Sunteți pe pagina 1din 11
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I ADMINISTRATIE! PUBLICE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII AVIZ TEHNIC {in baza procesului verbal nr. 2-116, din data de 14.07.2015 al Comisiei de avizare nr. 2 a agrementelor tehnice in constructii: CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCT AVIZEAZA FAVORABIL: agrementul tehnic nr. 017-05/2445-2015, claborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU $THNTE TERMICE, BUCURESTI, pentru TEVI SI FITINGURI DIN PP PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE INTERIOARE, al cirui producitor este SC VALROM INDUSTRIE SRL, BUCURESTI. Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pani la data de 14.07.2017 §i se poate prelungi fn situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnie, conform prevederilor menfionate la cap. ,conditi” din agrementul tehnic. ‘Agrementul tehnic este valabil pang la deta de 31.07.2018, pentru titular, producitor si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic. PRESEDINTE AL CONSILIULU! TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII SEVIL SHHAIDEH Sef Secretariat Tehnic al CTPC Gheorghe HASCAU MINISTERUL DEZVOLTARIL REGIONALE $I ADMINISTRATIEI PUBLICE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIL Agrement Tehnic 017-05/2445-2015 TEVI $I FITINGURI DIN PP PENTRU INSTALATI DE CANALIZARE INTERIOARE PP PIPES AND FITTINGS FOR SEWERAGE SYSTEMS INSIDE BUILDINGS PP TUBES ET RACCORDS POUR INSTALLATIONS INTERIEURES DE EVACUATION DES EAUX USEES ROHREN UND FORMTEILEN VON PP FUR DIE KANALISATION ENTWASSERUNG Cop - 2.52 | PRODUCATOR: S.C. VALROM INDUSTRIE SRL B-dul Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti tel: 0040/21-3173800, fax: 0040/21-3173810 TITULAR S.C, VALROM INDUSTRIE SRL AGREMENT B-dul Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti TEHNIC: tel: 0040/21-3173800, fax: 0040/21-3173810 ELABORATOR _INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU $TINJE TERMICE AGREMENT Bd. Pache Protopopescu, nr. 66, sector 2, Bucuresti TEHNIC: ROMANIA tel/fax: 0040/21-2521157 Grupa specializata nr. 5 - ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalajii aferente constructiilor” ce id ala pn a dat 3} eka we CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII Grupa specializaté mr. 5 ,,produse, procedee si echipamente pentru instalajii aferente constructor” din cadrul institurului european pentru stiinje termice din bucuresti, analizdnd documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentattt de valplast industrie srl, din sector 6, Bucuresti si inregistratt cu nr. 150502 din 14.05.2015, referitoare Ia .,Tevi si fitinguri din PP pentru instalagii de canalizare interioara” realizate de firma Valplast Industrie SRL elaboreazi ‘prezentul agrement tehnic nr. 017-05/2445 — 2015, care modifica / extinde agrementul tehnic 017- '05/2035-2012 prin adaugarea tevilor cu perete multistrat si a tevilor cu perete slim, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domentului de referinja NP-O84/2003, .,Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalagiilor sanitare si a sistemelor de dalimentare cu apti si canalizare utilizind conducte din materiale plastice’, NP — 003/1996 ‘Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaiilor tehnico- sanitare si tehnologice cu fevi din polipropilend", 19-1994 ,,normativ pentru proiectarea si executarea instalajiilor sanitare", 19/1-1996 ,,Normativ pentru exploatarea instalajiilor sanitare"’, NP 133- 2013 ,,Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apdi si canalizare a localitttilor”, P 118-1999 ,,Normativ de siguranqa la foc a constructillor’”, C 300- 1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucriirilor de constructii si instalajii aferente acestora”, si cu verifictrile efectuate de laboratorul intern valrom in prezenta reprezentantilor EITS, toate valabile la data elabordrii prezentului agrement 1. Definirea succinta. ‘Aceste fevi au grosimea peretelui mai 1.1. Descrierea succiati: mica decat cea prevazuta in standardul SR EN 1451-1 Prezentul agrement tehnic se refer’ la Tevi PP slim SR EN 1451-1 fevile si fitingurile din PP pentru instalajii de Dexg(mm) | __Dexg (mm) canalizare, produse de firma S.C. VALROM 32x1.5 32x1.8 INDUSTRIE SRL Bucuresti. Acestea sunt 40xi utilizate pentru instalatiile interioare/incinte de [~~ s0xl.5 canalizare aferente constructiilor civile (pentru 75x16 rejele ape uzate). [T10x2 Materia prima utilizati este polipropilena. = homopolimer si polipropilena copolimer. La Tevile si fitingurile din PP sunt de cerere se pot produce din PP aditivat cu culoare gri, alb si maro, au luciu superficial si ignifugant (acestea se autosting in mai putin de culoarea este stabilizati la UV. La cerere se pot 12 secunde). utiliza si alte culori pentru aceste produse. Tevile din PP. pentru instalasii de » Pe Prodi ccanalizare pot fi = monostrat (perete compact); = multistra: au peretele format dintr-un strat compact la interior si exterior sium strat intermediar expandat. Tevile monostrat_ sunt realizate prin extrudare si cele multistrat prin coextrudare. i ; Fitingurile sf sifoancle sunt. fabricate prin oe is 39 an Laie tov waa injeotic. Tevle si fitingurile se tmbind cu mufi si jp4re 150.6000 mm. La comanda se po! fabrica gamnituré de etangare, si alte dimensiuni de grosime pentru perete. ‘Vedere generala tevi din PP. Tevile au diametrul nominal exterior De AT 017-05/2445-2015 Pagina 2 din 10 + Tevile grifalbe din PP compact / multistrat cu 0 mufé la capat se produc in gama cu urmatoarele caracteristi 1. De 32 mm, grosime 1.8 mm, lungime 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 si 3000 mm. 2. De 40 mm, grosime 1.8 mm, Iungime 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 si 3000 mm, 3. De 50 mm, grosime 1.8 mm, lungime 250, 500, 750, 1000, 100, 2000 si 3000 mm. 4, De 75 mm, grosime 1.9 mm, lungime 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 si 3000 mm, 5. De 110 mm, grosime 2.7 mm, lungime 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 si 3000 mm. 6. De 125 mm, grosime 3.1 mm, lungime 250, 500, 1000, 1500, 2000 si 3000 mm. 7. De 160 mm, grosime 3.9 mm, lungime 500, 1000, 1500, 2000 si 3000 mm. += Tevile slim din PP compact / multistrat cu 0 mufé la capat se produc in gama cu urmitoarele caracteristici: 1, De 32 mm, grosime 1.5 mm, lungime 250, 500, 1000, 2000 si 3000 mm. 2. De 40 mm, grosime 1.5 mm, lungime 250, 500, 1000, 2000 si 3000 mm. 3. De 50 mm, grosime 1.5 mm, lungime 250, 500, 1000, 2000 si 3000 mm. 4. De 75 mm, grosime 1.6 mm, lungime 250, 500, 1000, 2000 si 3000 mm. 5. De 110 mm, grosime 2.0 mm, lungime 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 si 6000 mm. ~ Tevile gri/albe din PP compact / multistrat cu doud mufe la capat se produc in gama cu urmatoarele caracteristici: 1, De 40 mm, lungime 1000, 1500 si 2000 mm. 2. De 50mm, lungime 1000, 1500 si 2000 mm. 3. De 110 mm, lungime 1000, 1500 si 2000 mm. a) Fitinguri cu De 32, 40, $0, 75 si 110 mm. Coturile sunt la 15°, 30°, 45°, 67°30" si 87°30" cu De 32, 40, 50, 75 5i 110 mm. b) ramificayii de tip egale din PP la 45° pentru De 32/32, 40/40, 50/50, 75/75, 110/110, 125/125 $i 160/160 mm; ©) ramifictii de tip reduse din PP la 45° pentru De 40/32, 50/40, 75/40, 75/50, 75, 110/40, 110/50, 110/75, 125/50, 125/110, 160/110 si 160/125 mm; AT 017-05/2445-2015 Cot Ramificatie 4) ramificagii de tip egale din PP la 67°30" pentru De 32/32, 40/40, 50/50, 75/75, 110/110, 125/125 si 160/160 mm; ©) ramificatii de tip reduse din PP la 67°30° pentru De 40/32, 50/40, 50/50, 75/40, 75/50, 75, 110/40, 110/50, 110/75, 125/50, 125/110, 160/110 si 160/125 mm; 1) ramificayti de tip egale din PP la 87°30" pentru De 32/32, 40/40, 50/50, 75/75, 110/110, 125/125 si 160/160 mm; 2) ramificatii de tip reduse din PP ta 87°30" pentru De 40/32, 75/40, 75/50, 75, 110/40, 110/50, 110/75, 125/50, 125/110, 160/110 si 160/125 mm. h) ramificti de tip duble din PP pentru De 50/50, 75/75, 110/50, 110/110 la 67°30" si 110/110 si 110/50 mm la 87°30”. }) conector redus in gama De 40/32 si 50/40 mm; D) reduetie excentrica din PP in gama De 40/32, 50/32, 50/40, 75/40, 75/50, 75, 110/50, 110/75, 125/75, 160/110 si 160/125 mm; ™ Reductie ) adaptor reductie excentricd din PP in gama De 32/40, 40/50 i 50/745 mm. 1) conector din PP de trecere la font cu inel $i garniturd in gama De 50, 75, 110 si 125mm; 1m) dop de inchidere din PP in gama De 32, 40, 50, 75, 110 , 125 si 160mm; n) manson din PP in gama De 32, 40, 50, 75, 110 , 125 si 160mm; 0) plesit de curdgire cu dop filetat din PP in gama De 50, 75, 110 , 125 i 160 mm; Pagina 3 din 10 Piest de curajire cu dop filetat ) conector dilatayie din PP cu De 110mm; 1) piesa de capitt pentru coloana ventilare in gama De 50, 75, 110 3i 160mm; s) curba tehnicd cu dop flira garniture pentru racordare obiecte sanitare din PP in gama De 325140 mm; §) conector tehnic din PP cu dop féra gamniturs pentru De 40mm; 1) racord alb cu garnituré pentru WC cu De 110 mm gi lungimea de 230 si 400 mm; 1) cot alb prelungit cu garniturd si dop WC cu De 110mm gi cot la 90° gi cot alb cu garnitura si dop WC cu De 110mm si cot Ia 90° si 45°; u) sifoane din PP realizate in urmatoarele variante: © tip ,butelie lavoar cu De 32 si 40mm si lungimea de 225 mm; © sifoane tip Firenze” cu De 110 mm gi Jungimea de 500 mm; « sifon din tub flexibil PP gofrat si ventil Da 32 si 40mm; © sifoane din PP cu tub flexibil si racord magin& de spalat cu De 40mm si lungimea de 480mm; © sifon pardoseal cu 4 intriri De 40 mm si o iesire cu De 50mm si iniljimea cuprins’ intre 105...120mm; fon pardosealti cu 3 intriri De 40 mm si o iegire cu De 50mm gi inaltimea cuprinsé intre 80...117mm; « sifon pardoseala cu o intrare De 40 mm si o iesire cu De 50mm i inaltimea cuprinsa intre 80...117 mm; sifon pardoseala cu o iesire cu De 50mm gi inaltimea cuprinsa intre 80...117 mm; « sifon terasi cu iesirea de De 40 mm gi inaltimea de 85 mm. AT 017-05/2445-2015 Sifoanele de pardoseala cu o inaltime redusi H = 48..84 mm (minisifoane) au 0 iesire orizontala in gama De 32, 40 si 50 mm. Sifoanele de pardoseala cu o inaltime redusa H =27...50 mm au o iesire verticalé in gama De 32, 40 si 50 mm. Sifon pardoseali ¥) coliere reglabile din PP pentru De 32/40/50 si 75/110 mm. w) cot din PP la 15° si 30° - De 32-110, cot din PP la 45° - De 32-160, cot din PP la 67°30" - De 32-125, ot din PP la 87°30” - De 32-160. 1.2 Identificarea produselor Jevile si fitingurile din PP pentru instalafii de canalizare interioare realizate de firma SC VALROM INDUSTRIE SRL din Bucuresti sunt marcate la fabricatie. Marcarea se face cu un jet de cemeala de culoare neagr’. Fiecare tub trebuie marcat cel putin odatd. Marimea caracterelor trebuie least astfel inet mareajul s& fie complet si realizat cu caractere cét mai mari, Marcajul este urmatorul: =data_—ziua giluna (xx, yy); - ora ora si minutul la care sa produs pentru identificarea schimbului = producatorul VALROM ~ dimensiunile diametrul exterior x grosimea ~ codul ariei de aplicare ,.B” - seria tubului $20 = Lotul LOT xxyy (xx ~ ultimele 2 ciffe ale anului, yy — numarul de ordine al lotului) -materialul PP (copolimer) = lungimea tubului Jungimea nominala a tubului L = 200% mm Fitingurile sunt marcate in relief. Pagina 4 din 10 2, Agrementul Tehnic. 2.1 Domeniile de utilizare tn construetii, acceptate. Tevile si fitingurile din PP, produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE SRL. Bucuresti sunt ufilizate la __instalagile interioare/incinte de canalizare —_aferente constructilor civile (pentru refele ape uzate). 2.2. Aprecierea asupra produsulut 2.2.1 Aptitudinea in exploatare Tevile si fitingurile din PP pentru instalasii de canalizare, produse de firma $.C. VALROM. INDUSTRIE SRL Bucuresti au calitatea de a fi utilizate In constructii deoarece indeplinese ceringele esentiale ale Legii 10 din 1995 privind calitatea fn construct. * Rezistenfi mecanica si stabilitate Tevile si fitingurile din PP pentru instalafii de canalizare, produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti sunt realizate din PP. Tevile monostrat sunt realizate prin extrudare si cele multistrat prin coextrudare. igurile si sifoanele sunt fabricate prin injectic. Variantele constructive si materialele componenete utilizate fac fevile gi fitingurile din PP s& reziste la fenomenele de dilatare gi contractare rezultate din circulafia apelor wate cu temperaturi de varf de pan’ la maxim +80°C si cu intermitenta, temperaturi de pan’. 1a 495°C, Materialele utiizate le _fabricarea tuburilor din PP prezinta rezistenta, flexibilitate si Stabilitate in instalajtile de canalizare interioare. Produsele sunt ugoare si prezinti 0 rezistenté mecanicé si chimicd, nu sunt biodegradabile si sunt rezistente la coroziune. *Securitate Ia incendiu Pentru produsele —realizate din polipropilena comopolimer si polipropilena copolimer nu au fost efectuate verificari specifice pentru determinarea comportarii la foc. AT 017-05/2445-2015 “Igiens, simitatea gi mediu Tevile ‘si fitingurile din PP pentra de canalizare nu contin substante dunatoare sindtiii camenilor sau integritati mediului ‘ineonjurator, ele _corespunzind integral conditiilor impuse prin Legea nr. 265 din 2006 privind protectia mediului, Legea 319 din 2006 privind securitatea si sanatatea in munca, Ordinul 119 din 2014 privind mediul de viata al populatiei, Legea 2011 din 2011 privind regimul descurilor cu. modificarile si completarile ulterioare. intrucét materialele nu sunt biode- gradabile, ele vor fi reciclate dup’ terminarea Guratei de utilizare. *Siguranta in exploatare Tevile si fitingurile din PP pentru instalatii de canlizare, produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti sunt astfel concepute gi fabricate incat prezint o ‘buna siguranja in exploatare, sunt rezistente la acfiunea agresiv’ a strurilor, a substanfelor caustice si a solufiilor acide cu concentratii diferite. Produsele nu prezinté riscul de accidente la utilizarea lor in condifii normale. *Protectia impotriva zgomotului ‘Tevile si fitingurile din PP pentru instalayii de canalizare nu au influenjé asupra acestei exigente. *Economia de energie si izolare termict Tevile si fitingurile din PP pentru instalatii de canalizare nu fac obiectul unor cerinfe speciale de izolajie termick sau hidrofuga. Montarea tevilor si a fitingurilor din PP se realizeaz& cu costuri reduse, datorité greutitii mici (de circa 5 ori mai ugoare decat produsele metalice similare). Suprafefele interioare sunt realizate cu o finisare deosebité (cu 0 rugozitate redus8) necesitind o energie unitardi mic& pentru vehicularea debitelor de apa si nu permit formarea unor depuneri, Pagina 5 din 10 2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) si tntrefinerea produsulk Calitatile maferialelor —utilizate si controlul fabricatiei, efectuat in scopul ‘menfinerii constante a calitatii, permit realizarea unor produse cu o durabilitate ridicata, Durata de viata medie, precizatd de producator, este de $0 ani, in condifii normale de exploatare. Producitorul acordi o garantie de 5 ani de la data livrarii, daca se respect condifiile de manipulare, transport, depozitare si punerea in opera. ‘hnice 2.3. Caietul de preseripfit 2.3.1. Condifii de coneeptie La elaborarea tehnologiei de febricatie s- au avut in vedere obfinerea si pistrarea proprietitilor si caracteristicilor produselor. Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calitaii declarate in Sistemul de ‘Management al Calititi si in politica de calitate proprii producdtorului. Produsele sunt astfel concepute incét respect exigentele _legislatiei europene in domeniu precum gi cerinjele esentiale ale Legit nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, acestea fiind prezentate in subcapitolul 2.2.1. al agrementului tehnic, 2.3.2. Condifii de fabricare Tevile si fitingurile din PP pentru instalajii de canelizare interioare, produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti cu respectareaprevederilor din ‘Sistemul de Mangement al Calitatii prevazute in Manualul de Asigurare a Calitagii, intocm conform recomandirilor normei SR EN ISO 9001/2008. 2.3.3. Condifii de livrare In functie de diametrul si lungimea lor , tevile din PP se livreaza ambalate in cutii de carton sau legate in pachet. Fitingurile se livreaza ambalate in cutii de carton. Produsele din PP vor fi depozitate in magazii inchise, bine aerisite sau in locuri acoperite si ferite de soare. Temperatura de depozitare recomandati este de 0...+45°C gi trebuie depozitate pe suprafefe netede lipsite de AT 017-05/2445-2015 arti taioase si substanfe care ar modifica structura acestora. Tevile $i fitingurile din PP se livreaza la cerere in gama si cantitifile necesare solicitate de clienti. Transportul materialelor din PP ‘trebuie efectuat la adapost de actiunea directa a radiafiilor solare, Tevile vor fi agezate pentru ‘transport numai orizontal, pe suprafefe drepte, netede sprijinite continu pe toatd lungimea lor, ‘in stive care s& mu depiseascd 1,50 m inalyime. Ele se vor sprijini continuu pe toati lungimea, pe suprafefe drepte si netede. Fitingurile se vor aranja in rafturi, de asemenea, pe sortimente gi dimensiuni. Pentru transport si depozitare de lung’ durati produc&torul va furniza date privind conditiile de transport si depozitare La livrare produsele trebuie si fie insofite de Agrementul Tehnic, de Declaratia de Conformitate cu acesta (dati de producitor sau de reprezentantul acestuia in Roménia), de Certificate de Calitate pentru materiile prime si ‘materialele utilizate si de instructiuni de alegere, montaj, utilizare si exploatare in limba roménd elaborate de producator. 2.3.4. Condifii de punere in oper Documente de referinta Punerea in operi se efectueazi conform — instructiunilor elaborate de producator si prevederilor normativelor in vigoare in Romania: © I 91994 Normativ privind proiectarea si executia instalayiilor sanitare ‘© NP-084/2003 Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea instalafiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu api si canalizare utilizind conducte din materiale plastice NP ~ 003/1996 Normativ pentru proiectarea, exeoutarea gi exploatarea instalayilor tehnico- sanitare gi tehnologice cu {evi din polipropilen © NP 133-2013 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural @ AC-1998 Ghid de proiectare si execufie a refelelor si instalaiilor exterioare de Pagina 6 din 10 Coneluzit Aprecierea global alimentare cu apa si canalizare. Mapa proiectantului ‘© P 118-1999 Normativ de siguranga la foc a constructilor © C 300-1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executtrii [ucririlor de constructii si instalatii aferente acestora © 180 3126 - Tevi din materiale plastice. Componete din materiale plastice. Determinarea dimensiunilor. © ISO 3127 — evi din materiale plastice. Rezistenta la soc. © Tevile si ftingurile din PP pentru instalajii de canalizare interioare, produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE. SRL Bucuresti au calitatea de a fi utilizate in domeniile de utilizare acceptate este apreciatt favorabil, in condipile specifice din Romédnia, daca se respectis prevederile prezentului agrement. Conditit © Tevile si fitingurile din PP pentru instalatii de canalizare intericare, produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti au fost examinate i gisite corespunzitoare conform procesului verbal de ‘omologare interna si a rapoartelor de incercare nr. 961 si 962 din 21.11.2014 si 311 din 12.05.2014 si trebuie menfinute la acest nivel pe toati durata de valabilitate a acestui agrement. © Acordaind acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcjii, nu se implick in prezenfa si/sau absenja drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau intrefine produsele, © Orice recomandare relativ la folosirea {n conditii de siguranja a acestor produse, care este confinuti sau se refer la acest agrement tchnic, reprezint& cerinfe minime necesare la punerea sa in opera, ‘© Institutul European pentru $tiinje Termice din Bucuresti rispunde de exacttatea datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de ‘ncereairile sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu fi absolva pe furnizori si/sau utilizatori de responsabilitaile AT 017-05/2445-2015 ce Je revin conform reglementiilor tehnice legale in vigoare. © Verificarea menjinerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizati de c&tre producator, conform programului stabilit de citre Institutul European pentru $tiinfe Termice din Bucuresti, program care const in: - verificarea asiguririi menfinerii constante a materiei prime si a produsului finit; - verificarea aspectului; - verificarea dimensiunilor; - verificarea variatici Iungimii tev temperaturi ridicate; - verificarea etanseitatii, Verificarile se vor efectua la un interval de 24 Tuni si vor fi consemnate prin procese verbale semnate de titular si elaboratorul de agrement tehnic, De asemenea se va verifica valabilitatea Sistemului de Management al Calititii al producatorului, Acfiunile cuprinse tn program si modul lor de realizare vor respecta actele normative si reglementirile tehnice in vigoare. © Orice modificare a fevilor si fitingurilor din PP pentru instalatii de canalizare interioare, produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti si/sau introducere de noi tipuri contructive se va aduce la cunostingé elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi Juath in considerare si a se proceda la extinderea/modificarea agrementului tehnic # Institutul European pentru $tiinte Termice din Bucuresti va informa Consiliul Tebnic Permanent pentru Constructii despre rezultatul verificdrilor, iar dac& acestea nu dovedese menfinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declasarea actiunii de suspendare a Agrementului Tehnic. © Suspendarea se declangeazi si tn cazul constatirii prin controale, de catre organisme abilitate, a nerespectarii menfinerii constante a conditiilor de fabricasic si de utilizare ale produsului. © in cazul in care titularul de Agrement Tebnic nu se conformeazA acestor prevederi, se va declansa procedura de retragere a Agrementului Tehnic. Pagina 7 din 10 Valabi Prelungirea valat sau revizuirea prezentului agrement tehnic —trebuie solicitati cu cel putin trei luni inainte de data expirarii. in cazul _neprelungirii valabilitifii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine, Institutul European pentru Stiinfe Termice Presedinte grupa spécializata nr. 5 Dr. ing. Daniela SCU | x 3, Remarci complementare ale grupei specializate prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie de catre solicitant, S-a constatat ci firma producdtoare are certificat Sistemul de Management al Calitatii, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 atestat de catre IQNET certificat nr 8172/29.11.2010 valabil 1a data claborarii agrementului tehnic, certificat SR EN ISO 14001:2005 atestat de catre IQNET certificat nr 3305/29.11.2010 valabil Ia data claborarii agrementului tehnic, certificat SR EN ISO 18001:2008 atestat de catre IQNET certificat nr 3298/12. 12.2014 valabil la data elaborarii agrementutui tehnic. Produsele isi vor menfine constante caracteristicile functionale in timpul exploatarii, cu conditia respectarii indicatiilor de utilizare ale producatorului si a reglementirilor normativelor 1.9-1994, 1.9/1-1996, NP 133-2013, P118-2/2013. Pentru verificarea comportirii in exploatare se va urmari, observa si analiza, pe Intreaga durati de valabilitate a agrementului tehnic, modul de funcjionare a tevilor si fitingurilor din PP pentru canalizare fabricate de catre SC VALROM INDUSTRIE SRL. Tevile si fitingurile din PP pentru instalatiile de canalizare interioare produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. au fost utilizate / achizitionate de catre diferite firme, printre care: SC DENIROM 2000 SRL BUZAU, SC ROMSTAL IMEX SRL, Maricon SRL Bucuresti, SOPREX IMI SA BUCURESTI, PAS INSTAL SRL BUCURESTI, K3INSTALATII SRL BRASOV, PAULUS SRL PLOIESTI, NISAL SRL MEDIAS. Din recomandarile transmise titularului de eatre firmele beneficiare, rezult& c& punerea in opera a tevilor si fitingurilor din PP pentru instalafiile de canalizare s-a realizat fara dificultagi. In exploatare retele de canalizare, s-au comportat la parametrii proiectati, beneficiarii fiind satisficuti de functionarea normal si fra defectiuni a acestora. Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fai de producator. AT 017-05/2445-2015 Pagina 8 din 10 SINTEZA RAPOARTELOR DE iNCERCARE. Centralizator cu testele de laborator efectuate de cétre firma VALROM in laboratorul intern in prezenfa unui reprezentant EITS si de cétre VALROM in laboratorul de incerciri acreditat RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005, numér laborator LI 616/2012 pentru o feava din PP monostrat cu diametrul nominal de 40 mm_ lot 1503 si feava din PP multistrat cu diametrul nominal de 110 mm lot 1504. Verificarea | Verificator | Metoda Ceringe Recultate Vorficarca | baborator Fitingurile trebuie sa fie Intern | SREN 1451 | compacte, férd goluri din sau Corespunde aspectului | yALROM injectie Deierminarea | Laborator Determinarea pe 25 de epravete Ta rezistenjei la | intern ransoos [© femperanra de 25%, si o| farispantere soc exterior_| VALROM Indie de ciidere 800mm. ” Yerifeareta | Laborator | sp py 150 | Determinarea lao temperatura de| Fara plerderi eramsetzare la | intern | 1053:1998. | 25°C lao presiune de 0,3 bar, Corespunzétor apa. VALROM - selec id Specialistii din grupa specializaté nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinge Termice din Bucuresti isi insugesc rezultatele obfinute de: ~ Laboratorul intern VALROM acreditat RENAR cu certificat nr. LI 616/2012 (buletine de incercare nr. 438/6/11.06.2015, 438/12/10.06.2015, 450/6/15.06.2015 31 451/6/15.06.2015); | 4, Anexe © Extrase semificative din procesul verbal 150602 din 25.06.2015 al sedinfel de deliberare a grupei specializate. fn sedinja de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinfe Termice din Bucuresti, aledtuita din dr. ing. Danicla Teodorescu, dr. ing. Anica Ilie, dr. ing. Teodora-Madalina Nichita, dr. ing. Alina Girip, s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-05/2445-2015 referitor la: © TEVILE SI FITINGURILE DIN PP PENTRU INSTALATI DE CANALIZARE INTEROARE, PRODUSE DE FIRMA S.C. VALROM INDUSTRIE SRL BUCURESTI IN CADRUL SEDINTEI S-AU EVIDENJIAT URMATOARELE ASPECTE: ‘© Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile PAT 01 si PAT 03/2004. Tevile si fitingurile din PP pentru instalatii de canalizare interioare, produse de firma S.C. VALROM INDUSTRIE SRL Bucuresti corespund cerinjelor esengiale stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitiii in Construcfii — Legea nr. 10/1995, Constatiind cele de mai sus, Grupa Specializati aprobit agrementul tehnic in forma claborati, cu termen de valabilitate trei ani, pang la data de 31 iulie 2018, AT 017-05/2445-2015 Pagina 9 din 10 Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va. solicita elaboratorului urmarirea comportirii in timp 2 produsului pus in operd, rezultatele acestor verificdri urménd a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitifi Agrementului Tehnic. Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2445-2015 confinand 22 file face parte integranté din prezentul agrement tehnic. Titulari: §.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. B-dul, Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti : 0040/21-4303001, fax: 0040/21-3173810 S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. B-dul. Preciziei, nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171 S.C, ROMSTAL IMEX S.R.L. Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 3, Bucuresti tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906 S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L. Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitesti tel: 0248/212.099 S.C, TRIASCONIS.R.L. Str. Alexandru Iliescu, nr. G1-G2, Oltenifa, tel, 0242/515.743 Raportoral grupei specializate nr. 5 dr. ty GIRIP Membrii grupei specializate: dr. ing, Daniela TEODORESCU ~ presedinte dr.ing. Alina GIRIP - raportor: dr.ing. Anica ILIE dr.ing. Madalina NICHITA Labbe AT 017-05/2445-2015 Pagina 10 din 10