Sunteți pe pagina 1din 8

Falsul material in inscrisuri oficiale Si Falsul in inscrisuri sub semnatura privata

Nume : Bocaniala Valerica Disciplina: Drept penal special Anul : III Gr.II Universitatea Dunarea de Jos Galati Facultatea de Drept.

Falsul material in inscrisuri oficial Si Falsul in inscrisuri sub semnatura privata


Sub denumirea Falsuri in inscrisuri legiuitorul a incriminat faptele de alterare a adevarului cu privire la inscrisuri, incluzandu-le in cel de-al treilea capitol al Titlului VII , consacrat de Partea speciala a Codului penal infractiunilor de fals . Viata sociala a impus ca anumite relatii sociale sa fie probate sau constatate prin existenta unor inscrisuri 1 . Complexitatea vietii sociale a determinat existenta a numeroase inscrisuri care probeaza existenta unei realitati sau a unei manifestari de vointa , astfel viata sociala ar fi profund afectata daca aceste inscrisuri nu ar fi credibile si de aceea legiuitorul a decis sa incrimineze falsul tocmai ca un mecanism care sa asigure relatiile sociale care implica existenta sau folosirea unor inscrisuri . Traditional in sistemul nostru se face o diferentiere intre inscrisul oficial si cel sub semnatura privata, precum si intre actinea de falsificare si folosirea unui inscris falsificat . 1 . Notiune si definitie : Potrivit alin.1 din art.288 C.pen infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale consta in falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice . In art.288 alin.2 C.pen este prevazuta modalitatea agravanta a infractiunii atunci cand falsul prevazut in aliniatul precedent este savarsit de catre un functionar in exercitiul atributiilor sale de serviciu . Falsul in inscris sub semnatura privata consta potrivit art.290 C.pen in falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate de art.288 daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persone spre folosire , in vederea producerii unei consecinte juridice . A comis aceasta infractiune numitul G.I care a contrafacut un bilet la ordin completat cu date neadevarate, formulare bancare si a convins o alta persoana sa le depuna la banca in vederea obtinerii unui credit pe care sa il utilizeze inculpatul 2. Din analiza textului legal rezulta ca falsul in inscrisul sub semnatura privata reprezinta o modalitate speciala a falsului material in inscrisuri oficiale.

2. Obiectul juridic al infractiunilor :


Obiectul juridic al infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale consta in relatiile sociale care privesc increderea publica in autenticitatea si veridicitatea inscrisurilor oficiale.

1 2

Sergiu Bogdan, Drept penal Partea speciala , pag.386 Ed U.J 2009 C.A.p Bucuresti, Sectia a II a pen. Dec nr.579/2006

Obiectul juridic al infractiunii de fals sub semnatura privata il constituie relatiile sociale referitoare la asigurarea veridicitatii si increderii publicului in adevarul pe care trebuie sa il exprime inscrisul sub semnatura privata producator de consecinte juridice . Din analiza ambelor infractiuni rezulta ca au ca obiect juridic comun relatiile sociale referitoare la increderea publica in inscrisul producator de consecinte juridice , in autenticitatea sau veridicitatea acestor inscrisuri, in adevarul pe care trebuie sa il exprime .

3. Obiectul material al infractiunilor :


Obiectul material al infractiunii prevazut in art.288 este chiar inscrisul oficial asupra caruia se exercita actiunea faptuitorului . Prin inscris oficial se intelege inscrisul care emana de la o institutie din cele prevazute in art.145 C.pen sau care apartine acesteea. Art.150 C.pen ne spune ca prin inscris oficial trebuie sa intelegem orice inscris care emana de la o unitatea in cele la care se refera art.145 sau care apartine unei asemenea unitati. Daca infractiunea se savarseste prin contrafacerea ( plasmuirea ) unui inscris oficial sunt folosite diverse materiale ( hartie , diverse substante pentru scriere etc ) care desi sunt inserate in produsul infractiunii ( actul oficial falsificat ) ele vor constitui obiectul material al acesteia deoarece asupra lor s-a efectuat actiunea de falsificare . In cazul in care infractiunea se savarseste prin alterare inscrisul oficial asupra careia s-a actionat v-a constitui obiectul material al acestuia . Inscrisul care emana de la o unitate din cele la care se refera art.145 trebuie sa indeplineasca cerintele minimale de forma ( stampila unitatii si semnatura functionarului competent si faptul ca unitatea are competenta sa le emita ). Legea penala stabileste ca pot fi obiect al falsului material atat inscrisurile oficiale propriu zise ( acte autentice , diploma de absolvire , acte de stare civila ) cat si inscrisuri asimilate celor oficiale ( art.288 alin.3 C.pen ) . Prin inscris sub semnatura privata producator de efecte juridice se intelege orice inscris care emana de la o persoana particulara semnat si datat , care contine o manifestare de vointa ori constatarea unui act, fapt sau imprejurare cu relevanta juridica si care este susceptibil de a dovedi existenta, modificarea sau stingerea unei obligatii .

4. Subiectii infractiunilor :
4.1 Subiectul activ. Subiectul activ al infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale poate fi orice persoana in cazul modalitatii prevazute in alin.1 art.288 C.pen. In varianta prevazuta in alin.2 al aceluiasi articol nu poate fi decat vorba de o persoana care are calitate de functionar si care comite fapta in exercitiul atributiilor de serviciu . Falsul material in inscrisuri oficiale poate fi comis de orice persoana care indeplineste conditiile stabilite de lege . Ambele infractiuni pot fi comise in participatie sub toate formele sale. Calitatea de functionar, fiind vorba de o circumstanta personala, nu se rasfrange asupra celorlalti participanti care nu indeplinesc aceasta calitate art.28 alin1. C.pen .

4.2 Subiectul pasiv. Subiectul pasiv in cazul infractiunii de fals in inscrisuri oficiale este organul, unitatea ,institutia publica , regia autonoma , societatea comerciala sau orice alta persoana juridica caruia i se atribuie in mod nereal inscrisul oficial falsificat . In cazul infractiunii de fals sub semnatura privata subiectul pasiv este persoana fizica sau juridica a carei interese au fost ori vor urma sa fie lezate . Subiect pasiv adiacent poate fi orice persoana fizica sau juridica prejudiciata in propriile sale interese si fata de care se produc consecinte juridice in urma contrafacerii sau alterarii inscrisului oficial .

5.Latura obiectiva
5.1 Elementul material Sub aspectul elemntului material in cazul infractiunilor prevazute de art.288 aceasta contasta in actiunea de falsificare, care poate imbraca fie forma contrafacerii scierii sau a subscrierii fie forma alterarii. Contrafacerea scrierii presupune stricto senso plasmuirea confectionarea sau ticluirea unui inscris fictiv prin imitare, dandui aparenta unui inscris oficial autentic. Plasmuirea se poate realiza prin diferite procedee : copiere , reproducere , decuparea , trucarea , fotografia sau alte mijloace de copiat . Contrafacerea trebuie interpretata lato senso si anume ea inseamna a reproduce continutul pe care il are in mod obisnuit ( ex: o diploma falsificata trebuie sa aibe continutul unei diploma adevarate ) . Contrafacerea subscrierii sau semnaturii consta in executarea semnaturii unei persoane relate sau fictive prin reproducerea semnaturii originale ( prin copiere , imitare ) sau prin semnatura fictiva . Falsul material in inscrisuri oficiale prin contrafacerea subscrierii se va retine si atunci cand va cuprinde si orice stampila aplicata pe un inscris oficial. Prin alterarea scrierii intelegem denaturarea materiala a unui inscris oficial , prin diverse mijloace si procedee de inlaturare , modificare , schimbare , transformare sau adaugare de text de natura a afecta continutul scrierii . In ceea ce priveste infractiunea de fals in inscris sub semnatura privata fapta se realizeaza prin doua actiuni succesive : o actiune de falsificare a inscrisului ( prin contrafacerea scrierii sau prin alterarea lui in orice mod ) si o actiune de folosire a inscrisului falsificat ori incredintarea spre folosire altei persoane . Infractiunea exista daca actiunea de falsificare este urmata de o actiune de folosire sau de incredintare spre folosire a inscrisului falsificat, simpla falsificare a inscrisului sub semnatura privata nu constituie infractiune in practica s-a decis ca nu se savarseste infractiune de fals in inscris sub semnatura privata daca inscrisul nu are aparenta unui inscris adevarat si orice persoana poate realiza ca nu este apt sa produca consecinte juridice, in acest caz nefiind indeplinita latura obiectiva a infractiunii . Elemental material al laturei obiective se realizeaza in cazul infractiunilor analizare in modalitate comisiva .

5.2 Urmarea imediata : Savarsirea infractiunilor produc o stare de pericol, stare creata prin contrafacerea sau alterarea inscrisului, pentru realitatea sociala referitoare la increderea publica, ce se acorda inscrisului oficial autentic si sinceritatii acestuia pe deoparte iar pe de alta parte increderii publice acordata valorii probatorii a inscrisului sub semnatura privata . Infractiunea subsida prin simpla creare a starii de pericol nefiind necesar sa se produca vre-o alta urmare cum ar fi de exemplu producerea unui prejudiciu unei persoane. 5.3 Raportul de cauzalitate : Fapta prevazuta in art.288 implicand producerea unui rezultat nemijlocit ca urmare a contrafacerii sau alterarii apare evident necesara stabilirea legaturii de cauzalitate intre actiune si rezultat. Atunci cand un inscris oficial este falsificat grosolan , usor de observat nu exista urmarea ceruta de textul legal si ca atare fapta v-a constitui o incercare de falsificare .

6. Latura subiectiva :
Din punct de vedere subiectiv infractiunea prevazuta in art.288 se savarseste numai cu intentie care poate fi directa sau indirecta . Pentru existenta infractiunii nu prezinta relevanta mobilul si nici scopul urmarit de faptuitor. V-a exista infractiunea chiar daca o persoana a alterat adevarul din cuprinsul unui inscris oficial pentru un scop legitim. In cazul infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata intentia faptuitorului nu poate fi decat directa , deoarece latura subiectiva include si cerinta unui anumit scop. Latura subiectiva a infractiunii este realizata si atunci cand inscrisul falsificat a fost folosit pentru dovedirea unui fapt adevarat , deoarece un inscris falsificat creaza intotdeauna o stare de pericol pentru increderea public ape care legiuitorul a urmarit sa o apere prin incriminarea falsului in inscrisuri .

7. Forme. Variante . Agravante . Sanctiuni


Infractiunile sunt susceptibile de desfasurare in timp si prin urmare de forme imperfecte cum sunt : actele pregatitoare si tentativa . Actele pregatitoare desi posibile nu sunt incriminate . In unele situatii ele pot fi incriminate si deci pedepsite dar ca infractiuni distincte de exemplu in cazul in care actele pregatitoare constituite in falsificarea sigiliului sau stampilei care urmeaza a fi folosite in continutul unui inscrisuri oficiale . Tentativa este posibila si deci se sanctioneaza potrivit art.288 alin.4 . De asemenea tentative este pedepsibila si in cazul infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata comform art.290 alin.2 . Consumarea infractiunii are loc in momentul in care executarea actiunii ilegale a fost dusa pana la capat, a fost incheiata si s-a produs urmarea imediata respectiv cand s-a intocmit un inscris oficial fals care prezinta aparenta unui inscris autentic. Consumarea infractiunii prevazute in art.290 are loc in momentul in care autorul falsului foloseste inscrisul falsificat sau il incredinteaza altei persoane spre folosire sau in vederea producerii unei consecinte juridice, moment in care se produce si urmarea periculoasa .

Infractiunea are forma consumata indiferent daca respeciva consecinta juridica , urmarita de faptuitor a fost sau nu produsa . Infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale se prezinta sub forma unei variante simple si a unei variante agravante deosebirea consta in calitatea subiectului activ. Pedeapsa in cazul variantei simple este inchisoarea de la 3 luni la 3 ani iar in cazul variantei agravante sanctiunea este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani . Falsul in inscrisuri sub semnatura private se sanctioneaza cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda . Pentru ambele infractiuni actiunea penala se pune in miscare din oficiu.

BIBLIOGRAFIE:

1. Alexandru Boroi, Drept penal Partea speciala, ed 3, Ed ALL BECK, Bucuresti , 2005 2. Avram Filipas, Drept penal roman , Ed UJ, Bucuresti 2008 3. Sergiu Bogdan, Drept penal Partea speciala, Ed UJ, Bucuresti 2009 4. Valeria Lazar, Drept penal Partea speciala, Ed Universitara, 2006 5. Tudorel Toader, Drept penal roman . Partea speciala, ed a-4-a, Ed Hamangiu , Bucuresti, 2009.