Sunteți pe pagina 1din 488

CULEGERE DE PRACTIC JUDICIAR

N MATERIE DE ACHIZIII PUBLICE

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a
Romniei
PTRACU, HORAIU
Culegere de practic judiciar n
materie de achiziii publice / Horaiu
Ptracu. - Bucureti : Wolters Kluwer,
2010
ISBN 978-973-1911-82-3

34(498)

Abonamente i comenzi:

tel.: 031.224.4150
fax: 031.224.4101
redactie@ wolterskluwer.ro
distributie@wolterskluwer.ro
www.wolterskluwer.ro

Orzari 86,
Bucureti 021554
Copyright Wolters Kluwer

Editura Wolters Kluwer este recunoscut de


Consiliul Naional al Cercetrii tiinice din
nvmntul Superior

CPO: Ovidiu TUTOMIR


Redactor: Ioana MOGO
Tehnoredactor: Marieta ILIE
Copyright 2010 - Toate drepturile rezervate Editurii Wolters Kluwer Romnia.
Nicio parte din aceast lucrare nu poate reprodus, arhivat sau transmis
sub nicio form i prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fr
permisiunea n scris din partea editorului.

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
HORAIU PTRACU

CULEGERE DE PRACTIC JUDICIAR


N MATERIE DE ACHIZIII PUBLICE

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Cuprins

CUPRINS

Abrevieri p. 13

I. ELABORAREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE I PARTICIPAREA


LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE
1. Achiziii Publice. Nulitate. Nendeplinirea obligaiei de publicare p. 15
a anunului de participare n Monitorul Ocial al Romniei
2. Contestaie la documentaia de atribuire. Dovada noticrii au- p. 18
toritii contractante asupra naintrii contestaiei ctre Consi-
liu. Serviciu de utilitate public. Legislaie aplicabil. Neconcor-
dana dintre valoarea estimat real i cea indicat n anunul
de participare. Denirea n caietul de sarcini a unor specicaii
tehnice. Principiul recunoaterii reciproce. Eliminarea certicrii
3. Nulitatea plngerii. Suspendarea procedurii rmas fr obiect. p. 34
Contestaie mpotriva documentaiei de atribuire. Inadmisibilitate.
Proceduri speciale de delegare de gestiune a serviciilor publice.
Inaplicabilitatea procedurii de soluionare prevzut de art. 266 i
urm. din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
4. Contestaie la documentaia de atribuire. Nulitatea plngerii. p. 54
Nerespectarea de ctre autoritatea contractant a criteriului
de selecie. Consecine. Nesolicitarea de claricri. Consecine.
Neconformitatea ofertei
5. Contestaie formulat mpotriva anunului de participare i a do- p. 59
cumentaiei de concurs. Continuarea procedurii de atribuire prin
modicarea documentaiei de concurs. Tardivitatea contestaiei
mpotriva anunului de participare. Cesiunea drepturilor patri-
moniale de autor
6. Lipsa meniunilor obligatorii din Raportul de evaluare. Consecine. p. 65
Respectarea principiului transparenei. Judecarea cu celeritate a
cauzei de ctre C.N.S.C. Dispunerea din ociu de ctre C.N.S.C. a
remedierii nclcrii prevederilor legale. Nerespectarea termenului
legal de publicare a anunului de participare

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

p. 70 7. Limitarea accesului egal la procedura de atribuire prin specicai-


ile tehnice impuse. Forma produselor ofertate. Echipament pen-
tru agrement. Respectarea cadrului procesual creat prin plngere
p. 74 8. Denirea specicaiilor tehnice n caietul de sarcini. Cerinele
eseniale de securitate. Certicat de conformitate tip. Cadrul
procesual

II. SELECIA I CALIFICAREA CANDIDAILOR/OFERTANILOR.


EVALUAREA I STABILIREA OFERTELOR CTIGTOARE.
ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

p. 77 9. Susinerea capacitii tehnice i profesionale a ofertantului in-


stituia susintorului. Cerinele minime de calicare. Dovedirea
situaiei economice i nanciare. Suspendarea de drept a desf-
urrii procedurii. Nepronunarea Consiliului pe fondul contesta-
iei. Consecine. Modicarea condiiilor de atribuire a contractu-
lui. Consecine
p. 93 10. Respectarea specicaiilor tehnice ca cerine minime impuse
de ctre autoritatea contractant n analiza ofertelor. Principiul
tratamentului egal. Denirea specicaiilor tehnice din caietul
de sarcini prin precizarea performanelor i/sau cerinelor
funcionale-ofert inacceptabil. Depirea valorii estimate
p. 118 11. Certicarea sistemului de management al calitii pentru produ-
sul nit. Lipsa unui certicat specic privind calitatea pentru pro-
ductor. Completarea ulterioar a documentaiei. Necercetarea
fondului cauzei. Casare doar dac nu se poate dispune modica-
rea hotrrii
p. 126 12. Nerespectarea obligaiei de transmitere de ndat a unei copii a
contestaiei ctre autoritatea contractant. Comunicarea con-
testaiei n ntregul ei. Inadmisibilitate-consecine. Conexarea
contestaiilor formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribui-
re-consecine. Declararea ca neconform a ofertei. Neformula-
rea unei contestaii la documentaia de atribuire. Declaraia so-
cietii ofertante n sensul c produsul su se ncadreaz n anu-
mite caracteristici. Valoare juridic
p. 136 13. Descalicare pentru nendeplinirea cerinelor solicitate n Fia de
date a achiziiei referitoare la experiena similar

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Cuprins

14. ndeplinirea cerinelor de calicare. Conformitatea ofertei cu p. 150


cerinele exprese ale documentaiei de atribuire. Documente de
autorizare i omologare solicitate pentru categoria de serviciu
contractat
15. Conictul de legi n timp. Procedura judiciar de soluionare a p. 154
contestaiilor. Competena material a instanei. Descalicarea
ofertantului Consoriu pentru nendeplinirea condiiei ncheierii
i ndeplinirii a cel puin unui contract privind furnizarea de
produse i servicii similare. Experien similar
16. Excluderea ofertantului pentru nendeplinirea obligaiilor de p. 166
plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat.
Certicatul de atestare scal. Compensarea
17. Respingerea ofertei ca inacceptabil. Nendeplinirea cerinei mi- p. 169
nime de calicare a experienei similare. Tardivitatea contestaiei
mpotriva documentaiei de atribuire
18. Anularea deciziilor de respingere ca inacceptabil a ofertei. nde- p. 172
plinirea cerinei privind experiena similar. Susinerea capacit-
ii tehnice i profesionale a ofertantului de ctre alt persoan.
Limite
19. Licitaie deschis. Ofert declarat inacceptabil. ndeplinirea p. 175
condiiei de eligibilitate cerut de ctre autoritatea contractant
prin participarea cu o scrisoare de garanie diminuat cu 50%
20. Oferta inacceptabil. Ofert depus dup ora limit de depunere p. 179
a ofertelor. Tardivitatea contestaiei formulate mpotriva docu-
mentaiei de atribuire
21. Ofert neconform. Solicitarea de precizri i lmuriri p. 181
22. Ofert declarat inacceptabil. Nendeplinirea cerinelor impuse p. 183
de autoritatea contractant. Prezentarea unui dosar incomplet.
Tardivitatea contestaiei la documentaia de atribuire
23. Experiena similar. Ofer inacceptabil. Certicare aferent p. 187
unui alt domeniu de activitate
24. ndeplinirea condiiilor de certicare. Implementarea unui sistem p. 190
de management al calitii. Certicat pentru echipamente n
care se includ i categoria de echipamente contractate

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

p. 192 25. Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.
Criterii de evaluare i atribuire
p. 194 26. Limitele contestaiei. Ofert inacceptabil. Solvabilitate patrimonial
p. 197 27. Cerine minime de calicare. Dovedirea cerinei minime obliga-
torii de calicare a lipsei litigiilor de o anumit valoare n ultimii
5 ani. nclcarea principiului tratamentului egal. Nedepunerea
declaraiei n form autentic
p. 200 28. ndeplinirea condiiilor minime de calicare. Contradicia normei
interne cu prevederile Directivei nr. 2004/18/CE din 21 decem-
brie 2004. Principiul preeminenei dreptului comunitar.
p. 204 29. Calitatea procesual pasiv a ctigtorului licitaiei. Obiectul
contestaiei prin raportare la motivele din contestaie. Oferta
inacceptabil. ndeplinirea condiiilor minime de calicare.
Participarea la procedura de licitaie ntr-un Consoriu.
p. 212 30. Dovada existenei disponibilului nanciar. Caracterul cert.
Reprezentare special n Comisia de evaluare
p. 219 31. Claricri. Ofert cu un pre neobinuit de sczut. Momentul
solicitrii claricrilor
p. 223 32. Excepia nulitii plngerii. Adres a autoritii contractante prin
care a rspuns la claricri. Inadmisibilitate. Denirea specica-
iilor tehnice
p. 231 33. Limitele jurisdiciei Consiliului Naional de Soluionare a Contes-
taiilor. Ofert neconform. Pre neobinuit de sczut. Criteriu
de comparaie. Obligaia de a solicita ofertantului n scris detalii
i precizri
p. 246 34. Suspendarea procedurii de atribuire. Finalizarea procedurii.
Consecine. Contestaie lipsit de obiect. Obligaia solicitrii de
precizri contestatorului. Descalicarea unui ofertant care nu n-
deplinete condiiile impuse prin caietul de sarcini
p. 249 35. Inadmisibilitate. Obiectul contestaiei. Principiului transparenei.
Refuzul autoritii contractante de a rspunde la solicitarea
privind comunicarea valorii estimate a lucrrii
p. 252 36. Contestaie inadmisibil. Nemotivare. Nulitate. Contestaie
mpotriva documentaiei de atribuire i a caietului de sarcini.
Analiza ofertelor

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Cuprins

37. Precizarea obiectului contestaiei. Descalicarea unui ofertant. p. 260


nclcarea principiului liberei concurene. Suspendarea procedurii
de atribuire
38. Calitatea procesual pasiv a ctigtorului licitaiei. Obiectul p. 262
contestaiei prin raportare la motivele din contestaie. Oferta
inacceptabil. ndeplinirea condiiilor minime de calicare.
Participarea la procedura de licitaie ntr-un consoriu
39. Anularea procedurii de ctre autoritatea contractant. Nende- p. 271
plinirea condiiilor prevzute limitativ de lege
40. Comunicarea rezultatului procedurii. Act administrativ. Anularea p. 275
procedurii de ctre autoritatea contractant. Reevaluarea ofertelor
41. Anularea procedurii de achiziie. Consecina respingerii celor p. 280
dou oferte ca inacceptabile, respectiv ca neconforme. Neres-
pectarea obligaiei de rspundere la solicitarea de claricri i de
motivare a actului administrativ. Consecine

III. CONTENCIOSUL ACHIZIIILOR PUBLICE

III. 1 Soluionarea contestaiilor

42. Achiziii publice. Calitatea procesual pasiv a UM-urilor. Calitatea p. 285


procesual activ a ofertantului ctigtor, care nu a fost parte n
procedura administrativ-jurisdicional. Calitatea procesual pasi-
v a C.N.S.C. Calitatea procesual pasiv a comisionarului. Dep-
irea atribuiilor puterii judectoreti. Limitele instanei n analiza
procedurii de atribuire. Tardivitatea contestaiei mpotriva speci-
caiilor tehnice
43. Competena C.N.S.C. Limitele jurisdiciei administrative. Proce- p. 305
dura prealabil. Motivarea n fapt i n drept a deciziei autoritii
contractante
44. Competena funcional a Consiliului Naional de Soluionare p. 314
a Contestaiilor. Limitele jurisdiciei. Pre aparent neobinuit de
sczut, detalii i precizri pe care le consider semnicative cu
privire la ofert. nclcarea principiilor nediscriminrii i dreptului
la aprare
45. Calitate procesual pasiv. Calitate de autoritate contractant. p. 339
Termene imperative prevzute de procedura de licitaie

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

p. 343 46. Procedura de soluionare a plngerii. Natura juridic a deciziei


C.N.S.C. Calitatea procesual pasiv a C.N.S.C. Renunarea con-
testatorului la contestaie dup pronunarea deciziei C.N.S.C.
Calitatea procesual activ
p. 348 47. Procedura n faa Consiliului. Respectarea principiului dreptului
la aprare i al contradictorialitii. Crearea unei situaii mai
grele n propria cale de atac. Ofert inacceptabil
p. 351 48. Ofert/candidatur comun depus de un grup de operatori
economici. Criterii de calicare i selecie. Susinerea nanciar a
unei/unor tere persoane. ndeplinirea cerinei de calicare
p. 355 49. Soluionarea contestaiei de ctre C.N.S.C. Limite. Remedierea din
ociu a nclcrilor prevederilor legale cu privire la actul atacat
p. 358 50. Procedura de soluionare a contestaiilor n faa Consiliului.
Caracterul scris. nclcarea principiilor contradictorialitii i res-
pectrii dreptului la aprare. Lipsa punctului de vedere asupra
contestaiei formulat de autoritatea contractant. Soluionarea
contestaiei pe excepie. Sesizarea din ociu. Ofert iniial decla-
rat inacceptabil i apoi neconform
p. 369 51. Contestaie lipsit de obiect. Contestaia administrativ depus
la C.N.S.C. anterior intrrii n vigoare a Ordonanei de Urgen
nr. 19/2009. Plngere formulat ulterior. Ofert neconform
p. 375 52. Comunicarea nu este un act prin care se nasc, se modic sau
se sting raporturi juridice. Inadmisibilitate. Descalicarea ofer-
tei. Punctul de vedere al ANRMAP. Daunele materiale i morale.
Legtur de cauzalitate. Aplicabilitatea dispoziiilor art. 287 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006
p. 383 53. Contestaie mpotriva documentaiei modicate. Caracterul
obligatoriu al deciziei Consiliului Naional de Soluionare a Con-
testaiilor. Modul de constituire a juriului. Cesiunea drepturilor
patrimoniale de autor. Obiectul achiziiei
p. 387 54. Asociaie profesional fr scop lucrativ sau patrimonial nin-
at n condiiile Legii nr. 21/1924. Excepia lipsei de interes i
excepia lipsei calitii de reprezentant n formularea plngerii.
Excepia lipsei calitii procesuale pasive a C.N.S.C. Inadmisibili-
tatea unor cereri n procedura administrativ jurisdicional

10

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Cuprins

55. Procedura n faa C.N.S.C. Caracterul scris. Audierea prilor. p. 393


Descrierea produselor achiziionate n documentaie. Suspenda-
rea procedurii de atribuire. ncheierea contractului de achiziie.
Consecine
56. Nulitatea contestaiei. Ofert inacceptabil. Anularea raportului p. 398
de atribuire. Solicitarea de claricri. Obligarea autoritii con-
tractante de a duce la ndeplinire msurile impuse. Non reformatio
in pejus
57. Contestaie formulat anterior ncheierii contractului de achizi- p. 405
ie. Inadmisibilitate. Nelegalitate. Soluionarea contestaiei pe
excepie
58. Excepiile motivele de ordie public. Excepia de tardivitate a p. 407
contestaiei. Excepia lisei de interes. Contestaie promovat
de asociaie prin lider de asociaie. Lipsa mandatului. Calitate
procesual activ
59. Nulitatea contestaiei. Nerespectarea obligaiei de ntiinare p. 414
privind formularea contestaiei. Consecine. Tardivitii formul-
rii plngerii

III. 2 Soluionarea litigiilor avnd ca obiect achiziiile publice n instan


60. Excepia de netimbrare a plngerii. Taxele judiciare de timbru n p. 417
materia achiziiilor publice. Dispoziii speciale
61. Excepia necompetenei teritoriale. Calitatea de autoritate p. 419
contractant. Lipsa personalitii juridice
62. Plngere depus direct la instana de judecat. Nulitatea p. 421
plngerii. Decizie Curtea Constituional
63. Comunicarea plngerii i a nscrisurilor doveditoare. Inadmisibili- p. 423
tate. Calitate procesual pasiv. Efectele deciziei C.N.S.C. Ofert
alternativ nepermis de Fia de date a achiziiei. Neconformitate
64. Nulitatea absolut a deciziei C.N.S.C. i trimiterea cauzei la Con- p. 428
siliu pentru soluionarea contestaiei. Excepia tardivitii intro-
ducerii a contestaiei
65. Operaiuni similare. Aplicarea procedurii de negociere fr publi- p. 432
carea prealabil a unui anun de participare. ndeplinirea condii-
ilor cumulative

11

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

p. 436 66. Plngere formulat mpotriva hotrrii autoritii contractante


de atribuire a contractului direct n faa instanei de contencios
administrativ. Competen
p. 438 67. Procedur de achiziie nceput sub legea veche
p. 442 68. Achiziii publice. Procedura de selecie a societilor civile de
avocai specializate n litigii internaionale
p. 446 69. Licitaie pentru concesionri i ncheieri de terenuri organizat
n baza hotrrii Consiliului Local. Nerespectarea prevederilor ce
reglementeaz licitaia. Analiza legalitii i temeiniciei actului
de desemnare a ctigtorului
p. 448 70. Concesionarea unui serviciu public. Licitaie organizat n baza
unor dispoziii speciale. Completarea cu dreptul comun. Inapli-
cabilitatea Ordonanei de Urgen nr. 60/2001. Competen.
Capacitatea de drept administrativ a primriei. Necomunicarea
ncheierii cu caracter interlocutoriu. Vtmare
p. 453 71. Inadmisibilitate. Contracte de servicii care nu intr n sfera de
aplicabilitate a Ordonanei de Urgen nr. 34/2006. Calitatea de
autoritate contractant. Obligaia C.N.S.C. de a indica procedura
aplicabil
p. 458 72. Suspendarea procedurii de atribuire. Ordonan preedinial.
Inadmisibilitate. Modicarea obiectului aciunii. Prima zi de nf-
iare. ndeplinirea condiiilor cumulative
p. 470 73. Msur provizorie. Revocarea suspendrii i continuarea proce-
durii de atribuire. Meninerea suspendrii procedurii de atribuire
a contractului de achiziie public pn la data soluionrii de-
nitive a contestaiilor. Caz temeinic motivat
p. 472 74. Suspendarea procedurii de atribuire. Putere de lucru judecat.
Contestaie inadmisibil
p. 477 75. Suspendarea deciziei C.N.S.C. Inadmisibilitate. ndeplinirea con-
diiilor cumulative
p. 483 INDEX

12

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Abrevieri

A.D.S. Agenia Domeniilor Statului


A.P.I.A. Agenia de Pli i Intervenii pentru Agricultur
AGA Adunarea General a Acionarilor
AGEA Adunarea General Extraordinar a Acionarilor
alin. alineat
ANRC Autoritatea Naional de Reglementri n Comunicaii
APAPS Autoritatea pentru Privatizarea i Administrarea Patrimoniului
Statului
art. articol
AVAS Autoritatea pentru Valoricarea Activelor Statului
BEJ Birou Executor Judectoresc
BNP Birou notar public
C. Ap. Curtea de Apel
C. civ. Codul civil
C. com. Codul comercial
C. fam. Codul familiei
C. sc. Codul scal
C. m. Codul muncii
C. pen. Codul penal
C. pr. civ. Codul de procedur civil
C. pr. sc. Codul de procedur scal
C. pr. pen. Codul de procedur penal
C. silv. Codul silvic
C. vam. Codul vamal
C.A.B. Curtea de Apel Bucureti
C.E.D.O. Curtea European a Drepturilor Omului
C.N.C.S.I.S. Consiliul Naional al Cercetrii tiinice din nvmntul
Superior
C.N.S.C. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, cu excepia
situaiilor n care din context rezult altfel

C.N.V.M. Comisia Naional a Valorilor Imobiliare

13

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
C.S.J. Curtea Suprem de Justiie
C.G.M.B. Consiliul General al Municipiului Bucureti
CNA Consiliul Naional al Audiovizualului
C.N.A.S. Casa Naional de Asigurri de Sntate
C.N.S.C. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
D.G.F.P. Direcia General a Finanelor Publice
D.M.S.S.F. Direcia de Munc, Solidaritate Social i Familie
etc. etcaetera (i celelalte)
H.C.L. Hotrrea Consiliului Local
.C.C.J. nalta Curte de Casaie i Justiie
M. Of. Monitorul Ocial al Romniei, Partea I
M.E.A. Ministerul Afacerilor Externe
mp metri ptrai
nr. numrul
O.P. ordin de plat
O.S.I.M. Ociul de Stat pentru Invenii i Mrci
pct. punctul
S.N.C. societate n nume colectiv
SA societate pe aciuni
SC societatea comercial
SRL societate cu rspundere limitat
.a. i alii (altele)
TVA taxa pe valoarea adugat
urm. urmtoarele

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

I. ELABORAREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE


I PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

1. Achiziii Publice. Nulitate. Nendeplinirea obligaiei


de publicare a anunului de participare n Monitorul
Ocial al Romniei

art. 55, art. 299 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

Anunul de participare se public n SEAP i n Monitorul Ocial al Rom-


niei, Partea a VI-a, Achiziii publice i, dup caz, n Jurnalul Ocial al Uni-
unii Europene. Pn la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contrac-
tant avea obligaia de a transmite spre publicare anunurile prevzute la
art. 47 alin. (1) numai ctre Regia Autonom Monitorul Ocial, n vede-
rea publicrii acestora n Monitorul Ocial al Romniei, Partea a VI-a, Achi-
ziii publice.
Nendeplinirea prevederilor privind obligaia de publicare a anunului de
participare duce la nulitatea procedurii i refacerea documentaiei de atribu-
ire, faptul c anunul de participare a fost ntocmit, trimis i primit de Regia
Autonom Monitorul Ocial al Romniei, ns nu s-a publicat din culpa aces-
teia, nu prezint relevan, esenial ind ca anunul s e publicat.

(Dosar nr. 570/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 602 din 29 martie 2007)

Asupra plngerii formulat conform art. 283 din Ordonana de Urgen


nr. 34/2006;
Cu adresa nr. 236/224 din 15 ianuarie 2007, Consiliul Naional de Soluio-
nare a Contestaiilor C.N.S.C. a trimis spre soluionare plngerea formulat
de petenta S.N. X SA, n contradictoriu cu intimatele SC R. SA, SC D-C SRL,
mpotriva deciziei nr. 222/5C5/224 din 6 decembrie 2006, mpreun cu dosarul
nr. 224/2006.
Prin plngerea formulat, petenta susine, n esen, c att societatea
contestatar, ct i alte societi au achiziionat documentaia de atribuire i
au participat la procedura de atribuire, numrul acestora ind sucient pentru
o concuren real.
Fa de concluziile Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor,
petenta susine c faptul c anunul de participare a fost ntocmit, trimis i

15

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

primit de Regia Autonom Monitorul Ocial al Romniei rezult din emiterea


facturii proforme nr. 10739, din 11 septembrie 2006, ce face referire la adresa
Bursei Romne de Mrfuri nr. 7989, din 11 septembrie 2006, mprejurare
ce rezult i din Ordinul de Plat nr. 1689, din 12 septembrie 2006, referitor
la factura proforma nr. 10739 din 11 septembrie 2006 i din factura scal
nr. 18734 din 19 septembrie 2006.
ntruct, prin adresa de sesizare, intimatul C.N.S.C. a invocat i excepia
lipsei calitii procesuale pasive, Curtea, fa de dispoziiile art. 137 C. pr. civ,
a respins n edina public aceast excepie pentru motivele artate pe larg n
ncheierea de edin.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea apreciaz c plngerea
formulat este nefondat pentru urmtoarele considerente:
Astfel, prin decizia nr. 222/5C5/224 din 6 decembrie 2006, Consiliul Nai-
onal de Soluionare a Contestaiilor a admis n parte contestaia formulat de
SC R. SA i a anulat procedura pentru nendeplinirea prevederilor privind obliga-
ia de publicare a anunului de participare, dispunnd refacerea documentaiei
de atribuire prin excluderea fazei de licitaie cu strigare i respingnd capetele
de cerere privind coninutul comunicrii rezultatului procedurii i cel privind
lipsa autorizaiei de lucru.
Pentru a pronuna aceast soluie, autoritatea administrativ-jurisdicional
prt a reinut c, n baza notei de estimare valoric a lucrrilor de ridicare,
transport i depozitare deeuri menajere i industriale, autoritatea contractant
S.N. X. SA, a hotrt s achiziioneze acest serviciu, desemnnd drept
oganizator-consultant Bursa Romn de Mrfuri SA, care avea sarcina de
a public n Monitorul Ocial al Romniei anunul de participare, iar n cazul
neatribuirii contractului de achiziie, din cauza nencadrrii n plafonul alocat,
procedura s e continuat prin aplicarea unei faze de licitaie cu strigare,
conform normelor legale aplicate de Bursa Romn de Mrfuri.
Din dosarul achiziiei prezentat Consiliului, nu rezult c anunul de
participare ar fost transmis Regiei Autonome Monitorul Ocial al Romniei,
adresa de naintare neprezentnd niciun numr de nregistrare. Ulterior,
Bursa Romn de Mrfuri a remis prin fax aceeai adres, fr certicare de
conformitate, purtnd nr. 7898 din 11 septembrie 2006 nsoit de o conrmare
prin fax, de asemenea, fr certicare de conformitate, conform creia anunul
de participare ar fost naintat Regiei Autonome Monitorul Ocial al Romniei.
Consiliul a apreciat c, n lipsa conrmrii dat de ctre Regia Autonom
Monitorul Ocial al Romniei privind nregistrarea solicitrii, care este un
document separat, fr dovada plii serviciului de publicitate, dar mai ales fa
de faptul c nu se indic numrul din Monitorul Ocial al Romniei n care

16

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

s-a publicat anunul de participare, nu s-a fcut dovada ndeplinirii condiiei


prevzut de art. 55 i art. 299 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Critica referitoare la coninutul comunicrii n raport de dispoziiile art. 207
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, fa de criteriul de atribuire aplicat,
respectiv preul cel mai sczut, nu este ntemeiat, deoarece indic faptul c
oferta este neacceptabil, indicnd i valoarea la care s-a adjudecat, astfel nct
explicaia este lmuritoare.
Consiliul a reinut ns aspectul grav de nelegalitate din documentaia de
atribuire referitor la posibilitatea organizrii unei faze de licitaie deschis cu
strigare. Aceast prevedere ncalc agrant prevederile legislaiei n vigoare n
materia achiziiilor publice, deoarece, aa cum prevede art. 209 din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006 coroborat cu prevederile art. 36 din Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006, n cazul primirii de oferte inacceptabile, deoarece
preul inclus n propunerea nanciar depete valoarea fondurilor care pot
disponibilizate, autoritatea contractant are posibilitatea de a anula aplicarea
procedurii i nicidecum de a apela la o procedur neprevzut de lege.
n ceea ce privete lipsa autorizaiei de lucru, din vericarea documentaiei
aate la dosarul de achiziie, rezult c aceasta deine Autorizaia de furnizor
feroviar seria AF nr. 3106, din 27 iulie 2006, referitoare la servicii ce fac obiectul
procedurii, autorizaie nsoit de agrementele tehnice seria AT nr. 869/2005 i
AT nr. 12/2006, iar, pe de alt parte, prin documentaia de atribuire la cerinele
de calicare, nu a fost menionat niciun document de acest fel, astfel nct
acest capt de cerere apare ca nentemeiat.
Petenta, autoritate contractant, a contestat Decizia pronunat de Consi-
liul Naional de Soluionare a Contestaiilor doar n ceea ce privete aspectele
legate de nepublicarea n Monitorul Ocial al Romniei a anunului de partici-
pare, care, din acest punct de vedere, este legal.
Potrivit art. 55 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, anunul de
participare se public n SEAP i n Monitorul Ocial al Romniei, Partea a VI-a,
Achiziii publice i, dup caz, n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene, iar potrivit
art. 299 alin. (1) pn la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant
are obligaia de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47
alin. (1) numai ctre Regia Autonom Monitorul Ocial, n vederea publicrii
acestora n Monitorul Ocial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
n cauz, se constat c anunul de participare nu a fost publicat n Monito-
rul Ocial al Romniei, potrivit acestor prevederi, mprejurare ce rezult i din
adresa nr. 271, din 16 ianuarie 2007, emis de Monitorul Ocial RA-Centrul
pentru Relaii cu Publicul, prin care i exprim regretul pentru situaia generat
de nepublicarea anunului respectiv i de adresa nr. 965, din 16 februarie 2007,

17

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

emis de Bursa Romn de Mrfuri SA, prin care aceast instituie prezint
scuze petentei pentru inconvenientele create.
Susinerile petentei referitoare la faptul c anunul de participare a fost
ntocmit, trimis i primit de Regia Autonom Monitorul Ocial al Romniei,
dup cum rezult din factura proforma nr. 10739, din 11 septembrie 2006,
ce face referire la adresa Bursei Romne de Mrfuri nr. 7989 din 11 septembrie
2006, din Ordinul de Plat nr. 1689 din 12 septembrie 2006, referitor la factura
proforma nr. 10739 din 11 septembrie 2006 i din factura scal nr. 18734 din
19 septembrie 2006, nu prezint relevan i nu pot reinute ntruct esenial
n cauz este faptul c anunul nu a fost publicat i, pe cale de consecin,
n mod corect s-a procedat la anularea procedurii de licitaie.
n ceea ce privete celelalte aspecte reinute de C.N.S.C., se reine c nu
fac obiectul analizei, contestatoarea SC R. SA neformulnd plngere mpotriva
deciziei, iar autoritatea contractant necriticnd decizia dect pe aspectul
menionat.
Ca urmare, plngerea formulat n cauz este nefondat, urmnd a
respins n baza art. 285 alin. (4) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.

2. Contestaie la documentaia de atribuire. Dovada no-


ticrii autoritii contractante asupra naintrii con-
testaiei ctre Consiliu. Serviciu de utilitate public.
Legislaie aplicabil. Neconcordana dintre valoarea
estimat real i cea indicat n anunul de participare.
Denirea n caietul de sarcini a unor specicaii tehnice.
Principiul recunoaterii reciproce. Eliminarea certicrii

art. 2 alin. (2) lit. c), art. 38 alin. (1) i (2),


art. 185 alin. (1) lit. c), art. 229 alin. (2) lit. d),
art. 240 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. Contestatorul trebuie s fac dovada noticrii autoritii contractante


asupra naintrii contestaiei ctre Consiliu, iar nerespectarea ndeplinirii
obligaiei privind regularitatea formulrii contestaiei face ca aceasta s e
inadmisibil.
2. n condiiile n care n anunul publicat n Monitorul Ocial al Romniei,
iar din Fia de date a achiziiei autoritatea contractant a indicat ca
legislaie aplicabil Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006, Legea nr. 357/2005 i Legea nr. 346/2004,

18

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

iar autoritatea contractant desfoar o activitate relevant ntr-un


sector de utilitate public, cum este serviciul de pot, licitaia organizat
trebuie s respecte dispoziiile Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
chiar dac fondurile alocate pentru achiziionarea serviciilor care au fcut
obiectul procedurii de licitaie au fost identicate ca ind din surse proprii.
3. Se interzice denirea n caietul de sarcini a unor specicaii tehnice care
indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc
de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie,
care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici
sau a unor anumite produse. Prin derogare de la aceste prevederi, se
admite o astfel de indicaie, dar numai n mod excepional, n situaia n
care o descriere sucient de precis i inteligibil a obiectului contractului
nu este posibil prin aplicarea prevederilor art. 35 i art. 36 din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006 i numai nsoit de meniunea prin echivalent.
4. Principiul recunoaterii reciproce presupune eliminarea certicrii
emis de reprezentantul ocial al unui anumit productor pe pia dintr-o
anumit ar, pentru comercianii care funcioneaz pe acea pia, lsnd
posibilitatea participrii la licitaie a oricrui ofertant din spaiul UE,
care nu a obinut i nu avea de ce s solicite autorizaie de la un anumit
productor pentru comercializarea produselor sale pe acea pia.
5. Documentaia de atribuire trebuie s aib n vedere eliminarea condi-
iilor extrem de restrictive privind originalitatea produselor, astfel nct
aceast procedur s respecte principiile liberei concurene i prevederile
legale ce guverneaz achiziiile publice. Menionarea de ctre autoritatea
contractant a denumirii comerciale a produselor solicitate i impune-
rea obligativitii ca acestea s e originale, cu timbru original al produ-
ctorului aparatului/echipamentului aplicat pe cutie, ncalc dispoziiile
art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, iar obligativitatea prezen-
trii autorizaiei de comercializare a reprezentantului ocial al producto-
rului din ara de destinaie a ofertantului este prohibitiv, nclcnd att
art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ct i principiul recunoa-
terii reciproce consacrat de art. 2 alin. (2) lit. c) din aceeai ordonan care
consacr acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod legal
pe piaa Uniunii Europene i a specicaiilor tehnice, echivalente cu cele
solicitate la nivel naional.
6. Pentru analiza cifrei de afaceri, autoritatea contractant are obligaia de
a lua n considerare i data la care operatorul economic a fost ninat sau
i-a nceput activitatea economic.
7. Neconcordana dintre valoarea estimat real i cea indicat n anunul
de participare este un viciu important al documentaiei, care nu este

19

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

de natur s ofere o imagine corect a valorii estimate a contractului,


nclcndu-se principiul transparenei, aspect ce nu poate corectat
exclusiv prin comunicarea valorilor reale ctre ofertanii care au dobndit
documentaia de atribuire fr a aduce atingere principiului transparenei
i a nclcrii scopului Ordonanei privind promovarea concurenei ntre
operatorii economici, care poate atins printr-o informare corect cu
ajutorul anunurilor de participare, astfel nct se impune anularea
procedurii.

(Dosar nr. 4540/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1540 din 11 octombrie 2007)

Asupra cauzei civile de fa constat c prin contestaia nregistrat la Consiliul


Naional de Soluionare a Contestaiilor sub nr. 1753 din 9 martie 2007,
contestatoarea K.B. SRL a contestat Cap. III din Caietul de sarcini Condiii de
adjudecare, artnd c se impune urmtoarea condiie: Produsele solicitate la
Cap. II vor produse originale, cu timbrul original al productorului aparatului/
echipamentului, aplicat pe cutie. Nu se accept produse compatibile sau
echivalente. De asemenea, nu se accept produse fr timbru aplicat pe cutie,
iar la Cap. II din Caietul de sarcini: Produsele i cantitile necesare, produsele
sunt denumite numai cu marca de fabric a echipamentului, fr a face
meniunea sau echivalent.
Contestatoarea a susinut c, din punct de vedere legal, aceste condiii
ncalc art. 38 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, precum i
prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Prin urmare, s-a solicitat s se dispun eliminarea condiiilor extrem de
restrictive privind originalitatea produselor, astfel nct aceast procedur
s respecte principiile liberei concurene, dar mai ales prevederile legale ce
guverneaz achiziiile publice.
De asemenea, prin contestaia nregistrat la C.N.S.C. sub nr. 1999, din 16 martie
2007, contestatoarea SC S SA a contestat Cap. III din Caietul de sarcini Condiii
de adjudecare, artnd c se impune urmtoarea condiie: Produsele solici-
tate la Cap. II vor produse originale, cu timbrul original al productorului apa-
ratului/echipamentului, aplicat pe cutie. Nu se accept produse compatibile sau
echivalente. De asemenea, nu se accept produse fr timbru aplicat pe cutie,
iar la Cap. II din Caietul de sarcini: Produsele i cantitile necesare, produsele
sunt denumite numai cu marca de fabric a echipamentului, fr a face meniu-
nea sau echivalent.

20

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Contestatoarea a susinut c, din punct de vedere legal, aceste condiii


ncalc art. 38 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, precum i
prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
De asemenea, s-a mai artat c, tot la Cap. III din Caietul de sarcini Condiii de
adjudecare, se prevede obligaia pentru ofertani de a prezenta autorizaia de
comercializare emis de reprezentantul ocial al productorului pe teritoriul
Romniei, considernd c prin aceast condiie se ncalc prevederile Legii
Concurenei i se ncurajeaz n mod evident monopolizarea pieei pentru
aceste produse, tiut ind faptul c n Romnia exist un singur reprezentant
ocial Epson, care prin aceast condiie poate alege ce societi vor participa
la aceast procedur, avnd chiar posibilitatea de a dicta preul produselor
ofertate.
Prin urmare, s-a solicitat s se dispun eliminarea condiiilor extrem de
restrictive privind originalitatea produselor, astfel nct aceast procedur
s respecte principiile liberei concurene, dar mai ales prevederile legale ce
guverneaz achiziiile publice.
Pin Decizia nr. 711/5C5/288 din 15 mai 2007 a Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor a fost respins contestaia formulat de SC K.B. SRL
i admis contestaia formulat de SC S. SA, dispunndu-se anularea procedurii.
Pentru a pronuna aceast decizie autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut c autoritatea contractant a iniiat procedura de achiziie public a
contractului de achiziie public pentru furnizarea de consumabile tehnic de
calcul pentru parcul de imprimante EPSON, cod CPV 3019230, 30192113,
prin ncheierea unui acord cadru pentru 4 ani, prin licitaie deschis, publicnd
n SEAP anunul de participare nr. 2109 din 14 februarie 2007 i n Monitorul
Ocial al Romniei, Partea a VI-a nr. 80 din 19 februarie 2007 i stabilind
criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic
i deschiderea ofertelor la data de 11 aprilie 2007.
n ceea ce privete contestaia formulat de SC K.B. SRL, dei formulat n
termen, nu a fcut dovada noticrii autoritii contractante asupra naintrii
contestaiei ctre Consiliu, astfel nct nerespectarea ndeplinirii obligaiei
privind regularitatea formulrii contestaiei face ca aceasta s e inadmisibil.
Cu privire la contestaia formulat de SC S SA, Consiliul a constatat
c autoritatea contractant subliniaz n mod deosebit faptul c resursele
nanciare aferente procedurii nu sunt bani publici, ci constituie fonduri proprii,
ceea ce poate neles ca o excepie privind aplicarea Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, ns, o asemenea interpretare nu poate admis, deoarece,
aa cum rezulta din punctul de vedere formulat, consumabilele sunt destinate
ociilor potale, adic activitate prevzut de Cap. VIII, Contracte sectoriale,
Seciunea 1- activiti relevante art. 229 alin. (2) lit. d) i art. 240 din Ordonana

21

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

de Urgen nr. 34/2006, or, n aceste condiii sunt incidente prevederile art. 8
lit. d), art. 9 lit. b) din aceeai Ordonan, astfel nct procedura n discuie este
supus reglementrilor Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de servicii
publice i a contractelor de concesiune de servicii. Pe de alt parte, autoritatea
contractant are obligaia de a respecta actul normativ mai sus artat i
pentru faptul c l-a indicat att n cap. I Soluionarea contestaiilor i cap. V
Legislaie aplicabil documentaiei de atribuire ct i n cap. VI.4.1 din anunul
publicat n SEAP.
Avnd n vedere cadrul legal n care trebuie s se desfoare procedura,
analiznd coninutul caietului de sarcini, Consiliul a constatat c autoritatea
contractant a menionat denumirea comercial a produselor solicitate
i a impus obligativitatea ca acestea s e originale, cu timbru original al
productorului aparatului/echipamentului aplicat pe cutie, nclcnd dispoziiile
art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 care stabilesc interdicia denirii
unor specicaii tehnice care indic o anumit surs, producie..., dar, n acelai
timp, prevd c, se admite o astfel de indicaie numai n mod excepional
n situaia n care o descriere sucient de precis i inteligibil a obiectului
contractului nu este posibil prin aplicarea art. 35 i art. 36 i numai nsoit de
meniunea sau echivalent, astfel nct, sub acest aspect, contestaia apare ca
ntemeiat.
Consiliul a constatat, de asemenea, c prevederile alin. (7) ale aceluiai
capitol prin care se dispune obligativitatea prezentrii autorizaiei de
comercializare a reprezentantului ocial al productorului din ara de destinaie
a ofertantului este, de asemenea, prohibitiv, nclcnd n mod evident att
art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ct i principiul recunoaterii
reciproce consacrat de art. 2 alin. (2) lit. c) din aceeai ordonan care consacr
acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod legal pe piaa Uniunii
Europene i a specicaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel
naional.
Susinerile contestatoarei cu referire la acest aspect privind nclcarea legii
concurenei nu au fost reinute de Consiliu, n condiiile n care s-a reinut c ele
nu sunt motivate n fapt i n drept, aa cum nici referina autoritii contrac-
tante la Legea nr. 608/2001 nu este incident n cauz, aceast reglementare
avnd ca obiect o cu totul alt categorie de produse.
S-a mai reinut c, dei Consiliul a solicitat autoritii contractante, nc
de la data de 26 martie 2007, s depun n copie dosarul achiziiei publice,
conform precizrilor art. 213 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, aceasta
nu a depus nota privind determinarea valorii estimate care a fost depus dup
o nou solicitare i face dovada c valoarea estimat a contractului este de

22

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

1.600.000 RON, adic 400.000/an, i nu 600.000 Ron, adic 75.000 RON /an,
aa cum s-a publicat n SEAP i Monitorul Ocial al Romniei, ceea ce,
dei autoritatea contractant susine c este numai o eroare material,
constituie o nclcare a principiului transparenei. De altfel, eroare material
ar fost dac n anun ar aprut numai 600.000 RON valoare total, nu i
75.000 RON/an, cum s-a publicat.
Din documentaia de atribuire, Consiliul a mai constatat c autoritatea
contractant a nclcat principiul tratamentului egal, prevzut de art. 2 alin. (2)
lit. b) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, impunnd totodat o condiie
restrictiv n sensul c, prin cap. VI. 4 din documentaia de atribuire, a impus
ca cifra medie anual de afaceri pe ultimii trei ani trebuie s e egal sau mai
mare de 75.000 RON, iar pentru cei care au mai puin de trei ani cifra medie
pe ultimul an trebuie s e egal sau mai mare dect 150.000 RON, ceea ce
ncalc dispoziiile art. 185 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, care la
alin. (1) lit. c) prevede c, pentru analiza cifrei de afaceri, autoritatea
contractant are obligaia de a lua n considerare i data la care operatorul
economic a fost ninat sau i-a nceput activitatea economic, ceea ce nu
poate interpretat n niciun caz ca un operator economic ninat mai devreme
de trei ani, trebuie s aib o cifr de afaceri dubl fa de altul cu trei sau mai
muli ani de activitate. Pe de alt parte, Consiliul a apreciat c ambele cifre nu
respect principiul proporionalitii fa de valoarea real a contractului de
400.000 RON/an.
Analiznd nclcrile prevederilor legale n materia achiziiilor publice,
Consiliul a constatat c dac aspectele referitoare la cifra de afaceri i cele
privind specicaiile tehnice pot corectate, aspectul privind neconcordana
documentaiei de atribuire cu anunul de participare este att de mare, nct
nu poate corectat exclusiv prin comunicarea valorilor reale ctre ofertanii
care au dobndit documentaia de atribuire, fr a aduce atingere principiului
transparenei i a nclcrii scopului Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind
promovarea concurenei ntre operatorii economici care poate atins i printr-o
informare corect cu ajutorul anunurilor de participare, astfel nct se impune
anularea procedurii.
mpotriva acestei decizii a depus plngere autoritatea contractant,
solicitnd anularea Deciziei C.N.S.C. nr. 711/5C5/288, din 15 mai 2007, emis de
C.N.S.C. i, n consecin, meninerea documentaiei de atribuire, aa cum
a fost ntocmit de ctre CN P.R SA, i continuarea procedurii de licitaie n
vederea atribuirii acordului-cadru pentru achiziionarea de consumabile
tehnic de calcul pentru parcul de imprimante E i suspendarea procedurii de
achiziie public, precum i a efectelor deciziei C.N.S.C. nr. 711/5C5/288 pn la
soluionarea plngerii.

23

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n motivarea plngerii, petenta a artat, n esen, c C.N.S.C. nu avea


competena de a dispune anularea procedurii de achiziie public deschis
organizat de CN P.R SA, n condiiile n care fondurile alocate pentru
achiziionarea serviciilor care au fcut obiectul procedurii de licitaie au fost
identicate ca ind din surse proprii ale Companiei, iar Compania nu avea
obligaia s aplice i s asigure respectarea prevederilor legale n materia
achiziiilor publice i, pe cale de consecin, C.N.S.C. nu a fost competent
material s soluioneze contestaiile depuse la procedura de achiziie organizat
de CN P.R. SA prin Bursa Romn de Mrfuri, pentru data de 11 aprilie 2007.
n ceea ce privete critica de nelegalitate a C.N.S.C., n sensul c Documen-
taia de atribuire pentru aceast procedur ar nclca art. 38 din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, petenta arat c CN P.R. S.A. a organizat procedura
de licitaie deschis, din data de 11 aprilie 2007, n scopul asigurrii unor per-
formane ridicate ale imprimantelor EPSON din dotare. Funcionarea acestor
echipamente la cele mai nalte standarde reprezint o condiie esenial pen-
tru desfurarea activitii celor peste 7000 de ocii potale ale autoritii
contractante. Parcul de imprimante din dotarea CN P.R. SA a crescut n mod
semnicativ, ca urmare a noii strategii de dezvoltare prin informatizarea trep-
tat a ociilor potale. Procesul de informatizare a devenit impetuos necesar,
ca urmare a liberalizrii pieei de servicii potale, care a condus la dezvoltarea
tot mai accentuat a pieei concureniale n acest sector de activitate. Imple-
mentarea unor tehnologii performante i creterea standardelor de calitate ale
serviciilor potale constituie nu numai o decizie intern, comercial, a societ-
ii, ci i o obligaie impus de A.N.R.C., precum i reglementrile universale ale
U.P.U. O tehnologie performant nu poate susinuta dect prin utilizarea unor
echipamente aferente perfect pliabile produselor pentru care sunt achiziionate
i de o calitate cel puin nendoielnic.
C.N. P.R. S.A. a experimentat, n anul 2001 i nceputul anului 2002, utili-
zarea unor consumabile pentru toate tipurile de imprimante aate n exploa-
tare. n urma analizei efectuate, ca urmare a utilizrii unor astfel de produse,
s-a constatat c au crescut costurile de mentenan ale echipamentelor n
cauz, pe fondul unei economii destul de mici la preurile de achiziie ale consu-
mabilelor n cauz. Odat cu schimbarea strategiei de asigurare a consumabile-
lor, prin achiziia exclusiv de produse originale, s-a constatat o reducere semni-
cativ a costurilor de mentenan i ntreinere pe fondul meninerii standar-
delor de calitate ale aparatelor i echipamentelor utilizate.
De asemenea, mai arat petenta c este necesar a se avea n vedere natura
i modul de desfurare a serviciilor potale din cadrul ecrui ociu de pot,
servicii care sunt indispensabil legate de sistemul de informatizare (n care este
inclus i parcul de imprimante), iar disfuncionalitatea unui singur element

24

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

al acestui sistem, chiar i numai pentru cteva minute, ar afecta n mod


semnicativ, pe de o parte, buna desfurare a activitii ociului respectiv, iar,
pe de alt parte, interesele persoanelor zice sau juridice care apeleaz ntr-un
numr foarte mare la serviciile oferite de C.N. P.R. S.A.
Mai arat petenta c, avnd n vedere faptul c preul reprezint, n
majoritatea procedurilor de achiziie public, unul dintre cei mai importani
factori de evaluare a ofertelor, existena meniunii sau echivalent n caietul
de sarcini ar conduce practic la excluderea posibilitii de a achiziiona produse
originale, care cu certitudine nu ar putea oferite la preuri mai mici dect
produsele echivalente sau compatibile. Petenta consider c, n acest fel,
tocmai meniunea sau echivalent, care ar conduce la deturnarea scopului
procedurii de achiziie public prin achiziionarea celui mai ieftin produs posibil,
de cea mai proast calitate, asigurnd poate o economie de resurse nanciare
pe termen scurt, dar cu consecine nanciare prejudiciabile pentru autoritatea
contractant pe termen mediu i lung, ca urmare a achiziionrii unor produse
consumabile, care nu sunt special create pentru aceste echipamente.
n plus, art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 prevede obligativita-
tea meniunii sau echivalent doar n cazul n care documentaia de atribuire
au fost solicitate numai produse indicate printr-o anumit surs, or, autoritatea
contractant a solicitat consumabile originale pentru parcul de imprimante E.
Dat ind natura de subsidiaritate fa de imprimantele E a produselor care
urmeaz a achiziionate, petenta consider c indicarea acestei mrci este
indispensabil i nu face dect s circumstanieze categoria produselor necesare.
Conform documentaiei de atribuire, sub rezerva tuturor celorlalte condiii,
calitatea de ofertant o poate avea orice persoan juridic care poate pune la
dispoziie produse originale, de tipul celor indicate n obiectul achiziiei pentru
imprimante E, iar pe piaa de prol din Romnia exist numeroi distribuitori ai
acestor produse. Solicitarea timbrului original al productorului aparatului/echi-
pamentului aplicat pe cutie nu reprezint o condiie suplimentar, ci doar
conrm faptul c produsele respective sunt originale i provin de la productor.
De altfel, aceast condiie ar fost subneleas, chiar dac nu s-ar face nicio
meniune special n acest sens, ntruct un produs original este ntotdeauna
nsoit de timbrul productorului.
Prin urmare, petenta consider ca nclcarea art. 38 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006 ar avut loc n cazul n care licitaia n discuie ar avut ca
obiect, spre exemplu, imprimante E. ns, n situaia societii, obiectul licitaiei
ar fost inutil, dac nu ar identicat prin marca imprimantelor pentru care va
folosit, astfel nct, din aceast perspectiv, art. 38 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 trebuie interpretat n strns legtur cu specicul licitaiei
organizate de C.N. P.R. S.A.

25

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n ceea ce privete obligaia impus ofertanilor prin caietul de sarcini


de a prezenta autorizaia de comercializare emis de reprezentantul ocial al
productorului, petenta consider c aceast prevedere nu poate s ncalce
dispoziiile Ordonanei de Urgen nr. 34/2006, atta vreme ct aceast
obligaie este prevzut expres de Ordinul nr. 1012/2001 (ordin neabrogat prin
Ordonana Guvernului nr. 34/2006) privind aprobarea structurii, coninutului
i modului de utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i
prezentarea ofertei pentru achiziia public de produse. Potrivit art. B.3.2.,
ntre documentele care dovedesc capacitatea tehnic i capacitatea economico-
nanciar a ofertantului este prevzut i Autorizarea pentru ofertarea
produselor (Formularul B3), care se regsete n Anexa la Ordinul anterior
menionat, care are ca anex Formularul B3.
n ceea ce privete nclcarea principiului recunoaterii reciproce, aa cum
este denit n Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziie public,
petenta consider c solicitarea autorizaiei de comercializare din partea
reprezentantului ocial al productorului nu face dect s conrme cadrul licit
al distribuirii produselor originale ale productorului. Dat ind numrul foarte
mare al produselor contrafcute existente pe piaa romneasc i mai ales
pe acest segment, solicitarea autorizaiei de comercializare nu face dect s
diminueze riscul de a achiziiona doar reproduceri ale consumabilelor solicitate
,provenind de la cu totul ali ageni dect productorul sau distribuitorii si
autorizai.
Petenta consider c principiul recunoaterii reciproce nu are menirea
de a impune principiul prezumiei caracterului licit al oricrei comercializri de
produse pe piaa UE, ci numai de a garanta faptul c, n cadrul procedurii de
licitaie public, pot participa orice produse care sunt comercializate licit, iar
odat dovedit caracterul licit al comercializrii, potrivit principiului recunoaterii
reciproce, autoritatea contractant nu poate s refuze, n mod discreionar,
recunoaterea, acceptarea acestor produse.
Petenta apreciaz, de asemenea, c rolul principiului recunoaterii reciproce
este acela de a asigura condiii nediscriminatorii, att pentru ofertanii din
Romnia, ct i pentru cei din UE, i n niciun caz de a prezuma caracterul licit al
oricrei comercializri de produse.
n ceea ce privete aa-zisa nclcare a principiului tratamentului egal i a
art. 185 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 prin impunerea condiiei cu
privire la cifra medie anual de afaceri a ofertantului, petenta consider c
aceast concluzie a C.N.S.C. este nefondat i profund nelegal, avnd n vedere
dispoziiile art. 185 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Solicitarea de ctre autoritatea contractant a unei cifre anuale mai mare
este o cerin pe deplin justicat n condiiile n care un operator economic

26

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

de curnd ninat nu are nici experiena i nici stabilitatea pe pia, pe care se


prezum c o au operatorii economici cu mai muli ani de activitate. Aceasta
este, de altfel, o msur de diminuare a riscului pe care i l-ar asuma C.N. P.R. la
atribuirea unui asemenea acord-cadru unui operator de curnd ninat i care
trebuie s fac dovada c are capacitatea nanciar de a se putea angaja ntr-un
acord cu valoarea foarte mare, cum este cazul n aceast procedur.
Aceast cerin cu privire la cifra de afaceri este cu att mai explicabila
i mai fundamentat, cu ct scopul organizrii procedurii de licitaie a fost
atribuirea unui acord-cadru pentru o perioad mare de timp, respectiv pentru
o perioad de 4 ani, valoarea estimat a procedurii ind, de asemenea,
foarte mare, respectiv 1.600.000 lei.
Se mai susine c, dei C.N.S.C. apreciaz c prin includerea acestei condiii
societatea a nclcat principiul tratamentului egal prevzut de art. 2 alin. (2)
lit. b), c n mod greit a interpretat acest principiu ntr-un mod izolat, n
condiiile n care interpretarea i aplicarea acestuia trebuie fcut numai n
strns legtur cu celelalte dispoziii legale din materia achiziiilor publice care
ar incidente n spe, precum i cu scopul i specicul ecrei proceduri de
achiziie public. Interpretarea per a contrario a acestui principiu ar conduce
la situaia nereasc n care autoritatea contractant nu ar mai putea s-i i
ntocmeasc documentaia de atribuire, astfel nct s corespund nevoilor care
au determinat organizarea procedurii.
n ceea ce privete neconcordana dintre valoarea estimat real i cea
indicat n anunul de participare, de altfel, cauza pentru care C.N.S.C. a dispus
anularea procedurii, petenta arat c sanciunea aplicat este netemeinica
i disproporionat fa de efectele produse prin aceast eroare material.
Aa cum societatea a precizat n Nota justicativ naintat C.N.S.C. privind
determinarea valorii estimate nr. 101/3249 din 26 martie 2007, neconcordana
dintre valorile estimate a fost generat de o eroare de redactare, n cadrul
documentaiei de atribuire a contractului-cadru prin care s-a omis nscrierea
primei cifre a valorii, rezultnd numai 600.000 lei, n loc de 1.600.000 lei.
Aceast eroare a determinat, n mod evident, i calcularea greit a valorii
estimate a contractului-cadru pentru ecare dintre cei 4 ani (75.000 lei/an n
loc de 400.000 lei/an). Faptul c indicarea greit n anunul de participare
se datoreaz unei erori materiale este demonstrat foarte uor printr-o
simpl analiz a cantitii de produse estimate a achiziionat prin acordul
cadru-estimare care se regsete att n Planul de aprovizionare articole de
birotic, papetrie i consumabile tehnic de calcul al CN P.R. pentru anul
2007, aprobat n baza referatului nr. 102/4815, din 22 decembrie 2006,
ct i n documentaia de atribuire. Planul de aprovizionare indic nu doar
cantitatea necesar ci i valoarea estimat a acestor produse.

27

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Petenta consider c, n mod eronat, C.N.S.C. a considerat c, prin aceast


neconcordan se nclca principiul transparenei, aa cum este denit n
Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziie public, ntruct C.N. P.R. S.A.
s-a angajat n vederea modicrii documentaiei de atribuire i comunicrii
acestei modicri tuturor celor interesai, inclusiv n cadrul anunului de
participare n SEAP. n plus, chiar n cazul n care s-ar ajunge la concluzia c,
prin aceast neconcordan, a fost nclcat principiul transparenei i innd
cont de faptul c, n aceast cauz de nulitate, nu este prevzut, n mod
expres, n legislaie, sanciunea anulrii procedurii de licitaie public nu poate
dispus dect n cazul n care, prin aceast eroare, poteniali ofertani ar fost
prejudiciai.
Or, aceast ipotez nu poate acceptat, avnd n vedere c, prin aceast
procedur, se urmrete achiziionarea de consumabile pentru imprimante i nu
este vorba de produse specializate sau de o valoare foarte mare, comercializate
pe un segment restrns de pia, cu civa juctori importani, cu o putere
semnicativ n pia, pentru care un contract cadru de o valoare mai mica
(600.000 lei, i nu de 1.600.000 lei) nu ar prezentat interes. n plus, valoarea
estimat publicat, chiar i eronat, este sucient de mare (6.000.000.000 lei
vechi) pentru a prezenta interes pentru orice operator economic al crui obiect
de activitate corespunde obiectului procedurii de licitaie.
n susinerea plngerii, petenta a depus la dosarul cauzei nscrisuri privitoare
la licitaie, respectiv: Decizia C.N.S.C. contestat, mpreun cu dovada
comunicrii; punctul de vedere asupra contestaiei SC S SA naintat de ctre
petent ctre C.N.S.C., n baza art. 274 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006;
Noticarea contestaiei fcut de SC S SA ctre Bursa Romn de Mrfuri; Nota
justicativ privind determinarea valorii estimate; Caietul de sarcini.
Plngerea a fost timbrat cu 4 lei tax timbru i 0,3 lei timbru judiciar,
potrivit art. 17 din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 3 lit. m) din Legea
nr. 147/1996 i Ordonana Guvernului nr. 32/2005.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea a reinut urmtoarele:
La data de 19 februarie 2007, petenta, CN P.R. SA, n calitate de autoritate
contractant, a iniiat procedura de achiziie public a contractului de achiziie
public pentru furnizarea de consumabile tehnic de calcul pentru parcul
de imprimante EPSON, cod CPV 3019230, 30192113, prin ncheierea unui
acord cadru pentru 4 ani, prin licitaie deschis, publicnd n SEAP anunul de
participare nr. 2109 din 14 februarie 2007 i n Monitorul Ocial al Romniei,
Partea a VI-a, nr. 80 din 19 februarie 2007 i stabilind criteriul de atribuire oferta
cea mai avantajoas din punct de vedere economic i deschiderea ofertelor la
data de 11 aprilie 2007.

28

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

mpotriva documentaiei de atribuire au formulat contestaii SC K.B. SRL


i SC S. SA, ambele societi criticnd Cap. III din Caietul de sarcini Condiii de
adjudecare, artnd c se impune urmtoarea condiie: Produsele solicitate la
Cap. II vor produse originale, cu timbrul original al productorului aparatului/echi-
pamentului, aplicat pe cutie. Nu se accept produse compatibile sau
echivalente. De asemenea, nu se accept produse fr timbru aplicat pe
cutie, iar la Cap. II din Caietul de sarcini: Produsele i cantitile necesare,
produsele sunt denumite numai cu marca de fabric a echipamentului, fr
a face meniunea sau echivalent, artndu-se c din punct de vedere legal,
aceste condiii ncalc art. 38 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
precum i prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
De asemenea, n contestaia sa, SC S SA a mai artat c tot la Cap. III din
Caietul de sarcini Condiii de adjudecare, se prevede obligaia pentru ofertani
de a prezenta autorizaia de comercializare emis de reprezentantul ocial al
productorului pe teritoriul Romniei, considernd c prin aceast condiie
se ncalc prevederile Legii Concurenei i se ncurajeaz, n mod evident,
monopolizarea pieei pentru aceste produse, tiut ind faptul c, n Romnia,
exist un singur reprezentant ocial E, care prin aceast condiie poate alege ce
societi vor participa la aceast procedur, avnd chiar posibilitatea de a dicta
preul produselor ofertate.
Prin urmare, s-a solicitat, de ctre ambele contestatoare, s se dispun
eliminarea condiiilor extrem de restrictive privind originalitatea produselor,
astfel nct aceast procedur s respecte principiile liberei concurene,
dar mai ales prevederile legale ce guverneaz achiziiile publice.
Prin Decizia nr. 711/5C5/288, din 15 mai 2007, a Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor a fost respins contestaia formulat de SC K.B. SRL
i admis contestaia formulat de SC S. SA, dispunndu-se anularea procedurii,
reinndu-se n ceea ce privete contestatoarea SC K.B. SRL c, dei a formulat
contestaia n termen, nu a fcut dovada noticrii autoritii contractante
asupra naintrii contestaiei ctre Consiliu, astfel nct nerespectarea
ndeplinirii obligaiei privind regularitatea formulrii contestaiei face ca aceasta
s e inadmisibil.
n ceea ce privete contestaia SC S SA, Consiliul a reinut n esen, aa
cum s-a artat, c n condiiile n care sunt incidente prevederile art. 8 lit. d) i
art. 9 lit. b) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, procedura n discuie este
supusa reglementarilor Ordonana de Urgen nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de servicii
publice i a contractelor de concesiune de servicii, astfel nct autoritatea
contractanta are obligaia de a respecta acest act normativ. n acest sens,
s-a constatat din analiza coninutului caietului de sarcini, c autoritatea

29

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

contractant a menionat denumirea comercial a produselor solicitate


i a impus obligativitatea ca acestea s e originale, cu timbru original al
productorului aparatului/echipamentului aplicat pe cutie, nclcnd dispoziiile
art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, iar prin prevederile alin. (7) ale
aceluiai capitol prin care se dispune obligativitatea prezentrii autorizaiei de
comercializare a reprezentantului ocial al productorului din ara de destinaie
a ofertantului sunt, de asemenea, prohibitive, nclcnd n mod evident att
art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ct i principiul recunoaterii
reciproce, consacrat de art. 2 alin. (2) lit. c) din aceeai ordonan, care consacr
acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod legal pe piaa Uniunii
Europene i a specicaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel
naional.
De asemenea, C.N.S.C. a mai reinut c autoritatea contractant face dovada
c valoarea estimat a contractului este de 1.600.000 RON, adic 400.000/an,
i nu 600.000 Ron, adic 75.000 RON an, aa cum s-a publicat n SEAP i
Monitorul Ocial al Romniei, ceea ce, dei se susine c este numai o eroare
material, constituie o nclcare a principiului transparenei. Din documentaia
de atribuire, Consiliul a mai constatat c autoritatea contractant a nclcat
principiul tratamentului egal prevzut de art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, impunnd totodat o condiie restrictiv, n sensul c,
prin cap. VI. 4 din documentaia de atribuire, a impus ca cifr medie anual de
afaceri, pe ultimii trei ani, trebuie s e egal sau mai mare de 75.000 RON,
iar pentru cei care au mai puin de trei ani cifra medie pe ultimul an trebuie s
e egal sau mai mare dect 150.000 RON, ceea ce ncalc dispoziiile art. 185
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, care la alin. (1) lit. c) prevede c,
pentru analiza cifrei de afaceri, autoritatea contractant are obligaia de a
lua n considerare i data la care operatorul economic a fost ninat sau i-a
nceput activitatea economic, ceea ce nu poate interpretat n niciun caz c
un operator economic ninat mai devreme de trei ani trebuie s aib o cifr de
afaceri dubl fa de altul cu trei sau mai muli ani de activitate. Pe de alt parte,
Consiliul a apreciat c ambele cifre nu respect principiul proporionalitii fa
de valoarea real a contractului de 400.000 RON/an.
Analiznd nclcrile prevederilor legale n materia achiziiilor publice,
Consiliul a constatat c, dac aspectele referitoare la cifra de afaceri i cele
privind specicaiile tehnice pot corectate, aspectul privind neconcordana
documentaiei de atribuire cu anunul de participare este att de mare nct
nu poate corectat exclusiv prin comunicarea valorilor reale ctre ofertanii
care au dobndit documentaia de atribuire, fr a aduce atingere principiului
transparenei i a nclcrii scopului Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind
promovarea concurenei ntre operatorii economici care poate atins i printr-o

30

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

informare corect cu ajutorul anunurilor de participare, astfel nct se impune


anularea procedurii.
Susinerea petentei c C.N.S.C. nu avea competen de a dispune anularea
procedurii de achiziie public deschis organizat de CN Pota Romn SA,
n condiiile n care fondurile alocate pentru achiziionarea serviciilor care
au fcut obiectul procedurii de licitaie au fost identicate ca ind din surse
proprii ale Companiei Pota Romn, Compania nu avea obligaia s aplice i
s asigure respectarea prevederilor legale n materia achiziiilor publice i,
pe cale de consecin, C.N.S.C. nu a fost competent material s soluioneze
contestaiile depuse la procedura de achiziie organizat de CN PR SA prin
Bursa Romn de Mrfuri pentru data de 11 aprilie 2007 nu poate reinut,
pe de o parte, ntruct aa cum rezult i din anunul publicat n Monitorul
Ocial al Romniei, i din Fia de date a achiziiei, autoritatea contractant a
indicat ca legislaie aplicabil Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006, Legea nr. 357/2005 i Legea nr. 346/2004, iar, pe de alt
parte, chiar dac fondurile alocate pentru achiziionarea serviciilor care au fcut
obiectul procedurii de licitaie au fost identicate ca ind din surse proprii,
avnd n vedere c petenta desfoar o activitate relevant prevzut la
art. 229 alin. (2) lit. d), ntr-un sector de utilitate public, cum este serviciul de
pot, aa cum este denit n coninutul dispoziiilor art. 240 alin. (1) lit. a) din
Ordonan, licitaia organizat trebuie s respecte dispoziiile Ordonana de
Urgen nr. 34/2006.
De altfel, n ipoteza n care nu s-ar aplica dispoziiile Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, petenta nu a indicat ce dispoziii ar aplicabile licitaiei organizate
de aceasta, n rspunsul la adresa de claricare efectuat de C.N.S.C., petenta
indicnd expres dispoziiile Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Potrivit art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 se interzice denirea
n caietul de sarcini a unor specicaii tehnice care indic o anumit origine,
surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer,
un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea
sau eliminarea anumitor operatori economici sau a unor anumite produse.
Prin derogare de la aceste prevederi, se admite o astfel de indicaie, dar numai n
mod excepional, n situaia n care o descriere sucient de precis i inteligibil
a obiectului contractului nu este posibil prin aplicarea prevederilor art. 35 i
art. 36 i numai nsoit de meniunea prin echivalent.
n mod corect, s-a reinut c prin indicarea n anunul de participare la
licitaie a obiectului contractului consumabile tehnic de calcul pentru
parcul de imprimante Epson i prin impunerea la Capitolul III din Caietul de
sarcini Condiii de adjudecare a condiiei ca: Produsele solicitate la Cap. II
vor produse originale, cu timbrul original al productorului aparatului/echipa-

31

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

mentului, aplicat pe cutie. Nu se accept produse compatibile sau


echivalente. De asemenea, nu se accept produse fr timbru aplicat pe
cutie, iar la Cap. II din Caietul de sarcini: Produsele i cantitile necesare,
produsele sunt denumite numai cu marca de fabric a echipamentului,
fr a face meniunea sau echivalent, ncalc dispoziiile art. 38 din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, precum i dispoziiile art. 2 alin. (2) lit. c) din
ordonan, autoritatea contractant avnd posibilitatea denirii specicaiilor
tehnice, prin aplicarea prevederilor art. 35 i art. 36 din ordonan nsoit de
meniunea prin echivalent.
Astfel, aceast interdicie, raportat la specicaia expres cu privire la
produsele unui anumit productor, este de natur s conduc la favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, ntruct nu
le las posibilitatea s ofere produse compatibile cu tehnica de calcul pentru
parcul de imprimabile pentru care se fcea achiziia de consumabile, produse
care pot s certice viabilitatea performanelor lor. Nu se poate susine c
indicarea meniunii prin echivalent n caietul de sarcini ar exclus de plano
posibilitatea achiziionrii de produse originale, existnd teoretic posibilitatea
ca ofertanii s aduc produse compatibile cu tehnica de calcul a autoritii
contractante.
Autoritatea contractant a impus condiia ca produsele solicitate la Cap. II
s e produse originale, cu timbrul original al productorului aparatului/
echipamentului, aplicat pe cutie, nu se accept produse compatibile sau
echivalente i nu se accept produse fr timbru aplicat pe cutie, ns aceast
condiie, dublat i de condiia expres impus ofertanilor prin caietul de
sarcini de a prezenta autorizaia de comercializare emis de reprezentantul legal
al productorului, limiteaz semnicativ accesul agenilor economici la aceast
procedur, existnd posibilitatea ca singurul reprezentant ocial E n Romnia
s poat alege ce societi vor participa la aceast procedur, avnd chiar
posibilitatea de a dicta preul produselor ofertate.
Prin urmare, n mod corect, s-a reinut c aceste condiii din Caietul
de sarcini sunt prohibitive i ncalc dispoziiile art. 38 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, precum i dispoziiile art. 2 alin. (2) lit. c) din ordonan,
neputndu-se prezuma c, n lipsa unei asemenea condiii, autoritatea ar
putut achiziiona reproduceri ale consumabilelor solicitate, i nu produse
originale, n condiiile n care se prezum, n lips de specicaii exprese,
c nu se intenioneaz achiziionarea de reproduceri a unor produse, ci doar
produse originale.
Principiul recunoaterii reciproce presupune tocmai eliminarea certicrii
emis de reprezentantul ocial al unui anumit productor pe pia dintr-o
anumit ar, pentru comercianii care funcioneaz pe acea pia, lsnd
posibilitatea participrii la licitaie a oricrui ofertant din spaiul UE, care nu

32

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

a obinut i nu avea de ce s solicite autorizaie de la un anumit productor


pentru comercializarea produselor sale pe acea pia.
n ceea ce privete impunerea condiiei privind cifra medie anual de
afaceri a ofertantului, de asemenea, s-a nclcat principiul tratamentului egal,
avnd n vedere c potrivit art. 185 alin. (1) lit. c) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 demonstrarea situaiei economice i nanciare se realizeaz,
dup caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar
declaraii privind cifra de afaceri global sau, dac este cazul, privind cifra de
afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului ntr-o perioad
anterioar, care vizeaz activitatea din cel mult ultimii trei ani, n msura n
care informaiile respective sunt disponibile; n acest ultim caz autoritatea
contractant are obligaia de a lua n considerare i data la care operatorul
economic a fost ninat sau i-a nceput activitatea comercial.
C.N.S.C. a reinut c autoritatea contractanta a nclcat principiul
tratamentului egal prevzut de art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, impunnd totodat o condiie restrictiv, n sensul c, prin
cap. VI. 4 din documentaia de atribuire, a impus ca cifra medie anual de
afaceri pe ultimii trei ani trebuie s e egal sau mai mare de 75.000 RON, iar
pentru cei care au mai puin de trei ani cifra medie pe ultimul an trebuie s e
egal sau mai mare dect 150.000 RON, ceea ce ncalc dispoziiile art. 185 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i nu poate interpretat n niciun caz ca un
operator economic ninat mai devreme de trei ani, trebuie s aib o cifr de
afaceri dubl fa de altul cu trei sau mai muli ani de activitate. Pe de alt parte,
Consiliul a apreciat c ambele cifre nu respect principiul proporionalitii
fa de valoarea real a contractului de 400.000 RON/an. n acest context,
susinerea petentei c solicitarea de ctre autoritatea contractant a unei cifre
anuale mai mare este o cerin pe deplin justicat, n condiiile n care un
operator economic de curnd ninat nu are nici experiena i nici stabilitatea
pe pia pe care se prezum c o au operatorii economici cu mai muli ani de
activitate, arat tocmai faptul c s-a nclcat principiul tratamentului egal,
ind necesar ca toi ofertanii s depun declaraii privind cifra de afaceri
pentru o anumit perioad, urmnd ca autoritatea contractant s aprecieze i
n funcie de data la care operatorul n cauz a fost ninat.
Impunerea unei cifre de afaceri dubl pentru operatorii care au mai puin
de trei ani cifr de afaceri, pe lng faptul c ncalc principiul tratamentului
egal nu este de natur s diminueze riscul pe care i l-ar asuma C.N. P.R. la
atribuirea unui asemenea acord-cadru unui operator de curnd ninat, faptul
c un operator este ninat de peste 3 ani nu este prin ea nsi o garanie,
cu att mai mult cu ct se cere o cifr de afaceri mai mic i nici nu este de
natur s fac dovada c are capacitatea nanciar de a se putea angaja ntr-un
acord cu valoarea celui de fa pe o perioad de 4 ani.

33

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Aceast cerin cu privire la cifra de afaceri ncalc principiul proporionali-


tii fa de valoarea real a contractului de 400.000 RON/an, scopul organi-
zrii procedurii de licitaie a fost atribuirea unui acord-cadru pentru o perioad
mare de timp, respectiv pentru o perioad de 4 ani, valoarea estimat a proce-
durii ind de 1.600.000 lei, or, n raport de aceste cifre, impunerea unei cifre de
afaceri difereniate, aa cum s-a artat, nu este justicat.
n sfrit, n ceea ce privete neconcordana dintre valoarea estimat real i
cea indicat n anunul de participare, care nu a fost singurul motiv pentru care
s-a dispus anularea procedurii, aa cum a susinut petenta, nu se poate susine
c suntem n prezena unei erori materiale, neexistnd nicio mprejurare care
s justice o asemenea concluzie, ind n mod evident un viciu important
al documentaiei, care nu a fost de natur s ofere o imagine corect a
valorii estimate a contractului, nclcndu-se aa cum s-a reinut, principiul
transparenei, C.N.S.C. reinnd n mod justicat c, dac aspectele referitoare
la cifra de afaceri i cele privind specicaiile tehnice pot corectate, aspectul
privind neconcordana documentaiei de atribuire cu anunul de participare
este att de mare, nct nu poate corectat exclusiv prin comunicarea valorilor
reale ctre ofertanii care au dobndit documentaia de atribuire, fr a aduce
atingere principiului transparenei i a nclcrii scopului Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 privind promovarea concurenei ntre operatorii economici,
care poate atins i printr-o informare corect cu ajutorul anunurilor de
participare, astfel nct s-a apreciat, n mod corect, c se impune anularea
procedurii.
Fa de aceste considerente, Curtea urmeaz s resping plngerea ca
nentemeiat.

3. Nulitatea plngerii. Suspendarea procedurii rmas


fr obiect. Contestaie mpotriva documentaiei de
atribuire. Inadmisibilitate. Proceduri speciale de dele-
gare de gestiune a serviciilor publice. Inaplicabilitatea
procedurii de soluionare prevzut de art. 266 i urm.
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

art. 181, art. 285 alin. (5) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
Legea nr. 51/2006

1. naintarea ctre C.N.S.C. a unei copii a plngerii adresat Curii de Apel


Bucureti, secia a VIII-a de Contencios administrativ i scal, mpotriva
deciziei C.N.C.D. comunicat cu conrmare de primire i la C.N.C.D.,

34

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

ndeplinete cerina legal ca plngerea s e depus la sediul C.N.C.D.,


prevzut de art. 181 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
2. n condiiile n care pn la termenul de judecat, cnd prile au pus
concluzii n fond n ceea ce privete plngerea formulat, Curtea nu s-a
pronunat asupra acestei cereri, cererea de suspendare a rmas fr
obiect, hotrrea pronunat mpotriva Deciziei C.N.C.D. ind denitiv
i irevocabil, potrivit art. 285 alin. (5) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, nu se mai pune problema unei suspendri pn la rmnerea
denitiv i irevocabil a hotrrii, acest moment existnd la data
pronunrii acestei decizii.
3. Licitaia ind organizat, n principal n baza dispoziiilor Regulamentului
Cadru din 18 martie 2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare a localitilor aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 346/2004, precum i n baza Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de
gospodrire comunal, Ordonana Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile
publice de salubrizare a localitilor, aprobat prin Legea nr. 139/2002,
Hotrrea Guvernului nr. 1470/2004 privind Planul naional de gestionare
a deeurilor, Hotrrea Guvernului nr. 349/2005 privind organizarea
deeurilor, Regulamentul propriu de organizare i funcionare a serviciilor
publice de salubrizare aprobat prin hotrrea Consiliului Local i n
condiiile n care, din anunul publicat n Monitorul Ocial al Romniei
i din Fia de date a achiziiei, autoritatea contractant nu a indicat ca
legislaie aplicabil Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006, i s-a apreciat c aceste acte normative nu
sunt aplicabile, avnd n vedere obiectul licitaiei, atunci contestaiile
nu erau supuse procedurii de soluionare prevzut de art. 266 i urm.
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, i licitaia nu este supus
jurisdiciei C.N.C.D.
Regulamentul aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 346/2004 regle-
menteaz n detaliu ecare etap din cadrul procedurii de delegare a ges-
tiunilor serviciilor publice de salubrizare a localitilor, pornind de la etapa
procedurilor prealabile delegrii, iniierea delegrii gestiunii prin concesi-
onare, efectuarea studiului de oportunitate, ntocmirea caietului de sar-
cini, anunul publicitar (coninut i publicare), continund cu instruciuni
privind organizarea i desfurarea procedurii de delegare prin contract de
concesiune, seciune n care sunt prezentate atribuiile Comisiei de evalu-
are, regulile de redactare i de depunere a ofertelor, garaniile, modul de
lucru al Comisiei de evaluare, documentele ce trebuie ntocmite i sfrind
cu reglementarea cii de atac i a procedurii de soluionare a contestaiilor
formulate, procedura complet reglementat i distinct de procedura de
soluionare a contestaiilor stabilit prin dispoziiile Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.

35

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Hotrrea Guvernului nr. 346/2004 nu a fost adoptat n aplicarea Legii


nr. 219/1998, astfel nct nu a fost abrogat de art. 305 lit. (a) din Ordo-
nana de Urgen nr. 34/2006, iar n condiiile n care procedura a fost
iniiat de autoritatea contractant anterior datei de 21 martie 2007,
cnd a intrat n vigoare Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utili-
ti publice, moment n care A.N.R.S.C. urma s elaboreze procedura-cadru
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de
utiliti publice i criteriile-cadru de selecie pentru atribuirea acestor ser-
vicii, care se vor aplica de ctre autoritile administraiei publice locale,
n situaia n care acestea hotrsc s realizeze serviciile comunitare de uti-
liti publice n forma gestiunii delegate, suntem n prezena unei proceduri
speciale de delegare de gestiune a serviciilor publice, care att prin obiect,
ct i prin reglementare reprezint un domeniu special diferit de procedura
achiziiilor publice reglementat de Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
astfel nct sunt aplicabile dispoziiile Legii nr. 326/2001 a serviciilor comu-
nale, abrogat prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti
publice, dispoziii speciale, aplicabile unui domeniu special i care derog
de la dispoziiile de drept comun n materie de achiziii publice.
Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de lucrri, de furnizare i de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE
privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii de
ctre entitile care opereaz n sectoarele ap, energie, transport i servi-
cii potale, Directiva nr. 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regula-
mentelor i prevederilor administrative referitoare la aplicarea proceduri-
lor de recurs n materie de atribuire a contractelor de furnizare i de lucrri
i Directiva nr. 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor
i prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor comuni-
tare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziii ale entit-
ilor care opereaz n sectoarele ap, energie, transport i telecomunicaii,
care denesc noiunile de concesiune de servicii, respectiv concesiuni de
lucrri i stabilesc reguli minime aplicabile acestor tipuri de concesiune,
a fost preluate i de Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ns cu titlu de
principii, ceea ce nu nseamn c face aplicabile dispoziiile acestei ordo-
nane de urgen i n cazurile delegrii gestiunii de servicii comunitare,
reglementate de Legea nr. 326/2001 a serviciilor comunale, abrogate prin
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice i care trans-
pun la rndul lor prevederile Directivelor n cauz.

(Dosar nr. 3879/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1400 din 27 septembrie 2007)

36

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Asupra cauzei civile de fa, constat c prin contestaia nregistrat la


Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sub nr. 112 din 7 februarie
2007, contestatoarea SC S. SA a contestat legalitatea procedurilor i operai-
unilor desfurate de Consiliul Local C n privina Hotrrilor Consiliului Local
nr. 84/2006 de aprobare a studiului de oportunitate pentru delegarea ges-
tiunii prin licitaie public a serviciului public de salubritate din Municipiul C,
prin contractul de concesiune mpreun cu ntreaga documentaie care a stat
la baza ei, nr. 124 din 27 iulie 2006, pentru delegarea gestiunii serviciului public
de salubrizare a municipiului C prin concesiune, nr. 139 din 24 august 2006 de
aprobare a Regulamentului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubri-
zare a municipiului C nsoit de aprobarea documentaiei concesiunii Serviciului
Public de Salubrizare.
Contestatoarea a susinut c hotrrile Consiliului local sunt profund
nelegale, artnd c, la data adoptrii, suportul legal invocat, nu mai era n
vigoare, ntruct Romnia a aliniat legislaia sa la Directivele UE prin aprobarea
Ordonana de Urgen nr. 34 /2006, devenit lege prin aprobarea conform
Legii nr. 337/2006. Noua legislaie a fost necesar ntruct n Raportul
Comprehen i de Monitorizare privind Romnia, pentru anul 2005, Comisia
European a armat c achiziiile publice continu s e un domeniu care d
motive serioase de ngrijorare. n timp ce alinierea legislativ trebuie nalizat,
rmn deciene importante n implementarea i aplicarea legislaiei. Trebuie
urgent ntrite capacitile administrative la toate nivelurile; trebuie asigurat
mbuntirea coordonrii i a continuitii personalului, precum i recrutarea
i pregtirea acestuia. Pn cnd legislaia nu va complet aliniat, coerent
i implementat corect, exist un risc serios ca Romnia s nu aib la timp un
sistem de achiziii publice funcional.
Pornind de la concluziile Raportului Comprehen i de Monitorizare a fost
adoptat i a intrat n vigoare, n luna iunie 2006, Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
care transpune: Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor
de atribuire a contractelor de lucrri, de furnizare i de servicii, Directiva
nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziii de ctre entitile care opereaz n sectoarele ap, energie,
transport i servicii potale, Directiva nr. 1989/665/CEE privind coordonarea
legilor, regulamentelor i prevederilor administrative referitoare la aplicarea
procedurilor de recurs n materie de atribuire a contractelor de furnizare i de
lucrri i Directiva nr. 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor
i prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor comunitare
privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziii ale entitilor care
opereaz n sectoarele ap, energie, transport i telecomunicaii.

37

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Directivele nr. 2004/17/CE i nr. 2004/18/CE denesc noiunile de


concesiune de servicii, respectiv concesiuni de lucrri i stabilesc reguli
minime aplicabile acestor tipuri de concesiune, norme preluate de Ordonana
de Urgen nr. 34/2006. Mai mult, n nenumrate rnduri, experii comu-
nitari au subliniat faptul c Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
cu modicrile i completrile ulterioare, reprezint o modalitate de eludare a
prevederilor naionale armonizate cu cele comunitare din materia atribuirii con-
tractelor de achiziie public. n acest context, la sugestia Comisiei Europene,
s-a luat decizia abrogrii totale a Legii nr. 219/1998 prin Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, n acest sens este expres prevederea abrogrii, n art. 305 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Ca atare, se conchide, Legea nr. 219/1998 mpreun cu toate actele norma-
tive emise n aplicarea sa, inclusiv Hotrrea Guvernului nr. 346/2004, nu mai
au nicio putere juridic, ind abrogate odat cu intrarea n vigoare a noii legi.
Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnic legislativ
pentru elaborarea actelor normative, dispune n art. 60 i urmtoarele asupra
caracterului denitiv al abrogrii, statund n alin. (4) c dac o norm de nivel
inferior, cu acelai obiect, nu a fost abrogat expres de actul normativ de nivel
superior, aceast obligaie i revine autoritii care a emis prima actul.
Noua lege a intrat n vigoare la 30 iunie 2006, conform art. 307, n condiiile
art. 298 din noua lege, numai contractele n curs de executare i procedurile de
atribuire n curs de desfurare se supun vechii legi, art. 3 lit. d) devenit lit. s)
la aprobarea legii, denete coninutul procedurilor de atribuire, pornind de la
licitaie mpreun cu etapele ce urmeaz, stadiu la care CL C nu a ajuns n cadrul
desfurtorului aprobat, revocat i din nou aprobat. La momentul elabor-
rii hotrrilor nr. 124 i nr. 139/2006 ale CL C, nu mai erau n vigoare normele
vechi de reglementare, iar procedura de atribuire nc nu fusese declanat,
astfel c nu sunt aplicabile prevederile tranzitorii. n contextul noii legi, adap-
tate la Directivele UE (art. 22 i urm.), s-a statuat asupra obligativitii utilizrii
mijloacelor electronice n procedurile de atribuire, ind instituit sistemul elec-
tronic de achiziii publice SEAP.
n acest sens s-a emis Hotrrea Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, ce se aplic i domeniului de fa, ce prevede n Articolul unic c: se
aprob Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor

38

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,


aprobat cu modicri i completri prin Legea nr. 337/2006, care asigura
cadrul tehnic i organizatoric specic, precum i metodologia unitar pentru
organizarea i desfurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie
public prin mijloace electronice, prevzute n anexa care face parte integrant
din hotrre.
Conform art. 69 din Normele aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 34/2006, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, orice autoritate contractant
are obligaia de a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare
i de atribuire ctre operatorul SEAP. n acest context, anunul de participare la
licitaia din 28 februarie 2007, mpreun cu hotrrile Consiliului Local nr. 124 i
nr. 139 sunt lovite de nulitate absolut i sunt n dezacord cu directivele UE, cu
legea n materie, cu procedurile aplicabile i metodologia aferent.
SC S provine din reorganizarea administrativ a fostei Regii Autonome
R.A.S.S.V.P. C., are 175 de angajai i este privatizat, deintorul aciunilor
este Asociaia Salariailor, format din 153 de membri. Prin organizarea acum
a acestei licitaii, pierde contracte ncheiate cu utilizatorii, aate n derulare,
n valoare de peste 5.000.000 Ron, investiii realizate n valoare de 200.000 Ron
i un prot anual estimat la 350.000 RON.
De asemenea, prin contestaia nregistrat la C.N.S.C. sub nr. 2893, din
26 februarie 2007, contestatoarea SC C.R.S. SA a contestat documentaia de
atribuire prin concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului C.,
respectiv Fia de date a concesiunii, Caiet de sarcini, Contract de concesiune,
pentru urmtoarele motive:
n urma studierii documentaiei, prin adresa nr. 2535, din 16 februarie 2007,
societatea a transmis autoritii contractante solicitarea privind furnizarea unor
claricri. Prin adresa nr. 9258, din 21 februarie 2007, Primria Municipiului C
a rspuns solicitrilor, document transmis societii la data de 22 februarie
2007. Motivele contestaiei se bazeaz pe rspunsul autoritii contractante, la
cererea de claricri, transmis la data de 22 februarie 2007, dat la care a luat i
cunotin de acestea, aceasta ind i data de la care curge termenul prevzut
de art. 272 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 n Documentaia de atribuire,
la paragrafele referitoare la acte normative de referin i legislaie nu se
face nicio referire la Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ns n Fisa de date a
concesiunii, la pagina 8 se precizeaz c: procedura de deschidere a ofertelor
va respecta prevederile Ordonana de Urgen nr. 34/2006. Dat ind aceasta
situaie, a solicitat Autoritii Contractante s precizeze care este legislaia n
baza creia se desfura aceast procedur de achiziie public (concesiune).
Autoritatea contractant, prin rspunsul dat, subliniaz la pct. 1, faptul c
delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului C se face n

39

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

baza Hotrrii Guvernului nr. 346/2004. Totodat, avnd n vedere ntrebarea


nr. 2 din adres, autoritatea contractant nu recunoate competena Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor i indic faptul c eventualele
contestaii se vor soluiona n baza aceluiai act normativ, Hotrrea Guvernului
nr. 346/2004.
n raport de art. 1 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i Hotrrea
Guvernului nr. 346/2004, care este un regulament cadru de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare a localitilor i avnd n vedere c acest act
normativ nu este abrogat n mod expres de art. 305 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2004, prevederile sale se pot aplica n msura n care nu contravin
dispoziiilor cuprinse n Cap. VII din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
rspunsul autoritii contractante intr n contradicie cu Hotrrea Guvernului
nr. 782 din 14 iunie 2006, cu Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i cu Directiva
Consiliului European nr. 89/665/CEE.
n ceea ce privete rspunsurile la punctele 6-15 din adres se impune a se
face urmtoarele precizri: n documentaie (caiet de sarcini) s-au strecurat
o serie de erori grave, care avnd n vedere faptul c peste 50% din volumul
serviciilor ce fac obiectul concesiunii sunt legate n mod direct de depozitul de
deeuri, fac imposibil desfurarea procedurii.
Astfel, dup cum arat i autoritatea contractant, prin adresa nr. 9258 din
21 februarie 2007, depozitul de deeuri existent nu este ecologic, nu este auto-
rizat i nu are stabilit o dat limit pn la care va funciona. De asemenea,
procentul de ocupare (umplere) este de 90%.
Pe lng faptul c activitatea de administrare a depozitului va rmne fr
obiect n timpul derulrii contractului, activitile de nchidere i ecologizare
pentru un depozit de deeuri sunt cu mult mai prodigioase dect cele prevzute
n caietul de sarcini, ele presupunnd efectuarea unui studiu de fezabilitate i
alegerea modalitii optime de nchidere, ntocmirea unui proiect de nchidere,
care, conform normativelor n vigoare trebuie s aib n vedere i monitorizarea
post-nchidere pe o perioad minim de 30 de ani, n condiiile n care
durata concesiunii este de 8 ani, nu exist Fond de nchidere i monitorizare
post-nchidere i nici nu a existat un proiect de construcie a depozitului.
Mai mult dect att, n aceast situaie, activitatea de nchidere i eco-
logizare a depozitului de deeuri reprezint o lucrare ncadrabil la Cod
CPV 45112340-0 lucrri de decontaminare a solului. n condiiile n care nu
este estimat volumul de lucrri impus de aceast activitate (conform legislaiei
n vigoare) nu se poate stabili dac urmeaz s e ncheiat un contract de lucrri
sau un contract de servicii. n plus, dac volumul total al lucrrilor l depete
pe cel al serviciilor, nu se poate ncheia un contract de concesiune, ci doar unul

40

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

de achiziie de lucrri, deoarece rezultatul lucrrilor (un depozit de deeuri


nchis) nu este susceptibil de exploatare cu realizare de venituri.
Contestatoarea consider c orice soluie trebuie s respecte att legislaia
din domeniul mediului, ct i legislaia privitoare la achiziiile publice.
n condiiile date, ntr-un termen scurt, pe lng faptul c operatorul va
obligat la activitile menionate, va trebui s rezolve i problema depozitrii
deeurilor, ceea ce este imposibil n condiiile impuse de caietul de sarcini.
Este adevrat c legislaia restricioneaz posibilitatea construirii de
depozite ori incineratoare de deeuri, existnd un Plan Naional de Gestio-
nare a Deeurilor, ns exist i alte soluii viabile ale problemei deeurilor n
Municipiul C. (ex.: reciclarea), ns, deoarece ele sunt doar enunate n caietul
de sarcini, fr a detaliate, nu este posibil concesionarea acestor activiti,
ntr-o modalitate care s asigure i eciena economic minim. De altfel,
autoritatea contractant omite s rspund n totalitate la ntrebarea nr. 15,
nelegnd doar s indice numrul blocurilor la care evacuarea deeurilor mena-
jere se face prin tub metalic vertical, interior. Nu pomenete, ns, de nimic
cu privire la colectarea selectiv, amenajarea de puncte de precolectare,
dezafectarea acestui tip de sisteme de evacuare i, mai ales, cui va reveni obliga-
ia de dezafectare a acestora.
Mai concret, trebuie s avem n vedere faptul c ponderea prestaiei va
deplasat ctre activiti care, conform caietului de sarcini, au caracter
subsidiar, n condiiile n care modul n care este proiectat prestaia pune
accentul pe activitatea de depozitare a deeurilor.
nvederm Consiliului i faptul c autoritatea contractant omite s rs-
pund la ntrebarea nr. 23, i anume motivul pentru care un contract de conce-
siune are caracter condenial.
Prin urmare, este nclcat principiul transparenei prevzut att de Ordo-
nana de Urgen nr. 34/2006, ct i de Legea nr. 544/2001.
Prin contestaia nregistrat la C.N.S.C. sub nr. 1461, din 26 februarie 2007,
contestatoarea SC F.U. SRL a contestat documentaia de atribuire i Regulamen-
tul pentru concesionarea serviciului de salubrizare a municipiului C, prin licitaia
deschis organizat la data de 28 februarie 2007 n vederea atribuirii de ctre
Consiliul Local al municipiului C. a contractului pentru concesionarea serviciului
public de salubrizare a municipiului C.
n motivarea contestaiei, contestatoarea arat c Regulamentul de
delegare a serviciilor publice de salubrizare n Municipiul C., CAP.I., nu a avut n
vedere legislaia n vigoare aplicabil privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv: Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind

41

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de


lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modicri
i completri prin Legea nr. 337/2006 i ale Hotrrii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modicrile
ulterioare i a Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii.
Conform art. 11 (13) din seciunea a 4-a, Instruciuni privind organizarea i
desfurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
a municipiului C. prin contract de concesiune din Anexa nr. l, Regulament de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului C., s-a dispus
c: deciziile Comisiei de evaluare se adopt cu votul majoritii membrilor,
dispoziie ce contravine Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie
public, capitolul 6. Modul de lucru al Comisiei de evaluare, care precizeaz
expres c: orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel
puin 2/3 din numrul membrilor si.
Conform art. B.4.1., Cerine minime pe care ofertantul trebuie s le
ndeplineasc pentru a considerat calicat, din Fia de date a concesiunii,
par. 1, s-a solicitat: Experiena similar: ofertantul va prezenta cel puin pentru
2 dintre serviciile ce fac obiectul prezentei licitaii, cte un contract de prestri
servicii ce a fost ncheiat cu autoritatea local a unui ora cu peste 70.000
de locuitori, criteriu ce contravine Ghidului pentru atribuirea contractelor
de achiziie public. Se ncalc principiul tratamentului egal, capitolul II,
Principii n achiziii publice, i nu pot benecia de anse egale de a deveni
contractani, diferenierea s-ar putea face prin punctaj;
Capitolul 3. Stabilirea cerinelor minime de calicare i, dac este cazul, a
criteriilor de selectare prevede c: este interzis a se solicita ndeplinirea unor
cerine minime referitoare la: situaia economic i nanciar; capacitatea
tehnic i/sau profesional, care ar conduce la restricionarea participrii la
procedura de atribuire.
Referitor la paragraful Dreptul organizatorului licitaiei de a anula licitaia
din Fia de date a concesiunii capitolul D. Prezentarea ofertei, prin care s-a
stipulat Atunci cnd circumstane excepionale afecteaz procedura de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul C., Comisia
de evaluare poate decide anularea procedurii de delegare, de regul, nainte de
data transmiterii hotrrii de adjudecare, cu obligaia restituirii ofertelor i a
garaniei bancare de participare la licitaie, aceast prevedere nu este conform

42

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

cu Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziie public, nu se regsete


printre prevederile ghidului, cele prevzute la cap. 9., Anularea procedurii de
achiziie public, dac este cazul. Contestatoarea solicit s i se precizeze ce se
nelege prin termenul circumstane excepionale: Aceste circumstane sunt
acceptate dac apar n perioada dintre deschiderea ofertelor i desemnarea
ctigtorului licitaiei, dar dac aceste circumstane apar n afara acestei
perioade, ele pot un factor subiectiv n decizia de anulare a licitaiei.
n sfrit, prin contestaia depus la C.N.C.D. la data de 21 februarie 2007
contestatoarea SC R. SRL a solicitat anularea anunului de participare la licitaia
public deschis pentru concesionarea serviciului public de salubrizare a
mun. C, publicat la data de 24 ianuarie 2007 n Monitorul Ocial al Romniei
Partea a VI a, anularea Fiei de date a concesiunii, anularea procedurii de
desfurare a licitaiei organizat la data de 28 februarie 2007 de Consiliul
Local al municipiului C. i reluarea procedurii de desfurare a licitaiei, conform
prevederilor legale n vigoare Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006.
n motivarea n fapt a contestaiei, contestatoarea arat c potrivit preve-
derilor Ordonana de Urgen nr. 34/2006, precum i a art. 22 din Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006, dup data de 31 decembrie 2006, autoritatea con-
tractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile de intenie,
de participare i de atribuire ctre operatorul SEAP.
Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se realizeaz
numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa
de internet www.e-licitaie.ro; Astfel, autoritile contractante au obligaia de
a se nregistra n SEAP, pentru a avea dreptul de a iniia procedurile de atribuire
prevzute de Ordonana de Urgen nr. 34/2006, inclusiv cererea de ofert
i, totodat, autoritile contractante au obligaia de a publica anunurile de
intenie, de participare la atribuire n Monitorul Ocial al Romniei, numit dup
publicarea acestora n SEAP.
De asemenea, mai arat contestatoarea c, n cadrul capitolului E, inti-
tulat Deschiderea i evaluarea ofertelor, parte integrant din Fia de date a
concesiunii-subcapitolele intitulate Desfurarea licitaiei publice deschise,
respectiv Precizarea modului de soluionare a contestaiilor sunt concepute
astfel cum au fost prevzute n Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiuni-
lor, n prezent abrogat ca urmare a intrrii n vigoare a Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
Prin Decizia nr. 667/104C4/173-216-225-246 din 10 mai 2007 a Consiliului Nai-
onal de Soluionare a Contestaiilor au fost respinse contestaiile ca inadmisibile.
Pentru a pronuna aceast decizie, autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut c procedura de atribuire a contractului a fost iniiat prin publicarea,

43

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n Monitorul Ocial al Romniei, Partea a VI-a Achiziii Publice, nr. 12,


din 9 ianuarie 2007, a unui anun privind organizarea licitaiei deschise pentru
delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului C. i,
prin concesiune, anun modicat i completat, ulterior, prin anunul publicat
n Monitorul Ocial al Romniei, Partea a VI-a, nr. 34 din 24 ianuarie 2007.
Procedura a fost organizat, n principal, n baza dispoziiilor Regulamentului
Cadru din 18 martie 2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localitilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 346/2004,
regulament ce stabilete cadrul juridic unitar privind etapele i modalitile
ce trebuie ndeplinite n procedura de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare a localitilor. Hotrrea Guvernului nr. 346/2004 aprob i
Contractul cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a
localitilor prin concesiune.
Celelalte acte normative care au fost avute n vedere la aplicarea procedu-
rii de atribuire au fost: Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodrire
comunal, Ordonana Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salu-
brizare a localitilor, aprobat prin Legea nr. 139/2002, Hotrrea Guvernului
nr. 1470/2004 privind Planul naional de gestionare a deeurilor, Hotrrea
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor, Regulamentul propriu
de organizare i funcionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul C.,
aprobat prin H.C.L. nr. 48/2005.
Analiznd documentele aate la dosarul cauzei, depuse de ctre Consiliul
Local C., Consiliul a observat c ntreaga procedur de atribuire a contractului
de concesiune s-a fcut n temeiul dispoziiilor Regulamentului cadru aprobat
prin Hotrrea Guvernului nr. 346/2004, acesta reglementnd n detaliu e-
care etap din cadrul procedurii de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localitilor, pornind de la etapa procedurilor prealabile delegrii,
iniierea delegrii gestiunii prin concesionare, efectuarea studiului de oportuni-
tate, ntocmirea caietului de sarcini, anunul publicitar (coninut i publicare),
continund cu instruciuni privind organizarea i desfurarea procedurii de
delegare prin contract de concesiune, seciune n care sunt prezentate atribu-
iile Comisiei de evaluare, reguli de redactare i depunere a ofertelor, garan-
ii, modul de lucru al Comisiei de evaluare, documente ce trebuie ntocmite i
sfrind cu reglementarea cii de atac i a procedurii de soluionare a contes-
taiilor formulate, procedur complet reglementat i distinct de procedura
de soluionare a contestaiilor, stabilit prin dispoziiile Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
Mai mult, din analiza documentelor cauzei, Consiliul constat c SC C.R.S.
S.A. i formuleaz n mod tardiv (art. 272 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006)
criticile referitoare la coninutul documentaiei de atribuire, de care a luat cuno-

44

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

tin n data de 30 ianuarie 2007 (potrivit copiei chitanei nr. 983, din 30 ianuarie
2007, prin care a fost achitat contravaloarea documentaiei, copia ind depus
la dosarul cauzei de ctre autoritatea organizatoare), contestaia ind nregistrat
de contestatoare n data de 26 februarie 2007 i transmis prin fax Consiliului n
aceeai dat, exemplarul original al acesteia ind transmis la consiliu n data de
27 februarie 2007, conform tampilei potei aplicat pe plic, i nregistrat la con-
siliu cu nr. 1536 din 28 februarie 2007.
n baza dispoziiilor art. 275 alin. (3), teza ultima din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, potrivit crora, n vederea soluionrii cauzei, Consiliul [...] are
dreptul de a solicita orice date necesare pentru stabilirea situaiei de fapt i de
la alte persoane zice sau juridice, prin adresa nr. 1224/84 din 5 martie 2007,
Consiliul a solicitat Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodrie Comunal (ANRSC) precizarea, dac, n organizarea
procedurilor pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare a
localitilor prin concesiune sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei de Urgen
nr. 34/2006 i ale Hotrrii Guvernului nr. 925/2006.
Prin rspunsul transmis Consiliului sub nr. 1059 din 16 martie 2007, ANRSC
a comunicat c, n baza dispoziiilor art. 6 alin. (1) din Hotrrea Guvernului
nr. 372/2002 privind organizarea i funcionarea ANRSC, cu modicrile
i completrile ulterioare, ANRSC ind instituia abilitat s urmreasc
legalitatea desfurrii procesului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
gospodrie comunal n conformitate cu legislaia specic acestor servicii,
a transmis autoritilor publice locale urmtoarea precizare:
Anterior datei de 21 martie 2007, cnd a intrat n vigoare Legea servicii-
lor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, s-a dispus aplicarea, n deru-
larea procedurilor de delegare n gestiune a serviciilor publice de salubrizare,
a dispoziiilor Hotrrii Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea regulamen-
tului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit-
ilor i a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salu-
brizare prin concesiune, avnd n vedere faptul c, pe de o parte, Hotrrea
Guvernului nr. 346/2004 reprezint legea special n domeniu, iar, pe de alt
parte, aceasta nu a fost abrogat n mod expres prin art. 305 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006.
Dup intrarea n vigoare a Legii nr. 51/2006, ANRSC va elabora procedura-
cadru de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare
de utiliti publice i criteriile-cadru de selecie pentru atribuirea acestor
servicii, care se vor aplica de ctre autoritile administraiei publice locale, n
situaia n care acestea hotrsc s realizeze serviciile comunitare de utiliti
publice n forma gestiunii delegate.

45

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Prin adresa nr. 6886 din 6 noiembrie 2006, ANRMAP a comunicat ANRSC
c, avnd n vedere faptul c Ordonana Gubernului nr. 87/2001 privind
serviciile publice de salubrizare a localitilor, aprobat prin Legea nr. 139/2002,
cu modicrile i completrile ulterioare, precum i Hotrrea Guvernului
nr. 346/2004, nu sunt abrogate n mod expres prin art. 305 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, consider c prevederile actelor mai sus menionate sunt
aplicabile n msura n care nu contravin dispoziiilor cuprinse n Cap. VII din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
n dosarul cauzei, a fost depus de ctre autoritatea organizatoare adresa
nr. 21 din 18 ianuarie 2007, emis de ctre Autoritatea Naional de Reglemen-
tare pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal Agenia Teritorial
Ploieti, prin care autoritatea de reglementare pune n vedere Consiliului Local
C. c legislaia aplicabil procedurii de atribuire a contractului este Hotrrea
Guvernului nr. 346/2004, care nu a fost abrogat, i nu Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
Prin urmare, Consiliul a reinut faptul c procedurile de delegare de gesti-
une a serviciilor publice de salubrizare prin concesiune, erau supuse la data ini-
ierii procedurii, respectiv luna ianuarie 2007, dispoziiilor Legii nr. 326/2001,
Ordonanei Guvernului nr. 87/2001 i Hotrrii Guvernului nr. 346/2004,
i nu Ordonana de Urgen nr. 34/2006. ntruct Hotrrea Guvernului
nr. 346/2004 constituie norma special care reglementa concesiunea servicii-
lor publice de salubrizare la data iniierii procedurii n raport cu Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, innd cont de principiile generalia specialibus non dero-
gat i specialia generalibus derogant, normele speciale au ntietate n aplicare.
Ca o consecin a acestei prioriti, norma special se aplic prioritar fa de
norma general, chiar dac este anterioar acesteia; de asemenea, norma speci-
al poate abrogat numai expres de o norm general.
Nu se poate susine c Hotrrea Guvernului nr. 346/2004 a fost abrogat
prin Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ca efect al abrogrii exprese a Legii
nr. 219/1998 prin art. 305 lit. a) din ordonan, ntruct hotrrea n referin
nu a fost adoptat n aplicarea Legii nr. 219/1998.
Dat ind faptul c iniierea procedurii derulat de Consiliul Local al muni-
cipiului C. s-a fcut anterior datei de 21 martie 2007, cnd a intrat n vigoare
Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, procedura neind
organizat i desfurat n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen
nr. 34/2006 cu modicrile ulterioare i avnd n vedere c, potrivit dispoziiilor
art. 266 coroborat cu art. 255 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Consiliul
este competent s soluioneze contestaiile formulate n cadrul procedurilor de
atribuire organizate n conformitate cu dispoziiile ordonanei de urgen, com-
petena de soluionare a contestaiilor formulate nu revine Consiliului Naional

46

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

de Soluionare a Contestaiilor, fapt pentru care, n baza art. 278 alin. (1) i (5)
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Consiliul a respins ca inadmisibile con-
testaiile nr. 417 din 6 februarie 2007, nr. 1293 din 21 februarie 2007, nr. 20 din
22 februarie 2007 i nr. 2893 din 26 februarie 2007.
mpotriva acestei decizii a depus plngere petenta SC S. SA, solicitnd anularea
Deciziei C.N.S.C. nr. 667/104C4/173-216-225-246 din 10 mai 2007, constatarea
c, n mod eronat, Consiliul a soluionat cauza pe excepie, solicitnd casarea cu
reinere i pe fond admiterea contestaiei i suspendarea procedurii de achiziie
public, pn la soluionarea plngerii formulate mpotriva deciziei Consiliului.
n motivarea plngerii, petenta a artat, n esen, c soluia de inadmisi-
bilitate la care s-a oprit C.N.S.C. este una care contravine principiilor i legisla-
iei comunitare i, n general, al transparenei i principiilor ce stau la baza pro-
cedurii de ncheiere, atribuire i derulare contracte de achiziii publice servicii.
Soluia este nelegal, susinerea cu privire la rmnerea n vigoare a Hotrrea
Guvernului nr. 346/2006 este nelegal n raport cu procedurile la care trimite,
proceduri care aparin legii concesiunilor, la rndul su abrogat.
Petenta a reiterat susinerile din cuprinsul contestaiei depuse la CNCD,
n plus, artnd c decizia atacat este motivat de dispoziiile Hotrrii
Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitilor i a Contractului-cadru
de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitilor prin
concesiune, iar C.N.S.C. a considerat c acestea sunt normele aplicabile de ctre
autoritatea contractant.
n realitate, Hotrrea Guvernului nr. 346/2004, n Anexa 1, art. 1 precizeaz
c aceast norm este aplicabil i a fost elaborat avndu-se n vedere Legea
nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, prin art. 305 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006 prevzndu-se abrogarea expres a Legii nr. 219/1998,
precum i a actelor normative emise n aplicarea acesteia.
Contractul-cadru prevzut n Anexa 2 la Regulamentul aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 346/2004 are ca temei legal Legea nr. 219/1998.
Autoritatea contractant a iniiat procedura de delegare n data de 27 iulie 2006
prin adoptarea Hotrrii nr. 124, dat la care dispoziiile din Legea nr. 219/1998 erau
abrogate expres, deoarece Ordonana de Urgen nr. 34/2006 a intrat n vigoare la
data de 30 iunie 2006 (art. 307).
n aceast situaie, contractul-cadru care urma s se ncheie avea un temei
abrogat.
Motivarea dat de C.N.S.C. cu privire la aplicabilitatea normei speciale fa
de norma general este contradictorie. Se consider c norma special este
Hotrrea Guvernului nr. 346/2004, iar Ordonana de Urgen nr. 34/2006

47

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

norma generala. Se arm c norma special are ntietate n aplicare fa de


norma general, chiar dac este anterioar acesteia, iar n alineatul urmtor se
arm c norma special poate abrogat numai expres de o norm general.
Hotrrea Guvernului nr. 346/2004 nu poate constitui norma special care
reglementeaz concesiunea serviciilor publice, deoarece legea special este
Legea nr. 219/1998, Hotrrea nr. 346 reglementnd norme tehnice de aplicare
a Legii nr. 219/1998 n domeniul serviciilor de salubrizare.
Deci, norma general (Ordonana de Urgen nr. 34/2006) a abrogat expres
norma special Hotrrea Guvernului nr. 346/2004), situaie n care Hotrrea
Guvernului nr. 346/2004 referitoare la Legea nr. 219/1998 nu mai este
aplicabil. Ca atare, Legea nr. 219/1998, mpreun cu toate actele normative
emise n aplicarea sa, inclusiv Hotrrea Guvernului nr. 346/2004, nu au nicio
putere juridic, ind abrogate odat cu intrarea n vigoare a noii legi.
Legea nr. 24 din 27 martie 2000, privind normele de tehnic legislativ
pentru elaborarea actelor normative, dispune, n art. 60, i urmtoarele aspecte
asupra caracterului denitiv al abrogrii, statund n alin. (4) c dac o norm
de nivel inferior, cu acelai obiect, nu a fost abrogat expres de actul normativ
de nivel superior, aceast obligaie i revine autoritii care a emis prima actul.
n condiiile art. 298 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, numai
contractele n curs de executare i procedurile de atribuire n curs de desfurare
se supun vechii legi. Art. 3 lit. d), devenit lit. s) la aprobarea legii, denete
coninutul procedurilor de atribuire, pornind de la licitaie mpreun cu etapele
ce urmeaz, stadiu la care Consiliul Local Municipal C. nu a ajuns n cadrul
desfurtorului aprobat, revocat i din nou aprobat.
La momentul elaborrii Hotrrilor nr. 124 i 139/2006 ale CL C., nu mai
erau n vigoare normele vechi de reglementare, iar procedura de atribuire nc
nu fusese declanat, astfel ca nu sunt aplicabile prevederile tranzitorii.
n contextul noii legi, adaptate la Directivele UE (art. 22 i urm.), s-a statuat
asupra obligativitii utilizrii mijloacelor electronice n procedurile de atri-
buire, ind instituit sistemul electronic de achiziii publice SEAP. n acest
sens, s-a emis Hotrrea Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pen-
tru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii ce se aplic i domeniului de fa, ce prevede n Articolul unic c:
se aprob Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contrac-
telor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie a contractelor de conce-
siune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu

48

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

modicri i completri prin Legea nr. 337/2006, care asigur cadrul tehnic i
organizatoric specic, precum i metodologia unitar pentru organizarea i des-
furarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public prin mij-
loace electronice, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta
hotrre.
Conform art. 69 din Normele aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 1660/2006, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, orice autoritate
contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile de intenie,
de participare i de atribuire ctre operatorul SEAP.
Autoritatea contractant nu beneciaz de dispoziiile tranzitorii prevzute
la art. 298 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i la art. 102 din Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public, din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, astfel, potrivit art. 298, numai contractele de atribuire
n curs de executare i procedurile de atribuire n curs de desfurare la data
intrrii n vigoare a Ordonanei de Urgen (30 iunie 2006) se denitiveaz
pe baza prevederilor legale n vigoare la data iniierii acestora. Art. 102 din
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 denete procedura de atribuire n curs
de desfurare ca ind orice procedur prin care s-a transmis un anun de
participare sau, dup caz, o invitaie de participare pn la data de 29 iunie
2006.
Or, la data de 29 iunie 2006, Consiliul Local al Municipiului C. nu luase
hotrrea de delegare, iar anunul de participare a fost publicat n Monitorul
Ocial al Romniei nr. 34 din 24 ianuarie 2007.
Reclamanta solicit suspendarea procedurii de atribuire pn la soluio-
narea plngerii, deoarece SC S. S.A. ind operatorul actual pentru serviciile de
salubrizare n municipiul C., prin soluia dat de C.N.S.C. exist riscul ca autori-
tatea contractant s deruleze n continuare procedurile i s treac la deschi-
derea ofertelor depuse, desemnarea ctigtorului i atribuirea contractului de
concesiune.
Deoarece Decizia atacat nu a soluionat fondul i nu s-a pronunat asupra
legalitii procedurilor i documentaiilor licitaiei deduse soluionrii, exist
riscul continurii licitaiei n detrimentul societii. Prin prevederile excesive
ale caietului de sarcini, ntocmite conform Hotrrea Guvernului nr. 346/2004
cu trimitere la Legea nr. 219/1998 abrogat, societatea a fost mpiedicat
de a participa la licitaie i cu anse corecte de a putea ctiga licitaia. Rostul
Ordonana de Urgen nr. 34/2006 este de aliniere la legislaia european i de
eliminare a dispoziiilor legale ce contravin normelor comunitare.

49

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n susinerea plngerii, petenta a depus la dosarul cauzei nscrisuri privitoare


la licitaie, respectiv: Decizia C.N.S.C. contestat, mpreun cu dovada comuni-
crii, copia contestaiei.
Plngerea a fost timbrat cu 4 lei tax timbru i 0,3 lei timbru judiciar, potrivit
art. 17 din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 3 lit. m) din Legea nr. 147/1996 i
Ordonana Guvernului nr. 32/2005.
Prin ntmpinare, intimatul Consiliul Local C. a solicitat respingerea plnge-
rii, ca nentemeiat.
La data de 2 iulie 2007, petenta a depus rspuns la ntmpinare, atand
cererii nscrisuri privitoare la licitaie.
Prin adresa nr. 6571 din 11 iulie 2007, C.N.S.C. a depus la dosarul cau-
zei actele care au stat la baza emiterii deciziei contestate, invocnd totodat
excepia nulitii plngerii fa de dispoziiile art. 181 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
La data de 12 septembrie 2007, intimata SC F.U. SRL a solicitat anularea
deciziei C.N.S.C., casarea cu reinere a cauzei i pe fond admiterea contestaiei,
aa cum a fost formulat i suspendarea procedurii de atribuire.
La data de 13 septembrie 2007, petenta a depus la dosarul cauzei nscrisuri.
Analiznd cu precdere excepia nulitii plngerii, fa de dispoziiile art. 137
C. pr. civ., Curtea o apreciaz ca ind nentemeiat, reinnd c, la data de
31 mai 2007, cu conrmare de primire, petenta a naintat ctre C.N.S.C. o
copie a plngerii adresat Curii de Apel Bucureti, secia a VIII-a de contencios
administrativ i scal, nr. 1444 din 25 mai 2007, mpotriva deciziei CNCD
comunicat la CNCD la data de 15 mai 2007, astfel nct se reine c a fost
ndeplinit cerina legal ca plngerea s e depus la sediul CNCD, prevzut
de art. 181 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Referitor la cererea de suspendare a procedurii de atribuire, instana reine
c, n condiiile n care pn la termenul de judecat din data de 13 septembrie
2007, cnd prile au pus concluzii n fond n ceea ce privete plngerea
formulat, Curtea nu s-a pronunat asupra acestei cereri, cererea de suspendare
a rmas fr obiect, hotrrea pronunat mpotriva Deciziei CNCD, ind de-
nitiv i irevocabil, potrivit art. 285 alin. (5) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, nu se mai pune problema unei suspendri pn la rmnerea
denitiv i irevocabil a hotrrii, acest moment existnd la data pronunrii
acestei decizii.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea apreciaz plngerea ca ind
nentemeiat pentru urmtoarele considerente:
La data de 24 ianuarie 2007, intimatul, Consiliul Local al Municipiului C.,
n calitate de autoritate contractant, a organizat o licitaie public deschis

50

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

pentru concesionarea Serviciului public de salubrizare a Municipiului C. publi-


cnd Anunul de participare n cotidiane centrale i locale, precum i n Moni-
torul Ocial al Romniei, Partea a VI-a, nr. 12 din 9 ianuarie 2007 i apoi n nr.
34 din 24 ianuarie 2007 i stabilind criteriul de atribuire, oferta cea mai avanta-
joas din punct de vedere tehnico-economic i deschiderea ofertelor la data de
28 februarie 2007.
Prin adresa nr. 1968 din 15 ianuarie 2007, autoritatea contractant a
comunicat documentaia pentru concesionarea serviciului public de salubrizare
a municipiului C. prin licitaie deschis ctre Autoritatea Naional de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrire Comunal Bucureti-
Agenia Teritorial Ploieti, care, prin adresa nr. 21 din 18 ianuarie 2007,
n virtutea prerogativelor de exercitare a controlului delegrii gestiunilor
serviciilor publice de salubrizare, prevzute de art. 6 alin. (1) lit. e) din Hotrrea
Guvernului nr. 373/2002, modicat i completat prin Hotrrea Guvernului
nr. 437/2004, precum i a prevederilor art. 38-39 din Anexa nr. 1 la Hotrrea
Guvernului nr. 346/2004, n urma consultrii documentaiei aferente procesului
de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului C.,
a comunicat observaiile n vederea respectrii legislaiei specice n vigoare,
artnd, printre altele, c ntruct n Fia de date a concesiunii se face referire
la Ordonana de Urgen nr. 34/2006, legislaia aplicabil este Hotrrea
Guvernului nr. 346/2004, care nu a fost abrogat.
De asemenea, A.N.R.S.P.G.C. a mai sesizat neconcordane ntre anunul
de participare i documentaia de licitaie n legtur cu valoarea garaniei
de participare, cu privire la cerinele minime pe care ofertantul trebuie s le
ndeplineasc, precum i cu privire la obiectul de concesiune n ceea ce privete
realizarea unei staii de transfer, solicitnd Primarului mun. C. s impun
conformarea procedurii cu cerinele legale i s dispun revizuirea coninutului
documentaiei.
mpotriva documentaiei de atribuire au formulat contestaii SC S. SA,
SC R. SRL, SC F.U. SRL i SC R.S. SA, din cele 16 societi care au cumprat
documentaia de atribuire, aceste societi criticnd documentaia de atribuire
i Hotrrile Consiliului Local nr. 124 din 27 iulie 2006 i 139 din 24 august
2006 de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare a municipiului
C. prin concesiune i de aprobare a Regulamentului de delegare a gestiunii,
artnd e c licitaia este organizat n temeiul unor acte normative abrogate,
e c aceste condiii ncalc prevederile Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
prin nepublicarea n SEAP a anunului de participare, e prin faptul c sunt
concepute potrivit Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, abrogat,
or, nclcarea principiilor transparenei, a tratamentului egal sau neconformarea
cu Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziie.

51

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n edina de deschidere a ofertelor din data de 28 februarie 2007, Comisia


de evaluare, constituit prin HCL nr. 12 din 31 ianuarie 2007 a suspendat
procedura de atribuire, n temeiul art. 277 alin. (1) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, pn la data soluionrii contestaiilor, ofertele neind deschise.
Prin Decizia nr. 667/104C4/173-216-225-246 din 10 mai 2007 a Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor au fost respinse contestaiile ca
inadmisibile, reinndu-se, n ceea ce privete pe contestatoarea SC R.S. SA,
c aceasta a contestat tardiv documentaia de atribuire, iar n ceea ce privete
celelalte contestaii, n contextul n care procedura nu a fost organizat i
desfurat n conformitate cu prevederile Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
cu modicrile i completrile ulterioare, fa de dispoziiile art. 266 coroborat
cu art. 255 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Consiliul nu este competent
s soluioneze contestaiile, astfel nct acestea au fost respinse ca inadmisibile.
ntr-adevr, aa cum rezult din Fia de date a concesiunii la Pct. A. 5.1
legislaie, i art. 1 din Anexa 1- Regulamentul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare n mun. C., legislaia aplicabil a fost Legea nr. 326/2001,
Ordonana Guvernului nr. 87/2001, Hotrrea Guvernului nr. 346/2004,
Hotrrea Guvernului nr. 1470/2004, Hotrrea Guvernului nr. 349/2005
i Regulamentul propriu de organizare i funcionare a serviciilor publice de
salubrizare din mun. C., aprobat prin HCL nr. 48 din 31 martie 2005, singura
trimitere la prevederile Ordonana de Urgen nr. 34/2006 din Fia de date a
achiziiei, la punctul ce privete precizrile privind procedura de deschidere a
ofertelor, ziua, ora, locul i condiiile de reprezentare, ind eliminat, ca urmare
a interveniei A.N.R.S.P.G.C. Agenia Teritorial Ploieti, care, n virtutea
prerogativelor legale, a conrmat faptul c legislaia aplicabil este Hotrrea
Guvernului nr. 346/2004, care nu a fost abrogat.
Susinerea petentei c C.N.S.C. avea competena de a dispune anularea
Hotrrilor Consiliului Local nr. 84/2006, nr. 124 din 27 iulie 2006 i nr. 139
din 24 august 2006 i a documentaiei de achiziie public deschis organizat
de Consiliul Local al Municipiului C., n condiiile n care domeniul serviciilor
publice ce aparin speei de fa este acela al serviciilor de salubrizare,
intr sub incidena Ordonana de Urgen nr. 34/2006, nu poate reinut,
pe de o parte, ntruct, aa cum rezult i din anunul publicat n Monitorul
Ocial al Romniei, i din Fia de date a achiziiei, autoritatea contractant nu
a indicat ca legislaie aplicabil Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006, iar, pe de alt parte, n condiiile n care s-a apreciat
c aceste acte normative nu sunt aplicabile, avnd n vedere obiectul licitaiei,
atunci contestaiile nu erau supuse procedurii de soluionare prevzut de
art. 266 i urm. din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i deci aceast licitaie
nu este supus jurisdiciei CNCD.

52

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Susinerea petentei c licitaia s-a derulat n baza Legii nr. 219/1998


privind regimul concesiunilor, abrogat la data iniierii procedurii, prin art. 305
lit. a) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, nu poate reinut, ntruct,
aa cum rezult din actele licitaiei, aceasta a fost organizat, n principal,
n baza dispoziiilor Regulamentului Cadru din 18 martie 2004 de delegare a
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitilor, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 346/2004, precum i n baza Legii nr. 326/2001 a serviciilor
publice de gospodrire comunal, Ordonana Guvernului nr. 87/2001 privind
serviciile publice de salubrizare a localitilor, aprobat prin Legea nr. 139/2002,
Hotrrea Guvernului nr. 1470/2004 privind Planul naional de gestionare a
deeurilor, Hotrrea Guvernului nr. 349/2005 privind organizarea deeurilor,
Regulamentul propriu de organizare i funcionare a serviciilor publice de
salubrizare din mun. Clrai, aprobat prin HCL nr. 48/2005.
Aa cum s-a reinut i n Decizia C.N.S.C. contestat, Regulamentul aprobat
prin Hotrrea Guvernului nr. 346/2004 reglementeaz n detaliu ecare etap
din cadrul procedurii de delegare a gestiunilor serviciilor publice de salubrizare
a localitilor, pornind de la etapa procedurilor prealabile delegrii, iniierea
delegrii gestiunii prin concesionare, efectuarea studiului de oportunitate,
ntocmirea caietului de sarcini, anunul publicitar (coninut i publicare),
continund cu instruciuni privind organizarea i desfurarea procedurii de
delegare prin contract de concesiune, seciune n care sunt prezentate atribuiile
Comisiei de evaluare, reguli de redactare i depunere a ofertelor, garanii, modul
de lucru al Comisiei de evaluare, documente ce trebuie ntocmite i sfrind
cu reglementarea cii de atac i a procedurii de soluionare a contestaiilor
formulate, procedura complet reglementat i distinct de procedura de
soluionare a contestaiilor stabilit prin dispoziiile Ordonanei de Urgen
nr. 34/2006.
Se reine, n mod corect, de ctre C.N.S.C. c Hotrrea Guvernului
nr. 346/2004 nu a fost adoptat n aplicarea Legii nr. 219/1998, astfel nct
nu a fost abrogat de art. 305 lit. a) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
iar procedura a fost iniiat de autoritatea contractant anterior datei de
21 martie 2007, cnd a intrat n vigoare Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utiliti publice, moment n care ANRSC urma s elaboreze
procedura-cadru de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utiliti publice i criteriile-cadru de selecie pentru atribuirea
acestor servicii, care se vor aplica de ctre autoritile administraiei publice
locale, n situaia n care, acestea hotrsc s realizeze serviciile comunitare de
utiliti publice n forma gestiunii delegate.
Aadar, suntem n prezena unei proceduri speciale de delegare de gestiune
a serviciilor publice, care att prin obiect, ct i prin reglementare reprezint

53

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

un domeniu special diferit de procedura achiziiilor publice reglementat de


Ordonana de Urgen nr. 34/2006, astfel nct, n mod corect, s-a reinut c,
n spe, erau aplicabile dispoziiile Legii nr. 326/2001 a serviciilor comunale,
abrogat prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice,
dispoziii speciale, aplicabile unui domeniu special i care derog de la
dispoziiile de drept comun n materie de achiziii publice.
Susinerile petentei legate de Directiva nr. 2004/18/CE privind coordona-
rea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrri, de furnizare i de servi-
cii, Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire
a contractelor de achiziii de ctre entitile care opereaz n sectoarele ap,
energie, transport i servicii potale, Directiva nr. 1989/665/CEE privind coor-
donarea legilor, regulamentelor i prevederilor administrative referitoare la
aplicarea procedurilor de recurs n materie de atribuire a contractelor de fur-
nizare i de lucrri i Directiva nr. 1992/13/CEE privind coordonarea legilor,
regulamentelor i prevederilor administrative referitoare la aplicarea regulilor
comunitare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziii ale enti-
tilor care opereaz n sectoarele ap, energie, transport i telecomunicaii,
care denesc noiunile de concesiune de servicii, respectiv concesiuni de
lucrri i stabilesc reguli minime aplicabile acestor tipuri de concesiune au
fost preluate i de Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ns, cu titlu de principii,
ceea ce nu nseamn c face aplicabile dispoziiile acestei ordonane de urgen
i n cazurile delegrii gestiunii de servicii comunitare, reglementate de Legea
nr. 326/2001 a serviciilor comunale, abrogate prin Legea nr. 51/2006 a servi-
ciilor comunitare de utiliti publice i care transpun la rndul lor prevederile
Directivelor n cauz.
Fa de aceste considerente, Curtea urmeaz s resping plngerea ca
nentemeiat.

4. Contestaie la documentaia de atribuire. Nulitatea


plngerii. Nerespectarea de ctre autoritatea contrac-
tant a criteriului de selecie. Consecine. Nesolicitarea
de claricri. Consecine. Neconformitatea ofertei

art. 3041, art. 3021 lit. c) C. pr. civ.


art. 33 alin. (2), art. 78, art. 200, art. 255 alin. (4),
art. 272 alin. (1) i (5), art. 283 alin. (6) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. Nu se poate reine nulitatea plngerii, n contextul n care art. 283 alin. (6)
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 face trimitere la art. 3041 C. pr. civ.,

54

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

iar plngerea conine motivele de nelegalitate pe care se ntemeiaz


plngerea, a fost depus n termenul prevzut de lege i ndeplinete
condiiile art. 3021 lit. c) C. pr. civ., instana putnd analiza cauza sub toate
aspectele, chiar dac petenta nu le-a ncadrat n motivele prevzute de
art. 304 C. pr. civ.
2. n condiiile n care att n Anunul de participare, ct i n Fia de date
a achiziiei din documentaia de atribuire, autoritatea contractant a
stabilit valoarea estimat a contractului, alegnd ca i criteriu unic de
selectare preul cel mai sczut, neind menionat n documentaia de
atribuire o alt posibilitate de evaluare a ofertelor nanciare, raportarea la
alte criterii de evaluare, i nu la preul pe valoarea contractului constituie
o nclcare de ctre autoritatea contractant a criteriului enunat n
documentaia de atribuire, n condiiile n care n cadrul documentaiei de
atribuire aceasta nu i-a exercitat dreptul de a aplica criterii de calicare i
selecie referitoare la capacitatea tehnico-profesional sau la standardele
de asigurare a calitii serviciilor. art. 200 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
3. n situaia n care documentaia de atribuire nu respect dispoziiile
art. 33 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ofertantul are
posibilitatea, conform art. 78 din Ordonan, de a solicita claricri privind
documentaia de atribuire, iar autoritatea contractant are obligaia
de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede
posibil, la orice claricare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s
depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de
solicitri din partea operatorului economic i de a transmite rspunsurile
- nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi operatorii economici care au
obinut, n condiiile ordonanei de urgen, documentaia de atribuire,
lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat
claricrile respective.
Dup eventualele claricri, ofertantul poate formula contestaie fa de
documentaia de atribuire, contestaia putnd depus n toate fazele
procedurii de atribuire i mpotriva oricrui act al autoritii contractante,
astfel cum este denit la art. 255 alin. (4), respectiv orice act administrativ
sau act al autoritii contractante care poate produce efecte juridice.
Nesolicitnd claricri i necontestnd documentaia de atribuire pn
la data stabilit de deschidere a ofertelor, ofertantul nu mai poate invoca
faptul c documentaia de atribuire nu era sucient de clar, cu att mai
mult cu ct nu a prezentat nicio obiecie nici n edina cnd a avut loc
deschiderea ofertelor depuse.

(Dosar nr. 4722/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 2093 din 16 noiembrie 2007)

55

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Asupra plngerii formulat, conform art. 283 din Ordonana de Urgen


nr. 34/2006;
Cu adresa nr. 5804, din 28 iunie 2007, Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor C.N.S.C. a trimis spre soluionare plngerea formulat de petenta
SC P.S. SRL n contradictoriu cu intimaii Spitalul Judeean de Urgen S., SC L.
i Serviciul Public Poliia Comunitar S., mpotriva deciziei nr. 792/C1/438 din
23 mai 2007, mpreun cu dosarul nr. 438/2007.
Prin plngerea formulat, petenta susine, n esen, c autoritatea
contractant a nclcat dispoziiile art. 33 alin. (2) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, n sensul c informaiile cuprinse n documentaia de atribuire
sunt insuciente i nu ofer ofertanilor posibilitatea real de a ntocmi
ofertele, astfel nct s e respectate dispoziiile legale i condiiile stabilite
de autoritatea contractant, cel puin sub aspectul criteriului de atribuire a
contractului de achiziie public stabilit n mod eronat.
S-a procedat la iniierea i parcurgerea procedurii licitaiei publice n
vederea atribuirii contractului de prestri servicii de paz la Spitalul Judeean
de Urgen S., fr ca autoritatea contractant s ntocmit, anterior acestui
moment, planul de paz conform prevederilor Legii nr. 333/2003, condiii n
care ofertanii nu cunosc informaiile minime necesare ntocmirii ofertelor,
cu respectarea criteriului de atribuire indicat i anume, cel mai sczut pre.
Este de necontestat faptul c ofertanii nu pot propune dou sau mai multe
oferte nanciare n funcie de un numr minim sau maxim de ageni de paz
prevzui n caietul de sarcini, astfel nct estimarea unui numr de ageni de
paz necesari asigurrii pazei la obiectivul indicat, cuprins ntre 12 i 20 de
persoane, induce o stare de confuzie total incompatibil acestei proceduri
i oblig ofertanii s estimeze valoarea ofertei nanciare la preul practicat
pentru ecare agent de paz/or.
Reclamanta mai arat c nu poate sancionat ofertantul care a propus cel
mai sczut pre/agent de paz/or pentru culpa autoritii contractante, care a
ntocmit, n mod supercial, documentaia de atribuire, stabilind ca i criteriu
de selecie cel mai sczut pre, dei informaiile puse la dispoziia ofertanilor
nu le ofereau acestora posibilitatea real de a stabili, n mod concret i
fundamentat, preul ofertat.
Concluzia autoritii contractante cu privire la modalitatea de atribuire a
contractului de achiziie public i a criteriului de atribuire rezult, fr urm
de ndoial, din nscrisurile existente la dosarul achiziiei publice, n special
din cuprinsul adresei prin care i era comunicat SC P.S. SRL faptul c oferta
acesteia a fost desemnat ctigtoare la preul de 141.523, 20 lei, respectiv
4,68 lei/agent/or, ind ciudat cum a fost determinat acest pre n condiiile n
care societatea nu a indicat numrul agenilor de paz ce urmeaz s e utilizai,
ci numai preul.

56

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Preul nal de 141.523,20 lei reprezint preul calculat de autoritatea


contractant la tariful de 4,68 lei/agent/or pentru numrul maxim de
20 ageni paz, fr ns ca societatea s indice numrul de ageni de paz.
Petenta susine c autoritatea contractant a dorit s vin n ntmpinarea
deciziei pronunate de C.N.S.C., n sensul c numai n acest mod se putea estima
un pre care s depeasc valoarea celorlalte oferte depuse i s e desemnat
un alt ofertant ctigtor. Prezint relevan i este ciudat, totodat, faptul c,
dei ofertantul declarat ctigtor are cel mai sczut pre, tariful agent paz/or
depete tariful agent or propus de SC P.S. SRL.
n drept, plngerea a fost ntemeiat pe dispoziiile art. 304 i urm. C. pr. civ.,
art. 1, art. 2, i art. 33 alin. (2), art. 209 alin. (1) lit. c) i art. 283 i urm. din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
La data de 28 iunie 2007, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
a depus la dosarul cauzei un Punct de vedere prin care a invocat excepia lipsei
calitii procesuale pasive.
Prin ntmpinare, intimatul-prt Serviciul Public Poliia Comunitar S a
invocat excepia nulitii plngerii, artnd c, n raport de dispoziiile art. 283
alin. (6) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i art. 3041, respectiv art. 306
C. pr. civ., recursul aste nul pentru c nu a fost motivat n termenul legal, iar pe
fond a solicitat respingerea plngerii ca ind nentemeiat.
Intimata-prt Spitalul Judeean de Urgen S a depus la dosarul cauzei
Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public i contractul
de prestri servicii nr. 69, din 15 iunie 2007, ncheiat cu Serviciul Public de Poliia
Comunitar S.
Referitor la excepia nulitii plngerii invocat de intimat n ntmpinare,
instana o apreciaz ca ind nefondat, art. 283 alin. (6) din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006 fcnd trimitere la art. 3041 C. pr. civ., context n care
Curtea apreciaz c plngerea ndeplinete condiiile art. 3021 lit. c) C. pr. civ.,
coninnd motivele de nelegalitate pe care se ntemeiaz plngerea, instana
putnd analiza cauza sub toate aspectele, chiar dac petenta nu le-a ncadrat n
motivele prevzute de art. 304 C. pr. civ.
De asemenea, instana reine c plngerea motivat a fost depus n
termenul prevzut de lege, astfel nct nu poate reinut motivul de nulitate
prevzut de art. 306 C. pr. civ.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea apreciaz c plngerea
formulat este nefondat pentru urmtoarele considerente:
Astfel, prin decizia nr. 792/C1/438, din 23 mai 2007, Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor a admis n parte contestaia formulat de SC L.,
cu privire la solicitarea de anulare a raportului procedurii, a respins ca inadmisibil
captul de cerere privind declararea ca inadmisibil a captului de cerere
privind declararea ofertei Serviciului Public Poliia Comunitar S, ca avnd un

57

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

pre inadmisibil de sczut, a admis contestaia formulat de Serviciul Public


Poliia Comunitar S n contradictoriu cu Spitalul Judeean de Urgen S i a
anulat raportul procedurii nr. 1700, din 19 martie 2007, dispunnd reevaluarea
tuturor ofertelor, cu respectarea strict a cerinelor din Fia de date a achiziiei,
n termen de 5 zile de la data comunicrii deciziei.
Pentru a pronuna aceast soluie, autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut c, att n Anunul de participare nr. 2159 din 13 februarie 2007,
ct i n Fia de date a achiziiei din documentaia de atribuire, autoritatea
contractant a stabilit valoarea estimat a contractului alegnd ca i criteriu
unic de selectare preul cel mai sczut, neind menionat n documentaia
de atribuire o alt posibilitate de evaluare a ofertelor nanciare. Faptul c
anumii ofertani au fcut i o estimare a costurilor om/or, nu putea determina
Comisia de evaluare a ofertelor s foloseasc o alt metod de evaluare dect
cea consemnat n Fia de date a achiziiei. Astfel, autoritatea contractant a
nclcat dispoziiile art. 200 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
De altfel, se mai reine, c n urma studierii documentaiei de atribuire i a
ofertelor depuse, Consiliul a constatat faptul c oferta declarat ctigtoare,
fa de cerinele documentaiei de atribuire a ofertat numai tariful de 4,68 lei/or,
fr a preciza valoarea contractului, iar Comisia de evaluare a ofertelor, n loc s
resping ca ind neconform, a declarat ctigtoare aceast ofert.
De asemenea, s-a mai reinut c, n contestaia sa, SC L sesizeaz, n mod
corect, faptul c, dei n anunul de participare, ct i n Fia de date a achiziiei
a fost stabilit valoarea estimat a contractului ca ind de 142.000 RON fr
TVA, iar oferta lui n valoare de 135.000 RON a fost mai mic dect oferta
ctigtorului n valoare de 141.523, 2 RON, totui autoritatea contractant a
declarat oferta SC P.S. SRL ctigtoare.
n sfrit, se mai reine c Serviciul Public Poliia Comunitar S, n contestaia
sa, menioneaz, n mod corect, c raportarea la tariful pe or, i nu la preul pe
valoarea contractului constituie o nclcare de ctre autoritatea contractant
a criteriului enunat n documentaia de atribuire, n condiiile n care n cadrul
documentaiei de atribuire aceasta nu i-a exercitat dreptul de a aplica criterii
de calicare i selecie referitoare la capacitatea tehnico-profesional sau la
standardele de asigurare a calitii serviciilor.
n mod corect, a reinut C.N.S.C. n decizia contestat c autoritatea
contractant nu a respectat criteriul stabilit n Anunul de participare i Fia de
date a achiziiei, respectiv preul cel mai sczut, constatnd c oferta SC L. n
valoare de 135.000 RON a fost mai mic dect oferta ctigtorului n valoare
de 141.523, 2 RON.
n situaia n care documentaia de atribuire nu respecta dispoziiile art. 33
alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, petenta avea posibilitatea,
conform art. 78 din Ordonan, de a solicita claricri privind documentaia

58

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar,


complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice claricare solicitat,
ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de
la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic i de a
transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente ctre toi operatorii
economici care au obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgen,
documentaia de atribuire, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui
care a solicitat claricrile respective.
Pe de alt parte, dup eventualele claricri, petenta ar putut formula
contestaie fa de documentaia de atribuire, conform art. 272 alin. (1),
contestaia putnd depus n toate fazele procedurii de atribuire i mpotriva
oricrui act al autoritii contractante, astfel cum este denit la art. 255 alin. (4),
respectiv orice act administrativ sau act al autoritii contractante care poate
produce efecte juridice.
Prin urmare, nesolicitnd claricri i necontestnd documentaia de atri-
buire pn la data stabilit de deschidere a ofertelor, aa cum prevede art. 272
alin. (5) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, petenta nu mai poate invoca
acum faptul c documentaia de atribuire nu era sucient de clar, n ceea ce
privete relaia pre/agent paz/or, cu att mai mult cu ct nu a prezentat
nicio obiecie nici n edina din data de 19 martie 2007, cnd a avut loc deschi-
derea ofertelor depuse.
Ca urmare, plngerea formulat n cauz este nefondat, urmnd a res-
pins n baza art. 285 alin. (4) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.

5. Contestaie formulat mpotriva anunului de partici-


pare i a documentaiei de concurs. Continuarea proce-
durii de atribuire prin modicarea documentaiei de con-
curs. Tardivitatea contestaiei mpotriva anunului de
participare. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

art. 8 lit. a), art. 33 alin. (2) lit. h), art. 55 alin. (2) lit. a), art. 131, art. 132,
art. 133 lit. c), d), g), art. 272 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. n condiiile n care n nota justicativ privind selectarea procedurii de


atribuire ntocmit de autoritatea contractant, care cuprinde i valoarea
estimat a achiziiei se prevede o valoare estimativ a contractului, mai
mic dect pragurile valorice prevzute de dispoziiile art. 272 coroborat cu
art. 55 alin. (2), lit. a) i art. 8 lit. a) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
termenul legal reglementat pentru depunerea contestaiei este de 5 zile

59

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

de la data lurii la cunotin de ctre contestator a actului considerat


nelegal, i nu cel de 10 zile.
2. Din moment ce Ordonana de Urgen nr. 34/2006 permite autoritii
contractante s opteze dac organizeaz un concurs de soluii ca o
procedur independent sau ca o parte a unei proceduri de atribuire a
unui contract de servicii, autoritatea contractant nu poate obligat
de Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor s organizeze
concursul de soluii ca o parte a altei proceduri, ntruct ar nclca dreptul
de opiune reglementat de lege n favoarea acestei autoriti publice i nici
nu se poate considera c, n realitate, concursul de soluii organizat este o
parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii,
conform art. 131 teza I din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
3. Autoritatea contractant are obligaia s fac o corelare a prevederilor
din documentaia de concurs, asigurnd informarea clar, complet i
explicit (neechivoc) asupra condiiilor de desfurare a procedurii n
acest sens.
Precizrile din a de date, privind prezentarea unei declaraii de cesionare
a drepturilor de autor ctre autoritatea contractant, n condiiile clasrii
pe unul din primele trei locuri, cu precizarea c autorii proiectelor se
bucur de toate prevederile legale asupra dreptului de autor, raportat la
modelul Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor ataat
documentaiei de concurs, n care autoritatea contractant a precizat c
cesiunea vizeaz doar drepturile patrimoniale i drepturile conexe asupra
operei autorului, cesiunea ind neexclusiv i nu privete drepturile
morale, ca parte a dreptului de autor indicat la art. 10 din Legea nr. 8/1996,
conduc la concluzia c documentaia de concurs nu are claritatea impus
de lege.

(Dosar nr. 4731/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 2115 din 6 octombrie 2008)

Asupra plngerii de fa;


Din examinarea actelor i lucrrilor din dosar constat urmtoarele:
Prin Decizia nr. 3136/C3/2722 din 17 iulie 2008, pronunat n dosarul
nr. 2722/2008, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a admis
n parte contestaia formulat de M.L. mpotriva anunului de participare i
a documentaiei de concurs emise de Primria Municipiului S. n calitate de
autoritate contractant n procedura, concurs de soluii, organizat n vederea
obinerii unui Studiu de soluie privind: Reabilitare i modernizare Piaa

60

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Revoluiei din Municipiul Slobozia, cod CPV 74250000-6 servicii de urbanism i


de arhitectur peisagistic.
Ca urmare a admiterii n parte a contestaiei, Consiliul Naional de Soluio-
nare a Contestaiilor a dispus continuarea procedurii de atribuire, prin modica-
rea documentaiei de concurs, n sensul celor precizate n motivare, transmiterea
acestor modicri, de ndat, tuturor operatorilor economici interesai de pro-
cedura de atribuire, a obligat autoritatea contractant la ndeplinirea acestor
msuri n termen de maxim 15 zile de la data primirii deciziei i a respins cererea
de intervenie accesorie formulat de Ordinul Arhitecilor din Romnia.
Pentru a se pronuna astfel, Consiliul Naional de Soluionare a Contestai-
ilor a reinut c M.L. a formulat tardiv contestaia mpotriva anunului de parti-
cipare nr. 89 publicat n SEAP, n data de 10 iunie 2008, n raport de dispoziiile
art. 272 alin. (3) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, raportat la prevederile
art. 101-104 C. pr. civ. constatnd c, la data de 23 iunie 2008, nu mai era n
termenul de 10 zile pentru contestarea actului.
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a mai reinut, cu privire la cri-
ticile ndreptate mpotriva documentaiei de concurs, c sunt parial ntemeiate.
n sensul c, n Fia de date a achiziiei, la capitolul Cerine minime de cali-
care din Instruciuni pentru ofertani s-a precizat necesitatea ca operatorii
economici concureni s nainteze o declaraie pe propria rspundere, potrivit
creia vor ceda drepturile de autor ctre Primria Municipiului S. n condiiile
clasrii pe unul din primele trei locuri; n partea nal a capitolului F. Condiii
de premiere, s-a precizat c drepturile de proprietate intelectual asupra proiec-
telor premiate se cesioneaz autoritii contractante, iar autorii proiectelor se
bucur de toate prevederile legale asupra dreptului de autor.
n modelul Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, ata-
at documentaiei de concurs, autoritatea contractant a precizat c cesiunea
vizeaz doar drepturile patrimoniale i drepturile conexe asupra operei autoru-
lui, cesiunea este neexclusiv i nu privete drepturile morale, ca parte a dreptu-
lui de autor indicat la art. 10 din Legea nr. 8/1996.
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a reinut c precizrile din
a de date, respectiv prezentarea unei declaraii de cesionare i modalitatea
de transmitere a drepturilor de autor, nu au claritatea impus de art. 132,
art. 133 lit. c), d), g) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 pentru elaborarea
unei documentaii de concurs i a considerat necesar ca autoritatea contractant
s fac o corelare a acestora, asigurnd informarea clar, complet i explicit
(neechivoc) asupra condiiilor de desfurare a procedurii n acest sens.
S-a reinut ca ind ntemeiat i critica privind absena unor informaii clare
cu privire la pre. Clauza din modelul de contract, art. 6 nu indic o sum anume,
n condiiile art. 33 alin. (2) lit. h) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.

61

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a apreciat ca nentemeiat


critica privitoare la lipsa documentaiei de concurs a angajamentului autoritii
contractante, n raport de art. 131 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
ind dreptul autoritii contractante de a alege s organizeze un concurs de
soluii avnd ca nalitate acordarea de premii i/sau prime sau de a organiza
un concurs de soluii i ulterior alt procedur care s conduc la atribuirea
unui contract de servicii. A constatat c, n spe, nu este aplicabil art. 133 lit. f)
din ordonan, ntruct autoritatea a ales procedura independent i a reinut
c, n mod implicit, cererea de intervenie accesorie formulat n susinerea
contestatoarei pentru anularea procedurii, ca msur implicit a anulrii actelor
contestate este nefondat.
mpotriva acestei decizii a formulat plngere intervenientul Ordinul Arhitec-
ilor din Romnia, criticnd-o parial ca netemeinic i nelegal.
n dezvoltarea motivelor plngerii, recurentul intervenient arat c docu-
mentaia de concurs ntocmit de autoritatea contractant tinde la o nclcare a
drepturilor de autor n domeniul arhitecturii [art. 7 lit. h), din Legea nr. 8/1996],
la pct. 10 al Anunului de participare s-a menionat nencheierea contractului
cu niciunul dintre ctigtorii concursului, aceasta urmnd s e fcut printr-o
alt procedur, iar autoritatea contractant nu a menionat angajamentul de
a ncheia contractul de servicii cu unul dintre ctigtorii concursului conform
art. 133 lit. f) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Aceast modalitate propus conduce la consecina inevitabil ca toate pro-
iectele necesare elaborrii PUZ (planul urbanistic zonal), SF (stadiu de fezabili-
tate), PT (proiectul tehnic), DE (detaliile de execuie) i PAC (proiectul pentru
autorizarea n construcii) s e elaborate de un alt arhitect dect cel care a
ctigat concursul de soluii, dar n baza unuia dintre proiectele clasate pe locu-
rile 1-3 din cadrul concursului de soluii, cu nclcarea drepturilor de autor ale
ctigtorului concursului de soluii.
Susine c procedura organizat potrivit art. 131 teza I, nate obligaia de a
respectate exigenele art. 133 lit. f) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
n documentaia de concurs a fost comunicat i HCL S. nr. 135/2002 care
prevede c adjudecarea ofertei se va face conform Ordonanei de Urgen
nr. 60/2001, urmnd s se ncheie contractul de proiectare cu persoana zic
sau juridic a crei ofert a fost adjudecat, iar acest act administrativ nu a fost
revocat i concursul de soluii a fost organizat n baza acestuia.
Mai arat c, dei s-a prevzut formal c drepturile nepatrimoniale nu vor
face obiectul unei cesiuni, n mod practic este imposibil ca aceste drepturi s nu
e lezate, n condiiile n care exist o strns legtur ntre coninutul ofertelor
depuse de ctre concureni i PUZ+SF+PT+DE+CS, deoarece soluiile premiate
se vor materializa n acestea din urm, dar este posibil ca alt persoan dect
cel care a ctigat concursul s le elaboreze.

62

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

n edina de judecat de la termenul din 22 septembrie 2008, prile au


solicitat conexarea la prezenta cauz a plngerii ce formeaz obiectul dosarului
nr. 4798/2/2008, trimis n vederea discutrii excepiei de conexitate de Com-
pletul nr. 6 recurs al Curii de Apel Bucureti secia a VIII-a contencios admi-
nistrativ i scal.
Instana a constatat c sunt incidente dispoziiile art. 164 C. pr. civ., ntre
cele dou plngeri existnd o strns legtur i a dispus conexarea celor dou
cauze.
Prin plngerea ce a format obiectul cauzei nr. 4798/2/2008, contestatoarea
M.L. a contestat aceeai decizie nr. 3136/C3/2722 din 17 iulie 2008 a Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor.
n motivarea plngerii conexe, recurenta contestatoare dezvolt aceleai
motive care au fost invocate i de recurentul Ordinul Arhitecilor din Rom-
nia, cu referire la nelegalitatea informaiei cuprins la pct. 10 din Anunul
la participare privitoare la faptul c, n urma concursului nu se vor ncheia
contracte cu niciunul dintre ctigtorii concursului, urmnd ca proiectarea
PUZ+SF+PT+DE+CS, reabilitare i modernizare Piaa Revoluiei, s e fcut
printr-o alt procedur, dar i nclcarea dispoziiilor legale care ocrotesc drep-
tul de autor prin documentaia de concurs, din lipsa angajamentului autoritii
contractante de a ncheia contract de servicii cu ctigtorul.
Recurenta contestatoare critic decizia Consiliului Naional de Soluionare
a Contestaiilor i n privina soluiei de respingere ca tardiv a contestaiei
mpotriva anunului de participare cu referire la art. 8 lit. a), art. 30, art. 55
alin. (2), lit. a) i art. 272 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Examinnd criticile formulate de recurenta contestatoare i recurentul inter-
venient n raport de dispoziiile art. 3041 C. pr. civ., asupra plngerilor conexe,
Curtea reine urmtoarele:
Prin decizia C.N.S.C. nr. 3136/C3/2722, s-a reinut c M.L. a formulat tar-
div criticile cu privire la nerespectarea de ctre autoritatea contractant a
prevederile art. 134 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 la ntoc-
mirea anunului i neprecizarea dac decizia juriului are caracter obligatoriu
fa de autoritatea contractant. Recurenta contestatoare susine c, n spe,
sunt incidente dispoziiile art. 272, art. 55 alin. (2), lit. a) i art. 8 lit. a) din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006, cu referire la termenul de 10 zile de intro-
ducere a contestaiei.
Curtea constat c susinerile recurentei contestatoare nu sunt nteme-
iate. ntruct la dosarul cauzei exist nota justicativ privind selectarea pro-
cedurii de atribuire care cuprinde i valoarea estimat a achiziiei de 20.000 lei,
incidente n cauz devin prevederile art. 272 coroborat cu art. 55 din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006. Cuantumul de 20.000 lei reprezint o valoare estima-
tiv a contractului, mai mic dect pragurile valorice prevzute de acest articol,

63

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

caz n care termenul legal reglementat pentru depunerea contestaiei este de


5 zile de la data lurii la cunotin de ctre contestator a actului considerat
nelegal.
Susinerea recurentei contestatoare, n sensul c valoarea estimat a
contractului de servicii ce urmeaz a atribuit nu a fost precizat n cuprinsul
documentaiei i ca atare nu era posibil stabilirea valorii estimate i nici a
termenului n care trebuia depus contestaia, nu este ntemeiat fa de suma
cert constatat c rezult din nota justicativ.
Totodat, se reine c autoritatea public C.N.S.C., n soluionarea
contestaiei, n mod corect, a constatat tardivitatea invocrii nerespectrii de
ctre autoritatea contractant a prevederilor art. 134 alin. (1) i art. 133 lit. f)
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 cu privire la ntocmirea anunului de
participare, prin neindicarea membrilor juriului i neprecizarea dac decizia
juriului are caracter obligatoriu fa de autoritatea contractant, dar i cu
privire la informaia de la pct. 10 din anunul de participare ce a fost publicat n
Monitorul Ocial nr. 251 din 13 iunie 2008.
Referitor la criticile recurenilor n sensul c decizia Consiliului Naio-
nal de Soluionare a Contestaiilor este nelegal cu privire la modalitatea de
soluionare a contestaiei prin care a nvederat nclcarea art. 131 din Ordo-
nana de Urgen nr. 34/2006 n documentaia de concurs se reine c sunt
nentemeiate.
Din moment ce Ordonana de Urgen nr. 34/2006 permite autoritii con-
tractante s opteze dac organizeaz un concurs de soluii ca o procedur inde-
pendent sau ca o parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servi-
cii nu se poate reine susinerea recurenilor n sensul c doar a doua variant
a prevederilor art. 131 putea aleas de autoritatea contractant pentru a se
putea respecta Legea nr. 8/1996.
Pe de o parte, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a reinut
corect c, n modelul de Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de
autor, ataat documentaiei de concurs, autoritatea contractant a precizat
care sunt drepturile ce vizeaz a-i cesionate i condiiile de transmitere ale
acestora, inclusiv drepturile conexe, iar transmiterea a vizat doar drepturile
patrimoniale, nu i drepturile morale ca parte a dreptului de autor. Pe de alt
parte, autoritatea contractant nu poate obligat de Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor s organizeze concursul de soluii ca o parte a altei
proceduri, ntruct ar nclca dreptul de opiune reglementat de lege n favoarea
acestei autoriti publice.
Nu poate reinut nici susinerea recurenilor n sensul c, n realitate,
concursul de soluii organizat este o parte a unei proceduri care conduce la
atribuirea unui contract de servicii, conform art. 131 teza I din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006.

64

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

HCL a Municipiului S. nr. 135/2002, aa cum a reinut i Consiliul Naional


de Soluionare a Contestaiilor, reprezint aprobarea organizrii procedurii con-
cursului de soluii pentru reamenajarea Pieei Revoluiei.
Nu era necesar contestarea acestei hotrri de ctre autoritatea contrac-
tant, ntruct atribuiile Consiliului local n administrarea domeniului public
i privat al municipiului de avizare i aprobare a documentaiilor de amenajare
a teritoriului i urbanism al localitilor sunt prevzute n continuare de Legea
nr. 215/2001, chiar dac n cuprinsul hotrrii se menioneaz reglementarea
de organizare a licitaiilor publice de la data emiterii, Ordonana de Urgen
nr. 60/2001, i nu Ordonana de Urgen nr. 34/2006, care a fost menionat n
documentaia de concurs.
Nu poate reinut nici critica n sensul c Consiliului Naional de Soluio-
nare a Contestaiilor nu s-a pronunat cu privire la o pretins nclcare a dreptu-
rilor patrimoniale de autor.
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a reinut clar i corect c
drepturile morale nu au fost vizate, iar pretinsa nclcare a drepturilor nepatri-
moniale este o simpl susinere a recurenilor, nedovedit, n condiiile n care
s-a reinut c, n clauzele contractuale specicate de autoritatea contractant,
au fost respectate drepturile decurgnd din calitatea de autor al unei opere pen-
tru concurenii ctigtori, conform cap. VII, cesiunea drepturilor patrimoniale
de autor din Legea nr. 8/1996.
n consecin, constatnd c decizia atacat este legal, neind motive de
casare ori modicare analizate n baza art. 3041 C. pr. civ., n temeiul Ordonanei
de Urgen nr. 34/2006, Curtea va respinge plngerile conexe ca nefondate.

6. Lipsa meniunilor obligatorii din Raportul de evalua-


re. Consecine. Respectarea principiului transparenei.
Judecarea cu celeritate a cauzei de ctre C.N.S.C.
Dispunerea din ociu de ctre C.N.S.C. a remedierii n-
clcrii prevederilor legale. Nerespectarea termenului
legal de publicare a anunului de participare

art. 2 alin. (2) lit. d), art. 213 alin. (2) lit. h),
art. 224 alin. (2), art. 278 alin. (3) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
art. 9.1. din Cap. IX din Instruciunile privind
organizarea i desfurarea procedurii de licitaie

1. Raportul de evaluare trebuie s cuprind n mod obligatoriu descrierea


procedurii de concesiune i operaiile de evaluare, elementele eseniale ale

65

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

ofertelor depuse i motivele alegerii ofertantului ctigtor, precum i pro-


cesul verbal de evaluare a ofertelor, iar lipsa meniunilor privind denumi-
rea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat
ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii, aduce atingere
principiului transparenei i, n consecin vatm drepturile ofertantului,
efecte negative ce nu pot nlturate dect prin anularea actului.
Anularea raportului de evaluare, raport ce cuprinde hotrrea de desem-
nare a ctigtorului licitaiei atrage consecina nulitii tuturor actelor
ndeplinite n procedura de licitaie, soluia nal ind aceea de anulare
a procedurii de atribuire, ind de competena autoritii contractante s
decid cu privire la necesitatea i termenul de reluare a procedurii.
2. Eventuala nclcare de ctre autoritatea administrativ-jurisdicional
a dispoziiilor privind judecarea cu celeritate a cauzei nu poate atrage
sanciunea nulitii deciziei pronunate, n condiiile n care sunt reinute
nclcri ale dispoziiilor legale la emiterea actelor administrative n
derularea procedurii de ctre autoritatea contractant.
3. n situaia n care Consiliul apreciaz c exist i alte nclcri ale
prevederilor legale privitor la actul atacat, n afara celor invocate de
contestator, poate s dispun din ociu remedierea nclcrii prevederilor
legale.
Indiferent de procedura aplicat i fr a aduce atingere prevederilor art. 224
alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publi-
care anunul de participare cu cel puin 52 de zile nainte de data limit de
depunere a aplicaiilor, iar C.N.S.C. poate constata din ociu nclcarea
acestor dispoziii.

(Dosar nr. 914/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1039 din 7 iunie 2007)

Delibernd, reine urmtoarele:


Prin adresa nr. 655 din 5 februarie 2007, Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor a naintat acestei instane plngerea formulat de petenii Prim-
ria Comunei X i Consiliul Local al Comunei X mpotriva deciziei nr. 68/C1/146
din 19 ianuarie 2007 a C.N.S.C., n contradictoriu cu intimata SC S. SA.
Prin adresa de naintare a plngerii, Consiliul a formulat i susineri refe-
ritoare la nelegalitatea eventualei citri n cauz, apreciind c pri sunt doar
contestatorul i autoritatea contractant.

66

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Analiznd probele administrate n cauz, susinerile prilor formulate n


contestaie, n plngerea mpotriva deciziei C.N.S.C. i prin ntmpinare, i
dispoziiile legale aplicabile n spe, Curtea reine urmtoarele:
n fapt,
Prin decizia nr. 68/C1/146 din 19 ianuarie 2007 a C.N.S.C. a fost admis n
parte contestaia formulat de SC S. SA, i anume cea referitoare la anularea
raportului de evaluare nr. 6848 din 16 noiembrie 2006 i a procesului verbal
nr. 6842 din 16 noiembrie 2006. Pe de alt parte, s-a respins ca inadmisibil
cererea de suspendare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a
serviciului public de salubritate pn la soluionarea contestaiei i cererea de
obligare a autoritii la reluarea procedurii de licitaie deschis. n concluzie,
s-a dispus anularea procedurii de atribuire.
La pronunarea acestei soluii, au stat urmtoarele considerente:
Raportul de evaluare nr. 6848 din 16 noiembrie 2006 nu este ntocmit cu
respectarea prevederilor pct. 9.1 din Cap. IX din Instruciuni privind organizarea
i desfurarea procedurii de licitaie n sensul c acest raport nu cuprinde
operaiile de evaluare i elementele eseniale ale ofertelor depuse i nu
detaliaz modul de acordare a punctajului necesar desemnrii ctigtorului.
Raportul de evaluare i adresa nr. 6898, din 20 noiembrie 2006, privind
comunicarea rezultatului ctre SC S. SA nu respect principiul transparenei
prevzut de art. 2 alin. (2) lit. d) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Din ociu, C.N.S.C. a constatat nclcarea prevederilor art. 224 alin. (2) din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006 cu privire la obligaia autoritii contrac-
tante de a transmite spre publicare anunul de participare cu cel puin 52 de zile
nainte de data limit de depunere a aplicaiilor.
Curtea constat c decizia C.N.S.C. este temeinic i este pronunat cu
respectarea dispoziiilor legale.
Astfel, conform art. 213 alin. (2) lit. h) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
raportul procedurii de atribuire cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost decla-
rat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii.
Conform art. 9.1. din Cap. IX din Instruciuni privind organizarea i desf-
urarea procedurii de licitaie, raportul de evaluare cuprinde descrierea proce-
durii de concesiune i operaiile de evaluare, elementele eseniale ale ofertelor
depuse i motivele alegerii ofertantului ctigtor, precum i procesul verbal de
evaluare a ofertelor.
n spe, raportul de evaluare nr. 6848 din 16 noiembrie 2006 cuprinde
urmtoarele meniuni: constatarea ndeplinirii condiiilor de calicare de ctre
doi ofertani SC S. SA i SC U. SA; faptul c analiza ofertelor are n vedere cri-

67

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

teriile i punctajele aferente, astfel cum au fost stabilite prin caietul de sarcini;
mprejurarea c ecare membru al Comisiei a acordat un numr de puncte
pentru gradul de ndeplinire a ecrui criteriu de selecie raportat la numrul
maxim de puncte stabilit pentru criteriul respectiv; punctajul mediu ntrunit
de cei doi ofertani (SC U. SA 1785,10 puncte, iar SC S SA 1271,20 puncte),
i hotrrea de atribuire a licitaiei n favoarea SC U. SA.
Se constata deci c, n mod corect, C.N.S.C. a constatat nerespectarea
dispoziiilor sus menionate la ntocmirea raportului de evaluare.
Aceste nclcri au consecine importante, deoarece aduc atingere prin-
cipiului transparenei i, n consecin, vatm drepturile ofertantului, efecte
negative ce nu pot nlturate dect prin anularea actului.
Curtea nltur aprrile petentei formulate prin plngere, n sensul c
raportul de evaluare este legal ntocmit n condiiile n care este nsoit de grila
de punctaj i centralizatorul de punctaj.
Astfel cum menioneaz art. 9.1. din instruciuni, raportul de evaluare tre-
buie s cuprind pe lng datele enumerate mai sus procesul verbal de evalu-
are a ofertelor.
Pe de alt parte, petenta nu a justicat nedepunerea acestor grile de evalu-
are n cadrul contestaiei administrativ jurisdicionale (dei petenta face refe-
rire n plngere c a naintat ntreaga documentaie Consiliului la 8 decembrie
2006, grilele de evaluare i centralizatorul de punctaj sunt depuse odat cu
plngerea mpotriva Deciziei C.N.S.C., la 31 ianuarie 2007), iar dintre cele 9 grile
completate de ctre evaluatori, numai una este datat.
n grilele de evaluare sunt consemnate criteriile de selecie, punctajul
maxim i punctajul efectiv obinut de ecare ofertant, fr s e consemnate
elementele eseniale ale ofertelor depuse i motivele care au dus la stabilirea
punctajului concret.
n ceea ce privete procesul verbal de deschidere a edinei de licitaie
nr. 6842 din 16 noiembrie 2006, aprrile petentei se rein, Consiliul nemenio-
nnd vreun motiv de nulitate a acestui act.
ns, Curtea constat c nulitatea actului mai sus analizat: raportul de
evaluare, raport ce cuprinde hotrrea de desemnare a ctigtorului licitaiei
atrage consecina nulitii tuturor actelor ndeplinite n procedura de licitaie,
soluia nal de anulare a procedurii de atribuire ind corect.
Instana nltur aprrile petentei cu privire la aplicabilitatea art. 278
alin. (4) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Consiliul dispunnd anularea
procedurii, nu i msuri de remediere a actului atacat (cererea de obligare a
autoritii la reluarea procedurii ind respins ca inadmisibil).

68

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Rezult c este de competena autoritii contractante s decid cu privire


la necesitatea i termenul de reluare a procedurii.
Curtea constat c eventuala nclcare de ctre autoritatea administrativ
jurisdicional a dispoziiilor privind judecarea cu celeritate a cauzei nu poate
atrage sanciunea nulitii deciziei pronunate, n condiiile n care sunt reinute
nclcri ale dispoziiilor legale la emiterea actelor administrative n derularea
procedurii de ctre autoritatea contractant.
Instana nltur aprrile petentei referitoare la greita meniune a
Consiliului n privina nerespectrii termenului legal de publicare a anunului de
participare.
La constatarea din ociu a acestui motiv de nulitate, autoritatea public
cu atribuii administrativ jurisdicionale a avut n vedere dispoziiile art. 224
alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, potrivit crora Indiferent de
procedura aplicat i fr a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea
contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunul de participare,
cu cel puin 52 de zile nainte de data limit de depunere a aplicaiilor.
n aprare, petenta invoc dispoziiile art. 55 alin. (2) din ordonan,
referitoare la obligativitatea publicrii anunului i n Jurnalul Ocial al Uniunii
Europene (dispoziii care nu sunt aplicabile n spe, valoarea estimat a
contractului ind situat sub pragul stabilit prin norma legal sus menionat),
art. 21 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, care nu sunt aplicabile n spe
[n cazul contractelor a cror valoare estimat este mai mare dect pragul
valoric prevzut la art. 55 alin. (2) din ordonana de urgen, perioada cuprins
ntre data transmiterii spre publicare n Monitorul Ocial al Romniei, Partea
a VI-a Achiziii publice, i data limit de depunere a ofertelor este identic
cu perioada minim de timp, prevzut de ordonana de urgen, dintre data
transmiterii spre publicare n Jurnalul Ocial al Uniunii Europene i/sau n SEAP
i data depunerii ofertelor), i art. 15 alin. (2) i (3) din Hotrrea Guvernului
nr. 346/2004, (n cazul procedurii licitaiei publice deschise, se va publica
n Monitorul Ocial al Romniei, Partea a VI-a, ntr-un cotidian de difuzare
naional i ntr-un cotidian de difuzare local anunul licitaiei publice deschise,
care va conine n mod obligatoriu:
a) denumirea i sediul autoritii administraiei publice care organizeaz
licitaia;
b) descrierea bunului, a activitii sau a serviciului public la care se refer
delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitilor i durata
delegrii;

69

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

c) locul de unde poate achiziionat, contra cost, caietul de sarcini i de


unde pot obinute instruciunile privind organizarea i desfurarea procedurii
de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitilor;
d) obiectivele pe care i le propune autoritatea administraiei publice;
e) actele cerute ofertanilor pentru dovedirea experienei tehnice i mana-
geriale n gestionarea unor sisteme similare, a bonitii i capacitii nanciare
de a rspunde la cerinele specice prevzute n caietul de sarcini, inclusiv cazie-
rul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului;
f) data i locul de primire a ofertelor;
g) durata n care ofertanii rmn angajai prin termenii ofertelor lor;
h) data, ora i locul de deschidere a ofertelor.
(3) Anunul privind organizarea licitaiei se va aa i la sediul autoritii
administraiei publice locale competente, precum i la locul unde se desfoar
activitatea serviciului public de salubrizare a localitilor propus spre concesio-
nare), prevederi legale care nu cuprind dispoziii speciale privind termenul de
publicare a anunului de participare.
Pe de alt parte, petenta invoc faptul c a publicat un anun de intenie,
susinere care nu este dovedit n spe.
Avnd n vedere aceste considerente, vznd prevederile art. 283 i urm. din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006 coroborate cu art. 312 alin. (1) C. pr. civ,
Curtea va respinge plngerea ca nefondat.

7. Limitarea accesului egal la procedura de atribuire


prin specicaiile tehnice impuse. Forma produselor
ofertate. Echipament pentru agrement. Respectarea
cadrului procesual creat prin plngere

art. 35 alin. (6) lit. a), art. 38 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
art. 3 din Hotrrea Guvernului nr. 1102/2002

1. Se interzice denirea n caietul de sarcini a unor specicaii tehnice care


indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de
fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau
a anumitor produse, iar forma produselor ofertate, echipamente de joac,
nu este prevzut printre aceste specicaii tehnice.

70

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

2. Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligato-


rii, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar,
autoritatea contractant are obligaia de a deni specicaiile tehnice:
a) e prin referire, de regul, n urmtoarea ordine de prioritate, la stan-
darde naionale care adopt standarde europene, la omologri tehnice
europene, la standarde internaionale sau la alte referine de natur teh-
nic elaborate de organisme de standardizare europene; n cazul n care
acestea nu exist, atunci specicaiile tehnice se denesc prin referire la
alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utili-
zarea produselor sau proiectarea, calculul i execuia lucrrilor. Orice ast-
fel de referire trebuie s e nsoit de meniunea sau echivalent.
n vederea introducerii pe pia, orice echipament pentru agrement trebuie
s ndeplineasc cerinele eseniale de securitate prevzute n anexa nr. 1.
Pentru a se certica ndeplinirea acestor cerine eseniale de securitate,
productorul sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic cu
sediul n Romnia, va obine un certicat de conformitate de tip, eliberat
de organismul desemnat Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat.
n legislaia romneasc, exist reglementri tehnice obligatorii care
impun certicarea ISCIR, compatibile cu dreptul comunitar, astfel nct nu
se pune problema unei limitri a accesului egal la procedura de atribuire
prin specicaiile tehnice impuse.
3. n condiiile n care societatea nu a formulat plngere mpotriva deciziei
C.N.S.C. prin care i-a fost respins contestaia administrativ, criticile pro-
prii cu privire la nelegalitatea Fiei de Date a Achiziiei invocate n ntm-
pinare de ctre petent nu pot nvesti instana, intimata ind obligat la
respectarea cadrului procesual creat prin plngere.

(Dosar nr. 8721/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 913 din 3 aprilie 2008)

Delibernd, reine urmtoarele:


Prin adresa nr. 18478 din 6 decembrie 2007, Consiliul Naional de Soluio-
nare a Contestaiilor a naintat acestei instane plngerea formulat de petenta
C.A.G. L.T.D. mpotriva Deciziei nr. 3395/2C2/3717, 3728, 3806 din data de
21 noiembrie 2007 a C.N.S.C., n contradictoriu cu intimatele Primria sectoru-
lui x Bucureti, SC C.I.C. SRL i SC E. SRL
Prin adresa de naintare a plngerii, Consiliul a formulat i susineri refe-
ritoare la nelegalitatea eventualei citri n cauz, apreciind c pri sunt doar
contestatorul i autoritatea contractant.

71

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n motivarea plngerii, petenta a susinut, n esen, c, prin specicaiile


tehnice impuse, autoritatea contractant limiteaz accesul egal la procedura
de atribuire i conine elemente care au ca efect introducerea unor obstacole
nejusticate de natur s restrng concurena.
Contravine art. 36 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 34/2006 stipu-
larea n caietul de sarcini a obligaiei de a prezenta documente care s ateste
calitatea i conformitatea ansamblurilor de joac, reprezentnd exclusiv certi-
carea ISCIR.
Mai invoc petenta, nclcarea dispoziiilor art. 35, 36 i 38 din ordonan,
deoarece specicaiile tehnice sunt ntocmite ntr-o manier de natur s favo-
rizeze sau s elimine anumii operatori economici sau anumite produse.
Intimata SC C.I.C. SRL a formulat ntmpinare prin care a susinut poziia
procesual a petentei, solicitnd anularea deciziei.
Analiznd probele administrate n cauz, susinerile prilor formulate n
contestaie, n plngerea mpotriva deciziei C.N.S.C. i prin ntmpinare, i dis-
poziiile legale aplicabile n spe, Curtea reine urmtoarele:
Cu referire la critica privind limitarea accesului egal la procedura de atribuire
prin specicaiile tehnice impuse:
Petenta susine c acestea sunt de natur a face posibil realizarea
obiectivului proiectului de achiziie public, exclusiv de ctre un anumit agent
economic.
Curtea constat c aceste critici nu sunt fondate. Consiliul a apreciat,
n mod corect, prin decizia atacat c descrierea detaliat a ct mai multe forme
de echipamente atractive pentru copii, fr s existe o monotonie de modele, ci
o diversitate de forme i culori, nu este de natur s ngrdeasc accesul ofer-
tanilor la procedura de atribuire.
Curtea reine c forma produselor ofertate (echipamente de joac) nu
este prevzut la art. 38 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
(Se interzice denirea n caietul de sarcini a unor specicaii tehnice care
indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de
fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse).
Curtea constat c nici cea de-a doua critic, privind nelegalitatea cerinei
certicrii ISCIR, nu este fondat.
Instana reine aplicabilitatea dispoziiilor art. 35 alin. (6) lit. a) din Ordo-
nana de Urgen nr. 34/2006: Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice
naionale obligatorii, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul
comunitar, autoritatea contractant are obligaia de a deni specicaiile teh-

72

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

nice: a) e prin referire, de regul, n urmtoarea ordine de prioritate, la stan-


darde naionale care adopt standarde europene, la omologri tehnice euro-
pene, la standarde internaionale sau la alte referine de natur tehnic elabo-
rate de organisme de standardizare europene; n cazul n care acestea nu exist,
atunci specicaiile tehnice se denesc prin referire la alte standarde, omologri
sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea,
calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s e nsoit de
meniunea sau echivalent.
Autoritatea contractant a prevzut n caietul de sarcini, la Cap. III
Caracteristici Tehnice Generale cerina prezentrii urmtoarelor documente
pentru atestarea calitii i conformitii ansamblurilor de joac: certicate de
calitate garanie i certicarea ISCIR.
Conform prevederilor legale sus menionate, specicaiile tehnice pot
denite prin referire la standardele naionale, internaionale etc. fr a aduce
atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n care acestea
sunt compatibile cu dreptul comunitar.
n legislaia romneasc, astfel cum a reinut C.N.S.C., exist reglementri
tehnice obligatorii care impun certicarea ISCIR art. 3 din Hotrrea Guver-
nului nr. 1102/2002: n vederea introducerii pe pia, orice echipament pentru
agrement trebuie s ndeplineasc cerinele eseniale de securitate prevzute n
anexa nr. 1.
(2) Pentru a se certica ndeplinirea acestor cerine eseniale de securitate,
productorul sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic cu sediul n
Romnia, va obine un certicat de conformitate de tip, eliberat de organismul
desemnat Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat.
Instana reine c petenta, SC C.I.C. SRL, a invocat n ntmpinare i critici
proprii [cu privire la nelegalitatea pct. IV. 4. lit. b) din Fia de Date a Achiziiei].
Aceste aprri nu pot nvesti instana n condiiile n care societatea nu a
formulat plngere mpotriva deciziei C.N.S.C. prin care i-a fost respins contes-
taia administrativ, intimata ind obligat la respectarea cadrului procesual
creat prin plngerea C.O.G. & F.L.
Avnd n vedere aceste considerente, vznd prevederile art. 283 i urm.
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 coroborat cu art. 312 alin. (1) C. pr. civ.,
Curtea va respinge plngerea ca nefondat.

73

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

8. Denirea specicaiilor tehnice n caietul de sarcini.


Cerinele eseniale de securitate. Certicat de confor-
mitate tip. Cadrul procesual

art. 3 din Hotrrea Guvernului nr. 1102/2002


art. 35, art. 36 alin. (3) i art. 38 din Ordonana Guvernului nr. 34/2006

1. Specicaiile tehnice trebuie ntocmite ntr-o manier de natur s nu


favorizeze sau s elimine anumii operatori economici sau anumite produse,
ele putnd denite prin referire la standardele naionale, internaionale
etc., fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii,
n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar.
2. n vederea introducerii pe pia, orice echipament pentru agrement tre-
buie s ndeplineasc cerinele eseniale de securitate n sensul c pro-
ductorul sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic cu sediul n
Romnia, va obine un certicat de conformitate de tip, eliberat de orga-
nismul desemnat, iar stipularea n caietul de sarcini a obligaiei de a pre-
zenta documente care s ateste calitatea i conformitatea ansamblurilor
de joac reprezentnd exclusiv certicarea ISCIR, nu reprezint o nclcare
a dispoziiilor art. 35, 36 i 38 din ordonan, neputndu-se considera c
specicaiile tehnice ar ntocmite ntr-o manier de natur s favorizeze
sau s elimine anumii operatori economici sau anumite produse.
3. Faptul c petenta a invocat n ntmpinare i critici proprii (cu privire la
nelegalitatea Fiei de Date a Achiziiei), nu pot nvesti instana n condiiile
n care societatea nu a formulat plngere mpotriva deciziei C.N.S.C. prin
care i-a fost respins contestaia administrativ, intimata ind obligat la
respectarea cadrului procesual creat prin plngere.

(Dosar nr. 8721/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 913 din 3 aprilie 2008)

Delibernd, reine urmtoarele:


Prin adresa nr. 18478 din 6 decembrie 2007, Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor a naintat acestei instane plngerea formulat de
petenta C.O.G & F. LTD. mpotriva Deciziei nr. 3395/2C2/3717, 3728, 3806 din
data de 21 noiembrie 2007 a C.N.S.C., n contradictoriu cu intimatele Primria
sectorului X, SC C.I.C. SRL i SC E.C.M. SRL.

74

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Elaborarea documentaiei de atribuire i participarea la procedura de atribuire

Prin adresa de naintare a plngerii, Consiliul a formulat i susineri refe-


ritoare la nelegalitatea eventualei citri n cauz, apreciind c pri sunt doar
contestatorul i autoritatea contractant.
n motivarea plngerii, petenta a susinut, n esen, c, prin specicaiile
tehnice impuse, autoritatea contractant limiteaz accesul egal la procedura
de atribuire i conine elemente care au ca efect introducerea unor obstacole
nejusticate, de natur s restrng concurena.
Contravine art. 36 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 34/2006 stipula-
rea n caietul de sarcini a obligaiei de a prezenta documente care s ateste cali-
tatea i conformitatea ansamblurilor de joac reprezentnd exclusiv certicarea
ISCIR.
Mai invoc petenta nclcarea dispoziiilor art. 35, 36 i 38 din ordonan,
deoarece specicaiile tehnice sunt ntocmite ntr-o manier de natur s
favorizeze sau s elimine anumii operatori economici sau anumite produse.
Intimata SC C.I.C. SRL a formulat ntmpinare prin care a susinut poziia
procesual a petentei, solicitnd anularea deciziei.
Analiznd probele administrate n cauz, susinerile prilor formulate n
contestaie, n plngerea mpotriva deciziei C.N.S.C. i prin ntmpinare, i dis-
poziiile legale aplicabile n spe, Curtea reine urmtoarele:
Cu referire la critica privind limitarea accesului egal la procedura de atribuire
prin specicaiile tehnice impuse:
Petenta susine c acestea sunt de natur a face posibil realizarea obiec-
tivului proiectului de achiziie public exclusiv de ctre un anumit agent
economic.
Curtea constat c aceste critici nu sunt fondate. Consiliul a apreciat,
n mod corect, prin decizia atacat, c descrierea detaliat a ct mai multe
forme de echipamente atractive pentru copii, fr s existe o monotonie de
modele, ci o diversitate de forme i culori, nu este de natur s ngrdeasc
accesul ofertanilor la procedura de atribuire.
Curtea reine c forma produselor ofertate (echipamente de joac) nu este
prevzut la art. 38 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 (Se inter-
zice denirea n caietul de sarcini a unor specicaii tehnice care indic o anu-
mit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de
comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favoriza-
rea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse).
Curtea constat c nici cea de-a doua critic, privind nelegalitatea cerinei
certicrii ISCIR, nu este fondat.

75

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Instana reine aplicabilitatea dispoziiilor art. 35 alin. (6) lit. a) din Ordo-
nana de Urgen nr. 34/2006: Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice
naionale obligatorii, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul
comunitar, autoritatea contractant are obligaia de a deni specicaiile teh-
nice: a) e prin referire, de regul, n urmtoarea ordine de prioritate, la stan-
darde naionale care adopt standarde europene, la omologri tehnice euro-
pene, la standarde internaionale sau la alte referine de natur tehnic elabo-
rate de organisme de standardizare europene; n cazul n care acestea nu exist,
atunci specicaiile tehnice se denesc prin referire la alte standarde, omologri
sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea,
calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s e nsoit de
meniunea sau echivalent.
Autoritatea contractant a prevzut n caietul de sarcini, la Cap. III
Caracteristici Tehnice Generale cerina prezentrii urmtoarelor documente
pentru atestarea calitii i conformitii ansamblurilor de joac: certicate de
calitate garanie i certicarea ISCIR.
Conform prevederilor legale sus menionate, specicaiile tehnice pot
denite prin referire la standardele naionale, internaionale etc. fr a aduce
atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n care acestea
sunt compatibile cu dreptul comunitar.
n legislaia romneasc, astfel cum a reinut C.N.S.C., exist reglementri
tehnice obligatorii care impun certicarea ISCIR art. 3 din Hotrrea Guver-
nului nr. 1102/2002: n vederea introducerii pe pia, orice echipament pentru
agrement trebuie s ndeplineasc cerinele eseniale de securitate prevzute n
anexa nr. 1.
(2) Pentru a se certica ndeplinirea acestor cerine eseniale de securitate,
productorul sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic cu sediul n
Romnia, va obine un certicat de conformitate de tip, eliberat de organismul
desemnat Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat.
Instana reine c petenta SC C.I.C. SRL a invocat n ntmpinare i critici
proprii (cu privire la nelegalitatea pvt. IV. 4. lit. b) din Fia de Date a Achiziiei).
Aceste aprri nu pot nvesti instana n condiiile n care societatea nu a
formulat plngere mpotriva deciziei C.N.S.C. prin care i-a fost respins contes-
taia administrativ, intimata ind obligat la respectarea cadrului procesual
creat prin plngerea C.O.G. & F. LTD.
Avnd n vedere aceste considerente, vznd prevederile art. 283 i urm. din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006 coroborate cu art. 312 alin. (1) C. pr. civ.,
Curtea va respinge plngerea ca nefondat.

76

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

II. SELECIA I CALIFICAREA CANDIDAILOR/


OFERTANILOR. EVALUAREA I STABILIREA
OFERTELOR CTIGTOARE. ANULAREA
PROCEDURII DE ATRIBUIRE

9. Susinerea capacitii tehnice i profesionale a ofer-


tantului instituia susintorului. Cerinele minime
de calicare. Dovedirea situaiei economice i nan-
ciare. Suspendarea de drept a desfurrii procedurii.
Nepronunarea Consiliului pe fondul contestaiei.
Consecine. Modicarea condiiilor de atribuire a con-
tractului. Consecine

art. 36 alin. (1) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006


art. 2 i art. 170, art. 185 alin. (1) lit. b),
art. 186 alin. (1) i (2), art. 277 alin. (1), art. 278 alin. (2) i
art. 285 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. Oferta este considerat inacceptabil, dac a fost depus de un ofertant


care nu ndeplinete cerinele minime de calicare.
2. a) Capacitatea economic i nanciar a ofertantului/candidatului poate
susinut, pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indi-
ferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i
persoana respectiv, iar n cazul n care ofertantul/candidatul i demon-
streaz situaia economic i nanciar, invocnd i susinerea acordat de
ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de
care beneciaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al per-
soanei respective, prin care aceasta conrm faptul c va pune la dispoziia
ofertantului/candidatului resursele nanciare invocate.
O ter persoan poate acorda susinerea unui operator economic doar n
msura n care, prin criteriile de calicare i selecie referitoare la capacita-
tea economic i nanciar, respectiv cea tehnic, stabilite de autoritatea
contractant, se solicit demonstrarea existenei anumitor resurse nan-
ciare sau tehnice. Avnd n vedere faptul c indicatorii nanciari, precum
i experiena similar reect o situaie de fapt existent la un anumit
moment dat, prevederile art. 186, respectiv art. 190 din ordonan nu sunt
aplicabile n situaia n care, prin documentaia de atribuire, autoritatea

77

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

contractant le solicit operatorilor economici demonstrarea ndeplinirii


unui anumit nivel al respectivelor cerine la momentul precizat.
b) Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca operatorul eco-
nomic care particip la procedura de atribuire a contractului de achiziie
public s fac dovada situaiei sale economice i nanciare, iar nende-
plinirea de ctre ofertant a condiiilor minime impuse prin documenta-
ia de atribuire nu poate suplinit prin ndeplinirea acestor condiii de
susintor.
c) Instituia susintorului este reglementat ca o garanie suplimentar
pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de ctre ofertantul
susinut, iar susintorul nu poate asimilat ofertantului.
d) Prin deniie, experiena reprezint acel ansamblu de cunotine ntr-un
domeniu de activitate achiziionate n procesul practicii ndelungate.
Experiena similar nu poate transferat n beneciu pentru viitor,
ind un element propriu al acestuia i care nu poate apreciat dect
pentru trecut. Suportul oferit de ctre o ter persoan prin care se asigur
sprijin din punct de vedere tehnic, nu poate complini lipsa de experien
a ofertantului n realizarea unor contracte cu obiect similar sistemului
solicitat de autoritatea contractant.
e) Experiena similar, ca i solvabilitatea patrimonial sunt caracteristici
proprii ale ofertanilor. Fiind apreciate exclusiv pentru trecut, acestea nu
pot transferate n beneciul ofertantului pentru viitor de ctre o ter
persoan.
3. Toi participanii la procedura de achiziie public i elaboreaz oferta
n raport de nite criterii unice, stabilite de autoritatea contractant i
comunicate ctre toate persoanele interesate, la data iniierii procedurii.
Posibilitatea de a modica condiiile de atribuire a contractului ar nsemna
o nclcare a principiilor nediscriminrii i tratamentului egal i prejudicie-
rea participanilor la procedura de achiziie public, astfel nct nu exist o
obligaie legal a autoritii contractante de a revizui pragul valoric impus
pentru experiena similar n funcie de valoarea ofertelor depuse.
4. Demonstrarea situaiei economice i nanciare se realizeaz, dup caz, prin
prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar bilanul
contabil sau extrasul de bilan, n cazul n care publicarea acestor bilanuri este
prevzut de legislaia rii n care este stabilit ofertantul/candidatul.
5. Depunerea contestaiei suspend de drept desfurarea procedurii,
ca urmare a anulrii raportului procedurii, iar autoritatea contractant
are obligaia legal de emitere a tuturor actelor impuse de derularea pro-
cedurii, cu respectarea art. 207 alin. (2) din Ordonan. Fiind vorba despre

78

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

efecte care se produc ope legis n ipoteza admiterii contestaiei, n mod


just, decizia C.N.S.C. nu se mai refer i la aceste aspecte.
6. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor va examina, din punct
de vedere al legalitii i temeiniciei, actul atacat i poate pronuna o deci-
zie prin care l anuleaz n tot sau n parte, oblig autoritatea contractant
s emit un act sau dispune orice alt msur necesar pentru remedie-
rea actelor ce afecteaz procedura de atribuire. n condiiile n care aceast
autoritate administrativ-jurisdicional nu a analizat cererea contestatoa-
rei n sensul declarrii drept ctigtoare a ofertei depus de asocierea din
care face parte i nu a analizat problema conformitii ofertelor, asupra
crora autoritatea contractant s-a pronunat, ci a procedat la analizarea
raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziie public, doar
din perspectiva vericrii ndeplinirii criteriilor de calicare de ctre ofer-
tani, nu i din perspectiva evalurii ofertelor sub aspectul conformitii,
actul atacat n procedura administrativ-jurisdicional a fost analizat doar
parial, din punctul de vedere al legalitii i temeiniciei sale, n raport de
cererea contestatoarei, aceasta echivalnd cu nepronunarea asupra fon-
dului contestaiei pe aspectul conformitii ofertelor, din perspectiva cere-
rii de declarare a ctigtorului licitaiei drept asocierea din care face parte
aceast contestatoare, impunndu-se trimiterea cauzei spre soluionare
la C.N.S.C. pe fond, ntruct a soluionat n mod greit cauza pe excepie.
(discuii)

(Dosar nr. 15/2/2008, C. Apel Bucureti, decizia civil nr. 1161 din 24
aprilie 2008, secia a VIII-a contencios administrativ i scal)

Delibernd asupra plngerii de fa, constat urmtoarele:


Prin adresa nr. 19862 din 21 decembrie 2007, Consiliul Naional de Solui-
onare a Contestaiilor (C.N.S.C.) a naintat Curii de Apel Bucureti, secia con-
tencios administrativ i scal, la data de 3 ianuarie 2008, plngerea depus de
R Bucureti mpotriva deciziei nr. 3734/2C2/43234380 din 6 decembrie 2007,
emis de aceast autoritate administrativ-jurisdicional.
Petenta R (autoritate contractant) a solicitat, n contradictoriu cu
intimatele SC U.S. SA n asociere cu SC E.E. SRL i SC S SRL n asociere cu SC R SA,
suspendarea procedurii de atribuire a contratului de achiziie public pn
la soluionarea denitiv pe fond a plngerii, anularea deciziei ca nelegal
i netemeinic, cu consecina meninerii raportului procedurii de atribuire
a contractului de achiziie public, avndu-se ca obiect Achiziie sistem
dispecer SCADA i a serviciilor asociate (punere n funciune, asisten tehnic

79

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

etc.), pentru R, destinat supravegherii i conducerii operative a sistemului de


termocare din Municipiul X, clasicare CPV 29861400-6.
n motivarea plngerii, petenta arat c dou oferte au fost respinse ca ind
inacceptabile, declarndu-se ctigtor al procedurii de atribuire ofertantul
Asociaia SC G.F. SA SC A.I. SRL SC A.D. SRL. Se nvedereaz c, prin decizia
contestat, C.N.S.C. a admis n parte contestaia formulat de SC U.S SA i
SC S SRL, dispunndu-se anularea raportului procedurii nr. 5354 din 8 noiembrie
2007, anularea comunicrilor nr. 33082 din 9 noiembrie 2007 i nr. 33081 din
9 noiembrie 2007 i a celorlalte acte subsecvente raportului de atribuire,
precum i reluarea procedurii de la etapa analizei ofertelor depuse de cei trei
ofertani calicai.
O prim critic se refer la faptul c, n mod eronat, C.N.S.C. a admis n
parte contestaia depus de Asocierea SC U.S SA SC E.E. SRL. Se reamintete
c obiectul acestei contestaii a fost modicarea hotrrii Com isiei de evaluare
a ofertelor n sensul declarrii ctigtoare a ofertei depuse de ctre contesta-
toare. n raport de soluia adoptat de C.N.S.C., contestaia se cuvenea a res-
pins, avnd un obiect care nu a fost admis de ctre C.N.S.C. n optica petentei,
din interpretarea pct. 3.6 din capitolul criterii de calicare a candidailor/ofer-
tanilor din documentaia de atribuire, rezult nendoielnic c experiena simi-
lar a ofertanilor trebuie s priveasc exclusiv contracte cu obiect similar celui
stabilit de autoritatea contractant, respectiv sistem SCADA similar cu natura
sistemului stabilit de R.
Obiectul contractelor prezentate ca reprezentnd experiena similar tre-
buie n mod obligatoriu s corespund ntocmai cerinei impuse prin documen-
taia de atribuire, respectiv s e vorba de un sistem dispecer de tip SCADA, cla-
sicat n ansamblul su prin cod CPV-29861400.
Petenta mai arat c decizia autoritii contractante de a preciza codul prin-
cipal CPV i, pe cale de consecin, de a aprecia experiena similar n raport cu
acesta, este justicat de faptul c sistemul SCADA ce urmeaz a realizat este
privit n ansamblu, ca un tot unitar, doar realizarea integral a acestuia cores-
punznd cerinelor R.
Petenta mai susine c o parte din contractele prezentate de SC U.S. SRL i
avnd ca obiect similar cu sistemul SCADA clasicarea CPV 29861400 au nsu-
mat o valoare total cu mult inferioar pragului stabilit prin documentaia de
atribuire. Celelalte contracte nu s-au ncadrat clasicrii CPV stabilite de auto-
ritatea contractant, obiectul acestora ind doar parial similar celui impus prin
documentaia de atribuire.
n plus, este invocat raportul I.S.P.E. SA referitor la valoarea estimat a
obiectului contractului.

80

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Pe acest aspect, se susine de ctre petent c aceast valoare a fost stabi-


lit prin documentaia de atribuire, anterior depunerii ofertelor de ctre partici-
pani. Nicio prevedere legal nu stabilete obligaia autoritii contractante de
a revizui pragul valoric impus pentru experiena similar n funcie de valoarea
ofertelor depuse.
De asemenea, au fost invocate prevederile pct. 3.6 al cap. B din a de date
a achiziiei. Petenta apreciaz c din formularea acestui paragraf rezult n mod
expres exigena impus de ctre autoritatea contractant n sensul deinerii de
ctre ofertani a unui numr de cel puin 20 de angajai, specialiti principali,
care s lucreze pentru candidai n domenii similare viitorului contract de
achiziie public, iar SC U.S. SA are un numr de 15 angajai specialiti principali.
Fa de obiectul contestaiei depuse de SC S. SRL-SC R. SA, petenta susine
c C.N.S.C. a omis, n mod eronat, s se pronune asupra ultimelor dou capete
de cerere ale contestaiei, aspect care atrage nulitatea deciziei pronunate.
Au fost reamintite dispoziiile art. 187 alin. (1) i (2) din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, ale Ordinului nr. 155/2006 emis de Preedintele ANRMAP
i ale pct. 3.6 din capitolul Criterii de calicare a candidailor/ofertanilor din
documentaia de atribuire, iar SC S. SRL nu a prezentat niciun document din
care s rezulte propria experien similar, iar SC R. SA a depus contracte cu un
obiect diferit de acela al viitorului contract de achiziie public.
Petenta mai arat c, prin deniie, experiena reprezint acel ansamblu
de cunotine ntr-un domeniu de activitate achiziionate n procesul practicii
ndelungate. Prin urmare, raportul oferit de ctre o ter persoan prin care se
asigur sprijin din punct de vedere tehnic, nu poate complini lipsa de experien
a ofertantului SC S SRL n realizarea unor contracte cu obiect similar sistemului
SCADA solicitat de petent.
Pe de alt parte, au fost invocate dispoziiile pct. B.4.4 din a de date
a achiziiei. n acest context, petenta arat c trebuie s se foloseasc n
calcularea acestui indicator ultimul bilan ncheiat, respectiv 31 decembrie
2006. Aceast valoare minim a solvabilitii patrimoniale, la nele anului
2006, nu a fost respectat de SC S. SRL.
n optica petentei, C.N.S.C. a apreciat, n mod eronat, c sprijinul acordat de
o ter persoan poate ameliora situaia nanciar a SC S. SRL.
Aadar, indicele de solvabilitate patrimonial se calculeaz n raport de
elementele nanciar contabile cuprinse n ultimul bilan contabil ncheiat
(raportare nanciar anual) i ilustreaz situaia economic nanciar la
momentul ncheierii exerciiului nanciar.
Prin urmare, n optica petentei, susinerea nanciar acordat de ctre
societatea S A.G. Austria nu poate opera pentru trecut. Pe de alt parte, rata

81

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

indicelui de solvabilitate patrimonial la nele anului 2006 pentru S. A.G.


Austria este inferioar limitei de 30%, avnd o valoare de 27,23%.
n plus, petenta R precizeaz c nici experiena similar i nici solvabilitatea
patrimonial nu fac parte din categoria de resurse tehnice sau nanciare care
pot transferate de ctre o ter persoan n beneciul ofertantului. Sub acest
aspect, este invocat adresa nr. 8282/MG din 11 decembrie 2007, emis de
ANRMAP.
Sub aspectul captului de cerere privitor la suspendarea procedurii de
atribuire a contractului de achiziie public, sunt invocate prevederile art. 284
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, art. 14 i art. 15 din Legea nr. 554/2004.
Se consider c este vorba de un caz bine justicat, ntruct decizia C.N.S.C.
este contestat din punct de vedere al legalitii i temeiniciei sale, iar prin
suspendarea solicitat se tinde la prevenirea unei pagube iminente care s-ar
putea produce att n patrimoniul petentei, dar i n cel al celorlali participani
la procedura de atribuire a contractului de achiziie public.
Prin ntmpinare, intimata SC U.S. SA a solicitat respingerea plngerii,
ca nentemeiat.
n esen, intimata mai sus indicat arat c, ind n cadrul unei proceduri
speciale, obiectul cererii depuse de SC U.S. SA la C.N.S.C. l constituie
contestaia mpotriva actului administrativ emis n cadrul procedurii
de atribuire, iar obligaia C.N.S.C. const n vericarea legalitii actului
administrativ atacat. Prin urmare, C.N.S.C. avea obligaia de a se pronuna
asupra legalitii procedurilor i operaiunilor desfurate de autoritatea
contractant n atribuirea contractului de achiziie public, n temeiul art. 266
alin. (1) lit. a) i b) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, coroborat cu art. 278
alin. (2) i (3) din acelai act normativ.
Referitor la lipsa experienei similare, aceeai intimat arat c niciunde n
legislaia referitoare la achiziiile publice nu se face referire, aa cum solicit
autoritatea contractant n a de date a achiziiei la capitolul criterii de
calicare a candidailor/ofertanilor, pct. 3.3 lit. a), la obligativitatea depunerii
n copie a altor contracte similare. Sunt invocate prevederile art. 188 alin. (1)
i (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006. Aceeai intimat precizeaz
c reclamanta confund noiunea de valoare a viitorului contract cu cea de
valoare estimat a contractului i nu ine seama c textele legale n materie
reglementeaz distinct aceste noiuni. Estimarea valorii contractului are rolul
de a determina tipul procedurii de achiziie public ce urmeaz a utilizat i
nicidecum valoarea contractelor despre care trebuie s se prezinte informaii.
Este invocat Ordinul nr. 155/2006 al ANRMAP.
Aceeai parte arm c niciunde, n normele legale avnd ca obiect
domeniul achiziiilor publice, nu se arat c ofertanii trebuie s fac dovada

82

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

experienei similare cu contracte care au ca obiect exclusiv similar cu obiectul


stabilit de ctre autoritatea contractant sau c orice dovad a experienei cu
contracte parial- similare va respins, orice armaie a reclamantei n acest
sens ind o adugare la lege.
n plus, se arat c informaiile din a de date a achiziiei referitoare la lista
specialitilor sunt confuze.
Prin ntmpinare, intimata SC S SRL a solicitat respingerea plngerii.
Se susine lipsa de interes a R n invocarea nepronunrii C.N.S.C. asupra
ultimelor 2 puncte ale contestaiei Asocierii SC S. SRL SC R. SA, datorit unei
lipse a vtmrii suferite de petent. n realitate ns, decizia C.N.S.C. a rspuns
tuturor solicitrilor Asocierii. Sunt invocate dispoziiile art. 277 alin. (1) din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006. Pe de alt parte, R avea obligaia legal
de emitere a tuturor actelor impuse de derularea procedurii, cu respectarea
condiiilor legale n vigoare solicitate pentru existena lor valabil.
n concepia acestei intimate, susinerile R, viznd irelevana n spe a
susinerii nanciare a S. A.G. Austria, sunt greite. Astfel, se arat c prevederile
art. 186 alin. (3) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 sunt clare, n sensul c
situaia economic i nanciar se demonstreaz prin luarea n considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului i ale terului susintor.
De asemenea, se apreciaz c asocierea a fcut dovada condiiilor prevzute
de lege n privina terului. Astfel, a fost prezentat angajamentul ferm al SC S. A.G.
Austria prin care aceasta conrm faptul c va pune la dispoziia asocierii
resursele nanciare necesare; a fost fcut dovada probitii S. A.G. Austria,
n sensul c aceasta nu se ncadreaz n dispoziiile art. 180 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006.
n optica aceleiai asocieri intimate, n mod eronat, R a raportat indicele
de solvabilitate al SC S. A.G. Austria la prevederile documentaiei de atribuire
n contextul unor diferene ntre reglementarea din Romnia i Austria. Astfel,
exerciiul nanciar anual n Austria se ncheie la nalul lunii septembrie, i nu la
nalul lunii decembrie.
n concepia aceleiai intimate, termenul utilizat n cuprinsul Legii
nr. 82/1991 pentru desemnarea situaiei nanciare anuale este cel de rapor-
tare nanciar anual. Fa de prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, se apreciaz c acest act normativ nu prevede obli-
gativitatea bilanului contabil aferent ultimului an ncheiat, ci, n mod generic,
folosete noiunea de bilan contabil. Au mai fost invocate prevederile cap. I
lit. A, art. 2 din Ordinul MEF nr. 498/2007, lit. b) pct. 1.5 din documentaia de
atribuire.

83

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n ceea ce privete ndeplinirea cerinelor viznd experiena similar de


ctre aceeai asociere, sunt invocate dispoziiile art. 190 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006 i cap. 3, paragraful intitulat Cerine privind capacitatea
tehnic i/sau profesional din ghid. Fa de mprejurarea c experiena
reprezint o component a capacitii tehnice i profesionale, se impune luarea
n considerare de ctre autoritatea contractant a susinerii terului, n spe,
S. A.G. Austria.
Aceeai intimat arat c sistemul SCADA prezentat de ea asigura exact
funcionalitatea cerut de un sistem SCADA, prin achiziia i comunicarea
datelor furnizate de echipamentele din teren, precum i aarea acestora
ctre un sistem central de monitorizare i dispecerizare. n concepia
aceleiai intimate, experiena similar (incluznd recomandarea clientului
privind sistemul SCADA implementat) recomand S. A.G. Austria ca ind o
rm consacrat n sisteme SCADA. Mai mult, angajamentul ferm conrm
suplimentar prin scrisoarea de garanie a S. A.G. Austria, susinerea tehnic i
profesional pentru S, inclusiv pentru realizarea contractului.
Prin ncheierea din 6 martie 2008, Curtea a dispus suspendarea procedurii
de atribuire a contractului de achiziie public pn la soluionarea plngerii.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea constat urmtoarele:
Prin decizia nr. 3734/2C2/4323, 4380 din 6 decembrie 2007, C.N.S.C. a
admis n parte contestaia formulat de SC U.S. SA n contradictoriu cu R,
a admis contestaia formulat de SC S SRL, a dispus anularea raportului
procedurii nr. 5354 din 8 noiembrie 2007, anularea comunicrilor nr. 33082
din 9 noiembrie 2007 i nr. 33081 din 9 noiembrie 2007 i a celorlalte acte
subsecvente raportului de atribuire menionat i a dispus reluarea procedurii
de la etapa analizei ofertelor depuse de cei trei ofertani calicai. Cu privire
la contestaia depus de Asocierea SC U.S SA SC E.E. SRL, C.N.S.C. a precizat
c acel contract, ce urmeaz a atribuit, cuprinde lucrri complexe de diferite
tipuri ce nu pot ncadrate la acelai cod CPV. Solicitarea de experien similar
trebuie s ia n considerare acest element, pentru ca autoritatea contractant
s nu e pus n situaia de a adjudeca procedura n favoarea unui ofertant care
nu are experiena necesar pentru ntreaga lucrare. C.N.S.C. a artat c, n cazul
acestei contestatoare, au fost prezentate dou lucrri similare n valoare de
mai mult de jumtate din valoarea solicitat, iar neluarea n considerare a celei
de-a treia pe motiv c nu se ncadreaz n codul CPV declarat de autoritatea
contractant n documentaia de atribuire, dei se refer la lucrri care se
regsesc n cadrul contractului ce urmeaz a atribuit, constituie o interpretare
eronat a prevederilor legale n vigoare.
n optica C.N.S.C., decizia aceleiai autoriti administrativ-jurisdicionale
nr. 1836/2C2/2841 din 23 august 2007 trebuie interpretat n sensul c, n cazul

84

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

contractelor de lucrri, autoritatea contractant poate utiliza, n descrierea


tipurilor de lucrri, codul CPV principal, fr a le preciza pe toate, dar n niciun
caz nu trebuie interpretat n sensul n care experiena similar solicitat se va
referi exclusiv la tipul de activitate cu procentul cel mai mare (n spe 45%),
iar experiena n activitile care cumulat reprezint 55% din viitorul contract s
nu e luat n considerare.
C.N.S.C. a mai artat c n Ordinul nr. 155/2006 al ANRMAP, singura refe-
rin legal n materie, referitoare la utilizarea cerinei privind experiena
similar, este indicat ca nivel maxim rezonabil de solicitare un contract n
valoare de 30% sau trei contracte n valoare cumulat de 50% din valoarea
viitorului contract i nu din valoarea estimat. Or, n cazul de fa, s-a preci-
zat c avem de-a face cu o valoare estimat de 30 milioane euro, dar ofer-
tele nanciare propuse de participani sunt n intervalul 6-10 milioane euro.
Prin urmare, autoritatea contractant avea obligaia s-i revizuiasc valo-
rile solicitate n corelaie cu cifrele reale, conform prevederile Ordinului
nr. 155/2006 al A.N.R.P.M.A.P.
Pe de alt parte, C.N.S.C. susine c textul existent n documentaia de
atribuire a de date a achiziiei par. 3.6, nu prezint claritate, numrul de
specialiti principali regsindu-se ntr-un paragraf care, n rest, se refer la restul
personalului ce urmeaz a folosi t de ofertant, iar restul de referiri la acetia se
regsete n paragraful urmtor.
n concepia C.N.S.C., exprimarea utilizat de autoritatea contractant,
n adresa nr. 29026 din 3 octombrie 2007, de solicitare de claricri la pct. 2,
lista specialitilor principali, conform cerinei documentaiei de atribuire,
este neclar i ambigu, nepermind contestatorului s neleag, cu
exactitate, solicitarea autoritii contractante.
Aadar, se concluzioneaz de ctre C.N.S.C. c decizia R de respingere ca
inacceptabil a ofertei depuse de Asocierea SC U.S. SA SC E.E. SRL, n baza
prevederile art. 36 alin. (1) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, nu
este ntemeiat.
Referitor la contestaia depus de Asocierea SC S SRL - SC R SA, C.N.S.C.
a opinat n sensul c autoritatea contractant a interpretat greit prevederile
art. 186 i ale art. 190 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006. S-a reinut,
din documentaia prezentat la dosar, c a rezultat, n mod clar, susinerea
acordat de S.A.O. pentru ndeplinirea cerinelor referitoare la capacitatea
economic i nanciar, respectiv la capacitatea tehnic i profesional a
acestei asocieri.
n optica C.N.S.C., interpretarea dat de R n punctul de vedere adresat
Consiliului, conform creia numai anumite cerine incluse n categoriile de mai
sus ar putea susinute de o ter persoan n conformitate cu prevederile

85

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

art. 186 i ale art. 190 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, iar altele nu, este
nu numai eronat, dar chiar ilogic, prin susinerea c reprezentana dintr-o
anume ar a unei companii multinaionale nu poate benecia de experiena
companiei mam.
C.N.S.C. a concluzionat c, prin susinerea acordat n scris de S A.O., n baza
art. 186 i ale art. 190 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, asocierea SC S SRL
- SC R SA a ndeplinit cerinele de calicare i selecie impuse ofertanilor n
cadrul procedurii de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie
public aat n discuie.
Curtea constat c, prin adresa nr. 33081 din 9 noiembrie 2007, R,
n calitate de autoritate contractant, a comunicat intimatei Asociaia SC S
SRL - SC R SA faptul c oferta sa a fost respins, ind declarat inacceptabil, n
baza prevederile art. 36 alin. (1) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006.
S-a apreciat c nu sunt ndeplinite cerina minim referitoare la experiena
similar i cerina minim referitoare la indicatorul nanciar solvabilitatea
patrimonial, a crui valoare minim acceptat este mai mare de 30%.
Potrivit art. 36 alin. (1) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, oferta
este considerat inacceptabil, dac a fost depus de un ofertant care nu
ndeplinete cerinele minime de calicare.
n primul rnd, conform pct. B 4.4 din a de date a achiziiei, ofertantul
trebuie s prezinte documente relevante pentru conrmarea ndeplinirii unor
cerine minime de calicare, printre care se menioneaz bilanul contabil
aferent ultimului an ncheiat i valoarea minim acceptat pentru indicatorul
nanciar solvabilitatea patrimonial s e mai mare de 30%, n contextul n
care calculul acestui indicator nanciar urma s se fac pe baza datelor nscrise
n ultimul bilan ncheiat (aceste ultime precizri ind prezente n acelai
document relevant pentru achiziia public).
De precizat faptul c aceste cerine sunt cuprinse n cadrul cap. 4 intitulat
situaia economic i nanciar.
n raport de cele expuse anterior, rezult c era relevant bilanul contabil
aferent ultimului an ncheiat, respectiv cel de la data de 31 decembrie 2006.
Prin urmare, n mod corect, Comisia de evaluare nu a luat n considerare
bilanul contabil al S SRL ncheiat la 30 iunie 2007.
Pe de alt parte, conform raportului de expertiz contabil, solvabilitatea
patrimonial la 31 decembrie 2006 a SC S SRL este de 21,57%.
Potrivit art. 186 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, capacitatea
economic i nanciar a ofertantului/candidatului poate susinut, pentru
ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor
juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv.

86

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Alin. (2) al aceluiai articol arat c, n cazul n care ofertantul/candidatul i


demonstreaz situaia economic i nanciar invocnd i susinerea acordat,
n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci
acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneciaz, de regul, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta
conrm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele
nanciare invocate.
Dispoziii similare se regsesc i n art. 190 alin. (1) i (2) din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, n ceea ce privete susinerea capacitii tehnice i
profesionale a ofertantului.
n spea de fa se apreciaz c nu pot incidente dispoziiile art. 186 din
acelai act normativ n ceea ce privete pe SC S. SRL.
Aa cum a precizat A.N.R.M.A.P., prin adresa nr. 8282/MG din 11 decembrie
2007, o ter persoan poate acorda susinerea unui operator economic doar n
msura n care, prin criteriile de calicare i selecie referitoare la capacitatea
economic i nanciar, respectiv cea tehnic, stabilite de autoritatea
contractant, se solicit demonstrarea existenei anumitor resurse nanciare
sau tehnice. ANRMAP a mai artat c, avnd n vedere faptul c indicatorii
nanciari, precum i experiena similar reect o situaie de fapt existent la
un anumit moment dat, prevederile art. 186, respectiv art. 190 din ordonan
nu sunt aplicabile n situaia n care, prin documentaia de atribuire, autoritatea
contractant le solicit operatorilor economici demonstrarea ndeplinirii unui
anumit nivel al respectivelor cerine la momentul precizat.
Aceasta este i situaia n spea de fa.
Indicatorul solvabilitate patrimonial a fost solicitat pentru demonstrarea
situaiei economice i nanciare a ofertantului la un moment dat, nu a capa-
citii economice i nanciare, pentru ndeplinirea unui contract, de care amin-
tete art. 186 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, care nu poate
aplicabil SC S. SRL.
Prin urmare, C.N.S.C. a apreciat, n mod eronat, c sprijinul acordat de o
ter persoan poate ameliora situaia nanciar a SC S. SRL, care se apreciaz
pe baza datelor contabile de la 31 decembrie 2006.
O asemenea interpretare a dispoziiile art. 186 i art. 190 din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006 fcut de Curte, n concordan cu cea a ANRMAP,
rezult i din cuprinsul art. 184 alin. (1) din acelai act normativ, potrivit cu care
autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca operatorul economic care
particip la procedura de atribuire a contractului de achiziie public s fac
dovada situaiei sale economice i nanciare.

87

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Nendeplinirea de ctre ofertant a condiiilor minime impuse prin docu-


mentaia de atribuire nu poate suplinit prin ndeplinirea acestor condiii de
susintor.
Instituia susintorului este reglementat ca o garanie suplimentar
pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de ctre ofertantul susinut,
iar susintorul nu poate asimilat ofertantului.
Mai trebuie s amintim prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, care precizeaz c demonstrarea situaiei economice
i nanciare se realizeaz, dup caz, prin prezentarea unuia sau mai multor
documente relevante, cum ar bilanul contabil sau extrasul de bilan, n cazul
n care publicarea acestor bilanuri este prevzut de legislaia rii n care este
stabilit ofertantul/candidatul. Or, n spe, ofertantul asocierea S. SRL-R. SA
este alctuit din persoane juridice romne, deci se aplic legislaia romn n
aceast privin.
Pe de alt parte, pct. 3.6 din cap. B Criterii de calicare a candidailor/ofer-
tanilor din a de date a achiziiei arat c cerina minim este considerat
ca ind ndeplinit dac candidatul/ofertantul prezint cel puin un contract
cu obiect similar (sistem SCADA similar cu natura sistemului stabilit de R) a
crui valoare este mai mare sau egal cu 9.000.000 euro/30.043.200 RON;
n scopul evitrii restricionrii participrii operatorilor economici interesai s-a
decis ca respectivul plafon s poat ndeplinit prin cumularea valorii a maxim
3 contracte care au avut obiect similar.
n ceea ce privete experiena similar, s-a reinut de ctre autoritatea
contractant c SC S SRL nu ndeplinete aceast cerin. Ofertantul a
prezentat un contract al S A.O (Austria), de al crui angajament beneciaz,
privind susinerea nanciar, tehnic i profesional. Petenta R. a artat n
cadrul procesului-verbal de evaluare nr. 5209 din 31 octombrie 2007, c acest
contract nu are relevan, ntruct nu reprezint experiena similar a SC S. SRL.
De asemenea, s-a reinut c asociatul SC R. SA prezint contracte de execuie
de lucrri, i nu de livrri de produse, n conformitate cu cerina documentaiei
de atribuire.
Curtea constat c angajamentul de susinere tehnic, profesional i
nanciar din partea unei tere persoane nu poate avea vreo relevan pentru
dovedirea experienei similare.
Prin deniie, experiena reprezint acel ansamblu de cunotine ntr-un
domeniu de activitate achiziionate n procesul practicii ndelungate.
n spea de fa, experiena similar nu poate transferat n beneciul
ofertantului SC S. SRL pentru viitor, ind un element propriu al acestuia i care
nu poate apreciat dect pentru trecut.

88

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

ntr-adevr, suportul oferit de ctre o ter persoan prin care se asigur


sprijin din punct de vedere tehnic, nu poate complini lipsa de experien a
ofertantului SC S. SRL n realizarea unor contracte cu obiect similar sistemului
SCADA solicitat de petent.
Instana de control al legalitii actului administrativ jurisdicional apreciaz
c nu sunt aplicabile prevederile art. 190 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
n privina dovezii cerinei experienei similare, pentru aceleai considerente
expuse anterior, cu ocazia analizrii incidenei art. 186 din acelai act normativ.
Experiena similar, ca i solvabilitatea patrimonial sunt caracteristici
proprii ale ofertanilor. Fiind apreciate exclusiv pentru trecut, acestea nu pot
transferate n beneciul ofertantului pentru viitor de ctre o ter persoan.
n raport de cele expuse anterior, rezult c este nelegal decizia C.N.S.C.
prin care se statueaz c asocierea SC S. SRL SC R. SA ndeplinete cerinele
de calicare i selecie impuse ofertanilor n cadrul procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public.
n plus, Curtea nu poate primi critica petentei, n sensul c C.N.S.C. a omis n
mod eronat s se pronune asupra ultimelor dou capete de cerere ale contes-
taiei formulate de SC S. SRL.
ntr-adevr, pct. 3 i 4 ale contestaiei depuse de acest ofertant la C.N.S.C.
vizeaz: constatarea suspendrii de drept a procedurii de achiziie public pn
la soluionarea contestaiei; realizarea comunicrilor privind rezultatul aplicrii
procedurii cu respectarea prevederile art. 207 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
Astfel, depunerea contestaiei suspend de drept desfurarea procedurii, n
temeiul ar. 277 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
n plus, ca urmare a anulrii raportului procedurii, petenta R avea obligaia
legal de emitere a tuturor actelor impuse de derularea procedurii, cu respecta-
rea art. 207 alin. (2) din acelai act normativ.
n consecin, ind vorba despre efecte care se produceau ope legis n
ipoteza admiterii contestaiei, n mod just decizia C.N.S.C. nu se refer i la
aceste aspecte.
De menionat c i intimata contestatoare SC S. SRL i-a nsuit acest punct
de vedere n cadrul concluziilor scrise.
n raport de cele expuse mai sus, Curtea constat c se impune, n temeiul
art. 283 alin. (6), art. 285 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 raportat la
art. 3041 C. pr. civ. i art. 312 C. pr. civ., admiterea plngerii, modicarea deciziei
C.N.S.C. contestate n sensul respingerii contestaiei formulate de SC S. SRL, ca
nefondat.

89

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Ct privete modul de soluionare a contestaiei depuse de SC U.S. SA


Bucureti, Curtea constat urmtoarele:
Contestaia depus de aceast societate a vizat iniial modicarea hotrrii
Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul R, n sensul declarrii ctigtoare
a ofertei depuse de ctre Asocierea SC U.S. SA SC E. E. SRL. Ulterior, s-a mai
fcut o completare a contestaiei n care s-a precizat c obiectul contestaiei
const n anularea hotrrii Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul R
i obligarea acesteia la emiterea unei hotrri prin care s e declarat
ctigtoare oferta depus de ctre Asocierea SC U.S SA SC E.E. SRL.
Din modul de redactare a primei critici formulate de petent cu privire la
soluia dat acestei contestaii, rezult c C.N.S.C. nu s-a pronunat asupra
cererii privind declararea drept ctigtoare a ofertei depus de asocierea n
discuie.
Din raportul procedurii nr. 5354 din 8 noiembrie 2007, rezult c oferta
Asociaiei SC U.S SA SC E.E. SRL a fost evaluat i sub aspectul conformitii
sale, ind considerat neconform.
De asemenea, din cuprinsul proceselor verbale de evaluare nr. 4536 din
1 octombrie 2007, 4592 din 3 octombrie 2007 i nr. 5209 din 31 octombrie
2007 rezult c s-a procedat din partea Comisiei de evaluare, att la vericarea
ndeplinirii criteriilor de calicare, ct i, n paralel, la vericarea propunerilor
tehnice prezentate de ofertani, din punctul de vedere al modului n care
acestea corespund cerinelor minime din caietul de sarcini, ct i la vericarea
propunerilor nanciare prezentate de ofertani, din punctul de vedere al
ncadrrii n fondurile care pot disponibilizate pentru ndeplinirea contractului
de achiziie public, precum i din punctul de vedere al ncadrrii acestora n
situaia prevzut la art. 202 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
S-a respectat astfel cerina impus de art. 34 alin. (2)-(4) din Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006.
Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) din acelai act normativ, oferta este considerat
neconform cnd nu satisface cerinele caietului de sarcini.
n spe, conform raportului procedurii nr. 5354 din 8 noiembrie 2007,
oferta Asociaiei SC U.S SA SC E.E. SRL a fost declarat att inacceptabil,
ct i neconform, ctigtor ind ofertantul Asociaia SC G.F. SA SC A. I SRL
SC A.D SRL.
Din adresa aat la dosar, rezult c oferta asociaiei SC U.S SA SC E.E.
SRL a fost declarat inacceptabil, n baza art. 36 alin. (1) lit. b) din Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006. S-a considerat de ctre autoritatea contractant
c nu sunt ndeplinite cerinele minime referitoare la experiena similar i la

90

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

asigurarea cu personal de specialitate cel puin 20 de angajai care s lucreze


pentru ofertant n domenii similare (specialiti principali).
Din datele prezentate mai sus i din coninutul deciziei C.N.S.C. atacate,
rezult c aceast autoritate administrativ-jurisdicional nu a analizat cererea
contestatoarei SC U.S SA Bucureti, n sensul declarrii drept ctigtoare a
ofertei depus de asocierea din care face parte.
Cu alte cuvinte, nu a analizat problema conformitii ofertelor, asupra
crora autoritatea contractant s-a pronunat.
Potrivit art. 278 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor va examina, din punct de vedere al
legalitii i temeiniciei, actul atacat i poate pronuna o decizie prin care l
anuleaz n parte sau n tot, oblig autoritatea contractant s emit un act
sau dispune orice alt msur necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz
procedura de atribuire.
n spe, C.N.S.C. a procedat doar la analizarea raportului procedurii de atri-
buire a contractului de achiziie public, doar din perspectiva vericrii nde-
plinirii criteriilor de calicare de ctre ofertani, nu i din perspectiva evalurii
ofertelor sub aspectul conformitii.
Prin urmare, actul atacat n procedura administrativ-jurisdicional a fost
analizat doar parial, din punctul de vedere al legalitii i temeiniciei sale, n
raport de cererea contestatoarei SC U.S. SA Bucureti.
Cu alte cuvinte, C.N.S.C. nu s-a pronunat asupra fondului contesta-
iei SC U.S. SA pe aspectul conformitii ofertelor, din perspectiva cererii de
declarare a ctigtorului licitaiei drept asocierea din care face parte aceast
contestatoare.
Fa de prevederile art. 283 alin. (6) C. pr. civ. raportat la art. 3041 i art. 312
alin. (5) C. pr. civ., Curtea va trimite cauza privind soluionarea contestaiei
SC U.S. SA Bucureti la C.N.S.C. spre rejudecare. De precizat c art. 285 alin.
(2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 permite trimiterea cauzei spre
soluionare la C.N.S.C. pe fond, atunci cnd Consiliul a soluionat n mod greit
cauza pe excepie.
De precizat faptul c Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a
reinut, n mod corect. c textul existent n a de date a achiziiei par. 3.6
nu prezint claritate: ntr-adevr, numrul de specialiti principali se regsete
ntr-un paragraf, care, n rest, se refer la restul personalului ce urmeaz a
folosi t de ofertant, iar restul de referiri cu privire la specialitii principali se
regsete n paragraful urmtor. Prin urmare, se apreciaz c cerina se refer
la cel puin 20 de angajai, care s lucreze pentru candidat n domenii similare

91

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

cu prezentul contract, dup cum a precizat autoritatea contractant n a de


date a achiziiei.
n spe, s-a depus de SC U.S. SA o list de 55 de angajai care lucreaz n
domenii similare i o list cu 15 specialiti principali, cu anexele solicitate.
Aadar, contestatoarea a ndeplinit cerina minim referitoare la asigurarea
cu personal de specialitate.
De asemenea, Curtea i nsuete punctele de vedere exprimate de C.N.S.C.,
referitoare la experiena similar.
ntr-adevr, contractul ce urmeaz a atribuit cuprinde lucrri complexe de
diferite tipuri ce nu pot ncadrate n acelai cod CPV. Solicitarea de experien
similar trebuie s ia n considerare acest aspect, pentru ca autoritatea
contractant s nu e pus n situaia de a adjudeca procedura n favoarea unui
ofertant care nu are experiena necesar pentru ntreaga lucrare.
n spe, asocierea SC U.S.S.A.-SC E.E. SRL a prezentat dou lucrri similare
n valoare de mai mult de jumtate din valoarea solicitat, aa cum a reinut i
autoritatea contractant n punctul de vedere comunicat C.N.S.C. referitor la
contestaia SC U.S. SA: contracte n valoare de 3.798.184 euro i 1.081.875 euro
(total 4.880.059 euro).
Or, trebuie avut n vedere i contractul ncheiat ntre SC U.S. SA i CNE
Prod C n valoare de 6.095.966 euro, care se refer la lucrri care se regsesc n
cadrul contractului ce urmeaz a atribuit.
Mai trebuie precizat faptul c se achieseaz de Curte la interpretarea
dat de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, deciziei sale cu
nr. 1836/2C2/2841 din 23 august 2007.
ns, instana constat c nu poate de acord cu susinerile C.N.S.C.,
n sensul c autoritatea contractant avea obligaia s-i revizuiasc valorile
solicitate, n corelaie cu cifrele sale.
Aa cum s-a relevat mai sus, valoarea de 9 milioane euro a fost stabilit prin
documentaia de atribuire.
n raport de art. 170 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, rezult c toi
participanii la procedura de achiziie public i elaboreaz oferta n raport de
nite criterii unice, stabilite de autoritatea contractant i comunicate ctre
toate persoanele interesate, la data iniierii procedurii.
Posibilitatea de a modica condiiile de atribuire a contractului ar nsemna o
nclcare a principiilor nediscriminrii i tratamentului egal consacrate conform
dispoziiile art. 2 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i prejudicierea
participanilor la procedura de achiziie public. Astfel c nu exist o obligaie

92

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

legal a autoritii contractante de a revizui pragul valoric impus pentru


experiena similar n funcie de valoarea ofertelor depuse.
n raport de cele expuse anterior, decizia R. de respingere ca inacceptabil a
ofertei depuse de Asocierea SC U.S SA - SC E.E. SRL nu este ntemeiat.
Pentru considerentele anterior relevate, Curtea va admite plngerea, va
modica decizia C.N.S.C. contestat, n sensul c va respinge contestaia for-
mulat de SC S. SRL ca nefondat i va trimite cauza privind soluionarea con-
testaiei SC U.S. SA Bucureti la Consiliul Naional de Soluionare a Contestai-
ilor spre rejudecare.

10. Respectarea specicaiilor tehnice ca cerine minime


impuse de ctre autoritatea contractant n analiza
ofertelor. Principiul tratamentului egal. Denirea
specicaiilor tehnice din caietul de sarcini prin
precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale-
ofert inacceptabil. Depirea valorii estimate

art. 33 alin. (2), art. 35, art. 35 alin. (6) lit. b),
art. 272 alin. (1) i (5) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
art. 36 pct. 1 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006

1. Autoritatea contractant poate s stabileasc specicaiile tehnice


prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate,
care trebuie s e sucient de precis descrise nct s permit ofertanilor
s determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii
contractante s atribuie contractul respectiv, iar aceste specicaii
tehnice, ca cerine minime impuse, trebuie s e respectate de autoritatea
contractant n analizarea ofertelor depuse i declararea ofertei recurentei
ca admisibil i ctigtoare i, fr a aduce atingere reglementrilor
tehnice naionale obligatorii, n msura n care acestea sunt compatibile
cu dreptul comunitar, autoritatea contractant are obligaia de a deni
specicaiile tehnice.
2. Autoritatea contractant are dreptul s treac n documentaie ca
cerine minime caracteristicile tehnice pentru un produs care s se
ncadreze nevoilor sale, accesul liber i egal ind garantat tocmai n
condiiile n care se respect dispoziiile legale, iar principiul tratamentului
egal care st la baza atribuirii contractului de achiziie public nu este
nclcat dac, raportat la cerinele minime din caietul de sarcini, care

93

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

reect tocmai caracteristicile ce trebuie respectate de produsul ofertat n


cadrul procedurii, oferta este conform.
3. n cazul n care autoritatea contractant denete specicaiile tehnice
din caietul de sarcini prin precizarea performanelor i/sau cerinelor
funcionale solicitate, atunci nicio ofert nu poate respins dac ofertantul
demonstreaz prin orice mijloc adecvat c produsele, serviciile sau lucrrile
oferite asigur ndeplinirea performanelor sau cerinelor funcionale
solicitate, deoarece sunt conforme cu: un standard naional care adopt un
standard European; o omologare tehnic european; o specicaie tehnic
comun utilizat n Comunitatea European; un standard internaional;
alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare
europene.
Lipsa unor referine la standarde din caietul de sarcini nu nseamn
interpretarea aleatorie a caracteristicilor tehnice impuse ca cerine
minime, ofertantul trebuind s demonstreze, prin orice mijloc adecvat,
c produsele asigur ndeplinirea performanelor i cerinelor funcionale,
deoarece sunt conforme cu una din aceste condiii.
ncadrarea ntr-o categorie sau alta a produsului ofertat se face n raport
de un Standard tehnic de ctre un organism acreditat.
4. Preul inclus n propunerea nanciar nu trebuie s depeasc valoarea
fondurilor, care pot disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de
achiziie public respectiv, iar dac ofertele depesc suma alocat i nu
se ncadreaz n prevederea bugetar conform programului de achiziie
public aprobat, fr s poat disponibilizate sume suplimentare valorii
estimate, de ctre conductorul autoritii contractante, ofertele pot
declarate inacceptabile.

(Dosar nr. 2662/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 2778 din 8 decembrie 2008)

Prin plngerea nregistrat sub nr. 2662/2/2008, petenta SC R.M. SRL a


solicitat, n contradictoriu cu intimaii Agenia de Pli i Intervenie pentru
Agricultur i SC M.M. SRL, casarea Deciziei nr. 1410/214 C4/4082, din 16 aprilie
2008, pronunat de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin
care a fost admis contestaia formulat de SC M.M. SRL i s-a anulat raportul
procedurii nr. 41313 din 22 octombrie 2007 i comunicrile rezultatului
procedurii nr. 41375, 41376, 41377 i 41378 din 23 octombrie 2007 ca acte
subsecvente i meninerea actelor emise de autoritatea contractant n cadrul
procedurii.
Ca motive de nelegalitate, petenta a artat c:

94

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

1. Prin decizia dat, C.N.S.C. a nclcat principiul autonomiei de voin al


autoritii contractante.
Aa cum rezult din cuprinsul deciziei, completul jurisdicional a obligat
autoritatea contractant s reevalueze ofertele n raport de prevederile stan-
dardului naional RNTR 2.
Aceast dispoziie ncalc principiul autonomiei de voin al autoritii
contractante n stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de achiziie
public.
Este recunoscut de lege faptul c autoritatea contractant are dreptul de
a-i stabili singur cerinele tehnice i economice ale achiziiilor publice pe care
le face, inclusiv specicaiile tehnice.
Aceste specicaii tehnice trebuie s asigure ndeplinirea performanelor
sau cerinelor funcionale solicitate de autoritatea contractant, necesar n
desfurarea activitii autoritii contractante.
n acest sens, petenta roag s se observe faptul c, n cursul judecrii
contestaiei ofertantului M.M. SRL., completul jurisdicional a analizat i a
hotrt asupra mprejurrii c autoritatea contractant nu a evaluat ofertele n
raport de Regulamentul RNTR nr. 2 aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrrilor
Publice, Transporturilor i Locuinei nr. 210/2003 (RNTR- 2).
Aceast norm legal nu a fost menionat n cuprinsul documentaiei de
atribuire, referirea la RNTR 2 ind fcut prima oar n decursul procedurii de
atribuire n cadrul contestaiei formulat de M.M. SRL i soluionat prin decizia
atacat.
Consider c Decizia C.N.S.C. ncalc astfel principiul legalitii, substi-
tuindu-se voinei autoritii contractante n elaborarea ofertei i n stabilirea
obiectului achiziiei publice.
Astfel, C.N.S.C. nu a examinat contestaia ofertantului M.M. SRL n raport
de documentaia de atribuire i de cea a desfurrii procedurii, ci a examinat
contestaia n raport de nite Norme Tehnice ce nu au fcut parte din
documentaia de atribuire, nclcndu-se principiul tratamentului egal care st
la baza atribuirii contractului de achiziie public.
Aa cum rezult din nscrisurile depuse la dosar, n cadrul Documentaiei de
Atribuire nu se face nicio referire la normele tehnice RNTR 2.
Documentaia de atribuire elaborat de autoritatea contractant ndepli-
nete cerinele prevzute de Seciunea nr. 3 Reguli de elaborare a documenta-
iei de atribuire.
Conform art. 33 alin. (2) Documentaia de atribuire trebuie s cuprind,
fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin:

95

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu pri-


vire la adres inclusiv telefon, fax, e-mail persoane de contact, mijloace de
comunicare etc.
b) instruciuni privind data limit care trebuie respectat i formaliti care
trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire;
c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calicare, precum i documen-
tele care urmeaz s e prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea
ndeplinirii criteriilor de calicare i selecie;
d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm ind
utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) instruciuni privind modul de elaborare i prezentare a propunerii tehnice
i nanciare;
f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V, seciunea 3;
g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac;
h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Mai mult dect att, aa cum rezult din cuprinsul art. 35, referitor la moda-
litatea de referire la specicaiile tehnice, art. 35 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 prevede dreptul autoritii contractante de a-i stabili singur
modul n care nelege s i fac specicaiile tehnice ale produselor pentru a
cror achiziie organizeaz procedura:
(1) Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specicaii tehnice,
(2) Specicaiile tehnice reprezint cerine, prescripii, caracteristici de
natur tehnic ce permit ecrui produs, serviciu sau lucrare s e descris,
n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii
contractante.
(3) Specicaiile tehnice denesc, dup caz i fr a se limita la cele ce
urmeaz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan,
cerine privind impactul asupra mediului nconjurtor, sigurana n exploatare,
dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i metode de testare, ambalare,
etichetare, marcare i instruciuni de utilizare a produsului, tehnologii i metode
de producie, precum i sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru
certicarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea. n cazul
contractelor pentru lucrri, specicaiile tehnice pot face referire, de asemenea,
i la prescripii de proiectare i de calcul al costurilor, la vericarea, inspecia
i condiiile de recepie a lucrrilor sau a tehnicilor, procedeelor i metodelor
de execuie, ca i la orice alte condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea
contractant este capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte normative

96

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

i reglementri generale sau specice, n legtur cu lucrrile nalizate i cu


materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrri.
(4) Specicaiile tehnice se denesc astfel nct s corespund, atunci cnd
este posibil, necesitilor/exigenelor oricrui utilizator, inclusiv ale persoanelor
cu dizabiliti.
(5) Specicaiile tehnice trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la
procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole
nejusticate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici.
(6) Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii,
n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea
contractant are obligaia de a deni specicaiile tehnice:
a) e prin referire, de regul, n urmtoarea ordine de prioritate, la standarde
naionale care adopt standarde europene, la omologri tehnice europene,
la standarde internaionale sau la alte referine de natur tehnic elaborate de
organisme de standardizare europene; n cazul n care acestea nu exist, atunci
specicaiile tehnice se denesc prin referire la alte standarde, omologri sau
reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea,
calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s e nsoit de
meniune sau echivalent;
b) e prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate,
care trebuie s e sucient de precis descrise nct s permit ofertanilor s
determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contractante
s atribuie contractul respectiv;
c) e att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale
solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea la
standardele, omologrile tehnice, specicaiile tehnice comune, prevzute la
lit. a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de performan cu
cerinele funcionale respective;
d) e prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate,
astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, i prin
referirea la standardele sau omologrile tehnice, prevzute la lit. a), pentru alte
caracteristici.
Aa cum rezult din textul legal supus examinrii i din coninutul Caietului
de sarcini din cadrul Documentaiei de Atribuire, autoritatea contractant are
dreptul de a deni specicaiile tehnice din documentaia de atribuire ntr-una
din modalitile prevzute de art. 35 alin. (6) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
n spe, autoritatea contractant a neles s stabileasc specicaiile
tehnice conform art. 35 alin. (6) lit. b) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i

97

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

anume prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate,


care trebuie s e sucient de precis descrise, nct s permit ofertanilor s
determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contractante
s atribuie contractul respectiv.
Prin urmare, contestaia trebuia respins ca nentemeiat sub acest aspect,
ntruct referina la standardul naional nu a fost clauz n caietul de sarcini.
Mai mult dect att, specicaiile tehnice precizate de autoritatea contrac-
tant au fost suciente pentru elaborarea i prezentarea ofertelor tehnice de
ctre ofertani.
2. Decizia C.N.S.C. este nelegal, ntruct ncalc prevederile art. 36 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Decizia C.N.S.C., prin care oblig autoritatea contractant s reevalueze
ofertele n raport de standardul RNTR 2, contravine, n mod agrant, art. 36 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006, care prevede, n mod clar, modalitatea de
evaluare din punct de vedere tehnic a ofertelor, att n cazul n care caietul de
sarcini face trimiteri la Standarde (naionale), ct i n cazul n care caietul de
sarcini este elaborat numai pe baz de specicaii tehnice.
Prin Decizie, C.N.S.C. stabilete o alt modalitate de evaluare tehnic
dect cea prevzut de lege. Astfel, C.N.S.C. oblig autoritatea contractant s
evalueze toate ofertele depuse prin raportare la standardul RNTR 2, n condiiile
n care legea stabilete, n mod clar, modul n care se evalueaz ofertele tehnice
cnd documentaia de atribuire nu prevede conformitatea cu standardele i
cnd numai o parte din ofertele depuse sunt conform acelor standarde.
Conform art. 36 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, n cazul n
care autoritatea contractant denete specicaiile tehnice din caietul de sarcini
prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, atunci nicio
ofert nu poate respins dac ofertantul demonstreaz prin orice mijloc adecvat
c produsele, serviciile sau lucrrile oferite asigur ndeplinirea performanelor
sau cerinelor funcionale solicitate, deoarece sunt conforme cu:
a) un standard naional care adopt un standard european;
b) omologare tehnic european,
c) specicaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European;
d) specicaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European;
e) standard internaional,
f) alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare
europene.
Prin urmare, C.N.S.C. a interpretat, n mod greit, art. 36 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, solicitnd aplicarea unui standard naional asupra ofer-
telor tehnice, n condiiile n care, n cazul n care nu au fost nscrise referine la

98

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

standarde, toate ofertele sunt admisibile, indiferent dac sunt sau nu conform
cerinelor i/sau unui standard naional, atta vreme ct ndeplinesc cerinele
tehnice stabilite n caietul de sarcini.
3. Decizia pronunat de C.N.S.C. este n parte nelegal, ntruct, prin
decizie, instana de soluionare a contestaiei s-a pronunat asupra a altceva
dect s-a solicitat prin contestaie.
Prin contestaie, ofertantul SC M.M SRL a contestat decizia autoritii
contractante Autoritatea pentru pli i intervenie n Agricultur privind
atribuirea contractului ofertantului SC R.M. SRL, solicitnd i respingerea
ofertantului ctigtor oferta sa ind inacceptabil i neconform i obligarea
autoritii contractante de a emite un act prin care oferta SC M.M SRL s e
considerat ctigtoare.
Aa cum rezult din actele de la dosar, completul de judecat a administrat
probe i s-a pronunat asupra conformitii ofertelor tehnice i nanciare
depuse de petent, i nu asupra legalitii i temeiniciei actului supus
controlului administrativ jurisdicional, adic raportul procedurii nr. 41313 din
22 octombrie 2007.
Prin urmare, petenta consider c instana de judecat s-a pronunat asupra
a altceva dect a solicitat contestatorul prin cerere. Vericarea conformitii
ofertelor nu poate fcut dect de Comisia numit de autoritatea contrac-
tant, i nu de ctre o instan jurisdicional.
4. Completul de soluionare a contestaiei al C.N.S.C. a calicat, n mod
greit, n opinia petentei, contestaia ofertantului SC M.M SRL.
n cadrul contestaiei, singurul motiv admis i judecat a fost acela prin care
contestatoarea SC M.M SRL a solicitat ca procedura s e reluat i ofertele
reevaluate n raport de un standard naional (RNTTR 2), i nu n raport de
criteriile prevzute n Documentaia de atribuire, respectiv caietul de Sarcini.
Cu alte cuvinte, SC M.M SRL a fcut o contestaie prin care a solicitat ca,
n documentaia de atribuire, s se ia n considerare ca specicaie tehnic
standardul naional n ceea ce privete vehiculele de teren, respectiv RNTTR
- 2. Or, aceast contestaie vizeaz practic modicarea documentaiei de
atribuire, respectiv a caietului de sarcini, reprezint o contestaie la prevederile
documentaiei de atribuire, conform prevederilor art. 272 alin. (1) i (5) din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
n acest caz, contestaia ar trebuit respins ca tardiv introdus n raport de
data limit de depunere a acestui tip de contestaie, stabilit prin prevederile
aceluiai art. 272 alin. (5) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, i anume
data stabilit pentru depunerea ofertelor.

99

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Conform documentelor de la dosar, contestaia a fost depus pe data de


31 octombrie 2007, iar ofertele trebuiau depuse pn la data de 25 septembrie
2007, ora 10.00.
5. Decizia pronunat de C.N.S.C. a fost luat fr a se discuta aspectele
formale ale contestaiei depuse de ofertantul SC M.M. SRL.
n opinia petentei, contestaia depus de contestatorul SC M.M. SRL nu
ndeplinete cerinele de form prevzute de art. 270 alin. (1) din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006.
Astfel, contestaia formulat de SC M.M. SRL nu ndeplinete cerinele
de form prevzute de art. 270 alin. (1) lit. c), d) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006. ndeplinirea condiiilor de form ale contestaiei SC M.M. SRL nu
au fost puse n discuia completului de judecat.
Motive de netemeinicie
1. Decizia C.N.S.C. este n parte netemeinic n ceea ce privete captul
de cerere al contestaiei SC M.M. SRL, viznd anularea actului prin care a fost
desemnat, i anume raportul procedurii nr. 41313 din 22 octombrie 2007 i
actele subsecvente, ntruct contestaia depus de ofertantul SC M.M. SRL este
nentemeiat pe primul capt de cerere i inadmisibil n ceea ce privete cel
de-al doilea capt de cerere (aa cum, n mod corect, s-a pronunat instana).
a) Aa cum s-a artat deja, Decizia C.N.S.C. este netemeinic, ntruct se
admite un capt de cerere, fr ca la dosarul cauzei s existe vreo dovad privind
includerea standardului RNTR 2 n caietul de sarcini cuprinznd specicaiile
tehnice ale obiectului achiziiilor publice. Prin urmare, decizia C.N.S.C. privind
reevaluarea ofertelor n raport de criteriile de atribuire este nentemeiat, fa
de nscrisurile de la dosar.
Mai mult dect att, petenta a dovedit faptul c autovehiculul ofertat este
ncadrat n categoria vehiculelor de teren, conform declaraiilor productorului
G.M.
Trecnd peste chestiunea standardului de referin, autovehiculul petentei
este omologat ca M1, ndeplinind condiiile prevzute de art. 5 din Anexa nr. 1 la
RNTR 2 pentru a clasicat ca autovehicul de teren.
b) n ceea ce privete cel de-al doilea argument tehnic i acesta a fost
nentemeiat, ntruct, aa cum s-a dovedit n cursul procedurii de soluionare,
Registrul Auto Romn a conrmat traciunea integral i permanent a auto-
vehiculului prezentat n oferta petentei, aa cum rezult din adresa nr. 3372,
din 17 martie 2008, aat la dosarul cauzei.
c) n ceea ce privete contestarea de ctre contestatorul SC M.M. SRL a
propunerii nanciare naintate de petent, arat c, aa cum rezult din dosarul
procedurii de achiziie, la solicitarea autoritii contractante, s-a corectat

100

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

oferta nanciar a preului CIP n Euro, n concordan cu prevederile pct. V8)


din capitolul V al Documentaiei de Atribuire, oferta noastr ind, prin urmare,
conform cu prevederile din Documentaia de Atribuire.
n drept, petenta i ntemeiaz plngerea pe dispoziiile art. 35 i art. 36
alin. (1) i (2), art. 282 i urm. din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
prevederile Legii nr. 554/2004, dispoziiile Codului de procedur civil.
La 9 iunie 2008, intimata SC M.M. SRL a depus la dosar ntmpinare,
prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Intimata a invocat excepia inadmisibilitii cererii recurentei de casare
n tot a deciziei nr. 1410/214 C4/4082, din 16 aprilie 2008, pronunat de
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor pentru anularea raportului
procedurii nr. 41313 din 22 octombrie 2007 i meninerea actelor emise n
cadrul procedurii de licitai,e deschis referitor la contractul de achiziie public
autoturisme lot 3A.
1. n motivarea cererii, recurenta nvedereaz faptul prin decizia dat,
C.N.S.C. a nclcat principiul autonomiei de voin al autoritii contractante,
ntruct acesta a obligat autoritatea contractant Agenia de Pli i Intervenie
pentru Agricultur s reevalueze ofertele n raport de prevederile standardului
naional RNTR 2, aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 210/2003, dei acest standard
nu a fost menionat n cuprinsul documentaiei de atribuire, n condiiile n care
autoritatea contractant are dreptul de a-i stabili singur cerinele tehnice i
economice.
Fa de aceast motivaie, nelege s fac precizarea c, dei documentaia
de atribuire nu prevede dispoziiile RNTR 2 - Reglementare privind condiiile
tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc vehiculele rutiere n vederea
admiterii n circulaie pe drumurile publice din Romnia, la pag. 17 din Caietul
de sarcini se specic n vederea desfurrii n bune condiii a activitilor
specice desfurate n cadrul APIA central i a celor 42 de sucursale judeene,
Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur intenioneaz s achiziioneze
autoturisme cu urmtoarele caracteristici: LOT 3A: 55 buc - autoturism de teren
cu 4 ui, 5 locuri; traciune 4x4 permanent. Or, denirea legal a termenilor
de mai sus, care s permit o evaluare corect a unor oferte echivalente din
punct de vedere tehnic, se regsete tocmai n RNTR 2 i atest faptul c oferta
tehnic a SC R.M. SRL, stabilit ctigtoare de autoritatea contractant, prin
Decizia comunicat prin Adresa nr. 41377/23 octombrie 2007, nu este conform
cu cerinele din caietul de sarcini, aceasta deoarece autovehiculul Chevrolet
Captiva nu este omologat ca autovehicul de teren (M1 G), ci ca autoturism
(M1), conform legislaiei romne i directivelor europene corespunztoare.
Este de acord c autoritatea contractant a neles s stabileasc specicai-
ile 2Q tehnice conform art. 35 alin. (6) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,

101

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

i anume prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solici-


tate, care trebuie s e sucient de precis descrise nct s permit ofertanilor
s determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contrac-
tante s atribuie contractul respectiv, ns tocmai aceste specicaii tehnice
ca cerine minime impuse nu au fost respectate de autoritatea contractant
n analizarea ofertelor depuse i declararea ofertei recurentei ca admisibil i
ctigtoare. Mai mult, n acelai art. 35 invocat de recurent, pct. (6) dispune:
fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura
n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant
are obligaia de a deni specicaiile tehnice.
ncadrarea unui autovehicul ntr-o categorie n spe, autoturism de
teren cu traciune 4x4 integral nu este interpretabil, accesul liber i egal
ind garantat tocmai n condiiile n care se respect dispoziiile legale,
iar autoritatea contractant a trecut n cerinele minime caracteristicile
tehnice pentru un produs care s se ncadreze nevoilor sale, fapt ce limiteaz,
prin precizarea condiiilor respective, accesul ofertanilor care au interpretat,
potrivit prevederilor legale, cerinele minime impuse; n absena condiiei
impuse prin caietul de sarcini, respectiv cea referitoare la obligaia ofertrii
unui autoturism de teren, intimata SC M.M. SRL ar putut oferta un alt tip de
autoturism pe care l comercializeaz, care s satisfac celelalte condiii din
caietul de sarcini i avea un pre mai mic dect produsul declarat ctigtor.
Ca atare, principiul tratamentului egal care st la baza atribuirii contractului
de achiziie public la care face referire recurenta, n conformitate cu dispoziiile
art. 35 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, nu este nclcat n aceast
situaie, ntruct oferta recurentei este inadmisibil, raportat la cerinele
minime din caietul de sarcini, care reect tocmai caracteristicile ce trebuie
respectate de autovehiculele ofertate n cadrul procedurii, respectiv autoturism
de teren cu traciune 4x4 permanent.
2. Al doilea motiv pe care se bazeaz cererea recurentei l reprezint faptul c
aceasta consider c Decizia C.N.S.C. este nelegal, ntruct ncalc prevederile
art. 36 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, stabilind o alt modalitate de
evaluare dect cea prevzut de lege.
ntr-adevr, art. 36 alin. (2) prevede c n cazul n care autoritatea
contractant denete specicaiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea
performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, atunci nicio ofert nu
poate respins dac ofertantul demonstreaz prin orice mijloc adecvat c
produsele, serviciile sau lucrrile oferite asigur ndeplinirea performanelor sau
cerinelor funcionale solicitate deoarece sunt conforme cu:
a) un standard naional care adopt un standard European;
b) o omologare tehnic european;

102

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

c) o specicaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European;


d) un standard internaional;
e) alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
Lipsa unor referine la standarde din caietul de sarcini, pe care o invoc
recurenta, nu nseamn interpretarea aleatorie a caracteristicilor tehnice
impuse ca cerine minime, ofertantul trebuind s demonstreze prin orice
mijloc adecvat c produsele asigur ndeplinirea performanelor i cerinelor
funcionale, deoarece sunt conforme cu una din prevederile literelor anterioare.
Or, att omologarea din Romnia, efectuat de RAR n conformitate cu RNTR 2,
a autovehiculului Chevrolet Captiva ofertat de recurenta SC R.M. SRL,
ct i omologarea de tip - 3 comunitar efectuat de ctre autoritatea
administrativ a Olandei- RDW conform Directivei cadru 70/156/CE au
ncadrat respectivul autovehicul n categoria M1, adic autoturisme obinuite,
vehicule concepute numai pentru transport persoane.
Prin urmare, intimata consider c C.N.S.C. a permis raportarea la omo-
logrile respective, emise de autoritile competente din Romnia, Olanda,
n conformitate cu reglementrile tehnice n vigoare, care demonstreaz faptul
c autovehiculul ofertat de recurent nu ntrunete toate condiiile categoriei
G autovehicule de teren prevzute n RNTR 2, anexa nr. 1, cap. A, par. 5.1 i
deci nu poate admis n procedur, nerespectnd condiiile minime impuse n
caietul de sarcini.
3. n ceea ce privete motivul nelegalitii pariale a deciziei pronunate
de C.N.S.C., ntruct s-a pronunat asupra a altceva dect s-a solicitat prin
contestaie, intimata SC M.M SRL nvedereaz urmtoarele aspecte:
Art. 278 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 prevede la alin. (2)
Consiliul va examina, din punct de vedere al legalitii i temeiniciei, actul
atacat i poate pronuna o decizie prin care l anuleaz n parte sau n tot, oblig
autoritatea contractant s emit un act sau dispune orice alt msur necesar
pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire, iar la alin. (3):
n situaia n care Consiliul apreciaz c exist i alte ncadrri ale prevederilor
legale privitor la actul atacat, n afara celor invocate de contestator, poate s
dispun din ociu remedierea nclcrii prevederilor legale.
ntruct decizia autoritii contractante APIA, prin care s-a hotrt c
o ofert tehnic care nu respect cerinele minime impuse n caietul de
sarcini s e declarat admisibil i ctigtoare, este nelegal, apreciem
c decizia C.N.S.C. este legal, instana pronunndu-se asupra legalitii i
temeiniciei actului administrativ supus controlului administrativ jurisdicional,
adic raportului procedurii nr. 41313, din 22 octombrie 2007, conformitatea
ofertelor tehnice i nanciare ind mijlocul, iar nu scopul de stabilire a
ilegalitii prin nerespectarea cerinelor minime impuse n documentaia de
atribuire.

103

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

4. Referitor la motivarea plngerii recurentei SC R.M. SRL, conform creia


completul de soluionare a contestaiei al C.N.S.C. a calicat n mod greit
contestaia ofertantului SC M.M. SRL, ntruct motivul admis al contestaiei a
vizat modicarea documentaiei de atribuire, respectiv a caietului de sarcini,
astfel nct contestaia ar trebuit depus conform prevederilor art. 272
alin. (1) i (5) numai pn la data stabilit pentru depunerea ofertelor,
intimata precizeaz:
SC M.M. SRL a contestat decizia autoritii contractante Agenia de Pli
i Intervenie pentru Agricultur, considernd-o nelegal, ntruct oferta
declarat ctigtoare nu respect prevederile caietului de sarcini, i anume
nu se ncadreaz n categoria autoturisme de teren i nu are traciune 4x4
permanent. Standardele naionale RNTR 7, respectiv RNTR 2, care respect
Directivele comunitare n acest sens, sunt cadrul tehnic legal, prin raportare la
care se demonstreaz, n mod clar i neechivoc, faptul c autoturismul declarat
ctigtor nu respect prevederile caietului de sarcini, ind ncadrat n clasa
autoturisme.
n fapt, contestatoarea SC M.M. SRL nu a vizat modicarea documentaiei
de atribuire, ci a interpretat, n spiritul legii, cerina minim impus prin caietul
de sarcini autoturism de teren cu traciune 4x4 integral, motiv pentru care
a solicitat respingerea ofertei SC R.M. SRL ca inacceptabil i neconform.
Vizavi de cele expuse mai sus, consider c SC M.M. SRL a depus contestaia
19844, din 31 octombrie 2007, n interiorul termenului prevzut de art. 272 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
5. Recurenta SC R.M. SRL motiveaz plngerea sa i prin faptul c decizia
C.N.S.C. a fost luat fr a se discuta aspectele formale ale contestaiei depuse
de ofertantul SC M.M. SRL, contestaia nendeplinind cerinele de form
prevzute de art. 270 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
n contradictoriu cu aceasta, intimata precizeaz: Prin adresa nr. 15206,
din 6 noiembrie 2007, C.N.S.C. a solicitat SC M.M. SRL, n conformitate cu
dispoziiile art. 270 alin. (2), precizarea urmtoarelor aspecte: procedura de
atribuire aplicat de ctre autoritatea contractant, obiectul contestaiei,
cu ncadrarea n dispoziiile legii. Fa de aceasta, SC M.M. SRL a comunicat,
prin adresa nregistrat la C.N.S.C. sub nr. 21244 din 13 noiembrie 2007,
completrile la contestaie, ndeplinind astfel inclusiv cerinele de form de la
art. 270 alin. (1) lit. c) i d), nvederate de recurent.
n ceea ce privete motivele de netemeinicie, recurenta arat c Decizia
C.N.S.C. este n parte netemeinic n ceea ce privete primul capt de cerere, i
anume anularea actului prin care a fost desemnat ctigtoare oferta societii
comerciale R.M. i inadmisibil n ceea ce privete cel de-al doilea capt

104

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

de cerere, emiterea unui act prin care oferta SC M.M. SRL s e desemnat
ctigtoare, arat:
a) ntruct recurenta nelege s indice documentaia de atribuire i, n mod
special, caietul de sarcini, care cuprinde specicaiile tehnice ale obiectului
achiziiilor publice, specicnd faptul c autovehiculul ctigtor este ncadrat
n categoria vehiculelor de teren, conform declaraiilor productorului G.M.,
intimata face precizarea c ncadrarea ntr-o clas sau alta a autovehiculelor
se face n raport de un Standard tehnic de ctre un organism acreditat, ns
nici RAR, nici organismul omolog din Olanda nu au ncadrat autovehiculul
respectiv n clasa M1 G autovehicul de teren, ci M1 autoturism. n plus,
recurenta consider c omologarea ca M1 a autovehiculului Chevrolet Captiva
declarat ctigtor nseamn c acesta ndeplinete condiiile din Anexa 1
la RNTR 1 pentru a clasicat ca autovehicul de teren. Dimpotriv, aa cum
este stipulat n Anexa 1 la RNTR II, un vehicul poate aparine mal multor clase,
caz n care poate omologat pentru ecare dintre acestea, dar pentru aceasta
trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice impuse pentru clasele respective.
Or, pentru orice autovehicul, inclusiv clasa M1, care ndeplinete condiiile
art. 5 din Anexa 1 RNTR II, instituiile abilitate RAR, respectiv RDW din Olanda,
ar emis certicate de omologare care s ncadreze corect autovehiculul, ceea
ce demonstreaz c n fapt autovehiculul respectiv nu este autovehicul de teren.
b) n ceea ce privete faptul c Registrul Auto Romn a conrmat traciunea
integral i permanent a autovehiculului contestat, prin adresa 3372 din
17 martie 2008, intimata menioneaz c Registrul Auto Romn a comunicat
faptul c autovehiculul Chevrolet Captiva are omologare de tip, iar fabricantul
este n msur s furnizeze informaii privind comportamentul n exploatare,
caracteristicile tehnice i performanele. n declaraia reprezentantului
productorului GM S.E. avnd nr. 1050, din 6 noiembrie 2007, se arat c,
din punct de vedere constructiv, automobilul Chevrolet Captiva cu traciune
integral, este destinat att rulrii pe carosabil amenajat de tip on road i
pe teren neamenajat de tip off road, ind dotat cu un sistem de traciune
integral (4X4) permanent, cu raport variabil al traciunii. Mai precizeaz c
partea din declaraie referitoare la autovehiculul de teren nu este conrmat
prin referiri la nicio reglementare naional sau internaional care s ateste
cele declarate, iar omologrile existente n Romnia i Olanda nu ncadreaz
autovehiculul respectiv n clasa autoturism de teren M1G.
c) n ceea ce privete contestarea propunerii nanciare declarate ctig-
toare, recurenta, susinnd c, la solicitarea autoritii contractante, a corectat
preul n EUR, n concordan cu prevederile punctului V8) din capitolul V
al Documentaiei de Atribuire, intimata precizeaz: cursul de referin la care
trebuia fcut paritatea pentru propunerea nanciar, oferta trebuind prezen-

105

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

tat att n lei, ct i n euro, face parte din punctul V - Prezentarea ofertei.
Cerine obligatorii. Mai mult, solicitarea autoritii contractante adresat recu-
rentei de corectare a cursului, este nelegal, innd cont de dispoziiile art. 80
alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, care dispune c: Erorile aritmetice se
corecteaz, dup cum urmeaz: a) dac exist o discrepan ntre preul unitar
i preul total, trebuie luat n considerare preul unitar, preul total va corec-
tat corespunztor; b) dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat
n considerare valoarea exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va
corectat corespunztor. Cu alte cuvinte, preul nu se corecteaz n condiiile
n care calculul a fost fcut la un alt curs, aceasta nu este eroare aritmetic n
conformitate cu legislaia achiziiilor publice.
La 18 august 2008, intimata Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricul-
tur a depus la dosar o ntmpinare prin care solicit respingerea recursului ca
nentemeiat.
n motivare, intimata a artat c, n fapt, la data de 30 august 2007,
a fost publicat n SEAP anunul de participare nr. 30004, avnd ca obiect
achiziionarea de Autoturisme pentru activiti specice, LOT 3A - cod CPV:
34 113300-5 prin procedura licitaie deschis.
n data de 25 septembrie 2007, la sediul autoritii contractante Agenia
de Pli i Intervenie pentru Agricultur (A.P.I.A.), au fost deschise ofertele.
n urma vericrii tuturor documentelor de calicare depuse n oferta iniial
i, ulterior, la solicitarea Comisiei de evaluare, s-a ntocmit Raportul de atribuire
nr. 41313 din 22 octombrie 2007 i au fost transmise comunicrile rezultatului
procedurii nr. 41375, 41376, 41377 i 41378 din 23 octombrie 2008.
Dup transmiterea rezultatului procedurii prin care rma SC R.M. SRL a fost
declarat ctigtoare, rma SC M.M. SRL a contestat la C.N.S.C. decizia de
atribuire, contestaie nregistrat sub nr. 19844 din 31 octombrie 2007.
Prin Decizia nr. 1410/214 CA/4082, din 16 aprilie 2008, C.N.S.C. a dispus
anularea Raportului procedurii nr. 41313 din 22 octombrie 2007 i a comunic-
rilor rezultatului procedurii nr. 41375, 41376, 41377 i 41378 din 23 octombrie
2008, ca acte subsecvente ale acestuia, oblignd-o pe intimat la reanalizarea
i reevaluarea ofertelor depuse, considernd c autovehiculul ofertat de rma
SC R.M. SRL nu este autovehicul de teren, neind ncadrat n categoria G din
standardul RNTR 2.
Ca urmare a Deciziei C.N.S.C. nr. 1410/214 CA/4082, din 16 aprilie 2008,
Comisia de evaluare a comunicat tuturor ofertanilor msurile dispuse de ctre
C.N.S.C., respectiv reluarea procedurii de analiz a tuturor ofertelor depuse.

106

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Pentru achiziionarea autovehiculelor din LOT 3A a fost alocat suma de


5.023.199,44 lei cu TVA, aa cum reiese din adresa nr. 32504 din 24 august
2007.
Ofertele celor dou rme au depit suma alocat.
Prin Nota Justicativ nr. 2925, din 15 mai 2008, s-a adus la cunotina
conductorului instituiei faptul c ofertele SC R.M. SRL i SC M.M. SRL depesc
suma alocat i s-a solicitat suplimentarea valorii estimate. Avnd n vedere c
nu a identicat alte fonduri disponibile, Directorul General al A.P.I.A. nu a fost
de acord cu suplimentarea fondurilor, artnd c ofertele nu se ncadreaz n
prevederea bugetar, conform programului de achiziie public aprobat.
innd cont de aceasta, ambele oferte au fost declarate inacceptabile,
n conformitate cu prevederile art. 36 pct. 1 lit. e) din Hotrrea Guvernului
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
deoarece preul inclus n propunerea nanciar depete valoarea fondurilor
care pot disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
respective.
Prin cererea conex nregistrat sub nr. 5227/2/2008, petenta SC R.M. SRL
a formulat plngere mpotriva Deciziei nr. 3635/460 C4/2330-2345, din 12 august
2008, pronunat de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin care
au fost respinse contestaiile formulate de petent i cea formulat de SC M.M.
SRL, prin care s-au meninut deciziile Comisiei de evaluare a autoritii contrac-
tante de declarare ca inacceptabile a ofertelor depuse i anularea procedurii de
atribuire a contractului de achiziie public, solicitnd admiterea plngerii i
casarea Deciziei atacate, ca nelegal i netemeinic, i, n consecin, obliga-
rea intimatei la reevaluarea ofertelor i desemnarea ofertei ctigtoare pentru
atribuirea contractului de achiziie public.
n motivarea plngerii, petenta a invocat urmtoarele motive de nelegalitate:
1. C.N.S.C. a luat n considerare deciziile sale anterioare, decizii care nu au
rmas denitive i irevocabile.
n motivarea soluiei date n cauz, avnd ca obiect contestaiile formulate
de petent i de SC M.M. SRL, C.N.S.C. a luat n considerare Decizia sa
nr. 1410/214C4/4082, decizie care nu are legtur cu contestaia actual,
ind vorba despre cauze i temeiuri diferite. Astfel, fr niciun motiv aparent,
C.N.S.C. face trimiteri extinse la decizia sa anterioar, dei aceasta este supus
actualmente controlului judiciar.
n acest fel, consider c decizia C.N.S.C. ncalc dispoziiile art. 304 pct. 7
C. pr. civ., cuprinznd motive strine de natura pricinii.

107

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

2. n opinia sa, prin Decizia dat, C.N.S.C. a nclcat principiile care stau la
baza reglementarilor privind atribuirea contractelor de achiziie public.
a) Att n Ordonana Guvernului nr. 34/2006, ct i Hotrrea Guvernului
nr. 925/2007 sunt prevzute principiile generale care stau la baza ofertei
publice de achiziionare a unor bunuri.
Conform art. 6 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2007, (1) Autoritatea
contractant are dreptul de a iniia aplicarea procedurii de atribuire numai dac
sunt ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) produsele/serviciile/lucrrile sunt cuprinse n programul anual al achizi-
iilor publice, cu excepia cazului n care necesitatea atribuirii contractului este
determinat de apariia unei situaii de for major sau unui caz fortuit,
b) sunt identicate sursele de nanare prin care se asigur fondurile
necesare n vederea ndeplinirii contractului de achiziie public;
c) este ntocmit documentaia de atribuire.
(2) Pn la aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are dreptul
de a achiziiona produse i servicii noi, necesare pentru consumul curent, innd
seama de nivelul resurselor nanciare care pot utilizate cu aceast destinaie,
potrivit legii, n perioada respectiv.
Prin urmare, odat fcut evaluarea i declanat procedura de achiziie,
autoritatea contractant nu i mai poate retrage anunul de atribuire a
contractului de furnizare de produse, aceasta ind asumat, iar responsabilitatea
sa ind implicit.
Mai mult dect att, nota de evaluare a fost ntocmit conform legislaiei n
vigoare nainte de declanarea procedurii, iar valoarea estimat a lotului 3 A din
cadrul procedurii era cunoscut la data cnd procedura a avut loc.
Din acest motiv, petenta consider c att argumentele autoritii
contractante i cele reinute de C.N.S.C. sunt lipsite de temeinicie, deoarece, n
anul 2008, ofertele prezentate de petent i SC M.M. SRL sunt nemodicate
fa de criteriile de evaluare stabilite de autoritatea contractant.
Petenta reamintete c anterior, n decursul anului 2007, oferta sa fusese
declarat conform i ctigtoare, iar oferta depus de cellalt contestator,
SC M.M. SRL, fusese declarat conform, dei, dup cum se reine de ctre
C.N.S.C., n ambele cazuri era depit valoarea maxim aprobat, n suma de
4.221176 lei fr TVA.
Or, un an de zile ntrziere, C.N.S.C. vine reinut i i fundamenteaz deci-
zia atacat pe argumentul c ofertele celor 2 contestatori depesc valoarea
maxim aprobat. Argumentul este nefondat, pentru c, anterior, aceeai Autori-
tate contractant, declarase deja c ambele oferte se ncadreaz n criteriile de

108

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

evaluare nanciar, ind conforme, corespunztoare i stabilind un ctigtor.


Este adevrat ca acea hotrre a Comisiei de evaluare a ofertelor a fost anulat
prin Decizia C.N.S.C. nr. 1410/214C4/4082, ns hotrrea autoritii contrac-
tante a fost anulat de C.N.S.C., dar pentru alte motive, i nu pentru faptul c
ofertele nu s-ar ncadrat n nivelul de pre stabilit de autoritatea contractant
prin nota de evaluare.
Oricum, acea decizie este nedenitiv i a fost atacat n faa CAB secia
de contencios administrativ, dosarul avnd termen de judecat 5 septembrie
2008.
3. Nici argumentul conform cruia faptul c exerciiul bugetar 2007 a expi-
rat nu poate reinut.
Aa cum rezult din prevederile Documentaiei de Atribuire (pct. I c.),
sursa de nanare este bugetul alocat pentru anul 2007.
Avnd n vedere faptul c aceast licitaie s-a inut n data de 13 septembrie
2007 se presupune c acele fonduri erau deja alocate, existnd poziie special
pentru acele achiziii publice ce au fcut obiectul procedurii deschise de APIA.
n opinia petentei, autoritatea contractant este obligat i rspunztoare
s nalizeze procedura de atribuire a contractului de furnizare, atta vreme
ct nu a fcut niciun fel de dovada c nu poate disponibiliza aceti bani.
De altfel, aa cum se prevede i n art. 2 alin. (3) din Ordonana de Urgen
nr. 37/2008, Achiziiile publice aate n curs de desfurare la data intrrii n
vigoare a prezentei ordonane de urgen se vor denitiva pe baza prevederilor
legale n vigoare la data iniierii procedurilor respective, numai n condiiile n
care autoritatea contractant a transmis deja pn la acea data spre publicare
anunul sau invitaia de participare.
Nu se poate argumenta nici faptul c datorit contestaiilor i faptului c
procedura nu s-a nalizat n cursul anului 2007, aceti bani au fost redistribuii.
Conform Legii bugetului pe 2008, cheltuielile aprobate prin bugetul din
2007 pentru achiziii publice pentru a cror utilizare nu s-au terminat procedu-
rile de achiziie public vor efectuate n continuare.
La 25 septembrie 2008, SC M.M. SRL a intervenit n interes propriu n dosa-
rul conex, solicitnd casarea aceleai decizii a C.N.S.C. i obligarea autoritii
contractante la reevaluarea ofertelor i desemnarea ofertei ctigtoare pri-
vind atribuirea contractului de achiziie public, precum i obligarea intimatei
la despgubiri.
n motivarea cererii, intervenienta a invocat urmtoarele motive de nelega-
litate i netemeinicie.
1. C.N.S.C. a decis respingerea contestaiilor formulate de ctre SC R.M. SRL
i SC M.M. SRL, ca nefondate, n baza art. 278 alin. (5), argumentnd faptul c

109

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

ofertele depuse au depit valoarea maxim aprobat, n sum de 4.221.176


lei, innd cont de faptul c exerciiul nanciar aferent anului 2007, cnd a fost
iniiat procedura, s-a ncheiat i nu au putut identicate fonduri suplimentare
pentru nalizarea procedurii de achiziie public.
Intervenienta precizeaz faptul c prin Hotrrea Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de atribuire a contractelor de achiziie public,
art. 6 stipuleaz c autoritatea contractant are dreptul de a iniia aplicarea
procedurii de atribuire numai cu ndeplinirea unor condiii cumulative, ntre care
la lit. b) dac sunt identicate sursele de nanare prin care se asigur fondurile
necesare n vederea ndeplinirii contractului de achiziie public. De asemenea,
art. 25 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 specic: Autoritatea
contractant are obligaia de a estima valoarea contractului de achiziie public
pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea
contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n considerare
orice forme de opiuni, n msura n care acestea pot anticipate n momentul
estimrii, orice eventuale suplimentri sau majorri ale valorii contractului.
n condiiile n care C.N.S.C. nelege s se prevaleze n decizia sa de argu-
mente netemeinice nvederate de autoritatea contractant, avnd calitatea
de intimat n prezenta cerere, n sensul c pentru anul 2008 nu au putut
identicate surse suplimentare pentru nalizarea procedurii de achiziie public,
face urmtoarele precizri: autoritatea contractant a emis dou decizii, ambele
contestate, iar motivaiile respectivelor decizii se contrazic parial. Dac n Deci-
zia APIA, comunicat ctre SC M.M. SRL, prin adresa nr. 41377 din 23 octom-
brie 2007, aceasta declar oferta intervenientei admisibil, dar nectigtoare,
ctigtoare ind desemnat oferta depus de SC R.M. SRL, ambele oferte dep-
ind suma maxim alocat pentru procedura de achiziie n spea, n urma admi-
terii contestaiei SC M.M SRL de ctre C.N.S.C. i a obligrii APIA la reanalizarea
i reevaluarea ofertelor depuse, autoritatea contractant a comunicat Decizia
sa n urma reanalizrii prin adresa 18217 din 27 mai 2008, prin care declar
oferta SC M.M. SRL inacceptabil, n conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1)
lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public.
De asemenea, ind depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme,
Comisia de evaluare hotrte anularea procedurii de atribuire, conform preve-
derilor art. 209 alin. (1) lit. b).
Petenta nelege s invoce i de punctul de vedere al Autoritii Naionale
pentru Reglementarea Achiziiilor Publice cu privire la procedura ce poate
urmat n cazul n care s-au prezentat ofertani cu valori ale ofertelor nanciare
mai mari dect valoarea estimat, prezentat n punctul de vedere al APIA
naintat prin adresa nr. 3453 din 10 iunie 2008, i anume c n msura n care

110

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

autoritatea contractant poate identica, n sensul celor menionate, fondurile


necesare n vederea ndeplinirii contractului de achiziie public de furnizare ce
se dorete atribuit, are dreptul de a continua aplicarea procedurii competitive
potrivit legislaiei n vigoare, ns la momentul semnrii contractului,
ce reprezint angajamentul legal, sursele de nanare trebuie asigurate n mod
obligatoriu.
Or, atta vreme ct sumele respective existau n 2007, sursa de nanare
ind bugetul alocat pentru anul 2007, dup cum se menioneaz n Documen-
taia de atribuire, n situaia declarrii ofertelor celor 2 recurente admisibile,
iar procedura de atribuire a fost suspendat pn la soluionarea ecreia din-
tre cele dou contestaii, ambele decizii ale C.N.S.C. ind emise n 2008, ceea
ce presupune,,nghearea fondurilor alocate, indiferent de faptul c s-a trecut
n alt exerciiu nanciar, marja cu care a fost depit valoarea maxim apro-
bat trebuind respectat pentru onorarea contractului de achiziie public,
n condiiile admisibilitii respectivei oferte.
Intervenienta subliniaz faptul c nu au intervenit motive suplimentare
de declarare a ofertei SC M.M. SRL inacceptabil fa de situaia iniial, cnd
oferta a fost declarat de aceeai autoritate contractant admisibil, dar nec-
tigtoare. Singurul motiv pe care se sprijin argumentaia autoritii contrac-
tante este imposibilitatea identicrii unor surse suplimentare pentru anul
2008, motivaie pe care C.N.S.C. o apreciaz sucient i corect n declararea
ambelor oferte ca inacceptabile.
n realitate, decizia A.P.I.A., prin care s-au reanalizat ofertele depuse,
ca urmare a Deciziei C.N.S.C. nr. 6188/4082-C4, din 17 aprilie 2008, nu a inut
cont de prevederile acesteia, care concluzioneaz c autoritatea contractant
a nclcat prevederile art. 2 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, n ceea ce
privete tratamentul egal i nediscriminarea operatorilor economici, prin decla-
rarea ca admisibil a ofertei depuse de SC R.M. SRL, deoarece produsul ofertat
de aceasta nu satisface cerinele caietului de sarcini, motiv pentru care a admis
captul de cerere al contestaiei formulate de SC M.M. SRL prin care se soli-
cita anularea actului prin care a fost desemnat ctigtoare oferta SC R.M. SRL,
aceasta ind inacceptabil i neconform. Altfel spus, decizia A.P.I.A. s-a nte-
meiat pe alte motive dect cele invocate n prima decizie, respectiv de ordin
nanciar depirea bugetului alocat pentru respectiva procedur de achiziie
public inaplicabile pentru ambele oferte, iar motivul obligrii acesteia la rea-
nalizarea ofertelor, respectiv declararea drept ctigtoare a unei oferte inac-
ceptabile, nu a fost luat n considerare.
Intervenienta mai precizeaz faptul c i aceast prim decizie a C.N.S.C.,
avnd nr. 6188/4082-C4, din 17 aprilie 2008, a fost atacat de SC R.M. SRL la
Curtea de Apel Bucureti.

111

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

innd cont de faptul c oferta SC M.M. SRL a fost cea mai mic n euro,
calculat la cursul corect, indicat n caietul de sarcini, ind declarat admisibil,
dar nectigtoare, iar oferta depus de SC R.M. SRL a fost stabilit ctigtoare,
ntruct oferta total n lei a fost mai mic, dei, n opinia intervenientei,
aceasta este inacceptabil n conformitate cu dispoziiile art. 36 alin. (1) lit. b),
nendeplinind cerina minim obligatorie impus, coroborate cu art. 170 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006, respectiv de la pct. V. 8 Data pentru
care se determin echivalena leu/euro din cadrul capitolului V Prezentarea
ofertei, preul acesteia neputnd considerat eroare aritmetic, aa cum se
invoc, raportat la art. 80 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, (1) Comisia
de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori, atunci
oferta sa va considerat neconform.
(2) Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
a) dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n
considerare preul unitar, iar preul total va corectat corespunztor;
b) dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare
valoarea exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va corectat
corespunztor.
innd cont de faptul c oferta SC M.M. SRL, dei nectigtoare, a fost
declarat iniial admisibil, prin Decizia autoritii contractante comunicat
prin adresa nr. 41377, din 23 octombrie 2007, i c, prin aceeai decizie, Consiliul
a constatat faptul c autoritatea contractant a declarat admisibil i ctig-
toare oferta depus de SC R.M. SRL cu nclcarea prevederilor art. 2 din Ordo-
nana de Urgen nr. 34/2006 n ceea ce privete garantarea tratamentului egal
i nediscriminarea operatorilor economici, produsul ofertat, respectiv autotu-
rismul Chevrolet Captiva, nesatisfcnd prevederile caietului de sarcini, neind
autoturism de teren, astfel cum este denit de legislaia n vigoare.
Tergiversarea rezultatelor procedurii a condus inclusiv la blocarea garaniei
de participare n valoare de 81000 RON n perioada 25 septembrie 2007-31 mai
2008, astfel nct solicit obligarea intimatei la achitarea sumei menionate,
cu titlu de despgubiri.
La termenul din 13 octombrie 2008, Curtea a dispus conexarea dosarului
nr. 5227/2/2008 la dosarul nr. 2662/2/2008, n baza art. 164 C. pr. civ.,
dat ind legtura dintre aceste dou cauze, ind vorba de acelai contract de
achiziie public. La acelai termen, Curtea a calicat cererea de intervenie
drept o cerere de intervenie n interesul petentei i a admis-o n principiu.
De asemenea, Curtea a ncuviinat proba cu nscrisuri prilor.

112

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Din probele administrate, Curtea reine c, la data de 30 august 2007, a fost


publicat n SEAP anunul de participare nr. 30004, avnd ca obiect achiziiona-
rea de Autoturisme pentru activiti specice, LOT 3A - cod CPV: 34 113300-5
prin procedura licitaie deschis.
n data de 25 septembrie 2007, la sediul autoritii contractante Agenia
de Pli i Intervenie pentru Agricultur (A.P.I.A.) au fost deschise ofertele.
n urma vericrii tuturor documentelor de calicare depuse n oferta iniial
i, ulterior, la solicitarea Comisiei de evaluare, s-a ntocmit Raportul de atribuire
nr. 41313 din 22 octombrie 2007 i au fost transmise comunicrile rezultatului
procedurii nr. 41375, 41376, 41377 i 41378 din 23 octombrie 2008.
Dup transmiterea rezultatului procedurii prin care SC R.M. SRL a fost
declarat ctigtoare, rma SC M.M. SRL a contestat la C.N.S.C. decizia de
atribuire, contestaie nregistrat sub nr. 19844 din 31 octombrie 2007.
Prin Decizia nr. 1410/214 CA/4082 din 16 aprilie 2008, C.N.S.C. a dispus
anularea Raportului procedurii nr. 41313 din 22 octombrie 2007 i a comunic-
rilor rezultatului procedurii nr. 41375, 41376, 41377 i 41378 din 23 octombrie
2008, ca acte subsecvente ale acestuia, obligndu-o pe intimat la reanalizarea
i reevaluarea ofertelor depuse, considernd c autovehiculul ofertat de SC R.M.
SRL nu este autovehicul de teren, neind ncadrat n categoria G din standardul
RNTR 2.
Ca urmare a Deciziei C.N.S.C. nr. 1410/214 CA/4082, din 16 aprilie 2008,
Comisia de evaluare a comunicat tuturor ofertanilor msurile dispuse de ctre
C.N.S.C., respectiv reluarea procedurii de analiz a tuturor ofertelor depuse.
n legtur cu primul motiv de recurs din cererea principal, Curtea reine c,
dei documentaia de atribuire nu prevede dispoziiile RNTR 2 - Reglementare
privind condiiile tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc vehiculele rutiere n
vederea admiterii n circulaie pe drumurile publice din Romnia, la pag. 17 din
Caietul de sarcini se specic n vederea desfurrii n bune condiii a activi-
tilor specice desfurate n cadrul A.P.I.A. central i a celor 42 de sucursale
judeene, A.P.I.A. intenioneaz s achiziioneze autoturisme cu urmtoarele
caracteristici: LOT 3A: 55 buc autoturism de teren cu 4 ui, 5 locuri; traci-
une 4x4 permanent. Or, denirea legal a termenilor de mai sus, care s per-
mit o evaluare corect a unor oferte echivalente din punct de vedere tehnic,
se regsete tocmai n RNTR 2 i atest faptul c oferta tehnic a SC R.M. SRL,
stabilit ctigtoare de autoritatea contractant prin Decizia comunicat
prin Adresa nr. 41377, din 23 octombrie 2007, nu este conform cu cerin-
ele din caietul de sarcini, aceasta deoarece autovehiculul Chevrolet Captiva
nu este omologat ca autovehicul de teren (M1 G), ci ca autoturism (M1),
conform legislaiei romne i directivelor europene corespunztoare.

113

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Autoritatea contractant a neles s stabileasc specicaiile tehnice


conform art. 35 alin. (6) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i anume prin
precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie
s e sucient de precis descrise nct s permit ofertanilor s determine
obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contractante s atribuie
contractul respectiv. Aceste specicaii tehnice ca cerine minime impuse
nu au fost respectate de autoritatea contractant n analizarea ofertelor
depuse i declararea ofertei recurentei ca admisibil i ctigtoare. Mai mult,
n acelai art. 35 invocat de recurent, pct. 6 dispune: fr a aduce atingere
reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n care acestea sunt
compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant are obligaia de a
deni specicaiile tehnice.
ncadrarea unui autovehicul ntr-o categorie n spe, autoturism de teren
cu traciune 4x4 integral nu este interpretabil, accesul liber i egal ind
garantat tocmai n condiiile n care se respect dispoziiile legale, iar autori-
tatea contractant a trecut n cerinele minime caracteristicile tehnice pentru
un produs care s se ncadreze nevoilor sale, fapt ce limiteaz, prin precizarea
condiiilor respective, accesul ofertanilor care au interpretat, potrivit preve-
derilor legale, cerinele minime impuse; n absena condiiei impuse prin caie-
tul de sarcini, respectiv cea referitoare la obligaia ofertrii unui autoturism de
teren, intimata SC M.M. SRL ar putut oferta un alt tip de autoturism pe care l
comercializeaz, care s satisfac celelalte condiii din caietul de sarcini i avea
un pre mai mic dect produsul declarat ctigtor.
Ca atare, principiul tratamentului egal care st la baza atribuirii contractului
de achiziie public la care face referire recurenta, n conformitate cu dispoziiile
art. 35 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, nu este nclcat n aceast
situaie, ntruct oferta recurentei este inadmisibil, raportat la cerinele
minime din caietul de sarcini, care reect tocmai caracteristicile ce trebuie
respectate de autovehiculele ofertate n cadrul procedurii, respectiv autoturism
de teren cu traciune 4x4 permanent.
n privina celui de-al doilea motiv de recurs invocat n cererea principal,
Curtea reine c potrivit art. 36 alin. (2),,,n cazul n care autoritatea
contractant denete specicaiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea
performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, atunci nicio ofert nu
poate respins dac ofertantul demonstreaz prin orice mijloc adecvat c
produsele, serviciile sau lucrrile oferite asigur ndeplinirea performanelor sau
cerinelor funcionale solicitate, deoarece sunt conforme cu:
a) un standard naional care adopt un standard European;
b) o omologare tehnic european;
c) o specicaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European;

114

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

d) un standard internaional;
e) alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
Lipsa unor referine la standarde din caietul de sarcini, nu nseamn
interpretarea aleatorie a caracteristicilor tehnice impuse ca cerine minime,
ofertantul trebuind s demonstreze prin orice mijloc adecvat c produsele
asigur ndeplinirea performanelor i cerinelor funcionale, deoarece sunt
conforme cu una din prevederile literelor anterioare. Or, att omologarea
din Romnia, efectuat de RAR n conformitate cu RNTR 2, a autovehiculului
Chevrolet Captiva ofertat de recurenta SC R.M. SRL, ct i omologarea de tip - 3
comunitar - efectuat de ctre autoritatea administrativ a Olandei - RDW -
conform Directivei cadru nr. 70/156/CE au ncadrat respectivul autovehicul n
categoria M1, adic autoturisme obinuite, vehicule concepute numai pentru
transport persoane.
Prin urmare, C.N.S.C. a permis raportarea la omologrile respective,
emise de autoritile competente din Romnia, Olanda, n conformitate cu
reglementrile tehnice n vigoare, care demonstreaz faptul c autovehiculul
ofertat de recurent nu ntrunete toate condiiile categoriei G autovehicule
de teren prevzute n RNTR 2, anexa nr. 1, cap. A, par. 5.1 i deci nu poate
admis n procedur, nerespectnd condiiile minime impuse n caietul de sarcini.
n al treilea rnd, art. 278 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 prevede la
alin. (2) Consiliul va examina, din punct de vedere al legalitii i temeiniciei,
actul atacat i poate pronuna o decizie prin care l anuleaz n parte sau n tot,
oblig autoritatea contractant s emit un act sau dispune orice alt msur
necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire, iar
la alin. (3) n situaia n care Consiliul apreciaz c exist i alte ncadrri ale
prevederilor legale privitor la actul atacat, n afara celor invocate de contestator,
poate s dispun din ociu remedierea nclcrii prevederilor legale.
Decizia C.N.S.C. este legal, instana pronunndu-se asupra legalitii i
temeiniciei actului administrativ supus controlului administrativ jurisdicional,
adic raportului procedurii nr. 41313 din 22 octombrie 2007, conformitatea
ofertelor tehnice i nanciare ind mijlocul, iar nu scopul de stabilire a ilegalitii
prin nerespectarea cerinelor minime impuse n documentaia de atribuire.
n al patrulea rnd, contestatoarea SC M.M. SRL nu a vizat modicarea
documentaiei de atribuire, ci a interpretat, n spiritul legii, cerina minim
impus prin caietul de sarcini autoturism de teren cu traciune 4x4 inte-
gral, motiv pentru care a solicitat respingerea ofertei SC R.M. SRL ca inaccep-
tabil i neconform.
De aceea, SC M.M. SRL a depus contestaia 19844 din 31 octombrie
2007 n interiorul termenului prevzut de art. 272 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.

115

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Privitor la cel de-al aselea motiv de recurs, Curtea reine c, prin adresa
nr. 15206 din 6 noiembrie 2007, C.N.S.C. a solicitat SC M.M. SRL, n
conformitate cu dispoziiile art. 270 alin. (2), precizarea urmtoarelor aspecte:
procedura de atribuire aplicat de ctre autoritatea contractant, obiectul
contestaiei, cu ncadrarea n dispoziiile legii. Fa de aceasta, SC M.M. SRL a
comunicat prin adresa nregistrat la C.N.S.C. sub nr. 21244, din 13 noiembrie
2007, completrile la contestaie, ndeplinind astfel inclusiv cerinele de form
de la art. 270 alin. (1) lit. c) i d) nvederate de recurent.
n privina motivelor de nelegalitate invocate n recurs, Curtea reine
c ncadrarea ntr-o clas sau alta a autovehiculelor se face n raport de un
Standard tehnic de ctre un organism acreditat, ns nici RAR, nici organis-
mul omolog din Olanda nu au ncadrat autovehiculul respectiv n clasa M1 G
autovehicul de teren, ci M1 autoturism. Aa cum este stipulat n Anexa 1
Ia RNTR II, un vehicul poate aparine mal multor clase, caz n care poate
omologat pentru ecare dintre acestea, dar pentru aceasta trebuie s nde-
plineasc condiiile tehnice impuse pentru clasele respective. Or, pentru orice
autovehicul, inclusiv clasa M1, care ndeplinete condiiile art. 5 din Anexa 1
RNTR II, instituiile abilitate RAR, respectiv RDW din Olanda, ar emis certi-
cate de omologare care s ncadreze corect autovehiculul, ceea ce demon-
streaz c n fapt autovehiculul respectiv nu este autovehicul de teren.
Registrul Auto Romn a comunicat faptul c autovehiculul Chevrolet
Captiva are omologare de tip, iar fabricantul este n msur s furnizeze
informaii privind comportamentul n exploatare, caracteristicile tehnice i
performanele. n declaraia reprezentantului productorului GM S.E. avnd
nr. 1050 din 6 noiembrie 2007, se arat c, din punct de vedere constructiv,
automobilul Chevrolet Captiva cu traciune integral, este destinat att rulrii
pe carosabil amenajat de tip on road i pe teren neamenajat de tip off road,
ind dotat cu un sistem de traciune integral (4X4) permanent, cu raport
variabil al traciunii. Partea din declaraie referitoare la autovehiculul de
teren nu este conrmat prin referiri la nicio reglementare naional sau
internaional care s ateste cele declarate, iar omologrile existente n
Romnia i Olanda nu ncadreaz autovehiculul respective n clasa autoturism
de teren M1G.
n ultim instan, cursul de referin la care trebuia fcut paritatea pentru
propunerea nanciar, oferta trebuind prezentat att n lei, ct i n euro, face
parte din punctul V - Prezentarea ofertei. Cerine obligatorii.
Din aceste motive, n baza textelor de lege menionate i a art. 3041 i
art. 312 C. pr. civ., Curtea va respinge plngerea petentei mpotriva Deciziei
nr. 1410/214 C4/4082, din 16 aprilie 2008, pronunat de Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor ca nentemeiat.

116

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

n privina plngerii conexate, Curtea reine c n motivarea Deciziei


nr. 3635/460 C4/2330-2345, din 12 august 2008, pronunat de Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor, atacat n cererea conex, nu conine
motive strine de natura pricinii, dat ind faptul c ntre aceast decizie i
Decizia nr. 1410/214 C4/4082 din 16 aprilie 2008 pronunat de Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor exist o strns legtur, iar aceast
ultim decizie nu a fost desinat de nicio instan judectoreasc nc.
Pentru achiziionarea autovehiculelor din LOT 3A a fost alocat suma de
5.023.199,44 lei cu TVA, aa cum reiese din adresa nr. 32504 din 24 august
2007.
Ofertele celor dou rme au depit suma alocat.
Prin Nota Justicativ nr. 2925 din 15 mai 2008 s-a adus la cunotina con-
ductorului instituiei faptul c ofertele SC R.M. SRL i SC M.M. SRL. depesc
suma alocat i s-a solicitat suplimentarea valorii estimate. Avnd n vedere c
nu a identicat alte fonduri disponibile, Directorul General al A.P.I.A. nu a fost
de acord cu suplimentarea fondurilor artnd c ofertele nu se ncadreaz n
prevederea bugetar conform programului de achiziie public aprobat.
innd cont de aceasta, ambele oferte au fost declarate inacceptabile
n conformitate cu prevederile art. 36 pct. 1 lit. e) din Hotrrea Guvernului
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referi-
toare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contracte-
lor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
deoarece preul inclus n propunerea nanciar depete valoarea fondurilor
care pot disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
respective.
Din aceste motive, n baza art. 36 pct. 1 lit. e) din Hotrrea Guvernului
nr. 925/2006 i a art. 3041 i art. 312 C. pr. civ., Curtea va respinge plngerea
conex ca nentemeiat.
n temeiul art. 49-56 C. pr. civ., fa de legtura dintre plngerea conex i
cererea de intervenie accesorie i fa de soluia dat plngerii conexe, Curtea
va respinge cererea de intervenie accesorie ca nentemeiat.

117

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

11. Certicarea sistemului de management al calitii pen-


tru produsul nit. Lipsa unui certicat specic privind
calitatea pentru productor. Completarea ulterioar a
documentaiei. Necercetarea fondului cauzei. Casare
doar dac nu se poate dispune modicarea hotrrii

art. 312 alin. (3) teza I C. pr. civ.


Ordonana de Urgen nr. 60/2001

1. Casarea hotrrii se pronun atunci cnd instana a crei hotrre


este recurat a soluionat procesul fr a intra n cercetarea fondului sau
modicarea hotrrii nu este posibil, ind necesar administrarea de
probe noi, pentru a se evita privarea prilor de un grad de jurisdicie, n
ipoteza n care instana de recurs analizeaz pentru prima dat aspectele
de fapt i de drept din coninutul raportului juridic dedus judecii sau este
necesar administrarea de probe noi, care, prin consistena lor, nu pot
administrate de instana de recurs ori nu exist posibilitatea legal.
S-a apreciat c se impune casarea hotrrii pentru motivul c instana de
fond, nlturnd de la analiz valoarea certicatului ISO din perspectiva
ndeplinirii de ctre titular a calitii de productor, a soluionat procesul,
fr a intra n cercetarea fondului.
2. S-a reinut c nu este permis completarea ulterioar a documentaiei
pentru elaborarea i prezentarea ofertelor (DEPO), c este fr relevan
parteneriatul ntre rma canadian i cea austriac i c a fost respectat
procedura achiziionrii prin aplicarea criteriilor documentaiei,
fr discriminarea reclamantei la selecie, ct vreme certicatul era
solicitat oricrui ofertant.
Neprezentarea de ctre ofertant a certicatului privind implementarea
unui sistem de management al calitii pentru productor, n conformitate
cu condiia enunat n Fia de date a achiziiei, documentul prezentat
privind dezvoltarea, producerea, comercializarea, vnzarea i ntreinerea
unor componente ale produsului, i nu produsul nit al unui acionar
al productorului, iar certicatul prezentat privea doar dezvoltarea,
producerea, comercializarea, fr posibilitatea completrii ulterioare
a documentelor, inclusiv n privina certicrii sistemului calitii,
conduce la descalicarea ofertei reclamantei.

(Dosar nr. 2662/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 2778 din 8 decembrie 2008)

118

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Delibernd asupra recursului de fa, constat urmtoarele:


Prin aciunea nregistrat sub nr. 31566/3/2006 pe rolul Tribunalului Bucureti
secia a VIII-a conicte de munc, asigurri sociale, contencios administrativ i
scal, reclamanta SC E.M. SRL a solicitat n contradictoriu cu prii Ministerul
Internelor i Reformei Administrative (MIRA) Inspectoratul General al
Jandarmeriei Romne UM 0251 Bucureti i SC A. SRL, n baza prevederilor
Ordonanei de Urgen nr. 60/2001, anularea procedurii licitaiei deschise n
vederea achiziionrii de motociclete de tip ATV, care a fcut obiectul procedurii
organizate de MIRA pentru UM 0251 Bucureti, anularea Hotrrii Comisiei de
evaluare a ofertelor nr. 128567 din 23 august 2006, prin care a fost descalicat
oferta reclamantei, reluarea procedurii de licitaie, suspendarea procedurii de
atribuire a contractului de achiziie public pn la soluionarea cererii.
n motivarea cererii, s-a susinut c, dei a avut o propunere nanciar
mai mic dect a ctigtoarei licitaiei (SC A. SRL), reclamanta a fost desca-
licat datorit interpretrii eronate de ctre Comisia de evaluare a ofertelor,
a certicatului ISO prezentat pentru certicarea sistemului de management al
calitii. Comisia a apreciat greit c acesta nu aparine productorului ATV-uri-
lor comercializate sub marca B, iar R.B.R.P. ar doar reprezentant al producto-
rului. S-a artat c descalicarea nelegal a reclamantei aduce atingere princi-
piilor care guverneaz materia achiziiilor publice, respectiv principiul tratamen-
tului egal prin aplicarea discriminatorie a criteriilor de selecie i principiul e-
cientei utilizri a fondurilor publice prin alocarea contractului unei propuneri
nanciare mai mare cu aproximativ 66.000 euro.
Cererea de suspendare a procedurii de atribuire a contractului, a fost jus-
ticat prin afectarea intereselor reclamantei i lipsa unei motivri a autori-
tii contractante ntemeiate pe prevederile art. 85 alin. (4) din Ordonana de
Urgen nr. 60/2001.
Tribunalului Bucureti, secia a VIII-a conicte de munc, asigurri sociale,
contencios administrativ i scal a soluionat cauza prin sentina civil nr. 1998
din 23 martie 2007, prin care aciunea a fost respins ca nentemeiat.
S-a respins ca rmas fr obiect, captul de cerere privind suspendarea procedurii.
Pentru a se pronuna astfel, instana de fond a reinut c reclamanta nu a
fcut dovada existenei unui certicat de management al calitii pentru produsul
nit, deoarece documentul prezentat privete motorul cu componentele
acestuia i transmisiile, i nu autovehiculul ca produs nit. S-a reinut c nu
este permis completarea ulterioar a documentaiei pentru elaborarea i
prezentarea ofertelor (DEPO), c este fr relevan parteneriatul ntre rma
canadian i cea austriac i c a fost respectat procedura achiziionrii prin
aplicarea criteriilor documentaiei, fr discriminarea reclamantei la selecie,
ct vreme certicatul era solicitat oricrui ofertant. Sub aspectul suspendrii

119

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

procedurii, s-a reinut ncheierea contractului de achiziie public depus la


2 martie 2007 i formularea solicitrii de suspendare pn la soluionarea
efectuat prin sentina de fond.
mpotriva acestei sentine, n termen legal, a formulat recurs reclamanta
SC E.M. SRL, criticnd-o ca nelegal i netemeinic i solicitnd modicarea
hotrrii recurate, n sensul admiterii primelor trei capete de cerere.
n motivarea recursului ntemeiat pe dispoziiile art. 304 pct. 7 i 9 C. pr. civ.,
s-a susinut, n esen, c:
- nu a fost analizat raportul juridic dedus judecii prin prisma motivului
declarat al descalicrii reclamantei (pretinsa neprezentare a unui certicat
de management al calitii pentru productor, ci pentru reprezentan),
concluzionndu-se c nu s-a fcut dovada unui certicat de management
pentru produsul nit i nemaiind analizate motivele de anulare ale reclamantei;
astfel, motivele hotrrii sunt strine de susinerile prilor, aducnd atingere
principiului disponibilitii, deoarece privesc alte cauze dect cele pentru care se
solicitase anularea hotrrii;
- criteriul analizat de ctre instana de fond, privind obligativitatea prezen-
trii unui certicat pentru produsul nit, nu este prevzut de nicio dispoziie din
documentaia de licitaie, iar eliberarea sistemului de atestare din seria ISO,
certic sistemul de management al calitii, numai cu privire la componentele
produsului nit;
- acordarea de anse egale ofertanilor, presupune vericarea ndeplinirii de
ctre toi participanii, a condiiilor formale impuse prin documentaia licitaiei,
vericare efectuat n mod nediscriminatoriu.
Intimatul-prt, Ministerul Internelor i Reformei Administrative
Inspectoratul General al Jandarmeriei Romne UM 0251 Bucureti a formulat
ntmpinare, solicitnd respingerea recursului ca nentemeiat i artnd c R nu
este productor, ci o reprezentan/divizie a B.R.P. Inc., fcnd parte din grupul
de societi aparinnd societii B; autoritatea contractant a fost ndreptit
s resping contestaia ntruct reclamanta nu a depus documentul care
dovedete certicarea calitii produsului nit; nu exist prevederi contrare
ntre considerentele hotrrii de fond.
n recurs, au fost ncuviinate i depuse la dosar nscrisuri constnd n dove-
zile prilor-ofertani ai licitaiei, de certicare a sistemului de management al
calitii.
Examinnd sentina atacat prin prisma criticilor formulate, n raport de actele
i lucrrile dosarului, de dispoziiile legale incidente, inclusiv ale art. 3041 C. pr. civ.,
Curtea constat c recursul este ntemeiat, pentru urmtoarele considerente:
Se reine c, n raport de data de 14 iunie 2006 a efecturii anunului
n Monitorul Ocial, procedura licitaiei deschise organizat n data de 18

120

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

august 2006, n calitate de autoritate contractant, de ctre intimatul-prt


Ministerul Internelor i Reformei Administrative (MIRA) Inspectoratul General
al Jandarmeriei Romne pentru UM 0251 Bucureti, n vederea achiziionrii
unui numr de 30 de motociclete cu patru roi, tip ATV, dintre care trei cu dotri
suplimentare, este supus dispoziiilor Ordonanei de Urgen nr. 60/2001
(cu modicrile i completrile ulterioare) privind achiziiile publice.
Ofertantul ctigtor a fost declarat intimata-prt SC A. SRL.
n conformitate cu Nota de la pct. B.3.2.5. din Fia de date a achiziiei, auto-
ritatea contractant a solicitat ofertanilor s fac dovada certicrii sistemului
de management al calitii, iar n cazul n care ofertantul are autorizare pen-
tru livrarea produselor, s fac dovada certicrii sistemului calitii pentru
productor.
Reclamanta ofertant a fost descalicat de la participarea la licitaie, prin
Hotrrea MIRA nr. 128567 din 23 august 2006, pentru nendeplinirea aces-
tei condiii. Prin Hotrrea Comisiei de evaluare a ofertelor nr. 128574 din
30 august 2006, s-a respins cererea reclamantei de suspendare a procedurii de
atribuire a contractului de achiziie public, iar contestaia reclamantei a fost
respins cu rezoluia motivat nr. 128600 din 6 septembrie 2006.
n motivarea tuturor acestor dispoziii ale autoritii contractante, se men-
ioneaz ca ind considerent la respingere, neprezentarea de ctre reclamant a
certicatului privind implementarea unui sistem de management al calitii pentru
productor, n conformitate cu condiia mai sus enunat n Fisa de date a achi-
ziiei. S-a considerat c certicatul privete o alt societate, rma R.B.R.P.(R.),
menionat n cuprinsul acestuia, ind doar reprezentant al productorului.
Contestaia formulat de reclamant sub nr. 128571 din 28 august 2006, ca
i aciunea introductiv de instan i ntemeiaz motivaia pe acelai aspect.
Aprrile i susinerile prilor n instana de fond au circumscris astfel principa-
lului element al fondului cauzei, din care deriv soluionarea tuturor capetelor de
cerere, reprezentat de motivul declarat al descalicrii de la licitaie a reclaman-
tei, i anume: lipsa unui certicat specic privind calitatea pentru productor.
Dei nvestit cu soluionarea acestui aspect, instana de fond nu a dat o
interpretare valorii certicatului din punctul de vedere al calitii titularului,
nelegnd s analizeze conformitatea nscrisului cu cerinele documentaiei
DEPO, sub aspectul obiectului pe care l certic (motor, componentele aces-
tuia i transmisiile ori produsul nit).
Astfel, fondul cererii nu a fost cercetat n limitele nvestirii, procesul ind
soluionat fr analizarea elementului principal al dezbaterii cauzei i cu ncl-
carea principiului disponibilitii prilor, n latura sa obiectiv (pretenia con-
cret dedus judecii), prevzut de art. 129 alin. (6) C. pr. civ. Conform acestui

121

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

principiu, instana nu poate depi limitele obiectului judecii, xate de ctre


reclamant.
Capitolul 9 al Ordonanei de Urgen nr. 60/2001 (cu modicrile i com-
pletrile ulterioare) privind achiziiile publice, descrie cile de atac mpotriva
actelor i deciziilor atacate pe cale administrativ i/sau n justiie, ind prev-
zut n art. 103 aplicarea dispoziiilor de drept comun, n msura n care nu se
prevede altfel n cuprinsul ordonanei.
Conform art. 81, aciunea n justiie se introduce numai dup epuizarea cii
de atac a contestaiei pe cale administrativ i numai atunci cnd autoritatea
contractant nu a rspuns unei contestaii n termenul prevzut n prezenta
ordonan de urgen ori atunci cnd contestatorul nu este satisfcut de
rspunsul primit n termen legal.
Astfel, aciunea n justiie, asimilat unei ci de atac mpotriva actului
administrativ privind achiziiile publice, urmeaz limitele nvestirii xate
de reclamant prin contestaie, fr a exista, din punct de vedere procesual,
posibilitatea examinrii cauzei sub toate aspectele. Conform art. 3041 C. pr. civ.,
aceast dispoziie este specic recursului mpotriva hotrrii care nu poate
atacat cu apel, cnd examinarea fondului este limitat, de asemenea,
de respectarea ordinii de soluionare a tuturor cererilor i aprrilor prilor.
Ct privete susinerea intimatului-prt MIRA, referitoare la rmnerea
fr obiect a cererii, prin punerea n executare a contractului de achiziie n
anul 2006, Curtea apreciaz, pe de o parte, c aceast aprare nu se constituie
ntr-o veritabil excepie procesual cu caracter peremptoriu (care s tind la
respingerea sau la stingerea procesului), deoarece ar presupune ndeplinirea
preteniei reclamantului.
Pe de alt parte, executarea contractului de achiziie public, nu mpiedic
cercetarea legalitii ncheierii acestuia, nici nu reprezint un motiv de nlturare
a eventualelor nclcri ale prevederilor legale, cu att mai puin cu ct art. 96
al Ordonanei de Urgen nr. 60/2001, descrie posibilitatea de a uza de dreptul
la despgubiri pentru persoana zic sau juridic care are un interes legitim n
legtur cu un anumit contract de achiziie public i care sufer, risc s sufere
sau a suferit un prejudiciu, ca o consecin direct a unui act nelegal sau a unei
decizii nelegale.
Acest argument a avut relevan asupra ultimului capt de cerere intro-
ductiv (privind suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziie
public), a crui modalitate de soluionare nu a fost atacat prin motivele de
recurs.
Concluzionnd, Curtea reine c instana de fond, nlturnd de la analiz
valoarea certicatului ISO din perspectiva ndeplinirii de ctre titular a calitii

122

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

de productor, a soluionat procesul fr a intra n cercetarea fondului,


motiv de casare prevzut de art. 312 alin. (3) teza I C. pr. civ. Gsind ntemeiat
acest motiv de recurs, devine inutil examinarea celorlalte critici, urmnd ca,
n opinie majoritar, s se fac aplicarea dispoziiilor art. 312 alin. (5) C. pr. civ.,
n sensul casrii hotrrii atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanei
de fond.
Cu opinie separat a judectorului aat n minoritate, n sensul respingerii
recursului ca nefondat, pentru urmtoarele considerente:
n opinia noastr, se impunea respingerea recursului ca ind nefon-
dat, apreciind c, n mod corect, prima instan a reinut c reclamanta nu a
fcut dovada unui certicat de management al calitii pentru produsul nit,
din certicatul depus rezultnd c rma R a ninat i aplicat un sistem de
Managementul calitii pentru dezvoltarea, producerea, comercializarea,
vnzarea i ntreinerea motoarelor cu combustie intern, componentelor de
motor i transmisiilor.
Potrivit Fiei de date a achiziiei, obiectul contractului de furnizare l
reprezint motociclete cu 4 roi tip ATV, 27 buci (Cod CPSA 3541.13) i
motociclete cu 4 roi, tip ATV cu dotri suplimentare- 3 buci (Cod CPSA
3541.13), iar n ceea ce privete certicarea sistemului calitii, se menioneaz
c se vor prezenta documente, emise de organisme acreditate, care conrm
certicarea sistemului de management al calitii. Se accept certicate din
seria ISO sau similare privind implementarea unui sistem de management al
calitii, emise de organismele internaionale. Se accept i documente care
sunt eliberate de organisme care funcioneaz n baza Hotrrii Guvernului
nr. 1.073/1996 (OMCAS, CCAS etc.).
n cazul n care ofertantul are autorizare pentru livrarea produselor, va face
dovada certicrii sistemului calitii pentru productor.
Prin urmare, pentru produsele ce urmau a achiziionate, motociclete cu
4 roi tip ATV, 27 buci (Cod CPSA 3541.13) i motociclete cu 4 roi, tip ATV,
cu dotri suplimentare, reclamanta a prezentat o ofert de motociclet marca B,
produs de rma B.R.P.E., care a autorizat-o pe reclamant s distribuie/livreze
produsele sale, declarnd c garanteaz calitatea i performana produselor
sale.
Astfel, aceast rm are calitatea de productor al produselor ce a fcut
obiectul achiziiei i a ofertei reclamantei, R ind o divizie a BRP care proiec-
teaz i fabric motoarele cu aprindere prin scnteie i combustie intern pe
combustibil benzin, subansamble drive train i componente de suport esen-
iale, deci nu are calitatea de productor al motocicletei ATV, or, certica-
tul depus pentru certicarea sistemului calitii vizeaz aceste subansamble,
i nu produsul, aa cum rezult i din declaraia aat la la 105 dosar fond.

123

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Reclamanta nu a prezentat, n faa autoritii contractante, un certicat al


sistemului calitii pentru productorul produsului ce urma a achiziionat,
R, avnd personalitate juridic, patrimoniu propriu i obiect de activitate
specic, care nu se confund cu cel al B.R.P.E., care este doar acionar al R,
iar certicatul prezentat privea doar dezvoltarea, producerea, comercializarea,
vnzarea i ntreinerea motoarelor cu combustie intern, componentelor de
motor i transmisiilor.
Reclamanta, n calitate de societate autorizat pentru livrarea produselor
produse de rma B.R.P.E., nu a prezentat autoritii contractante dovada
certicrii sistemului calitii pentru productor, ci pentru o societate din
grupul de rme BRP, care producea doar motoare i subansamble, nendeplinind
astfel condiia de la pct. B 3.2 pct. 5 a Fiei de date a achiziiei, astfel nct,
n raport de prevederea din Fia de date a achiziiei pct. B.4, care nu permitea
completarea ulterioar a documentelor inclusiv n privina certicrii sistemului
calitii, n mod corect, autoritatea contractant a procedat la descalicarea
ofertei reclamantei.
Fa de aceste considerente, apreciem c, n baza art. 312 C. pr. civ., se
impunea respingerea recursului ca ind nefondat.

Not de adaptare la Ordonana de Urgen nr. 34/2006:


Potrivit art. 35 alin. (6) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, republicat,
fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n
care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant
are obligaia de a deni specicaiile tehnice: a) e prin referire, de regul n
urmtoarea ordine de prioritate, la standarde naionale care adopt standarde
europene, la omologri tehnice europene, la standarde internaionale sau la alte
referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene;
n cazul n care acestea nu exist, atunci specicaiile tehnice se denesc prin
referire la alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind
utilizarea produselor sau proiectarea, calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel
de referire trebuie s e nsoit de meniunea sau echivalent; b) e prin
precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie s
e sucient de precis descrise nct s permit ofertanilor s determine obiectul
contractului de achiziie public, iar autoritii contractante s atribuie contractul
respectiv; c) e att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale
solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea la
standardele, omologrile tehnice, specicaiile tehnice comune, prevzute la
lit. a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de performan i cu
cerinele funcionale respective;d) e prin precizarea performanelor i/sau
cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b),

124

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

pentru anumite caracteristici, i prin referirea la standardele sau omologrile


tehnice, prevzute la lit. a), pentru alte caracteristici.
De asemenea, conform art. 36 din acelai act normative, n cazul n care
autoritatea contractant denete specicaiile tehnice din caietul de sarcini,
optnd pentru modalitatea prevzut la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o
ofert nu poate respins pe motiv c produsele sau serviciile prevzute n
propunerea tehnic nu sunt conforme cu specicaiile precizate, dac ofertantul
demonstreaz, prin orice mijloc adecvat, c propunerea tehnic prezentat
satisface ntr-o manier echivalent cerinele autoritii contractante denite
prin specicaiile tehnice. n cazul n care autoritatea contractant denete
specicaiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanelor i/sau
cerinelor funcionale solicitate, atunci nici o ofert nu poate respins dac
ofertantul demonstreaz prin orice mijloc adecvat c produsele, serviciile sau
lucrrile oferite asigur ndeplinirea performanelor sau cerinelor funcionale
solicitate deoarece sunt conforme cu: a) un standard naional care adopt un
standard European; b) o omologare tehnic european; c) o specicaie tehnic
comun utilizat n Comunitatea European; d) un standard internaional;
e) alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
n sensul prevederilor alin. (1) i (2), un mijloc adecvat de a dovedi
conformitatea cu specicaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul
tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism
recunoscut, cum ar , dup caz, un laborator neutru de ncercri i calibrare sau
un organism de certicare i inspecie care asigur respectarea standardelor
europene aplicabile; autoritatea contractant are obligaia de a accepta
certicate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale
Uniunii Europene.
n sfrit, potrivit art. 38 alin. (1) i (2) din Ordonan, se interzice denirea n
caietul de sarcini a unor specicaii tehnice care indic o anumit origine, surs,
producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet
de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Prin derogare de la
prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaie, dar numai n mod excepional,
n situaia n care o descriere sucient de precis i inteligibil a obiectului
contractului nu este posibil prin aplicarea prevederilor art. 35 i art. 36 i numai
nsoit de meniunea sau echivalent.

125

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

12. Nerespectarea obligaiei de transmitere de ndat a


unei copii a contestaiei ctre autoritatea contractant.
Comunicarea contestaiei n ntregul ei. Inadmisibilitate-
consecine. Conexarea contestaiilor formulate n cadrul
aceleiai proceduri de atribuire-consecine. Declararea
ca neconform a ofertei. Neformularea unei contestaii
la documentaia de atribuire. Declaraia societii ofer-
tante n sensul c produsul su se ncadreaz n anumi-
te caracteristici. Valoare juridic

art. (2) lit. f), art. 271 alin. (2),


art. 275 alin. (3) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
modicat i completat prin Ordonana de Urgen nr. 94/2007
art. 273 alin. (1), art. 274 alin. (1),
art. 278 alin. (1) Ordonana de Urgen nr. 34/2006.

1. n termen de 5 zile de la primirea noticrii privind contestaia, autorita-


tea contractant are obligaia transmiterii la Consiliu a punctului de vedere
asupra contestaiei. Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante
nu mpiedic soluionarea contestaiei, n msura n care s-a fcut dovada
comunicrii acestuia, iar lipsa punctului de vedere al autoritii contrac-
tante datorat nendeplinirii de ctre contestator a obligaiei de transmi-
tere a unei copii a contestaiei ctre autoritatea contractant mpiedic
soluionarea contestaiei de ctre Consiliu.
Contestatoarea are obligaia de transmitere de ndat a unei copii a contes-
taiei ctre autoritatea contractant, cu consecina imposibilitii acesteia
din urm de a formula un punct de vedere asupra contestaiei, legea obli-
gnd la comunicarea unei copii de pe contestaia n ntregul ei, i nu doar
a unei informri a autoritii contractante despre formularea contestaiei.
2. Contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribuire vor
conexate de ctre Consiliu pentru a se pronuna o soluie unitar,
iar pentru contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribuire
se va pstra continuitatea completului de soluionare. mprejurarea c
C.N.S.C. nu a conexat cele dou contestaii, pronunnd dou decizii n
cadrul aceleiai proceduri nu poate duce la nulitatea deciziilor pronunate,
neexistnd niciun text de lege care s prevad o asemenea sanciune n
cazul n care Consiliul nu procedeaz la conexare.
3. Aspectele de fond privind legalitatea i temeinicia deciziei autoritii
contractante, n ceea ce privete declararea ca neconform a ofertei

126

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

petentei, nu pot reinute, chiar dac ele nu au mai putut face obiect de
analiz n faa C.N.S.C., n contextul n care, contestaia a fost respins ca
inadmisibil.
4. n lipsa unui document cu privire la caracteristicile produsului ofertat
sau care a nlocuit produsul oferit iniial, nu se poate stabili dac oferta
este conform cerinelor caietului de sarcini, declaraia societii ofertante
n sensul c produsul su se ncadreaz n anumite caracteristici, fa de
care s-au cerut precizri cu privire la oferta sa, n ceea ce privete un anumit
aspect al ofertei, neind sucient, ofertantul avnd posibilitatea de a
depune o ofert conform, mpreun cu documentaia tehnic aferent,
chiar i dup primirea rspunsului la claricri, cnd nu a formulat nicio
contestaie cu privire la documentaia tehnic, n termenul prevzut de
lege.

(Dosar nr. 8332/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 856 din 27 martie 2008)

Asupra cauzei civile de fa constat c, prin plngerea nregistrat la Con-


siliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sub nr. 21881 din 20 noiembrie
2007, contestatoarea SC G.T.D.D.D. SRL a solicitat suspendarea procedurii de
atribuire pn la soluionarea plngerii formulate mpotriva plngerii mpotriva
deciziei nr. 3035 din 5 noiembrie 2007, emis de C.N.S.C., anularea acestei deci-
zii, anularea comunicrii nr. 13333 din 30 iulie 2007 emis de U.B., justicarea
tarifelor ofertate pentru deratizare i dezinsecie conform cerinelor caietului de
sarcini i, ca o consecin, reevaluarea ofertelor.
Petenta a susinut c a participat n calitate de ofertant la procedura de
achiziie cerere de ofert organizat de autoritatea contractant, avnd
ca obiect achiziionarea serviciilor de deratizare, dezinsecie, dezinfecie,
iar, prin adresa nr. 13321 din 30 iulie 2007, autoritatea contractant a stabilit
drept ofert ctigtoare oferta societii C-J SRL, prin adresa nr. 13333 din
30 iulie 2007, oferta sa a fost declarat neconform.
Petenta susine c, dei, n temeiul dispoziiilor art. 275 alin. (3), C.N.S.C. a
solicitat s transmit actul doveditor privind ndeplinirea obligaiilor prevzute
de art. 271 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, respectiv, naintarea
ctre autoritatea contractant a unei copii de pe contestaia n cauz, ulterior,
prin Decizia nr. 3025 din 5 noiembrie 2007, consider, n mod paradoxal,
c societatea nu i-a ndeplinit obligaia prevzut de art. 271 alin. (1)
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, dei societatea a transmis autoritii
contractante contestaia formulat nc din data de 8 august 2007, chiar nainte
de a primi pe cale ocial adresa nr. 8637 din 8 august 2007.

127

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

De asemenea, petenta mai arat c este vizat modul n care C.N.S.C. nelege
s fac aplicarea legii civile, raportndu-se la prevederile art. 271 alin. (2) din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006, modicat i completat prin Ordonana
de Urgen nr. 94/2007, n condiiile n care principiul neretroactivitii legii
civile este fundamental.
Nu se poate ti de ce C.N.S.C. a emis dou decizii pentru contestarea
aceleiai proceduri: cea organizat de U.B, dei Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, la art. 273 alin. (1) prevede c contestaiile formulate n cadrul
aceleiai proceduri de atribuire vor conexate de ctre Consiliu pentru a se
pronuna o soluie unitar, iar pentru contestaiile formulate n cadrul aceleiai
proceduri de atribuire se va pstra continuitatea completului de soluionare.
Petenta mai precizeaz c, n cuprinsul documentaiei de atribuire a
serviciilor de deratizare, dezinsecie, dezinfecie, autoritatea contractant
precizeaz la Seciunea II, Caiet de sarcini, p. 10: Caietul de sarcini face parte
integranta din documentaia pentru atribuirea contractului i constituie
ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz de ctre ecare ofertant
propunerea tehnic. Caietul de sarcini conine n mod obligatoriu, specicaii
tehnice. Cerinele impuse vor considerate ca ind minimale.
n acest sens, orice ofert prezentat, care se abate de la prevederile
caietului de sarcini va luat n considerare, dar numai n msura n care
propunerea tehnic presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinelor
minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevzute n caietul de sarcini sau care nu satisface cerinele
caietului de sarcini va declarat ofert neconform i va respins.
Societatea, respectnd documentaia de atribuire (respectiv caietul de
sarcini, completat prin adresele nr. 6146 din 18 aprilie 2007 i nr. 6279 din
20 aprilie 2007), dar i raportndu-se la necesitatea respectrii principiului
prevzut n Ordonana de Urgen nr. 34/2006, art. 2 lit. f) eciena utilizrii
fondurilor publice, a elaborat propunerea tehnic innd cont de cerinele
autoritii contractante, dar i de termenul iniial de depunere a ofertelor,
data de 23 aprilie 2007.
Din cauza faptului c edina de deschidere a avut loc n data de 25 iunie
2007, (aa cum rezulta i din PV nr. 10967 din 25 iunie 2007), s-a modicat n
mod radical i numrul de etape n care urmau s e prestate serviciile pn la
data de 31 decembrie 2007, societatea elabornd oferta tehnico-nanciar n
consecin.
Astfel, insecticidul propus de societate este un insecticid cu o remanen mai
mare dect cea cerut de autoritatea contractant, respectiv de minim 120 zile,
motiv pentru care a propus reducerea numrului de aciuni pentru dezinsecie
de la 3 operaiuni la 2 operaiuni pentru cmine-cantine, fr repetare

128

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

la 14 zile, acestea ind valabile pentru insecticidele produse n Romnia,


care sunt condiionate sub form de Concentrat Emulsionabil (CE) sau Emulsii
Concentrate (EC), care au o remanen (durata de aciune insecticid) de
maxim 2-3 sptmni, lucrul cu aceste produse necesitnd operaiuni frecvente
datorit calitilor pe care le prezint, de aici i repetabilitatea lor.
Cerina exprimat de autoritatea contractant era de remanen (garanie)
90 zile, cu repetarea operaiunilor la un interval de 14 zile, conform comunicrii
nr. 6146 din 18 aprilie 2007, iar societatea SC G.T.D.D.D. SRL asigura garania de
90 zile printr-o singur aplicare.
Oferta tehnic a societii depea cerinele de remanen exprimate de
autoritatea contractant, n sensul c asigur o garanie mai mare dect cea
cerut pentru operaiunea de dezinsecie la un pre mai mic dect cel care ar
reieit din repetarea operaiunilor la un interval de 14 zile. n cazul n care s-ar
ctigat licitaia, contractul ncheiat ntre cele dou pri ar avut perioada de
valabilitate de aproximativ 5 luni, respectiv pn la 31 decembrie 2007, motiv
pentru care am luat n calcul numrul de treceri care ar rmas de executat
pn la data de 31 decembrie 2007. Din aceste motive, autoritatea contractant
a declarat oferta noastr neconform, fr temei legal, nclcnd astfel
propriile cerine exprimate n caietul de sarcini, precum i prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 925/2006.
Petenta arat faptul c oferta societii declarate ctigtoare este total
neconform pentru urmtoarele motive: insecticidul ce urmeaz a folosit are
o remanen inferioar, de 12 sptmni, cerina autoritii contractante ind
de minim 90 de zile, raportul de diluie nu este pentru infestare sever insecte
trtoare, aa cum s-a cerut n caietul de sarcini, ci este un raport de diluie
pentru ntreinere, Raportul corect de diluie pentru alctuirea soluiei de lucru
de 801 H20 (media suprafeelor poroase i a celor neporoase) era de 120 ml
insecticid concentrat la 101 H20, rezultnd un consum de insecticid concentrat
de 0,960 l pentru 1.000 mp; la un pre de 160 lei/I insecticid K-O SC25 (folosit
de rma ctigtoare) rezulta un pre materiale de 153,60 lei pentru 1.000 mp,
respectiv de 0,1536 lei pentru un mp. Preul total ofertat de societatea
ctigtoare ind de 0,067 lei/mp!
Insecticidul F., prezentat n oferta tehnic a societii ctigtoare, are o
remanen de max. 2-3 sptmni, iar rma ctigtoare a fundamentat tariful
pentru 1 mp deratizare, lund n calcul preul raticidului C.P. (past ambalat n
hrtie biodegradabil) autoritatea contractant solicitnd batoane hidrofuge.
Raticidul C.C.G, prezentat n propunerea tehnic de societatea ctigtoare,
ndeplinea cerina autoritii contractante, dar dac tariful ar fost fundamentat
pe acest tip de raticid ar nsemnat un pre aproximativ de 0.1 lei/mp
numai preul materialului, deoarece preul de list al produsului respectiv este

129

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

dat la p. 19 a ofertei societii ctigtoare ca ind de 6,11 Euro/kg, la un curs de


3,25 lei/euro.
Preul prezentat era valabil numai pentru anul 2006 (6,11 euro/kg), ncepnd
cu 1 ianuarie 2007, preul de list al produsului C.C.G. este de 7,20 euro/kg,
conform listei date de importatorul exclusiv, SC S.I.C. SRL.
n condiiile n care autoritatea contractant a cerut 5 g raticid pentru 1 mp,
respectiv 5 kg pentru 1.000 mp, iar produsul care ndeplinea cerinele autoritii
contractante ar avut un pre material de aprox. 0,1 lei/mp, societatea i
exprim suspiciunea fa de modul de evaluare corect a ofertei societii
ctigtoare.
n dosarul achiziiei nu exist niciun fel de oferte de pre, facturi de achiziie
n original sau copie pentru justicarea cel puin a preului pentru materiale
ofertat, element obligatoriu pentru demonstrarea concordanei propunerii
tehnice cu propunerea nanciar i respectarea cerinelor minimale a caietului
de sarcini. Toate probele deinute de societate au fost depuse la C.N.S.C.
Bucureti i exist la dosar.
n drept, plngerea a fost ntemeiat pe dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 34/2006, Codului de procedur civil, Codului civil, iar n susinerea
acesteia a depus la dosarul cauzei urmtoarele nscrisuri: Decizia nr. 3025 din
5 noiembrie 2007 a C.N.S.C. Bucureti; contestaia nr. 108 din 2 august 2007;
adresa nr. 13333 din 30 iulie 2007 a U.B., prin care declara oferta societii
neconform; adresa C.N.S.C. prin care se solicita societii s fac dovada
ndeplinirii obligaiei prevzute de art. 271 alin. (2), Noticarea nr. 110 din
3 august 2007 i copia dovezii transmiterii prin fax a noticrii ctre U.B;
adresa nr. 115 din 10 august 2007; adresa nr. 13625 din 7 august 2007 a U.B.
i dovada transmiterii contestaiei ctre autoritatea contractant, prin fax,
n data de 8 august 2007; Documentaia de atribuire contract de prestri
servicii dezinfecie, dezinsecie, deratizare; Caietul de sarcini; procesul-verbal al
edinei de deschidere; solicitarea de claricri cu nr. 12426 din 16 iulie 2007 a
Universitii Bucureti i rspunsul societii din adresa nr. 89 din 17 iulie 2007,
Decizia nr. 3061/C6/2708 din 6 noiembrie 2007, emis de C.N.S.C.
Prin ncheierea din data de 7 februarie 2008, s-a dispus citarea n cauz n
calitate de intimat a ctigtoarei licitaiei SC C.J. SRL.
Prin ntmpinare, intimata U.B a solicitat respingerea plngerii ca nenteme-
iat, artnd c a fost ncheiat contractul de achiziie, astfel nct instana nu
mai poate dispune suspendarea procedurii de licitaie.
n ceea ce privete captul doi de cerere, intimata arat c Decizia C.N.S.C.
este temeinic i legal, contestatorul nu a respectat obligaia de transmitere
ctre autoritatea contractant a unei xerocopii dup contestaie, nclcnd

130

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

dispoziiile art. 271 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, n mod
corect, C.N.S.C. a respins contestaia ca inadmisibil, fr a mai analiza pe fond
cererea, n ceea ce privete captul trei de cerere, n mod corect, a fost declarat
neconform oferta petentei, oferta nanciar a acesteia nu cuprinde i preul
operaiunilor de repetare la 14 zile a serviciilor de dezinsecie, prevzut n
mod expres n cuprinsul documentaiei de atribuire la pct. II.2.1 i urmtoarele,
oferind un pre parial. Se mai arat c, i dac oferta acesteia ar fost declarat
ca i conform, tot nu ar fost declarat ctigtoare, ind cea mai mare.
Ataat ntmpinrii, intimata a depus la dosarul cauzei nscrisuri referitoare
la licitaie.
Prin plngerea nregistrat la Consiliul Naional de Soluionare a Contesta-
iilor, sub nr. 22017 din 21 noiembrie 2007, contestatoarea SC A. SRL a solicitat
modicarea deciziei nr. 3061/C6/2708 din 6 noiembrie 2007, emis de C.N.S.C.,
constatnd c actul numit comunicare rezultat al procedurii nr. 13320 din
30 iulie 2007 a nclcat prevederile legislaiei n materia achiziiilor publice,
motiv pentru care solicit anularea acesteia i obligarea autoritii contractante
s recunoasc ca ind conform oferta SC A. SRL.
Petenta a susinut c, prin hotrrea din data de 30 iulie 2007, luat de
autoritatea contractant prin care a declarat oferta sa neconform nu a inut
cont de precizrile fcute ca urmare a cererii de completare la oferta nr. 12426
din 16 aprilie 2007. Prin adresa nr. 202, din 18 iulie 2007, societatea se angaja
ca remanena produselor utilizate pentru dezinsecie s e de 12 sptmni
(90 zile, cerut prin documentaia de atribuire). Tot conform documentaiei
de atribuire, Fia de date a achiziiei, cap X, art. 13.1 i art. 13.2, i-au asumat
responsabilitatea executrii acestor servicii, produsele utilizate ind conforme
cu cerinele caietului de sarcini.
Fcnd aprecierea c produsele utilizate de SC A. SRL nu respect remanena
de minimum 90 zile, se invoc precizrile fcute de Ministerul Sntii,
Institutul de Sntate Public Bucureti, ns, aa cum se poate observa din
adresa nr. 9875 din 4 noiembrie 2005, Ministerul Sntii, Institutul de
Sntate Public Bucureti, prin Compartimentul de Combatere a Vectorilor
Toxicologie, Pesticide face vorbire la pct. a) c remanena insecticidelor este
diferit n funcie de forma de condiionare, literatura de specialitate i testele
efectuate de-a lungul timpului.
Or, produsul propus n oferta C.U. este un insecticid de generaie nou,
produs n C.E. i are o remanen ndelungat (12 sptmni) conform ei
tehnice. La pct. b) condiia pentru pstrarea remanenei este ca insecticidul
cu care s-a fcut tratamentul s nu e ndeprtat prin splare, iar suprafeele
tratate s nu se ncarce cu praf. La pct. c) remanena este inuenat de o
serie de factori din mediul nconjurtor: temperatur, umiditate, gradul de

131

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

curenie i natura suprafeei pe care este aplicat insecticidul etc., n continuare


vorbindu-se de remanen pn la o sptmn i maxim de remanen pn la
6-8 sptmni.
Aadar, nu este nicieri folosit i garantat prin remanen termenul de
90 zile pentru dezinsecie, iar remanena minim de 90 zile nu a fost cerut prin
documentaia de atribuire.
Remanena minim de 90 zile nu este cerut prin documentaia de atribuire.
Acest termen poate garantat de ofertant numai prin aplicarea unor
tratamente potrivite pentru ecare locaie supus dezinseciei i numai
respectnd tehnologia aplicrii acestora n funcie de particularitile ecrui
spaiu tratat cu insecticide (indiferent de remanena lor declarat i numai cu
asumarea responsabilitii executrii acestor servicii, conform ei de date a
achiziiei cap. X art. 13.1 alin. (1), art. 13.2 pe care SC A. SRL i le-a asumat prin
depunerea ofertei n aceste condiii; cu precizrile ulterioare.
Pentru deratizare, att prin oferta depus, ct i prin precizrile ulterioare
(adresa nr. 202 din 18 iulie 2007) a asigurat autoritatea contractant de
folosirea (utilizarea) a produselor raticide n formularea de batoane hidrofuge,
past ambalat n hrtie biodegradabil i asumndu-i responsabilitatea i
garantarea acestor servicii conform documentaiei de atribuire.
Pentru serviciile de dezinsecie i de deratizare, cerina de remanen de
90 zile i forma de condiionare a raticidelor nu au fost cerute prin documentaia
de atribuire, ci aa cum menioneaz autoritatea contractant cu completrile
ulterioare (act 13.320 din 30 iulie 2007) i, mai mult dect att, autoritatea
contractant declar ctigtoare o societate comercial, respectiv C-J SRL din
Bucureti, care la data participrii procedurii de atribuire, ct i la data atribuirii
contractului de achiziie public avea punctul de lucru (sediul secundar) din
Bucureti expirat. Deci nu avea cum, unde s e autorizat pentru prestarea
acestor servicii i nici cum s le execute legal.
n drept, plngerea a fost ntemeiat pe dispoziiile Ordonanei de Urgen
nr. 34/2006, Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 i Ordinului Preedintelui
ANRMAP nr. 155/2006, iar n susinerea celor menionate, petenta a depus la
dosarul cauzei nscrisuri.
Prin ncheierea din data de 14 ianuarie 2008 a fost ncuviinat proba cu
nscrisuri.
Prin ntmpinare, intimata U.B. a solicitat respingerea plngerii ca
nentemeiat,
n edina public din data de 6 martie 2008, Curtea a dispus conexarea
dosarului nr. 8389/2/2007 la dosarul de fa.

132

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

La dosarul cauzei, au fost ataate dosarele de achiziie i ale C.N.S.C.


nr. 2644/2007 i 2708/2007.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, actele administrativ-jurisdicionale
contestate, n raport de susinerile petentelor, probatoriul administrat n cauz i
art. 3041 C. pr. civ., Curtea a reinut urmtoarele:
Prin Decizia nr. 3025/C1/2644, din 5 noiembrie 2007, a Consiliului Naional
de Soluionare a Contestaiilor a fost admis excepia de inadmisibilitate invo-
cat de Universitatea Bucureti privind nendeplinirea de ctre contestatoarea
SC G.T.D.D.D. SRL a obligaiei prevzute de art. 271 alin. (2) din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006 i, pe cale de consecin, a fost respins contestaia ca
inadmisibil, dispunndu-se continuarea procedurii.
Pentru a pronuna aceast decizie, autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut c, n conformitate cu prevederile art. 278 alin. (1) din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, contestatoarea nu a respectat prevederile art. 271
alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, respectiv a obligaiei de
transmitere de ndat a unei copii a contestaiei ctre autoritatea contractant,
fapt care a avut ca rezultat imposibilitatea acestuia din urm de a formula un
punct de vedere asupra contestaiei. Acest lucru este invocat de autoritatea
contractant prin adresa nr. 13631 din 8 august 2007, nregistrat la C.N.S.C. cu
nr. 12481 din 9 august 2007, iar contestatorul nu a fcut dovada depunerii unei
copii a contestaiei, dei i s-a solicitat, n mod expres, acest lucru prin adresa
nr. 8637/2644 C1, din 8 august 2007, transmis cu conrmarea de privire nr.
030951 i primit n data de 10 august 2007.
Conform prevederilor art. 274 alin. (1) din acelai act normativ n termen
de 5 zile de la primirea noticrii privind contestaia, autoritatea contractant
are obligaia transmiterii la Consiliu a punctului de vedere asupra contestaiei.
Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante nu mpiedic soluionarea
contestaiei, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii acestuia.
Per a contrario, lipsa punctului de vedere al autoritii contractante datorat
nendeplinirii de ctre contestator a obligaiei de transmitere a unei copii a
contestaiei ctre autoritatea contractant mpiedic soluionarea contestaiei
de ctre Consiliu.
De asemenea, prin Decizia nr. 3061/C6/2708, din 6 noiembrie 2007,
a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor a fost respins contestaia
formulat de SC A. SRL ca nefondat, dispunndu-se continuarea procedurii.
Pentru a pronuna aceast decizie, autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut c critica SC A. SRL cu privire la faptul c nu se regsesc n
documentaia de atribuire cerinele cu privire la remanena de 90 zile pentru
serviciile de dezinsecie i deratizare este nefondat, deoarece, prin adresa
nr. 6146 din 18 aprilie 2007, transmis de autoritatea contractant ca rspuns

133

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

la claricri cu privire la documentaia de atribuire, a fost introdus i aceast


cerin. De altfel, se constat c SC A. SRL nu a contestat acest fapt, n termenul
prevzut de lege.
De asemenea, sub acelai aspect, Consiliul a constatat c, prin adresa
nr. 6279 din 20 aprilie 2007, transmis de autoritatea contractant ca rspuns
la claricri, s-a fcut trimitere la prevederile documentaiei de atribuire
completate cu cele din adresa nr. 6146 din 18 aprilie 2007. Prin urmare,
contestatorul a fost n cunotin de cauz, la ntocmirea ofertei, despre
cerinele privind oferta tehnic.
Consiliul a constatat c sunt nentemeiate susinerile autoritii contrac-
tante cu privire la faptul c SC A. SRL nu i-a nsoit declaraia privind rema-
nena substanelor folosite, de documente ociale care s o certice, deoarece
acestea nu au fost solicitate expres prin adresa nr. 12426 din 16 iulie 2007 i nici
prin documentaia de atribuire.
Analiznd oferta SC A. SRL, prin prisma cerinelor din documentaia de atri-
buire, Consiliul a constatat c perioada de remanen, att pentru operaiunea
de dezinsecie, ct i pentru cea de deratizare, este de 12 sptmni, dup cum
declar contestatorul i de 2-3 sptmni, dup cum reiese din adresa nr. 9875
din 9 noiembrie 2005, emis de ctre Institutul de Sntate Public. i ntr-un
caz i n cellalt, Consiliul a constatat c remanena este mai mic dect cea
solicitat de autoritatea contractant, respectiv minim 90 zile.
Consiliul a constatat, de asemenea, c, referitor la operaiunea de deratizare,
substana oferit iniial de ctre SC A. SRL era de un singur tip, respectiv C.P.P.,
iar, prin adresa nr. 202 din 18 iulie 2007, a formulat, n cadrul ofertei tehnice,
formele de condiionare a produselor raticide utilizate la deratizare sunt:
batoane hidrofuge, past ambalat n hrtie biodegradabil, fr ca s ataeze
lele tehnice ale produselor, aa cum se solicit prin documentaia de atribuire.
Analiznd cu precdere plngerea formulat de petenta SC G.T.D.D.D.
SRL mpotriva Deciziei nr. 3025/C1/2644, din 5 noiembrie 2007, a Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin care a fost admis excepia de
inadmisibilitate invocat de U.B privind nendeplinirea de ctre contestatoare
a obligaiei prevzute de art. 271 alin. (2) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 i, pe cale de consecin, a fost respins contestaia ca inadmisibil,
dispunndu-se continuarea procedurii, Curtea o apreciaz ca ind nentemeiat,
ntruct petenta nu a fcut dovada naintrii ctre autoritatea contractant a
unei copii a contestaiei, conform art. 271 alin. (2) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, Noticarea nr. 110 din 3 august 2007 neind de natur s acopere
aceast lips, pentru c legea oblig la comunicarea unei copii de pe contestaia
n ntregul ei i doar o informare a autoritii contractante despre formularea
contestaiei.

134

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

De asemenea, nu se poate spune nici c C.N.S.C. a nclcat principiul


neretroactivitii legii civile, ntruct decizia contestat a fost pronunat la data
de 5 noiembrie 2007, iar aceast obligaie subzista n sarcina contestatoarei la
data formulrii contestaiei.
n sfrit, mprejurarea c C.N.S.C. nu a conexat cele dou contestaii,
pronunnd dou decizii n cadrul aceleiai proceduri nu poate duce la nulitatea
deciziilor pronunate, neexistnd niciun text de lege care s prevad o asemenea
sanciune n cazul n care Consiliul nu procedeaz la conexare.
Aspectele de fond privind legalitatea i temeinicia deciziei autoritii
contractante n ceea ce privete declararea ca neconform a ofertei petentei,
de asemenea, nu pot reinute, chiar dac ele nu au mai putut face obiect
de analiz n faa C.N.S.C., n contextul n care contestaia a fost respins ca
inadmisibil, n mod corect, apreciindu-se de ctre autoritatea contractant
c a fost declarat neconform oferta petentei, ntruct oferta nanciar a
acesteia nu cuprinde i preul operaiunilor de repetare la 14 zile a serviciilor de
dezinsecie, prevzut n mod expres n cuprinsul documentaiei de atribuire la
pct. II.2.1 i urmtoarele, oferind un pre parial.
Referitor la plngerea formulat de petenta SC A. SRL, prin care a solicitat
anularea deciziei nr. 3061/C6/2708 din 6 noiembrie 2007, emis de C.N.S.C.,
constatnd c actul numit comunicare, rezultat al procedurii nr. 13320 din
30 iulie 2007, a nclcat prevederile legislaiei n materia achiziiilor publice,
solicitnd obligarea autoritii contractante s recunoasc ca ind conform
oferta SC A. SRL, Curtea, de asemenea, o apreciaz ca ind nentemeiat,
pentru urmtoarele considerente:
Autoritatea contractant a apreciat oferta SC A. SRL ca ind neconform,
ntruct nu respect termenul de remanen de 90 de zile, n condiiile n care,
prin adresa nr. 12426 din 16 iulie 2007, autoritatea contractant a solicitat
acesteia precizri cu privire la oferta depus, iar prin adresa nr. 202 din 18 iulie
2007 petenta a rspuns acestei solicitri, fr ns a depune o tehnic a
produselor pentru care a declarat c se ncadreaz n termenul de remanen
cerut prin Fia de achiziie, din care s rezulte acest lucru, cu att mai mult cu
ct, n ceea ce privete dezinsecia, potrivit adresei nr. 9875 din 9 noiembrie
2005 emis de Ministerul Sntii-Institutul de Sntate Public Bucureti,
produsul oferit de petent este un produs sub form de lichid concentrat
(EC sau CE), care are o remanen de 2-3 sptmni, lipsa ei tehnice a
produselor prin care societatea i-a modicat oferta tehnic propus iniial,
aa cum rezult din adresa nr. 202 din 18 iulie 2007, ind motivul pentru care,
i n cazul deratizrii, oferta petentei a fost declarat neconform, n lipsa
acestui document cu privire la caracteristicile produsului ofertat, care a nlocuit
produsul oferit iniial, neputndu-se stabili dac oferta este conform cerinelor

135

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

caietului de sarcini, neind sucient ca societatea ofertant s declare doar c


produsul su se ncadreaz n anumite caracteristici, n condiiile n care i s-a
cerut precizri cu privire la oferta sa.
Susinerea c termenul de remanen de 90 de zile nu a fost cerut prin
documentaia de atribuire nu poate reinut, ntruct, pe de o parte, petenta
a avut cunotin despre aceast condiie, avnd posibilitatea de a depune o
ofert conform, mpreun cu documentaia tehnic aferent, chiar i dup
primirea adresei nr. 12426 din 16 iulie 2007, neind astfel vtmat, iar pe de
alt parte, pentru c, dup primirea acestei adrese, nu a fcut nicio contestaie
cu privire la documentaia tehnic, n termenul prevzut de lege.
Fa de aceste considerente, Curtea urmeaz s resping plngerile ca
nentemeiate.

13. Descalicare pentru nendeplinirea cerinelor solicitate


n Fia de date a achiziiei referitoare la experiena
similar

art. 3, art. 71, art. 95 din Ordonana de Urgen nr. 60/2001

ncheierea contractului de achiziie public se realizeaz de autoritatea


contractant n baza hotrrii Comisiei de evaluare a ctigtorului
licitaiei, iar n lipsa unei dispoziii legale exprese instana nu se poate
substitui unei autoriti n exercitarea unor competene pe care legea i
le atribuie n mod exclusiv, cum sunt evaluarea comparativ a ofertelor
i desemnarea ofertei ctigtoare prin emiterea actului de adjudecare,
pentru a obliga n mod direct la ncheierea contractului. Cel mult,
instana poate obliga, n cazul unei solicitri exprese n acest sens i numai
ca o consecin direct a anulrii actului de atribuire nelegal, la reluarea
unor etape ale procedurii prin reanalizarea cerinelor de calicare i
reevaluarea ofertelor de ctre autoritatea contractant, avnd n vedere
constatrile efectuate n exercitarea controlului judiciar.
n calitate de lider al consoriului participant la procedura de achiziie,
societatea trebuie s ndeplineasc cerinele solicitate n Fia de date a
achiziiei-B.4.1. referitoare la experiena similar, n sensul c societatea,
care potrivit documentelor depuse presteaz un anumit serviciu, trebuie
nregistrat cu acest obiect de activitate la Ociul Registrului Comerului.
n condiiile n care liderul consoriului ncredineaz prin ofert activita-
tea solicitat, potrivit caietului de sarcini, a patru subcontractani, care nu
depesc 40% din volumul serviciilor solicitate, trebuie claricat aportul

136

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

liderului i al celorlali cocontractani i nici modul n care nelege con-


tractarea, obligaiile liderului, ale asociatului i ale celor patru subcon-
tractani, iar prin oferta consoriului trebuie lmurit modul de asamblare
a activitilor distribuite subcontractanilor, relaiile dintre acetia i lider
i/sau achizitor, cui incumb rspunderea contractual pentru nerealizare,
daune i penaliti.
Din documentaia depus de entitile componente ale consoriului
n dovedirea cerinei minime de calicare privind experiena similar,
trebuie s rezulte ncheierea i nalizarea ntr-o anumit perioad a unor
contracte avnd ca obiect servicii similare pachetului urmrit de autori-
tatea contractant, n condiiile n care cerina documentaiei este una
cumulativ a dou prestaii, n Caietul de sarcini realizndu-se o descri-
ere detaliat a cerinei minimale pentru acest pachet de servicii, n cadrul
cruia s-a prevzut c va acoperit toat gama de activiti implicate de
acesta, contractele prezentate trebuind s cuprind meniuni referitoare
exclusiv la serviciile solicitate cumulativ, i nu la unul dintre ele, avnd n
vedere c aceste servicii nu sunt similare.

(Dosar nr. 27258/3/2006, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 503 din 15 martie 2007)

Asupra recursului civil de fa, constat c, prin cererea nregistrat la Tribunalul


Bucureti secia a VIII-a conicte de munc, asigurri sociale, contencios
administrativ i scal, sub nr. 3699/CA/3 din 18 ianuarie 2005, reclamanta
SC S.P.S. SRL i intervenientele SC R. SA, SC S.I.C. SRL i SC A.S.I. SRL au solicitat,
n contradictoriu cu prta C.N.T.E.E. T. SA, anularea deciziei prtei, prin care a
fost descalicat oferta consoriului format din reclamant i intervenientele
SC R. SA, SC S.I.C. SRL i SC A.S.I. SRL i a fost atribuit contractul de achiziie
public ctre SC S.P.T. SRL, n urma constatrii c oferta tehnico-economic
a acestei rme este surclasat de oferta tehnico-economic a consoriului,
obligarea prtei C.N.T.E.E. T. SA s ncheie contractul de achiziie public privind
Servicii de conversie digital pentru documente, furnizare i administrare a
soluiei de exploatare i gzduire i administrare a arhivei zice a documentelor T.
cu consoriului format din reclamant i intervenientele SC R. SA, SC S.I. C. SRL
i SC A.S.I. SRL, sub sanciunea plii de daune cominatorii de 10.000.000 lei
pe ecare zi de ntrziere, calculate de la data pronunrii hotrrii denitive
pn la data ncheierii contractului, suspendarea contractului de achiziie
public/procedurii de atribuire a contractului de achiziie public de lucrri pn
la soluionarea denitiv i irevocabil a cauzei i obligarea prtei la plata de
cheltuieli de judecat.

137

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Prin sentina civil nr. 5440 din 23 decembrie 2005 a Tribunalului Bucureti,
secia a VIII-a conicte de munc, asigurri sociale, contencios administrativ
i scal, pronunat n dosarul nr. 3699/CA/3/2005, a fost admis excepia
de inadmisibilitate a captului 3 de cerere privind obligarea prtei C.N.T.E.E.
T. SA s ncheie contractul de achiziie public privind Servicii de conversie
digital pentru documente, furnizare i administrare a soluiei de exploatare,
gzduire i administrare a arhivei zice a documentelor T. cu consoriului
format din reclamant i intervenientele SC R. SA, SC S.I.C. SRL i SC A.S.I.
SRL, sub sanciunea plii de daune cominatorii de 10.000.000 lei pe ecare zi
de ntrziere, calculate de la data pronunrii hotrrii denitive pn la data
ncheierii contractului i respins acest capt de cerere ca inadmisibil i respinse
celelalte capete de cerere ca nentemeiate.
Pentru a pronuna aceast sentin, instana a reinut, n esen, c,
n raport de dispoziiile art. 95 i art. 3 alin. (1) lit. w) din Ordonana de
Urgen nr. 60/2001, excepia de inadmisibilitate a captului 3 de cerere este
ntemeiat, sfera controlului judiciar ind limitat la cercetarea legalitii
actelor administrative unilaterale emise n aplicarea procedurii de achiziie
public i cenzurarea acelor acte sau decizii ori a unor prevederi ale acestora ca
ind nelegale. Nu se poate susine c soluia obligrii autoritii contractante
de a ncheia contractul de achiziie public cu un anumit ofertant poate
subsumat noiunii de msuri de modicare sau corectare ori care asigur
modicarea sau corectarea cu care opereaz art. 95 din Ordonana de Urgen
nr. 60/2001. Aceasta ntruct, potrivit art. 71 din Ordonana de Urgen
nr. 60/2001, ncheierea contractului de achiziie public se realizeaz de
autoritatea contractant n baza hotrrii Comisiei de evaluare a ctigtorului
licitaiei, iar n lipsa unei dispoziii legale exprese instana nu se poate substitui
unei autoriti n exercitarea unor competene pe care legea i le atribuie n
mod exclusiv, cum sunt evaluarea comparativ a ofertelor i desemnarea
ofertei ctigtoare prin emiterea actului de adjudecare, pentru a obliga
n mod direct la ncheierea contractului. Cel mult, instana poate obliga,
n cazul unei solicitri exprese n acest sens i numai ca o consecin direct a
anulrii actului de atribuire nelegal, la reluarea unor etape ale procedurii prin
reanalizarea cerinelor de calicare i reevaluarea ofertelor de ctre autoritatea
contractant, avnd n vedere constatrile efectuate n exercitarea controlului
judiciar.
Pe fondul cauzei, Tribunalul a reinut c reclamanta, n calitate de lider
al consoriului, a fost descalicat de la procedura de achiziie pentru
nendeplinirea cerinelor solicitate n Fia de date a achiziiei-B.4.1. pct. 3
referitoare la experiena similar, prin faptul c societatea A.S., care potrivit
documentelor depuse presteaz serviciul de gzduire i administrare arhiv
zic nu este nregistrat cu obiect de activitate la codul 9251.12 potrivit

138

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Certicatului de nmatriculare emis de Ociul Registrului Comerului i prin


aceea c liderul consoriului ncredineaz prin ofert activitatea solicitat
potrivit caietului de sarcini celor patru subcontractani care nu depesc 40%
din volumul serviciilor solicitate. De asemenea, s-a mai reinut c nu a fost
claricat aportul liderului SC R. SA i al reclamantei, nici modul n care SC R. SA
nelege contractarea, obligaiile liderului, ale asociatului i ale celor patru
subcontractani. Prin oferta consoriului, nu este lmurit modul de asamblare
al activitilor distribuite subcontractanilor, nici relaiile dintre acetia i lider
i/sau achizitor, nici cui incumb rspunderea contractual pentru nerealizare,
daune i penaliti, n contextul artat, se constat lipsa CV-urilor angajailor
principalelor rme ofertante i ale subcontractantului SC A.S.I. SRL, iar oferta
nu rspunde direct la majoritatea cerinelor din caietul de sarcini, avnd o
prezentare generic, relativ confuz, cu trimiteri succesive la capitole din ofert,
fcnd dicil analiza acesteia.
Aceste considerente se regsesc i n cuprinsul Hotrrii de adjudecare
nr. 19848 din 7 decembrie 2004, reclamanta formulnd contestaie, respins
de autoritatea contractant prin rezoluia comunicat sub nr. 20145 din
20 decembrie 2004.
Tribunalul a reinut, din analiza documentelor depuse de entitile
componente ale consoriului reclamantei, n dovedirea cerinei minime de
calicare privind experiena similar, ncheierea i nalizarea, n ultimii 3 ani,
de ctre SC S.P.S. SRL a unor contracte avnd ca obiect prestarea ctre
beneciar a serviciilor de scanare, indexare i arhivare electronic a datelor
existente n baza de date a S. SpA Italia, respectiv Institutul Naional de
Statistic din Italia. Tribunalul a apreciat ca nentemeiat susinerea reclamantei
privind caracterul similar al acestor contracte, reinnd, n esen, c contractul
ncheiat de reclamant cu Institutul Naional de Statistic din Italia nu are
ca obiect servicii similare pachetului urmrit de autoritatea contractant,
ci exclusiv servicii de arhivare electronic i realizare a unei aplicaii software
dedicat prelucrrii automate a datelor scanate i arhivare, iar n ceea ce
privete contractul ncheiat cu S. SpA Italia, din formularul depus, rezult c
se menioneaz c, la cererea beneciarului s-a oferit i serviciul de gzduire
pentru arhiva zic, aceeai meniune regsindu-se i n contractul ncheiat cu
G.S.I. SpA, a crui valoare depete suma stabilit de documentaie.
ns, este de observat c cerina documentaiei este una cumulativ
gzduire i administrare a arhivei zice, iar n Caietul de sarcini s-a realizat
o descriere detaliat a cerinei minimale pentru acest pachet de servicii,
n cadrul cruia s-a prevzut c va acoperit toat gama de activiti implicate
de acesta, or, contractele prezentate de reclamant cuprind unele meniuni
referitoare exclusiv la servicii de gzduire a arhivei zice a beneciarilor.

139

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

ntre noiunea de gzduire i cea de administrare nu exist similitudine,


iar condiiile stabilite de caietul de sarcini nu se limiteaz la primirea, depozita-
rea arhivei pe suport de hrtie, ci prevd o serie de aciuni specice activitii
de administrare (gospodrire, organizare, supraveghere, conducere a acesteia).
Ct privete asociatul R. SA, documentele depuse n dovedirea cerinei ana-
lizate au vizat exclusiv componena serviciilor de conversie digital i exploatare
a arhivei electronice, solicitate prin contract-realizarea de sisteme informatice
integrate pentru mai muli beneciari, furnizare i implementare de soluii soft-
ware, infrastructur hardware i servicii asociate.
Aadar, conchide Tribunalul, nici unul dintre asociaii la prezentarea ofertei
comune; reclamanta i S.C. R. SA, nu au dovedit ndeplinirea cerinei de cali-
care privind experiena similar n domeniul serviciilor de gzduire i adminis-
trare a arhivei zice.
Nici experiena similar a subcontractantului S.C. A.S.I. SRL nu a fost pro-
bat prin ncheierea i nalizarea unor contracte care s ndeplineasc cerina
valoric minim impus de Fia de date a achiziiei.
Referitor la cel de-al doilea motiv al descalicrii, lipsa codului CPSA
9251.12 din obiectul de activitate al subcontractantului SC A.S.I. SRL, tribunalul
a reinut c, potrivit documentelor depuse la dosarul de licitaie referitoare la
nregistrarea subcontractanilor consoriului, rezult c aceast societate are ca
obiect de activitate Depozitri Cod 6312. Obiectul de activitate al societii
SC A.S.I. SRL nu include ns, potrivit certicatului de nregistrare depus la
dosarul licitaiei, codul CAEN 9251, cruia i se asociaz serviciile denite
de codul CPSA, solicitat potrivit caietului de sarcini 9251.12 Servicii ale
arhivelor, subclas elementar care include servicii de gestionare a arhivelor
publice (colecionare, cataloage, conservare i regsire) i servicii de gestionare
a arhivelor istorice, potrivit prevederilor anexei la Ordinul nr. 296/2003 al INS
privind actualizarea Clasicrii produselor i serviciilor asociate activitilor.
n consecin, declaraia acestei societi n sensul c serviciile i soluiile
oferite i prestate acoper codul CPSA 9251.12 nu este conrmat de activitatea
prestat prin documentele de nregistrare, aceasta n condiiile n care prestarea
serviciului de gzduire i administrare arhiv zic a fost repartizat n cadrul
consoriului SC A.S.I. SRL, fapt ce rezult din chiar contestaia administrativ,
n care reclamanta arat c, potrivit declaraiei trimise prin adresa nr. 16915
din 28 octombrie 2004, este reconrmat sarcina atribuit rmei A.S. pentru
prestarea acestor servicii. mprejurarea c un alt subcontractant al consoriului
avea nscris n obiectul de activitate codul CAEN corespunztor nu poate
conduce la concluzia c descalicarea s-a fcut pentru un motiv fals, de vreme
ce nu acesta urma s asigure serviciile n discuie potrivit datelor comunicate
autoritii contractante la momentul analizrii documentelor de calicare.

140

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

n raport de dispoziiile art. 3 din Ordonana de Urgen nr. 60/2001,


care denesc contractul de servicii, cerinele de calicare trebuie analizate
n strns legtur cu scopul achiziiei i obiectul contractului, iar consoriul
ofertant nu poate invoca propria culp n desemnarea unui prestator, care nu era
autorizat, potrivit obiectului de activitate atestat de documentele de
nregistrare, s asigure serviciile solicitate de autoritatea contractant.
Tribunalul nu a reinut susinerile reclamantei formulate prin contestaia
depus n sensul c ncadrarea serviciilor a cror achiziionare s-a urmrit
la Codul CAEN 9251 este discutabil, atta vreme ct ofertantul a acceptat
ncadrarea serviciilor i corespondena Codului CPSA stabilite de autoritatea
contractant i nu a solicitat claricri ale documentaiei sub acest aspect n
condiiile art. 38 din Ordonana de Urgen nr. 60/2001, mai mult, reclamanta
declarnd c nu are obiecii privind documentele licitaiei sau modul de
desfurare i organizare a acesteia.
Pe de alt parte, serviciile solicitate de prt, referitoare la depozitarea
i gestionarea arhivei zice, nu sunt asociate activitilor exceptate de la
ncadrarea n clasa codicat CAEN 9251 potrivit prevederilor anexei la Ordinul
nr. 601 din 26 noiembrie 2002 al INS, reclamanta neartnd prin contestaie
selecia codului CAEN i a codurilor serviciilor asociate activitilor apreciat ca
ind corect.
De asemenea, a fost apreciat ca ind nentemeiat i susinerea potrivit
creia prta a permis participarea la licitaie i a adjudecat contractul
de licitaie public unei persoane juridice care a participat la ntocmirea
documentaiei pentru elaborarea i prezentarea ofertei, din studiul ntocmit
n vederea estimrii bugetului pentru serviciile de arhivare electronic a
documentelor CN T. SA se arat c posibilitatea transpunerii arhivei companiei
pe suport informatic a fost analizat n cadrul unui studiu realizat n anul
2003 de ctre rma S.P., care a inclus i un caiet de sarcini pentru achiziia
serviciului de trecere pe suport magnetic a arhivei i pentru achiziionarea
sistemului informatic necesar exploatrii acesteia, precum i pentru scanarea
documentelor care vor intra n mod curent n arhiva companiei dup scanarea
arhivei de istoric.
Din documentele aate la dosarul cauzei, rezult c societatea desemnat
ctigtor al licitaiei SC S.P. CO SRL este persoan juridic distinct de
societatea S.P. SRL, cele dou entiti avnd sedii diferite, iar ca asociai,
alte persoane zice, fr a avea ca asociai i persoane juridice.
Ct privete celelalte aspecte nvederate de prt n susinerea deciziei
de descalicare, referitoare la claricarea aportului liderului, ale obligaiilor
asumate de acesta, de asociat i de cei 4 subcontractani, modul de asamblare
al activitilor distribuite subcontractanilor, relaiile dintre acetia i lider i/sau

141

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

achizitor, rspunderea contractual pentru nerealizare, daune i penaliti, lipsa


CV-urilor angajailor principalelor rme ofertante i ale subcontractantului
SC A.S.I. SRL ori prezentarea generic a ofertei, instana a reinut c o analiz
a acestora apare ca ind lipsit de relevan n condiiile n care primele dou
motive de descalicare invocate au fost apreciate ca ntemeiate, avnd n
vedere prevederile documentaiei de licitaie i ale art. 24 lit. e) pct. IV raportat
la pct. II din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001.
Instana nu a reinut nici susinerea reclamantei c prta a obstrucionat,
n mod permanent, participarea consoriului din care a fcut parte la proce-
dur, solicitnd numeroase claricri ale ofertei, impunnd elaborarea acesteia
ntr-un timp foarte scurt i comunicnd rspunsul dup expirarea termenului
legal de 10 zile, din actele i lucrrile dosarului rezultnd c au fost solicitate
claricri tuturor participanilor la procedur, nu doar reclamantei, ia autorita-
tea contractant este nu numai ndrituit, ci obligat s procedeze la stabili-
rea claricrilor necesare i a perioadei acordate pentru transmiterea acestora
potrivit art. 36 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001, iar comunicarea
rezoluiei emise n soluionarea contestaiei dup expirarea termenului legal nu
atrage nulitatea absolut a deciziei de excludere din procedur.
S-a mai reinut, de asemenea, c recomandrile formulate de Ministerul
Finanelor Publice nu atrag nulitatea actului de adjudecare, ntruct legea atri-
buie punctului de vedere exprimat de aceast autoritate un caracter informa-
tiv i de specialitate, iar n ceea ce privete susinerile reclamantei formulate
cu prilejul dezbaterilor n fond, privind participarea la licitaie a societilor U.I.
i S.P.T. Co printr-o ofert tehnic absolut identic sau caracterul incomplet
al documentaiei depuse de aceti ofertani, tribunalul a reinut c, n confor-
mitate cu dispoziiile art. 81 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 60/2001,
aciunea n justiie se introduce numai dup epuizarea cii de atac a contesta-
iei pe cale administrativ, numai de ctre acele persoane care au naintat con-
testaii i pentru acele capete de cerere care au fcut obiectul atacului pe cale
administrativ.
Or, prin contestaia administrativ formulat, reclamanta nu a solicitat
autoritii contractante s procedeze la o reanalizare a ndeplinirii de ctre cei-
lali ofertani ai cerinelor de calicare n raport de prevederile documentaiei,
nici la o reevaluare comparativ a ofertelor depuse, dei nimic nu o mpiedica s
formuleze o asemenea solicitare, ci a adus critici referitoare exclusiv la msura
descalicrii consoriului, n raport de care a cerut prtei anularea deciziei de
atribuire, urmat de atribuirea contractului n favoarea acestuia.
Nici prin cererea introductiv, reclamanta nu a solicitat instanei s cen-
zureze condiiile n care autoritatea contractant a declarat calicate celelalte
societi participante, ci anularea deciziei de descalicare i atribuire a contrac-

142

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

tului ctre SC S. P.T.Co SRL. Este lipsit de relevan susinerea reclamantei,


n sensul c oferta tehnico-economic prezentat este cea mai avantajoas,
atta timp ct consoriul nu a ndeplinit cerinele minime de calicare prev-
zute de Fia de achiziie, iar evaluarea ofertelor tehnico-nanciare reprezint o
etap ulterioar calicrii ofertanilor care ndeplinesc condiiile solicitate n
documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei i, totodat, a excluderii
celor care nu ndeplinesc aceste condiii.
mpotriva acestei sentine a declarat recurs reclamanta, criticnd-o pentru
nelegalitate i netemeinicie pentru urmtoarele motive:
1. Instana a interpretat greit cnd a respins proba cu expertiz IT, dei
era o prob util, pertinent i concludent, avnd n vedere c motivele
pentru care oferta consoriului a fost descalicat au fost de natur tehnic,
prin raportul de expertiz tehnic IT s-ar putut proba tiinic, prin captul doi
de cerere solicitndu-se att analiza ofertei, ct i stabilirea faptului c au fost
greit descalicai n contextul n care oferta era conform DEPO i compararea
ofertelor tehnico-economice ale participanilor, or, dac n ceea ce privete
ofertele economice, instana putea s fac o apreciere direct, n ceea ce
privete ofertele tehnice, ind un domeniu de nalt specializare, este imposibil
ca un nespecialist s verice calitatea ofertei reclamantei, ntrunirea condiiilor
DEPO i s fac comparaia ofertelor tehnice.
2. Instana a admis excepia inadmisibilitii captului 3 de cerere contrar
dispoziiilor legale, prin interpretarea legii de o manier menit s o lipseasc
de ecien i s transforme instanele judectoreti din reprezentanii celei de
a treia puteri n stat n nite simple anexe ale autoritilor, instana refuznd s
aplice legea, ind o denegare de dreptate.
Instana avea dreptul ca, n urma analizei probelor i identicrii
participantului cu cea mai bun ofert, s impun autoritii recunoaterea
calitii acestei oferte, respectiv s impun semnarea contractului de achiziie
public cu cel mai competitiv participant. n interpretarea dat de instana de
fond, dei reclamanta ar avut cea mai bun ofert la licitaie, chiar dac ar
anulat decizia de descalicare, nu ar recunoscut drept ctigtori de fapt,
lucru care ar nsemna o nclcare agrant a drepturilor sale i o sanciune, iar
hotrrile judectoreti ar lipsite complet de ecien juridic i de nalitate.
3. n ipoteza n care instana de recurs nu va casa sentina recurat,
recurenta solicit modicarea acesteia i pe fond admiterea aciunii pentru
urmtoarele motive:
a) n ceea ce privete primul capt de cerere, acesta a fost admis prin
ncheierea de edin din data de 8 februarie 2005.

143

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

b) n ceea ce privete captul doi de cerere, pentru analiza acestei cereri,


instana trebuia obligatoriu s parcurg urmtorii pai: s admit expertiza IT
privind analiza ofertelor tehnice; s analizeze motivele descalicrii prin prisma
raportului de expertiz; s anuleze Hotrrea de descalicare n urma analizei
i s analizeze comparativ, prin prisma raportului de expertiz IT i a ofertelor
nanciare, ofertele tehnico-economice ale consoriului i ale contracandidatelor
i s decid care este oferta cea mai bine caracterizat conform criteriilor DEPO.
Instana a greit cnd a respins criticile fcute la motivele descalicrii,
descalicarea consoriului ind fcut abuziv, fr temei legal, demontarea i
dovedirea ca ind false a motivelor descalicrii conducnd tocmai la concluzia
c a ntrunit toate condiiile impuse i se impunea calicarea reclamantei i
adjudecarea licitaiei prin compararea ofertei acesteia cu a celor dou rme
calicate.
Captul 2 de cerere impunea analiza n etape a unor chestiuni indepen-
dente, iar dac instana de fond nu ar procedat arbitrar i fr temei legal,
ar constatat c reclamanta a fost nelegal descalicat i, pe cale de conse-
cin, ar trecut la pasul urmtor analiza comparativ a ofertelor celor trei
rme care au depus ofertele n termen.
4. n cererea de chemare n judecat s-a artat c, dincolo de motivele punc-
tuale pentru care s-a solicitat anularea deciziilor prtei, prin care s-a procedat
la descalicarea reclamatei, maniera de organizare i de desfurare a licitaiei
organizate de prt a fost una ilegal, n urma probelor administrate reieind
c susinerile reclamantei sunt ntemeiate, incorectitudinea i abuzul instanei
ind evidente atunci cnd analizeaz critica referitoare la disfuncionalitile
procedurale de la momentul descalicrii, dar i nelegalitile evidente pe care
le-a acoperit.
Astfel, n data de 20 decembrie 2004, Transelectrica a primit rspunsul din
partea Ministerului Finanelor Publice relativ la contestaia formulat. n adresa
de rspuns, se aprecia c motivele eliminrii consoriului nu sunt solide,
se recomandau claricri, iar referitor la referinele minime de participare
se ddea dreptate ntru-totul contestaiei depuse, iar la pct. 2 referitor la
Codul CAEN, sftuia Transelectrica s solicite claricri Archive System SRL i
Institutului Naional de Statistic.
Prta nu a luat n considerare acest rspuns, sdnd dispoziiile art. 92
alin. (4) din Ordonana de Urgen nr. 60/2001, iar instana a apreciat c acest
rspuns nu este obligatoriu, dei este un punct de vedere al unei autoriti
specializate n achiziii publice i nu poate pur i simplu ignorat.
Instana a considerat c motivul de nelegalitate invocat, respectiv faptul c
aceeai companie care a fost declarat ctigtoare ntocmise anterior un caiet
de sarcini pentru aceleai aplicaii la cererea prtei, nu exist, ntruct ntre

144

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

rma care a realizat caietul de sarcini i rma creia i-a fost atribuit nu exist
nicio legtur. Chiar dac argumentele instanei sunt adevrate i ar vorba
despre entiti diferite, instana tot era datoare s aplice legea n sensul dorit
de legiuitor: nimeni nu poate, nici mcar dac particip cu o alt companie de
sub cupola aceluiai concern s participe la licitaia al crei caiet de sarcini l-a
alctuit, indc acest fapt afecteaz grav principiul liberei concurene, i creeaz
o poziie privilegiat n faa celorlali participani. Din documentele licitaiei
rezult c rma Star Print a creat conceptul caietului de sarcini i c a participat
activ la aceast licitaie.
Instana trece complet sub tcere incredibila dovad a modului abuziv n
care a fost desfurat licitaia: prin Decizia nr. 863 din 21 decembrie 2004,
prta constituie Comisia de analiz a contestaiei, iar rspunsul la contestaie
dat de Comisia de analiz are nr. 20145 din 20 decembrie 2004. Prin urmare,
rspunsul la contestaie era fcut deja, fr analiza documentelor de ctre
specialiti, ci din birou de cel ce tie care sunt i execut deciziile luate de sus i
c rspunsul Ministerului de Finane nu reprezint dect o formalitate.
Mai arat recurenta c, ntre motivele pentru care a artat c se impunea
anularea rezultatului licitaiei, gureaz i acela c participarea la licitaie
a rmelor U.I. i S.P. Trade Co s-a fcut pe ofert tehnic absolut identic,
iar conform Seciunii 1, art. D.8 din DEPO un ofertant nu poate depune dect
o singur ofert, nerespectarea acestei obligaii atrgnd respingerea ofertei.
C au avut o nelegere ocult i una dintre cele dou rme a fost aa numitul
iepura rezult, fr putin de tgad, din ofertele identice, mai mult dect
att, prta avea cunotin despre acest fapt, toate ofertele ind depuse de
prt la dosar i n cererile de precizri pe care le-a adresat celor dou rme
le-a cerut de ecare dat se expliciteze exact aceleai lucruri.
Nici acest motiv de nulitate a procedurii nu are relevan n faa instanei,
ntruct nu ar fost invocat n contestaie, or, aceast armaie nu este real
ct vreme reclamanta a solicitat prin contestaie tot acelai lucru, anularea
hotrrii de descalicare, anularea atribuirii contractului ctre S.P.T. Co,
reexaminarea ofertelor i atribuirea contractului ctre consoriu, cu motivarea
c procedura de descalicare i desemnarea ctigtorului au fost nelegale, c
nu s-au respectat criteriile DEPO atribuirea contractului ctre participantul cu
cea mai bun ofert economic.
Prin ntmpinare, intimata-prt a solicitat respingerea recursului ca ind
nefondat i meninerea sentinei pronunat de instana de fond ca ind legal
i temeinic.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, sentina recurat, att prin prisma
motivelor de recurs invocate, ct i n limitele prevzute de art. 3041 C. pr. civ.,
Curtea apreciaz recursul ca ind nefondat pentru urmtoarele considerente:

145

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

1. n contextul n care reclamanta i subcontractanii si au fost descalicai


pentru motivele artate n Hotrrea de adjudecare nr. 19848 din 7 decembrie
2004, motive care nu priveau aspecte tehnice, ci elemente cu caracter juridic
legate de ndeplinirea cerinelor din Caietul de sarcini, n mod corect, instana
de fond a respins ca inutil cauzei proba cu expertiz IT, neind necesar
prerea unor specialiti pentru a se verica dac reclamanta i subcontractanii
si ndeplineau cerinele minime de calicare.
Pe de alt parte, proba cu expertiz IT nu era util, iar, prin prisma faptului
c din punct de vedere al societii reclamantei i consoriului format, instana
avea de analizat, n limitele hotrrii de adjudecare, dac aceasta a fost n
mod legal descalicat, respectiv s analizeze strict motivele reinute n
actul administrativ a crui anulare s-a solicitat. Instana nu putea efectua o
comparare a ofertelor din punct de vedere tehnico-economic pentru a vedea
dac oferta corespundea din acest punct de vedere caietului de sarcini i era
superioar ofertei ctigtoare, acest drept aparinnd autoritii contractante.
2. Astfel, instana, n mod corect, a apreciat ca inadmisibil captul de cerere
privind obligarea autoritii contractante s ncheie contractul de achiziie
public cu reclamanta i consoriul format de aceasta, acest lucru ind apanajul
autoritii contractante, instana astfel depind limitele puterii judectoreti,
tribunalul reinnd, n mod corect, c, potrivit art. 71 din Ordonana de Urgen
nr. 60/2001, ncheierea contractului de achiziie public se realizeaz de
autoritatea contractant n baza hotrrii Comisiei de evaluare a ctigtorului
licitaiei, iar n lipsa unei dispoziii legale exprese instana nu se poate substitui
unei autoriti n exercitarea unor competene pe care legea i le atribuie n mod
exclusiv, cum sunt evaluarea comparativ a ofertelor i desemnarea ofertei
ctigtoare prin emiterea actului de adjudecare, pentru a obliga n mod direct
la ncheierea contractului.
Or, n aceste condiii, proba cu expertiz tehnic IT era n mod evident
inutil cauzei, instana putnd proceda, n cazul n care ar constatat c
reclamanta i subcontractanii si au fost nelegal descalicai, s procedeze la
anularea hotrrii de adjudecare i s oblige autoritatea contractant s reia
procedura de atribuire a contractului de achiziie public de la acel moment.
Aadar, nu este vorba n spe de o denegare de dreptate, aa cum susine
recurenta, ci de o delimitare corect a limitelor controlului judiciar efectuat de
instana de judecat, n cadrul procedurii de achiziie public reglementat de
Ordonana de Urgen nr. 60/2001.
Doar n ipoteza n care reclamanta i subcontractanii si ar fost declarai
calicai, iar litigiul s-ar purtat asupra modului n care a fost apreciat
oferta acestora n raport de oferta declarat ctigtoare s-ar pus problema

146

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

unei analize a instanei de judecat asupra aspectelor tehnice ale ofertelor i


eventual s-ar impus administrarea probei cu expertiz IT.
Prin urmare, nu se impune casarea hotrrii instanei nici din punctul
de vedere al respingerii administrrii probei cu expertiz IT i nici n ceea ce
privete aprecierea ca inadmisibil a captului 3 de cerere.
3. Referitor la cererea recurentei privind modicarea sentinei recurate i
admiterea aciunii, Curtea a reinut urmtoarele:
a) Faptul c, prin ncheierea din data de 8 februarie 2005, instana a dispus
suspendarea procedurii de ncheiere a contractului de achiziie public pn la
soluionarea denitiv a cauzei nu prezint relevan n ceea ce privete analiza
cauzei pe fond.
b) n ceea ce privete captul 2 de cerere, instana nu avea de ce s admit
expertiza IT privind analiza ofertelor tehnice i s analizeze motivele descalicrii
prin prisma raportului de expertiz IT i nici s analizeze comparativ, avnd n
vedere raportul de expertiz i ofertele nanciare, ofertele tehnico-economice
ale consoriului i ale contracandidatelor, pentru argumentele artate mai sus.
Privitor la temeinicia descalicrii consoriului format din reclamant i
intervenieni, Curtea apreciaz c, n mod corect, autoritatea contractant
i instana de fond au apreciat c reclamanta i subcontractanii si nu nde-
plinesc criteriul experienei similare din Fia de date a achiziiei-B.4.1 pct. 3,
prta nefcnd dovada ndeplinirii acestui criteriu, n condiiile n care s-a
apreciat, n mod corect, c cerina documentaiei este una cumulativ gzdu-
ire i administrare a arhivei zice iar n Caietul de sarcini s-a realizat o descri-
ere detaliat a cerinei minimale pentru acest pachet de servicii, n cadrul cruia
s-a prevzut c va acoperit toat gama de activiti implicate de acesta, con-
tractele prezentate de reclamant cuprinznd unele meniuni referitoare exclu-
siv la servicii de gzduire a arhivei zice a beneciarilor.
S-a apreciat, n mod judicios, c condiiile stabilite de caietul de sarcini
nu se limiteaz la primirea, depozitarea arhivei pe suport de hrtie, ci prevd
o serie de aciuni specice activitii de administrare (gospodrire, organizare,
supraveghere, conducere a acesteia).
Ct privete asociatul SC R. SA, documentele depuse n dovedirea cerinei
analizate au vizat exclusiv componena serviciilor de conversie digital i
exploatare a arhivei electronice, solicitate prin contract realizarea de sisteme
informatice integrate pentru mai muli beneciari, furnizare i implementare de
soluii software, infrastructur hardware i servicii asociate.
Aadar, s-a reinut judicios c nici unul dintre asociaii la prezentarea ofertei
comune, reclamanta i R. SA, nu au dovedit ndeplinirea cerinei de calicare
privind experiena similar n domeniul serviciilor de gzduire i administrare

147

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

a arhivei zice i nici experiena similar a subcontractantului A.S.I. SRL nu a


fost probat prin ncheierea i nalizarea unor contracte care s ndeplineasc
cerina valoric minim impus de Fia de date a achiziiei.
Susinerea recurentei c ntruct s-a participat n consoriu la licitaie i
astfel, oricare dintre membrii consoriului putea avea experien similar, e pe
ambele activiti cumulat, e un membru pe o activitate i un alt membru pe
alt activitate, este real, ns era necesar s se clarice modul de asamblare
al activitilor distribuite subcontractanilor, modul relaional dintre acetia
i lider i/sau achizitor i cui incumb rspunderea contractual pentru
nerealizare, daune i penaliti.
Aa cum s-a reinut i la fond, este necesar ca societatea creia i-a fost
ncredinat o anumit prestaie s aib n obiectul su de activitate aceast
prestaie, potrivit Codului CPSA, or, n cazul societii A.S. aceasta nu era
nregistrat cu obiect de activitate 9251, iar faptul c un alt subcontractant al
consoriului avea nscris n obiectul de activitate codul CAEN corespunztor nu
poate conduce la concluzia c descalicarea s-a fcut nelegal.
Susinerea privind modul eronat de identicare a Codului CAEN nu poate
, de asemenea, reinut, n condiiile n care, aa cum a reinut i instana de
fond, reclamanta a acceptat ncadrarea serviciilor i corespondena Codului
CPSA stabilite de autoritatea contractant i nu a solicitat claricri ale
documentaiei sub acest aspect n condiiile art. 38 din Ordonana de Urgen
nr. 60/2001, declarnd c nu are obiecii privind documentele licitaiei sau
modul de desfurare i organizare a acesteia i neartnd prin contestaie
selecia codului CAEN i a codurilor serviciilor asociate activitilor apreciat ca
ind corect.
Chiar dac reclamanta i intervenientele au participat la licitaie ntr-un
consoriu, societile comerciale participante sunt entiti juridice distincte,
care-i asum drepturi i obligaii individual, corelativ cu stabilirea unei
rspunderi pentru neexecutare, or, din acest punct de vedere era necesar ca
autoritatea contractant s poat stabili cu certitudine, care societate execut
o anumit activitate, dac ndeplinete condiiile Caietului de sarcini pentru a
se calica n raport de aceast prestaie i cum se poate antrena rspunderea
juridic n caz de neexecutare.
Prevederea de la art. D.7.2 din Acordul de Asociere R.-SPS, potrivit creia
asociaii au convenit c acordul lor va nceta dac vor desemnai ctigtori,
urmnd s ncheie un nou Acord privind realizarea efectiv a contractului, n
care se vor detalia detaliile prilor, vine tocmai s ntreasc, motivul reinut
de autoritatea contractant n sensul descalicrii.
Pe de alt parte, prezentarea listei cu acordurile de subcontractare,
nu nseamn c reclamanta a ndeplinit obligaia prevzut la art. 32 alin. (4)

148

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

lit. g) din Ordonana de Urgen nr. 60/2001, n urma claricrilor solicitate de


prt, reclamanta nefurniznd informaii privind proporia n care contractul
de servicii urmeaz s e ndeplinit de ctre subcontractani, declaraia din
cadrul ofertei a liderului consoriului prin care se specic c nici unul dintre
subcontractani nu va realiza mai mult de 10% din totalul activitii din
consoriu.
Aspectele viznd lipsa CV-urilor angajailor principalelor rme din ofert
i modul de prezentare a ofertei R., avnd n vedere motivele reinute mai
sus care conrm legalitatea descalicrii, nu mai prezint interes de analiz,
neind de natur s duc la nulitatea hotrrii de adjudecare i nici la calicarea
reclamantei i a subcontractanilor si.
4. n mod corect, instana de fond a apreciat c societatea desemnat
ctigtor al licitaiei-SC S.P. CO SRL este persoan juridic distinct de
societatea S.P. SRL, cele dou entiti avnd sedii diferite, iar ca asociai, alte
persoane zice, fr a avea ca asociai i persoane juridice, recurenta nefcnd
dovada c ar fost vtmat n ceea ce privete participarea sa la licitaie i
ndeplinirea condiiilor minime pentru calicare de faptul c posibilitatea
transpunerii arhivei companiei pe suport informatic a fost analizat n cadrul
unui studiu realizat n anul 2003 de ctre rma S.P., care a inclus i un caiet
de sarcini pentru achiziia serviciului de trecere pe suport magnetic a arhivei
i pentru achiziionarea sistemului informatic necesar exploatrii acesteia,
precum i pentru scanarea documentelor care vor intra n mod curent n arhiva
companiei dup scanarea arhivei de istoric.
De asemenea, reclamanta nu a indicat nici n ce a constat nclcarea grav
a principiului liberei concurene, n condiiile n care reclamanta trebuia s
ndeplineasc cerinele caietului de sarcini i a documentaiei pentru licitaie
pentru a se calica, elemente independente de participarea celorlali concureni
i n condiiile n care nu s-a ajuns la etapa n care se evaluau ofertele din punct
de vedere tehnico-economic.
n mod evident, rspunsul din partea Ministerului Finanelor Publice nu
poate avea dect caracter de recomandare, ind vorba despre un punct de
vedere cu privire la contestaie, instana de judecat neind inut de aceste
aprecieri, legea atribuind punctului de vedere exprimat de aceast autoritate un
caracter informativ i de specialitate.
n sfrit, n mod corect, s-a reinut c susinerea legat de participarea la
licitaie a societilor U.I. i S.P.T. Co, printr-o ofert tehnic absolut identic,
sau caracterul incomplet al documentaiei depuse de aceti ofertani, avnd
n vedere dispoziiile art. 81 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 60/2001,
prin contestaia administrativ formulat, reclamanta nu a solicitat autoritii
contractante s procedeze la o reanalizare a ndeplinirii de ctre ceilali

149

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

ofertani a cerinelor de calicare n raport de prevederile documentaiei,


nici la o reevaluare comparativ a ofertelor depuse, iar faptul c decizia nr. 863
prin care a fost constituit Comisia de analiz a contestaiei a fost emis la data
de 21 decembrie 2004, iar rspunsul la contestaie poart numrul nr. 20145
din 20 decembrie 2004, nu poate duce la nulitate, ind mai degrab o eroare
material de nregistrare a documentului.
Fa de aceste considerente, vznd dispoziiile art. 312 C. pr. civ., Curtea
urmeaz s resping recursul ca nefondat.

14. ndeplinirea cerinelor de calicare. Conformitatea


ofertei cu cerinele exprese ale documentaiei de atri-
buire. Documente de autorizare i omologare solicitate
pentru categoria de serviciu contractat

art. 77 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006


art. 33 alin. (3) i (6) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006

1. Autoritatea contractant are dreptul s solicite naintarea unor docu-


mente n dovedirea capacitii tehnice, iar lipsa din ofert a documente-
lor n forma solicitat pentru ndeplinirea cerinelor minime de calicare
solicitate de autoritatea contractant, conduce la respingerea ofertei,
chiar dac n edina de deschidere a ofertei, au fost acceptate i consem-
nate ca documente prezentate de ofertant de ctre Comisia de atribuire,
conformitatea acestora cu obiectul procedurii putndu-se efectua ulterior
n edine separate.
n cadrul edinei de deschidere a ofertelor nu este permis nicio msur
de evaluare a ofertelor, Comisia urmnd s ia toate deciziile referitoare la
aceasta cu ocazia altor edine.
2. Ofertantul trebuie s prezinte documentele suplimentare solicitate de
autoritatea contractant n forma pretins pentru categoriile de servicii
solicitate n documentaia de atribuire, n concordan cu normele
privind omologarea tehnic a produselor i/sau serviciilor n cauz i cu
respectarea condiiilor privind omologarea tehnic i autorizarea pentru
ecare serviciu furnizat, urmnd ca pentru serviciile autorizate distinct s
prezinte documente de autorizare distincte pentru acele servicii, conform
obiectului achiziiei stabilit de autoritatea contractant.

(Dosar nr. 1524/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1969 din 22 septembrie 2008)

150

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Asupra plngerii de fa;


Din examinarea actelor i lucrrilor din dosar, constat urmtoarele:
Prin Decizia nr. 671/C3/1296 din 20 februarie 2008, emis de Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor, a fost respins ca nefondat con-
testaia nr. FN/2007 nregistrat sub nr. 6115 din 25 mai 2007, formulat de
SC C.T.F. SA, reprezentnd comunicarea rezultatului procedurii i procesului-verbal
nr. 20/21/349 din 26 aprilie 2007, emise n cadrul procedurii de licitaie deschis
pentru ncheierea acordului-cadru de servicii prestarea serviciilor de reparaii
tip RR cu modernizarea locomotivele LDH 1250 CP, LDE 2100 CP, LE 5100 KW
i LE 5100 KW EPS, organizat de autoritatea contractant SNTFC C SA,
prin care a solicitat anularea actelor contestate, modicarea deciziei de respingere
a ofertei sale n sensul admiterii ofertei i desemnrii acesteia drept ctigtoare.
Pentru a se pronuna astfel, C.N.S.C. a reinut c solicitarea autoritii
contractante privind naintarea unor documente n dovedirea capacitii tehnice
s-a fcut n condiiile impuse la art. 77 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006.
Motivul de respingere a ofertei a fost lipsa din ofert a documentelor n forma
solicitat i instana de fond a constatat c, ncadrarea de drept a acestei situaii
a fost corect apreciat de autoritatea contractant.
Consiliul a mai reinut c aprecierea contestatorului c enumerarea,
prin procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor, a documentelor de
calicare naintate conduce la calicarea ofertei n cauz, este eronat, ntruct
n baza prevederilor art. 33 alin. (3) i (6) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006,
n cadrul edinei de deschidere a ofertelor nu este permis nicio msur de
evaluare a ofertelor, Comisia lund toate deciziile referitoare la aceasta cu oca-
zia altor edine.
Critica privind msura autoritii contractante de solicitare a documentelor
suplimentare n sensul c nu trebuie s le prezinte n forma pretins (i pentru
servicii de modernizare) a fost apreciat de Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor ca nentemeiat.
n baza prevederile Ordinului nr. 290/2000 al Ministerului Transporturilor
[art. 1 alin. (1)] i art. 1 i 2 din Anexa III a Ordinului de aprobare a normei pri-
vind omologarea tehnic a produselor i/sau serviciilor din transportul feroviar
i cu metroul, serviciile din activitile de construire, modernizare, ntreinere
i reparare a materialului rulant, se pot efectua doar de furnizorii feroviari care
fac dovada omologrii tehnice feroviare sau dup caz, a deinerii unui agrement
tehnic feroviar pentru ecare serviciu furnizat.
A mai reinut c serviciile de modernizare a locomotivelor sunt incluse
printre serviciile supuse procedurii de achiziie i lund n consideraie
coninutul adresei de rspuns la solicitarea contestatoarei, emis de Autoritatea

151

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Feroviar Romn n care s-a consemnat c modernizrile sunt elemente


distincte n cadrul omologrilor emise de aceasta, a apreciat decizia autoritii
contractante de respingere a ofertei contestatorului pentru lipsa unor autorizri
ce menioneaz serviciile de modernizri material rulant ca ind corect.
mpotriva acestei decizii a formulat plngere contestatoarea, criticnd-o ca
nelegal i netemeinic.
n dezvoltarea motivelor plngerii, recurenta contestatoare arat c,
n documentaia de participare la licitaie nu exist nicio meniune expres cu
privire la servicii de modernizare i singura referire la aceasta este la la 2 din
documentaie, art. 2 lit. k), potrivit cruia, acordul cadru i contractele subsec-
vente se vor ncheia cu SNTFC C SA. Mai arat c, pe de o parte, tipurile de
servicii ce fac obiectul procedurii de licitaie nu reprezint activitate de moder-
nizare care s necesite autorizare special, iar autorizaia de furnizor feroviar nu
se elibereaz expres pentru modernizri.
Susine c autorizaia de furnizor feroviar seria AF nr. 3248 din 3 ianuarie
2007 pe care o deine, dar i certicatul seria SMC nr. 059 privind implementa-
rea calitii ndeplinesc cerinele prevzute de documentaia de licitaie.
Cu privire la recomandrile privind experiena similar susine c, dac aces-
tea vor analizate cu atenie i bun-credin, sunt n msur s dovedeasc
experiena similar necesar i s demonstreze complexitatea serviciilor pre-
state anterior, similare cu serviciile solicitate de autoritatea contractant.
Referitor la cerinele minime de calicare, arat c, pentru ndeplinirea aces-
tor condiii nu au fost solicitate documente referitoare la modernizarea loco-
motivelor, iar susinerile autoritii contractante privind desfurarea procedurii
de licitaie deschis pentru atribuirea acordului cadru pentru prestri servicii
reparaii tip RR cu modernizare la locomotivele LDH 1250 CP, LDE 2100 CP,
LE 5100 KW i LE 5100 KW PS sunt nefondate.
Intimata SNTFC C SA a depus ntmpinare prin care a solicitat respingerea
plngerii ca nentemeiat.
Analiznd criticile formulate n raport de dispoziiile art. 304 i art. 3041
C. pr. civ., Curtea constat urmtoarele:
Susinerea recurentei contestatoare, n sensul c n documentaia de parti-
cipare la licitaie nu exista nicio meniune expres cu privire la servicii moderni-
zare, nu poate reinut.
Documentele de calicare pe care ofertanii participani la procedura de
licitaie deschis trebuiau s le prezinte, au fost solicitate n conformitate cu
prevederile art. 5-11 din documentaia de atribuire a acordului cadru pentru
servicii de reparaii tip RR cu modernizare la locomotivele LDH 1250 CP,
LDE 2100 CP, LE 5100 KW i LE 5100 KW EPS.

152

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Conform art. 10 lit. b) pct. 1 din documentaie, ofertanii trebuiau s


ndeplineasc cerinele OMT nr. 290/2000, productorii s dein autorizaie
AFER i Certicat de Omologare Tehnic, iar ofertanii care nu sunt productori
s dein Agrement Tehnic eliberat de Autoritatea Feroviar Romn.
Autorizaia de furnizor feroviar seria AF nr. 3248 din 3 ianuarie 2007,
prezentat de recurenta contestatoare, i confer dreptul s furnizeze strict
categoriile de servicii i/sau produse pentru care a fost autorizat de AFER.
Printre aceste categorii de servicii este menionat i serviciul de modernizri
vagoane de cltori i de marf, dar nu se prevede modernizare pentru locomo-
tivele menionate n documentaia de atribuire a acordului cadru.
Aceeai situaie i pentru certicatul seria SMC nr. 059 privind implemen-
tarea sistemului calitii, solicitat n baza art. 11 din documentaia de atribu-
ire a acordului cadru, care nu atest implementarea sistemului de calitate ISO
9001/2000 n domeniile care au fcut obiectul procedurii.
Legat de aceste aspecte, n sensul c recurenta contestatoare poate s
furnizeze categoriile de servicii i/sau produse pentru care a fost autorizat, se
constat c, din recomandrile prezentate privind experiena similar, rezult
c aceasta a prestat servicii de reparaii, dar nu i servicii de modernizri
la locomotivele LDH 1250 CP, LDE 2100 CP, LE 5100 KW i LE 5100 KW PS,
care confer un grad mult mai mare de complexitate reparaiilor tip RR.
Fa de aceast mprejurare, Curtea apreciaz ca ntemeiat decizia Con-
siliului Naional de Soluionare a Contestaiilor prin care a respins contestaia
mpotriva aprecierii autoritii contractante, n sensul c recomandrile nu sunt
conforme caietului de sarcini.
Nu poate reinut nici critica recurentei contestatoare cu privire la
cerinele minime de calicare pe care consider c autoritatea contractant
le-a acceptat.
Cerinele minime de calicare solicitate de autoritatea contractant n
seciunea a de date, art. 5 din Documentaia de atribuire, depuse n edina de
deschidere de ctre recurent, au fost acceptate i consemnate ca documente
prezentate de ofertant de ctre Comisia de atribuire, dar conformitatea acestora
cu obiectul procedurii s-a fcut ulterior n edine separate.
Urmare evalurilor fcute de comisie, n edinele ulterioare, s-au solicitat
recurentei contestatoare documente, din care s rezulte c este autorizat s
furnizeze serviciile complexe de reparaii cu modernizri la locomotive conform
celor reinute anterior, ns recurenta nu a prezentat alte nscrisuri.
n consecin, Curtea constat c Decizia Consiliului Naional de Soluionare
a Contestaiilor, mpotriva creia s-a formulat plngere, este temeinic i legal,

153

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

neind motive de casare ori modicare analizate i din ociu n baza art. 3041
C. pr. civ.
Fa de aceast rezolvare dat criticilor aduse de recurenta contestatoare
actului pronunat de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, capetele
de cerere subsecvente privind suspendarea procedurii de atribuire a acordului
cadru pentru prestarea serviciilor de reparaii pn la soluionarea plngerii,
dar i solicitarea de calicare a ofertei recurentei ca ndeplinind criteriile de
calicare, urmeaz soarta captului principal al plngerii i vor respinse ca
nentemeiate.
Pentru considerentele reinute anterior, n temeiul art. 312 C. pr. civ.,
coroborat cu art. 283 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Curtea va res-
pinge plngerea formulat de petenta SC C.T.F. SA.

15. Conictul de legi n timp. Procedura judiciar de solui-


onare a contestaiilor. Competena material a instan-
ei. Descalicarea ofertantului Consoriu pentru nen-
deplinirea condiiei ncheierii i ndeplinirii a cel puin
unui contract privind furnizarea de produse i servicii
similare. Experien similar

Ordonana de Urgen nr. 60/2001


art. 3 lit. ) teza a doua, art. 255 alin. (1), art. 298,
art. 305 lit. b) coroborat cu art. 307 alin. (1)
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
art. 1 i art. 8, art. 8 alin. (11), art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004
art. 20 alin. (3) i (4), art. 39 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001
art. 11 alin. (1) i (5), art. 28 din Hotrrea Guvernului nr. 1186/2001
actualizat n 2005

1. Procedurile de atribuire n curs de desfurare la data intrrii n vigoare


a Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 se denitiveaz pe baza prevederilor
legale n vigoare la data iniierii acestora, aceste dispoziii avnd caracter
special i reglementnd o excepie de la principiul aplicrii imediate a
legii noi, astfel c se interpreteaz restrictiv i nu se aplic prin analogie.
Art. 298 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 reglementeaz dou
situaii de ultraactivitate a legii vechi (Ordonana de Urgen nr. 60/2001):
cazul denitivrii executrii contractelor ncheiate sub regimul legii vechi,
respectiv la cel al denitivrii procedurilor de atribuire.

154

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

2. Procedurile de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia restrns,


dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii,
iar procedura judiciar de soluionare a contestaiilor nu poate calicat
ca parte a procedurilor de atribuire, acestea din urm privind activitatea
derulat de autoritatea contractant.
Procedurile de atribuire nu se denitiveaz prin hotrrile pronun-
ate n contestaiile judiciare, ci prin actele autoritii contractante,
iar competena de soluionare a aciunii este reglementat de legea n
vigoare la data nvestirii instanei, normele de procedur ind de imediat
aplicare.
Persoana care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un
interes legitim printr-un act al autoritii contractante, cu nclcarea
dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, are dreptul de a contesta
actul respectiv n justiie, n condiiile legii contenciosului administrativ,
cu modicrile ulterioare, iar litigiile privind actele administrative emise
sau ncheiate de autoritile publice centrale, se soluioneaz, n fond,
de seciile de contencios administrativ i scal ale curilor de apel, dac
prin lege special nu se prevede altfel.
3. Aciunea n justiie promovat de persoanele juridice de drept privat
ofertani n procedura de atribuire declaneaz un contencios subiectiv,
i nu unul obiectiv i, prin urmare, anularea unui act administrativ poate
pronunat n aciunea reclamantelor doar n condiiile dovedirii unei
vtmri ntr-un drept al acestora ori ntr-un interes legitim. Interesul
legitim public, care vizeaz ordinea de drept i realizarea competenelor
autoritilor publice, poate invocat numai n subsidiar, n msura n care
vtmarea interesului legitim public decurge logic din nclcarea dreptului
subiectiv sau a interesului legitim privat.
Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al Comisiei
de evaluare cu un membru de rezerv, numai dac persoana care urmeaz
s e nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini
atribuiile specice ce rezult din calitatea de membru al Comisiei
de evaluare. ns, n condiiile n care nu s-a fcut dovada faptului c
prin nlocuirea membrilor Comisiei de evaluare care au votat pentru
calicarea ofertanilor s-a adus vreo vtmare drepturilor sau intereselor
reclamantelor, n condiiile n care consoriul a fost descalicat pentru
nendeplinirea cerinei experienei similare, nu se poate proceda la
anularea deciziei de descalicare.

(Dosar nr. 108/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 2942 din 20 noiembrie 2007)

155

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Prin cererea nregistrat pe rolul acestei instane, la data de 4 ianuarie 2007,


reclamantele S. i F.T. SRL au solicitat n contradictoriu cu prtul Ministerul
Administraiei i Internelor anularea deciziei prtului privind descalicarea
consoriului alctuit din cele dou reclamante i a tuturor actelor ulterioare i
continuarea procedurii de negociere competitiv cu participarea Consoriului,
respectiv anularea ntregii proceduri dac se apreciaz c au fost nclcate grav
dispoziiile legale cu privire la iniierea i desfurarea procedurii.
Reclamantele au formulat cerere completatoare prin care au solicitat
suspendarea actului administrativ i a ntregii proceduri de atribuire pn la
soluionarea irevocabil a litigiului.
Cererea de suspendare a fost respins ca nentemeiat prin ncheierea din
27 martie 2007.
Prtul a formulat ntmpinare, prin care a invocat excepia necompeten-
ei materiale, susinnd c n cauz sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei de
Urgen nr. 60/2001, astfel cum rezulta i din Documentaia pentru elabora-
rea i prezentarea documentelor de calicare. Dei Ordonana de Urgen
nr. 60/2001, care stabilete competena Tribunalului n soluionarea contes-
taiei, a fost abrogat prin Ordonana de Urgen nr. 34/2006, sunt aplicabile
dispoziiile art. 298 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, conform crora
procedurile de atribuire n curs de desfurare la data intrrii n vigoare a Ordo-
nanei de Urgen se denitiveaz pe baza prevederilor legale n vigoare la data
iniierii acestora. A artat prtul c la aceast concluzie a ajuns i Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor care a respins ca inadmisibil contesta-
ia formulat mpotriva deciziei.
Curtea a respins excepia necompetenei materiale prin ncheierea din
30 ianuarie 2007, cu motivarea c Ordonana de Urgen nr. 60/2001 era abrogat
la data ivirii litigiului, iar normele de procedur au aplicare numai pentru viitor.
Cu privire la competena curii de apel n soluionarea litigiului, instana mai
reine urmtoarele considerente:
Ordonana de Urgen nr. 34/2006 a intrat n vigoare la data de 30 iunie
2006, dat la care a abrogat dispoziiile Ordonanei de Urgen nr. 60/2001
[art. 305 lit. b) coroborat cu art. 307 alin. (1) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006].
Situaia conictului de legi n timp este reglementat de normele tranzito-
rii cuprinse n legea nou art. 298 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006:
Contractele n curs de executare i procedurile de atribuire n curs de desfu-
rare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen se denitiveaz
pe baza prevederilor legale n vigoare la data iniierii acestora.

156

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Aceste dispoziii sunt norme speciale, reglementeaz o excepie de la prin-


cipiul aplicrii imediate a legii noi, astfel c se interpreteaz restrictiv i nu se
aplic prin analogie.
Art. 298 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 reglementeaz dou
situaii de ultraactivitate a legii vechi (Ordonana de Urgen nr. 60/2001):
cazul denitivrii executrii contractelor ncheiate sub regimul legii vechi,
respectiv cel al denitivrii procedurilor de atribuire.
Conform art. 3 lit. ), teza a doua, din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
procedurile de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia restrns, dialogul
competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii.
Instana apreciaz c procedura judiciar de soluionare a contestaiilor nu
poate calicat ca parte a procedurilor de atribuire, acestea din urm privind
activitatea derulat de autoritatea contractant.
Procedurile de atribuire nu se denitiveaz prin hotrrile pronunate n
contestaiile judiciare, ci prin actele autoritii contractante.
Competena de soluionare a aciunii este reglementat de legea n vigoare
la data nvestirii instanei, normele de procedur ind de imediat aplicare.
Conform art. 255 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, persoana
care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim
printr-un act al autoritii contractante, cu nclcarea dispoziiilor legale n
materia achiziiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv n justiie,
n condiiile legii contenciosului administrativ, cu modicrile ulterioare.
Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Litigiile privind actele
administrative emise sau ncheiate de autoritile publice centrale, se soluio-
neaz, n fond, de seciile de contencios administrativ i scal ale curilor de apel,
dac prin lege special nu se prevede altfel.
Pe fond, analiznd probele administrate n cauz, instana reine urmtoarele:
Cu privire la primul motiv invocat modicarea componenei Comisiei de
Evaluare:
n fapt,
n procesul verbal din 24 august 2006 se consemneaz poziia membrilor
iniiali ai Comisiei de evaluare exprimat prin votul acestora cu privire la
ndeplinirea de ctre ofertani a cerinei de calicare constnd n prezentarea
datelor nanciare din ultimii trei ani.
apte membri au votat pentru calicarea rmelor care au oferit datele
nanciare pentru perioada 2002-2004 (nu i pentru 2005), iar ase membri au
votat pentru soluia contrar, a descalicrii acestor ofertani.

157

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Autoritatea contractant a solicitat punctul de vedere Autoritii Naionale


pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, care a comunicat
rspunsul su prin adresa nr. 5260 din 7 septembrie 2006.
ANRMAP a constatat c, n situaia dat, nu s-a putut lua o decizie, ntruct
nu a fost ntrunit acordul a cel puin dou treimi din numrul membrilor
Comisiei de evaluare. n consecin, Autoritatea a apreciat c preedintele
Comisiei de evaluare este n drept s solicite reanalizarea punctului de
divergen. n continuare, ANRMAP a exprimat punctul su de vedere asupra
fondului problemei n divergen, considernd c este corect descalicarea
ofertanilor care nu au prezentat documentele cu privire la situaia nanciar
pe anul 2005.
La data de 12 septembrie 2006, s-au repus n discuie aspectele aate n
divergen.
ase membri ai Comisiei au votat pentru calicare, i cinci membri pentru
descalicare (trei membri ai Comisiei se aau n concediu de odihn).
n aceste condiii, s-a ntocmit raportul din 18 septembrie 2006, prin care
s-a propus nlocuirea unor membri ai Comisiei n scopul stabilirii unei poziii
care s respecte opinia ANRMAP, prevederile DCSC, principiile de drept i
analiza fcut de experii autoritii contractante.
Aceast propunere a fost aprobat, ind emis Dispoziia Zilnic nr. 196 din
9 octombrie 2006 de nlocuire a membrilor Comisiei, care au votat pentru cali-
carea ofertanilor care au prezentat datele nanciare numai pentru perioada
2002-2004.
n drept,
Conform art. 11 alin. (1) i (5) din Hotrrea Guvernului nr. 1186/2001,
actualizat n 2005, pentru aprobarea Procedurilor privind achiziiile publice de
produse i servicii care implic aprarea naional, ordinea public, sigurana i
securitatea naional,
Autoritatea contractant are obligaia s constituie, odat cu iniierea
aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, o comisie
de evaluare.
Deciziile Comisiei de evaluare se iau cu acordul a cel puin dou treimi din
numrul membrilor si.
Hotrrea Guvernului nr. 1186/2001 nu prevede dispoziii speciale cu privire
la situaia nentrunirii acordului.
Conform art. 28 din acest act cu caracter normativ, Problemelor nere-
glementate prin prezentele proceduri privind achiziiile publice de produse i
servicii care implic aprarea naional, ordinea public, sigurana i securita-

158

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

tea naional li se aplic prevederile dreptului comun referitoare la achiziiile


publice.
Conform art. 39 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001 pentru
aprobarea normelor de aplicare a Ordonanei de Urgen nr. 60/2001 privind
achiziiile publice, actualizate n 2005, n cazul n care se ajunge n situaia ca
prevederile alin. (1) s nu e respectate datorit unor eventuale divergene de
preri ntre membrii Comisiei de evaluare, preedintele acesteia are obligaia de
a solicita reanalizarea punctelor de divergen, n scopul nalizrii n timp util a
etapei de evaluare a ofertelor i de stabilire a ofertei ctigtoare. De asemenea,
preedintele Comisiei de evaluare are dreptul de a solicita i punctul de vedere
al direciei de specialitate din cadrul Ministerului Finanelor Publice cu privire la
aspectele aate n divergen.
Potrivit art. 20 alin. (3) i (4) din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001:
Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv
pentru membrii Comisiei de evaluare.
Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al Comisiei de
evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s e
nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile
specice ce rezult din calitatea de membru al Comisiei de evaluare. Dup
producerea nlocuirii, calitatea de membru al Comisiei de evaluare este preluat
de ctre membrul de rezerv care i va exercita atribuiile aferente pn la
nalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziie public
respectiv.
Astfel cum s-a reinut la prezentarea situaiei de fapt, Comisia de evaluare
a procedat la reanalizarea punctelor de divergen (procesul verbal din
12 septembrie 2006). Acordul cerut de lege nu a fost ntrunit ns nici dup
acest moment.
Ulterior, autoritatea a emis dispoziia de nlocuire a unor membri.
Din actele depuse la dosar nu rezulta ns c membrii desemnai n noua
comisie ar face parte din lista membrilor de rezerv nominalizai n condiiile
art. 20 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001.
Pe de alt parte, nu sunt ntrunite condiiile legale prevzute de art. 20
alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001, deoarece membrii nlocuii nu
s-au aat n imposibilitatea obiectiv de a-i ndeplini atribuiile specice.
nlocuirea acestora s-a dispus tocmai n urma ndeplinirii atribuiilor speci-
ce, (prin exprimarea unui vot referitor la o decizie de calicare a ofertanilor).
Curtea reine c dispoziia directorului Direciei Comunicaii i Informatic
din cadrul M.A.I. de nlocuire din Comisia de evaluare doar a membrilor care
au votat o anumit soluie (de calicare a ofertanilor care nu au prezentat

159

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

datele nanciare pe anul 2005) pregureaz, n mod evident, o anumit decizie


cu privire la chestiuni care conform legii se a n competena Comisiei de
evaluare, i nu a conductorului autoritii contractante [conform art. 11 alin. (3)
din Hotrrea Guvernului nr. 1186/2001 Atribuiile Comisiei de evaluare sunt
urmtoarele: b) veric respectarea de ctre ofertant a regulilor de depunere
i de prezentare a ofertei, referitoare la: eligibilitatea, nregistrarea, capacitatea
economico-nanciar i tehnic, sistemul de asigurare a calitii, asigurarea
caracterului condenial al informaiilor; c) stabilete care sunt completrile
i claricrile necesare cu privire la documentele de calicare sau la ofert;
d) calic/exclude ofertanii care ndeplinesc/nu ndeplinesc condiiile
prevzute la lit. b)].
ns aciunea n justiie promovat de persoanele juridice de drept privat
ofertani n procedura de atribuire declaneaz un contencios subiectiv, i nu
unul obiectiv.
Ca urmare, anularea unui act administrativ poate pronunat n aciunea
reclamantelor doar n condiiile dovedirii unei vtmri ntr-un drept al aces-
tora ori ntr-un interes legitim art. 255 alin. (1) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, coroborat cu art. 1 i art. 8 din Legea nr. 554/2004.
Interesul legitim public (care vizeaz ordinea de drept i realizarea compe-
tenelor autoritilor publice) poate invocat numai n subsidiar, n msura
n care vtmarea interesului legitim public decurge logic din nclcarea
dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat [art. 8 alin. (1)1 din Legea
nr. 554/2004].
n spe, nu s-a fcut dovada faptului c, prin nlocuirea membrilor Comisiei
de evaluare, care au votat pentru calicarea ofertanilor ce au prezentat datele
nanciare pe anii 2002-2004, s-a adus vreo vtmare drepturilor sau intereselor
reclamantelor, n condiiile n care consoriul a fost descalicat pentru alte
considerente (nendeplinirea cerinei experienei similare).
Aceleai considerente se impun i n privina formulrii declaraiilor de
condenialitate, ulterior declanrii procedurii de atribuire de ctre membrii
nou-numii.
n ce privete hotrrea de descalicare a Consoriului format din cele dou
societi reclamante:
Prin Hotrrea nr. 959272 din 2 noiembrie 2006 a Comisiei pentru
atribuirea contractului de achiziie public s-a decis descalicarea ofertantului
Consoriu pentru nendeplinirea condiiei ncheierii i ndeplinirii a cel puin
unui contract privind furnizarea de produse i servicii similare, avnd valoarea
egal sau mai mare de 5 milioane Euro, n conformitate cu art. B 3.2. pct. 4,
precum i claricrilor privind criteriul solicitat.

160

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Curtea reine c n componena Comisiei a intrat un membru care avea


calitatea de consilier juridic-inspector pr. C.R., din cadrul D.G.R.J.C. fosta
Direcie General de Reglementri Juridice i Contencios ind ndeplinite
cerinele art. 11 alin. (2) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 1186/2001.
La pct. B 3.2 alin. (4) din Seciunea a II-a a DEPDC, i anume Fia de Date
a Achiziiei Documentele de calicare care privesc capacitatea tehnic i
capacitatea economico-nanciar, informaiile privind experiena similar se
menioneaz cerina ncheierii i ndeplinirii n ultimii trei ani a cel puin unui
contract al crui obiect a fost furnizarea de produse i servicii similare i care a
avut o valoarea egal sau mai mare dect 5 milioane de euro.
n rspunsul la claricri adresa nr. 955.067 din 16 iunie 2006, autoritatea
arat c se consider experien similar contractele de furnizare a produselor
i serviciilor similare celor care vor furnizate pentru realizarea obiectului
achiziiei (seciunea a II-a Caietul de Sarcini punctul A.2.1).
Conform art. A.2.1. din Fia de Date a Achiziiei, obiectul contractului de furnizare
supus procedurii de atribuire n spe este: informatizarea evidenei nominale a
cazierului judiciar, ca parte a sistemului Naional de Eviden Informatizat a
cazierului judiciar, cu respectarea reglementrilor legale incidente n materie:
analiza, proiectarea i implementarea unui sistem informatic n tehnologie
3tr (three tier), denumit sistemul Informatic al Cazierului Judiciar SICJ;
redundant total a nucleului SICJ; interoperabilitatea SICJ cu baza de date
de eviden informatizat a persoanei; interoperabilitatea SICJ cu sistemul
informatizat de eviden dactiloscopic; interoperabilitatea SICJ cu sistemele
informatice ale Ministerului Justiiei, CSM i Ministerului Public; analiza,
proiectarea i implementarea aplicaiei informatice client server, web oriented,
aferente SICJ, care s e capabil s gestioneze uxul informaional aferent
evidenei cazierului judiciar; implementarea unui Subsistem de comunicaii de
date, capabil s fac fa uxului de date generat de aplicaie; implementarea
unui Subsistem de management al SICJ, sub sistem educaional complet de
pregtire profesional pentru utilizatorii i administratorii SICJ.
Reclamantele au prezentat n susinerea ndeplinirii cerinei experienei similare
urmtoarele:
1. Contractul ncheiat ntre S. i Ministerul Justiiei Coordonare
Interdistrictual a sistemelor Informaionale Automatizate din Napoli ncheiat
la 10 aprilie 2003.
Reclamantele arat c aceste contract este n valoare de peste 5 milioane
euro i este executat n totalitate la data procedurii.
Conform adresei din 26 iulie 2006, reclamanta S. a fost implicat n acest
proiect n calitate de subcontractor pentru suma de 825.000 euro, n vederea
furnizrii unui arhitect de sistem i consultani.

161

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Instana constat c nu sunt ndeplinite cerinele DEPDC privind experiena


similar, cu privire la obiectul similar i valoarea contractului.
Curtea reine ca ntemeiate aprrile prtului, n sensul c, n calitate de
subcontractant, reclamanta a executat doar anumite lucrri a cror valoare este
mai mic dect cea impus n F.D.A.
2. Contractul ncheiat cu Ministerul Spaniol al Aprrii la 12 martie 1995
privind dezvoltarea i implementarea pe componente a Sistemului Informaio-
nal al Ministerului Spaniol al Aprrii.
Reclamantele susin c aceste contract a vizat implementarea componente-
lor aferente anilor 2003, 2004 i 2005, care echivaleaz cu un contract separat
ncheiat i ndeplinit. Comisia de evaluare putea solicita documentele aferente
ndeplinirii acestor componente i procese verbale de recepie.
Instana constat c reclamantele nu au fcut dovada, prin documente
ataate ofertei, c, n perioada 2003-2005, au ndeplinit n baza acestui
contract cerinele furnizrii de echipamente i servicii enumerate mai sus, la
pct. A.2.1. din Fia de la obiectul contractului.
n F.D.A.- pct. B 3.2 alin. (4) cerina experienei similare este n sensul
ncheierii i ndeplinirii n ultimii trei ani a cel puin unui contract al crui obiect
a fost furnizarea de produse i servicii similare i care a avut o valoarea egal sau
mai mare dect 5 milioane de euro.
De asemenea, n rspunsul la claricri adresa nr. 955.067 din 16 iunie
2006 autoritatea arat c este necesar ca cel puin un contract de furnizare
a unor produse i servicii similare, semnat i nalizat n ultimii trei ani, s aib o
valoare egal sau mai mare de 5 milioane euro.
Instana constat c, n condiiile n care cerina DEPDC nu a fost contestat
n condiiile i termenele prevzute de lege, aceasta trebuie s e ndeplinit
ntocmai.
3. Aceleai considerente sunt valabile i n ceea ce privete contractul
ncheiat cu DGP, Ministerul de Interne, Spania la 20 ianuarie 1991.
4. Contractul ncheiat cu Ministerul Spaniol de Interne la 23 ianuarie 2006
privind dezvoltarea Sistemului Informaional pentru Sistemul Electronic de
Carte de Identitate.
Astfel, cum n mod corect a reinut prta, exista o neconcordan ntre
data ncheierii contractului 2006 i meniunea din anexa 6 pct. 4 alin. B
contract n curs pn la sfritul anului 2005.
Au fost solicitate claricri, rspunsul reclamantei ind comunicat prin
adresa nr. 956.483 din 27 iulie 2006, pct. 2.

162

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Astfel cum corect a constatat prta, n urma rspunsului la claricri,


contractul a fost semnat pe 29 iulie 2005, se va derula pe parcursul a 33 de luni,
neind nalizat, iar contribuia reclamantei S este de 1,3 milioane euro.
Instana reine ca ntemeiate aprrile prtei, n sensul c actele depuse de
ctre reclamant n completarea contestaiei administrative nu pot luate n
considerare la analiza ndeplinirii cerinelor experienei similare.
Conform art. C alin. (1) din DEPDC Fia de Date a Achiziiei, toate docu-
mentele solicitate sunt obligatorii. Neprezentarea sau prezentarea incomplet
a documentelor solicitate duce automat la descalicarea candidatului i respin-
gerea documentaiei.
Aceste dispoziii se completeaz cu cele legale prevzute de art. 35 alin. (6)
din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001, conform crora Prin excepie de la
prevederile alin. (5), Comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a
solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipsete,
atunci cnd: n documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a fost
menionat expres faptul c, n caz de neprezentare a respectivului document,
nu este permis completarea ulterioar i c aceast neprezentare are ca efect
descalicarea ofertantului/candidatului.
5. Contractul ncheiat ntre F. i N., avnd ca beneciar Serviciul de
Telecomunicaii Speciale, ncheiat la 17 septembrie 2003:
Avnd n vedere aspectele tehnice avute n vedere de comisie la analiza
ndeplinirii cerinei experienei similare referitor la acest contract, instana a
ncuviinat, la cererea reclamantei, efectuarea unei expertize tehnice n speciali-
tatea calculatoare.
Expertul desemnat n cauz a artat elementele similare ale celor dou
contracte, constatnd i elemente specice care difereniaz cele dou
cerine de natur tehnologic i operaional.
Reinnd deniia noiunii de similar din DEX de aceeai natur,
de acelai fel, asemntor, analog, s-a concluzionat, n raportul de expertiz,
c cerinele menionate n Caietul de Sarcini punctul A.2.1 sunt asemntoare
cu cele din contractul prevzut la pct. 5.
n obieciuni la expertiz, prta a artat c noiunea de similaritate
a fost claricat prin adresa nr. 955067 din 16 iunie 2006, comunicat
nainte de depunerea ofertelor-adresa n care se face referire la necesitatea
realizrii/ndeplinirii specicaiilor menionate n DEPDC obiectul contractului.
Aceasta aprare nu se reine de ctre instan n adresa sus menionat,
se arat c se considera a experien similar contractele de furnizare a
produselor i serviciilor similare celor care vor furnizate pentru realizarea
obiectului achiziiei (seciunea a II-a Caietul de Sarcini punctul A.2.1).

163

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Deci serviciile i produsele trebuie s e conform DEPDC i claricrilor


similare celor descrise n caietul de sarcini.
Instana constat c interpretarea propus de expert i nsuit de reclamante
este corect, noiunea de similaritate neind echivalent celei de identitate.
Astfel cum reine i expertul, similaritatea presupune ca ambele contracte
s aib aceleai nsuiri eseniale.
n spe, ambele contracte au ca obiect analiza, proiectarea i implemen-
tarea unui sistem informatic unitar la nivel naional. Din raportul de expertiz
rezult c aceste puncte comune au fost considerate ca suciente pentru rei-
nerea similaritii.
n cazul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire se prevede
cerina arhitecturii pe trei nivele a sistemului informatic.
Aceast condiie nu este ndeplinit de contractul ncheiat ntre F. i N.N. la
17 septembrie 2003.
Astfel cum s-a artat n raportul de expertiz, tehnologia three tier se
refer la arhitectura client/server, care const n trei nivele (procese) bine de-
nite i separate, ecare dintre ele funcionnd, de regul, pe o platform hard-
ware diferit: nivelul de prezentare (care ruleaz pe calculatorul utilizatorului),
nivelul logic (nivelul de aplicaii care asigur funcionalitatea sistemului care
ruleaz pe serverul de aplicaii) i nivelul de date (sistem de gestionare a bazelor
de date i bazele de date propriu-zise care ruleaz pe serverul de baze de date).
Expertul arat i care sunt avantajele utilizrii tehnologiei 3tr principiul
modularitii care permite modicarea sau nlocuirea unui nivel fr afectarea
celorlalte nivele, i faptul c separarea modulelor funcionale de sistemul
de gestiune al bazelor de date permite implementarea conceptului load
balancing, adic realizarea unei distribuiri uniforme n cadrul reelei activitilor
de procesare date i comunicaii n vederea evitrii ncrcrii excesive a unor
componente ale reelei.
Expertul a prezentat n concluziile sale o explicaie a lipsei acestei cerine n
cazul contractului din 2003: la nivelul acelui an, tehnologia 3tr era mai puin
utilizat, ea dezvoltndu-se puternic dup apariia aplicaiilor web based.
Instana reine c structura reprezint un element esenial n caracterizarea
unui sistem informatic.
Conform unei deniii general acceptate, arhitectura sistemului informatic
este organizarea fundamental a sistemului, n ceea ce privete componentele
programului, relaiile dintre ele i dintre acestea i mediul exterior i principiile
ce guverneaz proiectarea i evoluia sa (text original: Architecture is
dened by the recommended practice as the fundamental organization of
a system, embodied n its components, their relationships to each other and

164

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

the environment, and the principles governing its design and evolution)-/
www.sei.cmu.edu -architecture/published_denitions/;
Faptul c la stabilirea obiectului contractului de furnizare, autoritatea con-
tractant a specicat o anumit arhitectur a sistemului, confer, n aprecierea
instanei, dreptul acesteia de a obine prezentarea unei experiene similare pe
acest obiect, i nu pe alt tip de sistem informatic.
Astfel cum a artat i expertul desemnat n cauz, tehnologia 3tr prezint
avantaje.
Acestea se constituie n elemente difereniale importante fa de tehnologia
pe dou nivele. Arhitectura pe dou nivele are un numr de limitri, constnd
n scderea performanelor odat cu sporirea numrului de utilizatori
(peste 100 de utilizatori), iar implementarea serviciilor de management al
tranzaciilor prin intermediul procedurilor proprietare ale SGBD-ului limiteaz
exibilitatea i portabilitatea logicii aplicaiilor de pe un sistem pe altul.
/www.sei.cmu.edu descriptions/clientserver/ (text original It does have
a number of limitations. When the number of users exceeds 100, performance
begins to deteriorate. A second limitation of the two tier architecture is that
implementation of processing management services using vendor proprietary
database procedures restricts exibility and choice of DBMS for applications. Finally,
current implementations of the two tier architecture provide limited exibility n
moving (repartitioning) program functionality from one server to another without
manually regenerating procedural code. [Schussel 96, Edelstein 94].
Avnd n vedere aceste considerente, instana apreciaz c nu se poate
reine, pe baza contractului ncheiat ntre F. i N.N. n 2003, similaritatea
experienei n privina analizei, proiectrii i implementrii unui sistem
informatic n tehnologie 3tr (three tier), cu meniunea c arhitectura (structura)
sistemului informatic reprezint un element esenial n caracterizarea acestuia.
Curtea mai reine i diferena dintre cele dou contracte n ceea ce privete
instruirea utilizatorilor i administratorilor sistemului informatic.
Obiectul contractului supus procedurii de atribuire n cauz se refer la un
subsistem educaional complet de pregtire profesional pentru utilizatorii i
administratorii SICJ.
Instana reine c, ind fondate aprrile prtei, n sensul c subsistemul
unui sistem informatic presupune o aplicaie informatic (accesibil celor vizai
odat cu folosirea aplicaiei principale).
Subsistemul educaional nu este echivalent organizrii unor cursuri de
instruire (training), la care se refer contractul din 2003.
n ce privete diferenele de natur operaional (cerinele privind interope-
rabilitatea sistemului cu alte sisteme deja existente), instana reine concluziile
expertizei.

165

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Interoperabilitatea SICJ cu baza de date de eviden informatizat a


persoanei, cu Sistemul Informatizat de eviden dactiloscopic, respectiv cu
sistemele informatice ale Ministerului Justiiei, CSM i Ministerului Public este o
cerin care privete concret obiectul contractului supus procedurii de atribuire.
Aceasta nu este o cerin general privind sistemele informatice ca, de exemplu,
cea de mai sus, privind arhitectura client/server.
6. Contractul ncheiat ntre F. i Serviciul de Informaii Externe la 27 iulie
2005;
Instana reine concluziile expertizei, n sensul c produsele i serviciile ce
fac obiectul celor dou contracte nu sunt similare.
Contractul din 2005 prevede livrarea i punerea n funciune a unor echi-
pamente hardware i produse software, fr a se prevedea integrarea acestora
ntr-un sistem unitar naional. Pe de alt parte, nu fac obiectul acestui contract
implementarea unui Subsistem de comunicaii de date, respectiv analiza, pro-
iectarea i implementarea aplicaiei informatice de baz de ctre executant.
Avnd n vedere aceste considerente, instana constat c aciunea nu este
ntemeiat, urmnd a respinsa n consecin.

16. Excluderea ofertantului pentru nendeplinirea obligai-


ilor de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale buge-
tului general consolidat. Certicatul de atestare sca-
l. Compensarea

art. 181 lit. c) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. Autoritatea contractant are dreptul de a exclude dintr-o procedur


pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat
care nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribu-
iilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general
consolidat, n conformitate cu prevederile legale.
Certicatul de atestare scal este un act emis de organul scal competent
care atest creanele scale exigibile datorate de o persoan zic sau
juridic la o anumit dat i care nu stabilete, modic sau stinge drepturi
i obligaii scale. Dac pn la data emiterii certicatului, obligaiile
ctre bugetul de stat nu au fost stinse, acestea exist pn la data la care
se soluioneaz cererea de compensare, n msura n care compensarea se
efectueaz, acest tip de compensare, nefcndu-se de drept, ci ca urmare

166

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

a unor vericri ale organelor de inspecie scal, care pot nalizate,


n funcie de situaia scal identicat, prin emiterea unor decizii de
impunere pentru diferene de impozite, taxe i/sau contribuii sociale.
2. n condiiile n care, la data depunerii ofertelor, societatea gura cu
debite ctre bugetul de stat, nu se poate considera c cerina minim
era ndeplinit, chiar dac aceast compensare produce efecte retroac-
tive, data stingerii obligaiilor ind cea a depunerii cererii de rambursare,
dovada ndeplinirii obligaiei de plat a tuturor impozitelor i taxelor de
stat trebuie s se produc la momentul depunerii ofertelor, i nu ulterior.
Orice mprejurare care atrage lipsa culpei ofertantului debitor n existena
raportului de crean este exterioar procedurii achiziiei publice, iar culpa
organelor scale prin nesoluionarea cererilor de compensare n termenul
legal, nu poate reinut, acestea putnd rspunde pentru nclcarea dis-
poziiilor legale, societatea avnd la dispoziie calea aciunii n despgubiri.

(Dosar nr. 4142/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1742 din 4 august 2008)

Delibernd, reine urmtoarele:


Prin adresa nr. 12948 din 4 iulie 2008, Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor a naintat acestei instane plngerea formulat de petenta SC T. SA
mpotriva deciziei nr. 2709/363 C4/2280 pronunat de Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor n contradictoriu cu intimata A.S.B.
Prin adresa de naintare a plngerii, Consiliul a formulat i susineri refe-
ritoare la nelegalitatea eventualei citri n cauz, apreciind c pari sunt doar
contestatorul i autoritatea contractant.
Analiznd probele administrate n cauz, susinerile prilor formulate
n contestaie, n plngerea mpotriva deciziei C.N.S.C. i prin ntmpinare,
i dispoziiile legale aplicabile n spe, Curtea reine urmtoarele:
Prin decizia nr. 2709/363 C4/2280, Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor a respins ca nefondat contestaia formulat de petenta (SC T. SA),
dispunnd continuarea procedurii de achiziie public.
n considerente, C.N.S.C. a reinut c autoritatea contractant, A.S.B.,
a organizat, n conformitate cu prevederile art. 73 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului cadru
avnd ca obiect lucrri de ntreinere i reparaii a reelei stradale sector 2.
n Raportul Procedurii, cu nr. 10939 din 29 mai 2008, s-a menionat c
oferta depus de Asociaia SC T. SA&SC S. SA este exclus, n conformitate cu
prevederile art. 181 lit. c) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, deoarece din

167

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

certicatul de atestare scal nr. 985140 din 15 mai 2008 prezentat a rezultat
c asociatul SC T. SA nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor
i a contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale Bugetului
de Stat Consolidat.
C.N.S.C. a apreciat, fa de considerentele de fapt i de drept expuse n
decizie, c autoritatea contractant a stabilit, n mod legal, respingerea ofertei
depuse de SC T. SA, n lipsa dovezii de compensare a sumelor datorate la
bugetul de stat.
Astfel, s-a reinut c certicatul de atestare scal este un act emis de
organul scal competent care atest creanele scale exigibile datorate de o
persoan zic sau juridic la o anumit dat i care nu stabilete, modic sau
stinge drepturi i obligaii scale. Pn la data emiterii certicatului, obligaiile
ctre bugetul de stat nu au fost stinse, acestea existnd pn la data la care
se soluioneaz cererea de compensare, n msura n care compensarea se
efectueaz.
Acest tip de compensare, a reinut C.N.S.C., nu se face de drept, ci ca urmare
a unor vericri ale organelor de inspecie scal, care pot nalizate, n funcie
de situaia scal identicat, prin emiterea unor decizii de impunere pentru
diferene de impozite, taxe i/sau contribuii sociale.
Curtea constat c decizia C.N.S.C. este temeinic i legal, criticile formu-
late prin plngere urmnd a nlturate pentru urmtoarele considerente:
n conformitate cu prevederile art. 181 lit. c) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 [Autoritatea contractant are dreptul de a exclude dintr-o procedur
pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat
care nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor
de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general
consolidat, n conformitate cu prevederile legale ()], s-a inserat n Fia
de Date a achiziiei cerina obligatorie a completrii Formularului 12 B
i prezentarea certicatelor constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor
exigibile de plat a impozitelor i taxelor de stat, inclusiv cele locale, precum
i a contribuiei pentru asigurrile sociale de stat i asigurare de accidente de
munc i boli profesionale, care s ateste c rma ofertant nu se nregistreaz
cu datorii, valabile la data depunerii ofertelor 22 mai 2008.
Din certicatul scal prezentat de S.C.T.B. rezult c aceasta gura, la 15 mai
2008, cu obligaii de plat ctre bugetul de stat reprezentnd: impozit venit
salarii, vrsminte handicapai, CAS, asigurri de munc, omaj, fond garantare,
CASS, impozit prot i cheltuieli judiciare, Hotrrea penal nr. 987/2007.

168

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

n al doilea paragraf, al certicatului scal sunt menionate cererile de


compensare formulate n septembrie-decembrie 2007 i n 14 martie 2008,
pentru deconturile de TVA cu opiune de rambursare.
Curtea constat c soluia propus prin plngerea formulat a eligibilitii
ofertantului debitor la momentul depunerii ofertelor contravine, fr echivoc,
cerinei obligatorii stipulate n Fia de Date a Achiziiei.
Orice mprejurare care atrage lipsa culpei ofertantului debitor n existena
raportului de crean este exterioar procedurii achiziiei publice, i n aprecie-
rea instanei nu poate analizat n acest context.
Dac din culpa organelor scale, cererile de compensare nu au fost solui-
onate n termenul legal, acestea pot rspunde pentru nclcarea dispoziiilor
legale, societatea avnd la dispoziie calea aciunii n despgubiri.
ns, n condiiile n care, la data depunerii ofertelor, societatea SC T. SA
gura cu debite ctre bugetul de stat, nu se poate considera c cerina minim
era ndeplinit.
Creana pe care acesta o invoc TVA de rambursat constituie un raport
juridic distinct de obligaiile la buget. Compensarea nu opereaz de drept, ci se
dispune de ctre organele scale competente n urma unor vericri.
Chiar dac aceast compensare produce efecte retroactive (data stingerii
obligaiilor ind cea a depunerii cererii de rambursare), se constat c dovada
ndeplinirii obligaiei de plat a tuturor impozitelor i taxelor de stat trebuie s
se produc la momentul depunerii ofertelor, i nu ulterior.
Avnd n vedere aceste considerente, fa de prevederile art. 283 i urm.
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Curtea va respinge plngerea ca
nentemeiat.

17. Respingerea ofertei ca inacceptabil. Nendeplinirea ce-


rinei minime de calicare a experienei similare. Tardivi-
tatea contestaiei mpotriva documentaiei de atribuire

art. 272 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. Plngerea mpotriva documentaiei de atribuire se formuleaz ntr-un


anumit termen, limita acestuia ind data stabilit pentru depunerea
ofertelor, iar susinerea c Fia de achiziie cuprinde criterii de calicare i
selecie cu termeni generici, neclari i interpretabili este tardiv invocat
n contestaia mpotriva deciziei de atribuire a contractului, ca, de altfel,
i relevana cerinei experienei similare.

169

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

2. Cerina experienei similare este una obligatorie i aceasta trebuie s e


conform prevederilor documentaiei de atribuire, iar pentru ndeplinirea
cerinei minime de calicare a experienei similare este necesar ca lucrrile
realizate de societate s se ncadreze n cele menionate n Fia de date a
achiziiei, mprejurare ce trebuie s rezulte, fr echivoc, din nscrisurile
depuse, reprezentnd documentaia necesar pentru vericarea criteriilor
de calicare i selecie.

(Dosar nr. 1374/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1220 din 8 mai 2008)

Delibernd, reine urmtoarele:


Prin adresa nr. 3113, nregistrat pe rolul acestei instane, la 3 martie
2008, Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor a naintat plngerea
formulat de SC R. SRL, n contradictoriu cu intimatul M.C.C., mpotriva Deciziei
nr. 472/C6/4865 din 6 februarie 2008.
n motivarea plngerii, petentul susine c a depus toat documentaia
necesar pentru vericarea criteriilor de calicare i selecie din a de
achiziie pct. 5 i a susinut c aceste criterii conin termeni generici, neclari i
interpretabili.
Motivele concrete ale respingerii ofertei ca inacceptabile au fost comunicate
abia prin decizia contestat, conform creia acestea constau n nendeplinirea
cerinei minime de calicare prevzut la pct. 4.2. din documentaia de
atribuire.
Motivarea de nendeplinire a acestei cerine se bazeaz numai pe adresa
nr. 7365 din 19 noiembrie 2007, care, ca i cea din criteriile de calicare, este
ambigu i neconcludent, ind contrazis de adresa nr. 1007 din 12 decembrie
2007.
C.N.S.C. a ndeprtat, fr niciun fel de motivare, efectele juridice ale listei
ociale a monumentelor istorice emis de Ministerul Culturii i nu a lmurit
situaia, actele ind contradictorii.
Petentul a invocat meniunile adresei nr. 1007/DCCPCN Braov din
12 decembrie 2007 i ale certicatului de urbanism nr. 310 din 29 ianuarie
2003, emis de Primria Municipiului Braov pentru lucrri de construire n
str. C. nr. 148.
Imobilul situat la aceast adres face parte din ansamblul urban, Centrul
Istoric Cetatea Braovului, obiectiv LMI BV II s A 11295 poziia 128
din lista monumentelor istorice 2004, categorie de monumente istorice
ansamblu.

170

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Arat petenta c situaia este identic pentru lucrrile executate la Muzeul


Marinei Romne, tot monument istoric, prin dou contracte.
Intimatul a formulat ntmpinare, prin care a solicitat respingerea plngerii
ca nefondat.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea reine urmtoarele:
mprejurarea c Fia de achiziie cuprinde criterii de calicare i selecie cu
termeni generici, neclari i interpretabili este tardiv invocat n contestaia
mpotriva deciziei de atribuire a contractului. Astfel cum corect a reinut
autoritatea administrativ jurisdicional n decizia pronunat, plngerea
mpotriva documentaiei de atribuire se formuleaz conform art. 272 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006 ntr-un anumit termen, limita acestuia ind
data stabilit pentru depunerea ofertelor.
Pe aspectul cerinei minime de calicare a experienei similare,
Conform cerinei de calicare menionate n Cap. V.4. Capacitatea tehnic,
pct. V.4.2., ofertanii aveau obligaia de a prezenta o list a principalelor lucrri
executate n ultimii cinci ani, din care minim trei contracte pentru lucrri de
execuie la monumente istorice, nsoit de certicri de bun execuie pentru
cele mai importante contracte de lucrri i care vor conine valori, perioada
execuiei lucrrii, modul de ndeplinire a obligaiilor, beneciari.
Curtea nltur aprarea petentei cu privire la ndeplinirea condiiilor de capa-
citate tehnic pe baza atestrii societii pentru prestarea serviciilor de construc-
ii, reparaii etc., certicat obinut n urma unor vericri de specialitate.
Cerina experienei similare este una obligatorie i aceasta trebuie s e
conform prevederilor documentaiei de atribuire.
Petenta pune n discuie relevana acestei cerine, aspect care nu poate
analizat la acest moment dect cu nclcarea prevederilor art. 272 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Pe de alt parte, instana constat c nu sunt fondate criticile petentei cu
privire la concluzia autoritii contractante, respectiv C.N.S.C., n sensul c
lucrrile realizate de societate la imobilul din Braov, str. C. nr. 148, nu s-ar
ncadra n cele menionate n Fia de date a achiziiei.
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a avut n vedere la
soluionarea contestaiei administrative coninutul adresei nr. 7365-MI din
19 noiembrie 2007 a Direciei Generale Patrimoniu Cultural Naional Direcia
Monumente Istorice i Arheologice.
Conform acestei adrese, imobilul Corpul R al Universitii Transilvania,
str. C. nr. 148, nu este nominalizat n LMI 2004, dar a fost construit pe locul
zidurilor de NE ale Cetii Braovului ale cror vestigii este posibil s nglobeze.

171

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Latura de NE a forticaiilor Braovului Bastionul Tbcarilor Roii, obiectiv


LMI 2004 cod BV-II-m-A-11294.03 gureaz la aceeai adres potal
str. C. nr. 148 Braov. Ca amplasament se situeaz n ansamblul forticaiilor
oraului, cod BV-II-a-A-11294.
Curtea nltur susinerile petentei, n sensul c meniunile din adresa
nr. 7365 ar inrmate de informaiile cuprinse n adresa nr. 1007/DCCPCN
Braov din 12 decembrie 2007, respectiv n certicatul de urbanism nr. 310 din
29 ianuarie 2003.
Adresa nr. 1007 completeaz aceste informaii, conrmnd ipoteza c ar
face parte din ansamblul urban Centrul Istoric al oraului Braov, deoarece
este construit pe locul zidurilor de pe latura nord-estic a oraului Braov:
imobilul din str. C. nr. 148 este situat n ansamblul urban Centrul istoric
Cetatea Braovului obiectiv LMI BV-II-a-A-11295. Imobilul are aceeai
adres potal cu forticaiile laturii nord-estice a oraului Braov, poziia 123,
cod BV-II-A-11249.03, ind construit n jurul anului 1900 pe locul acestora.
Curtea reine c imobilul Corpul R al Universitii Transilvania nu este
declarat monument istoric, ci face parte dintr-un ansamblu urban protejat:
Centrul istoric Cetatea Braovului.
n a de date a achiziiei, cerina obligatorie a experienei similare se refer
la monumente istorice, nu i la imobile care sunt cuprinse n ansambluri
urbane-monumente istorice.
Avnd n vedere aceste considerente, vznd i faptul c cererea de
suspendare a deciziei pn la soluionarea plngerii nu mai are obiect, Curtea va
respinge contestaia ca nentemeiat.

18. Anularea deciziilor de respingere ca inacceptabil a


ofertei. ndeplinirea cerinei privind experiena simila-
r. Susinerea capacitii tehnice i profesionale a ofer-
tantului de ctre alt persoan. Limite

art. 188 alin. (3) coroborate cu art. 190 alin. (1) i (2)
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

Capacitatea tehnic i profesional a ofertantului/candidatului poate


susinut, pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan,
indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat
i persoana respectiv. n cazul n care ofertantul/candidatul i
demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea

172

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

acordat de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi


susinerea de care beneciaz, de regul, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care aceasta conrm faptul c va pune
la dispoziie ofertantului/candidatului resursele tehnice i profesionale
invocate.
Angajamentul ferm semnat de subcontractant, n sensul c este de acord
s pun la dispoziia ofertantului resursele sale tehnice, economice i
profesionale, nu este sucient pentru caracterizarea ofertei ca acceptabil.
Interpretnd literal i istoric-teleologic norma de drept aplicabil n
spe, nelesul clar al noiunii de susinere i de o alt persoan,
n sensul legii, nu poate extins la raportarea n integralitate a capacitii
profesionale a ofertantului la o alt persoan. Subcontractantul pentru
consultan nu poate veni dect n susinerea capacitii profesionale
a ofertantului i nu o poate nlocui. Dac s-ar accepta soluia contrar,
scopul urmrit la adoptarea art. 190 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006 ar deturnat.

(Dosar nr. 2305/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a, contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1480 din 5 iunie 2008)

Delibernd, reine urmtoarele:


Prin adresa nr. 5688 din 11 aprilie 2008, Consiliul Naional de Soluionare
a Contestaiilor a naintat acestei instane plngerea formulat de petentul
M.A.E. mpotriva Deciziei nr. 1095/2C2/431 din data de 20 martie 2008,
pronunat de C.N.S.C. n contradictoriu cu intimata SC I. Romnia SRL.
Prin adresa de naintare a plngerii, Consiliul a formulat i susineri refe-
ritoare la nelegalitatea eventualei citri n cauz, apreciind c pri sunt doar
autoritatea contractant i intimata.
Analiznd probele administrate n cauz, susinerile prilor formulate n
contestaie, n plngerea mpotriva deciziei C.N.S.C. i prin ntmpinare, i dis-
poziiile legale aplicabile n spe, Curtea reine urmtoarele:
Prin decizia nr. 1095/2C2/431 din 20 martie 2008, C.N.S.C. a admis n
parte contestaia formulat de SC I. Romnia SRL, n contradictoriu cu M.A.E.,
dispunnd anularea deciziilor de respingere ca inacceptabil a ofertei depuse de
societatea petent i a deciziilor de anulare a procedurii comunicate prin adresa
nr. G1-2/2224, precum i a tuturor actelor subsecvente acestora.
Consiliul a dispus continuarea procedurii prin analizarea ofertei depuse de
contestatoare sub aspectul conformitii acesteia.

173

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

La pronunarea acestei decizii, autoritatea administrativ jurisdicional


a avut n vedere dispoziiile art. 188 alin. (3) coroborate cu art. 190 alin. (1)
i (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i mprejurarea c ofertantul
SC I. Romnia SRL beneciaz, n mod legal, de susinerea acordat de SC P. SRL,
ind ndeplinit astfel cerina privind experiena similar, respectiv cerina
privind desfurarea de activiti de proiectare i urmrire a execuiei lucrrilor
n domeniul conservare/restaurare monumente istorice.
Curtea constat c susinerile petentul M.A.E. sunt fondate, decizia C.N.S.C.
urmnd a modicat n sensul respingerii plngerii ofertantului SC I. Romnia
SRL, pentru urmtoarele considerente:
Conform art. 190 alin. (1) i (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
Capacitatea tehnic i profesional a ofertantului/candidatului poate sus-
inut, pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent de
natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respec-
tiv. n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea teh-
nic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu preve-
derile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi
susinerea de care beneciaz, de regul, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care aceasta conrm faptul c va pune la
dispoziie ofertantului/candidatului resursele tehnice i profesionale invocate
().
n spe, SC P. SRL are calitatea de subcontractant pentru lucrri ntr-o cot
apreciat de autoritatea contractant ca ind de 10% din totalul lucrrilor ce
fac obiectul contractului de achiziie public.
Experiena acestui subcontractant este invocat de ofertantul SC I. Rom-
nia SRL pentru dovedirea ndeplinirii cerinei din Fia de Date a Achiziiei
Cap. V.4., astfel cum a fost modicat desfurarea unor activiti de pro-
iectare i urmrire a execuiei n domeniul conservare/restaurare monumente
istorice n calitate de Proiectant general.
De asemenea, ndeplinirea cerinei din nota Cap. V.4., de a prezenta atestatul
sau orice alt dovad din care s rezulte dreptul ofertantului de a presta servicii
de proiectare pentru lucrri de conservare/restaurare monumente istorice este
raportat de SC I. Romnia SRL la subcontractantul su, SC P. SRL.
Ofertantul SC I. Romnia SRL nu are dreptul de a presta servicii de proiectare
pentru lucrri de conservare/restaurare monumente istorice i, prin urmare,
niciun fel de experien n acest domeniu.
Obiectul contractului este achiziie servicii de proiectare pentru Restaurarea
Slii bizantine de teatru, parte component a Palatului Behague, sediul Amba-
sadei Romniei n Republica Francez, acest imobil ind monument istoric.

174

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Serviciile respective constau n: elaborarea documentaiei tehnico-econo-


mice faza PT (proiect tehnic), DDE (detalii i desene de execuie) i CS (caiete
de sarcini).
Partea din contract ce urmeaz a subcontractat SC P. SRL este
consultan arhitectur.
Avnd n vedere mprejurrile de fapt reinute i dispoziiile legale sus
menionate, Curtea constat c angajamentul ferm semnat de subcontractant
n sensul c este de acord s pun la dispoziia I. Romnia resursele sale tehnice,
economice i profesionale, nu este sucient pentru caracterizarea ofertei I. ca
acceptabil.
Interpretnd literal i istoric-teleologic norma de drept aplicabil n spe,
Curtea constat c nelesul clar al noiunii de susinere i de o alt per-
soan n sensul art. 190 nu poate extins la situaia din spe raportarea n
integralitate a capacitii profesionale a ofertantului la o alt persoan.
Subcontractantul SC P. SRL pentru consultan arhitectur nu poate veni
dect n susinerea capacitii profesionale a ofertantului i nu o poate nlocui.
Dac s-ar accepta soluia contrar, Curtea apreciaz c scopul urmrit la
adoptarea art. 190 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 ar deturnat.
Avnd n vedere c aceleai raiuni sunt valabile i n ceea ce privete
operatorul economic strin SC I. Frana, acesta necompletnd nici declaraiile
prevzute de art. 180 i 181 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, vznd
prevederile art. 283 i urm. din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 coroborat
cu art. 312 alin. (1) C. pr. civ., Curtea va admite plngerea i va modica decizia
C.N.S.C., n sensul c va respinge plngerea SC I. Romnia SRL ca nentemeiat.

19. Licitaie deschis. Ofert declarat inacceptabil. nde-


plinirea condiiei de eligibilitate cerut de ctre auto-
ritatea contractant prin participarea cu o scrisoare de
garanie diminuat cu 50%

art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004


art. 33 alin. (3) lit. (b) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006
art. 2 alin. (2) lit. (b) i lit. (d) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

Ofertele nensoite de garania de participare trebuie respinse nc din


edina de deschidere a ofertelor, fr a dispune asupra posibilitii pre-
zentrii ulterioare a acestui document, or, n condiiile n care ofertantul,
n momentul deschiderii edinei de licitaie, nu avea depus n original

175

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

scrisoarea de garanie bancar, documentul n cauz ind depus prin fax


dup data i ora indicat n a de achiziie, autoritatea contractant tre-
buia s resping oferta ca inacceptabil, ind vdit nclcate principiile tra-
tamentului egal i al transparenei.

(Dosar nr. 3112/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 3112 din 27 iunie 2008)

Asupra recursului de fa, n temeiul art. 256 C. pr. civ.:


Prin actul de nvestire, nregistrat sub nr. 9047 din 22 mai 2008, C.N.S.C.,
n temeiul art. 283 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, modicat i
completat din Ordonana de Urgen nr. 94/2007, a trimis, spre competent
soluionare, plngerea formulat de Asociaia SC D. SRL i SC S. SA Oradea,
n contradictoriu cu Agenia Naional pentru Locuine i Asociaia SC A. SRL i
SC T. SRL Botoani, mpotriva deciziei nr. 1530/5C5/1154 din 24 aprilie 2004,
pronunat n dosarul nr. 1154/2008.
n motivarea plngerii, timbrat n condiiile legii cu taxa judiciar de timbru
i timbru judiciar, SC D. SRL i SC S. SA Oradea, arat c. prin contestaia
nregistrat de ctre Asociaia SC A. SRL i SC T. SRL Botoani la C.N.S.C. sub
nr. 6180 din 8 aprilie 2008, s-a cerut eliminarea acesteia de la licitaie i
continuarea licitaiei cu ofertanii rmai pe motivul c oferta ar inacceptabil
datorit urmtoarei situaii:
La data de 7 aprilie 2008, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse n
vederea atribuirii contractului de achiziie public, avnd ca obiect locuine
pentru tineri, destinate nchirierii amplasamentul din jud. Bihor, oraul tei,
Str. Andrei Mureanu, nainte de a se proceda la deschiderea ofertelor, Comisia
a fcut vericarea valabilitii scrisorilor de garanie. Subscrisa, n calitate de
IMM i n calitatea sa de lider de grup, n conformitate cu dispoziiile art. 16
alin. (2) din Legea 346/2004, a considerat tocmai spiritul facilitilor, acordate
IMM-urilor prin acest act normativ, c este absolut legal s prezinte scrisoare
de garanie bancar ntr-un cuantum diminuat cu 50% din valoarea garaniei
cerute de ctre autoritatea contractant, respectiv pentru suma de 25.000 Ron.
Avnd n vedere c dispoziiile exprese ale actului normativ indicat nu fac
niciun fel de distincie cu privire la modul n care un IMM nelege s participe
la achiziii publice (singur au n asociere cu un alt IMM sau cu o alt societate
comercial), conform principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus, consider c acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie
s disting. Totui, autoritatea contractant, n aceast situaie, le-a pus n
vedere ca, n termen de o or, nainte de a deschide ofertele, s fac demersuri
pentru a putea prezenta o scrisoare de garanie la valoarea ntreag, aceea de

176

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

50.000 Ron. S-a conformat n totalitate acestei solicitri, astfel c, nainte


de deschiderea ofertelor, a fost prezentat i depus comisiei scrisoarea de
garanie bancar nr. 63, din data de 4 aprilie 2008, emis pentru partenerul de
asociaie SC S. SA de ctre banca B, prin Sucursala Grup Oradea.
Mai arat c, dup ce au fost vericate toate scrisorile de garanie bancar
depuse de participani i a fost constatat eligibilitatea tuturor participanilor,
abia apoi au fost deschise ofertele de pre.
Raportat la aceast situaie de fapt, consider c nu au fost nclcate n
niciun fel dispoziiile exprese ale Ordonanei de Urgen nr. 34/2006, cu privire
la condiiile de participare i de eligibilitate, ct i cu privire la modalitatea de
desfurare a procedurii de deschidere a ofertelor, situaia de fapt cu privire la
prezenta plngere neind de natur s creeze o poziie privilegiat recurentei n
defavoarea celorlali participani la licitaie.
Mai consider recurenta c, potrivit dispoziiilor exprese ale Legii nr. 346/2004,
art. 16 alin. (2), ndeplinete condiia de eligibilitate cerut de ctre autoritatea
contractant prin participarea cu o scrisoare de garanie diminuat cu 50%.
Toat situaia creat n jurul acestui incident a fost generat pur i simplu
de o problem de interpretare a dispoziiile legale, irevocabil. Pentru a evita
o polemic pe aceast problematic ntre recurent i membrii comisiei,
a adus la cunotina Comisiei faptul c poate prezenta i o scrisoare de garanie
pentru ntreaga sum, scrisoare de garanie care exista la data stabilit pentru
deschiderea ofertelor i care a fost depus la dosarul licitaiei.
n aceste condiii, chiar admind faptul c anterior momentului deschiderii
ofertelor, eligibilitatea ar fost viciat de ctre valoarea diminuat a scrisorii de
garanie bancar, consider c a acoperit acest viciu i, pe cale de consecin,
nu exist niciun motiv real i legal pentru ca oferta s e declarat inacceptabil
din aceast cauz.
Prin ntmpinare, SC A. SRL i SC T. SRL Botoani au solicitat respingerea
plngerii ca nefondate.
Curtea, va respinge plngerea ca nefondat pentru urmtoarele considerente:
A.N.L. a organizat o licitaie pentru atribuirea, prin licitaie deschis,
a contractului de achiziie public Locuine pentru tineri destinate nchirierii,
judeul Bihor, Oraul tei, Str. Andrei Mureanu.
n documentaia de atribuire, Seciunea I Informaii generale, pct. C.6.3,
respectiv C.9.3 i C.9.4, precum i n cuprinsul Seciunii II, Fia de date a
achiziiei, sunt reglementate dispoziiile referitoare la modul de constituire a
scrisorii de garanie bancar n momentul depunerii ofertei, adic Scrisoarea
de garanie bancar n original se va prezenta anexat scrisorii de naintare, la

177

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

depunerea ofertei adic sunt aplicabile n spe prevederile art. 33 alin. (3)
lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006.
Cum SC S. SA Oradea, la data licitaiei, adic 7 aprilie 2008, ora 10 30 nu
avea depus documentul justicativ solicitat, a transmis prin fax dup ora xat,
scrisoarea de garanie bancar nr. 63, din 4 aprilie 2008, pentru participare cu
ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public, n cuantum
de 100%, ind lezate dispoziiile Regulamentului de licitaie, iar, pe de alt
parte, nu au ndeplinit nici criteriul de IMM din partea celor 2 pri din asociaie.
Aa ind, procesul-verbal de edin de deschidere ce poart nr. 9804,
din 7 aprilie 2008, adresat A.N.L., trebuia s resping oferta depus de asociaia
SC D. SRL i SC S. SA Oradea ca inacceptabil. conform art. 36 alin. (1) lit. a)
din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, ca atare, prin decizia nr. 1530/5C5/ 1154/2008,
C.N.S.C. a restabilit legalitatea, ind vdit nclcate principiile tratamentului
egal i al transparenei, prevederile de art. 2 alin. (2) lit. b) i lit. d) din Ordo-
nana de Urgen nr. 34/2006.
Ca atare, legal C.N.S.C. a constatat faptul c preteniile din contestaia
nr. 52 din 7 aprilie 2008 sunt justicate i reale, artnd n cuprinsul hotrrii,
motivele de fapt i de drept n temeiul crora i-au format convingerea, fcnd
aprecieri de valoare cu privire la coninutul cererii i al punctului de vedere
al A.N.L. nr. 10552 din 14 aprilie 2008, raportat la care a pronunat decizia
contestat.
Susinerile Asociaiei SC D. SRL i SC S. SA Oradea din plngere, privind
combaterea constatrilor instanei C.N.S.C. n sensul c: acolo unde legea nu
distinge, nici interpretul nu trebuie s disting, sunt irelevante i neplauzibile
fa de dispoziia prevzut de art. 33 alin. (2) lit. a) din Hotrrea Guvernului
nr. 925/2006, care stabilete imperativ c ofertele nensoite de garania
de participare trebuie respinse nc din edina de deschidere a ofertelor,
fr a dispune asupra posibilitii prezentrii ulterioare a acestui document,
or, din materialul probator administrat s-a demonstrat cu certitudine faptul c
asociatul SC S. SA Oradea, n momentul deschiderii edinei de licitaie, 7 aprilie
2008, orele 10 30, nu avea depus n original scrisoarea de garanie bancar,
documentul n cauz nr. 63 din 4 aprilie 2008 s-a depus prin fax, dup data i
ora indicat n a de achiziie.
Pentru aceste considerente, Curtea a respins plngerea ca nefondat.

178

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

20. Oferta inacceptabil. Ofert depus dup ora limit de


depunere a ofertelor. Tardivitatea contestaiei formu-
late mpotriva documentaiei de atribuire

art. 36 alin. (1) lit. a) raportat la art. 33 alin. (3) lit. a)


din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006
art. 272 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. Avnd n vedere c potrivit anunului de participare i Fiei de date a


achiziiei, data limit de depunere a ofertelor a fost 20 iulie 2007, ora 10 30,
iar din evidenele autoritii contractante, respectiv registrul de intrri,
depus n copie conform cu originalul, ora depunerii ofertei este 10 40,
oferta trebuia declarat ca inacceptabil, ntruct oferta prezentat de
contestatoare a fost depus dup ora limit de depunere a ofertelor.
2. Criticile formulate de contestatoare cu privire la coninutul Fiei de date
a achiziiei sunt tardive, prin raportare la data achiziionrii documentaiei
de atribuire i data cnd contestaia a fost nregistrat la Consiliu.

(Dosar nr. 7477/2/2007, C Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 234 din 28 ianuarie 2008)

Delibernd asupra cauzei de fa, constat urmtoarele:


Prin plngerea nregistrat pe rolul Curii de Apel Bucureti, secia a VIII-a
contencios administrativ i scal, sub nr. 7477/2/2007, petenta SC S. SA a
solicitat, n contradictoriu cu intimatele Primria Municipiului O i SC U. SA,
anularea Deciziei nr. 2414/2C2/2683 din 3 octombrie 2007, emis de Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor.
n motivarea plngerii, petenta a artat c, n mod greit, s-a reinut prin
decizia atacat faptul c oferta SC S. SA a fost depus tardiv, respectiv la ora
10 40, dei reprezentantul societii a depus oferta n termen, ns funcionarul
de la Serviciul Registratur nu a menionat ora depunerii ofertei, n prezena
reprezentantului societii.
Petenta a mai artat c la edina de deschidere a ofertelor nu a fost
prezent doamna M.V., iar Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a
reinut eronat faptul c simpla semntur n condica de prezen face dovada
prezenei n momentul deschiderii ofertelor.
n dovedirea plngerii, s-a administrat proba cu nscrisuri.
Intimatele, dei au fost legal citate, nu au formulat ntmpinare n cauz.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea reine urmtoarele:

179

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Prin Decizia nr. 2414/2C2/2683 din 3 octombrie 2007, emis de Consiliul


Naional de Soluionare a Contestaiilor, s-a respins ca nefondat contestaia
formulat de SC S. SA, n contradictoriu cu Primria Municipiului O.
La emiterea deciziei, s-au avut n vedere urmtoarele:
Conform anunului de participare nr. 19504, din 18 iunie 2007, i Fiei de date
a achiziiei, data limit de depunere a ofertelor a fost 20 iulie 2007, ora 10 30.
Din evidenele autoritii contractante, respectiv registrul de intrri, depus n
copie conform cu originalul, ora depunerii ofertei de ctre SC S. SA este 10 40.
Autoritatea contractant a fcut n cauz aplicarea dispoziiile art.
36 alin. (1) lit. a) raportat la art. 33 alin. (3) lit. a) din Hotrrea Guvernului
nr. 925/2006, ntruct oferta prezentat de contestatoare a fost depus dup
ora limit de depunere a ofertelor.
Cu privire la unul din membrii Comisiei de evaluare, Primria Municipiului
Oltenia a depus ca prob, n copie conform cu originalul, pagina din condica
de prezen a instituiei, care atest prezena d-nei M.V. la locul de munc,
n data de 20 iulie 2007.
Criticile formulate de contestatoare cu privire la coninutul Fiei de date a
achiziiei sunt tardive, avnd n vedere dispoziiile art. 272 alin. (2) din Ordo-
nana de Urgen nr. 34/2006, faptul c SC S. SA a achiziionat documentaia
de atribuire la data de 19 iunie 2007, iar contestaia a fost nregistrat la Consi-
liu n data de 3 august 2007.
Curtea, examinnd decizia atacat, prin prisma criticilor formulate, n raport
de actele i lucrrile dosarului, de dispoziiile legale incidente, constat c
plngerea este nefondat, potrivit considerentelor ce urmeaz:
Din nscrisurile depuse la dosar, de ctre autoritatea contractant, respectiv
registrul de intrri, n copie conform cu originalul, rezult c data depunerii
ofertei de participare la licitaie a SC S. SA a fost 20 iulie 2007, orele 10 40,
n condiiile n care data limit de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru
20 iulie 2007, ora 10 30.
Armaiile petentei, n sensul c oferta a fost depus n termen i c
reprezentantul autoritii contractante, d-na M.V., care a semnat procesul
verbal de deschidere a ofertelor, nu a fost prezent la momentul deschiderii
ofertelor, nu au fost dovedite cu probatorii administrate n cauz.
n consecin, Curtea constat c decizia atacat a fost emis cu
respectarea dispoziiilor legale i a dispus respingerea plngerii ca nentemeiat,
conform dispoziiile art. 285 alin. (4) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
cu modicrile i completrile ulterioare.

180

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

21. Ofert neconform. Solicitarea de precizri i lmuriri

art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006


art. 170 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

Contestatorul ofertant are posibilitatea de a cere precizri, lmuriri auto-


ritii contractante Ociul Naional al Monumentelor Istorice n legtur
cu orice neclaritate izvort din caietul de sarcini i din documentaia afe-
rent procedurii de atribuire a contractului de achiziie public, n contex-
tul n care piesele scrise i desenate, aparinnd de Proiectul de execuie,
fac departajarea i delimitarea anexelor, iar mprejurarea c recurentul-
contestator nu a prezentat un deviz, care s includ i instalaia de ncl-
zire a unor anexe, nu-l degreveaz pe acesta de consecinele descalicrii
ofertei sale ca neconforme, proiectele tehnice relevnd aceasta, iar insta-
laia de nclzire a anexelor este o component esenial a contractului.

(Dosar nr. 683/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1152 din 24 aprilie 2008)

Delibernd n temeiul art. 256 C. pr. civ. cu privire la cauza de fa, reine:
Consiliul naional de Soluionare a Contestaiilor a sesizat Curtea de Apel
Bucureti, conform procedurii instituite de art. 283 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, cu soluionarea plngerii formulate de SC R. SA n contradictoriu cu
Ociul Naional al Monumentelor Istorice, mpotriva Deciziei nr. 25/C3/4453
din data de 8 ianuarie 2008, pronunat n dosarul nr. 4453/2007.
Prin Decizia nr. 25/C3/4453/2007, din 8 ianuarie 2008, C.N.S.C. a respins ca
nefondat contestaia depus de SC R. SA i a dispus continuarea procedurii de
atribuire.
Spre a se pronuna astfel, C.N.S.C. a reinut c decizia Comisiei de evaluare,
prin care s-a considerat oferta SC R. SA neconform, a fost ntemeiat,
ntruct aceasta nu a fost elaborat n conformitate cu cerinele Caietului de
sarcini, ind emis cu nclcarea prevederilor art. 170 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
mpotriva Deciziei nr. 25/C3/4453/2007 din 8 ianuarie 2008 a formulat
plngere recurentul-contestator, SC R. SA.
Aceasta consider c decizia C.N.S.C. este nelegal i netemeinic, fa de
cerina expres pe care autoritatea contractant a cuprins-o n documentaia
de atribuire (Nota la Caietul de sarcini), motiv pentru care oferta a fost
elaborat numai pentru Centrala termic, fr a se lua n calcul categoria de

181

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

lucrri reparaii i amenajri latura de est a Mnstirii S., Ociul Naional


al Monumentelor Istorice, ca autoritate contractant, nedenind anexele
gospodreti i nespecicnd n ce constau acestea, astfel c nu s-a indicat c la
elaborarea ofertei se iau n calcul i chiriile.
Pe aceast stare de fapt, respingerea ofertei ca ind neconform, apare
vdit nejusticat, raportat la dispoziiile art. 36 alin. (2) lit. a) din Hotrrea
Guvernului nr. 925/2006.
n esen, se solicit admiterea plngerii, modicarea n tot a deciziei
atacate, iar pe fond admiterea contestaiei i obligarea autoritii contractante,
Ociul Naional al Monumentelor Istorice, la declararea ca ctigtoare a
ofertei SC R. SA pentru realizarea obiectivului Central termic, cu suspendarea
procedurii pn la soluionarea plngerii.
Prin ntmpinare, intimata autoritate contractant a artat c caietul
de sarcini a cuprins 2 proiecte distincte, cu piese scrise i desenate, ce fceau
referiri att la anexele gospodreti, ct i la centrala termic, rezultnd exact
lucrrile ce urmau a se executa; n anexele gospodreti neind incluse chiliile
de pe latura de est.
De aceea, la analizarea ofertelor, s-a constatat c oferta R. SA este con-
form, ntruct nu a ofertat devizul de instalaii nclziri din proiectul Reparaii
i amenajri latura de est, instalaia de nclzire a chiliilor ind o component
esenial a contractului.
Curtea, examinnd coninutul deciziei atacate cu plngere, susinerile pri-
lor, nscrisurile aate la dosarul cauzei i temeiul de drept invocat, urmeaz a se
pronuna n sensul respingerii ca nefondate a plngerii, din considerentele ce se
vor arta:
Piesele scrise i desenate, aparinnd de Proiectul de execuie Anexe gos-
podreti i Centrala termic fac departajarea i delimitarea anexelor gospod-
reti (sal de prasnice, ociu, sal de mese; ele ind evideniate distinct.
Astfel, Proiectul Reparaii i amenajri la latura de est nglobeaz i chiliile
de pe latura de est a mnstirii, acestea neputnd omise. Acesta este motivul
pentru care, prin Nota la Caietul de sarcini, s-a solicitat ofertanilor o ofert cu
excluderea lucrrilor pentru anexele gospodreti.
mprejurarea c recurentul-contestator nu a prezentat un deviz care s
includ i Instalaia de nclzire a chiliilor de pe latura de est, nu-l degreveaz
pe acesta de consecinele descalicrii ofertei sale ca neconforme, pe de o
parte, pentru c proiectele tehnice relevau acest aspect, iar, pe de alt parte,
pentru c, potrivit Ordonanei de Urgen nr. 36/2006 i a Hotrrii Guvernului
nr. 925/2006, contestatorul ofertant avea posibilitatea de a cere precizri,
lmuriri autoritii contractante, Ociul Naional al Monumentelor Istorice,

182

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

n legtur cu orice neclaritate izvort din caietul de sarcini i documentaia


aferent procedurii de atribuire a contractului de achiziie public.
Pentru aceste motive, Curtea a respins plngerea ca nefondat, Decizia
C.N.S.C. ind legal i temeinic.
Vznd prevederile Ordonanei de Urgen nr. 34/2006, Hotrrii Guvernu-
lui nr. 925/2006, art. 3041 C. pr. civ.

22. Ofert declarat inacceptabil. Nendeplinirea cerin-


elor impuse de autoritatea contractant. Prezentarea
unui dosar incomplet. Tardivitatea contestaiei la do-
cumentaia de atribuire

art. 33 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006


art. 272 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. Prin prezentarea unui dosar incomplet, lucru consemnat n procesul-


verbal al edinei de deschidere a ofertelor semnat de ctre reprezentanii
rmelor participante, inclusiv de reprezentantul societii, contestatorul
nendeplinind cerinele impuse de autoritatea contractant n a de date
a achiziiei, cu privire la resursele umane i structura managementului,
la ndeplinirea standardelor de protecie a mediului valabile pentru
executant, la respectarea standardelor privind sntatea i securitatea
ocupaional, neprezentnd documente emise de organisme naionale
sau internaionale acreditate din care s reias c operatorul economic
are implementat i menine un sistem de management al sntii i
securitii ocupaionale, societatea a prezentat o ofert inacceptabil.
2. Pn la ncheierea procesului-verbal de deschidere a ofertelor, ofertantul
trebuia s conteste aspectele din documentaie referitoare la criteriile de
calicare din a de date a achiziiei, cerinele tehnice din caietul de sarcini
i imposibilitatea formulrii unei cereri de claricri, pentru motivul c
i s-a refuzat eliberarea documentaiei de atribuire de ctre autoritatea
contractant n nenumrate rnduri, pe diverse motive, cum ar lipsa
mputernicirii acordate reprezentantului societii, mputernicire acordat
ulterior reprezentantului societii, n forma solicitat de autoritatea
contractant, lipsa persoanei de contact din incinta autoritii contractante
i reaua-credin a acesteia, tergiversarea nmnrii documentaiei de
atribuire, cu consecina lurii la cunotin, documentaia de atribuire a
contractului de achiziie public, chiar n ultima zi, fr a mai putea face
demersuri ulterioare de solicitare de claricri.

183

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Ulterior ncheierii procesului-verbal de deschidere a ofertelor, semnat


de ctre reprezentanii rmelor participante, inclusiv de reprezentantul
societii, fr obieciuni, solicitrile acesteia cu privire la nelegalitatea
documentaiei de atribuire sunt tardiv introduse. Avnd n vedere faptul
c contestatorul luase deja la cunotina coninutul documentaiei de
atribuire i, depunnd oferta, a acceptat astfel, n mod tacit, coninutul.

(Dosar nr. 435/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1097 din 21 aprilie 2008)

Asupra plngerii de fa,


Prin actul de nvestire nr. 544 din 16 ianuarie 2008, Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor, n temeiul art. 283 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, a trimis spre soluionare plngerea formulat de SC S.L. SRL,
n contradictoriu cu Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti, mpotriva
deciziei nr. 3969/4464/C.1 din 12 decembrie 2007.
n motivarea plngerii taxat cu tax judiciar de timbru i timbru judiciar,
n condiiile legii, se arat c SC S.L. SRL a adresat C.N.S.C. o contestaie
ndreptat mpotriva procedurii de atribuire prin licitaie deschis, organizat
de Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti, n calitate de autoritate
contractant, n vederea atribuirii contractului avnd ca obiect achiziia
de produse scaune, pentru slile de clas pentru unitile din nvmntul
preuniversitar din Municipiul Bucureti, prin care s-a solicitat anularea
procedurii de atribuire prin licitaie deschis, considerate a ilegal i refacerea
documentaiei de atribuire, n conformitate cu obiectul licitaiei deschise i cu
prevederile legale n vigoare.
Consider, c decizia pronunat de ctre Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor, n spe respingerea contestaiei naintat de SC S.L. SRL ca
nefondat i dispunerea din ociu a continurii procedurii dup refacerea
procesului verbal de deschidere a ofertelor cu respectarea prevederilor art. 33
din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 este netemeinic, deoarece nu s-au luat
n considerare motivele care i-au determinat s depun mai sus menionata
contestaie. Aa cum reiese i din constatrile C.N.S.C.-ului s-a fcut doar o
analiz de suprafa a ntregii documentaii depuse, acesta neputnd reine
ca argumente detalii importante prin care s-au nclcat cu pregnan normele
legale.
n spe: Consiliul nu reine argumentele din contestaie, referitoare la
criteriile de calicare din a de date a achiziiei, cerinele tehnice din caietul
de sarcini pe motiv c solicitrile acesteia sunt tardiv introduse. Avnd n
vedere faptul c luase deja la cunotin coninutul documentaiei de atribuire,

184

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

i depunnd oferta a acceptat astfel, n mod tacit, coninutul acesteia,


fr a solicita claricri i fr a depune contestaie n respectivul moment,
astfel art. 272 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, (1) Contestaia
poate depus n toate fazele procedurii de atribuire i mpotriva oricrui act al
autoritii contractante, astfel cum este denit la art. 255 alin. (4).
Aa cum din articolul mai sus menionat, contestaiile pot introduse
n toate fazele procedurii de atribuire i mpotriva oricrui act al autoritii
contractante, ntr-o atare situaie considernd c aciunea se nscrie n
prevederile legale antemenionate, iar datoria Consiliului era s analizeze
coninutul documentaiei de atribuire, ct i a Caietului de Sarcini pentru a
constata c acestea nu se nscriu n cadrele legate stipulate de ctre Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, deoarece documentaia, de atribuire este total
atipic n raport cu natura obiectului contractului de achiziie public scaune
colare, prin aceasta stipulndu-se condiii tehnice care nu au nicio legtur cu
producia de scaune.
Ct despre lipsa cererii de claricri, precizeaz ca au fost pui n situaia
de a nu putea solicita astfel de claricri, deoarece se aau n criz de timp,
din cauza faptului c s-a refuzat eliberarea documentaiei de atribuire de ctre
autoritatea contractant n nenumrate rnduri pe diverse motive, cum ar :
1. lipsa mputernicirii acordate reprezentantului F.C. (mputernicire acordat
ulterior reprezentantului F.C., n forma solicitat de autoritatea contractant)
2. lipsa persoanei de contact din incinta Inspectoratului colar al Municipiului
Bucureti, n situaia n care aveam la cunotin faptul c aceasta se aa n
sediul instituiei, dar cu rea-voin nu a dorit eliberarea documentaiei de
atribuire, n condiiile n care mai erau cteva zile pn la data la care urma s
se desfoare licitaia (pentru conrmarea celor mai sus menionate se cere
dovada cu nscrisuri, n spe nenumratele ntiinri i scrisori de intenie,
mputerniciri, n vederea achiziionrii documentaiei de atribuire adresate
Inspectoratului colar al Municipiului Bucureti, ct i cu martori, reprezentanii
F.C. 3., n cele din urm, reprezentanii rmei s-au deplasat personal la sediul
Inspectoratului colar al Municipiului Bucureti, i chiar i de aceast dat s-a
ncercat tergiversarea nmnrii documentaiei de atribuire, acesta ind pus n
situaia de a atepta ore bune.
ntr-o atare situaie a luat la cunotin documentaia de atribuire a
contractului de achiziie public, chiar n ultima zi; fr a mai putea face
demersuri ulterioare de solicitare de claricri s-au prezentat ca operatori
economici de bun-credin la procedura licitaiei deschis, desfurat n data,
zilei de 15 noiembrie 2007, unde conform procesului verbal de deschidere al
licitaiei au fost descalicai; astfel, Comisia de evaluare nclcnd prevederile
art. 33 alin. (3) i (6) din Hotrrea Guvernului nr. 925//2006.

185

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Pe baza a ceea ce tocmai s-a precizat, putem concluziona c nu a putut


uza de dreptul de a solicita claricri ulterioare, n atare condiii vzndu-ne
ndreptii s nainteze o contestaie mpotriva procedurii de atribuire a
caietului de sarcini, pe baza a ceea ce s-a ntmplat n realitate.
Prin ntmpinare, intimatul a cerut respingerea plngerii ca nentemeiate.
Pe fondul cauzei, Curtea reine c Inspectoratul colar al Municipiului Bucu-
reti a organizat, n calitate de autoritate contractant, procedura de atribuire
a contractului, avnd drept obiect achiziia de produse scaune pentru slile
de clas pentru unitile din nvmntul preuniversitar din Municipiul Bucu-
reti, cod CPV 36111410-9, elabornd n acest sens documentaia de atribu-
ire aferent i publicnd invitaia de participare nr. 36329 n SEAP, n data de
17 octombrie 2007.
Criteriul de atribuire ales de ctre I.S.M.B. i prevzut de documentaia de
atribuire a fost preul cel mai sczut.
n urma desfurrii licitaiei deschise, s-a ncheiat procesul-verbal al edin-
ei de deschidere a ofertelor nr. 21812 din 15 noiembrie 2007. Procesul-verbal
a fost semnat de ctre reprezentanii rmelor participante. Societatea S.L. SRL
a prezentat dosarul incomplet, acest lucru ind menionat n procesul-verbal
menionat anterior, reprezentantul SC S.L. SRL semnnd luarea la cunotin.
Contestatorul nu a ndeplinit urmtoarele cerine impuse de autoritatea
contractant n a de date a achiziiei: Informaii cu privire la resursele umane
i structura managementului. n vederea ndeplinirii contractului de furnizare,
ofertantul trebuie s aib minim urmtorul personal angajat: controlor de
calitate, inginer de specialitate, cu experien n domeniu, se vor anexa CV-ul,
copie dup diploma de studii i copie dup contractul individual de munc,
ef de producie, inginer sau subinginer de specialitate, cu experien, copie dup
diploma de studii i copie dup contractul individual de munc, 12 tmplari,
12 lctui-sudori, 4 nisori-lcuitori, 1 mecanic utilaje tmplrie, 10 muncitori
necalicai.
Societatea S.L. SRL a declarat conform Formularului 12 I c dispune de
personal calicat, personal de specialitate i personal ce asigur controlul
calitii, n total de 16 angajai, depunnd ns doar CV pentru dou persoane,
una ind inginer silvic i cealalt persoan ind absolvent al Facultii de Drept.
Din datele prezentate n bilanul contabil ncheiat la 30 iunie 2007, rezult c
SC S.L. SRL a avut un numr mediu de 4 salariai pe primele 6 luni ale anului
2007, iar la data de 31 decembrie 2006 societatea avea un numr mediu de
7 salariai. Aadar, societatea a prezentat informaii false n legtur cu datele
tehnice i resursele umane necesare ndeplinirii contractului de atribuire.
Referitor la declaraia privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de

186

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare


a contractului de furnizare, completat n conformitate cu Formularul 12H din
seciunea formulare, contestatorul nu a depus lista cu utilajele, echipamentele
tehnice de care dispune conform Formularului 12 H. De asemenea, SC. S.L.
nu a ndeplinit standardele de asigurare a calitii valabile pentru executant
i anume nu a avut un dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere
i de asigurare a calitii i un responsabil cu managementul calitii. Trebuia
s prezinte copii dup atestare/certicare, contract de munc sau contract cu
rma de specialitate.
Contestatorul nu a ndeplinit standardele de protecie a mediului valabile
pentru executant, neavnd un responsabil cu managementul de mediu, nu a
prezentat copii dup atestare/certicare, contract de munc sau contract cu
rma de specialitate.
De asemenea, nu a respectat standardele privind sntatea i securitatea
ocupaional, neprezentnd documente emise de organisme naionale sau
internaionale acreditate din care s reias c operatorul economic are
implementat i menine un sistem de management al sntii i securitii
ocupaionale, n conformitate cu prevederile OHSAS 1BOOL2004, neavnd
un responsabil cu managementul sntii i securitii ocupaionale. Nu a
prezentat copii dup atestare/certicare, contract de munc sau contract cu
rma de specialitate i nici informaii cu privire la msurile de protecia muncii
pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului,
n conformitate cu formularul 11 din seciunea formulare, acesta nedepunnd
nici formularele 11 D, 11 F, 11 G 12 G solicitate prin a de date a achiziiei.
Datorit timpului scurt de realizare a acestui contract de achiziie i docu-
mentelor prezentate de SC. S.L. SRL, Comisia de evaluare a decis ca documen-
taia de calicare depus de contestator nu ndeplinete cerinele minime de
calicare impuse prin a de date de achiziie i a declarat-o inacceptabil.
Pentru aceste considerente, Curtea, a respins plngerea ca nefondat.

23. Experiena similar. Ofer inacceptabil. Certicare


aferent unui alt domeniu de activitate

art. 33-40 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

Cum, potrivit documentaiei de atribuire a contractului de achiziie public


servicii de deratizare i dezinsecie, codul valabil pentru domeniul de
activitate aferent achiziiei este codul CAEN 7470, cod CPV 74721000
-9 pentru prolaxia sanitar uman, iar societatea a prezentat certicri

187

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

pentru un alt domeniu de activitate, respectiv CAEN 0112: cultura


leguminoaselor boabe servicii de dezinsecie i deratizare, rezult c, n
mod greit, autoritatea contractant a desemnat drept ctigtoare oferta
depus de aceast societate, ntruct aceasta nu ndeplinete condiiile
stabilite n caietul de sarcini.

(Dosar nr. 446/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1565 din 12 iunie 2008)

Constatnd c, prin plngerea formulat la data de 21 septembrie 2007,


SC G.T.D. SRL, cu sediul n Constana, a solicitat, n contradictoriu cu Ministerul
Aprrii U.M. nr. 02574 i SC G.C.G. SRL Bucureti, anularea deciziei
nr. 2125/2C2/2301 din 12 septembrie 2007 a C.N.S.C.; obligarea UM X s
emit actul prin care reclamanta este declarat ctigtoare a licitaiei pentru
achiziionarea serviciilor de deratizare i dezinsecie, din data de 10 iulie 2007;
obligarea C.N.S.C. la daune morale de 1 leu.
n motivarea plngerii, petenta arat c SC G.C.G. SRL, ctigtoare a
licitaiei organizate de autoritatea contractant, nu deine certicri ISO 9001,
14001, OHSAS 18001 valabile pentru domeniul de activitate aferent
achiziiei, respectiv cod CAEN 7470, cod CPV 74721000-9 pentru prolaxia
sanitar uman. Societatea respectiv a prezentat certicri aferente unui alt
domeniu de activitate, cod CAEN 0112 (cultura leguminoaselor boabe) i cod
CAEN 0141. Activiti de servicii anexe agriculturii: grdinrit peisagistic
(arhitectura peisager) care nu fac obiectul achiziiei.
De asemenea, mai arat petenta c experiena similar cerut la punctul
B4.1 n a de date a achiziiei i prezentat de ctigtoarea licitaiei este
legal, ntruct aceasta a prezentat doar o declaraie nsoit de copia unui
contract de prestri servicii cu nr. 62 din 14 mai 2006, ncheiat de SC G.C.G. SRL
(cu asociat unic O.I.) i SC R.C. SRL, care are trei asociai; printre care i O.I., aa
cum rezult din certicatul emis de registrul comerului.
n ceea ce privete excepia lipsei calitii procesuale pasive invocat de
C.N.S.C., Curtea a admis-o, apreciind c decizia contestat n prezenta cauz
reprezint soluia pronunat de C.N.S.C. ca organ administrativ-jurisdicional
n procedura reglementat de dispoziiile art. 266 i urm. din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, astfel c acesta nu are nici calitate procesual pasiv i
nici interes n prezenta cauz.
Curtea, analiznd actele i lucrrile dosarului i decizia contestat prin
prisma dispoziiilor legale aplicabile n cauz, reine urmtoarele:
Petenta a formulat contestaie la C.N.S.C., nregistrat sub nr. 10049 din
13 iulie 2007, mpotriva comunicrii nr. B.A.1886 din 10 iulie 2007, emis de

188

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

U.M.02574 Bucureti, n calitate de autoritate contractant, prin care a fost


desemnat drept ctigtoare a procedurii, SC G.C.G. SRL, solicitnd anularea
acesteia i reevaluarea ofertelor tehnice i economice.
Prin decizia nr. 2125/2C2/2301, din 12 septembrie 2007, C.N.S.C. a respins ca
nefondat contestaia petentei SC G.T.D. SRL, dispunnd continuarea procedurii
de atribuire n cauz.
n esen, n motivarea deciziei C.N.S.C. a reinut c potrivit documentelor
existente n dosarul achiziiei; la p. 195, 196, 197, SC G.C.G. SRL deine certicate
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pentru servicii dezinsecie i deratizare,
cod CAEN 7470.
Pentru experiena similar, SC G.C.G. SRL a depus un contract care
ndeplinete condiiile solicitate prin documentaia de atribuire, iar faptul c
acionarul de la SC G.C.G. SRL este acionar i la rma cu care a fost ncheiat
contractul prezentat, nu poate reinut ca o nclcare a solicitrilor din
documentaia de atribuire cu privire la documentele de calicare.
Curtea reine c la la 197, din dosarul achiziiei publice naintat de C.N.S.C.,
se a certicatul nr. 881 ISO 9001: 2001, eliberat SC G.C.G. SRL Bucureti,
ns pentru un alt domeniu de activitate, respectiv CAEN 0112: cultura
leguminoaselor boabe servicii de dezinsecie i deratizare.
Cum, potrivit documentaiei de atribuire a contractului de achiziie public
servicii de deratizare i dezinsecie, codul valabil pentru domeniul de activitate
aferent achiziiei este codul CAEN 7470, cod CPV 74721000 -9 pentru prolaxia
sanitar uman, iar SC G.C.G. SRL a prezentat certicri pentru un alt domeniu
de activitate, Curtea apreciaz plngerea ca ntemeiat sub acest aspect.
Rezult c, n mod greit, autoritatea contractant a desemnat drept c-
tigtoare oferta depus de aceast societate, ntruct aceasta nu ndeplinete
condiiile stabilite n caietul de sarcini.
Aa ind, n temeiul dispoziiile art. 280 i urm. din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, Curtea a admis plngerea, a modicat n parte decizia
nr. 2125/2C2/ 2301 din 12 septembrie 2007 a C.N.S.C., n sensul c admite
contestaia, anuleaz comunicarea nr. BA 1886 din 10 iulie 2007 i procesul
verbal ce a stat la baza acestei comunicri, cu consecina reevalurii ofertelor
conform dispoziiilor legale.
Au fost meninute celelalte dispoziii ale deciziei atacate.

189

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

24. ndeplinirea condiiilor de certicare. Implementarea


unui sistem de management al calitii. Certicat pen-
tru echipamente n care se includ i categoria de echi-
pamente contractate

art. 33-40 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

n condiiile n care, potrivit documentaiei de atribuire, reprezentantului


service al productorului n Romnia i s-a cerut s aib implementat un
sistem de management al calitii, certicat ISO 9001/200, iar n vederea
demonstrrii experienei similare s-a prevzut obligativitatea de a prezenta
cel puin 3 recomandri din partea beneciarilor, n copie, de furnizare
echipamente medicale, aceasta demonstreaz faptul c, ind vorba de
echipamente medicale la modul general, nu era necesar prezentarea
de documente special pentru instalaii de sterilizare, acestea din urm
reprezentnd tot echipamente medicale.
Prin urmare, societatea ctigtoare, prezentnd 6 recomandri i 2 con-
tracte, iar din certicatul ISO 9001/2001 depus reieind c domeniul
de sterilizare nu este menionat, ind stipulat la modul general echipa-
mente, sisteme, reactivi i dispozitive de diagnostic clinic, nu face oferta
inacceptabil, pentru nendeplinirea condiiilor de certicare.

(Dosar nr. 830/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 826 din 24 martie 2008)

Prin plngerea nregistrat la 7 februarie 2008, petenta G.I. a formulat, n con-


tradictoriu cu intimatul Ministerul Sntii Publice, contestaie mpotriva deciziei
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor nr. 244/C.1/4420/4458/4563
din 22 ianuarie 2008, solicitnd ca, prin sentina ce se va pronuna, s se dispun
admiterea contestaiei, iar reclamanta s e declarat ctigtoare pentru lotul I.
n motivarea contestaiei, s-a artat c decizia C.NSC este nelegal,
deoarece n ceea ce privete certicatul ISO 9001/2001, depus de societatea
ctigtoare, reiese c domeniul de sterilizare nu este menionat, ind stipulat
la modul general echipamente, sisteme, reactivi i dispozitive de diagnostic
clinic.
Ministerul Sntii Publice, prin adresa nr. 69119 din 21 decembrie 2007,
comunica faptul c Comisia constituit ca urmare a contestaiei reclamantei
a constatat: Prin seciunea a II-a caietul de sarcini lot I pct. A caracteristici
generale, s-a solicitat ca reprezentantul service al productorului n Romnia
s aib implementat un sistem de management al calitii, certicat

190

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

ISO 9001/2001. Din analiza certicatului ISO 9001/2001 depus de ofertant


reiese c domeniul sterilizare ce face obiectul licitaiei nu este menionat,
ind stipulat la modul general echipamente, sisteme, reactivi i dispozitive de
diagnostic clinic. Comisia consider c aceast condiie nu este ndeplinit.
Consider contestatoarea c Ministerul Sntii Publice nu numai c nu
recomand respingerea contestaiei, ci, reanaliznd documentaia rmei ctig-
toare, decide c aceasta nu ndeplinete condiiile de certicare ISO 9001/2001.
Domeniul specicat n certicatul ISO 9001/2001 al rmei A. SRL este
foarte clar detaliat, ind denit ca ind n domeniul diagnosticului clinic.
n ceea ce privete motivele 3-10 din contestaia introduc al C.NSC,
acestea se bazeaz i pe faptul c, n conformitate cu informaiile tehnice pe
care le deine reclamanta i cele accesibile publicului, o serie de caracteristici
tehnice ale echipamentelor rmei declarate ctigtoare nu ndeplinesc
cerinele caietului de sarcini.
n acest sens, contestatoarea solicit ca rma ctigtoare s livreze
autoritii contractante un set de echipamente pentru o evaluare tehnic de
detaliu ce ar urma s e fcut de ociul tehnic de dispozitive medicale i de un
organism neutru european.
La dosar s-au depus nscrisuri, s-a depus documentaia care a stat la baza
procedurii de licitaie.
Prtul Ministerul Sntii Publice a formulat ntmpinare la plngere,
artnd c n ceea ce privete motivul nr. 1, n urma contestaiei reclamantului,
s-a format o comisie de analiz n cadrul ministerului care a formulat
dou puncte de vedere diferite, cel precizat n adresa la care face referire
reclamanta a fost transmis contestatorului, dar nu s-a mai transmis i C.NSC.
Ulterior, s-a solicitat o not explicativ care s lmureasc situaia de fapt,
Comisia a formulat adresa nregistrat la Serviciul achiziii publice cu nr. 88 din
21 februarie 2008.
Referitor la motivul 2 din plngere, se solicit respingerea acestei cereri ca
nentemeiat.
Curtea, analiznd actele dosarului, constat c plngerea este nefondat
pentru urmtoarele considerente:
Reclamanta a participat la licitaia deschis privind achiziionarea de
instalaii de sterilizare, cod CPV 33191000-5, organizat de Ministerul Sntii
Publice n calitate de autoritate contractant, iar criteriul de atribuire stabilit a
fost preul cel mai sczut.
Oferta reclamantei a fost respins pentru lotul I, iar oferta A. SRL a fost
desemnat ctigtoare, avnd cel mai mic pre.

191

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n ceea ce privete motivul nr. 1 din prezenta plngere privind implemen-


tarea unui sistem de management al calitii, certicat ISO 9001/2001,
Curtea apreciaz c, potrivit documentaiei de atribuire n vederea demonstrrii
experienei similare, s-a prevzut obligativitatea de a prezenta cel puin 3 reco-
mandri din partea beneciarilor, n copie, de furnizare echipamente medicale,
iar societatea ctigtoare a prezentat 6 recomandri i 2 contracte. (pct. V-4
din a de date a achiziiei, la 768, dosar nr. 4563/2006-vol. II)
Aceasta demonstreaz faptul c, ind vorba de echipamente medicale la
modul general, nu era necesar prezentarea de documente special pentru insta-
laii de sterilizare, acestea din urm reprezentnd tot echipamente medicale.
n ceea ce privete motivul nr. 2 din plngere, referitoare la nendeplinirea
unor criterii tehnice din documentaia de atribuire, Curtea constat c, n mod
corect, C.N.S.C. a reinut c armaiile fcute de petent nu sunt probate cu
documente, susinere meninut de aceasta.
Referitor la solicitarea rmei ctigtoare de a livra autoritii contractante
un set de echipamente pentru o evaluare tehnic de detaliu ce ar urma s
e fcut de ociul tehnic de dispozitive medicale i de un organism neutru
european, aceast susinere este nentemeiat, deoarece nu exist n cadru
legal pentru a se solicita acest lucru.
Fa de cele reinute mai sus, Curtea constat c decizia C.NSC este legal
i temeinic i, n conformitate cu art. 285 alin. (4) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, a respins plngerea ca nefondat.

25. Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.


Criterii de evaluare i atribuire

art. 198 alin. (1) lit. a), art. 199 i 200 Ordonana de Urgen nr. 34/2006
art. 14 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2007

Autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare pe


baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n docu-
mentaia de atribuire, iar n cazul aplicrii criteriului oferta cea mai avan-
tajoas din punct de vedere economic oferta stabilit ca ind ctigtoare
este oferta care ntrunete punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea
unui sistem de factori de evaluare, pentru care se stabilesc ponderi relative
sau un algoritm de calculul specic.

(Dosar nr. 7706/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1074 din 21 aprilie 2008)

192

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Asupra plngerii de fa, n condiiile dispoziiilor art. 256 C. pr. civ.


La data de 5 noiembrie 2007, SC M.E. SRL Baia Mare a formulat plngere
mpotriva deciziei nr. 2721/305/C4/3235 din 19 octombrie 2007, pronunat de
ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin care a fost respins
contestaia formulat de ctre petent n ceea ce privete modul de acordare
a punctajului n cadrul licitaiei organizate pentru adjudecarea contractului de
furnizare a unui grup electrogen.
n motivarea plngerii, se susine c, n mod greit, Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor, prin decizia pronunat, nu a avut n vedere faptul
c autoritatea contractant, respectiv Administraia Prezidenial a nclcat
dispoziiile art. 14 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2007,
care prevede c oferta cea mai avantajoas denete modul de stabilire a
ofertei ctigtoare.
Astfel, se arat c, dac se analiza modul de atribuire a punctelor, se putea
observa c la pct. Criterii, punctajul s-a atribuit gradual, iar la celelalte puncte
(2, 3, 4) nu s-au mai acordat punctele gradual, acordndu-se acelai numr de
puncte tuturor participanilor la licitaie, indiferent de oferta propus.
Ca urmare, se apreciaz de ctre petent c, dac punctajul s-ar acordat
gradual, aceasta ar fost ndreptit la adjudecarea licitaiei.
Plngerea este nefondat pentru urmtoarele considerente:
Administraia Prezidenial a iniiat procedura n data de 20 iulie 2007, prin
transmiterea anunului de participare n SEAP, acesta ind publicat n data de
23 iulie 2007, avnd numrul 24621;
n urma analizrii documentelor de calicare prezentate i a precizrilor
cerute ulterior, Comisia de analiz a constatat c toate rmele ntrunesc condi-
iile de calicare.
n urma analizei ofertelor tehnice, Comisia de evaluare a hotrt descali-
carea rmei SC D. SRL, motivul ind oferta tehnic neconform, deoarece nu
respecta cerinele tehnice minime din caietul de sarcini.
Ca urmare a analizrii ofertelor din punct de vedere al documentelor
de calicare i a ofertelor tehnice, Comisia a stabilit selectarea urmtorilor
ofertani; SC P. SRL, SC I.T.T. SRL, SC M.E. SRL.
n conformitate cu dispoziiile art. 198 alin. (1) lit. a) din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006, criteriul de atribuire stabilit a fost oferta cea mai avan-
tajoas din punct de vedere economic, criteriile de punctare ind urmtoarele:
a) valoare ofert 70 puncte; b) asigurare service lunar gratuit (consumabile
incluse) pe toat perioada de garanie 20 puncte; c) asisten tehnic gratuit
5 puncte; d) garanie pentru produs 24 luni 5 puncte.

193

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Conform dispoziiilor art. 199 i 200 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
modicat i completat, autoritatea contractant are obligaia de a stabili
oferta ctigtoare pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de parti-
cipare i n documentaia de atribuire, iar n cazul aplicrii criteriului oferta cea
mai avantajoas din punct de vedere economic, oferta stabilit ca ind ctig-
toare este oferta care ntrunete punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea
unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau
un algoritm de calculul specic.
nc de la momentul lurii la cunotin despre coninutul documentaiei de
atribuire, reclamanta cunotea faptul c la criteriile de atribuire 2, 3 i 4 punc-
tele nu se acord gradual, dac se ofer garanie pentru produs 2 ani, service
lunar, consumabile i asisten tehnic gratuite pe aceast perioad, ci se obine
sau nu un punctaj maxim, pentru nendeplinirea ecrui criteriu, algoritm de
calcul care a fost respectat n totalitate de ctre autoritatea contractant.
Fa de aceste considerente, Curtea a reinut c decizia nr. 2721/305C4/3235
din 19 octombrie 2007, adoptat de ctre C.N.S.C., este legal i temeinic
i, pe cale de consecin, plngerea formulat n cauz a fost respins ca ind
nefondat, conform dispoziiilor art. 285 alin. (4) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.

26. Limitele contestaiei. Ofert inacceptabil. Solvabilitate


patrimonial

art. 278 alin. (2), art. 280-285 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
Legea nr. 82/1991
Ordinul Ministrului nanelor nr. 498/2007

1. Consiliul examineaz din punct de vedere al legalitii i temeiniciei actul


atacat i prin decizie l poate anula n tot sau n parte, oblignd autoritatea
contractant s emit un act sau poate dispune orice alt msur necesar
pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire, iar potrivit
alin. (3) al aceluiai articol poate dispune i din ociu remedierea acestor
nclcri.
Consiliul a soluionat contestaia n limitele i cu respectarea
competenelor sale legale, dispunnd anularea raportului procedurii i a
actelor subsecvente i continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor
admisibile, inclusiv a ofertei intimatei, n contextul n care a constatat c
contestatorul a prezentat corect solvabilitatea patrimonial.

194

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

2. Solvabilitatea reprezint un indice economico-nanciar, care se refer


la un moment dat i care reprezint relevan la momentul depunerii
ofertelor, solvabilitatea patrimonial solicitat potrivit documentaiei
licitaiei trebuie raportat la data respectiv, singura dat relevant n
aprecierea riscurilor i eligibilitii ofertantului, prin depunerea ultimul
bilan ncheiat sau ultimei raportare semestrial, aceste noiuni avnd un
coninut similar, n raport cu prevederile cuprinse att n Legea nr. 82/1991,
legea contabilitii, ct i potrivit prevederilor OMF nr. 498/2007 privind
coninutul bilanului contabil.

(Dosar nr. 2063/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1576 din 16 iunie 2008)

Delibernd asupra recursului de fa, constat urmtoarele:


Prin decizia nr. 655/2C2/4771, emis de Consiliul Naional de Soluionare
a Contestaiilor, a fost admis contestaia formulat de SC S. SRL, n contra-
dictoriu cu C. SA, mpotriva comunicrii rezultatului procedurii emis de aceasta
n calitate de autoritate contractant, n cadrul procedurii de licitaie des-
chis pentru atribuirea contractului de achiziie public privind Modernizarea
SP AT 200 MVA i bare n 14 staii 220/110 kw i s-a dispus anularea raportului
procedurii n cauz i a actelor subsecvente i continuarea procedurii prin reeva-
luarea ofertelor admisibile, inclusiv aceea a contestatoarei SC S. SRL, n termen
de 210 zile de la comunicarea deciziei.
n motivarea deciziei pronunate, C.N.S.C. a reinut c este ntemeiat con-
testaia formulat, ntruct, n mod greit, Comisia de evaluare, prin raportul
nr. 24629 din 6 decembrie 2007, a respins oferta contestatorului pentru nende-
plinirea cerinei solvabilitatea patrimonial pe anul 2006, ca ind mai mic de
30%, astfel cum era solicitat, ntruct astfel cum rezult din materialul proba-
tor administrat n cauz, contestatorul a prezentat corect solvabilitatea patri-
monial la data de 30 iunie 2007, n formularul B.4.
mpotriva acestei decizii, n termen legal, a formulat plngere autoritatea
contractant, C., solicitnd suspendarea executrii acesteia i anularea deciziei
C.N.S.C. nr. 655/2C2/4471 din 19 februarie 2008, iar pe fond respingerea
contestaiei formulate de ctre SC S. S.RL.
n motivarea plngerii formulate, petenta a susinut, n esen, c, n mod
greit, C.N.S.C. a apreciat c oferta contestatoarei ndeplinete cerina minim
de solvabilitate patrimonial, dei valoarea indicatorului pe anul 2006 a fost
de 21,57%, fa de minim 30% solicitat, iar prin documentaia de atribuire au
fost prevzute n mod clar cerinele minime referitoare la situaia economico-
nanciar, contestatoare nesolicitnd, dei avea acest drept potrivit normelor
legale, claricri anterior depunerii ofertei.

195

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n drept, au fost invocate dispoziiile art. 280-285 din Ordonana de Urgen


nr. 34/2006.
Intimata SC S. SRL a formulat ntmpinare prin care a solicitat respingerea
plngerii formulate de C. SA, mpotriva Deciziei C.N.S.C. nr. 655/2C2/4471 din
19 februarie 2008.
Analiznd decizia atacat, n raport de criticile formulate, de dispoziiile
legale incidente n cauz, ct i n temeiul dispoziiilor art. 3041 C. pr. civ.,
Curtea constat c plngerea formulat este nefondat.
n fapt, oferta intimatei SC S. SRL Bucureti, a fost respins de ctre Comisia
de evaluare ca ind inacceptabil pentru nendeplinirea cerinei solvabilitatea
patrimonial pe anul 2006, care ind de 21,57% nu ndeplineau procentul de
30% solicitat.
Curtea apreciaz c, n mod corect, s-a reinut, prin decizia atacat, faptul
c solvabilitatea reprezint un indice economico-nanciar, care se refer la un
moment dat i care reprezint relevan la momentul depunerii ofertelor.
ntruct contestatorul, prin completarea formularului B4 i-a prezentat
solvabilitatea patrimonial, la data de 30 iunie 2001, depunnd i raportarea
semestrial la data respectiv, n mod corect s-a reinut prin decizia atacat
faptul c aceasta era singura dat relevant n aprecierea riscurilor i eligibilitii
ofertantului.
Susinerile petentei, potrivit crora noiunea de situaie nanciar nu este
similar cu aceea de raportare semestrial, nu au nicio relevan n contextul
n care potrivit formularului B4, ofertantul avea obligaia de a depune ulti-
mul bilan ncheiat sau ultima raportare semestrial, aceste noiuni avnd un
coninut similar, n raport cu prevederile cuprinse att n Legea nr. 82/1991,
legea contabilitii, ct i potrivit prevederilor OMF nr. 498/2007 privind coni-
nutul bilanului contabil.
Nici susinerile petentei, referitoare la depirea competenelor legale de
ctre C.N.S.C. n soluionarea contestaiei, nu pot reinute, ind nefondate.
Potrivit dispoziiilor art. 278 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
Consiliul examineaz din punct de vedere al legalitii i temeiniciei actul
atacat i prin decizie l poate anula n tot sau n parte, oblignd autoritatea
contractant s emit un act sau poate dispune orice alt msur necesar
pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire, iar potrivit alin.
(3) al aceluiai articol poate dispune i din ociu remedierea acestor nclcri.
Astfel ind, Curtea constat c, n spe, Consiliul a soluionat contestaia
n limitele i cu respectarea competenelor sale legale, dispunnd anularea
raportului procedurii n cauz i a actelor subsecvente i, totodat, dispunnd

196

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor admisibile, inclusiv a ofertei


intimatei.
Avnd n vedere toate aceste considerente, Curtea constatnd c decizia
pronunat de C.N.S.C. este legal i temeinic, n temeiul dispoziiilor art. 284
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ct i n temeiul dispoziiilor art. 312
alin. (1) C. pr. civ., va respinge plngerea formulat ca nefondat.
n ceea ce privete cererea de suspendare a executrii deciziei atacate,
Curtea a constatat c a rmas fr obiect.

27. Cerine minime de calicare. Dovedirea cerinei minime


obligatorii de calicare a lipsei litigiilor de o anumit va-
loare n ultimii 5 ani. nclcarea principiului tratamentu-
lui egal. Nedepunerea declaraiei n form autentic

art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006


art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006
art. 58-60, art. 93 din Legea nr. 36/1995

Atunci cnd solicit ndeplinirea anumitor criterii de calicare, autorita-


tea contractant trebuie s precizeze n anunul de participare i n docu-
mentaia de atribuire informaiile pe care operatorii economici urmeaz
s le prezinte n acest scop, precum i documentele specice prin care se
pot conrma informaiile respective. Documentele solicitate nu trebuie s
limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra ndeplini-
rea criteriilor de calicare i prin alte mijloace, n msura n care acestea
pot considerate edicatoare de ctre autoritatea contractant.
n contextul n care, petenta nu mai poate pune n discuie legalitatea
cerinei obligatorii a formei autentice a formularului B 11 pentru dovedirea
cerinei de calicare, ntruct acest lucru l putea face anterior deschiderii
ofertelor, n cadrul contestaiei la documentaia de atribuire, aceasta este
inut de ndeplinirea ntocmai a prevederilor documentaiei.
Oferta este considerat inacceptabil cnd fost depus de un ofertant care
nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calicare stabilite
n documentaia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante n
acest sens.
n situaia n care petenta nu a ndeplinit obligaia de a depune formularul
n forma autenticat, acesta ind depus n copie legalizat, iar diferena
de regim juridic ntre un nscris autentic i o copie legalizat de notar este

197

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

clar, copia legalizat nefcnd dovada prin ea nsi asupra vericrii


i stabilirii, n prealabil, a identitii prilor, dac acestea au neles
coninutul acestuia i dac cele cuprinse n act exprim voina lor,
ofertantul nu a ndeplinit cerina de calicare privind inexistena unui
anumit tip de litigii ntr-o anumit perioad, astfel nct n mod corect
autoritatea contractant a considerat inacceptabil oferta petentei.

(Dosar nr. 7409/2/2009, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1923 din 8 octombrie 2009)

Prin plngerea nregistrat pe rolul acestei instane, la 31 iulie 2009,


petenta SC P. SRL a solicitat n contradictoriu cu intimatul Consiliul General al
Municipiului B. Administraia Strzilor, desinarea Deciziei C.N.S.C. nr. 3136/
C5/3380 din 16 iulie 2009, anularea actului administrativ emis de autoritatea
contractant sub nr. 12038 din 17 iunie 2009, obligarea acesteia la reluarea
procedurii de achiziie public i declararea ofertei petentei ca ind ctigtoare
i suspendarea procedurii de atribuire.
n motivarea plngerii, petenta a criticat decizia C.N.S.C. de respingere a
contestaiei administrative, prezentnd motivele de nelegalitate a deciziei
autoritii contractante nr. 12038 din 17 iunie 2009.
Intimatul a formulat ntmpinare, prin care a solicitat respingerea plngerii
ca nefondate.
Analiznd actele depuse la dosar, susinerile prilor i prevederile legale
aplicabile n materie, Curtea reine urmtoarele:
Prin a de date a achiziiei, pct. VI. 4.4. Istoricul Litigiilor, autoritatea
contractant a solicitat n dovedirea cerinei minime obligatorii de calicare a
lipsei litigiilor de o anumit valoare n ultimii 5 ani, completarea formularului
B11 din Seciunea IV, autenticat la notariat.
Petenta nu a ndeplinit obligaia de a depune formularul n forma autenti-
cat, acesta ind depus n copie legalizat.
Considernd c acceptarea actului ar echivala cu nclcarea principiului
tratamentului egal prevzut de art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, C.N.S.C. a respins prin decizia atacat aprrile formulate de
petent.
Criticile petentei fa de acest motiv de declarare a ofertei ca inacceptabile
se bazeaz pe dispoziiile art. 44 alin. (1) din Legea 36/1995, conform crora
nscrisurile pentru care legea prevede forma autentic vor redactate numai
de notari publici, de avocatul prilor interesate sau de consilierul juridic ori
reprezentantul legal al persoanei juridice. Arat petenta c T.A.M. ndeplinete

198

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

calitatea de reprezentant legal al SC P. SRL, n acest sens la Ociul Registrului


Comerului ind depus specimenul su de semntur, care cuprinde amprenta
semnturii. Acest specimen de semntur este nsoit de o declaraie notarial
n form autentic.
n consecin, arat petenta, solicitarea autoritii contractante de stabilire
a identitii persoanei care semneaz acest document este ndeplinit de
documentele depuse de societate n capitolul Documente de calicare,
ntruct formularul B11 este semnat de reprezentantul legal al SC P. SRL.
Curtea constat c petenta nu a respectat una dintre cerinele minime obli-
gatorii solicitate prin a de date a achiziiei. Cerina de calicare inexistena
unui anumit tip de litigii ntr-o anumit perioad i forma cerut de autori-
tatea contractant pentru dovedirea acestei cerine constituie un tot unitar,
supus condiiilor obligatorii prevzute la criteriile de calicare.
Conform art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, Atunci cnd soli-
cit ndeplinirea anumitor criterii de calicare, autoritatea contractant trebuie
s precizeze n anunul de participare i n documentaia de atribuire informa-
iile pe care operatorii economici urmeaz s le prezinte n acest scop, precum
i documentele specice prin care se pot conrma informaiile respective. (2)
Documentele solicitate nu trebuie s limiteze posibilitatea ofertantului/candi-
datului de a demonstra ndeplinirea criteriilor de calicare i prin alte mijloace,
n msura n care acestea pot considerate edicatoare de ctre autoritatea
contractant.
Petenta poate pune n discuie legalitatea cerinei obligatorii a formei
autentice a formularului B 11 pentru dovedirea cerinei de calicare, dar numai
n cadrul contestaiei la documentaia de atribuire.
Dac acest aspect nu a fost pus n discuie anterior deschiderii ofertelor,
ofertantul este inut de ndeplinirea ntocmai a prevederilor documentaiei.
Or, diferena de regim juridic ntre un nscris autentic i o copie legalizat de
notar este clar.
Conform art. 58-60 din Legea nr. 36/1995, pentru autenticarea unui act,
notarul veric i stabilete, n prealabil, identitatea prilor, dup citirea
actului, notarul public le va ntreba dac au neles coninutul acestuia i dac
cele cuprinse n act exprim voina lor.
Conform art. 93 din aceeai lege, n cazul legalizrii copiei, notarul atest
conformitatea copiei cu nscrisul prezentat i starea n care se a nscrisul.
Este evident c vericarea identitii persoanei care semneaz documentul
original este posibil, ns prin analizarea altor acte. Copia legalizat nu face
dovada prin ea nsi asupra acestui aspect.

199

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Avnd n vedere dispoziiile art. 36 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006


Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii: b) a fost depus
de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de cali-
care stabilite n documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform preve-
derilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante n acest sens, Curtea constat
c, n mod corect, autoritatea contractant a considerat inacceptabil oferta
petentei.
Avnd n vedere c prin respingerea primului motiv al plngerii se constat
legalitatea deciziei de respingere a ofertei depuse de SC P. SRL ca inacceptabil,
cerinele minime de calicare ind solicitate cumulativ, Curtea constat c ana-
liza celorlalte motive invocate (referitoare la alte cerine de calicare, la cerin-
ele caietului de sarcini, la ndeplinirea criteriilor de calicare de ctre ofertantul
ctigtor) nu este util, neputnd inuena soluia ce se va pronuna n cauza
dedus judecii.
Avnd n vedere aceste considerente, vznd i faptul c cererea de suspen-
dare nu a mai fost susinut, aceasta rmnnd fr obiect, Curtea va respinge
plngerea ca nefondat.

28. ndeplinirea condiiilor minime de calicare. Contradicia


normei interne cu prevederile Directivei nr. 2004/18/CE
din 21 decembrie 2004. Principiul preeminenei drep-
tului comunitar.

art. 2562, art. 307 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

Ordonana de urgen privind achiziiile publice transpune Directiva


nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contracte-
lor de lucrri, de furnizare i de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE privind
coordonarea procedurilor de achiziie aplicate de entitile care opereaz
n sectoarele ap, energie, transport i servicii potale, publicate n Jurnalul
Ocial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu excepia
art. 41 alin. (3), art. 49 alin. (3)-(5) i art. 53, care se transpun prin hot-
rre a Guvernului, Directiva nr. 1989/665/CEE privind coordonarea legi-
lor, regulamentelor i prevederilor administrative referitoare la aplicarea
procedurilor de recurs n materie de atribuire a contractelor de furnizare i
de lucrri, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene (JOCE)
nr. L395 din 30 decembrie 1989, i Directiva nr. 1992/13/CEE privind coor-
donarea legilor, regulamentelor i prevederilor administrative referitoare
la aplicarea regulilor Comunitii pentru procedurile de achiziie a entit-

200

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

ilor care opereaz n sectoarele ap, energie, transport i telecomunica-


ii, publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L76
din 23 martie 1992, cu excepia art. 9-11, care se transpun prin hotrre a
Guvernului.
Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Con-
testaiilor sau, dup caz, instana judectoreasc competent n vede-
rea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului
legitim, n termenele prevzute art. 2562 din ordonan, aa cum a fost
modicat prin Ordonana de Urgen nr. 72/2009, modicare legislativ
ce a avut n vedere i Directiva nr. 2007/66/CE din 11 decembrie 2007,
ind o transpunere a acesteia n legislaia intern i neind n contradicie
cu art. 81 din Directiva nr. 2004/18 din CE/21 decembrie 2004, care dife-
reniaz termenele din cile de atac de atac de pragurile valorice, astfel
nct nu s-au nclcat prevederile dreptului comunitar, prevederea legisla-
tiv intern transpunnd ntocmai dispoziiile comunitare.

(Dosar nr. 4709/2/2009, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 1920 din 8 octombrie 2009)

Asupra plngerii formulat conform art. 283 din Ordonana de Urgen


nr. 34/2006;
Prin plngerea formulat de petenta SC D.C. SRL nregistrat la instan sub
nr. 4709/2/2009, a solicitat anularea Deciziei C.N.S.C. nr. 1746/169C10/1717
din 8 mai 2009, n contradictoriu cu autoritatea contractant SC A.S. SA.
n motivarea n fapt a plngerii, petenta susine, n esen, c decizia
C.N.S.C. este nelegal i netemeinic, artnd c, n mod nelegal, C.N.S.C. a
respins contestaia ca tardiv formulat, soluia neind n concordan cu art. 2
din Directiva nr. 2007/66/CE din 11 decembrie 2007, art. 81 din Directiva
nr. 2004/18/CE din 21 decembrie 2004, solicitnd s se constate aplicabilitatea
n cauz a acestor dispoziii i pe cale de consecin s se constate c contesta-
ia a fost depus n termen.
n ceea ce privete temeinicia plngerii, petenta susine c, n mod nelegal,
autoritatea contractant a constatat oferta acesteia ca neconform, oferta
tehnic a societii ind ntocmit cu respectarea specicaiilor tehnice din
caietul de sarcini, Comisia de evaluare dorind s avantajeze un anumit operator
economic.
n drept, plngerea a fost ntemeiat pe dispoziiile Ordonanei de Urgen
nr. 34/2006, Directiva nr. 2007/66/CE din 11 decembrie 2007, Directiva
nr. 2004/18/CE din 21 decembrie 2004 i art. 304 C. pr. civ. i n susinerea
acesteia a depus la dosarul cauzei cele dou Directive i actele privind licitaia.

201

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Cu adresa nr. 11342 din 3 iunie 2009, Consiliul Naional de Soluionare


a Contestaiilor a trimis documentaia care a stat la baza emiterii deciziei
nr. 1746/169C10/1717 din 8 mai 2009, mpreun cu dosarul nr. 1717/2009.
La data de 2 iunie 2009, intimata, autoritatea contractant, a depus ntm-
pinare, prin care a solicitat respingerea plngerii ca ind nentemeiat.
La data de 8 decembrie 2008, instana a dispus introducerea n cauz a c-
tigtorului licitaiei Asocierea SC A.B.G.T.C. SRL.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea apreciaz c plngerea
formulat este nefondat pentru urmtoarele considerente:
Astfel, prin decizia nr. 1746/169C10/1717 din 8 mai 2009, Consiliul Naional
de Soluionare a Contestaiilor a respins ca tardiv formulat contestaia
formulat de petenta SC D.C. SRL mpotriva adresei cu nr. 2880 din 9 aprilie
2009 privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire privind licitaia
deschis a contractului de achiziie public de lucrri, avnd ca obiect
construcia staiilor de epurare n aglomerrile Bolintin Vale i Mihileti.
Pentru a pronuna aceast soluie, autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut c autoritatea contractant a transmis contestatoarei adresa privind
comunicarea rezultatului procedurii, 9 aprilie 2009, iar SC D.C. SRL a transmis
prin pot contestaia la data de 16 aprilie 2009, astfel nct, n raport de dis-
poziiile art. 271 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, aprobat prin
Legea nr. 337/2006, cu modicrile i completrile ulterioare i valoarea esti-
mat a contractului, mai mic de 5.000.000 Euro, termenul legal de formulare
a contestaiei era 15 aprilie 2009.
n mod corect, C.N.S.C. a reinut, n decizia contestat, c contestaia a for-
mulat cu depirea termenului de 5 zile, prevzut de art. 2562 alin. (1) lit. b) din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Petenta nu a contestat aceast mprejurare, dar a susinut c, n conformi-
tate cu dispoziiile art. 2c din Directiva nr. 2007/66/CE din 11 decembrie 2007,
art. 81 din Directiva nr. 2004/18/CE din 21 decembrie 2004, termenul legal de
formulare a contestaiei era de 10 zile, astfel nct, n raport de principiul pree-
minenei dreptului comunitar, a solicitnd s se constate aplicabilitatea n cauz
a acestor dispoziii i, pe cale de consecin, s se constate c contestaia a fost
depus n termen. Curtea nu poate reine aceste susineri, ntruct, potrivit
art. 307 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, prezenta ordonan de urgen
transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribu-
ire a contractelor de lucrri, de furnizare i de servicii, Directiva nr. 2004/17/CE
privind coordonarea procedurilor de achiziie aplicate de entitile care ope-
reaz n sectoarele ap, energie, transport i servicii potale, publicate n Jur-
nalul Ocial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 134 din 30 aprilie 2004, cu
excepia art. 41 alin. (3), art. 49 alin. (3)-(5) i art. 53, care se transpun prin

202

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

hotrre a Guvernului, Directiva nr. 1989/665/CEE privind coordonarea legilor,


regulamentelor i prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedu-
rilor de recurs n materie de atribuire a contractelor de furnizare i de lucrri,
publicat n Jurnalul Ocial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L395 din
30 decembrie 1989 i Directiva nr. 1992/13/CEE privind coordonarea legilor,
regulamentelor i prevederilor administrative referitoare la aplicarea regu-
lilor Comunitii pentru procedurile de achiziie a entitilor care opereaz n
sectoarele ap, energie, transport i telecomunicaii, publicat n Jurnalul O-
cial al Comunitilor Europene (JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu excepia
art. 9-11, care se transpun prin hotrre a Guvernului.
Prin art. 2562 s-a prevzut c persoana vtmat poate sesiza Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz, instana judectoreasc
competent n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori
a interesului legitim, n termen de: a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii
la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al
autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului
care urmeaz s e atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap.
II seciunea a 2-a, este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55
alin. (2); b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile
prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante
considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s e
atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a,
este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
(2) n cazul n care cererea prevzut la alin. (1) privete coninutul docu-
mentaiei de atribuire, publicat n SEAP n condiiile art. 75 alin. (5), art. 89
alin. (4) i art. 127 alin. (2), data lurii la cunotin este data publicrii docu-
mentaiei de atribuire.
Aceast modicare legislativ a avut n vedere i Directiva nr. 2007/66/CE
din 11 decembrie 2007, ind o transpunere a acesteia n legislaia intern i
neind n contradicie cu art. 81 din Directiva nr. 2004/18/CE din 21 decembrie
2004, care difereniaz termenele din cile de atac de atac de pragurile valorice.
Prin urmare, nu s-au nclcat prevederile dreptului comunitar, prevederea
legislativ intern transpunnd ntocmai dispoziiile comunitare, n raport cu
care contestaia a fost, n mod corect, respins ca tardiv formulat.
Pe cale de consecin, Curtea, conrmnd legalitatea i temeinicia deciziei
C.N.S.C., prin care a soluionat contestaia pe excepie, urmeaz s nu mai fac
analiza susinerilor de fond n ceea ce privete legalitatea sau nelegalitatea deci-
ziei autoritii contractante, prin care a respins oferta petentei ca neconform.
Ca urmare, plngerea formulat n cauz urmeaz a respins ca
nentemeiat.

203

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

29. Calitatea procesual pasiv a ctigtorului licitaiei.


Obiectul contestaiei prin raportare la motivele din
contestaie. Oferta inacceptabil. ndeplinirea condii-
ilor minime de calicare. Participarea la procedura de
licitaie ntr-un Consoriu.

art. 180, art. 181 alin. (1) lit. c), art. 185 alin. (3) i art. 190 alin. (3),
art. 285 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
art. 161 din Legea nr. 554/2004

1. Instana de contencios administrativ, admind plngerea, modic


decizia Consiliului, dispunnd, dup caz: anularea n tot sau n parte a
actului autoritii contractante; obligarea la emiterea actului de ctre
autoritatea contractant; ndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea
contractant, inclusiv eliminarea oricror specicaii tehnice, economice
sau nanciare discriminatorii din anunul/invitaia de participare, din
documentaia de atribuire sau din alte documente emise n legtur cu
procedura de atribuire; orice alte msuri necesare remedierii nclcrii
dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice.
Pe de alt parte, instana de contencios administrativ poate introduce n
cauz, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune n discuie,
din ociu, necesitatea introducerii n cauz a acestora, precum i a altor
subiecte de drept.
Contestaia se ndreapt mpotriva actului autoritii contractante,
ns Ordonana de Urgen nr. 34/2006 nu interzice expres participarea
n cauz i a celorlalte persoane care au formulat oferte i care au interes
n soluionarea cauzei, aceasta completndu-se n mod corespunztor cu
prevederile Legii nr. 554/2004, care prevede posibilitatea introducerii n
cauz i a altor subiecte de drept din ociu.
Prin urmare, avnd n vedere soluiile ce le poate pronuna instana de con-
tencios administrativ, i prevederile acestor dispoziii, ctigtorul licitaiei
are calitate procesual pasiv, n contextul n care ind ctigtorul lici-
taiei, este titular al raportului juridic dedus judecii, soluia pronunat
de instan putnd avea efect asupra dreptului dobndit de acesta urmare
a procedurii licitaiei, necitarea nclcndu-i dreptul la aprare precum i
principiul contradictorialitii.
2. Chiar dac petenta nu a formulat contestaie mpotriva documentaiei
de atribuire i, dei a contestat procesul-verbal de evaluare a ofertei,
respectiv respingerea ofertei ca inacceptabil, n condiiile n care critica

204

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

expus n contestaie se refer la modul n care autoritatea contractant


a neles s solicite prezentarea unor documente prin care operatorii
economici participani la procedura de atribuire s fac dovada situaiei
personale i a celei economico nanciare, aceasta reprezint de fapt o
critic la documentaia de atribuire.
Petenta lund cunotin de cerinele autoritii contractante din docu-
mentaia de atribuire fr a le contesta n termen, este deczut din drep-
tul de a mai pune n discuie aceste aspecte, ulterior deschiderii ofertelor,
C.N.S.C., nemaiputnd s analizeze legalitatea documentaiei de atribuire
ci legalitatea actului contestat, respectiv procesul-verbal de deschidere a
ofertelor i respingerea ofertei contestatoarei ca inacceptabil.
3. Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura
aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/
candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat
prin hotrrea denitiv a unei instane judectoreti, pentru participare
la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud
i/sau pentru splare de bani, i de asemenea, are dreptul de a exclude
dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public orice
ofertant/candidat care nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor,
taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente
ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit.
Este adevrat c atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta
comun, situaia economic i nanciar i cea tehnic i profesional se
demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului, ns, pentru ndeplinirea condiiilor minime de calicare, ecare
asociat are obligaia s depun toate documentele de calicare.
n mod evident, condiiile minime de calicare trebuiesc ndeplinite de
ecare ofertant n parte, chiar dac acesta particip ntr-un consoriu,
neind posibil acceptarea unui ofertant care are datorii la bugetele
menionate, beneciind de faptul c cellalt asociat nu are asemenea
creane de pltit sau care a fost condamnat prin hotrrea denitiv a unei
instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii
criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.

(Dosar nr. 4571/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 965 din 6 aprilie 2009)

Asupra plngerii formulat conform art. 283 din Ordonana de Urgen


nr. 34/2006;

205

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Prin plngerea formulat de petentele SC Z.S. SRL i SC C. DG nregistrat


la instan sub nr. 4571/2/2008, a solicitat modicarea Deciziei C.N.S.C.
nr. 2907/384C4/2462 din 3 iulie 2008, s se constate c procesul-verbal
nr. 754 din 20 mai 2008 i comunicarea rezultatului procedurii nr. 836 din
6 iunie 2008, emise de autoritatea contractant Ociul Naional al Denumirilor
de Origine pentru Vinuri, obligarea autoritii contractante de a reluarea
evaluarea ofertei, cu respectarea legislaiei n vigoare i la plata cheltuielilor de
judecat.
n motivarea n fapt a plngerii, petentele susin, n esen, c decizia
C.N.S.C. este nelegal i netemeinic, artnd c autoritatea contractant
constat pe prima pagin n procesul-verbal nr. 754 din 20 mai 2008,
faptul c au fost depuse un numr de 2 oferte, ns, n mod surprinztor,
atunci cnd evalueaz documentele de participare depuse de ctre ofertani
evalueaz n fapt, n mod distinct, documentele depuse de ecare societate,
nemaiinnd seama de meniunile fcute n pagina 1 din procesul-verbal,
anume c societile SC Z.S. SRL i SC C. DG au participat ca i consoriu,
iar nu ca ofertani individuali.
Se mai arat c motivul pentru care oferta consoriului a fost declarat
inacceptabil, printre altele, pentru c unu dintre asociai, C DG, nu a prezentat
Certicat de cazier scal sau un alt document emis de un organ similar sau o
declaraie pe proprie rspundere, este total neadevrat, ntruct autoritatea
contractant a solicitat ofertanilor depunerea unei Declaraii pe proprie
rspundere c nu se ncadreaz n prevederile art. 180 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, iar asociatul C. DG a oferit aceast declaraie. n mod surprinztor,
n documentaia de atribuire, autoritatea contractant a solicitat ofertanilor,
pe lng aceast declaraie i obinerea unui certicat de cazier scal,
care s spun exact acelai lucru ca i declaraia pe proprie rspundere, al crui
model obligatoriu l-a pus la dispoziie.
n ciuda faptului c n cuprinsul contestaiei formulate mpotriva rezultatului
procedurii a explicat c n Italia nu exist posibilitatea emiterii unui certicat
scal i c autoritatea contractant era obligat s fac aplicarea prevederilor
art. 11 alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 i ale Ordinului
nr. 155/2006, respectiv s analizeze toate documentele prezentate de ofertani
i s nu limiteze dreptul acestora de a dovedi anumite situaii solicitate de ctre
autoritatea contractant, nici C.N.S.C. i nici O.N.D.O.V. nu a analizat aceste
susineri.
Asociatul C DG a prezentat att declaraia pe proprie rspundere c nu are
cazier scal, care conform legii nlocuiete cazierul scal, ct i un Certicat
constatator emis de Registrul Comerului din Italia i certicate emise de
autoritile scale din Italia de unde rezult faptul c C. DG este nregistrat

206

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

scal, c este pltitor de impozite i taxe ctre bugetul de stat i bugetele locale
i c nu are nici un fel de datorii de natur scal restante ctre buget, depunnd
n plus scrisoare de bonitate bancar emis de UniCredit Italia, administratorul
societii ind unul dintre oamenii de afaceri cu o reputaie ireproabil.
n ceea ce privete motivul bazat pe nedepunerea asigurrii riscului
profesional, a scrisorilor de bonitate i a documentelor de bilan contabil i
a celui coninnd indicatorul de lichiditate patrimonial de ctre membrul
Consoriului Z.S SRL, se susine c Consoriul a depus toate documentele din
care s rezulte situaia economico-nanciar i capacitatea tehnic i/sau
profesional, ns autoritatea contractant opinnd c ndeplinirea acestor
criterii trebuiau depuse de ecare ofertant n parte, nu ine cont c cei doi
ofertani au participat la licitaie ca i Consoriu i de prevederile art. 185
alin. (3) i art. 190 alin. (3) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, care prevd c
atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta comun, situaia
economic i nanciar i cea tehnic i profesional se demonstreaz prin
luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
n sfrit, se mai susine c petentul Consoriu nu a formulat contestaie
mpotriva Documentaiei de atribuire, aa cum , greit, a ncercat Consiliul s i
justice Decizia, ci a contestat, modul de evaluare a ofertei depus de Consoriu,
respectiv modul de evaluare a documentelor de calicare. De asemenea, decizia
nu este motivat n fapt i n drept, ind o nsuire a punctului de vedere al
autoritii contractante, Consiliul nendeplinindu-i funcia sa de a verica
modul n care au fost respectat prevederile legale, faptul c a luat cunotin de
cerinele autoritii contractante din Documentaia de atribuire nu nseamn c
acestea pot nelegale sau c autoritatea contractant are dreptul s evalueze
ofertele depuse n dispreul legii.
n drept, plngerea a fost ntemeiat pe dispoziiile Ordonanei de Urgen
nr. 34/2006, Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 i art. 304 pct. 7 i 9 C. pr. civ.
i n susinerea acesteia a depus la dosarul cauzei nscrisuri privind licitaia.
Cu adresa nr. 14634 din 25 iulie 2008, C.N.S.C. a trimis documentaia
care a stat la baza emiterii deciziei nr. 2907/384C4/2462 din 3 iulie 2008,
mpreun cu dosarul nr. 2462/2008.
La data de 28 august 2008, intimata, autoritatea contractant a nvederat
faptul c procedura de atribuire a contractului de achiziie public s-a nalizat
deja prin semnarea contractului cu ofertantul ctigtor i furnizarea produselor
contractate, astfel nct nu se mai poate pune problema suspendrii procedurii
de atribuire, anexnd contractul de achiziie public.
La data de 8 octombrie 2008, petentele au depus o cerere precizatoare, prin
care a solicitat, cu privire la captul doi de cerere, s se constate c procesul-
verbal nr. 754 din 20 mai 2008 i comunicarea a nclcat prevederile legisla-

207

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

iei privind achiziiile publice i pe cale de consecin, obligarea intimatei s


plteasc despgubiri n sum de 339.857 RON , din care suma de 2380 RON
reprezentnd prejudiciu efectiv produse, iar suma de 337.477 RON, protul
nerealizat, calculat avnd n vedere cantitatea minim care urma s e execu-
tat de ctigtorul licitaiei, pe durata pentru care urma s se ncheie contrac-
tul-cadru, renunnd la captul 3 de cerere.
Prin ntmpinare, intimatul-prt a solicitat respingerea plngerii ca
ind nentemeiat i ataat ntmpinrii a depus la dosarul cauzei nscrisuri,
n dovedirea celor artate n ntmpinare.
La data de 8 decembrie 2008, instana a dispus introducerea n cauz a
ctigtorului licitaiei SC E.I. SRL.
Intimata SC E.I. SRL a depus la dosarul cauzei un rspuns la ntmpinare,
prin care a invocat excepia de inadmisibilitate a plngerii, n ceea ce privete
pe petenta SC C. DG, avnd n vederea c aceasta nu a formulat contestaie
mpotriva deciziei autoritii contractante, iar pe fond a solicitat respingerea
plngerii ca ind nentemeiat.
La data de 6 februarie 2009, petenta SC Z.S. SRL a invocat excepia lipsei
calitii procesuale pasive a SC E.I. SRL, ntruct nu are calitatea de autoritate
contractant i excepia lipsei de interes n ceea ce privete introducerea n
cauz a acestei societi.
La termenul din data de 6 aprilie 2009, Curtea a dispus scoaterea din cauz
a SC C. DG .
Referitor la excepia lipsei calitii procesuale pasive a SC E.I. SRL, invocat
de petenta SC Z.S. SRL, instana a apreciat-o ca ind nefondat, ntruct, potri-
vit art. 285 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, (1) Instana, admi-
nd plngerea, modic decizia Consiliului, dispunnd, dup caz: a) anularea n
tot sau n parte a actului autoritii contractante; b) obligarea la emiterea actului
de ctre autoritatea contractant; c) ndeplinirea unei obligaii de ctre autorita-
tea contractant, inclusiv eliminarea oricror specicaii tehnice, economice sau
nanciare discriminatorii din anunul/invitaia de participare, din documentaia
de atribuire sau din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire;
d) orice alte msuri necesare remedierii nclcrii dispoziiilor legale n materia
achiziiilor publice.
Pe de alt parte, potrivit art. 161 din Legea nr. 554/2004, instana de
contencios administrativ poate introduce n cauz, la cerere, organismele sociale
interesate sau poate pune n discuie, din ociu, necesitatea introducerii n cauz a
acestora, precum i a altor subiecte de drept.
Prin urmare, avnd n vedere soluiile ce le poate pronuna instana de
contencios administrativ, i prevederile acestor dispoziii, ctigtorul licita-

208

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

iei are calitate procesual pasiv, n contextul n care ind ctigtorul lici-
taiei, este titular al raportului juridic dedus judecii, soluia pronunat de
instan putnd avea efect asupra dreptului dobndit de acesta urmare a pro-
cedurii licitaiei, necitarea nclcndu-i dreptul la aprare precum i principiul
contradictorialitii.
Este adevrat c contestaia se ndreapt mpotriva actului autoritii
contractante, ns Ordonana de Urgen nr. 34/2006 nu interzice expres
participarea n cauz i a celorlaltor persoane care au formulat oferte i care au
interes n soluionarea cauzei, aceasta completndu-se n mod corespunztor
cu prevederile Legii nr. 554/2004, care prevede posibilitatea introducerii n
cauz i a altor subiecte de drept din ociu.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea apreciaz c plngerea formu-
lat este fondat pentru urmtoarele considerente:
Astfel, prin decizia nr. 2907/384C4/2462 din 3 iulie 2008, Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor a respins ca nefondat contestaia
formulat de petenta, SC Z.S. SRL mpotriva procesului-verbal nr. 754 din
20 mai 2008 i comunicrii rezultatului procedurii nr. 836 din 6 iunie 2008,
emise de autoritatea contractant Ociul Naional al Denumirilor de Origine
pentru Vinuri, prin care oferta a fost respins ca inacceptabil, dispunnd
continuarea procedurii de achiziie public.
Pentru a pronuna aceast soluie autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut c stabilirea specicaiilor ce devin cerine minime pe care
operatorii economici trebuie s le respecte n propunerile tehnice, intr n
responsabilitatea exclusiv a autoritii contractante, iar prin solicitarea lor n
a de date a achiziiei sau n caietul de sarcini din documentaia de atribuire
devin obligatorii a ndeplinite de ctre participanii la procedura respectiv. n
spe, obiectul acordului-cadru, pentru atribuirea cruia s-a organizat procedura
de licitaie deschis a fost achiziia de nsemne de certicare a calitii vinurilor
DOC, prin documentaia de atribuire ind aduse la cunotina operatorilor
economici interesai toate cerinele pe care autoritatea contractant le-a
solicitat a ndeplinite de ctre operatorii economici participani la procedur.
Consiliul a reinut c oferta depus de contestatoare nu a respectat cerin-
ele de calicare impuse, ind n mod corect respins ca inacceptabil, asociatul
C DG nu a prezentat certicatul de cazier scal, sau un alt document emis de un
organism similar, sau o Declaraie pe proprie rspundere, conform legislaiei n
domeniu, iar asociatul SC Z.S. SRL a depus un bilan contabil pentru anul 2007
care prezint un rezultat negativ, nu a prezentat Asigurarea riscului profesional,
a prezentat indicatorul lichiditate patrimonial (84,4%) sub procentul minim
impus (100%) i nu a prezentat scrisori de bonitate, n contextul n care potrivit

209

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

documentaiei, documentele nu puteau prezentate ulterior, iar contestatoa-


rea a avut cunotin de coninutul documentaiei de atribuire.
S-a reinut c acceptarea de ctre comisie a ofertei depuse de contestatoare
ar dus la nclcarea principiilor cuprinse n art. 2 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, respectiv garantarea tratamentului egal i nediscriminrii opera-
torilor economici, cu att mai mult cu ct n cauz erau incidente dispoziiile
art. 77 alin. (2) lit. a) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2002.
Contestatoarea a luat cunotin despre criteriile de calicare i selecie
din documentaia de atribuire, fr s o conteste, iar prin faptul c a depus o
ofert a acceptat s intre n competiie cu ceilali ofertani n condiiile date i,
dei solicitarea adresat Consiliului, exprimat ca obiect al contestaiei, vizeaz
decizia autoritii contractante cu privire la oferta contestatoarei, critica expus
n contestaie se refer la modul n care autoritatea contractant a neles s
solicite prezentarea unor documente prin care operatorii economici participani
la procedura de atribuire s fac dovada situaiei personale i a celei economico
nanciare, critic tardiv formulat raportat la data la care contestatoarea a luat
cunotin de cerinele impuse de autoritatea contractant.
Consiliul a reinut c lipsa de diligen a contestatoarei, n ceea ce privete
modalitatea n care a elaborat i prezentat oferta nu poate reinut ca o
culp a autoritii contractante, n condiiile n care n a de date a achiziiei
a prevzut n mod clar modalitatea n care operatorii economici trebuiau s
depun anumite documente de calicare.
n mod corect a reinut C.N.S.C. n decizia contestat i autoritatea
contractant n Raportul procedurii c oferta depus de Consoriul format
din SC Z.S. SRL i SC C DG este inacceptabil, pentru nendeplinirea criteriilor
de calicare i selecie din documentaia de atribuire, prin procesul-verbal
nr. 754 din 20 mai 2008, emis de autoritatea contractant Ociul Naional
al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, reinndu-se c asociatul C. DG nu a
prezentat certicatul de cazier scal, sau un alt document emis de un organism
similar, sau o Declaraie pe proprie rspundere, conform legislaiei n domeniu,
iar asociatul SC Z.S. SRL a depus un bilan contabil pentru anul 2007 care
prezint un rezultat negativ, nu a prezentat Asigurarea riscului profesional,
a prezentat indicatorul lichiditate patrimonial (84,4%) sub procentul minim
impus (100%) i nu a prezentat scrisori de bonitate.
Petenta a susinut c decizia nu este motivat n fapt i n drept, ind o nsu-
ire a punctului de vedere al autoritii contractante, Consiliul nendeplinindu-
i funcia sa de a verica modul n care au fost respectat prevederile legale,
Curtea nereinnd acest motiv de nelegalitate, decizia coninnd toate motivele
de fapt i de drept avute n vedere de Consiliu, ind ndeplinite condiiile pre-
vzute de art. 278 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, autoritatea
administrativ-jurisdicional analiznd contestaia sub toate aspectele.

210

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Este adevrat c petenta nu a formulat contestaie mpotriva documentaiei


de atribuire, ci dei a contestat, procesul-verbal de evaluare a ofertei depus
de Consoriu, respectiv respingerea ofertei ca inacceptabil, aa cum a reinut
i C.N.S.C., critica expus n contestaie se refer la modul n care autoritatea
contractant a neles s solicite prezentarea unor documente prin care
operatorii economici participani la procedura de atribuire s fac dovada
situaiei personale i a celei economico nanciare, critic tardiv formulat
raportat la data la care contestatoarea a luat cunotin de cerinele impuse de
autoritatea contractant.
Petenta lund cunotin de cerinele autoritii contractante din docu-
mentaia de atribuire fr a le contesta n termen, este deczut din dreptul de
a mai pune n discuie aceste aspecte, ulterior deschiderii ofertelor, C.N.S.C.,
nemaiputnd s analizeze legalitatea documentaiei de atribuire ci legalitatea
actului contestat, respectiv procesul-verbal de deschidere a ofertelor i respin-
gerea ofertei contestatoarei ca inacceptabil.
Pe de alt parte, se reine c contestaie mpotriva deciziei autoritii
contractante a formulat doar SC Z.S. SRL, n nume propriu i nu n calitate de
lider al asocierii, cellalt ofertant, SC C DG, neformulnd contestaie i nici
plngere mpotriva deciziei C.N.S.C., aa cum petenta a precizat, de altfel n
data de 06.04.2009.
Din acest punct de vedere, critica petentei referitoare la motivul pentru
care oferta consoriului a fost declarat inacceptabil, printre altele, pentru
c unu dintre asociai, C. DG, nu a prezentat Certicat de cazier scal sau un
alt document emis de un organ similar sau o declaraie pe proprie rspundere,
n senul c n Italia nu exist posibilitatea emiterii unui certicat scal i c
asociatul C DG a prezentat att declaraia pe proprie rspundere c nu are
cazier scal, care conform legii nlocuiete cazierul scal, ct i un Certicat
constatator emis de Registrul Comerului din Italia i certicate emise de
autoritile scale din Italia de unde rezult faptul c Centrograco DG este
nregistrat scal, c este pltitor de impozite i taxe ctre bugetul de stat i
bugetele locale i c nu are nici un fel de datorii de natur scal restante ctre
buget, depunnd n plus scrisoare de bonitate bancar emis de UniCredit Italia,
administratorul societii ind unul dintre oamenii de afaceri cu o reputaie
ireproabil, nu poate reinut.
Autoritatea contractant a reinut i alte motive ce viza pe contestatoare,
care au stat la baza respingerii ofertei acesteia ca inacceptabil, respectiv c
a depus un bilan contabil pentru anul 2007 care prezint un rezultat negativ,
nu a prezentat Asigurarea riscului profesional, a prezentat indicatorul lichiditate
patrimonial (84,4%) sub procentul minim impus (100%) i nu a prezentat
scrisori de bonitate.

211

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Susinerea petentei n sensul c Consoriul a depus toate documentele


din care s rezulte situaia economico-nanciar i capacitatea tehnic i/sau
profesional, ns autoritatea contractant opinnd c ndeplinirea acestor
criterii trebuiau depuse de ecare ofertant n parte, nu ine cont c cei doi
ofertani au participat la licitaie ca i Consoriu i de prevederile art. 185
alin. (3) i art. 190 alin. (3) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, care
prevd c atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta comun,
situaia economic i nanciar i cea tehnic i profesional se demonstreaz
prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, nu poate
reinut, ntruct, pentru ndeplinirea condiiilor minime de calicare, ecare
asociat avea obligaia s depun toate documentele de calicare.
Potrivit art. 180, autoritatea contractant are obligaia de a exclude din
procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofer-
tant/candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat
prin hotrrea denitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la acti-
viti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru
splare de bani, iar conform art. 181 alin. (1) lit. c), autoritatea contractant are
dreptul de a exclude dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achizi-
ie public orice ofertant/candidat care nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a
impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele compo-
nente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit.
n mod evident, o asemenea condiie trebuie ndeplinit de ecare ofertant
n parte, chiar dac acesta particip ntr-un consoriu, neind posibil accepta-
rea unui ofertant care are datorii la bugetele menionate, beneciind de faptul
c cellalt asociat nu are asemenea creane de pltit.
Ca urmare, plngerea formulat n cauz este nefondat, urmnd a
respins ca nentemeiat.

30. Dovada existenei disponibilului nanciar. Caracterul


cert. Reprezentare special n Comisia de evaluare

art. 12 lit. a), b) i c) din Legea nr. 219/1998,


modicat i completat prin Legea nr. 528/2004
art. 13 alin. (3) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 216/1998

Faptul c la deschiderea ofertelor i evaluarea acestora din documentaia


depus a rezultat c ofertantul a prezentat un extras de cont, din care
a reieit c acest operator economic avea n cont o sum de bani care

212

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

acoperea 20% din valoarea investiiei nu prezint relevan, caracterul cert


al disponibilului nanciar trebuind s subziste, pe tot parcursul licitaiei,
ind de esena condiiei analizate n spe ca, cel puin, la data deschiderii
ofertelor i la data evalurii acestora, ofertantul s aib n cont minim 20%
din investiia preconizat, interpretarea contrar neavnd suport raional.
Disponibilul nanciar prezentat nu are caracter cert, atta vreme ct
suma respectiv poate retras de ctre aceasta i virat unei autoriti
publice, care a constituit depozite la banc, cu dobnzi avantajoase, i
ar ulterior suma a fost din nou virat autoritii, reprezint o nclcare a
principiilor transparenei, tratamentului egal pentru toi ofertanii i
proporionalitii, contravenind astfel dispoziiilor art. 12 lit. a), b) i c) din
Legea nr. 219/1998, modicat i completat prin Legea nr. 528/2004.
Reprezentantul MFP face parte din Comisia de evaluare n baza art. 13
alin. (3) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 216/1998, ind vorba despre
o reprezentare special, iar reprezentantul nu poate desemna o alt
persoan dintr-un alt minister s efectueze sau s semneze un act n
numele su, semntura avnd menirea s ateste prezena reprezentantului
la efectuarea actelor constatate prin procesul-verbal.

(Dosar nr. 5999/3/2006, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 633/04 aprilie 2007)

Asupra recursului civil de fa, constat c, prin cererea nregistrat la Tribunalul


Bucureti secia a VIII-a conicte de munc, asigurri sociale, contencios
administrativ i scal sub nr. 5999/CA/3/2006, reclamanta SC N.G. a solicitat,
n contradictoriu cu prta M.E.C. i SC B.E.G. SA S. anularea procesului-verbal
nr. 1340 din 27 decembrie 2005, prin care Comisia de Evaluare a ofertelor
numit prin MEC nr. 611 din 26 octombrie 2005 i Decizia nr. 295111 din
15 decembrie 2005, aprobat de M.E.C. n cadrul licitaiei publice deschise
din data de 22 decembrie 2005 privind atribuirea contractului de concesiune
a Serviciului de distribuie a gazelor naturale n localitile prevzute la
poziiile 1-62 din Anexa nr. 1 la Ordinul MEC nr. 539 din 23 septembrie 2005,
reanalizarea i reevaluarea ofertelor depuse la aceast licitaie, n conformitate
cu prevederile Caietului de sarcini i a modicrilor ulterioare ale acestuia,
prin care s se constate c SC B.E. SA Suceava a prezentat documente
neconforme i, n baza procedurii, s se dispun eliminarea din licitaie a
SC B.E. SA S sau reanalizarea ofertei, constatarea nulitii absolute a procesului-
verbal nr. 1339, din data de 22 decembrie 2005, i a procesului-verbal
nr. 1340 din data de 27 decembrie 2005 pentru viciu de form, deoarece nici
unul dintre aceste acte necesare pentru validarea ctigtorului licitaiei nu a

213

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

fost semnat de reprezentanii Ministerului de Finane i Ministerului Mediului,


declararea ctigtoare a ofertei depus de reclamanta SC N.G. SA R., ntruct
a depus toate documentele impuse de caietul de sarcini i valorile oferite de ea,
beneciind de o evaluare obiectiv, determin obinerea celui mai mare punctaj,
obligarea M.E.C. de a ncheia contractul de concesiune cu SC N.G. SRL R. i
suspendarea n procedur de urgen a procedurii de atribuire a contractului de
concesiune i, n consecin, suspendarea ncheierii contractului de concesiune
ntre M.E.C. i SC B.E. SA S. pn la soluionarea denitiv i irevocabil a
litigiului.
Prin sentina civil nr. 3061 din 16 iunie 2006 a Tribunalului Bucureti, secia
a VIII-a conicte de munc, asigurri sociale, contencios administrativ i scal,
pronunat n dosarul nr. 5999/CA/3/2006 a fost admis n parte aciunea
formulat de reclamant, a fost anulat n parte procesul-verbal nr. 1340 din
27 decembrie 2005, prin care Comisia de Evaluare a Ofertelor numit prin MEC
nr. 611 din 26 octombrie 2005 i Decizia nr. 295111, din 15 decembrie 2005,
aprobat de M.E.C. n cadrul licitaiei publice deschise din data de 22 decembrie
2005 privind atribuirea contractului de concesiune a Serviciului de distribuie a
gazelor naturale n localitile prevzute la poziiile 1-62 din Anexa nr. 1 la Ordinul
MEC nr. 539 din 23 septembrie 2005, a desemnat ctigtor SC B.E. SA S.
De asemenea, instana a luat act de renunarea reclamantei a captului 3 de
cerere i a respins ca nentemeiate celelalte capete de cerere.
Pentru a pronuna aceast sentin instana a reinut, n esen, c,
n raport de dispoziiile Legii nr. 219/1998, prin procesul-verbal nr. 1340 din
27 decembrie 2005, s-au acordat 85 de puncte prtei SC B.E. SA S., corelativ
criteriului dovada disponibilului nanciar cert, reprezentnd minim 20% din
investiia preconizat, n situaia n care, la data deschiderii ofertelor i la data
evalurii acestora, prta nu avea n cont dect suma de 18 RON, neind astfel
ndeplinit aceast condiie prevzut n caietul de sarcini.
De esena condiiei analizate n spe este ca, cel puin la data deschiderii
ofertelor i la data evalurii acestora, ofertantul s aib n cont minim 20% din
investiia preconizat, interpretarea contrar neavnd suport raional, ind de
natur s conduc la consecine inacceptabile, deoarece ar permite oricrei
persoane, care ar deine, indiferent de titlu i de timp, o astfel de sum n cont,
s participe la o licitaie de acest gen, contrar raiunii pentru care s-a instituit o
asemenea condiie.
De altfel, se reine c modul necorespunztor n care a fost aplicat n
cauz criteriul privind disponibilul nanciar cert, reprezentnd minim 20%
din investiia preconizat reprezint o nclcare a principiilor transparenei,
tratamentului egal pentru toi ofertanii i proporionalitii, contravenind

214

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

astfel dispoziiilor art. 12 lit. a), b) i c) din Legea nr. 219/1998, modicat i
completat prin Legea nr. 528/2004.
n al doilea rnd, se reine c, n mod nelegal, procesul-verbal nr. 1340
din 27 decembrie 2005 a fost semnat n locul reprezentantului Ministerului
Finanelor Publice de ctre o alt persoan, respectiv un reprezentant al MEC,
reprezentantul MFP fcnd parte din Comisia de evaluare n baza art. 13 alin. (3)
lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 216/1998, ind vorba despre o reprezentare
special, reprezentantul nu poate desemna o alt persoan dintr-un alt minister
s efectueze sau s semneze un act n numele su, semntura avnd menirea
s ateste prezena reprezentantului la efectuarea actelor constatate prin
procesul-verbal.
Pentru aceste motive, instana a anulat procesul-verbal nr. 1340,
din 27 decembrie 2005, aceleai motive subzistnd i pentru anularea ntregii
proceduri de licitaie i efectuarea unei noi proceduri, cu respectarea spiritului i
literei legii, instana nepronunnd expres anularea ntregii proceduri, deoarece
reclamanta nu a solicitat acest lucru, anularea procesului-verbal avnd semni-
caia anulrii ntregii proceduri.
Se mai reine c celelalte capete de cerere sunt nentemeiate i pentru c
reclamanta nu a ndeplinit nici ea condiia existenei disponibilului nanciar
cert, ntruct ofertant a fost SC N.G. SRL R., iar nu Asociaia n participaiune
N.G-D.G.H.I, iar din analiza adresei nr. 162308 din 12 octombrie 2005 a
MEC-Cabinet Secretar de Stat, rezult c aceast condiie trebuie ndeplinit
pentru a desemnat ctigtor al licitaiei.
Cu privire la captul 6 de cerere s-a reinut c nu sunt ndeplinite condiiile
prevzute de art. 14 i 15 din Legea nr. 544/2004, iar referitor la celelalte
susineri ale reclamantei s-a apreciat c, ntruct caietul de sarcini al concesiunii,
aferent ecrui serviciu public privind distribuia gazelor naturale, se aprob
prin ordin al ministrului de stat, Ministrul Economiei i Comerului, iar, n spe,
Nota aprobat de Ministrul Economiei i Comerului, prin care s-a modicat
caietul de sarcini al concesiunii, prezint caracterele juridice unui astfel de
act, rezult c modicarea incriminat corespunde cerinelor legale; n raport
de prevederile art. 29 din Hotrrea Guvernului nr. 216/1999, concedentul
poate stabili i alte criterii de selecie a ofertelor pe care le consider necesare,
n funcie de bunul, activitatea sau serviciul public ce urmeaz a concesionat
i c, n cauz, nu se aplic dispoziiile Ordonanei de Urgen nr. 60/2001,
ci dispoziiile din Legea nr. 219/1998, modicat i completat.
mpotriva acestei sentine, au declarat recurs prii M.E.C. i SC B.E.G. SA S.,
criticnd-o pentru nelegalitate i netemeinicie, pentru urmtoarele motive:
n recursul su, prta SC B.E.G. SA S. critic sentina recurat,
pentru urmtoarele motive:

215

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

1. Pentru a pronuna sentina recurat, instana a apreciat drept nanare


ilicit a sumei cu care prta SC B.E. SA a fcut dovada existenei disponibilului
nanciar cert, reprezentnd minimum 20% din investiia preconizat, doar
n baza unor susineri formulate de reclamant, aspect care nu a constituit
obiectul controlului de legalitate, neind sesizat printr-un capt de cerere
expres, instana pronunndu-se pe ceea ce nu s-a cerut.
Dar, i n aceast situaie, aprecierea instanei de fond este nentemeiat,
deoarece, dac s-ar pus expres n discuia prilor acest aspect, s-ar
putut constata c Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 484/2002 conine
aprobarea caracteristicilor principale i ale indicatorilor tehnico economici ai
obiectivului de investiii (art. 304 pct. 6 C. pr. civ.);
2. Pentru a dispune anularea procesului-verbal nr. 1340, din 27 decembrie
2005, instana de fond a reinut nclcarea normelor imperative prevzute
de art. 12 lit. a), b) i c) din Legea nr. 219/1998, respectiv ale principiilor
transparenei, tratamentului egal pentru toi ofertanii i proporionalitii,
motivnd situaiile de fapt care au dus la nclcarea acestor principii. n acelai
timp, n mod contradictoriu cu aceste susineri, n nalul considerentelor
sentinei sunt menionate motivele pentru care sunt respinse celelalte susineri,
aceste din urm considerente reprezentnd o anulare a motivelor n baza crora
s-a apreciat c au fost nclcate principiile prevzute de art. 12 lit. a), b) i c) din
Legea nr. 219/1998.
Instana, n considerente, menioneaz c nu va pronuna, n mod expres,
anularea ntregii proceduri, dar, n alineatul anterior, menioneaz c anularea pro-
cesului-verbal are semnicaia anulrii ntregii licitaii. (art. 304 pct. 7 C. pr. civ.).
3. Pe parcursul judecrii fondului cauzei, prta SC B.E. SA Suceava a
justicat natura sumei ce urma a folosit pentru investiie, nanare din
partea Consiliului Judeean S. i, n acelai timp, a fcut dovada, anterior
pronunrii asupra fondului cauzei, c i pe parcursul judecrii cauzei respective
este n posesia sumei respective, care reprezint o investiie realizat printr-un
credit aprobat printr-o hotrre a Guvernului, aceast sum regsindu-se
efectiv la dispoziia societii i la acest moment, iar ea nu va putea schimbat
ca destinaie dect printr-o modicare a hotrrii iniiale a Guvernului
(art. 304 pct. 9 C. pr. civ.).
n recursul su, prtul M.E.C. apreciaz sentina pronunat de instana de
fond ca ind nelegal i netemeinic, artnd c instana nu s-a pronunat cu
privire la faptul c deschiderea ofertelor i evaluarea acestora a privit documen-
taia depus de ofertani n termenul legal, din care a rezultat c SC B.E. SA S. a
prezentat un extras de cont, din care a reieit c acest operator economic avea
n cont o sum de bani care acoperea 20% din valoarea investiiei.

216

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

n ceea ce privete criteriul disponibilului nanciar cert, reprezentnd


minim 20% din investiia preconizat se susine c instana de fond a apre-
ciat, n mod greit, c ar reprezentat o nclcare a principiilor transparenei,
tratamentului egal pentru toi ofertanii i proporionalitii, modalitate de
formulare ind n concordan cu prevederile art. 12 lit. a), b) i c) din Legea
nr. 219/1998.
n legtur cu semnarea procesului-verbal de ctre o alt persoan n
locul reprezentantului M.F.P. se susine c instana de fond nu a avut n vedere
faptul c acesta a fost trimis conductorului instituiei i la alte aciuni care
se suprapuneau peste desfurarea licitaiei i s-a anunat public c va delega
competena de reprezentare unui alt membru n vederea semnrii procesului-
verbal. Este evident eronat referirea instanei de fond, potrivit creia
reprezentantul Ministerului Finanelor Publice a fcut parte din Comisia de
evaluare n baza art. 13 alin. (3) lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 216/1998,
avnd n vedere c actul normativ invocat privete organizarea n Romnia, n
anul 1998, a celei de-a 5-a Conferine a Minitrilor de Tineret din Europa.
Prin ntmpinare, intimata-reclamant a solicitat respingerea recursurilor ca
ind nefondate i meninerea sentinei pronunat de instana de fond ca ind
legal i temeinic.
n cauz, a fost administrat proba cu nscrisuri noi, potrivit art. 305 C. pr. civ.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, sentina recurat, att prin prisma
motivelor de recurs invocate, ct i n limitele prevzute de art. 3041 C. pr. civ.,
Curtea apreciaz recursurile ca ind nefondate pentru urmtoarele considerente:
n ceea ce privete recursul declarat de recurenta-prt SC B.E. SA S:
1. Instana de fond, n mod corect, a reinut c prta nu a fcut dovada
existenei disponibilului nanciar atta timp ct la data deschiderii ofertelor i
la data evalurii acestora, prta nu avea n cont dect suma de 18 RON, neind
astfel ndeplinit aceast condiie prevzut n caietul de sarcini.
Acesta a fost unul dintre motivele pentru care a dispus anularea procesului-
verbal nr. 1340 din 27 decembrie 2005, trimiterile fcute la nanarea ilicit a
fost fcut n circumstaniere, avnd n vedere conexiunea acestui aspect cu
cauza, instana de fond preciznd c nu a fost nvestit cu analiza modului n
care s-au efectuat transferul banilor din contul Consiliului Judeean S. n contul
SC B.E. SA S.
Prin urmare, chiar dac nu a fost nvestit cu un astfel de capt de cerere,
nu se poate susine c instana a dat mai mult dect s-a cerut, ori c a dat ceea
ce nu s-a cerut, dispozitivul sentinei reectnd ntocmai capetele de cerere cu
care a fost nvestit instana, aprecierile din considerente legate de aspectele
artate ind fcute, aa cum s-a reinut pentru a circumstania ntr-un context
mai larg situaia de fapt.

217

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

2. Aprecierea de ctre instana de fond n sensul nclcrii normelor impera-


tive prevzute de art. 12 lit. a), b) i c) din Legea nr. 219/1998, respectiv ale prin-
cipiilor transparenei, tratamentului egal pentru toi ofertanii i proporionali-
tii, nu este contradictorie cu susinerile din nalul considerentelor sentinei,
instana argumentnd pentru ecare principiu n parte de ce a considerat c a
fost nclcat, iar n partea nal rspunznd celorlalte susineri ale reclamantei.
Instana de fond a apreciat c anularea procesului-verbal duce implicit
la anularea ntregii proceduri a licitaiei i efectuarea unei noi proceduri,
ns, ntruct nu a fost sesizat cu un capt de cerere privind anularea ntregii
proceduri, nu poate dispune formal acest lucru, astfel nct nu se poate spune
c hotrrea cuprinde motive contradictorii.
3. Aa cum s-a reinut, disponibilul nanciar trebuie s e cert, or, aa cum
rezult din adresa nr. 3324, din 20 aprilie 2006, emis de R.B.-Sucursala S
nr. 3324 din 20 aprilie 2006, suma de 18.661.806 RON a fost virat de
Consiliul Judeean S., n contul SC B.E. SA S., la data de 16 decembrie 2005,
a fost retras din contul SC B.E. SA S. i transferat n contul Consiliului Judeean
S., care a constituit depozite la R.B., ind beneciarul unor dobnzi negociate
prefereniale, la data de 20 decembrie 2005, iar la data de 22 decembrie 2005,
cnd au fost deschise ofertele i 27 decembrie 2005, cnd au fost evaluate
ofertele de ctre Comisia de evaluare, suma respectiv nu se mai aa n contul
SC B.E. SA S.
Prin urmare, este evident c disponibilul nanciar prezentat de ctre
recurenta-prt nu are caracter cert, atta vreme ct suma respectiv poate
retras de ctre aceasta i virat Consiliului Judeean S., care a constituit
depozite la R.B., cu dobnzi avantajoase, iar ulterior suma a fost din nou virat
recurentei-prte.
n ceea ce privete recursul declarat de recurentul-prt M.E.C., Curtea a
reinut urmtoarele:
Faptul c la deschiderea ofertelor i evaluarea acestora din documentaia
depus a rezultat c SC B.E. SA S. a prezentat un extras de cont, din care a reieit
c acest operator economic avea n cont o sum de bani care acoperea 20%
din valoarea investiiei nu prezint relevan, caracterul cert al disponibilului
nanciar trebuind s subziste, pe tot parcursul licitaiei, instana de fond
apreciind, n mod corect, c este de esena condiiei analizate n spe ca, cel
puin la data deschiderii ofertelor i la data evalurii acestora, ofertantul s aib
n cont minim 20% din investiia preconizat, interpretarea contrar neavnd
suport raional.
Recurenta nu a artat pentru ce motiv consider c instana de fond a apre-
ciat, n mod greit, c ar reprezentat o nclcare a principiilor transparenei,
tratamentului egal pentru toi ofertanii i proporionalitii, n considerentele

218

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

sentinei, instana argumentnd motivele pentru care a considerat c au fost


nclcate aceste principii.
mprejurarea c reprezentantul Ministerului Finanelor Publice a fost trimis
la alte aciuni care se suprapuneau peste desfurarea licitaiei nu prezint rele-
van, acesta n condiiile n care a fost desemnat, prin Ordinul MEC nr. 611,
din 26 octombrie 2005, n Comisia de evaluare nu putea desemna un repre-
zentat, iar n ceea ce privete trimiterea la art. 13 alin. (3) lit. b) din Hotr-
rea Guvernului nr. 216/1998, aceasta reprezint o eroare material, trimiterea
viznd desigur dispoziiile art. 16 din Legea nr. 219/1998 referitoare la compo-
nena Comisiei de evaluare.
Fa de aceste considerente, Curtea, vznd dispoziiile art. 312 C. pr. civ,
urmeaz s resping recursurile ca nefondate.

31. Claricri. Ofert cu un pre neobinuit de sczut.


Momentul solicitrii claricrilor

art. 202 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport
cu ceea ce urmeaz a furnizat, executat sau prestat, autoritatea contrac-
tant are obligaia de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a lua o
decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider
semnicative cu privire la ofert, precum i de a verica rspunsurile care
justic preul respectiv. Obligaia autoritii contractante de a solicita
claricri este reglementat ca un corelativ la dreptul ofertantului de a-i
justica preul. n contextul n care autoritatea contractant nu a sesizat
aparena unui pre neobinuit de sczut, n mod evident nu ne am n
situaia unei nendepliniri a obligaiei de a solicita claricri.

(Dosar nr. 5854/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 2763 din 11 decembrie 2008)

Delibernd, reine urmtoarele:


Prin plngerea nregistrat la sediul C.N.S.C., la 29 septembrie 2008,
petenta SC R.M.T.M. SRL a solicitat, n contradictoriu cu intimaii M.S.P. i
SC T.D. SRL, suspendarea executrii deciziei C.N.S.C. nr. 4280/2c2 din 17 sep-
tembrie 2008 i a actelor subsecvente, modicarea deciziei cu consecina anu-
lrii n parte a rezultatului licitaiei comunicat prin adresa nr. 716 din 3 septem-
brie 2008 emis de MSP, n calitate de autoritate contractant, anularea actelor

219

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

subsecvente, obligarea autoritii contractante la declararea ofertei petentei


drept ctigtoare pentru lotul I i, n subsidiar, despgubiri n cuantum de
1.980.660 lei, cu cheltuieli de judecat.
n motivarea plngerii, s-au susinut urmtoarele motive:
Consiliul este ntr-o grav eroare n ceea ce privete obiectul contestaiei.
Petenta arat c nu a contestat aplicareadeciziei C.N.S.C. nr. 3673/2C2/3170
din 14 august 2008.
Consiliul nu a motivat de ce consider c preul oferit de SC T.D. SRL nu este
aparent neobinuit de sczut.
Petenta raporteaz preul la Norma tehnic din 31 martie 2008 de
realizare a programelor naionale de sntate n 2008. n cadrul Programului
naional de diabet zaharat, la indicatorii de ecien, costul unei pompe
de insulin este de 9000 de lei, adic aprox. 2500 euro. Dac se deduce din
preul unitar de 6668 lei, oferit de SC T.D. SRL, preul unui set de consumabile,
se ajunge la preul de 400 EUR, sub preul de producie a furnizorului.
Autoritatea contractant ar trebuit s fac aplicarea dispoziiilor art. 202
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, respectiv s cear lmuriri suplimentare
ofertantului i eventual s resping oferta SC T.D. SRL pe acest motiv.
Decizia 3673/2c2/3170 din 14 august 2008 nu este opozabil petentei, arat
aceasta, i, drept urmare, nici hotrrea prin care a fost declarat ctigtoare
SC T.D. SRL.
Precizarea SC T.D. SRL, din data de 8 iulie 2008, era o completare a ofertei,
ceea ce este interzis de lege.
Oferta SC T.D. SRL trebuia respins i a doua oar de autoritatea contrac-
tant, deoarece este neconform (pentru lotul I cuprinde consumabile doar
pentru anul 2008, i nu pentru 2009, aa cum s-a solicitat).
Intimatul Ministerul Sntii Publice a formulat ntmpinare prin care a
invocat excepiile litispendenei, lipsei calitii procesual pasive pe captul de
cerere privind suspendarea deciziei C.N.S.C., lipsa de obiect a acestui capt de
cerere, excepia inadmisibilitii i excepia tardivitii.
Pe fond, a solicitat respingerea plngeri ca nefondate.
Analiznd excepiile invocate, Curtea reine urmtoarele:
Excepia litispendenei nu este ntemeiat. Conform art. 163 C. pr. civ.,
Nimeni nu poate chemat n judecat pentru aceeai cauz, acelai obiect i
de aceeai parte naintea mai multor instane.
Or, cele dou dosare cel de fa, respectiv nr. 5315/2/2008, au obiecte
diferite (anularea deciziei C.N.S.C. nr. 4280 din 17 septembrie 2008, respectiv
anularea deciziei C.N.S.C. nr. 3673 din 14 august 2008).

220

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Curtea va respinge ca nentemeiat excepia lipsei calitii procesuale


pasive, constatnd c intimata a avut calitatea de autoritate contractant la
momentul derulrii procedurii a crei legalitate face obiectul dosarului.
Faptul c procedura de ncheiere a contractului se deruleaz de Institutul
Naional de Nutriie i Boli Metabolice N. nu are relevan n ceea ce privete
calitatea procesual pasiv a autoritii contractante pe cererea de suspendare
a deciziei C.N.S.C. i a procedurii de atribuire.
Curtea constat c excepia inadmisibilitii nu este fondat.
Obiectul cauzei rezult din plngerea cu care instana a fost nvestit,
i nu din meniunile citaiei comunicate intimatei, acesta constnd n cere-
rea de anulare a deciziei C.N.S.C. nr. 4280/2c2 din 17 septembrie 2008,
i nu 3673/2C2/3170 din 14 august 2008.
Avnd n vedere c inadmisibilitatea a fost invocat de intimat prin
raportare la ultima decizie, care nu face obiectul plngerii, Curtea va respinge
aceast excepie.
Pe tardivitatea plngerii formulate mpotriva deciziei 4280/2c2 din
17 septembrie 2008, Curtea constat c actul a fost comunicat la 22 septembrie
2008, iar contestaia nregistrat la 29 septembrie 2008, n termenul legal de
10 zile, conform art. 280 alin. (5) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Curtea va admite excepia lipsei de obiect a cererii de suspendare, aceasta
urmnd a respins n consecin, fa de mprejurarea c aceast cerere a
rmas fr obiect n condiiile n care cauza a fost soluionat irevocabil la acest
termen.
Pe fond, Motivele contestaiei privitoare la efectele deciziei C.N.S.C.
nr. 3673/2c2/3170 din 14 august 2008, respectiv la actele anterioare emiterii
acesteia, nu pot supuse analizei n prezenta cauz.
Astfel, faptul c aceast decizie nu ar opozabil petentei, respectiv c
precizarea SC T.D. SRL, din data de 8 iulie 2008, constituia o completare a
ofertei, interzis de lege, nu pot puse n discuie dect n cadrul procesului
avnd ca obiect plngerea petentei mpotriva deciziei nr. 3673/2c2/3170 din
14 august 2008.
Aceast plngere a format dosarul nr. 5315/2/2008 al C.A.B., secia a VIII-a,
ind respins ca nefondat prin decizia irevocabil din 17 noiembrie 2008.
Analiznd contestaia formulat de SC R.M.TM. SRL mpotriva rezultatului
procedurii de achiziie public, comunicat la 3 septembrie 2008, prin adresa
nr. 716, Curtea constat c majoritatea aprrilor privesc aspectele sus
menionate, n mod corect, ind nlturate de C.N.S.C. prin decizia 4280/2c2
din 17 septembrie 2008.

221

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

Prin aceast contestaie, petenta a pus i problema preului aparent


neobinuit de sczut oferit de SC T.D. SRL pentru lotul I pompe de insulin i
a artat c se impune obligarea autoritii contractante de a solicita claricri
ctre ofertantul concurent cu privire la fundamentul economic al preului.
Curtea constat c obligaia autoritii contractante de a solicita claricri
este reglementat prin art. 202 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 ca un
corelativ la dreptul ofertantului de a-i justica preul. Astfel, legiuitorul arat
c n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport
cu ceea ce urmeaz a furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractant
are obligaia de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a lua o decizie de
respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider semnicative
cu privire la ofert, precum i de a verica rspunsurile care justic preul
respectiv.
Deci, dispoziiile sus menionate se refer la situaia n care autoritatea con-
tractant apreciaz c preul este neobinuit de sczut i, nainte de a dispune
respingerea ofertei pentru acest motiv, are obligaia de a da posibilitatea ofer-
tantului n cauz s justice acest pre.
n spe, autoritatea contractant nu a sesizat aparena unui pre
neobinuit de sczut, iar autoritatea administrativ jurisdicional a constatat
c, n mod evident, n spe, nu ne am n aceast situaie.
Curtea constat c petenta nu a fcut dovada susinerilor cu privire la preul
neobinuit de sczut cuprins n oferta T.D. mprejurarea invocat aceea c
n cadrul Programului naional de diabet zaharat, la indicatorii de ecien,
costul unei pompe de insulin este de 9000 de lei, adic aprox. 2500 euro, nu
este sucient pentru a fundamenta o atare concluzie.
Astfel, Curtea reine aprrile intimatei SC T.D. SRL n sensul c preul a
fost stabilit prin raportare la prevederile art. 13 i 34 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, urmrindu-se ncadrarea n limita fondurilor. Astfel, oferta
nanciar a intimatei pentru lotul I a fost stabilit la 1.336.600 lei, n condiiile
n care oferta estimat a achiziiei publice pentru Lotul I a fost de 1.377.000 lei,
astfel cum rezult din anunul de participare.
Suma prevzut n Norma tehnic invocat de petent constituie una
maximal, care dac ar fost avut n vedere de autoritatea contractant ar
dus la stabilirea unei valori estimate a contractului de 1.800.000 lei.
Dispoziiile din legea concurenei invocate n plngere nu sunt aplicabile n
spe.
Curtea constat c petenta nu a pus n discuie prin plngerea formulat
mpotriva rezultatului procedurii de achiziie public neconformitatea ofertei
SC T.D. SRL, aspectul invocat n faa instanei c lotul I ar cuprinde

222

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

consumabile doar pentru anul 2008, i nu pentru 2009 neputnd constitui un


motiv de nulitate al deciziei C.N.S.C.
Avnd n vedere aceste considerente, Curtea constat c decizia C.N.S.C.
supus contestaiei este temeinic i emis cu aplicarea corect a legii,
motiv pentru care va respinge plngerea ca nefondat.

32. Excepia nulitii plngerii. Adres a autoritii con-


tractante prin care a rspuns la claricri. Inadmisibili-
tate. Denirea specicaiilor tehnice

art. 35 alin. (2) i (6) lit. a), art. 36 alin. (1),


art. 283 alin. (6) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
art. 3041, art. 3021 lit. c) C. pr. civ.

1. Legea special n materia achiziiilor publice face trimitere la art. 3041


C. pr. civ., context n care, plngerea coninnd motivele de nelegalitate pe
care se ntemeiaz, instana poate analiza cauza sub toate aspectele, chiar
dac petenta nu le-a ncadrat n motivele prevzute de art. 304 C. pr. civ.
2. Adresa prin care autoritatea contractant a rspuns la claricri, neind
un act ce vizeaz documentaia de atribuire, nu este un act administrativ,
prin contestaia adresat C.N.S.C., contestatoarea-petent solicitnd
refacerea specicaiilor tehnice prevzute n caietul de sarcini la a
tehnic i reluarea procedurii de atribuire, aceasta ind oricum o cerere
nou formulat n faa instanei de judecat.
3. Specicaiile tehnice reprezint cerine, prescripii, caracteristici de
natur tehnic ce permit ecrui produs, serviciu sau lucrare s e descris,
n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii
contractante, ns, aceste specicaii tehnice se denesc astfel nct s
corespund, atunci cnd este posibil, necesitilor/exigenelor oricrui
utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabiliti i trebuie s permit
oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib
ca efect introducerea unor obstacole nejusticate de natur s restrng
concurena ntre operatorii economici.
Prin urmare, autoritatea contractant, raportat la nevoile sale, este singura
n msur s decid asupra acestora i asupra modalitii de satisfacere
a lor, ns aceast decizie nu trebuie s aib ca efect introducerea unor
obstacole nejusticate, de natur a restrnge concurena ntre agenii
economici, ntruct s-ar aduce atingere principiilor care stau la baza

223

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

atribuirii contractului de achiziie public sunt: nediscriminarea i


tratamentul egal.
Prin includerea n documentaia tehnic a unor cerine nejusticate,
nici prin normele tehnice de specialitate i nici prin argumente logice,
care s susin ideea conform creia autoritatea contractant urmrete
un scop concret, se ncalc n mod agrant principiile nediscriminrii i al
tratamentului egal pe care autoritatea contractant are obligaia de a le
respecta.
Autoritatea contractant are dreptul s deneasc specicaiile tehnice
din caietul de sarcini, dar numai cu referire la standarde naionale care
adopt standarde europene, la omologri tehnice europene, la standarde
internaionale sau la alte referine de natur tehnic elaborate de
organisme de standardizare europene, iar orice astfel de referire trebuie s
e nsoit de meniunea sau echivalent.

(Dosar nr. 5557/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 2762 din 11 decembrie 2008)

Asupra plngerii formulat conform art. 283 din Ordonana de Urgen


nr. 34/2006;
Prin plngerea formulat de petenta SC R.B. SRL, nregistrat la instan sub
nr. 5557/2 din 22 septembrie 2008, a solicitat modicarea Deciziei C.N.S.C.
nr. 4124/512C4/3539 din data de 9 septembrie 2008, anularea adresei nr. 6777
din 6 august 2008, emis de autoritatea contractant, obligarea autoritii
contractante la refacerea specicaiilor tehnice ce au fost prevzute n caietul
de sarcini al procedurii de atribuire, la a tehnic nr. C/2827 din 28 iulie 2008,
n sensul obligrii acesteia de a elimina din coninutul acestei e cerinele
privind diametrul recipienilor i a introducerii n a tehnic a specicaiei
privind volumul recipienilor, obligarea autoritii contractante la reluarea
procedurii de atribuire prin xarea unei noi date de organizare a acesteia
conform legii i la plata cheltuielilor de judecat.
n motivarea n fapt a plngerii, petenta susine, n esen, c n urma studi-
erii caietului de sarcini a constatat obligaia ofertanilor de a respecta cerinele
tehnice proprii, obligatorii, privind dimensiunile pe care trebuie s le respecte
recipienii pentru colectarea deeurilor neptoare-tietoare rezultate din
actul medical, solicitnd, prin cererea de claricri depus la data de 5 august
2008, refacerea specicaiilor tehnice pentru recipienii din polipropilen,
prin eliminarea dimensiunilor pe care trebuie s le respecte recipienii, innd
cont de faptul c aceast cerin excede cadrului legal, avnd rolul de a

224

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

restrnge concurena pe pia, existnd un singur produs care corespunde strict


acestor cerine.
Prin adresa nr. 6777 din 6 august 2008, autoritatea contractant a rspuns
c specicaiile tehnice au fost ntocmite conform legislaiei n vigoare i
necesitilor Institutului Naional de Boli Infecioase X, petenta adresndu-se
cu contestaie ctre C.N.S.C.
n legtur cu explicaia dat de autoritatea contractant, n sensul c
dimensiunile cuprinse n a tehnic reprezint o necesitate practic, respectiv
c recipientele de colectare a deeurilor trebuie depozitate i transportate pe
raftul interior al msuelor de tratament, prin urmare, aceste recipiente trebuie
s aib o dimensiune care s permit ncadrarea lor n spaiul dintre cele dou
rafturi ale msuei, petenta susine c a avut calitatea de ofertant i la o licitaie
anterioar organizat de aceeai autoritate contractant, ce a avut loc n data
de 25 martie 2006, n care a solicitat recipieni cu nlimea de 35-40 cm,
fapt ce dovedete c deine msue de tratament pentru depozitarea
i transportul recipienilor i cu alte dimensiuni care permit ncadrarea
recipienilor n spaiul celor dou rnduri.
Petenta mai arat c, prin includerea cititul de cerine obligatorii n a
tehnic a dimensiunilor privind diametrul inferior i diametrul superior al reci-
pienilor, autoritatea contractant a urmrit eliminarea din competiie a tutu-
ror ofertanilor care comercializeaz recipieni de alte forme dect cele conice
i/sau cilindrice, neexistnd nicio nom legal care s solicite ca recipienii folo-
sii s e conici sau cilindrici, iar petenta comercializeaz recipieni care au nl-
imea solicitat de autoritatea contractant, dar au form ptrat sau dreptun-
ghiular. Dac solicitarea impus de autoritatea contractant ar avut drept
unic scop limitarea recipienilor la o anumit dimensiune pentru a ncpea n
raftul secund al meselor de tratament, se putea prevede numai nlimea obli-
gatorie, precum i volumul recipienilor solicitai, stabilirea ca recipienii s aib
un diametru superior i diametru inferior presupune, implicit, ca acetia s e
conici sau cilindrici.
Petenta susine c solicitarea privind forma exterioar a recipienilor
apare ca total nejusticat i nu poate avea drept scop dect eliminarea unor
anumii concureni i sprijinirea altora n vederea ctigrii contractului de
achiziie public, prin alte mijloace dect celei ale concurenei cinstite, i mai
ales, n vederea eludrii criteriului de atribuire a contractului privind preul cel
mai sczut, n raport de dispoziiile art. 35 alin. (4) i art. 38 din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006.
n ceea ce privete introducerea n documentaia tehnic a specicaiei
privind volumul recipienilor, petenta arat c dispoziiile art. 36 alin. (1)
raportat la art. 35 alin. (6) lit. a) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 permit

225

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

autoritii contractante s deneasc specicaiile tehnice din caietul de sarcini,


dar numai cu referire la standarde naionale care adopt standarde europene,
la omologri tehnice europene, la standarde internaionale sau la alte
referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene.
Orice astfel de referire trebuie s e nsoit de meniunea sau echivalent.
Condiiile tehnice i ncercrile recipienilor de colectare a deeurilor nep-
toare-tietoare rezultate din actul medical sunt reglementate prin Standardul
SR 13481:2003, SR EN 22248:2003, SR EN 22876:2003, SR EN ISO 2233:2003,
SR ISO 7864:1999, dar i Ordinul Ministrului Sntii nr. 219/2002 de apro-
bare a Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activit-
ile medicale, aa cum a fost modicat prin Ordinul nr. 1029/2004, precum i
Hotrrea Guvernului nr. 1175/2007 privind transportul deeurilor periculoase
i nepericuloase pe teritoriul Romniei.
SR 13481:2003 prevede: condiii tehnice pct. 4-4.1 Caracteristici
capacitatea util maximum 0,5 litri pentru minirecipiente i maximum 10 litri
pentru celelalte recipiente, astfel nct autoritatea contractant este obligat
s solicite n caietul de sarcini volumul recipientului solicitat, cerin ce nu
exist n a tehnic.
Petenta consider c, prin includerea n documentaia tehnic a unor cerine
nejusticate nici prin normele tehnice de specialitate i nici prin argumente
logice, care s susin ideea conform creia autoritatea contractant urmrete
un scop concret, se ncalc n mod agrant principiile nediscriminrii i al
tratamentului egal pe care autoritatea contractant are obligaia de a le
respecta, aa cu se arat n art. 2 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
n drept, plngerea a fost ntemeiat pe dispoziiile art. 2, 17, 33-40, 280-287
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i n susinerea acesteia a depus la
dosarul cauzei nscrisuri privind licitaia.
Cu adresa nr. 19995 din 29 septembrie 2008, Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor a trimis documentaia care a stat la baza emiterii
deciziei nr. 4124/512C4/3539, din data de 9 septembrie 2008, mpreun cu
dosarul nr. 3539/2008.
Prin ntmpinare, intimatul-prt a invocat excepia nulitii plngerii, ar-
tnd c petenta nu a fost motivat n fapt i n drept cererea sa, excepia de nele-
galitate a cererii, n sensul c petenta exercit cu rea-credin drepturile subiec-
tive civile, cu scopul de a icana i perturba bunul mers al activitii sale, fr a
invoca n interes special i legitim, iar pe fond a solicitat respingerea plngerii
ca ind nentemeiat, artnd, n esen, c specicaiile tehnice au fost ntoc-
mite conform legislaiei n vigoare i necesitilor sale, pentru asigurarea unui
act medical de calitate i fr riscuri de infecie cu virusurile HIV i hepatice B,
C, D 8 (n urma unor accidentri prin nepare/tiere) pentru personalul medical

226

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

i pentru pacieni, n raport de prevederile art. 35 din Ordonana de Urgen


nr. 34/2006, Institutul este ndreptit s menioneze n caietul de sarcini speci-
caii tehnice ce reprezint prescripii, caracteristici de natur tehnic ce permit
ecrui produs s e descrise, n mod obiectiv, n aa manier nct s cores-
pund necesitilor proprii.
Intimata mai arat c petenta exercit la adresa sa drepturile subiective
civile n scop de ican, abuziv, perturbnd bunul mers al Institutului, aa cum
a fcut i cu ocazia licitaiei organizate n data de 2 octombrie 2007, la care a
participat.
Ataat ntmpinrii, intimata a depus la dosarul cauzei nscrisuri, n dovedi-
rea celor artate n ntmpinare i a abuzului de drept de care uzeaz petenta.
La data de 4 noiembrie 2008, petenta a depus la dosarul cauzei un rspuns
la ntmpinare, la care a ataat nscrisuri.
n edina public din data de 20 noiembrie 2008, Curtea a respins excepia
nulitii plngerii, n temeiul art. 281 alin. (2) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, fa de coninutul plngerii, aa cum a fost formulat, iar cu privire
la excepia de nelegalitate, a reinut-o spre soluionare odat cu plngerea.
Referitor la excepia nulitii plngerii, invocat de intimat n ntmpinare,
instana a apreciat-o ca ind nefondat, art. 283 alin. (6) din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006 fcnd trimitere la art. 3041 C. pr. civ., context n care
Curtea apreciaz c plngerea ndeplinete condiiile art. 3021 lit. c) C. pr. civ.,
coninnd motivele de nelegalitate pe care se ntemeiaz plngerea, instana
putnd analiza cauza sub toate aspectele, chiar dac petenta nu le-a ncadrat n
motivele prevzute de art. 304 C. pr. civ.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, Curtea apreciaz c plngerea
formulat este fondat pentru urmtoarele considerente:
Astfel, prin decizia nr. 4124/512C4/3539 din data de 9 septembrie 2008,
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor a respins ca nefondat
contestaia formulat de petent, dispunnd continuarea procedurii de achiziie
public.
Pentru a pronuna aceast soluie, autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut c autoarea contestaiei nu indic denumirea produsului care,
n opinia sa, este singurul care poate rspunde cerinelor autoritii contractante
impuse de aceasta prin caietul de sarcini i a tehnic i nici nu aduce dovezi n
susinerea acestei armaii i nu indic motivele de fapt i de drept pentru care
modul n care autoritatea contractant a neles s stabileasc cerinele tehnice
ale produselor ce urmeaz a achiziionate, ncalc dispoziiile legale n materia
achiziiilor publice, limitndu-se s arme c, prin stabilirea dimensiunilor

227

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

pe care trebuie s le respecte recipienii, excede cadrul legal, avnd rol de a


restrnge concurena pe pia.
Consiliul a reinut c autoritatea contractant a justicat decizia sa, ar-
tnd c specicaiile tehnice au fost ntocmite conform legislaiei n vigoare
i necesitilor sale, pentru asigurarea unui act medical de calitate i fr ris-
curi de infecie cu virusurile HIV i hepatice B, C, D 8 (n urma unor acci-
dentri prin nepare/tiere) pentru personalul medical i pentru pacieni,
n raport de prevederile art. 35 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
Institutul este ndreptit s menioneze n caietul de sarcini specicaii tehnice
ce reprezint prescripii, caracteristici, de natur tehnic ce permit ecrui pro-
dus, s e descrise, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund nece-
sitilor proprii, iar n raport de prevederile art. 35 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, dimensiunile recipientelor sunt stabilite de autoritatea contrac-
tant raportat la nevoile sale, ind singura n msur s decid asupra acestora
i asupra modalitii de satisfacere a lor.
n ceea ce privete solicitarea autoritii contractante de a se constata i
sanciona abuzul de drept procesual, Consiliul nu s-a pronunat, avnd n vedere
prevederile art. 2561 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
n mod greit, a reinut C.N.S.C., n decizia contestat, c autorita-
tea contractant, n raport de prevederile art. 35 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, dimensiunile recipientelor sunt stabilite de autoritatea contrac-
tant raportat la nevoile sale, ind singura n msur s decid asupra acestora
i asupra modalitii de satisfacere a lor.
Potrivit art. 35 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, ntr-adevr,
specicaiile tehnice reprezint cerine, prescripii, caracteristici de natur
tehnic ce permit ecrui produs, serviciu sau lucrare s e descris, n mod
obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii contractante,
ns, aceste specicaii tehnice, potrivit alin. (4) i (5), se denesc astfel nct
s corespund, atunci cnd este posibil, necesitilor/exigenelor oricrui
utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabiliti i trebuie s permit oricrui
ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect
introducerea unor obstacole nejusticate de natur s restrng concurena
ntre operatorii economici.
Prin urmare, autoritatea contractant, raportat la nevoile sale, este singura
n msur s decid asupra acestora i asupra modalitii de satisfacere a lor,
ns, aceast decizie nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole
nejusticate, de natur a restrnge concurena ntre agenii economici,
ntruct s-ar aduce atingere principiilor care stau la baza atribuirii contractului
de achiziie public, nediscriminarea i tratamentul egal.

228

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Susinerea autoritii contractante din adresa nr. 6777 din 6 august 2008
i apoi n adresa nr. 6996 din 14 august 2008, cum c specicaiile tehnice
au fost ntocmite conform legislaiei n vigoare i necesitilor sale, pentru
asigurarea unui act medical de calitate i fr riscuri de infecie cu virusurile
HIV i hepatice B, C, D 8 (n urma unor accidentri prin nepare/tiere) pentru
personalul medical i pentru pacieni i c recipientele de colectare a deeurilor
trebuie depozitate i transportate pe raftul interior al msuelor de tratament,
prin urmare, aceste recipiente trebuie s aib o dimensiune care s permit
ncadrarea lor n spaiul dintre cele dou rafturi ale msuei, nu este natur s
justice refuzul autoritii contractante de a elimina din caietul de sarcini i a
tehnic nr. C/2827, din 28 iulie 2008, cerina proprie privitoare la dimensiuni,
n ceea ce privete diametrul superior i inferior i stabilirii specicaiei doar
privind la volumul recipientelor, neexistnd nicio justicare legal prin a exclude
recipiente de acelai volum, care s aib o alt form dect conic sau circular.
Condiiile tehnice i ncercrile recipienilor de colectare a deeurilor nep-
toare-tietoare rezultate din actul medical sunt reglementate prin Standardul
SR 13481:2003, SR EN 22248:2003, SR EN 22876:2003, SR EN ISO 2233:2003,
SR ISO 7864:1999, dar i Ordinul Ministrului Sntii nr. 219/2002 de apro-
bare a Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activit-
ile medicale, aa cum a fost modicat prin Ordinul nr. 1029/2004, precum i
Hotrrea Guvernului nr. 1175/2007 privind transportul deeurilor periculoase
i nepericuloase pe teritoriul Romniei.
Potrivit art. 14 din Ordinul Ministrului Sntii nr. 1029 din 18 august 2004,
pentru modicarea i completarea Ordinului ministrului sntii i familiei
nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deeurilor
rezultate din activitile medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza naional de date privind deeurile rezultate din activitile medicale,
deeurile neptoare-tietoare se colecteaz n cutii din material rezistent la
aciuni mecanice. Cutiile trebuie prevzute la partea superioar cu un capac
special care s permit introducerea deeurilor i s mpiedice scoaterea
acestora dup umplere, ind prevzute n acest scop cu un sistem de nchidere
denitiv. Capacul cutiei are oricii pentru detaarea acelor de sering i a
lamelor de bisturiu. Materialul din care se confecioneaz aceste cutii trebuie
s permit incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. Cutiile trebuie prevzute
cu un mner rezistent pentru a uor transportabile la locul de depozitare
intermediar i, ulterior, la locul de eliminare nal. Cutiile au culoarea galben
i sunt marcate cu pictograma Pericol biologic.
Conform art. 15, Recipientul destinat colectrii deeurilor neptoare-tie-
toare trebuie s aib urmtoarele caracteristici: a) s e impermeabil i s pre-
zinte etaneitate, iar prin sistemul de nchidere denitiv s mpiedice posibi-

229

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

litatea de contaminare a personalului care manipuleaz deeurile neptoare-


tietoare i a mediului, precum i posibilitatea de refolosire a acestora de ctre
persoane din exteriorul unitii sanitare; b) s e inscripionat, n cazul recipi-
entelor importate, i n limba romn. Inscripia trebuie s cuprind: modul de
utilizare, pictograma Pericol biologic, linia de marcare a nivelului maxim de
umplere, unitatea sanitar care a folosit recipientul, persoana desemnat res-
ponsabil cu manipularea sa, data umplerii denitive; c) testele de ncercare
realizate de ctre laboratoarele acreditate pentru astfel de testri s ateste con-
formarea la condiiile tehnice prevzute de normele n vigoare.
n Anexa 10 la Ordin este prevzut Standard SR 13481: 2003 Recipiente de
colectare a deeurilor neptoare-tietoare rezultate din activiti medicale.
Specicaii i ncercri, care prevede condiii tehnice pct. 4-4.1 Caracteristici
capacitatea util maximum 0,5 litri pentru minirecipiente i maximum
10 litri pentru celelalte recipiente, astfel nct autoritatea contractant este
obligat s solicite n caietul de sarcini volumul recipientului solicitat, cerin ce
nu exist n a tehnic.
Prin urmare, nu exist nicio justicare pentru care autoritatea contractant
s impun o form circular sau conic a recipienilor, fr s stabileasc con-
diia privitoare la volum, aceast condiie avnd ca i consecin introducerea
unor obstacole nejusticate, de natur a restrnge posibilitatea reclamantei de
a participa la licitaie.
Pe cale de consecin, Curtea va obliga autoritatea contractant la reluarea
procedurii de atribuire.
n ceea ce privete cererea de anulare a adresei nr. 6777 din 6 august 2008,
instana o va respinge ca inadmisibil, ntruct prin aceast adres autoritatea
contractant a rspuns la claricri, neind un act ce vizeaz documentaia de
atribuire, prin contestaia adresat C.N.S.C., contestatoarea-petent, solicitnd
refacerea specicaiilor tehnice prevzute n caietul de sarcini la a tehnic
nr. C/2877 din 28 iulie 2008 i reluarea procedurii de atribuire, ind o cerere
nou formulat n faa instanei de judecat.
Ca urmare, plngerea formulat n cauz este fondat, urmnd a admis
n baza art. 285 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, dispunndu-se
desinarea deciziei nr. 4124/512C4/3539 din data de 9 septembrie 2008,
emis de C.N.S.C., admiterea contestaiei i obligarea autoritii contractante
la eliminarea din caietul de sarcini-a tehnic nr. C/2827 din 28 iulie 2008 a
cerinelor proprii referitoare la dimensiuni diametrul superior i inferior i la
introducerea specicaiei privind volumul recipienilor i la reluarea procedurii
de atribuire.
De asemenea, va respins cererea de anulare a adresei nr. 6777 din
6 august 2008, ca inadmisibil.

230

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

33. Limitele jurisdiciei Consiliului Naional de Soluionare


a Contestaiilor. Ofert neconform. Pre neobinuit
de sczut. Criteriu de comparaie. Obligaia de a solici-
ta ofertantului n scris detalii i precizri

art. 202 alin. (1), art. 207 alin. (2), art. 275 alin. (1),
art. 278 alin. (2), art. 279 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006
art. 36 alin. (2) lit. c) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006

1. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, ca autoritate adminis-


trativ jurisdicional, nvestit prin contestaie cu privire la anularea deci-
ziei autoritii contractante, prin care oferta petentei a fost declarat c-
tigtoare n procedura de atribuire, n urma analizrii ofertelor prin aplica-
rea criteriului de atribuire preul cel mai sczut, n care oferta contesta-
toarei s-a clasat pe locul 3, nu putea s procedeze la analiza ofertelor i s
declare neconform oferta ctigtorului, pentru motivul c oferta nanci-
ar depus de acesta conine un pre neobinuit de sczut, n raport cu ceea
ce urmeaz a furnizat, executat sau prestat n conformitate cu cerinele
tehnice i de calitate impuse n documentaia de atribuire, cu valoarea esti-
mativ a acordului cadru, elaborat de autoritatea contractant. n acest
caz, anulndu-se decizia, autoritatea contractant urma s e obligat s
procedeze la o nou analiz a ofertelor, n raport de considerentele deciziei
C.N.S.C., i s dispun, autoritatea contractant ind singura competent
potrivit ordonanei s procedeze la evaluarea ofertelor.
Consiliul va examina, din punct de vedere al legalitii i temeiniciei,
actul atacat i poate pronuna o decizie prin care l anuleaz n parte sau
n tot, oblig autoritatea contractant s emit un act sau dispune orice
alt msur necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura
de atribuire, or a dispune orice alt msur necesar pentru remedierea
actelor ce afecteaz procedura de atribuire nu nseamn c poate proceda
chiar la reevaluarea ofertelor, n condiiile n care autoritatea contractant,
n urma analizei, a constat c oferta este conform, iar n urma evalurii a
declarat acea ofert ctigtoare.
Autoritatea administrativ-jurisdicional nu emite actul administrativ,
ea este nvestit cu soluionarea unui act de jurisdicie administrativ cu
privire la legalitatea i temeinicia unui act administrativ, iar n ipoteza
n care ajunge la concluzia c este nelegal poate s oblige autoritatea
emitent s emit un alt act n condiii de legalitate, or, n spe,
prin declararea ca neconform a ofertei unui participant la licitaie i

231

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

obligarea autoritii contractante s continue procedura cu ceilali doi


ofertani, C.N.S.C. i-a depit competenele, emind actul administrativ.
2. n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut,
n raport cu ceea ce urmeaz a furnizat, executat sau prestat, autoritatea
contractant are obligaia de a solicita ofertantului, n scris i nainte
de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care
le consider semnicative cu privire la ofert, precum i de a verica
rspunsurile care justic preul respectiv.
Obligaia de a solicita ofertantului detalii i precizri revine att
autoritii contractante, ct i C.N.S.C. Completul de soluionare a
contestaiei i-a depit competena i i-a depit atribuiile, cnd a
dispus continuarea procedurii de atribuire, prin declararea ca neconform
a ofertei ctigtorului i desemnarea ofertei ctigtoare dintre ofertele
admisibile, n contextul n care nsui Consiliul a constatat nerespectarea
de ctre autoritatea contractant a obligaiei de a solicitat ofertantului,
n scris, nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i
precizri pe care le consider semnicative cu privire la ofert, precum i de
a verica rspunsurile care justic preul respectiv, or, ceea ce trebuia s
fac autoritatea contractant, trebuia s fac i autoritatea administrativ-
jurisdicional, nvestit cu analiza legalitii actului administrativ
contestat, n procedura jurisdicional. Ceea ce C.N.S.C. putea face,
n mod legal, era, eventual, s dispun autoritii contractante s solicite
lmuriri cu privire la oferta nanciar depus i la modul de fundamentare
a preurilor ofertate.
3. Criteriul de comparaie a preului ofertat este ceea ce urmeaz a
furnizat, executat sau prestat, i nu valoarea estimat sau o alt ofert
pentru un alt produs similar, iar autoritatea contractant are obligaia
de a estima valoarea contractului de achiziie public, pe baza calculrii
i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea contractului
respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n considerare orice forme
de opiuni i, n msura n care acestea pot anticipate la momentul
estimrii, orice eventuale suplimentri sau majorri ale valorii contractului.
Prin urmare, aprecierea ofertei trebuie fundamentat pe criterii clare,
din care s rezulte cu certitudine c preul este neobinuit de sczut i,
pe cale de consecin, autoritatea contractant trebuie s declare oferta
neconform, iar aceasta, ca i C.N.S.C. au obligaia de a ntreprinde
msuri de vericare a realitii ofertei petente, soluia adoptat urmnd
a fundamentat pe aspecte de fapt, rezultate din actele depuse n
procedura de achiziie sau n cursul soluionrii contestaiei i motivat
cu dovezi concrete, de ce preul ofertat ncalc libera concuren i care

232

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

sunt argumentele care au determinat aceast autoritate jurisdicional s


stabileasc faptul c preurile acesteia nu pot justicate, ind necesare
lmuriri din partea ofertantului i al autoritii contractante.

(Dosar nr. 6332/2/2008, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 278 din 29 ianuarie 2009)

Asupra cauzei civile de fa constat c, prin plngerea nregistrat la Consiliul


Naional de Soluionare a Contestaiilor sub nr. 18718 din 6 august 2008,
contestatoarea CNADR-DRPI a solicitat anularea deciziei nr. 4717/C1/4430,
din data de 13 octombrie 2008, pronunate de Consiliul Naional de Soluionare
a Contestaiilor n dosarul nr. 4430/2008, prin care s-a admis contestaia
formulat de Asocierea dintre SC P.C.I SRL, SC G. SRL i SC G.S.I. SRL mpotriva
deciziei autoritii contractante privind aprobarea Raportului procedurii
nr. 14171, din 19 septembrie 2008, de atribuire a Acordului cadru pentru
lucrri i servicii de ntreinere multianual iarn-var 2008-2011, a drumurilor
naionale din administrarea DRP Iai Lot 7 SDN I, modicarea deciziei i
respingerea contestaiei ca nefondat.
Petenta a susinut c a organizat procedura de atribuire a Acordului cadru
pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual iarn-var 2008-2011,
a drumurilor naionale din administrarea DRP I Lot 7-SDN I, iar n urma
analizrii ofertelor, prin aplicarea criteriului de atribuire preul cel mai sczut,
Comisia de evaluare declar ctigtoare oferta Asocierea dintre SC S.U. SRL,
SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL, iar mpotriva acestui Raport de
evaluare a formulat contestaie Asocierea dintre SC P.C.I SRL, SC G. SRL i
SC G.S.I. SRL.
Decizia nr. 4717/C1/4430, din data de 13 octombrie 2008, pronunat de
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, n dosarul nr. 4430/2008,
prin care s-a admis contestaia formulat de Asocierea dintre SC P.C.I SRL,
SC G. SRL i SC G.S.I. SRL este nelegal i netemeinic, completul de soluionare
a contestaiei i-a depit competena cnd a dispus continuarea procedurii de
atribuire, prin declararea ca neconform a ofertei depus de Asocierea dintre
SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL, oblignd autoritatea
contractant s nu respecte prevederile legale imperative ale art. 202 din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Nelegalitatea deciziei rezid i din faptul c, n demersul su de soluionare,
completul, neuznd de dreptul su prevzut de art. 275 alin. (1) din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, nu a solicitat precizri, detalieri, att de la autoritatea
contractant, ct i de la ofertantul contestat, cu privire la justicarea
respectivelor preuri, cu att mai mult cu ct contestatorii nu aduceau nicio

233

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

dovad n sprijinul acuzaiei c preurile ar fost aparent neobinuit de sczute


n raport cu ceea ce urmeaz a furnizat, executat sau prestat.
De asemenea, completul de soluionare a contestaiei a nclcat prevederile
art. 207 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, prin care se dispune
obligaia informrii ofertanilor.
Petenta, autoritatea contractant, mai arat c decizia C.N.S.C. este i
netemeinic, deoarece nu-i fundamenteaz soluia pe niciun element concret,
vericat i probat, ci doar pe preluarea unor false argumente din contestaie,
i anume: compararea valorii estimate cu valoarea ofertei asocierii condus
de SC S.U. SRL la loturile 7 i 8, din care, de asemenea, ar rezulta o mare
discrepan. Dac completul de soluionare a contestaiei s-ar informat la
autoritatea contractant sau din documentaia procedurii depus la C.N.S.C.,
cu privire la acest aspect, ar constatat c, n raport de art. 25 din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, n valoarea estimat nu este cuprins numai valoarea
contractului prezumat, ci i orice eventuale suplimentri sau majorri ale
valorii contractului-valori, care nu sunt cuprinse n valoarea pe care se ncheie
contractul, deoarece sumele reprezentnd majorri i suplimentri nu au fost
cuprinse n ofertele nanciare ale contestatoarei, dar oferta sa este sensibil
apropiat de valoarea estimat.
Argumentul comparrii valorii ofertelor nanciare ale SC S.U SRL pentru
loturile contestate cu valoarea ofertat pentru lotul 8-SDN Piatra Neam,
procedur necontestat, este nefondat i de rea-credin, deoarece, n perioada
claricrilor, nainte de depunerea ofertelor, nsui contestatorul SC P.C.I. SRL,
prin actul nr. 597 din 9 aprilie 2008, atrgea atenia autoritii contractante
asupra valorii estimative diminuate pentru Lotul 8 SDN Piatra Neam i solicita
majorarea valorii estimate pentru acest lot, motiv pentru care niciun alt
ofertant nu a depus oferta. Or, a-l acuza pe respectivul ofertant c a depus o
ofert care s-a ncadrat la limit n valoarea estimat restrictiv, negndu-i prin
aceasta, corectitudinea ofertelor la celelalte loturi, cnd chiar tu ai reclamat o
presupus subevaluare pentru lotul 8, este dovad de rea-credin.
Preurile unitare ofertate de SC S.U. SRL sunt preuri credibile, cu valori
apropiate de cele pe care autoritatea contractant le practic, n regie sau cu
teri, pentru execuia de lucrri sau prestarea de servicii similare celor prevzute
n caietul de sarcini al procedurii.
n drept, plngerea a fost ntemeiat pe dispoziiile Ordonanei de Urgen
nr. 34/2006, Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 i Legii nr. 554/2004, iar n
susinerea acesteia a depus la dosarul cauzei nscrisuri.
Prin plngerea nregistrat la Curtea de Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios
administrativ i scal, sub nr. 6628/2/2008, petenta C.N.A.D.R.-D.R.P.I. a
solicitat anularea deciziei nr. 4717/C1/4430 din data de 13 octombrie 2008,

234

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, n dosarul


nr. 4430/2008, prin care s-a admis contestaia formulat de Asocierea dintre
SC P.C.I. SRL, SC G. SRL i SC G.S.I. SRL mpotriva deciziei autoritii contractante
privind aprobarea Raportului procedurii nr. 14171, din 19 septembrie 2008, de
atribuire a Acordului cadru pentru lucrri i servicii de ntreinere multianual
iarn-var, 2008-2011, a drumurilor naionale din administrarea DRP I
Lot 7-SDN I, modicarea deciziei i respingerea contestaiei ca nefondat.
n motivarea n fapt a plngerii, petenta aduce aceleai argumente cu cele
invocate n plngerea nregistrat la C.N.S.C.
Prin cererea completatoare, depus la data de 20 noiembrie 2008, petenta
CNADR-DRPI a solicitat i anularea Deciziei nr. 4717A/C1/4430 din 3 noiembrie
2008 a C.N.S.C., prin care se aduc lmuriri cu privire la nelesul, ntinderea sau
aplicarea dispozitivului Deciziei nr. 4717A/C1/4430 din 13 octombrie 2008 a
C.N.S.C.
Prin plngerea nregistrat la Curtea de Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios
administrativ i scal, sub nr. 6332/2/2008, petenta. Asocierea dintre SC S.U. SRL,
SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL, a solicitat modicarea n tot a
deciziei nr. 4717/C1/4430 din data de 13 octombrie 2008, pronunate de
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor n dosarul nr. 4430/2008 i
suspendarea procedurii de atribuire pn la soluionarea plngerii.
n motivarea n fapt a plngerii, petenta arat c prta CNADR-DRPI a
organizat procedura de atribuire a Acordului cadru pentru lucrri i servicii de
ntreinere multianual iarn-var 2008-2011, a drumurilor naionale din admi-
nistrarea DRP I Lot 7-SDN I, iar n urma analizrii ofertelor prin aplicarea cri-
teriului de atribuire preul cel mai sczut, Comisia de evaluare declarnd c-
tigtoare oferta Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL,
SC C.-A. SRL, iar mpotriva acestui Raport de evaluare a formulat contestaie
Asocierea dintre SC P.C.I. SRL, SC G. SRL i SC G.S.I. SRL.
Prin Decizia C.N.S.C. contestat s-a dispus anularea rezultatului i a raportu-
lui procedurii nr. 14171 din 19 septembrie 2008 cu privire la Lotul 7 SDN I i con-
tinuarea procedurii de atribuire prin declararea ca neconform a ofertei depuse
de Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL
i desemnarea ofertei ctigtoare dintre ofertele admisibile, a fost respins ca
nefondat intervenia Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL,
SC C.-A. SRL, dispunndu-se c reevaluarea ofertelor se va face cu respectarea
celor dispuse n termen de 3 zile de la expirarea termenului de exercitare a cii
de atac, astfel cum este prevzut la art. 280 alin. (5) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
Asocierea petent arat c Decizia nr. 4717/C1/4430, din data de 13 octom-
brie 2008, pronunat de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor n

235

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

dosarul nr. 4430/2008, prin care s-a admis contestaia formulat de Asocie-
rea dintre SC P.C.I. SRL, SC G. SRL i SC G.S.I. SRL este nelegal i netemeinic,
ntruct, prin aceasta, C.N.S.C. s-a pronunat asupra unor lucruri ce nu s-au
cerut i i-a depit, n mod agrant, competena funcional, respectiv limi-
tele atribuiilor sale legale, singura abilitat de lege s evalueze ofertele depuse
n procedur i eventual s le declare neconform oferta depus ind Comisia
de evaluare, aspect ce rezult din prevederile art. 72 din Hotrrea Guvernului
nr. 925/2006.
C.N.S.C. nu este abilitat legal s se pronune asupra conformitii unei
oferte, dup cum, n mod explicit, rezult din cuprinsul art. 278 i 280 i din
art. 81 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006. Prin contestaie, C.N.S.C. nu a
fost nvestit cu validitatea ofertei petentei, care nu a fost parte n contestaie i
nicieri n textul acestei dispoziii nu exist posibilitatea C.N.S.C. de a declara de
la sine putere o ofert neconform.
Ceea ce C.N.S.C. putea face n mod legal era, eventual, s dispun autoritii
contractante s fac aplicarea dispoziiilor art. 202 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, n sensul de a o obliga pe aceasta s solicite lmuriri cu privire la
oferta nanciar depus i la modul de fundamentare a preurilor ofertate.
n al doilea rnd, Asocierea petent susine c, prin Decizia atacat, C.N.S.C.
ncalc dreptul su la aprare i dreptul la un recurs efectiv, ct i principiul
tratamentului egal al tuturor participanilor la procedur. Soluia corect, n
msura n care C.N.S.C. ar considerat c este temeinic contestaia formu-
lat de ctre Asocierea dintre SC P.C.I. SRL, SC G. SRL i SC G.S.I. SRL, ar fost
desinarea actului vtmtor i, n consecin, s dispun autoritii contrac-
tante reluarea procedurii dintr-un anumit punct, fr ns a depi compe-
tena funcional prin evaluarea unei oferte i respingerea ei ca neconform.
Competena de evaluare a unei oferte este atributul exclusiv al Comisiei de
evaluare, n condiiile art. 72 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, C.N.S.C.
avnd doar competena de vericare a legalitii deciziei autoritii.
n situaia actual ns, avnd n vedere c C.N.S.C. impune, practic, Comisiei
de evaluare a ofertelor declararea ofertei Asocierii petente ca neconform,
decizia ind executorie n temeiul legii, autoritatea contractant nu are
posibilitatea de a reevalua i dispune n consecin, situaia n care, ulterior, ar
n situaia de a ataca un act al autoritii contractante, impus de C.N.S.C.,
n faa organului jurisdicional care l-a impus, ind pus acum n situaia de a i
se nega accesul la un grad de jurisdicie, precum i dreptul la un recurs efectiv,
n timp ce alt competitor beneciaz, n mod concret, de existena acestui grad
de jurisdicie, precum i de plenitudinea drepturilor procesuale.
n al treilea rnd, pentru a declara neconform oferta Asocierii petente,
C.N.S.C. trebuia s observe dispoziiile art. 36 alin. (2) din Hotrrea Guvernului

236

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

nr. 925/2006, oferta putnd respins dac, n urma vericrilor prevzute


la art. 202 i art. 203 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, se constat c
oferta prezint un pre neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a
furnizat, executat sau prestat sau n condiiile prevzute de art. 79. C.N.S.C. nu
a ntreprins nicio msur de vericare a realitii ofertei Asocierii petente, iar n
lipsa crora C.N.S.C. nu putea declara neconform oferta.
n al patrulea rnd, soluia adoptat de CMSC este netemeinic, ntruct
nu are un fundament de fapt, n actele depuse n procedura de achiziie sau
n cursul soluionrii contestaiei, C.N.S.C. nu motiveaz cu dovezi concrete
de ce preul ofertat de Asocierea petent ncalc libera concuren i care
sunt argumentele care au determinat aceast instan s stabileasc faptul c
preurile acesteia nu pot justicate. Dac C.N.S.C. i-ar executat obligaia
sau i-ar exercitat prerogativa stabilit, cel puin, de art. 275 din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, n sensul de a solicita lmuriri prilor, mai exact
autoritii contractante, dar i Asocierii petente sau ar dispus efectuarea
unei expertize, n condiiile art. 275 alin. (4) din acelai act normativ, ar putut
constata faptul c a executat, n perioada 2007/2008, pentru sectoarele de
drum identicate n aceast procedur, operaiuni de ntreinere pe timp de
iarn, pentru toate loturile ce fac obiectul procedurii de achiziie n sum total
de 27.658.759 lei, din care s-a realizat i achitat efectiv de ctre autoritatea
contractant suma de 17.386.071, 42 lei, iar pentru SDN I pe 4 ani, 2008-2011,
este de 15.754.517, 10 lei, ceea ce nseamn 3.938.629,28 lei/an. Pentru
aceleai lucrri executate n perioada 2007/2008, Asocierea petent a ofertat
un pre de 3.239.893 lei, diferena de 698.736,28 lei anual constituind media
previziunilor petentei cu privire la evoluia preurilor de pe pia i eventualele
solicitri suplimentare ale autoritii contractante pe perioada de 4 ani a
acordului cadru. Aceste cifre ind certe i nu estimri, ind dovedite cu lucrri
similare de ntreinere pe timp de iarn, pe aceleai tronsoane de drum, realizate
de societate n perioada noiembrie 2007-martie 2008, n baza contractului
nr. 114/200, iar lucrrile au fost recepionate de CNADR SA-DRDPI, cu
calicativul foarte bun, acesta ind motivul pentru care autoritatea
contractant nu a declarat ca neconform oferta petentei.
n ceea ce privete respingerea ca nefondat a cererii de intervenie,
Asocierea petent susine c decizia atacat nu cuprinde motivele ce au
condus la soluia de respingerea ca nefondat a cererii, iar n ceea ce privete
reevaluarea ofertelor, aceast soluie este total nelegal, avnd n vedere
c C.N.S.C. oblig autoritatea contractant s ncheie acordul cadru cu
ofertantul aat pe locul doi, apreciind c se impune, n cazul anulrii procedurii,
reevaluarea tuturor ofertelor depuse n procedur pentru desemnarea ofertei
ctigtoare.

237

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n drept, plngerea a fost ntemeiat pe dispoziiile Ordonanei de Urgen


nr. 34/2006, Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 i Legii nr. 554/2004, Directivei
nr. 89/665/CEE i Deciziei nr. 569 din 15 mai 2008 a Curii Constituionale,
Codul de procedur civil, iar n susinerea acesteia a depus la dosarul cauzei
nscrisuri.
Prin adresa nr. 22605 din 30 octombrie 2008, C.N.S.C. a transmis instanei
de judecat ntreaga documentaie care a stat la baza emiterii Deciziei
C.N.S.C. nr. 4717/C1/4430, din data de 13 octombrie 2008 (dosar C.N.S.C.
nr. 4430/2008).
Prin ntmpinare, intimanta-petent CNADR-DRPI a solicitat admiterea
plngerii formulat de Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL,
SC C.-A. SRL i admiterea cererii de suspendare a procedurii de achiziie.
De asemenea, prin ntmpinare, Asocierea dintre SC P.C.I SRL, SC G. SRL
i SC G.S.I. SRL a solicitat respingerea plngerii formulate i meninerea ca
temeinic i legal a deciziei C.N.S.C.
La termenul din data de 6 noiembrie 2008, prile au depus la dosarul
cauzei nscrisuri.
n edina public din data de 8 ianuarie 2009, Curtea a admis excepia de
conexitate i a conexat dosarele nr. 6628/2/2008 i 6914/2/2008 la dosarul
nr. 6332/2/2008.
La dosarul cauzei, au fost ataate dosarul de achiziie i al C.N.S.C. nr. 2949,
2976/2008.
Asocierea-petent, format din Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A.
SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL, a solicitat i anularea Deciziei nr. 4717A/C1/4430
din 3 noiembrie 2008 a C.N.S.C., prin care se aduc lmuriri cu privire la
nelesul, ntinderea sau aplicarea dispozitivului Deciziei nr. 4717A/C1/4430 din
13 octombrie 2008 a C.N.S.C.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, actele administrativ-jurisdicionale
contestate, n raport de susinerile petentelor, probatoriul administrat n cauz i
art. 3041 C. pr. civ., Curtea a reinut urmtoarele:
Prin Decizia nr. 4717/C1/4430 din 13 octombrie 2008 a Consiliului Naional
de Soluionare a Contestaiilor a fost admis contestaia formulat de Asocierea
dintre SC P.C.I SRL, SC G. SRL i SC G.S.I. SRL, n contradictoriu cu intimata-
autoritate contractant CNADR-DRPI, dispunndu-se anularea rezultatului
i raportului procedurii nr. 14171 din 19 septembrie 2008, cu privire la Lotul 7
SDN Iai, i continuarea procedurii de atribuire prin declararea ca neconform a
ofertei depuse de Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL,
SC C.-A. SRL, n temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) din Hotrrea Guvernului
nr. 925/2006 i desemnarea ofertei ctigtoare dintre ofertele admisibile,

238

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

ind respins ca nefondat intervenia Asocierii dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL,


SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL.
De asemenea, C.N.S.C. a dispus ca reevaluarea ofertelor, cu respectarea
celor dispuse anterior s se efectueze n termen de 3 zile de la expirarea
termenului de exercitare a cii de atac, astfel cum aceasta este prevzut la
art. 280 alin. (5) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Pentru a pronuna aceast decizie, autoritatea administrativ-jurisdicional
a reinut, n esen, c oferta nanciar depus, Asocierea dintre SC S.U. SRL,
SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL, conine un pre neobinuit de sczut
n raport cu ceea ce urmeaz a furnizat, executat sau prestat n conformitate
cu cerinele tehnice i de calitate impuse n documentaia de atribuire, valoarea
estimativ a acordului cadru, elaborat de autoritatea contractant, potrivit
Notei justicative nr. 3920 din 19 martie 2008, ind de 1.348.595.300 lei
fr TVA, din care pentru Lotul 1 SDN I o valoare de 143.966.538 lei fr TVA.
La stabilirea acestei valori, n raport de prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, autoritatea contractant a avut n vedere att preurile
actuale ale diverselor lucrri, materiale, ct i evoluia preconizat a acestora pe
anii urmtori.
n condiiile n care preul ofertei desemnate ctigtoare pentru Lotul
7-SDN I a fost de 72.715.789 lei fr TVA, reprezentnd aproximativ numai
50,5% din valoarea estimativ prevzut pentru aceast achiziie public,
era evident c oferta avea un pre neobinuit de sczut n raport cu cerinele
avute n vedere la elaborarea documentaiei de atribuire i implicit a valorii
estimative a contractului.
Fa de acest aspect, Consiliul a constatat nerespectarea de ctre autori-
tatea contractant a prevederilor art. 202 alin. (1) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modicrile i completrile
ulterioare, n sensul de a solicitat ofertantului, n scris, nainte de a lua o deci-
zie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider sem-
nicative cu privire la ofert, precum i de a verica rspunsurile care justic
preul respectiv.
Consiliul nu a putut reine armaia autoritii contractante, potrivit
creia contestatorul nu a inut cont de prevederile art. 25 din Ordonana de
Urgen, deoarece a naintat o ofert de pre apropiat de valoarea estimativ,
fr ca aceasta s e n concordan cu preurile unitare existente pe pia,
n condiiile n care autoritatea contractant a motivat exact contrariul, respectiv,
c la stabilirea valorii estimative a contractului s-au avut n vedere preurile
existente pe pia la momentul estimrii, respectiv ale diverselor lucrri, mate-
riale, ct i evoluia preconizat a acestora pe anii urmtori. Prin aceast ar-

239

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

maie, autoritatea contractant vine n contradicie cu propria not justicativ


de stabilire a valorii estimative a contractului n cauz.
Mai mult, din analiza ofertei nanciare prezentate de contestator, Consiliul
a apreciat c aceasta este apropiat de valoarea estimativ a contractului
n cauz, prezumnd n acelai timp c, la ntocmirea ei, s-au avut n vedere
aproximativ aceleai elemente ale pieei, utilizate de autoritatea contractant
la ntocmirea Notei justicative.
De asemenea, s-a mai reinut c, caracterul de pre neobinuit de sczut
al ofertei desemnate ctigtoare este probat de nsi oferta depus de
acelai ofertant pentru Lotul 8 SDN Piatra Neam, unde a avut o propunere
nanciar de 206.064.940 lei, reprezentnd 97,53% din valoarea estimativ a
contractului.
Totodat, Consiliul a mai reinut, din analiza documentaiei tehnice i valoa-
rea estimativ a contractului, c aceast achiziie public, ind de o comple-
xitate deosebit, s-ar impus alegerea criteriului de atribuire oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic, care presupune, conform preve-
derilor art. 199 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 aplicarea unui
sistem de factori de evaluare, pentru care se stabilesc ponderi relative sau un
algoritm de calcul specic.
n ceea ce privete armaiile contestatorului referitoare la nerespectarea
de ctre ofertantul declarat ctigtor al licitaiei publice n cauz, a cerinei
documentaiei de atribuire, respectiv de a nu angaja utilajele cuprinse n cadrul
ofertei tehnice i la alte licitaii, Consiliul a constatat c acestea sunt nefondate,
din analiza ofertelor rezultnd c utilajele au date de identicare diferite,
conform copiilor de pe crile de identitate, neind angajate n alte loturi.
De asemenea, Consiliul nu a reinut armaia contestatorului privind
angajarea de ctre Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL,
SC C.-A. SRL a acelorai utilaje la licitaia organizat de CNADNR B, deoarece,
n temeiul art. 11 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, dreptul de
a cere anumite precizri sau detalii, n cazul unor incertitudini sau neclariti
referitoare la anumite documente prezentate, este al autoritii contractante,
n baza principiului asumrii rspunderii, consacrat de art. 2 alin. (2) lit. g) din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Prin Decizia nr. 4717A/C1/4430 din 3 noiembrie 2008, C.N.S.C. a admis
cererea autoritii contractante cu privire la claricarea anumitor aspecte refe-
ritoare la nelesul, ntinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei din data de
13 octombrie 2008, n sensul c punerea n executare a deciziei, care dispune con-
tinuarea procedurii de atribuire, prin declararea ca neconform a ofertei depus
de Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL,
se face prin aplicarea imperativ a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Hot-

240

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

rrea Guvernului nr. 925/2006, iar desemnarea ofertei ctigtoare dintre ofer-
tele admisibile se face cu respectarea prevederilor art. 82 din Hotrrea Guver-
nului nr. 925/2006, coroborate cu cele ale art. 200 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
S-a reinut c aplicarea prevederilor art. 202 din Ordonana de Urgen
nr. 3472006 se impunea n cazul n care autoritatea contractant ar avut
neclariti cu privire la acesta. Or, n cazul de fa, autoritatea contractant
s-a pronunat, susinnd c preul ofertat de Asocierea dintre SC S.U. SRL,
SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL, reprezint preul curent al pieei
i nu este neobinuit de sczut. n condiiile n care proprii experi ai autoritii
contractante, care au stabilit valoarea estimativ a contractului, susin c
oferta respectiv, reprezentnd 34,41% din valoarea estimat, poate asigura
derularea legal i cu respectarea cerinelor tehnice i de calitate a contractului
de achiziie public n cauz, orice solicitare ulterioar de justicare a preului
ofertat devine inutil.
Analiznd pe fond plngerile formulate, conform dispoziiilor art. 283-287
din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 i art. 3041 C. pr. civ., Curtea a reinut
urmtoarele:
I. Ambele petente au susinut, n esen, c C.N.S.C. i-a depit atribuiile,
dispunnd continuarea procedurii de atribuire prin declararea ca neconform a
ofertei depuse de Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL,
SC C.-A. SRL, n temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) din Hotrrea Guvernului
nr. 925/2006 i desemnarea ofertei ctigtoare dintre ofertele admisibile,
petenta autoritate contractant susinnd c. n demersul su de soluionare,
completul, neuznd de dreptul su prevzut de art. 275 alin. (1) din Ordonana
de Urgen nr. 34/2006, nu a solicitat precizri, detalieri, att de la autoritatea
contractant, ct i de la ofertantul contestat, cu privire la justicarea
respectivelor preuri, cu att mai mult cu ct contestatorii nu aduceau nicio
dovad n sprijinul acuzaiei c preurile ar fost aparent neobinuit de sczute
n raport cu ceea ce urmeaz a furnizat, executat sau prestat i a nclcat
prevederile art. 207 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, prin care se
dispune obligaia informrii ofertanilor.
Pe de alt parte, n acelai sens, petenta Asocierea dintre SC S.U. SRL,
SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL a artat c C.N.S.C. s-a pronunat
asupra unor lucruri ce nu s-au cerut i i-a depit n mod agrant competena
funcional, respectiv limitele atribuiilor sale legale, singura abilitat de lege
s evalueze ofertele depuse n procedur i eventual s le declare neconform
oferta depus ind Comisia de evaluare, aspect ce rezult din prevederile
art. 72 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, C.N.S.C. neind abilitat legal s
se pronune asupra conformitii unei oferte, dup cum n mod explicit rezult

241

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

din cuprinsul art. 278 i 280 i din art. 81 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Prin contestaie, C.N.S.C. nu a fost nvestit cu validitatea ofertei petentei,
care nu a fost parte n contestaie i nicieri n textul acestei dispoziii nu
exist posibilitatea C.N.S.C. de a declara de la sine putere o ofert neconform,
iar ceea ce C.N.S.C. putea face n mod legal era, eventual, s dispun autoritii
contractante s fac aplicarea dispoziiilor art. 202 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, n sensul de a o obliga pe aceasta s solicite lmuriri cu privire la
oferta nanciar depus i la modul de fundamentare a preurilor ofertate.
ntr-adevr, din analiza coninutului art. 279 din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, n ceea ce privete soluiile pe care le poate pronuna C.N.S.C.,
ca autoritate administrativ jurisdicional, nvestit prin contestaie cu privire
la anularea deciziei autoritii contractante, prin care oferta petentei a fost
declarat ctigtoare, n procedura de atribuire a Acordului cadru pentru
lucrri i servicii de ntreinere multianual iarn-var 2008-2011 a drumurilor
naionale din administrarea DRP Iai-Lot 7-SDN Iai i n urma analizrii
ofertelor prin aplicarea criteriului de atribuire preul cel mai sczut, n care
oferta contestatoarei Asocierea dintre SC P.C.I SRL, SC G. SRL i SC G.S.I. SRL s-a
clasat pe locul 3, C.N.S.C. nu putea s procedeze la analiza ofertelor i s declare
neconform oferta ctigtorului, pentru motivul c oferta nanciar depus
de Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T SRL, SC A SRL, SC D SRL, SC C-A SRL
conine un pre neobinuit de sczut, n raport cu ceea ce urmeaz a furnizat,
executat sau prestat n conformitate cu cerinele tehnice i de calitate impuse
n documentaia de atribuire, valoarea estimativ a acordului cadru, elaborat
de autoritatea contractant, potrivit Notei justicative nr. 3920 din 19 martie
2008. n acest caz, anulndu-se decizia, autoritatea contractant urma s e
obligat s procedeze la o nou analiz a ofertelor, n raport de considerentele
deciziei C.N.S.C. i s dispun, autoritatea contractant ind singura
competent potrivit ordonanei s procedeze la evaluarea ofertelor.
Potrivit art. 278 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, Consiliul va
examina, din punct de vedere al legalitii i temeiniciei, actul atacat i poate
pronuna o decizie prin care l anuleaz n parte sau n tot, oblig autoritatea
contractant s emit un act sau dispune orice alt msur necesar pentru
remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire, or, a dispune orice alt
msur necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire,
nu nseamn c poate proceda chiar la reevaluarea ofertelor, n condiiile n care
autoritatea contractant, n urma analizei, a constatat c oferta este conform,
iar n urma evalurii a declarat acea ofert ctigtoare.
De altfel, nsui Consiliul a constatat nerespectarea de ctre autoritatea
contractant a prevederilor art. 202 alin. (1) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modicrile i completrile

242

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

ulterioare, n sensul de a solicitat ofertantului, n scris, nainte de a lua o


decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider
semnicative cu privire la ofert, precum i de a verica rspunsurile care
justic preul respectiv, or, ceea ce se imput autoritii contractante c nu
a fcut, nu a fcut nici autoritatea administrativ-jurisdicional, nvestit cu
analiza legalitii actului administrativ contestat, n procedura jurisdicional,
n sensul c a luat o decizie de respingere a ofertei ca neconform, fr s fac
aceleai demersuri, potrivit dispoziiilor art. 275 alin. (1) din Ordonana de
Urgen nr. 34/2006.
Ulterior, n decizia privind lmurirea dispozitivului, C.N.S.C. a reinut c apli-
carea prevederilor art. 202 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 se impunea
n cazul n care autoritatea contractant ar avut neclariti cu privire la acesta,
or, n cazul de fa, autoritatea contractant s-a pronunat, susinnd c preul
ofertat de Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL, SC C.-A.
SRL reprezint preul curent al pieei i nu este neobinuit de sczut, iar n con-
diiile n care proprii experi ai autoritii contractante, care au stabilit valoarea
estimativ a contractului, susin c oferta respectiv, reprezentnd 34,41% din
valoarea estimat, poate asigura derularea legal i cu respectarea cerinelor
tehnice i de calitate a contractului de achiziie public n cauz, orice solicitare
ulterioar de justicare a preului ofertat devine inutil, ceea ce presupune c,
n esen, nu erau necesare aceste lmuriri cu privire la justicarea preului, de
vreme ce Consiliul a apreciat n nal c preul ofertat este neobinuit de sczut.
Autoritatea administrativ-jurisdicional nu emite actul administrativ,
ea este nvestit cu soluionarea unui act de jurisdicie administrativ cu privire
la legalitatea i temeinicia unui act administrativ, iar n ipoteza n care ajunge la
concluzia c este nelegal poate s oblige autoritatea emitent s emit un alt
act n condiii de legalitate, or, n spe, prin declararea ca neconform a ofertei
unui participant la licitaie i obligarea autoritii contractante s continue
procedura cu ceilali doi ofertani, C.N.S.C. i-a depit competenele emind
actul administrativ.
Plecnd de la concluzia tras mai sus, c nu erau necesare lmuriri cu
privire la justicarea preului, de vreme ce Consiliul a apreciat n nal c preul
ofertat este neobinuit de sczut, trebuie analizate motivele care au determinat
Consiliul s ajung la aceast concluzie.
Or, din acest punct de vedere, Consiliul a apreciat c, n condiiile n
care preul ofertei desemnate ctigtoare pentru Lotul 7-SDN I a fost de
72.715.789 lei fr TVA, reprezentnd aproximativ numai 50,5% din valoarea
estimativ prevzut pentru aceast achiziie public, era evident c oferta avea
un pre neobinuit de sczut n raport cu cerinele avute n vedere la elaborarea
documentaiei de atribuire i implicit a valorii estimative a contractului,

243

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

iar caracterul de pre neobinuit de sczut al ofertei desemnate ctigtoare


este probat de nsi oferta depus de acelai ofertant pentru Lotul 8 SDN
Piatra Neam, unde a avut o propunere nanciar de 206.064.940 lei,
reprezentnd 97,53% din valoarea estimativ a contractului.
Prin urmare, la baza deciziei C.N.S.C. se a dou raionamente, aprecierea
ofertei n raport cu valoarea estimat i comparabilitatea ofertei n raport de un
alt Lot, ind nefundamentat pe criterii clare, din care s rezulte cu certitudine
c preul este neobinuit de sczut i, pe cale de consecin, autoritatea
contractant trebuia s declare oferta neconform.
Astfel, n mod corect, susine petenta, c C.N.S.C. nu a ntreprins nicio
msur de vericare a realitii ofertei Asocierii petente, iar soluia adoptat
de C.N.S.C. este netemeinic, ntruct nu are un fundament de fapt, n actele
depuse n procedura de achiziie sau n cursul soluionrii contestaiei.
Se susine ntemeiat c C.N.S.C. nu motiveaz cu dovezi concrete de
ce preul ofertat de Asocierea petent ncalc libera concuren i care
sunt argumentele care au determinat aceast autoritate jurisdicional s
stabileasc faptul c preurile acesteia nu pot justicate, ind necesare
lmuriri din partea ofertantului i al autoritii contractante, cu att mai
mult cu ct petenta a susinut c a executat, n perioada 2007/2008, pentru
sectoarele de drum identicate n aceast procedur, operaiuni de ntreinere
pe timp de iarn, pentru toate loturile ce fac obiectul procedurii de achiziie,
n sum total de 27.658.759 lei, din care s-a realizat i achitat efectiv de ctre
autoritatea contractant suma de 17.386.071, 42 lei, iar pentru SDN I pe 4 ani
2008-2011 este de 15.754.517, 10 lei, ceea ce nseamn 3.938.629,28 lei/an.
Pentru aceleai lucrri executate n perioada 2007/2008, Asocierea petent
susine c a ofertat un pre de 3.239.893 lei, diferena de 698.736,28 lei
anual constituind media previziunilor petentei cu privire la evoluia preurilor
de pe pia i eventualele solicitri suplimentare ale autoritii contractante
pe perioada de 4 ani a acordului cadru, depunnd dovezi cu privire la lucrri
similare de ntreinere pe timp de iarn, pe aceleai tronsoane de drum, realizate
de societate n perioada noiembrie 2007-martie 2008, n baza contractului
nr. 114/200, lucrri ce au fost recepionate de CNADR SA-DRDP I.
Fa de aceste susineri, C.N.S.C. nu a adus niciun argument, dei au fost
invocate n ntmpinare i cererea de intervenie, cerere admis n principiu,
n temeiul art. 49 i urm. C. pr. civ. de ctre C.N.S.C., ns n decizia prin care
oferta intervenientei este declarat ca ind neconform nu motiveaz n niciun
fel soluia de respingere a cererii de intervenie, soluia ind dat pe cale de
consecin, n raport cu admiterea contestaiei Asocierii dintre SC P.C.I. SRL,
SC G. SRL i SC G.S.I. SRL.

244

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

Fa de aceste considerente, Curtea urmeaz s admit plngerile i s


dispun desinarea Deciziilor nr. 4717/C1/4430, din data de 13 octombrie 2008,
pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, i, pe cale
de consecin, i Decizia nr. 4717/A/C1/4430 din 3 noiembrie 2008, emis de
C.N.S.C., decizie prin care se aduc lmuriri cu privire la nelesul, ntinderea sau
aplicarea dispozitivului Deciziei nr. 4717/C1/4430 din 13 octombrie 2008.
Pe fondul contestaiei, contestatoarea nu a adus niciun argument justicat
n susinerea c oferta nanciar a Asocierii dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A.
SRL, SC D. SRL, SC C.-A. SRL ar avea un pre neobinuit de sczut, ind vorba
despre aprecierea sa, prin raportare la valoarea estimat i o ofert pentru un alt
lot, n condiiile n care autoritatea contractant a apreciat c, din compararea
preurilor unitare ofertate cu cele practicate pe pia, nu au rezultat discrepane
care s justice respingerea ofertei ca neconform, n oferta contestatoarei
ntlnindu-se numeroase preuri unitare extrem de ridicate i care nu pot
justicate rezonabil, nefcnd aplicarea dispoziiilor art. 202 alin. (1) din
Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Potrivit art. 202 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, n cazul
unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce
urmeaz a furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractant are obligaia
de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a lua o decizie de respingere a
acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider semnicative cu privire la
ofert, precum i de a verica rspunsurile care justic preul respectiv.
Prin urmare, criteriul de comparaie a preului ofertat este ceea ce urmeaz
a furnizat, executat sau prestat, i nu valoarea estimat sau o alt ofert
pentru un alt produs similar, iar n privina regulilor de estimare a valorii
contractului de achiziie public, art. 25 alin. (1) din ordonan prevede c
autoritatea contractant are obligaia de a estima valoarea contractului de
achiziie public pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru
ndeplinirea contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n
considerare orice forme de opiuni i, n msura n care acestea pot anticipate
la momentul estimrii, orice eventuale suplimentri sau majorri ale valorii
contractului.
Prin urmare, faptul c oferta nanciar prezentat de contestatoare este
apropiat de valoarea estimativ a contractului n cauz, nu prezint relevan,
n condiiile n care criteriul de atribuire a contractului este preul cel mai sczut
i nu exist niciun motiv obiectiv pentru a aprecia c oferta ctigtoare ar avea
un pre neobinuit de sczut.
De asemenea, aprecierea Consiliului privind analiza documentaiei
tehnice i valoarea estimativ a contractului c aceast achiziie public, ind
de o complexitate deosebit, s-ar impus alegerea criteriului de atribuire

245

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, care presupune,
conform prevederilor art. 199 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006,
aplicarea unui sistem de factori de evaluare, pentru care se stabilesc ponderi
relative sau un algoritm de calcul specic, nu prezint relevan, ntruct,
n cauz, nu s-a contestat documentaia de atribuire.
n ceea ce privete armaiile contestatorului referitoare la nerespectarea
de ctre ofertantul declarat ctigtor al licitaiei publice n cauz a cerinei
documentaiei de atribuire, respectiv de a nu angaja utilajele cuprinse n cadrul
ofertei tehnice i la alte licitaii, acestea au fost respinse de Consiliu, care a
constatat c, din analiza ofertelor, rezult c utilajele au date de identicare
diferite, conform copiilor de pe crile de identitate, neind angajate n alte
loturi.
De asemenea, Consiliul nu a reinut nici armaia contestatorului privind
angajarea de ctre Asocierea dintre SC S.U. SRL, SC T. SRL, SC A. SRL, SC D. SRL,
SC C.-A. SRL a acelorai utilaje la licitaia organizat de CNADNR B., astfel nct
contestatoarea, nefcnd plngere, a achiesat la aceste aprecieri, motiv pentru
care i instana urmeaz a nu le reine ca motiv pentru admiterea contestaiei.
Pe cale de consecin, Curtea va respinge cererea de suspendare ca rmas
fr obiect.

34. Suspendarea procedurii de atribuire. Finalizarea


procedurii. Consecine. Contestaie lipsit de obiect.
Obligaia solicitrii de precizri contestatorului.
Descalicarea unui ofertant care nu ndeplinete
condiiile impuse prin caietul de sarcini

art. 255 alin. (5), art. 270 alin. (1) i


art. 278 alin. (3) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.

1. n lipsa precizrii n scris a obiectului contestaiei solicitat, Consiliul


Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin adres, contestaia formu-
lat este lipsit de obiect, autoritatea administrativ-jurisdicional com-
petent cu soluionarea contestaiei neind obligat legal s interpreteze,
din ociu, obiectul contestaiei care a privit descalicarea ofertei societii
contestatoare i s aprecieze n afara celor invocate n contestaia formu-
lat privind nclcarea legii i s dispun din ociu remedierea acestora.
2. Nu se poate susine c se nclc libera concuren prin descalicarea
unui ofertant care nu ndeplinete condiiile impuse prin caietul de sarcini,

246

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

ntruct aceasta nu mpiedic nalizarea licitaiei i atribuirea contractului,


avnd n vedere criteriul legal preul cel mai sczut coroborat cu
ndeplinirea cerinelor minime din caietul de sarcini.
3. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire nu se mai justic n
condiiile n care, la data susinerii, procedura de licitaie deschis i de
atribuire a contractului s-a nalizat, astfel c nu mai exist o procedur n
curs s poat suspendat.

(Dosar nr. 6861/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 2166 din 3 decembrie 2007)

Curtea constat urmtoarele asupra plngerii de fa:


Prin contestaia nr. 406053 din 11 iunie 2007, nregistrat la Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor (C.N.S.C.), sub nr. 7388 din 11 iunie
2007, contestatoarea SC R.L.S.C. SRL a contestat rezultatul procedurii de
atribuire prin licitaie deschis a contractului de furnizare de reactivi de
laborator, organizat de autoritatea contractant Spitalul Universitar de
Urgen B.
Prin Decizia nr. 2107/5C5/1607 din 11 septembrie 2007, emis de Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor, s-a respins contestaia ca lipsit de
obiect i s-a dispus continuarea procedurii.
Pentru a pronuna aceast decizie, s-a apreciat c, n lipsa precizrii obiec-
tului contestaiei solicitat, prin adres, la data de 6 septembrie 2007, contes-
taia formulat este lipsit de obiect n raport de dispoziiile art. 255 alin. (5) i
art. 270 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
mpotriva acestei decizii, contestatoarea a formulat plngere n termenul
legal prevzut de Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Plngerea a fost nregistrat sub nr. 6861/2/2007 pe rolul Curii de Apel
Bucureti secia a VIII-a contencios administrativ i scal.
n plngerea formulat mpotriva deciziei nr. 2107/5C5/1607 din 11 septem-
brie 2007, se solicit urmtoarele:
n primul rnd, suspendarea procedurii de atribuire a contractului de
achiziie public privind furnizarea de reactivi de laborator, licitaie organizat
de ctre autoritatea contractant Spitalul Universitar de Urgen B.
n al doilea rnd, fa de sluia dispus prin decizia contestat, se solicit
de petent admiterea plngerii, i pe fond anularea n tot a deciziei prin care
oferta sa a fost descalicat i prin care a fost desemnat un alt ctigtor al
licitaiei, iar procedura de licitaie s e reluat din momentul descalicrii
contestatoarei.

247

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n motivarea plngerii, se arat urmtoarele motive de nelegalitate.


Primul motiv vizeaz nelegal respingerea contestaiei ca lipsit de obiect,
n raport de precizarea fcut contestaiei.
Se arat c autoritatea prt putea s aprecieze n afara celor invocate n
contestaia formulat privind nclcarea legii i s dispun din ociu remedierea
acestora, conform art. 278 alin. (3) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
n al doilea rnd, se arat prin respingerea contestaiei c s-a nclcat
principiul legal al liberei concurene, deoarece prin descalicarea abuziv a
contestatoarei nu s-a putut realiza compararea preurilor.
n al treilea rnd, pe cererea de suspendare se apreciaz c, n cauz, conti-
nuarea procedurii de atribuire i ncheierea contractului cu o alt societate este
de natur a aduce prejudicii contestatoarei.
Cererea de despgubiri nu a fost precizat pn la primul termen de judecat.
La dosar, Consiliul naional de Soluionare a Contestaiilor a comunicat
instanei contestaia formulat i actele care au stat la baza emiterii deciziei
contestate vol. I i vol. II, comunicnd totodat i punctul de vedere cu privire
la cadrul procesual.
La dosar, autoritatea contractant Spitalul Universitar de Urgen B. a
formulat ntmpinare, n care a solicitat respingerea plngerii ca nefondat.
Analiznd n raport de motivele invocate legalitatea deciziei contestate,
prin plngerea formulat, Curtea va aprecia, pentru urmtoarele considerente,
c, n cauz, decizia din 11 septembrie 2007, este legal emis n raport de dispo-
ziiile art. 255 alin. (5) i art. 270 alin. (1) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Primul motiv de nelegalitate privind soluia de respingere a contestaiei
formulate ca lipsit de obiect. n cauz, Consiliul Naional de Soluionare
a Contestaiilor i-a ndeplinit obligaia legal i a solicitat, prin adresa
nr. 10564/1607 C5 din 6 septembrie 2009, precizarea n scris a obiectului
contestaiei. Aceast autoritate competent cu soluionarea contestaiei nu
era obligat legal s interpreteze, din ociu, obiectul contestaiei care a privit
descalicarea ofertei societii contestatoare. Iar, pe fond, descalicarea ofertei
a fost corect n condiiile n care contestatoarea nu s-a conformat caietului
de sarcini ntocmit de ctre autoritatea contractant Spitalul Universitar de
Urgen Bucureti n sensul ndeplinirii condiiilor minime de calicare.
n al doilea rnd, nu se poate reine nclcarea liberei concurene, deoarece
descalicarea unui ofertant care nu ndeplinete condiiile impuse prin caietul
de sarcini nu mpiedic nalizarea licitaiei i atribuirea contractului, avnd n
vedere criteriul legal preul cel mai sczut, coroborat cu ndeplinirea cerinelor
minime din caietul de sarcini.

248

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

n al treilea rnd, cererea de suspendare a procedurii de atribuire nu se mai


justic la data susinerii 3 decembrie 2007, n condiiile n care procedura
de licitaie deschis i de atribuire a contractului s-a nalizat, astfel c nu mai
exist o procedur n curs s poat suspendat.
Fa de cele expuse mai sus, Curtea va aprecia plngerea formulat ca
nefondat i o va respinge ca atare n baza art. 312 alin. (1) i (2) C. pr. civ.

35. Inadmisibilitate. Obiectul contestaiei. Principiului trans-


parenei. Refuzul autoritii contractante de a rspunde
la solicitarea privind comunicarea valorii estimate a lucrrii

art. 255 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006

1. Inadmisibilitatea constituie o sanciune procedural ndreptat mpo-


triva unui act pe care legea nu l prevede sau l exclude.
Obiectul contestaiei poate dup caz anularea actului, obligarea autori-
tii contractante de a emite un act, obligarea autoritii contractante de
a lua orice msuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaz proce-
dura de atribuire. Cererea privind obligarea autoritii la respectarea preve-
derilor legale n ceea ce privete obligarea orientativ a indicatoarelor de
norme de deviz i de a preciza baza legal a valorii medii a orei de manoper
este inadmisibil.
2. Nu se poate reine nclcarea principiului transparenei de ctre
autoritatea contractant prin refuzul acesteia de a rspunde la solicitarea
petentei privind comunicarea valorii estimate a lucrrii, prin aceast poziie
autoritatea contractant ncercnd s atrag la licitaie adevrai ofertani
care ndeplinesc criteriile specicate n caietul de sarcini, i nu pe acei
care, neavnd o capacitate economico nanciar sucient, se pot prevala
de anumite date, precum valoarea estimat a contractului, pentru a
prezenta date nereale sau nerealizabile, prin modul de stabilire a criteriilor
autoritatea contractant, nenclcnd prevederile legale, ci descriindu-le
astfel nct s corespund necesitii obiectivului licitaiei.

(Dosar nr. 8899/2/2007, C. Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios


administrativ i scal, decizia civil nr. 939 din 7 aprilie 2008)

Prin plngerea nregistrat la 14 decembrie 2007, SC R. SA a formulat,


n contradictoriu cu intimatul Ministerul Culturii i Cultelor O.N.M.I.,
contestaie mpotriva deciziei Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor

249

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

nr. 3367/C.1/3525 din 20 noiembrie 2007, pronunat n dosarul nr. 3525/2007,


solicitnd ca, prin sentina ce se va pronuna, s se admit plngerea,
s e modicat n tot hotrrea C.N.S.C. i pe fond s se admit contestaia
petentei, s se dispun obligarea autoritii contractante O.N.M.I. s respecte
prevederile legale n ceea ce privete obligarea orientativ a indicatoarelor de
norme de deviz, s elimine din documentaia de atribuire obligativitatea folosirii
unei valori medii a orei de manoper i orice referire la aplicarea obligatorie a
indicatoarelor de norme de deviz, acestea ind numai orientative; suspendarea
procedurii pn la soluionarea plngerii.
n motivarea plngerii s-a artat c, prin actul nr. 5059 din 21 septembrie
2007, autoritatea contractant O.N.M.I., cu ocazia desfurrii procedurii de
achiziie public prin licitaie deschis pentru atribuirea contractului de execuie
lucrri, la Mnstirea S. chilii latura est amenajare mansard, a refuzat s
rspund la solicitarea petentei privind comunicarea valorii estimate a lucrrii,
nclcnd astfel art. 272 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Nendeplinirea acestei obligaii de ctre autoritatea contractant pune n
imposibilitate operatorii economici de a cunoate pragul valoric n funcie de
care pot aciona n termenul legal de 10, respectiv 5 zile de la data lurii la
cunotin a actului considerat nelegal.
Interpretarea pe care C.N.S.C. a dat-o textele legale este greit i n mod
greit a respins ca nefondat acest capt de cerere al contestatoarei.
De asemenea, arat contestatoarea, motivul privind impunerea folosirii nor-
melor de consum indicate n caietul de sarcini, cu toate c folosirea indicatoare-
lor de norme de deviz este orientativ i nicidecum obligatorie, potrivit ordinu-
lui nr. 792/13. N/1994, trebuia analizat de C.N.S.C. i nu respins ca inadmisibil.
n ceea ce privete impunerea unei valori medii a orei de manoper, aceasta
este lipsit de suport legal.
n drept, cererea se ntemeiaz pe art. 280 alin. (5), art. 281 alin. (1),
art. 283 alin. (1), art. 284 alin. (1) i art. 285 alin. (1) din Ordonana de Urgen
nr. 34/2006.
n dovedirea contestaiei s-au depus nscrisuri, s-a depus documentaia de
atribuire.
Intimatul O.N.M.I. a formulat ntmpinare i a solicitat respingerea plngerii
formulate.
Arat intimatul c nu exist nicio prevedere legal n materia achiziiilor
publice care s oblige autoritatea contractant s fac public valoarea
estimat a contractului ce urmeaz s e atribuit.
Domeniul restaurrii de monumente este diferit de cel al investiiilor la
construcii noi, existnd i un normativ special, respectiv RM restaurare

250

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Selecia i calicarea candidailor/ofertanilor. Evaluarea i stabilirea
ofertelor ctigtoare. Anularea procedurii de atribuire

monumente, n care sunt cuprinse lucrri care necesit un grad sporit de


manoper de nalt calicare i materiale specice care presupun costuri mai
mari, care nu se regsesc n celelalte normative.
Proiectantul general are drept de proprietate intelectual asupra propunerii
de restaurare i este rspunztor pentru calitatea interveniilor pe monument.
Referitor la obligativitatea folosirii normelor de consum indicate n caietul
de sarcini, se arat c nu se accept oferte alternative, iar folosirea unor norme
proprii, altele dect cele din caietul de sarcini, constituie ofert alternativ i
ncalc art. 2 alin. (2) din Ordonana de Urgen nr. 34/2006.
Ordinul nr. 792/13N/1994 pe care contestatoarea i ntemeiaz aciunea
este abrogat.
Se mai precizeaz c, ntruct nanarea lucrrilor se face din bani publici,
se impune folosirea salariului mediu brut pe ramura construcii, publicat de
Institutul naional de Statistic.
Consider intimata c plngerea este fcut cu rea-credin, iar n proce-
durile de achiziie public nu s-a ngrdit accesul la libera concuren a niciunui
operator economic.
Analiznd actele dosarului, Curtea constat ca ind nefondat contestaia
formulat.
Intimatul Ministerul Culturii i Cultelor O.N.M.I. a organizat, n calitate
de autoritate contractant, procedura de licitaiei deschis pentru atribuirea
contractului de execuie lucrri, la Mnstirea S. chilii latura est amenajare
mansard.
Documentaia de atribuire aferent a fost preluat de petent, care a
procedat la procedura de licitaie.
Curtea apreciaz c, aa cum a fost formulat contestaia n faa C.N.S.C.,
aceasta din urm, n mod corect, a constatat c motivul contestaiei invocat
(referitor la obligarea autoritii la respectarea prevederilor legale n ceea ce
privete obligarea orientativ a indicatoarelor de norme de deviz i de a preciza
baza legal a valorii medii a orei de manoper) nu a putut analizat, ind
inadmisibil.
Inadmisibilitatea constituie o sanciune procedural ndreptat mpotriva
unui act pe care legea nu l prevede sau l exclude.
Potrivit art. 255 din Ordonana de Urgen nr. 34/2006, obiectul contestaiei
poate dup caz anularea actului, obligarea autoritii contractante de a emite
un act, obligarea autoritii contractante de a lua orice msuri necesare pentru
remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire.

251

Drepturile de Copyright apartin editurii Wolters Kluwer. Acest exemplar a fost achizitionat de:
Alin Vasile, vasileadrianalin@casido.ro, CASIDO SRL, RO4183377, la data: 05-05-2015, prin comanda: #4357
Culegere de practic judiciar n materie de achiziii publice

n ceea ce privete nclcarea principiului transparenei de ctre autoritatea


contractant i obligarea acesteia s fac public valoarea estimat a contrac-
tului ce urmeaz s e atribuit, Curtea reine c nu s-a precizat ce norme legale
a nclcat autoritatea contractant i c, prin aceast poziie, autoritatea con-
tractant ncearc s atrag la licitaie adevrai ofertani, care ndeplinesc cri-
teriile specicate n caietul de sarcini i nu pe acei care, neavnd o capacitate
economico nanciar sucient, se pot prevala de anumite date, precum valoa-
rea estimat a contractului, pentru a prezenta date nereale sau nerealizabile.
Ordinul nr. 792/13N/1994, pe care contestatoarea i ntemeiaz aciunea,
este neaplicabil procedurii de achiziie public, organizat n conformita