Sunteți pe pagina 1din 11

REVISTA NAIONAL DE DREPT Nr.

1, 2017

Cu privire la posibila
neconstituionalitate a unor
amendamente recente operate
n codul penal i n codul
contravenional
Partea I
Sergiu BRNZA,
doctor habilitat n drept, profesor universitar (USM)
Vitalie STATI,
doctor n drept, confereniar universitar (USM)
In this article it is argued that several recently made amendments to the Penal Code and the Contravention Code by
means of Law no.193/2016, would contravene the provision of par.(2) art.23 of the Constitution of the Republic of Moldo-
va. The analysis of the amendments provided by this law brought us to the conclusion that these amendments generate to
the penal law an certain level of unpredictability on the following issues: 1) the meaning of the concepts ethnobotanical
products/ethnobotanical and an analogue of the narcotic or psychotropic substances that are defined at par.(5) and
par.(6) art.1341 PC RM and used in art.217, art.2171-2176, art.219 PC RM and art.85-87 of the Contravention Code; 2) in
determining, in accordance with par.(8) art.1341 PC RM, the small quantities, the large or very large quantities of ethnobo-
tanical products (ethnobotanicals) and of the analogues of the narcotic or psychotropic substances.
Keywords: Constitution; predictability; ethnobotanical products; ethnobotanicals; an analogue of the narcotic or psy-
chotropic substances; small quantities, large or very large quantities.

1. n art.7 din Actul final al Conferinei pentru bilit dou cerine fa de legi. n primul rnd, legea
Securitate i Cooperare n Europa, elaborat la Hel- trebuie s fie accesibil. n al doilea rnd, aceasta nu
sinki la 01.08.1975 [1], la care Republica Moldova a poate fi considerat lege doar dac este formula-
aderat prin Hotrrea Parlamentului privind aderarea t cu o precizie suficient, care permite ceteanului
Republicii Moldova la instrumentele juridice inter- s-i controleze comportamentul: el trebuie s poat
naionale referitoare la drepturile omului, nr.707 din prevedea, n cazurile cnd este necesar i cu ajutorul
10.09.1991 [2], se arat: Statele participante recu- cuvenit, ntr-un grad rezonabil, n circumstane spe-
nosc importana universal a drepturilor omului i cifice, consecinele care pot surveni n urma aciunii
libertilor fundamentale, a cror respectare este un sale [4-5].
factor esenial al pcii, justiiei i bunstarii necesa- n aceeai ordine de idei, I.Predescu i M.Safta
re pentru a asigura dezvoltarea relaiilor amicale i a susin: Exist ns i o alt semnificaie a noiunii de
cooperrii ntre ele, ca i ntre toate statele. Ele vor accesibilitate, asociat exigenei previzibilitii legii,
respecta n mod constant aceste drepturi i liberti i anume, aceea care privete modul de receptare a
n relaiile lor reciproce i se vor strdui, individual coninutului actelor normative de ctre corpul soci-
i n comun, inclusiv n cooperare cu Natiunile Uni- al, n sensul de nelegere a acestora. Norma juridic
te, s promoveze respectarea universal i efectiv trebuie s fie clar, inteligibil, ntruct cei crora li
a lor. Ele confirm dreptul individului de a cunoate se adreseaz trebuie nu doar s fie informai n avans
drepturile i ndatoririle sale n acest domeniu i de a asupra consecinelor actelor i faptelor lor, ci s i
aciona n consecin (subl. ne aparine). neleag consecinele legale ale acestora. n caz con-
Potrivit alin.(2) art.23 Constituia Republi- trar, principiul nemo censetur ignorare legem nu ar
cii Moldova, statul asigur dreptul fiecrui om de mai putea fi aplicat, ceea ce ar avea grave consecine
a-i cunoate drepturile i ndatoririle. n acest scop asupra securitii raporturilor sociale, a existenei so-
statul public i face accesibile toate legile i alte cietii n general [6].
acte normative [3]. n comentariul la aceast nor- Urmnd firul logic, vom meniona c, potrivit alin.
m constituional se explic: Dreptul fiecrui om (2) art.54 din legea fundamental, exerciiul drepturi-
de a-i cunoate drepturile i ndatoririle stipulat lor i libertilor nu poate fi supus altor restrngeri de-
n alin.(2) art.23 al Constituiei se realizeaz prin ct celor prevzute de lege, care corespund normelor
publicarea tuturor legilor, a altor acte normative, f- unanim recunoscute ale dreptului internaional i sunt
cndu-le accesibile... Termenul accesibil nseamn necesare n interesele securitii naionale, integritii
la care se poate ajunge uor, care se poate nelege teritoriale, bunstrii economice a rii, ordinii publi-
uor... Curtea European a Drepturilor Omului a sta- ce, n scopul prevenirii tulburrilor n mas i infrac-

2
Nr. 1, 2017 REVISTA NAIONAL DE DREPT

iunilor, protejrii drepturilor, libertilor i demnitii stane de origine natural ori sintetic, n orice stare
altor persoane, mpiedicrii divulgrii informaiilor fizic, sau orice produs, plant, ciuperc, ori pri ale
confideniale sau garantrii autoritii i imparialitii acestora, care are capacitatea de a produce efecte psi-
justiiei. Totodat, n alin.(3) art.54 Constituia Repu- hoactive i care, indiferent de coninutul su, denu-
blicii Moldova se stabilete: Prevederile alineatului mirea sa, modul su de administrare, de prezentare
(2) nu admit restrngerea drepturilor proclamate n sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi fo-
articolele 20-24. Prin urmare, dreptul fiecrui om de losit n locul unei substane sau al unui preparat stu-
a-i cunoate drepturile i ndatoririle nu poate fi re- pefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau n locul
strns de ctre nimeni n niciun fel de condiii. unei plante ori substane aflate sub control naional
Pe lng aceasta, n corespundere cu art.7 din legea i/sau internaional.
fundamental, Constituia Republicii Moldova este (7) Listele de substane stupefiante, psihotrope i
Legea ei Suprem. Nici o lege i nici un alt act juridic de precursori se aprob, se modific i se completea-
care contravine prevederilor Constituiei nu are pute- z de ctre Guvern.
re juridic. O astfel de idee este sprijinit n alin.(2) (8) n cazul sustragerii, nsuirii, extorcrii sau
art.3 al Legii privind actele legislative, adoptate de al altor aciuni ilegale cu droguri, precursori, etno-
Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.2001 [7]: botanice sau analogi ai acestora, proporiile acesto-
Actul legislativ trebuie s corespund dispoziiilor ra mici, mari sau deosebit de mari se determin
constituionale.... conform cantitilor mici, mari sau deosebit de mari
Potrivit art.7 Codul jurisdiciei constituionale, stabilite de Guvern...;
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la articolul 2171 a fost modificat, fiindu-i atribuit
16.06.1995 [8], orice act normativ... se consider urmtorul coninut:
constituional pn cnd neconstituionalitatea lui Articolul 2171. Circulaia ilegal a drogurilor,
va fi dovedit n procesul justiiei constituionale, etnobotanicelor sau analogilor acestora n scop de
cu asigurarea tuturor garaniilor prevzute de pre- nstrinare
zentul Cod. n opinia noastr, unele amendamente, (1) Semnatul ori cultivarea de plante ce con-
care au fost operate recent n Codul penal i n Co- in droguri, prelucrarea ori utilizarea unor astfel de
dul contravenional, ar contraveni dispoziiei de la plante fr autorizaie sau semnatul ori cultivarea
alin.(2) art.23 Constituia Republicii Moldova. Ne de plante pentru fabricarea produselor etnobotanice,
referim la amendamentele operate prin Legea pen-
svrite n scop de nstrinare,...
tru modificarea i completarea unor acte legislati-
(2) Producerea, prepararea, experimentarea, ex-
ve, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
tragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, ps-
28.07.2016 [9] (n continuare Legea nr.193/2016)
trarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte
i prin Legea pentru modificarea i completarea unor
operaiuni ilegale cu droguri sau cu analogi ai aces-
acte legislative, adoptat de Parlamentul Republicii
Moldova la 28.07.2016 [10] (n continuare Legea tora, svrite n scop de nstrinare, ori nstrinarea
nr.196/2016). ilegal a drogurilor sau analogilor acestora,...
n cele ce urmeaz, vom prezenta argumente n (3) Aciunile prevzute la alin.(1) sau (2), svr-
susinerea acestei afirmaii. ite:...
2. Astfel, prin Legea nr.193/2016 au fost efectuate, c) cu utilizarea drogurilor sau a analogilor aces-
printre altele [11], urmtoarele remanieri legislative: tora, a cror circulaie n scopuri medicinale este in-
1) n Codul penal: terzis;...;
articolul 1341 a fost modificat, fiindu-i atribuit n cuprinsul art.217, 2172-2176 i 219, textul
urmtorul coninut: substane narcotice, psihotrope sau analoagele lor
Articolul 1341. Droguri, precursori, etnobotanice (acestora) a fost substituit cu textul droguri, et-
i analogii acestora nobotanice sau analogii acestora, textul substane
(1) Prin droguri se neleg plantele sau substanele narcotice sau psihotrope a fost substituit cu textul
stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conin droguri sau etnobotanice, iar textul substane nar-
asemenea plante ori substane, stabilite de Guvern. cotice, psihotrope cu textul droguri, etnobotani-
... (5) Prin produse etnobotanice (etnobotanice) ce, la formele gramaticale corespunztoare.
se neleg amestecurile de prafuri i/sau plante sau 2) n Codul contravenional:
amestecurile de ierburi i diverse pri de plante stro- articolul 85 a fost modificat, fiindu-i atribuit ur-
pite cu substane chimice, care produc schimbri ce mtorul coninut:
induc efecte fiziologice i/sau mentale, halucinogene Articolul 85. Procurarea ori pstrarea ilegal de
i/sau aciuni psihoactive. droguri, precursori, etnobotanice i a analogilor aces-
(6) Prin analog al substanei stupefiante sau psiho- tora n cantiti mici sau consumul de droguri fr
trope se nelege orice substan sau asociere de sub- prescripia medicului

3
REVISTA NAIONAL DE DREPT Nr. 1, 2017

(1) Procurarea ori pstrarea ilegal, fr scop de iat procesul de cunoatere a coninutului noiunilor
nstrinare, a drogurilor, precursorilor, etnobotanice- n cauz.
lor i a analogilor acestora n cantiti mici, precum i n loc s ofere rspunsuri, definiiile formulate
consumul de droguri fr prescripia medicului... n alin.(5) i (6) art.1341 CP RM genereaz multiple
(2) n cazul persoanei care a predat benevol dro- ntrebri. Astfel, n legtur cu definiia din alin.(5)
gurile, precursorii, etnobotanicele i analogii acesto- art.1341 CP RM, apar urmtoarele ntrebri:
ra, deinute ilegal, sau care s-a adresat ori accept s ce trebuie de neles prin amestecurile de pra-
se adreseze benevol la o instituie medical pentru a i furi, plante, amestecurile de ierburi, diverse
se acorda asistena necesar n legtur cu consumul pri de plante, substane chimice? Care este su-
ilegal al acestora, este nlturat rspunderea contra- portul normativ pentru a stabili limitele exacte ale
venional pentru faptele prevzute de prezentul ar- tuturor acestor noiuni? Se au n vedere a) oricare
ticol; amestecuri de prafuri, plante, amestecuri de ierburi,
articolul 86 a fost modificat, fiindu-i atribuit ur- diverse pri de plante sau substane chimice ori b)
mtorul coninut: doar unele dintre acestea? Intr oare sub incidena
Articolul 86. Neluarea de msuri pentru asigura- noiunilor analizate plantele medicinale, stropite
rea proteciei semnturilor de plante ce conin dro- cu spirt, folosite sub form de cataplasme, plan-
guri, precursori i analogi ai acestora tele aromatice stropite cu oet, plantele decorative
Neluarea msurilor prevzute de legislaie pentru stropite cu ap n care a fost adugat bicarbonat de
asigurarea regimului stabilit de protecie a semntu- sodiu, culturile agricole, tratate cu pesticide, in-
rilor de mac somnifer, de cnep, de arbust de coca, secticide, fertilizani etc. etc.? Se are oare n vedere
a locurilor de pstrare i de prelucrare a recoltelor prin plante a) ceea ce se are n vedere i n art.217,
acestor culturi, neluarea de msuri pentru distruge- 2171, 2173 i 218 CP RM (adic organismele vegeta-
rea resturilor rmase dup recoltare i a deeurilor de le pn la recoltare) sau/i b) organismele vegetale
producie ce conin droguri, precursori i analogi ai dup recoltare? [13];
acestora...; care este nelesul sintagmei schimbri ce in-
articolul 87 a fost modificat, fiindu-i atribuit ur- duc efecte fiziologice i/sau mentale, halucinogene
mtorul coninut: i/sau aciuni psihoactive? n ce anume constau ase-
Articolul 87. Cultivarea ilegal a plantelor ce menea schimbri i efecte? Care este suportul norma-
conin droguri, precursori i analogi ai acestora i fa- tiv pentru a stabili limitele lor exacte? Care trebuie
bricarea etnobotanicelor s fie intensitatea / pragul minim de gravitate a/al
Cultivarea ilegal a plantelor ce conin droguri, efectelor fiziologice i/sau mentale, halucinogene i/
precursori i analogi ai acestora i fabricarea etno- sau a/al aciunilor psihoactive, pentru ca ele s poat
botanicelor fr scop de nstrinare, dac faptele nu intra sub incidena alin.(5) art.1341 CP RM?
constituie infraciuni.... n acest context, este util s reproducem opinia
Ca rezultat al analizei amendamentelor operate exprimat de ctre A.Rni vizavi de o situaie si-
prin Legea nr.193/2016, se poate susine c acestea milar atestat n sistemul de drept romnesc: Ce
au generat imprevizibilitatea legii penale n partea reprezint n concret aceste efecte psihoactive?
care ine de: Lit.c) art.2 (al Legii nr.194/2011 privind combate-
1) nelesul noiunilor produse etnobotanice / rea operaiunilor cu produse susceptibile de a avea
etnobotanice i analog al substanei stupefian- efecte psihoactive [14] n.a.) le definete ca fiind
te sau psihotrope, care sunt definite n alin.(5) i stimulri sau inhibiii ale sistemului nervos central
(6) art.1341 CP RM i care sunt utilizate n art.217, al unei persoane, care au ca rezultat modificri ale
2171-2176 i 219 CP RM i n art.85-87 din Codul funciilor i proceselor psihice i ale comportamen-
contravenional. tului sau crearea unei stri de dependen, fizic sau
n opinia L.N. Uakova, specificul definiiilor psihic, ca urmare a consumului unui produs de ctre
const n aceea c ele reprezint temelia, pivotul o persoan. n mod evident, nici aceast definiie nu
actelor normative. Iat de ce de corectitudinea for- ajut la restrngerea gamei vaste de produse care se
mulrii lor n cadrul actului normativ depinde efi- ncadreaz n litera legii analizate. Credem c ar fi
cacitatea influenrii juridice, precum i realizarea fost mai bun condiionarea existenei acestor efecte
scopurilor urmrite de ctre legiuitor [12]. Sub acest psihoactive de o modificare semnificativ a func-
aspect, considerm c definiiile, formulate n alin. iilor i proceselor psihice i ale comportamentului,
(5) i (6) art.1341 CP RM, nu sunt funcionale. Ele variant pentru care a optat legiuitorul irlandez (dei
nu reuesc s determine clar i precis coninutul nici aceast exprimare nu exceleaz prin previzibi-
noiunilor produse etnobotanice / etnobotanice litate i limpezime). Nici aceast modificare nu ar fi
i analog al substanei stupefiante sau psihotrope. ndeajuns, deoarece unele produse, de exemplu pre-
Prin recurgerea la aceste definiii, nu poate fi nche- nadezul [15], reprezint un produs n sensul legii i

4
Nr. 1, 2017 REVISTA NAIONAL DE DREPT

are capacitatea de a produce efecte psihoactive (chiar univoc i care ar exclude variante ce ar distorsiona
semnificative) n urma consumului, constituind un voina legiuitorului [19].
veritabil substitut... i clorura de sodiu (sarea de n opinia E.I. Gruzinskaia, limbajul legislativ tre-
buctrie), consumat n cantiti mari, poate genera buie s aib o precizie maxim. O creaie literar ar-
halucinaii [16]. Este de menionat c, spre deosebi- tistic, publicistic sau epistolar poate fi recitit de
re de legislaia romn, cea autohton nici mcar nu mai multe ori, pentru a fi perceput de fiecare dat
conine definiia noiunii efecte psihoactive. altfel i a se obine impresii noi. Ct privete tex-
Defectele, ce caracterizeaz noiunile produse et- tul legislativ, acesta nu trebuie s lase un spaiu de
nobotanice / etnobotanice i analog al substanei percepie att de larg. n cadrul unui text legislativ,
stupefiante sau psihotrope, sunt de o gravitate i mai dimensiunile informaiei trebuie s fie precise, cu li-
pregnant, dac le vom privi prin prisma urmtoare- mite riguros trasate: ori de cte ori ar fi citit un astfel
lor puncte de vedere. de text, el trebuie perceput n acelai mod. n vederea
Astfel, dup P.A. Kabanov, ntr-o mare msu- asigurrii preciziei textului legislativ, este necesar,
r, comportamentul corupional este condiionat de nainte de toate, acordarea unei atenii cuvenite ur-
existena unor norme lipsite de concretee, care re- mtoarelor exigene privind terminologia: claritate;
glementeaz rspunderea juridic; n cazul acestor univocitate; aprobarea practic; autoexplicabilitate;
norme, datorit descrierii prea vagi a condiiilor de economia exprimrii; neutralitatea expresiv; lipsa
aplicare, subiectului abilitat i se ofer o discreie prea ncrcturii semantice suplimenatre a termenului, da-
mare [17]. torat unor factori socioculturali; respectarea regulii
La rndul lor, A.A. Brjinski i A.A. Lukianov o singur noiune un singur termen; unitatea ter-
afirm c legea trebuie s fie clar nu doar pentru minologiei aplicate pe parcursul ntregii legislaii sau
juriti, dar pentru toi cetenii. Or, tocmai cetenii al principalelor ei domenii; constana terminologiei
sunt cei care particip la relaiile sociale reglementa- [20].
te de lege. Deseori, nu doar din cauza necunoaterii n viziunea O.V. Aniferova, scopul profesiona-
de ctre ceteni a legii, ci i datorit nelegerii in- lizrii limbajului legislativ const n asigurarea ple-
corecte a acesteia, drepturile cetenilor se ncalc, nitudinii i, n acelai timp, a preciziei i claritii
iar persoanele cu funcie de rspundere i autoritile reglementrii juridice. Acest scop se realizeaz pe
publice comit abuzuri [18]. calea folosirii de ctre participanii la creaia legisla-
Din punctul de vedere al A.I. Sitnikova, destina- tiv, la etapa de elaborare a actului normativ, a unui
tari ai legii penale sunt grupurile sau subgrupurile sistem de termeni speciali. Menirea unor astfel de
concrete de oameni, nu socium-ul abstract. Reacia termeni se exprim n asigurarea exprimrii exacte
destinatarului la coninutul textului legii penale i depline a prevederilor normei juridice ntr-o form
(efectul perlocutiv) depinde, ntr-o mare msur, care ar face accesibil nelegerea acestor prevederi
de aptitudinea legiuitorului de a-i exprima ideile. de ctre participanii la raporturile juridice. Pot fi
Aceasta nseamn c legiuitorul trebuie s antici- deosebite dou grupuri de baz de termeni speciali,
peze rezultatul nelegerii textului legii penale de utilizai n procesul de creaie legislativ: 1) terme-
ctre destinatarii acesteia, i, cu luarea n conside- nii care nu sunt folosii n limbajul uzual; 2) termenii
rare a acestui factor, s construiasc textul norma- care nu sunt cunoscui majoritii persoanelor. Aceti
tiv. n procesul de comunicare scris, legiuitorul tre- termeni sunt utilizai pentru desemnarea unor noiuni
buie s prognozeze rezultatul perceperii semantice juridice specifice. Atunci cnd legiuitorul folosete n
a informaiei scrise de ctre destinatari, i, n cores- exces astfel de termeni, el uit c legile sunt scrise
pundere cu aceast prognoz, s introduc rectificri nu doar pentru cei care le creeaz, dar pentru ntrea-
n textul normativ aflat n proces de construcie. n ga societate. Iat de ce, limbajul legislativ trebuie s
contextul examinat, prognoza n cauz poate fie s fie inteligibil pentru oamenii simpli, nu doar pentru
concorde exact cu viitoarea nelegere a textului le- specialiti [21].
gii penale (varianta ideal), fie s presupun anumite Nu n ultimul rnd, A.K. Soboleva opineaz c n
discordane nesemnificative (varianta acceptabil), textul legii este necesar recurgerea la definiii, astfel
fie s prezinte disonane considerabile cu percepe- nct: termenii uzuali s obin o semnificaie juri-
rea real de ctre destinatar a textului legii penale dic; s se asigure aplicarea uniform a acestora n
(varianta inadmisibil). n aceast din urm ipotez, practic; s se exclud polisemia i dificultile de
procesul de ajustare la perceperea de ctre destina- interpretare a termenilor n cauz. n acest fel, orica-
tar a textului legii penale este marcat de erori. Astfel re termen, definit n cadrul unui act normativ, devine
de erori apar n cazurile n care anumite segmente termen juridic. n virtutea acestei caliti, termenul
de text normativ au dou sau mai multe nelesuri. respectiv trebuie: s desemneze cu precizie o anu-
Cauza unor asemenea erori const n incapacitatea mit noiune; s aib un singur neles; s fie con-
legiuitorului de a construi un text care s fie perceput cis i clar. Totodat, alegerea corect a termenilor,

5
REVISTA NAIONAL DE DREPT Nr. 1, 2017

univocitatea aplicrii acestora, precum i explicarea ntrebm dac, avnd n vedere faptul c diferena
coninutului lor prin intermediul definiiilor legisla- dintre structura chimic a plasticului i cea a marga-
tive, reprezint acele condiii care asigur precizia rinei const ntr-o singur molecul, aceste sisteme
stilului actului normativ. Dac aceste condiii nu sunt inovatoare ar satisface cerinele previzibilitii impu-
respectate, atunci pot aprea suspiciuni c cei, care se de Convenia european pentru aprarea drepturi-
elaboreaz actul normativ, las deschis posibilitatea lor omului i libertilor fundamentale [24].
pentru aplicarea selectiv a actului normativ, adic Care sunt argumentele celor care opteaz pentru
creeaz reguli inechitabile pentru cei a cror conduit formularea definiiei din alin.(6) art.1341 CP RM prin
va fi reglementat de normele create. Incertitudinea, gen proxim i diferen specific? Le aflm din notele
generat de coninutul normei de drept, are ca efect: informative la proiectele care stau la baza adoptrii
nelegerea echivoc a acestei norme; aplicarea ar- Legii nr.193/2016: n Republica Moldova datorit
bitrar a normei de drept; nclcarea principiului de vidului legislativ, autoritile publice nu au suficien-
egalitate n faa legii i a autoritilor publice [22]. te prghii pentru supravegherea pieei i intervenirea
ntr-un alt registru, n legtur cu definiia din prompt la necesitate pentru contracararea circulaiei
alin.(6) art.1341 CP RM, apar urmtoarele ntrebri: ilicite a unor astfel de substane. Este foarte dificil a
Care este nelesul sintagmei care are capacitatea de identifica etnobotanicele, din motiv ce productorii
a produce efecte psihoactive? n ce anume constau sintetizeaz foarte rapid substane noi, modificnd
asemenea efecte? Care este suportul normativ pentru formula chimic. n asemenea condiii, acestea aca-
a stabili limitele lor exacte? Care trebuie s fie in- pareaz piaa neagr din Moldova [25]; Experii
tensitatea / pragul minim de gravitate a/al efectelor din cadrul Centrului tehnico-criminalistic i experti-
psihoactive, pentru ca ele s poat intra sub incidena ze judiciare al Inspectoratului General al Poliiei, n
alin.(6) art.1341 CP RM? Care este deosebirea din- urma efecturii expertizelor i constatrilor tehnico-
tre noiunea aciuni psihoactive (utilizat n alin. tiinifice, au identificat formula chimic a etnobota-
(5) art.1341 CP RM) i noiunea efecte psihoactive nicelor i au constatat faptul c productorii sinteti-
(folosit n alin.(6) art.1341 CP RM)? Se are oare n zeaz foarte rapid substanele noi, modificnd formu-
vedere prin plante a) ceea ce se are n vedere i n la chimic prin introducerea altor derivate [26].
art.217, 2171, 2173 i 218 CP RM (adic organismele Pentru comparaie, vom meniona c noiunile
vegetale pn la recoltare) sau/i b) organismele ve- substane narcotice/stupefiante i substane psi-
getale dup recoltare? hotrope sunt definite prin enumerare. Lista exha-
n alin.(6) art.1341 CP RM, legiuitorul a recurs la ustiv a unor astfel de substane este prezentat n
definirea prin gen proxim i diferen specific. ns Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind
diferena specific este descris de o asemenea mani- aprobarea Listei substanelor narcotice, psihotrope
er nereuit, nct nu permite diferenierea noiunii i a plantelor care conin astfel de substane depista-
analog al substanei stupefiante sau psihotrope de te n trafic ilicit, precum i cantitile acestora, nr.79
celelalte noiuni incluse n gen. Din aceste conside- din 23.01.2006. n varianta iniial, lista de substane
rente, mai potrivit ar fi definirea prin enumerare a narcotice includea 139 de denumiri de substane. La
noiunii analog al substanei stupefiante sau psiho- rndul su, lista de substane psihotrope includea 127
trope. ntr-un asemenea caz, definitorul ar indica de denumiri de substane. n varianta actual, lista
toate obiectele cunoscute din clasa definitului. de substane narcotice include 193 de denumiri de
n susinerea acestei afirmaii, prezentm opinia substane. La rndul su, lista de substane psihotro-
exprimat de V.V. Marciuk: de regul, noiunile es- pe includea 170 de denumiri de substane. Aceasta se
timative, utilizate n normele penale, reflect starea explic prin aceea c actul normativ n cauz a fost
calitativ a unui anumit fenomen juridico-penal. De modificat i/sau completat de apte ori.
aceea, n astfel de cazuri, definirea unor asemenea Despre viteza de reacie a autoritilor publice
noiuni ar trebui fcut pe calea enumerrii [23]. abilitate la apariia pe pia a noilor substane narco-
Mai apropiat de tema studiului de fa este punc- tice/stupefiante sau substane psihotrope ne putem da
tul de vedere al lui A.Rni: Pe lng procedeul seama din urmtoarea analiz.
clasic de listare individual a substanelor, regsim Astfel, de exemplu, Proiectul Hotrrii Guvernu-
sistemul analog i cel generic. Sistemul generic pre- lui cu privire la modificarea i completarea Hotrrii
supune includerea pe listele substanelor controlate Guvernului nr.79 din 23.01.2006 privind aprobarea
a unor grupuri de substane precis definite, fie prin Listei substanelor narcotice, psihotrope i a plantelor
referire la derivaiile structurale ale unui compus, fie care conin astfel de substane depistate n trafic ili-
prin raportare la compusul de baz. ntr-un mod ase- cit, precum i cantitile acestora, nr.1170/2013 [27],
mntor, sistemul analog presupune o raportare mai a fost publicat la 16.10.2013. La 18.01.2014 a fost
lax la compusul de baz al unei substane n vederea adoptat Hotrrea Guvernului cu privire la comple-
plasrii acesteia n rndul substanelor controlate. Ne tarea Listei substanelor narcotice, psihotrope i a

6
Nr. 1, 2017 REVISTA NAIONAL DE DREPT

plantelor care conin astfel de substane depistate n hotrope, o asemenea practic implic o disproporie
trafic ilicit, precum i cantitile acestora, nr.20 [28]. ntre constrngerea penal pentru nclcarea unei nor-
Aceast hotrre a fost publicat la 24.01.2014. me imprevizibile i scopurile urmrite de autoriti
Proiectul hotrrii Guvernului cu privire la com- n legtur cu ndeplinirea obligaiilor care decurg
pletarea Listei substanelor narcotice, psihotrope din conveniile internaionale antidrog. Altfel spus,
i a plantelor care conin astfel de substane depis- nimeni nu mpiedic autoritile, care posed sufici-
tate n trafic ilicit, precum i cantitile acestora, ent informaie cu privire la calitile narcogene sau
nr.2606/2015 [29], a fost publicat la 08.10.2015. La psihogene ale unor substane, s includ denumiri-
15.04.2016 a fost adoptat Hotrrea Guvernului le acestor substane n Lista de substane narcotice,
cu privire la completarea Listei substanelor narco- substane psihotrope sau precursori ai acestora, su-
tice, psihotrope i a plantelor care conin astfel de puse controlului n Federaia Rus. n afar de aceas-
substane depistate n trafic ilicit, precum i cantiti- ta, problemele care in de activitatea uneia dintre
le acestora, nr.466 [30]. Aceast hotrre a fost publi- autoritile publice Serviciul Federal de Control
cat la 22.04.2016. asupra Drogurilor (corespunde cu Comitetul Perma-
Proiectul Hotrrii Guvernului cu privire la com- nent de Control asupra Drogurilor de pe lng Minis-
pletarea Listei substanelor narcotice, psihotrope terul Sntii al Republicii Moldova n.a.), legate
i a plantelor care conin astfel de substane depis- de pregtirea i argumentarea propunerilor sale ctre
tate n trafic ilicit, precum i cantitile acestora, Guvernul Federaiei Ruse cu privire la modificarea
nr.3172/2016 [31], a fost publicat la 17.05.2016. La i/sau completarea listei sus-menionate, nu pot justi-
24.08.2016 a fost adoptat Hotrrea Guvernului cu fica nici violarea drepturilor cetenilor, garantate de
privire la completarea Listei substanelor narcotice, alin.(1) art.7 al Conveniei europene pentru aprarea
psihotrope i a plantelor care conin astfel de substan- drepturilor omului i libertilor fundamentale, nici
e depistate n trafic ilicit, precum i cantitile aces- aplicarea rspunderii penale pentru comiterea unor
tora, nr.1004 [32]. Aceast hotrre a fost publicat fapte care nu sunt determinate concret n cadrul nor-
la 02.09.2016. mei penale [34].
Din aceste exemple deducem c, din momentul Din cele evocate supra cu privire la carenele gra-
publicrii proiectului pn n momentul publicrii ve ce marcheaz definiiile din alin.(5) i (6) art.1341
hotrrii Guvernului, au trecut, dup caz, de la 3 luni CP RM, deducem urmtoarele: lipsa unor reglemen-
pn la 5 luni. tri legale precise, care s determine cu exactitate
Dac acest termen pare a fi prea mare, atunci exis- coninutul noiunilor produse etnobotanice / et-
t soluia de reducere a lui. Legislaia n vigoare ofer nobotanice i analog al substanei stupefiante sau
aceast posibilitate. Astfel, art.31 Termenul de ela- psihotrope, deschide posibilitatea unor abuzuri n
borare al Legii privind actele normative ale Guver- activitatea de aplicare a rspunderii pentru faptele
nului i ale altor autoriti ale administraiei publice prevzute la art.217, 2171-2176 sau 219 CP RM ori
centrale i locale, adoptate de Parlamentul Republicii la art.85-87 din Codul contravenional. Definirea n
Moldova la 18.07.2003 [33], stabilete, printre altele: alin.(5) i (6) art.1341 CP RM a noiunilor produse
(1) Proiectul de act normativ se elaboreaz n termen etnobotanice / etnobotanice i analog al substan-
rezonabil, conform actului care l ordon sau con- ei stupefiante sau psihotrope urmeaz s se fac n-
form planului su de elaborare (subl. ne aparine)... tr-o manier clar, previzibil i lipsit de echivoc,
(3) Pregtirea proiectelor de acte normative se efec- astfel nct s fie ndeprtat, pe ct posibil, eventua-
tueaz, de regul, n urmtoarele termene: a) de pn litatea arbitrarului sau a abuzului autoritilor. Desti-
la 3 luni proiectele statutelor, regulamentelor, in- natarii legii penale i ai legii contravenionale trebuie
struciunilor, regulilor i altele asemenea; b) de pn s aib o reprezentare clar asupra normelor juridi-
la o lun proiectele de alte acte normative. (4) n ce aplicabile, astfel nct s-i adapteze conduita i
termenele de elaborare se include i timpul rezervat s prevad consecinele ce decurg din nerespectarea
avizrii,consultrii publice i expertizei. acestor norme. Maniera ambigu de redactare, ca i
Dac termenele de elaborare a actelor normative utilizarea unor sintagme neclare, sunt neconforme cu
ale Guvernului, prevzute de legislaia n vigoare, par normele de tehnic legislativ. Respectarea normelor
a fi prea mari, atunci aceast legislaie poate fi mo- de tehnic legislativ, n cadrul complexului de reguli
dificat. Nimic nu mpiedic autoritile de resort s specifice activitii de legiferare, reprezint un factor
opereze asemenea amendamente. determinant n transpunerea voinei legiuitorului, ast-
Sub acest aspect, nu putem trece cu vederea fel nct actul normativ adoptat s ndeplineasc i
poziia exprimat de ctre K.S. Kuzminh vizavi de prin modalitatea de redactare toate exigenele impuse
o situaie similar atestat n Federaia Rus: Ct de necesitatatea respectrii drepturilor fundamentale
privete aplicarea rspunderii penale pentru circulaia ale omului. Reglementarea ct mai exact a dome-
ilegal a analogilor substanelor stupefiante sau psi- niului de aplicare a art.217, 2171-2176 i 219 CP RM,

7
REVISTA NAIONAL DE DREPT Nr. 1, 2017

precum i a art.85-87 din Codul contravenional este cursorilor, etnobotanicelor, analogilor, omologilor,
cu att mai necesar avnd n vedere, n special, con- derivatelor i a plantelor care conin astfel de sub-
secinele pe care un eventual abuz al autoritilor pu- stane, precum i tragerea la rspundere a celor vino-
blice le-ar avea asupra destinatarilor acestor norme; vai. Aceast rspundere se determin n dependen
2) determinarea, n acord cu alin.(8) art.1341 CP de cantitatea substanelor, care urmeaz a fi stabilit
RM, a cantitilor mici, mari sau deosebit de mari de Guvern ca fiind mic, mare sau deosebit de mare,
ale produselor etnobotanice (etnobotanicelor) i ale n funcie de pericolul ce l prezint cantitatea spe-
analogilor substanelor stupefiante sau psihotrope. cificat asupra sntii persoanelor [36]. Aadar,
Amintim c, potrivit acestei norme, n cazul sus- iniial, se preconiza ca listele i cantitile produselor
tragerii, nsuirii, extorcrii sau al altor aciuni ile- etnobotanice (etnobotanicelor) i ale analogilor sub-
gale cu... etnobotanice sau analogi ai acestora, pro- stanelor stupefiante sau psihotrope s fie aprobate de
poriile acestora mici, mari sau deosebit de mari Guvern.
se determin conform cantitilor mici, mari sau ns, ulterior, autorii remanierilor operate prin Le-
deosebit de mari stabilite de Guvern. n nota 3 la gea nr.193/2016 au renunat la aceast idee. n pro-
Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind iectul elaborat mai trziu deja vedem transpuse ideile
aprobarea Listei substanelor narcotice, psihotrope i care au fost implementate prin adoptarea acestei legi.
a plantelor care conin astfel de substane depistate n n Avizul Direciei generale juridice a Secretariatului
trafic ilicit, precum i cantitile acestora, nr.79 din Parlamentului Republicii Moldova la acest proiect,
23.01.2006, se prevede: Cantitile mici, mari sau se menioneaz, printre altele: Proiectul de lege, n
deosebit de mari ale analoagelor substanelor narcoti- art.I, pct.2, propune s fie introdus o serie de noiuni
ce sau psihotrope corespund cantitilor calculate ale noi, precum analogi ai stupefiantelor i substanelor
substanelor narcotice sau psihotrope enumerate. psihotrope, etnobotanice... Aceste propuneri pierd
Din aceast prevedere nu rezult un rspuns clar la din temeinicie, mai ales n condiiile n care nsui
ntrebarea: creia dintre substanele narcotice/stupe- autorul recunoate n Nota informativ de la proiect
fiante sau substanele psihotrope, enumerate n lista c aceste noiuni noi nu posed un regim juridic de-
sus-menionat, i corespunde analogul substanei terminat, pe care nici propunerile legislative ale auto-
stupefiante sau psihotrope al crei cantitate trebuie rului nu-l determin (subl. ne aparine) [37].
stabilit? Ct privete stabilirea cantitii produselor Renunarea autorilor remanierilor operate prin Le-
etnobotanice (etnobotanicelor), n legislaie lipsete gea nr.193/2016 la ideea iniial trebuie privit prin
orice indiciu. prisma scopului pe care acetia l-au urmrit. Astfel,
Cu aceast ocazie, comport interes unul dintre n Nota informativ la unul din proiectele care stau la
proiectele care st la baza adoptrii Legii nr.193/2016. baza adoptrii Legii nr.193/2016 se arat: Implicit,
n acest proiect atrag atenia urmtoarele dispoziii: amendamentele propuse au fost elaborate n temeiul
Articolul 1341. Substane narcotice, psihotrope Adresei Curii Constituionale nr.PCC-01/30a din 13
(stupefiante), precursori, etnobotanice, analogi, omo- octombrie 2015 pentru excluderea interpretrilor ero-
logi, derivate i plante care conin astfel de substane nate ale actelor legislative care reglementeaz acest
...(8) Listele i cantitile (subl. ne aparine) segment [38].
substanelor narcotice, psihotrope (stupefiante), A fost oare respectat aceast solicitare a Curii
precursorilor, etnobotanicelor, analogilor (subl. ne Constituionale de ctre autorii remanierilor operate
aparine), omologilor, derivatelor i a plantelor care prin Legea nr.193/2016?
conin astfel de substane se aprob de Guvern (subl. Iat textul respectivei adrese a Curii
ne aparine). Constituionale: La 13 octombrie 2015, prin Ho-
(9) n cazul sustragerii, nsuirii, extorcrii sau al- trrea nr.25, Curtea Constituional a recunoscut
tor aciuni ilegale cu substanele narcotice, psihotrope constituionale prevederile Hotrrii Guvernului
(stupefiante), precursorilor, etnobotanicelor, analogi- nr.79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei
lor, omologilor, derivatelor i a plantelor care conin substanelor narcotice, psihotrope i a plantelor care
astfel de substane, proporiile mici, mari sau deose- conin astfel de substane, depistate n trafic ilicit,
bit de mari se determin conform cantitilor mici, precum i cantitile acestora.
mari sau deosebit de mari ale substanelor narcotice, Curtea a reinut c prin coninutul sintagmei lis-
psihotrope (stupefiante), precursorilor, etnobotanice- tele substanelor, cuprins la alin.(4) art.1341 din
lor, analogilor, omologilor, derivatelor i a plantelor Codul penal, urmeaz a se nelege competena Gu-
care conin astfel de substane [35]. vernului de a reglementa att categoriile substanelor
n Nota informativ la respectivul proiect se narcotice i psihotrope, ct i cantitile acestora.
menioneaz: Proiectul va avea impact asupra pre- Aprobarea doar a listei acestor substane, fr o re-
venirii i combaterii criminalitii n domeniul sub- glementare cantitativ, ar lipsi de esen ntreaga ho-
stanelor narcotice, psihotrope (stupefiante), pre- trre a Guvernului, care ar fi, astfel, inaplicabil.

8
Nr. 1, 2017 REVISTA NAIONAL DE DREPT

Curtea a menionat c, innd cont de faptul c tul a rezolvat excepia de neconstituionalitate, ns a


procesul legislativ implic mai multe etape de dura- omis soluionarea unui alt aspect al problemei de-
t, raiunea stabilirii competenei Guvernului rezult terminarea cantitativ a proporiilor mici i mari ale
i din necesitatea reglementrii prompte a cadrului substanelor narcotice i psihotrope. Nereglementa-
normativ n acest domeniu n cazul apariiei de noi rea acestei probleme de drept ngreuneaz aplicarea
substane cu efecte similare (subl. ne aparine). de ctre organele de urmrire penal i instanele de
n acelai timp, pentru a exclude interpretrile judecat a prevederilor art.1053 din Codul cu privire
eronate, Curtea consider necesar completarea alin. la contraveniile administrative, art.1341, 217, 2171
(4) art.1341 din Codul penal, astfel nct dispoziia i 2174 din Codul penal i art.159 din Codul de pro-
acestuia s fac referire nu doar la aprobarea de ctre cedur penal. Curtea reine atenia Parlamentului
Guvern a listei substanelor narcotice, psihotrope i asupra acestei omisiuni i asupra oportunitii de a
precursorilor, dar i a cantitii acestora. efectua precizrile respective n prevederile menio-
Totodat, Curtea constat c, suplimentar nate [40].
substanelor narcotice, psihotrope i precursorilor, n care act al Guvernului sunt stabilite cantitile
Codul penal cuprinde reglementri sancionatorii re- mici, mari sau deosebit de mari ale produselor etno-
feritoare la analogul substanelor narcotice sau psi- botanice (etnobotanicelor) sau ale analogilor substan-
hotrope (art.1341, 217, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176 elor stupefiante sau psihotrope? De ce adresele Curii
din Codul penal). Potrivit alin.(2) art.1341 din Codul Constituionale, invocate mai sus, au fost ignorate de
penal, prin analog se nelege substana care, con- ctre factorii de decizie care aveau obligaia s lichi-
form componenei sale i efectului pe care l produce, deze lacunele consemnate n respectivele adrese? Sau
se asimileaz cu substana narcotic sau psihotrop. poate adoptarea Legii nr.193/2016 trebuie perceput
Curtea reine c conveniile internaionale n ma- ca lichidare a lacunelor n cauz? A fost oare cineva
terie nu disting noiunea de analog al substanelor tras la rspundere pentru ignorarea adresei pe care o
narcotice sau psihotrope. Acestea stabilesc doar cate- conine Hotrrea Curii Constituionale a Republicii
goriile substanelor narcotice i psihotrope, categorii Moldova, nr.25 din 13.10.2015?
care se regsesc i n Hotrrea Guvernului nr.1088 Adresm aceste ntrebri din perspectiva urmtoa-
din 5 octombrie 2004 i Hotrrea Guvernului nr.79 relor prevederi ale Codului jurisdiciei constituionale,
din 23 ianuarie 2006. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
Astfel, odat cu apariia pe pia a unei substan- 16.06.1995 [41]: Hotrrile i avizele se execut n
e noi, care provoac dereglri psihice i dependen termenele indicate de Curtea Constituional (alin.
fizic la consumul ei abuziv, aceasta este inclus n (1) art.75); Executarea hotrrii i avizului este adu-
Lista substanelor narcotice, psihotrope i a plantelor s la cunotina Curii Constituionale n termenul in-
care conin astfel de substane. Pn la completarea dicat de ea (alin.(3) art.75); Factorii de decizie care
listei corespunztoare, aceast substan nu poate fi, nu au executat n termenul stabilit hotrrea i avizul
sub specie iuris, nici stupefiant, nici substan psiho- poart rspundere conform articolului 82 (alin.(4)
trop (tertium non datur). art.75); Dac la examinarea cauzei Curtea Consti-
Astfel, Curtea constat c n prezent norme- tuional constat existena unor lacune n legislaie
le din Codul penal, care fac referire la analogul ce se datoreaz nerealizrii unor prevederi ale Con-
substanelor narcotice sau psihotrope, sunt lipsite de stituiei, ea atrage atenia organelor respective, prin-
coninut i fr efect juridic, fapt care, n contextul tr-o adres, asupra lichidrii acestor lacune (alin.
celor menionate, determin excluderea lor din legea (1) art.79); Organele sesizate comunic, n termenul
penal. stabilit, Curii Constituionale rezultatele examinrii
Avnd n vedere cele elucidate anterior, Curtea adresei (alin.(2) art.79.
menioneaz c deficienele constatate supra urmeaz n Legea cu privire la Curtea Constituional,
a fi nlturate de ctre legislativ (subl. ne aparine). adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
Curtea solicit Parlamentului s examineze, n 13.12.1994 [42], reinem atenia asupra urmtoare-
conformitate cu prevederile art.281 din Legea cu pri- lor dispoziii ale art. 281: (1) Guvernul, n termen de
vire la Curtea Constituional, prezenta adres i s-i cel mult 3 luni de la data publicrii hotrrii Curii
fie comunicate rezultatele examinrii acesteia n ter- Constituionale, prezint Parlamentului proiectul de
menele prevzute de lege [39]. lege cu privire la modificarea i completarea sau ab-
Implicit, aceeai concluzie reiese din adresa rogarea actului normativ sau a unor pri ale acestuia
coninut n Decizia Curii Constituionale a Repu- declarate neconstituionale. Proiectul de lege respec-
blicii Moldova pentru controlul constituionalitii tiv va fi examinat de Parlament n mod prioritar. (2)
prevederilor art.126 alin.(3) din Codul penal al Re- Preedintele Republicii Moldova sau Guvernul, n
publicii Moldova, nr.1 din 22.12.2005: Prin exclu- termen de 2 luni de la data publicrii hotrrii Curii
derea alin.(3) din art.126 al Codului penal Parlamen- Constituionale, modific i completeaz sau abrog

9
REVISTA NAIONAL DE DREPT Nr. 1, 2017

actul sau unele pri ale acestuia declarate neconstitu- z, crohmal, fin etc.), aflndu-se n orice stare de
ionale i, dup caz, emite sau adopt un act nou. (3) agregare.
Actele emise ntru executarea actelor normative sau a Referitor la aceast prevedere, n Raportul de
unor pri ale acestora declarate neconstituionale de- expertiz al legislaiei Republicii Moldova pri-
vin nule i se abrog. (4) Observaiile (constatrile) vind clasificarea substanelor narcotice n proporii
Curii Constituionale privind lacunele (omisiunile) mici, mari i deosebit de mari prin prisma legislai-
reglementrilor normative, datorate nerealizrii unor ei contravenionale i penale, elaborat de Consiliul
prevederi constituionale, indicate n adres, urmea- Naional pentru Participare, la pct.4.4, se arat: O
z s fie examinate de instana vizat, care n termen alt problem ce poate duce la calificarea unor can-
de cel mult 3 luni, va informa Curtea Constituiona- titi mici de droguri n cantiti mari sau deosebit
l despre rezultatele examinrii. Conform art.282 al de mari este cazul cnd drogurile nu se afl n sta-
aceleiai legi, neexecutarea, executarea necorespun- re pur, ci sunt amestecate cu diferite alte adaosuri
ztoare, mpiedicarea executrii actelor Curii Con- (glucoz, crohmal, zahr, fin etc.). Este de meni-
stituionale atrag dup sine rspunderea prevzut de onat c, n conformitate cu nota la Lista substanelor
legislaia n vigoare. narcotice, psihotrope i a plantelor care conin astfel
n cele ce urmeaz, atragem atenia asupra unui de substane, depistate n trafic ilicit, precum i can-
alt exemplu de imprevizibilitate a Legii nr.193/2016, titile acestora, aprobat prin Hotrrea Guvernului
sub aspectul determinrii, n acord cu alin.(8) art.1341 nr.79 din 23.01.2006, cantitile includ i amestecu-
CP RM, a cantitilor mici, mari sau deosebit de mari rile respective. Ori, n asemenea situaii riscul ca-
ale produselor etnobotanice (etnobotanicelor) i ale lificrii unor cantiti de facto mici de droguri, ca
analogilor substanelor stupefiante sau psihotrope. fiind cantiti mari, este extrem de ridicat. n acest
Astfel, alin.(1) art.1341 CP RM stabilete: Prin sens, este necesar de a gsi o modalitate de apreciere
droguri se neleg plantele sau substanele stupefiante a cantitilor de droguri, cu excluderea adaosurilor
ori psihotrope, sau amestecurile ce conin asemenea [43].
plante ori substane, stabilite de Guvern (subl. ne Susinem aceast remarc. Or, o astfel de caren
aparine). a textului normativ poate avea ca efect negativ:
De exemplu, n Hotrrea Guvernului Republicii 1) asimilarea adaosurilor (preparatelor medicamen-
Moldova privind aprobarea Listei substanelor nar- toase, acizilor, glucozei, crohmalului, finei etc.) cu
cotice, psihotrope i a plantelor care conin astfel de substanele narcotice/stupefiante sau cu substanele
substane depistate n trafic ilicit, precum i cantiti- psihotrope; 2) stabilirea incorect (n sensul prezen-
le acestora, nr.79 din 23.01.2006, n lista de substane trii mrite fa de realitate) a cantitilor substanelor
narcotice, la poziia 193, se specific: Mase vegetale narcotice/stupefiante sau ale substanelor psihotrope.
(amestec de prafuri i/sau plante sau amestecuri de
ierburi, diverse pri de plante de diferite specii, us-
cate sau umede, mrunite sau ntregi), care conin: Referine:
AB-CHMINACA; AB-PINACA-CHM; AB-PINA-
CA; AB-FUBINACA; 5F-APINACA; 5F-AKB48; 1. Helsinki Final Act. http://www.osce.org/helsinki-fi-
APINACA 5 fluoropentyl analog; 5F-AMB; 5F- nal-act?download=true
MMB-PINACA; 5F-AMB-PINACA; MDMB-CH- 2. Monitorul Oficial al Parlamentului Republicii Mol-
dova, 1991, nr.6.
MICA. n cazul acestor mase vegetale, cantitile
3. Ibidem, 1994, nr.1.
mici constituie pn la 0,01 g, iar cantitile mari de 4. ntr-adevr, de exemplu, n pct.66 al Hotrrii Curii
la 0,01 pn la 0,25 g. ns, nu este clar la ce se refer Europene a Drepturilor Omului n cauza Sissanis c. Ro-
aceste cantiti: 1) la respectivele mase vegetale n mniei*, Curtea amintete jurisprudena constant a Curii
ansamblu sau 2) la: AB-CHMINACA; AB-PINACA- conform creia expresia prevzut de lege impune ca
CHM; AB-PINACA; AB-FUBINACA; 5F-APINA- msura incriminat s aib o baz n dreptul intern, dar
CA; 5F-AKB48; APINACA 5 fluoropentyl analog; vizeaz, de asemenea, calitatea legii n cauz: aceasta tre-
5F-AMB; 5F-MMB-PINACA; 5F-AMB-PINACA; buie ntr-adevr s fie accesibil justiiabilului i previzi-
MDMB-CHMICA? bil n privina efectelor sale. Pentru ca legea s ndepli-
n acelai context, n Nota 2 la Hotrrea Guver- neasc condiia de previzibilitate, trebuie s precizeze cu
nului Republicii Moldova privind aprobarea Listei destul claritate ntinderea i modalitile exercitrii pute-
rii de apreciere a autoritilor n domeniul analizat, innd
substanelor narcotice, psihotrope i a plantelor care
cont de scopul legitim urmrit, pentru a oferi individului
conin astfel de substane depistate n trafic ilicit, o protecie adecvat mpotriva arbitrarului. n consecin,
precum i cantitile acestora, nr.79 din 23.01.2006, nu poate fi considerat drept lege dect o norm emi-
se prevede: Cantitile includ amestecurile sub- s cu destul precizie pentru a permite ceteanului s-i
stanelor narcotice i/sau psihotrope cu precursori, corecteze conduita; ascultnd la nevoie sfaturile potrivite,
adaosuri (preparate medicamentoase, acizi, gluco- el trebuie s aib capacitatea de a prevedea, ntr-un grad

10
Nr. 1, 2017 REVISTA NAIONAL DE DREPT

rezonabil al circumstanelor cauzei, consecinele de natur * Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
s decurg dintr-o anumit aciune. nr.16-19.
* Affaire Sissanis c. Roumanie. http://hudoc.echr.coe. 14. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, 2012,
int/eng?i=001-79230 nr.757.
De asemenea, n cauza Rotaru c. Romniei**, Curtea 15. Se are n vedere: substana vscoas adeziv fo-
European a Drepturilor Omului a recunoscut c o lege este losit la lipit; adezivul pe baz de elastomeri sintetici i
previzibil numai cnd este redactat cu suficient precizie, solveni organici.
de natur s permit oricrei persoane s i corecteze con- 16. Rni A. Unele consideraii privind infraciunile
duita. Insistnd asupra previzibilitii legii n cauza Sunday prevzute de Legea nr.194/2011 privind combaterea ope-
Times c. Regatului Unit***, precum i n cauza Cantoni c. raiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psiho-
Franei****, Curtea a decis c ceteanul trebuie s dispu- active. http://www.juridice.ro/287413/unele-consideratii-
n de informaii suficiente asupra normelor juridice aplica- privind-infractiunile-prevazute-de-legea-nr-1942011-pri-
bile ntr-un caz dat i s fie capabil s prevad, ntr-o ma- vind-combaterea-operatiunilor-cu-produse-susceptibile-
nier rezonabil, consecinele care pot aprea dintr-un act de-a-avea-efecte-psihoactive.html
determinat ori care ar putea rezulta dintr-o anumit fapt. 17. .. -
** Case of Rotaru vs. Romania. http://hudoc.echr.coe. : : - .
int/eng?i=001-58586 : : -, 2012, c.178;
*** Case of The Sunday Times vs the United Kingdom. .. -
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57584
**** Case of Cantoni vs France. http://hudoc.echr. :
coe.int/eng?i=001-58068 - . :
5. Negru B., Osmochescu N., Smochin A. et al. , 2011, c.38.
Constituia Republicii Moldova: Comentariu. Chiinu: 18. .., .. -
Arc, 2012, p.113-114.
6. Predescu I., Safta M. Principiul securitii juridice, . B: - , 2011, 1,
fundament al statului de drept. Repere jurisprudeniale. n:
c.70-74.
Buletinul Curii Constituionale, 2009, nr.1, p.5-19.
19. ..
7. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
. B: - -
nr.36-38.
. , 2014, 4,
8. Ibidem, 1995, nr.53-54.
c.122-126.
9. Ibidem, 2016, nr.315-328.
10. Ibidem, 2016, nr.306-313. 20. .. -
11. Prin aceeai lege au fost operate amendamente .
n Legea cu privire la circulaia substanelor narcotice i B: , , 2013, 12, c.126-
psihotrope i a precursorilor (denumirea nou Legea cu 128.
privire la circulaia substanelor stupefiante, psihotrope i 21. .. -
a precursorilor), adoptat de Parlamentul Republicii Mol- -
dova la 06.05.1999*. . B:
* Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, , 2007, 2, c.43-49.
nr.73-77. 22. .K.
12. . . : -
. B: , 2008, 1, c.190-196. -
13. Adresm aceast din urm ntrebare, deoarece n . B: ,
lista de substane narcotice din Hotrrea Guvernului 2014, 8, c.46-53.
Republicii Moldova privind aprobarea Listei substane- 23. ..
lor narcotice, psihotrope i a plantelor care conin astfel . B: :
de substane depistate n trafic ilicit, precum i cantit- . .18. : , 2007,
ile acestora, nr.79 din 23.01.2006*, gsim urmtoarele c.224-238.
denumiri: marijuana verde; coca frunze (foi de coca); 24. Rni A. Unele consideraii privind infraciunile
pai de mac verde etc. n acelai act normativ, n lista de prevzute de Legea nr.194/2011 privind combaterea ope-
plante care conin substane narcotice sau psihotrope se raiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psiho-
menioneaz: 1. Plantele care nu cresc pe teritoriul Mol- active. http://www.juridice.ro/287413/unele-consideratii-
dovei din cauza condiiilor climaterice i care sunt inter- privind-infractiunile-prevazute-de-legea-nr-1942011-pri-
zise pentru cultivare pe teritoriul Moldovei: a) plant de vind-combaterea-operatiunilor-cu-produse-susceptibile-
coca; b) kat; c) Argyreia nervosa; d) Nymphaea caerulea; de-a-avea-efecte-psihoactive.html
e) Salvia divinorum; f) Turbina corymbosa; g) Tabernan- 25. Not informativ la proiectul de modificare i com-
the iboga; 2. Plantele care cresc pe teritoriul Moldovei i pletare a Legii Republicii Moldova nr.382 din 06.05.1999
sunt interzise pentru cultivare pe teritoriul Moldovei sau cu privire la circulaia substanelor narcotice i psihotro-
necesit autorizaie special: a) plant de mac (indiferent pe i a precursorilor. http://particip.gov.md/proiectview.
de faza de vegetaie) (subl. ne aparine); b) plant de cne- php?l=ro&idd=2483
p (indiferent de faza de vegetaie) (subl. ne aparine). 26. Not informativ la proiectul de Lege privind mo-

11
REVISTA NAIONAL DE DREPT Nr. 1, 2017

dificarea i completarea unor acte legislative. http://www. tarea unor acte legislative. http://www.particip.gov.md/
particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3002 proiectview.php?l=ro&idd=3002
27. Proiectul Hotrrii Guvernului cu privire la mo- 36. Not informativ la proiectul de Lege privind mo-
dificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr.79 din dificarea i completarea unor acte legislative. http://www.
23.01.2006 privind aprobarea Listei substanelor narco- particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3002
tice, psihotrope i a plantelor care conin astfel de sub- 37. Avizul Direciei generale juridice a Secretariatului
stane depistate n trafic ilicit, precum i cantitile aces- Parlamentului Republicii Moldova la proiectul de Lege
tora, nr.1170/2013. http://particip.gov.md/proiectview. pentru modificarea i completarea Legii nr.382-XIV din
php?l=ro&idd=1170 6 mai 1999 cu privire la circulaia substanelor narcotice
28. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, i psihotrope i a precursorilor (nr.103 din 14.03.2016).
nr.17-23. http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectede-
29. Proiectul hotrrii Guvernului cu privire la com- actelegislative/tabid/61/LegislativId/3124/language/ro-
pletarea Listei substanelor narcotice, psihotrope i a RO/Default.aspx
plantelor care conin astfel de substane depistate n trafic 38. Not informativ la proiectul de Lege privind mo-
ilicit, precum i cantitile acestora, nr.2606/2015. http:// dificarea i completarea unor acte legislative. http://www.
www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2606 particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3002
30. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 39. Hotrrea Curii Constituionale a Republicii
nr.106-113. Moldova pentru controlul constituionalitii unor preve-
31. Proiectul hotrrii Guvernului cu privire la com- deri ale Hotrrii Guvernului nr.79 din 23.01.2006 pri-
pletarea Listei substanelor narcotice, psihotrope i a vind aprobarea Listei substanelor narcotice, psihotrope
plantelor care conin astfel de substane depistate n trafic i a plantelor care conin astfel de substane depistate
ilicit, precum i cantitile acestora, nr.3172/2016. http:// n trafic ilicit, precum i cantitile acestora (Sesizarea
www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3172 nr.30a/2015), nr.25 din 13.10.2015. n: Monitorul Oficial
32. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, al Republicii Moldova, 2016, nr.13-19.
nr.288-292. 40. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,
33. Ibidem, 2003, nr.208-210. nr.176.
34. .. 41. Ibidem, 1995, nr.53-54.
42. Ibidem, nr.8.
43. Raport de expertiz a legislaiei Republicii Mol-
dova privind clasificarea substanelor narcotice n propor-
. http://hand-help. ii mici, mari i deosebit de mari prin prisma legislaiei
ru/documents/Kuzminih_K.S._analogi_obraschenie_v_ contravenionale i penale, elaborat de Consiliul Naional
KS_i_ECHR.doc pentru Participare. http://www.cnp.md/ro/produse/avize-
35. Proiectul de Lege pentru modificarea i comple- propuneri/drepturile-omului/item/download/1642

12