Sunteți pe pagina 1din 9

Referat: Obligatiile cumparatorului.

Antal Alexandru; An III

Obligatia juridica consta n a respecta sau a ndeplini prerogativele cuprinse n dreptul subiectiv sau competenta altuia, sub amenintarea unei constrngeri juridice. Elementele sale constitutive sunt: subiectul obligatiei, continutul obligatiei, relatia juridica si constrngerea juridica. Enumerarea efectelor contractului de vnzare-cumparare Efectul imediat al oricarui contract este acela de a da nastere unor drepturi si obligatii. In acest sens se vorbeste de puterea obligatorie a contractului. Intrata n circuitul raporturilor civile obligatia apare ca un raport juridic intre subiecte determinate, fiecarui subiect prevenindu-i drepturi ori ndatoriri, dupa caz, concomitent, att drepturi cat si ndatoriri. Principalele aspecte privind efectele contractului : - stabilirea cuprinsului contractului prin interpretarea corecta a clauzelor sale - principiul obligativitatii contractului privit din doua puncte de vedere : *obligativitatea contractului n raporturile dintre partile contractante ; * obligativitatea contactului n raporturile cu alte persoane, care nu au calitatea de parti contractante (principiul relativitatii efectelor contractului si cmpul de aplicatie al acestui principiu; - efectele specifice ale contractelor sinalagmatice, efecte derivate din interdependenta obligatiilor generate de aceste contracte: principiul executarii concomitente a obligatiilor reciproce; exceptia de neexecutare a contractului, suportarea riscului contractului, rezolutiunea si rezilierea contractului. Interpretarea contractului este operatia prin care se determina ntelesul exact al clauzelor contractului, prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor n strnsa corelatie cu vointa lor interna. Claritatea clauzelor contractului este de natura sa nlature necesitatea unei operatii speciale de interpretare. Contractul n folosul unei terte persoane este o veritabila exceptie de la principiul relativitatii efectelor contactului. 1) Obligatiile cumparatorului :

A) Obligatia de plata a pretului Executarea obligatiei se face de catre debitor, ca regula generala, de bunavoie, prin plata. Plata reprezinta executarea voluntara a obligatiei de catre debitor, indiferent de obiectul ei. Plata, n limbaj juridic semnifica executarea oricarei obligatii : vnzatorul care transfera dreptul de proprietate asupra lucrului vndut cumparatorului face o plata ; aceasta din urma, platind suma de bani reprezentand pretul lucrului, face tot o plata. Codul civil priveste plata ca un mijloc de stingere a obligatiilor. Plata duce la stingerea raportului juridic prin executarea obiectului sau, prin realizarea a insusi rezultatului voit de parti. 1. Cine face plata. Principiul general care carmuieste aceasta intrebare este acela ca oricine poate face plata. Obligatia poate fi achitata chiar si de o persoana neinteresata. Stim ca plata este un act juridic, deci partile trebuie sa indeplineasca si conditiile cerute pentru savarsirea de acte de vanzare - cumparare. Astfel, cand plata consta n executarea unei obligatii de a da - transmiterea unui drept real sau unul bun - ea trebuie facuta de proprietarul capabil de a instraina lucrul dat n plata - adica sa aiba capacitate deplina de exercitiu si sa fie proprietarul lucrului.

2. Obiectul platii Plata trebuie sa constea n executarea ntocmai a obligatiei asumate. Cel obligat va trebui sa plateasca exact cat datoreaza. civil. Cel care face plata trebuie sa plateasca n ntregime. Dup originea acesteia, indivizibilitatea poate fi natural sau convenional. O asemenea clasificare se deduce din chiar reglementarea legal a prezumiei de divizibilitate cuprins n art. 1424 noul Cod Civil Obligatia este divizibila de plin drept, cu exceptia cazului in care indizibilitatea a fost stipulata in mod expres ori obiectul obligatiei nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare materiala sau intelectuala. De la indivizibilitate se admite ca exista cteva exceptii :

a) prin conventia partilor se stabileste ca plata sa fie divizibila ; creditorul accepta deci plati fractionate. El poate face acest lucru, deoarece regula indivizibilitatii platii este supletiva nu este imperativa. b) Conform art 1427 nou cod civil Obligaia divizibil prin natura ei care nu are dect un singur debitor i un singur creditor trebuie s fie executat ntre acetia ca i cum ar fi indivizibil, ns ea rmne divizibil ntre motenitorii fiecruia dintre ei c) n caz de stingere a obligatiei prin compensatie, cnd datoriile reciproce se sting pana la concurenta celei mai mici dintre ele , urmeaza a se plati restul ramas din datorie, adica practic, creditorul obligatiei mai mari va primi o plata partiala.

d) Regresul contra celorlali fideiusori (Persoana care, printr-un contract de


fidejusiune incheiat cu un creditor, se obliga sa garanteze acestuia o anumita creanta, executand el obligatia atunci cand debitorul principal nu o executa el insusi.)

(1) Cnd mai multe persoane au dat fideiusiune aceluiai debitor i pentru aceeai datorie, fideiusorul care a pltit datoria are regres mpotriva celorlali fideiusori pentru partea fiecruia. (2) Aceast aciune nu poate fi introdus dect n cazurile n care fideiusorul putea, nainte de a plti, s se ndrepte mpotriva debitorului. (3) Dac unul dintre fideiusori este insolvabil, partea ce revine acestuia se divide proporional ntre ceilali fideiusori i cel care a pltit.- art 2313 Noul Cod Civil. e)
Art. 1490 Plata parial (1) Creditorul poate refuza s primeasc o executareparial, chiar dac prestaia ar fi divizibil. (2) Cheltuielile suplimentare cauzate creditorului de faptul executrii pariale sunt n sarcina debitorului, chiar i atunci cnd creditorul accept o asemenea executare.

3. Data platii

Plata urmeaza a se face atunci cnd datoria a ajuns la scadenta, adica a devenit exigibila. Astfel, distingem intre obligatii cu executare imediata - pur si simplu - si obligatii la termen. La obligatiile cu executare imediata plata trebuie facuta la momentul nasterii raportului juridic obligational ; chiar la acel moment obligatia a devenit exigibila.( A crei executare poate fi cerut de ndat de ctre creditor.) Daca obligatia este cu termen, plata este exigibila, la termenul stabilit de parti ; creditorul nu poate pretinde plata nainte de ndeplinirea acestui termen. Termenul poate insa sa fie prevazut n interesul uneia dintre parti sau n interesul ambelor parti. 4. Locul platii Daca nu s-a prevazut altfel n contract, cumparatorul este obligat sa plateasca pretul la locul si n momentul n care i se face predarea lucrului vndut. Conform regulilor generale n materie de obligatii plata se face, n lipsa de stipulatie contrara, la domiciliul debitorului iar n materii de vnzare la locul unde se face predarea lucrului vndut fie locul unde se afla n momentul vnzarii, fie domiciliul vnzatorului. . Determinarea locului platii prezinta interes din cel putin doua puncte de vedere: n raport cu locul platii se determina cheltuielile de transport ocazionate de transportarea obiectului platii n acel loc ; n raporturile de drept international privat legea locului unde urmeaza a se face plata - lex laci solutionis - este legea care crmuieste raporturile juridice privind executarea obligatiei. De asemenea, ea poate fi desemnata de parti cu titlul de lex cousae, adica lege care sa crmuiasca, n ntregime, raportul obligational. 5. Dobnda pretului Cumparatorul este obligat sa plateasca dobnda pana la efectiva achitare a pretului n urmatoarele 3 cazuri : daca exista conventia n acest sens,

daca lucrul vndut si predat este producator de fructe - civile sau naturale,

n toate celelalte cazuri numai daca si din momentul n care cumparatorul a fost pus n ntrziere printr-o modificare iar nu neaparat prin chemare n judecata. 6. Imputatia platii Imputatia platii poate fi facuta mai nti prin acordul partilor. In al doilea rnd, ea poate fi facuta numai de una din parti, deci fie numai de debitor, fie numai de creditor. In caz de neexecutare totala sau partiala a obligatiei de plata a pretului de catre cumparator, vnzatorul poate alege intre mai multe posibilitati. Vnzatorul poate obliga cumparatorul la executarea n natura a obligatiei, ceea ce este totdeauna posibila, daca debitorul este solvabil, deoarece are ca obiect o suma de bani. Actiunea n plata a pretului - avnd un asemenea obiect are caracter personal si se prescrie n termenul general de 3 ani. Vnzatorul nu este obligat sa ceara executarea silita. El poate, renunta la aceasta posibilitate, fie sa invoce exceptia de neexecutare - daca lucrul vndut nu a fost predat cumparatorului -, fie daca a predat sau este gata sa predea lucrul vndut si nu ntelege sa invoce exceptia - sa ceara rezolutionarea contractului pentru neplata pretului - inclusiv a dobnzilor -, ambele aceste sanctiuni fiind indivizibile . B. Luarea n primire a lucrului vndut Corelativ cu obligatia de predare a vnzatorului, cumparatorul este obligat sa ia n primire lucrul vndut la locul si la termenul la care vnzatorul este obligat sa-l predea, suportnd si cheltuielile ridicarii de la locul predarii. n caz de neexecutare, dupa punerea n ntrziere a cumparatorului, vnzatorul poate cere instantei obligarea cumparatorului la luarea n primire a lucrului, la nevoie sanctiunea de daune cominatorii, sau poate cere autorizarea instantei sa-l depuna n alt loc, daca are nevoie de locul unde se gaseste, cheltuielile (de transport, de depozitare) fiind n sarcina cumparatorului. Daca partile nu au stipulat un pact comisoriu expres care sa aiba ca efect rezolutiunea de drept a contractului, ea se produce pe cale judecatoreasca. Obligatiile partilor contractului de vnzare -cumparare din punct de vedere comercial a) Notiuni generale Prin efectele unui contract se nteleg drepturile si obligatiile pe care contractul le creeaza n sarcina partilor contractante.

Intrata n circuitul raporturilor civile si comerciale obligatia apare ca un raport periodic intre subiecte determinate, fiecarui subiect revenindu-i drepturi ori ndatoriri sau, dupa caz, concomitent, att drepturi cat si ndatori. Prin ncheierea sa n conditiile legii, contractul de vnzare-cumparare comerciala produce anumite efecte juridice. Principalul efect al contractului de vnzare-cumparare l constituie transmiterea dreptului de proprietate asupra lucrului de la vnzator la comparator. Totodata din contractul de vnzare -cumparare se nasc anumite obligatii n sarcina partilor n legatura cu lucrul vndut si pretul vnzarii. b) Transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor de la vnzator la cumparator Contractul de vnzare-cumparare este un contract translativ de proprietate. In temeiul contractului ncheiat, dreptul de proprietate asupra lucrului se transmite de la vnzator la cumparator. In cazul bunurilor determinate generic,proprietatea si riscurile se transmit la data individulizarii bunurilor. In mod traditional, se considera ca individualizarea bunurilor si transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor opereaza n momentul predarii bunurilor catre carausi, n vederea transportului. Operatiunea de individualizare a bunurilor ( prin cntarire sau numarare) cu ocazia predarii pentru transport se efectueaza de catre vnzator(expeditor) si caraus, iar nu intre vnzator si cumparator. Individualizarea marfurilor se face la predarea lor pentru transport de catre vnzatorul expeditor si caraus, n temeiul contractului de transport. Dar, aceasta individualizare produce efecte si n raporturile dintre vnzator si cumparator n baza contractului de vnzare-cumparare, operand transferul dreptului de proprietate si al riscurilor. In consecinta, daca n cursul transportului bunurile pier fortuit, riscul l suporta cumparatorul. Codul civil reglementeaza problema suportarii riscurilor n cazul cnd contractul de vnzarecumparare are ca obiect bunurile determinate generic apartinnd vnzatorului ori procurate de acesta . Fiind un contract bilateral,contractul de vnzare-cumparare da nastere la obligatii n sarcina cumparatorului si a vnzatorului.

Potrivit Codului civil,principala obligatie a cumparatorului este aceea de a plati pretul vnzarii si de a primi lucrul vndut ;n anumite cazuri va suporta si cheltuielile vnzarii. * Obligatia de plati a pretului - Obiectul pretului Cumparatorul datoreaza pretul prevazut n contract .Este vorba de pretul determinat sau determinabil,pretul convenit ori cel dovedit n conditiile legi. - Data platii pretului Pretul se plateste la data prevenita de plati n contract. In lipsa unei stipulatii contractuale, pretul trebuie platit n momentul predarii lucrului de catre vnzator In materie de vnzare, legea deroga de la regula potrivit careia, n lipsa unui termen plata se poate cere imediat . De vreme ce pretul trebuie platit n momentul predarii lucrului, nseamna ca n cazul n care n contract s-a stipulat un termen pentru predarea lucrului, cumparatorul profita si el de acest termen, n sensul ca va plati pretul numai n momentul predarii lucrului. Locul platii pretului Plata pretului se face la locul determinat de parti n contract. In absenta unei ntelegeri a partilor, pretul trebuie platit la locul unde se preda lucrul vndut. Deci, n lipsa unei dispozitii contrare plata nu se face la domiciliul detinatorului (cumparatorului), asa cum prevede regula generala,ci la locul unde se preda lucrul. Suspendarea platii pretului Legea permite cumparatorului sa respecte plata pretului, n cazul cnd este tulburat ori are motive de a se teme ca va fi tulburat printr-o actiune n revendicare.Plata pretului poate fi suspendata pana cnd vnzatorul va face sa nceteze tulburarea sau va da cautiune cumparatorului. Suspendarea platii pretul nu poate avea loc n cazul n care partile au convenit ca pretul va fi platit chiar daca ar exista tulburare a cumparatorului. Dobnda pretului datorat Potrivit legii,cumparatorul datoreaza pe lnga pretul vnzarii si dobnda pretului. cumparatorul este obligat sa plateasca dobnzi n toate cazurile de ntrziere la plata pretului.

Modalitatea de plata a pretului Pretul vnzarii trebuie platit n conditiile stabilite de partile contractante. Daca partile s-au nteles ca pretul sa fie achitat printr-o singura prestatie cumparatorul este obligat sa plateasca la termenul convertit ori n momentul predarii lucrului,ntreaga suma care constituie pretul vnzarii Daca partile au convenit plata pretului n rate, cumparatorul este tinut sa achite fiecare rata la termenul stabilit. . Prin natura obligatiilor la care da nastere,contractul de vnzare cumparare este un contract cu executare dintr-o data si nu n contract cu executare succesiva. Dovada platii Dovada platii nu se poate face prin dispozitie de plata n copie, ci numai prin extrase de cont din care sa rezulte ca nu a facut efectiv plata prin virament. *Obligatia de a lua n primire lucrul vndut Aceasta obligatie este corelata cu obligatia vnzatorului de a preda lucrul. Prin executarea celor doua obligatii de a preda si a lua n primire lucrul, se asigura redresarea uneia dintre finalitatile contractului, acea de punere a bunului n stapnirea de drept si de fapt a cumparatorului. Luarea n primire a bunului vndut se face la data si locul convenite de plati n contract. Daca partile nu au stabilit un termen prelucrarea bunului se face potrivit vnzatorului. *Obligatia de a suporta cheltuielile vnzarii Cheltuielile vnzarii sunt n sarcina cumparatorului n lipsa de stipulatie contrara. Daca partile nu au convenit altfel, cheltuielile vnzarii vor fi separate de catre cumparator Prin cheltuieli ale vnzarii se nteleg cheltuielile ocazionate de vnzari;de exemplu:cheltuielile de redactare a contractului. Aceste cheltuieli sunt diferite de cheltuielile de redare (cntarirea, masurarea, numararea),care sunt n sarcina vnzatorului, si cheltuielile de ridicare a lucrului aflate n sarcina cumparatorului in afara de cazul cnd partile s-au nteles altfel.

Bibliografie: www.scribd.com; www.legeaz.net/dictionar juridic/; dex online; Noul cod Civil.

S-ar putea să vă placă și