Sunteți pe pagina 1din 12

SUBIECTE ORIENTATIVE DREPT CIVIL SUCCESIUNI

1. Cnd putem vorbi despre mostenirea este legala ?

Transmisiunea patrimoniului succesoral se infaptuieste in temeiul legii.


Cand opereaza in conditiile prevazute de lege.
Chemarea la mostenire se face conform ordinii succesorale stabilite.
Priveste mostenirile celor care au decedat fara testament.
2. Cnd putem vorbi despre mostestenirea este testamentara ?
Transmiterea patrimoniului are loc in temeiul vointei lui de cujus, manifestata prin
testament ca act de ultima vointa.
3. Pot coexista mostenirea legala si cea testamentara ?
In dreptul roman cele doua coexista ele neexcluzandu-se reciproc.
Ex: testatorul a facut un legat sau mai multe care nu epuizeaza intreg patrimoniu
succesoral, drept urmare devolutiunea mostenirii va fi testamentara in limita legatelor si
legala pentru restul.
4. Cnd se pot cumula cele doua calitti de mostenitor legal si mostenitor testamentar?
O pesoana poate sa fie in egala masura atat mostenitor testamentar cat si mostenitor legal.
(xista un testament prin care i se lasa un anumit bun sau o parte din mostenire, pe de alta
parte persoana are vocatie concreta la mostenire, pentru ca de cujus nu a dispus de
totalitatea bunurilor si obligatiilor prin testament.)

5. Cnd are loc deschiderea succesiunii ?


Data deschiderii succesiunii coincide cu momentul decesului celui care lasa mostenirea
6. Care este locul deschiderii succesiunii?
Ultimul domiciliu al defunctului.
Daca ultimul domiciliu nu e cunoscut, se deschide la locul din tara aflat in circumscriptia
notarului public cel dintai sesizat, daca in aceasta circumscriptie exista cel putin un
imobil al celui care lasa mostenirea.

7. Cum se poate face dovada ultimului domiciliu al defunctului?


Se face cu certificatul de deces sau cu hotararea judecatoreasca declarativa de moarte
ramasa definitiva
8. Care sunt condiiile ce trebuiesc indeplinite de o persoana pentru a putea mosteni?
Sa aiba capacitate succesorala, sa fie chemata la mostenire, iar in cazul mostenirii legale
sa nu fie nedemna
9. Ce reprezint capacitatea succesorala ?
O conditie esentiala pentru a putea mosteni.
Au capacitate succesorala toti cei care exista la momentul deschiderii succesiunii.
10. Care sunt persoanele care au capacitate succesorala ?
Persoanele nascute inainte de deschiderea succesiunii.
Persoanele in viata la deschiderea succesiunii.
Copii conceputi inainte de deschiderea succesiunii nascuti vii.
Persoanele disparute.
11. Pe cine priveste nedemnitatea ?
Numai pe autorul faptei care va fi inlaturat doar de la mostenirea persoanei fata de care
se face vinovat.
12. Impotriva cui se poate declara nedemnitatea succesorala ?se poate declara impotriva :
Persoana condamnata penal pentru savarsirea unei infractiuni cu intentia de al ucide pe
cel care la sa mostenirea.
Persoana condamnata penal pentru savarsirea inainte de deschiderea mostenirii, a unei
infractiuni cu intentia de al ucide pe un alt succesibil.
Persoana condamnata penal pentru savarsirea, cu intentie, impotriva celui care lasa
mostenirea, a unor fapte grave de violenta fizica sau morala, ori a unor fapte care au avut
ca urmare moartea victimei.
Persoana care cu rea credinta a ascuns, alterat, distrus sau falsificat testamentul
defunctului.
Persoana care prin dol sau violenta, l-a impiedicat pe cel care lasa mostenirea sa
intocmeasca, modifice sau revoce testamentul.

13. Cum poate fi nedemnitatea ?


Nedemnitate de drept si judiciara
14. Cine poate invoca nedemnitatea succesorala?
Orice succesibil, orice persoana interesata sau din oficiu, instanta de judecata sau notarul
public
15. Unde se poate deschide mostenirea potrivit art.954 C.civ?
Ultimul domiciliu al defunctului.
Daca ultimul domiciliu nu e cunoscut, se deschide la locul din tara aflat in circumscriptia
notarului public cel dintai sesizat, daca in aceasta circumscriptie exista cel putin un
imobil al celui care lasa mostenirea.

16. Cm se poate transmite mostenirea ?


Prin devolutiune legala sau prin testament
17. Cum opereaz nedemnitatea?
Ca fapt al nedemnitatii, titlul de mostenitor al nedemnului este retroactiv desfiintat
18. Cea efect arel nedemnitatii succesorale?
deoarece titlul de motenitor al nedemnului este desfiinat de la data deschiderii
motenirii, el nu va putea reclama partea sa de motenire ce i s-ar fi cuvenit ca motenitor
legal, nici mcar rezerva
Copii nedemnului pot veni la motenirea defunctului (bunicului lor) n nume propriu, dar
nu i prin reprezentarea tatlui lor nedemn.
actele ncheiate de nedemn cu terii, aceste acte vor fi desfiinate i ele cu efect retroactiv
19. Care sunt mostenitorii legali din clasa I?
Descendentii copii, nepotii, stranepotii
20. Care este data deschiderii succesiunii?

Data deschiderii succesiunii coincide cu momentul decesului celui care lasa mostenirea
21. Unde se poate deschide mo.tenirea , potrivit dispozi.iilor art.954 Cod civil?
Ultimul domiciliu al defunctului.
Daca ultimul domiciliu nu e cunoscut, se deschide la locul din tara aflat in circumscriptia
notarului public cel dintai sesizat, daca in aceasta circumscriptie exista cel putin un
imobil al celui care lasa mostenirea.
22. Care sunt mo.tenitorii legali din clasa a-II-a?
Ascendentii privilegiati parintii defunctului
Colateralii privilegiati fratii si surorile defunctului impreuna cu copii acestuia
23. Care sunt mo.tenitorii legali din clasa a-III-a?
Ascendentii ordinari bunicii, strabunicii
24. Care sunt mo.tenitorii legali din clasa a-IV-a?
Colateralii ordinari unchii, matusile si verii primari ai defunctului
25. Cum funcioneaz reprezentarea?
Un mostenitor legal de grad mai indepartat,numit reprezentant, urca in virtutea legii in
drepturile ascendentului sau, numit reprezentat
26. Care sunt mo.tenitori rezervatari, potrivit dispozi.iilor art.1126 Cod civil?
Sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati
27. La ce se refer dreptul special al so.ului supravie.uitor asupra bunurilor mobile?
Sotul supravietuitor mosteneste pe langa cota stabilita legal si obiectele de uz casnic care
au fost afectate locuintei comune
28. Care sunt persoanele obliga.e la raportul donatiilor?
Sotul supravietuitor si descendentii defunctului
29. n ce condiii so.ul supravie.uitor l mo.tene.te peso.ul decedat?

Cand nici una din clasele de mostenitori nu vrea sau nu poate sa vina la mostenire
30. n concurs cu ce clase de mostenitori vine la sucesiune so.ul supravie.uitor?
Cu toate
31. Care este cota succesoral a so.ului supravie.uitor, atunci cnd vine n concurs cu
descenden.ii defunctului, n conformitate cu dispozi.iile art.972 Cod civil?:
1/4 din mostenire
32. Care este cota succesoral a so.ului supravie.uitor, atunci cnd vine n concurs att cu
ascenden.ii privilegia.i, ct .i cu colateralii privilegia.i ai defunctului, n conformitate cu
dispozi.iile art.972 Cod civil?
1/3 din mostenire
33. Care este cota succesoral a so.ului supravie.uitor, atunci cnd vine n concurs cu
numai cu ascenden.ii privilegia.i ai defunctului, n conformitate cu dispozi.iile art.972
Cod civil?
1/2 din mostenire
34. Care este cota succesoral a so.ului supravie.uitor, atunci cnd vine n concurs cu
numai cu colateralii privilegia.i ai defunctului, n conformitate cu dispozi.iile art.972 Cod
civil?
1/2 din mostenire
35. Care este cota succesoral a so.ului supravie.uitor, atunci cnd vine n concurs cu att
cu ascenden.ii ordinari, ct .i cu colateralii ordinari ai defunctului, n conformitate cu
dispozi.iile art.972 Cod civil?
3/4 din mostenire

36. Ce fel este dreptul de abita.ie also.ului supravietuitor?


Gratuit, inalienabil si insesizabil

37. Cand se stinge dreptul de abita.ie al so.ului supravie.uitor?


La partaj dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii mostenirii
38. Cine poate solicita restrngerea dreptului de abita.ie al so.ului supravie.uitor?
Oricare dintre mostenitori, daca locuinta nu ii este in intregime necesara
39. Pe cine nlatura de la mostenire descenden.ii?
Inlatura mostenitorii din celelalte clase si vin la mostenire in ordinea proximitatii
gradului de rudenie
40. Pe cine inlatura de la mostenire ascendentii privilegiati?
Pe ascendentii si colateralii ordinari
41. Cum se mparte ntre descenden.i mostenirea atunci cnd vin la mo.tenire prin
reprezentare?
Pe tulpini
42. Cum se imparte mostenirea ntre ascendentii privilegiati?
Intre ei in mod egal
43. Cine sunt prezumate a fi persoane interpuse n privinta incapacittii de a primi prin
testament
parintii,descendentii si sotul persoanei incapabile;
44. n raport de ce dat se verific validitatea cauzei testamentului?
Validitatea cauzei se apreciaz n raport cu dataredactrii testamentului.
45. Cand testamentele sunt conjunctive?
Cand testatorul a lasat prin acelasi testament un bun determinat individual sau generic
mai multor legatari cu titlu particular fara a preciza partea fiecaruia

46. Cand este posibil acoperirea nulittii testamentului pentru vicii de form prin
confirmare, ratificare sau executare voluntar, dup moartea testatorului?
Daca motenitorii legali sau ali reprezentan ai testatorului pot acoperi, dup moartea
testatorului, nulitatea pentru vicii de form prin confirmarea, ratificarea sau executarea
voluntar a actului, o fac in mod benevol si in cunotin de cauz;
47. Cnd este valabil testamentul olograf?
Cand este in intregime scris, datat si semnat de mana testatorului
48. Este valabil legatul bunului altuia?
Legatul lucrul altuia este valabil n cazul n care testatorul a dispus n cunotin de
cauz, tiind c bunul nu-i aparine, prezumndu-se c dispuntorul a dorit ca
motenitorii si s achiziioneze acel bun i s-l transmit legatarului
49. Ce se intampl cu legatul sub conditie suspensiv, cu caracter pur personal?
Se suspenda pana la indeplinirea ei nasterea dreptului legat
50. Ce este irevocabil, atunci cnd este fcut prin testament?
Recunoasterea copilului
51. Ce determin revocarea tacit a legatului:
Atunci cnd, prin testamentul anterior, testatorul las un bun imobil n deplin
proprietate unui legatar (legal cu titlu particular), iar prin testamentul posterior testatorul
las ntreaga sa avere mobil i imobil unui alt legatar (legat cu titlu universal), exist
contrarietate ntre cele dou testamente i opereaz revocarea tacit a primului testament.
52. Cnd incepe s curg termenul de prescriptie pentru actiunea n revocarea legatului
pentru nendeplinirea sarcinilor?
un an de la data la care sarcina trebuia executata
53. Care sunt cauzele pentru care se poate intenta actiunea n revocarea legatului pentru
ingratitudine?

Poate fi pronuntata in cazul savarsirii de catre legatar a urmatoarelor fapte: atentat la


viata testatorului, delicte, cruzimi sau injurii grave la adresa lui sau fata de memoria
testatorului
54. Ce nu constituie acceptare tacit a succesiunii?
Cand succesibilul isi insuseste explicit titlul sau calitatea de mostenitor printr-un inscris
autentic
sau sub semnatura privata
55. Ce fel de act este testamentul?
Un act juridica unilateral
56. Cum este testamentul prin care 2 sau mai multe persoane dispun, prin acela.i
testament, una n favoarea celeilalte sau n favoarea unui ter.?
Nul absolut
57. Unde se poate face inregistrarea testamentului autentic?
Notarul care autentific testamentul are obligaia s l nscrie, de ndat, n Registrul
naional notarial inut n format electronic, potrivit legii. Informaii cu privire la existena
unui testament se pot da numai dup decesul testatorului.
58. Prin ce se poate face revocarea voluntar expres?
printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior
59. Legatul universal confer vocatie succesoral?
legatul universal confera vocatie la intreaga mostenire
60. Ce semnific, in materie succesoral, instrinarea de ctre testator a bunului ce
constituie obiectul unui legat cu titlu particular?
-revoc implicit legatul pentru tot ceea ce s-a nstrinat.
61. Cum se numeste dispozitia testamentar prin care testatorul nltur de la mostenire
pe unul sau mai multi dintre mostenitori legali se numeste?

dezmostenire
62. Ce se intelege prin rezerv succesoral?
Rezerva succesoral este partea din bunurile motenirii la care motenitorii rezervatari au
dreptul n virtutea legii, chiar mpotriva voinei defunctului, manifestat prin liberaliti
ori dezmoteniri.

63. Care este intinderea rezervei succesorale, pentru fiecare mostenitor rezervatar?
Rezerva succesoral a fiecrui motenitor rezervatar este de jumtate din cota
succesoral care, n absena liberalitilorsau dezmotenirilor, i s-ar fi cuvenit ca
motenitor legal.
64. Ce este cotitatea disponibil?
Cotitatea disponibil este partea din bunurile motenirii care nu este rezervat prin lege
i de care defunctul poate dispune n mod nengrdit, inclusiv prin liberalitti
65. Cine poate cere reductiunea liberalittilor?
Reduciunea liberalitilor excesive poate fi cerut numai de ctre motenitorii
rezervatari, de succesorii lor, precum i de ctre creditorii chirografari ai motenitorilor
rezervatari
66. Care este regula dup care se reduc legatele?
Legatele se reduc inaintea donatiilor si toate deodata si proportional
67. Termenul de optiune succesoral se exercit n termen de?
Un an de la data deschiderii mostenirii
68. Ce se intelege prin mostenire legal?
Mostenirea opereaza in conditiile prevazute de lege; chemarea la mostenire se face
conform ordinii succesorale stabilite
69. Ce se intelege prin mostenire testamentar?

Cand transmiterea mostenirii are loc in temeiul vointei persoanei fizice decedate, care
lasa mostenirea concretizata intr-un testament
70. Cum poate fi acceptarea mostenirii?
Expresa sau tacita
71. Cine poate cere reduciunea donaiei excesive?
Reductiunea poate fi invocata de catre mostenitorii rezervatari, mostenitorii proprii ai
mostenitorului rezervatar care nu a exercitat dreptul la reductiune si avanzii cauza ai
mostenitorilor rezervatari.

72. Cum se poate realiza partajul succesoral?


Partajul succesoral poate fi fcut, prin bun nvoial, pe cale notarial (dac toti
motenitorii sunt prezeni, au capacitate de exercitiu deplin i dac sunt de acord n ce
privete partajarea bunurilor) sau pe cale judiciar.
73. Ce sunt ascenden.ii ordinari?
Rude in linie dreapta bunicii, strabunicii

74. Ce sunt colateralii ordinari?


Rude in linie colaterala, urcand de la una din rude pana la ascendentul comun unchi,
matusi si veri primari
75. n ce conditii este valabil testamentul olograf?
Cand este scris in intregime,datat si semnat de mana testatorului
76. n ce termen devine caduc testamentul privilegiat?
In 15 zile de la data cand dispunatorul ar fi putut sa testeze in vreuna din formele
ordinare
77. Pentru ce poate fi ceruta revocarea judectoreasc a legatului ?

Revocarea judectoreasc a legatului poate fi cerut n caz de nendeplinire culpabil a


sarcinii instituite de testator
Revocarea judectoreasc a legatului poate fi solicitat i pentru ingratitudine n
urmtoarele cazuri:
a) dac legatarul a atentat la viaa testatorului, a unei persoane apropiate lui sau, tiind c
alii intenioneaz s atenteze, nu l-a ntiinat;
b) dac legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fa de testator
ori de injurii grave la adresa memoriei testatorului.
78. n ce conditii legatul este caduc la data deschiderii succesiunii?
decesul legatarului, incapacitatea legatarului de a primi legatul, neacceptarea legatului de
ctre legatar i pieirea total a bunului care formeaz obiectul legatulu
79. Ce este dezmostenirea n acceptiunea art.1074 Cod civil?
Dezmotenirea este dispoziia testamentar prin care testatorul i nltur de la motenire,
n tot sau n parte, pe unul sau mai muli dintre motenitorii si legali

80. Care este cota de care poate dispune prin testament minorul care a mplinit 16 ani?
Minorul care a implinit varsta de 16 ani poate dispune prin testament numai de jumatate
din ceea ce ar putea dispune daca ar fi major.
81. In ce conditii revizuirea conditiilor si a sarcinilor care afecteaz liberalittilor pot fi
supuse revizuirii?
Dac motivele care au determinat revizuirea condiiilor sau a sarcinilor nu mai subzist,
persoana interesat poate cere nlturarea pentru viitor a efectelor revizuirii.
82. n ce conditii acceptarea succesiunii poate fi fcut de creditorii succesibilului?
Principiul libertii de alegere este atenuat numai de dreptul creditorilor motenitorului
prin aciunea oblic.
Se pune ntrebarea dac creditorii motenitorului (sucesibilului) neglijent, pot sau nu s
exercite dreptul de opiune pe calea aciunii oblice.
Deoarece dreptul de opiune succesoral este de natur patrimonial (iar nu de natur
exclusiv personal) el poate fi exercitat i de ctre creditorii personali ai succesibilului pe
calea aciunii oblice (subrogatorii).

83. Cu ce rspund mostenitorii legali pentru datoriile si sarcinile mostenirii?


Mostenitorii legali si legatarii universali sau cu titlu universal raspund pentru datoriile si
sarcinile mostenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proportional cu cota
fiecaruia
84. Cand se aplica rspunderea ultra vires hereditatis ?
atunci cand,cu titlu de sanciune civil, succesibilul este obligat s accepte succesiunea
fr beneficiu de inventar (sau n care acceptarea este considerat de lege ca fiind fcut
astfel) ca urmare a faptului c motenitorul s-a fcut vinovat de dosirea sau darea la o
parte a unor bunuri succesorale. Consecina acceptrii pure i simple a succesiunii este
aceea c ntre patrimoniul propriu al motenitorului i patrimoniul dobndit prin
succesiune se realizeaz, automat, o contopire, aa nct motenitorul urmeaz s
rspund pentru datoriile i sarcinile succesiunii nu numai n limita valorilor dobndite
(dac pasivul succesoral ar ntrece activul), ci i cu bunurile sale proprii (ultra vires
hereditatis).
85. Ce este sezina?
Atribuire prin lege unor categorii de mostenitori, descendentii si ascendentii, a posesiei
mostenirii, din chiar momentul deschiderii ei si fara indeplinirea vreunor formalitati, care
le da dreptul de a exercita, in calitatea de continuatori ai persoanei defunctului, toate
drepturile si actiunile ce apartineau acestuia. Pe o anumita perioada si cu efecte limitate,
testatorul poate atribui sezina, posesia de drept a mostenirii, si executorului testamentar.

86. Cum pot fi inlaturate efectele nedemnittii succesorale?


Efectele nedemnitii de drept sau judiciare pot fi nlturate expres prin testament sau
printr-un act autentic notarial de ctre cel care las motenirea.

87. Cine nu contribuie la plata datoriilor si sarcinilor?


Legatarul cu titlu particular nu este obligat s suporte datoriile i sarcinile motenirii.