Sunteți pe pagina 1din 16

Actiunea civila:

a) Atrage la raspundere o persoana care a savarsit o infractiune


b) Are ca obiect tragerea la raspundere civila delictuala
a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru
prejudiciul produs prin omiterea faptei care face
obiectul actiunii penale
c) Se exercita de persoana vatamata sau de succesorii
acesteia care se constituie parte civila impotriva
inculpatului si dupa caz a partilor responsabile
civilmente

Partile din procesul penal sunt:


a) Inculpatul, persoana vatamata, partea civila
b) Inculpatul , partea civila , partea responsabila
civilmente
c) Suspectul si persoana vatamata
Inculpatul este:
a) Persona cu privire la care din datele si probele existente in
cauza rezulta banuiala rezonabila ca a savarsit o fapta
prevazuta de legea penala
b) Persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea
penala
c) Persoana fata de care exista suspiciunea cu privire la
pregatirea savarsirii unei infractiuni

Prezumtia de vinovatie presupune conform legii ca:


a) Orice persoana este considerata nevinovata pana la
stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare pronuntata in
prima instanta

b) Orice persoana este considerata nevinovata pana la proba


contrara
c) Orice persoana este considerata nevinovata pana la
stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala
definitiva
Audierea prin interpret are loc ori de cate ori persoana audiata:
a) Nu intelege limba romana
b) Nu se exprima bine in limba romana
c) Nu vorbeste limba romana
In actiunea civila sarcina probei apartine:
a) Numai partii civile
b) Partii civile, ori dupa caz procurorului, care exercita
actiunea civila, in cazul in care persoana vatamata
este lipsita de capacitate de exercitiu, sau are
capacitate de exercitiu restransa
c) Suspectul sau inculpatul

Suspectul este:
a) Persoana cu privire la care din datele si probele
existente rezulta banuiala rezonabila ca a savarsit o
fapta prevazuta de legea penala
b) Persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala
c) Persoana careia i s-a provocat o vatamare prin fapta penala

Actiunea penala:
a) Are ca obiect tragerea la raspundere penala a
persoanelor care au savarsit infractiunea
b) Se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut
de lege

c) Se poate exercita in tot cursul procesului penal in


conditiile legii

Persoana vatamata majora:


a) Se poate constitui parte civila in cursul judecatii numai
inainte de citirea actului de sesizare a instantei
b) Poate solicita continuarea procesului penal in cazul decesului
inculpatului
c) Se poate constitui parte civila in cursul urmaririi
penale putand ulterior sa majoreze intinderea
pretentiilor pana la terminarea cercetarii
judecatoresti

Partea responsabila civilmente poate fi introdusa in procesul penal


pana l inceperea cercetarii judecatoresti:
a) De catre instanta de judecata din oficiu
b) La cererea procurorului atunci cand exercita actiunea
civila
c) La cererea inculpatului
Legalitatea procesului penal este un principiu ce caracterizeaza:
a) Urmarirea penala
b) Judecata
c) Intregul proces penal
Cand participa la judecata, procurorul este obligat sa sustina
interesele partii civile, chiar daca aceasta nu se constituie parte
civila in procesul penal:
a) In toate cazurile
b) Daca cel vatamat este o persoana lipsita de
capacitate de exercitiu

c) Daca cel vatamat este o persoana cu capacitate


restransa de exercitiu
Instanta lasa nesolutionata actiunea civila atunci cand:
a) Intervina retragerea plangerii prealabile
b) Intervine prescriptia raspunderii penale
c) Constata ca fapta nu este prevazuta de legea penala

GRILE
1. Renuntarea la pretentiile civile formulate:
a) Se poate face doar prin cerere scrisa
b) Se poate formula pana la dezbaterea in apel
c) Se poate formula numai pana la terminarea
dezbaterilor in prima instanta
2. Actiunea penala se stinge in cursul urmaririi penale: (art.17)
a) Prin clasare
b) Prin renuntare la urmarirea penala
c) Prin achitare
3. Infractiunile savarsite cu intentie depasita care au avut ca
urmare moartea unei persoane comise de catre un notar
public sunt de competenta in prima instanta:
a) Judecatoriei
b) Tribunalului
c) Curtii de apel
4. Instanta dispune reunirea cauzelor in cazul:
a) Infractiunii continuate
b) Concursului cu conexitate
c) Infractiunii complexe
5. Se poate invoca in tot cursul judecatii
a) Exceptia de necompetenta materiala a instantei
inferioare celei competente potrivit legii

6.

7.

8.

9.

b) Exceptia de necompetenta dupa calitatea


persoanei a instantei superioare celei
competente potrivit legii
c) Exceptia de necompetenta teritoriala
Instanta sesezata cu judecarea unei infractiuni, ramane
competenta:
a) A o judeca in caz de schimbare a incadrarii
juridice, daca infractiunea este de competenta
instantei inferioare
b) Sa judece orice chestiune prealabila
solutionarii cauzei
c) Sa judece cauza, chiar daca are loc schimbarea
calificarii faptei, printr-o lege noua, in afara de
cazul cand prin lege se dispune altfel
Este lovita de nulitate absoluta incalcarea dispozitiilor
privind competenta:
a. Materiala a instantei superioare celei competente sa
judece cauza potrivit legii
b. Personala a instantei inferioare celei competente
sa judece cauza potrivit legii
c. Teritoriala
Exceptia de necompetenta:
a. Personala a instantei inferioare celei competente poate
fi invocata cel tarziu pana la pronuntarea hotararii in
prima instanta
b. Materiala, poate fi invocata din oficiu de instanta
superioara celei competente, pana cel mai tarziu la
inceperea cercetarii judecatoresti, incalcarea acestor
norme de competenta atragand sanctiunea nulitatii
absolute
c. Teritoriala a organelor de urmarire penala poate
fi invocata de persoana vatamata si inainte de
punerea in miscare a actiunii penale
Reunirea a doua cauze care au acelasi obiect si privesc pe
acelasi inculpat se poate dispune:

a. Din oficiu de catre procuror in cursul urmaririi


penale
b. Din oficiu de catre instanta in cursul judecatii in
prima instanta
c. Numai la cererea partilor in calea contestatiei
completate de catre acesta

Speta 1:
Persoana vatamata a depus cererea de constituire de parte civila,
in faza de urmarire penala solicitand despagubiri echivalente
cheltuielilor de inmormantare. Ulterior in faza de apel, a cerut
pentru prima data si daune morale. Sa se arate daca solicitarea
persoanei vatamate trebuie sau nu admisa.
R: Nu se admite actiunea deoarece este introdusa peste termenul
prevazut de lege.

Speta 2:
Inculpatul a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de
ucidere din culpa, retiindu-se totodata ca la data savarsirii faptei
avea calitatea de capitan (militar). In aceaste conditii, aratati care
este instanta competenta sa solutioneze cauza in prima ianstanta.
R: Tribunalul militar

Speta 3:
Prin rechizitoriu, inculpatul, controlor financiar la curtea de
fonduri, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de

ucidere din culpa, prin cauzarea unui accident de circulatie, care a


avut ca urmare moartea unei persoane, fiind sesizata curtea de
apel, aceasta si-a declinat competenta, in favoarea judecatoriei,
cu motivarea ca, fapta pentru care inculpatul a fost trimis in
judecata nu are legatura cu serviciul. Aratati care instanta este
competenta.
R: este de competenta judecatoriei art.192

Speta 4:
Inculpatul a savarsit actiunea de luare de mita. Aratati carei
instante ii revine competenta de a solutiona in prima instanta
cauza.
R: Tribunalul art.289

Speta 5:
Persoana vatamata a fost victima a unei infractiuni de talharie, iar
pentru vindecarea leziunilor provocate de catre inculpati, a avut
nevoie de ingrijiri medicale timp de 95 de zile. In aceste conditii,
aratati ce instanta este competenta sa solutioneze cauza.

R: Judecatoria. art.194

1. Infractiunile savarsite de catre avocati sunt judecate in prma


instanta de catre:
a) Tribunal
b) Judecatorie
c) Curte de Apel

2. Asistenta juridica este obligatorie:


a) Cand suspectul sau inculpatul este minor
b) Cand organul judiciar apreciaza ca suspectul sau
inculpatul nu si-ar putea face singur apararea
c) In cursul judecatii, in cauzele in care legea
prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa
inchisorii mai mare de 5 ani
3. Instanta poate dispune reunirea cauzelor daca prin aceasta
nu se intarzaie judecata in urmatoarele situatii:
a) Cand doua sau mai multe infractiuni au fost
savarsite de aceeasi persoana
b) Cand la savarsirea unei infractiuni au participat
doua sau mai multe persoane
c) Cand intre doua sau mai multe infractiuni exista
legatura si reunirea cauzelor se impune pentru
buna infaptuire a justitiei
4. Nu poate fi avocat al unei parti sau al unui subiect procesual
principal:
a) Sotul, ori ruda pana la gradul a 4-lea cu
procurorul sau judecatorul in cauza
b) Cel care a participat in aceeasi cauza in calitate
de judecator sau de procuror
c) Cel care asista sau reprezinta in aceeasi cauza
parti sau subiecti procesuali principali cu
interese contrare
5. Apelurile impotriva hotararilor penale pronuntate in prima
instanta de judecatorii se judeca de catre:
a) Tribunal
b) Curtea de apel
c) Inalta curte de Casatie si Justitie

6. Suntem in prezenta unui conflict de competenta atunci cand:


a) Doua sau mai multe instante se reconsc
competente a judeca aceeasi cauza
b) Doua sau mai multe instante isi declina reciproc
competenta
c) Infractiunea este savarsita in afara teritoriului Romaniei
7. Atunci cand exista o suspiciune rezonabila ca impartialitatea
judecatorilor instantei este afectata datorita imprejurarilor
cauzei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, stramuta judecarea
unei cauze:
a) De la Curtea de Apel competenta la alta curte de
apel
b) De la judecatoria competenta la alta judecatorie din
circumscriptia aceleasi curti de apel
c) De la tribunalul competent, la alt tribunal din
circumscriptia aceleiasi curti de apel
8. Judecatorul este incompatibil daca:
a) Este ruda pana la gradul 4 inclusiv cu una din
parti
b) Este afin pana la gradul 4 cu una din parti
c) A fost expert sau martor in cauza

SPETA
Prin cererea inregistrata la data de 6 ianuarie 2014 la tribunalul
Ramnicu Valcea, petitionara a solicitat stramutarea cauzei aflate
pe rolul acesteia in care are calitatea de inculpat motivand ca
date fiind imprejurarile cauzei si calitatea persoanei vatamate,
grefier la aceasta instanta exista o suspeciune rezonabila ca
impartialitatea judecatorilor instantei este afectata. Tribunalul a
innaintat cererea de stramutare impreuna cu inscrisurile anexate
acestuia Curtii de apel Pitesti, care a fixat termen pentru
solutionare ei in data de 15 februarie 2014. La data fixata, Curtea
de Apel Pitesti a dispus prin decizie stramutarea cauzei la

tribunalul Cluj, fara a hotari, in ce masura actele indeplinite in fata


tribunalului Ramnicu Valcea se mentin sau nu. Aratati motivat,
daca solutia pronuntata de Curtea de Apel este corecta sau nu?
R: Termenul nu este respectat
Hotararea prin care se dispune stramutarea se numeste sentita
nu decizie.

SPETA

Inculpatul a fost condamnat pentru comiterea infractiunii de omor


calificat prevazut in art. 188 raportat la 189 (a) din noul cod
penal. In cauza inculpatul a fost asistat de un aparator ales, care
dupa cateva termene nu s-a mai prezentat la nici unul dintre
termenele urmatoare in mod nejustificat. Din aceasta cauza s-au
acordat numeroase termene numai pentru lipsa aparatorului ales,
care nu si-a motivat absentele. In aceste conditii, instanta a luat
masura desemnarii unui aparator din oficiu, care a participat la
ultimele 3 termene de judecata si a pus concluzii la dezbateri.
Aratati daca inculpatul poate invoca incalcarea dreptului sau la
aparare prin neasigurarea apararii de catre avocatul ales.
R: Nu a fost incalcat dreptul la aparare. Instanta ar putea sa
anuleze actul de garantare al apararii dintre avocat si inculpat.

Grile:

1. Odata cu acordarea statutului de martor amenintat,


procurorul dispune aplicarea uneia sau mai multora dintre
urmatoarele masuri:
a) Asigurarea unei locuinte temporare

2.

3.

4.

5.

b) Protectia datelor de identitate prin acordarea


unui pseudonim cu care martorul va semna
declaratia sa
c) Audierea martorului fara ca acesta sa fie prezent
prin intermediul mijloacelor audio-video de
transmitere cu vocea si imaginea distorsionate
atunci cand celelalte masuri nu sunt suficiente
In scopul de a obtine probe:
a) Este oprit a se intrebuinta violente, amenintari
ori alte mijloace de constrangere
b) Este permis organelor sa provoace persoana sa
savarseasca ori sa continue savarsirea unei fapte
penale
c) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare
care afecteaza capacitatea persoanei de a-si
aminti si de a relata in mod constient si voluntar
faptele care constituie obiectul probei
Conform legii au dreptul de a refuza sa fie audiate in calitate
de martor printre altele urmatorele persoane:
a) Ascendentii si descendentii in linie directa
b) Persoanele care au avut calitatea sot sau suspect
a inculpatului
c) Rudele in linie colaterala pana la gradul 4 inclusiv
Nu pot fi folosite in procesul penal:
a) Probele obtinute prin tortura
b) Declaratiile martorului minor
c) Probele obtinute in mod nelegal
Constituie obiect al probei:
a) Existenta infractiunii si savarsirea ei de catre
inculpat
b) faptele privitoare la raspun derea civila atunci
cand exista parte civila
c) orice imprejurare necesara pentru justa
solutionare a cauzei

GRILE:
1. Cautiunea depusa de inculpat nu se restituie:
a) daca s-a dispus inlocuirea controlului judiciar
pe cautiune cu arestul la domiciliu pe motiv ca
inculpatul cu rea credinta nu a informat
organul judiciar cu privire la schimbarea
locuintei
b) daca se dispune revocarea controlului judiciar pe
cautiune pe motiv ca procurorul a descoperit
imprejurari anterioare dispunerii masurii care justifica
luarea arestarii preventive
c) in toate situatiile in care se descopera ca inculpatul
a comis dupa luarea controlului judiciar pe cautiune o
noua fapta prevazuta de legea penala
2. Masura preventiva a arestului la domiciliu:
a) poate dura mai mult de 5 ani in cursul judecatii
b) poate fi prelungita de judecatorul de camera
preliminara numai la cererea procurorului daca
pedeapsa prevazuta de lege pentru infratiune este
mai mare de 4 ani
c) poate fi luata de instanta de judecata din oficiu prin
sentinta penala de condamnare a inculpatului
3. In procesul penal:
a) Instanta nu poate in niciun caz audia ca martor pe
fostul sot al inculpatului
b) Judecatorul de drepturi si libertati nu poate
audia partea civila potrivit procedurii audierii
anticipate
c) Organul de cercetare penala nu poate proceda in
niciun caz la audierea ca martor a unei persoane
care se afla intr-o situatie care ii pune la indoiala in
mod rezonabil capacitatea de a fi martor
4. Perchezitia domiciliara:
a) Poate fi incuviintata si de judecatorul de camera
preliminara

b) Poate fi efectuata si in lipsa aparatorului ales


al inculpatului
c) Nu poate fi incuvintata de judecatorul de drepturi si
libertati dupa reluarea urmaririi penale
5. La al 4-lea termen de judecata la judecatoria sector 2 a
cauzei penale avand ca obiect judecarea infractiunii de lovire
sau alte violente savarsita in Pitesti de inculpatul AB,
domiciliat in Bucuresti sector 2, dupa audierea inculpatului,
persoana vatamata BC, domiciliata in Pitesti a invocat in
temeiul dispozitiilor art. 47 (3) Cod Procedura Penala,
exceptia de necompetenta teritoriala a judecatoriei sector 2
motivand ca, deoarece fapta fusese savarsita in Pitesti
judecatoria pitesti este competenta teritorial sa solutioneze
cauza. Judecatoria sector 2 a admis exceptia de
necompetenta teritoriala invocata de BC si prin sentinta si-a
declinat competenta catre judecatoria Pitesti. La primul
termen de judecata al cauzei, judecatoria Pitesti, din oficiu a
ridicat exceptia necompetentei teritoriale intemeiata pe
faptul ca persoana vatamata sesizase cu plangerea sa
prealabila politia sectorului 2 si si-a declinat competenta
trimitand cauza catre judecatoria sector 2. Pentru a verifica
corectitudinea acestor sentinte, trebuie sa aveti in vedere
institutiile:
a) Competentei teritoriale
b) Conflictului de competenta
c) Nulitatii absolute

GRILE

1. Sarcina probei apartine:

a) In actiunea penala in principal procurorul


b) In actiunea civila partii civile, ori dupa caz
procurorului care exercita actiunea civila in cazurile
prevazute de lege
c) Numai procurorului si inculpatului

2. In situatia in care procesul penal continua in conditiile art. 18


cod procedura penala, daca constata ca fapta exista, este
infractiune si este savarsita de inculpat, instanta dispune:
a) Achitarea
b) Incetarea procesului penal
c) Condamnarea

3. Daca instanta dispune incetarea procesului penal, ca urmare


a lipsei plangerii prealabile:
a) Lasa nesolutionata actiunea civila
b) Constanta stinsa actiunea civila
c) Solutioneaza actiunea civila potrivit legii civile

4. Actiunea penala nu poate fi pusa in miscare cand:


a) Fapta a fost comisa de un minor cu varsta de 16 ani impliniti
b) Fapta nu exista
c) Exista o cauza de neimputabilitate prevazuta de lege

5. Persoana vatamata poate fi:


a) Doar victima infractiunii
b) O persoana fizica
c) O persoana juridica

6. Persoana vatamata poate invoca exceptia de necompetenta


materiala:

a) Pana la terminarea cercetarii judecatoresti


b) Pana la momentul citirii actului de sesizare a instantei
c) In tot cursul judecatii pana la pronuntarea
hotararii definitive ((art 47))

7. Dreptul la asistenta juridica obligatorie este garantat si


asigurat:
a) Inculpatului si este asigurat inclusiv prin
desemnarea unui avocat din oficiu atunci cand
nu are unul ales
b) Numai inculpatului si persoanei vatamate
c) Tuturor partilor in orice conditii si pe intreaga durata a
procesului penal

8. In procesul penal in cauzele care presupun savarsirea unei


infractiuni, societatea de asigurare participa in calitate de:
a) Garant al platii despagubirilor civile
b) Asigurator de raspundere civila
c) Parte responsabila civilmente

9. In cazul suspectilor majori, masura preventiva a retinerii:


a) Poate fi contestata prin plangere facuta la
organul judiciar competent inainte de expirarea
celor 24 de ore de la luarea masurii
b) Poate fi dispusa de procuror sau de organul de
cercetare penala prin ordonanta sau rezolutie dupa
caz
c) Poate fi prelungita in toate cazurile numai de catre
organul judiciar, care a dispus initial, luarea acestei
masuri de preventie
10.
Arestarea preventiva a inculpatului in cursul urmaririi
penale:

11.

a) Se dispune obligatoriu si in cazul infractiunilor


pedepsite cu inchisoare alternativ cu amenda
b) Se poate dispune de un singur judecator
indiferent de natura infractiunii
c) Se poate dispune numai cu participarea
obligatorie a procurorului
Nulitatile absolute:
a) Sunt nulitati expres prevazute de lege
b) Nu pot fi luate in considerare din oficiu de catre
instanta de judecata
c) Pot fi invocate de parte numai in cursul efectuarii
actului, cand partea este prezenta sau la primul
termen de judecata cu procedura completa, cand
partea a lipsit la efectuarea actului

Pt. examen de invatat pana la URMARIREA PENALA Art.


285.

SPETA
Impotriva lui X, procurorul a decis prin ordonanta luarea masurii
preventive a retinerii pentru 24 de ore. Inainte de expirarea celor
24 de ore, impotriva ordonantei procurorului, suspectul a facut
contestatie la judecatorul de drepturi si libertati de la instanta
competenta sa judece cauza in fond. Aratati daca suspectul a
procedat conform dispozitiilor legale ?
Raspuns: nu se face contestatie ca se face plangere la prim
procurorul parchetului superior.

S-ar putea să vă placă și