Sunteți pe pagina 1din 14

PENTRU COPII

ENCICLOPEDIA TIINELOR
Enciclopedia [tiin]elor le ofer\ copiilor informa]ii numeroase, bine
documentate [i actuale despre lumea n care tr\im, explicate pe n]elesul lor.
Sunt prezentate stelele [i galaxiile, sistemul solar, P\mntul [i Luna,
fenomenele naturale, corpul uman, animalele [i vegeta]ia, climatele,
continentele lumii, religia, limbile [i scrierea, m\surarea timpului,
cinematograful [i instrumentele muzicale, transporturile de-a lungul timpului,
istoria omenirii [i multe altele.

P|MNTUL, PLANETA NOASTR| CORPUL UMAN


VEGETA}IA {I ANIMALELE LUMEA N CARE TR|IM
CONTINENTELE {I NA}IUNILE OAMENII ISTORIA
TRANSPORTURILOR ISTORIA OMENIRII

N ACEEA{I SERIE:
Atlasul, conceput special pentru copii, reprezint\
suportul cartografic ideal pentru cei care vor s\
h\r]ile continentelor
descopere ntr-un mod original fascinanta lume
h\r]ile ]\rilor
n care tr\im, n toat\ complexitatea ei.

CORINTJUNIOR
CORINTJUNIOR

CORINTJUNIOR

www.corintjunior.ro
ISBN 978-973-128-251-0

CORINTJUNIOR
C UPRINS
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|
4 Stelele [i galaxiile
Traducere: Adrian Deliu 6 Sistemul solar
Redactare: Carmen Boto[aru
Tehnoredactare: Cristina Aprodu
8 P\mntul [i Luna
Concep]ie grafic\ [i machetare: Nicholas Harris,
10 Rocile [i fosilele
Joanna Turner and Claire Aston, Orpheus Books Ltd 12 Anotimpurile [i climatele
Ilustratori: Giuliano Fornari (team co-ordinator), Susanna Addario, 14 Vremea
Ferrucchio Cucchiarini, Alessandro Rabatti, Claudia Saraceni,
Ivan Stalio, Thomas Trojer 16 M\surarea timpului
Consultan]i: Steve Parker, Andrew Sherratt 18 Lumina [i sunetul
Copyright 2008 Orpheus Books Ltd. All rights reserved. 20 For]ele [i materia
Toate drepturile asupra edi]iei `n limba romn\ apar]in 22 Electricitatea
Editurii CORINT JUNIOR, parte component\ a
GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

ISBN: 978-973-128-251-0

Bucure[ti, 2009

2 Descriere CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei


Enciclopedia [tiin]elor pentru copii / trad.: Adrian
Deliu. - Bucure[ti: Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-251-0

I. Deliu, Adrian (trad.)

81374.2:087.5=135.1 CORPUL UMAN


Format: 8/70x100 Coli tipo: 16
Tiparul executat la: Imprimeria ARTA GRAFIC| S.A.
24 Digestia
www.artagrafica.eu 26 Creierul
28 Scheletul

VEGETA}IA {I ANIMALELE
30 Via]a preistoric\
32 Insectele
34 Pe[tii
36 Reptilele [i amfibienii
38 P\s\rile
40 Mamiferele (1)
42 Mamiferele (2)
44 Plantele
46 Arborii
LUMEA ~N CARE TR|IM
48 Zonele polare
50 P\durile
52 Savanele [i stepele
54 De[erturile
56 P\durile tropicale
58 Mun]ii
60 Apele curg\toare ISTORIA TRANSPORTURILOR
62 }\rmurile 94 Navele maritime
64 Oceanele 96 Trenurile
98 Transportul rutier
100 Aeronavele
102 C\l\toriile `n spa]iu

CONTINENTELE {I NA}IUNILE
66 Europa
68 Asia 3
70 Africa
72 America de Nord
74 America de Sud
76 Australia [i Oceania

OAMENII
78 Locuin]ele ISTORIA OMENIRII
80 Agricultura
104 Primii oameni
82 Construc]iile [i podurile
106 Egiptul antic
84 Limbile [i scrierea
108 Grecia antic\
86 Instrumentele muzicale
110 Romanii
88 Televiziunea
112 China antic\
90 Religiile
114 America precolumbian\
92 Sporturile
116 Marile imperii
118 Evul Mediu
120 Exploratorii

122 Index
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

STELELE
{I GALAXIILE
TELELE sunt sfere imense care se

S rotesc. Sunt alc\tuite din gaze fier-


bin]i care emit lumin\. Se comport\
ca uzine enorme care produc cantit\]i
uria[e de energie. Str\lucesc miliarde de
ani. Soarele steaua din galaxia noastr\
se afl\ la 150 de mil. km de P\mnt. Alte
stele sunt cu mult mai ndep\rtate. Dar
chiar [i n cazul celor mai apropiate este
nevoie de cel pu]in patru ani pentru ca
lumina lor s\ ajung\ pn\ la noi.
Aproape tot ce vedem pe cerul nop]ii
face parte din Galaxia Calea Lactee un
grup imens de stele, n form\ de spiral\.
O galaxie are miliarde de stele, iar n Sistemul
4 nostru solar
Univers exist\ miliarde de galaxii. format din
Soare [i planetele
Universul cuprinde tot ce exist\: spa]iul care graviteaz\ n
jurul s\u, inclusiv
cosmic, galaxiile, stelele, P\mntul. P\mntul, se afl\
pe unul dintre
bra]ele spiralate
ale Galaxiei.

Unele stele str\lucesc de


miliarde de ani. Altele
de-abia s-au n\scut. Stelele
tinere s-au format n
gigantici nori de praf [i de
gaze numi]i nebuloase. n
imagine se poate vedea o
nebuloas\ care are forma
unui cap de cal. (Nebuloa-
sa Cap de cal face parte
din constela]ia Orion [i
poate fi v\zut\ numai cu
ajutorul unui telescop.) n
timp, din praf [i gaze se Constela]ia Orion cele trei
formeaz\ stele, care ini]ial stele de pe cing\toare sunt
orientate n jos, c\tre Sirius, cea
sunt extrem de fierbin]i. mai str\lucitoare stea de pe cer.
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

Aceast\ gigantic\ spiral\ de stele, gaze [i


praf, care se rote[te n spa]iul cosmic, este STUDIUL STELELOR
locul n care tr\im noi n Univers: Galaxia
Calea Lactee. Soarele nostru una
dintre multele miliarde de stele care
exist\ este situat aproximativ la
jum\tatea distan]ei dintre
centrul [i marginea ga-
laxiei. Dra de lumin\ AMENII observ\ cerul nop]ii nc\ din
palid\ care traver-
seaz\ cerul mp\r-
O timpuri str\vechi. Grecii antici (v. p.108)
credeau c\ Soarele [i planetele se rotesc n
]indu-l n dou\ jurul P\mntului. n anul 1543, astronomul
p\r]i aproape polonez Copernic a afirmat pentru prima dat\
egale repre- un lucru bine cunoscut ast\zi: c\, de fapt,
zint\ ceea P\mntul [i planetele sunt cele care se rotesc
ce este n jurul Soarelui. n 1609, italianul Galileo
vizibil Galilei a fost primul astronom care a folosit un
pentru telescop (v. imaginea de mai sus). El a v\zut
noi din craterele de pe Lun\ [i a descoperit sateli]ii lui
Calea Jupiter. Telescoapele moderne ne permit s\
Lactee. vedem la distan]e extrem de mari. Telescopul
Spa]ial Hubble (v. imaginea de mai jos) poate 5
fotografia stele foarte ndep\rtate.

Constela]ia
Ursa Mare
[apte dintre
cele mai
str\lucitoare
stele ale sale
alc\tuiesc
Carul

Dac\ observ\m stelele, vom Mare.


constata c\ felul n care sunt
a[ezate sugereaz\ anumite for-
me. Pe parcursul unui an, stelele Linia imaginar\ care trece
apar sau dispar din cmpul prin dou\ dintre stelele aflate
la cap\tul Carului Mare
nostru vizual. Cu mult timp n conduce c\tre Steaua Polar\,
urm\, astronomii au v\zut adic\ n direc]ia nord.
diferite forme n dispunerea
stelelor, cum ar fi siluete de
oameni sau de animale din
legendele populare cinele,
taurul, centaurul, scorpionul
[i a[a mai departe.
Aceste grupuri de stele
se numesc constela]ii.

VEZI {I: p.6 SISTEMUL SOLAR, p.8 P|MNTUL {I LUNA, p.18 LUMINA {I SUNETUL
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

SISTEMUL SOLAR
OARELE nostru este o stea. El pare

S mult mai mare [i mai str\lucitor de-


ct alte stele, pentru c\ se afl\ mai
aproape de noi. n jurul Soarelui se rotesc
(sau graviteaz\) cele opt planete din siste-
mul s\u. ncepnd de la cea mai apropiat\ Planeta Venus este tot timpul nconjurat\
de Soare, acestea sunt: Mercur, Venus, de nori den[i de acid sulfuric. Pe suprafa]a ei
P\mnt (planeta noastr\), Marte, Jupiter, se g\sesc vulcani, cmpii ntinse
Saturn, Uranus [i Neptun. O rota]ie a [i defileuri adnci. Aici nu
exist\ semne de
P\mntului n jurul Soarelui dureaz\ 365
via]\.
de zile, adic\ un an; alte planete au nevoie
de mai mult timp pentru o astfel de rota]ie.
Nu doar planetele se rotesc n jurul
Soarelui, ci [i mii de buc\]i de
roc\, numite asteroizi. Soa-
rele, planetele [i sateli]ii
6 lor, asteroizii, co-
metele [i meteo-
ri]ii sunt p\r]i
componente
ale sistemu-
lui solar.

Soarele este o imens\ sfer\


rotitoare alc\tuit\ din gaz ex-
Mercur
trem de fierbinte. F\r\ c\ldura [i Venus P\mnt Luna Marte
lumina primite de la Soare, n-ar
putea s\ existe via]\ pe P\mnt. Mercur are o clim\ extrem de P\mntul este planeta noastr\.
fierbinte n zona orientat\ spre Diametrul: 12 761 km. Ziua:
Este o stea att de mare, nct n Soare [i foarte rece n partea 24 ore. Anul: 365,26 zile.
opus\. Diametrul: 4 880 km. Distan]a medie fa]\ de
interiorul s\u ar putea s\ ncap\ Ziua: 58,6 zile terestre. Anul: Soare: 149,7 milioane km.
aproximativ 1 400 000 de sfere 88 zile terestre. Distan]a medie Sateli]i: 1.
fa]\ de Soare: 58 mil. km.
de m\rimea P\mntului. Supra- V\ile aride aflate pe Marte
Temperatura de pe Venus este demonstreaz\ c\ odinioar\
fa]a lui clocote[te (la fel ca apa mai mare dect punctul de to- aici a existat ap\.
care fierbe); pe ea se afl\ por]iuni pire al plumbului. Diametrul: Diametrul: 6 797 km. Ziua:
12 109 km. Ziua: 243 zile te- 24,6 ore. Anul: 687 zile terestre.
ntunecate r\zle]e, numite pete restre. Anul: 225 zile terestre. Distan]a medie fa]\ de
Distan]a medie fa]\ de Soare: 228 mil. km.
solare, care apar [i dispar. Soare: 108 mil. km. Sateli]i: 2.
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

Cele mai multe planete

au sateli]i: Mimas (satelitul COMETELE {I METEORI}II


lui Saturn) are un crater OMETELE sunt bulg\ri mari de praf [i
uria[; Io (satelitul lui Jupiter)
este acoperit de vulcani;
Io Mimas C ghea]\, care se mi[c\ foarte repede prin
sistemul solar. Ele vin dinspre marginea
Miranda (satelitul lui Ura- sistemului [i se ndreapt\ cu vitez\ foarte mare
nus) este br\zdat de [an]uri; spre Soare. Pe m\sur\ ce se apropie de acesta,
Triton (satelitul lui Neptun) Miranda Triton n urma lor se formeaz\ dou\ cozi. Uneori,
are cea mai rece clim\. noaptea, cometele pot fi v\zute cu ochiul liber.
Din comete se pot desprinde fragmente de
roc\, numite meteori]i (sau stele c\z\toare),
care se v\d ca ni[te fulgere, timp de cteva
frac]iuni de secund\. Ele str\bat atmosfera [i
se zdrobesc de suprafa]a planetei noastre.
Cnd o comet\ se apropie de
Soare, o parte din ghea]a
din care este alc\tuit\
se tope[te. Ema-
na]iile de gaze [i
de praf alc\tu-
iesc un nor
numit
coam\,
Pluto, care se
considerat\ prelun-
pn\ nu demult ge[te 7
cea mai ndep\rtat\ [i formnd
mai mic\ planet\, a fost cozile.
reclasificat\ ca planet\ pitic\
de c\tre Uniunea Astronomic\
Interna]ional\.
PLANETELE
Jupiter (f\r\ respectarea sc\rii de m\rime)

Pluto

Saturn Uranus Neptun


Jupiter este cea mai mare A doua planet\ ca m\rime dup\ Uranus, tot o planet\ gazoas\, este nconjurat\ de
planet\ din sistemul nostru solar. Jupiter este Saturn. La rndul 11 cercuri cu un contur vag. Spre deosebire de celelalte
Suprafa]a sa (inclusiv Marea s\u, este un gigant gazos. Este planete, ea se rote[te avnd o pozi]ie puternic nclinat\.
Pat\ Ro[ie) nu este solid\, cea mai ndep\rtat\ planet\ Diametrul: 51 166 km. Ziua: 17,2 ore. Anul: 84 de ani
constnd n nori de gaze. Doar vizibil\ cu ochiul liber de pe tere[tri. Distan]a medie fa]\ de Soare: 2 869 mil. km.
nucleul s\u de dou\ ori mai P\mnt; se rote[te foarte repede Sateli]i: 15.
mare dect P\mntul este n jurul propriei axe [i este
solid. Dimensiunile celor mai bombat\ la mijloc. Inelele Neptun este traversat\ de nori rarefia]i. Diametrul:
mari sateli]i ai lui Jupiter le spectaculoase din jurul s\u sunt 49 557 km. Ziua: 16,1 ore. Anul: 164,8 ani tere[tri. Dis-
dep\[esc pe cele ale planetelor alc\tuite din nenum\rate blocuri tan]a medie fa]\ de Soare: 4 496 mil. km. Sateli]i: 8.
Mercur [i Pluto. Diametrul: de ghea]\ [i de roc\. Diametrul:
142 960 km. Ziua: 9,8 ore. 120 514 km. Ziua: 10,2 ore. Pluto a fost considerat\ planet\ pn\ `n anul 2006.
Anul: 11,8 ani tere[tri. Anul: 29,5 ani tere[tri. Diametrul: 2 300 km. Ziua: 6,4 zile terestre. Anul:
Distan]a medie fa]\ de Soa- Distan]a medie fa]\ de Soare: 248 de ani tere[tri. Distan]a medie fa]\ de Soare:
re: 779 mil. km. Sateli]i: 16. 1 427 milioane km. Sateli]i: 18. 5 900 mil. km. Sateli]i: 1.

VEZI {I: p.8 P|MNTUL {I LUNA, p.20 FOR}ELE {I MATERIA, p.102 C|L|TORIILE ~N SPA}IU
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

P|MNTUL Scoar]\
{I LUNA
|MNTUL nostru s-a format cu

P circa 4,6 miliarde de ani n urm\.


La nceput, era o sfer\ de roc\
fierbinte, acoperit\ de vulcani activi.
Manta
Nucleu
extern

Nucleu
intern
Gazele [i vaporii de ap\ emana]i de
ace[tia au nconjurat P\mntul.
Au c\zut ploi [i s-au format oceanele.
Pe P\mnt exist\ condi]iile necesare
vie]ii: temperaturile sunt medii; exist\ ap\
sub form\ lichid\; atmosfera ne protejeaz\
de razele d\un\toare ale Soarelui,
dar, n acela[i timp, permite
c\ldurii s\ ajung\ pe
P\mnt.
8


Mul]i vulcani sunt
mun]i conici. n vrf au
deschiz\turi n form\ de
plnie numite cratere, n
care clocote[te roc\ topit\,
incandescent\, numit\
lav\. Cnd vulcanul erupe,
sunt proiectate n aer lav\,
roci [i uria[i nori de
cenu[\ [i praf. Rurile de
lav\ se scurg pe pantele
vulcanului.

(stnga, n planul
ndep\rtat)
Din interiorul
vulcanului, magma
][ne[te la suprafa]\,
printr-un con format
n timp din straturi
de lav\ [i cenu[\
solidificate.
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|


P\mntul este alc\tuit
din mai multe straturi.
Continentele [i fundul
oceanelor reprezint\ stratul
exterior sub]ire, numit
Luna scoar]\. Aceasta se afl\ pe
(la scar\)
un strat gros de roc\ fiebin-
te, par]ial topit\, numit\
manta. Lava care ][ne[te O LUME DE{ERTIC|
din vulcani provine din
UNA, o sfer\ de roc\, se rote[te n jurul P\-
acest strat. Sub manta se
afl\ nucleul extern, alc\tuit
L mntului. Este mult mai mic\ dect planeta
noastr\ [i, spre deosebire de ea, este o lume de-
din metale grele de consis-
[ertic\. Pe Lun\ nu poate exista via]\ din cauza
ten]\ fluid\ (n special fier),
faptului c\ nu exist\ nici oxigen, nici ap\.
[i nucleul intern, solid, alc\-
Suprafa]a sa este acoperit\ de cratere. Acestea
tuit n cea mai mare parte
Structura sunt rezultatul c\derii unor buc\]i de roc\
intern\ a
dintr-un amestec de fier [i
numite meteori]i venite din spa]iu. n nop]ile
P\mntului nichel, aproape la fel de
senine, se pot observa chiar [i f\r\ ajutorul
fierbinte ca suprafa]a
telescopului semnele de culoare deschis\ din
Soarelui.
jurul craterelor (r\mase tot n urma impactului
cu meteori]ii). 3 2
P\mntul 9

4 1
Luna Razele
Soarelui
5 6

Suprafa]a P\- 1 2 3 4 5 6
mntului este alc\-
tuit\ din pl\ci uria[e
Cum vedem noi Luna n timp ce se rote[te n jurul P\mntului
de roc\ numite pl\ci
tectonice , care se mbi- FAZELE LUNII
n\ ntre ele precum piesele
pare s\-[i schimbe forma de la o noapte
unui puzzle. Pl\cile sunt
ntr-o continu\ mi[care se
L UNA
la alta. Acest fapt se explic\ astfel: pe m\sur\
ce se deplaseaz\ n jurul P\mntului (o rota]ie
dep\rteaz\ unele de altele,
ntreag\ dureaz\ circa 27 de zile), noi vedem
se ciocnesc sau alunec\ una
ntotdeauna aceea[i parte a sa; ceea ce se schim-
peste alta. Cnd mi[carea
b\ este de fapt unghiul luminii solare pe care o
lor este brusc\, se produce
reflect\. Cnd fa]a Lunii orientat\ spre P\mnt
un cutremur. Aceasta n-
nu prime[te lumin\ solar\, nu putem vedea deloc
seamn\ c\ scoar]a P\mn-
Luna (1). Cnd este n ntregime luminat\,
tului se zguduie mai mult
vedem ceea ce se nume[te Lun\ plin\ (4).
sau mai pu]in puternic.

VEZI {I: p.6 SISTEMUL SOLAR, p.10 ROCILE {I FOSILELE, p.12 ANOTIMPURILE {I CLIMATELE
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

ROCILE
{I FOSILELE
OCILE sunt alc\tuite din sub-

R stan]e chimice numite minerale,


care, la rndul lor, sunt un
amestec de elemente chimice (v. p.21), cum
ar fi siliciul, oxigenul, sodiul [i magneziul,
care se g\sesc n sol n stare natural\.
Exist\ numeroase tipuri diferite de roci,
care pot fi clasificate n trei grupe. Din
prima grup\ fac parte rocile vulcanice,
rezultate prin r\cirea materiei (lavei) topite
care provine din mantaua P\mntului.
Cea de-a doua grup\ cuprinde rocile
sedimentare, formate prin depunerea
fragmentelor de nisip, mlului sau
10 resturilor de organisme. Rocile Rocile pot fi foarte bine Cu milioane de ani n
urm\, p\durile acope-
metamorfice, a treia grup\, sunt roci care, studiate pe ]\rmurile mai reau regiunile ml\[ti-
sub influen]a temperaturii sau presiunii nalte ale m\rii. Faleza din noase de la tropice.
Copacii s-au degradat
imagine este alc\tuit\ din [i au format un strat
scoar]ei terestre, sufer\ diverse gros de sol (turb\) care
strate de roc\ ndoite,
transform\ri. numite cute. Procesul de
s-a nt\rit, transfor-
mndu-se n c\rbune.
cutare a avut loc n milioa-
ne de ani. Pl\cile tectonice
uria[e, din alc\tuirea scoar-
]ei P\mntului (v. p.9), s-au
ciocnit [i s-au mpins una pe
alta [i, sub ac]iunea acestei
presiuni, stratele de roc\
s-au ncre]it (s-au cutat).

Rocile vulcanice au
uneori forme uimitoare.
Roca topit\ din care
provin aceste roci bazaltice
s-a r\cit foarte ncet, dup\
care s-a desf\cut n buc\]i
Marmura este o roc\
cu forme regulate, numite
metamorfic\. cristale.

VEZI {I: p.8 P|MNTUL {I LUNA, p.20 FOR}ELE {I MATERIA, p.30 VIA}A PREISTORIC|
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

Solul este un sistem complex, FOSILELE


format dintr-o parte mineral\
(roci), o parte organic\ (resturi Amonit
de materie vie, humus), aer [i
ap\. Este situat la suprafa]a
scoar]ei terestre. Proprietatea
principal\ a solului este
fertilitatea. Cel mai fertil este
orizontul A, cel de acumulare a
humusului. n profilul de sol
urmeaz\ orizonturi succesive,
minerale (E, B, C), dup\ care R\[in\ fosilizat\
ntlnim roca din baz\ sau
roca-mam\. OSILELE sunt resturi de animale sau plan-
F te care s-au conservat n roc\. Uneori, ca
de exemplu n cazul unei insecte fosilizate n
r\[in\ (substan]\ vscoas\ produs\ de pini [i
brazi), vietatea este conservat\ n ntregime,
inclusiv p\r]ile sale moi. Dar n cele mai multe
cazuri, cum este [i amonitul (vie]uitoare mari-
n\ preistoric\, avnd cochilie spiralat\) din
imagine, se conserv\ p\r]ile sale tari (cochiliile
[i oasele).
Dup\ ce p\r]ile moi s-au descompus,
resturile organismului biologic sunt acoperite
de nisip [i ml, de obicei [i de ap\. Cochilia
n prezent, oamenii Calcarul este o roc\ 11
sap\ pu]uri (tuneluri originar\ sau oasele se dizolv\, iar n ap\
verticale) ca s\ ajung\ sedimentar\ format\ din
la stratul de c\rbune, r\mn doar mineralele. Nisipul sau
resturile unor viet\]i mari-
un important mlul se transform\ n roc\, p\strnd
combustibil. ne foarte mici care au tr\it
n interior fosila. Un alt tip de fosil\
cu milioane de ani n ur-
se formeaz\ cnd un organism bio-
m\. Apa infiltrat\ n cr\-
logic las\ o urm\ n mediu, cum ar
p\turile calcarului l dizol-
fi de exemplu amprenta t\lpii, care
v\ treptat, s\pnd pe[teri
apoi se conserv\ n roc\.
subterane. Mineralele din Fosila
Fosilele constituie o m\rturie unei urme
pic\turile de ap\ se depun
privind via]a pe P\mnt cu milioane de
pe tavanul pe[terilor, for- dinozaur
de ani n urm\.
mnd structuri care sea-
m\n\ ca form\ cu ]ur]urii
[i care se numesc stalactite.
Stalagmitele se formeaz\
`n acela[i
fel, dar pe Ihtiozaur, a[a
cum ar\ta
suprafa]a acum 200 de
de jos a milioane de ani
pe[terii.
Scheletul fosilizat
al unui ihtiozaur,
str\veche reptil\
Frunz\ fosilizat\ n c\rbune acvatic\
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

Pe 21 martie este
ANOTIMPURILE echinoc]iul de prim\var\.
Razele Soarelui cad
perpendicular pe ecuator [i
21 MARTIE

{I CLIMATELE pretutindeni n lume ziua


este egal\ cu noaptea
(fiecare are 12 ore). n
|MNTUL are nevoie de aproxi- emisfera nordic\ ncepe Ecuator

P mativ 365 de zile ca s\ fac\ o rota]ie


complet\ n jurul Soarelui. n acela[i
timp, se nvrte[te [i n jurul propriei sale
prim\vara, iar n cea
sudic\, toamna.

Ecuatorul este un
cerc imaginar care
axe (linie imaginar\ care-l str\bate, prin nconjoar\
P\mntul
interior, de la Polul Nord la Polul Sud), iar mp\r]indu-l n
dou\ emisfere: Soarele
o rota]ie complet\ dureaz\ 24 de ore. nordic\ [i sudic\.
P\mntul nu are o pozi]ie perfect vertical\,
ci u[or nclinat\, ntotdeauna n aceea[i
direc]ie. Din aceast\ nclinare rezult\
anotimpurile anului.
21 IUNIE
Cnd P\mntul este nclinat spre Soare Tropicul Racului
cu jum\tatea sa nordic\, n acea zon\ este
var\: clima este mai cald\, iar zilele sunt P\mntul graviteaz\ n
mai lungi. n acela[i timp, n emisfera jurul Soarelui cu o vitez\
12 de peste 100 000 de
sudic\, aflat\ mai departe de Soare, este kilometri pe or\.
Pe 21 iunie, razele
iarn\. Cnd P\mntul este nclinat spre Soarelui cad perpendicular
pe Tropicul Racului. n
Soare cu jum\tatea sudic\, n acea zon\ emisfera nordic\ este solsti]iul
este var\, iar n emisfera nordic\ este de var\. n emisfera sudic\ este
iarn\.
iarn\.

Aceste ilustra]ii nf\]i[eaz\ modul n care succe- Prim\vara, plantele ncep s\ creasc\ din nou.
siunea anotimpurilor afecteaz\ zonele rurale din Unele nfloresc. Arborii de foioase nmuguresc.
]\rile cu clim\ temperat\ (v. [i p. al\turat\). Iarna Vremea se nc\lze[te, multe animale [i p\s\ri [i
aduce z\pad\ [i ghea]\. Arborii de foioase [i construiesc ad\posturi, fac pui [i caut\ hran\.
pierd frunzele. Ca s\ supravie]uiasc\ gerului, unele Pe cmpii, culturile sem\nate ncep s\ r\sar\.
animale hiberneaz\ (dorm pe tot parcursul iernii).

VEZI {I: p.6 SISTEMUL SOLAR, p.14 VREMEA, p.16 M|SURAREA TIMPULUI, p.46 ARBORII, p.80 AGRICULTURA
P|MNTUL, PLANETA NOASTR|

TIPURILE DE CLIM|
N DIVERSELE regiuni ale lumii, vremea
Pe 22 decembrie, n
emisfera sudic\ ncepe
22 DECEMBRIE
are anumite caracteristici de exemplu,
verile sunt secetoase, iernile sunt blnde etc.
solsti]iul de var\. Razele
Soarelui cad perpen- P\mntul Din aceste caracteristici ale vremii rezult\
dicular pe Tropicul
Capricornului. n climatele. n apropierea ecuatorului, climatul
Australia, pe plaj\, se este tropical. Vremea este cald\ [i umed\ pe
s\rb\tore[te Cr\ciunul, n
timp ce n emisfera tot parcursul anului. n de[erturi plou\ rareori.
nordic\ este iarn\. n regiunile temperate, verile sunt calde, iar
Tropicul iernile sunt reci. n ]inuturile polare [i unele
Capricornului zone montane foarte nalte, verile sunt reci,
iar iernile sunt geroase.

23 SEPTEMBRIE

Polul Nord

Ecuator
Ecuator Pe 23 septembrie este
din nou echinoc]iu, de 13
toamn\ razele Soa-
relui cad perpendicular
pe ecuator. n emisfera
nordic\ ncepe toamna,
iar n emisfera sudic\ vine Tropical Temperat rece
prim\vara.
Polul Sud De[ertic Polar
Temperat Climat montan

Zilele de var\ sunt lungi, nsorite [i c\lduroase. Toamna, frunzele copacilor se usuc\ [i cad pe
Frunzele copacilor sunt pe deplin dezvoltate [i se p\mnt. Oamenii strng recoltele. P\s\rile mi-
coc fructele. P\s\rile care au migrat spre ]inutu- gratoare pornesc n zbor spre ]\rile calde. Unele
rile calde pe timp de iarn\ s-au ntors de mult. animale [i fac provizii de hran\ [i-[i construiesc
Ele se hr\nesc cu o mare varietate de insecte [i brlogul. Agricultorii ar\ cmpurile, preg\tind
fructe. p\mntul pentru culturile anului urm\tor.
PENTRU COPII
ENCICLOPEDIA TIINELOR
Enciclopedia [tiin]elor le ofer\ copiilor informa]ii numeroase, bine
documentate [i actuale despre lumea n care tr\im, explicate pe n]elesul lor.
Sunt prezentate stelele [i galaxiile, sistemul solar, P\mntul [i Luna,
fenomenele naturale, corpul uman, animalele [i vegeta]ia, climatele,
continentele lumii, religia, limbile [i scrierea, m\surarea timpului,
cinematograful [i instrumentele muzicale, transporturile de-a lungul timpului,
istoria omenirii [i multe altele.

P|MNTUL, PLANETA NOASTR| CORPUL UMAN


VEGETA}IA {I ANIMALELE LUMEA N CARE TR|IM
CONTINENTELE {I NA}IUNILE OAMENII ISTORIA
TRANSPORTURILOR ISTORIA OMENIRII

N ACEEA{I SERIE:
Atlasul, conceput special pentru copii, reprezint\
suportul cartografic ideal pentru cei care vor s\
h\r]ile continentelor
descopere ntr-un mod original fascinanta lume
h\r]ile ]\rilor
n care tr\im, n toat\ complexitatea ei.

CORINTJUNIOR
CORINTJUNIOR

CORINTJUNIOR

www.corintjunior.ro
ISBN 978-973-128-251-0

CORINTJUNIOR