Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRARE PRACTICĂ 3

ERUPŢIA DENTARĂ
3.1. TERMINOLOGIE
Erupţia dentară reprezintă totalitatea mişcărilor efectuate de dinte din poziţia sa de
formare intraosoasă (din grosimea oaselor maxilare) până la atingerea planului de ocluzie şi
intrarea în funcţie. Erupţia dentară este un proces fiziologic, îndelungat, complex, dictat
genetic care aparţine odontogenezei.
Emergenţa dentară reprezintă momentul în care dintele străpunge mucoasa bucală şi
devine vizibil în gură.
Dinţi succesori = dinţii permanenţi (I,C,PM) care înlocuiesc dinţii temporari
Dinţi accesori = dinţii permanenţi (M1,M2,M3) care erup distal de ultimul dinte
temporar şi care de aceea nu înlocuiesc nici un dinte de lapte.
3.2. ORDINEA ŞI CRONOLOGIA ERUPŢIEI DINŢILOR TEMPORARI
Reguli generale:
- erupţia dinţilor temporari are loc între 6 luni-3 ani.
în general dinţii temporari erup începând cu dinţii mandibulari şi continuând
cu dinţii maxilari. Excepţie de la această regulă o fac incisivii laterali superiori
care erup înaintea celor inferiori.
- ordinea erupţiei dinţilor temporari atât la maxilar cât şi la mandibulă este:
incisiv central, incisiv lateral, molar unu, canin, molar doi (1,2,4,3,5).
Etape de erupţie:
Erupţia dinţilor temporari se face în 3 etape:
- etapa de erupţie a incisivilor (6-12 luni)
- etapa de erupţie a molarilor unu (12-18 luni) şi a caninilor (18-24 luni)
- etapa de erupţie a molarilor doi (24-30 luni). Se poate observa că din 6 în 6
luni mai erupe un grup dentar
Ordinea şi cronologia erupţiei dinţilor temporari este prezentată în Fig.3.1.

Arcada superioară
10luni 11luni 19luni 16luni 28-30 luni
2 3 8 6 10 ordinea erupţiei
Ic Il C M1 M2 DT
Ic Il C M1 M2 DT
1 4 7 5 9 ordinea erupţiei
6-7luni 13luni 19luni 16luni 27-28 luni
Arcada inferioară
Fig. 3.1. Ordinea şi cronologia erupţiei dinţilor temporari
2 PEDODONŢIE

3.3. ORDINEA ŞI CRONOLOGIA ERUPŢIEI DINŢILOR PERMANENŢI


Reguli generale:
- erupţia dinţilor permanenţi are loc între 6-12-13 ani (exclusiv M3)
- în cadrul aceluiaşi grup dentar erup întâi dinţii de la mandibulă şi apoi cei
de la maxilar. Excepţie de la această regulă o fac premolarii superiori care
erup înaintea celor inferiori.
Ordinea erupţiei dinţilor permanenţi este diferită în funcţie de sex:
- la fete: la mandibulă: 6,1,2, 3,4,5,7; la maxilar: 6,1,2,4,3,5,7
- la băieţi: la mandibulă: 6,1,2,4,3,5,7; la maxilar: 6,1,2,4,5,3,7.
Etapele de erupţie
Dinţii permanenţi erup în 3 etape:
- etapă molarilor unu şi a incisivilor între 6-9 ani
- etapa caninilor, a premolarilor şi a molarilor secunzi între 9-12 ani
- etapa molarilor de minte după 16 ani.
Ordinea şi cronologia erupţiei dinţilor permanenţi este prezentată în Fig. 3.2.
Arcada superioară
7-8 8-9 10-11 9-10 11-12 6-7 12 ani
3 5 9 7 11 2 13 ordinea erupţiei
Ic Il C PM1 PM2 M1 M2 DP
Ic Il C PM1 PM2 M1 M2 ♀
1 4 6 8 10 1 12 ordinea erupţiei
6-7 7-8 9-10 10-11 11-12 6-7 12 ani
Arcada inferioară

Arcada superioară
7-8 8-9 11-13 9-10 10-12 6-7 12 ani
3 5 9 7 9 2 12 ordinea erupţiei
Ic Il C PM1 PM2 M1 M2 DP
Ic Il C PM1 PM2 M1 M2 ♂
1 4 7 6 8 1 11 ordinea erupţiei
6-7 7-8 10-11 9-10 11-12 6-7 12 ani
Arcada inferioară
3. ERUPTIA DENTARĂ 3

Fig. 3.2. Ordinea şi cronologia erupţiei dinţilor permanenţi la fete şi băieţi

3.4. CRONOLOGIA DEZVOLTĂRII DENTARE


Cronologia dezvoltării dentare cuprinde următoarele stadii cheie:
1) debutul formării mugurelui
2) debutul mineralizării coroanei
3) terminarea mineralizării coroanei (Fig.3.3 Fig.3.4.)
4) erupţia
5) închiderea apexului.
Concluziile dezvoltării dinţilor sunt prezentate în tabelul 3.1.
Cronologia dezvoltării dinţilor temporari şi permanenţi este prezentată în
tabelele 3.2., 3.3. şi 3.4.

Tabel 3.1.: Concluzii la dezvoltarea dinţilor

Concluzii la dezvoltarea dinţilor temporari


La 6 săptămâni viu – începe dezvoltarea dentară
La 6 luni viu – toate coroanele şi-au început mineralizarea
La 1 an – toate coroanele şi-au terminat formarea
La 2,5 ani – toţi dinţii temporari au erupt
La 4 ani – toţi dinţii temporari şi-au terminat formarea rădăcinii
Concluzii la dezvoltarea dinţilor permanenţi - regula lui 4 (cu excepţia M3)
La naştere – M1 îşi începe mineralizarea
La 4 ani – toate coroanele şi-au început mineralizarea
La 8 ani – toate coroanele şi-au terminat mineralizarea
La 12 ani – toate coroanele au erupt
La 16 ani – toate rădăcinile sunt formate.
Concluzii la dezvoltarea dentară - regula lui 6
6 săptămâni viu – începe dezvoltarea dentară
6 luni pn – emergenţa primului dinte temporar (Ic inferior)
6 ani – emergenţa primului dinte permanent (M1, Ic inferior).
4 PEDODONŢIE

Tabelul 3.2. Cronologia formării dinţilor temporari


Dinţii maxilari
Dinţii temporari Ic Ilat Canin M1 M2
Iniţierea formării 6 s. viu 7 s. viu 8 s. viu 10 s. viu
mugurelui
Iniţierea mineralizării 14 s. 16 s. 17 s. 15,5 s. 19 s.
coroanei
Terminarea mineralizării 1,5 luni 2,5 luni 9 luni 6 luni 11 luni
coroanei
Erupţia 10 luni 11 luni 19 ½ luni 16 ½ luni 30 luni
Terminarea formării 1,5 ani 2 ani 3,25 ani 2,5 ani 3 ani
rădăcinii
Exfolierea 6 - 7 ani 7 - 8 ani 10 - 12 ani 9 - 11 ani 10-12 ani
Dinţii mandibulari
Iniţierea formării 6 s. viu 7 s. viu 8 s. viu 10 s. viu
mugurelui
Iniţierea mineralizării 14 s. 16 s. 17 s. 15,5 s. 18 s.
coroanei
Terminarea mineralizării 2,5 luni 3 luni 9 luni 5,5 luni 10 luni
coroanei
Erupţia 6 luni 12 luni 19 luni 16 luni 28 luni
Terminarea formării 1,5 ani 1,5 ani 3,25 ani 2,5 ani 3 ani
rădăcinii
Exfolierea 6 - 7 ani 7 - 8 ani 9 - 12 ani 9 - 11 ani 10-12 ani
3. ERUPTIA DENTARĂ 5

3 ½ ani
3 ani
2 ½ ani
2 ani

1 ½ ani
1 an
6 luni

naştere
4 luni iu

IC IL C M1 M2
4 luni iu
naştere

6 luni
1 an

1 ½ ani
2 ani
2 ½ ani
3 ani
3 ½ ani

Fig. 3.3. Cronologia mineralizării DT


6 PEDODONŢIE

Tabel 3.3. Cronologia dezvoltării dinţilor permanenţi MAXILARI


Dinte Iniţierea Debutul Terminare Erupţia Terminarea formării
formării calcificării a rădăcinii
mugurelui calcificării
coroanei
Ic 5 luni viu 3-4 luni 4-5 ani 7-8 ani 9-10 ani (2-3 ani)
I lat. 5 luni viu 10-12 luni 4-5 ani 8-9 ani 9-10 ani (2-3 ani)
C 4-5 luni 6-7 ani F 10-11 ani 11-14 ani (1-3 ani) la
B 11-12 ani fete
5-6 luni viu
12-15 ani (1-3 ani) la
băieţi
PM1 Naştere 1,5-2 ani 5-6 ani 9-10 ani 11-12 ani (2 ani)
PM2 7-8 luni PN 2-2,5 ani 6-7 ani 11-12 ani 13-14 ani (2 ani)
M1 3,5-4 luni viu Naştere 2-3 ani 6-7 ani 9-10 ani (3-4 ani)
M2 8,5-9 luni PN 2,5-3 ani 7-8 ani 12 ani 14-16 ani (2-3 ani)
M3 3,5-4 ani PN 7-9 ani 12-14 ani după 16 ani 3-4 ani posteruptiv

Tabel 3.4. Cronologia dezvoltării dinţilor permanenţi MANDIBULARI


Dinte Iniţierea Debutul Terminarea Erupţia Terminarea formării
formării calcificării calcificării rădăcinii
mugurelui coroanei
Ic 5 luni IU 3-4 luni 4-5 ani 6-7 ani 9-10 ani (2-3 ani)
Ilat. 5 luni IU 3-4 luni 4-5 ani 7-8 ani 9-10 ani (2-3 ani)
C 4-5 luni 6-7 ani F 9-10 ani F 10-13 ani (1-3 ani)
5-6 luni IU
B 10-11 ani B 11-14 ani (1-3 ani)
PM1 1,5-2 ani 5-6 ani B 9-10 ani B 10-13 ani (2 ani)
Naştere
F 10-11 ani F 11-14 ani (2 ani)
PM2 7-8 luni PN 2-2,5 ani 6-7 ani 11-12 ani 13-14 ani (2 ani)
M1 4 luni IU Naştere 2-3 ani 6-7 ani 9-10 ani (3-4 ani)
M2 8,5-9 luni 2,5-3 ani 7-8 ani 12 ani 14-16 ani (2-3 ani)
PN
M3 4 ani PN 7-9 ani 12-14 ani după 16 ani 3 - 4 ani posteruptiv
3. ERUPTIA DENTARĂ 7

IC IL C PM1 PM2 M1 M2

Fig. 3.4. Cronologia mineralizării DP