Sunteți pe pagina 1din 1

Dec. ÎCCJ (SC I) nr.

4056/2018
NCPC: art. 101 alin. (3), art. 242 alin. (1) pct. 2, art. 248 alin. (1)
Potrivit dispozițiilor art. 248 alin. (1) C. proc. civ., orice cerere de chemare în judecată,
contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de revocare se
perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare, din vina părții,
timp de un an.

Fiind un termen procedural, termenul de perimare se calculează potrivit dispozițiilor art.


101 alin. (3) C. proc. civ., astfel încât acesta se împlinește în ziua anului sau lunii
corespunzătoare zilei de plecare.

În speță, părțile, deși legal citate, nu s-au prezentat în instanță la termenul din data de 5
octombrie 2017, stabilit pentru judecarea recursului, termen la care, constatându-se că
niciuna din părți nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în temeiul dispozițiilor art. 242 alin.
(1) pct. 2 C. proc. civ., a fost dispusă suspendarea pricinii.

Termenul de perimare de un an prevăzut de lege a început să curgă la data pronunțării


încheierii de suspendare a judecății, împlinindu-se la data 5 octombrie 2018.

Așa cum rezultă din actele și lucrările dosarului, se constată a fi cumulativ îndeplinite
cerințele perimării, respectiv, pricina a rămas în nelucrare în tot timpul prevăzut de lege, de
la momentul suspendării (5 octombrie 2017) și până la data repunerii pe rol a cauzei în
vederea analizării excepției de perimare trecând mai mult de un an, timp în care niciuna
dintre părți nu a întreprins vreun demers pentru continuarea judecății și nici nu a fost făcută
dovada existenței vreunei cauze de întrerupere sau de suspendare a cursului termenului de
perimare.

Cum cauza a rămas în nelucrare din vina părților pe perioada prevăzută de lege, Înalta Curte
constată că a operat sancțiunea prevăzută de dispozițiile art. 248 alin. (1) C. proc. civ.,
judecata recursului declarat de petentul A. împotriva Deciziei civile nr. 131 A din data de 16
februarie 2017 și a Deciziei civile nr. 634 A din data de 12 iulie 2017, pronunțate de Curtea
de Apel București, secția a IV-a civilă, fiind perimată de drept.

Sursa informației: www.scj.ro.

S-ar putea să vă placă și