpul utiliz rii modului de
PLASMA
purificare cu PLASMA
Semnifica iile pictogramelor
Se aprinde n timpul modului de r cire.
R cire
Func ionare automat
Deumidificare
nc lzire

Se aprinde n timpul modului de func ionare


automat .
Se aprinde n timpul modului de deumidificare.

Mod Sleep
Cronometru

Se aprinde n timpul modului de nc lzire


(numai la modelele cu pomp de c ldur ).
Se aprinde n timpul opera iunii de control al
decongel rii sau n timpul modului Hot Start.
Se aprinde n timpul modului de circulare a
aerului.
Se aprinde n timpul modului Sleep.
Se aprinde n timpul func ion rii cronometrului.

Mod auto cur are

Se aprinde n timpul modului de auto cur are.

Decongelare
Mod circulare aer

Mod Jet Cool


Plasma
Vitez ventilator (mic )
Vitez medie
Vitez mare
CHAOS
Indicator temperatur
dorit
Simbol temp. dorit
Simbol temp. camer

Se aprinde n timpul modului Jet Cool.


Se aprinde n timpul modului de purificare cu
plasma.
Se aprinde cnd viteza ventilatorului este mic .
Se aprinde cnd viteza ventilatorului este medie.
Se aprinde cnd viteza ventilatorului este mare.
Se aprinde cnd viteza ventilatorului este
Chaos.
Pentru modurile de r cire, deumidificare i
nc lzire se afi eaz temperatura dorit .
R cire
Deumidificare
nc lzire

:18-300C
:18-300C
:16-300C

Al:
Po:
Lo:

Func ioare automat


Jet Cool
Mod testare

Pornit/Oprit
Mod Sleep
Cronometru
Mod decongelate
Plasma
Indicator temperatur
dorit

: Se aprinde n timpul utiliz rii echipamentului


pentru climatizare.
: Se aprinde n timpul func ion rii modului
Sleep.
: Se aprinde n timpul utiliz rii cronometrului.
: Se aprinde n timpul modului de decongelare
sau n timpul utiliz rii modului Hot Start (numai
pentru modelele cu pomp de c ldur )
Se aprinde n timpul modului de purificare cu
plasma.
Pentru modurile de r cire, deumidificare i
nc lzire se afi eaz temperatura dorit .
R cire
Deumidificare
nc lzire

:18-300C
:18-300C
:16-300C

Al:
Po:
Lo:

Func ioare automat


Jet Cool
Mod testare

Utilizarea telecomenzii
Telecomanda transmite sistemului semnalele.
1. BUTON PORNIT/OPRIT
Echipamentul ncepe s func ioneze n momentul
n care este ap sat acest buton i se opre te prin
ap sarea aceluia i buton.
2. BUTON SELECTARE MOD UTILIZARE
Este utilizat pentru selectarea
modului de utilizare.
(pomp
(numai r cire)
de c ldur )
3.BUTOANE SETARE TEMPERATUR CAMER
Este utilizat pentru setarea temperaturii
camerei.

Transmi tor
semnal

4.BUTON PENTRU SELECTAREA VITEZEI


VENTILATORULUI UNIT II INTERIOARE
Este utilizat pentru selectarea celor patru trepte
de vitez ale ventilatorului: mic , medie, mare
i CHAOS.
5. JET COOL
Este utilizat pentru a activa r cirea/nc lzirea
rapid (R cirea/nc lzirea rapid func ioneaz cu
ventilatorul la vitez mare)
6. BUTON TEHNOLOGIE CHAOS SWING
Este utilizat pentru a porni sau a opri mi carea
lamelelor i pentru setarea direc iei sus/jos a
curentului de aer.
7. BUTOANE ACTIVARE/DEZACTIVARE
CRONOMETRU
Sunt utilizate pentru a seta ora la care dori i s nceap
func ionarea echipamentului sau s se opreasc func ionarea
acestuia.
8. BUTOANE SETARE TIMP
Sunt utilizate pentru setarea timpului.
9. BUTON SETARE/ANULARE CRONOMETRU
Este utilizat pentru a seta cronometrul n momentul n care se
ajunge la perioada de timp dorit i pentru a anula func ionarea
cronometrului.
10.BUTON MOD AUTOMAT SLEEP
Este utilizat pentru setarea modului automat sleep
11. BUTON CIRCULARE AER
Este utilizat pentru circularea aerului n camer , f r r cire sau
nc lzire.
12. BUTON VERIFICARE TEMPERATUR CAMER
Este utilizat pentru verificarea temperaturii din camer .
13. PLASMA (OP IONAL)
Este utilizat pentru a activa sau dezactiva func ia de purificare cu
plasma.
14. BUTON RESETARE
Se ini ializeaz telecomanda.
15. BUTON 2ND F
Acest buton trebuie ap sat nainte de utilizarea func iilor care sunt
scrise cu albastru la baza butoanelor.

Clapet
(deschis )

Mod de utilizare
R cire
Func ionare automat
Deumidificare
nc lzire
Model r cire (

),Model cu pomp de c ldur (

16. AUTO CUR ARE


Este utilizat pentru setarea modului de auto cur are.
17. LUMINOZITATE INDICATOARE
Este utilizat pentru a controla luminozitatea afi ajului.
18. BUTON CONTROL DIREC IE FLUX DE AER
PE ORIZONTAL (NU ESTE DISPONIBIL LA
TOATE MODELELE)
Este utilizat pentru a controla direc ia fluxului de aer pe
orizontal .

10

R cire

1. Ap sa i butonul pornit/oprit.

Echipamentul va emite un semnal sonor.

2. Deschide i clapeta telecomenzii. Pentru a selecta modul de r cire,

ap sa i butonul pentru selectarea modului de utilizare. De fiecare dat


cnd ap sa i acest buton, modul de utilizare se modific n direc ia
indicat de s geat .

R cire
(numai
r cire

Auto

Deumidificare

pomp
de c ldur )

nc lzire
(numai modelele cu
pomp de c ldur )

3. Seta i o temperatur

mai sc zut dect temperatura camerei.


Temperatura poate fi setat la o valoare cuprins ntre 180C i 300C i
poate fi modificat cu cte 10C.
Pentru a m ri temperatura.
Pentru a mic ora temperatura

4. Seta i viteza ventilatorului unit

ii interioare:
mic , medie, mare sau CHAOS. La fiecare ap sare a
butonului, viteza se modific .

Jet de aer natural prin tehnologie CHAOS logic


Pentru un aer ct mai proasp t, ap sa i butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului unit ii interioare i
seta i modul CHAOS. n acest mod, jetul de aer se va sim i ca o adiere natural , prin modificarea automat a
vitezei ventilatorului n conformitate cu func ia CHAOS logic.

11

Func ionare automat

1. Ap sa i butonul pornire/oprire.

Echipamentul va emite un semnal sonor

2. Deschide i clapeta telecomenzii. Pentru a selecta modul de

func ionare automat , ap sa i butonul pentru selectarea modului de


utilizare. De fiecare dat cnd ap sa i acest buton, modul de utilizare se
modific n direc ia indicat de s geat .

R cire
(numai
r cire

pomp
de c ldur )

Auto

Deumidificare

nc lzire
(numai modelele cu
pomp de c ldur )

3. Temperatura

i viteza ventilatorului unit ii interioare sunt setate n


mod automat de c tre sistemul de control electronic, n func ie de
temperatura camerei. Dac dori i s modifica i temperatura setat a
camerei, ap sa i butonul pentru setarea temperaturii camerei.
Temperatura setat va fi modificat n func ie de temperatura camerei.
Pentru a m ri temperatura.
Pentru a mic ora temperatura

N TIMPUL FUNC ION RII AUTOMATE:


o Nu pute i modifica viteza ventilatorului unit ii interioare. Aceasta a fost setat prin regila Fuzzy.
o Dac echipamentul nu func ioneaz a a cum v dori i, comuta i manual la un alt mod. Echipamentul nu
va comunta automat de la modul de r cire la modul de nc lzire sau invers. Trebuie s seta i din nou
modul i temperatura dorit .
o n timpul func ion rii automate, prin ap sarea butonului pentru ehnologia CHAOS, lamelele se vor
mi ca automat m sus i n jos. Dac dori i s opri i mi carea automat a lamelelor, ap sa i din nou
butonul pentru tehnologia CHAOS.

12

Deumidificare

1. Ap sa i butonul pornire/oprire.

Echipamentul va emite un semnal sonor

2.

Deschide i clapeta telecomenzii. Pentru a selecta modul de


deumidificare, ap sa i butonul pentru selectarea modului de utilizare. De
fiecare dat cnd ap sa i acest buton, modul de utilizare se modific n
direc ia indicat de s geat .

R cire
(numai
r cire

Auto

pomp
de c ldur )

Deumidificare nc lzire
(numai modelele cu
pomp de c ldur )

3. Seta i viteza ventilatorului unit

ii interioare:
mic , medie, mare sau CHAOS. La fiecare ap sare a
butonului, viteza se modific .

JET DE AER NATURAL PRIN TEHNOLOGIA CHAOS LOGIC


o Pentru un aer ct mai proasp t, ap sa i butonul pentru selectarea
vitezei ventilatorului unit ii interioare i seta i modul CHAOS.
n acest mod, jetul de aer se va sim i ca o adiere natural , prin
modificarea automat a vitezei ventilatorului n conformitate cu
func ia CHAOS logic.

N TIMPUL MODULUI DE DEUMIDIFICARE


Dac selecta i acest mod cu ajutorul butonului de selectare a modului de utilizare, aparatul va activa
func ia de deumidificare. Se vor seta automat temperatura camerei i volumul de aer pentru a asigura
deumidificarea.
n acest caz, temperatura setat nu este afi at pe telecomand i nu ve i putea controla temperatura
camerei.
n timpul acestei func ii, volumul de aer este setat automat n func ie de algoritmul utilizat, astfel nct
atmosfera din interiorul camerei s r mn pl cut i n sezonul foarte umed.

13

nc lzire (doar pentru modelele cu pomp de c ldur )

1. Ap sa i butonul pornire/oprire.

Echipamentul va emite un semnal sonor

2. Deschide i clapeta telecomenzii. Pentru a selecta modul de nc lzire,

ap sa i butonul pentru selectarea modului de utilizare. De fiecare dat


cnd ap sa i acest buton, modul de utilizare se modific n direc ia
indicat de s geat .

R cire

Auto

Deumidificare nc lzire
(numai modelele cu
pomp de c ldur )

3.

Seta i o temperatur mai mare dect temperatura camerei.


Temperatura poate fi setat la o valoare cuprins ntre 160C i 300C i
poate fi modificat cu cte 10C.
Pentru a m ri temperatura.

Pentru a mic ora temperatura

4. Seta i viteza ventilatorului unit

ii interioare: mic ,
medie, mare sau CHAOS. La fiecare ap sare a
butonului, viteza se modific .

JET DE AER NATURAL PRIN TEHNOLOGIE CHAOS LOGIC


o Pentru un aer ct mai proasp t, ap sa i butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului unit ii interioare
i seta i modul CHAOS. n acest mod, jetul de aer se va sim i ca o adiere natural , prin modificarea
automat a vitezei ventilatorului n conformitate cu func ia CHAOS logic.

14

Func ia Jet Cool

1. Ap sa i butonul pornire/oprire.

Echipamentul va emite un semnal sonor

2. Ap sa i butonul Jet Cool pentru a utiliza modul


de r cire rapid iar echipamentul pentru climatizare
va func iona la viteza maxim a ventilatorului, n
modul de r cire.

3.

Pentru a anula modul Jet Cool, ap sa i butonul Jet Cool din nou,
butonul pentru setarea vitezei ventilatorului sau butonul pentru setarea
temperaturii camerei iar echipamentul pentru climatizare va func iona
la viteza maxim a ventilatorului n modul de r cire.

sau

sau

OBSERVA IE
o Func ia Jet Cool n timpul modului de nc lzire este disponibil numai pentru tipul Artcool.
o n timpul modului JET COOL, n orice moment, echipamentul pentru climatizare va ncepe s evacueze
aer rece la o vitez foarte mare timp de 30/60 de minute setnd temperatura camerei la 18C/300C.
Este utilizat n mod special pentru a mic ora temperatura camerei ct mai rapid n zilele c lduroase de
var .
o Pentru a reveni la modul normal de r cire, trebuie s ap sa i fie butonul de selectare a modului de
utilizare, butonul pentru selectarea volumului de aer sau pentru setarea temperaturii, fie butonul JET
COOL din nou.

15

Modul de purificare cu NANO PLASMA (Op ional)

1. Ap sa i butonul pornire/oprire.

Echipamentul va emite un semnal sonor

2.

Deschide i clapeta telecomenzii. Ap sa i


butonul pentru ACTIVAREA/DEZACTIVAREA
modului de purificare cu PLASMA. Cnd ap sa i
butonul modul va fi activat. Pentru a dezactiva
modul, ap sa i din nou acela i buton.

3. Seta i viteza ventilatorului unit

ii interioare:
mic , medie, mare sau CHAOS. La fiecare ap sare
a butonului, viteza se modific .

*Modul de purificare a aerului (PLASMA) este


disponibil n modul de nc lzire i n cadrul altor
opera iuni.

Numai mod de purificare cu PLASMA


Dac ap sa i butonul PLASMA, ncepe s func ioneze modul
de purificare cu NANO PLASMA.
La fiecare ap sare a butonului
ventilatorului.

16

, se modific viteza

Utilizare 2nd F (Func ii suplimentare)

1. Ap sa i butonul pornire/oprire.

Echipamentul va emite un semnal sonor

2. Deschide i clapeta telecomenzii

i ap sa i butonul 2ndF pentru a


utiliza func iile care sunt tip rite cu albastru n partea de jos a
butoanelor.
(Verifica i ca simbolul corespunz tor acestei func ii s apar pe afi aj).
Aceste butoane pot fi utilizate pentru setarea cronometrului astfel:

3. Func ia 2ndF va dispare de pe afi aj n mod automat dup

cteva
secunde sau dac ap sa i din nou butonul corespunz tor acesteia.

Pentru mai multe detalii, v rug m s citi i informa iile


de pe pagina urm toare

17

Func ii suplimentare
Pentru a anula modul automat sleep, ap sa i butonul
pentru modul automat sleep de cteva ori pn cnd

Modul Sleep

simbolul

1. Ap sa i butonul pentru modul automat


sleep, pentru a seta ora la care dori i ca
func ionarea echipamentului s se opreasc
automat.
2. Prin ap sarea butonului pentru modul automat
sleep, cronometrul poate fi setat de la 1 la 7 ore, n
intervale de cte o or . Pentru a modifica perioada de
timp, cu intervale de cte o or , ap sa i butonul
pentru modul sleep n timp ce telecomanda este
direc ionat c tre echipament.
3. Verifica i dac indicatorul luminos pentru modul
automat sleep este aprins.

dispare de pe afi aj.

OBSERVA IE
n modul automat sleep va func iona ventilatorul la
vitez mic (mod r cire) sau medie (la modelele cu
pomp de nc lzire), pentru ca nivelul de zgomot s
fie ct mai redus.
N MODUL R CIRE: Temperatura va cre te n
mod automat cu 10C n urm toarele 30 de minute i
cu 20C dup 1 or pentru a asigura o atmosfer
confortabil n timpul nop ii.

Setarea timpului
1. Timpul poate fi setat numai dup ce a i ap sat
butonul Reset. Dac tocmai a i nlocuit bateriile,
ap sa i butonul Reset pentru a reseta timpul.

3. Ap sa i butoanele pentru setarea timpului, pn


cnd este setat timpul dorit.

Ap sa i butonul Start/Stop.

4. Ap sa i butonul pentru setarea


cronometrului.
OBSERVA IE
: Verifica i indicatorul pentru A.M. i P.M.

2. Ap sa i butonul 2nd F i verifica i


dac simbolul pentru 2nd F este afi at
pe ecran.

Start ntrziat/Oprire pre-setat


1. Verifica i pe telecomand dac timpul este setat
corect.
2. Ap sa i butonul 2nd F

5. Ap sa i butonul pentru setarea


cronometrului pentru a activa sau
dezactiva setarea selectat ,
direc ionnd telecomanda c tre
receptorul de semnal.
Pentru anularea set rii cronometrului
Ap sa i butonul pentru anularea set rii
cronometrului n timp ce direc iona i telecomanda
c tre receptorul de semnal.
Simbolul de pe afi aj corespunz tor
cronometrului va dispare.

3. Ap sa i butonul pentru
activarea/dezactivarea cronometrului
pentru activarea/dezactivarea
cronometrului.
4. Ap sa i butoanele pentru
setarea cronometrului pn cnd
este setat perioada dorit de
timp.

OBSERVA IE
: Selecta i unul dintre cele patru tipuri de utilizare de mai jos

ntrziere cronometru
OPRIT

ntrzire cronometru
PORNIT

cu echipamentul n func iune

ntrziere cronometru
OPRIT i PORNIT

18

ntrziere cronometru
OPRIT i PORNIT

Controlul direc iei fluxului de aer vertical

Tip standard, Atrcool Deluxe


Fluxul de aer sus / jos (flux vertical) poate fi ajustat
cu ajutorul telecomenzii.
Ap sa i butonul pornit /
oprit pentru a porni
echipamentul.
Deschide i
clapeta
telecomanzii.
Ap sa i butonul CHAOS
Swing iar lamelele se vor
deplasa n sus i n jos.
Ap sa i din nou butonul CHAOS Swing pentru a opri
lamelele la un anumit unghi.

OBSERVA IE
Cu ajutorul butonului CHAOS Swing, direc ia
orizontal a fluxului de aer va fi modificat
automat n func ie de algoritmul utilizat, pentru a
distribui uniform aerul n nc pere i pentru un mai
bun confort al corpului uman.
Utiliza i ntotdeauna telecomanda pentru a regla
direc ia fluxului de aer n sus sau n jos. Deplasarea
manual a lamelelor pentru modificarea direc iei
curentului de aer poate avaria mecanismul de
func ionare.
Atunci cnd echipamentul este oprit, lamelele vor
nchide orificiile de evacuare a aerului.

Pentru a regla direc ia fluxului orizontal


stnga/dreapta
Aten ie:Verifica i ca echipamentul s fie oprit din
func ionare nainte de aregla
direc ia fluxului de aer pe
orizontal . Deschide i cu grij
lamelele vericale pentru a avea
acces la dispozitivul de direc ionare
a fluxului de aer pe orizontal .
Regla i manual direc ia fluxului de aer stnga/dreapta.

Tip Artcool
Fluxul de aer sus/jos i stnga/dreapta poate fi reglat
cu ajutorul telecomenzii.

Ap sa i butonul Chaos Swing i lamelele se vor mi ca.

Ap sa i din nou butonul i lamelele nu se vor mai


mi ca. Dup 30 de minute, lamelele vor reveni automat
la pozi ia care asigur un flux maxim de aer.
Ap sa i butonul pornit/oprit pentru a pune
echipamentul n func iune.

Controlul direc iei fluxului de aer pe orizontal (op ional)


Fluxul de aer stnga/dreapta (flux orizontal) poate fi reglat cu ajutorul telecomenzii.
1. Ap sa i butonul pornit/oprit pentru a pune echipamentul n func iune.
2. Deschide i clapeta telecomenzii. Ap sa i butonul pentru activarea/dezactivarea direc iei fluxului de aer
i lamelele se vor mi ca spre stnga i dreapta. Ap sa i din nou butonul pentru controlul direc iei
fluxului de aer pe orizontal pentru a seta lamelele orizontale n direc ia dorit pentru fluxul de aer.

19

Modul de circulare a aerului


Se asigur circula ia aerului n nc pere, f r r cire sau nc lzire.
1. Ap sa i butonul pornire/oprire. Echipamentul va emite un semnal sonor.
2. Deschide i clapeta telecomenzii. Ap sa i butonul pentru circularea aerului. De fiecare
dat cnd ap sa i butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului unit ii interioare,
viteza ventilatorului se modific de la vitez mic la CHAOS i napoi la vitez mic .

CHAOS
Vitez mic
Vitez medie
Vitez mare
OBSERVA IE
Modul CHAOS reduce consumul de energie i previne suprar cirea. Viteza ventilatorului se modific automat de
la vitez mare la vitez mic i invers, n func ie de temperatura ambiental .

Auto cur are (numai pentru tipurile Artcool, Artcool Deluxe i


Artcool oglind )
1. Ap sa i butonul pornit/oprit pentru a pune echipamentul n
func iune.
2. Deschide i clapeta telecomenzii. Selecta i ca mod de utilizare
modul de r cire sau de deumidificare.
3. Ap sa i butonul pentru auto cur are.
4. Cu toate c este ap sat butonul pornit/oprit, echipamentul va
func iona n modul de autocur are numai 15 minute
func ioneaz n modul de nc lzire 1 minut i apoi circul aerul
din camer f r r cire i nc lzire timp de 14 minute. Apoi,
echipamentul se opre te din func ionare
OBSERVA IE:

n timpul derul rii func iei de auto cur are, se ndep rteaz umezeala r mas n
interiorul echipamentului dup func ionarea n modul de r cire sau deumidificare.

n timpul derul rii func iei de uato cur are sunt disponibile numai butoanele
pornit/oprit, Plasma i Auto Clean

Luminozitate afi aj (numai tipurile Artcool Deluxe, Artcool oglind )


Luminozitatea afi ajului poate fi reglat cu ajutorul telecomenzii.
Ap sa i butonul pornit/oprit pentru a pune echipamentul n func iune.
Deschide i clapeta telecomenzii, ap sa i butonul 2ndF i apoi ap sa i
butonul pentru luminozitatea afi ajului. Afi ajul este ntunecat.
Ap sa i din nou butonul pentru un afi aj mai luminos.

20

Utilizare for at
Utilizarea for at va ncepe numai dac este ap sat butonul pornit/oprit de pe unitatea interioar .
Dac dori i s opri i func ionarea, ap sa i din nou acest buton.

Buton pornit/oprit

Buton pornit/oprit
Deschide i panoul
frontal

Buton pornit/oprit

Model
r cire
Mod utilizare
Vitez ventilator
unitate interioar
Setare temperatur

R cire
Mare

Temp.
camerei
240C
R cire
Mare

220C

220C

Buton pornit/oprit

Model cu pomp de c ldur


210C
Temp. camerei < 240C

Temp. camerei
< 210C

Deumidificare
Mare

nc lzire
Mare

Temperatur aer admis

240C

Repornire automat
n cazul n care se reia alimentarea cu energie electric dup ce a fost ntrerupt , echipamentul ncepe s
func ioneze automat n condi iile de utilizare care erau setate n momentul n care s-a ntrerupt alimentarea cu
energie electric .
Pentru activarea acestei func ii nu trebuie ap sat niciun buton.
n modul ini ial, ventilatorul func ioneaz la vitez redus i compresorul ncepe s func ioneze dup 3 minute.
Dup ce compresorul ncepe s func ioneze, viteza ventilatorului revine la modul setat anterior.

AVERTIZARE

: n cazul n care ntreruperea aliment rii cu energie electric este de lung durat , scoate i techerul
cablului de alimentare al echipamentului din priz pentru a evita ca echipamentul s nceap s
func ioneze ntr-un moment nedorit.

Informa ie util

Viteza ventilatorului i capacitatea de r cire.


O capacitate mare de r cire este ob inut n timp ce ventilatorul este setat pe vitez mare iar o capacitate mic de
r cire este ob inut la o vitez mic sau medie a ventilatorului.
Viteza mare a ventilatorului este recomandat atunci cnd dori i s r ci i rapid camera.

Vitez
mare

Vitez
mare

Vitez
mare

21

Vitez
mare

ntre inere i service

ATEN IE:nainte de a efectua orice opera iune de ntre inere, deconecta i echipamentul de la sursa de
alimentare cu energie electric .

Unitatea interioar pentru tipul standard


Grila, carcasa i telecomanda

Nu utiliza i niciodat :
Ap la o temperatur mai mare de 40C. Se pot
produce deform ri sau decolor ri ale aparatului.
Substan e volatile.
Pot avaria suprafa a echipamentului de climatizare.

Opri i aparatul nainte de a-l cur a. Utiliza i


un material uscat, moale. Nu utiliza i
substan e abrazive i n lbitori.
OBSERVA IE
ntrerupe i alimentarea cu energie electric
nainte de a cur a unitatea interioar .

Orificiu
admisie aer

Lamele
verticale

Orificiu
evacuare aer

Filtre de aer
(n spatele panoului
frontal)

Lamele
orizontale

1. Ridica i panoul de acces frontal, trage i de


dispozitivul de prindere al filtrului i scoate filtrul.
2. Cur ati filtrul cu un aspirator sau cu ap c ldu
cu detergent lichid.
Dac filtrul este foarte murdar, cur a i cu o
solu ie din detergent i ap cald .
Dac este utilizat ap fierbinte (peste 40C),
filtrul se poate deforma.
3. Dup ce a i sp lat cu ap , usca i bine la umbr .
4. Reinstala i filtrul.

FILTRELE DE AER

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie s


fie verificate i cur ate la fiecare 2 s pt mni sau
chiar mai des, dac este nevoie.

FILTRU NANO PLASMA, FILTRU


TRIPLU DEODORIZANT (OP IONAL)

Filtrul NANO PLASMA din spatele filtrelor de


aer trebuie verificat i cur at cel pu in o dat la 3
luni sau mai des, dac este necesar.

1.
2.
3.

Filtru TRIPLU DEODORIZANT

4.

Filtru NANO PLASMA

1.

AVERTIZARE

2.
3.

Nu atinge i filtrul PLASMA timp de 10


secunde dup ce a i deschis grila de admisie,
exist pericol de electrocutare.

22

Dup ce deschide i grila frontal , trage i


u or n fa i scoate i filtrul NANO
PLASMA.
ndep rta i praful acumulat cu ajutorul unui
aspirator .(Nu ncerca i s l sp la i cu ap ).
Ave i grij la liniile de desc rcare electric
de pe suprafa a filtrului.
Introduce i filtrul NANO PLASMA la loc,
n pozi ia original .
Dup ndep rtarea filtrelor de aer, trage i n
fa pentru a ndep rta filtrul TRIPLU
DEODORIZANT.
Usca i filtrul la soare, timp de dou ore.
Pune i filtrul TRIPLU DEODORIZANT la
loc, n pozi ia original .

nlocuirea filtrului de purificare (op ional)

Perioada de utilizare recomandat : circa


2 ani
1. Deschide i panoul frontal i scoate i filtrele
de aer.

2. ndep rta i filtrul triplu deodorizant.


3. Introduce i un nou filtru triplu deodorizant.

Filtru de aer

4. Pune i filtrele de aer la loc i nchide i


panoul frontal.

Filtru triplu deodorizant

Unitatea interioar pentru tipul Artcool


Grila, carcasa i telecomanda

Nu utiliza i niciodat :
Ap la o temperatur mai mare de 40C. Se pot
produce deform ri sau decolor ri ale aparatului.
Substan e volatile.
Pot avaria suprafa a echipamentului de climatizare.

Opri i aparatul nainte de a-l cur a. Utiliza i


un material uscat, moale. Nu utiliza i
substan e abrazive i n lbitori.
OBSERVA IE
ntrerupe i alimentarea cu energie electric
nainte de a cur a unitatea interioar .

Filtru

1. Ridica i panoul de acces frontal, trage i de


dispozitivul de prindere al filtrului i scoate filtrul.
2. Cur ati filtrul cu un aspirator sau cu ap c ldu
cu detergent lichid.
Dac filtrul este foarte murdar, cur a i cu o
solu ie din detergent i ap cald .
Dac este utilizat ap fierbinte (peste 40C),
filtrul se poate deforma.
3. Dup ce a i sp lat cu ap , usca i bine la umbr .
4. Reinstala i filtrul.

FILTRUL DE AER

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie s


fie verificate i cur ate la fiecare 2 s pt mni sau
chiar mai des, dac este nevoie.

Filtru

23

Cur area filtrului de purificare

Perioada de utilizare recomandat : circa 3


luni
1. Deschide i panoul frontal i scoate i filtrul de
aer.

2. ndep rta i filtrul plasma.

Panou frontal
Filtru de aer

Filtru de
purificare cu
plasma

4. Introduce i filtrul plasma la loc, dup ce a fost


foarte bine uscat la umbr .
Apoi, introduce i filtrul de aer i nchide i panoul
frontal, avnd grij ca dispozitivele de prindere s fie
bine fixate.

3.Pune i filtrele plasma ntr-un recipient cu


detergent neutru i l sa i-le 1-2 ore, apoi scoate ile.

Crlig panou frontal

Prindere crlig

Filtru de aer

Filtru de aer

Unitatea interioar pentru tipul Artcool Deluxe


1.

Deschide i panoul frontal de sus n jos.

2. Ridica i panoul frontal. Panoul se desprinde din


crligul de prindere.

Panou frontal

Crlig panou

24

3. L sa i panoul n jos i scoate i filtrele de aer.

4. Cur a i cu o perie moale sau cu aspiratorul. Dac


filtrele sunt foarte murdare, sp la i-le sub jet de ap .

Filtre de aer

Nu atinge i filtrul PLASMA timp de 10


secunde dup ce a i deschis grila de
admisie, exist pericol de electrocutare.

5. Pune i la loc filtrele dup ce au fost uscate la


umbr i nchide i panoul.

Nu utiliza i niciodat :
Ap la o temperatur mai
mare de 40C. Se pot
sau
produce
deform ri
decolor ri ale aparatului.
Substan e volatile.
Pot avaria suprafa a echipamentului de climatizare.

Filtre de aer

Cur area filtrului de purificare

Perioada de utilizare recomandat : circa 3 luni

1. Deschide i panoul frontal, de sus


n jos.

2. mpinge i n sus panoul


frontal. Panoul se desprinde din
crligele de prindere.

3. Scoate i filtrele de aer i


trage i n afar filtrul nano
plasma.
Filtru nano plasma

Panoul frontal

Crlig
panou

4. Cur a i filtrul nano plasma cu aspiratorul.

5. Introduce i filtrul nano plasma i apoi filtrele de


aer.

25

Unitatea interioar pentru tipul Artcool oglind


Grila, carcasa i telecomanda

Opri i aparatul nainte de a-l cur a. Utiliza i un material uscat, moale. Nu utiliza i substan e abrazive i
n lbitori.
OBSERVA IE
ntrerupe i alimentarea cu energie electric nainte de a cur a unitatea interioar .

FILTRELE DE AER

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie s


fie verificate i cur ate la fiecare 2 s pt mni sau
chiar mai des, dac este nevoie.
1. Ridica i panoul de acces frontal.
2. Trage i de dispozitivul de prindere al filtrului i
scoate i filtrul.
3. Cur ati filtrul cu un aspirator sau cu ap
c ldu cu detergent lichid.
Dac filtrul este foarte murdar, cur a i cu o
solu ie din detergent i ap cald .
Dac este utilizat ap fierbinte (peste
40C), filtrul se poate deforma.
4. Dup ce a i sp lat cu ap , usca i bine la umbr .
5. Reinstala i filtrul.

Panou frontal

FILTRUL NANO PLASMA

Filtrul NANO PLASMA din spatele filtrelor de


aer trebuie verificat i cur at cel pu in o dat la 3
luni sau mai des, dac este necesar.
Filtru plasma
1.
2.
3.
4.

Dup ce deschide i grila frontal , trage i


u or n fa i scoate i filtrul NANO
PLASMA.
ndep rta i praful acumulat cu ajutorul
unui aspirator .(Nu ncerca i s l sp la i
cu ap ).
Ave i grij la liniile de desc rcare
electric de pe suprafa a filtrului.
Introduce i filtrul NANO PLASMA la
loc, n pozi ia original .
Nu atinge i filtrul PLASMA timp de 10
secunde dup ce a i deschis grila de
admisie, exist pericol de electrocutare.

Nu utiliza i niciodat :
Ap la o temperatur mai mare de 40C. Se
pot produce deform ri sau decolor ri ale
aparatului.
Substan e volatile.
Pot avaria suprafa a echipamentului de
climatizare.

26

Atunci cnd echipamentul pentru climatizare nu va fi utilizat o


perioad ndelungat de timp
Atunci cnd nu va fi utilizat o perioad
ndelungat de timp.

Atunci cnd echipamentul pentru


climatizare va fi utilizat din nou.

1. Utiliza i echipamentul pe modul de


circulare a aerului (vezi pagina 21)
timp de 2 sau 3 ore.
Va fi uscat mecanismul intern.

1. Cur a i filtrul de aer i instala i-l n


unitatea interioar .
(Vezi paginile 23-27 pentru informa ii
privind cur area filtrelor).

2. Opri i circuitul i deconecta i


techerul cablului de alimentare de la
priz .

2. Verifica i dac orificiile de admisie i


de evacuare ale aerului sunt blocate.

ATEN IE
: Opri i circuitul atunci cnd aparatul
nu va fi utilizat pentru o perioad
ndelungat de timp.
Praful acumulat poate lua foc.
3. Scoate i bateriile din telecomand .

Sfaturi pentru utilizare


Nu r ci i foarte tare
camera.
V poate afecta s n tatea i
ve i consuma prea mult
energie electric .

Asigura i-v de faptul c


u ile i ferestrele sunt
nchise.
Evita i deschiderea u ii sau
a ferestrelor pe ct posibil
pentru a p stra aerul rece n
interiorul camerei.

ine i draperiile trase.


Nu l sa i lumina soarelui
s p trund n camer
atunci cnd este utilizat
echipamentul
pentru
climatizare.
Cur a i periodic filtrele
de aer.
Blocajele din filtrul
reduc volumul de
efectele de r cire
deumidificare. Cur
pu in o dat la
s p mni.

27

de aer
aer i
i de
a i cel
dou

Men ine i uniform


temperatura camerei.
Ajusta i direc ia vertical i
orizontal a curentului de
aer pentru a asigura o
temperatur
uniform
n
camer .
Aerisi i camera ocazional.
Din moment ce ferestrele
sunt p strate nchise, trebuie
s aerisi i camera din cnd
n cnd.

Probleme tehnice
Verifica i urm toarele informa ii nainte de a apela la ajutorul unui centru de service autorizat.
Dac defec iunile persist , contacta i un centru de service autorizat.
Situa ie
Echipamentul pentru
climatizare nu
func ioneaz .
n interiorul camerei este
un miros nepl cut.
Condensarea se scurge
din echipament
Echipamentul pentru
climatizare func ioneaz
timp de 3 minute apoi
reporne te.
Echipamentul nu r ce te
sau nu nc lze te
eficient.

Explica ie

Echipamentul pentru
climatizare produce
zgomot n timpul
func ion rii.

Afi ajul telecomenzii


este slab sau nu apare
deloc.
Se aud sunete
asem n toare cu cele
provocate de c p turi.

Pagin de
referin

Verifica i setarea pentru temperatura camerei?


Siguran ele au s rit sau circuitul de ntrerupere a fost
activat?
Verifica i dac nu este un miros de umed provenit de
la mobila, covoarele, pere ii sau hainele din camer .
Condensarea apare atunci cnd curentul de aer din
echipamentul pentru climatizare r ce te aerul cald din
nc pere.
Este activat mecanismul de protec ie.
A tepta i aproximativ 3 minute iar echipamentul va
func iona din nou.
Are loc o ntrziere de circa 3 minute pentru a proteja
compresorul.
Filtrul de aer este murdar? Vezi instruc iunile privind
cur area acestuia.

11, 14
-

Temperatura a fost setat incorect?


Sunt obstruc ionate orificiile de admisie sau de
evacuare ale aerului?
Pentru zgomotele asem n toare unei curgeri de ap .
- Este sunetul produs de curgerea agentului de
regrigerare n interiorul aparatului.
Pentru sunetul asem n tor cu aerul comprimat eliberat
n atmosfer .
- Este sunetul apei produse n urma deumidific rii
ce este procesat n interiorul echipamentului.
Bateriile sunt uzate?
Bateriile au fost introduse f r a respecta polarit ile
(+ i -)?
Aceste sunete sunt produse de expansiunea/contrac ia
grilei de admisie, etc. datorit modific rilor de
temperatur .

11, 14
-

* Versiunea n limba englez este de referin .

28

22-26

7
-

29

S-ar putea să vă placă și