Sunteți pe pagina 1din 2

7/28/2014 BULETIN ANALIZE

Pagina 1 din 1

Centrul Medical MedAs // // // Call Center 021.9232 // // // www.med-as.ro; https://rezultate.med-as.ro

Buletin de analize medicale nr. 448782


Datacerere25/07/201407:45
Datatiparire:28Jul201407:22:46
Nume:IOVITUCARMEN Varsta:44Sex:F Medic:POPESCUANDREI
C.N.P:2700611163205 Codpacient:213227 RECOLTAT:MedAsUnirea


HEMATOLOGIE
Hemoleucograma completa (PS-02-01-U) (SysmexXN1000)
ANALIZE REZULTATE INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA / UM
(RBC)Numaratoareeritrocite 4.90 3.85.1/10^6/uL
(HB)Hemoglobina 14.5 11.715.5/g/dl
(HCT)Hematocrit 43.0 3545/%
(MCV)VolumeritrocitarmediuVEM 87.8 80100/fl
(MCH)Hemoglobinaeritrocitara 2735/pg
29.6
medie
(MCHC)ConcentratiaHberitrocitara 3137/g/dl
33.7
medie
(RDW)Indicededistributie 1016/%
12.0
eritrocitara
(THR)Numaratoaretrombocite 358 150450/10^3/ul
(PDW)Indicededistributie 1018/%
11.8
trombocitara
(PCT)Plachetocrit 0.36 0.10.5/%
(MPV)Volumtrombocitarmediu 10.0 9.111.9/m3
(WBC)Numaratoareleucocite 11.12 4.010.0/10^3/ul
(LYM#)Limfocite# 3.28 1.04.0/10^3/ul
(LYM%)Limfocite% 29.5 2055/%
(MON#)Monocite# 0.84 01.0/10^3/ul
(MON%)Monocite% 7.6 015/%
(NEU#)Neutrofile# 6.62 2.08.0/10^3/ul
(NEU%)Neutrofile% 59.5 4580/%
(EO#)Eozinofile# 0.28 00.7/10^3/ul
(EO%)Eozinofile% 2.5 07/%
(BA#)Bazofile# 0.10 00.2/10^3/ul
(BA%)Bazofile% 0.9 02/%


BIOCHIMIE
INTERVAL BIOLOGIC DE REFERINTA /
ANALIZE REZULTATE
UM
Bilirubinatotala(PS0101U) (Advia1800) 0.52 0.31.2/mg/dl
Calciuserictotal(PS0101U) (Advia1800) 8.9 8.610.0/mg/dl
Creatininaserica(PS0101U) (Advia1800) 0.8 0.51.1/mg/dl
Fosfatazaalcalina(PS0102U) (Advia1800) 22 45129/UI/l

Glucozaserica(PS0101U) (Advia1800) 86 74106/mg/dl


TGO/AST(Aspartataminotransferaza)(PS0102U) (Advia
13.2 034/U/L
https://rezultate.med-as.ro/EMONLINE/Laboratory/Reports/buletinAnalize_UNI.asp?RequestID=448782&bPrint=true&guest=true&connectionID=18 1/2
7/28/2014 BULETIN ANALIZE
1800)
TGP/ALT(Alaninaminotrasferaza)(PS0102U) (Advia1800) 14.8 1049/U/L
Ureeserica(PS0101U) (Advia1800) 19 1949/mg/dl

Observatii laborator: Pentru microalbuminurie-lipsa proba.Va rugam repetati recoltarea.

Rezultatele se refera numai la probele analizate


Este interzisa reproducerea partiala a buletinului

Verificat de sef de laborator:

Cod formular: PO-8.2.4 MED-F-01/rev.0

https://rezultate.med-as.ro/EMONLINE/Laboratory/Reports/buletinAnalize_UNI.asp?RequestID=448782&bPrint=true&guest=true&connectionID=18 2/2

S-ar putea să vă placă și