Sunteți pe pagina 1din 7

Comentarii

Pe mai multe linii : /*...............

.................*/

Pe o singura linie : //

Variabile si constante

Numere intregi : int

Numere reale : double

Valoare de adevar : bool ( poate fi true sau false

O singura litera : char

Siruri de caractere : string ( Trebuie adaugat la inceputul fisierului daca nu exista :

#include <string>

Using namespace std;

Sirul de caractere trebuie delimitat de : (ghilimele)

string mesaj = bun venit;

int contor = 0;

char start = 'A';

bool isFinished = false;

double temperaturaCelsius = 32.5;

string mesaj = "Buna ziua";

Citirea valorilor de la tastatura

cout << Introduceti numele : \n;

cin >> nume;

Trecerea pe urmatorul rand

\n ;
Constante

Constanta literara : int lungimea = 35; ( 35 e constanta literara )

( valoarea ei nu se poate schimba )

Constante simbolice : const double PI = 3.14;

Constante de tip enumerare : enum CuloareSemafor {ROSU, GALBEN, VERDE };

Exemplu

#include <iostream>

using namespace std;

enum CuloareSemafor { ROSU, GALBEN, VERDE };

int main()

cout << "ROSU= " << ROSU << "\n";

cout << "GALBEN= " << GALBEN << "\n";

cout << "VERDE= " << VERDE << "\n";

return 0;

#include <iostream>

using namespace std;

enum CuloareSemafor { ROSU, GALBEN = 10, VERDE };

int main()

cout << "VERDE = 10 " << VERDE << "\n";

return 0;

} (Verde egal cu 11)


Instructiuni

a = b + c;

Instructiuni compuse sau blocuri

temp = x;

x = y;

y = temp;

Un bloc de instructiuni incepe cu caracterul { si se termina cu caracterul }. La sfarsitul blocului nu se


pune terminatorul ;

Operatori aritmetici

+ a = 4 + 5;

- a = 20 15;

* inmultire a = 8 * 4;

/ impartire a = 36 / 9;

% restul impartirii intregi 10 % 4; a=2

double impartireIntreaga = 3 / 4; // rezultatul evaluarii este 0

// deoarece ambii termeni sunt numere intregi.

double impartireReala = 3.0 / 4; // rezultatul evaluarii este 0.75

Operatori de comparare

== se testeaza egalitatea

!= se testeaza daca au valori diferite

>

<

>= mai mare sau egal

<= mai mic sau egal


Incrementarea / decrementarea

int a = 0;

int b = 1;

++a; // operatorul cu prefixare ehivalent cu a = a + 1.

b++; // operatorul cu postfixare echivalent cu b = b + 1.

if, else, else if

if(expresie)

// instructiuni executate doar daca expresie este evaluata ca true

1:if(ROSU == culoare)

2:{

3: cout << "stop\n";

4:}

1:if(ROSU == culoare)

2:{

3: cout << "stop\n";

4:}

5:else

6:{

7: cout << "puteti trece\n"; // se executa daca avem alta culoare

8:}

if(ROSU == culoare)
{

cout << "stop\n";

else if(VERDE == culoare)

cout << "puteti trece\n";

else

cout << "pregatire\n";

switch

switch(culoare) // inceputul blocului switch, tipul variabilei care

{ // se evalueaza trebuie sa fie char, int sau enum.

case ROSU: // constante cu care se compara valoarea variabilei.

cout << "stop\n";

break; // transfera executia dupa blocul switch.

case VERDE:

cout << "puteti trece!\n";

break;

case GALBEN:

cout << "pregatire\n";

break;

default:

cout << "culoare invalida\n";

break; }
#include <iostream>

using namespace std;

int main()

cout << "introduceti un caracter\n";

char ch;

cin >> ch;

switch(ch)

case 'a':

case 'e':

case 'i':

case 'o':

case 'u':

cout << "caracterul este vocala\n"; // se executa pentru atunci cand ch

break; // are una din valorile specificate de // case (a, e, i, o sau u)

default:

cout << "caracterul este consoana\n";

break;

return 0;

Bucle
1:#include

2:using namespace std;

3:

4:int main()

5:{

6: cout << "Introduceti un numar intreg\n";

7:

8: int n;

9: cin >> n;

10:

11: int factorial = 1;

12: while(n > 1)

13: {

14: factorial = factorial * n;

15: n = n - 1;

16: }

17:

18: cout << "n! = " << factorial << "\n";

19: return 0;

20:}