Sunteți pe pagina 1din 26

SEM 2

FALSURI
1. In cazul infractiunilor de falsificare de moneda, urmarea socialmente periculoasa poate fi:
a. Producerea unei pagube importante sistemului financiar (se produce cand furi/distrugi
moneda statului)
b. O eventuala paguba importanta sistemului financiar
c. Crearea unei stari de pericol pentru institutiile financiare

-Infr de falsificare de monede are obiect material daca se realizeaza prin alterare, cand se face
prin contrafacere NU avem ob mat, ci produs al infr.

-Daca falsific moneda si apoi o pun in circulatie => concurs ETEROGEN (se lezeaza valori
sociale diferite) de infractiuni

-Daca ard o bancnota de 500 de euro => infr. de distrugere

-infractiunile de fals au ca urmare imediata crearea unei stari de pericol: pt societate, pt sistemul
financiar etc

-este necesar ca falsul sa nu fie evident, trebuie sa fie aproape de original, de natura a induce
orice persoana in eroare

2. Subiectul activ al infractiunii de fals intelectual poate fi:


a. Orice functionar aflat in exercitarea atributiilor de serviciu
b. Numai un functionar public aflat in exercitarea atributiilor de serviciu
c. Un functionar cu atributii de control

-Elementul material al infr de fals intelectual se realizeaza cu prilejul intocmirii lui ( atunci cand eu ca
functionar public incep sa fac documentul respective)

-functionarul public trebuie sa fie in exercitarea atributiilor de serviciu si sa nu-si depaseasca intr-un
mod abuziv atributiile de serviciu ( daca un act nu intra in sfera atributiilor unui functionar public, acesta
nu mai raspunde pt fals intelectual ci pt un fals in inscrisuri oficiale in forma contrafacerii)

-falsul intelectual se comite printr-o actiune sau printr-o inactiune

-Vinovatie - in forma inactiunii se comite numai cu intentie directa, in forma actiunii se poate comite cu
intentie directa sau indirecta.
-Momentul consumarii infr de fals intelectual = cand actul este apt/ are toate atributiile necesare pentru
a produce efecte juridice. ( dup ace este printat, stampilat si inregistrat)

-coautoratul la fals intelectual este posibil( daca toti sub.activi au calitatea de functionar public si se afla
in exercitarea atributiilor de serviciu in legatura cu emiterea actului).

-NU este coautorat intre fapta secretarei care a dactilografiat documentul si fapta primarului care a
venit si a semnat

3. Falsificatorul unui inscris sub semnatura privata, daca il incredinteaza altei persoane spre
folosire, va raspunde pentru:
a. Concurs de infractiuni
b. Instigare la infractiunea de uz de fals
c. Numai pentru infractiunea de fals in scrisuri sub semnatura privata

-exemple de inscrisuri sub semnatura privata: chitanta, facture

-nu este suficient ca eu sa falsific un inscris sub semnatura private ci este NECESAR( conditie esentiala)
sa-l folosesc sau sa-l dau altei personae spre folosire ( nu conteaza daca pers. careia ii dau inscrisul stie
sau nu ca este fals)

-o alta cerinta esentiala: in scopul producerii de consecinte juridice

- se comite numai cu intentie directa

-are ca element material o atitudine cumulativa: odata eu falsific documentul prin alterarea
inscrisului/contrafacere + trebuie sa-l folosesc eu/ sa-l incredintez altcuiva pt a-l folosi

-daca doar falsific o chitanta ( de exemplu) fapta mea nu este infractiune dar nu este nici tentative. In
contradictoriu , in cazul infr. de falsificare de documente oficiale, daca eu doar falsific documentul
respectiv=> infractiunea se consuma in acel moment

-daca eu falsific un inscris sub semnatura private si altcineva il foloseste ( daca stie ca este fals),
persoana respectiva comite infr de uz de fals.

- daca eu falsific un inscris sub semnatura privata si inainte sau in acelasi timp eu determin pe cineva sa-l
foloseasca=> se poate retine un concurs dintre fals in inscrisuri sub semnatura private si instigare la uz
de fals dar numai daca se stabileste in concret o activitate distincta de determinare!

4. Incredintarea unui inscris care serveste pentru dovedirea starii civile altei persoane spre a fi
folosite fara drept, constituie:
a. Infractiune de fals privind un inscris sub semnatura privata
b. Infractiune de fals privind identitatea
c. Instigare la infractiunea de uz de fals
-actul de stare civila este un inscris oficial

- este infractiune de fals privind identitatea in varianta atenuata, pe alineatul (3)

-In principiu nu exista coautorat la infr de fals privind identitatea. EXCEPTIE: cand suntem in
aceeasi incapere si spun ca X este Durlanica ,iar X spune si el ca este Durlanica, desi nu este.

5*. In cazul infractiunii de falsificare de monede:

a) ……..

b) sunt posibile si se pedepsesc ca tentativa

c) sunt posibile si sunt incriminate ca infractiune de sine statatoare

-Art. 314: Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori = infr autonoma, distincta de alte
infr, act pregatitor la infr de fals de monede

5. Infractiunea de fals intelectual sub aspectul elementului material se poate savarsi prin:
a. Contrafacerea scrierii si subscrierii
b. Falsificarea inscrisului oficial cu prilejul intocmirii acestuia
c. Alterarea inscrisului in orice mod

6. Folosirea unui inscris sub semnatura private de catre cel cre a falsificat un asemenea inscris,
constiuie:
a. Un concurs de infractiuni
b. O infractiune de uz de fals
c. O infractiune de fals in inscisuri sub semnatura privata

-daca un seminarist semneaza, la 2 note, in locul profesorului in catalogul de note (prin imitarea
semnaturii) => fals in inscrisuri oficiale

-catalogul este un inscris oficial –provine de la o institutie publica

7. Din punct de vedere obiectiv, infractiunea de fals privind identitatea, se savarseste prin:
a. Atribuirea unei identitati false altei persoane
b. Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta in fata unui organ de stat
c. Incredintarea unui inscris pentru identificare spre a fi folosit fara drept

- falsul in declaratii, marturia mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare


- Marturie mincinoasa => sub activ este obligatoriu calificat: martor, expert, interpret
- Inducerea in eroare a org judiciare => se face cu rea-credinta in vederea zadarnicirii
urmaririi penale
- Fals in declaratii => se doreste producerea unor consecinte juridice
- daca o femeie divorteaza si revine la numele de fata si apoi se recomanda in fata unei
institutii publice cu numele de casatorie => fals privind identitatea
- Falsul in declaratii NU are obiect material

8. Infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale poate fi savarsita:


a. De catre o persoana fizica responsabila penal
b. Numai de catre un functionar public
c. Si de catre un functionar aflat in exercitarea atributiilor de serviciu (este agravanta)

9. Falsul intelectual savarsit prin omisiunea de a insera intr-un inscris unele date sau imprejurari se
poate savarsi sub aspectul subiectiv:
a. Atat cu intentie directa cat si indirect
b. Atat cu intentie cat si din culpa
c. Numai cu intentie directa (omisiunea cu stinta)

10. In cazul infractiunii de uz de fals:


a. Pedeapsa prevazuta de lege este mai mica daca inscrisul falsificat si folosit este sub
semnatura privata
b. Pedeapsa prevazuta de lege este mai mare daca inscrisul falsificat folosit, este oficial
c. Pedeapsa prevazuta de lege este aceeasi indifferent daca inscrisul este oficial sau sub
semnatura privata

11. Infractiunea de falsificare de monede poate avea ca obiect material:


a. Monedele, titlurile de credit si in general titlurile de valoare adevarate cu putere
ciculatorie
b. Monede antice din diverse metale (inselaciune)
c. Orice fel de monede si bacnote chiar iesite din circulatie

-conditie: trebuie sa fie in circulatie sau sa fie emise chiar si inainte de punerea lor in circulatie

- eu falsific bancnote de euro acasa cu cerneala, tiparnita etc si dupa ce le falsific le iau si platesc o
datorie cu ele=> CONCURS intre detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori + falsificare de
moneda + punerea in circulatie de valori falsificate + inselaciune

- daca am 100 de euro falsi ( stiu ca sunt falsi ) si ma duc la schimb valutar sa ii schimb in lei=> CONCURS
intre punerea in circulatie de valori falsificate + inselaciune

-detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori (art.314) este prin natura ei o infractiune
continua permanenta
12. Pentru existent infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata:
a. Este suficient sa se realizeze alterarea sau contrafacerea inscrisului
b. Este obligatoriu ca falsificarea inscrisului sa fie urmata de folosirea acestuia
c. Trebuie sa produca o anumita consecinta juridica

-nu trebuie sa produca efectiv consecinte juridice, ci sa fie de natura sa produca o astfel de
consecinta!!!

13. Infractiunea de fals in declaratii se considera a fi consumata cand:


a. Declararea necorespunzatoare a adevarului se face in fata unui organ de stat
b. Este necesar ca declararea necorespunzatoare a adevarului sa se faca in vederea
producerii unei consecinte juridice
c. Este necesar ca declararea necorespunzatoare sa fi produs consecinte juridice

- falsul in declaratii se consuma at. cand actul respeciv este apt sa-si produca consecintele juridice
( cand e depusa la institutia publica respectiva)
- falsul in declaratii si falsul privind identitatea NU intra in concurs ideal cu uzul de fals!!! ele pot fi
retinute in concues real ( ex: azi comit un fals in declaratii, maine un uz de fals)

- falsul in declaratii prin natura lui absoarbe uzul de fals

Alte grile facute la alt seminar:

1. Modificarea numelui inscris pe o diploma de licenta si utilizarea acesteia de catre persoana


careia ii corespunde numele ce apare pe document dupa falsificare, in vederea angajarii, poate
reprezenta:
a. Fals material in inscrisuri oficiale
b. Uz de fals
c. Fals privind identitatea

RASPUNS: fals in inscrisuri oficiale in CONCURS cu uzul de fals ( grila din Cioclei)

- diploma de licenta= act oficial

-falsul in inscrisuri oficiale vine in concurs cu uzul de fals pec and falsul in inscrisuri sub semnatura
privata absoarbe uzul de fals ( in cazul autorului)
2. Infractiunea de fals intelectual:
a. Poate avea ca subiect activ numai o persoana cu studii superioare
b. Se refera numai la falsificarea inscrisurilor oficiale
c. Se savarseste numai cu prilejul intocmirii actului

- sub activ: poate fi numai functionarul public aflat in exercitarea atributiilor de serviciu
- “unui act oficial cu prilejul intocmirii lui”

3. Incredintarea unui inscris care serveste pentru dovedirea starii civile, identificarea ori legitimare
pentru a fi folosit fara drept poate reprezenta infractiunea de:
a. Fals in declaratii
b. Fals privind identitatea
c. Uz de fals

-in acest caz falsul privind identitatea ar fi o varietate a uzului de fals dar legiuitorul a incriminat-
o special sub forma falsului privind identitatea ( uzul de fals a fost absorbit in infractiunea de fals
privind identitatea)

-falsul privind identitatea absoarbe in chip natural uzul de fals ( la fel si la falsul in declaratii)

4. Fapta sotului care a semnat o cerere de schimb de locuinta atat in numele sau cat si in numele
sotiei sale de care era despartit, dupa care a depus cererea la primarie constituie:
a. Fals sub semnatura privata in concurs cu uz de fals
b. Fals in inscrisuri sub semnatura privata
c. Fals intelectual

5. Infractiunea de fals in declaratii:


a. Are ca obiect material inscrisul in care se consemneaza declaratia
b. Nu are obiect material
c. Are ca obiect material actiunea de a face declaratii necorespunzatoare cu adevarul (aici este
element material)
CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE SI CIRCULATIA PE CALEA FERATA

1. Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe caile ferate:


a. Sunt intotdeauna infractiuni de pericol
b. Nu pot fi infractiuni de rezultat
c. Trebuie intotdeauna cercetata legatura de cauzalitate chiar si in lipsa obiectului material

2. Infractiunea contra sigurantei circulatiei pe caile ferate:


a. De regula sunt infractiuni simple care lezeaza o singura valoare sociala
b. In anumite cazuri pot fi infractiuni complexe care sa lezeze 2 sau mai multe valori sociale
de natura diferita
c. Se pot comite cu orice forma de vinovatie

3. Forma de vinovatie contra sigurantei circulatiei pe caile ferate:


a. Schimba intotdeauna incadrarea juridical a faptei
b. Nu schimba intotdeauna incadrarea juridica a faptei
c. Are importanta deosebita pentru justa incadrare a faptei

4. In cazul infractiunilor contra sigurantei pe caile ferate:


a. Subiectul active este intotdeauna calificat fiind un angajat al cailor ferate
b. Participatia penala nu este posibila intotdeauna in toate formele sale
c. Acestea sunt conditionate de producerea unei urmari periculoase intr-un mod efectiv

5. Infractiunea contra sigurantei circulatiei pe caile ferate:


a. Sunt infractiuni comisive constand in comiterea unor activitati interzise de legiuitor
b. Tentativa este posibila si se pedepseste indiferent de modalitatea de comitere a obiectului
material
c. Pot fi comise in mod continuat

6. Aspectele comune tuturor infractiunilor contra sigurantei circulatiei pe caile ferate sunt:
a. Toate sunt infractiuni de rezultat potential
b. Toate au ca circumstanta agravanta producerea unui accident
c. Toate au subiect activ calificat

7. Indeplinirea indatoririlor de serviciu din culpa in mod defectuos de catre angajatii care
gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interventie sau manevra,
daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport, interventie sau manevra
pe caile ferate, constituie:
a. Infractiuniea de neglijenta in serviciu deoarece acestia au calitatea de functionari
b. Infractiunea de neindeplinire a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa
din culpa
c. Un concurs omogen de infractiuni deoarece in ambele cazuri faptuitorul a actionat din culpa
8. Infractiunea de parasire a postului si prezenta la serviciu sub influenta alcoolului sau a altor
substante consta in:
a. Parasirea postului in orice mod si sub orice forma de angajati cu atributii privind siguranta
circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata doar daca prin
aceasta s-a produs un accident
b. Parasirea postului in orice mod si sub orice forma de angajati cu atributii privind siguranta
circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata daca prin
aceasta se pune in pericol siguranta acestor mijloace
c. Parasirea postului in orice mod si sub orice forma de angajatii cu atributii privind siguranta
circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, chiar si daca
prin aceasta nu se pune in pericol siguranta acestor mijloace

9. Infractiunea de distrugere sau semnalizare falsa:


a. Se retine in concurs ideal cu infractiunea de distrugere prevazuta la art 253 NCP
b. Se retine in concurs ideal cu infractiunea de distrugere calificata prevazuta la art 254 NCP
c. Absoarbe infractiunea de distrugere de la art 253 NCP

10. Accidentul de cale ferata consta in:


a. Distrugerea adusa mijloacelor de transport materialului reluat sau instalatiilor de cale
ferata in cursul cisculatiei mijloacelor de transport
b. Degradarea adusa mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalatiilor de cale
ferata in cursul manevrei intretinerii pe calea ferata
c. Distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor instalatii de cale ferata, lucrari,
echipamente sau componente ale acestora si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea
corporala a doua sau mai multor persoane

11. Infractiunea comisa de catre un minor in un major, ambii fara a avea permis de conducere
corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus reprezinta:
a. Coautorat la infractiune, constand in conducerea unui autovehicul fara permis de conducere
b. O simpla infractiune prevazuta in legea penala, infractiune savarsita in conditiile prevazute
de art 77 alin 1 NCP
c. Cate o infractiune individuala savarsita de fiecare inculpat

12. Infractiunile contra sigurantei conducerii pe rumurile publice:


a. Sunt intotdeauna conditionate de locul comiterii lor
b. Nu toate sunt conditionadte de locul cmiterii lor
c. Se comit cu orice forma de vinovatie
13. Infractiunea de conduere a unui vehicul neinmatriculat:
a. Poate fi comisa de orice persoana fizica cu capacitate juridica penala
b. Poate imbraca forma infractiunii continuate
c. Este o infractiune complexa

14. Persoana care pune in curculatie pe drumurile publice un autovehicul neinmatriculat si cu


numar fals de inmatriculare va raspunde pentru:
a. O singura infractiune deoarece ambele formeaza elementul material a unei singure
infractiuni
b. Un concurs ideal eterogen de infractiuni
c. Un concurs real eterogen de infractiuni

15. Infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere:


a. Permite toate formele de participatie deoarece subiectul activ este necalificat
b. Prin natura ei este o infractiune continua succesiva
c. Se poate retine si cand persoana care conducea vehiculul avea permisul suspendat ori
acesta i-a fost retras

16. Persoana care conduce pe drumurile publice un autoturism avand permisul suspedat, dupa care
incredinteaza vehiculul unei alte persoane despre cre stie ca nu are permis corespunzator
categoriei din care face parte vehiculul condus si care se afla sub influenta unor substante
psihoactive, va raspunde penal pentru:
a. O singura infractiune in mai multe modalitati faptice
b. Raspunde pentru un concurs real eterogen de infractiuni
c. Raspunde pentru o singura infractiune fara cererea unei agravante seciale

17. Tatal care, fiind in stare de ebrietate voluntara, determina pe fiul sau in varsta de 15 ani, sa
conduca autoturismul sau, lucru care se si realizeaza imediant, va antrena raspunderea penala a
tatalui pentru:
a. Instigare la infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere
b. Autor ls infractiunea de conducere a unul vehicul fara permis de conducere
c. Atat autor cat si instigator la conducerea unui vehicul fara permis de conducere
d. Un concurs intre instigare si coautorat

18. Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante:
a. Se retine atunci cand o persoana care la momentul preluarii problelor biologice are o
imbibatie alcoolica de 0,80g/l alcool pur in sange
b. Se poate retine atunci cand persoana care la momentul prelevarii mostrelor biologice are
o imbibatie de peste 0,80g/l
c. Nu poate antrena niciodata o cauza justificativa
19. Persoana care conduce pe drumurile publice un autovehicul neinmatriculat dar cu nr false de
inmatriculare, neavand permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte
vehiculul condus si care are o imbibatie alcoolica de 0,80g/l alcool pur in sange, loveste o
persoana care trecea regulamentar strada si fuge de la locul comiterii faptei:
a. Nu va putea beneficia niciodata de nicio cauza de nepedepsire fiind incidente mai mult de 3
infractiuni in speta
b. Va raspunde penal pentru un concurs real omogen de infractiuni deoarece toate faptele
comise aduc atingere sigurantei circulatiei pe drumurile publice\
c. Va raspunde pentru o pluralitate de infractiuni

20. Fapta persoanei (alta decat cea care a comis accidentul) care modifica starea locului sau sterge
urmele accidentului de circulatie din care a rezultat vatamarea corporala ori a sanatatii mai
multor persoane, fara acordul echipei de cercetare de la fata locului, va raspunde penal pentru:
a. O singura infractiune de parasire a locului accidentului ori de modificare sau stergere a
urmelor acestuia ca infractiune complexa care lezeaza mai multe valori sociale
b. O singura infractiune de favorizare a faptuitorului
c. Un concurs ideal de infractiuni format din infractiunea de parasire a locului accidentului ori
de modificare sau stergere a urmelor acestuia si infractiunea de favorizare a infractorului
INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE
1. Din punct de vedere al urmarii socialmente periculoase, infractiunea de zadarnicie a combaterii
bolilor exista:
a. Daca s-a creat o stare de pericol pentru sanatatea populatiei
b. Numai daca a avut ca urmare raspunderea unei boli infecto-contagioase
c. Indiferent daca a avut sau nu ca urmare raspunderea unei boli infecto-contagioase

-infractiunea este tipica numai atunci cand se produce aceasta urmare imediata ( raspandirea unei boli
infecto-contagioase); daca nu se produce aceasta urmare=> nu este infractiune

2. Elementul material al infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor se poate realiza:


a. Numai prin inactiuni
b. Numai prin actiuni
c. Atat prin actiuni cat si prin inactiuni

-nerespectarea masurilor-atitudine omisiva/comisiva

-daca aceasta nerespectare se face printr-o inactiune si devine o infractiune omisiva proprie
=>coautoratul nu este posibil

-daca aceasta nerespectare consta intr-o actiune, actiune intreprinsa de mai multe personae=>
coautoratul este posibil

- persoana care contribuie la comiterea acestei fapte dar care nu avea ca atributii de serviciu sa ia acele
masuri de combatere a raspandirii bolilor infecto-contagioase=>va raspunde pentru complicitate

3. In cazul unui director al unei crescatorii de animale respectiv porci si vaci, care din neglijenta nu
ia toate masurile necesare prevenirii bolilor infecto-contagioase la aceste animale si ca urmare a
acestui lucru se raspandeste o asemenea boala, va antrena raspunderea acestuia pentru:
a. Infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor
b. Infractiunea de raspandire a bolilor la animale sau plante
c. Infractiunea de neglijenta in serviciu

-art. 355 alin.(2)


-aceasta infractiune nu poate fi retinuta in concurs ideal cu neglijenta in serviciu ( art.352 alin.(2) +art
355 alin.(2) sunt forme particulare de incriminare a neglijentei in serviciu si astfel nu pot fi retinute in
concurs ideal cu neglijenta in serviciu)

4. Infractiunea de contaminare venerica se savarseste:


a. Numai cu intentie
b. Si din culpa
c. Atat cu intentie cat si din culpa

-BTS=boli cu transmitere sexuala


-numai cu intentie=”o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala”

5. In cazul infractiunii de contaminare venerica:


a. Instanta de judecata poate aplica si masura de siguranta a obligarii la tratament medical a
faptuitorului
b. Instanta de judecata aplica in mod obligatoriu si masura de siguranta a obligarii la
tratament medical a faptuitorului
c. Instanta de judecata va sanctiona pe faptuitor chiar si in cazul in care persoanele cu care
se intretin relatiile sexule stiu ca subiectul activ sufera de o astfel de boala

-consimtamantul victimei nu este o cauza justificativa (deoarece exista pericolul raspandirii


bolii in continuare) ; aceasta infractiune lezeaza sanatatea publica
-in general, ca regula, aplicarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical
(art.109-“poate fi obligat sa urmeze un tratament” ) este facultativa! EXCEPTIE: in cazul
acestei infractiuni unde instant este OBLIGATA sa aplice aceasta masura de siguranta;

6. Sustragerea faptuitorului condamnat pentru infractiunea de contaminare venerica de la


executarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical constituie:
a. Infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti
b. Infractiunea de nerespectare a sanctiunilor penale
c. O infractiune aflata in concurs cu infractiunea de contaminare venerica
d. Nicio infractiune

-art.287 –nerespectarea hotararilor judecatoresti + art.288- nerespectarea sanctiunilor penale=> nu


rezulta nimic din aceste infractiuni cu privire la obligarea la tratamentul medical; art.288 nu prevede
art.108 lit.a) (obligarea la tratament medical) ci doar face referire la art.108 lit b) si c) => NU este
infractiune

7. Infractiunea de infectare a apei:


a. Consta in infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apa numai daca apa
devine daunatoare sanatatii oamenilor, animalelor sau plantelor.
b. Consta in infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apa chiar daca apa nu
devinde daunatoare sanatatii oamenilor ci numai animalelor sau plantelor
c. Nu antreneaza raspunderea penala in cazul tentativei
d. –e-este

-este corect si b) deoarece fapta se consuma daca apa devine daunatoare sanatatii fie a
oamenilor/fie a animalelor/fie a plantelor

8. Prin savarsirea infractiunii de falsificare de alimente sau alte produce sunt lezate relatiile sociale
care privesc:
a. Numai sanatatea publica
b. Integritatea corporala a persoanelor fizice
c. Atat sanatatea persoanelor fizice cat si integritatea ori viata acestora

-aceasta infractiune este simpla si se retine in concurs doar atunci cand se produce o vatamare concreta,
atunci cand o persoana consuma acele alimente si se imbolnaveste ( ex: cu 193, 194, etc)

9. In cazul infractiunii de falsificare de alimente sau alte produse:


a. Tentative este posibila si se pedepseste
b. Tentative desi posibila nu se pedepseste
c. Se pedepseste numai in cazul punerii in consum public de carne provenita din taieri de
animale sustrase controlului veterinar

10. Infractiunea de comercializare de produse alterate prevazuta de art.358 se savarseste din punct de
vedere obiectiv prin: (nu era sigura de grila, ea a pus c) dar a zis ca o sa o refaca)

a. taieri de animale sustrase controlului veterinar

b. punerea in consum public de carne provenita de la animalele sustrase controlului veterinar

c. punerea in consum public de carne provenita de la animalele sustrase controlului veterinar


daca a avut ca urmare imbolnavirea unei persoane

-din punct de vedere obiectiv= din punct de vedere al elementului material

Latura obiectiva a unei infractiuni este formata din 3 elemente:

1. Elementul material
2. Urmarea imediata
3. Legatura de cauzalitate

-Cea mai importanta componenta a laturii obiective este elemental material (verbum regens)

-Cea mai importanta componenta a laturii subiective este vinovatia

-Elemental material este cauza si urmarea imediata este efectul

-In conditiile in care nu exista infractiune care sa nu prevada in mod expres elementul material, avem
infractiuni care nu prevad in mod expres urmarea imediata

-Daca elementul material poarta denumirea de verbum regens inseamna ca intotdeauna si in mod
obligatoriu legiuitorul va preciza in mod expres elementul material in norma de incriminare (spre
deosebire de urmarea imediata)

-Consimtamantul victimei nu este o cauza justificativa. Ca natura juridica, aplicarea masurilor de


siguranta a obligarii la tratament medical este facultativa, ca regula.

INFRACTIUNI CONTRA ORDINII SI LINISTII PUBLICE


1. In cazul infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, pedeapsa ce se aplica
pentru aceasta:
a. Trebuie sa fie de aceeasi natura cu pedeapsa prevazuta de lege pentru aceasta care intra in
scopul constituirii
b. Nu trebuie sa fie mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea care
intra in scopul constituirii
c. Poate fi mai mare decat pedeapsa ce se aplica pentru infractiunea care intra in scopul
constituirii

2. Daca fapta de constituire a unui grup infractional organizat a fost urmata de acea infractiune:
a. Pedeapsa pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat se adauga la
pedeapsa pentru infractiunea care a intrat in scopul asocierii
b. Pedeapsa pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat se
contopeste cu pedeapsa pentru infractiunea ce a intrat in scopul asocierii
c. Se aplica principiul absorbtiei in sensul ca infractorul va executa numai pedeapsa aplicata
pentru infractiunea ce a intrat in scopul asocierii
d. Se vor aplica regulile de la concursul de infractiuni

- contopire=pedeapsa mai mare absoarbe pedeapsa mai mica si obligatoriu se aplica sporul
(absorbtie- cand e DPV si le absoarbe pe toate, cumularea- amenda e cumulativa cu inchisoarea)

3. In cazul infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, infractorul nu se pedepseste


daca:
a. Denunta autoritatilor infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat mai
inainte de a fi fost descoperita
b. Denunta autoritatilor infractiunea ce intra in scopul asocierii, mai inainte ca aceasta sa fi fost
savarsita
c. Denunta autoritatilor infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat inainte
de a fi fost descoperita si inainte de a se fi inceput savarsirea infractiunii ce intra in scopul
grupului

-dpdv al naturii juridice, aceasta infractiune este o forma a pluralitatii constituite de


infractori (pluralitate constituita= asocierea a minim 3 persoane care au un lider,
conducator+program de activitate+scop:comiterea unei infractiuni+dureaza pe un anume
timp)
-NU se poate retine coautoratul tuturor celor care se asociaza=> vor raspunde ca autori
distincti ( nu se mai retine agravanta de la art.75)

4. Elementul material al infractiunii de instigare publica se poate realiza prin:


a. Fapta unei personae de a se lauda in public ca a savarsit o infractiune
b. Purtarea in public a unei uniforme sau semen distinctive neautorizate
c. Fapta unei persoane de a indemna publicul sa comita infractiuni

-se face printr-o actiune

5. Daca infractiunea de insigare publica a avut ca urmare savarsirea infractiunii la care s-a instigat:
a. Pedeapsa pentru infractiunea savarsita este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune
b. Pedeapsa pentru infractiunea savarsita nu poate fi mai mare decat cea care s-a aplicat
pentru infractiunea de instigare publica
c. Pedeapsa pentru infractiunea savarsita nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de
lege pentru instigare publica

-art.368 alin.(3)

6. Infractiunea de instigare publica se poate savarsi:


a. Pe cale orala
b. In scris
c. Numai cu intentie directa
(autoratul se poate comite cu orice forma de vinovatie, instigarea se poate comite doar cu intentie
directa sau indirecta iar complicitatea se poate comite cu intentie sau praeterintentie)

7. Infractiunea de incitare la ura sau discriminare se poate savarsi pe temei de:


a. Boala cronica necontagioasa
b. Avere
c. Nivel de pregatire profesionala

-criteriile de discriminare sunt la art.297 alin.(2) (abuzul in serviciu)

8. Pentru existenta infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice se cere:


a. Fapta sa se savarseasca prin violenta
b. Fapta sa se savarseasca prin acte de amenintare
c. Fapta sa se savarseasca prin patrunderea fara drept intr-o locuinta

-pentru consumarea faptei este suficient ca elementul material sa se comita fata de o singura persoana

-se retine in concurs cu art.193 sau amenintarea sau distrugerea

9. Infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri exista numai:


a. Daca o persoana foloseste cuvinte ori expresii jignitoare prin care se aduc atingere bunelor
moravuri
b. Daca o persoana se dedă in public la orice manifestari ce prezinta explicit o activitate
sexuala
c. Daca o persoana tulbura in orice mod ordinea si linistea publica

INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI art. 376-380 NCP


6. In cazul infractiunii de bigamie, persoana necasatorita care se casatoreste cu o persoana
casatorita pe care o stie casatorita:
a. Raspunde penal in calitate de coautor al infractiunii
b. Raspunde penal in calitate de complice nemijlocit al autorului infractiunii
c. Nu raspunde penal

7. Infractiunea de incest:
a. Are ca element material actul sexual de orice natura
b. Se poate realiza intre frati si surori
c. Poate fi comisa de tata asupra fiului avand in vedere ca acestia sunt rude in linie directa

-este o infractiune bilaterala=subiectii implicati in activitatea infractionala au calitate de autori, nu pot fi


coautori

-subiectul pasiv la incest=statul

-tatal cu fiul fac un act sexual, nu un raport sexual

8. Se realizeaza infractiunea de incest prin raportul sexual intre:


a. Frate si sora
b. Unchi si nepoata
c. Bunic si nepoata

9. La infractiunea de abandon de familie elemental subiectiv il constituie vinovatia:


a. Sub forma intentiei
b. Numai sub forma intentiei directe
c. Atat sub forma intentiei cat si sub forma culpei

-art.378 alin(1) lit a) –i.d+ i.i


-art 378 alin(1) lit b) si c) – numai i.d
-e posibila tentativa? nu e posibila in forma omisiunii-neplata/neacordarea ajutorului. in
rest, daca se comite printr-o actiune ( alin(1) lit.a)) e posibila dar nu e incriminata

10. La infractiunea de abandon de familie subiectul activ este:


a. Persoana care are obligatia legala de intretinere fata de cel indreptatit la intretinere
b. Doar persoana care are de platit o pensie de intretinere stabilita pe cale judecaoreasca
c. Orice persoana

-numai persoane care au o obligatie legala sau judiciara

11. In cursul judecatii pentru savarsirea infractiunii de abandon de familie indeplinirea de catre
inculpate a obligatiilor de intretinere determina:
a. Condamnarea inculpatului la o pedeapsa cu suspendare a exercitarii pedepsei sub
supraveghere
b. Reducerea pedepsei la jumatate
c. Amanarea aplicarii pedepsei

-obligatia instantei este una alternativa: fie suspendare, fie amanare


12. Infractiunea de abandon de familie:
a. Este susceptibila de tentativa in oricare din modalitatile prevazute de lege
b. Este susceptibila de tentativa doar in modalitatea prevazuta la alin (1) lit a)
c. Nu este pedepsita in forma tentativei

13. Situatia premisa la infractiunea de abandon de familie in modalitatea prevazuta la art. 378 alin
(1) lit c) consta in:
a. Neplata cu rea credinta timp de 3 luni a pensiei de intretinere
b. Preexistenta unei hotarari judecatoresti care stabileste pensia de intretinere
c. Omisiunea platii pensiei de intretinere

14. Din punct de vedere obiectiv infractiunea de abandon de familie se comite


a. Numai printr-o inactiune
b. Atat prin inactiuni cat si prin actiuni
c. Numai prin actiuni

-e posibil coautoratul in forma comisiva, in forma omisiunii nu e posibila


-daca am obligatie de plata a pensiei fata de doi copii si nu o platesc fata de niciunu=>2
infractiuni

15. Cand infractiunea de abandon de familie se savarseste prin neplata, cu rea-credinta timp de 3
luni a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca pedeapsa pentru infractor:
a. Este aceeasi ca si la celelalte modalitati ale infractiunii
b. Este mai mica decat in cazul celorlalte modalitati
c. Este mai aspra decat in cazul celorlalte modalitati

16. Infractiunea de abandon de familie se poate savarsi prin:


a. Neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca
b. Neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere prevazuta de lege
c. Neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere

-a) nu e corect pt ca neplata cu rea-credinta e doar pe 3 luni de zile, nu orice fel de plata

17. Subiectul activ al infractiunii de nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului poate
fi:
a. Oricare dintre parintii minorului
b. Orice persoana fizica responsabila penal
c. O persoana careia ii este incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ( a modificat-o:
spre crestere si educare)

18. In cursul judecatii pentru savarsirea infractiunii de abandon de familie, indeplinirea de catre
inculpat a obligatiilor de intretinere determina:
a. Anularea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere
b. Reducerea pedepsei la jumatate
c. Impunitatea

19. La infractiunea de abandon de familie in variant tip art 378 alin 1:


a. Subiectul activ este persoana care are obligatia legala de intretinere fata de cel indreptatit
la intretinere
b. Subiectul pasiv este persoana indreptatita la intretinere potrivit legii
c. Subiectul pasiv poate fi si o persoana juridica

20. Infractiunea de abandon de familie:


a. Nu este susceptibila de tentative
b. Poate fi comisa si fata de un minor
c. Nu este pedepsita in forma tentativei

-poate fi comisa si fata de un major: ex:fata de copilul care urmeaza cursuri universitare pana la varsta
de 26 de ani

21. La infractiunea de incest:


a. Elemental material este reprezentat de actul sexual
b. Elemental material este reprezentat de un raport sexual
c. Subiectii active pot fi socrul si nora sa

22. Incestul este:


a. O infractiune contra vietii sexual
b. O infractiune contra familiei
c. O infractiune contra bunelor moravuri

23. La infractiunea de bigamie:


a. Se sanctioneaza diferit persoana casatorita fata de persoana necasatorita care incheie o
casatorie cu persoana despre care stia ca este casatorita
b. Persoana necasatorita care incheie o casatorie cu o persoana despre care nu stia ca este
casatorita se sanctioneaza cu o pedeapsa mai mica
c. Nu se poate angaja raspunderea penala daca prima casatorie este declarata nula

24. X a produs un accident rutier in care si-a pierdut viata Y. X a fost condamnat si obligat pe latura
civila la prestatii periodice catre cei doi copii minori ai lui Y. daca X nu si-a indeplinit obligatia la
timp, timp de un an fata de cei doi minori in sarcina sa se poate retine:
a. Infractiunea de abandon de familie art 378 alin 2
b. Neexecutarea sanctiunilor penale
c. Nerespectarea hotararilor judecatoresti

25. Daca pana la amanerea definitive a hotararii de condamnare pentru infractiunea de abandon de
familie, inculpatul isi indeplineste obligatiile, instant poate dispune:
a. Suspendarea executarii sub supraveghere chiar daca inculpatul este recidivist
b. Amanarea aplicarii pedepsei chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege
c. Doar o pedeapsa executorie

26. Fapta parinteilui de a impiedica in mod nejustificat pe copilul sau in varsta de 14 ani sa mearga
la scoala, motiv pt care acesta nu reuseste sat ermine clasa a8-a reprezinta:
a. Infractiunea de lipsire de libertate
b. Infractiunea de impiedicare a accesului la invatamantul general obligatoriu
c. Infractiunea de rele tratamente aplicate minorului

27. Poate fi subiect activ al infractiunii de impiedicare a accesului la invatamantul general


obligatoriu:
a. Parintele
b. Elevul ce urmeaza cursurile invatamantului general obligatoriu
c. Persoana careia i-a fost incredintat potrivit legii un minor

28. V a formulat o plangere prealabila impotriva fostului sau sot I, deoarece acesta nu a platit pensia
alimentara pentru minorul M timp de 7 luni. Inainte de terminarea urmaririi penale I a platit
pensia alimentara restanta:
a. Fapta lui I nu se pedepseste art 378 alin 4
b. Fapta pentru care s-a facut plangerea prealabila nu este infractiune
c. Fapta lui I indeplineste conditiile de tipicitate ale infractiunii de abandon de familie

29. Reprezinta infractiunea de abandon de familie:


a. Neplata cu rea-credinta timp de 3 luni a pensiei de intretinere stabilita pe cale
judecatoreasca
b. Parasirea domiciului conjugal
c. Fapta parintilor care pleaca in strainatate si isi lasa copiii in grija bunicilor
! Cele 3 luni nu trebuie sa fie consecutive!

INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII RELIGIOASE


1. Infractiunea de impiedicare a exercitarii libertatii religioase se poate savarsi prin:
a. Fapta de a determina o persoana sa participle la serviciile religioase ale unui cult
b. Fapta de a tulbura libertate de exercitare a unui cult religios care functioneaza conform
legii
c. Fapta de a obliga o persoana prin constrangere sa participle la serviciile religioase ale unui
cult

-fapta de a determina/convinge o pers de a trece la alta religie nu este infractiune


-cand determinarea se face prin constrangere/amenintare/violente => fapta devine infractiune

2. Persoana care ucide victima prin incendiere va raspunde pentru :


a. Infractiunea de omor calificat in concurs cu profanare de cadavre
b. Infractiunea de omor calificat
c. Este o singura infractiune cu retinerea unei circumstante agravante

-este un omor calificat prin cruzimi

3. Fapta persoanei care intretine raporturi sexual cu un cadavru:


a. Nu va raspunde penal intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala
b. Va raspunde pentru infractiunea de viol
c. Va raspunde pentru profanare de cadavre

-cadavrul nu mai este subiect de drept (subiect pasiv al unei infractiuni) ci un obiect, de aceea poate fi
batjocorit -> respectul acordat pers decedate. EXCEPTIE: necropsiile (=act medical pentru stabilirea
corecta a cauzei mortii)

4. Persoana care dupa ce ucide victima, incendiaza cadavrul pentru a ascunde crima, va raspunde
penal pentru:
a. Omor calificat prin cruzime
b. Un concurs real cu conexitate consecventionala de infractiuni
c. O pluralitate de infractiuni
-concurs: omor cu profanare de cadaver
-cand se comite o infractiune pentru a ascunde o alta infractiune = concurs cu conexitate
consecventionala
-concursul este o pluralitate de infractiuni

5. Persoana care ii promite lui X, inainte de comiterea crimei de catre acesta, ca va arde cadavrul
pentru a ascunde fapta acestuia, lucru care se si intampla, va raspunde penal pentru:
a. Profanare de cadavre
b. Complicitate la infractiunea de omor
c. Concurs de infractiuni dintre complicitate la omor si profanare de cadavre – concurs real
eterogen

-promite inainte=complicitate (morala) la infr. de omor


-complicitate morala la omor in concurs real eterogen cu profanare de cadavre

6. Persoana care dezgroapa pe mama sa decedata deoarece a visat ca se va transforma in strigoi


daca nu ii va infringe un tarusi in inima, va raspunde penal pentru:
a. Infractiunea de profanare a lacasurilor sau obiectelor de cult
b. Infractiunea de profanare de cadavre
c. Distrugerea unui mormant

!Grila a fost facuta doar pe alin.1 al art 383


-nu spun ca persoana a distrus mormantul;intentia lui nu era de a batjocorii mormantul, ci
de a dezgropa mormantul; mormantul nu s-a distrus (distrugere=nimicirea in tot sau in parte
a unui bun)
-cand incendierea imbraca forma incinerarii cadavrului ca modalitate de inhumare a
decedatului => nu este profanare de cadaver; nu este infractiune

INFRACTIUNI CONTRA SECURITATII NATIONALE


1. Infractiunile de tradare (art. 394-395-396 NCP) au ca subiect active (autor):
a. Numai cetateanul roman
b. Cetateanul roman au persoana fara cetatenie, dar care domiciliaza legal pe teritoriul statului
roman
c. O persoana juridical in conditiile si limitele art. 135

2. Forma de vinovatie cu care se comite infractiunea de tradare este:


a. Intentia directa sau indirecta
b. Intentia indirect
c. Numai intentia directa
d. Praeterintentie

3. Tradarea prin ajutarea inamicului poate fi savarsita:


a. Numai in timp de razboi
b. Si pet imp de pace
c. Atat pet imp de raboi cat sip e timp de pace
d. Cu intentie directa calificata prin scop

4. Forma de vinovatie cu care se pot comite infractiunea de tradare prin ajutarea inamicului este:
a. Intentia directa sau indirect
b. Intentia directa
c. Intentia indirect
d. Rezulta din modul in care legiuitorul a incriminat fapta

5. Forma de vinovatie cu care se comite infractiunea de tradare prin transmitere de informatii


secrete de stat:
a. Intentia directa sau indirect
b. Intentia directa
c. Intentia indirect
d. Praeterintentia
!Scopul de a transmite, nu de a surima sau stirbi unitatea statului

6. In cazul infractiunii de tradare art 394 NCP


a. Obiectul material lipseste
b. Subiectul pasiv este statul roman
c. Legatura de cauzalitate trebuie dovedita
d. Urmarea imediata consta intr-o stare de pericol pentru valori sociale ocrotite prin norma
de incriminare

7. Tradarea prin ajutarea inamicului:


a. Este lipsita de obiect material
b. Poate avea ca subiect pasiv si statele aliate Romaniei
c. Presupune o deternimare facila a legaturii de cauzalitate
d. Poate fi savarsita de una sau mai multe personae in oricare forma de participatie legala

8. Tradarea prin transmitere de informatii secrete de stat:


a. Poate avea ca obiect material un document sau obiect care contine respectivele secrete de
stat
b. Poate fi comisa de coautorat, respective instigare sau complicitate, autorat
c. Are ca urmare imediata o stare de pericol pentru siguranta statului
d. Se consuma in momentul in care autorul executa efectiv actiunea incriminate de text
9. Infractiunea de cnstituire a unui grup infractional organizat poate avea ca scop savarsirea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:
a. Numai infractiuni economice
b. Tradarea
c. Numai infractiuni grave si foarte grave
d. Si infractiuni contra securitatii nationale

10. La infractiunile contra securitatii nationale:


a. Forma de vinovatie este numai intentia
b. Pedeapsa prevazuta de lege nu este niciodata amenda
c. Actele pregatitoare sunt posibile si se pedepsesc
d. Tentative este posibila si se pedepseste

11. Infractiunea de inalta tradare:


a. Subiectul active este calificat
b. Nu este posibil coautoratul
c. Forma de vinovatie este doar intentia

12. La infractiunea de spionaj:


a. Autorul poate sa fie un apatrid
b. Nu este obligatory cercetarea legaturii de cauzalitate in toate cazurile
c. Nu poate fi cmisa de catre o persoana care a avut in trecut cetatenia romana

13. In cazul in care o persoana cu dubla cetatenie romana-canadiana impusca, dar nu mortal pe
presedintele tarii la o reuniune a sefilor de stat si de guverb, va raspunde penal pentru:
a. Tentative la omor calificat
b. Tentative la infractiunea de atentat care pune in pericol securitatea nationala
c. Infractiunea de atentat care pune in pericol securitatea nationala, infractiune consumata

14. In cazul infractiunii de atentat care pune in pericol securitatea nationalan:


a. Obiectul juridic este complex
b. Nu exista obiect material fiind lezata securitatea nationala ca valoare abstracta
c. Subiectul active este necalificat (putand fi si un terorist) putand fi orice persoana care
raspunde penal
- In legea 354 – infractiunea de terrorism
- Uciderea presedintelui SUA a fost calificata ca o fapta de terrorism
- La infractiunea de atentat NU este posibila tentative => infractiuni al caror inceput de
executare este asimilat infractiunilor consummate (art 401 si 402 NCP)
- Impuscarea unui presedinte la o astfel de reuniune este o infractiune care pune in pericol
securitatea nationala, indifferent daca a survenit moartea presedintelui sau faptuitorul era
doar in pozitie de tragere
- Obiectul juridic al acestei infractiuni este complex:
1. Valoarea sociala principal lezata este securitatea nationala
2. Valoarea sociala secundara lezata este corpul persoanei ce detine functia publica si
asupra careia s-au atentat.

15. In cazul infractiunii de acte de diversiune:


a. Aceasta vine in concurs ideal cu infractiunea de distrugere
b. Trebuie sa se produca o urmare efectiva
c. Elemental material consta numai in acte de explozie sau incendiere
! Se absoarbe in chip natural distrugerea

16. Infractiunea de atentat contra unei colectivitati:


a. Regasim in aceasta situatie doua urmari imediate
b. Regasim un obiect material
c. Nu absoarbe infractiunea de omor calificat
- Obiectivitate => un nr de minim 3 persoane
- Absoarbe in mod natural omorul calificat asupra a doua sau mai multe personae ca si
genocidul
- Spre deosebire de genocide nu exista scopul de a distruge in intregime sau in parte, un grup
national, etnic, rasial sau religios, dar scopul este ingreunarea sau impiedicarea exercitarii
puterii de stat

17. In cazul infractiunii de propaganda pentru razboi:


a. Forma de vinovatie este numai intentia directa
b. Poate cunoaste si un moment al epuizarii
c. Subiectul active este calificat

18. In cazul infractiunii de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala:


a. Se va retine un concurs de infractiuni cu infractiune de divulgare a secretului professional
b. Subiectul active poate fi numai un cetateam roman
c. Se poate comite si printr-o inactiune

19. Uciderea presedintelui Americii afla in vizia oficiala in Romania: art 408
a. Este intotdeauna o infractiune complexa
b. Va putea antrena raspunderea penala pentru infractiunea contra vietii persoanei
c. Pedeapsa aplicata se va majora cu o treime

20. Fapta celui care cunoaste ca un grup de persoane pune la cale un ract territorial si nu anunta
autoritatile:
a. Faptuitorul nu va raspunde penal
b. Faptuitorul va raspunde penal pentru nedenuntare
c. Faptuitorul va raspunde penal pentru nedenuntarea unor infractiuni contra securitatii
statului