Sunteți pe pagina 1din 5

DREPT CIVIL F I S A T E M A T I C A C I V I L A - RAPORTUL JURIDIC CIVIL NOTIUNEA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL

Raportul juridic civil - acea relatie sociala care se stabileste intre subiectele dreptului civil aflate pe pozitie de egalitate juridica avand un continut patrimonial sau personal nepatrimonial. Elementele esentiale ale raportului juridic civil : o Partil raportului juridic civil(persoanele fizice ori juridice in calitate de titulare de drepturi subiective civile sau de obligatii civile) o Co!ti!utul raportului juridic civil(totalitatea drepturilor subiective civile si a obligatiilor civile pe care le au partile raportului juridic civil) o O"i ctul raportului juridic civil(consta in conduita partilor adica in actiunile si inactiunile pe care sa le respecte partile)

PARTILE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Prin partile raportului juridic civil intelegem subiectele dreptului civil care interactioneaza. ( art. 25) Persoana fizica - omul privit individual ca titular de drepturi si obligatii civile. Persoana juridica - acea forma de organizare care intrunind conditiile prevazute de lege devine titulara de drepturi si obligatii civile. Pentru a avea calitatea de persoana juridical entitatea trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte cumulative: - sa aiba o organizare proprie! - sa aiba un patrimoniu distinct! - sa aiba un scop determinat! CAPACITATEA CIVILA reprezinta calitatea de a fi subiect de drept civil in structura acesteia intrand doua componente: a# capacitat a d $olo%i!ta & aptitudi! a ' ! rala %i a"%tracta a u! i p r%oa! d a av a dr pturi %i o"li'atii "# capacitat a d ( rcitiu & aptitudi! a p r%oa! i d a-%i ( rcita dr pturil %i d a &%i a%u)a o"li'atii civil pri! i!c* i r a d act juridic civil +

"

CAPACITATE DE FOLOSINTA

PERSOANA FI,ICA orice persoana fizica are capacitate de folosinta! nicio persoana fizica nu poate fi lipsita de capacitatea de folosinta iar ingradirea acesteia poate avea loc numai in anumite cazuri! inceputul capacitatii de folosinta este marcat de momentul nasterii persoanei(drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune insa numai daca el se naste viu) incetarea capacitatii de folosinta are loc o data cu moartea persoanei fizice.

PERSOANA JURIDICA dobandeste capacitate de folosinta de la data inregistrarii acesteia. continutul capacitatii de folosinta a persoanei juridice este determinat de scopul pentru care a fost infiintata. capacitatea de folosinta se sfarseste odata cu dizolvarea reorganizar ea sub forma comasarii sau cu transformarea persoanei juridice.

CAPACITATE DE E-ERCITIU

nu toate persoanele fizice au capacitate de e#ercitiu. se deosebesc trei categorii de persoane fizice (lipsite de capacitate de e#ercitiu persoane cu capacitate de e#ercitiu restransa si persoane cu capacitate de e#ercitiu deplina. persoanele care nu au implinit "$ ani si interzisii judecatoresti sunt lipsite total de capacitate de e#ercitiu. minorul intre "$ si "% ani are capacitate de e#ercitiu restransa(participa la inc&eierea actelor juridice cu incuviintarea ocrotitorului legal). capacitate de e#ercitiu

'apacitatea de e#ercitiu se pune in valoare prin organelle sale de conducere. (nceputul capacitatii de e#ercitiu este dat de momentul infiintarii acesteia )farsitul capacitatii de e#ercitiu a persoanei juridice corespunde cu incetarea capacitatii sale de folosinta+

deplina dobandeste la majorat (implinirea varstei de "% ani) incetarea capacitatii de e#ercitiu are loc la moartea persoanei sau la punerea sub interdictie judecatoreasca. RAPORTUL JURIDIC CIVIL CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Co!ti!utul raportului juridic civil este format din ansamblul drepturilor subiective civile si a obligatiilor corelative e#ercitate si respectiv asumate de subiectele de drept civil in cadrul relatiilor cu continut patrimonial sau personal nepatrimonial. Dr pturil %u"i ctiv civil formeaza *+,-.+ +',(/+ a continutului raportului juridic civil .O"li'atiil civil alcatuiesc *+,-.+ P+)(/+ a continutului raportului juridic civil.'ele doua laturi ale continutului raportului juridic civil !u %u!t i!d p !d !t ci se afla intr-o stransa corelatie deoarece nu e#ista drept subiectiv civil fara o obligatie civila si invers nu e#ista obligatie civila careia sa nu ii corespunda un drept subiectiv civil . Dr ptul %u"i ctiv civil 0 prerogativa subiectului activ (creditorul) de a se comporta in limitele prerogativelor recunoscute de lege cat si posibilitatea acestuia de a pretinde subiectului pasiv (debitorul) o conduita determinata care poate consta in indeplinirea unei obligatii civile de a da a face sau a nu face ceva. O"li'atia civila reprezinta indatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o anumita conduita corespunzatoare dreptului subiectiv corelativ care poate consta in a da a face sau a nu face ceva si care in caza de nevoie poate fi impusa prin forta coercitiva a statului. 1reptul subiectiv civil presupune : o posibilitatea subiectului activ de a avea el insusi o anumita conduita in limitele prevazute de lege . o posibilitatea subiectului activ de a pretinde in limitele stabilite de lege subiectului pasiv sa aiba o conduita corespunzatoare. o posibilitatea subiectului activ de a recurge la concursul fortei de constrangere a statului daca dreptul este nesocotit sau incalcat. O"li'atia ..%cripta i! r ).. se caracterizeaza prin aceea ca este strans legata

de un lucru astfel incat creditorul isi poate realiza dreptul sau numai daca titularul actual al dreptului real asupra lucrului respectiv va fi obligat sa ii respecte acest drept desi nu a participat direct si personal la formarea raportului obligational. (e#: daca locatorul vinde bunul inc&iriat cumparatorul este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare constatata printr-un inscris autentic sau printr-un inscris sub semnatura privata avand data certa.) O"li'atia ..propt r r ).. este indatorirea ce incumba in temeiul legii sau c&iar al conventiei partilor detinatorului unui lucru : indatorirea de a contribui la c&eltuielile efectuate cu intretinerea sau reconstruirea zidului comun.

O/IECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Presupune o conduita determinata a subiectelor de drept civil cu privire la anumite bunuri lucruri sau valori la care se refera drepturile si obligatiile lor. +rt. 525 '' defineste notiunea de bun astfel : sunt bunuri lucrurile corporale sau necorporale care constituie obiectul unui drept patrimonial . in doctrina notiunea de bun repr acea valoare economica menita sa satisfaca nevoile si interesele umane si care este susceptibila de apropriere sub forma drepturilor reale. +rt. 5$3 '' ne defineste produsele bunurilor ca fiind fructele (naturale civile industriale) si productele 0 produsele obtinute dintr-un bun si a caror folosire implica consumarea substantei bunului respectiv astfel incat acesta numai poate fi folosit potrivit destinatiei initiale. Patri)o!iul este definit in art. 2" '' alin. " care prevede e#pres ca orice persoana fizica sau juridica este titulara unui patrimoniu care include toate drepturile si datoriile ce pot fi evaluate in bani si apartin acesteia.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL