Sunteți pe pagina 1din 2

Test 20 min

1. Care este valoarea lui $a ?

$a = 1; for ($i=0; $i<3; $i++) { $a++;

}

2. Care este valoarea lui $c ?

$a = 12; $b = 8; $c = max(3, $a, $b, 9);

3. Daca preluati din URL adresa http://www.site-xyz.net/index.php?id=8&pg=php care este

valoarea lui $a ?

$a = $_GET['pg'];

4. Care este valoarea lui $c ?

define("cs", "test"); $c = cs.' mediu';

5. Care este valoarea lui $x ?

$azi = 'salut'; $zi = 'azi'; $x = $$zi;

6. Care este valoarea lui $a ?

$a = 9; if ($a>9)

else

$a--;

$a++;

7. Care este valoarea lui $b ?

$a = "abcde"; $b = substr($a, 0, -2);

8. Care este valoarea lui $b ?

$a = array(array(2, 5), array(1, 4), array(4,5)); $b = $a[1][1] + $a[2][0];

© 2007 - 2016 ArtSoft Consult SRL - All rights reserved

9. Care este valoarea lui $c ?

$a = 1; $b = 0;

if ($a==='1' && $b!=2)

else

$c = $a-$b;

$c = $a*$b;

10. Care este valoarea lui $x ?

$x = 7; while ($x<10) { $x .= 2;

}

11. Care este valoarea lui $a ?

$a = 'a1b2c3'; $a = ereg_replace("[^a0-9]", "", $a);

12. Care este valoarea lui $c ?

$a = 'marte'; $b = 'arte'; $c = strpos($a, $b);

13. Care este valoarea lui $b ?

$a = 'carte'; $b = strlen($a)%3;

14. Care este valoarea lui $v ?

$sir = 'www.site-xyz.net'; if (preg_match('/www.([a-z]+)/', $sir, $a)) { $v = $a[1];

}

15. Cu ce func ție nativa PHP va genera exact output-ul din comentarii?

$varsta = array("Mihai"=>"25", "Razvan"=>"32", "Ilie"=>"63"); ($varsta);

foreach($varsta as $x => $x_valoare) { echo "Cheie=" . $x . ", Valoare=" . $x_valoare; echo "<br>\n";

}

//Cheie=Ilie, Valoare=63 //Cheie=Razvan, Valoare=32

//Cheie=Mihai, Valoare=25

© 2007 - 2016 ArtSoft Consult SRL - All rights reserved