Sunteți pe pagina 1din 4

Curs XML

Formatul XML (sau eXtensible Markup Language)este un meta-"limbaj

de marcare" recomandat de Consorţiul World Wide Web pentru crearea de alte limbaje de marcare, cum ar fi XHTML, RDF, RSS, MathML, SVG, OWL etc. Aceste limbaje formează familia de limbaje XML.

Meta-limbajul XML este o simplificare a limbajului SGML (din care se

trage şi HTML) şi a fost proiectat în scopul transferului de date între aplicaţii pe internet.

XML este acum şi un model de stocare a datelor nestructurate şi semi-

structurate în cadrul bazelor de date native XML.

Exemplu de

fisier XML

de stocare a datelor nestructurate şi semi- structurate în cadrul bazelor de date native XML. Exemplu

Sintaxa XML

<contact-info>

<nume>Tanase Paul</nume>

<firma>Microtubulare S.A.</firma>

<tel>(031) 123-4567</tel>

</contact-info>

În exemplul de mai sus avem următoarele doua tipuri de informa ție:

- Markeri, a șa cum este <contact-info>

- Textul sau datele de tip caracte, cum ar fi Microtubulare S.A.

Următoarea diagrama împarte regulile de sintaxa în doua moduri de scriere pentru markeri și text în fi șierul XML

de scriere pentru markeri ș i text în fi ș ierul XML XML Declarare= <?xml version

XML Declarare= <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

Taguri & Elemente = <element>

</element>

XML este un limbaj Case-Sensitive, adică orice tag sau element este supus regulilor de scriere majuscule/minuscule, facandu-se clar diferen ța în codul XML

Ierarhizarea elementelor(nesting of elements)

<contact-info>

elementelor(nesting of elements) <contact-info> <nume>Tanase Paul</nume>

<nume>Tanase Paul</nume>

</contact-info>

Atribute XML

Un atribut specifica o proprietate pentru element utilizand o corelare intre nume

ș i valoare. Un element XML poate avea una sau mai multe atribute.

<person gender="female" >

<firstname>Jane</firstname>

<lastname>Doe</lastname>

</person>

XML Text – Restrictii

Caractere interzise

Inlocuiesti cu

Descriere(EN)

<

&lt;

less than

>

&gt;

greater than

&

&amp;

ampersand

'

&apos;

apostrophe

"

&quot;

quotation mark

XML – Comentarii

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>

<!---Studentii transferati luna aceasta---->

<lista>

<student>

<nume>Tanase</nume>

<sectia>A</sectia>

</student>

</lista>

Extragere date dintr-un DOM XML

Exemplu.html address.xml
Exemplu.html
address.xml

T: Extrageti în acela și mod produsele din fi șierul magazin.xml