Sunteți pe pagina 1din 151

ACADEMIA DE TIINE A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE CERCETRI JURIDICE I POLITICE

Cu titlu de manuscris:
C.Z.U. 341.1/.8(043.3)

LARION ALINA-PAULA

COOPERAREA STATELOR LA NIVEL INTERNAIONAL N


VEDEREA REALIZRII DREPTURILOR FUNDAMENTALE LA
MUNC

SPECIALITATEA: 552.08 - DREPT INTERNAIONAL I EUROPEAN


PUBLIC

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific: Natalia CHIRTOAC


doctor n drept,
confereniar universitar
specialitatea 552.08
drept internaional i european public

Autor:

Chiinu, 2016
LARION ALINA-PAULA, 2016

2
CUPRINS:

ADNOTARE (n romn, englez i rus)..................................................................................................5


LISTA ABREVIERILOR ..............................................................................................................................8
INTRODUCERE .............................................................................................................................................9

1. DREPTURILE FUNDAMENTALE LA MUNC N CONTEXTUL


CERCETRILOR TIINIFICE I A UNOR REGLEMENTRI
INTERNAIONALE .................................................................................................................. 14

1.1 Analiza cadrului teoretic ce abordeaz problematica cooperrii statelor n materia


drepturilor fundamentale la munc ......................................................................................... 14
1.2 Dreptul la munc i corolarele sale drepturi fundamentale ale omului n lumina
reglementrilor internaionale ................................................................................................ 21
1.3 Concluzii la Capitolul 1 ......................................................................................................... 31

2. COOPERAREA STATELOR LA NIVEL INTERNAIONAL UNIVERSAL N


VEDEREA REALIZRII DREPTURILOR FUNDAMENTALE LA MUNC .................. 34

2.1 Cooperarea statelor n cadrul Organizaiei Internaionale a Muncii n scopul


proteciei drepturilor la munc ............................................................................................... 34

2.2. Drepturile fundamentale la munc: originea, statutul i impactul n dreptul


internaional ............................................................................................................................ 48
2.2.1 Libertatea de asociere i dreptul la negociere colectiv .......................................... 52
2.2.2 Eliminarea tuturor formelor de munc forat sau obligatorie ............................ 59
2.2.3 Abolirea muncii copiilor........................................................................................ 66
2.2.4 Eliminarea discriminrii la angajare i ocupare ..................................................... 71

2.3 Abordri multilaterale ale drepturilor fundamentale la munc: relaia acordurilor


comerciale cu standardele internaionale de munc .......................................................... 76
2.4 Concluzii la Capitolul 2..................................................................................................... 90

3. COOPERAREA REGIONAL EUROPEAN N MATERIA DREPTURILOR


FUNDAMENTALE LA MUNC .............................................................................................. 93

3.1 Protecia drepturilor la munc n cadrul Uniunii Europene: de la reglementarea


pieii interne la dreptul european al muncii ............................................................................ 93

3.2 Drepturile la munc n contextul Consiliului Europei: ntre cadrul normativ i


jurispruden ......................................................................................................................... 106
3.3 Concluzii la Capitolul 3 ....................................................................................................... 116

3
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI ................................................................. 118
BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................... 126
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ....................................................... 148

CURRICULUM VITAE ............................................................................................................. 149

4
ADNOTARE

LARION Alina-Paula. Cooperarea statelor la nivel internaional n vederea realizrii drepturilor


fundamentale la munc. Tez de doctor n drept. Specialitatea tiinific: 552.08 drept
internaional i european public. Chiinu, 2016.

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din 282
de titluri. Rezultatele cercetrii au fost expuse n 10 lucrri tiinifice publicate n culegeri i reviste de
specialitate din Republica Moldova i Romnia.
Cuvintele-cheie: drepturi fundamentale la munc, cooperarea statelor, Organizaia Internaional
a Muncii, dreptul internaional al muncii.
Domeniul de studiu: protecia internaional a drepturilor fundamentale la munc.
Scopul i obiectivele tezei: Scopul principal al lucrrii const n realizarea unei cercetri tiinifice
complexe i aprofundate a cooperrii internaionale a statelor n vederea realizrii drepturilor
fundamentale la munc prin prisma cadrului normativ internaional, a opiniilor doctrinare n materie i a
practicii existente, a elucidrii carenelor n domeniu i n elaborarea argumentrilor teoretice i a unor
recomandri concrete n vederea eficientizrii proteciei drepturilor fundamentale la munc la nivel internaional
i naional.
Obiectivele tezei sunt: analiza premiselor i evoluia istoric a cooperrii statelor n materia proteciei
internaionale a drepturilor la munc; studierea trsturilor cooperrii statelor n scopul realizrii drepturilor
fundamentale la munc la nivel internaional universal i regional european; cercetarea drepturilor fundamentale
la munc prin prisma cadrului normativ internaional, a abordrilor teoretice i a realitilor practice; reliefarea i
analiza relaiilor dintre acordurile comerciale i standardele fundamentale de munc; elucidarea lacunelor
existente n domeniul de cercetare; formularea propriilor concluzii i recomandri la tema de cercetare.
Noutatea i originalitatea tiinific: Noutatea tiinific a lucrrii deriv din elaborarea unei analize
complexe a cooperrii internaionale a statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc, cu
elucidarea esenei, particularitilor i lacunelor n materie, domeniu de cercetare nevalorificat n cadrul doctrinei
juridice autohtone.
Problema tiinific soluionat n lucrare: const n elucidarea specificului cooperrii statelor
n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc, avnd ca i rezultat evidenierea carenelor n
domeniu i formularea recomandrilor concrete n scopul remanierii acestora, fapt care permite
eficientizarea proteciei drepturilor fundamentale la munc la nivel naional, inclusiv n Republica
Moldova.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii: Fiind prima lucrare de o asemenea
amploare din Republica Moldova consacrat nemijlocit problemei cooperrii internaionale n vederea
realizrii drepturilor fundamentale la munc, aceasta va constitui un ndemn pentru dezvoltarea n
continuare a acestei tematici i formularea de noi soluii orientate spre perfecionarea cadrului normativ i
a practicii n acest domeniu.Rezultatele i concluziile servesc drept baz pentru perfecionarea dreptului
internaional al muncii, pentru realizarea mai eficient a funciilor lui.
Valoarea aplicativ a lucrrii: lucrarea n sine poate fi utilizat de tot personalul cu preocupri n
materie, ct i de specialitii din alte domenii adiacente. Rezultatele cercetrii pot servi drept ghid pentru
politicieni, funcionari publici, reprezentani ai statelor i guvernelor etc. Suplimentar, concluziile i
recomandrile din tez pot fi utilizate n procesul de modificare a actelor normative n vigoare, la
adoptarea unor acte noi, la perfecionarea politicilor n domeniu, pot fi aplicate n procesul educativ n
cadrul instituiilor de nvmnt superior cu profil juridic.
Implementarea rezultatelor tiinifice a fost realizat prin mediatizarea concluziilor teoretice i
a recomandrilor practice n articole tiinifice publicate n reviste de specialitate i prin prezentarea
acestora n cadrul conferinelor tiinifice de profil naionale i internaionale.

5
ANNOTATION

LARION Alina-Paula. Cooperation of States at the international level in realization of the


fundamental rights to work. The PhD thesis in Legal Sciences. Speciality: 552.08 - International
Law and European law. Chisinau, 2016.

Thesis structure: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations,


bibliography consisting of 282 sources. Results of the study were presented in 10 scientific papers
published in specialized scientific journals and collections of the Republic of Moldova and Romania.
Key words: the fundamental rights to work, the cooperation of states, the International Labour
Organization, international labour law.
Field of study: international protection of fundamental rights to work.
The purpose and objectives of the thesis. The main purpose of this paper is to provide a
comprehensive analysis of the international cooperation of the states in the area of the fundamental
rights to work on the basis of international law, the doctrine and practice, and to identify legal gaps in
order to develop arguments and concrete recommendations in order to promote effective protection of
the fundamental rights to work at the international and national level. The objectives of the dissertation
are following: analysis of the prerequisites and historical evolution of the international cooperation of
the states in the area of protection of rights to work; analysis of the main aspects of cooperation
between states in order to ensure the fundamental rights to work both at the international, universal and
European regional levels; analysis of the basic rights to work through the prism of international law,
theoretical approaches and practical realities; identification and analysis of the relationship between
trade agreements and core labour standards; coverage of legal gaps in the field; formulation of
conclusions and recommendations on the subject of the study.
Scientific novelty and originality of the thesis. Scientific novelty of the dissertation is
determined by a complex analysis of international cooperation between states in order to ensure the
fundamental rights to work, defining the essence, features and legal gaps and poorly studied area within
the national legal doctrine.
The main scientific problem solved in the study is to identify the characteristics of cooperation
of the states in ensuring the fundamental rights to work, as well as in light of shortcomings in this area
and formulate concrete conclusions with a view to their subsequent removal - a task which is aimed at
ensuring the effective protection of fundamental rights to work at the national level, including the
Republic of Moldova.
The theoretical significance and practical value of the work. The present study, being a first
work of this scale in the Republic of Moldova, which deals directly with the issue of international
cooperation in the area of the fundamental rights to work, creates preconditions for the further
development of this topic and the development of new solutions, aimed at improving the legal
framework and practice in this area. The results and conclusions are the basis for the improvement of
international labor law, as well as to better achievement of its functions.
The practical value of the work: the thesis is for anyone interested in these issues, as well as for
professionals in related fields. The research results can serve as a guide for policy-makers, government
officials, representatives of state and government, etc. In addition, the conclusions and
recommendations of the thesis can be used in the process of amending the existing legislation, the
adoption of new laws, improvement of policy in this area; it can be used in the educational process in
higher educational institutions in the faculties of law.
Implementation of scientific results is achieved by means of coverage of theoretical conclusions
and practical recommendations contained in published scientific articles in the specialty, as well as their
approbation through scientific conferences at the national and international level.

-.
.
. : 552.08
. , 2016 .

: , , ,
, 282 . 10
,
.
: , ,
, .
: .
.

, ,
, ,

. :
;

;
, ;
;
; .
.

, , ,
.
, ,
,
,
,
, .
. ,
,
,
,
.
,
.

, .
, ,
.. ,
, ,
,
.

, ,
.

7
LISTA ABREVIERILOR
AFL- CIO Federaia American a Angajailor Guvernamentali
BIRD Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare
AIEA Agenia Internaional a Energiei Atomice
CAFTA-DR Acordul de Comer Liber dintre America Central i Republica Dominican
CEACR - Comitetul OIM de experi privind aplicarea conveniilor i recomandrilor
CEDO- Curtea European a Drepturilor Omului
CEE Comunitatea Economic European
CIJ Curtea Internaional de Justiie
CJUE Curtea de Justiie a Uniunii Europene
DUDO Declaraia Universal a Drepturilor Omului
EURATOM Comunitatea European a Energiei Atomice
FAO Organizaia Naiunilor Unite pentru Agricultur i Alimentaie
FMI Fondul Monetar Internaional
GATT Acordul General pentru Tarife i Comer
ICAO Organizaia Aviaiei Civile Internaionale
IPEC - Programul Internaional pentru Eliminarea Muncii Copilului
MERCOSUR Piaa Comun a Sudului
NAALC Comisia trinaional de munc i puncte naionale de contact
NAFTA Acordul Nord-American de Comer Liber
OCDE Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic
OIM Organizaia Internaional a Muncii
OMC Organizaia Mondial a Comerului
OMS Organizaia Mondial a Sntii
ONU Organizaia Naiunilor Unite
OSA Organizaia Statelor Americane
OSCE Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa
OUA Organizaia Unitii Africane
SIMPOC Programul de Informare i Monitorizare Statistic privind Munca Copilului
SUA Statele Unite ale Americii
TUE Tratatul asupra Uniunii Europene
TFUE Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene
UA Uniunea African
UE Uniunea European
UNESCO Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur
8
INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate. Astzi nu mai exist dubii n privina
faptului c globalizarea este o realitate a lumii contemporane. Globalizarea este unanim definit
ca un fenomen complex, ntemeiat pe o serie de factori care conduc la schimbri economice i
sociale profunde. La aceti factori se atribuie liberalizarea comerului internaional i retragerea
protecionismului naional, imensa extindere a activitilor societilor transnaionale i a
investiiilor strine, consolidarea sistemelor juridice i economice regionale, dezvoltarea
tehnologiilor i comunicaiilor, o schimbare n modelele de producie, precum i avansarea
impresionant a societii civile organizate n prim-planul scenei politice.
Creterea concurenei ntre statele n curs de dezvoltare i cele dezvoltate, precum i ntre
statele dezvoltate, provoac o gam larg de consecine sociale. n funcie de contextele naionale
i locale, astfel de consecine se extind de la exploatarea absolut a lucrtorilor n "ateliere" din
rile n curs de dezvoltare, la o instabilitate care a crescut drastic pe piaa forei de munc n
rile dezvoltate. n plus, o component activ a globalizrii sunt societile transnaionale.
Liberalizarea investiiilor, favorizat de acorduri regionale, le-a investit cu o putere
impresionant de relocare i restructurare, diminund astfel eficacitatea condiiilor stabilite de
reglementrile naionale de munc pentru protecia drepturilor lucrtorilor. n rile n curs de
dezvoltare, cursa de a atrage investiii strine are o concuren suprasolicitat ntr-un mod care de
multe ori neglijeaz drepturile fundamentale de munc.
Drepturile inerente muncii sunt drepturi ale omului garantate de dreptul internaional i
reflect gradul de avansare al regimului democratic al statului. Conceptul de standarde
internaionale de munc reprezint o dezvoltare relativ recent n contextul istoriei mondiale.
Revoluia Industrial din sec. al XIX-lea i micarea legat de aceste idei au servit ca i un
catalizator pentru evoluia drepturilor internaionale ale omului, n special a standardelor
internaionale de munc. Aa cum costul uman al industrializrii a devenit evident, a sporit
contientizarea importanei proteciei muncitorilor i stabilirii unui ansamblu universal de
standarde internaionale pentru a asigura o protecie egal pentru toi. n plus, industriaii se
temeau c vor pierde n faa concurenilor n cazul n care vor mbunti n mod unilateral
condiiile de munc. Aceasta a dus la necesitatea unei reglementri sociale internaionale, n
scopul de a obine o egalitate de tratament pentru toate prile.
n ndelunga sa activitate de peste 95 de ani, Organizaia Internaional a Muncii a adoptat
189 de convenii i 204 recomandri, acoperind practic ntreaga materie, care, pe plan intern, este
reglementat de legistaia muncii, respectiv legislaia securitii sociale. Totui, elaborarea
conveniilor i a recomandrilor de-a lungul ntregii activiti a Organizaiei Internaionale a
Muncii a ridicat o serie de probleme privind nivelul i formele utilizate, uzura acestora n timp

9
precum i posibilitatea adaptrii lor la noile condiii internaionale i nationale ale statelor-
membre.
La sfritul perioadei Rzboiului Rece, Organizaia Internaional a Muncii a simit nevoia
de a-i reevalua locul n climatul global n schimbare, urmnd o transformare a regimului
internaional a drepturilor la munc bazat n primul rnd pe adoptarea Declaraiei OIM din 1998
cu privire la principiile i drepturile fundamentale la locul de munc, precum i utilizarea pe
scar larg a conceptului de standarde fundamentale de munc. Declaraia a oferit flexibilitatea
necesar n faa forelor globalizrii, privilegiind o serie de patru principii i drepturi
fundamentale la munc ce constau n libertatea de asociere, abolirea muncii forate i a muncii
copiilor i non-discriminarea n angajare. Accentul pe drepturi, al cror coninut este relativ bine
definit n tratatele internaionale, a fost nlocuit cu un accent pe "principii" mai general
formulate. Lumea muncii se schimb, la fel i dreptul internaional al muncii.
Cu toate acestea, conform statisticilor Organizaiei Internaionale a Muncii, 12,3 milioane
de persoane sunt victime ale muncii forate, 200 milioane de copii sunt obligai s munceasc,
practicnd o activitate care le pune dezvoltarea fizic, intelectual i emoional n pericol, 86 de
milioane de lucrtori migrani se confrunt cu multiple probleme, cum ar fi munca grea,
discriminarea, nerespectarea drepturilor fundamentale etc., n plus, n lume sunt peste 200
milioane de omeri (oficiali), nemaivorbind de sute de milioane de oameni n situaii de locuri de
munc precare sau muncind n sectoare numite informale.
Aceast realitate alarmant ridic ntrebri serioase privind eficiena colaborrii statelor n
scopul realizrii drepturilor fundamentale la munc.
Scopul i obiectivele tezei. Scopul principal al lucrrii const n realizarea unei cercetri
tiinifice complexe i aprofundate a cooperrii internaionale a statelor n vederea realizrii
drepturilor fundamentale la munc prin prisma cadrului normativ internaional, a opiniilor
doctrinare n materie i a practicii existente, a elucidrii carenelor n domeniu i n elaborarea
argumentrilor teoretice i a unor recomandri concrete n vederea eficientizrii proteciei drepturilor
fundamentale la munc la nivel internaional i naional.
n baza dezideratului teoretic materializat n scopul investigaiei, ne propunem realizarea
urmtoarelor obiective:
- a analiza premisele i evoluia istoric a cooperrii statelor n materia proteciei internaionale a
drepturilor la munc;
- a studia trsturile cooperrii statelor n scopul realizrii drepturilor fundamentale la munc la
nivel internaional universal i regional european;
- a cerceta drepturile fundamentale la munc prin prisma cadrului normativ internaional, a
abordrilor teoretice i a realitilor practice;
10
- a reliefa i analiza relaiile dintre acordurile comerciale i standardele fundamentale de munc;
- a elucida lacunele existente n domeniul de cercetare;
- a formula propriile concluzii i recomandri la tema de cercetare.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Noutatea tiinific a lucrrii deriv din
elaborarea unei analize complexe a cooperrii internaionale a statelor n vederea realizrii drepturilor
fundamentale la munc, cu elucidarea esenei, particularitilor i lacunelor n materie, domeniu de
cercetare nevalorificat n cadrul doctrinei juridice autohtone, concretizndu-se n urmtoarele teze
principale:
- a fost analizat dreptul la munc i corolarele sale n contextul sistemului internaional al
drepturilor omului;
- a fost elucidat i cercetat cooperarea statelor n cadrul Organizaiei Internaionale a
Muncii n scopul proteciei drepturilor la munc;
- au fost cercetate drepturile fundamentale la munc prin prisma originii, statutului i
impactului acestora n dreptul internaional;
- a fost analizat relaia acordurilor comerciale cu standardele internaionale de munc;
- a fost elucidat i cercetat protecia drepturilor la munc n cadrul Uniunii Europene;
- a fost analizat cooperarea statelor n contextul Consiliului Europei n vederea realizrii
drepturilor la munc;
- au fost formulate propriile concluzii la tema de cercetare i recomandri n vederea
remedierii unor lacune n domeniu.
Problema tiintific soluionat n lucrare const n elucidarea specificului cooperrii
statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc, avnd ca i rezultat evidenierea
carenelor n domeniu i formularea recomandrilor concrete n scopul remanierii acestora, fapt
care permite eficientizarea proteciei drepturilor fundamentale la munc la nivel internaional i
naional, inclusiv n Republica Moldova.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Fiind prima lucrare de o
asemenea amploare din Republica Moldova consacrat nemijlocit problemei cooperrii
internaionale n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc, aceasta va constitui un
ndemn pentru dezvoltarea n continuare a acestei tematici i formularea de noi soluii orientate
spre perfecionarea cadrului normativ i a practicii n acest domeniu. Lucrarea are un caracter
tiinifico-didactic, tinznd s transmit, ntr-o form succint i clar, rezultatele obinute n
cadrul cercetrii, sub aspect teoretic i practic. Rezultatele i concluziile servesc drept baz
pentru perfecionarea dreptului internaional al muncii, pentru realizarea mai eficient a
funciilor lui.

11
Valoarea aplicativ a lucrrii: lucrarea n sine poate fi utilizat de tot personalul cu
preocupri n materie, ct i de specialitii din alte domenii adiacente. Rezultatele cercetrii pot
servi drept ghid pentru politicieni, funcionari publici, reprezentani ai statelor i guvernelor etc.
Suplimentar, concluziile i recomandrile din tez pot fi utilizate n procesul de modificare a
actelor normative n vigoare, la adoptarea unor acte noi, la perfecionarea politicilor n domeniu,
pot fi aplicate n procesul educativ n cadrul instituiilor de nvmnt superior cu profil juridic.
Aprobarea i implementarea rezultatelor cercetrii. Teza a fost elaborat n
cadrul Centrului Cercetri Juridice al Institutului de Cercetri Juridice i Politice al Academiei de
tiine a Moldovei. Materialele cercetrilor efectuate, unele concluzii ale investigaiilor i-au
gsit reflectare n articolele tiinifice publicate de-a lungul anilor. Rezultatele tiinifice au mai
fost expuse i n cadrul unor conferine, seminare i simpozioane naionale i internaionale,
organizate de ctre Institutul de Cercetri Juridice i Politice al Academiei de tiine a Moldovei.
Sumarul compartimentelor tezei. Lucrarea este constituit din introducere, trei capitole
structurate n 10 paragrafe, concluzii generale i recomandri, referine bibliografice.
Introducerea reprezint fundamentarea i justificarea temei alese pentru cercetare. n acest
sens, ea cuprinde aa compartimente ca: actualitatea i importana temei investigate, gradul de
cercetare a temei, scopul i obiectivele propuse spre realizare, noutatea tiinific a rezultatelor
obinute, importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii, modalitatea de aprobare a
rezultatelor i concluziilor cercetrii.
n capitolul 1 intitulat Drepturile fundamentale la munc n contextul cercetrilor
tiinifice i a unor reglementri internaionale se realizeaz o prezentare i o sintez a
contribuiilor doctrinare cu tangene n domeniul de cercetare tiinific a prezentei teze (par.1.1)
i o elucidare i analiz a dreptului la munc i corolarelor sale prin prisma cadrului normativ
internaional n materia drepturilor omului (par.1.2). Par.1.3 cuprinde concluziile la care a ajuns
autorul n urma investigaiilor din prezentul capitol.
Capitolul 2 cu titlul Cooperarea statelor la nivel internaional universal n vederea
realizrii drepturilor fundamentale la munc ncepe cu elucidarea premiselor, evoluiei istorice
i specificului cooperrii statelor n cadrul Organizaiei Internaionale a Muncii n scopul
proteciei drepturilor la munc (par. 2.1). Par. 2.2 este consacrat n ntregime cercetrii
drepturilor fundamentale la munc prin prisma originii, statutului i impactului n dreptul
internaional (par.2.2). O atenie deosebit este acordat analizei cadrului normativ internaional
de consacrare a fiecruia dintre cele patru drepturi fundamentale la munc: libertatea de asociere
i dreptul la negociere colectiv (p.2.2.1), eliminarea tuturor formelor de munc forat sau
obligatorie (p. 2.2.2), abolirea muncii copiilor (p. 2.2.3) i eliminarea discriminrii la angajare i
ocupare (p. 2.2.4). Par. 2.3 este consacrat abordrilor multilaterale ale drepturilor fundamentale
12
la munc, fiind analizat relaia acordurilor comerciale cu standardele internaionale de munc.
Concluziile cercetrilor realizate n contextul capitolului respectiv formeaz coninutul ultimului
paragraf al acestuia (par.2.4).
Capitolul 3 cu titlul Cooperarea regional european n materia drepturilor
fundamentale la munc cuprinde cercetarea proteciei drepturilor fundamentale la munc n
cadrul Uniunii Europene (par.3.1) i la nivelul Consiliului Europei (par.3.2), elucidndu-se
specificul cooperrii statelor n cadrul acestor organizaii regionale europene n vederea realizrii
drepturilor fundamentale la munc. Ultimul paragraf (par. 3.3) cuprinde concluziile autorului
formulate n baza cercetrii realizate n prezentul capitol.
n compartimentul Concluzii generale i recomandri sunt expuse rezultatele obinute n
urma finalizrii cercetrii, iar compartimentul Bibliografie cuprinde lista surselor bibliografice
care au stat la baza cercetrii cuprinse n prezenta lucrare.

13
1. DREPTURILE FUNDAMENTALE LA MUNC N CONTEXTUL
CERCETRILOR TIINIFICE I A UNOR REGLEMENTRI
INTERNAIONALE

1.1 Analiza cadrului teoretic ce abordeaz problematica cooperrii


statelor n materia drepturilor fundamentale la munc

Diverse aspecte ale problematicii propuse spre cercetare tiinific au devenit i, suntem
siguri c, vor face obiect de discuie, la nivel internaional, pentru experi, cercettori, autoriti
de stat, organizaii internaionale, demonstrnd necesitatea i actualitatea investigaiilor
multilaterale, sub aspect interdisciplinar a problematicii cooperrii statelor n vederea realizrii
drepturilor fundamentale la munc.
Astfel, dac ne propunem ca scop s analizm cercetrile doctrinarilor strini care
abordeaz din diferite perspective drepturile fundamendale la munc i cooperarea internaional
a statelor n domeniu, inem s scoatem n eviden o varietate de lucrri consacrate indirect
problematicii respective. Unele dintre acestea cerceteaz drepturile la munc n contextul
drepturilor fundamentale ale omului. O lucrare de acest gen este cea a autorului Marisa Anne
Pagnattaro Labour Rights are Human Rights: direct action is critical in supply chains and
trade policy [180, p.1-61] care ncepe cu premisa central c drepturile la munc sunt drepturi
ale omului, apoi exploreaz modaliti n care legile comerciale pot fi utilizate pentru a conolida
i mai mult acest mesaj. Partea I a lucrrii prezint n context global iniiative menite s
promoveze drepturile muncitorilor ca i drepturi ale omului. Partea a II-a stabilete o varietate de
motive pentru care corporaiile ar trebui s adopte i s aplice standarde privind munca voluntar
ca i o strategie pe termen lung. Compartimentele finale ale respectivei lucrri cuprind
comentarii privind modul cum protecia drepturilor de munc impus de acordurile comerciale
ale SUA poate fi utilizat pentru a consolida apelul pentru standarde de munc mai nalte. n cele
din urm, autorul concluzioneaz c statele trebuie s acioneze direct i n mod colectiv pentru a
asigura recunoaterea la nivel mondial i executarea semnificativ a drepturilor de munc ca
drepturi ale omului.
O alt lucrare n acest context este cea a cercettorului Kevin Kolben Labor Rights as
Human Rights? [155, p.449-483], care are ca scop de a formula o parte a diferenelor dintre
drepturile omului i cele ale muncitorilor, ca i concepte i ca i micri. Autorul susine c
exist diferene ntre drepturile de munc i drepturile omului, nu doar n ce privete modul n
care aceste drepturi funcioneaz conceptual, dar, de asemenea, poate la fel de important, n
modul n care respectivele micri actualizeaz aceste drepturi. n timp ce drepturile omului sunt

14
n primul rnd orientate spre limitarea puterii statului, drepturile la munc sunt n special
orientate spre limitarea puterii actorilor privai de pe pia. n timp ce drepturile omului vizeaz
indivizii i, probabil, obin rezultate, cum ar fi condiii mai bune de munc, drepturile de munc
sunt mult mai colectiv orientate, mobilizarea muncitorilor i procesele de negocieri prevalnd.
Aceast lucrare contribuie la dialogul care trebuie s aib loc ntre i dintre avocaii i activitii
n domeniul drepturilor internaionale ale omului i a drepturilor internaionale de munc, prin
importante aspecte cum ar fi rolul dreptului i modul n care conceptualizarea celor dou micri
afecteaz obiectivele lor politice.
Alte lucrri relevante iau n vizor Organizaia Internaional a Muncii, analiznd activitatea
acesteia n domeniul elaborrii standardelor internaionale de munc, succesele i provocrile cu
care se confrunt organizaia respectiv. O cercetare de referin n acest sens reprezint
lucrarea autorului Guy Standing The ILO: An Agency for Globalization? [206, p.355-384]. n
prezenta lucrare autorul vine cu o viziune critic asupra activitii Organizaiei Internaionale a
Muncii, analiznd n mare parte evoluia istoric a acesteia i rolul organizaiei n diferite
perioade istorice i susinnd c, ca i o agenie normativ, OIM a euat, degradnd de la
abordarea drepturilor sociale construit n jurul unui cod indivizibil - spre o abordare a
standardelor de baz. Ca i o agenie de dezvoltare, aceasta este suprasolicitat i, ca i o agenie
a cunoaterii aceasta a deviat ntr-un regim de relaii publice, exprimat prin rapoarte oficiale care
nu conin nimic nou i care nu au fost supuse unor analize profesionale a experilor. Guy
Standing consider c, referindu-ne la standardele n domeniul ocuprii forei de munc,
organizaia a abandonat n mod discret referina tradiional la cerina c locul de munc trebuie
ales n mod liber. OIM nu a reuit s creeze o agend privind reglementarea muncii, ceea ce se
poate dovedi a fi o omisiune important. Se susine c Organizaia Internaional a Muncii se
confrunt cu o provocare intelectual, la care rapoartele sale oficiale nu au reuit s rspund.
Sfera muncii n sec. XXI arat diferit de ceea ce s-a promovat n sec. XX i OIM nu a reuit s
ajung la un acord n acest sens.
O alt lucrare de acest gen care abordeaz drepturile la munc prin prisma activitii
Organizaiei Internaionale a Muncii este cercetarea profesorului Steven L. Willborn The
International Labor Organization: Paradox and Promise [229]. Autorul susine n textul
lucrrii c OIM este o for important i pozitiv n dreptul internaional al muncii.
Totui, aceast analiz sugereaz c succesul acestei organizaii pare s fie unul neuniform.
n unele domenii, structura OIM n calitate de legislativ privat impune bariere semnificative
pentru capacitatea sa de ai atinge obiectivele. n special, poate fi dificil de elaborat un acord
internaional cu privire la standardele nalte de munc, asupra standardelor specifice, precum i
cu referire la obiective vagi, cum ar fi munca decent i productiv. n alte domenii, cu
15
toate acestea, OIM poate fi o for puternic i productiv pentru o schimbare pozitiv. Autorul
demonstreaz n lucrare c OIM poate fi poziionat n mod unic pentru a coordona
reglementarea muncii n condiii n care coordonarea ar putea produce o valoare real. Aceasta
poate fi, de asemenea, n msur s ofere exemple de standarde de munc ridicate, care ar putea
servi ca i puncte de referin pentru a facilita schimbarea democratic pozitiv n statele-
membre.
Cercettorul Marieke Louis n lucrarea L'Organisation Internationale du Travail et le
travail decent [165], pornind de la premisa c scopul fundamental al OIM este c fiecare
femeie i brbat trebuie s aib posibilitatea s accead la o munc decent i productiv n
condiii de libertate, de echitate, de securitate i de demnitate abordeaz multiaspectual munca
decent prin prisma activitii normative a Organizaiei Internaionale a Muncii n acest sens, a
controverselor existente n domeniu, a unei mobilizri transnaionale pentru o munc decent.
Un loc relevant n irul operelor juridice consacrate tematicii drepturilor fundamentale la
munc, n special sub aspectul transformrii regimului internaional al drepturilor de munc
odat cu delimitarea drepturilor i principiilor fundamentale de munc, este lucrarea
cercettorului Philip Alston 'Core Labour Standards' and the Transformation of the
International Labour Rights Regime [87, p.457-521]. Aceast lucrare ncepe prin situarea
conceptului standardelor fundamentale de munc n contextul regimului internaional de munc
i traseaz originile Declaraiei OIM din 1998 cu privire la principiile i drepturile fundamentale
la locul de munc de la sfritul Rzboiului Rece pn la adoptarea sa. n continuare accentul
este pus pe centralitatea OIM n dezbaterea normelor comerciale i de munc, avnd n vedere
preferina majoritii guvernelor de a menine problemele legate de munc departe de
Organizaia Mondial a Comerului. Cercetarea apoi se ntoarce pentru a examina problemele
majore ale abordrii standardelor fundamentale de munc, inclusiv caracterul inadecvat al listei
de baz, natura nesatisfctoare a raiunii de a le numi mai degrab principii dect drepturi,
declasarea inevitabil a drepturilor care nu sunt incluse n lista celor fundamentale i consecina
lipsei de definire a principiilor noi. n cele din urm, articolul urmrete influena a Declaraiei
1998 asupra prevederilor privind drepturile de munc ntr-o abunden din ce n ce mai
important a acordurilor bilaterale i regionale, i a unui exces a codurilor voluntare de conduit,
susinndu-se c aceasta faciliteaz o abordare minimalist n cele mai multe cazuri.
Philip Alston, n aceast lucrare, consider c Declaraia din 1998 este vestitoarea unei
transformri revoluionare, ntinderea i natura sa fiind continuu minimizat de ctre susintorii
si, n timp ce muli susintori tradiionali ai drepturilor la munc par a fi orbi la schimbrile ce
au fost fcute: n locul constatrii unui set eterogen i cuprinztor de drepturi de munc, a fost
stabilit o nou ierarhie normativ.
16
Fr a subestima valoarea acestei lucrri, trebuie s remarcm c aceasta nu este deloc una
cuprinztoare n materia cooperrii statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la
munc. n mare parte n lucrare accentul este deplasat pe originea, evoluia istoric a abordrii
standardelor fundamentale de munc, pe rolul SUA n acest sens i pe problemele aprute n
legtur cu o asemenea abordare n contextul dreptului internaional al muncii.
n aceeai ordine de lucrri juridice relevante se nscrie i o monografie a cercettorului
Claire La Hovary intitulat Les droits fondamentaux au travail [247], care prezint un interes
tiinific deosebit. Autorul ofer un studiu riguros al Declaraiei OIM din 1998 i a conceptului
de drepturi fundamentale de munc. Este examinat statutul convenional i cutumiar al
drepturilor fundamentale la munc, semnificaia i efectele Declaraiei OIM din 1998 i a
conceptului de drepturi fundamentale la munc att n cadrul Organizaiei Internaionale a
Muncii, ct i n afara acesteia.
Menionm faptul c monografia respectiv constituie o lucrare unic n felul ei, care se
plaseaz cel mai aproape de problematica drepturilor fundamentale de munc, dei nu abordeaz
multiaspectual materia colaborrii statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la
munc.
Nu mai puin valoroas este i lucrarea n domeniu a cercettorului Jean-Michel Servais
Normes internationales du travail [253] care permite cunoaterea instrumentelor n domeniul
dreptului internaional al muncii. Pornind de la elucidarea fundamentelor Organizaiei
Internaionale a Muncii, autorul continu cu analiza izvoarelor dreptului internaional al muncii
i cu cercetarea coninutului att a normelor internaionale generale i speciale de munc care
reglementeaz diverse aspecte: egalitatea de anse i de tratament, timpul de munc, salariul,
sntatea i securitatea muncii, formele difereniate de munc, munca strinilor etc. Ultimul
compartiment al lucrrii este dedicat controlului i promovrii normelor Organizaiei
Internaionale a Muncii.
O lucrare similar este acea a cercettorului Nicolas Valticos intitulat Droit international
du travail [255] n care, de asemenea, se cerceteaz procesul de creare a dreptului internaional
al muncii prin prisma coninutului normelor, a evoluiei i a aplicrii acestora. Autorul susine c
una dintre preocuprile care a determinat elaborarea prezentei lucrri constituie faptul c dreptul
internaional al muncii a fost i este confundat cu normele elaborate de ctre Organizaia
Internaional a Muncii. Bineneles, normele OIM mereu au constituit esenialul n
reglementrile internaionale ale muncii, ns, pe lng acestea, i, de regul, inspirate de aceste
norme un numr de alte texte au fost adoptate n cadrul altor organizaii internaionale cu
tangen n domeniu, norme pe care cercettorul N. Valticos a inut s le cerceteze n complex n
lucrarea valoroas pe care a elaborat-o cu peste 30 de ani n urm.
17
Cu certitudine lucrarea cu titlul Diritto internazionale del lavoro a cercettoarei
Alessandra Zanobetti [256] mbogete cu un vast coninut relevant doctrina dreptului
internaional, oferind i o platform tiinific particular dreptului internaional al muncii.
Pornind de la premisa c dreptul internaional al muncii constituie un cumul normativ amplu i
coerent, n care conveniile i recomandrile Organizaiei Internaionale a Muncii sunt susinute
de un numr de intervenii regionale, aceast lucrare ofer o privire de ansamblu asupra
subiectului, lund n considerare rolul organizaiilor internaionale n materie i necesitatea de a
lua n considerare normele fundamentale ale dreptului internaional al muncii ca i parte
integrant a micrii globale de promovare i protecie a drepturilor omului.
Apreciind valoarea i aportul lucrrilor prezentate mai sus, nu putem s nu remarcm c
acestea nu pun accentul ntr-un mod special pe drepturile fundamentale la munc.
Cu referire la doctrina rus, inem s prezentm unele lucrri doctrinare cu tangen mai
mare sau mai mic n domeniul de cercetare. Una dintre acestea este teza de doctor cu tema
elaborat de ctre Nikita
Leonidovici Liutov [262]. Scopul acestui studiu constituie o analiz complex a eficienei
normelor dreptului internaional al muncii i formularea concluziilor cu privire la msurile
necesare n vederea mbuntirii acesteia la nivel naional i internaional. n lucrare autorul
definete noiunea i tipurile de norme ale dreptului internaional al muncii, identific criteriile i
factorii eficienei normelor dreptului internaional al muncii, analizeaz eficiena aplicrii
standardelor internaionale de munc n Federaia Rus.
ntr-o alt lucrare [261], autorii Liutov N. L. i
Morozov P. E. examineaz principiile de baz ale dreptului internaional al muncii. Lucrarea este
destinat s familiarizeze cititorii cu apariia, evoluia i perspectivele dezvoltrii dreptului
internaional al muncii.
Cu referire la alte lucrri juridice, care tangenial trateaz subiectul cooperrii statelor n
vederea realizrii drepturilor fundamentale de munc, nominalizm manualul
elaborat de autorii Lunikov A.M. i Lunikova M.V [260] care, avnd la baz metodele
istoric i comparativ analizeaz prevederile de baz ale prii generale i prii speciale ale
dreptului muncii a Federaiei Ruse. Un compartiment distinct al lucrrii este destinat cercetrii
drepturilor la munc n contextul sistemului drepturilor omului.
O alt lucrare n domeniu a cercettorului Liutov N.L. este articolul tiinific Jus
Cogens [263]. Articolul include analiza posibilitii
existenei normelor imperative de drept internaional general n dreptul internaional al muncii.
Avnd n vedere posibilitatea ca normele jus cogens s apar fr consimmntul statului
suveran, i practica conservativ a organelor judiciare internaionale fa de acest tip de norme
18
juridice, precum i pericolul utilizrii acestui concept n scopuri politice, mai degrab dect n
vederea proteciei drepturilor omului, articolul ndeamn spre o abordare atent a normelor n
cauz. Autorul concluzioneaz c, bazndu-ne pe deciziile instanelor internaionale, se poate
recunoate legitimarea normelor jus cogens privind interzicerea discriminrii i sclavia (fiind o
form extrem a muncii forate). Totui, toate celelalte drepturi ale omului n sfera muncii pot fi
considerate ca fiind doar n procesul posibilei lor formri ca i norme jus cogens.
Nu n ultimul rnd ne propunem s elucidm lucrrile din literatura de specialitate din
Romnia i Republica Moldova care abordeaz, dei tangenial, domeniul de cercetare al
prezentei lucrri. inem s menionm c n doctrina romn cercetri consacrate nemijlocit
problematicii cooperrii statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc nu
exist. Doar dou lucrri putem reliefa cu tangen n sfera de cercetare a prezentei teze de
doctor: lucrarea cercettorului Andrei Popescu Dreptul internaional i european al muncii
[67] i cea elaborat de Nicolae Voiculescu Drept comunitar al muncii [77].
n lucrarea Dreptul internaional i european al muncii profesorul Andrei Popescu, pe
tot parcursul demersului, examineaz normele elaborate de ctre Organizaia Internaional a
Muncii i cele elaborate n cadrul organizaiilor europene (Consiliul Europei i Uniunea
European), analiz realizat n logica instituiilor dreptului muncii iar, n final, abordndu-se
problematica corespunztoare legislaiei securitii sociale. Un compartiment impuntor al
lucrrii este consacrat Organizaiei Internaionale a Muncii examinat prin prisma crerii i
evoluiei istorice, competenei i structurii, activitii normative a acestei organizaii
internaionale i, nu n ultimul rnd, a colaborrii evolutive a Romniei n contextul OIM i a
raporturilor dintre acestea. Alt parte din lucrare abordeaz particularitile i coninutul
dreptului internaional al muncii. Ultimul compartiment al prezentei cercetri este consacrat
dreptului social european, care, n opinia autorului, constituie o parte integrant a dreptului
internaional al muncii, altfel spus, reprezint un drept complementar acestui drept. Lucrarea se
prezint a fi una valoroas ce mbogete cu un vast coninut relevant doctrina dreptului
internaional, oferind i o platform tiinific particular diferitor aspecte ale dreptului
internaional i european al muncii. innd cont de amploarea respectivei cercetri, n contextul
acesteia, ns, se acord o atenie prea modest drepturilor fundamentale de munc.
O alt lucrare important este cea a cercettorului Nicolae Voiculescu intitulat Drept
comunitar al muncii, care, fiind una dintre puinele lucrri din literatura juridic romneasc,
dar i european, ce i-a propus o analiz a legislaiei comunitare a muncii. Cercetarea ncepe cu
elucidarea sistemelor internaionale universale i regionale de protecie a drepturilor
economico-sociale, ca s se axeze, practic n ntregime, pe dreptul comunitar al muncii. Pe lng
elucidarea instituiilor, izvoarelor i caracteristicilor dreptului comunitar, o atenie deosebit este
19
acordat liberei circulaii a persoanelor i a forei de munc n cadrul Comunitii Europene,
egalitii de tratament i nediscriminrii la locul de munc, condiiilor de munc, securitii
sociale, formrii profesionale i recunoaterii stagiilor de formare profesional. Subiectele
nominalizate sunt analizate prin prisma legislaiei comunitare, a actelor legislative interne de
transpunere a acesteia, precum i cu analiza unei bogate jurisprudene a Curii de Justiie a
Uniunii Europene.
Doctrina Republicii Moldova este i mai srac n lucrri la tema de cercetare. Trebuie
s constatm c, lipsesc att cercetri n materia dreptului internaional al muncii, ct i cele care
ar aborda problematica cooperrii statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la
munc.
Se atest lucrri valoroase i unice n materia dreptului muncii, printre care pot fi
menionate: manualul Dreptul muncii elaborat de cercettorii Eduard Boiteanu i Nicolae
Romanda [4]; teza de doctor habilitat a dlui Eduard Boiteanu Fundamente teoretico-practice
privind instituia juridic a parteneriatului social n sfera muncii [5]; lucrarea Libertatea
asocierii: ndrumar pentru sindicaliti, autori E. Boiteanu, N. Romanda [6]; articolele Unele
reflecii privind interzicerea discriminrii n sfera muncii i asigurarea egalitii n drepturi a
tuturor salariailor, autori E. Boiteanu i N. Romanda [7]; Unele consideraii privind
dreptul de asociere n sindicate prin prisma instrumentelor internaionale i a legislaiei
Republicii Moldova, autori E. Boiteanu i C. Faghian [8] etc. n ultima lucrare nominalizat
mai sus, coautorii analizeaz succint dreptul de asociere inclusiv i prin prisma prevederilor
tratatelor internaionale n materie elaborate n cadrul OIM. n lucrarea Libertatea asocierii:
ndrumar pentru sindicaliticercettorii E. Boiteanu i N. Romanda au inclus ca i anex
textele instrumentelor internaionale n materia libertii de asociere n sindicate, precum i
jurisprudena CEDO n domeniu. Celelalte lucrri foarte relevante se axeaz pe analiza
cadrului normativ al Republicii Moldova n materia dreptului muncii.
Date fiind cele enunate supra, concluzionm c n Republica Moldova lipsesc cu
desvrire lucrri tiinifice n materia dreptului internaional al muncii i, n special, lucrri care
trateaz problema cooperrii statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc. O
varietate de lucrri tiinifice importante preponderent strine abordeaz diverse aspecte:
cerceteaz drepturile la munc n contextul drepturilor fundamentale ale omului; analizeaz
evoluia istoric i activitatea Organizaiei Internaionale a Muncii n domeniul elaborrii
standardelor internaionale de munc, succesele i provocrile cu care se confrunt organizaia
respectiv; studiaz dreptul internaional al muncii prin prisma coninutului normelor, a evoluiei
i a modului de aplicare a acestor norme etc. Dei exist cteva lucrri strine care sunt mai
aproape de domeniul nostru de cercetare, acestea abordeaz fragmentar drepturile fundamentale
20
la munc. Astfel, innd cont de golul doctrinar din Republica Moldova n materia cercetrii
cooperrii statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc i de abordarea
limitat i fragmentar n doctrina strin, ne rezervm justificat acest domeniu important de
cercetare tiinific.
n contextul celor relatate, scopul prezentei lucrri const n realizarea unei cercetri
tiinifice complexe i aprofundate a cooperrii internaionale a statelor n vederea realizrii
drepturilor fundamentale la munc prin prisma cadrului normativ internaional, a opiniilor
doctrinare n materie i a practicii existente, a elucidrii carenelor n domeniu i n elaborarea
argumentrilor teoretice i a unor recomandri concrete n vederea eficientizrii proteciei drepturilor
fundamentale la munc la nivel internaional i naional.
n baza dezideratului teoretic materializat n scopul investigaiei, ne propunem realizarea
urmtoarelor obiective:
- a analiza premisele i evoluia istoric a cooperrii statelor n materia proteciei internaionale a
drepturilor la munc;
- a studia trsturile cooperrii statelor n scopul realizrii drepturilor fundamentale la munc la
nivel internaional universal i regional european;
- a cerceta drepturile fundamentale la munc prin prisma cadrului normativ internaional, a
abordrilor teoretice i a realitilor practice;
- a reliefa i analiza relaiile dintre acordurile comerciale i standardele fundamentale de munc;
- a elucida lacunele existente n domeniul de cercetare;
- a formula propriile concluzii i recomandri la tema de cercetare.
Problema tiintific soluionat n lucrare const n elucidarea specificului cooperrii
statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc, avnd ca i rezultat evidenierea
carenelor n domeniu i formularea recomandrilor concrete n scopul remanierii acestora, fapt
care permite eficientizarea proteciei drepturilor fundamentale la munc la nivel internaional i
naional, inclusiv n Republica Moldova.

1.2 Dreptul la munc i corolarele sale drepturi fundamentale ale


omului n lumina reglementrilor internaionale
Spre deosebire de alte drepturi ale omului, care sunt universale i deinute de toate fiine
umane n virtutea umanitii lor, drepturile legate de munc pot fi definite ca fiind acel set de
drepturi pe care oamenii l au n virtutea statutului lor de lucrtori [177, p. 719, 730; 169, p.2].
Unele dintre aceste drepturi sunt exercitate n mod individual i altele n mod colectiv.

21
ntrebarea dac sunt sau nu drepturile din sfera muncii drepturi ale omului a atras mult
interes n ultimii ani printre oamenii de tiin, avocai, sindicaliti i ali activiti i a dat natere
la dezbateri aprinse.
Exist, de fapt, trei abordri diferite n literatura de specialitate care examineaz drepturile
legate de munc ca drepturi ale omului, care nu se disting ntotdeauna cu suficient claritate. Mai
nti, exist o abordare pozitivist, potrivit creia un grup de drepturi sunt drepturile omului n
msura n care anumite tratate le recunosc ca atare. ntrebarea dac drepturile legate de munc
sunt drepturi ale omului este simpl n aceast abordare, care este de multe ori regsit n tiina
dreptului internaional. Rspunsul la aceast ntrebare vine printr-un studiu al legislaiei n
materia drepturilor omului: dac drepturile din sfera muncii sunt incluse n documentele privind
drepturile omului, ele sunt drepturi ale omului iar n cazul n care nu figureaz n acestea - nu
sunt drepturi ale omului [204, p. 36].
Un al doilea mod de abordare este unul instrumental care se bazeaz pe consecinele
utilizrii strategiilor, cum ar fi litigiile sau aciunile societii civile, care promoveaz drepturile
legate de munc ca drepturi ale omului [116, p. 38]. Acesta este cel mai frecvent mod n care
cercettorii n materia dreptului muncii analizeaz problema n cauz. Dac strategiile sunt, ca o
chestiune de fapt social, de succes, ntrebarea are rspuns afirmativ; dac nu, scepticismul este
exprimat [88, p. 3].
Cea de-a treia abordare la ntrebarea dac drepturile muncitorilor sunt drepturi ale omului
este cea normativ. Acesta analizeaz ce este un drept al omului, i evalueaz, innd cont
aceast definiie, dac anumite drepturi legate de munc sunt drepturi ale omului [102, p. 137].
Aceast cale este cea care a fost cea mai puin acceptat n literatura de specialitate, dar este una
important i are implicaii pentru cele dou abordri anterioare [161, p. 45].
Dup cum am mai specificat, rspunsul cel mai simplu la ntrebarea dac drepturile
lucrtorilor sunt drepturi ale omului provine dintr-o perspectiv pozitivist, i este adesea
regsit n literatura de specialitate de drept internaional. Abordarea pozitivist enumer
tratatele n materia drepturilor omului care protejeaz dreptul la munc i corolarele sale, sau alte
documente care recunosc n mod explicit drepturile lucrtorilor n calitate de drepturi ale omului.
Dreptul la munc este consacrat n mod expres n articolul 23 din Declaraia Universal a
Drepturilor Omului (DUDO) i confirmat de Pactul internaional cu privire la drepturile
economice, sociale i culturale. Aceasta constituie un drept fundamental indispensabil pentru
exercitarea altor drepturi ale omului i comport o dimensiune dubl - individual i colectiv -
avnd n vedere c acesta ar trebui s permit unei persoane de a-i asigura supravieuirea proprie
i cea a familiei sale i c organizaia colectiv este necesar pentru aprarea acestui drept i a
corolarelor sale [55, p. 213-214].
22
Astfel, art. 23, p.1 al Declaraiei Universale a Drepturior Omului prevede c Orice
persoan are dreptul la munc, la libera alegere a muncii sale, la condiii echitabile i
satisfctoare de munc, precum i la ocrotirea mpotriva omajului [50].
Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale din 1966 n
continuare consolideaz semnificaia drepturilor omului n contextul muncii, consacrnd n art.
6.1 dreptul la munc ce cuprinde dreptul pe care l are orice persoan de a obine posibilitatea
s-i ctige existena printr-o munc liber aleas sau acceptat [61]. Mai mult dect att,
statele-pri la acest tratat, prin recunoaterea acestui drept ca fiind un drept inalienabil al omului
n art. 6.2, se angajeaz s ia msuri potrivite pentru garantarea acestui drept, printre care
figureaz orientarea i pregtirea tehnic i profesional, elaborarea de programe, de msuri
i de tehnici potrivite pentru a asigura o dezvoltare economic, social i cultural constant i
o deplin ntrebuinare productiv a forelor de munc n condiii care garanteaz indivizilor
folosina libertilor politice i economice fundamentale (art. 6, p.2).
Dreptul la munc, recunoscut ca i universal, presupune mijloace de non-discriminare a
femeilor, migranilor, persoanelor strmutate, refugiailor, bolnavilor, persoanelor cu dizabiliti.
(art. 7 din DUDO i art. 2.2 din Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i
culturale).
Pentru Comitetul drepturilor economice, sociale i culturale, dreptul la munc include:
"dreptul fiecrei fiine umane de a decide n mod liber de a accepta sau a alege locul de munc.
Aceasta presupune i faptul de a nu fi obligat n niciun fel s exercite sau s se angajeze n
cmpul muncii i dreptul de acces la un sistem de protecie ce garanteaz fiecrui muncitor
accesul la locuri de munc. De asemenea, aceasta implic dreptul de a nu fi privat pe nedrept de
angajare [103]."
Acelai Comitet afirm, de asemenea, c exercitarea dreptului la munc necesit
urmtoarele elemente indispensabile i eseniale: 1. disponibilitate (n cadrul statelor-pri
trebuie s existe servicii specializate pentru a ajuta i sprijini indivizii n vederea gsirii unui loc
de lucru); 2. accesibilitate (piaa forei de munc trebuie s fie accesibil fiecruia n cadrul
jurisdiciei statului-parte); acceptabilitate i calitate (protecia dreptului la munc are mai multe
faete, n special, dreptul muncitorului la condiii echitabile i favorabile de munc, cum ar fi
dreptul la un loc sigur de munc, dreptul de a forma sindicate i dreptul de a alege i accepta
liber un loc de munc) [103].
n conformitate cu art. 7 din Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale
i culturale, munca trebuie s fie decent, cu alte cuvinte, trebuie s respecte drepturile
fundamentale sau persoana uman. Muncitorii trebuie s beneficieze de siguran la locul de

23
munc, de o remuneraie care s le permite s triasc i s-i sprijine familiile, precum i de
respectarea integritii lor fizice i psihice n exercitarea activitii [104].
n ce privete dreptul la o remuneraie echitabil, Declaraia Universal a Drepturilor
Omului prevede c "Toi oamenii, far nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru
munc egal (art. 23, p. 2) i orice om care muncete are dreptul la o retribuire echitabil i
satisfctoare care s-i asigure att lui, ct i familiei sale, o existen conform cu demnitatea
uman i completat, la nevoie, prin alte mijloace de protecie social (art.23, p.3) [50].
n acelai context, art. 7, p. a i b al Pactului internaional cu privire la drepturile
economice, sociale i culturale prevede c statele pri la prezentul Pact recunosc dreptul pe
care l are orice persoan de a se bucura de condiii de munc juste i prielnice, care s asigure
ndeosebi: a) remuneraia care asigur tuturor muncitorilor cel puin: (i) un salariu echitabil i
o remuneraie egal pentru o munc de valoare egal, fr nici o distincie; n special femeile
trebuie s aib garania c condiiile de munc ce li se acord nu sunt inferioare acelora de
care beneficiaz brbaii i s primeasc aceeai remuneraie ca ei pentru aceeai munc; (ii) o
existen decent pentru ei i familia lor, n conformitate cu dispoziiile prezentului Pact; b)
securitatea i igiena muncii.
OIM, la rndul su, a adoptat un numr considerabil de convenii care se preocup de
sntatea i securitatea lucrtorilor - Convenia OIM nr. 155 [36], dar, de asemenea, de protecia
de la anumite riscuri sau de anumite domenii de activitate economic (Conveniile OIM nr. 13,
27, 32, 62, 115, 120, 127, 136, 139, 148, 152). Urmtoarele convenii OIM sunt dedicate:
egalitii de venituri (Convenia OIM nr. 100); salariului minim (Conveniile OIM nr. 26, 99,
131, 135); lungimii zilei de munc (Conveniile OIM nr. 1, 30, 43, 46, 47, 49, 51, 61, 67, 153);
muncii de noapte (Conveniile OIM nr. 4, 20, 41, 89); odihnei sptmnale (Conveniile OIM nr.
14 i 106); concediilor pltite (Conveniile OIM nr. 52, 101, 132, 140).
Pentru OIM, munca decent se rezum la: aspiraiile oamenilor n viaa lor de munc.
Aceasta implic oportuniti de munc productiv, care ofer un venit echitabil; securitate la
locul de munc i protecie social pentru familii; perspective mai bune pentru dezvoltare
personal i integrare social; libertatea oamenilor de a-i exprima preocuprile, de a organiza i
de a participa la luarea deciziilor care le afecteaz viaa; egalitatea de anse i de tratament
pentru toate femeile i brbaii [264].
n lumina prevederilor art.8 al Pactului Internaional din 1966 cu privire la drepturile
civile i politice este interzis sclavia, servitutea i munca forat [60]. Munca forat este, de
asemenea, interzis prin Conveniile OIM nr. 29 [20] i 105 [27].
Concomitent, n temeiul art. 8, p. 1 al Pactului internaional cu privire la drepturile
economice, sociale i culturale dreptul oricrei persoane n vederea favorizrii i ocrotirii
24
intereselor sale economice, de a forma, mpreun cu alte persoane, sindicate i de a se afilia la
un sindicat la alegerea sa este garantat. De asemenea, este garantat dreptul pe care l au
sindicatele de a forma federaii sau confederaii naionale i dreptul pe care l au acestea din
urm de a forma organizaii sindicale internaionale i dreptul de a se afilia la acestea(art. 8,
p.1 b). Mai mult, art. 8, p.1 d garanteaz dreptul la grev.
Pactului Internaional cu privire la drepturile civile i politice garanteaz suplimentar
libertatea de asociere (art. 22), dreptul de ntrunire panic (art. 21) i dreptul la libertatea de
exprimare (art. 19) [60] .
n plus, dreptul de asociere n sindicate se afl n centrul dispoziiilor OIM, multe convenii
ale acestei Organizaii consacrndu-l (Conveniile OIM nr. 11, 87, 98, 135, 141, 151).
n afar de normele internaionale menionate cu privire la dreptul la munc i drepturile
muncitorilor, mai exist unele instrumente juridice internaionale care conin prevederi n acest
sens. Astfel, Declaraia de la Philadelphia, care clarific obiectivele i scopurile OIM i este
ncorporat n Constituia OIM, prevede c: "(a) munca nu este o marf; (b) libertatea de
exprimare i de asociere sunt eseniale pentru progresul continuu; (c) srcia reprezint
oriunde un pericol pentru prosperitate; (d) rzboiul mpotriva srciei trebuie s se desfoare
cu o energie inexorabil n cadrul fiecrei naiuni, i prin efort internaional continuu i
concentrat, n care reprezentanii lucrtorilor i angajatorilor, care se bucur de un statut egal
cu cel al guvernelor, li se altur n discuii libere i n decizii democratice cu scopul de a
promova binele comun [117, art. 1]."
Organizaia Naiunilor Unite n art. 55, p.a din Carta ONU i fixeaz ca i obiectiv
ridicarea nivelului de trai, deplina folosire a forei de munc i condiii de progres i
dezvoltare economic i social [11], iar statele membre ale ONU se oblig s ntreprind
aciuni n comun i separat, n cooperare cu Organizaia, pentru realizarea scopurilor enunate
n articolul 55 (art. 56, Carta ONU).
Convenia Internaional din 1965 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasial [45] interzice orice discriminare n exercitarea urmtoarelor drepturi: drepturile
economice, sociale i culturale, n special: dreptul la munc, la libera alegere a ocupaiei sale,
la condiii de munc echitabile i satisfctoare, la protecia mpotriva omajului, la un salariu
egal pentru munc egal, la o remuneraie echitabil i satisfctoare (art. 5, p. e, i)).
Concomitent, Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei [44] are
drept scop eliminarea discriminrii fa de femeie n domeniul angajrii n munc, pentru a se
asigura, pe baza egalitii dintre brbat i femeie, aceleai drepturi i, n special: a) dreptul la
munc, ca drept inalienabil pentru toate fiinele umane (art. 11, p.1, a). Mai mult dect att,
aceasta solicit guvernelor s adopte msuri legislative i alte msuri corespunztoare, inclusiv
25
sanciuni n caz de nevoie, care s interzic orice discriminare fa de femei de ctre orice
persoan, organizaie sau ntreprindere(art. 2, p. e).
Art. 32, p.1 din Convenia cu privire la drepturile copilului [46] stabilete, printre altele,
dreptul copilului de a fi protejat mpotriva exploatrii economice i de a nu fi constrns la vreo
munc ce comport vreun risc potenial sau care este susceptibil s i compromit educaia ori
s i duneze sntii sau dezvoltrii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
Acelai tratat oblig statele-pri, de asemenea, s fixeze o vrst minim sau vrste minime de
angajare, s adopte o reglementare cu privire la orele i la condiiile de munc i s
prevad pedepse sau alte sanciuni corespunztoare, pentru a asigura aplicarea ntocmai a
prezentului articol(art. 32, p.2).
Un alt tratat internaional Convenia internaional din 1990 privind protecia drepturilor
tuturor lucrtorilor migrani i a membrilor familiilor acestora [47] interzice sclavia, aservirea i
munca forat (art.11) i orice discriminare, n special, discriminarea n remunerare i n
condiiile de munc (art.25). Aceasta recunoate dreptul la asociere (art. 26 i 40) i egalitatea de
tratament n domeniul proteciei mpotriva concedierii i n indemnizaii de omaj (art.54), dar
permite guvernelor s limiteze n anumite condiii libera alegere a unui loc de munc (art.52).
Concomitent, art. 27, p.1 al Conveniei privind drepturile persoanelor cu dizabiliti[48]
oblig statele-pri s recunoasc dreptul persoanelor cu dizabiliti de a munci n condiii de
egalitate cu ceilali; aceasta include dreptul la oportunitatea de a-i ctiga existena prin
exercitarea unei activiti liber alese sau acceptate pe piaa muncii, ntr-un mediu de lucru
deschis, incluziv i accesibil persoanelor cu dizabiliti.
De menionat c dreptul la munc i corolarele sale au fost luate n vizor de ctre state i n
unele declaraii cu caracter universal. Astfel, spre exemplu, Declaraia Adunrii Generale a ONU
privind progresul social i dezvoltarea [191] prevede c "dezvoltarea social presupune
asigurarea pentru toi a dreptului la munc i libera alegere a muncii "(art. 6, p.1) iar Declaraia
privind dreptul la dezvoltare [192] solicit statelor-pri s ntreprind "toate msurile necesare
pentru realizarea dreptului la dezvoltare i trebuie s se asigure, printre altele, egalitatea de
anse pentru toi n accesul lor la resursele de baz, educaie, servicii de sntate, hran,
locuin, ocuparea forei de munc i distribuirea echitabil a veniturilor" (art.8, p.1).
Pentru a gsi un rspuns la ntrebarea dac dreptul la munc i corolarele sale sunt drepturi
ale omului, adepii abordrii pozitiviste ar trebui s se orienteze spre Organizaia Internaional a
Muncii, cel mai mare expert n domeniul drepturilor omului n legtur cu munca. OIM,
nfiinat n 1919, precede toate organizaiile i tratatele n materia drepturilor omului,
demonstrnd c problemele legate de munc au devenit o problem de interes internaional
nainte de drepturile omului.
26
Astfel, cu mult nainte de adoptarea Pactului internaional cu privire la drepturile
economice, sociale i culturale n 1966, multe dintre drepturile legate de munc au fost
incorporate n dispoziii obligatorii, prin adoptarea unei serii de convenii de ctre OIM. Astfel
de convenii prevedeau abolirea muncii forate (Conveniile OIM nr. 29 din 1930; nr. 105 din
1957), libertatea de a se afilia n sindicate i dreptul la negocieri colective (Conveniile OIM nr.
87 din 1948; nr. 98 din 1949), non-discriminarea (Conveniile nr. 100 din 1951; nr. 111 din
1958) etc. Ulterior au fost adoptate alte convenii cu privire la vrsta minim pentru admitere la
locul de munc (de ex.: Convenia OIM nr. 138 din 1973), privind promovarea negocierii
colective (Convenia OIM nr.154 din 1981), cu privire la cele mai grave forme ale muncii
copilului (Convenia OIM nr.182 din 1999), cu privire la protecia maternitii (Convenia OIM
nr.183 din 2000) etc.
Pentru multe decenii, OIM nu a prezentat n mod explicit documentele adoptate sub
auspiciile sale ca fiind documente n materia drepturilor omului [154, p. 223]. Aceasta adopta
tratate obligatorii care incorporau standarde de munc i recomandri fr caracter obligatoriu
care detaliau n continuare listele de standarde.
Totui, n anul 1998, OIM a aprobat o list de drepturi legate de munc ca fiind drepturi ale
omului, adoptnd Declaraia cu privire la principiile i drepturile fundamentale la locul de
munc [52]. Adoptarea Declaraiei OIM din 1998 a fost nconjurat de o dezbatere intens despre
sensul su pentru reglementarea internaional a muncii. n afara de faptul c este pentru prima
dat cnd OIM a folosit conceptul de drepturi fundamentale [56, p. 59], Declaraia din 1998 are
caracter de promovare [156, p. 409].
De fapt, Declaraia OIM din 1998 identific patru drepturi i principii fundamentale n
sfera muncii, solicitnd statelor-membre ale OIM s le respece, s le promoveze i s le realizeze:
1. libertatea de asociere i recunoaterea efectiv a dreptului la negocierea colectiv;
2. eliminarea tuturor formelor de munc forat sau obligatorie;
3. abolirea efectiv a muncii copiilor;
4. eliminarea discriminrii la angajare i ocupare [156, p. 409].
n acest scop, opt convenii ale OIM sunt considerate a fi prioritare n raport cu celelalte
tratate adoptate sub auspiciile acestei organizaii internaionale, aceste instrumente fiind necesare
n lupta pentru condiii individuale i colective de munc mai bune. Aceste instrumente juridice
sunt:
- Convenia OIM nr. 87 din 1948 privind libertatea sindical i protecia dreptului sindical
[22];
- Convenia OIM nr.98 din 1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare i
negociere colectiv [24];
27
- Convenia OIM nr.29 din 1930 privind munca forat sau obligatorie [20];
- Convenia OIM nr.105 din 1957 privind abolirea muncii forate [27];
- Convenia OIM nr.111 din 1958 privind discriminarea n domeniul ocuprii forei de
munc i exercitrii profesiei [28];
- Convenia OIM nr.100 privind egalitatea de remunerare a minii de lucru masculin i a
minii de lucru feminin, pentru o munc de valoare egal [25];
- Convenia OIM nr.138 din 1973 privind vrsta minim de ncadrare n munc [33];
- Convenia OIM nr.182 din 1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii
copiilor i aciunea imediat n vederea eliminrii lor [40].
Alegerea acestor convenii "de baz", printre altele a fost explicat prin obiectivul
meninerii legturii dintre progresul social i creterea economic, ceea ce ar putea fi realizat prin
asigurarea n special a dreptului muncitorilor de a solicita n mod liber i egal cota lor din
bunstarea la crearea creia au contribuit [179]. Aceast abordare selectiv a marcat o schimbare
semnificativ de la conveniile anterioare ale OIM, n care s-a acordat prioritate aspectelor
considerate a avea un efect direct asupra competitivitii economice, cum ar fi orele de lucru,
munca de noapte, omajul i vrsta minim.
Decizia OIM de a alege doar patru drepturi de munc ca drepturi fundamentale ale omului,
lsnd altele n afara domeniului de aplicare a Declaraiei din 1998 a fost criticat pentru
excluderea drepturilor socio-economice tradiionale i importante, cum ar fi, spre exemplu,
dreptul la un salariu minim i a dat natere la dezbateri foarte aprinse n literatura academic.
Prezint interes, spre exemplu, opinia savantului Philip Alston, care susine c centrarea
Declaraiei OIM din 1998 pe cele patru drepturi fundamental ar putea duce la neglijarea codului
internaional al muncii constituit din peste 180 de convenii ale OIM. n plus, acelai autor critic
caracterul de promovare al Declaraiei, argumentnd c astfel se intenioneaz s se nlocuiasc
abordarea tradiional, care presupune punerea n aplicare a obligaiilor legale provenite din
convenii, Declaraia subminnd sistemul tradiional al OIM [89, p. 221-223].
O critic similar a listei de drepturi din Declaraia din 1998 n ce privete efectele sale
importante este prezentat de Erica Wet. Ea susine c acele categorii de standarde de munc
care nu au fost incluse n Declaraie au fost retrogradate la standarde de clasa a doua, deoarece
drepturile protejate de ctre Declaraie au beneficiat de activiti de promovare i resurse
suplimentare puse la dispoziie pentru asisten tehnic [227, p. 1431].
innd cont de divergenele existente n legtur cu prevederile Declaraiei cu privire la
principiile i drepturile fundamentale n sfera muncii i de impactul acesteia n domeniul
dreptului internaional al muncii, ne propunem s revenim la analiza acestui document
internaional n compartimentele ulterioare ale lucrrii.
28
Referindu-ne la drepturile omului n sfera muncii, nu putem omite i reglementrile
regionale n materie.
Astfel, la nivel regional european, din cele 31 de articole ale Cartei Sociale Europene din
1961 (revizuite n 1996) [12], 29 de articole se preocup de dreptul la munc i la asigurri
sociale. Ne limitm doar la menionarea primului articol al Cartei, care se refer la dreptul la
munc i care prevede c n vederea exercitrii efective a dreptului la munc, prile se
angajeaz: 1. s recunoasc drept unul dintre principalele obiective i responsabiliti,
realizarea i meninerea nivelului cel mai ridicat i stabil posibil al locului de munc n vederea
realizrii unui loc de munc cu norm ntreag; 2. s protejeze de o manier eficient dreptul
lucrtorului de a-i ctiga existena printr-o munc liber ntreprins; 3. s stabileasc sau s
menin servicii gratuite de angajare pentru toi lucrtorii; 4. s asigure sau s favorizeze o
orientare, formare i readaptare profesional corespunztoare.
Un alt document recent elaborat n materia drepturilor omului la nivel european Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene [10], care a dobndit for juridic obligatorie
odat cu intrarea n vigoare n 2009 a Tratatului de la Lisabona [76], consacr o list de drepturi
n sfera muncii ca drepturi ale omului, cum ar fi libertatea de alegere a ocupaiei i dreptul la
munc (art.15), libertatea de exprimare i informare (art.11), libertatea de ntrunire i de asociere
(art.12), dreptul de negociere i de aciune colectiv (art.28), protecia n cazul concedierii
nejustificate (art.30), dreptul la condiii de munc echitabile i corecte (art.31), interzicerea
muncii copiilor i protecia tinerilor la locul de munc (art. 32) protecia mpotriva concedierii
abuzive i interzicerea muncii forate (art.5).
n cadrul sistemului american, statele-pri la Protocolul Adiional din 1988 la Convenia
american a drepturilor omului privind drepturile economice, sociale i culturale ("Protocolul
de la San Salvador") [69] garanteaz dreptul la munc (art.6), condiii de munc juste, echitabile
i satisfctoare (art.7), drepturile sindicale (art.8) i dreptul la securitate social (art. 9). Statele
semnatare au obligaia de a adopta legi interne n vederea materializrii acestor drepturi (art. 2),
iar restrngerea unora dintre drepturile precizate este inadmisibil (art. 4).
Statele-pri, de asemenea, se angajeaz s pun n aplicare i s consolideze programe
care s ajute la asigurarea ngrijirii adecvate a familiei, astfel nct femeile s se poat bucura de
o ans real de a-i exercita dreptul la munc (art.6, p.2). Acest protocol prevede, de asemenea,
dreptul persoanelor n vrst "de a se angaja ntr-o activitate productiv potrivit pentru
abilitile lor i n conformitate cu vocaiile sau dorinele" (art. 17,b) i dreptul persoanelor cu
handicap la "programe de munc compatibile cu posibilitile lor i acceptate n mod liber de ei
sau de reprezentanii lor legali, dup caz "(art. 18, a).

29
n timp ce Carta african din 1981 a drepturilor omului i popoarelor [9] nu recunoate
n mod explicit dreptul la munc, acesta prevede c "orice persoan are dreptul de a lucra n
condiii echitabile i satisfctoare, i trebuie s primeasc plat egal pentru munc egal"
(art.15). Cu toate acestea, n art.60, Carta prevede c guvernele trebuie s realizeze drepturile pe
care le-au recunoscut la nivel internaional. Astfel, statele-pri la Pactul internaional cu privire
la drepturile economice, sociale i culturale s-au angajat la realizarea la nivel naional a dreptului
la munc.
Mai mult dect att, aproape toate statele din Africa au ratificat principalele instrumente
internaionale n materia drepturilor omului care se preocup de dreptul la munc, i chiar au
ncorporat acest drept n legislaia lor naional.
De asemenea, prezint interes i merit a fi subliniat faptul c, prin adoptarea Declaraiei
privind drepturile economice, sociale i culturale n Africa [265], Comisia african a drepturilor
omului i popoarelor a declarat c: "Dreptul la munc n art. 15 al Cartei presupune, printre
altele, urmtoarele:
egalitatea anselor de acces la locul de munc remunerat, inclusiv accesul pentru
refugiai, persoanele defavorizate cu handicap i a altora;
mediu de investiii propice pentru sectorul privat n vederea participrii la crearea muncii
remunerate;
protecii eficiente i mbuntite pentru femei la locul de munc, inclusiv n concediul
pentru creterea copilului;
salarizare echitabil, un salariu minim pentru munc, remunerarea egal pentru munc de
valoare egal;
condiii echitabile i satisfctoare de munc, inclusiv remedii eficiente i accesibile
pentru munca legat de leziuni, pericole i accidente;
crearea condiiilor de a permite i de a lua msuri de promovare a drepturilor i
oportunitilor a celor din sectorul informal, inclusiv suportul agriculturii i a activitii
ntreprinderilor mici;
promovarea i protecia condiiilor echitabile i satisfctoare de munc a femeilor care
desfoar munc n gospodrii;
dreptul la libertatea de asociere, inclusiv drepturile la negociere colectiv, la grev i alte
drepturi sindicale;
interzicerea muncii forate i a exploatrii economice a copiilor i a altor persoane
vulnerabile;

30
dreptul la odihn i recreare, inclusiv la o limitare rezonabil a orelor de munc, la
concedii periodice pltite i remunerarea zilelor de srbtoare. Carta African a
drepturilor omului i popoarelor a fost ratificat de ctre toate statele din Africa.
n concluzie, inem s menionm c n practic, drepturile civile i politice au fost de mult
timp privilegiate n detrimentul drepturilor economice, sociale i culturale. Acestea din urm au
fost supuse unei mai slabe aplicri n temeiul legislaiei naionale, interpretrii judiciare slabe i
contientizrii publice mai reduse. Drepturile economice, sociale i culturale, prin urmare, au
fost adesea percepute ca fiind facultative, nu direct aplicabile i puse n aplicare progresiv de
ctre state doar prin intermediul programelor ndelungate. i totui, drepturile economice, sociale
i culturale asigur protecia integral a fiinei umane, ceea ce face posibil reconcilierea
exercitrii drepturilor i libertilor cu justiia social. Ele sunt universal recunoscute i cu acelai
accent ca i drepturile civile i politice.
Munca uman determin dezvoltarea economic, cultural i moral a persoanelor,
familiilor lor i a societii. Drepturile inerente muncii umane, fiind att de explicit i universal
recunoscute, reflect centralitatea fiinei umane n toate relaiile de munc. Aceast centralitate
este esenial pentru a nelege, pe de o parte, valoarea intrinsec a muncii umane i, pe de alt
parte, importana organizrii sistemelor economice i sociale ntr-un mod care respect drepturile
omului.

1.3 Concluzii la Capitolul 1


Cercetarea realizat n prezentul capitol ce vizeaz, n special, analiza situaiei n domeniul
de cercetare tiinific a cooperrii statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la
munc, dar i cercetarea dreptului la munc i a corolarelor sale n lumina reglementrilor
internaionale n materia drepturilor omului ne-a permis s ajungem la urmtoarele concluzii:
1. Diverse aspecte ce vizeaz cooperarea internaional n materia drepturilor de munc, au
reprezentat o preocupare tiinific pentru specialitii dreptului internaional public -
preponderent pentru cei strini. Literatura de specialitate strin pe marginea temei de cercetare
se prezint a fi diversificat, constatndu-se existena unui ansamblu de lucrri n care se
abordeaz diverse aspecte cu tangene asupra problematicii n domeniu. Dintre acestea, unele
lucrri cerceteaz drepturile la munc n contextul drepturilor fundamentale ale omului (de ex.:
Kolben K. Labor Rights as Human Rights?; Pagnattaro M.A.Labour Rights are Human
Rights: direct action is critical in supply chains and trade policyetc.), alte cercetri iau n vizor
Organizaia Internaional a Muncii, analiznd activitatea acesteia n domeniul elaborrii
standardelor internaionale de munc, succesele i provocrile cu care se confrunt organizaia
respectiv (de ex.: Willborn S. L. The International Labor Organization: Paradox and
31
Promise; Standing G. The ILO: An Agency for Globalization?; Louis M. L'Organisation
Internationale du Travail et le travail decentetc. ), sau sunt consacrate, n general, materiei
dreptului internaional al muncii (de ex.: Zanobetti A.Diritto internazionale del lavoro;
Valticos N. Droit international du travail; Liutov N.L.
; Liutov N. L., Morozov P.
etc.).
Alte lucrri ale cercettorilor strini care au prezentat interes deosebit sunt consacrate
problematicii drepturilor fundamentale de munc (de ex.: La Hovary C.Les droits
fondamentaux au travail; Alston Ph. 'Core Labour Standards' and the Transformation of the
International Labour Rights Regime; Servais J-M. Normes internationales du travailetc.).
Fr a subestima importana acestor lucrri valoroase, care se plaseaz cel mai aproape de
problematica drepturilor fundamentale de munc, inem s remarcm c acestea nu abordeaz
complex, multiaspectual materia colaborrii statelor n vederea realizrii drepturilor
fundamentale la munc, fapt care determin importana cercetrii ntreprinse.
2. Cu referire la literatura de specialitate din Romnia i Republica Moldova la tema de
cercetare, se constat c cercetri consacrate nemijlocit problematicii cooperrii statelor n
vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc nu exist. Mai mult ca att, dac n doctrina
romn putem reliefa unele lucrri cu tangen n sfera de cercetare a prezentei teze de doctor
(Popescu A. Dreptul internaional i european al muncii i Voiculescu N. Drept comunitar
al muncii), apoi, n doctrina din Republica Moldova lipsesc cu desvrire att cercetri n
materia dreptului internaional al muncii, ct i cele care ar aborda problematica cooperrii
statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc. Acest fapt demonstreaz c
respectiva tez de doctor este una necesar, ce vine s completeze acest vid din sfera de cercetare
autohton.
3. n vederea cercetrii ct mai complete a obiectului investigaiilor, urmrind cu
perseveren atingerea gradual a obiectivelor enunate anterior, am selectat metodele adecvate
de cercetare tiinific. Procedeul de relatare a conceptelor n tez s-a fcut urmrind scopul de a
evidenia nucleul problemelor puse n dezbatere, fr a ne limita numai la o expunere a materiei,
ci mbinnd doctrina cu fundamentul legislativ i practica existent.
4. n ce privete consacrarea drepturilor la munc n reglementrile internaionale n materia
drepturilor omului, remarcm c drepturile la munc au dereglat decalajul tradiional dintre
drepturile civile i politice, pe de o parte, i drepturile economice, sociale i culturale, pe de alt
parte. Avnd n vedere c scopul dublu al dreptului muncii este de a oferi protecie lucrtorilor
(prin legislaia privind salariul minim i standardele minime de munc, precum i prin normele
de baz n materia drepturilor omului mpotriva discriminrii la locul de munc) i
32
ntreprinderilor de lucrtori, prin participarea democratic (neleas n mod tradiional prin
accesul la mecanisme de negociere colectiv), diviziunea clasic ntre drepturile civile i politice,
i drepturile economice, sociale i cultural pare a fi greu de susinut. Totui, chiar i ntr-o
asemenea situaie, nu considerm c suntem n prezena unei categorii distincte de drepturi
fundamentale ale omului, dreptul la munc i corolarele sale ncadrndu-se n categoria
drepturilor economice, sociale i culturale

33
2. COOPERAREA STATELOR LA NIVEL INTERNAIONAL
UNIVERSAL N VEDEREA REALIZRII DREPTURILOR
FUNDAMENTALE LA MUNC

2.1 Cooperarea statelor n cadrul Organizaiei Internaionale a Muncii n


scopul proteciei drepturilor la munc

Crearea Organizaiei Internaionale a Muncii la 11 aprilie 1919 constituie rezultatul


indiscutabil al unui proces ndelungat de afirmare a idealurilor sociale, care a cunoscut intensiti
semnificative de-a lungul sec. al XIX-lea i nceputul celui urmtor, pn n preajma primului
rzboi mondial.
Anume la nceputul sec. XIX se regsesc precursorii ideii unei legislaii internaionale a
muncii. n general, doi industriai liberali englezul Robert Owen i francezul Daniel Le Grand
- sunt considerai a fi adevraii promotori ai acestei idei [59, p. 65-66]. Robert Owen pentru
prima dat a exercitat o influien considerabil asupra ideilor sociale ale epocii sale i asupra
doctrinei socialiste care i-a purtat numele. ndeosebi n Anglia, prin aciunile i exemplul dat n
propriile uzine din New Lanark, el a fost unul dintre promotorii Legii din 1819 asupra limitrii
duratei muncii copiilor, care era pe atunci adeseori de 16 ore pe zi [255, p. 6].
n domeniul reglementrii internaionale a muncii, Robert Owen a fost primul care a
naintat ideia de aciune internaional, propunnd ameliorarea soartei muncitorilor i crearea
unei Comisii de Munc la Congresul Sfintei Aliane n 1818. Propuneri iniiale pentru o legislaie
internaional au fost realizate de ctre englezul Charles Hindley, de belgianul Edouard
Ducptiaux, de francezii J. A. Blanqui i Louis Ren Villarm i, mai presus de toate, de ctre
industriaul Daniel Le Grand. Le Grand a emis o serie de petiii ncepnd cu anul 1844 i a
elaborat propuneri pe care le-a trimis diferitor guverne pentru a proteja clasa muncitoare contra
exploatrii, pstrnd concomitent puterea comercial a rilor lor [226, p. 3].
Potrivit cercettorului J. W. Follows, fondatorul ideii unui drept internaional al muncii a
fost englezul Charles Hindley, membru al parlamentului din 1835 pn n 1857. Sugestia sa a
unei legislaii a muncii printr-un tratat strin s-a bazat pe ideea c, concurena strin ar putea
fora fabricile engleze s activeze pentru mai multe ore, aceasta fiind spre bunstarea clasei
muncitoare [130, p. 10].
De menionat c micarea pentru reglementarea internaional a muncii s-a confruntat cu o
rezisten puternic din partea angajatorilor i guvernelor. Spre exemplu, n cazul lui Robert
Owen, guvernele au reacionat negativ la memoriul su din 1818 prezentat Congresului Sfintei
Aliane n care cerea statelor (Marii Britanii, Austriei, Prusiei i Rusiei) s creeze norme pentru
protecia lucrtorilor mpotriva exploatrii i ignoranei (n special, Owen propunea norme
34
asupra interdiciei muncii copilului, reducerea orelor de munc i interdicia muncii n ziua de
duminic) [255, p. 6].Un oficial guvernamental prusac a susinut ulterior c guvernele nu au vrut
prosperitatea i independena maselor, pentru c altfel nu le-ar putea controla [183, p. 23].
n mod similar, n 1890 prima Conferin interguvernamental de munc de la Berlin nu a
fost una de succes, pentru c statele nu au avut intenia de a adopta vreun tratat n materie de
munc cu privire la aspectele discutate n cadrul acesteia. Lipsa de pregtire nainte de
conferin, ostilitatea statelor n privina idealului ingerinei legale n piaa forei de munc i
opoziia secret a lui Bismarck fa de conferin au contribuit la eecul acesteia [166, p. 37].
De menionat c guvernul elveian a oferit cele mai avansate propuneri: susinerea
adoptrii tratatelor bilaterale i multilaterale, formarea unui organ responsabil pentru
centralizarea i publicarea de informaii i statistici i de organizarea de noi conferine [130, p.
138]. Pn la sfrit, totui, a fost aprobat doar propunerea german care prevedea c fiecare stat
va pregti un raport cu privire la condiiile sale interne.
Propunerea Elveiei de a forma un organ internaional al muncii a continuat doar n 1900 la
Paris n cadrul Congresului pentru dreptul muncii organizat de ctre doi profesori de drept - Paul
Cauws i Raoul Jay [221, p. 277], la care au participat att delegaii neoficiale, ct i cele oficiale
aa ca Olanda, Rusia, Statele Unite, Austria, Belgia i Mexic. Patru teme au fost discutate n
cadrul acestuia: orele de munc, turele de noapte, inspecia muncii i formarea unei asociaii
pentru protecia juridic a muncitorilor [166, p. 39]. n pofida statelor care nu erau dispuse s
adopte tratate cu privire la aceste aspect, o dezvoltare a fost atins: formarea Asociaiei
Internaionale pentru Protecia Juridic a Muncitorilor [59, p. 66].
Asociaia a crescut foarte repede i n 1915 numra deja 15 asociaii naionale. Datorit
neutralitii sale politice i componenei intelectuali, profesori i asociaii private a ctigat
sprijinul diferitor guverne la adoptarea tratatelor internaionale de munc [166, p. 39]. De
exemplu, n 1906 Asociaia a propus n cadrul unei Conferine de la Berna adoptarea primelor
dou tratate multilaterale n materia dreptului la munc care se preocupau de interzicerea
utilizrii fosforului alb i galben i de munca de noapte a femeilor; iar n perioada 1904 - 1914
fiind adoptate 23 de tratate bilaterale i multilaterale [175, p. 14].
Unul dintre acestea era, spre exemplu, Tratatul din 1904 dintre Italia i Frana care garanta
cetenilor ambelor ri prestaii de securitate social, stabilirea cooperrii dintre aceste state n
probleme de munc i declararea sprijinului pentru protecia juridic a muncii [175, p. 14].
Mai mult dect att, Asociaia n calitate de birou privat a precedat OIM, facilitnd viitorul
acord ntre state pentru a crea o organizaie internaional. Cele dou activiti centrale ale
Asociaiei au fost cercetarea i informarea n vederea ajutorrii statelor s reglementeze munca.

35
Atunci cnd OIM a fost creat, Oficiul i Buletinul su au fost incluse n structura OIM
(Buletinul schimbndu-i titlul n Serii Legislative) [183, p. 67].
Organizarea conferinelor internaionale, asocierea i adoptarea primelor tratate au indicat
asupra faptului c problema exploatrii forei de munc nu mai era limitat doar la aciunea
ctorva persoane, dar a nceput s fie vizibil n aciunile i discursurile guvernelor, muncitorilor
i intelectualilor.
n perioada primului rzboi mondial condiiile inumane de munc au devenit i mai
evidente, ceea ce a intensificat micarea sindicalist pentru o reglementare internaional a
muncii [226, p. 4]. Sindicatele au organizat congrese i au pregtit propunerile lor pentru
conferina de pace care se presupunea c va avea loc dup sfritul rzboiului. De exemplu, n
timpul Congresului de la Leeds din 1916 o serie de principii propuse de ctre Federaia
American a Muncii a fost aprobat ca i propunere pentru conferina de pace. Multe dintre
aceste principii au fost adoptate de ctre partea XIII a Tratatului de la Versailles [183, p. 77].
Congresul de la Leeds a aprobat urmtoarea rezoluie: Conferina declar c tratatul de
pace care va ncheia actualul rzboi i care va da libertate popoarelor, independen politic i
economic, trebuie, de asemenea, s se plaseze dincolo de concurena capitalist internaional i
s asigure pentru muncitorii din toate rile un minim de garanii morale i materiale privind
dreptul la munc, dreptul la organizare, reglementarea forei de munc importate, asigurri
sociale, ore de lucru, sntatea i sigurana muncitorilor [219, p. 123].
n timpul Conferinei de Pace de la Paris a fost creat o Comisie privind Legislaia
Internaional a Muncii cu scopul de a elabora propuneri care s fie incluse n Tratatul de Pace
[255, p. 34]. Includerea dreptului internaional al muncii n Conferina de pace a rezultat dintr-o
confluien de factori care au fcut acel moment ideal din punct de vedere politic pentru un acord
internaional privind munca. n acest context, cercettorul P. Perigord explic, c nu este nici o
ndoial c agitaia persistent, dorina multor angajatori pentru pace economic i redresare,
influiena politic nou-dobndit a muncii, teama foarte real de rspndire a bolevismului ctre
poriunile agitate i dezorganizate ale Europei a dus la imediata i neateptata numire a unei
comisii pentru a raporta cu privire la problema legislaiei internaionale [183, p. 82].
Comisia privind Legislaia Internaional a Muncii a fost tripartit i includea
reprezentanii Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Franei, Italiei, Japoniei, Belgiei,
Cubei, Poloniei i Cehoslovaciei. Dup 35 de ntlniri o Cart a Muncii a fost finalizat i
prezentat Conferinei, recomandnd crearea Organizaiei Internaionale a Muncii i stabilind
principiile fundamentale ale dreptului internaional al muncii [255, p. 42].
Carta a fost aprobat n cadrul celei de-a 4-a Sesiuni Plenare a Conferinei de Pace, la 11
aprilie 1919 i a devenit Partea a XIII-a din Tratatul de la Versailles (art. 387-427). OIM a fost
36
creat n 1919 prin Tratatul de la Versailles, ca organizaia internaional responsabil pentru
promovarea justiiei sociale [181]. n octombrie 1919, prima Conferin International a Muncii a
avut loc n Washington. n acest moment, ncepe prima etap a istoriei OIM.
n cadrul Conferinei de la Washington din 1919 s-a decis s se stabileasc sediul OIM n
Geneva i primul director general al OIM a fost ales Albert Thomas, un ministru francez din
timpul Primului Rzboi Mondial. n ce privete alegerea Genevei ca i sediu, cercettorul J.
Follows consider c destinul a efectuat un act de justiie poetic n alegerea malului lacului
Geneva pentru Biroul Internaional al Muncii. Nu doar Daniel Legrand, avocatul cel mai
fierbinte al proteciei internaionale a muncii, un elveian nativ, dar i nsui Guvernul Elveiei a
fost primul pentru a convoca o conferin a statelor industriale n scopul soluionrii problemei
muncii pe plan internaional [130, p. 97].
Statele Unite ale Americii a gzduit prima conferin, dar a decis s nu s se alture OIM
sau s semneze Tratatul de la Versailles. Astfel, nici o delegaie oficial american nu a fost
trimis la Conferin. Conferina a invitat lucrtorii i angajatorii nord-americani s trimit
delegaii, SUA devenind membru abia n 1934.
n perioada ntre 1919 i cel De-al Doilea Rzboi Mondial misiunea principal a OIM a
fost de a ajuta statele-membre s-i sistematizeze legislaia naional a muncii, pentru ca,
ulterior, pe aceast baz s se poat proceda la elaborarea unor instrumente internaionale care,
incorporate n legislaia statelor-membre s contribuie la progresul social al acestora.
Primele convenii ale OIM adoptate n 1919 - Convenia nr. 1 din 1919 privind durata
muncii [13]; Convenia nr. 2 din 1919 privind omajul [14]; Convenia nr. 3 din 1919 privind
protecia maternitii [15]; Convenia nr. 4 din 1919 privind munca de noapte a femeilor [16];
Convenia nr. 5 din 1919 privind vrsta minim de angajare n industrie [17] i Convenia nr. 6
din 1919 privind munca de noapte a copiilor n industrie [18] - au exemplificat aceast misiune,
deoarece n principal se preocup de condiiile eseniale de munc, cum ar fi vrsta minim
pentru munc, orele de lucru, remuneraie i de protecia mpotriva omajului.
Potrivit cercettorului Donoso Rubio, din 1919 pn n 1939 OIM a adoptat 67 de convenii
i 66 de recomandri, aceste instrumente tratnd aspectele cele mai urgente ale condiiilor de
munc, cum ar fi orele de lucru i controlul condiiilor de munc pentru femei i copii [194, p.
192].
n ce privete cele dou convenii privind interzicerea muncii copiilor (Conveniile nr. 5 i
nr.6 din 1919) tratatele OIM au fost un model nu doar pentru legislaiile naionale, dar i pentru
viitoarea micare pentru drepturile omului. De aceast prere este S. Charnovitz care susine c
exemplul OIM a fost o surs de inspiraie important pentru micarea pentru drepturile omului.
La prima sa reuniune n 1919, OIM a aprobat dou convenii privind munca copiilor, artnd
37
astfel c a fost posibil ca tratate privind drepturile omului s fie concepute n sens mai larg [99].
n acelai context, Ren Cassin, autorul principal al Declaraiei Universale a Drepturilor Omului,
concepea Constituia OIM ca fiind, n primul rnd, un acord internaional pentru a asigura
libertile individuale fundamentale, demonstrnd c acestea ar fi putut oferi o baz contractual
ntre state [178].
n privina afirmrii competenei privind problemele de munc, OIM a traversat o
adevrat criz, n mai multe reprise, ntre anii 1922-1932. n condiiile situaiei economice de
dup rzboi, competena OIM a fost contestat n ce privete reglementarea problemelor muncii
n agricultur, a lucrtorilor nesalariai (de ex.: munca patronilor), a lucrtorilor intelectuali i,
respective, a femeilor deinnd funcii de supraveghere i de conducere. Sesizat, Curtea
Permanent de Justiie Internaional a decis c, potrivit textelor flexibile ale Constituiei, OIM
are o competen general n materie de munc, permind deci elaborarea unor instrumente
juridice internaionale i n materiile contestate [67, p. 9-10].
Aceste convenii ale OIM au reprezentat o nelegere comun a ceea ce a fost corect. Aa
cum ratificarea nu poate s fie ntotdeauna, chiar dac convenia a servit ca o paradigm, efectul
conveniilor asupra legislaiilor naionale a fost greu de msurat. Cu toate acestea, condiiile de
munc s-au mbuntit chiar de la primele micri pionereti de aprare a proteciei juridice
(naionale i internaionale) a forei de munc la sfritul secolului 18-lea. De asemenea, din
moment ce a fost stabilit, legislaia muncii a avut o dimensiune internaional instituionalizat
i reglementat prin crearea de OIM n 1919. Astfel, dreptul internaional a muncii a contribuit la
povestea de succes a transformrii proletariatului n angajai. Conveniile OIM au ndeplinit rolul
de paradigme universale a ceea ce este corect n munc, contribuind la construcia valorilor care
caracterizeaz n prezent legislaia muncii n toate rile.
Analiznd activitatea normativ a conveniilor OIM i importana acestei organizaii, C.
Drake remarca: "Este posibil ca influiena continu a standardelor internaionale de munc,
sanciunea moral a comunitii mondiale i structura tripartit a OIM va permite n cele din
urm s aib loc o transformare sistemic a unei pri din mediul juridic internaional, astfel nct
gradul de contientizare a unei omeniri partajate s nlocuiasc dialogurile aride ale politicii de
putere. Dac va fi stabilit o asemenea ordine internaional eficient, problemele demografice i
altele pot fi rezolvate prin metod tradiional rzboiul [123, p. 664-667] ".
Ca un complement indispensabil al activitii normative a OIM, n perioada de pn la al
Doilea Rzboi Mondial au fost iniiate i primele misiuni de asisten tehnic a organizaiei [67,
p. 10].
Chiar dac nu toat lumea se bucur de aceleai standarde ca i n Europa, universalitatea
este unul dintre principiile OIM. n plus, nc de la nceputurile sale, OIM a avut o diversitate de
38
membri. Din 44 de membri n 1919, 26 au fost nici state europene, nici industrializate [267]. Mai
mult dect att, dac lum n considerare condiiile de munc doar ale lucrtorilor europeni la
nceputul secolului trecut, se poate observa deja revoluia provocat de legislaia muncii i de
dreptul internaional al muncii.
A doua etap n istoria OIM ncepe cu al Doilea Rzboi Mondial i schimbrile n
scenariile politice i economice internaionale. Aceste modificri au motivat adoptarea n 1944 a
Declaraiei de la Philadelphia cu privire la scopurile OIM [163, p. 474-478].
Declaraia de la Philadelphia reafirm principiile constituionale i extinde rolul OIM
dincolo de limitele condiiilor de munc i de activitatea normativ. Ca rezultat, OIM i-a extins
activitile sale de la condiiile de angajare la problemele legate de funciile pieei forei de
munc, cum ar fi politicile de ocupare a forei de munc, productivitatea muncii, migraia,
securitatea social, protecia maternitii, protecia copilului etc. i de la legislaia pur a muncii
la politici economice i sociale[163, p. 474-478]. Acest document important, adoptat printr-un act
solemn, a devenit parte inseparabil (anex) a Constituiei OIM [67, p. 11].
n plus, aa cum extinderea rolului OIM a solicitat noi forme de aciune, n special, n ce
privete elaborarea i punerea n aplicare a politicilor sociale, OIM, n afar de activitatea de
elaborare a standardelor, a nceput s se concentreze i pe cooperarea tehnic. Declaraia de la
Philadelphia inteniona s schimbe accentul de la funcia de stabilire a standardelor normative
la activiti informaionale i operaionale, ultimile cuprinznd utilizarea fondurilor ONU i a
fondurilor OIM.
Focusarea pe cooperarea tehnic nu a fost aprobat fr opoziie. Conform cercettorului
E. Lee, a existat o team n rndul delegaiilor muncitorilor c activitile de cooperare tehnic ar
prevala asupra activitii de elaborare de standarde de ctre OIM i c aceast schimbare ar putea
fi susinut de Grupul Angajatorilor. Pn la urm, cooperarea tehnic a fost aprobat nu ca i un
substitut a funciei de elaborare a standardelor ci ca i singurul mod de a face o realitate din
standardele Organizaiei stabilite prin convenii [163, p. 479].
O alt preocupare important a Declaraiei a fost de a stabili cooperarea OIM cu alte
organizaii internaionale. Dup cum remarc B. Stafford n 1944 OIM a fost una dintre
organizaiile internaionale active care a supravieuit, iar n 1953 una dintre mai multe [205, p.
479]. De interes special pentru OIM au fost noile organizaii economice, instituiile de la
Bretton Woods, aa cum unul dintre principiile exprimate n Declaraia de la Philadelphia a
conturat OIM ca fiind o organizaie internaional responsabil de garantarea justiiei sociale n
conformitate cu politicile economice i financiare naionale i internaionale [163, p. 467-468].
Ideea a fost cea de cooperare ntre organizaiile internaionale ntr-un mod n care
problemele economice i financiare inclusiv comerul internaional ar fi legate de problemele
39
de munc, aa dup cum era prevzut n capitolul II al Cartei de la Havana din 1948 - actul
constitutiv al Organizaiei Internaionale a Comerului, dedicate problemei activitii economice
i ocuprii forei de munc. Din pcate, acest lucru nu a avut loc s se ntmple. OMC nu a fost
constituit, din moment ce Carta de la Havana niciodat nu atins numrul minim de ratificri; i
Acordul General pentru Tarife i Comer (GATT) nu prevedea vreo colaborare cu OIM, nici vreo
legtur ntre principiile comerului internaional i justiia social [228, p. 408]. n plus, OIM a
activat n izolare din partea organizaiilor economice din Sistemul Naiunilor Unite, aa cum a
devenit evident din punctul de vedere din ce n ce mai ostil pentru protecia muncii cultivat de
ctre aceste organizaii, n special, Banca Mondial i FMI [208, p. 13; 139, p. 1943].
Totui, consacrnd autonomia OIM, Declaraia de la Philadelphia a permis ncheierea n
1945 a acordurilor OIM cu ONU i alte instituii specializate (OMS, FAO, UNESCO, AIEA,
ICAO etc.) sau organizaii internaionale regionale (Consiliul Europei, CEE, OSA, OUA, Liga
Arab etc.), astfel, OIM amplificndu-i rolul n instaurarea justiiei sociale.
Este important de menionat c, la originea OIM se regsete principiul tripartitismului
dialogul i cooperarea dintre guverne, angajatori i muncitori n formularea standardelor i
politicilor care trateaz problemele de munc - i care fac OIM unic n Sistemul Naiunilor
Unite. Acest principiu este considerat a fi un instrument de dialog social i se manifesta ca un
principiu de baz al dreptului internaional al muncii ct i la elaborarea normelor de drept intern
al muncii.
Pe principiul tripartitismului se bazeaz reprezentarea i luarea deciziilor n cadrul
activitii OIM astfel, alturi de cei doi reprezentani ai guvernelor statelor membre, particip
i cte un reprezentant al sindicatelor i patronatelor celor mai reprezentative din statele membre.
Prin Declaraia de la Philadelphia din 1944, Conferina International a Muncii a adoptat o
rezoluie special prin care solicita analiza unor msuri necesare n sensul ca structurile tripartite
s cuprind o gam ct mai complet de activiti [163, p. 468]. Tripartitismul are funcia de a
crea premisele acceptrii pe plan naional a normelor i msurilor adoptate n comun de prile
interesate, de a spori autoritatea OIM i de a evita luarea unor decizii n spirit tehnocratic.
n 1976, prin Convenia OIM nr. 144 privitoare la consultrile tripartite destinate s
promoveze aplicarea normelor internaionale ale muncii [35] principiul tripartitismului a cptat
o nou modalitate de aciona, instituindu-se consultri tripartite naionale destinate s pun n
aplicare normele OIM. Datorit importanei tripartitismului, OIM a fcut prioritar ratificarea i
implementarea acestei convenii.
Aceast convenie prioritar stabilete valoarea i semnificaiaorganizaiilor
reprezentative ale angajatorilor i muncitorilor i solicit statelor-pri s opereze proceduri care
asigur:
40
- consultri eficiente ntre reprezentanii Guvernului, angajatorilor i muncitorilor cu
privire la aspectele legate de problemele de pe ordinea de zi a Conferinei OIM;
- transmiterea standardelor OIM recent adoptate ctre autoritile naionale competente;
- reexaminarea conveniilor neratificate i a recomandrilor;
- rapoarte privind conveniile ratificate i propuneri de denunri ale conveniilor
ratificate [268].
Angajatorii i lucrtorii trebuie s fie reprezentai n mod egal n orice organism prin care
sunt ntreprinse consultri, iar consultrile vor avea loc cel puin o dat pe an.
n majoritatea statelor dezvoltate, s-au constituit organismele tripartite, fie n baza
prevederilor constituionale (de ex.: Frana, Italia), fie n temeiul unor legi organice (de ex.:
Olanda, Belgia, Canada, Mexic). Aceste organisme sunt neutre, cu rol consultativ i sunt plasate
ntre guvern i parlament. Rolul lor const n realizarea dialogului social, medierea intereselor
individuale cu cele naionale [62].
Constituia OIM din 1919 (modificat i completat prin Declaraia de la Philadelphia din
1944 i prin Amendamentele din 1972 i 1986) stabilesc i componena OIM. Pornind de la
competenele pe care le are OIM pe plan internaional privind elaborarea normelor i
recomandrilor privind munca i ntregul proces social internaional, n structura acesteia apare o
anumita organizare i un anumit mod de lucru bine stabilit. Astfel, organele principale de lucru
ale OIM sunt:
Conferina Internaional a Muncii organul deliberativ, caracterizat adeseori ca un
parlament internaional al muncii, adopt conveniile i recomandrile OIM i
monitorizeaz implementarea acestora. Fiecare stat-membru este reprezentat de o
delegaie format din doi delegai guvernamentali, un delegat al angajatorilor i unul din
rndul lucrtorilor i consilierii acestora [269].
Consiliul administrativ organul executiv al OIM, compus din 56 de membri titulari
(28 de membri guvernamentali, din 14 reprezentani ai angajatorilor i din 14
reprezentani ai lucrtorilor) i din 66 de membri supliani (28 de membri
guvernamentali, din 19 reprezentani ai angajatorilor i din 19 reprezentani ai
lucrtorilor) [270].
Biroul Internaional al Muncii care acioneaz ca Secretariatul Permanent al OIM.
Directorul General al Biroului, asigur administrarea i gestionarea descentralizat a
Organizaiei, care are birouri regionale, situate n peste 40 de state.
Tribunalul administrativ al OIM - examineaz cererile naintate de funconarii Biroului
Internaional al Muncii i ale altor organizaii internaionale care au recunoscut

41
competena sa jurisdicional [271]. De asemenea, Organizaia Internaional a Muncii
are instituii i centre care aduc sprijin specializat birourilor i mandatelor Organizaiei.
Declaraia de la Philadelphia din 1944, printre alte prevederi, cuprinde un paragraf de un
rnd: Munca nu este o marf aceasta constituind o chemare clar n era postbelic. Prin
rspndirea standardelor n ntreaga lume, promovnd tripartitismul i ajutnd aa-numitele
state napoiate s creeze o legislaie conform cu liniile dezvoltate n statele avansate, OIM
a ntreprins ncercri sistematice s eludeze piaa forei de munc, ca un dispozitiv instituional
de reducere a caracterului de marf al relaiilor de munc [206, p. 359].
Dup 1945, elaborarea conveniilor de ctre OIM a accelerat. Caracterizate ca reducnd
caracterul de marf al muncii, acestea de fapt, n opinia unor doctrinari [206, p. 359], au ajutat la
legitimizarea i rspndirea unei demarfri fictive: au fcut activitatea forei de munc a fi mai
puin dect o marf, dar au ncurajat sistemele naionale n care abilitarea muncitorilor era tot mai
dependent de performanele de munc, munca salarial fiind stabil. Dac aa-numita
demarfare const n a face oamenii mai puin dependeni de piaa forei de munc, apoi
fcndu-i mai dependeni de munca salarial pentru drepturile lor sociale pare a fi un mod
ciudat de a realiza un asemenea obiectiv.
n acea perioad, de rnd cu Convenia nr. 111 din 1958 privind discriminarea n domeniul
ocuprii forei de munc i exercitrii profesiei [28] i dou convenii privind libertatea de
asociere [22] i negocierea colectiv [24], convenia care a captat cel mai mult etosul OIM a fost
Convenia nr. 102 din 1952 privind normele minime de securitate social [26]. Rmnnd
convenia principal a OIM n materia proteciei sociale deja mai mult de cincizeci de ani,
aceasta invit guvernele s introduc beneficii pentru nou contingente, toate legate de
ocuparea forei de munc: ngrijirea medical, boala, omajul, btrneea, accidentele de munc,
familia, maternitatea, prestaiile de invaliditate i de urma.
Dac Declaraia de la Philadelphia din 1944 a rafinat misiunea OIM, anii '60 au marcat
punctul culminant al laburismului i al OIM, fapt care a dus la obinerea de ctre OIM a
Premiului Nobel n 1969. ncepnd cu anii 1959-1960, urmare a admiterii i creterii ponderii
statelor n curs de dezvoltare, se constat o adevrat deschidere a OIM spre marile probleme ale
contemporaneitii. Pe parcursul acestei decade s-a pus accentul pe cooperarea tehnic, nfiinnd
un Institut Internaional pentru Studii de Munc i un Centru de formare n domeniul forei de
munc la Torino i oferind servicii de consultan n statele-membre [206, p. 359].
n aceast perioad se depun eforturi vizibile de adaptare a structurii la noile realiti: sunt
convocate periodic conferinele regionale (Africa, America, Asia i Europa) bazate pe
principiul reprezentrii tripartite, au fost instituite comisiile consultative regionale (asociate
activitii OIM, comisiile consultative sunt constituite pentru Africa, Asia i America), s-au
42
multiplicat comisiile industriale i reuniunile de experi organizate pe diferite probleme, a sporit
eficiena birourilor regionale, a fost lrgit componena Consiliului de Administraie [67, p. 15].
n acest cadru, de menionat c, n privina componenei OIM s-a produs o adevrat deschidere
spre universalitate: numrul statelor-membre crescnd de la 61 n 1960, la 117 n 1970, 173 n
1996 i 186 n present [282].
Remarcabil, zenitul OIM n 1969 a coincis cu apogeul demarfrii muncii n ntreaga
lume. OIM a prins starea de spirit a epocii i s-a autodepit atunci cnd n 1964 a elaborat
Convenia nr. 122 privind politica de ocupare a forei de munc [29], prin care statele-pri s-au
angajat s asigure ocuparea deplin, productiv i liber aleas a forei de munc.
Simbolic, doar dup ce a primit Premiul Nobel, OIM a fost lovit de o nou criz generat
de intenia SUA de a prsi organizaia, dup ce acestea au oprit n 1970 contribuiile sale
(hotrrea SUA afectnd serios bugetul OIM - cotizaia SUA reprezentnd 25% i antrennd riscul
retragerii altor state occidentale, cum ar fi Marea Britanie, spre exemplu). Hotrrea SUA la
cererea AFL-CIO era urmare a faptului c OIM pare s se abat de la scopurile i obiectivele
sale de baz prin aceea c, din punctul de vedere al intereselor fundamentale ale SUA se
constat o eroziune a reprezentrii tripartite, o atitudine selectiv fa de drepturile omului,
nerespectarea unor proceduri legale i politizarea crescnd a organizaiei [206, p. 360; 67, p.17].
Practic, n intevalul noiembrie 1977 februarie 1980, SUA au prsit OIM, care a fost nevoit
s-i adapteze programele, procednd la restricii bugetare, la mprumuturi sau contribuii
voluntare (Venezuela, Filipine etc.) [67, p. 17]. Dei SUA a revenit n 1980, a fcut acest lucru
doar dup asigurarea concesiilor i a unui rol extins pentru resortisanii SUA n poziii de
conducere [206, p. 360].
Dup 1989 dup cderea zidului Berlinului i marile transformri n Europa Central i
de Est se constat un nou avnt n procesul complex de elaborare a normelor internaionale de
munc, n orientarea de ansamblu a OIM, n abordarea unor teme majore pe agenda conferinelor
OIM, cum ar fi salariile minime n 1992; asigurrile sociale i protecia social n 1992;
libertatea sindical i negocierea colectiv n 1994; o munc decent pentru toi n 1999;
protecia salariilor n 2003; schimbrile n lumea muncii n 2006, promovarea unor
ntreprinderi durabile - n 2007 etc.
Este important de menionat c procesul de elaborare, adoptare i aplicare a conveniilor
OIM prezint o serie de particulariti semnificative. n primul rnd, dac ne referim la procedura
de elaborare a acestor convenii, nu se poate vorbi de o procedur identic cu cea referitoare la
tratatele diplomatice obinuite [58, p. 170-174]. Conveniile OIM sunt elaborate pe baza
consultrii statelor de ctre Biroul Internaional al Muncii i adoptate apoi de Conferina
Internaional a Muncii, nefiind necesar unanimitatea, fiind suficiente pentru aprobare dou
43
treimi din voturile delegailor prezeni. Ca atare, nu este vorba nici de desfurarea de negocieri
de tip diplomatic i nici de ncheierea unui acord de tip clasic, ntruct un stat se poate vedea
legat de un document pe care nu l-a votat, sau chiar a votat mpotriva adoptrii lui. Astfel,
trebuie s recunoatem c suntem de acord cu prerea cercettorilor Andrei Popescu i Mircea
Duu care susin c, toate acestea indic o apropiere din punct de vedere al procedurii de
elaborare a tratatelor, de un organ legislativ de drept comun i de situaia aa-ziselor tratate-legi
[65, p.10].
Referindu-ne la particularitile conveniilor OIM, trebuie s specificm c, statele care
accept s fie legate printr-o anumit convenie sunt inute s procedeze la ratificarea ei, dar
aceasta nu poate fi nsoit de rezerve [57, p.68]. De asemenea, interpretarea conveniilor OIM nu
poate fi dat de statele care le-au ratificat, aceasta aparinnd, n principiu, Curii Internaionale
de Justiie [65, p.10]. n sfrit, spre deosebire de un tratat internaional obinuit, tratatele
internaionale din sfera muncii nu sunt suspendate de starea de rzboi existent ntre dou state,
i aceasta tocmai pentru c prevederile sale leag mai degrab comunitatea internaional n
ansamblul su. Toate aceste caracteristici au fcut ca anumii doctrinari s compare conveniile
adoptate n cadrul OIM cu adevrate legi internaionale.
n ultimile dou decenii ale secolului trecut, echilibrul realizat de OIM s-a dereglat. De
atunci, intensificarea globalizrii economice a conturat noi contexte naionale i internaionale
ale relaiilor de munc, n care noile tehnologii, descentralizarea productiv, politicile comerciale
i procesele de migraie au devenit ntrebri eseniale privind modul de a realiza garania
condiiilor umane de munc [114, p.146]. n acest nou context, sistemul OIM a fost criticat pentru
lipsa de aplicare a tratatelor sale. Alte critici privesc numrul greu de gestionat de instrumente pe
care OIM le-a produs (pn n prezent: 189 de convenii i 204 de recomandri [272]),
Organizaia neavnd puterea de a-i impune normele, iar statele nu au nici o voin politic de a
garanta standardele internaionale de munc, crend n schimb doar beneficii pentru ele-nsele din
oportunitile economice ale pieei globale [121, p.207-208]. Acestea sunt schimbrile care au
ncheiat a doua er n istoria OIM i a nceput a treia i cea prezent, n cadrul creia a fost
adoptat Declaraia OIM din 1998.
innd cont de criticile care existau la adresa sa, OIM, ncepnd cu anii 1970, i-a evaluat
activitile de elaborare a standardelor. Un rezultat al acestui proces a aprut n 1994 cu raportul
Directorului General M. Michel Hansenne la sesiunea 81 a Conferinei Internaionale a Muncii
Aprarea valorilor, promovarea schimbrii: justiia social n economia global O Agend
pentru OIM [190]. Raportul a propus ca OIM s creeze noi modaliti de a promova drepturile
sociale fundamentale, ntrebnd dac OIM ar putea mbunti respectarea standardelor de baz
prin schimbarea ntr-un fel a filosofiei de baz a sistemului de supraveghere [190]. Ca rezultat,
44
raportul a iniiat o dezbatere care a ajutat la refocusarea operaiunilor OIM n jurul proteciei
drepturilor fundamentale de munc [121, p.227].
Dup ndelungate dezbateri, OIM, n cadrul celei de-a 86-a Sesiuni a Conferinei OIM din
1998 a adoptat Declaraia OIM cu privire la principiile i drepturile fundamentale la locul de
munc [52]. Preambului Declaraiei din 1998 reamintete principiul constituional al OIM - cel al
justiiei sociale i contextualizeaz Organizaia n realitatea adus de globalizare. Corpul
Declaraiei este divizat n dou pri: cea de fond i una procesual.
Prima parte consacr obligaia tuturor membrilor s respecte principiile privind drepturile
fundamentale, indiferent dac au ratificat sau nu convenia fundamental. Drepturile
fundamentale declarate sunt: libertatea de asociere i recunoaterea efectiv a dreptului la
negocierea colectiv; eliminarea tuturor formelor de munc forat sau obligatorie; abolirea
efectiv a muncii copiilor i eliminarea discriminrii la angajare i ocupare [52, art. 2]. n plus,
Declaraia din 1998 consacr obligaia OIM de a sprijini drepturile fundamentale prin cooperare
tehnic i servicii de consultan (art. 3).
n partea a II-a, cea procedural, Declaraia a lansat un mecanism de monitorizare n
calitate de instrument pentru a da eficien Declaraiei (art.4). Aciunile urmtoare erau bazate pe
dou mecanisme: rapoartele anuale individuale ale tuturor statelor care nu au ratificat conveniile
fundamentale [22; 24; 20; 27; 28; 25; 33; 40] i un raport global anual prezentat de Directorul
General cu privire la situaia drepturilor fundamentale din sfera muncii n statele-membre n
fiecare an, fiind analizat cte un drept fundamental.
Aceste rapoarte au un dublu rol. n timp ce rapoartele individuale se refer mai mult la o
audien intern, ajutnd la identificarea de ctre OIM a domeniilor care necesit mai multe
aciuni, rapoartele globale acioneaz pentru audiena extern, descriind cazurile cele mai
problematice i cele de succes i situaia actual a drepturilor fundamentale.
Chiar dac Declaraia este un act solemn al OIM i nu un instrument juridic, aceasta
reprezint una dintre noutile instituionale dintre cele mai importante din ultimii ani, n urma
adoptrii creia n concepia OIM intervenind o mutaie calitativ esenial [67, p.23].
inem s menionm c, separate de conveniile fundamentale, Consiliul de Administraie
al OIM a calificat drept convenii prioritare nc patru convenii ale OIM, considerate astfel n
raport cu importana lor pentru funcionarea sistemului de norme internaionale i a invitat
statele-membre s le ratifice ct mai repede posibil: Convenia nr. 81 din 1947 privind inspecia
muncii n industrie i comer [21]; Convenia nr. 129 din 1969 privind inspecia muncii n
agricultur [31]; Convenia nr. 144 din 1976 asupra consultrilor tripartite destinate s
promoveze aplicarea normelor internaionale ale muncii [35] i Convenia nr. 122 din 1964
privind politica de ocupare a forei de munc [29].
45
n definirea evoluiei actuale a OIM, n modernizarea sa, un rol esenial l-a avut dezbaterea
n cadrul sesiunii 87 a Conferinei OIM din 1999 a raportului Directorului General intitulat O
munc decent obiectiv considerat major, de natur a focaliza toate aciunile i ntreaga
activitate a OIM pentru cel puin un deceniu. Munca decent este singura care asigur demnitatea
fiecrui lucrtor, integrarea sa social, libertatea de a-i exprima opiniile, de a se organiza n
sindicate i de a lua parte la deciziile care au consecine directe asupra muncii lui, asigurnd
egalitatea de anse i de tratament ntre brbai i femei.
n anul 2001, Consiliul de Administraie al OIM a decis constituirea unei Comisii de
studiere a dimensiunii sociale a mondializrii care a publicat un raport, dezbtut la sesiunea 92 a
Conferinei OIM din 2004, ncercnd s stabileasc rolul OIM ntr-o lume mondializat,
ndeosebi pentru defnitivarea strategiei OIM pentru 2006-2009 [67, p.39]. n esen, Comisia i
Conferina OIM au recomandat extinderea obiectivului OIM de a asigura o munc decent la
scar mondial, care s devin obiect de preocupare al tuturor organizaiilor internaionale
universale i regionale i al statelor-membre ale OIM.
n acest context, urmeaz adoptarea de ctre Conferina OIM n 2008 a celei de-a treia
declaraii majore a principiilor i politicilor sale de dup Constituia din 1919: Declaraia OIM
privind justiia social pentru o globalizare echitabil [51], care exprim viziunea contemporan
a OIM n epoca globalizrii i se bazeaz pe Declaraia de la Philadelphia din 1944 i Declaraia
privind principiile i drepturile fundamentale la locul de munc din 1998 [56, p.65].
Cu Declaraia din 2008, OIM i-a instituionalizat Agenda pentru o Munc Decent [273],
mandatnd membrii organizaiei s promoveze politici care sporesc oportuniti pentru femei i
brbai de a obine locuri de munc decente i productive, n condiii de libertate, echitate,
securitate i demnitate uman [216, p. 87]. Structurnd Declaraia n jurul Agendei pentru o
Munc Decent, OIM a adoptat patru obiective strategice sau piloni, vzute ca i cerine
necesare pentru protecia muncii ntr-o lume globalizat:
a. crearea unor mai mari oportuniti de munc i venit pentru femei i brbai (cu accent
pe formarea competenelor i consolidarea capacitilor);
b. protecia social (dezvoltarea securitii sociale i protecia muncii);
c. dialogul social i tripartitismul (construirea relaiei dintre progresul social i
dezvoltarea economic) i
d. principiile i drepturile fundamentale la locul de munc (o reafirmare a standardelor
de baz a muncii) [159, p.75].
Obiectivul Declaraiei din 2008 const, n primul rnd, s reitereze mandatul i obiectivele
OIM pentru a evidenia relevana lor pentru contextul actual. Acest mesaj conine trei inovaii
majore: o prezentare strategic, proactiv a misiunii n jurul celor patru obiective fundamentale;
46
afirmarea unitii acestor patru obiective i consolidarea statutului principiilor i drepturilor
fundamentale la locul de munc vizavi de liberalizarea comerului.
n plus, spre deosebire de Declaraia de la Philadelphia din 1944, Declaraia din 2008
prezint diverse novaii procedurale n scopul transformrii acestor abordri n aciuni concrete
ale OIM i a membrilor si, precum i creterea influienei organizaiei asupra actorilor non-
statali relevani [171, p.823].
Trebuie s recunoatem c, Declaraia din 2008 este cea mai recent aciune a OIM de
trecere de la platforma sa tradiional, axat pe convenii, pentru a deveni o organizaie bazat pe
declaraii de soft law. n multe privine, OIM a devenit un instrument de elaborare de politici,
concentrndu-se foarte mult pe domenii ale opiniei publice i probleme de ncadrare n scopul de
a rmne relevant n mediul internaional de munc al sec. XXI.
Permindu-ne careva critici la adresa Declaraiei din 2008, considerm c, dei este
important s se asigure c drepturile fundamentale sunt protejate, OIM a ratat oportunitatea de a
confrunta inadvertenele argumentului ce vizeaz avantajul ocuprii forei de munc ieftine.
Declaraia nu face nici o ncercare de a mpiedica statele-membre s evite criteriile muncii
decente prin poziionarea strategic a produciei lor multinaionale. Efectiv, actorii multinaionali
care au ratificat Declaraia din 2008 pot s continuie s-i ntemeieze activitatea n statele care nu
folosesc un standard al muncii decente. Prin urmare, orice stat care a ncercat s realizeze
obiectivele muncii decente pentru bunstarea social i economic a cetenilor si ar fi
dezavantajate.
Considerm c, OIM ar fi putut utiliza Declaraia din 2008 pentru a egala condiiile de
concuren, dar n schimb a pstrat posibilitatea pentru statele-participante de a exploata fora de
munc n statele care se opun Agendei pentru o munc decent. Organizaia a ratat oportunitatea
de a stabili un fundal social pentru standardele de munc, care s permit n mod eficient
statelor-membre s acioneze n mod diferit n strintate dect atunci cnd sunt n propria curte.
Obiectivele strategice enunate n textul Declaraiei OIM din 2008 privind justiia social
pentru o globalizare echitabil constituie prioriti pentru membrii OIM pn la momentul actual,
i necesit pai concrei n viitor din partea statelor comunitii internaionale. Un argument n
acest sens constituie faptul c importana muncii decente n asigurarea unei dezvoltri durabile
constituie Obiectivul 8 al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabil [217], care are ca scop s
promoveze o cretere economic susinut, durabil i favorabil, ocuparea deplin a forei de
munc i munc decent pentru toi.
Agenda 2030 cuprinde cele trei dimensiuni ale unei dezvoltri durabile economic,
social i de mediu. Acest document cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabil, care vor
orienta politica i finanarea pentru urmtorii 15 ani i care se vor consolida pe progresele
47
realizate n cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Agenda 2030 pentru Dezvoltare
Durabil a fost adoptat oficial de ctre liderii mondiali la un Summit special al ONU din 25-27
septembrie 2015, la New York.
n concluzie, menionm c scopul de a oferi un remediu pentru (ceea ce a fost etichetat
mai trziu) dumping-ul social i a gsi soluii durabile pentru combaterea srciei i excluziunii
sociale printr-o anumit egalizare a nivelurilor de protecie social n rndul statelor, se afl la
originea crerii OIM n 1919. Intenia, la acel timp, a fost de a atinge aceste obiective prin
promovarea dialogului social, n forma tripartitismului i adoptarea unor standarde internaionale
de munc. Apariia ulterioar a globalizrii a adus n centrul ateniei, cu o amploare fr de
precedent, aceleai preocupri care au dus la nfiinarea organizaiei, dei, concomitent, pune sub
semnul ntrebrii relevana aciunii sale de stabilire a standardelor. Mai recent, crizele financiare,
costurile socio-economice ale acestora i noile evoluii n procesul de globalizare au pus
standardele de munc sub presiune i mai mare.

2.2. Drepturile fundamentale la munc: originea, statutul i impactul n


dreptul internaional
Preambulul prii a XIII-a din Tratatul de la Versailles ncepea n aceti termeni: ntruct
Liga Naiunilor are drept scop stabilirea pcii universale i o astfel de pace se poate baza doar pe
justiie social. Astfel, la finele unui conflict global, justiia social a fost vzut ca o condiie
necesar de meninere a pcii abia restaurate. OIM a fost responsabil de a lucra pentru atingerea
acestui obiectiv [245, p.3] i a fost dotat cu competena de a adopta standarde internaionale de
munc ca i mijloc principal de aciune. Dup cum a fost subliniat de ctre Directorul General n
raportul su n cadrul Conferinei din 1997, fr a fi un scop n sine, standardele sunt ntr-adevr
cele mai importante mijloace de care OIM dispune pentru a-i atinge obiectivele i realiza
valorile nscrise n Constituia sa [246, par.1].
Constituia OIM prevede n acest sens c n cazul n care Conferina a decis cu privire la
adoptarea de propuneri privind un obiect de pe ordinea de zi, va trebui s stabileasc dac aceste
propuneri vor trebui s ia forma: a) unei convenii internaionale sau b) unei recomandri, n
cazul n care obiectul tratatului sau unul dintre aspectele sale nu este pasibil adoptrii imediate a
unei convenii [246, par.1]. n timp ce conveniile sunt tratate internaionale cu anumite
caracteristici specifice, recomandrile nu au caracter obligatoriu i sunt destinate pentru a ghida
politica statelor - membre ntr-un domeniu determinat. n cele mai multe cazuri, totui,
recomandrile nsoesc o convenie, preciznd dispoziii sau introducnd un standard mai nalt n
domeniul pe care l acoper.

48
Preambulul Constituiei enumer, de asemenea, prioritile n realizarea acestui program:
reglementarea orelor de munc, lupta mpotriva omajului, garantarea unui salariu ce ar asigura
condiii adecvate de via, protecia mpotriva bolilor i a accidentelor de munc, protecia
copiilor, adolescenilor i femeilor, pensii de vrst i invaliditate, aprarea lucrtorilor angajai
n strintate i afirmarea principiului libertii de asociere.
Din punct de vedere analitic, standardele de munc adoptate de OIM i valorile pe care
acestea le ntruchipeaz pot fi clasificate n trei categorii [252, p.449]. Clasificarea propus se
bazeaz nu doar pe obiectivele lor fundamentale i, prin urmare, pe stabilirea prioritilor
dispoziiilor acestora, ci, de asemenea, i pe tipul de obligaii care le implic. Astfel, prima
categorie se refer la drepturile fundamentale ale brbailor i femeilor la locul de munc; cea de
a doua se refer la dispoziiile mai tehnice ale legislaiei n domeniul forei de munc i a
securitii sociale; iar a treia cuprinde standarde de natur programatic.
Standardele tehnice. Cele mai multe standarde fac parte din aceast categorie care se
caracterizeaz prin coninutul su mai tehnic. Acestea se preocup de condiiile de munc i
ocuparea forei de munc ntr-un sens larg, administrarea muncii i securitatea social. Exemple
n acest sens constituie Convenia nr. 14/1921 privind repausul sptmnal n industrie [19];
Convenia nr. 124 din 1965 privind examenul medical al adolescenilor (munci subterane) [30];
Convenia nr. 175 din 1994 privind munca cu timp parial [38]; Convenia nr. 180/1996 privind
durata muncii navigatorilor i echipajul navelor [39] etc. Standardele tehnice tind s focuseze
discuiile asupra modului de constituire n cel mai bun mod posibil a echilibrului ntre
considerentele economice i protecia muncii.
Standardele programatice. Standardele din aceast categorie sunt concepute pentru
organizare i aciuni prompte: acestea stabilesc obiective de atins prin aciuni de promovare.
Punerea lor n aplicare necesit adoptarea unor serii de msuri, nu neaprat de natur juridic,
cum ar fi proiectele politice, msuri economice, campanii de informare i de formare,
"reglementri" non-juridice etc.
Standardele programatice caut s reglementeze prin stabilirea de obiective n modul n
care metodele moderne de management al resurselor umane o fac. Astfel de standarde tind s fie
formulate n termeni generali i flexibili. Acestea nu plaseaz nici o obligaie imediat
angajatorului sau oricrei altei pri pentru a atinge un anumit rezultat, ci mai degrab stabilesc o
obligaie n ce privete mijloacele, cum ar fi, acelea ca statele s adopte msuri, s desfoare
anumite activiti, s proiecteze sau implementeze anumite proiecte, s promoveze anumite
abordri etc.
Aceste standarde se aplic n primul rnd la ocuparea forei de munc, la formarea
profesional i n materia discriminrii. Cu titlu de exemplu, menionm Convenia OIM nr. 122
49
din 1964 privind politica de ocupare a forei de munc [29] i Convenia OIM nr. 111 din 1958
privind discriminarea n domeniul ocuprii forei de munc i exercitrii profesiei [28].
Conceptul de standarde programatice se extinde i asupra dispoziiilor care au drept scop
facilitarea comunicrii ntre grupuri sociale i instituii, astfel nct s le ajute s elaboreze soluii
proprii la problemele care au fost identificate [91, p. 139]. Multe dintre dispoziiile referitoare la
relaiile industriale se ncadreaz n aceast categorie. Standardele programatice astfel combin
n mod clar caracteristicile reglementrii i caracterul prescriptiv.
Standardele fundamentale. Prevederile standardelor din aceast categorie pot fi n egal
msur tehnice sau programatice. Ceea ce le distinge este preeminena care le este acordat n
mod clar de ctre organele OIM. Declaraia OIM din 1998 cu privire la principiile i drepturile
fundamentale la locul de munc [52] identific patru drepturi i principii fundamentale n sfera
muncii, solicitnd statelor-membre ale OIM s le respece, s le promoveze i s le realizeze:
1. libertatea de asociere i recunoaterea efectiv a dreptului la negocierea colectiv;
2. eliminarea tuturor formelor de munc forat sau obligatorie;
3. abolirea efectiv a muncii copiilor;
4. eliminarea discriminrii la angajare i ocupare [52].
Declaraia OIM din 1998 este prevestitoarea unei transformri revoluionare a drepturilor
internaionale de munc, amploarea i natura creia continu s fie minimizate de ctre
promotorii acesteia, n timp ce muli promotori tradiionali ai drepturilor lucrtorilor par a fi orbi
la consecinele schimbrilor care s-au operat. n locul unui set larg i eterogen de drepturi la
munc, a fost stabilit o nou ierarhie normativ.
Transformarea rezultat a dreptului internaional a muncii a fost salutat clduros n cele
mai multe cazuri. Astfel, de exemplu, aplicarea principiilor tuturor statelor-membre ale OIM,
indiferent de ratificarea conveniilor relevante a fost declarat a fi nimic altceva dect o
revoluie n termeni juridici i Declaraia nsi prezentat ca o viziune comun a progresului
necesar al dimensiunii sociale [172, p. 47] i ca un foarte important pas n domeniul dreptului
constituional internaional [173, p. 154].
Unii autori susin c principiile din Declaraie au atins un statut nalt n dreptul
internaional ca i norme internaionale fundamentale [232, p. 21], iar alii consider c acestea
au statutul unor norme jus cogens [222]. n timp ce ali comentatori au folosit un limbaj mai
puin exuberant, Declaraia a atras n mod incontestabil atenie i a transformat discursul
internaional al drepturilor la munc. Conceptul anterior necunoscut de "standardele de baz n
domeniul muncii" este acum omniprezent. Exist cel puin cinci motive pe care susintorii si
le-ar invoca pentru a explica noua importan a conceptului i a Declaraiei din 1998 care a
proclamat standardele i a druit aprobarea acestora de ctre comunitatea internaional.
50
n primul rnd, conceptul de standarde "de baz" a constituit o abatere semnificativ de la
insistena n cadrul regimului internaional al drepturilor omului cu privire la importana egal a
tuturor drepturilor omului. Anterior, discuii asupra unei ierarhii a standardelor ntre diferitele
drepturi recunoscute n conveniile i recomandrile OIM a fost abordat delicat i cu puine
rezultate clare n afar de o privilegiere de facto a dreptului la libertatea de asociere. Ideea c
exist standarde identificabile, fundamentale, "de baz", care sunt (n practic, dac nu neaprat
n teorie) mai importante dect celelate i necesit o atenie prioritar din partea guvernelor,
corporaiilor, i susintorilor drepturilor la munc, n general, a fost salutat cu entuziasm. n
loc s se concentreze pe ceea ce a fost adesea vzut ca un amalgam greoi al standardelor
internaionale de munc complexe i prea detaliate promulgate de OIM, accentul principal a fost
s fie de acum nainte pe un set mic i eminamente gestionat de standarde.
n al doilea rnd, Declaraia a pus bazele unui sistem descentralizat de punere n aplicare a
standardelor de munc, ceea ce reduce n mod semnificativ accentul pe responsabilitile
guvernamentale i ncurajeaz o gam divers de actori, de la corporaiile transnaionale pn la
consumatori, s preia conducerea n definirea, promovarea i chiar aplicarea standardelor de
baz.
n al treilea rnd, abordarea "standardelor de baz n domeniul muncii" are potenialul de a
elibera standardele relevante de legalismul conveniilor OIM, facilitnd astfel o abordare mai
flexibil adaptat la exigenele situaiilor particulare i, prin urmare, fcnd standardele mai uor
de aplicat ntr-o gam divers de contexte i mai acceptabil pentru angajatori.
n al patrulea rnd, accentul pe "standardele de baz n domeniul muncii" a acionat ca un
paratrsnet foarte eficient prin acordarea a ceea ce muli observatori vd ca o modalitate
satisfctoare de soluionare a dezbaterii extrem de controversate asupra standardelor comerciale
i a celor din domeniul muncii. n acest sens, adoptarea Declaraiei a fost un pas crucial pentru a
permite OIM s mpace acele critici care susineau c Organizaia prea incapabil s rspund
n mod eficient la cererea tot mai mare, ca "ceva" s se fac pentru a sublinia relevana
standardelor de munc n contextul evoluiei rapide a regimului de comer internaional [87, p.
461-463].
n al cincilea rnd, i, n final, Declaraia a permis ca dezbaterea sa se elibereze de
contextul sanciunilor n care mai multe propuneri nereuite de "clauz social" au fost fcute n
deceniul precedent. Prin accentuarea rolului tehnicilor de promovare i, de fapt, prin slbirea
legturilor dintre standardele de baz i mecanismul tradiional de supraveghere al OIM,
Declaraia a prezentat o viziune de standarde de munc, care a fost mult mai acceptabil de
multe guverne i majoritatea angajatorilor ntr-o lume cu mobilitatea capitalului n continu
cretere.
51
Totodat, fr a aduce atingere entuziasmului care a salutat aceste novaii, se susine [87,
p. 461-463] c regimul care rezult are defecte majore, printre care: o prea mare dependen de
principii dect de drepturi, un sistem care invoc principii care sunt separate din standardele
corespunztoare i sunt, prin urmare, nedefinite, un etos de voluntarism n ce privete
implementarea i aplicarea, o descentralizare nestructurat i inexplicabil de responsabilitate,
precum i disponibilitatea de a accepta promoionalism soft ca linie de baz.
n acest context, chiar titlul Declaraiei privind principiile i drepturile fundamentale la
locul de munc ridic unele ntrebri imediate, n special: care sunt diferenele dintre "principii"
i "drepturi", i de ce este necesar s se fac referire la ambele n titlu?
O explicaie simpl a diferenei a fost oferit de prevederile originale ale textului de la
Copenhaga din 1995 care sugereaz c standardele care trebuie aplicate n statele care au
ratificat conveniile relevante urmau s fie considerate ca fiind drepturi, n timp ce acelea care
trebuie aplicate n statele care nu sunt pri la aceste convenii erau principii [187, par.54 (b)].
Considerm c o astfel de distincie este, n cel mai bun caz, foarte dificil de justificat.
Faptul c un stat nu a ratificat un anumit standard juridic nu determin dac valoarea
corespunztoare trebuie sau nu s fie considerat un drept al omului. Acest lucru este valabil att
la nivel filosofic, ct i din punct de vedere al dreptului internaional. Sub aspect filosofic, un
drept este un drept, chiar dac un guvern a refuzat s recunoasc acest fapt.

2.2.1 Libertatea de asociere i dreptul la negociere colectiv.


n timp ce normele internaionale de munc sunt piatra de temelie a activitilor OIM,
libertatea de asociere este, fr ndoial, piatra de temelie a legislaiei muncii la nivel naional i
internaional [247, p. 59]. n anul 1948 au avut loc dou evenimente impresionante n domeniul
incipient al dreptului internaional al drepturilor omului. Primul n timp a fost adoptarea de ctre
OIM a Conveniei nr. 87 privind libertatea sindical i aprarea dreptului syndical [22] iar al
doilea adoptarea de ctre ONU a Declaraiei Universale a Drepturilor Omului (DUDO) cteva
luni mai trziu.
O relaie strns ntre unele aspecte ale celor dou a fost meninut prin procesul de
supraveghere al OIM pn n prezent. Declaraia Universal a Drepturilor Omului este, desigur,
de o mare importan pentru OIM n activitatea sa pentru promovarea i aprarea drepturilor
omului. Dup cum a menionat Comitetul de experi al OIM privind aplicarea conveniilor i
recomandrilor n raportul Sesiunii sale din 1997 Declaraia Universal este general
acceptat ca punct de referin pentru drepturile omului din ntreaga lume i ca i baz pentru
majoritatea standardelor elaborate n cadrul Naiunilor Unite i n alte organizaii. Standardele

52
i activitile practice ale OIM n materia drepturilor omului, mpreun cu instrumentele adoptate
n cadrul altor organizaii pun n aplicare practic expresiile generale ale aspiraiilor umane
formulate n Declaraia Universal i au tradus n reguli cu caracter obligatoriu principiile
acestui document nobil [147, p. 16-17].
Este de interes special pentru OIM c DUDO proclam n art. 23, al. 4, c: "Orice persoan
are dreptul de a ntemeia i de a se afilia la sindicate pentru aprarea intereselor sale." Aceasta
este o manifestare mai specific a dreptului prevzut n art. 20 din DUDO la libertatea de
ntrunire i de asociere panic.
Includerea acestui principiu n Declaraia Universal a fost precedat de includerea
acestuia n trei instrumente importante ale OIM. Primul dintre acestea este Constituia OIM,
care, n versiunea sa iniial ca partea a XIII-a a Tratatului de la Versailles a proclamat c
naltele Pri Contractante consider c dreptul de asociere "pentru toate scopurile legale" este de
"importan special i urgent ", att pentru lucrtori, ct i pentru angajatori [210, p. 170].
Preambulul la Constituie citeaz n mod explicit drepturile sindicale printre msurile care
ar putea mbunti condiiile de munc i de a asigura, astfel, pacea. Atunci cnd n 1944 OIM a
adoptat Declaraia de la Philadephia i n 1946 a incorporat-o n Constituie, a fost reafirmat
libertatea de asociere ca unul dintre principiile fundamentale pe care Organizaia se baza i a
caracterizat-o ca esenial pentru susinerea progresului. De asemenea, se face referire la
"recunoaterea efectiv a dreptului la negocieri colective, cooperarea angajatorilor i
muncitorilor n vederea mbuntirii continui a eficienei productive i colaborarea acestora n
pregtirea i aplicarea msurilor sociale i economice.
Cel de-al treilea dintre aceste texte fundamentale a fost Convenia nr. 87 privind libertatea
sindical i aprarea dreptului sindical. Convenia nr. 87 este concis i lipsit de ambiguitate.
Aceasta urmrete pur i simplu s transpun principiul libertii de asociere inclus n
instrumentele constituionale ale OIM n norme de drept aplicabile n practic. Ea conine patru
pri: prima vizeaz libertatea de asociere (zece articole), a doua - protecia dreptului sindical (un
articol), a trea - mai multe msuri legate de punerea n aplicare a Conveniei pe teritoriile
nemetropolitane i a patra cuprinde dispoziii finale (intrarea n vigoare, etc.).
Dreptul de asociere este neles n art. 2 al aceastui tratat ca dreptul de a forma organizaii
i de a adera la acestea. Convenia nr. 87 clarific domeniul de aplicare ratione materiae a
acestui drept n sens larg. Astfel, asocierea i propune s promoveze i s apere interesele
lucrtorilor i angajatorilor (art. 10). Mai mult, domeniul de aplicare ratione personae este, de
asemenea, extins, dreptul de asociere fiind quasiuniversal: acesta este deinut de ctre toi
lucrtorii i angajatorii (art 2), indiferent de naionalitatea lor, poziia i sectorul n care lucreaz
i, indiferent de relaia lor de munc. Nici o discriminare este permis, i de aceea n art. 2 a fost
53
preferabil expresia " fr nici o deosebire" unei list de motive de discriminare interzise, pentru
a evita o interpretare restrictiv [236, p. 553].
Cu toate acestea, acest domeniu de aplicare nu este nelimitat, punerea n aplicare a
Conveniei OIM nr. 87 membrilor forelor armate i poliiei (art. 9, 1) este lsat la latitudinea
statelor [249, par. 226]. n plus, dei Convenia se refer att la angajatori, ct i la lucrtori,
pentru motive evidente, aplicarea acesteia pentru lucrtori prezint cele mai mari probleme n
practic, confirmate de violrile libertii de asociere a lucrtorilor, din pacate amplu
demonstrate [247, p. 62].
Convenia OIM nr. 87 precizeaz condiiile de stabilire a organizaiilor. Astfel, stabilirea
de organizaii i afilierea la acestea din urm va fi "fr autorizare prealabil" (art. 2). Mai multe
legislaii naionale, fr a oferi permisiuni ca atare, prevd multe formalitati pentru constituirea
organizaiilor i afilierea la acestea. Aceste formaliti rmn totui legale n baza Conveniei
nr.87, atta timp ct acestea nu echivaleaz cu o autorizaie i nu sunt lsate la discreia
autoritilor [239, p. 68; 248, par. 272]. De exemplu, reglementrile care impun un minim de
membri pentru ca un sindicat s se creeze este compatibil cu Convenia nr. 87 doar n cazul cnd
numrul acestora este rezonabil [248, par. 283]. Acest numr rezonabil este estimate de la caz la
caz. Din contra, termenele stricte de nregistrare, nsoite de sanciuni disproporionate,
echivaleaz n practic cu un regim al autorizaiei prealabile [250, p. 51].
Convenia OIM nr.87 subliniaz libertatea de alegere a angajatorilor i lucrtorilor a
organizaiei la care doresc s se alture sau pe care doresc s o creeze (art. 2). Aceast precizare
a generat numeroase interpretri din partea organelor de control; acestea implic n special faptul
c numrul de sindicate nu poate fi limitat de ctre ntreprinderi i a interzic monopolul sindical
impus de lege [248, par. 271].
n ce privete aplicarea Conveniei, art.11 al acesteia nu ofer indicii suplimentare n acest
sens. Cu formularea sa larg, las o mare marj de manevr statelor-pri: cel mai important
lucru nu este modul n care se aplic libertatea de asociere, dar existena sa. Convenia nr. 87
conine, de asemenea, cerine de performan.
Convenia nr. 87 este redactat la timpul indicativ prezent i fiecare articol conine obligaii
clare de a face sau a nu face. Ca atare, este interesant de observat c multe dintre drepturile
Conveniei sunt enunate ntr-o form negativ: autoritile publice trebuie s se abin de la
orice intervenie, sindicatele nu pot fi supuse la suspendare sau dizolvare, legislaia nu ar trebui
s submineaz Convenia nr.87 etc. Convenia respectiv are un caracter profund constrngtor:
nu se pune problema aici a unei convenii de stabilire a obiectivelor de realizat, dar a unei
convenii de instituire a unei baze minime pentru a fi observat i aplicat ca atare [247, p. 65].

54
Este clar c Convenia OIM nr. 87 expune elementele de baz ale libertii de asociere,
dreptul de a se organiza, independena sindical i neamestecul statului n treburile sindicale. Cu
toate acestea, mai multe ntrebri apar la examinarea prevederilor acesteia, de exemplu, cu
privire la dreptul la grev, dreptul sindicatelor de a participa la activiti politice, i practicile de
securitate sindical, principiile clare ale libertii de asociere fiind problematice atunci cnd sunt
aplicate n practic, Convenia nr. 87 fiind, prin urmare, fundamental, dar insuficient n
exprimarea libertii de asociere eficiente.
Dreptul la libertatea de asociere, exprimat n special n Convenia nr 87, art. 3, implic, de
asemenea, dreptul la grev, i, chiar dac acest drept nu este indicat n mod expres n textul
Conveniei, acesta a fost recunoscut pe plan internaional ca fiind un drept fundamental al
lucrtorilor [94, p. 67] n scopul de a proteja interesele lor legate de relaiile de munc.
Exist, de asemenea, un "consens general c respectarea drepturilor civile i politice este
necesar pentru exercitarea drepturilor sindicale [210, p. 177], astfel protecia acestor drepturi
este important pentru promovarea dreptului la libertatea de asociere, datorit interdependenei
lor.
Dreptul la libertatea de asociere, este important pentru a aduce un echilibru al puterilor n
relaiile de munc, n legtur cu faptul c, aa cum cercettorul L. Betten subliniaz, "lucrtorii
individuali pot fi controlai de ctre angajatorul mai puternic, ns, odata ce acetia i unesc
forele, ei pot deveni o for puternic" [94, p. 67], sau cel puin poate exista un fel de egalitate
ntre pri n negocierea condiiilor de munc.
Prin urmare, aceste organizaii trebuie s fie libere de intervenii sau discriminare. Experii
consilieri ai OIM, de asemenea, au atras atenia asupra faptului c fr de respectarea
principiului i dreptului la libertatea de asociere i recunoaterea efectiv a dreptului la negociere
colectiv nu poate exista un progres n raport cu celelalte categorii de principia [193] promovate
de ctre Declaraia OIM cu cu privire la principiile i drepturile fundamentale la locul de munc.
n ce privete dreptul la negociere colectiv, acesta este consacrat n Convenia nr. 98/1949
privind aplicarea principiilor dreptului de organizare i negociere colectiv [24] care garanteaz
lucrtorilor o protecie adecvat mpotriva actelor de discriminare anti-sindicale n materie de
angajare. Convenia nr. 98 prevede c o asemenea protecie trebuie s se aplice mai ales n ceea
ce privete actele care au ca scop: a) sa subordoneze angajarea unui muncitor condiiei de a nu se
afilia unui sindicat sau de a nceta s fac parte dintr-un sindicat; sau b) s concedieze un
muncitor sau s i se aduc prejudicii prin oricare alte mijloace, din cauza afilierii sale sindicale
sau participrii sale la activiti sindicale n afara orelor de munca sau cu consimmntul
patronului, n timpul orelor de munc (art.1).

55
Convenia nr.98 este succint, avnd doar ase articole importante. Ca i Convenia nr.87,
este de aplicaie aproape universal i, de asemenea, exclude din domeniul su de aplicare
membrii forelor armate, ai poliiei i funcionarii publici (art. 5 i art.6).
n pofida titlului su, Convenia nr.98 nu definete contractul colectiv sau negocierea
colectiv, dar numai obiectul acestora: stabilirea termenilor de munc (art. 4) - "condiiile de
angajare" au fost interpretat n sens larg de ctre organele de control, incluznd subiecte aa ca
"excluderea de promovri, transferuri, recrutri. Convenia nr.98 acord n esen o protecie
suplimentar lucrtorilor care se confrunt cu discriminare sindical, precum i organizaiilor de
lucrtori i patronatelor care se confrunt cu ingerin unii fa de alii.
De menionat c, Convenia nr. 87 i Convenia nr. 98 se completeaz. Se poate de
observat, dup cum au fcut-o i unii doctrinari [243, p. 19], c prima protejeaz sindicatele
contra ingerinei statului, n timp ce a doua protejeaz sindicatele contra interferenelor
angajatorilor.
Convenia nr. 98, ca i Convenia nr. 87 las la discreia statelor-membre mijloacele de
realizare a obligaiilor pe care le consacr. Aceasta propune dou moduri de punere n aplicare a
prevederilor sale, la necesitate. n primul rnd, se indic faptul c ar trebui nfiinate organisme
corespunztoare pentru a asigura punerea n aplicare a dispoziiilor sale (art.3), fr a se preciza
natura acestora. Cu toate acestea, potrivit organelor de control, simpla prezen n legislaie a
unei dispoziii care interzice discriminarea anti-sindical este insuficient dac aceasta nu este
nsoit de proceduri rapide i eficiente de asigurare a aplicrii sale n practic [248, par. 813].
n al doilea rnd, la necesitate, trebuie luate msuri corespunztoare pentru a ncuraja i
promova dezvoltarea deplin i utilizarea procedurilor de negocieri voluntare a acordurilor
colective dintre angajatori i organzaiile de patronate, pe de o parte, i organizaiile de lucrtori,
pe de alt parte, n scopul soluionrii pe aceast cale a condiiilor de angajare (art.4). Scopul
acestor msuri este specificat, dar, din nou, determinarea naturii lor este lsat la discreia
statelor. Ultimile n mod clar nu pot, n conformitate cu art.4, s impun negocierea colectiv cu
o parte determinat deoarece acest lucru ar contraveni principiului caracterului liber i voluntar
al negocierilor [244, p. 45]. Prin urmare, nu putem fi n prezena unei obligaii impuse prin lege
de a negocia sau de a ajunge la un acord. n plus, acest articol stabilete primatul contractului
colectiv de munc asupra contractului individual, deoarece n caz contrar nu ar ncuraja
negocierile, ca i negocieri directe ntre angajatori i grupuri non-sindicale, n timp ce exist un
sindicat [248, par. 790].
Bineneles, statul nu este singurul titular al obligaiilor n materia negocierilor colective.
Mult depinde, de asemenea, i de prile implicate care au, de exemplu, obligaia de a negocia cu
bun credin. Cu toate acestea, este de competena statului de a ncadra n mod corespunztor
56
relaia dintre angajatori i sindicate prin ntermediul legilor clare pentru a preveni escaladarea
relaiilor adeseori furtunoase dintre acetia. Dup cum remarc B.Gernigon, A. Odero i H.
Guido regulile pe care negocierile colective trebuie s le respecte pentru a fi viabile i eficace
sunt inspirate de urmtoarele principii: independena i autonomia prilor la negocieri i
caracterul liber i voluntar al negocierilor, minimum de amestec al autoritilor publice n
acordurile bipartite i prioritatea acordat angajatorilor i organizaiilor acestora, la fel ca i
organizaiilor sindicale ca i subiecte de negocieri [244, p. 38]. Statele trebuie, prin urmare, s
asigure c sunt ndeplinite aceste condiii.
De menionat c n a doua jumtate a sec. XX i, n special, n ultimii 35 de ani au avut loc
o serie de evenimente care au afectat negocierile colective n moduri diferite, cu diverse
implicaii pentru justiia social din lume. Fr a ncerca s fim exhaustivi, putem face referire n
acest sens la acceptarea general a economiei de pia n urma cderii Zidului Berlinului, care a
afectat procesele de raionalizare i restructurare economic i care, la rndul su a dus la
reduceri drastice n sectorul public i o mai mare flexibilitate/dereglementare a economiei i a
lumii muncii.
Procesul tot mai amplu al globalizrii economice, pe baza politicii comerciale a
Organizaiei Mondiale a Comerului, a dus la o concuren mai dur ntr-un context de inovare
tehnologic constant, fuziunea repetat a ntreprinderilor, crearea conglomeratelor industriale i
delocalizarea produciei. Concomitent, ar putea fi menionate procese foarte importante ale
integrrii regionale. Monetarismul a fost reafirmat ca un mijloc eficient de combatere a inflaiei,
i a mers mn n mn cu politicile bugetare de reducere i cu influena Fondului Monetar
Internaional i a Bncii Mondiale asupra politicilor naionale economice i financiare.
Dihotomia persist ntre modelul european de ocupare a forei de munc i sistemul din
America de Nord, cu atitudinile lor diferite fa de concedieri, scopul proteciei sociale i
dificultile n legtur cu reducerea la niveluri rezonabile a nivelurilor foarte mari de omaj cu
practicate n multe pri ale lumii. S-a dezvoltat sectorul informal i formele atipice ale
raporturilor de munc, cu proliferarea contractelor de munc pe termen scurt, de multe ori prin
agenii temporare de munc, precum i extinderea zonelor industriale de export, care
descurajeaz adesea sindicalismul.
Fenomenele de mai sus au avut un impact foarte semnificativ i indic dezvoltarea unei noi
orientri n lumea muncii, ducnd la noi direcii pentru negocierile colective. Negocierile
colective au devenit mai dinamice, aa cum s-a consolidat o flexibilitate mai mare i o
dereglementare a pieii muncii. Acestea au dobndit prestigiu aa cum noile politici economice
au nceput s pun capt inflaiei fr limite suportat de multe state pn n present.

57
Negocierile colective n mod progresiv, dei intermitent, prin acorduri bipartite sau
tripartite au reuit s acopere spaii care merg dincolo de determinarea condiiilor de munc i de
trai n sector sau ntreprindere, i care, cel mult, erau considerate anterior a fi domeniul exclusiv
al consultrilor. Astfel, n anumite cazuri, negocierile colective au fost extinse la aspecte ale
politicii sociale i economice care au un impact asupra condiiilor de via i au atins subiecte
cum ar fi angajarea, inflaia, formarea, securitatea social i coninutul unor dispoziii de natur
social.
Concomitent, domeniul de aplicare al negocierilor colective n ce privete categoriile
acoperite s-a schimbat n diferite moduri. Cu toate c au sczut cu siguran n domeniul de
aplicare, datorat, printre ali factori, nivelului ridicat al omajului i creterii sectorului informal,
subcontractrii i diferitor forme de relaii de munc non-standard (care fac sindicalizarea mai
dificil), acest deficit a fost atenuat de o anumit tendin de dezvoltare a negocierilor colective
n serviciul public.
Negocierile colective au pierdut, de asemenea, o parte din marja de manevr ca urmare a
crizei economice succesive i supunerii politicilor economice naionale proceselor economice de
integrare i acordurilor cu instituiile de la Bretton Woods. Dintr-un alt punct de vedere,
concurena din ce n ce mai dur adus de inovaia tehnologic i de globalizare a condus la
reducerea influienei acordurilor sectoriale exercitat n multe state i a sporit importana
negocierilor colective la nivel de ntreprindere (i la niveluri inferioare, cum ar fi unitatea de
lucru, fabrica sau la locul de munc), lund strict n consideraie criteriile de productivitate i
randamentul.
Acest cadru i-a pstrat valabilitatea sa nc de la adoptarea Conveniei nr. 98 din 1949
privind aplicarea principiilor dreptului de organizare i negociere colectiv, n ciuda
transformrilor radicale ulterioare care au avut loc n lume. Valabilitatea principiilor negocierii
colective ale OIM este confirmat de numrul mare de ratificri ale Conveniei nr. 98, care au
totalizat 164 state la 1 august 2015 [274] i care nu au a ncetat s creasc n ultimii ani. De
asemenea, un argument constituie faptul c legislaia i practica n cele mai multe state membre
ale OIM sunt adaptate la principiile prevzute n standardele OIM privind negocierile colective.
De remarcat, de asemenea, faptul c transformrile politice, economice i sociale
menionate n alineatele anterioare, care rmn la fel de influente chiar dac suntem n anul 2016,
nu au diminuat importana, semnificaia, funciile sau scopul negocierilor colective, nici rolul lor
n relaiile industriale.
Dei un curent radical de gndire, n ultimii ani a pledat pentru abandonarea dreptului
muncii i nlocuirea acestuia cu normele civile i comerciale, i unele practici naionale au
promovat sisteme n baza crora contractele individuale, acordurile cu lucrtorii nemembri ai
58
sindicatelor i acordurile colective coexist n domenii separate i pe picior de egalitate n cadrul
ntreprinderii, aceste idei i practici sunt susinute de o minoritate, au avut un impact foarte
limitat i nu au subminat principiile fundamentale ale negocierii colective la nivel global.

2.2.2 Eliminarea tuturor formelor de munc forat sau obligatorie.

Conform celor mai recente estimri ale OIM, cel puin 20,9 milioane de persoane sunt
victime ale muncii forate la nivel global [148, p. 13]. n timp ce Asia i regiunea Pacificului are
cel mai mare numr de victime, la 11,7 milioane, toate regiunile lumii, i, probabil, toate rile,
sunt afectate.
Din numrul total de 20,9 milioane de muncitori forai, 18,7 milioane (90%) sunt
exploatai n economia privat, de ctre persoane fizice sau ntreprinderi. Dintre acestea, 4,5
milioane (22%) sunt victime ale exploatrii sexuale forate, i 14,2 milioane (68%) sunt victime
ale exploatrii prin munc forat n activiti economice, cum ar fi agricultura, construcii,
munca domestic i industria. Cele 2,2 milioane rmase (10%) sunt forme impuse de stat de
munc forat, de exemplu, n nchisoare, n condiii care contravin standardelor OIM n acest
domeniu, sau munca impus de armata de stat sau de forele armate ale rebelilor. Un sfert (5,5
milioane) dintre toate victimele sunt copii sub 18 ani [148, p. 13].
Prevalena estimat a muncii forate, msurat ca numr al victimelor la 1000 de locuitori,
variaz de la 1,5 la 1.000 n economiile dezvoltate i n Uniunea European, la aproximativ 4 la
1000 n Europa Central i de Sud-Est, n CSI i n Africa.
Interzicerea muncii forate sau obligatorii n toate formele sale este considerat a fi o
norm stabilit de dreptul internaional cutumiar. Conveniile fundamentale ale OIM n aceast
materie sunt Convenia nr. 29 din 1930 privind munca forat sau obligatorie [20] , Convenia
nr. 105 din 1957 privind abolirea muncii forate [27] i Convenia nr. 182 din 1999 privind
interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor i aciunea imediat n vederea eliminrii
lor [40]. n plus fa de aceste convenii, un numr de instrumente internaionale i regionale
abordeaz munca forat, la fel ca i sclavia, instituiile i practicile similare sclaviei i traficul de
fiine umane.
Convenia nr. 29 a fost adoptat n 1930, atunci cnd munca forat a fost perceput n mare
msur ca o practic folosit de ctre administraiile coloniale i n anumite state independente.
innd cont n special de aceste practici, Comisia de Drept Internaional a ONU a decis c
Convenia ar trebui s fie de aplicare general.
Convenia nr. 105 adoptat n 1957, este n mod special destinat abolirii mobilizrii
obligatorii i utilizrii forei de munc de ctre stat n scopuri de dezvoltare economic, precum

59
i a muncii forate ca mijloc de constrngere politic sau ca i pedeaps pentru nclcarea
disciplinei de munc [126].
Obligaia de baz pentru un stat care ratific Convenia nr. 29 este "de a suprima utilizarea
muncii forate sau obligatorii n toate formele sale "(art.1 al.1). Acest lucru implic obligaii
pentru stat att s se abin, ct i s acioneze statul nu trebuie el nsui s utilizeze munca
forat, nici s tolereze utilizarea acesteia de ctre alii. Statele pri la Convenie trebuie s
asigure c " faptul de a cere n mod ilegal prestarea muncii forate sau obligatorii va fi pasibil de
sanciuni penale"i c" sanciunile impuse de lege au o eficacitate real i sunt strict aplicate
"(art. 25).
O serie de dispoziii tranzitorii prevzute n art.1 alin. 2 i 3 i art. 3-24 din Convenia OIM
nr. 29 nu mai sunt considerate aplicabile. Convenia nr 29 prevede c "munca forat sau
obligatorie va putea fi folosit n timpul perioadei tranzitorii numai n scopuri publice i, n mod
excepional, n condiiile i cu garaniile stipulate n articolele care urmeaz" (art.1 al. 2). Cu
toate acestea, organele de supraveghere ale OIM au considerat c utilizarea forei de munc
forat sau obligatorie nu mai poate fi justificat prin invocarea acestor dispoziii tranzitorii [126,
par. 10].
n luna martie 2010, a 307-a sesiune a Consiliului de Administraie al OIM a aprobat un
formular de raport revizuit n temeiul art. 22 din Constituie privind Convenia nr. 29, care
prevede faptul c informaiile nu vor mai fi solicitate n conformitate cu dispoziiile tranzitorii,
deoarece acestea nu mai sunt aplicabile.
Convenia nr. 29 definete munca forat ca "orice munc sau serviciu pretins unui individ
sub ameninarea unei pedepse oarecare, i pentru care numitul individ nu s-a oferit de
bunvoie" (art.2 al.1). "Orice munc sau serviciu" se refer la toate tipurile de munci, servicii i
angajare, n orice activitate, industrie sau sector, inclusiv n economia informal. Ameninarea
unei pedepse acoper o gam larg de sanciuni, incluznd att sanciuni penale, ct i diverse
forme de constrngere directe sau indirecte, cum ar fi violena fizic, ameninri psihologice sau
neplata salariilor. O penalizare poate lua, de asemenea, forma unei pierderi de drepturi sau
privilegii.
Termenii oferit de bunvoie se refer la consimmntul liber i n cunotin de cauz a
muncitorilor de a intra ntr-o relaie de munc i libertatea de o prsi n orice moment. Aceast
libertate poate fi interzis nu doar printr-un act al autoritilor, cum ar fi un instrument statutar, ci
i de ctre un angajator sau recrutor, de exemplu, prin promisiuni false, n scopul de a induce un
lucrtor s accepte un loc de munc pe care altfel nu l-ar fi acceptat [207, p. 8].
O list de indicatori a fost dezvoltat de OIM pentru a ajuta la identificarea muncii forate
i la depirea unora dintre confuziile practice n jurul libertii de a prsi i a libertii de a
60
alege. Cei ase indicatori arat o situaie de munc forat. De obicei, unui lucrtor i este
aplicat o combinaie a acestora. OIM susine c n cazul n care doi sau mai muli indicatori sunt
prezeni, exist un indiciu puternic de munc forat [145, p. 16]:
- violen fizic sau sexual sau ameninri cu acestea;
- restricia de circulaie i detenia la locul de munc sau ntr-o zon limitat;
- sclavie pentru datorii: atunci cnd un lucrtor muncete pentru a returna datoria sau
mprumutul i nu este pltit pentru serviciile sale;
- reinerea salariilor, refuzul de plti lucrtorului sau diminuri salariale excesive;
- reinerea paapoartelor i a documentelor de identitate;
- ameninare de denunare autoritilor.
Indicatorii sunt cea mai frecvent utilizat metod de identificare a muncii forate n
practic. n plus fa de setul iniial de indicatori, OIM a dezvoltat n continuare un model de
indicatori, care urmeaz s fie aplicai pentru a identifica o situaie de munc forat ca rezultat al
traficului [198, p. 7].
La adoptarea Conveniei nr. 29, constituenii OIM au optat pentru o definiie larg a
termenului "munc forat", mai degrab dect o enumerare a listei practicilor interzise.
Convenia nu conine prevederi de limitare a domeniului su de aplicare la anumite categorii de
lucrtori i este proiectat pentru a proteja ntreaga populaie. Astfel Convenia se aplic pentru
toate formele posibile de munc forat, inclusiv sclavie i practici similare sclaviei, robie pentru
datorii i traficul de persoane, precum i pentru toi lucrtorii, att din sectorul public, ct i din
cel privat [207, p. 8]. Comitetul de experi al OIM a subliniat c statele care ratific Convenia
nr. 29 trebuie s dezvolte un cadru legal i politici cuprinztoare pentru a suprima munca forat
n toate formele sale.
De remarcat c, Convenia nr. 29 n art. 2, al. 2 prevede unele excepii de la definiia
muncii forate pentru orice munc sau serviciu [20]:
a) privind serviciul militar obligatoriu i destinat unor lucrri cu caracter pur militar; b)
fcnd parte din obligaiile civice normale ale cetenilor unei ri pe deplin independent; c)
pretinse unui individ ca urmare a unei condamnri pronunate printr-o hotrre judectoreasc, cu
condiia ca aceast munc sau serviciu s fie executat sub supravegherea i controlul autoritilor
publice i ca numitul individ s nu fie cedat sau pus la dispoziia unor particulari, societi sau
unor persoane morale private; d) pretinse n cazurile de for major, adic n caz de rzboi,
catastrofe sau pericol de catastrofe ca: incendii, inundaii, foamete, cutremure de pmnt,
epidemii i epizootii violente, invazii de animale, de insecte sau de parazii vegetai duntori, i
n general orice mprejurri care pun n pericol sau risc s pun n pericol viaa sau condiiile
normale de existen a ntregii populaii sau a unei pri din populaie; e) muncile mrunte de la
61
sat, adic muncile executate n interesul direct al colectivitii de ctre membrii acesteia, munci
care, deci, pot fi considerate ca obligaii civice normale ce revin membrilor colectivitii, cu
condiia ca populaia nsi sau reprezentanii si direci s aib dreptul s se pronune asupra
justeei acestor munci.
Convenia nr. 105 completeaz Convenia nr. 29 i solicit " abolirea imediat i complet
a muncii forate sau obligatorii " n cinci cazuri specifice: "a) ca un mijloc de constrngere
politic sau educaie sau ca pedeaps pentru deinerea sau exprimarea opiniilor politice sau
opiniilor ideologice contrare sistemului politic, social sau economic stabilit; b) ca metod de
mobilizare i utilizare a muncii n scopul dezvoltrii economice; c) ca mijloc de disciplin a
muncii; d) ca pedeaps pentru cei care au participat la greve; e) ca mijloc de discriminare de
ras, social, naional sau religioas "(art. 1, a) - e)) [27].
Unele standarde ale OIM interzic n mod explicit munca forat sau practicile n legtur
cu categorii specifice de lucrtori vulnerabili. Acestea sunt:
- Convenia OIM din 1975 privind muncitorii migrani (prevederi suplimentare) [34] care
solicit msuri n vederea suprimrii micrile clandestine de migrani n condiii abusive
(art.3) i prevede c unul dintre scopurile acestor msuri este de a institui urmrirea
penal a traficului forei de munc (art.5).
- Convenia OIM nr. 182 din 1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii
copiilor i aciunea imediat n vederea eliminrii lor [40] care interzice toate formele
de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: vnzarea de sau comerul cu copii,
servajul pentru datorii i munca de servitor, precum i munca forat sau obligatorie,
inclusiv recrutarea forat sau obligatorie a copiilor n vederea utilizrii lor n
conflictele armate (art.3, a), ca cele mai grave forme ale muncii copilului n raport cu
care statele-pri trebuie s ia msuri immediate i eficiente pentru a asigura interzicerea
i eliminarea acestora.
- Convenia OIM nr. 189 din 2011 privind lucrtorii casnici [42], care n legtur cu
muncitorii casnici solicit msuri de respectare, promovare i realizarea principiilor i
drepturilor fundamentale la locul de munc, inclusiv eliminarea tuturor formelor de
munc forat sau obligatorie (art. 3, al.2)
Munc forat include practici, cum ar fi sclavia, practici similare sclaviei, servitutea
pentru datorii i munca de servitor, au fost definite i n alte instrumente internaionale, i anume,
Convenia Ligii Naiunilor din 1926 privind sclavia i Convenia suplimentar a Naiunilor
Unite din 1956 privind abolirea sclaviei, a comerului cu sclavi i a instituiilor i practicilor
similare sclaviei [43]. Mai mult, definiia muncii forate a fost interpretat de ctre Comitetul
OIM de experi privind aplicarea conveniilor i recomandrilor (CEACR) ca cuprinznd traficul
62
de persoane n scopul exploatrii [126, par. 77], aa cum este definit prin Protocolul de la
Palermo din 2000 privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n
special femei i copii [70].
Protocolul de la Palermo definete traficul de persoane ca fiind recrutarea, transportul,
transferul, adpostirea sau primirea de persoane, prin ameninare de recurgere sau prin recurgere
la for ori la alte forme de constrngere, prin rpire, fraud, nselciune, abuz de autoritate sau
de o situaie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de pli ori avantaje pentru a obine
consimamntul unei persoane avnd autoritate asupra alteia n scopul exploatrii (art. 3 a). n
dispoziia aceluiai articol se precizeaz c exploatarea va include, cel puin, exploatarea sexual,
munca forat, sclavie i practici similare sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe. Prin
urmare, exist o legtur clar ntre Protocolul din 2000 i Convenia OIM nr 29. Singurul tip de
exploatare specificat n articolul 3 al Protocolului, care nu este acoperit, de asemenea, de ctre
Convenia OIM nr 29 este traficul pentru prelevarea de organe. Cu toate acestea, au fost luate n
considerare cazurile n care victimele au fost nelate cu promisiuni false de cstorie sau
adopie, dar au fost n schimb puse n situaii de munc forat.
De menionat c, un aspect important al traficului de persoane este scopul propus: chiar
dac scopul (munca forat) nc nu s-a produs, traficul poate fi identificat i urmrit, atunci cnd
este clar c scopul propus este cel de exploatare. Odat ce traficul i-a atins scopul propus - n
cazul nostru munca forat, acesta este punctul unde cele dou fenomene coreleaz munca
forat este uneori un rezultat al traficului.
Pe de alt parte, munca forat nseamn meninerea cuiva ntr-o situaie n care serviciile
i lucrrile sunt obinute sub ameninare cu pedeaps, lucrri la care o persoan nu s-a oferit
voluntar. Indicatorii muncii forate, nominalizai mai sus, descriu situaii i condiii n care
oameni se gasesc de obicei i pe care OIM i alii le recunosc ca identificnd situaii de munc
forat. Dei nu fiecare indicator semnific munca forat, concentraia lor (de obicei dou sau
mai multe) sugereaz o situaie de munc forat. n plus, acestea pot constitui att indicii a
situaiilor de trafic, ct i de non-trafic. n timp ce munca forat este o infraciune, aceasta este,
de asemenea, un rezultat al dezechilibrului de putere, a reglementrii slabe a pieei forei de
munc i aplicrii necorespunztoare a drepturilor de munc. Prin urmare, cei care au fost supui
la munc forat ar trebui s fie vzui ca i lucrtori ale cror drepturi fundamentale (inclusiv
drepturile de munc) au fost nclcate, fie tratai ca i solicitani de drepturi i s fie capabili s
acceseze justiia penal, precum i de justiia forei de munc.
n identificarea situaiilor de munc forat ar trebui, de asemenea, s se ia n consideraie
percepiile celor afectai. Oamenii n situaii de munc forat de multe ori nu se vd ca i
victime, ci mai degarb ca i lucrtori ntr-o situaie dificil.
63
Pe de alt parte, n timp de termenul victim este relevant n justiia penal, atunci cnd
munca forat (sau traficul) este tratat ca o infraciune penal, utilizarea acestuia duce de multe
ori la o percepie de victime pasive i neajutorate, care au fost supuse constrngerii i nelciunii
n minile exploratorilor si i care ar trebui s se comporte ca atare, mai degrab dect
perceperea acestora n calitate de titulari de drepturi i subieci n accesul la justiie. Cu toate
acestea, muncitorii sunt o parte activ pe piaa muncii, mai degrab dect victime pasive. Nu
conteaz ct de dificil este situaia, experiena i cercetarea internaional demonstreaz c muli
lucrtori depun eforturi pentru a-i rectiga controlul asupra vieii, a renuna la dependena n
care se afl i a-i restabili demnitatea.
n baza celor expuse, am putea conchide c traficul este o subdiviziune a muncii forate,
mai degrab dect un sinonim al acesteia dup cum este perceput adeseori eronat. Existena
muncii forate independent de trafic implic faptul c, dac munca forat este pedepsit doar
atunci cnd este legat de trafic, atunci n caz de munc forat n situaii non-traficate pare mult
mai dificil, dac nu imposibil, s obii dreptate.
Munca forat afecteaz att adulii, ct i copiii ambele grupe fiind sub incidena
Conveniei OIM nr. 29. Odat cu adoptarea Conveiei OIM nr. 182 din 1999 privind interzicerea
celor mai grave forme ale muncii copiilor i aciunea imediat n vederea eliminrii lor, munca
forat, sclavia, servajul pentru datorii i traficul de copii au devenit, adiional, cele mai grave
forme ale muncii copilului, n privina crora ar trebui luate msuri imediate n vederea
eliminrii lor n regim de urgen.
n afar de includerea explicit a "recrutrii forate sau obligatorii a copiilor n vederea
utilizrii lor n conflictele armate" [40, art.3, p. a], nu exist o definiie specific a ceea ce
constituie munc forat a copiilor, i, prin urmare, se aplic definiia specificat n Convenia
OIM nr 29. Orice munc sau serviciu realizat de un copil este considerat ca fiind munc forat
a copilului n cazul n care o anumit form de coerciie sau nelciune este aplicat de ctre un
ter, direct copilului sau prinilor lui, n scopul de a obliga copilul s ia un loc de munc sau s
efectueze o activitate, fie pentru a-l mpiedica s prseasc munca [138, p. 16-17].
Este clar, prin urmare, c nu toate muncile copilului se ridic la nivelul muncii forate, aa
cum n multe cazuri copiii lucreaz adeseori n condiii periculoase n absena oricrei
constrngeri a prii tere. O astfel de munc a copiilor trebuie, desigur, eliminat, ns aceasta nu
constituie munc forat a copiilor.
n ciuda gamei largi de acoperire oferite de Conveniile OIM nr. 29 i nr. 105, a existat un
sentiment c sunt necesare msuri suplimentare pentru eradicarea formelor moderne de munc
forat prin abordarea lacunelor n implementarea conveniilor nominalizate.

64
Astfel, la 11 iunie 2014 OIM a adoptat Protocolul la Convenia nr. 29 [71], care reprezint
cel de-al treilea instrument al OIM menit s consolideze eforturile internaionale de a pune capt
tuturor formelor de munc forat. mpreun cu Protocolul Conferina OIM a adoptat i
Recomandarea nr. 203 [149].
n art.1, Protocolul leag n mod explicit munc forat i traficul de fiine umane. Acesta
prevede c "... contextul i formele muncii forate sau obligatorii s-au schimbat i traficul de
persoane n scopul muncii forate sau obligatorii, care poate implica exploatarea sexual,
constituie obiectul preocuprii internaionale n cretere i necesit msuri urgente pentru
eliminarea efectiv a acestuia... " i "msurile prevzute n prezentul protocol vor include aciuni
specifice de combatere a traficului de persoane n scopul muncii forate sau obligatorii [71, art. 1,
al.3]." Protocolul recunoate, de asemenea, lacunele n punerea n aplicare a Conveniei nr. 29 n
ceea ce privete "prevenirea, protecia i despgubirea" [71, Preambulul].
Pornind de la aceste premise, Protocolul este axat n esena sa pe promovarea prevenirii
muncii forate, avnd o orientare centrat pe victim i pe ncurajarea cooperrii internaionale.
Art. 1, al. 2 impune statelor s aib un plan naional de aciune. n acest scop, art.2 prevede apte
msuri obligatorii care trebuie adoptate pentru a preveni munc forat, acestea incluznd:
a) educaia potenialelor victime ale muncii forate, n special a celor mai vulnerabili;
b) educaia angajatorilor de a preveni implicarea n practicile de munc forat;
c) a face eforturi pentru a se asigura c legislaia de prevenire a muncii forate se aplic
tuturor lucrtorilor, precum i tuturor sectoarelor economiei;
d) a face eforturi pentru a se asigura c inspecia i punerea n aplicare a legislaiei este
consolidat;
e) protecia potenialelor victime, n special a lucrtorii migrani, de la practicile abuzive n
timpul recrutrii i plasrii;
f) sprijinirea exercitrii diligenei necesare de ctre ambele sectoare - public i privat,
pentru a preveni i a rspunde riscurilor de munc forat, i
g) abordarea cauzelor profunde i riscurilor muncii forate.
Este interesant faptul c Protocolul ofer flexibilitate statelor, probabil pentru c OIM
recunoate contextul unic cu care se confrunt fiecare stat. n timp ce este prezentat o list de
obiective finale obligatorii, statele i pot alege instrumentele necesare pentru a le ndeplini, n
baza circumstanelor lor naionale.
Avnd n vedere legtura proclamat n mod explicit ntre munc forat i traficul de fiine
umane n Protocol, acesta are potentialul de a ajuta statele s se concentreze asupra eradicrii
ambelor provocri simultan i cu aceeai vigoare. n timp ce OIM a ncercat s se concentreze n
mod egal pe cele dou provocri atunci cnd a examinat respectarea de state a Conveniei nr. 29,
65
statele nu au rspuns cu o msur egal, deoarece acestea tind s se concentreze asupra traficului
sexual, aa cum sa menionat mai sus [131].
Exist mai multe motive de optimism pentru potentialul succes al Protocolului. Primul
dintre motive este calitatea acestui tratat internaional, acesta fiind influenat de analiza
provocrilor reale ale eradicrii muncii forate, n special, problemele de aplicare. n plus fa de
punerea n aplicare, accentual este pus pe prevenirea, identificarea, precum i tratarea cauzelor
profunde ale muncii forate. Protocolul este, de asemenea, inovator, deoarece nu stabilete o
reet unic pentru toi de eradicare a muncii forate, ci solicit statelor s se angajeze n
elaborarea propriilor planuri de eradicare a acesteia. Desigur Protocolul va avea succes dac
statele l vor ratifica i implementa. Textul Protocolului prevede c acesta va intra n vigoare
peste un an de la depunerea celui de-al doilea instrument de ratificare. n present, aceast
condiie a fost ntrunit, Protocolul fiind ratificat de ctre Nigeria la 14 mai 2015 i Norvegia
la 09 noiembrie 2015 i urmeaz s intre n vigoare la 09 noiembrie 2016 [266].
Prin urmare, exist motive de optimism prudent. Munca forat este probabil partea cea
mai puin controversat a standardelor internaionale de munc. Ca atare, exist un consens
potenial mai mare ntre state, i mai degrab sprijin dect opoziie din partea comunitii de
afaceri, s mbrieze standardele revigorate. n cele din urm, ntr-un spirit realist, Protocolul
codific ceea ce unele state au nceput s fac deja: reechilibrarea accentului pe munca forat
ntr-o manier mai echitabil pentru a ngloba munca forat traficat i cea non-traficat.

2.2.3 Abolirea muncii copiilor.


Se estimeaz c n lume 246 de milioane de copii muncesc. Aproape 70 % dintre ei - 171
milioane - muncesc n condiii periculoase n mine sau n contact cu produse chimice sau
pesticide n agricultur sau cu maine periculoase. Ei sunt peste tot, dar invizibili, prestnd munci
n calitate de lucrtori domestici, dup pereii atelierelor sau pe plantaii. Alii sunt inui n
sclavie pentru datorii sau din alte cauze (5,7 milioane), livrai reelelor de prostituare sau
pornografie (1,8 milioane) sau utilizai n calitate de soldai n cadrul conflictelor armate (300
mii) [240, p. 1].
Cu toate acestea, implicarea OIM n lupta contra muncii copiilor dateaz din primii ani ai
activitii acestei organizaii internaionale. Mai mult dect att, n una dintre lucrrile sale
cercettorul rus Ametistov specific c reglementarea muncii copilului a fost una dintre cerinele
de baz ale sindicatelor i ale conferinelor internaionale care au precedat crearea OIM [257]. n
rezoluiile acestor conferine se accentua c o asemenea reglementare trebuie s cuprind trei
probleme de baz: vrsta minim de angajare n cmpul muncii, crearea condiiilor favorabile

66
pentru munca copiilor (n primul rnd interzicerea pentru acetia a muncii pe timp de noapte) i
examinarea medical a sntii copiilor [257].
n Preambului Constituiei OIM [106] se menioneaz c, consolidarea condiiilor de
munc pentru copiii care lucreaz i pentru femei a fost, de fapt, unul dintre motivele principale
care justific adoptarea tratatului fondator. n faza iniial, activitatea Organizaiei n acest
domeniu a constat aproape n ntregime n elaborarea standardelor i abordarea a constat n
principal n a introduce o vrst minim de ncadrare n munc. OIM n publicaiile sale definete
munca copilului ca fiind munca remunerat sau neremunerat, ct i orice activitate care
duneaz sntii, educaiei, dezvoltrii fizice, psihice, moral-spirituale i sociale a copilului.
[81, p. 45; 100, p.3-4].
La prima sesiune a Conferinei internaionale a muncii, OIM a adoptat primul tratat
internaional privind munca copiilor Convenia 5 din 1919 cu privire la vrsta minim de
angajare a copiilor n industrie [17], care interzicea angajarea n cmpul muncii a persoanelor mai
tinere de 14 ani. Cu toate acestea, aceast regul nu se aplica n Japonia i India unde copiilor li
se permitea s munceasc de la vrsta de 12 ani [258]. Ulterior, timp de 50 de ani au mai fost
adoptate alte nou convenii, fiecare dintre care instituia vrsta minim de angajare n diferite
sectoare ale economiei: munci neindustriale - 14 ani (Convenia 60 din 1937 [150]); munca pe
mare 15 ani (Convenia 58 din 1936 [151]), pescuit etc. Convenia 90 din 1948 cu privire
la munca de noapte a minorilor n industrie [152] interzice utilizarea n munci de noapte a
persoanelor mai tinere de 18 ani. Adoptarea acestor standarde a demonstrat creterea
angajamentului internaional de abolire a muncii copiilor i de elaborare a unei limite de
distincie a muncii interzise pentru copii de formele acceptabile de munc ale copiilor.
Primele convenii, care abordeaz sectoare specifice precum industria, agricultura,
pescuitul, lucrari subterane etc., au fost revizuite de un text cuprinztor n 1973: Convenia OIM
nr. 138 din 1973 privind vrsta minim ncadrare n munc [33]. Convenia OIM nr.138
ntrunete ntr-un sigur document principii care au fost consacrate n tratatele precedente, aceasta
aplicndu-se n toate sectoarele economiei i cuprinde copii implicai att n munci retribuite ct i
neretribuite. Convenia oblig s fie fixat vrsta minim de angajare n cmpul muncii i, pentru
prima dat, spre deosebire de documentele precedente, oblig statele-pri s realizeze politica
naional ce are drept scop desfiinarea real a muncii copiilor i ridicarea treptat a vrstei
minime de angajare pn la nivelul ce ar corespunde dezvoltrii fizice depline a minorilor [259,
p. 9].
Scopul de baz al Conveniei nr. 138 const n excluderea real a muncii copilului, n timp
ce Recomandarea nr.146 la aceasta [146] prevede msurile politice necesare att pentru
prentmpinarea ct i pentru desfiinarea acestei probleme.
67
Dei Convenia nr. 138 consacr vrsta minim pentru angajare, ea conine prevederi care
permit a o aplica n mod treptat, lundu-se n consideraie tipul muncii i nivelul de dezvoltare al
statului. Spre exemplu, statul n care economia i sistemul educativ nu sunt dezvoltate suficient,
are posibilitatea iniial s fixeze vrsta minim de angajare de 14 ani, nu de 15 ani, ceea ce
permite a reduce vrsta minim pentru ndeplinirea de munci uoare de la 13 la 12 ani. n cazul n
care vrsta minim de angajare este de 14 ani, este necesar s se realizeze consultaii cu
organizaiile patronilor i cele ale muncitorilor. Cu toate acestea, dei Convenia nu consacr
excepia corespunztoare, trebuie s concretizm c nivelul de dezvoltare al statului nu poate
servi drept pretext pentru implicarea copiilor n munci care ar duna sntii i securitii
acestora.
Convenia nr. 138 conine, de asemenea, un numr de clauze flexibile cu scopul de a
favoriza ratificarea acestui tratat de ctre statele mai puin dezvoltate. Cu toate acestea, o parte
semnificativ a membrilor organizaiei au considerat aceste msuri dezechilibrate, reflectnd
nevoile i tradiia cultural a lumii occidentale. Procesul de ratificare a fost blocat timp de civa
ani i activitatea OIM n ce privete lupta contra muncii copiilor a ajuns ntr-un impas [185, p.
2].
Abordarea a nceput s se schimbe n anii 1990 cnd a reaprut o cretere fr de precedent
a preocuprii comunitii internaionale f de problema bunstrii copiilor, n general, i pentru
munca copiilor, n special. Printre cele mai importante evenimente au fost:
- Adoptarea de ctre Adunarea General a ONU la 20 noiembrie 1989 a Conveniei cu
privire la drepturile copilului [46] - cel mai cuprinztor tratat cu privire la drepturile
copilului adoptat vreodat. Printre gama larg de drepturi ale copilului consacrate de
aceast convenie este dreptul de a fi protejat contra exploatrii economice i oricrei
munci care comport vreun risc potenial sau care este susceptibil s i compromit
educaia ori s i duneze sntii sau dezvoltrii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori
sociale [46, art. 32].
- Lansarea n 1992 de ctre OIM a Programului Internaional pentru Eliminarea Muncii
Copilului (IPEC), conceput s mobilizeze aciunea internaional n sprijinul programelor
naionale de combatere a muncii copiilor. Aceasta, probabil, a fost punctul de cotitur cel
mai important n implicarea OIM n lupta mpotriva muncii copiilor. Cu personalul mai
mare de 450 de oameni i buget anual de aproximativ 60 de milioane de dolari, IPEC nu
este numai cel mai mare program unic n cadrul OIM, dar, de asemenea cel mai important
actor n domeniul cooperrii tehnice mpotriva muncii copiilor [153]. Programul este
mandatat s asiste statele membre ale OIM n ndeplinirea obligaiilor lor n temeiul

68
tratatelor n cauz, n vederea eliminrii progresive a muncii copilului i eradicrii celor
mai grave forme ale acesteia ca i prioritate.
- Adoptarea Declaraiei i a Programul de aciune de ctre Summit-ul Global din 1995 de la
Copenhaga pentru Dezvoltare Social care a recunoscut interdicia muncii copiilor ca fiind
una dintre cele patru categorii de drepturi fundamentale ale lucrtorilor care trebuie s fie
respectate de ctre toate rile [124, p. 19].
- Adoptarea de ctre Conferina Internaional a Muncii n 1998 a Declaraiei cu privire la
principiile i drepturile fundamentale la locul de munc, care a afirmat c toate statele
membre ale OIM, indiferent dac au ratificat sau nu Conveniile relevante, au obligaia de
a respecta, promova i realiza patru drepturi fundamentale, printre care figureaz i
abolirea eficient a muncii copilului.
Declaraia OIM din 1998 a marcat apariia unei noi abordri centrate pe crearea
prioritilor n activitatea OIM. O astfel de abordare a fost pus n aplicare n domeniul muncii
copiilor prin adoptarea ulterioar a Conveniei OIM nr.182 din 1999 cu privire la cele mai grave
forme ale muncii copiilor i aciunea imediat n vederea eliminrii lor [40]. Acest tratat se
aplic tuturor copiilor de pn la 18 ani i nu prevede excepii pentru careva categorii de
muncitori sau ramuri ale industriei, ndemnnd s fie luate msuri imediate i efective n
vederea interzicerii i desfiinrii celor mai grave forme ale muncii copiilor (art.1).
Convenia nr. 182 n art. 3 determin ca fiind cele mai grave forme ale muncii copilului:
a) toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: vnzarea de sau comerul
cu copii, servajul pentru datorii i munca de servitor, precum i munca forat sau
obligatorie, inclusiv recrutarea forat sau obligatorie a copiilor n vederea utilizrii lor
n conflictele armate;
b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil n scopul prostiturii, produciei de material
pornografic sau de spectacole pornografice;
c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil n scopul unor activiti ilicite, mai ales
pentru producia i traficul de stupefiante, aa cum le definesc conveniile internaionale
pertinente;
d) muncile care, prin natura lor sau prin condiiile n care se exercit, sunt susceptibile s
duneze sntii, securitii sau moralitii copilului.
n ce privete aceste forme grave ale muncii copilului, n practica OIM este de obicei
ntocmit o distincie ntre dou sub-categorii: primele trei cele mai grave forme ale muncii
copilului, enumerate n art. 3 al Conveniei nr. 182, sunt denumite "necondiionate" , n timp ce
ultima este definit ca fiind "condiionat" [78, p. 9]. O astfel de distincie este, n esen,
descriptiv i nu reflect nici o diferen n regimul juridic care reglementeaz cele patru forme
69
grave. Aceasta se refer la faptul c, n timp ce formele necondiionate sunt ntotdeauna
inacceptabile, deoarece acestea sunt n sine incompatibile cu sntatea i dezvoltarea copiilor,
muncile periculoase forma condiional - identific o categorie care este strict dependent de
situaia i mediul n care activitatea care urmeaz s fie interzis se efectueaz. Cu alte cuvinte,
categoria de munci periculoase admite posibilitatea c cauzele pericolului ar putea fi ndeprtate.
ntr-un astfel de caz, una dintre cele mai rele forme de munc ale copiilor s-ar putea transforma
ntr-o form legitim de munc, cu condiia c cerinele minime de vrst sunt respectate.
Asta explic marja ampl de apreciere lsat autoritilor naionale dup consultarea cu
organizaiile patronilor i cele ale muncitorilor - n identificarea tipurilor de munci care intr n
aceast ultim categorie. n context, trebuie s concretizm c noiunile de munci periculoase
copilului i exploatarea copilului prin munc nu presupun prestarea de ctre copii a muncilor
care nu le pericliteaz sntatea, dezvoltarea i nu impiedic educaiei acestora. La asemenea
munci se atribuie ajutorarea prinilor la ndeplinirea muncilor casnice, ctigul banilor de
buzunar dup orele colare sau n timpul vacanelor.
De menionat c Convenia OIM nr.182 nu revizuiete i nici nu nlocuiete Convenia
OIM nr. 138 care rmne la baza aciunilor ntreprinse la nivel naional i internaional n vederea
desfiinrii muncii copiilor [188, p. 12]. Aceste dou tratate se completeaz reciproc: Convenia
nr.182 se focuseaz pe cele mai grave forme ale muncii copilului, n timp ce Convenia nr.138 i
fixeaz drept scop de baz desfiinarea efectiv a muncii copilului i prevede msurile ce
urmeaz a fi ntreprinse n vederea fixriii standardelor privind vrsta minim de angajare n
cmpul muncii.
Cu toate acestea, n ce privete, n special, munca copiilor, de subliniat faptul c adoptarea
Conveniei nr. 182 a dus la o serie de rezultate fr precedent. Printre acestea se numr
formarea unui consens cu privire la un nucleu comun n materia muncii copiilor la nivel global i
revitalizarea activitilor OIM din domeniu. Convenia nr. 182 a fost adoptat n unanimitate i a
fost ratificat foarte rapid de aproape toi membrii OIM (n present 180 state [275]).
Concomitent, procesul de ratificare a Conveniei nr. 182 a generat un interes rennoit pentru
Convenia nr. 138, care a primit, la rndul su, un numr substanial de ratificri (n present 168
de state [276] ).
n vederea atingerii scopului fixat n Recomandarea OIM nr. 190 - care prevede n mod
clar c informaii detaliate i date statisice privind natura i amploarea muncii copiilor ar trebui
s fie elaborate i actualizate pentru a servi ca baz pentru stabilirea prioritilor de aciune la
nivel naional pentru eliminarea muncii copilului OIM a nfiinat n 1998 SIMPOC,
unitatea statistic a IPEC.

70
Astfel, estimrile SIMPOC dezvluie n perioada 2000-2004 o scdere considerabil a
muncii copilului la nivel global: n 2004 erau 190,7 mln. de copii economic activi cu vrsta de 5-
14 ani, dintre care 165,8 mln ar putea fi clasificai ca i copii care muncesc i 74,4 mln angajai
n munci periculoase. Patru ani mai devreme numrul de copii economic activi era estimat la 211
mln dintre care 186,3 mln erau copii care muncesc i 111,3 mln angajai n munci periculoase
[185, p. 12]. Aceste cifre atest impactul pozitiv al Conveniei OIM nr.182 intrat n vigoare n
2000. Astzi, chiar dac tendina de reducere a muncii copiilor este pozitiv, cu prere de ru,
mai este mult de lucru la acest capitol, estimrile ulterioare ale SIMPOC atestnd 264 mln de
copii cu vrsta de 5-17 ani implicai n activiti economice n anul 2012 [119, p. vii].

2.2.4 Eliminarea discriminrii la angajare i ocupare


Conceptele de nediscriminare i oportunitate egal au fost timp de decenii o parte a
principiilor-cheie ale comunitii internaionale. Consacrate n numeroase instrumente
internaionale, inclusiv conveniile Organizaiei Naiunilor Unite i ale Organizaiei
Internaionale a Muncii, aceste concepte i au originea n principiile universale ale drepturilor
omului i n libertile fundamentale.
Discriminarea la locul de munc este prezent n toate societile i n toate sectoarele i se
manifest n diverse moduri. Acestea includ accesul la locuri de munc i la anumite ocupaii,
precum i accesul la formare, ndrumare i sprijin profesional. Mai mult, discriminarea n situaii
legate de munc poate aprea cu privire la termenii i condiiile de ocupare a forei de munc,
cum ar fi remuneraia, orele de de munc i de odihn, concediile pltite, concediul de
maternitate, stabilitatea locului de munc, avansarea, securitatea social, sntatea i sigurana la
locul de munc. Discriminarea, de asemenea, poate s survin prin hruire i victimizare. n
plus, este important de subliniat faptul c munca contribuie la perpetuarea discriminrii femeilor,
minoritilor etnice, lucrtorilor migrani etc.
Exist o serie de instrumente internaionale bine stabilite cu privire la discriminarea la
locul de munc. Unele au existat mai bine de cincizeci de ani, n timp ce altele au evoluat mai
recent, ca rspuns la problemele noi i emergente. OIM instituie obligaii pentru state s ia
msuri pentru a elimina discriminarea la angajare i ocupare i s promoveze egalitatea de anse
i de tratament.
n afar de Constituia sa, OIM are un numr mare de instrumente privind discriminarea n
sfera muncii, prima fiind o rezoluie datnd din 1938. Aceast rezoluie, inspirat din art.41, al. 8
din Constituia OIM invit statele-membre "s aplice principiul egalitii de tratament pentru toi
lucrtorii care locuiesc pe teritoriul lor i s renune la orice msur excepional care ar tinde, n

71
special, s stabileasc o discriminare mpotriva lucrtorilor care aparin unor rase sau religii
pentru admiterea lor la locuri de munc publice i private [251, p. 692]."
Aciunea OIM privind discriminarea a evoluat n mod cert n secolul trecut. La nceput,
organizaia a ncercat s acorde o oarecare protecie unor grupuri, interzicnd, limitnd sau
stabilind unele msuri speciale pentru anumite activiti (de exemplu, legifernd munca de noapte
a femeilor). Aceast abordare s-a transformat treptat ntr-o promovare a egalitii ntre anumite
grupuri (de exemplu, ntre brbai i femei) [247, p. 108].
Prima convenie de aplicabilitate general a OIM care abordeaz discriminarea, i prima
care abordeaz egalitatea ntre brbai i femei este Convenia nr. 100 privind egalitatea de
remunerare a minii de lucru masculin i a minii de lucru feminin, pentru o munc de valoare
egal [25], care n prezent a ntrunit 177 de ratificri [277].
Convenia nr. 100, fiind foarte succint, are ca scop promovarea egalitii de remunerare
pentru brbai i femei pentru munc de valoare egal (art. 2, par. 1). Aplicndu-se att brbailor
ct i femeilor, aceast convenie are ca i scop specific de a aborda discriminarea mpotriva
femeilor n materie de remuneraii. Convenia nr. 100 se aplic oricrei munci, realizate n orice
domeniu [237, par. 18]. Nu se pune problema, n conformitate cu Convenia nr.100 de a promova
o munc egal pentru un salariu egal, dar o munc de valoare egal pentru un salariu egal,
femeile ocupnd deseori de locuri de munc diferite de cele deinute de brbai. Convenia nr.
100 nu definete n mod direct un loc de munc de "valoare egal", dar ofer unele indicaii
asupra sensului atribuit: pe de o parte, remuneraia trebuie s fie acordat fr vreo discriminare
pe criterii de sex (art. 1, b) i, pe de alt parte, evaluarea muncii ar trebui s fie fcut "pe baza
lucrrilor efectuate" (art. 3, par. 1).
Obligaiile din Convenia nr.100 sunt exprimate n mod clar: orice stat-parte care
influeneaz stabilirea ratelor salariale trebuie s asigure aplicarea acesteia. Printre mijloacele de
punere n aplicare utilizate de state sunt: inspecia muncii, nfiinarea unor organe administrative
specializate responsabile de monitorizare, pentru a asigura sau a promova punerea n aplicare a
principiului egalitii de remunerare i a interpretrii judiciare a principiului de ctre instanele
judectoreti [247, p. 110]. n cele din urm, art. 4 prevede necesitatea de a colabora cu
organizaiile patronale i sindicale interesate, n scopul de a pune n aplicare la Convenia nr.
100. O lacun n acest sens este faptul c obligaia de a colabora nu este specificat: membrii
vor colabora "n modul cel mai potrivit" (art.4).
Convenia OIM nr.100 este ferm n ceea ce privete scopul su a elimina diferenele
nejustificate ntre salariile brbailor i femeilor - dar rmne flexibil n ce privete punerea sa n
aplicare. Nu este impus nici o recomandare de sancionare, vreun mecanism pentru reclamaii
sau inspecia muncii, modalitile de asigurare i de promovare a principiului su fiind lsate la
72
latitudinea statelor. Dificultile aplicrii Conveniei nr. 100 provin dintr-o lips de nelegere a
principiului su, dar, de asemenea, i din faptul c o form a discriminrii nu este niciodat
izolat de cellalte.
n 1958, a fost adoptat cea de a doua Convenie fundamental a OIM privind
discriminarea: Convenia nr.111 privind discriminarea n domeniul ocuprii forei de munc i
exercitrii profesiei [28], tratat care aplic n domeniul muncii principiile generale de egalitate,
demnitate i libertate din cadrul Declaraiei Universale a Drepturilor Omului [247, p. 109]. Spre
deosbire de DUDO, Convenia nr. 111 a definit discriminarea i a servit ca punct de plecare
pentru dezvoltarea altor instrumente n materia discriminrii. Aceast convenie este primul
instrument al OIM de aplicare larg privind eliminarea tratamentului inegal i promovarea
inegalitii de anse.
Termenul "discriminare" este definit de Convenia nr.111 ca orice difereniere, excludere
sau preferin ntemeiat pe ras, culoare, sex, religie, convingeri politice, ascenden naional
sau origine social, care are ca efect s suprime sau s tirbeasc egalitatea de posibiliti sau de
tratament n materie de ocupare a forei de munc i de exercitare a profesiei(art. 1, p.1, a).
Aceast definiie include trei aspecte: un element de fapt existena unei deosebiri, unei
exclusiuni sau a unei preferine rezultnd dintr-o aciune sau omisiune care constituie diferena
de tratament, un motiv care provoac diferena de tratament i un rezultat obiectiv al acestei
diferene de tratament: distrugerea sau alterarea egalitii de anse i de tratament [247, p. 113].
Cele apte criterii de discriminare enumerate n p. a al art.1 din Convenia nr. 111 nu
sunt unicile. Par. b al aceluiai articol adaug c termenul discriminare presupune orice alt
difereniere, excludere sau preferin avnd ca efect suprimarea sau tirbirea egalitii de
posibiliti sau de tratament n materie de ocupare a forei de munc i exercitare a profesiei, care
ar putea fi specificat de ctre statul-membru interesat dup consultarea organizaiilor
reprezentative ale celor care angajeaz i a organizaiilor lucrtorilor, dac acestea exist,
precum i a altor organisme competente.
Cu toate acestea, pn n present, nici un temei suplimentar de discriminare a fost
specificat, dei multe motive, altele dect cele prevzute n Convenia nr.111 sunt adesea incluse
n legislaia sau practicile naionale. Astfel, Comitetul de experi a observat c statele au ales ca
i motive interzise de discriminare: limba, vrsta, handicapul, afilierea sau nu la un sindicat,
acuzaiile i condamnrile penale, cazierul judiciar, statutul de persoan graiat, nivelul de
educaie, locul naterii, filiaia legitim sau nelegitim, orientarea sexual, starea de sntate
fizic sau psihic, istoricul medical, legturile de rudenie cu ali lucrtori n cadrul companiei,
accentul, aspectul fizic, statutul n ce privete asistena public, ereditatea celular sau de snge
atipic etc [238, par. 65].
73
Convenia nr. 111 acoper toi lucrtorii: naionali sau nu, angajai sau independeni, activi
n sectorul public sau privat, i se refer la discriminarea ce decurge din lege sau practic, direct
sau indirect [92, p. 258]. Convenia nr. 111 se aplic n egal msur tuturor - naionalilor i
migranilor. Cu toate acestea, ea nu include ca un criteriu de discriminare faptul de a avea o alt
cetenie. Problema discriminrii bazate pe aceeai naionalitate este tratat de Recomandarea
OIM nr. 111 n art.8, care se refer la Convenia OIM nr. 97 din 1949 cu privire la migraia n
scop de angajare [23]. Conceptul de ascenden naional n Convenia nr. 111 vizeaz mai
mult distinciile care se pot face ntre naionali n funcie de locul de nastere a lor, de ascendena
lor sau de originea strin, i nu cele ntre cetenii statului n cauz i persoanele de alt
cetenie. Prin urmare, aceasta se aplic persoanelor care au fost naturalizate sau sunt
descendeni ai persoanelor naturalizate [247, p. 115].
Convenia nr. 111 conine trei excepii. n primul rnd, se prevede c nu sunt considerate
discriminri msurile ce afecteaz individual o persoan banuit n mod legitim c desfaoar o
activitate care prejudiciaz securitatea statului sau n privina creia s-a stabilit c desfaoar n
fapt aceast activitate, cu condiia c persoana n cauz s aib dreptul s apeleze la o instan
competent conform practicii naionale (art.4). A doua excepie consacrat n textul Conveniei
precizeaz c nu constituie discriminare diferenierile, excluderile sau preferinele intemeiate pe
calificrile cerute pentru o anumit ocupaie (art.1, p.2). Acest paragraf constituie o excepie de
la principiul general al Conveniei i trebuie s fie interpretat n mod strict.
Cea de a treia excepie constituie msurile speciale de protecie sau de asisten. Mai muli
termeni sunt folosii n legislaia naional pentru a desemna aceste "msuri speciale" - cum ar fi
msuri de aciune pozitiv, msuri prefereniale, discriminare pozitiv sau msuri de echitate n
materie de angajare - i valoarea lor juridic este nu ntotdeauna precizat, n pofida claritii n
acest sens a Conveniei nr.111 i altor instrumente internaionale i regionale [143, p. 247-248].
Msurile speciale de protecie sau asisten prevzute n alte instrumente adoptate de ctre
OIM (art. 5, p.1) sau msuri speciale destinate s in seama de nevoile deosebite ale
persoanelor fa de care o protecie sau o asisten special este recunoscut n mod general ca
necesar datorit sexului, vrstei, invaliditii, sarcinilor familiale sau nivelului social ori
cultural desemnate ca non-discriminare dup consultarea organizaiilor reprezentative ale celor
care angajeaz i a organizaiilor lucrtorilor (art.5, p.2) nu sunt discriminatorii. Astfel, msurile
de protecie destinate femeilor, persoanelor cu handicap sau popoarelor indigene, de exemplu, nu
sunt discriminatorii.
Convenia OIM nr.111 este un tratat "parial de promovare", care nu solicit s nu existe
nici o discriminare n statul care a ratificat-o - aceasta, din pcate, ar fi utopic - dar care solicit
ca statul s fac eforturi serioase pentru a le elimina.
74
OIM, de asemenea, a adoptat numeroase rezoluii i declaraii privind discriminarea la
locul de munc. Aici se numr, spre exemplu, Declaraia din 1975 privind egalitatea de anse i
de tratament a lucrtoarelor, care a completat Convenia nr. 100, Declaraia cu privire la
companiile multinaionale, Declaraiile din 1964 i 1981 privind apartheidul, precum i Rezoluia
din 2004 privind promovarea egalitii de gen, egalitii de remunerare i protecia maternitii
[278].
n egal msur, i alte tratate internaionale, adoptate att n cadrul OIM, ct i n afara
acestei organizaii - nondiscriminarea fiind un principiu al dreptului internaional general,
abordeaz problema egalitii n sfera relaiilor de munc. Cu titlu de exemplu, menionm
Convenia OIM nr. 183 din 2000 privind revizuirea Conveniei (revizuit) asupra proteciei
maternitii din 1952 [41] care solicit statelor-membre s adopte msuri pentru a proteja starea
de sntate a gravidelor i femeilor care alpteaz la locul de munc. Statele-pri sunt obligate,
de asemenea, s asigure ca maternitatea s nu devin o surs a discriminrii n relaiile de munc,
incluznd angajarea i protecia contra concedierii.
De asemenea, Convenia OIM nr. 156 din 1981 privind egalitatea de anse i tratament
egal pentru lucrtorii brbai i femei: lucrtorii cu responsabiliti familiale [37] are drept scop
promovarea egalitii de anse i tratament ntre brbai i femei muncitori cu responsabiliti
familiale i ali lucrtori care nu au asemenea responsabiliti. n scopul crerii unei egaliti
efective, statele-membre trebuie s elaboreze un obiectiv al politicii naionale pentru a permite
lucrtorilor cu familii s se angajeze n munc fr discriminare i, n msura n care este posibil,
fr o stare de conflict ntre munca lor i responsabilitile familiale.
Alte tratate internaionale elaborate n cadrul ONU, cum ar fi Pactul Internaional din
1966 cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, Convenia internaional din 1965
cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial, Convenia Internaional din
1990 cu privire la protecia drepturilor lucrtorilor migrani i ai membrilor familiilor acestora,
Convenia internaional din 1979 cu privire la eliminarea discriminrii contra femeilor etc.
Ultimul tratat, n afar de enumerarea drepturilor egale de care femeile ar trebui s se bucure la
locul de munc, consacr paii pe care guvernul ar trebui s-i ntreprind pentru a preveni
discriminarea femeilor pe motive de cstorie sau maternitate i s le asigure dreptul efectiv la
munc.
Un pas important n materia eliminrii discriminrii a ncercat s fie fcut n cadrul OIM n
1996 cnd Comitetul de experi a propus elaborarea unui protocol adiional la Convenia OIM nr.
111 care ar extinde prevederile acesteia, adugnd noi motive de discriminare i armonizarea cu
alte instrumente internaionale. Comitetul a dorit includerea diverselor criterii de discriminare,

75
cum ar fi afilierea la sindicate, vrsta, starea civil, starea de sntate, averea, handicapul, limba,
naionalitatea, orientarea sexual i responsabilitile familiale.
Acest protocol ar fi putut impune, de asemenea, sarcina probei pe angajator, mai degrab
dect pe victimele discriminrii. ntrebarea privind adoptarea eventual a unui astfel de protocol
a fost pus pe ordinea de zi a Conferinei Internaionale a Muncii din 1999, dar nu a primit
sprijinul necesar att din partea angajatorilor - care s-au opus oricrei inversri a sarcinii probei,
ct i din partea unor state. Astfel, propunerea Comitetului de experi a fost, prin urmare,
abandonat n 2003. Un astfel de instrument ar fi reflectat un progres clar n dreptul
internaional, ns, fr o prevedere cu privire la inversarea sarcinii probei, ar fi rmas o
cochilie goal pentru lucrtori.

2.3 Abordri multilaterale ale drepturilor fundamentale la munc: relaia


acordurilor comerciale cu standardele internaionale de munc
nc de la sfritul Rundei Uruguay problema legturii dintre comerul internaional i
standardele fundamentale de munc a devenit un element central al agendei politice i a generat
opinii difereniate ntre statele dezvoltate i statele n curs de dezvoltare.
De fapt, legtura dintre standardele comerciale i cele de munc este de lung durat. n
1906 a fost adoptat un tratat internaional care interzicea comerul i fabricarea chibriturilor cu
utilizarea fosforului alb din cauza pericolului pe care-l prezenta pentru lucrtorii din aceast
industrie [223, p.3]. Astzi nou este apelul de a instituionaliza o astfel de noiune n cadrul OMC
pentru a oferi n mod explicit o clauz social bazat pe legtura dintre comer i drepturile la
munc, cu posibilitatea sancionrii statelor care nu respect aceste drepturi.
Conform unor opinii doctrinare, legtura implic c accesul statului la pieele externe
trebuie s fie condiionat ntr-un fel cu privire la acceptabilitatea standardelor interne de munc
ale acelui stat [176, p. 270]. O clauz social tipic de acest gen face posibil restricionarea sau
oprirea importului sau a importului preferenial de produse originale n state, industrii sau firme,
n cazurile n care condiiile de munc nu corespund anumitor standarde minime. Prin urmare,
dimensiunea obligatorie a acestei idei ar putea fi rezumat la dou fraze: n primul rnd, toate
statele angajate n comerul internaional ar trebui s aib o obligaie legal, care s nu se bazeze
pe ratificarea anumitor convenii, de a respecta anumite drepturi ale muncitorilor; ntr-al doilea
rnd, aceast obligaie ar trebui s fie executorie prin anumite sanciuni de ordin comercial [176,
p. 273].
Articolul 7 din Carta de la Havana din 1948 privind crearea Organizaiei Mondiale a
Comerului, care nu a intrat niciodat n vigoare, deja la acel moment instituia o legtur dintre
comer i meninerea standardelor de munc, prevznd c Membrii recunosc c ...... toate rile
76
au un interes comun n realizarea i meninerea standardelor de munc echitabile legate de
productivitate, i, astfel, n mbuntirea salariilor i condiiilor de munc aa cum
productivitatea poate permite. Membrii recunosc c condiiile de munc abuzive, n special n
producia pentru export, creeaz dificulti n comerul internaional i, prin urmare promovarea
oricror aciuni poate fi adecvat i fezabil pentru a elimina astfel de condiii pe teritoriul lor
[200, p. 4] .
Carta de la Havana nu a fost ratificat de ctre membri, astfel, aceast problem a rmas
latent n cadrul sistemului GATT. Totui, GATT include unele excepii generale care au
tendina de a fi de strict interpretate. n temeiul art. 20, de exemplu, statele-pri pot s restring
importul de produse dac acestea sunt produse prin munca n nchisori, contrare bunelor
moravuri publice sau sntii, sau pun n pericol viaa sau sntatea uman, animalele sau
plantele [209, p. 85]. Astzi, n situaia cnd munca n nchisori este interpretat ca fiind munc
forat, se demonstreaz c problema aceasta nu este nou, fiind cel mult pasiv n cadrul
sistemului GATT.
Runda Uruguay de negocieri comerciale multilaterale care a nceput n 1986 i a durat pn
n 1994, a marcat un punct important de includere a problemelor mai largi, cum ar fi proprietatea
intelectual, msurile de investiii legate de comer, precum i comerul cu servicii n cadrul
Agendei GATT. Multe dintre instrumentele Rundei Uruguay sunt administrate de noua
Organizaie Mondial a Comerului (OMC) nfiinat la 1 ianuarie 1995.
Summit-ul OMC din Singapore din 1996, a discutat, printre alte chestiuni; punerea n
aplicare a clauzei sociale. Propunerile pentru o clauz social n cadrul OMC au fost sprijinite de
ctre guvernele din SUA, Frana, Belgia, Mexic, Olanda, Parlamentul European, guvernele
scandinave, i organizaiile sindicale internaionale de vrf. SUA i Uniunea European, n
special, au dorit s extind agenda OMC pentru a include standardele de munc, precum i
politica n domeniul concurenei i a corupiei [209, p. 86].
Cele mai multe guverne din sud (G77) se opun oricrei legturi dintre comer i
standardele de munc, din teama de a-i pierde avantajul comparativ al costurilor reduse pentru
fora de munc i rile nordice, folosind clauza social ca un potecionism deghizat, susinnd c
ridicarea standardelor de munc este o problem de dezvoltare [118, p. 6]. Se menioneaz c, n
orice caz, clauza social n cadrul OMC este un mod greit de a proteja drepturile lucrtorilor,
aceasta oferind mai mult putere unui club select care este controlat de cei care doresc s
exploateze.
Statele i sindicatele din nord, pe de alt parte se tem de dumpingul social i de
concurena neloial din partea naiunilor mai puin industrializate, care afecteaz cel mai puternic
muncitorii necalificai din nord [118, p. 6].
77
Existau, de asemenea, ngrijorri c globalizarea va duce standardele de munc n jos, att
n Sud, ct i n Nord. Luarea n considerarea a dimensiunii muncii n cadrul liberalizrii
comerului, ar putea probabil ajuta la susinerea suportului public pentru OMC, cu condiia c
aceasta se dovedete a fi corect i echitabil.
Un compromis ntre susintorii i adversarii clauzei sociale a rezultat prin includerea
urmtorului alineat n par. 4 al Declaraiei Ministeriale de la finalul Summitului OMC de la
Singapore: Ne rennoim angajamentul nostru de a respecta standardele fundamentale de munc
recunoscute la nivel internaional. Organizaia Internaional a Muncii este organismul
competent s stabileasc i s se ocupe de aceste standarde, i afirmm sprijinul nostru pentru
activitatea sa n promovarea acestora. Noi credem c creterea economic i dezvoltarea
stimulat de creterea comerului i liberalizarea comerului contribuie la promovarea acestor
standarde. Respingem utilizarea standardelor de munc n scopuri protecioniste, i suntem de
acord c avantajul comparativ al statelor n curs de dezvoltare, n special statele cu salarii mici,
nu trebuie n nici un fel s fie pus n discuie. n acest sens, observm c secretariatele OMC i
OIM vor continua colaborarea lor existent [196].
Declaraia din 1996 de la Singapore a adus dou inovaii importante: n primul rnd, a
menionat oficial legtura dintre standardele de munc i comerul internaional n documentele
OMC i, n al doilea rnd, statele-membre au convenit asupra suportului clar pentru standardele
fundamentale de munc ca o parte compenent a calitii de membru al OMC.
n plus, Declaraia de la Singapore evideniaz urmtoarele aspecte importante:
- se respinge utilizarea standardelor de munc n scop protecionist, aceasta fiind o msur
de siguran foarte important pentru sistemul comercial multilateral, n special pentru
statele n curs de dezvoltare;
- se sublinaz faptul c anume OIM este autoritatea competent s stabileasc i s se
preocupe de standardele de munc;
- nu a existat nici autorizaie n text pentru orice nou lucrare la aceast tem;
- se consacr expres continuarea colaborrii existente a secretariatelor OIM i OMC, i
colaborarea cu multe alte organizaii interguvernamentale. Colaborarea existent a
respectat pe deplin mandatele corespunztoare i separate ale celor dou organizaii.
n literatura de specialitate unii doctrinari au formulat definiii ale clauzei sociale. Astfel,
n conformitate cu definiia dat de cecettorul Van Liemt, o clauz social are drept scop
mbuntirea condiiilor de munc n statele exportatoare, permind sanciuni care trebuie
aplicate contra exportatorilor care nu respect un minimum de standarde [223, p. 5]. Scopul
perceput al clauzei sociale este de a restriciona sau opri importul sau importul preferenial al
produselor din rile n care standardele de munc sunt relativ inferioare, adic n raport cu
78
anumite standarde minime. Potrivit lui G. Hansson, productorii " care nu sunt n conformitate
cu cerinele minime trebuie s aleag ntre o modificare a condiiilor de munc sau riscul de a fi
confruntat cu creterea barierelor comerciale n pieele lor de export" [137, p. 7].
Definiiile menionate mai sus i consecina (de a nu adera la) clauzei sociale demonstreaz
n mod clar c condiionalitatea este un aspect esenial al dezbaterii asupra clauzei sociale.
Acum condiionalitatea poate fi abordat n dou modaliti diferite att pozitiv, ct i
negativ. n primul sens, dac o parte ndeplinete anumite standarde de munc minime sau
compileaz cu anumite cerine minime este recompensat prin acordarea unui tratament favorabil.
Pe de alt parte, condiionalitatea negativ nseamn impunerea de sanciuni mpotriva prii
care nu respect anumite standarde minime.
Cu toate acestea, "principiul condiionalitii" contravine principiului tratamentului clauzei
naiunii celei mai favorizate stabilit de ctre GATT, n conformitate cu care nu trebuie s existe
discriminare ntre statele membre n materie de comer internaional cu bunuri i servicii. Prin
urmare, n conformitate cu practica GATT, ara importatoare poate aplica unele condiionaliti
n materie de importuri (cu privire la standardele de munc), n cadrul unui sistem generalizat de
preferin (SGP).
La nivel juridic internaional "clauza social" se refer la corelarea comerului cu
standardele de munc larg acceptate cuprinse n cinci drepturi fundamentale de munc -
libertatea de asociere, dreptul la negociere colectiv, abolirea muncii forate, abolirea muncii
copiilor i nondiscriminarea la angajare i ocupare, consacrate n conveniile OIM pe care le-am
examinat n compartimentele anterioare ale prezentei lucrri. Dar n discursul public obinuit,
"clauza social" include, de obicei mai mult dect acestea drepturi minime de baz. Aceasta
ntruchipeaz, de asemenea, aa standarde de munc, cum ar fi salariul minim, limitarea duratei
de lucru, precum i sntatea i sigurana la locul de munc [98, p. 1012], consacrate, spre
exemplu, n Convenia OIM nr. 155 din 1981 [36] i n Convenia OIM nr. 131 din 1970 [32].
Cele mai puternice argumente n favoarea unei clauze sociale legate de comer se bazeaz
pe universalitatea i indivizibilitatea standardelor internaionale privind drepturile omului,
precum i pe necesitatea promovrii unei mai bune respectri a acestor standarde. nclcri ale
drepturilor omului legate de comer pot include activiti economice duntoare mediului care
amenin comunitile locale, strmutarea forat, exploatarea muncii copilului, restricii asupra
libertii de asociere i negocierilor colective etc.
Aspectul politic pentru clauza social se bazeaz pe argumentul c o clauz social
multilateral acceptat ar consolida sistemul comercial multilateral prin rezultarea de aciuni
unilaterale, precum i prin apariia unor clauze sociale bilaterale sau regionale. Mai mult dect
att, din punct de vedere al drepturilor sindicale, s-a susinut c o dispoziie minim pentru clauze
79
sociale ar spori liberalizarea comerului internaional (ar aciona ca un fel de reea de
siguran) [200, p.7].
Un argument al acelora care solicit legturi structurate ntre comer i standardele de
munc este recurgerea potenial la mecanismul oficial de soluionare a litigiilor al OMC, care
contrasteaz cu absena procedurilor comparabile de executare n cadrul Organizaiei
Internaionale a Muncii [213, p. 3].
Considerm c, dei este adevrat c OMC are capacitatea unor proceduri de executare
oficiale n cadrul mecanismului su de soluionare a diferendelor i c procesele OIM sunt mai
puin stridente i obligatorii, o mare parte din efort i resurse sunt cerute de guverne n ce
privete procesele de supraveghere ale OIM (de exemplu, Comitetul privind libertatea de
asociere i Comitetele de aplicare a standardelor OIM), care nu trebuie subestimate.
Acordurile comerciale cu dispoziii n materie de munc au sporit considerabil n ultimele
dou decenii, de la 4 n 1995 la 21 n 2005. Pn n iunie 2013, din 248 de acorduri comerciale n
vigoare i notificate la OMC, 58 conineau prevederi n materie de munc [279]. Dei dispoziiile
n materie de munc tind s fie concentrate n acorduri comerciale Nord-Sud, exist o tendin
modest dar n cretere de integrare a dispoziiilor de munc n acordurile comerciale ntre
statele n dezvoltare i emergente (acorduri comerciale Sud-Sud) [201, p. 1].
Din aproximativ 190 de state - pri la acorduri comerciale, aproximativ 120 sunt pri la
acordurile comerciale care includ dispoziii n materie de munc. Majoritatea dispoziiilor de
munc se concentreaz pe cooperare i monitorizare (elemente de promovare), n timp ce numai
dou cincimi conin, de asemenea, elemente condiionale, care leag respectarea standardelor de
munc de consecinele economice [201, p. 9].
Prima referin major n ce privete acordurile comerciale care conin clauze sociale ar
trebui s o facem la Acordul nord-american de cooperare n domeniul muncii (NAALC) [214],
care a fost negociat ca un acord parte la Acordul Nord-American de Comer Liber (NAFTA) i a
intrat n vigoare la 1 ianuarie 1994. NAALC include trimiteri la unspreceze principii
fundamentale de munc, invitnd toate trei guverne (Mexic, SUA i Canada) s mbunteasc
performana n ce privete toate aceste drepturi i standarde. Acest acord a fost anunat la acea
vreme ca fiind unul istoric.
Acordul Nord-American de cooperare n domeniul muncii (NAALC), n paralel cu
acordurile de liber schimb, stabilete urmtoarele obiective: a) mbuntirea condiiilor de
munc i a standardelor de via; b) s promoveze n cea mai mare msur principiile de munc
prevzute n Anexa 1; c) s stimuleze cooperarea pentru promovarea inovrii, n ce privete
productivitatea i creterea calitii; d) s ncurajeze publicarea i schimbul de informaii,
dezvoltarea i coordonarea statisticilor, precum i studii comune pentru promovarea nelegerii
80
reciproc avantajoase a legilor i instituiilor n materia muncii pe teritoriul fiecruia dintre
semnatari, e) s continue cooperarea n materia muncii n scopul beneficiului reciproc; f) s
promoveze respectarea i aplicarea efectiv a legislaiei muncii n fiecare dintre rile semnatare
i g) s promoveze transparena n administrarea legislaiei muncii.
La rndul su, Anexa 1 la NAALC a stabilit urmtoarele principii de munc care urmeaz
s fie promovate de legislaia intern a fiecrei ri: libertatea de asociere i protecia dreptului de
a organiza, dreptul la negociere colectiv, dreptul la grev, interdicia muncii forate, restriciile
privind munca copilului, standarde minime pentru condiiile de munc, eliminarea discriminrii
n ocuparea forei de munc, remunerarea egal pentru brbai i femei, prevenirea accidentelor
la locul de munc i a bolilor profesionale, despgubiri n caz de accidente de munc i boli
profesionale, i protecia lucrtorilor migrani [162, p. 7-8].
Cu toate acestea, de menionat c NAALC nu stabilete un set de drepturi i standarde
internaionale de munc, dar angajeaz n special semnatarii s pun n aplicare legislaia lor
naional a muncii, prevznd c "Fiecare parte va promova respectarea i punerea n aplicare
n mod eficient a dreptului naional al muncii prin aciuni guvernamentale corespunztoare"
[213, p. 5].Totui, nu exist nici o obligaie executorie de a face acest lucru i, de fapt, prilor la
NAALC nu le este interzis n mod explicit slbirea legislaiilor lor de munc.
Dup acordul NAFTA, dispoziii speciale privind drepturile de munc au fost incluse n
cteva acorduri negociate de ctre SUA i mai multe dispoziii generale, de asemenea, au fost
incluse n acordurile Uniunii Europene (UE). Cele mai multe prevederi din acordurile comerciale
ncheiate de ctre SUA sunt limitate n mod efectiv la angajamentul prilor de a pune n aplicare
legislaia naional a muncii (acordurile comerciale cu Chile, Singapore, Australia, Maroc,
Bahrain, Oman, Republica Dominican i Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Peru,
Columbia, Panama i Coreea) [195, p. 5]. Cu toate acestea, exist excepii notabile n unele
acorduri - i anume n acordurile comerciale dintre SUA i Cambodjia i SUA i Iordania - care
ar putea servi ca exemplu pentru viitoarele dispoziii privind drepturile de munc.
n Acordul din 2000 privind Zona de Liber Schimb dintre SUA i Iordania [218], aspectele
de munc au fost abordate n cadrul unei clauze suplimentare din art.6 care apare pentru prima
dat ca un angajament de a respecta Declaraia OIM din 1998 i de a include aceste principii n
legislaia naional, protejndu-le prin mijloace juridice interne. A fost introdus, de asemenea o
clauz non-derogatorie ca i un angajament care ncearc s asigure c standardele de munc
sunt compatibile cu drepturile muncitorilor recunoscute la nivel internaional (nelese ca fiind
dreptul la asociere, dreptul de organizare, dreptul la negocieri colective, interdicia muncii
forate, munca copiilor i condiii acceptabile de munc cu salarii minime, orele de lucru,
sntatea i securitatea muncii) [162, p. 9].
81
Totui, cea mai important realizare a SUA n cadrul acestor negocieri a fost supunerea
problemelor de munc acelorai proceduri de reglementare a diferendelor ca i cele negociate
pentru problemele comerciale (art.17) [218].
Un alt experiment dezvoltat de SUA i Cambodjia n 1998 a constat ntr-un Acord de
Textile [280] care definete cote de import pentru textile din Cambodjia spre SUA, pe baza
certificrii prealabile de ctre OIM a respectrii standardelor fundamentale de munc. A existat o
dezbatere n legtur cu faptul dac OIM ar putea accede la astfel de cereri dar n cele din urm
ndoielile au fost spulberate i OIM a fost de acord s participle la proiect [162, p. 16].
Pe bun dreptate, acordurile comerciale bilaterale i regionale au realizat mai multe
progrese n corelarea standardelor de munc cu prevederile comerului dect acordurile
multilaterale. Considerm c aceasta se datoreaz n primul rnd faptului c acordurile
comerciale bilaterale au avantajul de a reduce costurile de negociere i de punere n aplicare prin
limitarea numrului de pri implicate.
n afar de SUA, Uniunea European este deosebit de activ n acest domeniu i n mod
explicit afirm c Comisia European "... ncearc s promoveze legtura dintre comer i
dezvoltare social (n afara Runda Doha pentru dezvoltare), n diverse moduri [137, p. 11]."
O analiz a coninutului diferitelor prevederi privind drepturile de munc subliniaz, de
asemenea, diferene eseniale n dispoziiile privind drepturile de munc negociate de europeni i
americani. La general vorbind, n acordurile bilaterale ale UE, accentul este, mai degrab, pus pe
drepturile omului, problemele de dezvoltare, cooperarea tehnic i dialogul politic, dect pe
dispoziii specifice i executorii n domeniul drepturilor de munc. De exemplu, Acordul UE de
la Cotonou [2] evideniaz drepturile omului ca o condiie esenial pentru cooperare. Cu toate
acestea, nu exist nici o meniune specific a standardelor de munc, cu excepia unei reafirmri
n art.50 a angajamentelor membrilor OIM.
Totui, n conformitate cu art.50 al Acordului UE din 2000 de la Cotonou, la rubrica
Comer i Standardele de munc, prile la Acord i reafirm angajamentul fa de standardele
fundamentale de munc recunoscute la nivel internaional, astfel cum sunt definite n conveniile
relevante ale OIM, n special libertatea de asociere i la dreptul la negocieri colective, eliminarea
celor mai grave forme ale muncii copilului, eliminarea muncii forate i non-discriminarea n
ocuparea forei de munc. n acelai timp, acetea afirm c standardele de munca nu vor fi
utilizate n scopuri protecioniste. Printre altele, prile convin s coopereze n probleme de
munc i s fac schimb de informaii cu privire la probleme de reglementare i respectare a
legislaiei.
Acordul dintre UE i Africa de Sud din 1999 [83] - proiectat pentru a realiza un comer
liber n termen de 12 ani - include o trimitere la standardele de munc fundamentale ale OIM,
82
dar nu conine specificaii suplimentare privind punerea n aplicare sau executare. Acordul de
liber schimb UE-Chile din 2003 [84] este mai specific pe probleme de munc, n plus fa de
trimiterea general la drepturile omului include, de asemenea, un capitol social, care se refer la
standardele fundamentale de munc ale OIM. Cu toate acestea, de menionat c, capitolul social
nu include libertatea de asociere i de negociere colectiv.
Prevederi mai progresiste n domeniu se regsesc n Acordul de Asociere dintre Uniunea
European i Republica Moldova din 2014 [1], care n art. 365 intitulat Standarde i acorduri
multilaterale n domeniul muncii stipuleaz c prile recunosc c ocuparea integral i
productiv a forei de munc i munca decent pentru toi sunt elemente-cheie ale gestionrii
globalizrii i i reafirm angajamentul de a promova dezvoltarea comerului internaional astfel
nct s contribuie la ocuparea integral i productiv a forei de munc i la o munc decent
pentru toi. n acest context, prile se angajeaz s se consulte i s coopereze, dup caz, cu
privire la aspectele comerciale de interes comun legate de munc (al.1, art. 365). Concomitent,
al. 2 al aceluiai articol prevede c n conformitate cu obligaiile care le revin n calitate de
membrii ai OIM i cu Declaraia OIM cu privire la principiile i drepturile fundamentale la locul
de munc i continuarea acesteia din 1998, prile se angajeaz s respecte, s promoveze i s
pun n aplicare n legislaia i practicile lor, pe ntregul lor teritoriu, standardele fundamentale
de munc recunoscute la nivel internaional, astfel cum sunt consacrate n conveniile
fundamentale ale OIM, i n special: (a) libertatea de asociere i recunoaterea efectiv a
dreptului la negocieri colective; (b) eliminarea tuturor formelor de munc forat sau obligatorie;
(c) abolirea efectiv a muncii copiilor; i (d) eliminarea discriminrii cu privire la ncadrarea n
munc i ocuparea forei de munc.
Prile i reafirm angajamentul de a pune n aplicare n mod efectiv n legislaia i n
practicile lor conveniile fundamentale, prioritare i alte convenii ale OIM ratificate de statele
membre (ale UE) i, respectiv, de Republica Moldova (al.3). Concomitent, n al. 5 al art. 365
prile afirm c standardele de munca nu vor fi utilizate n scopul protecionismului comercial.
Standardele de munc nu au fost trecute cu vederea nici n cadrul altor forme de cooperare.
Statele din MERCOSUR Brazilia, Argentina, Uruguay i Paraguay au adoptat n 1998 o
Declaraie privind standardele de munc care include standardele fundamentale de munc i
chiar mai mult dect aceasta. Punerea n aplicare este asigurat de ctre o Comisie special care
supravegheaz respectarea acestor standarde i consiliaz statele n acest domeniu. Sindicatele
din regiune au format propriul organism de coordonare - Coordinadora de Centrales Sindicales
del Cono Sur pentru a consilia i exercita presiuni asupra MERCOSUR n problemele de munc
i n alte probleme sindicale n legtur cu procesul de integrare regional [90, p.4-5 ].

83
n Africa trebuie s menionm un alt proces interesant de integrare care grupeaz statele
din Africa se Sud (Angola, Botswana, Republica Democrat Congo, Lesoto, Malawi, Mauritius,
Mozambic, Namibia, Seychelles, Africa de Sud, Swaziland, Tanzania, Zambia i Zimbabwe)
cunoscut sub denumirea de Comunitatea de Dezvoltare Sud-African (SADC). SADC a fost
nfiinat n 1992 i este un acord de asociere mai degrab cu scopuri politice i de dezvoltare,
dect un acord comercial, dei include comerul ca i component. Acordul conine o seciune
privind munca i ocuparea forei de munc i o Comisie tripartit pentru munc i afaceri
sociale care n 2001 a adoptat o Cart Social cu privire la drepturile fundamentale de munc n
Africa de Sud [162, p. 23].
Este important de menionat c n acordurile comerciale pot fi distinse dou mari categorii
de prevederi referitoare la standardele de munc:
1. Elemente condiionale care conin dispoziii juridic obligatorii nsoite de stimulente,
mecanisme de sancionare, dialog i monitorizare.
2. Elemente de promovare se concentreaz n principal pe supraveghere i/sau dispoziii
de consolidare a capacitilor n domeniul muncii.
Prevederi de munc condiionale. Condiionalitatea a fost particularitatea cea mai
proeminent i controversat a dispoziiilor de munc n acordurile comerciale. Exist dou
dimensiuni principale ale condiionalitii: n primul rnd, condiionalitatea pre-ratificare, se
adreseaz deficienelor n standardele naionale de munc nainte de ratificarea acordului; n timp
ce a doua dimensiune, numit i condiionalitate post-ratificare, presupune un mecanism de
soluionare a litigiilor i reclamaiilor dup ratificare, ceea ce poate duce la retragerea
beneficiilor comerciale sau la sanciuni pecuniare n caz de nerespectare.
Acorduri comerciale ce includ o abordare condiionat de obicei comaseaz angajamentele
privind standardele de munc cu un mecanism de executare bazat pe sanciuni, dar, de asemenea
prevd i activiti de cooperare. Aceast abordare, utilizat n special n acordurile comerciale
ale SUA, Canadei, Chinei precum i ale UE, are ca scop creterea potenialului statelor, oferind
n acelai timp, msuri de descurajare economic pentru nclcri ale normelor de munc [201, p.
22] .
n ce privete activitile de cooperare, acordurile definesc, de regul, un numr de
domenii i mijloace de cooperare, inclusiv cercetarea, schimb de politici i asisten tehnic n
domeniul standardelor de munc. Activitile de cooperare pot fi realizate de ctre organisme
specifice, de exemplu, comitete de munc i organisme naionale de contact sau comisii care se
ocup de administrarea general a acordului (de ex.: NAALC Comisie trinaional de munc i
puncte naionale de contact; Acordul din 2000 privind Zona de Liber Schimb dintre SUA i
Iordania Comitet mixt responsabil pentru administrarea general a Acordului; Acordul
84
comercial din 2008 dintre China, Nicaragua i Taiwan Organism de munc bilateral i puncte
de contact naionale etc. ).
Nucleul mecanismului de executare constituie procesul de soluionare a litigiilor ce const
din consultri formale i stabilirea unui panel care poate adopta o hotrre obligatorie pentru
acuzai. Dac este constatat o nclcare i se remediaz n termenele convenite, sanciunile
variaz de la amenzi (sub form de contribuii la un fond de munc) la aplicarea de sanciuni
comerciale regulate ce pot fi impuse statelor neconforme [195, p. 19]. n timp ce acest mecanism
se aplic doar n litigiile dintre state, majoritatea dispoziiilor prevd, de asemenea, un mecanism
de plngeri prin care prile tere, cum ar fi persoanele fizice, sindicatele i ONG-le pot prezenta
acuzaii la punctele de contact naionale n ce privete nerespectarea prevederilor de munc de
ctre celelalte state-pri, care, de regul, efectuiaz o investigaie asupra problemei i pot
convoca audieri publice asupra problemei plngerii [162, p. 25] (de ex. NAALC nfiineaz un
mecanism specific n materie de munc care fixeaz amenzi pn la 0,07% din totalul volumului
schimburilor comerciale de bunuri - doar n cazul neaplicrii legislaiei naionale de munc n
domeniul muncii copiilor, securitii i sntii la locul de munc i salariului minim;
Acordurile comerciale dintre SUA i Chile (2004), Singapore (2004), Australia (2005), Morocco
(2006) etc. prevd un mecanism de soluionare a diferendelor care poate aplica amenzi pn la
15 mln. $ n caz de nerespectare a dreptului naional al muncii n aceste domenii, amenzi ce
urmeaz a fi pltite unui fond special al drepturilor de munc [201, p. 33-35], Acordurile
comerciale ale UE de asemenea, prevd mecanisme de soluionare a litigiilor care aplic
sanciuni comerciale sau msuri de modificare a cooperrii n domeniul muncii).
Condiionalitatea pre-ratificare constituie n special o caracteristic a acordurilor
comerciale ale SUA, care pare a fi singura ar care n mod oficial solicit mbuntirea
standardelor de munc nainte de ratificare. Condiionalitatea pre-ratificare vizeaz n principal
aspectele legislative, n timp ce condiionalitatea post-ratificare se ocup ndeosebi cu aplicarea
dreptului intern existent al muncii [79, p. 66].
Referindu-ne la efectele condiionalitii pre-ratificare, inem s remarcm cu titlu de
exemplu c, n cazul ultimelor acorduri comerciale ncheiate de ctre SUA cu alte state (de ex.
cu Bahrain, Columbia, Maroc, Oman, Panama i Peru), unele mbuntiri n standardele de
munc au fost operate nainte de ratificare. Astfel, statele vizate pot fi mprite n dou grupe:
cele care au realizat reforme fundamentale n materia dreptului muncii i cele care s-au angajat n
reforme mai specifice.
Primul grup este format din aa ri ca, de exemplu, Bahrain, Oman i Maroc. Toate aceste
trei state au avut restricii legale semnificative asupra drepturilor sindicale, inclusiv lipsa
garaniilor de baz pentru libertatea de asociere. Dei a existat o presiune intern n cretere
85
pentru reformele n materie de munc, negocierile comerciale cu SUA ar fi fost catalizatorul
pentru reformarea legii. De exemplu, n Maroc negocierile comerciale cu SUA au fost un factor
cheie n iniierea unei reforme ale Codului Muncii. Reforma a fost adresat, n special, proteciei
contra discriminrii anti-sindicale, incluznd, pentru prima dat un temei juridic pentru
reintegrare i rambursarea salariului. Alte modificri au inclus mrirea vrstei minime de lucru
de la 12 la 15 ani, reducerea numrului maxim de ore sptmnale de munc de la 48 la 44 ore i
revizuirea periodic a salariului minim [167, p. 26]. n Bahrain, nainte de ratificare, preocuprile
au fost ridicate de ctre SUA n privina libertilor sindicale, dreptului la grev i drepturilor
lucrtorilor migrani iar guvernul din Oman a adoptat reforme n ce privete dreptul de a se
organiza, dreptul la negocieri colective, munca forat i munca copiilor [201, p. 38].
Al doilea grup este format din state care s-au angajat n reforme mai specifice cum ar fi, de
exemplu, perfecionarea unor aspecte concrete ale drepturilor lucrtorilor i consolidarea
cadrului de aplicare. n Panama, spre exemplu, problema standardelor de munc abordate de
ctre Congresul SUA (ca i o condiie de pre-ratificare a Acordului comercial din 2013 dintre
SUA i Panama) viza o varietate de aspecte legate de libertatea de asociere, abuzul de contracte
temporare i punerea n aplicare a legislaiei n materia muncii copilului. n mai multe etape n
perioada 2009-2011 majoritatea acestor aspecte au fost abordate prin diverse amendamente la
legislaia Panamei n materia dreptului la munc. n plus, a fost nfiinat un birou special pentru a
combate munca copiilor i a proteja muncitorii tineri [144, p. 16].
Experiena condiionalitii post-ratificare, adic plngerea i mecanismul de soluonare a
disputelor, este nc destul de limitat. Din 15 dispoziii condiionale de munc cu mecanisme
instituionale de plngere, doar patru au fost pn n prezent activate i nici unul care s duc la
sanciuni. Acest lucru se datoreaz n parte naturii recente a fenomenului. Cauze au fost depuse
n conformitate cu mecanismele NAALC, CAFTA-DR [120], Acordul comercial SUA-Peru
Acordul SUA-Bahrain, care implic un total de 47 de contestaii, dintre care cele mai multe (41
din 47) au fost depuse n conformitate cu NAALC. Cu toate acestea, unele dintre aceste
mecanisme de plngere au avut efecte cu privire la standardele de munc n statele n cauz, n
special n domeniul libertii de asociere [201, p. 43].
NAALC solicit fiecrui stat-parte s creeze un birou administrativ naional care s se
pronune asupra cazurilor care implic o nclcare a prevederilor NAALC n materie de munc.
Pentru cazurile referitoare la securitatea i sntatea muncii, munca copiilor i salariul minim
exist o procedur complex de monitorizare. Astfel de cazuri pot fi supuse iniial consultrilor
interministeriale n vederea soluionrii problemei.
Dac aceast procedur nu se ncuneaz cu succes, poate fi convocat un Comitet de Experi
pentru a examina cazul i oferi recomandri. n cele din urm, dac aceasta etap nu d rezultate,
86
poate fi convocat un Panel Arbitral hotrrea cruia este obligatorie din punct de vedere juridic.
n cazul n care hotrrea Panelului nu este respectat i pus n aplicare, poate fi impus o
amend care, dac nu este pltit, poate fi pus n aplicare prin sanciuni comerciale
proporionate [201, p. 44]. Totui, pn n 2014 nici un caz nu a ajuns la etapa a treia crearea
unui Comitet de experi de evaluare. O explicaie pentru acest lucru poate fi aceea c statele-pri
la NAALC prefer s soluioneze plngeri n mod amiabil dect prin intermediul mecanismului
de soluionare a diferendelor [184, p. 177].
Este important i faptul c mecanismele de contestaie din cadrul NAALC au sensibilizat
statele-pri la acest Acord cu privire la standardele de munc i au condus la intensificarea
dialogului dintre guvernele n cauz, ceea ce duce la activiti comune de cooperare i la o
cretere substanial a cunoaterii i nelegerii sistemelor naionale reciproce n materia
dreptului muncii [105, p. 169].
Mecanismele de contestaie n cadrul acordurilor comerciale, altele dect NAFTA/NAALC
au fost activate doar ncepnd cu anul 2008, ceea ce a dus la ase cauze depuse pn n 2013.
Toate cele ase plngeri vizeaz, cel puin n parte, drepturile sindicale. Trei din aceste plngeri -
i anume cele contra Republicii Dominicane, Guatemalei i Hondurasului afirm eecuri
sistematice n domeniul aplicrii standardelor de munc la nivel naional. Alte plngeri
mpotriva Costa Rica i Peru se focalizeaz pe probleme mai specifice, toate referitoare la
drepturile sindicale, n timp ce plngerea contra statului Bahrain ridic att probleme legate de
drepturile sindicale, ct i cele referitoare la non-discriminare n cmpul muncii [201, p. 51].
Prevederi de munc de promovare. Abordarea de promovare combin angajamente
obligatorii sau neobligatorii n ce privete standardele de munc naionale sau internaionale, cu
dispoziii privind cooperarea, dialogul i monitorizarea. Aceasta permite statelor s-i
demonstreze angajamentul fa de problemele de munc i s-i consolideze capacitile. Este
abordarea adoptat n cele mai multe acorduri comerciale semnate de ctre Uniunea European,
de ctre Noua Zeeland i Chile i unele acorduri comerciale Sud-Sud.
Angajamentele acestor dispoziii de munc variaz n mod semnificativ n aceste acorduri.
n timp ce unele acorduri doar reafirm obligaiile internaionale existente (de ex.: Acordurile de
Asociere dintre UE i Chile; i UE i Africa de Sud), altele, inclusiv un numr de acorduri
comerciale Sud-Sud, conin angajamente semnificative asupra standardelor de munc similare cu
cele ale dispoziiilor condiionate de munc.
n ce privete implementarea, acordurile comerciale ce recurg la o astfel de abordare recurg
la diseminarea cunotinelor i la asistena tehnic. Aceste aranjamente adeseori includ
posiblitatea consultrilor ntre pri, precum i un dialog sistematic n cadrul comitetelor
specializate. O serie de acorduri prevd, de asemenea, implicarea actorilor societii civile sub
87
forma consultrilor opionale sau a unui dialog regulat. Cea mai cuprinztoare abordare n acest
sens a fost inclus recent n acordurile ncheiate de UE n aa-numitele capitole de dezvoltare
durabil. Un exemplu relevant n acest sens este dispoziia din al. 4, art. 365 al capitolului 13
Comer i dezvoltare durabil din Acordul de Asociere dintre UE i RM [1] care prevede c
prile vor lua n considerare, de asemenea, ratificarea conveniilor prioritare rmase i a altor
convenii ale OIM care sunt clasificate de ctre OIM ca fiind actuale. n acest context, prile fac
n mod regulat schimb de informaii cu privire la propria situaie i la progresele nregistrate n
procesul de ratificare.
Mecanismele de monitorizare pot lua forma mecanismelor de supraveghere (care nu sunt
bazate pe sanciuni) care sunt monitorizate fie la nivel central, fie prin intermediul comitetelor i
consultrilor bilaterale. Spre exemplu, n cadrul Declaraiei Sociale i a Muncii a MERCOSUR
[174] a fost creat un organism special de monitorizare Comisia social i a muncii - format
din reprezentani regionali att guvernamentali, ct i din rndul angajatorilor i muncitorilor
[215, p. 61]. Comisia este autorizat cu dezvoltarea, implementarea i monitorizarea programelor
prevzute n Declaraie.
Unele dispoziii de promovare a standardelor de munc conin mecanisme pentru
consultri bilaterale. Aceste consultri pot lua forma unor reuniuni ad-hoc, a comisiilor bilaterale
sau a unor consilii responsabile de administrarea acordurilor la care se refer n ce privete
sporirea standardelor de munc. n conformitate cu unele acorduri recente ale UE, cum ar fi cele
cu Coreea, Peru, Columbia i statele din America Central, un litigiu ntre guverne cu privire la
prevederile de munc pot fi supus unui organism de specialitate care examineaz cauza i emite
constatri i recomandri [201, p. 76].
Un numr de dispoziii de munc cu caracter de promovare prevd, de asemenea, un punct
de contact unde actorii societii civile i partenerii sociali pot aborda probleme n legtur cu
punerea n aplicare a dispoziiilor de munc.Un mecanism complex pentru implicarea societii
civile este prevzut n Acordurile comerciale ale UE cu statele Cariforum i Republica Coreea.
Aceste acorduri prevd organisme consultative alctuite din reprezentani ai societii civile ai
ambelor pri, inclusiv sindicatele i organizaiile de patronate, a crui sarcin este de a
monitoriza punerea n aplicare a prevederilor de munc [281]. n plus, n baza Acordului
comercial dintre UE i Coreea, Comisia European trebuie s prezinte un raport anual cu privire
la punerea n aplicare a Acordului, inclusiv un rezumat privind lucrul organismelor de
monitorizare stabilite n baza capitolelor cu privire la comer i dezvoltarea durabil.
Activitile de cooperare n legtur cu dispoziiile de munc au luat o varietate de forme,
cum ar fi asistena pentru consolidarea capacitilor, dialog i schimb de informaii.

88
n timp ce aceste activiti variaz semnificativ, o aparent tendin este focusarea pe
aplicarea dreptului intern al muncii, n special, prin consolidarea instituiilor interne n domeniul
muncii. n acest sens, proiecte de cooperare tenhic au fost realizate de SUA, Canada, Noua
Zeeland i UE, dnd natere la activiti de cooperare sub form de dialog instituional i, ntr-o
msur mai mic cooperarea tehnic.
Acordurile comerciale ale SUA i Canadei au creat diverse activiti de cooperare legate de
domeniul muncii. Activitile n cadrul primului dintre aceste acorduri NAALC au constat n
special din seminarii interguvernamentale, cursuri de instruire i conferine publice.
Att scopul, ct i amploarea activitilor de cooperare n cadrul acordurilor comerciale ale
UE au variat considerabil, n mare parte ca urmare a schimbrilor semnificative n proiectarea
dispoziiilor relevante de munc. n baza Acordului de la Cotonou dintre UE i statele din Africa,
Caraibe i Pacific (ACP), a fost instituit un dialog politic i o cooperare regulat ntre Comisia
European i Biroul de la Bruxelles a grupului ACP pentru a ajunge la un acord asupra
implementrii proiectelor de dezvoltare. Astfel de proiecte au implicat eliminarea muncii
copilului i consolidarea industriei creative. n ambele cazuri OIM a fost autorizat cu executarea
acestor proiecte.
De remarcat c acordurile comerciale ale UE n unele cazuri au fost folosite ca un forum
pentru dialogul bilateral. De exemplu, n baza Acordului de Asociere dintre UE i Chile a fost
iniiat n 2005 un dialog politic cu privire la munc i angajare, care s-a desfurat n 2007, 2008
i 2012. n timp ce primele trei runde de dialog s-au axat pe politica de ocupare a forei de munc
i securitate social, cum ar fi strategii de ocupare a forei de munc (2005), reforma sistemului
de pensionare i servicii publice de ocupare (2007), formarea profesional i intermedierea n
domeniul muncii (2008), un domeniu mai legat de standardele de munc a fost ales n 2010,
concentrndu-se pe securtatea i sntatea la locul de munc. A cincea ntrunire a avut loc n
2012 i s-a concentrat pe problema dezvoltrii. n timp ce primele dou runde au constat din
ntlniri interguvernamentale, activitile ulterioare au implicat, de asemenea, reprezentani ai
angajatorilor i muncitorilor [162, p. 46].
La general vorbind, campaniile internaionale n vederea stabilirii unei legturi ntre comer
i munc au fost alimentate din dou surse. Pe de o parte, o cretere a contientizrii practicilor
de exploatare prin munc (n special, munca copiilor i munca forat) n multe state n curs de
dezvoltare a contribuit la crearea unei coaliii de activiti n statele industrializate grupuri de
consumatori, biserici, grupuri umanitare etc. cu obiectivul comun de ameliorare a condiiilor de
munc. n acelai timp, apelul pentru o legtur ntre comer i munc a fost alimentat de
preocuprile, n special, n rndul sindicatelor din economiile industrializate c statele n curs de
dezvoltare au fost implicate n practici comerciale incorecte, folosind condiii de munc sub
89
nivelul standardelor n domeniu, ca o modalitate de a concura n economia global, fornd
efectiv lucrtorii din statele industrializate din locurile lor de munc.

2.4 Concluzii la Capitolul 2

n urma cercetrilor realizare n prezentul compartiment al lucrrii, am ajuns la


urmtoarele concluzii:
1. Organizaia Internaional a Muncii reprezint o for important i pozitiv n dreptul
internaional al muncii, avnd dou scopuri principale: prin recomandarea de politici i practici
pe piaa muncii, OIM promoveaz creterea economic n fiecare stat iar prin prescrierea unor
standarde minime pentru muncitori n calitate de drepturi la munc, OIM protejeaz individul de
constrngere din partea guvernului sau de abuzul din cadrul pieei. Combinaia creterii
economice cu drepturile muncitorilor ofer cea mai bun oportunitate pentru asigurarea justiiei
sociale.
2. n acelai context, cercetarea pune n eviden faptul c scopul urmrit de reglementrile
n materia drepturilor la munc const n:
- a corecta dezechilibrul puterii ntre muncitor i angajator: prin protecia drepturilor
muncitorilor de a se organiza n sindicate i dreptului de negocieri colective, precum i
prin punerea n aplicare a msurilor de protecie care mpiedic angajatorul s concedieze
muncitorul fr vreun motiv ntemeiat, dreptul muncii stabilind i meninnd procesele
prin care lucrtorii sunt abilitai s negocieze de pe poziii de egalitate (sau, cel puin,
cu mai puin inegalitate);
- a preveni ca, condiiile de munc s ajung sub nivelurile acceptabile de ctre societate:
prin plasarea restriciilor asupra libertii prilor contractante de a negocia n orice
termeni doresc i, prin stabilirea unor standarde minime n aa domenii cum ar fi timpul
de lucru, remuneraia, sntatea i sigurana, normele limitnd msura n care partea cea
mai puternic o poate exploata pe cea mai slab.
Dintre aceste dou aspecte diferite, prima reprezint un instrument pentru promovarea
responsabilitii muncitorilor, pe cnd cea din urm constituie o form de protecie a
muncitorilor.
3. De remarcat c Declaraia din 1998 i conceptul drepturilor fundamentale la munc
totui au generat o restructurare i o reorientare a muncii OIM avnd efecte diverse. n special,
activitatea OIM a devenit mai focalizat pe punerea n aplicare a drepturilor fundamentale.
Declaraia din 1998, de asemenea, a influienat unele instrumente ale OIM, aducnd, n special, o
nou interpretare a Constituiei OIM i exercitnd o influien considerabil asupra promovrii

90
conveniilor fundamentale i ratificrii acestora. n sfrit, Declaraia a pus n aplicare un sistem
de monitorizare a conveniilor fundamentale (un sistem de plngeri i reclamaii privind
conveniile ratificate i un sistem de control regulat de rapoarte cu privire la conveniile ratificate
i neratificate) care s-a adugat mecanismelor de supraveghere a conveniilor existente.
4. Cu referire la cooperarea statelor n vederea realizrii libertii de asociere i a dreptului
de negocieri colective, putem evidenia dou tendine n acest sens. n primul rnd, OIM prin
standardele sale i activiti de cooperare tehnic n multe state, nu doar a jucat un rol important
n promovarea negocierii colective, dar a promovat, de asemenea, dezvoltarea anumitor tipuri de
proceduri de negociere, n special ntr-un context tripartit. n al doilea rnd, bazndu-se pe
coninutul standardelor sale i pe principiile dezvoltate de ctre mecanismele sale de
supraveghere, OIM a contribuit la consolidarea universal al cadrului n care negocierile
colective trebuie s aib loc n cazul n care acesta necesit s fie viabil, eficient i s-i menin
adaptibilitatea n perioadele de schimbri economice, politice i sociale, garantnd concomitent
un echilibru ntre pri i oportuniti pentru progresul social.
5. Relaia dintre munca forat, sclavie i traficul de fiine umane rmne a un subiect de
dezbatere. Cercetarea se concentreaz asupra muncii forate ca i concept general, n
conformitate cu mandatul OIM. Traficul de fiine umane este privit ca i un fenomen n strns
legtur, dar nu identic. Exist forme de munc forat care nu pot fi considerate ca fiind trafic
de fiine umane, cum ar fi, spre exemplu, munca n penitenciare. n mod similar, exist forme de
trafic de fiine umane, inclusiv pentru prelevarea de organe sau pentru cstorie sau adopie
forat, care nu constituie n mod obligatoriu munc forat (cu excepia faptului dac n aceste
din urm practici intenia este de a exploata munca femeii sau a copilului). Cu toate acestea,
exist o suprapunere semnificativ ntre cele dou concepte, n msura n care cea mai mare
parte a traficului de persoane are ca i rezultat munca forat sau exploatarea sexual. Alte
concepte strns legate, definite n alte compartimente ale dreptului internaional, includ sclavia i
practicile similare sclaviei, aservirea pentru datorii etc.
6. Printre actorii internaionali care opereaz n lupta mpotriva muncii copiilor, OIM este
cel mai bine echipat pentru a coordona eforturile comunitii internaionale. ntr-un astfel de
domeniu, aciunea OIM poate profita de existena: a. unui proces cuprinztor de elaborare a
standardelor; b. unui sistem fiabil de supraveghere; c. unei experiene semnificative n domeniul
cooperrii tehnice; d. unui proces unic de luare a deciziilor inspirat de principiul tripartitismului.
Pentru toate criticile privind modul n care constituienii OIM au de a face cu lumea real a
copiilor, de subliniat faptul c principiul tripartitismului constituie o ncercare unic de a
introduce elemente democratice ntr-o lume care are nevoie de a gsi noi abordri centralizate.
Pe lng toate neajunsurile sale, acesta favorizeaz deschiderea i crearea legturilor ntre opinia
91
public, societatea civil i OIM ntr-un mod care este necunoscut altor organizaii internaionale
care opereaz la nivel global, aceasta fiind esenial n lupta contra muncii copiilor.
7. Interaciunea dintre politica comercial i drepturile la munc constituie una dintre cele
mai controversate probleme cu care comunitatea internaional se confrunt astzi. Ideea
includerii standardelor fundamentale de munc n acordurile comerciale bilaterale i
multilaterale este destinat s creeze mecanisme internaionale de aplicare a normelor
internaionale de munc. n urma cercetrii realizate, putem deduce c modificrile cele mai
importante ce rezult din clauzele sociale ale acordurilor comerciale au fost generate de
condiionarea pre-ratificare, fapt ce a dus la ameliorarea sau adoptarea unor garanii juridice a
drepturilor muncitorilor care nu au existat nainte, n special, n domeniul libertii de asociere.
n contrast, efectele mecanismelor de contestare a standardelor de munc pn n prezent au fost
mai limitate, chiar dac n unele cazuri plngerile au contribuit la soluionarea problemelor n
cauz.

92
3. COOPERAREA REGIONAL EUROPEAN N MATERIA
DREPTURILOR FUNDAMENTALE LA MUNC

3.1 Protecia drepturilor la munc n cadrul Uniunii Europene: de la


reglementarea pieii interne la dreptul european al muncii
Politica social, inclusiv protecia muncitorilor i drepturile la munc, ca i obiectiv
explicit al Uniunii Europene a fost unul controversat nc de la nceputul proiectului european.
Este binecunoscut faptul c Tratatele originale aveau drept scop de baz crearea unei comuniti
economice de state. Alte domenii de politic vor aprea ulterior ca i un efect excedentar al
integrrii economice.
Cu toate acestea, versiunea original a Tratatului de la Roma de instituire a Comunitii
Economice Europene (CEE) din 25 martie 1957 [74] includea mai multe dispoziii importante
pentru dreptul muncii, i anume cu privire la libera circulaie a muncitorilor (art 48 i urm.) [157,
p.300], armonizarea securitii sociale a statelor-membre i cooperarea n domeniul problemelor
sociale (art. 117, art. 120 i urm.), precum i privind remunerarea egal pentru brbai i femei
(art. 119). De asemenea, Tratatul de la Roma prevedea i nfiinarea unui Fond Social European
(art. 123) [235, p. 11].
Ca i rspuns la ntrebrile ce apreau n legtur cu prevederile nominalizate mai sus,
elaboratorii Tratatului de la Roma au invocat dou rapoarte anterioare: un raport economic
elaborat de ctre OIM (Raportul Ohlin) [199, p. 99] i raportul economic-politic al lui Spaak
[189]. Ambele rapoarte au respins orice armonizare general n sfera social, miznd pe
capacitatea de baz a pieii de a corecta denaturrile concurenei. Raportul Ohlin totui a
remarcat impactul economic al diferenelor din legislaia social i beneficiile care ar putea
justifica armonizarea n anumite domenii limitate, aa ca egalitatea de remunerare i timpul de
munc. n termeni generali, Raportul s-a axat pe o productivitate mai mare echilibrat cu
standarde sociale mai bune.
Raportul Spaak a fost constituit, n esen, pe tratarea muncitorilor ca i factori de pia.
Libera circulaie a forei de munc a fost vzut ca fiind esenial pentru prosperitate, ns
Comunitatea nu trebuia s intervin n competenele statelor de a reglementa condiiile de munc
[141, p. 3].
Pe parcursul anilor '70, CEE i-a amplificat activitatea legislativ n domeniul problemelor
sociale, fr a modifica n acest sens Tratatul CEE de la Roma din 1957. Au fost adoptate n
acest sens mai multe acte normative, cum ar fi Directiva 75/117/CEE privind apropierea
legislaiilor statelor-membre cu privire la aplicarea principiului egalitii de remunerare ntre
brbai i femei [108], Directiva 75/129/CEE privind apropierea legislaiilor statelor-membre

93
privind concedierile collective [109], Directiva 76/207/CEE privind punerea n aplicare a
principiului egalitii de tratament ntre brbai i femei n ce privete accesul la ncadrarea n
cmpul muncii, formarea i promovarea profesional i condiiile de munc [110] i Directiva
77/187/CEE privind protecia drepturilor lucrtorilor n cazul transferului de ntreprinderi [111].
Ar putea aprea ntrebarea logic: ce a fost n spatele acestui activism legislativ? Exist
civa factori politici i economici explicativi. n primul rnd, ncepnd cu sfritul anilor '60,
sindicatele deveniser mai active vizavi de CEE. n aceeai perioad, n special n Frana i Italia
a avut loc o puternic micare politic ndreptat spre modificarea politicii economice
predominante a sistemului. n acest context, n 1970 a fost nfiinat Comitetul tripartit permanent
pentru ocuparea forei de munc, iar n 1971 a fost reformat Fondul Social European [141, p. 8].
n plus, micri politice importante privind CEE au avut loc n Germania i Frana. Cancelarul
Willy Brandt a avut mai multe motive pentru a face dezvoltarea unei agende sociale a UE ca
fiind un obiectiv al noii filosofii politice germane. Acesta i partidul su social-democrat s-au
angajat n progresul social, n special n domeniul ocuprii forei de munc. n plus, se considera
c introducerea n CEE a proteciei muncitorilor i crearea unei legislaii comunitare n domeniul
drepturilor de munc compatibil cu legislaia german ar anula argumentul angajatorilor
germani c legislaia naional propus va reduce competitivitatea industriei germane i ar
elimina stimulentele pentru angajatori de a transfera investiiile din Germania n alte state
europene [141, p. 8].
De asemenea, n acea perioad Marea Britanie, Irlanda i Danemarca s-au alturat CEE n
care axa franco-german era dominant. Concomitent, odat cu extinderea Comunitii cu trei
state-membre, primele semne ale viitoarelor probleme economice au nceput s fie vizibile.
Drept urmare a acestor evenimente, Consiliul a adoptat la 21 ianuarie 1974 propunerea
Comisiei pentru un Program de Aciune Social [113]. Aceast rezoluie a Consiliului a
reprezentat primul efort structurat de a adopta acte normative sau recomandri pentru a promova
diferite tipuri de aciune social. De menioat c Programul de Aciune Social al CEE din 1974
a luat forma unei rezoluii a Consiliului fr vreun efect juridic obligatoriu, ca atare.
Programul de Aciune Social din 1974 prevedea trei scopuri de baz i diferite tipuri de
posibile aciuni pentru a le atinge. Primul scop consta n realizarea unei complete i mai bune
ocupri a forei de munc n Comunitate [113, note 56] unul evident, deoarece la acel timp
majoritatea statelor-membre s-au confruntat cu un nivel ridicat al omajului n timpul recesiunii
energetice.
Aciunile posibile pentru realizarea acestui scop includeau o mai bun coordonare a
programelor naionale de formare profesional, n special a celor cu impact asupra muncitorilor
mai tineri i eforturi de a mbunti condiiile pentru lucrtorii migrani. n mod semnificativ, n
94
conformitate cu prezentul scop, a fost elaborat propunerea de a realiza egalitatea ntre femei i
brbai la locul de munc. Astfel, paii ce au urmat n acest sens au vizat adoptarea a dou
directive nominalizate mai sus: Directiva 75/117/CEE privind apropierea legislaiilor statelor-
membre cu privire la aplicarea principiului egalitii de remunerare ntre brbai i femei [108] i
Directiva 76/207/CEE privind privind punerea n aplicare a principiului egalitii de tratament
ntre brbai i femei n ce privete accesul la ncadrarea n cmpul muncii, formarea i
promovarea profesional i condiiile de munc [110].
Al doilea obiectiv mbuntirea condiiilor de trai i de munc preia limbajul
preambulului Tratatului de la Roma din 1957. Posibilele msuri pentru a atinge acest obiectiv
includeau msuri n domeniul sntii i siguranei muncitorilor, precum i politici i legislaie
pentru a proteja interesele economice ale muncitorilor n caz de concediere colectiv fie fuziune
sau achizie a ntreprinderii. Pentru atingerea acestui scop au fost adoptate Directiva 75/129/CEE
privind apropierea legislaiilor statelor-membre privind concedierile collective [109] i Directiva
77/187/CEE privind protecia drepturilor lucrtorilor n cazul transferului de ntreprinderi [111].
Al treilea obiectiv, cel mai complex, viza implicarea sporit a angajatorilor i muncitorilor
n deciziile economice i sociale ale Comunitii i participarea lucrtorilor la viaa
ntreprinderilor [113] i reflecta atitudini politice prevalente n special n unele state, n special
Germania i Olanda. Acest obiectiv a condus, n cele din urm la propuneri de informare a
muncitorilor i la drepturi de consultare, probabil, cel mai controversat aspect al eforturilor de
aciune social n cadrul CEE [132].
Alte obiective n domeniul dreptului muncii vizau desemnarea pn n 1975 ca i obiectiv
imediat a aplicrii generale a principiului sptmnii-standard de munc de 40 ore i, pn n
1976, a principiului de patru sptmni de concediu anual pltit. Cel din urm s-a realizat prin
Directiva 93/104/CE privind anumite aspecte ale organizrii timpului de lucru [112].
Chiar dac a rmas un decalaj ntre ambiie i realitate, este surprinztor faptul c
Programul CEE de Aciune Social a inclus considerentul important c este esenial de a
asigura coerena politicilor sociale i altor politici comunitare, astfel nct msurile luate s ating
obiectivele politicii sociale i alte obiective simultan [142, p. 20]. A fost deja neleas
necesitatea coerenei ntre scopurile economice iniiale ale integrrii europene i domeniile
colaterale.
n anii 1980, a aprut o cutare a mai multor fore de flexibilitate i de reglementare. Acest
parametru a fost simptomatic pentru tensiunea dintre progresul economic i social n politicile de
integrare n Comunitatea European. Ca urmare a dezbaterii n cretere, politica social a primit
un nou impuls n cadrul Preedeniei lui J. Delors n cadrul Comisiei Europene, care a avut o
ambiie puternic de a realiza o Europ cu o fa uman Europa Social [235, p. 12].
95
Actul Unic European din 1986 [3] a introdus unele clauze noi n Tratatul de instituire a
CEE cu implicaii pentru politica social. Art. 118A a autorizat Consiliul, hotrnd cu o
majoritate calificat, s adopte cerine minime cu scopul de a ncuraja mbuntiri, n special n
mediu de lucru, n ce privete sntatea i securitatea lucrtorilor. Semnificaia sa, dup cum
afirm cercettorii C.Finn i B.Vaughan [129, p. 5], consta n fapul c pentru prima dat, n
domeniul politicii sociale europene, a fost permis statelor-membre s adopte directive bazate pe
majoritate calificat de vot n cadrul Consiliului.
Totui, considerm c Actul Unic European din 1986 a adus politicii sociale europene un
rezultat mixt. Pe de o parte, au fost incluse noi competene de a lua iniiative n domeniul
sntii i securitii dar, pe de alt parte, acest tratat a confirmat suveranitatea naional a
statelor membre asupra drepturilor i intereselor muncitorilor, care au necesitat la nivel
European votul unanim n Consiliu. Schimbrile nu au sprijinit punctul de vedere c politicile
sociale erau la fel de importante ca i cele din domeniile economic i monetar.
Doar la sfritul anilor '80 dimensiunea social a fost ntr-un fel compensat. Pe 9
noiembrie 1988 Comisia European a invitat Comitetul Economic i Social s se angajeze ntr-o
discuie general cu privire la coninutul posibil al unei Carte comunitare a drepturilor sociale
fundamentale ale lucrtorilor [234] (cunoscut i drept Carta Social). Pe 9 decembrie 1989, la
Summitul de la Strasbourg, efii de state i de guverne ai 11 state-membre (toate, cu excepia
Marii Britanii) au adoptat sub forma unei declaraii textul Cartei. Carta comunitar din 1989,
dei nu a fost un instrument juridic obligatoriu, a deschis calea pentru o viziune a integrrii
europene rennoit i bazat pe drepturi sociale.
Carta comunitar de drepturi sociale fundamentale a lucrtorilor, inspirat totalmente din
conveniile OIM i Carta Social European din 1961, cuprinde un preambul i dou titluri: I
Drepturile sociale fundamentale ale lucrtorilor i II Punerea n aplicare a Cartei.
Titlul I al Cartei este mprit n 12 seciuni care descriu drepturile fundamentale ale
muncitorilor i obligaiile statelor-membre i a Comunitii de a prevedea unele forme de
protecie specific sau avantaje pentru acetia, dup cum urmeaz:
1. Libertatea de circulaie aceast seciune nu este n mod deosebit de inovatoare
deoarece aceste drepturi fuseser n mare parte abordate de art. 48 din Tratatul CEE,
ulterior fiind adoptate msuri n temeiul prevederilor acestuia. Dei seciunea se refer
doar la muncitori , pare evident c drepturile descrise se aplic, de asemenea, i
profesionitilor i antreprenorilor, drepturi, care, de asemenea, au fost consacrate prin
art. 52 i 59 din Tratatul CEE i a msurilor adoptate n temeiul acestora.
2. Ocuparea forei de munc i remunerarea se refer la dou principii: primul este
libertatea de a se angaja n orice profesie, cu orice asisten necesar furnizat de ctre
96
serviciile publice de plasament, fr discriminar pe baz de naionalitate. Al doilea
principiu presupune c toate locurile de munc sunt remunerate n mod echitabil, cu o
precizie ulterioar c lucrtorii ar trebui s fie asigurai cu un salariu echitabil,
inclusiv muncitorii temporari i cei cu norm parial [234, par. 8-9].
3. mbuntirea condiiilor de munc i de via se declar c lucrtorii au un drept la
un repaus sptmnal i la concediu anual pltit, n condiii care urmeaz s fie
armonizate de ctre Comunitate.
4. Protecia social se prevede dreptul la protecie social adecvat cu un corolar al
unui nivel adecvat de prestaii de securitate social i un al doilea corolar de asisten
social pentru persoanele care au fost n imposibilitatea de a accede sau re-accede pe
piaa forei de munc i nu au nici un mijloc de subzisten. Dup cum am mai
menionat, utilizarea termenului de muncitor mai degrab dect cetean pentru
beneficiarul acestor drepturi reduce n mod semnificativ limitele acestei seciuni a
Cartei.
5. Libertatea de asociere i de negociere colectiv textul acestei seciuni a fost afirmat n
termeni destul de moderai. Modul de exprimare al Cartei privind dreptul de asociere se
refer att la angajatori, ct i la lucrtori, i permite fiecrui grup s constituie
organizaii profesionale sau sindicate, la alegerea lor, pentru aprarea intereselor lor
economice i sociale. Corolare sunt libertatea de a adera sau nu la asemenea
organizaii, libertatea de a negocia i ncheia acorduri colective, dreptul de a
recurge la aciune colectiv , care n mod expres include dreptul la grev i
nicidecum vreun drept al angajatorilor de a recurge la blocri ai muncitorilor, care
exista mai nainte. Aceast seciune, de asemenea, ndeamn n mod clar la utilizarea
procedurilor de conciliere, mediere i arbitraj, dar nu spune nimic despre faptul dac
aceste moduri de soluionare a litigiilor trebuie s fie obligatorii. Probabil, acest subiect
a fost lsat la discreia autonom a statelor membre [132, p. 69].
6. Formarea profesional se prevede c ... fiecare muncitor..., trebuie s fie n msur
s aib acces la formarea profesional i s beneficieze de o astfel de formare de-a
lungul vieii sale de munc, fr vreo discriminare pe motive de naionalitate [234,
par.15].
7. Egalitatea de tratament ntre brbai i femei textul acestei seciuni depete ntr-un
singur sens prevederile Directivei 76/207/CEE nominalizate mai sus: aceasta solicit
msuri care s permit brbailor i femeilor s concilieze obligaiile lor profesionale i
familiale [234, par. 16]. Aceast prevedere se refer, probabil, la concediul prinilor
de ngrijire a copilului.
97
8. Informarea, consultarea i participarea lucrtorilor aceast prevedere este, fr
ndoial, una dintre cele mai controversate seciuni ale Cartei Sociale. Textul solicit
dezvoltarea informrii, consultrii i participrii lucrtorilor ... prin modaliti
adecvate, dei conine avertismentul c aceasta ar trebui s in cont de practicile n
vigoare din diferite state-membre.
9. Protecia sntii i securitii muncii aceast seciune reproduce n mare msur
principiile art. 118 al Tratatului de la Roma din 1957 i, ca atare, nu este nici novatorie,
nici controversat. Este pus un anumit accent pe nevoia de formare, informare,
consultare i participare echilibrat a lucrtorilor n acest domeniu, care, la acel
moment genera rezistena unor state.
10. Protecia copiilor i adolescenilor dei Comunitatea s-a preocupat n trecut de
interesele tinerilor, n special, n ce privete formarea profesional i facilitarea
angajrii iniiale, aceast seciune face apel pentru noi iniiative. Printre prevederile
mai impresionante este un apel pentru normele care stabilesc vrsta minim de
angajare de 15 ani, solicitnd remuneraie echitabil pentru tineri, precum i
limitarea timpului maxim de munc i interdicia muncii de noapte. Dei statele-
membre vor avea responsabilitatea principal pentru protecia intereselor muncitorilor
tineri, n conformitate cu principiul subsidiaritii, este totui probabil c Comisia va
propune la un moment dat standarde minime pentru ntreaga Comunitate.
11. Persoanele n vrst aceast seciune pune bazele unor iniiative comunitare noi. Se
instituie, n primul rnd, principiul c fiecare muncitor ar trebui, la pensionare s
posede suficiente resurse care s-i confere un nivel decent de trai. Acest lucru ar
putea determina noi eforturi pentru a armoniza sau coordona sectorul naional sau
privat de securitate social.
12. Persoanele cu dizabiliti aceast seciune prevede obligaia de a lua msuri
concrete suplimentare pentru a mbunti integrarea social i profesional a
persoanelor cu dizabiliti. De menionat c textul merge dincolo de interesele
muncitorilor cu dizabiliti prin utilizarea termenului mai larg de persoan care,
probabil, include persoanele cu dizabiliti nscute, care nu au muncit niciodat sau
sunt incapabili de a lucra.
Titlul II al Cartei, destinat implementrii acesteia, declar c statele-membre au
responsabilitatea primar de a aciona pentru a garanta aceste drepturi sociale fundamentale i
ndeamn Comisia s fac propuneri de iniiative comunitare necesare.
n continuarea Planului de Aciuni al Comisiei Europene, Carta drepturilor sociale
fundamentale ale lucrtorilor a constituit, de asemenea, baza pentru dezvoltarea diferitelor
98
directive privind organizarea timpului de lucru, munca cu norm redus, protecia tinerilor la
locul de munc etc.
Un nou impuls a fost dat politicii sociale a UE odat cu trecerea spre Uniunea Monetar
European cuprins n Tratatul de la Maastricht. Ca i n cazul Actului Unic European, Comisia,
condus de preedintele Delors a susinut c gradul posibilei perturbri asociate cu micarea spre
UEM ar trebui compensat prin creterea cheltuielilor sociale, n principal, printr-o cretere a
fondurilor structurale.
n plus, un Protocol privind politica social a fost anexat la Tratatul de la Maastricht
privind Uniunea European din 1992. Anex a Protocolului a fost un Acord privind politica
social. Protocolul a fost semnat de ctre toi 12 membri de atunci i a cuprins intenia a 11
dintre ei s pun n aplicare Acordul privind politica social, care n mod special a exclus Marea
Britanie.
Prin acest Acord se fixeaz competenele Uniunii n domeniul social, cu stabilirea
sistemului de vot, fie printr-o majoritate calificat n cadrul procedurii de cooperare cu
Parlamentul European, fie n unanimitate dup simpla consultare a acestuia.Mai exact, votul cu
majoritate calificat era permis pentru msurile privind:
a. mbuntiri n mediul de lucru pentru a proteja sntatea i securitatea lucrtorilor;
b. condiiile de munc;
c. drepturile muncitorilor de informare i consultare;
d. egalitatea de gen, i
e. integrarea muncitorilor exclui din piaa forei de munc.
Unanimitatea era nc necesar pentru msurile n domeniul securitii sociale, protecia
contra concedierii, libertatea de asociere, condiiile de angajare pentru cetenii statelor-tere
rezideni n Comunitate, precum i contribuii financiare pentru promovarea instrumentelor forei
de munc.
Dup Maastricht, accentul crerii politicii europene s-a deplasat de la protecia ocuprii
forei de munc la promovarea acesteia. Acest lucru este evident n Cartea Alb din 1993 a
Comisiei Europene privind creterea economic, competitivitate i angajare [128]. Negocierile
n cadrul Consiliului European de la Essen din 1994 a dus la introducerea Strategiei Europene de
Ocupare i, n cele din urm, includerea obiectivelor de ocupare a forei de munc n Tratatul de
la Amsterdam din 1997.
Tratatul de la Amsterdam a extins dou mandate ale UE n domeniul politicii sociale prin
lrgirea egalitii de gen de la problemele de salarizare la toate problemele forei de munc (art.
141 Tratatul CE); i prin extinderea sntii i securitii n mediul de lucru la toate condiiile de
lucru [129, p. 7]. Dou domenii de politic suplimentare au fost plasate sub votul cu majoritate
99
calificat: informarea i consultarea lucrtorilor i integrarea persoanelor excluse de pe piaa
forei de munc. n acelai timp, Tratatul de la Amsterdam include n titlul XI, pentru
paisprezece state membre, Acordul Social anexat la Tratatul de la Maastricht (art. 137 Tratatul
CE) [75].
Urmtorul pas remarcabil n domeniul proteciei drepturilor la munc n cadrul Uniunii
Europene a fost fcut odat cu adoptarea n 2000 a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene.
n 1999, Consiliul European a propus ca un "organism compus din reprezentani ai efilor
de state i de guverne i ai preedintelui Comisiei, precum i ai membrilor Parlamentului
European i parlamentelor naionale" s fie format pentru a elabora o cart drepturilor
fundamentale [186]. Organismul creat s-a autointitulat Convenie European [212].
Proiectul cartei a fost adoptat la 02 octombrie 2000 i a fost proclamat n mod solemn de
ctre Parlamentul European, Consiliul de Minitri i Comisia European la 7 decembrie 2000.
Concomitent, s-a decis s se amne luarea vreunei decizii privind statutul juridic al acesteia.
Carta drepturilor fundamentale a UE enumer drepturile civile, politice, sociale i
economice, care sunt recunoscute de ctre Uniunea European. Aceste drepturi sunt derivate
dintr-un numr de surse, inclusiv legislaia existent a UE, din Carta Social a UE din 1989 i
Carta Social European din 1961, din Convenia European a drepturilor omului i tradiiile
constituionale ale statelor-membre.
Discuia privind includerea drepturilor sociale i de munc a fost o problem major n
cursul procedurii Conveniei care a dus la crearea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE. Opinia
final predominant a favorizat un catalog complet al drepturilor fundamentale, care ar trebui s
includ, n principiu, drepturi sociale de munc. Aciunea politic extins i iniiativa legislativ
ulterioar a Uniunii ar trebui s fie analogice proteciei drepturilor incluse n domeniile de
expansiune. n plus, particularitile Uniunii Europene n calitate de sistem juridic autonom sunt
interdependente cu drepturile de munc, deoarece fora de munc este cheia pentru dezvoltarea
pieei comune. n cele din urm, includerea acestor drepturi n Cart consolideaz vizibilitatea
lor n societate, sporind astfel certitudinea juridic [95, p. 70].
O abordare diferit a susinut includerea n Cart doar a acelora dintre drepturile de munc,
respectarea i materializarea crora ar putea fi garantate de Uniune n domeniile sale de
competen. Prin urmare, dup cum susine cercettorul K. Margaritis, drepturile incluse n Cart
ar trebui s aparin domeniului de compen al UE, altfel, tratatele ar fi fost nclcate n sensul
extinderii indirecte a competenelor UE n forma unui proces obinuit [170, p. 210-211]. n acest
sens, n cazul includerii extinse a drepturilor de munc, chiar i a celor care nu sunt acoperite de
aciunile UE, ar exista posibilitatea ca cetenii s depune plngeri contra aciunilor Uniunii
100
pentru nclcarea unui drept premisele de aplicare a cruia prevd aciuni specifice pentru care
UE nici mcar nu este competent [170, p. 211] .
O asemenea abordare pare mai mult ca o scuz pentru a evita includerea drepturilor de
munc n Cart. Unul dintre obiectivele principale ale Conveniei atunci cnd a formulat Carta a
fost conformitatea cu tratatele i evitarea oricrei prelungiri indirecte a competenelor Uniunii.
Prin urmare, orice aviz pozitiv n ce privete fiecare drept a fost dezvoltat n cadrul acestui
principiu: Carta va cuprinde drepturi pe care le va putea garanta. Acest lucru este dovedit i de
terminologia folosit n Cart n care conformitatea drepturilor cu legislaia european este
subliniat n expresia n conformitate cu dreptul Uniunii. Unde nu exist o competen a
Uniunii, se aplic legislaia naional corespunztoare [93, p. 47].
Pn la urm, Carta drepturilor fundamentale a UE cuprinde dispoziii privind drepturile de
munc. n primul rnd, art.5, al. 1 i 2 interzic sclavia i munca forat [10]. Includerea acestei
prevederi evideniaz resentimentul Uniunii pentru cazurile de constrngere i coerciie n
material muncii i completeaz conceptul de demnitate uman n mediul de lucru. Aceast
prevedere este influienat de articolele relevante ale Conveniei Europene din 1950 cu privire la
drepturile omului i libertile fundamentale i, prin urmare, ar trebui s fie interpretate n
conformitate cu acestea.
n acest sens, innd cont de dispoziia art.4, par.3 al Conveniei Europene din 1950, n
ordinea juridic a UE, orice munc impus n mod normal unei persoane supuse deteniei sau pe
durata libertii condiionate, orice serviciu cu caracter militar sau, n cazul celor care refuz
serviciul militar din motive de contiin n rile n care acest lucru este recunoscut ca legitim,
un alt serviciu n locul serviciului militar obligatoriu, orice serviciu impus n situaii de criz sau
de calamiti care amenin viaa sau bunstarea comunitii i orice munc sau serviciu care fac
parte din obligaiile civice normale [49, art. 4, par. 3] din start nu sunt considerate a fi munc
forat.
Mai mult, libertatea de asociere este garantat n art. 12 al Cartei. Din punct de vedere al
dreptului muncii, dreptul de a nfiina i a se altura sindicatelor pentru aprarea intereselor
muncitorilor produce efecte la toate nivelurile. Dei se bazeaz pe art. 11 din Convenia
European din 1950, art. 12 are un domeniu de aplicare orizontal mai larg, aplicndu-se la toate
nivelurile, inclusive la nivel European. Prin urmare, n conformiate cu art.12 al Cartei,
sindicatele pot fi formate la nivelul UE pentru a participa ca i parteneri sociali n dialogul
descries n art. 152 din TFUE [76].
Cele mai multe dintre drepturile la munc sunt cuprinse n Titlul IV intitulat Solidaritate.
Mai concret, acesta cuprinde dreptul lucrtorilor la informare i la consultare n cadrul
ntreprinderii (art.27), dreptul de negociere i de aciune colectiv (art.28), dreptul de acces la
101
serviciile de plasament (art. 29), protecia n cazul concedierii nejustificate (art. 30), condiii de
munc echitabile i corecte (art. 31), interzicerea muncii copiilor i protecia tinerilor la locul de
munc (art. 32), viaa profesional (art.33, al.2) i dreptul de securitate social i de asisten
social, inclusiv n caz de accidente de munc sau pierdere a locului de munc (art.34, al. 1) [10].
O atenie special merit art. 31 din Cart ce asigur condiii de munc echitabile i corecte
cu reglementare special pentru dreptul de limitare a duratei maxime de munc, cu perioade de
repaus zilnice i sptmnale i o perioad anual de concediu pltit. Este important faptul c
aceste drepturi sunt modernizate la nivelul legislaiei primare aUE, deoarece, pn la modificarea
de la Lisabona, au fost incluse n Directiva 89/391 CEE.
Condiiile de munc pentru un grup sensibil de persoane - copii i tinerii - sunt subliniate n
mod special n art.32 al Cartei. Vrsta minim de ncadrare n munc nu poate fi mai mic dect
vrsta minim de absolvire a colii, astfel nct copiii s obin cel puin educaia de baz. Pentru
tineri condiiile de munc trebuie s fie adaptate vrstei lor i ei vor fi, n general, protejai
mpotriva exploatrii economice sau a oricrei activiti de natur s pun n pericol securitatea,
sntatea sau dezvoltarea fizic, mental, moral sau social sau sa le compromit educaia.
Importante drepturi de munc sunt protejate n conformitate cu art. 27, 28 i 30 din Carta
drepturilor fundamentale a UE. Art. 27 se refer la dreptul lucrtorilor la informare i consultare
n afaceri. Acest drept este format din dou proceduri: informare i de consultare. Informarea
lucrtorilor nseamn posibilitatea lor de a forma o estimare complet a unei probleme, bazat pe
fapte reale, n scopul de a pregti o opinie eficient, care va fi luat n considerare n procesul de
consultare. Consultarea se bazeaz pe dialogul dintre management i lucrtori, n scopul de a
ajunge la un acord n cadrul capacitilor de afaceri. Acest drept se aplic n conformitate cu
legislaia Uniunii i cu legislaia naional la nivelurile respective. Astzi la nivelul UE, dreptul
de informare n timp util i dreptul de consultare sunt ghidate de art 154 i 155 din TFUE, care se
refer la dialogul social n afaceri [76].
Art.28 din Cart asigur dreptul muncitorilor dar, de asemenea, i a angajatorilor de a
negocia i de a ncheia acorduri colective, precum i dreptul de a recurge la aciuni colective
pentru aprarea intereselor lor. Acest drept cuprinde toate etapele procesului de negociere, de la
nceputul discuiilor ncheiereii unui acord. Ca i la art.27, expresia nivelurile corespunztoare
de aplicare a dreptului este menionat n scopul de a clarifica diferena dintre cazurile de
aplicare a legislaiei Europene i a celei naionale, n mod corespunztor.
Cazul dreptului de aciune colectiv este destul de diferit. Statele-membre sunt obligate s
respecte acest drept n baza art. 28 din Cart, dar ca i o expresie a art. 11 al Conveniei
Europene din 1950 care consacr libertatea de ntrunire i asociere n sindicate, cu toate acestea,
formele speciale de aciune colectiv constituie exclusiv o problem a legislaiei naionale. De
102
exemplu, dreptul la grev trebuie respectat, dar premisele specifice de recunoatere a dreptului la
grev sunt stabilite n ntregime n sfera legislaiei naionale. n acest sens, Curtea de Justiie are
competena extrem de limitat de a se pronuna ntr-o cauz de nclcare a dreptului la grev,
numai n cazurile n care legislaia naional l interzice total sau l permite astfel, nct n mod
substanial dreptul la grev rmne ineficient [170, p. 213].
n cele din urm, art.30 din Carta drepturilor fundamentale a UE include protecia
lucrtorilor n caz de concedieri nejustificate. Acest drept nu cuprinde doar dreptul de
remunerare, dar, de asemenea, i obligaia angajatorului de a lua msuri de protecie adecvate,
astfel nct demiterea s fie soluia final pentru a fi complet justificat. Pentru a evita orice
interpretare greit, art. 24 din Carta Social European Revizuit din 1996 [12], pe care se
bazeaz art. 30, consacr motivele specifice, care fac o concediere nejustificat.
Aceste motive sunt legate de o aciune legal a lucrtorului n cadrul sindicatului, de
poziia sa n calitate de reprezentant al lucrtorilor, de o posibil cauz mpotriva angajatorului,
de motivele clasice de discriminare (culoare, sex, religie, convingeri politice etc.), de concediu
de maternitate sau concediu pentru creterea copilului i concediu temporar din motive de
accident sau boal. Prin urmare, un sistem de protecie a lucrtorilor este introdus n sensul c,
dac chiar unul dintre motivele mentionate mai sus se dovedete a fi valabil, concedierea nu este
justificat. Cu toate acestea, acest drept se aplic i n conformitate cu legislaiile i practicile
naionale.
Tratatul de la Lisabona din 2007 [76], n vigoare din 2009, consolideaz dimensiunea
social a Europei, prin introducerea elementelor de noutate n materia drepturilor i obiectivelor,
precum i n coninutul politicilor i modalitilor de decizie. Cel mai remarcabil aport al
Tratatului de la Lisabona n materia drepturilor de munc a fost faptul c n baza art.6, par.1 al
TFUE, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost ncorporat n Tratat i a
dobndit valoare juridic de drept primar al UE. Tratatul de la Lisabona garanteaz acestor
drepturi for juridic obligatorie, deoarece aceste drepturi sociale sunt garantate de ctre
judectorii naionali i cei ai Uniunii Europene. n afar de aceasta, doctrina efectului indirect,
care oblig instanele naionale s interpreteze legislaia naional n conformitate cu dreptul UE,
se aplic cu o for mai mare drepturilor garantate n Carta incorporat n Tratatul de reform.
Orice nelegere corect a prevederilor Cartei necesit, de asemenea, o bun nelegere a
jurisprudenei relevante a CEDO, deoarece art. 52, al. 3 din Cart prevede c acelor drepturi
consacrate n aceasta care corespund drepturilor deja garantate de Convenia European din 1950
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale [49] s li se acorde acelai
neles i domeniu de aplicare i nici un nivel mai redus de protecie dect ce este oferit de
Convenia European din 1950. n cauza J McB v LE, CJUE a decis c n cazul n care drepturile
103
din Cart sunt asemntoare drepturilor din Convenia European din 1950, Curtea ar trebui s
urmeze orice jurispruden clar i constant a CEDO, menionnd c: Este clar c respectivul
articol 7 [din Carta UE] conine drepturi care corespund celor garantate prin art. 8, al.1 din
Convenia European din 1950. Prin urmare, articolului 7 din Cart s i se dea acelai neles i
domeniu de aplicare ca i art. 8, al. 1 din Convenie, astfel, cum a fost interpretat de
jurisprudena CEDO [97, par. 53].
Considerm c aceasta va avea n mod inevitabil ca rezultat faptul c dreptul UE i dreptul
Conveniei Europene din 1950 vor fi privite ca i un sistem juridic unic i convergent. Nu mai
exist nici o ndoial cu privire la convergena tot mai mare ntre legislaia UE, n special cea
influienat i interpretat n lumina Cartei drepturilor fundamentale a UE, i Convenia
European din 1950, i, n consecin, necesitatea de a nelege jurisprudena CEDO n orice
aplicare a dreptului UE care se ncadreaz n cmpul de aplicare al Cartei.
n prezent, problema drepturilor de munc continu s mai fie o prioritate pentru Uniunea
European. Astzi dreptul muncii al UE se regsete ntr-un mediu nou, confruntndu-se cu noi
provocri. n special, crizele economic i financiar, i repercusiunile continui ale acestora
genereaz ntrebri pentru dreptul muncii. Rspunsul UE la aceste ntrebri a fost acela de a
susine modernizarea i adaptarea dreptului muncii, n funcie de condiiile de schimbare.
n acest sens, la 22 noiembrie 2006, Comisia European a publicat Cartea Verde
Modernizarea dreptului muncii pentru a rspunde provocrilor sec.XXI [133] n care a abordat
problema rolului legislaiei muncii n Europa. Conform prevederilor acesteia, scopul Crii Verzi
a fost de a lansa o dezbatere public n UE cu privire la modul n care dreptul muncii poate
evolua pentru a sprijini obiectul Strategiei de la Lisabona din 2000 de cretere economic
durabil, cu locuri de munc mai multe i mai bune. Aceast Carte Verde a generat multe
dezbateri deoarece a recurs la flexicuritate ca un cadru de evaluare, greu de acceptat.
Flexicuritatea a fost definit ca o strategie politic care ncearc, n mod sincronizat i
deliberat, s sporeasc flexibilitatea pieelor muncii, organizarea muncii i relaiile de munc pe
de o parte, i, pe de alt parte, s sporeasc securitatea - sigurana locului de munc i securitatea
social - n special pentru grupurile mai slabe n i n afara pieei forei de munc [231, p. 1].
Flexicuritatea, aa cum este utilizat n contextul politicii UE, presupune o trecere de la sigurana
locului de munc la sigurana angajrii n cmpul muncii i cuprinde prevederi contractuale
flexibile i fiabile, abordarea problemei insider-outsider, nvarea continu, politici active pe
piaa forei de munc, nlesnirea tranziiilor ctre noi locuri de munc, sisteme moderne de
securitate social, care asigur un sprijin financiar i ncurajarea ocuprii forei de munc i a
mobilitii pe piaa muncii [231, p. 4].

104
ncepnd cu anul 2010, Uninea European i-a focusat eforturile pe strategia de 10 ani de
cretere - Europa 2020 [53], care are ca scop att abordarea provocrilor pe termen scurt ale
crizei economice, ct i realizarea reformelor structurale, care vor crea condiii pentru cretere
economic pe termen lung, durabil i incluziv. Strategia Europa 2020, printre altele, fixeaz i
obiectivul de a crea condiii necesare modernizrii pieelor muncii pentru a crete nivelurile de
ocupare a forei de munc i pentru a asigura sustenabilitatea modelelor sociale din cadrul UE.
Pentru aceasta, se susine, c este nevoie a fi promovat autonomia cetenilor prin dobndirea
de noi competene care s permit forei de munc actuale i viitoare s se adapteze la noile
condiii i la eventualele schimbri de carier, s reduc omajul i s sporeasc productivitatea
muncii. n acest scop, la nivelul UE, Comisia European depune eforturi pentru [53, p. 22]:
a) definirea i punerea n aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate,
mpreun cu partenerii sociali europeni, pentru a identifica modalitile de a mbunti
gestionarea tranziiilor economice, de a combate omajul i de a crete ratele de
activitate;
b) adaptarea cadrului legislativ, n conformitate cu principiile reglementrii inteligente,
la evoluia modelelor de organizare a muncii (de exemplu, orele de lucru, detaarea
lucrtorilor) i la noile riscuri la adresa sntii i a securitii muncii;
c) facilitarea i promovarea mobilitii lucrtorilor n interiorul UE i asigurarea unei
corespondene mai bune ntre cererea i oferta de locuri de munc; consolidarea
capacitii partenerilor sociali i valorificarea pe deplin a potenialului de soluionare a
problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel
naional/regional, la nivel sectorial i la nivelul ntreprinderilor), precum i promovarea
unei cooperri mai strnse ntre instituiile de pe piaa muncii, inclusiv ntre serviciile
publice de ocupare a forei de munc din statele membre;
d) asigurarea dobndirii competenelor necesare n vederea continurii studiilor i a
integrrii pe piaa muncii, precum i a recunoaterii acestora pe tot parcursul educaiei
generale, profesionale, superioare i din viaa adult i dezvoltarea unui limbaj i a unor
instrumente operaionale comune pentru educaie/formare i munc: un cadru european
pentru aptitudini, competene i profesii (ESCO), etc.
Punerea n aplicare a acestor iniiative este o responsabilitate comun, aciuni fiind
necesare la toate nivelurile: instituii i organizaii, state - membre, autoriti locale i regionale
din UE. Implementat pe deplin, aceast strategie va ajuta UE s ias din criz mai puternic i
s se ntoarc ntr-o economie inteligent, durabil i favorabil incluziunii, cu niveluri ridicate
de angajare, productivitate, competitivitate i coeziune social.

105
3.2 Drepturile la munc n contextul Consiliului Europei: ntre cadrul
normativ i jurispruden.
Fora cu care Consiliul Europei a tiut s se exprime n vastele sale arii de competen,
precum i bogata activitate ntreprins nc de la constituirea sa au artat c o Europ a
deschiderii democratice, a protejrii tradiiilor comune i a respectrii drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului este de neimaginat fr de respectiva organizaie internaional. Fr a
fi o rival a Uniunii Europene, Consiliul Europei rmne o organizaie de referin pentru toate
statele care doresc s se cldeasc pe fundamente democratice.
Bazele cooperrii ntre Consiliul Europei i CEE au fost puse nc din 1957, prin Tratatul
de la Roma, care prevedea necesitatea cooperrii ntre cele dou organizaii. La nivel politic,
ncepnd din 1989, au fost instituite, cu caracter semestrial, reuniuni cvadripartite ntre, pe de o
parte, preedinii Consiliului, respectiv al Comisiei Uniunii Europene, i preedintele
Comitetului Minitrilor i secretarul general al Consiliului Europei, pe de alt parte [66, p. 9].
Europa comun de astzi nu poate fi gndit dect n termenii complementaritii celor
dou organizaii, distincte ca mod de aciune, dar unite n promovarea aceluiai tip de valori.
Drumul ctre Uniunea European trece nc pe la Consiliul Europei, simbol i promotor al
valorilor politice, juridice, sociale, economice, culturale fundamentale ale continentului nostru
[66, p. 9-10].
n Europa, ca i n restul lumii, protecia drepturilor economice i sociale a nceput mai
trziu dect cea a drepturilor civile i politice. n plus, drepturile economice i sociale nu au fost
vreodat protejate la acelai nivel sau cu aceleai garanii, nici nu au avut aceeai prioritate ca i
drepturile civile i politice.
Faptul c, atunci cnd a fost adoptat Convenia European din 1950 pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale [49] nu a fost atins un acord cu privire la
drepturile socio-economice a depins de prioriti i strategie. n primul rnd, tensiunile emergente
cu lumea comunist a determinat statele occidentale s-i reafirme aprarea libertilor
tradiionale ale individului, care sunt drepturile civile i politice. n al doilea rnd, Consiliul
Europei a considerat c drepturile civile i politice erau mai judiciabile dect drepturile
economice i sociale. n al treilea rnd, a fost considerat c un tratat asupra drepturilor economice
i sociale ar dubla munca deja realizat de ctre Organizaia Internaional a Muncii. n cele din
urm, a fost necesar consensul n Europa asupra unui text puternic i, n materia drepturilor
economice i sociale un asemenea consens nu a fost atins [254, p. 757].
Astfel, n 1950 a fost adoptat Convenia European din 1950 pentru aprarea drepturilor
omului i a libertilor fundamentale. Cu toate acestea, ideea completrii acestui tratat cu un altul
care conine drepturi socio-economice a rmas intact n cadrul Consiliului Europei. n 1953,
106
Adunarea Consultativ a Consiliului Europei, n primul rnd, i Comitetul de Minitri, ulterior, a
aprobat n unanimitate propunerea de a elabora un tratat privind drepturile sociale pentru a
contribui la unificarea european. Acest tratat este Carta Social European din 1961.
Cu referire la Convenia European din 1950, este binecunoscut c drepturile i libertile
care fac obiectul acesteia sunt drepturi civile i politice. ns, n considerarea legturii
indisolubile ntre drepturile fundamentale, convenia proclam i oblig statele-pri s respecte
i o serie de drepturi ce privesc munca n ansamblul su, cum sunt dreptul fiecrei persoane de a
nu fi constrns s presteze o munc forat sau obligatorie (art.4), sau dreptul de a fonda un
sindicat (art.11) [158, p. 212].
n ce privete dreptul fiecrei persoane la libera alegere a muncii, cu obligaia corelativ de
a nu fi supus unei munci forate sau obligatorii, observm c n dispoziia art. 4 al Conveniei
Europene din 1950 au fost preluai unii termeni ai Conveniei OIM nr.29 din 1930 asupra muncii
forate, crora li s-a dat o formulare mai puin exact, ceea ce a permis, justificat, aprecierea
potrivit creia CEDO a reuit s stabileasc o jurispruden mai puin strict dect cea ce decurge
din prevederile Conveniei OIM [67, p. 269].
Cu referire la dreptul de a nfiina un sindicat, prevzut n art. 11 din Convenia European
din 1950, acesta, dup cum s-a mai menionat n lucrare, este grefat pe libertatea de asociere. n
opinia cercettorului Andrei Popescu, la care subscriem, redactarea este mult prea general i
vizeaz doar dreptul de a nfiina un sindicat i dreptul de afiliere la un sindicat, fr a se referi n
mod expres, i la dreptul organizaiilor sindicale de a aciona liber [67, p. 269]. La aceast
redactare deficitar se adaug i faptul c printr-un compartiment al art. 11 sunt premise derogri
de la dreptul de a constitui un sindicat fie din raiuni privind ordinea public, fie din raiuni
legate de exercitarea drepturilor n cadrul forelor armate, ale poliiei sau administraiei publice,
aprecieri critice la care de asemenea subscriem, deoarece acest articol este, practic, cu mult sub
nivelul proteciei asigurate libertii de asociere i libertilor sindicale prin Convenia OIM nr.
87 din 1948 privind libertatea sindical i aprarea dreptului sindical.
Elaborarea Cartei Sociale Europene din 1961 a durat aproape zece ani, elaboratorii acesteia
lucrnd cu asistena OIM, inspirndu-se din substana Pactului internaional cu privire la
drepturile economice i sociale i, ndeosebi, din conveniile i recomandrile OIM. n concepia
iniiatorilor si, Carta Social European reprezint un corespondent n domeniul social al
Conveniei Europene din 1950 pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Carta Social European este structurat n cinci pri: primele dou pri, care constituie
substana Cartei, consacr 19 drepturi pe care prile-contractante se oblig s le garanteze;
celelalte pri ale Cartei au un caracter tehnic, coninnd prevederi privind punerea acesteia n
aplicare [158, p. 213].
107
Referindu-ne la modul de redactare al articolelor din Cart care consacr drepturi, trebuie
s remarcm c acesta nu este la fel de convingtor ca i cel al Conveniei Europene din 1950,
care stabilete direct drepturile garantate. Spre deosebire de aceasta, Carta Social European
stabilete obiectivele care trebuie atinse, modul de redactare al Cartei fiind de genul: prile sunt
de acord s (stabilesc condiii, protejeaz eficient, acord, ofer, promoveaz etc. ), dar Carta
Social nu prevede nicieri c orice persoan este titularul urmtoarelor drepturi sau
muncitorii au dreptul la. Cu prere de ru, aceast lacun nu a fost remediat nici n Carta
Social European Revizuit din 1996.
Drepturile protejate de Carta Social European sunt: dreptul la munc (art. 1); dreptul la
condiii de munc echitabile (art.2); dreptul la condiii de munc sigure i sntoase (art.3);
dreptul la o remuneraie echitabil (art.4); dreptul sindical (art.5); dreptul la negociere colectiv
(art.6); dreptul copiilor i tinerilor la protecie (art. 8); dreptul la orientare profesional (art.9);
dreptul la formare profesional (art. 10); dreptul la ocrotirea sntii (art. 11); dreptul la
securitate social (art. 12); dreptul la asisten social i medical (art. 13); dreptul de a beneficia
de servicii sociale (art.14); dreptul persoanelor handicapate la autonomie, la integrare social i
la participare n viaa comunitii (art.15); dreptul familiei la protecie social, juridic i
economic (art. 16); dreptul mamei i copilului la protecie social i economic (art.17); dreptul
de a se angaja ntr-o activitate lucrativ n statele-pri (art.18); dreptul lucrtorilor migrani i al
familiilor lor la protecie i asisten (art.19).
Aceste drepturi pot fi grupate n patru categorii: drepturile legate de nsi locul de munc
(art. 1, 2, 3, 4, 18); drepturile sindicale (art. 5,6); drepturile la protecie i asisten social (art.
7,8,11,12,13,14,16,17 i 19) i drepturile privind formarea profesional (art.9,10,15). Ulterior, la
5 mai 1988 a fost adoptat un Protocol Adiional la Cart, care garanteaz realizarea urmtoarelor
drepturi fundamentale: dreptul la anse egale i tratament egal n materie de munc i profesie,
nediscriminarea bazat pe sex, dreptul lucrtorilor la informare i consultare n cadrul
ntreprinderii, dreptul lucrtorilor de a participa la stabilirea i mbuntirea condiiilor de
munc i a mediului de munc, dreptul persoanelor n vrst la protecie social.
Inspirndu-se din practica aplicrii conveniilor a OIM, Carta Social European a prevzut
un mecanism de control al aplicrii dispoziiilor sale, prin obligaia statelor de a transmite
rapoarte periodice, care s fie examinate de ctre un Comitet de experi. OIM este invitat s
desemneze un reprezentant n vederea participrii cu titlu consultativ la deliberrile Comitetului
de experi pentru aplicarea Cartei.
Chiar de la adoptarea sa, Carta Social European nu a fost ferit de critici. Aceasta a fost
acuzat de a fi insuficient de ambiioas, crticat pentru puinele obligaii care le consacr pentru

108
state, pentru caracterul su conservator i pentru progresul mic pe care l-a realizat. Chiar dac nu
este perfect, Carta Social European reflect ceea ce Consiliul Europei a putut realiza n 1961.
De menionat c, Carta Social European nu este i nici nu putea fi original cci la
momentul elaborrii ei s-a inspirat din normele OIM, iar, alteori, s-a realizat o protecie sub
nivelul exigenelor acesteia. Din aceste considerente, n timp aceasta a fost supus unor
mbuntiri i completri.
ncepnd cu anii '90, Consiliul Europei a fost preocupat de relansarea acestui important
document internaional. Astfel, la 3 mai 1996 a fost dechis spre semnare Carta Social
European Revizuit [12] care cuprinde ntr-un singur instrument Carta din 1961 adus la zi i
amendat. Carta Social European Revizuit adaug 12 drepturi, respectiv, cele patru
reglementate de Protocolul Adiional din 1988 i 8 drepturi noi: dreptul la protecie n caz de
concediere (art.24); dreptul lucrtorilor la protecia propriilor creane n caz de insolvabilitate a
patronului acestora (art.25); dreptul la demnitate n munc (art.26); dreptul lucrtorilor cu
responsabiliti familiale la egalitate de anse i de tratament (art.27); dreptul reprezentanilor
lucrtorilor la protecie n ntreprindere i facilitile acordate acestora (art.28); dreptul la
informare i la consultare n procedurile de concediere colectiv (art.29); dreptul la protecie
mpotriva srciei i excluderii sociale (art.30) i dreptul la locuin (art.31).
Carta Social European Revizuit din 1996 a adus i o serie de modificri textului Cartei
iniiale, cum ar fi garantarea concediului anual pltit i creterea acestuia de la 2 pn la 4
sptmni n baza art. 2, p.3 sau majorarea concediului de maternitate de la 12 la 14 sptmni n
baza art. 8, p.1.
Nici Carta Social European Revizuit nu prevede un sistem de plngeri judiciare n
vederea controlului aplicrii i interpretrii dispoziiilor acesteia. Carta opteaz pentru
modalitatea clasic a controlului politic prin rapoarte periodice ale statelor-pri la articolele
acceptate de ctre fiecare stat i formularea constatrilor, concluziilor i recomandrilor privind
compatibilitatea msurilor naionale cu msurile Cartei Sociale din 1996 sau ale Cartei Sociale
Revizuite din 1996. La rndul su, Protocolul din 1995 [82] a mbuntit semnificativ
mecanismul de control n vederea includerii posibilitii reclamaiilor colective, nu doar a celor
individuale.
Suntem de acord cu cercettorul Teresa Freixes care afirm c valoarea acestor rapoarte
este mai mult politic dect juridic [242, p. 120], spre deosebire de hotrrile CEDO, ceea ce
constituie una dintre lacunele proteciei drepturilor sociale la nivelul Consiliului Europei. Cu
toate acestea, trebuie s se recunoasc faptul c Comitetul European al Drepturilor Sociale a fost
n msur s identifice situaii care indic la instabilitate sau practici structurale care provoac
srcia ntr-un stat. De exemplu, n 2007 n Spania sistemul de raportare a artat ct de sczut era
109
salariul minim stabilit de guvern n comparaie cu salariul mediu din ar. Comitetul a afirmat c
aceast situaie duce la srcirea populaiei i, prin urmare, c legislaia spaniol privind
remuneraia echitabil nu a fost n conformitate cu Carta Social European [96, p. 163]. Pe just
temei, se poate aprecia c prin adoptarea Cartei Sociale Revizuite s-a finalizat la nivelul
Consiliului Europei un proces ndelungat de reformare i cristalizare a normelor ce privesc
drepturile sociale fundamentale i mecanismele de control ale acestora. n general, dup cum s-a
menionat i n compartimentul anterior al tezei, drepturile instituite de Carta Social European
i Carta Social European Revizuit sunt garantate ntr-un mod mai mult sau mai puin explicit
i detaliat de legislaia UE (Carta comunitar din 1989 a drepturilor sociale fundamentale ale
lucrtorilor, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene etc.).
n calitate de organizaie internaional n materia drepturilor omului, Consiliul Europei
este axat pe indivizibilitatea i interdependena drepturilor omului. Pentru mai mult de 60 de
ani, n contientizarea importantelor provocri n exercitarea drepturilor civile i politice, CEDO
a subliniat inderdependena drepturilor civile i politice cu drepturile sociale. n unele cauze,
Curtea a recunoscut c o serie de drepturi civile au o dimensiune social, aa dup cum a fost
declarat elocvent n cauza Airey vs Irlanda: n timp ce Convenia prevede care sunt, n esen,
drepturile civile i politice, multe dintre acestea au implicaii de natur social sau economic.
Prin urmare, Curtea consider c, simplul fapt c o interpretare a Conveniei se poate prelungi n
sfera drepturilor sociale i economice nu ar trebui s fie un factor decisiv mpotriva unei astfel de
interpretri; nu exist nici o diviziune impermeabil care separ acest domeniu de domeniul
reglementat de ctre Convenie [85, par. 26].
O astfel de abordare este reflectat ntr-un mod inversat printr-o Rezoluie celebr din 1970
a Conferinei Internaionale a Muncii cu privire la drepturile sindicatelor i relaia acestora cu
libertile civile, subliniind modul n care drepturile civile sunt cruciale pentru beneficierea
efectiv de libertatea sindical [122, p. 1].
Convenia European din 1950 nu a fost adoptat ca o cart a drepturilor sociale, care s
consacre singur drepturile lucrtorilor. De fapt, cu excepia Declaraiei de la Philadelphia din
1944 i a Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrtorilor din 1989, nici un
instrument internaional se refer, doar sau n principal, la drepturile lucrtorilor. Totodat,
ipoteza opus merit atenie, de asemenea. Convenia n mod similar nu se refer la o categorie
distinct de drepturi civile i politice, referindu-se n schimb ntr-un mod foarte generic la
drepturile omului i libertile fundamentale.
Singurul instrument internaional cruia aceasta aduce omagiu este Declaraia Universal a
Drepturilor Omului (DUDO), care este luat n considerare n toate elementele sale, n pofida
faptului c prile contractante caut doar s fac primii pai pentru garantarea colectiv a
110
anumitor drepturi enunate n DUDO [242, p. 122]. DUDO reprezint o ilustrare clasic a
indivizibilitii drepturilor civile i politice, i a celor economice, sociale i culturale. Acest
indivizibilitate a fost subliniat "avant la lettre", id est nainte de bine-cunoscuta bifurcaie a
acestui set de drepturi indivizibile n drepturi civile i politice, pe de o parte, i drepturile
economice, sociale i culturale pe de alt parte.
i revine deci Curii Europene a Drepturilor Omului s recapete controlul i s
demonstreze c drepturile sociale nu sunt n contextul Conveniei din 1950 drepturi de mna a
doua afectate de un fel de prezumie de injustiiabilitate, dar c aceste drepturi pot beneficia
de mecanismul specific de garantare judiciar singurul oferit n Europa de ctre sistemul
Conveniei Europene din 1950 pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Existena Cartei Sociale Europene cu un accent pe drepturile sociale i economice a fost
folosit n trecut de CEDO pentru a justifica i explica propria abordare oarecum restrictiv la
interpretarea i aplicarea Conveniei Europene din 1950 n cazuri care ridic probleme de
protecie a drepturilor de munc, de exemplu, problema dreptului la recunoatere a sindicatului la
locul de munc sau cea privind dreptul la grev. Dar jurisprudena mai recent a Curii de la
Strasbourg, n parte sub influiena jurisprudenei Curii de Justiie a Uniunii Europene (CJUE), a
demonstrat o mai mare disponibilitate de a permite recurgerea la drepturile Conveniei Europene
din 1950 pentru a oferi protecie la locul de munc.
n acest sens, anume prin recurgerea cu prioritate la teoria elementelor n mod necesar
inerente unui drept judectorul european a extins pe larg coninutul drepturilor consacrate n
Convenia European din 1950, neezitnd, dup caz, s reconstruiasc dreptul i s redefineasc
obligaiile statelor [254, p. 762]. Din nou, nu vedem de ce aceast dubl abordare nu s-ar aplica
n continuare i problemelor sociale.
Pentru a ilustra aceast metod, este suficient s amintim c CEDO a reconstruit dreptul
la un proces echitabil, adugnd garaniilor procedurale prevzute la art. 6, par.1 drepturi
materiale dreptul de acces la o instan i dreptul de executare a hotrrilor judectoreti - i
garanii implicite, cum ar fi dreptul la tcere sau de a nu contribui la propria incriminare
considerate inerente dreptului la un proces echitabil [254, p. 762]. n acelai context, credem
c nu este necesar o imaginaie extraordinar pentru a considera c interdicia muncii copiilor
sub 15 ani enunat de art. 7, par.1 al Cartei Sociale Europene, viznd, n special, neprivarea
copiilor de beneficiile educaiei (art.7, par.3), este inerent interdiciei muncii forate (art.4,
par. 2 al Conveniei din 1950) sau dreptului la educaie consacrat n art.2 al Protocolului
Adiional nr.1 la Convenia din 1950, ambele garantate de Convenia European din 1950.
Folosit ntr-o manier dinamic, teoria elementelor n mod necesar inerente unui drept
ar putea, de asemenea, conduce judectorul european s considere c dreptul muncitoarelor la
111
protecia maternitii (art.8, Carta Social European Revizuit) este inerent dreptului la
respectarea vieii private i de familie (art.8 al Conveniei Europene din 1950); c dreptul la
orientare profesional i dreptul la formare profesional (art. 9 i 10 al Cartei Sociale Europene
Revizuite) sunt inerente dreptului la educaie (art.2 al Protocolului Adiional nr.1 la Convenia
din 1950).
Dup cum am mai menionat, Convenia European din 1950 nu a neglijat totalmente
problema muncii sau existena muncitorilor. Aceasta interzice n mod explicit n art.4 munca
forat i se refer implicit n art.11 la muncitori n cazul n care recunoate dreptul fiecruia
de a forma i adera la sindicate pentru ai aprara interesele. Concomitent, CEDO ia n
consideraie locul de munc n evaluarea restriciilor impuse drepturilor din Convenie. Uneori
acest context servete ca un argument, mai ales atunci cnd un interes general solicit statelor s
asigure protecia drepturilor din Convenie vizavi de angajatori. Mai mult dect att, Curtea
consider c muncitorii sunt ntr-o poziie vulnerabil [203].
Aceast vulnerabilitate implic faptul c o restricie generat de recrutarea unui angajator
sau de politica de concediere ar putea avea un efect de rcire asupra exercitrii drepturilor
garantate de Convenie [122, p.1]. Cu toate acestea, statele, atunci cnd se confrunt cu cereri
depuse contra lor, s-au referit, de asemenea, i la existena unui raport de munc pentru a
justifica restriciile la drepturile din Convenie referindu-se la obligaia de loialitate, rezerv,
discreie. Curtea a recunoscut c aceste obligaii sunt n msur s restrng libertatea de
exprimare la locul de munc [140].
n ce privete munca forat, ntr-o cauz recent, C.N i V. vs Frana, CEDO a subliniat c
pentru determinarea muncii forate sau obligatorii, trebuie s fie luate n considerare natura i
volumul muncii. Din acest considerent, Curtea a exclus activitile unui minor de ajutorare a
surorii sale (care a fost supus muncii forate) cu munca domestic, dup ntoarcerea de la coal
i finisarea temelor ei, ca fiind munc forat sau obligatorie. Curtea a considerat c acestea erau
activiti care ar putut fi n mod rezonabil ateptate de la un membru al familiei sau de la o
persoan care aparine familiei (n ce privete sprijinul familiei sau coabitarea) [101]. Astfel,
CEDO pare s identifice o alt sfer de comunicare care nu intr n domeniul de aplicare al
art.4 al Conveniei Europene din 1950.
Unele cauze soluionate de CEDO ce vizeaz art.6 al Conveniei din 1950 se refer, n
special, la dreptul la un proces echitabil al muncitorilor. n cazul Pellegrin vs Frana [182],
CEDO n mod specific a cutat s-i ralieze jurisprudena cu cea a CJUE privind libera circulaie
a muncitorilor n ce privete drepturile n materie de echitate care trebuie acordate muncitorilor
din sectorul public. Ulterior criteriile Pellegrin au fost modificate de ctre Marea Camer a
CEDO n Vilho Eskelinen i alii vs Finlanda [224] n vederea acordrii art.6 a unei protecii
112
echitabile pentru o gam mai larg de servicii publice, astfel, nct s se asigure compatibilitatea
cu jurisprudena anterioar a CJUE demonstrat n cazul Johnston vs Chief Constable of the
RUC [136] privind atingerea echitii i drepturile de acces la instan, chiar i n ce privete
munca n poliie, i n cauza Sirdar vs Ministerul Aprrii [197] - munca n cadrul forelor
armate.
n cauza Lombardi Vallauri vs Italia [164], Curtea de la Strasbourg a extins principiul din
art.6 privind protecia echitii chiar i la munca n sectorul privat, considernd c, n caz de
nerenoire a contractului unui profesor angajat legal pentru o perioad de lung durat ntr-o
universitate catolic privat, curile italiene ar fi trebuit s solicite universitii - i, la necesitate,
implicarea autoritilor bisericeti s ofere o justificare complet i corespunztoare a
preteniilor formulate contra reclamantului care au dus la nerennoirea contractului de munc.
Dac instanele italiene ar fi realizat acest lucru, aceasta ar fi permis reclamantului s cunoasc
exact de ce era acuzat, i s conteste orice legtur dintre cele expuse i activitile sale de
predare. Misiunea universitii de oferire a unei educaii catolice nu poate, n opinia CEDO,
justifica o astfel de nclcare a drepturilor reclamantului la un proces echitabil [202, p. 23].
n urma recunoterii exprese a dreptului de a munci ntr-o profesie aleas ca drept
fundamental al Uniunii Europene, CEDO a cutat, la rndul su, s gseasc un astfel de drept n
Convenia European din 1950. Curtea a realizat aceasta oferind o interpretare larg art. 8 din
Convenie, astfel, nct s includ dreptul de a ctiga existena prin exercitarea unei profesii
alese ca un aspect al vieii private a unei persoane [168; 233]. Msurile legislative sau
administrative care au ca i efect de a preveni sau mpiedica o persoan de la practicarea
activitii sale comerciale alese sau profesiei n cadrul unui stat-parte, n sensul art. 8 al
Conveniei Europene din 1950 constituie o ingerin n viaa privat [202, p. 23].
Ca urmare a acestui fapt, n cauza Alison Halford vs Regatul Unit [86], CEDO de
asemenea a recunoscut c individual are drepturi la respectare vieii private chiar i la locul de
munc, care trebuie protejate i respectate de ctre angajator. Curtea a considerat c
interceptrile telefonice efectuate la birou i acas asistentului ef de poliie Halford de ctre
angajatorul ei n vederea adunrii materialului pentru a ajuta la aprarea mpotriva procedurilor
de discriminare bazate pe sex aduse ei au constituit o nclcare ilegal a art.8 al Conveniei
Europene din 1950.
n mod similar, n cauza Copland vs Regatul Unit [107], CEDO a considerat c
monitorizarea de ctre patron a utilizrii telefonului, e-mail-ului i Internetului de ctre angajat la
locul de munc i fr tirea acestuia constituie o nclcare a dreptului su la respectarea vieii
private i a corespondenei. A fost irelevant faptul c datele nu au dezvluite nimniu sau folosite
mpotriva angajatului n cadrul unei proceduri disciplinare.
113
Prezint un interes deosebit i jurisprudena CEDO ce vizeaz art. 10 al Conveniei din
1950, i anume libertatea de exprimare la locul de munc. Jurisprudena Curii de la Strasbourg a
nceput s se modifice n acest sens odat cu decizia din 1995 n cauza Vogt vs Germania [225],
n care CEDO a hotrt c demiterea de ctre autoritile germane a unui cadru didactic angajat
de stat la un post permanent ca urmare a aderrii acestuia la Partidul Comunist German
constituie o intervenie ilicit n dreptul su la libera exprimare. Ulterior, n cauza Wille vs
Liechtenstein [230], CEDO a afirmat c judectorii au dreptul la libera exprimare n conformitate
cu art. 10 din Convenie pentru a le permite s comenteze problemele de ordin constituional, iar
i n cauzele urmtoare Curtea a confirmat c jurnalitii din preocupri de ordin de servicii
publice pot difuza n mod legitim critici la adresa angajatorilor lor, pe baza responsabilitii lor
de a contribui i de a ncuraja dezbaterea public, fiind n natura funciilor lor profesionale de a
comunica informaii i idei, i c exist posibiliti limitate, n baza art.10, al.2 din Convenia
European din 1950 pentru restricii privind dezbaterea problemelor de interes public [202, p.
23].
De menionat c, Curtea European a Drepturilor Omului a extins acum protecia ce
decurge din art.10 al Conveniei i la acte de denunare de ctre funcionari publici care
acioneaz n mod responsabil i cu bun credin. n decizia sa unanim Guja vs Moldova [54,
par. 72, 74], Marea Camer a Curii de la Strasbourg a afirmat: Un funcionar public, pe
parcursul activitii sale, poate cunoate informaii de ordin intern, inclusiv informaii secrete,
divulgarea sau publicarea creia corespunde unui interes public important. Astfel, Curtea
consider c semnalarea de ctre un funcionar public sau angajat din sectorul public a unui
comportament ilegal sau a unei infraciuni la locul de munc ar trebui n anumite circumstane s
se bucure de protecie. Aceasta poate fi solicitat pentru cazul n care angajatul sau funcionarul
public n cauz este singura persoan, sau o parte dintr-o categorie mic de persoane, contieni
de ceea ce se ntmpl la locul de munc i este, prin urmare, cel mai potrivit pentru aciona n
interesul public prin alertarea angajatorului sau publicului larg.
n jurisprudena recent a Curii de la Strasbourg, prevederile Cartei Sociale Europene i
ale tratatelor OIM au fost folosite pentru a elucida dispoziia art.11 din Convenia European din
1950 care garanteaz drepturile individului la libertatea de ntrunire panic i libertatea de
asociere, inclusiv dreptul de a forma sindicate i a se altura acestora. CEDO a elucidat n art.11
un drept al muncitorilor, chiar i al celor angajai n servicii publice i n aciuni industriale, de a
se angaja n negocieri colective, n baza faptului c dreptul la grev este o completare a
negocierilor colective [125].
n cauza Syndicatul Pastorul Cel Bun vs Romnia [211], CEDO a fcut referire la dreptul
de a forma i a se afilia la sindicate. Cauza viza o asociaie care a organizat preoi i angajai care
114
lucreaz pentru Biserica Ortodox Romn pentru aprarea intereselor profesionale n Episcopia
Olteniei. Guvernul Romn i Episcopia a contestat ideea c ar fi existat un raport de munc ntre
preoi i episcopul lor, afirmnd c relaia dintre acetia se baza pe un jurmnt religios i nu pe
un contract de drept civil. Curtea a respins acest argument, considernd c relaia dintre preoi i
episcopul lor, nemaivorbind de angajaii obinuii i episcop, nu au putut fi separate de la norma
de drept contractual, n pofida faptului c preoii au fcut o promisiune i c toi membrii erau
finanai de ctre stat, spre deosebire de episcopie. Prin urmare, CEDO pare s fi realizat o
abordare mai larg a ceea ce constituie un raport de munc. Simplul fapt c presupusul
angajator nu remunereaz muncitorii sau c originea raportului de munc cu un candidat din
rndul preoiei este lipsit de claritate, par a fi nesemnificative.
n cel puin dou cauze, CEDO a considerat art.11 din Convenia European din 1950 a fi
aplicabil angajatorilor care au afirmat c au fost pui sub o presiune ilegal de a se altura unei
organizaii patronale. n cauzele Gustafsson vs Suedia [134] i Kellermann vs Suedia [80],
referirile la dreptul de a se organiza au fost n mod implicit aplicate angajatorilor, argumentndu-
se c libertatea lor de a nu se altura unei organizaii patronale a fost limitat. n opinia noastr,
art.14 din Convenia European din 1950 care interzice discriminarea constituie un motiv
ntemeiat de acordare a dreptului de a se organiza muncitorilor i angajatorilor deopotriv.
Distincia dintre sectoarele public i privat iese totui n eviden n diferite contexte,
acestea fiind jurisprudena CEDO referitoare la libertatea de exprimare a muncitorilor i liderilor
sindicali. Ca regul general, faptul c un muncitor lucreaz pentru o instituie public sau o
ntreprindere care ofer un serviciu de interes general ridic un argument n favoarea proteciei
declaraiilor lucrtorilor cu privire la modul de funcionare a instituiei sau ntreprinderii n
cauz. Pe de alt parte, simplul fapt c funcionarea acestor instituii i ntreprinderi afecteaz
interesul public necesit o atitudine mai prudent din partea unui lucrtor din sectorul public,
care, n calitate de funcionar public, se presupune c ar furniza dovezi ntr-o form particular
de discreie i rezerv. Dei angajaii din sectorul privat nu sunt scutii de o asemenea obligaie,
Curtea sugereaz c ar putea exista o diferen gradual [140].
n concluzie, putem susine c CEDO a furnizat dovezi privind creterea gradului de
contientizare a faptului c relaiile de munc genereaz restricii la exercitarea drepturilor din
Convenia European din 1950, care trebuie s fie justificate innd cont de circumstanele
fiecrui caz i de natura particular a ntreprinderii sau instituiei n cauz. Dei a recunoscut c
aceste drepturi pot fi limitate din cauza circumstanelor implicate, Curtea nu a decis c o relaie
de munc poate justifica o interdicie general a muncitorului de ai exercita sau invoca
drepturile garantate de Convenia European din 1950.

115
3.3 Concluzii la capitolul 3
Avnd ca i finalitate de baz studierea cooperrii regionale europene n materia drepturilor
fundamentale la munc, i axndu-ne pe activitatea n acest sens a unor organizaii regionale
europene Uniunea European i Consiliul Europei, n urma cercetrii realizate n contextul
capitolului 3, am putea formula urmtoarele concluzii:
1. Uniunea European are un angajament de lung durat n ce privete promovarea
standardelor fundamentale de munc i a dezvoltrii sociale n general. Carta drepturilor
fundamentale a UE confirm obiectivul Uniunii Europene de a promova i integra pe deplin
drepturile fundamentale inclusiv standardele fundamentale de munc n toate politicile i
aciunile sale. Cu toate acestea, uneori identitatea standardelor fundamentale ale OIM este
potenial problematic pentru UE. La un nivel practic, apar unele tensiuni ntre standardele
fundamentale i Carta drepturilor fundamentale a UE. Un exemplu n acest sens vizeaz
Convenia OIM nr. 138 privind vrsta minim de angajare care are potenialul de a intra n
conflict cu prevederile asupra muncii copiilor a Cartei drepturilor fundamentale a UE: Convenia
nr. 138 permite statelor s autorizeze munca pentru copiii mai mici de vrsta colar n anumite
circumstane specifice, n timp ce Carta interzice o asemenea munc.
2. Libertatea de asociere i dreptul la negociere colectiv sunt recunoscute ca i drepturi
fundamentale n cadrul UE, dar competena Uniunii Europene de a le reglementa nu este n
ntregime clar. O problem de interes deosebit este dac UE are competena de a aciona n ceea
ce privete libertatea de asociere. Art. 153, al 1 i 2 din TFUE prevede c UE poate adopta
msuri i/sau instrumente legislative n anumite domenii ale politicii sociale, n scopul de a
atinge obiectivele UE n acest domeniu. Cu toate acestea, articolul 153, al. 5 al TFUE prevede,
printre altele, c dreptul de asociere nu este inclus n domeniile n care UE poate aciona.
3. n ce privete dreptul la negociere colectiv, n conformitate cu art. 153, al. 1 i 2 al
TFUE reprezentarea i aprarea colectiv a intereselor lucrtorilor i angajatorilor intr n
competena Uniunii Europene. Art. 153 i 154 din TFUE prevd procesul de negocieri colective
la nivelul UE. Cu toate acestea, UE nu are nici o competen n ce privete dreptul la grev (art.
153, al.3 TFUE), n pofida faptului c acesta este legat intrinsec de dreptul la negociere
colectiv. Concomitent, Carta drepturilor fundamentale a UE recunoate n mod explicit n art.
28 dreptul lucrtorilor de a recurge la aciuni colective pentru aprarea intereselor lor, inclusiv la
grev. Aceast formulare ar putea fi interpretat c recunoate dreptul la grev: n cazul n care o
aciune colectiv include greva i este calificat ca un drept, atunci aceasta din urm ar trebui s
fie recunoscut de asemenea ca un drept, crendu-se astfel o discrepan ntre nivelul de protecie
a dreptului la grev n temeiul TFUE i a Cartei.

116
4. Cu referire la lupta contra discriminrii pe temei de vrst, legiuitorul UE i Curtea de
Justiie a UE au stabilit cerine mai stricte pentru a proteja acest drept dect cele din cadrul
standardelor internaionale. Mai mult, Uniunea European a inclus n mod clar discriminarea pe
motiv de vrst a lucrtorilor tineri n centrul politicii sale i CJUE a oferit deja orientri
semnificative cu privire la aplicarea n practic a acestui drept fundamental.
5. Referindu-ne la protecia drepturilor la munc n cadrul Consiliului Europei, remarcm
c prevalena drepturilor civile i politice asupra celor economico-sociale este evident chiar i n
present. A demonstra c Carta Social European este ruda srac a Conveniei Europene din
1950 este o sarcin uoar: este suficient a verifica ci ani au fost necesari ca Carta Social
European s fie adoptat de ctre statele care au negociat-o. Mai mult dect att, orice stat care
dorete s devin membru al Consiliului Europei trebuie n mod necesar s ratifice Convenia
European din 1950 cu privire la drepturile i libertile fundamentale. Cu toate acestea,
organizaia nu solicit potenialilor candidai s ratifice Carta Social European Revizuit
pentru a deveni membru al acesteia. Aceast preferin pentru drepturile civile i politice este, de
asemenea, extrem de clar dac comparm mecanismul de control al Conveniei Europene din
1950 i cel al Cartei Sociale Europene. Mecanismul Conveniei din 1950 are caracter judiciar i
este mult mai puternic dect cel al Cartei Sociale care, dei este unul cvasi-judiciar prin
mecanismul de reclamaii colective, rmne a fi un sistem destul de slab.
6. O alt concluzie n legtur cu Consiliul Europei vizeaz faptul c n Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, Convenia European din 1950 i Carta Social European nu
beneficiaz deloc de acelai tratament. Ultima este menionat doar n Preambul, n timp ce
Convenia European din 1950 este menionat de cteva ori n textul de baz. Carta drepturilor
fundamentale a UE face trimitere la jurisprudena CEDO dar nu face acest lucru n raport cu
jurisprudena organismelor de supraveghere ale Cartei Sociale Europene. Motivul unei asemenea
abordri este evident: elaborarea drepturilor economico-sociale are implicaii pentru state,
ntreprinderi i ceteni. Aceste drepturi sunt traduse n costuri mai ridicate, att sub form de
taxe care ajut la susinerea bunstrii sociale a statelor, ct i sub forma unei creteri finale a
preurilor produselor care include costul suplimentar al unui proces de producie care respect
drepturile la munc.

117
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI
Cercetrile efectuate n prezentul demers tiinific au pus n eviden actualitatea i importana
temei abordate. Finaliznd acest studiu, considerm c scopul i obiectivele naintate de noi au fost
realizate.
Problema tiinific soluionat n prezenta lucrare const n elucidarea specificului
cooperrii statelor n vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc, avnd ca i rezultat
evidenierea carenelor n domeniu i formularea recomandrilor concrete n scopul remanierii
acestora, fapt care permite eficientizarea proteciei drepturilor fundamentale la munc la nivel
naional, inclusiv n Republica Moldova.
Acest demers tiinific, n ntregime consacrat cercetrii modului de colaborare a statelor n
vederea realizrii drepturilor fundamentale la munc, finalizeaz cu o serie de concluzii generale
i recomandri care se desprind din analiza realizat, dup cum urmeaz:
1. inem s menionm c, cu un scop bine stabilit nc din momentul nfiinrii sale, OIM
reprezint cea mai important form de armonizare a eforturilor statelor n direcia unei
colaborri internaionale n vederea promovrii justiiei sociale i a drepturilor recunoscute pe
plan internaional persoanelor care muncesc. n ndelunga sa activitate de aproape 100 de ani,
OIM a adoptat 189 de convenii i 204 de recomandri, acoperind practic ntreaga materie, care,
pe plan intern, este reglementat de legislaia muncii, respectiv legislaia securitii sociale.
Totodat, sub egida OIM, se desfoar i o intens activitate de cooperare tehnic i o bogat
activitate de cercetare tiinific.
2. Chiar dac sistemul OIM a fost i mai este nc criticat pentru numrul greu de
gestionat de instrumente pe care OIM le-a produs, pentru lipsa de aplicare a tratatelor sale,
Organizaia neavnd puterea de a-i impune normele, iar statele neavnd nici o voin politic de
a garanta standardele internaionale de munc, OIM continu a fi una important. Standardele
elaborate la nivel internaional pot ajuta fiecare stat s adopte decizii mai bune n domeniul
politicii ocuprii forei de munc. n plus, mecanismul consacrat n Constituia OIM idea
pozitivist c statele i societatea civil ar trebui s conlucreze n mod oficial pentru a crea
norme internaionale i pentru a le pune n aplicare are implicaii n cretere pentru guvernana
global. Pind n sec. XXI cu obiective bine conturate i cu probleme care nc i caut soluii,
OIM care astzi nglobeaz 186 de state-membre, rmne a fi o organizaie unic i de succes
prin intermediul creia se realizeaz cooperarea statelor n vederea realizrii drepturilor
fundamentale la munc.
3. Nu exist nici o ndoial c abordarea la nivel internaional a drepturilor fundamentale la
munc a atras o mare atenie i a facilitat includerea unui dialog n contexte n care au fost n mare
parte evitate astfel de ntrebri. Chiar dac nu putem susine c aceast nou evoluie este n mod
118
sigur una pozitiv din perspective drepturilor la munc sau c evoluiaz n moduri care sunt cele mai
favorabile pentru un regim internaional eficient de protecie a muncitorilor nu ne permitem nici s
afirmm c noul regim este iremediabil unul eronat. Mai degrab, considerm c regimul drepturilor
fundamentale ar trebui evaluat n baza urmtoarelor criterii: a. promovarea acestor drepturi
fundamentale s nu submineze starea altor drepturi la munc, recunoscute de mult timp ca fiind
drepturi ale omului; b. modalitile de punere n aplicare aferente standardelor fundamentale de
munc s fie semnificative i nu doar de promovare cu caracter soft sau simbolic, i c aceste
modaliti s nu submineze mecanismele de control din cadrul OIM, nici s descurajeze reformele
serioase pe care le necesit sistemul de control.
innd cont de faptul c n prezent, sistemul drepturilor fundamendale la munc nc nu
satisface ntocmai aceste criterii, exist riscul ca, conceptul i practica standardelor internaionale de
munc implementate ntr-un cadru stabilit iniial n anii '20 ai secolului trecut i dezvoltate ulterior
prin multe decenii de progrese graduale, ar putea n civa ani s fie nlocuite n mod sistematic cu un
sistem mai puin eficient de protecie a drepturilor muncitorilor.
4. n urma cercetrii realizate, am constatat c, nclcarea unei categorii de drepturi
fundamentale la munc are impact negativ asupra respectrii i realizrii celorlalte. Aceasta este, n
special, valabil atunci cnd lucrtorii nu i pot exercita libertatea de asociere i s se angajeze n
negocieri colective. n cazul n care nu au o voce colectiv, acetia nu sunt n msur s caute aciuni
pentru a remedia cauzele profunde ale vulnerabilitii lor. Situaiile de munc forat, discriminarea i
munca copiilor sunt rareori soluionate de persoane care acioneaz singure. i invers, cu ct mai
multe lipsiri de drepturi cauzeaz aceste situaii, cu att mai mari sunt barierele n calea exercitrii
libertii de asociere.
5. Printre actorii internaionali care opereaz n lupta mpotriva muncii copiilor, OIM este
cel mai bine echipat pentru a coordona eforturile comunitii internaionale, aciunea acestei
organizaii n domeniul muncii copiilor dezvluind multe puncte forte. Instrumentele juridice
sunt detaliate i specifice, acestea subliniind dimensiunea economic a exploatrii copiilor, astfel
favoriznd adoptarea strategiilor de contracarare a fenomenului. Sistemul de supraveghere este
policentric i are o varietate de metode, combinnd organisme politice i tehnice autoritare, fiind
unul dintre cele mai eficiente la nivel internaional. Aa cum este comprehensibil, ntr-un
domeniu care este profund legat de drepturile economice i strategiile de dezvoltare, are ca i
scop principal, mai degrab, favorizarea adoptrii unor politici naionale orientate spre rezultate,
dect s impun sanciuni directe n caz de nerespectare. Aceste eforturi sunt cu att mai
importante cu ct OIM combin activitile de supraveghere cu un efort semnificativ pe latura
cooperrii tehnice.

119
Desigur, nu sunt excluse criticile asupra avantajelor nominalizate, identificndu-se i un
numr semnificativ de neajunsuri. De exemplu, aciunea OIM mpotriva muncii copiior este
departe de a fi perfect. Cadrul legal relev o suprapunere semnificativ, deoarece conveniile
relevante nu sunt ntotdeauna coordonate cu alte instrumente juridice internaionale. Sistemul de
supraveghere nu prevede o procedur de plngere individual i, aa cum este regula cu sistemele
de monitorizare internaional, c acesta este ntr-o mare msur un tigru pe hrtie, lipsit de
puteri reale de executare. Concomitent, activitile de cooperare tehnic sunt oarecum inegale i
n mod clar subdezvoltate n unele regiuni ale lumii.
6. n ce privete cooperarea statelor n vederea eliminrii discriminrii la angajare i
ocupare, este regretabil faptul c nu s-a reuit elaborarea unui Protocol la Convenia OIM nr. 111
privind discriminarea n domeniul ocuprii forei de munc i exercitrii profesiei, de natur s
extind prevederile acesteia, adugnd noi motive de discriminare (cum ar fi afilierea la
sindicate, vrsta, starea civil, starea de sntate, averea, handicapul, limba, naionalitatea,
orientarea sexual i responsabilitile familiale) i armonizarea cu alte instrumente
internaionale. Acest protocol ar fi putut impune, de asemenea, sarcina probei pe angajator, mai
degrab dect pe victimele discriminrii. Ne exprimm sperana c n viitorul apropiat statele,
patronatele i muncitorii vor ajunge la un numitor comun n acest sens, contribuind la
dezvoltarea principiului nediscriminrii i la consolidarea egalitii n angajare i ocupare.
7. Cercetarea realizat n prezenta lucrare pune n eviden faptul c, n special, n ultimele
dou decenii standardele de munc au devenit o problem major n contextul comerului
internaional. Trei evoluii au marcat apariia clauzelor sociale n acordurile comerciale: n
primul rnd, s-a ajuns la un consens internaional privind drepturile fundamentale de munc
stabilite de OIM; n al doilea rnd, acordurile comerciale, n special cele bilaterale i regionale,
au inclus din ce n ce mai multe dispoziii privind standardele de munc, iar, n al treilea rnd,
cererea consumatorilor este n cretere pentru produsele fabricate n condiii mai bune de munc.
Lucrarea demonstreaz faptul c diveri factori, cum ar fi mecanismele de punere n aplicare,
stimulentele pozitive i fora pieelor influieneaz impactul pozitiv al acordurilor comerciale
asupra respectrii standardelor internaionale de munc. Procedura OMC de soluionare a
litigiilor permite sancionarea guvernelor care nu respect i aplic standardele fundamentale de
munc, acoperind astfel, una dintre lacunele Organizaiei Internaionale a Muncii.
8. Pe parcursul ultimelor trei decenii, sofisticarea n cretere a sistemelor de producie i
flexibilitatea sporit a pieelor forei de munc i a legislaiei au dus la dezvoltarea unei
multitudini de dispoziii contractuale pentru lucrtori. Trstura comun a aa-numitelor forme
non-standard de angajare este faptul c acestea difer, ntr-un fel sau altul, de locurile de
munc permanente cu norm ntreag (full-time), cu un angajator unic i definit, considerate de
120
majoritatea legislaiilor naionale ca fiind o form standard sau regulat de angajare.
Angajarea non-standard se refer la: relaiile de munc n care lucrtorii nu sunt angajai direct
de ctre compania angajator, ci de ctre un subcontractant sau agenie privat de munc; diverse
tipuri de contracte pe termen scurt i, n cele din urm, munca cu fraciune de norm (part-time)
i munca la domiciliu.
Suntem de prerea de aceste forme atipice de angajare care se bazeaz pe unele acorduri
contractuale precare dau natere la preocupri cu privire la impactul lor asupra respectrii
standardelor fundamentale de munc i a altor drepturi legate de munc.
9. Considerm c, o dilem a dreptului european al muncii vizeaz partajarea
responsabilitilor ntre state i nivelul Uniunii Europene. n absena unei abordri armonizate a
dreptului muncii, statele membre ale UE rmn actori-cheie cu puteri suverane relativ puternice
n domenii cum ar fi dreptul muncii, relaiile de munc, costul forei de munc, pensiile i
serviciile de asisten social. Aspectele eseniale ale dreptul la munc - cum ar fi, remunerarea,
libertatea de asociere i dreptul la grev sunt excluse din Capitolul X (Politica Social) al
Tratatului privind Funcionarea Uniunii Europene. Altfel spus, UE abordeaz drepturile la munc
doar parial. Acest lucru nseamn c la nivelul naional al statelor condiiile legale pentru
ntreprinderi sunt destul de diferite, protecia muncii este puternic dependent de legislaia
naional i sistemele de protecie social sunt departe de a fi armonizate.
10. n ce privete Consiliul Europei, exist dovezi clare c protecia drepturilor civile
i politice prevalez, chiar i n prezent, asupra proteciei drepturilor economico-sociale. i revine
Curii Europene a Drepturilor Omului s demonstreze c drepturile sociale nu sunt n contextul
Conveniei din 1950 drepturi de mna a doua, dar c aceste drepturi pot beneficia de
mecanismul specific de garantare judiciar singurul oferit n Europa de ctre sistemul
Conveniei Europene din 1950 pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Jurisprudena mai recent a Curii de la Strasbourg, n parte sub influiena jurisprudenei Curii
de Justiie a Uniunii Europene, a demonstrat o mai mare disponibilitate de a permite recurgerea
la drepturile Conveniei Europene din 1950 pentru a oferi protecie la locul de munc.
Avnd la baz concluziile la care am ajuns pe parcursul cercetrii, venim cu unele
recomandri de natur s eficientizeze realizarea drepturilor fundamentale la munc la nivel
internaional i naional:
1. Organizaia Internaional a Muncii a fost una dintre primele organizaii internaionale
interguvernamentale care a stabilit standarde pentru relaiile dintre state i ceteni. Acum, cnd
se apropie centenarul n 2019, OIM se confrunt cu necesitatea modernizrii ca un mijloc de a
rspunde n mod credibil la provocrile globalizrii. n acest sens:

121
recomandm ca reforma OIM s vizeze, n special, procedurile de plngeri, n scopul de
a crea o instan internaional cu competene specifice referitoare la problemele de
munc care s decurg din aceeai procedur de reclamaii, dar s aib putere de decizie
obligatorie.
se recomand intensificarea coordonrii ntre programele ONU, OIM i a Bncii
Mondiale, n special, pentru a ajuta statele s amelioreze aplicarea drepturilor
fundamentale la munc, prin asisten tehnic, programe de instruire, consolidarea
capacitilor, activiti de sensibilizare etc.

2. Este necesar, mai presus de toate, s se asigure o acoperire universal a drepturilor


fundamentale la munc, n special:
Toate formele de angajare ar trebui s fie ferm ancorate, n linii mari vorbind, ntr-un
sistem de munc echitabil care s-ar extinde asupra lucrtorilor din sectorul informal,
cei care din punct de vedere tehnic desfoar activiti independente, lucrtorii la
domiciliu i ali angajai atipici. n acest context, recomandm statelor, i, n special
Republicii Moldova s elaboreze o lege care s reglementeze toate formele atipice de
angajare, garantnd acestor muncitori aceleai drepturi i protecie ca i n cazul
formelor regulate de angajare, n conformitate cu standardele internaionale n domeniu.
Sunt necesare msuri complementare care s introduc un anumit grad de echitate n
toate formele de angajare. De exemplu, n cazul luctorilor la domiciliu tehnic
independeni, situaia ar putea fi modificat, oferindu-se prioritate coninutului
raportului de munc asupra termenilor formali ai unui contract de munc. Aceti
lucrtori ar putea fi considerai angajai de facto i, reieind din aceasta, s solicite
angajatorilor s le acorde aceleai salarii i condiii de munc ca i pentru angajaii
permaneni.
Crearea unei coaliii largi i de lucru cu toate organizaiile i instituiile relevante,
inclusiv cele tradiionale i cele informale, ar putea oferi o cale pentru a ajunge la
muncitorii din sectorul informal. Datorit structurii sale unice i legturilor cu
comunitatea de dezvoltare i micarea international a muncii, OIM este bine plasat
pentru a facilita dezbaterea i schimbarea n acest domeniu.

3. Astzi, cererea pentru o clauz social reflect o preocupare dubl: una pentru
problemele structurale legate de globalizare, n special, faptul c interesele private ale
ntreprinderilor multinaionale scap controlului de stat i, prin urmare, nu mai sunt subsidiare
bunstrii generale; iar cealalt pentru a asigura punerea n aplicare universal a drepturilor

122
fundamentale de munc. n vederea eficientizrii atingerii celui din urm obiectiv, venim cu
urmtoarele recomandri:
Ar fi util o mai bun reglementare a implementrii sanciunilor comerciale. n acest
sens, acordurile comerciale ar trebui s cuprind prevederi care impun sanciuni
comerciale automate, ori de cte ori au loc nclcri grave a conveniilor ratificate n
materia drepturilor fundamentale la munc.
O alt soluie n acest sens, ar constitui penalizarea corporaiilor care ncalc drepturile
muncitorilor, chiar i n cauze internaionale. Considerm c acesta este un mecanism
foarte eficient de garantare a drepturilor fundamentale la munc, deoarece se pedepsete
nemijlocit angajatorul i nu statul.
A asigura coerena ntre instrumentele internaionale care formeaz corpul dreptului
internaional, n ce privete coninutul i punerea lor n aplicare. De exemplu,
evidenierea naturii de drepturi ale omului ale standardelor fundamentale de munc, n
conformitate cu prevederile Pactului Internaional din 1966 cu privire la drepturile
economice, sociale i culturale, implic faptul c aceste drepturi fundamentale ar trebui
s aib prioritate fa de normele comerciale ale OMC.
A evita o posibil interpretare descentralizat a instrumentelor OIM de ctre organele
instituite de acordurile comerciale care ar putea submina coerena normativ a
standardelor OIM. n acest sens, implicarea Organizaiei Internaionale a Muncii n
procesul de soluionare a reclamaiilor i diferendelor n legtur cu dispoziile de munc
(de ex.: prin furnizarea de informaii cu privire la aplicarea instrumentelor OIM
menionate n dispoziia de munc n cauz) ar putea soluiona o asemenea problem.
Chiar i fr o referin explicit n acord, prile la diferend pot solicita ghidarea OIM cu
privire la aplicarea instrumentelor sale.

4. n acelai context, nu putem trece cu vederea nici problema proteciei drepturilor


lucrtorilor migrani. Beneficiile de dezvoltare ale migraiei forei de munc depind de gradul la
care migranii sunt protejai de ctre rile de origine din care provin i rile de destinaie n care
locuiesc i muncesc. Aceast problem vizeaz n special Republica Moldova care se prezint a
fi un important stat de origine pentru lucrtori migrani i care, spre regret, nc nu a ratificat
dou tratate importante n materie: Convenia OIM nr. 143 din 1975 privind migraia n condiii
abuzive i promovarea egalitii de anse i de tratament a lucrtorilor migrani, i Convenia
ONU din 1990 cu privire la protecia drepturilor tuturor lucrtorilor migrani i a membrilor
familiilor acestora un instrument cuprinztor care cuprinde ntregul proces de migrare: de la

123
recrutare i plecare din statul de origine, drepturile migranilor n timpul tranzitului, precum i n
perioada aflrii n statul de destinaie i la ntoarcere.
Datele economice i constatrile cercetrilor consolideaz tot mai mult noiunea c
protecia drepturilor omului i a drepturilor de munc ale tuturor migranilor sporete impactul de
dezvoltare i productivitate al migraiei. Respectiv, negarea drepturilor i abuzul implic costuri
substaniale nu doar pentru migrani i rile lor de batin, dar i pentru rile gazd sau de
angajare. Mai mult ca att, nclcarea drepturilor migranilor n orice societate contribuie la
dezintegrare social i diminuarea respectrii supremaiei legii.
Astfel, considerm c pai eficieni n vederea proteciei lucrtorilor migrani originari din
Republica Moldova la diferite etape ale experienei lor de migraie n scop de munc ar putea
constitui:
ratificarea i punerea n aplicare de ctre Republica Moldova a celor dou convenii -
Convenia OIM nr. 143 din 1975 privind migraia n condiii abuzive i promovarea
egalitii de anse i de tratament a lucrtorilor migrani, i Convenia ONU din 1990 cu
privire la protecia drepturilor tuturor lucrtorilor migrani i a membrilor familiilor
acestora;
luarea n consideraie i aplicarea orientrilor i principiilor prevzute de ctre cadrul
multilateral al OIM privind migraia forei de munc;
semnarea de acorduri bilaterale n materia muncii i securitii sociale ntre Republica
Moldova i statele de primire a muncitorilor migrani;
monitorizarea prin intermediul sistemelor de inspecie a muncii; reducerea costurilor
remitenelor; recunoaterea i utilizarea eficient a competenelor.

5. Chiar dac conveniile internaionale se aplic tuturor muncitorilor, inclusiv muncitorilor


casnici, OMC a considerat necesar adoptarea Conveniei nr. 189 din 2011 privind lucrtorii
casnici i a Recomandrii nr. 201 instrumente juridice internaionale care urmresc respectarea
principiilor i drepturilor fundamentale la munc pentru muncitorii casnici. Realitatea ns
demonstreaz c munca casnic rmne n continuare a fi un loc de munc subevaluat i
insuficient reglementat, inclusiv n Republica Moldova. Chiar dac a intrat n vigoare n 2013,
realitatea anului 2016 demonstreaz c acest tratat important Convenia OIM privind lucrtorii
casnici - a acumulat doar 22 de ratificri, lucru care este regretabil i ngrijortor. n acest
context, recomandm Republicii Moldova s ratifice n viitorul apropiat Convenia OIM nr. 189
i s adopte msurile solicitate n textul acesteia pentru a face ca munca decent s devin o
realitate pentru muncitorii casnici.

124
Din dezbaterea actual privind viitorul muncii, este din ce n n ce mai clar faptul c
politicile sociale i legislaia n materie are nevoie adaptare la piee mai deschise i competitive
i la modaliti de organizare a produciei i serviciilor mai complexe, segmentate i bazate pe
tehnologii. ntr-adevr, faptul c dreptul muncii are nevoie de remodelare pentru a se adapta la
"noua economie" n sensul cel mai larg al termenului poate fi cu greu contestat. Nu mai este o
chestiune de dac, dar de cum procesul de remodelare se va produce. Modernizarea politicilor
sociale i de munc solicit reexaminare pentru atingerea unui echilibru optim ntre protecia
lucrtorilor, crearea locurilor de munc i competitivitate - adic echilibrul dintre dezvoltarea
economic i valorile i drepturile recunoscute la nivel internaional sau naional.

125
BIBLIOGRAFIE

1. Surse bibliografice n limba romn:

1. Acord de Asociere ntre Republica Moldova, pe de o parte, i Uniunea European i


Comunitatea European a Energiei Atomice i Statele-membre ale acestora, pe de alt parte,
semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles // http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-
Asociere-RM-UE.pdf (accesat pe 19.02.2015)
2. Acord de Asociere ntre Statele din Africa, Caraibe i Pacific, i Comunitatea European i
statele sale membre semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 // http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:r12101 (accesat pe 14.04.2015)
3. Actul Unic European. 17 februarie 1986 // http://cursdeguvernare.ro/wp-
content/uploads/2014/07/actul-unic-european-1986.pdf (accesat pe 26.09.2014)
4. Boiteanu E., Romanda N. Dreptul muncii. Chiinu, 2015. 736 p.
5. Boiteanu E. Fundamente teoretico-practice privind instituia juridic a parteneriatului social
n sfera muncii. Tez de doctor habilitat n drept. Chiinu, 2015 //
www.cnaa.md/files/theses/2015/21841/boisteanu_thesis.pdf (accesat pe 04.09.2015)
6. Boiteanu E., Romanda N. Libertatea asocierii: ndrumar pentru sindicaliti. Chiinu,
2005.69 p.
7. Boiteanu E., Romanda N. Unele reflecii privind interzicerea discriminrii n sfera muncii i
asigurarea egalitii n drepturi a tuturor salariailor. Revista Institutului Naional al Justiiei.
Nr. 4, 2012. p. 43-48. (accesat pe 04.03.2014)
8. Boiteanu E., Faghian C. Unele consideraii privind dreptul de asociere n sindicate prin
prisma instrumentelor internaionale i a legislaiei Republicii Moldova. Materialele
Conferinei tiinifico-practice Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. Rolul i locul
Procuraturii ntr-un stat de drept, Chiinu, 2012, p. 273-277.
9. Carta african a drepturilor omului i popoarelor. Nairobi, 27 iunie 1981, n vigoare din 1986
// [on-line] http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/African-Charter-on-
Human-and-Peoples-Rights.pdf (accesat pe 11.10.2014)
10. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02). Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene C 83/391 din 30.3.2010 //[on-line] http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF (accesat
pe 14.06.2015)
11. Carta ONU din 26.06.1945 //[on-line] http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/
internationala/Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite_ONU_.pdf (accesat pe 07.03.2015)

126
12. Carta Social European (Revizuit), 3 mai 1996, Strasbourg //[on-line]
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Romanian.pd
f (accesat pe 14.06.2015)
13. Convenia OIM nr. 1 din 1919 privind durata muncii// [on-line] http://www.mmuncii.ro/
pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-organizatii/Conventii-
OIM/1.pdf (accesat pe 24.06.2015)
14. Convenia OIM nr. 2 din 1919 privind omajul //[on-line] www.csgb.gov.tr/
csgbPortal/ShowDoc/.../2 (accesat pe 24.06.2015)
15. Convenia OIM nr. 3 din 1919 privind protecia maternitii//[on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/C
onv%20OIM%203%201919%20protectia%20maternitatii%20-%20ro.pdf (accesat pe
24.06.2015)
16. Convenia OIM nr. 4 din 1919 privind munca de noapte a femeilor //[on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/C
onv%20OIM%204%201919%20munca%20timp%20de%20noapte%20a%20femeilor%20-
%20ro.pdf (accesat pe 24.06.2015)
17. Convenia OIM nr. 5 din 1919 privind vrsta minim de angajare n industrie // [on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-
organizatii/Conventii-OIM/5.pdf (accesat pe 24.06.2015)
18. Convenia OIM nr. 6 din 1919 privind munca de noapte a copiilor n industrie // [on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-
organizatii/Conventii-OIM/6.pdf (accesat pe 24.06.2015)
19. Convenia OIM nr. 14 din 1921 privind repausul sptmnal n industrie
//http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-
organizatii/Conventii-OIM/14.pdf (accesat pe 14.06.2015)
20. Convenia OIM nr. 29 din 28 iunie 1930 privind munca forat sau obligatorie //
http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventie-nr-29-din-28-iunie-1930-privind-munca-
fortata-sau-obligatorie-emitent-organizatia-internationala-a-muncii-publicat-n-42366.html
(accesat pe 12.04.2015)
21. Convenia OIM nr. 81 din 1947 asupra inspeciei muncii n industrie i comer // [on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-
organizatii/Conventii-OIM/81.pdf (accesat pe 04.10.2015)
22. Convenia OIM nr. 87 privind libertatea sindical i aprarea dreptului sindical
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/DialogSocial/ConvetiaOIM87.pdf
(accesat pe 04.09.2014)
127
23. Convenia OIM nr. 97 din 1949 cu privire la migraia n scop de angajare //
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUM
ENT_ID:312242 (accesat pe 14.09.2014)
24. Convenia OIM nr. 98 din 1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare i
negociere colectiv // http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/
DialogSocial/ConvetiaOIM98.pdf (accesat pe 04.09.2015)
25. Convenia OIM nr.100 din 1951 privind egalitatea de remunerare a minii de lucru masculin
i a minii de lucru feminin, pentru o munc de valoare egal // [on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/C
onv%20OIM%20100%201951%20egalitatea%20de%20remunerare%20-%20ro.pdf (accesat
pe 27.05.2015)
26. Convenia nr. 102 din 1952 privind normele minime de securitate social // [on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Proiecte%20legislative/080408Conv
102.pdf (accesat pe 03.09.2015)
27. Convenia OIM nr. 105 din 1957 privind abolirea muncii forate //
http://www.snlp.ro/legislatie/conventii-oim-ratificate/235-conventia-nr-1051957-privind-
abolirea-muncii-fortate.html (accesat pe 01.11.2014)
28. Convenia OIM nr. 111 din 1958 privind discriminarea n domeniul ocuprii forei de munc
i exercitrii profesiei // http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/
Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Conv%20ONU%20111%201958%20ocuparea%20fortei
%20de%20munca%20si%20profesia%20-%20ro.pdf (accesat pe 07.08.2014)
29. Convenia OIM nr. 122 din 1964 privind politica de ocupare a forei de munc // [on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-
organizatii/Conventii-OIM/122.pdf (accesat pe 05.10.2014);
30. Convenia OIM nr. 124 din 1965 privind examenul medical al adolescenilor (munci
subterane)// https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:51:0::NO:51:P51_
CONTENT_REPOSITORY_ID:2543132:NO (accesat pe 06.09.2015)
31. Convenia OIM nr. 129 din 1964 privind inspecia muncii n agricultur // [on-line]
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-
organizatii/Conventii-OIM/129.pdf (accesat pe 05.10.2015)
32. Convenia OIM nr. 131 din 1970 privind fixarea salariilor minime, n special n ce privete
rile n curs de dezvoltare// http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/
Domenii/Relatii%20bilaterale-organizatii/Conventii-OIM/131.pdf (accesat pe 02.02.2015)

128
33. Convenia OIM nr.138 din 1973 privind vrsta minim de ncadrare n munc// [on-line]
http://www.childrights.md/files/02_Conventia%20OIM%20138%20din%201973%20privind
%20varsta%20minima%20de%20incadrare%20in%20munca.pdf (accesat pe 27.05.2015)
34. Convenia OIM nr. 143 din 1975 privind migraia n condiii abuzive i promovarea egalitii
de anse i de tratament a lucrtorilor migrani // http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288 (accesat pe 04.09.2015)
35. Convenia OIM nr. 144 din 1976 asupra consultrilor tripartite destinate s promoveze
aplicarea normelor internaionale ale muncii // [on-line] http://www.mmuncii.ro/
j33/images/Documente/Legislatie/DialogSocial/ConventiaOIM144.pdf (accesat pe
05.10.2015);
36. Convenia OIM nr.155 referitoare la securitatea i igiena muncii i mediul de munc.
Geneva, 22 iunie 1981) // [on-line] http://www.sindsan.md/legislatie/conventiile-oim/139-
conventia-155.html (accesat pe 11.04.2015)
37. Convenia OIM nr. 156 din 1981 privind egalitatea de anse i tratament egal pentru
lucrtorii brbai i femei: lucrtorii cu responsabiliti familiale //
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUM
ENT_ID:312301(accesat pe 18.05.2014)
38. Convenia nr. 175 din 1994 privind munca cu timp parial //
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUM
ENT_ID:312320 (accesat pe 18.05.2014)
39. Convenia OIM nr. 180 din 1996 privind durata muncii navigatorilor i echipajul navelor //
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-
organizatii/Conventii-OIM/180.pdf (accesat pe 12.07.2014)
40. Convenia OIM nr. 182 din 1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii
copiilor i aciunea imediat n vederea eliminrii lor // http://www.mmuncii.ro/
pub/imagemanager/images/file/Domenii/Relatii%20bilaterale-organizatii/Conventii-
OIM/182.pdf (accesat pe 27.05.2015)
41. Convenia OIM nr. 183 din 2000 privind revizuirea Conveniei (revizuit) asupra proteciei
maternitii din 1952 // http://www.cde p.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37057
(accesat pe 18.05.2014)
42. Convenia OIM nr. 189 din 2011 privind munca decent pentru personalul casnic //
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
(accesat pe 18.05.2014)
43. Convenia suplimentar a Naiunilor Unite din 1956 privind abolirea sclaviei, a comerului cu
sclavi i a instituiilor i practicilor similare sclaviei // http://www.ohchr.org/
129
EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx (accesat
pe 13.08.2014)
44. Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei, adoptat i
deschis spre semnare de Adunarea general a Naiunilor Unite prin Rezoluia 34/180 din 18
decembrie 1979. Intrat n vigoare la 3 septembrie 1981// [on-line]
http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20ASUPRA%20ELIMINARII%20TU
TUROR%20FORMELOR%20DE%20DISCRIMINARE%20FATA%20DE%20FEMEI.pdf
(accesat pe 28.04.2015)
45. Convenia Internaional din 1965 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasial, adoptat i deschis spre semnare de Adunarea general a Naiunilor Unite prin
Rezoluia 2106 (XX) din 21 decembrie 1965. Intrat n vigoare la 4 ianuarie 1969 // [on-line]
http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20INTERNATIONALA%20PRIVIN
D%20ELIMINAREA%20TUTUROR%20FORMELOR%20DE%20DISCRIMINARE%20R
ASIALA.pdf (accesat pe 28.04.2015)
46. Convenia Naiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptat de Adunarea general
a Organizaiei Naiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. //[on-line]
http://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf (accesat pe 29.04.2015)
47. Convenia internaional din 1990 privind protecia drepturilor tuturor lucrtorilor migrani i
a membrilor familiilor acestora // [on-line] http://www2.ohchr.org/english/
bodies/cmw/cmw.htm (accesat pe 29.04.2015)
48. Convenia din 2006 privind drepturile persoanelor cu dizabiliti // [on-line]
http://www.crj.ro/userfiles/editor/files/Conventia%20privind%20Drepturile%20Persoanelor
%20cu%20Dizabilitati.pdf (accesat pe 29.04.2015)
49. Convenia European pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Roma, 4.XI.1950 // www.lhr.md/docs/conventia.protocoale.doc
50. Declaraia Universal a Drepturilor Omului. Rezoluia Adunrii Generale O.N.U. nr.
217A(III), din 10 decembrie 1948 //[on-line] http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/
UDHR_Translations/rum.pdf (accesat pe 04.03.2015)
51. Declaraia OIM din 2008 privind justiia social pentru o globalizare echitabil // [on-line]
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/relatii-bilaterale-si-organizatii-internationale/929-
declaratia-oim-privind-justitia-sociala-pentru-o-globalizare-echitabila (accesat pe
05.10.2015);
52. Declaraia OIM din 1998 cu privire la principiile i drepturile fundamentale la locul de
munc // [on-line] http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/relatii-bilaterale-si-organizatii-

130
internationale/928-declaratia-oim-cu-privire-la-principiile-si-drepturile-fundamentale-ale-
salariatilor (accesat pe 15.05.2015)
53. EUROPA 2020 O strategie european pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil
incluziunii. COM/2010/2020 final // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN (accesat pe 18.09.2015)
54. Guja vs Moldova. ECHR 14277/04. Grand Chamber, 12 February 2008. //
http://ijc.md/Publicatii/mlu/ECHR/guja.pdf (accesat pe 29.11.2015)
55. Larion A.-P. Rolul sistemelor internaionale de protecie a drepturilor economico-sociale,
respectiv a dreptului la munc, Materialele Conferinei tiinifice internaionale anuale a
tinerilor cercettori Tendine contemporane ale dezvoltrii tiinei n contextul valorificrii
opiunii europene: viziuni ale tinerilor cercettori. Ediia a VII-a, vol.I. Chiinu, 2013, p.
212-216.
56. Larion A.-P. Rolul Declaraiei Organizaiei Internaional a Muncii din 1998. Revista
Moldoveneasc de Drept Internaional i Relaii Internaionale. nr.4, 2014. p.58-65.
57. Larion A.-P. Controlul aplicrii normelor n cadrul Organizaiei Internaionale a Muncii.
Materialele conferinei internaionale tiinifico-practice: Abordri europene n cercetare i
inovare din 9-12 octombrie 2014. Supliment la revista Vector european - Revista de cercetri
socio-umanistice, 2014. p.68-70.
58. Larion A.-P. Procedura de elaborare a normelor n cadrul Organizaiei Internaionale a
Muncii. Materialele Conferinei tiinifice internaionale anuale a tinerilor cercettori
Consolidarea statului de drept n Republica Moldova n contextul evoluiei sistemului
internaional i proceselor integraioniste. Ediia a VIII-a,Vol. II. Chiinu, 2014, p.170-174.
59. Larion A.-P. Dezvoltarea reglementrilor internaionale n materia drepturilor fundamentale
la munc. Revista Moldoveneasc de Drept Internaional i Relaii Internaionale. nr.4, 2015,
p.64-79.
60. Pactul Internaional din 1966 cu privire la drepturile civile i politice. Rezoluia Adunrii
Generale a O.N.U. nr. 2200A (XXI) din 16.12.1966 // [on-line] datepersonale.md/file/
proecte/Pactul_md.doc (accesat pe 04.03.2015)
61. Pactul internaional din 1966 cu privire la drepturile economice, sociale i culturale.
Rezoluia Adunrii Generale O.N.U. nr. 2200A (XXI) din 16.12.1966 // [on-line]
http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=79&inline (accesat pe 04.03.2015)
62. Perianu O.-D. Ideea abordrii internaionale a problematicii muncii i crearea Organizaiei
Internaionale a Muncii // [on-line] http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/
eirp/article/viewFile/920/840 (accesat pe 25.07.2015)

131
63. Platon L. Garaniile realizrii dreptului fundamental la munc n Republica Moldova. Tez
de doctor n drept. Chiinu, 2008. 150 p.
64. Poalelungi M. Obligaiile pozitive i negative ale statului prin prisma Conveniei europene
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale. Tez de doctor habilitat n
drept. Chiinu, 2015. 324 p.
65. Popescu A., Duu M. Conveniile Organizaiei Internaionale a Muncii ratificate de Romnia.
Bucureti: Institutul Romn pentru drepturile omului, 1997. 173 p.
66. Popescu A. Raporturile dintre Organizaia Internaional a Muncii i Uniunea European i
respectiv dintre Consiliul Europei i Uniunea European. Buletin de informare legislativ nr.
3. Bucureti, 2006. p. 3-12.
67. Popescu A. Drept internaional i european al muncii. Bucureti: Editura ALL BECK,
2008.866 p.
68. Protocolul Facultativ la Convenia cu privire la drepturile copilului referitor la vinzarea de
copii, prostituia i pornografia infantil. Rezoluia Adunrii Generale a ONU 54/263 din
25.05.2000. [on-line] // http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20CU%
20PRIVIRE%20LA%20DREPTURILE%20COPILULUI%20-
%20PROTOCOL%20FACULTATIV.pdf (accesat pe 15.03.2016)
69. Protocolul Adiional din 1988 la Convenia american a drepturilor omului privind
drepturile economice, sociale i culturale ("Protocolul de la San Salvador"), n vigoare din
1999 //[on-line] http://www.cidh.org/basicos/english/basic6.prot.sn%20salv%20ratif.htm
(accesat pe 18.06.2015)
70. Protocolul de la Palermo privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane,
n special femei i copii // http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/legea_565.pdf (accesat pe
29.04.2015)
71. Protocolul la Convenia OIM nr. 29, adoptat de Conferina OIM la Sesiunea 103 de la
Geneva la 11.06.2014 // http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/committee-
reports/WCMS_248900/lang--en/index.htm (accesat pe 29.03.2015)
72. Romandas N., Boiteanu E. Dreptul colectiv i individual al muncii. Chiinu, 2003. 173 p.
73. Romanda N., Boiteanu E. Dreptul muncii. Chiinu, 2007. 404 p.
74. Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene. Roma, 25 martie 1957// http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023 (accesat pe 15.04.2015)
75. Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea European, a tratatelor
de instituire a Comunitilor Europene i a anumitor acte conexe. Amsterdam, la 2 octombrie
1997 //http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf (accesat pe 29.02.2015)

132
76. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului
de instituire a Comunitii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007. Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene 2007/C 306/01// [on-line] http://eur-lex.europa.eu/
JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:RO:HTML (accesat pe 17.06.2015)
77. Voiculescu N. Drept comunitar al muncii. Bucureti, 2009. 588 p.

2. Surse bibliografice n limba englez:

78. A Future Without Child Labour Global Report under the Follow-Up to the ILO Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work. ILO, Geneva, 2002. 153 p.
79. Aaronson S., Zimmerman J.. Trade imbalance. The struggle to weigh human rights concerns
in trade policymaking. Cambridge University Press. Cambridge, 2008. 337 p.
80. A.B. Kurt Kellermann vs. Sweden, app. nr. 41579/98. ECtHR, 1 July 2003 //
www.manskligarattigheter.se/.../KURT%20KEL... (accesat pe 09.05.2015)
81. Action against child labour, ILO. Geneva, 2000. 78 p.
82. Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective
Complaints. Strasbourg, 9.XI.1995// https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon
SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cdad (accesat pe
07.06.2015)
83. Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and
its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, 1999
// http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneral
Data.do?step=0&redirect=true&treatyId=378 (accesat pe 29.04.2015)
84. Agreement Establishing an Association between the European Community and its Member
States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other, 2003// http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.
02/DOC_2&format=PDF (accesat pe 29.11.2015)
85. Airey vs. Ireland. nr. 6289/73. ECHR, 09.10.1979, 26 // http://www.lawschool.
cornell.edu/womenandjustice/upload/Airey.PDF (accesat pe 05.10.2015)
86. Alison Halford vs United Kingdom. 25 EHRR 523, 1997 //
http://www.internationalhumanrightslexicon.org/hrdoc/docs/echrhalfordcase.txt (accesat pe
04.11.2015)
87. Alston Ph. 'Core Labour Standards' and the Transformation of the International Labour
Rights Regime. European Journal of International Law. vol. 15. nr. 3, 2004. p.457-521.

133
88. Alston P. Labour Rights as Human Rights: The Not So Happy State of Art. In Alston P.(ed),
Labour Rights as Human Rights, OUP, 2005. 264 p.
89. Alston Ph., Heenan J. Shrinking the International Labor Code: An Unintended Consequence
of the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work? 36 New
York.University Journal of International Law and Politics, 2004. p. 221 - 223.
90. Bakvis P., McCoy M. Core Labour Standards And International Organizations: What Inroads
Has Labour Made? International Trade Union Cooperation. Briefing Papers nr. 6, Bonn,
2008. 12 p.
91. Barnard C., Deakin S. Corporate governance, European governance and social rights. In:
Hepple B. (ed.). Social and labour rights in a global context: International and comparative
perspectives. Cambridge, Cambridge University Press, 2002. p. 122-150.
92. Bartolomei de la Cruz H., Von Potobsky G., Swepston L. The international Labour
Organisation: The International Standards System and Basic Human Rights. Boulder:
Westview Press, 1996. 497 p.
93. Bercusson B. European labour law and the EU Charter of Fundamental Rights. European
Trade Union Institute, Brussels, 2002. 167 p.
94. Betten L. International Labour Law. The Netherlands: Kluver Law and Taxation Publisher, 1993.
194 p.
95. Betten L., Grief N. EU Law and Human Rights. London: Longman, 1998. 310 p.
96. Caballero S. The European Social Charter As an Instrument to Eradicate Poverty: Failure or
Success. Cuadernos Constitucionales de la Ctedra Fadrique Furi Ceriol n 64/65. Valencia.
p. 157-170.
97. Case C-400/10 PPU J McB v LE [2010] ECR I-8965. // http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:62010J0400 (accesat pe 23.10.2015)
98. Chan A., Ross R. Racing to the bottom: international trade without a social clause. Third World
Quarterly, vol 24, nr. 6,2003. p.10111028.
99. Charnovitz S. The International Labour Organization in its Second Century. Netherlands,
2000// [on-line] http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_charnovitz_4.pdf (accesat pe
22.05.2015)
100. Child Labour Targeting the intolerable, ILO, 1996. 132 p.
101. C.N. and V. vs. France, nr. 67724/09, 74. ECHR, 11 October 2012 //
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/ECHR/ECHR_CN_V_v%20_FRA_
67724_09_en.pdf (accesat pe 21.07.2015)
102. Collins H. Theories of Rights as Justifications for Labour Law. In Davidov L. (eds), The
Idea of Labour Law, OUP, 2011. p. 123 -142.
134
103. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment nr. 18, 6 // [on-
line] http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.GC.18.En?OpenDocument
(accesat pe 09.04.2015)
104. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment nr. 18, 7 // [on-
line] http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.GC.18.En?OpenDocument
(accesat pe 09.04.2014)
105. Compa L., Brook T. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the North
American Agreement on Labor Cooperation (NAALC). In: Blanpain R.(ed). Labour law
and industrial relations, Kluwer Law International, The Hague, 2009. p. 162- 183.
106. Constitution of the International Labour Organisation and selected texts. International
Labour Ofice, 2010// http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/
constitution.pdf (accesat pe 29.11.2014)
107. Copland vs United Kingdom. App. 62617/00 [2007] ECHR 253 (3 April 2007)//
http://uk.practicallaw.com/D-000-2632?source=relatedcontent (accesat pe 22.10.2014)
108. Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of the laws of
the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and
women // http://www.secola.org/db/3_10-11/en_75-117-ewg.pdf (accesat pe 05.10.2014)
109. Council Directive 75/129/EEC of 17 February 1975 on the approximation of the laws of
the Member States relating to collective redundancies// http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31975L0129 (accesat pe 07.10.2014)
110. Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle
of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational
training and promotion, and working conditions // http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31976L0207 (accesat pe 13.09.2014)
111. Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of
the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of
transfers of undertakings, businesses or parts of businesses // http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31977L0187 (accesat pe 17.10.2014)
112. Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the
organization of working time// http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/?uri=celex:31993L0104 (accesat pe 22.10.2014)
113. Council Resolution of 21 January 1974 concerning a social action programme. OJC 13,
12.2.1974 // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%
3A31974Y0212(01) (accesat pe 08.02.2015)

135
114. Craig J., Lynk M. Globalization and the Future of Labour Law. Cambridge: Cambridge
University Press, 2006. 852 p.
115. Danilenkov vs Russia. ECHR 67336/01. Fifth Section, 30 July 2009//
http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/4803.PDF (accesat pe 22.10.2015)
116. Davies A. Perspectives on Labour Law, CUP, 2nd edition, 2009. 300 p.
117. Declaration concerning the aims and purposes of the International Labor Organization
(Declaration of Philadelphia), Annex to the ILO Constitution, Article 1// [on-line]
http://www.ilo.org/ilolex/english/iloconst.htm#annex (accesat pe 06.03.2015)
118. Dessing M. The Social Clause and Sustainable Development. ICTSD Resource Paper No.
1, Geneva, 2001. 64 p.
119. Diallo Y., Etienne A., Mehran F. Global child labour trends 2008 to 2012. ILO:
International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Geneva, 2013. 182 p.
120. Dominican Republic Central America Free Trade Agreement (CAFTA-DR) sighted in
2006 // https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42468.pdf (accesat pe 22.10.2015)
121. Donoso R., Ignacio A. Economic Limits on International Regulation: A case Study of ILO
Standard-setting. 24 Queen's Law Journal 189, 1998. p.189-236.
122. Dorssemont F., Lrcher K. The European Convention on Human Rights and the
Employment relation. p.1 // https://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013-
LLRNConf_DorssemontEtAl-BOOK.pdf (accesat pe 22.06.2015)
123. Drake C.D. ILO: The First Fifty Years. The Modern Law Review nr. 32, 1969. p. 664 -
667.
124. Eliminating the worst forms of child labour. A practical Guide to ILO Convention nr. 182.
ILO, Geneva, 2002. 149 p.
125. Enerji Yapi-Yol Sen vs Turkey, ECHR 68959/01. Third Section, 21 April 2009 //
http://compendium.itcilo.org/en/compendium-decisions/european-court-of-human-rights-
third-section-enerji-yapi-yol-sen-v.-turkey-21-april-2009-application-no.-68959-01
(accesat pe 22.10.2015)
126. Eradication of forced labour. Report III (Part 1B), General Survey concerning the Forced
Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957
(No. 105), ILC, 96th Session, 2007 // http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_089199.pdf
(accesat pe 12.11.2014)
127. Eradication of forced labour. General Survey concerning the Forced Labour Convention,
1930 (No.29) and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (nr. 105). Report of

136
the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
th
Report III (Part 1B), ILC, 96 Session, Geneva, 2007, par.77.
128. European Commission White paper on Growth, Competitiveness and Employment.
COM(93) 700 5 December 1993 //http://europa.eu/documentation/official-docs/white-
papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf (accesat pe 04.10.2015)
129. Finn C., Vaughan B. Perspectives on the Evolution of European Social Policy. p. 7 //
http://files.nesc.ie/nesc_background_papers/NESC_122f__bg_papers_4.pdf (accesat pe
20.08.2015)
130. Follows J. W. Antecedents of the International Labour Organization. Oxford: Clarendon
Press, 1951. 532 p.
131. Frey D., Fletcher C. Protocol to ILO Convention NO. 29: A Step Forward for
International Labour Standards // http://hrbrief.org/2015/05/protocol-to-ilo-convention-no-
29-a-step-forward-for-international-labour-standards/ (accesat pe 27.11.2015)
132. Goebel R. Employee Rights in the European Community: A Panorama from the 1974
Social Action Program to the Social Charter of 1989. Hastings International and
Comparative Law Revue nr.17, 1993-1994. p. 1 97.
133. Green Paper Mondernising labour law to meet the challenges of the 21st century, 22
November 2006, COM(2006) 708 final //http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_en.pdf
(accesat pe 28.05.2014)
134. Gustafsson vs. Sweden, app. nr.15573/89. ECtHR, 25 April 1996 //
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ihrl/2600echr96.case.1/law-ihrl-2600echr96
(accesat pe 25.11.2015)
135. Javillier J.-C.,Gernigon B. Les normes internationales du travail: un patrimoine pour
lavenir. Mlanges en lhonneur de Nicolas Valticos. Genve: Bureau du Travail, 2004.
736 p.
136. Johnston v Chief Constable of the RUC. Case 222/84. ECR 1651. 15 may 1986 //
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61984CJ0222 (accesat pe
29.10.2015)
137. Hansson G. Social Clauses and International Trade. New York, St Martins Press, 1993.
345 p.
138. Hard to see, harder to count. Survey guidelines to estimate forced labour of adults and
children. ILO, Geneva, 2012. 122 p. // http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf (accesat pe 03.08.2015)

137
139. Haworth N. et al. The International Labour Standards Regime: A Case Study in Global
Regulation. 37 Environment and Planning, 2005.1977 p.
140. Heinisch vs. Germany, nr. 28274/08. ECHR, 21 July 2011// http://swarb.co.uk/heinisch-v-
germany-echr-21-jul-2011 (accesat pe 22.10.2015)
141. Hellsten J. From Internal Market Regulation to European Labour Law. Helsinki University
Print. Helsinki, 2007. 447 p.
142. Hendrickx F. Labour Law for The United States of Europe. Tilburg University. The
Netherlands, 2011. 63 p.
143. Hodges-Aeberhard J. Affirmative Action in Employment : Recent Court Approaches to a
Difficult Concept. International Law Review, vol. 138, nr. 3, 1999. p. 247-252.
144. Hornbeck J. The U.S-Panama Free Trade Agreement. CRS Report for Congress RL32540,
Congressional Research Service, Washington, D.C., 2012. 35p.
145. Human Trafficking and Forced Labour Exploitation: Guidelines for Legislators and Law
Enforcement. In: Anderson B., Rogaly B. Forced labour and migration to the UK. London,
2005. P. 4-29.
146. ILO nr. 146 Minimum Age Recommendation, 1973 // http://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R146
(accesat pe 19.09.2014)
147. ILO: Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations: General report and observations concerning particular countries.
Report III (Part 1A), International Labour Conference, 86th Session, Geneva, 1998. 74 p.
148. ILO global estimate of forced labour: Results and methodology. ILO: Geneva, 2012. 48 p.
149. ILO Recommendation 203 - recommmendation on Supplementary Measures for the
Effective Suppression of Forced Labour, Adopted by the Conference at its One Hundred
and Third Session, Geneva, 11 June 2014// http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/
committee-reports/WCMS_248908/lang--en/index.htm (accesat pe 18.07.2014)
150. ILO nr. 60 Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937 //
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUME
NT_ID:312205 (accesat pe 16.04.2014)
151. ILO nr. 58 Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936 //
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P5
5_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C058,/Document (accesat pe 16.04.2014)
152. ILO nr. 90 Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 //
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P
55_DOCUMENT,P55_NODE:REV,en,C090,%2FDocument (accesat pe 16.04.2014)
138
153. IPEC Action against Child Labour 20042005: Progress and Future Priorities, Geneva,
ILO, 2006. http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do;jsessionid=
e05c05863607808fff044b52844c6b2cdd913a17d4496cc063e2079bf57f138b.e3aTbhuLbN
mSe34MchaRahaPa310?productId=1379 (accesat pe 17.06.2014)
154. Kellerson H. The ILO Declaration of 1998 on Fundamental Principles and Rights: A
Challenge for the Future. International Labour Review, nr. 137,1998. p. 223 -235.
155. Kolben K. Labor Rights as Human Rights? Virginia Journal of International Law.Vol.
50:2, 2010. p. 449-483.
156. Langille B. Core Labour Rights - The True Story (Reply to Alston).European Journal of
International Law 16, 2005.p. 409 437.
157. Larion A.-P., Ionescu D. The movement of persons and employment in EU States. Ovidius
University Annals, Economic Sciences Series. Vol.X, Constana, 2010. p. 299-302.
158. Larion A.-P., Chirtoac N. The Social Law Rules Developed by the Council of Europe.
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series. Vol.XIII, Constana, 2013. p. 211-
215.
159. Larion A.- P. Major objective of decent work-ILO. Ecoforum Journal, nr 1/14, vol. 2, Issue
1(2), 2013. p.74-77.
160. Larion A. - P. Regulating domestic work by the international labour organization. The
USV Annals of Economics and Public Administration, Vol.14, nr .1 (19), 2014. p.238-244.
161. Larion A.- P., Chirtoac N. The right to work and its corollaries - fundamental human
rights in the light of the international regulations. European Journal of Law and Public
Administration. Vol.2. Issue 3, 2015, p. 45-62.
162. Lazo Grandi P. Trade Agreements and their Relation to Labour Standards: The Current
Situation. Geneva, 2009. 64 p.
163. Lee E. The Declaration of Philadelphia: Retrospect and Prospect. International Labour
Review 133, 1994. p. 474478.
164. Lombardi Vallauri vs Italy. ECHR 39128/05, 20 October 2009//
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-2900937-
3189238&filename=003-2900937-3189238.pdf (accesat pe 16.10.2015)
165. Louis M. L'Organisation Internationale du Travail et le travail decent. Paris, 2011. 177 p.
166. Lowe B. E. The International Protection of Labor; International Labor. New York:
Macmillan, 1935. 594 p.
167. Luce S., Turner L. Pre-Ratification effects of U.S. trade agreements on labor standards,
IILS Background Paper. ILO, Geneva, 2006. 148 p.

139
168. Lykourezos vs Greece. app. 33554/03. 46 EHRR 7, 2008 //
http://lykourezoslawoffices.gr/ru/?p=619 (accesat pe 24.11.2015)
169. Mantouvalou V. Are Labour Rights Human Rights? UCL Labour Rights Institute On-Line
Working Papers LRI WP X/2012, p. 28.
170. Margaritis K. Economic and labor rights in the European Union after Lisbon: an
institutional approach. Juridical Tribune. Vol. 3, Issue 2, Greece, 2013. p. 202-218.
171. Maupain F. New Foundation or New Facade? The ILO and the 2008 Declaration on Social
Justice for a Fair Globalization. The European Journal of International Law, Vol. 20, no. 3,
2009. p. 823852.
172. Maupain F. The Liberalization of International Trade and the Universal Recognition of
Workers Fundamental Rights: The New ILO Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work and its Follow-up. In: Sicilianos L.-A.,Gavouneli M. (eds), Scientific and
Technological Developments and Human Rights , nr.35, 2001.p. 47.
173. Maupain F. Worker Rights and Multilateral Trade. Vienna, 1999. In: Charnowitz S. The
ILO in its Second Century. Max Planck United Nations Year Book , nr. 4, 2000.p. 147-154.
174. Mercosur Social-Labour Declaration, 19 december 1998 //
http://www.mercosur.int/msweb/Documentos/Publicados/Declaraciones%20Conjuntas/003
671668_CMC_10-12-1998__DECL-DPR_S-N_IN_SocioLaboral.pdf (accesat pe
14.12.2014)
175. Moreira Gomes A.V. The Effect of ILOs Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work on the Evolution of Legal Policy in Brazil: An Analysis of Freedom of
Association. Canada: University of Toronto, 2009.136 p.
176. MuntarbhornV. Child Rights and Social Clauses: Child Labour Elimination as a Social
Cause? The International Journal of Childrens Rights nr. 6, 1998, p.270-277.
177. Mundlak G. Industrial Citizenship, Social Citizenship, Corporate Citizenship: I Just Want
My Wages. Theoretical Inquiries in Law, nr. 8, 2007. 798 p.
178. Oberleitner G. Global Human Rights Institutions. USA, 2007 // [on-line]
https://books.google.ru/books?id=pM-eZDvTOEwC&pg=PT45&lpg=PT45&dq=
Ren%C3%A9+Cassin+ILO+constitution&source=bl&ots=lwCGhxfxn0&sig=d_BXcfWU
ECVucxw3uY3_x0kybZk&hl=ru&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMI8MbOh6enyAIV
A7oaCh1r9gNu#v=onepage&q=Ren%C3%A9%20Cassin%20ILO%20constitution&f=fals
e (accesat pe 01.07.2015)
179. Opromolla A. Enhancing Labour Rights in a Globalised World: A Comparative
Transatlantic Perspective. CRIDHO Working Paper 2007/04 // [on-line]

140
http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO.WP.2007-4.pdf (accesat
pe 03.06.2015)
180. Pagnattaro M.A. Labour Rights are Human Rights: Direct action is critical in supply chains
and trade policy. South Carolina Journal of International Law &Business, nr.10, 2013. p.1-
61.
181. Part XIII of Versailles Treaty, 28 June 1919 // [on-line] http://www.ilo.org/
public/english/bureau/leg/download/partxiii-treaty.pdf (accesat pe 18.06.2015)
182. Pellegrin vs France, 31 ECHR 651, 2001// http://swarb.co.uk/pellegrin-v-france-echr-8-
dec-1999/ (accesat pe 16.11.2015)
183. Prigord P. H. The International Labor Organization. London: D. Appleton and Company,
1926. 134 p.
184. Perez-Lopez J. Dispute resolution under NAFTA: Lessons from the early experience. In:
Texas International Law Journal, vol. 32, 1995.p. 163-208.
185. Pertile M. Introduction: The Fight Against Child Labour in a Globalized World. //
http://www.ashgate.com/pdf/samplepages/child_labour_in_a_globalized_world_intro.pdf
186. Presidency Conclusions: Cologne European Council 3 And 4 June 1999, Council of the
European Union, 23 December 2009 // http://www.consilium.europa.eu/
en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/kolnen.htm (accesat pe 19.03.2014)
187. Programme of Action of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 1995 //
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/ (accesat pe 17.07.2014)
188. Publications Bureau (Right and Permissions). Action against Child labour. ILO, Geneva,
2000. 138 p.
189. Rapport des Chefs des Dlgations. Comit Intergouvernemental, 21.04.1956//
http://aei.pitt.edu/archive/00000996/01/Spaak_report_french.pdf (accesat pe 19.05.2014)
190. Report of the Director General to the 81st Session of the International Labour Conference,
Defending Values, Promoting Change: Social Justice in a Global Economy An Agenda
for the ILO. Geneva: International Labour Office, 1994.
191. Resolution 2542 (XXIV), 11 December 1969//[on-line] http://www2.ohchr.org/
english/law/progress.htm (accesat pe 02.05.2014)
192. Resolution 41/128, 4 December 1986// [on-line] http://www2.ohchr.org/
english/law/rtd.htm (accesat pe 02.05.2014)
193. Review of the annual reports under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work. 2005 // http://www.ichrp.org/files/
reports/31/120b_report_en.pdf (accesat pe 16.04.2014)

141
194. Rubio D. Economic Limits on International Regulation: A case Study of ILO Standard-
setting. 24 Queen's Law Journal, 1998. p. 189 -198.
195. Salem S., Rozental F. Labor Standards and Trade: A Review of Recent Empirical
Evidence. Journal of International Commerce and Economics. 2012. 36p.
196. Singapore Ministerial Declaration adopted on 13 December 1996. Ministerial Conference,
Singapore 9-13 December 1996: Geneva: WTO. (WT/MIN (96) /DEC)//
https://docs.wto.org/.../WT/MIN96/SR9.pdf (accesat pe 12.06.2015)
197. Sirdar vs Ministry of Defence. Case C-273/97 , ECR I-7403, 26.10.1999, par. 20//
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0273 (accesat
pe 15.07.2015)
198. Skrivankova K. Between decent work and forced labour: examining the continuum of
exploitation. 2010. // http://www.gla.gov.uk/PageFiles/1602/JRF%20-%20Between%
20decent%20work%20and%20forced%20labour.pdf (accesat pe 18.08.2014)
199. Social Aspects of European Economic Cooperation. International Labour Review. nr. 74.
International Labour Office, Geneva, 1956. 188 p.
200. Social Clause as an Element of the WTO Process. Centre for International Trade,
Economics and Environment. India, 1998. 11p.
201. Social dimensions of free trade agreements. International Institute for Labour Studies.
Geneva: ILO, 2013. 67 p.
202. Social Rights in the Charter: employement and social security // http://www.era-
comm.eu/charter_of_fundamental_rights/kiosk/pdf/01_SOCIAL_RIGHTS_IN_THE_CHA
RTER.pdf (accesat pe 15.07.2015)
203. Srensen and Rasmussen vs. Denmark, nr. 52562/99 & nr.52620/99, 59. ECHR 11
January 2006// http://echr.dk/sorensen-og-rasmussen-mod-danmark-sagsnummer-
5256299-og-5262099-storkammeret/ (accesat pe 17.11.2015)
204. Ssenyonjo M. Economic, Social and Cultural Rights: An Examination of State Obligations.
In: McBeth J. (eds), Research Handbook on International Human Rights Law. Edward
Elgar, 2010, 565 p.
205. Stafford B. The International Labour Organisation Its Origins and Story. XXIX Journal
of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland. Part I, 1952/1953. p. 109 119.
206. Standing G. The ILO: An Agency for Globalization? Development and Change 39(3).
Institute of Social Studies, Oxford, 2008. p. 355-384.
207. Strengthening action to end forced labour. Report IV (1). ILO, International Labour
Conference 103rd Session 2014, Geneva, 2013.101p.
208. Stiglitz J. Globalization and its Discontents. New York: Norton, 2002. 282 p.
142
209. Sutherland J. International Trade and the GATT/WTO Social Clause: Broadening the
Debate. Queensland University of Technology Law and Justice Journal nr. 14. 1998, p. 83-
107.
210. Swepston L. Human rights law and freedom of association: Development through ILO
supervision. International Labour Review, nr. 2, vol. 137, 1998. p. 169-194.
211. Syndicatul Pastorul Cel Bun vs. Romania, nr. 2330/09. ECtHR ,31 January 2012 //
https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2009-002330-2.pdf
212. The Charter of Fundamental Rights of the European Union. European Parliament, 21
February 2001, retrieved 23 December 2009 // http://www.europarl.europa.eu/charter/
default_en.htm (accesat pe 19.07.2015)
213. The evolving debate on trade and labour standards. IOE information paper. Geneva, 2006.
24 p.
214. The North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC), 1993 //
https://ustr.gov/sites/default/files/naaec.pdf (accesat pe 10.09.2015)
215. Tokman V. Free trade agreements and labor standards: A developing relationship. In:
Integration and Trade, vol. 10, nr. 25, 2006. p. 53-93.
216. Townsend M. The ILOs Declaration on Social Justice for a Fair Globalization and
International Labour Regulation after the Financial Crisis. Public Policy & Governance
Review. Vol. 1, No. 2, Spring 2010.p. 87-98.
217. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United
Nations General Assembly, A/70/L.1, September 2015 //[on-line]
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworldhttps://sustainabl
edevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (accesat pe 06.10.2015)
218. United States Jordan Free Trade Area Agreement, signed on 24 October 2000
https://ustr.gov/sites/default/files/Jordan%20FTA.pdf (accesat pe 15.07.2015)
219. United States Bureau of Labor, Bulletin Nr. 254. // [on-line]
http://www.bls.gov/opub/opborder.htm (accesat pe 11.06.2015)
220. Valticos N. Droit international du travail. Paris, 1983. 683 p.
221. Valticos N. Trait de Droit du Travail. Paris: Librairie Dalloz, 1970. 638 p.
222. Vandaele A. A Critical Analysis on the Use of International Trade Measures as a Means to
Enforce Basic Labour Rights. Ch. 3, 2003 //www.law.kuleuven.ac.be/iir/eng/research/
infopublications/ExSumDoctArne.pdf. (accesat pe 17.09.2015)
223. Van Liemt G. The Multilateral Social Clause. International Coalition for Development
Action, Discussion Paper, August, 1994. 36 p.

143
224. Vilho Eskelinen and Others v Finland. App. nr. 63235/00. 45 EHRR 43 (Grand Chamber),
19. 04.2007 // hudoc.echr.coe.int/webservices/.../001-80249?...
225. Vogt vs Germany. 21 EHRR 205, 26.09.1995 // http://europeancourt.ru/uploads/
ECHR_Vogt_v_Germany_26_09_1995.pdf (accesat pe 11.10.2015)
226. Von Potobsky G. et al. The International Labor Organization: The International Standards
System and Basic Human Rights. Boulder, Westview Press, 1996. 300 p.
227. Wet E. Governance through Promotion and Persuasion: The 1998 ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work. German Law Journal nr.11, 2008. p.1429
1449.
228. Wilkinson R. The WTO in Crisis. Exploring the Dimension of Institutional Inertia. 35
Journal of World Trade 397, 2001. p. 397-419.
229. Willborn S.L. The International Labor Organization: Paradox and Promise. University of
Nebraska // http://law.wustl.edu/centeris/documents/laboremplLaw/Willborn.Steven-
ParadoxofInterlLaborLaw9-6-10.pdf (accesat pe 10.07.2015)
230. Wille v Liechtenstein. app. 28396/95. 30 EHRR 558, 28.10.1999 //
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_europeo/wille%20vs%20liec
htenstein%201999.htm (accesat pe 21.10.2015)
231. Wilthagen T., Tros F. The concept of flexicurity: a new approach to regulating
employment and labour markets. Brussels, 2003. 23 p.
232. Wouters J., De Meester B. The Role of International Law in Protecting Public Goods.
Regional and Global Challenges. Leuven Interdisciplinary Research Group on International
Agreements and Development. Working Paper No 1, 2003. 23 p.
233. ikus vs Lithuania. ECHR 26652/02, 07 April 2009.par. 28 //
http://en.tm.lt/dok/ZICKUS_judgment_2009.pdf (accesat pe 18.11.2015)

3. Surse bibliografice n limba francez, italian, spaniol:

234. Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Strasbourg,
09.12.1989 // http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/chartecomdroitssociaux
fondamentaux-fr.pdf(accesat pe 15.09.2014)
235. Cochet N., Roberge H. Lignes directrices pour la formation judiciare en matiere du droit
du travail en Europe. // http://www.ejtn.eu/Documents/Resources/
EJTN%20Training%20Guidelines/LignesDirectricesTravail_FR_v1.pdf (accesat pe
11.08.2014)
236. Compte rendu des travaux. CIT, 30e session 1947, Genve: BIT, 1948. 579.p.

144
237. Etude densemble: galit de rmunration, CIT, 72e session, Genve, juin 1986. 139 p.
238. Etude densemble: galit dans lemploi et la profession. BIT, 1988. 164 p.
239. Etude densemble: libert syndicale et ngociation collective. BIT, 1994. 169 p.
240. Fiche dinformation: travail des enfants, UNICEF, 2009. 46 p.
241. Finn C., Vaughan B. Perspectives on the Evolution of European Social Policy. //
http://files.nesc.ie/nesc_background_papers/NESC_122f__bg_papers_4.pdf ( accesat pe
15.09.2014)
242. Freixes T. La justiciabilidad de la Carta Social Europea. In: Jimena L. Escritos sobre
Derecho Europeo de los derechos socials. Universitat de Valncia, Valencia, 2004. p. 113-
136.
243. Gernigon B. La Convention no 98 de lOIT: un instrument toujours dactualit cinquante
ans aprs son adoption. Education ouvrire, nr. 1/2, 1999. p. 17-34.
244. Gernigon B., Odero A., Guido H. Les principes de IOIT sur la ngociation collective.
Revue Internationale du Travail, vol. 139, nr. 1, 2000, p. 45-57.
245. Laction normative de lOIT lheure de la mondialisation. Rapport du Directeur gnral
la 85e session de la Confrence, 1997. 81 p.
246. Larticle 19 de la ILO Constitution. In: Constitution of the International Labour
Organisation and selected texts. International Labour Ofice, 2010//
http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/constitution.pdf (accesat pe
30.04.2014)
247. La Hovary C. Les droits fondamentaux au travail. Paris, 2009. 338 p.
248. La libert syndicale: recueil de decisions. BIT, 2006 //
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/info/translatns/pdf/digest -2006_fr.pdf
(accesat pe 15.04.2014)
249. La libert syndicale: recueil de dcisions et de principes du Comit de la libert syndicale du
Conseil dadministration du BIT. Genve : BIT, 2006//
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/info/translatns/pdf/digest-2006_fr.pdf
(accesat pe 20.04.2014)
250. Rapport de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations.
CIT, 92e session, Partie IA. Genve, BIT, juin 2004, p. 51.
251. Rsolution concernant la renonciation aux discriminations qui peuvent affecter les
travailleurs. BIT, 1938. p. 692 736.
252. Servais J.- M. Le droit international en mouvement: dploiement et approches nouvelles.
In: Droit social, nr. 5, Paris, 1991. p. 447-452.
253. Servais J.-M. Normes internationales du travail. Paris, 2004. 333 p.
145
254. Sudre F. La protection des droits sociaux par la Cour Europeenne des droits de l'homme:
un exercice de Jurisprudence fiction? Revue trimestrielle des droits de l'homme nr.55.
Bruxelles, 2003. p. 755-779.
255. Valticos N. Droit international du travail. Paris, 1983. 683 p.
256. Zanobetti A. Diritto internazionale del lavoro. Milano, 2011. 328 p.

4. Surse bibliografice n limba rus:

257. .., .
: , 1982. c. 194. n: arlung V. Particularitile
proteciei internaionale a drepturilor copilului. Bli: Tipografia din Bli SRL, 2012. p.
220-221.
258. .. . :
, 1970, c.236. n : arlung V. Particularitile proteciei
internaionale a drepturilor copilului. Bli: Tipografia din Bli SRL, 2012. p. 221.
259. // 86- , 1996,
. , 1998, 29 .
260. .., .. : : 2 . 2-
., . . : , 2009. 879 .
261. . ., . . . , 2011. 109 .
262. . . :
.
12.00.05 - ;
. , 2013. 55 .
263. . . Jus Cogens . "Lex russica", nr.5
2013. c. 495-508.

5. Webografie

264. [on-line] http://www.ilo.org/global/Themes/Decentwork/lang--en/index.htm (accesat pe


11.04.2015)
265. [on-line] http://www.interights.org/doc/20040920%2520Pretoria%2520ESC%2520
Workshop%2520final%2520declaration.doc+Declaration+of+the+Pretoria+Seminar+on+E
conomic,+Social+and+Cultural+Rights&hl=en&ct=clnk&cd=2&gl=ch (accesat pe
23.06.2014)

146
266. [on-line] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:3174672 (accesat pe 11.03.2014)
267. [on-line] http://www.ilo.org/ilolex/english/mstatese.htm (accesat pe 14.06.2015);
268. [on-line] http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-
standards/tripartite-consultation/lang--en/index.htm (accesat pe 02.07.2015);
269. [on-line] http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-
conference/lang--fr/index.htm (accesat pe 26.08.2015);
270. [on-line] http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--
fr/index.htm (accesat pe 26.08.2015);
271. [on-line] http://www.ilo.org/tribunal/about-us/lang--en/index.htm (accesat pe 26.08.2015);
272. [on-line] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:::
(accesat pe 21.09.2015);
273. [on-line] http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
(accesat pe 05.10.2015);
274. [on-line] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312243 (accesat pe 15.10.2014)
275. [on-line] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_
INSTRUMENT_ID:312327 (accesat pe 12.09.2015)
276. [on-line] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312283 (accesat pe 27.07.2014)
277. [on-line] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312245 (accesat pe 15.03.2014)
278. [on-line] http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/declarations.htm (accesat pe
30.08.2014)
279. [on-line] http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx (accesat pe 18.09.2014)
280. [on-line] http://khmer.cambodia.usembassy.gov/media2/pdf/uskh_texttile.pdf (accesat pe
15.07.2014)
281. [on-line] http://portal.eesc.europa.eu/eu-korea-dag/About-DAG/Pages/Members-of-
DAG.aspx (accesat pe 10.08.2015)
282. [on-line] http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm (accesat pe
17.09.2015)

147
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnata, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de doctorat


sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar, urmeaz
s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

LARION Alina-Paula

06.05.2016

148
CURRICULUM VITAE

Numele de familie: LARION


Prenumele: ALINA-PAULA
Data naterii: 17 iunie 1982
Locul naterii: Flticeni, jud. Suceava, Romnia
Cetenia: romn
Starea civil: cstorit

Studii: superioare
2001 2005, Universitatea tefan cel Mare din Suceava, Romnia, Facultatea de tine Economice
i Administraie Public, specializarea Administraie Public;
2005 2007, Universitatea tefan cel Mare din Suceava, Facultatea de tiine Economice i
Administraie Public, specializarea Managementul administraiei publice din rile Uniunii
Europene;
2006 2010, Universitatea tefan cel Mare din Suceava, Facultatea de tiine Economice i
Administraie Public, specializarea Drept;
2010 2014, Doctorat - Institutul de Cercetri Juridice i Politice al Academiei de tiine a Moldovei,
specialitatea 552.08 Drept internaional i european public;

Domeniile de interes tiinific: drept internaional public, dreptul internaional al muncii, dreptul
muncii i securitii sociale, drept comunitar al muncii.

Activitatea profesional:
2005-2007- responsabil resurse umane, Sc. Pelantos Com.
2006 2008, preparator universitar asociat la Facultatea de tiine Economice i Administraie
Public din cadrul Universitii tefan cel Mare Suceava;
2008 prezent, preparator universitar titular la Facultatea de tiine Economice i Administraie
Public din cadrul Universitii tefan cel Mare Suceava.

Lucrri tiinifice publicate:


1. A. Larion, N. Chirtoac, The right to work and its corollaries - fundamental human rights in
the light of the international regulations, articol publicat n revista European Journal of Law
and Public Administration, Vol.2, Issue 3, Editura Lumen, decembrie 2015, pp.45-62;

149
2. A. Larion, N. Chirtoac, The Social Law Rules Developed by the Council of Europe, articol
publicat n Annals Economic Sciences series Vol. XIII, Issue 1, Constana 2013, p. 211-215;
3. A. Larion, Dezvoltarea reglementrilor internaionale n materia drepturilor fundamentale
la munc, articol publicat n Revista Moldoveneasc de Drept Internaional i Relaii
Internaionale, nr.4/2015, pp.64-80;
4. A. Larion, Controlul aplicrii normelor n cadrul Organizaiei Internaionale a Muncii-
articol publicat n materialele Conferinei Internaionale tiinifico-practice abordri
europene n cercetare i inovare Chiinu, 9-12 octombrie 2014, p. 68-70;
5. A. Larion, Major objective of decent work-ilo, articol publicat n revista Ecoforum Journal,
Vol.2, Issue 1 (2), Suceava, 2013, p.74-77;
6. A. Larion, Regulating domestic work by the international labour organization, articol
publicat n The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol. 14, Issue 1(19),
Suceava, 2014 , p.238-244.
7. A. Larion, Procedura de elaborarea a normelor n cadrul Organizaiei Internaionale a
Muncii, articol publicat n materialele Conferinei tiinifice internaionale anuale a tinerilor
cercettori Consolidarea statului de drept n Republica Moldova n contextul evoluiei
sistemului internaional i proceselor integraioniste, Ediia a VIII-a, 3 iunie, Chiinu,
p.170-174.

Apartenena la societi/asociaii tiinifice naionale, internaionale:


- Membru n Societatea Romn de Statistic- Filiala Suceava.

Premii, distincii, titluri onorifice:


- Diplome de excelen ca urmare a participrii la conferine naionale i internaionale.

Activiti n cadrul colegiilor de redacie ale revistelor tiinifice: membru al comitetului de


redacie al revistei European Journal of Law and Public Administration, revist cotat CNCSIS.

Participri la conferine i proiecte naionale i internaionale

1. Participant la Conferina tiinific Internaional "Jurisdicia Constituional" sub naltul


patronaj al Curii Constituionale a Romniei organizat de Universitatea "tefan cel Mare"
din Suceava, 27 aprilie 2015;

150
2. Participarea la ,,Seminarul de promovarea a economiei sociale desfurat n cadrul
proiectului ECOUN-Msuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazat pe avantajele
competitive n Maramure i Bucovina" POSDRU/I7316.1/51146911, Universitatea ,,tefan
cel Mare Suceava, 2l.05.2015;
3. Participare la Conferina Noua ordine juridic: Premise i Context European,
Universitatea tefan cel Mare Suceava, 9 noiembrie 2011;
4. Participare la Conferina Educaia juridic de calitate-o ans mai mare de integrare socio-
profesional eveniment ce a marcat lansarea proiectului cu acelai titlu, cofinanat din
Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, organizat la Universitatea Romno-American, Bucureti, 26 mai 2010
5. Participant n cadrul Programului Intensiv LLPIAI:230/22/08, EFEU-Energy- for Europe-
with respect to the environment, Facultatea de Educaie fizic din cadrul Universitii din
Patras, Grecia- membru al grupului int,27 aprilie-14 mai 2009

Cunoaterea limbilor:
limba romn nativ; limba englez mediu; limba francez mediu.

Date de contact:
Adresa: Str. nv.Victoria Holban,
Dolhasca, jud. Suceava, Romnia
Tel: 0040745283782
e-mail: lariona@seap.usv.ro

151

S-ar putea să vă placă și