Sunteți pe pagina 1din 61

LEGE nr.

162 din 6 iulie 2017


privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate i de modificare a unor acte normative
EMITENT: PARLAMENTUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017
Data intrarii in vigoare : 15 iulie 2017

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


TITLUL I
Auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate
CAP. I
Obiect i definiii
ART. 1
Obiect
(1) Prezentul titlu reglementeaz auditul statutar al situaiilor
financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate, ntocmite
potrivit legii contabilitii i reglementrilor contabile aplicabile.
(2) Prevederile art. 35 alin. (1), (4), (6), (7) i (10) nu se aplic
pentru auditul statutar al situaiilor financiare anuale i consolidate ale
entitilor de interes public, cu excepia cazului n care aplicarea este
prevzut n Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European i al
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerine specifice referitoare la
auditul statutar al entitilor de interes public i de abrogare a Deciziei
2005/909/CE a Comisiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria
L, nr. 158 din 27 mai 2014, denumit n continuare Regulamentul (UE) nr.
537/2014.

ART. 2
Definiii
n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
1. audit statutar nseamn un audit al situaiilor financiare anuale
individuale sau al situaiilor financiare anuale consolidate efectuat n
conformitate cu standardele internaionale de audit, n sensul art. 32, n
msura n care:
a) este obligatoriu n temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului
intern;
b) este efectuat n mod voluntar la entitile mici, iar situaiile
financiare auditate sunt publicate, mpreun cu raportul de audit statutar,
potrivit legii;

2. auditor al grupului nseamn auditorul financiar sau firma de audit care


efectueaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate;
3. auditor dintr-o ar ter nseamn o persoan fizic care nu este
nregistrat ca auditor financiar n Romnia ca urmare a autorizrii n
conformitate cu art. 3 i 66 sau n alt stat membru al Uniunii
Europene/Spaiului Economic European i care efectueaz auditul situaiilor
financiare anuale sau consolidate ale unei societi nregistrate ntr-o ar
ter;
4. auditor financiar este persoana fizic, autorizat n conformitate cu
prevederile prezentei legi de ctre Autoritatea pentru Supravegherea Public a
Activitii de Audit Statutar s efectueze audit financiar;
5. auditul financiar cuprinde auditul statutar aa cum este definit la pct.
1, precum i activitatea efectuat n vederea exprimrii unei opinii asupra
situaiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar i exercitarea
altor misiuni de asigurare i servicii profesionale potrivit standardelor
internaionale de audit i altor reglementri n domeniu;
6. autoritate competent nseamn Autoritatea pentru Supravegherea Public
a Activitii de Audit Statutar, denumit n continuare ASPAAS, n calitate de
autoritate de reglementare n domeniului auditului statutar i de supraveghere
a auditorilor financiari i a firmelor de audit. Prin referina la autoritate
competent din orice articol se nelege o trimitere la ASPAAS sau la orice
alt autoritate competent dintr-un alt stat membru responsabil pentru
funciile, sarcinile sau atribuiile prevzute la articolul respectiv, dup
caz;
7. COESA nseamn Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a
Auditului (Committee of European Auditing Oversight Bodies);
8. conducere nseamn conducerea executiv a unei entiti, care
reprezint, de regul, un organ de conducere diferit de consiliul de
administraie sau consiliul de supraveghere;
9. cooperativ nseamn o societate cooperativ european, astfel cum este
definit la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22
iulie 2003 privind statutul societii cooperative europene (SCE), publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 207 din 18 august 2003, sau
orice alte cooperative pentru care se impune un audit statutar n temeiul
legislaiei UE, cum ar fi instituii de credit, astfel cum sunt definite de
Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie
2006 privind iniierea i exercitarea activitii instituiilor de credit
(reformare), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 177
din 30 iunie 2006, i ntreprinderi de asigurare n sensul art. 2 din Directiva
1991/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situaiile financiare
anuale i situaiile financiare consolidate ale ntreprinderilor de asigurare,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 374 din 31
decembrie 1991;
10. entitate afiliat la o firm de audit nseamn orice entitate,
indiferent de forma sa juridic, care are legtur cu firma de audit, avnd n
comun acionariatul, controlul sau conducerea;
11. entitate de audit dintr-o ar ter nseamn o entitate, indiferent de
forma sa juridic, care nu este nregistrat ca firm de audit n Romnia ca
urmare a autorizrii n conformitate cu art. 3 sau n alt stat membru al
Uniunii Europene/Spaiului Economic European i care efectueaz auditul
situaiilor financiare anuale sau consolidate ale unei societi nregistrate
ntr-o ar ter;
12. entiti de interes public nseamn:
a) societile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe
o pia reglementat;
b) instituiile de credit;
c) societile de asigurare, asigurare-reasigurare i de reasigurare;
d) instituiile financiare nebancare, definite potrivit reglementrilor
legale, nscrise n Registrul general; instituiile de plat i instituiile
emitente de moned electronic, definite potrivit legii, care acord credite
legate de serviciile de plat i a cror activitate este limitat la prestarea
de servicii de plat, respectiv emitere de moned electronic i prestare de
servicii de plat; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii
facultative i administratorii acestora; societile de servicii de investiii
financiare, societile de administrare a investiiilor, organismele de
plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapri
centrale i operatori de pia/sistem autorizai/avizai de Autoritatea de
Supraveghere Financiar; societile/companiile naionale; societile cu
capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome;

13. entiti mici nseamn entitile astfel definite conform


reglementrilor contabile prin care sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (1)
i ale art. 3 alin. (2) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European i a
Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare anuale, situaiile
financiare consolidate i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
ntreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European
i a Consiliului i de abrogare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale
Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182
din 29 iunie 2013;
14. firma de audit este persoana juridic sau orice alt entitate,
indiferent de forma juridic a acesteia, care este autorizat n conformitate
cu prevederile prezentei legi de ctre ASPAAS s efectueze audit financiar;
15. membru neexecutiv reprezint un membru al consiliului de administraie
sau de supraveghere al unei entiti sau al unui comitet constituit de un
astfel de consiliu i care nu exercit o funcie de conducere executiv n
cadrul entitii respective;
16. nepractician nseamn orice persoan fizic care, pe durata implicrii
sale n guvernana sistemului de supraveghere public i n perioada de 3 ani
imediat precedent implicrii respective, nu a efectuat audit statutar, nu a
deinut drepturi de vot ntr-o firm de audit, nu a fost membru al organelor de
administraie, de conducere sau de supraveghere ale unei firme de audit i nu a
fost angajat de o firm de audit sau asociat ntr-un alt mod cu aceasta;
17. partener-cheie de audit nseamn:
a) auditorul financiar desemnat de o firm de audit pentru o anumit
misiune de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului
statutar n numele firmei de audit; sau
b) n cazul auditului unui grup, auditorul financiar care este desemnat de
o firm de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului
statutar la nivelul grupului i auditorul financiar care este desemnat ca fiind
responsabilul principal la nivelul filialelor sau altor structuri secundare
semnificative; sau
c) auditorul financiar care semneaz raportul de audit;

18. penalitatea administrativ este o sanciune pecuniar i const n


obligarea la plata unei sume de bani a unui auditor financiar sau a unei firme
de audit care a svrit o abatere disciplinar privind nclcarea legislaiei
auditului statutar;
19. penalitatea administrativ-disciplinar este o sanciune pecuniar i
const n obligarea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
Romnia care au svrit o abatere administrativ n exercitarea atribuiilor
care le revin la plata unei sume de bani;
20. raport de audit nseamn documentul ntocmit de ctre auditorul
financiar, ce cuprinde elementele prevzute la art. 34;
21. reea nseamn o structur complex:
a) care are drept scop cooperarea i din care face parte un auditor
financiar sau o firm de audit; i
b) care are drept scop n mod evident distribuia profiturilor sau a
costurilor sau are n comun acionariatul, controlul sau conducerea, politici
i proceduri de control al calitii, o strategie de afaceri, folosirea unei
mrci sau a unei pri nsemnate a resurselor profesionale;

22. scepticism profesional nseamn o atitudine interogativ prin care se


acord atenie condiiilor care ar putea indica posibilitatea unei inexactiti
cauzate de eroare sau fraud, dar i o evaluare critic a probelor de audit;
23. standarde internaionale de contabilitate nseamn Standardele
internaionale de contabilitate (IAS), Standardele internaionale de raportare
financiar (IFRS) i interpretri aferente (interpretri SIC-IFRIC),
amendamente ulterioare la aceste standarde i interpretri aferente i
standarde i interpretri aferente viitoare emise sau adoptate de Consiliul
pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB);
24. stat membru nseamn un stat membru al Uniunii Europene/Spaiului
Economic European;
25. stat membru de origine nseamn statul membru n care auditorul
financiar sau firma de audit este autorizat n conformitate cu art. 3 alin.
(1);
26. stat membru gazd nseamn un stat membru n care un auditor financiar
autorizat n statul su membru de origine urmrete s fie autorizat i n
conformitate cu art. 13 sau un stat membru n care o firm de audit autorizat
de ctre statul su membru de origine solicit s fie nregistrat sau este
nregistrat n conformitate cu art. 4;
27. ar ter nseamn un stat care nu are calitatea de membru al Uniunii
Europene/Spaiului Economic European.

CAP. II
Autorizare, formare continu i recunoatere reciproc
ART. 3
Autorizare
(1) Auditul statutar se efectueaz de ctre auditorii financiari sau de
firmele de audit care sunt autorizai/autorizate n Romnia n condiiile
prezentei legi, care se nscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din
Romnia, denumit n continuare CAFR, n condiiile legii, i care se
nregistreaz n Registrul public electronic prevzut la art. 14 n condiiile
stabilite prin prezenta lege i prin reglementrile ASPAAS.
(2) Autoritatea competent responsabil pentru autorizarea auditorilor
financiari i a firmelor de audit este ASPAAS.
(3) ASPAAS autorizeaz ca auditori financiari doar persoanele fizice care
ndeplinesc condiiile prevzute la art. 5 i art. 7-11.
(4) Auditorii financiari pot efectua audit statutar n numele unei firme de
audit sau n nume propriu, conform legii.
(5) ASPAAS autorizeaz ca firme de audit doar entitile care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
a) persoanele fizice care efectueaz auditul statutar n numele firmei de
audit trebuie s fie autorizate ca auditori financiari n Romnia, potrivit
prezentei legi;
b) majoritatea drepturilor de vot n firma de audit trebuie s fie deinut
de firme de audit care sunt autorizate n orice stat membru sau de auditori
financiari autorizai n Romnia;
c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere a firmei
de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie s fie reprezentat de firme de audit
autorizate n Romnia sau n oricare dintre statele membre sau de auditori
financiari autorizai n Romnia;
d) n cazul n care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu
are mai mult de 2 membri, unul dintre acetia trebuie s fie firm de audit
autorizat n oricare dintre statele membre sau auditor financiar autorizat n
Romnia;
e) firma de audit trebuie s ndeplineasc condiiile referitoare la buna
reputaie aa cum sunt stabilite de ctre ASPAAS n baza prevederilor art. 5.

(6) Auditorii financiari pot cere retragerea autorizrii i o pot redobndi


o singur dat, fr examen, pe baza unui interviu, dar nu mai trziu de 5 ani
de la aprobarea cererii de retragere.
(7) Prin ordin al preedintelui ASPAAS se aprob reglementri referitoare
la autorizarea auditorilor financiari i a firmelor de audit.

ART. 4
Recunoaterea firmelor de audit din alte state membre
(1) Prin derogare de la dispoziiile art. 3 alin. (1), o firm de audit
autorizat ntr-un stat membru are dreptul s efectueze audit statutar n
Romnia cu condiia ca partenerul-cheie de audit care efectueaz auditul
statutar n numele firmei de audit s fie autorizat ca auditor financiar n
Romnia.
(2) O firm de audit autorizat n alt stat membru de origine care dorete
s efectueze audit statutar n Romnia se nregistreaz n Registrul public
electronic al auditorilor financiari i firmelor de audit, n conformitate cu
prevederile art. 14 i 16.
(3) ASPAAS nregistreaz firma de audit dac aceasta face dovada c este
nregistrat la autoritatea competent din statul membru de origine. ASPAAS
solicit ca certificatul care atest nregistrarea firmei de audit n statul
membru de origine emis de autoritatea competent din statul respectiv s nu fie
mai vechi de 3 luni. ASPAAS informeaz autoritatea competent din statul membru
de origine cu privire la nregistrarea firmei de audit n Romnia.

ART. 5
Buna reputaie
(1) ASPAAS autorizeaz numai persoanele fizice sau firmele cu o bun
reputaie.
(2) Buna reputaie trebuie s aib n vedere un comportament adecvat, cu
respectarea cerinelor Codului etic emis de Federaia Internaional a
Contabililor (IFAC) i adoptat de ASPAAS, denumit n continuare Codul etic,
astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile privind buna reputaie
se stabilesc de ASPAAS.

ART. 6
Retragerea autorizrii
(1) ASPAAS retrage autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de
audit n condiiile prevzute de prezenta lege.
(2) Autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit se retrage
n cazul n care buna reputaie a acestei persoane sau a firmei a fost serios
compromis.
(3) n nelesul alin. (2), buna reputaie a unui auditor financiar sau a
unei firme de audit a fost serios compromis n situaia n care persoana se
afl n una dintre urmtoarele situaii:
a) persoana respectiv a fost condamnat pentru svrirea unei infraciuni
cu intenie;
b) fa de persoana fizic a fost luat o msur preventiv privativ sau
restrictiv de libertate n cadrul unui proces penal, n cazul n care se
efectueaz cercetri sub aspectul svririi unei infraciuni cu intenie;
c) persoanei fizice i-a fost aplicat pedeapsa complementar i/sau
pedeapsa accesorie a interzicerii exercitrii activitii de audit financiar;
d) persoanei fizice i-a fost aplicat msura de siguran prin care i s-a
interzis exercitarea profesiei de auditor financiar;
e) persoana respectiv a fost sancionat disciplinar sau administrativ de
ctre alte autoriti, instituii sau organisme romne ori strine din domeniul
financiar-contabil, pentru aspecte de natur profesional. Sanciunile
disciplinare sau administrative aplicate auditorului financiar de ctre alte
autoriti, instituii sau organisme romne ori strine din domeniul financiar-
contabil cuprind acele sanciuni aplicate ca urmare a svririi unor
abateri/fapte de natur a aduce atingere exercitrii unei activiti din punct
de vedere profesional;
f) persoanei respective i-au fost aplicate restricii pentru a desfura
activiti n domeniul financiar-contabil de ctre autoriti, instituii sau
organisme romne sau strine din domeniul financiar-contabil.

(4) Autorizarea unei firme de audit se retrage n cazul n care oricare


dintre condiiile impuse la art. 3 alin. (5) lit. b) i c) nu mai este
ndeplinit i trece un termen mai mare de 3 luni de la momentul n care
oricare dintre condiiile respective a ncetat s mai fie ndeplinit.
(5) n cazul n care autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de
audit este retras din orice motiv, ASPAAS comunic acest fapt, precum i
motivele retragerii autoritilor competente relevante ale statelor membre
gazd n care auditorul financiar sau firma de audit este, de asemenea,
nregistrat, n conformitate cu art. 4, art. 15 alin. (1) lit. c) i art. 16
alin. (1) lit. i).

ART. 7
Cerine educaionale
(1) n vederea autorizrii, pe lng condiia de bun reputaie prevzut
la art. 5, auditorii financiari trebuie s ndeplineasc, cumulativ,
urmtoarele cerine:
a) sunt liceniai ai unei instituii de nvmnt superior sau au un
nivel echivalent;
b) au urmat un curs de instruire teoretic organizat sau recunoscut de
ASPAAS;
c) au efectuat un stagiu de pregtire practic, n conformitate cu
prevederile art. 11;
d) au promovat examenul de competen profesional, organizat sau
recunoscut de ASPAAS.

(2) ASPAAS coopereaz, pe baz de reciprocitate, n scopul obinerii


convergenei cerinelor prevzute la prezentul articol, cu autoriti
competente din alte state membre. n situaia n care se angajeaz ntr-o
astfel de cooperare, se iau n considerare evoluiile din domeniul auditului
statutar i al profesiei de auditor i, n special, convergena deja realizat
n cadrul acestei profesii. ASPAAS coopereaz cu COESA i cu autoritile
competente menionate la art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, n msura
n care convergena are legtur cu auditul statutar al entitilor de interes
public.

ART. 8
Examenul de competen profesional
(1) ASPAAS organizeaz examenul de competen profesional.
(2) Examenul de competen profesional trebuie s asigure verificarea
nivelului necesar de cunotine teoretice n domeniile relevante pentru auditul
statutar, precum i a capacitii de a aplica n practic cunotinele
teoretice. Examenul se susine sub form scris.
(3) Prin ordin al preedintelui ASPAAS se stabilete modul de organizare i
desfurare a examenului de competen profesional.

ART. 9
Testul de cunotine teoretice
(1) Testul privind cunotinele teoretice inclus n examenul de competen
profesional acoper urmtoarele domenii:
a) teoria i principiile contabilitii generale;
b) cerinele legale i standarde referitoare la ntocmirea situaiilor
financiare anuale i consolidate;
c) standardele internaionale de contabilitate;
d) analiza financiar;
e) contabilitatea costurilor i managerial;
f) managementul riscului i controlul intern;
g) audit i aptitudinile profesionale;
h) cerine legale i profesionale referitoare la auditul statutar i
auditorii financiari;
i) standardele internaionale de audit, astfel cum sunt menionate la art.
32;
j) etic profesional i independena.

(2) Testul include, de asemenea, subiecte din urmtoarele domenii sau


reglementri, n msura n care sunt relevante pentru audit:
a) legea societilor i reglementrile privind guvernana corporativ;
b) legea insolvenei i alte proceduri similare;
c) legislaia fiscal;
d) Codul civil;
e) legislaia privind asigurrile sociale i Codul muncii;
f) tehnologia informaiei i sistemele computerizate;
g) finane publice, economie general i de afaceri;
h) matematic i statistic;
i) principiile de baz ale managementului financiar.
ART. 10
Exceptri
(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 i 9, titularul unei diplome de
licen, al unei diplome universitare la nivel de master sau al unei calificri
profesionale n unul ori mai multe dintre domeniile prevzute la art. 9 este
exceptat de la testul de cunotine teoretice inclus n examenul de competen
profesional, la disciplinele respective, n situaia n care curricula
universitar acoper una sau mai multe dintre disciplinele prevzute la art. 9.
(2) ASPAAS stabilete criteriile care stau la baza ncheierii unor acorduri
sau protocoale privind aplicarea excepiilor prevzute la alin. (1), cu
instituii de nvmnt superior naionale sau internaionale ori cu organisme
profesionale naionale sau internaionale.

ART. 11
Pregtirea practic
(1) Pentru a asigura capacitatea de a aplica n practic cunotinele
teoretice a cror testare este inclus n examenul de competen profesional,
un stagiar efectueaz un stagiu de pregtire practic de cel puin 3 ani care
va cuprinde, printre altele, participarea la auditul situaiilor financiare
anuale sau al situaiilor financiare anuale consolidate. Stagiul practic se
efectueaz la un auditor financiar autorizat n Romnia sau n alt stat membru
ori n cadrul unei firme de audit autorizate n orice stat membru.
(2) Calitatea de angajat a unui stagiar n activitatea de audit financiar
n cadrul unei firme de audit nu l exonereaz de ndeplinirea obligaiilor ce
i revin n calitate de stagiar.
(3) Prin ordin al preedintelui ASPAAS se aprob reglementri privind
condiiile n care un auditor financiar sau o firm de audit poate oferi
ndrumare n activitatea de audit al situaiilor financiare anuale sau al
situaiilor financiare anuale consolidate.
(4) Stagiarii n activitatea de audit financiar pot efectua stagiul de
pregtire practic prin participarea la activitatea de audit al situaiilor
financiare anuale sau al situaiilor financiare anuale consolidate, pe lng un
auditor financiar care i exercit activitatea ca liber-profesionist sau n
cadrul unei firme de audit. Auditorul financiar care i exercit activitatea
ca liber-profesionist sau firma de audit, dup caz, va elibera un document
oficial care s ateste efectuarea stagiului.
(5) ASPAAS elaboreaz normele pentru desfurarea stagiului de pregtire
practic a stagiarilor.
(6) Sunt stagiari n activitatea de audit financiar persoanele fizice care
ndeplinesc, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) sunt liceniate ale unei instituii de nvmnt superior. Diploma
obinut la absolvirea instituiei de nvmnt superior trebuie s fie
recunoscut/echivalat de ctre Ministerul Educaiei Naionale;
b) au promovat testul de verificare a cunotinelor pentru accesul la
stagiu;
c) au o bun reputaie conform art. 5.

(7) Domeniile din care se susine testul de verificare a cunotinelor


pentru accesul la stagiu se stabilesc de ASPAAS.
ART. 12
Formarea continu
(1) Auditorii financiari trebuie s participe la programe adecvate de
formare continu pentru a-i menine cunotinele teoretice, competenele i
valorile profesionale la un nivel suficient de nalt.
(2) ASPAAS organizeaz programele de formare continu pentru auditorii
financiari.
(3) Nerespectarea cerinelor privind formarea continu constituie abatere
administrativ i se sancioneaz conform prevederilor art. 40 alin. (4).
(4) Prin ordin al preedintelui ASPAAS se aprob reglementri n aplicarea
prezentului articol.

ART. 13
Autorizarea auditorilor financiari din alt stat membru
(1) ASPAAS autorizeaz auditorii financiari care au fost autorizai n alt
stat membru, potrivit procedurii de autorizare aprobate prin ordin al
preedintelui ASPAAS.
(2) Procedura prevzut la alin. (1) nu depete cerina de a promova un
test de aptitudini, n conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea
nr. 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale
pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(3) Testul de aptitudini se susine n limba romn i se limiteaz la
verificarea deinerii unui nivel corespunztor de cunotine din legislaia
romneasc, n msura n care sunt relevante pentru auditul statutar.
(4) ASPAAS coopereaz cu celelalte organisme de supraveghere din statele
membre, n cadrul COESA, n vederea obinerii convergenei cerinelor privind
stagiul de adaptare i testul de aptitudini. ASPAAS, prin activitile sale, se
asigur c cerinele sunt predictibile i transparente.

CAP. III
nregistrarea
ART. 14
Registrul public electronic al auditorilor financiari i firmelor de audit
(1) ASPAAS este responsabil cu ntocmirea, actualizarea i publicarea
Registrului public electronic al auditorilor financiari i firmelor de audit,
denumit n continuare Registrul public electronic.
(2) ASPAAS nregistreaz n Registrul public electronic, n conformitate cu
prevederile art. 15 i 16, auditorii financiari i firmele de audit membri ai
CAFR.
(3) Auditorii financiari se nregistreaz pe dou categorii, activi i
nonactivi, n baza declaraiei pe propria rspundere.
(4) n cazul n care persoanele fizice i desfoar activitatea n
calitate de liber-profesionist, ASPAAS stabilete, prin reglementri proprii
aprobate prin ordin al preedintelui, condiiile de nregistrare a acestora, cu
respectarea prevederilor alin. (2).
(5) n cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor interesate,
anumite informaii din Registrul public electronic nu sunt fcute publice. Prin
cazuri temeinic justificate se nelege acele situaii n care nepublicarea
informaiilor n Registrul public electronic reduce o ameninare iminent i
semnificativ la adresa securitii unei persoane.
(6) Fiecare auditor financiar i firm de audit se identific n Registrul
public electronic printr-un numr individual.
(7) Informaiile nregistrate referitoare la auditorii financiari i
firmele de audit se pstreaz n Registrul public electronic, care este
accesibil publicului pe pagina de internet a ASPAAS, n conformitate cu art. 15
i 16.
(8) Registrul public electronic conine, de asemenea, adresa i datele de
contact ale ASPAAS.
(9) Informaiile solicitate la art. 15 i 16 se public integral, n format
electronic. Registrul public electronic se va actualiza lunar.
(10) Sunt auditori financiari nonactivi persoanele care sunt incompatibile
cu exercitarea activitii de audit financiar, potrivit legii.
(11) n cazuri temeinic justificate, un auditor financiar poate solicita
suspendarea exercitrii activitii i este scutit de plata cotizaiilor pentru
o perioad de maximum 3 ani consecutivi, n condiiile stabilite de ASPAAS.
Cazurile temeinic justificate se stabilesc prin ordin al preedintelui ASPAAS.
Suspendarea se menioneaz n Registrul public electronic.

ART. 15
nregistrarea auditorilor financiari
(1) n Registrul public electronic se menioneaz cel puin urmtoarele
informaii privind auditorii financiari:
a) numele, adresa i numrul individual de nregistrare;
b) numele, adresa, adresa paginii de internet, dac este cazul, i numrul
de nregistrare a firmelor de audit la care este angajat auditorul financiar
sau cu care este asociat ca partener sau n vreun alt mod, dac este cazul;
c) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca auditor
financiar la autoritile competente ale altor state membre i/sau ale altor
ri tere, inclusiv numele autoritilor de nregistrare i, dac este cazul,
numerele de nregistrare la acestea.

(2) Auditorii din ri tere, nregistrai n conformitate cu art. 67, sunt


indicai n mod clar n Registrul public electronic ca auditori din ri tere,
ntr-o seciune distinct, i nu ca auditori financiari.

ART. 16
nregistrarea firmelor de audit
(1) Pentru fiecare firm de audit, Registrul public electronic conine cel
puin urmtoarele informaii:
a) denumirea, adresa i numrul individual de nregistrare;
b) forma juridic;
c) informaii de contact, persoana principal de contact i, acolo unde
este cazul, adresa paginii de internet;
d) adresa fiecrui birou deschis n Romnia;
e) numele i numrul de nregistrare ale tuturor auditorilor financiari
angajai, asociai ca parteneri sau n alt mod cu firma de audit;
f) numele i adresele profesionale ale tuturor acionarilor sau
asociailor;
g) numele i adresele profesionale ale tuturor membrilor organului
administrativ sau de conducere;
h) dac este cazul, apartenena la o reea i o list cu denumirea i
adresele firmelor membre i afiliate sau o indicare a locului unde aceste
informaii sunt disponibile public;
i) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca firm de audit
la autoritile competente ale altor state membre i ca entitate de audit pe
lng ri tere, inclusiv denumirea i adresa autoritii de nregistrare i,
dup caz, numerele de nregistrare;
j) dac firma de audit este nregistrat n temeiul art. 4 alin. (3), dup
caz.

(2) Entitile de audit din ri tere, nregistrate n conformitate cu


art. 67, sunt indicate n mod clar n Registrul public electronic ca atare,
ntr-o seciune distinct, i nu ca firme de audit.
(3) n aplicarea prevederilor art. 14-16 se aprob reglementri prin ordin
al preedintelui ASPAAS.

ART. 17
Actualizarea informaiilor nregistrate
(1) n cazul n care apar modificri ale informaiilor cuprinse n
Registrul public electronic, auditorii financiari i firmele de audit au
obligaia notificrii ASPAAS n termen de 30 de zile de la apariia acestora.
(2) Registrul public electronic este actualizat, fr nicio ntrziere
nejustificat, dup primirea acestor notificri.
(3) Necomunicarea modificrilor n termenul prevzut la alin. (1) poate
atrage declanarea procedurii administrative, conform dispoziiilor prevzute
de prezenta lege. De la aceast prevedere fac excepie cazurile de for
major.

ART. 18
Responsabilitatea pentru nregistrarea informaiilor
(1) Informaiile furnizate n legtur cu nregistrarea auditorilor
financiari i a firmelor de audit, precum i actualizarea informaiilor n
conformitate cu art. 15-17 sunt semnate de auditorul financiar sau de
reprezentantul legal al firmei de audit.
(2) n cazul n care informaiile sunt furnizate n format electronic,
acest lucru se realizeaz prin utilizarea semnturii electronice, conform Legii
nr. 455/2001 privind semntura electronic, republicat.

ART. 19
Limba oficial de prezentare
(1) Informaiile se introduc n Registrul public electronic n limba
romn.
(2) Publicarea n limba englez a informaiilor cuprinse n Registrul
public electronic se stabilete prin ordin al preedintelui ASPAAS.

CAP. IV
Etica profesional, independena, obiectivitatea, confidenialitatea i
secretul profesional
ART. 20
Etica profesional i scepticismul profesional
(1) Toi auditorii financiari i toate firmele de audit respect
principiile de etic profesional, care se refer cel puin la funcia lor n
interesul public, integritatea i obiectivitatea lor, competena lor
profesional i atenia cuvenit, astfel cum sunt stabilite prin Codul etic
adoptat de ctre ASPAAS.
(2) Codul etic este tradus n limba romn i publicat prin grija ASPAAS.
(3) n aplicarea prevederilor alin. (1), ASPAAS emite norme de inspecie
privind asigurarea calitii.
(4) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s i pstreze
scepticismul profesional pe tot parcursul auditului, admind posibilitatea
unor erori materiale ca urmare a faptelor sau a conduitei care indic nereguli,
inclusiv fraude sau erori, indiferent de experiena anterioar a auditorului
sau a firmei de audit n ceea ce privete corectitudinea i integritatea
personalului de conducere i a persoanelor responsabile cu administrarea
entitii auditate.
(5) Auditorul financiar sau firma de audit i pstreaz scepticismul
profesional mai ales n situaia n care evalueaz estimrile personalului de
conducere al entitii auditate privind determinarea valorii juste, deprecierea
activelor, provizioanele i fluxurile de trezorerie viitoare relevante pentru
capacitatea entitii de a-i continua activitatea.

ART. 21
Independena i obiectivitatea
(1) n situaia n care efectueaz un audit statutar, auditorul financiar
i/sau firma de audit, precum i orice persoan fizic aflat n poziia de a
influena n mod direct sau indirect rezultatul auditului statutar trebuie s
fie independent de entitatea auditat i s nu fie implicat n procesul
decizional al entitii auditate, n nelesul Codului etic.
(2) Independena este necesar att n perioada acoperit de situaiile
financiare care fac obiectul auditului, ct i n perioada n care se
efectueaz auditul statutar.
(3) Auditorul financiar sau firma de audit ia toate msurile rezonabile
pentru a se asigura c, n situaia n care efectueaz auditul statutar,
independena sa nu este influenat de un conflict de interese existent sau
potenial ori de relaii de afaceri sau de alte relaii directe sau indirecte
care implic auditorul financiar sau firma de audit care efectueaz auditul i,
dup caz, reeaua din care face parte, personalul de conducere executiv,
auditorii, salariaii i orice persoan fizic ale crei servicii se afl la
dispoziia sau sub controlul auditorului financiar sau al firmei de audit sau
orice persoan legat direct sau indirect de auditorul financiar sau de firma
de audit printr-o relaie de control.
(4) Auditorul financiar sau firma de audit nu trebuie s efectueze un audit
statutar n cazul n care exist vreun pericol de autoevaluare, interes
propriu, de reprezentare, de familiaritate sau de intimidare ca urmare a
relaiilor financiare, personale, de afaceri, de munc sau de alt natur
ntre:
a) auditorul financiar, firma de audit, reeaua sa i orice persoan fizic
aflat n poziia de a influena rezultatul auditului statutar; i
b) entitatea auditat, din care un ter obiectiv, rezonabil i informat,
innd seama de msurile de protecie aplicate, ar concluziona c independena
auditorului financiar sau a firmei de audit este compromis.

(5) Auditorul statutar, firma de audit, partenerii-cheie de audit ai


acestora, angajaii acestora i orice persoane fizice ale cror servicii se
afl la dispoziia sau sub controlul auditorului statutar sau al firmei de
audit respective i care sunt implicate direct n activiti de audit statutar,
precum i persoanele care au legturi strnse cu acestea n sensul
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European i al Consiliului
din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia (regulamentul privind abuzul de
pia) i de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European i a
Consiliului i a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE i 2004/72/CE ale
Comisiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 173 din
12 iunie 2014, nu trebuie s dein niciun fel de instrumente financiare emise,
garantate sau susinute ntr-un alt fel de o entitate auditat n domeniul lor
de activiti de audit statutar ale acestora, altele dect participaiile
deinute indirect prin organisme de plasament colectiv diversificat, inclusiv
fonduri gestionate, cum ar fi fondurile de pensii sau asigurrile de via, nu
au un beneficiu material i direct din acestea i nu efectueaz nicio
tranzacie cu acestea.

ART. 22
Documentarea cu privire la ameninrile la adresa independenei
(1) Auditorul financiar sau firma de audit documenteaz n dosarele de
audit toate ameninrile semnificative la adresa independenei sale, precum i
msurile de protecie aplicate pentru a reduce acele ameninri.
(2) n nelesul alin. (1), ameninrile semnificative, fr a fi
limitative, se pot referi la aspecte precum:
a) interese financiare;
b) mprumuturi i garanii;
c) relaii de afaceri;
d) relaii familiale i personale;
e) angajarea la un client de audit;
f) alocarea temporar de personal;
g) servicii recente furnizate clienilor de audit;
h) deinerea unei funcii de conducere sau de director n cadrul clientului
de audit;
i) furnizarea de servicii de non-asigurare unui client de audit;
j) politici de recompensare i evaluare;
k) cadouri i ospitalitate;
l) litigii n curs sau iminente.

ART. 23
Msuri privind pstrarea independenei i obiectivitii
(1) Persoanele sau firmele menionate la art. 21 alin. (5) nu trebuie s
participe la auditul statutar al unei entiti auditate i nici nu trebuie s
influeneze ntr-un alt mod rezultatele unui astfel de audit, n cazul n care:
a) dein instrumente financiare ale entitii auditate, altele dect
participaii deinute indirect prin organisme de plasament colectiv
diversificat;
b) dein instrumente financiare ale oricrei entiti legate de entitatea
auditat, altele dect participaii deinute indirect prin organisme de
plasament colectiv diversificat, fapt care poate constitui un conflict de
interese sau care poate fi perceput n acest fel;
c) au deinut o funcie n cadrul entitii auditate sau au avut relaii de
afaceri sau de alt natur cu entitatea auditat n perioada menionat la art.
21 alin. (2), fapt care poate constitui un conflict de interese sau poate fi
perceput n acest fel.

(2) Persoanele sau firmele menionate la art. 21 alin. (5) nu solicit i


nu accept daruri sau favoruri pecuniare sau nepecuniare de la entitatea
auditat sau de la orice entitate legat de entitatea auditat, cu excepia
cazului n care un ter obiectiv, rezonabil i informat, ar considera valoarea
acestora neimportant sau nesemnificativ.
(3) Dac, n cursul perioadei acoperite de situaiile financiare, o
entitate auditat este achiziionat de/fuzioneaz cu/achiziioneaz o alt
entitate, auditorul financiar sau firma de audit identific i evalueaz toate
interesele sau relaiile curente sau recente, inclusiv orice alte servicii
dect cele de audit prestate celeilalte entitii care, innd seama de
msurile de protecie disponibile, ar putea compromite independena auditorului
i capacitatea sa de a continua auditul statutar dup data efectiv a fuziunii
sau a achiziiei.
(4) Ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 luni de la data lurii
la cunotin a fuziunii sau achiziiei, auditorul financiar sau firma de audit
adopt toate msurile necesare pentru a pune capt tuturor intereselor sau
relaiilor curente care i-ar compromite independena i, dac este posibil,
adopt msurile de protecie necesare pentru a reduce la minimum toate
ameninrile la adresa independenei sale legate de interesele i relaiile
anterioare i curente fa de entitatea auditat sau o alt entitate legat de
aceasta.

ART. 24
Angajarea de ctre entitile auditate a unor foti auditori financiari sau
a unor angajai ai unor auditori financiari sau ai unor firme de audit
(1) nainte de expirarea unei perioade de cel puin un an sau, n cazul
auditului statutar al unor entiti de interes public, a unei perioade de cel
puin 2 ani de la ncetarea activitii sale n calitate de auditor financiar
sau de partener-cheie de audit n cadrul misiunii de audit, auditorul financiar
sau partenerul-cheie de audit care efectueaz un audit statutar n numele unei
firme de audit:
a) nu preia o funcie-cheie n conducerea entitii auditate;
b) nu devine, dup caz, membru al comitetului de audit al entitii
auditate sau al unui organism cu atribuii echivalente cu cele ale unui comitet
de audit;
c) nu devine membru neexecutiv al organismului administrativ sau al
organismului de supraveghere al entitii auditate.

(2) Angajaii i partenerii, alii dect partenerii-cheie de audit, ai unui


auditor financiar sau ai unei firme de audit care efectueaz un audit statutar,
precum i orice alte persoane fizice ale cror servicii se afl la dispoziia
sau sub controlul auditorului financiar sau al firmei de audit respective, n
situaia n care astfel de angajai, parteneri sau alte persoane fizice sunt
autorizate ca auditori financiari, nu pot ocupa niciuna dintre poziiile
menionate la alin. (1) nainte de expirarea unei perioade de minimum un an de
cnd acetia au fost implicai n mod direct n misiunea de audit statutar.

ART. 25
Pregtirea auditului statutar i evaluarea aspectelor care amenin
independena
nainte de a accepta sau de a continua o misiune de audit statutar,
auditorul financiar sau firma de audit evalueaz i documenteaz urmtoarele:
a) ndeplinirea dispoziiilor prevzute la art. 21;
b) existena ameninrilor la adresa independenei sale i msurile de
protecie aplicate pentru a atenua ameninrile respective;
c) dac are la dispoziie personalul calificat i timpul necesar, precum i
celelalte resurse necesare efecturii auditului statutar ntr-o manier
adecvat;
d) autorizarea ca auditor financiar a partenerului-cheie de audit n
Romnia, n cazul firmelor de audit.

ART. 26
Confidenialitatea i secretul profesional
(1) Toate informaiile i documentele la care are acces auditorul financiar
sau firma de audit n situaia n care efectueaz un audit statutar trebuie s
fie protejate potrivit politicilor i procedurilor emise de auditorul financiar
sau firma de audit n conformitate cu reglementrile naionale specifice i cu
prevederile Codului etic privind confidenialitatea i secretul profesional.
(2) Normele privind confidenialitatea i secretul profesional aplicabile
auditorilor financiari sau firmelor de audit nu mpiedic aplicarea
dispoziiilor prezentei legi sau ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014.
(3) n cazul n care auditorul financiar sau firma de audit este nlocuit
cu un alt auditor financiar sau o alt firm de audit, fostul auditor financiar
sau fosta firm de audit asigur accesul noului auditor financiar sau al noii
firme de audit la toate informaiile relevante cu privire la entitatea auditat
i la cel mai recent audit al acesteia.
(4) Un auditor financiar sau o firm de audit care a ncetat s mai fie
angajat ntr-o anumit misiune de audit, precum i fostul auditor financiar
sau fosta firm de audit fac n continuare obiectul dispoziiilor alin. (1) i
(2) cu privire la acea misiune de audit.
(5) n cazul n care auditorul financiar sau firma de audit efectueaz
audit statutar la o entitate care face parte dintr-un grup a crui entitate-
mam se situeaz ntr-o ar ter, regulile de confidenialitate i de
pstrare a secretului profesional prevzute la alin. (1) nu mpiedic auditorul
financiar sau firma de audit s transmit auditorului grupului situat ntr-o
ar ter documentaia relevant privind serviciile de audit prestate, dac
este necesar pentru efectuarea auditului situaiilor financiare consolidate
ale entitii-mam.
(6) Auditorul financiar sau firma de audit care efectueaz auditul statutar
al unei entiti care a emis titluri de valoare ntro ar ter sau care face
parte dintr-un grup care prezint situaii financiare statutare consolidate
ntr-o ar ter poate transfera documentele de lucru sau alte documente
privind auditul acelei entiti pe care le deine numai autoritilor
competente din ri tere relevante, n condiiile prevzute la art. 70.
(7) Transferul informaiilor ctre auditorul grupului dintr-o ar ter
are loc n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 677/2001 pentru protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 27
Independena i obiectivitatea auditorilor financiari care efectueaz
auditul statutar n numele firmelor de audit
ASPAAS se asigur c la nivelul firmei de audit trebuie s existe politici
i proceduri care interzic acionarilor sau asociailor firmei de audit, precum
i membrilor organelor administrative, de conducere executiv sau de
supraveghere ale unei astfel de firme sau ale unei firme afiliate s intervin
n efectuarea unui audit statutar n vreun mod care s pericliteze independena
i obiectivitatea auditorului financiar care efectueaz auditul statutar n
numele firmei de audit.

ART. 28
Cerine de organizare intern
(1) Un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s respecte
urmtoarele cerine de organizare:
a) o firm de audit trebuie s stabileasc politici i proceduri
corespunztoare prin care se asigur c asociaii sau acionarii, precum i
membrii organelor administrative, de conducere i de supraveghere ale firmei
sau ale unei entiti afiliate nu intervin n efectuarea auditului statutar n
niciun fel prin care s pericliteze independena i obiectivitatea auditorului
financiar i ale vreunui membru din echipa de audit care efectueaz auditul
statutar n numele firmei de audit;
b) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s pun n aplicare
proceduri administrative i contabile adecvate, mecanisme interne de control de
asigurare a calitii, proceduri eficace de evaluare a riscurilor, msuri de
protecie pentru sistemele de prelucrare a informaiilor, precum i un control
eficace. Mecanismele interne de control al asigurrii calitii sunt elaborate
astfel nct s asigure respectarea deciziilor i procedurilor att de
auditorul financiar, ct i n cadrul firmei de audit;
c) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie politici
i proceduri corespunztoare pentru a se asigura c salariaii si i orice
alte persoane fizice ale cror servicii se afl la dispoziia sa ori sub
controlul su i care sunt implicate direct n activitile de audit statutar
dein cunotinele i experiena corespunztoare pentru a ndeplini sarcinile
atribuite;
d) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie politici
i proceduri adecvate pentru a se asigura c externalizarea activitilor
importante de audit nu afecteaz calitatea controlului intern de calitate
aplicat de auditorul financiar sau de firma de audit i nici capacitatea ASPAAS
de a supraveghea modul n care auditorul financiar sau firma de audit respect
obligaiile prevzute de prezenta lege i, dup caz, de Regulamentul (UE) nr.
537/2014;
e) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie mecanisme
administrative i organizatorice adecvate i eficace pentru a preveni,
identifica, elimina sau gestiona, precum i pentru a comunica orice aspecte
care i amenin independena, potrivit prevederilor art. 21, 24 i 25;
f) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie politici
i proceduri adecvate privind efectuarea auditului statutar, ndrumarea,
supravegherea i revizuirea activitii angajailor, precum i organizarea
structurii dosarului de audit potrivit prevederilor art. 29 alin. (9)-(12);
g) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie un sistem
intern de control de calitate n scopul asigurrii calitii auditului
statutar. Sistemul de control de calitate trebuie s acopere cel puin
politicile i procedurile menionate la lit. f). n cazul unei firme de audit,
responsabilitatea sistemului intern de control de calitate revine unui auditor
financiar din cadrul acesteia autorizat n Romnia;
h) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s utilizeze sisteme,
proceduri i resurse adecvate pentru asigurarea continuitii i consecvenei
desfurrii activitii sale de audit statutar;
i) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s instituie mecanisme
organizatorice i administrative adecvate i eficace pentru a gestiona i a
ine evidena incidentelor care au sau care pot avea consecine grave asupra
activitii sale de audit statutar;
j) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s adopte politici de
remunerare adecvate, inclusiv politici pentru participarea la profit, prin care
s ofere stimulente corespunztoare pentru asigurarea calitii auditului.
Veniturile obinute de auditorul financiar sau firma de audit din furnizarea
unor servicii nonaudit entitii auditate nu se iau n considerare n evaluarea
performanei i nici n remunerarea persoanelor implicate n audit sau capabile
s influeneze desfurarea acestuia;
k) un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s monitorizeze i s
evalueze adecvarea i eficacitatea sistemelor sale, a politicilor i a
procedurilor de control intern de calitate stabilite n conformitate cu
prezenta lege i, dup caz, cu Regulamentul (UE) nr. 537/2014 i s ia msurile
necesare pentru remedierea eventualelor deficiene. Auditorul financiar sau
firma de audit trebuie s evalueze anual sistemul intern de control de calitate
menionat la lit. g). Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s in
evidena rezultatelor evalurii respective i a eventualelor msuri propuse
pentru modificarea sistemului intern de control de calitate. Politicile i
procedurile menionate la prezenta liter trebuie s fie documentate i
comunicate salariailor auditorului financiar sau ai firmei de audit. Eventuala
externalizare a activitii de audit, astfel cum se menioneaz la lit. d), nu
afecteaz responsabilitatea auditorului financiar sau a firmei de audit fa de
entitatea auditat.

(2) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s ia n considerare


amploarea i complexitatea activitilor sale n situaia n care aplic
prevederile alin. (1).
(3) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s fie n msur s
demonstreze ASPAAS faptul c politicile i procedurile destinate conformrii
sunt adecvate, avnd n vedere amploarea i complexitatea activitilor
auditorului financiar sau ale firmei de audit.

ART. 29
Organizarea activitii de audit
(1) n cazul efecturii auditului statutar de ctre o firm de audit,
aceasta desemneaz cel puin un partener-cheie de audit. Firma de audit pune la
dispoziia partenerului sau partenerilor-cheie de audit resurse suficiente i
personal care are competena i capacitile necesare pentru a-i ndeplini
ndatoririle n mod adecvat.
(2) Principalele criterii care determin selectarea partenerului sau
partenerilor-cheie de audit de ctre firma de audit trebuie s fie
independena, competena i capacitatea de asigurare a calitii auditului.
(3) Partenerul sau partenerii-cheie de audit trebuie s se implice activ n
efectuarea auditului statutar.
(4) Auditorul financiar trebuie s aloce suficient timp pentru misiune i
s atribuie resurse suficiente pentru a-i ndeplini n mod adecvat sarcinile.
(5) Auditorul financiar sau firma de audit ine evidena oricror nclcri
ale dispoziiilor prezentei legi i, dup caz, ale Regulamentului (UE) nr.
537/2014.
(6) Att auditorul financiar, ct i firma de audit in evidena tuturor
nclcrilor i consecinelor acestora, inclusiv a msurilor adoptate pentru
remedierea acestor nclcri i pentru modificarea sistemului lor intern de
control de calitate. Acetia ntocmesc un raport anual care cuprinde o sintez
a eventualelor msuri aplicate i l comunic la nivel intern.
(7) n situaia n care un auditor financiar sau o firm de audit apeleaz
la consiliere n cadrul desfurrii unei misiuni de audit din partea unor
experi externi, acesta sau aceasta pstreaz documentele prin care transmite
solicitarea, precum i rezultatele consilierii.
(8) Un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s pstreze o
eviden a clienilor. Pentru fiecare client auditat, aceast eviden trebuie
s conin urmtoarele informaii:
a) denumirea, adresa i sediul social;
b) n cazul firmelor de audit, numele partenerului sau ale partenerilor-
cheie de audit;
c) onorariile percepute pentru auditul statutar i onorariile percepute
pentru alte servicii, pentru fiecare exerciiu financiar.

(9) Un auditor financiar sau o firm de audit trebuie s ntocmeasc un


dosar de audit pentru fiecare audit statutar.
(10) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s documenteze cel
puin informaiile nregistrate n conformitate cuart. 25 din prezenta lege i,
dup caz, cu art. 6-8 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(11) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s pstreze orice alte
informaii i documente care prezint importan pentru c stau la baza
raportului prevzut la art. 34 din prezenta lege i, dup caz, la art. 10 i 11
din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, precum i pentru monitorizarea
conformitii cu prezenta lege i cu alte cerine legale aplicabile.
(12) Dosarul de audit se nchide n termen de cel mult 60 de zile de la
data semnrii raportului de audit menionat la art. 34 din prezenta lege i,
dup caz, la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(13) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s pstreze evidena
eventualelor reclamaii scrise cu privire la efectuarea auditului statutar.
(14) Auditorii financiari i firmele de audit care desfoar activiti de
audit statutar trebuie s furnizeze anual sau ori de cte ori este cazul ctre
ASPAAS un raport privind activitatea de audit statutar, care conine cel puin
informaii similare cu cele prevzute la art. 13 i 14 din Regulamentul (UE)
nr. 537/2014, conform reglementrilor specifice ale ASPAAS.
(15) ASPAAS are dreptul de a solicita auditorilor financiari i firmelor de
audit orice informaii referitoare la modul de ndeplinire a obligaiilor i
atribuiilor legale ale acestora n desfurarea activitii de audit statutar,
conform legii.
(16) Nerespectarea obligaiei prevzute la alin. (14) i (15) de ctre
auditorii financiari i firmele de audit constituie abatere administrativ i
se sancioneaz conform prevederilor art. 40 alin. (4) lit. a)-d).
(17) Repetarea abaterii administrative prevzute la alin. (14) i (15)
constituie abatere administrativ grav i se sancioneaz conform art. 40
alin. (4) lit. d).

ART. 30
Onorariile de audit
Prin ordin al preedintelui ASPAAS se aprob reglementri care prevd c
onorariile pentru auditul statutar:
a) nu sunt influenate sau determinate de prestarea de servicii
suplimentare entitii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de condiionri, aa cum prevede Codul
etic.

ART. 31
Aria de aplicare a auditului statutar
Fr a aduce atingere dispoziiilor de raportare, aa cum sunt prevzute la
art. 34 din prezenta lege i, dup caz, la art. 10 i 11 din Regulamentul (UE)
nr. 537/2014, aria de aplicare a auditului statutar nu include garantarea
viabilitii n viitor a entitii auditate sau a eficienei sau eficacitii
cu care organul de conducere executiv sau administrativ a condus sau va
conduce activitile entitii.

CAP. V
Standardele internaionale de audit i raportul de audit
ART. 32
Standardele internaionale de audit
(1) Auditorii financiari i firmele de audit trebuie s efectueze auditul
statutar n conformitate cu standardele internaionale de audit adoptate de
Comisia European potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Directiva
2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 mai 2006 privind
auditul legal al conturilor anuale i al conturilor consolidate, de modificare
a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului i de abrogare a
Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Standardele internaionale de audit se traduc n limba romn i se
public prin grija ASPAAS.
(3) ASPAAS poate decide aplicarea unui standard de audit, a unor proceduri
sau cerine att timp ct Comisia European nu adopt un standard internaional
de audit care se refer la aceeai chestiune.
(4) n sensul alin. (1), standarde internaionale de audit nseamn
Standardele internaionale de audit (ISA), Standardul internaional privind
controlul calitii 1 (ISQC 1) i alte standarde emise de Federaia
Internaional a Contabililor (IFAC) prin intermediul Consiliului pentru
Standarde Internaionale de Audit i Asigurare (IAASB), n msura n care
acestea sunt relevante pentru auditul statutar.

ART. 33
Auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate
(1) n cazul unui audit statutar al situaiilor financiare anuale
consolidate ale unui grup de entiti:
a) auditorul grupului poart deplina responsabilitate att pentru raportul
de audit menionat la art. 34 din prezenta lege i, dup caz, la art. 10 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014, ct i pentru raportul suplimentar adresat
comitetului de audit, astfel cum se menioneaz la art. 11 din Regulamentul
(UE) nr. 537/2014, dac este cazul;
b) auditorul grupului evalueaz activitatea de audit efectuat de orice
auditor dintr-o ar ter sau de auditorul financiar, precum i de entitatea
de audit dintr-o ar ter sau de firma de audit, n scopul derulrii
auditului grupului, i documenteaz natura, momentul i dimensiunea activitii
desfurate de aceti auditori, inclusiv, dac este cazul, revizuirea efectuat
de auditorul grupului cu privire la prile relevante ale documentaiei de
audit a auditorilor respectivi;
c) auditorul grupului revizuiete activitatea de audit desfurat de
auditorul/auditorii sau de auditorul financiar dintro ar ter, precum i de
entitatea de audit din ara ter sau firma de audit dintr-o ar ter, n
scopul derulrii auditului grupului, i o documenteaz.

(2) Documentaia este pstrat de auditorul grupului astfel nct s


permit ASPAAS s revizuiasc activitatea de audit a auditorului grupului.
(3) Auditorul grupului se poate sprijini pe rezultatele activitii
auditorului din ara ter, a auditorului financiar, a entitii de audit
dintr-o ar ter sau a firmei de audit n cauz, cu condiia obinerii
acordului acestuia pentru transferul documentaiei relevante n timpul
efecturii auditului situaiilor financiare anuale consolidate.
(4) n cazul n care nu poate ndeplini condiia prevzut la alin. (1)
lit. c), auditorul grupului ia msurile adecvate i ntiineaz ASPAAS. Aceste
msuri includ, dup caz, efectuarea unor activiti suplimentare de audit
statutar la filiala sau structura secundar n cauz, fie direct, fie prin
externalizarea acestora.
(5) n situaia n care este supus unei inspecii de asigurare a calitii
sau unei investigaii privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale
consolidate ale unui grup de entiti, auditorul grupului pune la dispoziia
ASPAAS, la cerere, documentaia relevant pe care o deine cu privire la
activitatea de audit desfurat de auditorii, entitile de audit, auditorii
financiari sau firmele de audit dintr-o ar ter n scopul derulrii
auditului grupului, inclusiv toate documentele de lucru relevante pentru
auditul grupului.
(6) ASPAAS poate cere documente suplimentare privind activitatea de audit
efectuat de auditorul financiar sau de firma de audit n scopul derulrii
auditului grupului de la autoritile competente relevante, n temeiul art. 58.
(7) n situaia n care o entitate-mam sau o entitate afiliat care face
parte dintr-un grup este auditat de unul sau mai muli auditori sau de una sau
mai multe entiti de audit dintr-o ar ter, ASPAAS poate cere documente
suplimentare privind activitatea de audit a auditorilor sau a entitilor de
audit din ar ter de la autoritile competente relevante din rile tere
pe baza acordurilor de cooperare menionate la art. 70.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (7), n cazul n care o entitate-
mam sau o entitate afiliat care face parte dintr-un grup este auditat de
unul sau mai muli auditori sau de una sau mai multe entiti de audit dintr-o
ar ter cu care ASPAAS nu a ncheiat un acord de cooperare, astfel cum se
menioneaz la art. 70, auditorul grupului este responsabil de transmiterea
corespunztoare, la cerere, a documentaiei suplimentare aferente activitii
de audit desfurate de auditorii sau entitile de audit din ara ter,
inclusiv a foilor de lucru relevante pentru auditul grupului. Pentru a asigura
transmiterea corespunztoare, auditorul grupului pstreaz o copie a
documentaiei respective sau convine cu auditorii din ara ter sau cu
entitile de audit din ara ter s i se permit accesul nerestricionat la
aceast documentaie, la cerere, sau aplic alte msuri adecvate. n cazul n
care, din motive legale sau de alt natur, foile de lucru ale auditului nu pot
fi transferate dintr-o ar ter auditorului grupului, auditorul grupului
include n documentaia pstrat dovada c a urmat procedurile corespunztoare
pentru a obine accesul la documentele auditului. n cazul n care restriciile
nu au fost impuse de legislaia rii tere n cauz, auditorul grupului
include dovezi care arat existena i natura impedimentului respectiv.

ART. 34
Raportul de audit statutar
(1) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie s prezinte rezultatele
auditului statutar ntr-un raport de audit. Raportul se elaboreaz n
conformitate cu cerinele standardelor de audit adoptate de Uniunea European
sau de ASPAAS, dup caz, conform art. 32.
(2) Raportul de audit se ntocmete n scris i trebuie s cuprind:
a) identificarea entitii ale crei situaii financiare anuale sau
consolidate fac obiectul auditului statutar prin denumirea, sediul social i
codul unic de identificare; identificarea situaiilor financiare anuale sau
consolidate i data sau perioada pentru care au fost ntocmite i identificarea
cadrului de raportare financiar aplicat la ntocmirea acestora;
b) descrierea ariei de aplicare a auditului statutar care identific cel
puin standardele de audit n conformitate cu care a fost efectuat auditul
statutar;
c) opinia auditorului, care este fie fr rezerve, fie cu rezerve, fie
contrar i exprim clar punctul de vedere al auditorului sau al firmei de
audit cu privire la urmtoarele: dac situaiile financiare anuale ofer o
imagine fidel, n conformitate cu cadrul relevant de raportare financiar; i,
dup caz, dac situaiile financiare anuale sunt conforme cerinelor legale
aplicabile. Dac auditorul sau firma de audit nu este n msur s emit o
opinie de audit, raportul menioneaz imposibilitatea emiterii acestei opinii;
d) orice alt aspect asupra cruia auditorul financiar sau firma de audit
atrage atenia n mod special, fr ca opinia de audit s fie modificat;
e) opinia auditorului referitoare la: coerena raportului administratorilor
cu situaiile financiare pentru acelai exerciiu financiar; i pregtirea
raportului administratorilor n conformitate cu prevederile legale aplicabile;
f) o declaraie privind identificarea de informaii eronate semnificative
prezentate n raportul administratorilor, indicnd natura acestor informaii
eronate;
g) o declaraie privind orice incertitudine semnificativ asociat
evenimentelor sau condiiilor care pot pune n mod semnificativ la ndoial
capacitatea entitii de a-i continua activitatea;
h) o meniune privind sediul auditorului financiar sau al firmei de audit.

(3) n cazul n care auditul statutar a fost efectuat de mai muli auditori
financiari sau mai multe firme de audit, acetia convin asupra rezultatelor
auditului statutar i transmit un raport i o opinie comune. n caz de
dezacord, fiecare auditor financiar sau firm de audit i transmite opinia
ntr-un paragraf separat al raportului de audit i indic motivul dezacordului.
(4) Raportul de audit se semneaz i se dateaz de ctre auditorul
financiar. n cazul n care auditul statutar este derulat de o firm de audit,
raportul de audit este semnat cel puin de auditorul financiar care a efectuat
auditul statutar n numele firmei de audit. n cazul n care mai muli auditori
financiari sau mai multe firme de audit au executat n comun auditul unei
entiti, raportul de audit se semneaz de ctre toi auditorii financiari sau
cel puin de ctre auditorii financiari care efectueaz auditul statutar n
numele fiecrei firme de audit.
(5) Auditorul financiar care semneaz raportul de audit statutar n nume
propriu sau n numele unei firme de audit trebuie s aib statutul de auditor
financiar activ.
(6) n mprejurri excepionale, prin reglementri emise de ASPAAS,
aprobate prin ordin al preedintelui, se stabilesc condiiile n care semntura
s nu fie divulgat publicului, n cazul n care aceast divulgare ar putea
duce la o ameninare iminent i semnificativ la adresa securitii personale
a oricrui individ. n orice caz, numele persoanei implicate este adus la
cunotina autoritii de supraveghere sau judiciare competente.
(7) Raportul auditorului financiar sau al firmei de audit privind
situaiile financiare anuale consolidate trebuie s respecte cerinele
prevzute la alin. (1)-(6). n situaia n care raporteaz asupra coerenei
raportului administratorilor cu situaiile financiare, potrivit prevederilor
alin. (2) lit. e), auditorul financiar sau firma de audit trebuie s aib n
vedere situaiile financiare anuale consolidate i raportul consolidat al
administratorilor. Se poate prezenta un singur raport de audit dac situaiile
financiare anuale ale entitii-mam sunt anexate la situaiile financiare
anuale consolidate.

CAP. VI
Asigurarea calitii
ART. 35
Sistemele de asigurare a calitii
(1) Toi auditorii financiari i firmele de audit fac obiectul unui sistem
de asigurare a calitii care respect cel puin criteriile prevzute la alin.
(4).
(2) ASPAAS efectueaz inspeciile pentru asigurarea calitii la auditorii
financiari i firmele de audit n legtur cu activitatea de audit statutar, n
aplicarea prevederilor prezentei legi.
(3) n vederea evalurii sistemului de control al calitii la nivelul
auditorului financiar sau firmei de audit, precum i a respectrii cerinelor
de etic profesional, inspeciile pentru asigurarea calitii se pot desfura
i asupra altor misiuni de audit financiar efectuate de auditorul financiar sau
firma de audit la clientul de audit statutar n cadrul perioadei auditate,
altele dect cele de audit statutar.
(4) Criteriile ce trebuie ndeplinite de sistemul de asigurare a calitii
sunt urmtoarele:
a) sistemul de asigurare a calitii trebuie s fie organizat astfel nct
s fie independent de auditorii financiari i de firmele de audit inspectate i
s fac obiectul supravegherii publice;
b) finanarea sistemului de asigurare a calitii trebuie s fie sigur i
fr eventuale influene necorespunztoare din partea auditorilor financiari
sau a firmelor de audit;
c) sistemul de asigurare a calitii trebuie s dispun de resurse
corespunztoare;
d) persoanele care efectueaz inspecii pentru asigurarea calitii au
vechime de cel puin 7 ani ca auditor activ n domeniul auditului statutar, din
care cel puin 3 ani la entiti de interes public;
e) selectarea celor care fac inspecii pentru asigurarea calitii se face
n baza unor proceduri obiective, concepute astfel nct s se evite orice
conflict de interese ntre cei care fac inspeciile pentru asigurarea calitii
i auditorul financiar sau firma de audit care face obiectul inspeciei de
asigurare a calitii;
f) aria de aplicabilitate a inspeciilor pentru asigurarea calitii
trebuie s fie susinut de testarea adecvat a dosarelor de audit selectate i
s includ o evaluare a conformitii cu standardele de audit aplicabile, cu
cerinele de independen, precum i o evaluare a cantitii i calitii
resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepute i a sistemului intern
de control al calitii din cadrul firmei de audit;
g) inspeciile pentru asigurarea calitii se finalizeaz printrun raport
scris, care trebuie s conin principalele concluzii ale inspeciilor pentru
asigurarea calitii;
h) inspeciile pentru asigurarea calitii trebuie s aib loc pe baza unei
analize a riscului i se desfoar cel puin o dat la 6 ani n cazul
auditorilor financiari i al firmelor de audit care efectueaz audit statutar,
astfel cum este definit la art. 2 pct. 1;
i) pe pagina de internet a ASPAAS se public anual o sintez a rezultatelor
inspeciilor. Nu fac obiectul publicrii onorariile de audit percepute;
j) auditorul financiar sau firma de audit d curs recomandrilor formulate
la ncheierea inspeciilor pentru asigurarea calitii n termenul stabilit de
ctre inspectorii ASPAAS, dar care nu poate depi 12 luni;
k) inspeciile pentru asigurarea calitii trebuie s fie adecvate i
proporionale cu amploarea i complexitatea activitii auditorului financiar
sau a firmei de audit care face obiectul verificrii.

(5) n cazul n care nu se d curs recomandrilor menionate la alin. (4)


lit. j) sau la art. 26 alin. (8) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr.
537/2014, auditorul statuar sau firma de audit, dup caz, face obiectul
msurilor menionate la art. 39 alin. (1) din prezenta lege sau sanciunilor
administrative menionate la art. 40 alin. (4) din prezenta lege.
(6) n sensul alin. (4) lit. e), n vederea selectrii inspectorilor se
aplic cel puin urmtoarele criterii:
a) inspectorii au vechime de cel puin 7 ani ca auditor activ n domeniul
auditului statutar, din care cel puin 3 ani la entiti de interes public;
b) nu poate deine calitatea de inspector n cadrul unei inspecii pentru
asigurarea calitii care vizeaz un auditor financiar sau o firm de audit o
persoan care a avut calitatea de partener, angajat sau asociat n alt fel cu
auditorul financiar sau cu firma de audit n cauz, dect dup un termen de cel
puin 3 ani;
c) inspectorii trebuie s declare c nu exist conflicte de interese ntre
ei i auditorul financiar sau firma de audit care urmeaz s fie inspectat.
(7) n sensul alin. (4) lit. k), inspectorii, n situaia n care
efectueaz inspecii pentru asigurarea calitii auditului statutar al
situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate
ale entitilor mici, in cont de faptul c standardele de audit adoptate n
conformitate cu art. 32 se aplic n funcie de complexitatea activitii
entitii auditate.
(8) n vederea inspeciei privind asigurarea calitii sau a unei eventuale
investigaii, dosarul de audit poate fi solicitat la sediul auditorului
financiar, al firmei de audit sau la sediul ASPAAS.
(9) ASPAAS emite norme i proceduri de inspecie privind asigurarea
calitii activitii de audit statutar n vederea aplicrii prevederilor
prezentei legi.
(10) n aplicarea prevederilor alin. (6), ASPAAS stabilete, prin
regulamentul su de organizare i funcionare, condiiile specifice pentru
angajarea inspectorilor.
(11) Prin Regulamentul de organizare i funcionare a ASPAAS se stabilesc
criteriile de selecie a auditorilor financiari i a firmelor de audit care
efectueaz audit statutar, la care vor fi efectuate inspecii pentru asigurarea
calitii.

CAP. VII
Investigaii i sanciuni
ART. 36
Sistemele de investigaii i sanciuni
(1) ASPAAS este responsabil pentru instituirea i implementarea unui
sistem eficace de investigaii i sanciuni pentru a detecta, a corecta i a
preveni efectuarea necorespunztoare a auditului statutar.
(2) ASPAAS i exercit competenele de investigare sau sancionare n
conformitate cu prezenta lege i dreptul intern, n oricare dintre urmtoarele
moduri:
a) direct;
b) n colaborare cu alte autoriti;
c) prin sesizarea autoritilor judiciare competente.

ART. 37
Sancionarea auditorilor financiari i firmelor de audit
(1) Sanciunile aplicate auditorilor financiari i firmelor de audit, n
cazul n care auditul statutar nu este efectuat n conformitate cu dispoziiile
prezentei legi, ale altor reglementri din domeniul auditului statutar i, dup
caz, ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014, trebuie s fie eficace,
proporionale i descurajante.
(2) Sanciunile aplicate nu trebuie s aduc atingere regimului de
rspundere civil.
(3) n aplicarea prevederilor prezentei legi, ASPAAS emite norme i
proceduri de investigaie aprobate prin ordin al preedintelui ASPAAS. ASPAAS
notific Comisiei Europene normele menionate la alin. (3). ASPAAS notific
fr ntrziere Comisiei Europene orice modificare ulterioar a acestor norme.

ART. 38
Rspunderea civil
Rspunderea civil a auditorilor financiari sau a firmelor de audit poate
fi angajat, n condiiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin
nclcarea obligaiilor profesionale.

ART. 39
Msuri de prevenie
(1) n cazul n care se constat nerespectarea prevederilor prezentei legi,
ale reglementrilor din domeniul auditului statutar aprobate n condiiile
legii sau, dup caz, ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014, ASPAAS poate emite,
anterior iniierii procedurii administrative, o recomandare scris ctre
auditorii financiari sau firmele de audit, prin care se solicit acestora s
pun capt comportamentului respectiv i s se abin de la orice repetare a
acestuia.
(2) ASPAAS poate emite o declaraie conform creia raportul de audit
statutar nu respect cerinele art. 34 alin. (2) din prezenta lege sau, dup
caz, ale art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, care se public pe pagina
de internet a ASPAAS.
(3) Situaiile n care se aplic msurile prevzute de prezentul articol se
stabilesc prin ordin al preedintelui ASPAAS.

ART. 40
Rspunderea administrativ
(1) Auditorul financiar i firmele de audit rspund administrativ n cazul
svririi unor abateri de la ndatoririle profesionale.
(2) Abaterea administrativ const ntr-o aciune sau inaciune prin care
sunt nclcate dispoziiile prezentei legi, ale reglementrilor din domeniul
auditului statutar aprobate n condiiile legii sau, dup caz, ale
Regulamentului (UE) nr. 537/2014.
(3) Procedura de constatare a abaterilor administrative, precum i modul de
desfurare a procedurii administrative sunt prevzute n regulamentul Comisiei
de disciplin a ASPAAS.
(4) n urma derulrii procedurii administrative, ASPAAS aplic auditorilor
financiari i firmelor de audit una sau mai multe dintre urmtoarele sanciuni:
a) avertisment public, n care sunt identificate persoana sancionat i
natura nclcrii, publicat pe pagina de internet a ASPAAS;
b) penalitate administrativ, cuprins ntre 2 i 6 salarii minime brute pe
economie, pentru auditorii financiari;
c) penalitate administrativ, cuprins ntre 0,5% i 2,5% din cifra de
afaceri anual aferent activitii de audit statutar, pentru firmele de audit;
d) interdicie temporar, cuprins ntre 1 i 3 ani, pentru auditorul
financiar, firma de audit sau partenerul-cheie de audit s efectueze audituri
financiare i/sau s semneze rapoarte de audit statutar;
e) retragerea autorizrii, nsoit, n cazul persoanelor fizice, de
pierderea calitii de auditor financiar;
f) o interdicie temporar, de pn la 3 ani, pentru un membru al firmei de
audit sau un membru al organismului administrativ sau de conducere al unei
entiti de interes public s exercite funcii la firme de audit sau la
entiti de interes public.

(5) n cazul n care auditorul financiar este condamnat printro hotrre


definitiv pentru fapte penale legate de exercitarea activitii de audit
financiar sau acestuia i se aplic pedeapsa complementar a interzicerii de a
desfura o asemenea activitate ori se ia msura de siguran a exercitrii
acestei activiti, se va comunica o copie a hotrrii judectoreti ASPAAS,
pentru a opera retragerea autorizrii i radierea acestuia din Registrul public
electronic. ASPAAS urmrete stadiul derulrii aciunilor penale ndreptate
mpotriva auditorilor statutari.
(6) Sunt considerate abateri grave i sunt sancionate conform prevederilor
alin. (4) lit. d) sau e) urmtoarele fapte svrite de auditorii financiari
sau firmele de audit:
a) nepunerea n aplicare sau aplicarea neadecvat a prevederilor art. 28
alin. (1) lit. a)-g) i k);
b) nclcarea principiilor de etic profesional;
c) lipsa probelor de audit care s poat susine concluziile n baza crora
a fost emis opinia de audit.

ART. 41
Aplicarea sanciunilor
(1) n aplicarea msurilor de prevenie prevzute la art. 39 sau a
sanciunilor administrative menionate la art. 40 alin. (4) se ine cont de
circumstanele relevante, inclusiv, dup caz, de:
a) gravitatea i perioada nclcrii;
b) gradul de rspundere a persoanei responsabile, raportat la atribuiile
acesteia;
c) cuantumul profitului obinut sau al pierderilor evitate de ctre
persoana responsabil, n msura n care acestea se pot stabili, n legtur cu
angajamentul care conduce la aplicarea sanciunii respective;
d) msura n care persoana responsabil coopereaz cu ASPAAS;
e) abateri anterioare de la legislaia n domeniul auditului statutar de
care se face vinovat auditorul financiar sau firma de audit responsabil.

(2) ASPAAS poate ine cont i de ali factori, dac aceti factori sunt
prevzui de dreptul intern.

ART. 42
Publicarea sanciunilor i a msurilor de prevenie
(1) ASPAAS public pe pagina sa de internet, dup epuizarea cilor de atac
sau expirarea termenului de exercitare a acestora, informaii privind tipul i
natura nclcrii i identitatea persoanei fizice sau juridice creia i s-a
aplicat sanciunea rmas definitiv.
(2) Decizia de sancionare va conine i prevederi privind modalitatea n
care aceasta va fi fcut public.
(3) Prin excepie de la alin. (1), ASPAAS public o sanciune rmas
definitiv, fr a indica identitatea persoanei sancionate, ntr-o manier
conform cu dreptul intern, n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) n cazul n care sanciunea este impus unei persoane fizice i n urma
unei evaluri anterioare obligatorii a proporionalitii publicrii datelor cu
caracter personal se dovedete c aceasta este disproporionat;
b) publicarea ar pune n pericol stabilitatea pieelor financiare sau o
anchet penal n curs de desfurare;
c) publicarea ar produce prejudicii disproporionate instituiilor i
persoanelor implicate.
(4) ASPAAS se asigur c informaiile publicate n conformitate cu alin.
(1) rmn pe pagina sa de internet pentru o perioad de 5 ani dup ce cile de
atac au fost epuizate sau a expirat termenul de exercitare a acestora.
(5) Publicarea sanciunilor i a msurilor, precum i a oricrei declaraii
publice trebuie s respecte drepturile fundamentale, astfel cum sunt stabilite
n Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, n special dreptul la
respectarea vieii private i de familie i dreptul la protecia datelor cu
caracter personal. ASPAAS poate decide ca aceast comunicare sau orice
declaraie public s nu conin date cu caracter personal n sensul art. 3
lit. a) din Legea nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

ART. 43
Rspunderea administrativ-disciplinar a structurilor de conducere ale CAFR
(1) Membrii Consiliului CAFR i ali membri alei sau care ocup o funcie
n structurile de conducere ale CAFR rspund pentru abaterile administrativ-
disciplinare svrite n exercitarea funciilor i atribuiilor pe care le
dein.
(2) ASPAAS aplic persoanelor prevzute la alin. (1) urmtoarele sanciuni
administrativ-disciplinare:
a) avertisment scris;
b) penalitate administrativ-disciplinar, cuprins ntre unu i 12 salarii
minime brute pe economie;
c) suspendarea din funcie pe o perioad de la 6 luni la un an.

(3) n situaia suspendrii preedintelui CAFR, preedinia interimar este


asigurat conform reglementrilor specifice ale CAFR.
(4) Abaterile administrativ-disciplinare pentru care se aplic sanciunile
administrativ-disciplinare prevzute la alin. (2) sunt urmtoarele:
a) nclcarea atribuiilor i a sarcinilor stabilite conform art. 52;
b) nerespectarea legislaiei aplicabile pentru oricare dintre activitile
delegate conform art. 52.

(5) ASPAAS public pe pagina sa de internet sanciunile administrativ-


disciplinare aplicate conform prezentului articol, rmase definitive dup
epuizarea cilor de atac sau expirarea termenului de exercitare a acestora.
(6) Sanciunile publicate conform alin. (5) se menin pe pagina de internet
a ASPAAS pe o perioad de un an de la data publicrii.
(7) Sanciunile administrativ-disciplinare prevzute la alin. (2) se aplic
n termen de 3 ani de la data svririi faptei.
(8) ASPAAS elaboreaz procedura de constatare a abaterilor, precum i norme
de aplicare a sanciunilor administrativ-disciplinare.
(9) Sumele aferente sanciunilor prevzute la alin. (2) lit. b) i la art.
40 alin. (4) lit. b) i c) se fac venit la bugetul de stat.

ART. 44
Rspunderea contravenional
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nclcarea de ctre orice persoan prevzut la art. 21 alin. (5), art.
23, 24 i art. 40 alin. (6) a interdiciilor menionate la aceste articole;
b) nclcarea de ctre entitile auditate a prevederilor art. 62 alin. (2)
i art. 65 alin. (1) i (7);
c) exercitarea activitii de audit financiar fr viza anual emis de
autoritatea competent;
d) exercitarea activitii de audit financiar de ctre persoane care au
promovat examenul de competen profesional i nu sunt nregistrate n
Registrul public electronic prevzut la art. 14;
e) nclcarea de ctre entitatea auditat sau de ctre auditorul financiar
sau firma de audit, dup caz, a prevederilor art. 63 alin. (3).

(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz dup cum urmeaz:


a) cele prevzute la lit. a), c), d) i e), cu amend de la 10.000 lei la
20.000 lei;
b) cele prevzute la lit. b), cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre


persoanele stabilite prin ordin al preedintelui ASPAAS.
(4) Contraveniilor prevzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziiile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare.
(5) Sumele provenite din amenzile aplicate se fac venit la bugetul de stat.
(6) Contraveniile prevzute la alin. (1) se prescriu n termen de 3 ani de
la data svririi faptei.

ART. 45
Rspunderea penal
Exercitarea fr drept a activitii de audit financiar constituie
infraciune i se pedepsete conform legii penale.

ART. 46
Ci de atac
(1) Ordinele preedintelui ASPAAS, precum i orice alt act administrativ
emis de ASPAAS pot fi contestate la instana de contencios administrativ
competent, cu condiia formulrii unei plngeri prealabile i cu respectarea
celorlalte prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Procesele-verbale de contravenie ntocmite de personalul mputernicit
din cadrul ASPAAS pot fi atacate conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr.
2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.

ART. 47
Raportarea nclcrilor
(1) Prin ordin al preedintelui ASPAAS se aprob reglementri prin care se
instituie mecanisme eficace pentru a ncuraja raportarea ctre ASPAAS a
nclcrilor prezentei legi, ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 sau ale
oricror altor reglementri aplicabile n domeniul auditului statutar aprobate
n condiiile legii.
(2) Mecanismele menionate la alin. (1) includ cel puin:
a) proceduri specifice de primire a sesizrilor cu privire la nclcri ale
oricror reglementri aplicabile n domeniul auditului statutar, aprobate n
condiiile legii, precum i aciunile de monitorizare ulterioare n vederea
soluionrii sesizrii respective;
b) protecia datelor cu caracter personal, att ale persoanei care
raporteaz nclcarea suspectat sau efectiv, ct i ale persoanei suspectate
sau incriminate de comiterea acelei nclcri, n conformitate cu principiile
stabilite n Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 281 din 23
noiembrie 1995;
c) proceduri adecvate de garantare a dreptului persoanei incriminate la
aprare i de a fi audiat nainte de adoptarea unei decizii care o privete.

(3) ASPAAS efectueaz verificri privind adoptarea de ctre firmele de


audit a unor proceduri adecvate care s le permit angajailor acestora s
raporteze intern nclcrile poteniale sau efective ale prevederilor prezentei
legi i ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014.

ART. 48
Schimbul de informaii
(1) ASPAAS furnizeaz anual ctre COESA o sintez cu privire la toate
msurile i sanciunile aplicate n temeiul prezentului capitol.
(2) ASPAAS comunic ctre COESA toate interdiciile temporare menionate la
art. 40 alin. (4) lit. d) i f) dup epuizarea sau expirarea termenului de
exercitare a cilor de atac al actului administrativ de sancionare, potrivit
legislaiei naionale.

CAP. VIII
Supravegherea public i acordurile de reglementare dintre statele membre
ART. 49
Principiile supravegherii publice
(1) ASPAAS este responsabil cu supravegherea public a auditorilor
financiari i a firmelor de audit i organizarea unui sistem eficace de
supraveghere public pe baza principiilor prevzute la alin. (2)-(4) i art.
50-55.
(2) Toi auditorii financiari i toate firmele de audit fac obiectul
supravegherii publice.
(3) Preedintele ASPAAS, precum i membrii Consiliului superior al ASPAAS
sunt nepracticieni care posed cunotine n domenii relevante pentru auditul
statutar. Membrii Consiliului superior al ASPAAS sunt selectai n urma unei
proceduri de numire independente i transparente.
(4) ASPAAS poate angaja practicieni pentru a ndeplini sarcini specifice
i, de asemenea, poate fi asistat de experi n situaia n care prezena
acestora este important pentru ndeplinirea adecvat a sarcinilor sale. n
astfel de cazuri, nici practicienii, nici experii nu trebuie s se implice n
niciun proces decizional al ASPAAS.

ART. 50
Responsabilitatea final
n condiiile n care se deleag atribuii potrivit prevederilor art. 52,
ASPAAS deine responsabilitatea final pentru ndeplinirea atribuiilor
delegate, respectiv:
a) autorizarea i nregistrarea auditorilor financiari i a firmelor de
audit;
b) adoptarea standardelor de audit, de etic profesional i de control
intern de asigurare a calitii, n cazul auditorilor financiari i al firmelor
de audit;
c) formarea profesional continu;
d) sistemele de asigurare a calitii;
e) sistemele de investigaie i disciplin.

ART. 51
Autoritatea competent
(1) ASPAAS este autoritatea competent pentru ndeplinirea atribuiilor
prevzute de prezenta lege. Ministerul Finanelor Publice informeaz Comisia
European n legtur cu desemnarea ASPAAS ca autoritate competent.
(2) ASPAAS este nvestit cu competenele necesare pentru a-i permite s
i ndeplineasc atribuiile i responsabilitile care i revin n temeiul
prezentei legi.
(3) ASPAAS i exercit competenele n conformitate cu reglementrile
legale privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea
datelor cu caracter personal.

ART. 52
Delegarea atribuiilor i condiii de delegare a atribuiilor
(1) Prin ordin al preedintelui, ASPAAS poate delega ctre CAFR, integral
sau parial, ndeplinirea urmtoarelor atribuii, n condiiile prezentei legi:
a) autorizarea ca auditori financiari a persoanelor fizice, potrivit
prevederilor art. 3 alin. (3);
b) autorizarea ca firme de audit a entitilor, potrivit prevederilor art.
3 alin. (5);
c) nregistrarea firmelor de audit autorizate n alt stat membru, potrivit
prevederilor art. 4 alin. (2) i (3);
d) retragerea autorizrii unui auditor financiar sau a unei firme de audit,
potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) i art. 6 alin. (4);
e) organizarea examenului de competen profesional, potrivit prevederilor
art. 8 alin. (1);
f) organizarea testului de verificare a cunotinelor pentru accesul la
stagiu, precum i verificarea desfurrii stagiului de pregtire practic,
potrivit prevederilor art. 11;
g) organizarea programelor de formare continu, potrivit prevederilor art.
12 alin. (2);
h) autorizarea auditorilor financiari care au fost autorizai n alt stat
membru al Uniunii Europene/Spaiului Economic European, potrivit prevederilor
art. 13 alin. (1);
i) nregistrarea auditorilor financiari i a firmelor de audit n Registrul
public electronic, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2), (5) i (7);
j) actualizarea informaiilor cuprinse n Registrul public electronic,
potrivit prevederilor art. 17 alin. (2);
k) traducerea i publicarea Codului etic, potrivit prevederilor art. 20
alin. (2);
l) traducerea i publicarea Standardelor internaionale de audit, potrivit
prevederilor art. 32 alin. (2);
m) asigurarea respectrii principiilor de etic profesional de ctre
auditorii financiari i firmele de audit, potrivit prevederilor art. 20 alin.
(1);
n) efectuarea inspeciilor pentru asigurarea calitii la auditorii
financiari i firmele de audit, care efectueaz audit statutar la alte entiti
dect cele de interes public.

(2) Delegarea prevzut la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor


art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(3) Ordinul preedintelui ASPAAS privind rennoirea delegrii oricrei
atribuii ctre CAFR trebuie s aib la baz o evaluare privind capacitatea
operaional a CAFR i modul de ndeplinire a atribuiilor delegate n perioada
anterioar.
(4) Delegarea oricreia dintre atribuiile menionate la alin. (1) se face
pentru o perioad de cel mult 5 ani, cu posibilitatea rennoirii acesteia
conform alin. (3).
(5) ASPAAS supravegheaz ndeplinirea atribuiilor delegate conform
prevederilor alin. (1) printr-un control eficace i permanent.
(6) n exercitarea atribuiilor sale, ASPAAS are dreptul de a solicita CAFR
orice informaii necesare pentru atingerea obiectivelor urmrite referitoare la
activitile delegate sau supravegheate.
(7) n ordinul preedintelui ASPAAS de delegare sunt specificate
atribuiile delegate, precum i condiiile n care acestea trebuie executate.
(8) Delegarea uneia sau mai multor atribuii prevzute la alin. (1) se face
cu respectarea de ctre CAFR cel puin a urmtoarelor condiii:
a) raportarea anual sau ori de cte ori ASPAAS consider necesar asupra
modului de exercitare a atribuiei sau a atribuiilor delegate;
b) asigurarea condiiilor de lucru pentru personalul ASPAAS care
supravegheaz i controleaz exercitarea atribuiei sau atribuiilor delegate,
inclusiv a accesului la informaii i comunicrii cu angajaii CAFR;
c) aplicarea reglementrilor din domeniul delegat;
d) cooperarea permanent cu ASPAAS;
e) punerea n aplicare a recomandrilor ASPAAS;
f) ndeplinirea condiiilor specifice de delegare stabilite prin ordinul de
delegare emis de ASPAAS, n funcie de atribuiile delegate.

(9) n cazul redobndirii de ctre ASPAAS a uneia sau mai multor atribuii
delegate ctre CAFR, referitoare la organizarea examenului de competen
profesional, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1), sau la verificarea
desfurrii stagiului de pregtire practic, potrivit prevederilor art. 11
alin. (1), stagiarilor n activitatea de audit statutar li se recunosc, dup
caz, probele examenului de competen profesional promovate pn la momentul
redobndirii respectivei atribuii, precum i anii de stagiu efectuai n
perioada de delegare.
(10) Prin ordin al preedintelui ASPAAS se aprob reglementri privind
supravegherea i controlul ndeplinirii atribuiilor delegate.

ART. 53
Retragerea delegrii
(1) ASPAAS retrage delegarea uneia sau mai multor atribuii prevzute la
art. 52 alin. (1), n oricare dintre urmtoarele cazuri:
a) nclcarea condiiilor delegrii;
b) nendeplinirea, ndeplinirea cu ntrziere sau defectuoas de ctre CAFR
a oricreia dintre atribuiile delegate;
c) n alte situaii prevzute de lege.

(2) Prin ordin al preedintelui ASPAAS se aprob procedura privind


retragerea atribuiilor delegate.
(3) Anterior retragerii delegrii, ASPAAS acord o perioad de remediere a
deficienelor constatate, cuprins ntre 30 i 120 de zile de la data
comunicrii constatrii ctre CAFR. n situaia n care se constat c
deficienele nu sunt remediate n termenul stabilit, se aplic prevederile
alin. (1) referitoare la retragerea delegrii.

ART. 54
Competena de investigaii
(1) ASPAAS are dreptul s iniieze i s desfoare investigaii privind
auditorii financiari sau firmele de audit i s ia msurile corespunztoare,
dup caz.
(2) n cazul n care ASPAAS contracteaz experi pentru a efectua servicii
specifice n cadrul investigaiilor, trebuie s se asigure c nu exist
conflicte de interese ntre acetia i auditorul financiar sau firma de audit
investigat, precum i ntre acetia i ASPAAS sau CAFR. Criteriile de selecie
pentru experi trebuie s fie aceleai cu cele prevzute la art. 35 alin. (6)
lit. a) i c).

ART. 55
Principiile de finanare i asigurarea transparenei
(1) ASPAAS trebuie s fie finanat n mod corespunztor i s dispun de
resurse adecvate pentru ndeplinirea atribuiilor, inclusiv pentru a iniia i
a desfura investigaii, astfel cum este menionat la art. 51 alin. (2) i
art. 54.
(2) Finanarea ASPAAS trebuie s fie sigur i fr influene inadecvate
din partea auditorilor financiari sau a firmelor de audit.
(3) Pentru a asigura transparena activitii desfurate, planul anual de
activitate i raportul anual de activitate ale ASPAAS se public pe pagina sa
de internet.

ART. 56
Cooperarea dintre sistemele de supraveghere public la nivelul Uniunii
Europene
(1) Acordurile de reglementare ncheiate de ASPAAS cu organisme de
supraveghere public din celelalte state membre ale Uniunii Europene/Spaiului
Economic European permit cooperarea eficace n ceea ce privete activitile de
supraveghere public a auditului statutar.
(2) ASPAAS este autoritatea responsabil pentru asigurarea cooperrii
eficace la nivelul Uniunii Europene n ceea ce privete activitatea de
supraveghere public a auditului statutar.

ART. 57
Recunoaterea reciproc a acordurilor de reglementare dintre statele
membre
(1) Acordurile ncheiate de Romnia cu celelalte state membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European, privind reglementarea i supravegherea
public, respect principiul jurisdiciei statului membru de origine n care
este autorizat auditorul financiar sau firma de audit i n care i are sediul
social entitatea auditat.
(2) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (1), firmele de audit
autorizate ntr-un stat membru care efectueaz servicii de audit n Romnia, n
temeiul art. 4, fac obiectul inspeciilor de asigurare a calitii n statul
membru de origine i al supravegherii ASPAAS pentru misiunile de audit statutar
efectuate pe teritoriul Romniei.
(3) Misiunile de audit desfurate de ctre firmele de audit din Romnia n
alt stat membru fac obiectul supravegherii organismului competent din statul
membru respectiv.
(4) n cazul auditului statutar al situaiilor financiare anuale
consolidate, autoritile din Romnia care solicit auditul statutar al
situaiilor financiare anuale consolidate nu pot s impun auditorului
financiar sau firmei de audit care efectueaz auditul statutar al unei filiale
stabilite ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene/Spaiului Economic
European cerine suplimentare fa de statul membru respectiv cu privire la
nregistrarea, verificarea pentru asigurarea calitii, standardele de audit,
etic i independen.
(5) n cazul entitilor care i au sediul social ntr-un alt stat membru
al Uniunii Europene/Spaiului Economic European, iar valorile mobiliare ale
acestora sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat din Romnia,
autoritile romne nu pot impune auditorului financiar sau firmei de audit
care efectueaz auditul situaiilor financiare anuale sau al situaiilor
financiare anuale consolidate ale entitilor respective cerine suplimentare
cu privire la nregistrare, inspecii pentru asigurarea calitii, standarde de
audit, etic i independen.
(6) Un auditor financiar sau o firm de audit face obiectul sistemelor de
supraveghere, de asigurare a calitii i de investigaii i sanciuni din
Romnia dac:
a) auditorul financiar sau firma de audit este nregistrat n Romnia, ca
urmare a autorizrii n conformitate cu art. 3 sau 66; i
b) auditorul financiar sau firma de audit respectiv emite rapoarte de
audit privind situaiile financiare anuale sau situaiile financiare anuale
consolidate pe o pia reglementat din Romnia, astfel cum este menionat la
art. 67 alin. (1).

ART. 58
Secretul profesional i cooperarea dintre statele membre n domeniul
reglementrii
(1) ASPAAS coopereaz cu:
a) autoritile competente ale statelor membre responsabile pentru
autorizare, nregistrare, asigurarea calitii, inspecie i disciplin;
b) autoritile competente desemnate n conformitate cu art. 20 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014; i
c) autoritile de supraveghere europene relevante, ori de cte ori este
necesar, n scopul ndeplinirii responsabilitilor i atribuiilor care le
revin, prevzute n prezenta lege i n Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

(2) ASPAAS acord asisten autoritilor competente din alte state membre
i autoritilor europene de supraveghere relevante. n mod special, ASPAAS
face schimb de informaii i coopereaz n investigaiile referitoare la
efectuarea auditului statutar.
(3) Obligaia secretului profesional se aplic tuturor persoanelor care
sunt sau au fost angajate sau desemnate de ASPAAS, precum i colaboratorilor.
Informaiile care fac obiectul secretului profesional nu pot fi dezvluite
niciunei alte persoane sau autoriti, cu excepia cazului cnd prin lege se
prevede altfel.
(4) Prevederile alin. (3) nu mpiedic ASPAAS i CAFR s fac schimb de
informaii confideniale. n aceast situaie, prevederile alin. (3) se aplic
n mod corespunztor i CAFR.

ART. 59
Schimbul de informaii
(1) Prevederile art. 58 alin. (3) nu mpiedic autoritile competente
menionate la art. 58 alin. (1) s fac schimb de informaii confideniale.
Informaiile schimbate astfel fac obiectul secretului profesional, la care sunt
obligate persoanele angajate sau angajate anterior de autoritile competente.
Obligaia pstrrii secretului profesional se aplic, de asemenea, oricrei
persoane angajate sau foste angajate a CAFR, n msura n care ASPAAS i
deleag atribuii n sensul prevederilor prezentei legi.
(2) ASPAAS furnizeaz, la cerere i fr o ntrziere nejustificat, orice
informaii solicitate n sensul dispoziiilor art. 58 alin. (1) i (2). n
cazul n care ASPAAS primete o astfel de cerere ia, fr nicio ntrziere
nejustificat, msurile necesare pentru a colecta informaiile solicitate.
Informaiile astfel furnizate fac obiectul secretului profesional care oblig
persoanele angajate sau angajate anterior de autoritile competente care
primesc informaiile respective.
(3) n cazul n care ASPAAS nu poate furniza fr ntrziere informaiile
cerute n conformitate cu prevederile alin. (2), aceasta notific autoritii
competente care a adresat cererea motivele ntrzierii.
(4) ASPAAS poate refuza s dea curs unei solicitri de informaii, n
situaia n care:
a) furnizarea de informaii poate aduce atingere securitii naionale,
aprrii rii i ordinii publice; sau
b) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai aciuni
i mpotriva acelorai auditori financiari sau firme de audit, pe lng
autoritile romne crora le-a fost adresat cererea; sau
c) a fost adoptat deja o hotrre judectoreasc definitiv cu privire la
aceleai aciuni i mpotriva acelorai auditori financiari sau firme de audit
de ctre autoritile competente romne crora le-a fost adresat cererea.

ART. 60
Utilizarea informaiilor
(1) Fr a aduce atingere obligaiilor care le revin n cadrul procedurilor
judiciare, autoritile competente din Romnia care primesc informaii n
temeiul art. 58 alin. (1) i (2) le pot utiliza numai pentru exercitarea
funciilor lor n sensul prezentei legi i al Regulamentului (UE) nr. 537/2014
i n cadrul procedurilor administrative sau judiciare legate n mod specific
de exercitarea funciilor respective.
(2) La solicitarea acestora, ASPAAS transmite ctre Banca Naional a
Romniei, Autoritatea de Supraveghere Financiar sau ctre alte autoriti
publice responsabile cu supravegherea entitilor de interes public sau
Sistemului European al Bncilor Centrale i Bncii Centrale Europene, n
calitatea lor de autoriti de supraveghere, precum i Comitetului european
pentru risc sistemic informaii confideniale necesare exercitrii atribuiilor
acestora.
(3) Pentru a-i ndeplini atribuiile n conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 537/2014, exercitarea dreptului de transmitere a informaiilor ntre
autoritile menionate la alin. (1) i (2) nu poate fi interzis.

ART. 61
Cooperarea n cazul nclcrii dispoziiilor legale pe teritoriul unui alt
stat membru
(1) n situaia n care ASPAAS constat c se comit sau au fost comise acte
contrare dispoziiilor Directivei 2006/43/CE, aa cum a fost modificat prin
Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 aprilie
2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al situaiilor financiare
anuale i al situaiilor financiare consolidate, pe teritoriul unui alt stat
membru, notific aspectele constatate autoritii competente a celuilalt stat
membru, ct mai specific posibil.
(2) n cazul n care autoritatea competent a unui alt stat membru
informeaz ASPAAS cu privire la comiterea pe teritoriul Romniei de ctre
auditorii financiari sau firmele de audit autorizate n Romnia de acte
contrare legislaiei referitoare la auditul statutar, ASPAAS acioneaz n mod
corespunztor, conform legii.
(3) ASPAAS informeaz autoritatea competent care a emis notificarea cu
privire la rezultatul aciunilor ntreprinse i, dac este posibil, cu privire
la evoluiile semnificative.
(4) ASPAAS poate solicita efectuarea unei investigaii de ctre autoritatea
competent a unui alt stat membru pe teritoriul acestuia din urm, n baza
protocolului ncheiat cu acesta.
(5) La solicitarea autoritilor competente n domeniul auditului statutar
dintr-un alt stat membru, ASPAAS efectueaz investigaii pe teritoriul
Romniei.
(6) ASPAAS poate solicita ca unora dintre angajaii si s li se permit s
nsoeasc personalul autoritii competente a celuilalt stat membru pe durata
investigaiei.
(7) La solicitarea autoritilor competente n domeniul auditului statutar
dintr-un alt stat membru, ASPAAS poate permite ca angajai ai acestora s
nsoeasc personalul ASPAAS pe durata investigaiei.
(8) Investigaia prevzut la alin. (5) face obiectul unui control general
din partea autoritii competente din Romnia.
(9) ASPAAS poate refuza s dea curs unei cereri de efectuare a unei
investigaii, astfel cum se prevede la alin. (5), sau unei cereri ca personalul
su s fie nsoit de personalul autoritilor din alte state membre, astfel
cum se prevede la alin. (6), n situaia n care:
a) furnizarea de informaii poate aduce atingere securitii naionale,
aprrii rii i ordinii publice; sau
b) au fost deja iniiate procedurile judiciare cu privire la aceleai
aciuni i mpotriva acelorai persoane pe lng autoritile din Romnia; sau
c) a fost deja adoptat o hotrre judectoreasc definitiv mpotriva unor
persoane pentru aceleai aciuni de ctre autoritile competente din Romnia.
CAP. IX
Contractele de audit statutar i comitetul de audit
ART. 62
Numirea auditorilor financiari sau a firmelor de audit
(1) Auditorul financiar sau firma de audit este numit de adunarea general
a acionarilor sau a asociailor entitii auditate. Auditul statutar se
efectueaz n temeiul contractului de audit statutar care se ncheie n form
scris, dup data numirii auditorului financiar sau firmei de audit de adunarea
general a acionarilor sau a asociailor entitii auditate.
(2) Se interzice orice clauz contractual prin care se restricioneaz, la
anumite categorii sau liste de auditori financiari sau firme de audit,
posibilitatea adunrii generale a acionarilor sau a asociailor entitii
auditate de a desemna n temeiul alin. (1) un anumit auditor financiar sau
firm de audit pentru a efectua auditul statutar al entitii respective. Orice
astfel de clauze existente sunt nule.

ART. 63
Rezilierea contractelor de audit statutar
(1) Contractul de audit statutar ncheiat cu un auditor financiar sau cu o
firm de audit poate fi reziliat n condiiile legii.
(2) Divergena de opinii cu privire la tratamentele contabile sau
procedurile de audit nu reprezint un motiv temeinic pentru rezilierea
contractului.
(3) Entitatea auditat i auditorul financiar sau firma de audit informeaz
n scris ASPAAS n legtur cu rezilierea contractului intervenit pe durata
mandatului sau a contractului de audit statutar i dau o explicaie scris
adecvat pentru motivele acestora.

ART. 64
Plngerea privind revocarea auditorului financiar sau a firmei de audit
(1) n cazul unui audit statutar la o entitate de interes public, este
permis naintarea unei plngeri ctre o instan judectoreasc competent
prin care se solicit revocarea auditorului financiar sau rezilierea
contractului de audit statutar cu firma de audit.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1) se poate solicita instanei
obligarea firmei de audit la revocarea auditorului financiar desemnat de firma
de audit pentru a efectua o anumit misiune de audit statutar.
(3) ASPAAS poate cere revocarea auditorului financiar sau rezilierea
contractului de audit statutar, dup caz, dac auditorului financiar sau firmei
de audit i s-a aplicat o sanciune, rmas definitiv, potrivit prevederilor
art. 40 alin. (4) lit. d) i e).

ART. 65
Comitetul de audit
(1) Entitile de interes public trebuie s aib un comitet de audit,
potrivit legii.
(2) Comitetul de audit trebuie s fie un comitet independent sau un comitet
al consiliului de administraie sau de supraveghere al entitii auditate.
Acesta este alctuit din membri neexecutivi ai consiliului de administraie sau
de supraveghere al entitii auditate i/sau din membrii desemnai de adunarea
general a acionarilor sau asociailor entitii auditate sau, pentru
entitile care nu au acionari sau asociai, de un organism echivalent.
(3) Cel puin un membru al comitetului de audit trebuie s dein
competene n domeniul contabilitii i auditului statutar, dovedite prin
documente de calificare pentru domeniile respective.
(4) Comitetul de audit trebuie s aib calificrile prevzute de lege n
domeniul n care i desfoar activitatea entitatea auditat.
(5) Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie s fie independeni
de entitatea auditat. Preedintele comitetului de audit este numit de membrii
acestuia sau de ctre consiliul de supraveghere al entitii auditate i este
independent de entitatea auditat.
(6) Fr a aduce atingere responsabilitii administratorului entitii,
membrilor consiliului de administraie/supraveghere, de conducere ori a altor
membri care sunt numii de adunarea general a acionarilor sau asociailor din
cadrul entitii auditate, comitetul de audit are, printre altele, urmtoarele
atribuii:
a) informeaz administratorul entitii sau membrii consiliului de
administraie/supraveghere ai entitii auditate, dup caz, cu privire la
rezultatele auditului statutar i explic n ce mod a contribuit auditul
statutar la integritatea raportrii financiare i care a fost rolul comitetului
de audit n acest proces;
b) monitorizeaz procesul de raportare financiar i transmite recomandri
sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
c) monitorizeaz eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate i
a sistemelor de management al riscului entitii i, dup caz, a auditului
intern n ceea ce privete raportarea financiar a entitii auditate, fr a
nclca independena acestuia;
d) monitorizeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare anuale consolidate, n special efectuarea acestuia,
innd cont de constatrile i concluziile autoritii competente, n
conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
e) evalueaz i monitorizeaz independena auditorilor financiari sau a
firmelor de audit n conformitate cu art. 21-25, 28 i 29 din prezenta lege i
cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 i, n special, oportunitatea
prestrii unor servicii care nu sunt de audit ctre entitatea auditat n
conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
f) rspunde de procedura de selecie a auditorului financiar sau a firmei
de audit i recomand adunrii generale a acionarilor/membrilor organului de
administraie sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit
care urmeaz a fi desemnat/desemnate n conformitate cu art. 16 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepia cazului n care se aplic art. 16
alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

(7) Entitile ale cror situaii financiare anuale sunt supuse, potrivit
legii, auditului statutar sunt obligate s organizeze i s asigure exercitarea
activitii de audit intern, potrivit cadrului legal.

CAP. X
Aspecte internaionale i aplicarea dispoziiilor Regulamentului (UE) nr.
537/2014 privind cerine specifice referitoare la auditul statutar al
entitilor de interes public i de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei
Europene
ART. 66
Autorizarea auditorilor din ri tere
(1) Sub rezerva reciprocitii, ASPAAS poate autoriza un auditor dintr-o
ar ter ca auditor financiar n cazul n care persoana respectiv a furnizat
dovada c respect cerine echivalente cu cele prevzute la art. 5 i art. 7-
12.
(2) ASPAAS aplic cerinele prevzute la art. 13 nainte de autorizarea
unui auditor dintr-o ar ter care ndeplinete cerinele de la alin. (1).

ART. 67
nregistrarea i supravegherea auditorilor i a entitilor de audit din
ri tere
(1) ASPAAS, n conformitate cu art. 14-16, trebuie s nregistreze fiecare
auditor dintr-o tar ter sau entitate de audit dintr-o tar ter n situaia
n care auditorul sau entitatea de audit respectiv transmite un raport de
audit privind situaiile financiare anuale sau consolidate ale unei entiti
nregistrate n afara Uniunii Europene, ale crei valori mobiliare
transferabile sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat din Romnia
n sensul art. 4 alin. (1) pct. 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor
financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE i 93/6/CEE ale Consiliului
i a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de
abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L nr. 145 din 30 aprilie 2004, cu excepia cazului n
care entitatea n cauz este un emitent exclusiv de titluri de crean n curs,
pentru care se aplic una dintre urmtoarele condiii:
a) au fost admise la tranzacionare pe o pia reglementat a unui stat
membru, n sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Directiva 2004/109/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind
armonizarea obligaiilor de transparen n ceea ce privete informaia
referitoare la emitenii ale cror valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat i de modificare a Directivei
2001/34/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 390
din 31 decembrie 2004, nainte de 31 decembrie 2010 i avnd o valoare nominal
unitar la data emiterii de minimum 50.000 euro ori, n cazul titlurilor de
crean exprimate n alt moned, o valoare la data emiterii echivalent cu
minimum 50.000 euro;
b) sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat a unui stat
membru, n sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Directiva 2004/109/CE, ncepnd
cu 31 decembrie 2010 i avnd o valoare nominal unitar la data emiterii de
minimum 100.000 euro ori, n cazul titlurilor de crean exprimate n alt
moned, o valoare la data emiterii echivalent cu minimum 100.000 euro.

(2) nregistrarea auditorilor i a entitilor de audit din ri tere se


efectueaz cu respectarea prevederilor art. 17 i 18 referitoare la
informaiile cuprinse n Registrul public electronic.
(3) Auditorii i entitile de audit din ri tere care sunt nregistrai,
dar nu i autorizai n Romnia nu au dreptul de a desfura n Romnia
activiti de audit financiar n conformitate cu prezenta lege.
(4) Auditorii i entitile de audit din ri tere nregistrai, dar nu i
autorizai n Romnia se supun sistemelor de supraveghere a calitii, de
asigurare a calitii i de investigaii i sanciuni prevzute de prezenta
lege.
(5) ASPAAS poate excepta un auditor sau o entitate de audit dintr-o ar
ter, nregistrat, dar nu i autorizat n Romnia, de la obligaia de a face
obiectul sistemului de asigurare a calitii, n cazul n care sistemul de
asigurare a calitii dintr-un stat membru sau dintr-o ar ter, considerat
echivalent n conformitate cu art. 69, a efectuat o verificare a calitii
activitii auditorului sau a entitii de audit din ara ter n ultimii 3
ani.
(6) Fr a aduce atingere dispoziiilor art. 69, rapoartele de audit asupra
situaiilor financiare anuale sau situaiilor financiare consolidate menionate
la alin. (1), emise de auditori sau de entiti de audit din ri tere care nu
sunt nregistrate n Romnia, nu au efect juridic pe teritoriul rii noastre.

ART. 68
Condiiile nregistrrii entitilor de audit din ri tere
(1) n aplicarea art. 67, ASPAAS poate nregistra entiti de audit din
ri tere numai n condiiile n care:
a) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al
entitii de audit dintr-o ar ter ndeplinesc cerine echivalente cu cele
prevzute la art. 5-11;
b) auditorul dintr-o ar ter, care efectueaz auditul n numele
entitii de audit dintr-o ar ter, ndeplinete cerine echivalente cu cele
prevzute la art. 5-11;
c) auditul situaiilor financiare anuale sau consolidate menionate la art.
67 alin. (1) se efectueaz n conformitate cu standardele internaionale de
audit, astfel cum se prevede la art. 32, precum i cu cerinele menionate la
art. 21-23, 25 i 30 sau cu standarde i cerine echivalente;
d) public pe pagina sa de internet un raport anual de transparen care
cuprinde informaiile menionate la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014
sau respect cerine echivalente privind furnizarea de informaii.

(2) ASPAAS poate nregistra un auditor dintr-o ar ter numai dac acesta
ndeplinete condiiile prevzute la alin. (1) lit. b)-d).
(3) ASPAAS poate evalua echivalena prevzut la alin. (1) lit. c), n
lipsa unei decizii n acest sens a Comisiei Europene.

ART. 69
Derogarea n caz de echivalen
(1) Cerinele enunate la art. 67 alin. (1), (4) i (5), pe baz de
reciprocitate ntre ASPAAS i autoritatea competent din ara respectiv, pot
s nu fie aplicate sau s fie aplicate cu modificri numai n cazul n care
auditorii sau entitile de audit din ri tere fac obiectul unor sisteme de
supraveghere public, de asigurare a calitii i de investigaie i sanciuni
n ara ter, sisteme care ndeplinesc cerine echivalente cu cele enunate la
art. 29, 30 i 32 din Directiva 2006/43/CE, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Dup ce Comisia European a recunoscut echivalena menionat la alin.
(1), ASPAAS se poate baza pe aceast echivalen.
(3) ASPAAS transmite Comisiei Europene:
a) evalurile sale privind echivalena;
b) principalele elemente ale acordurilor de cooperare cu sistemele de
supraveghere public, sistemele de asigurare a calitii i sistemele de
investigaii i penalizri din ri tere, n baza alin. (1).

ART. 70
Cooperarea cu autoritile competente din ri tere
(1) ASPAAS poate permite transferul ctre autoritile competente dintr-o
ar ter al dosarelor de audit sau al altor documente deinute de auditorii
financiari sau firmele de audit autorizate n Romnia, precum i al rapoartelor
de inspecie sau de investigaii referitoare la auditul n cauz, cu condiia
ca:
a) aceste documente de audit sau alte documente s aib legtur cu auditul
societilor care au emis valori mobiliare n acea ar ter sau care fac
parte dintr-un grup care ntocmete situaii financiare anuale consolidate n
acea ar ter;
b) transferul s aib loc prin intermediul autoritilor competente din
Romnia ctre autoritile competente din ara ter, la cererea acestora;
c) autoritile competente din ara ter n cauz s ndeplineasc
cerinele care au fost considerate adecvate n conformitate cu alin. (3);
d) s existe un acord de colaborare pe baz de reciprocitate ntre
autoritatea competent din Romnia i autoritile competente din ara ter;
e) transferul de date personale ctre ara ter s aib loc n
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare.

(2) Acordurile de colaborare prevzute la alin. (1) lit. d) trebuie s


asigure c:
a) autoritile competente justific motivele cererii pentru obinerea
dosarelor de audit sau a altor documente;
b) persoanele angajate sau angajate anterior de ctre autoritile
competente ale rii tere care primete informaiile fac obiectul obligaiei
de pstrare a secretului profesional;
c) s nu fie compromis protecia intereselor comerciale ale entitii
auditate, inclusiv drepturile de proprietate intelectual i industrial;
d) autoritile competente ale unei ri tere pot folosi dosarele de audit
i alte documente doar pentru exercitarea funciilor lor de supraveghere
public, de asigurare a calitii i de investigaii, funcii care ndeplinesc
cerine echivalente cu cele de la art. 29, 30 i 32 din Directiva 2006/43/CE,
cu modificrile i completrile ulterioare;
e) ASPAAS poate refuza cererea unei autoriti competente dintr-o ar
ter privind dosarele de audit sau alte documente deinute de un auditor
financiar sau de o firm, n situaia n care: furnizarea dosarelor de audit
sau a documentelor poate aduce atingere suveranitii, securitii sau ordinii
publice a Uniunii Europene sau a Romniei; au fost deja iniiate proceduri
judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai persoane pe
lng autoritile din Romnia crora le este adresat solicitarea; a fost deja
adoptat o hotrre judectoreasc definitiv cu privire la aceleai aciuni i
mpotriva acelorai auditori financiari sau firme de audit de ctre
autoritile competente din Romnia.
(3) ASPAAS adopt msurile necesare pentru a se conforma deciziei Comisiei
Europene cu privire la gradul de adecvare menionat la alin. (1) lit. c).
(4) n cazuri excepionale i prin derogare de la dispoziiile alin. (1),
ASPAAS poate permite auditorilor financiari sau firmelor de audit autorizate n
Romnia s transfere dosare de audit i alte documente de audit direct ctre
autoritile competente ale unei ri tere, cu condiia ca:
a) autoritile competente din acea ar ter s fi iniiat investigaii
referitoare la respectivul auditor financiar sau firma de audit;
b) transferul s nu contravin obligaiilor pe care trebuie s le respecte
auditorii financiari i firmele de audit n legtur cu transferul dosarelor de
audit sau al altor documente ctre ASPAAS;
c) s existe un acord de colaborare ntre autoritatea competent romn i
autoritile competente ale acelei ri tere care s permit ASPAAS acces
direct reciproc la dosarele de audit i la alte documente ale entitilor de
audit din respectiva ar ter;
d) autoritatea competent care face solicitarea din ara ter n cauz
informeaz n prealabil ASPAAS cu privire la fiecare cerere direct de
informaii, indicnd motivele acesteia;
e) s fie respectate condiiile menionate la alin. (2).

(5) ASPAAS aduce la cunotina Comisiei Europene acordurile de colaborare


prevzute la alin. (1) i (4) la care este parte.

ART. 71
Aplicarea dispoziiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014
(1) Auditorii financiari i firmele de audit pot presta serviciile
menionate la art. 5 alin. (1) paragraful 2 lit. a) pct. (i) i pct. (iv)-(vii)
i la lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu respectarea cerinelor
prevzute la art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.
(2) Conform prevederilor art. 17 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr.
537/2014, durata maxim menionat la art. 17 alin. (1) paragraful 2 din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 poate fi prelungit pn la o durat maxim de
20 de ani, n cazul n care o procedur public de atribuire pentru auditul
statutar se desfoar n conformitate cu art. 16 alin. (2)-(5) din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 i produce efecte dup expirarea duratei maxime
menionate la art. 17 alin. (1) paragraful 2.
(3) n aplicarea prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Regulamentul
(UE) nr. 537/2014, ASPAAS este autoritatea competent responsabil cu
ndeplinirea atribuiilor prevzute de Regulamentul (UE) nr. 537/2014 i cu
verificarea punerii n aplicare a prevederilor acestuia.
(4) n aplicarea alin. (3), procedura de desemnare de ctre ASPAAS a
auditorilor financiari se completeaz cu dispoziiile n materie cuprinse n
legislaia specific emis de autoritile cu atribuii de reglementare.

TITLUL II
Autoritatea pentru supravegherea public a activitii de audit statutar
ART. 72
Obiect
Prezentul titlu reglementeaz nfiinarea, organizarea, funcionarea i
atribuiile Autoritii pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit
Statutar (ASPAAS), precum i supravegherea activitii auditorilor financiari,
a firmelor de audit i a CAFR.
ART. 73
Statutul juridic i rolul ASPAAS
(1) ASPAAS se nfiineaz prin reorganizarea Consiliului pentru
Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile, nfiinat conform art.
53 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar
al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate i supravegherea n interes public a profesiei contabile, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) ASPAAS este autoritatea competent n domeniul supravegherii n interes
public a auditului statutar i i exercit atribuiile potrivit prevederilor
prezentei legi.
(3) ASPAAS este instituie public, cu personalitate juridic, avnd rolul
de a asigura supravegherea n interes public, potrivit principiilor cuprinse n
Directiva 2006/43/CE, cu modificrile i completrile ulterioare, asigurnd
aplicarea, implementarea i urmrirea respectrii actelor normative emise la
nivelul Uniunii Europene, transpuse n legislaia naional sau care se aplic
direct, n domeniile prevzute de prezenta lege.
(4) ASPAAS funcioneaz n subordinea Ministerului Finanelor Publice.
(5) ASPAAS are sediul n municipiul Bucureti, str. Apolodor nr. 17,
sectorul 5. Sediul ASPAAS se poate modifica, n condiiile legii, prin ordin al
preedintelui ASPAAS, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I.
(6) ASPAAS i desfoar activitatea potrivit prezentei legi, hotrrii
Guvernului prevzute la art. 81 alin. (1) i Regulamentului de organizare i
funcionare a ASPAAS, aprobat de ministrul finanelor publice.
(7) n vederea asigurrii aplicrii n condiii de continuitate a
prevederilor Directivei 2006/43/CE, cu modificrile i completrile ulterioare,
i cu respectarea prevederilor art. 81, ASPAAS preia personalul, precum i
patrimoniul de la entitatea care se reorganizeaz, stabilit pe baza situaiilor
financiare ntocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea
contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(8) ncadrarea personalului preluat de la Consiliul pentru Supravegherea n
Interes Public a Profesiei Contabile se realizeaz cu respectarea termenelor i
procedurilor legale aplicabile fiecrei categorii de personal.

ART. 74
Obiectivele ASPAAS
n vederea creterii ncrederii publice n situaiile financiare anuale i
n situaiile financiare anuale consolidate auditate, ASPAAS are, n principal,
urmtoarele obiective:
a) creterea calitii auditului statutar;
b) creterea profesionalismului auditorilor financiari i firmelor de
audit;
c) supravegherea n interes public a activitii de audit statutar,
potrivit cerinelor reglementrilor Uniunii Europene i ale altor reglementri
n domeniu;
d) asigurarea eficacitii propriei activiti desfurate n domeniul
auditului statutar.
ART. 75
Atribuiile ASPAAS
(1) Atribuiile principale ale ASPAAS n calitate de autoritate competent
potrivit Directivei 2006/43/CE, cu modificrile i completrile ulterioare, i
prezentei legi sunt urmtoarele:
a) autorizarea i retragerea autorizrii auditorilor financiari i a
firmelor de audit;
b) nregistrarea auditorilor financiari i a firmelor de audit n Registrul
public electronic;
c) formarea continu a auditorilor financiari i formarea stagiarilor n
activitatea de audit statutar;
d) efectuarea inspeciilor pentru asigurarea calitii auditului statutar;
e) efectuarea inspeciilor referitoare la auditorii financiari i firmele
de audit n exercitarea activitii de audit statutar;
f) adoptarea msurilor i aplicarea sanciunilor prevzute de prezenta
lege;
g) supravegherea i controlul modului n care CAFR i exercit atribuiile
delegate conform art. 52;
h) cooperarea cu alte autoriti competente din Romnia i din alte state
membre, precum i cu alte organisme naionale i internaionale de profil
implicate n procesul de elaborare i implementare a reglementrilor specifice
domeniului auditului statutar;
i) transmiterea de informri i rspunsuri, la solicitrile Comisiei
Europene, n ceea ce privete profesia de audit statutar i supravegherea n
interes public la nivel naional a activitii de audit statutar;
j) emiterea reglementrilor proprii n baza i n aplicarea prevederilor
prezentei legi.

(2) ASPAAS ndeplinete i urmtoarele atribuii necesare exercitrii


competenelor sale:
a) implementarea strategiei cu privire la activitatea de supraveghere n
interes public a activitii de audit statutar;
b) adoptarea Codului etic emis de IFAC;
c) supravegherea traducerii i a revizuirii traducerii standardelor
internaionale de audit i a Codului etic emis de IFAC;
d) orice alte atribuii specifice domeniului su de activitate, stabilite
prin prezenta lege sau prin alte reglementri naionale i ale Uniunii
Europene.

ART. 76
Dreptul ASPAAS de a solicita informaii
(1) ASPAAS, n exercitarea dreptului su de a solicita informaii de la
auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR, utilizeaz instrumente precum
raportri, chestionare, intervievri sau alte modaliti, n funcie de
obiectivul avut n vedere.
(2) ASPAAS are dreptul de a efectua verificri cu privire la informaiile
primite de la auditorii financiari, firmele de audit sau CAFR pentru a constata
dac acestea corespund realitii i legalitii.
(3) ASPAAS are dreptul de a solicita oricrei instituii i/sau autoriti
cu atribuii de reglementare/supraveghere a entitilor de interes public
informaiile pe care le consider necesare pentru ndeplinirea atribuiilor
sale. Instituiile n cauz trebuie s rspund cu celeritate solicitrilor
ASPAAS.

ART. 77
Preedintele ASPAAS
(1) ASPAAS este condus de un preedinte cu rang de subsecretar de stat,
numit prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanelor
publice.
(2) n exercitarea atribuiilor, preedintele ASPAAS emite ordine i
decizii.
(3) Ordinele preedintelui ASPAAS cu caracter normativ se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(4) Preedintele ASPAAS are calitatea de ordonator teriar de credite i
poate delega aceast calitate ctre funcionari publici de conducere, n
condiiile legii. Prin ordinul de delegare se precizeaz limitele i condiiile
delegrii.
(5) Preedintele reprezint ASPAAS n raporturile cu autoritile
administraiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum
i cu organisme din ar i din strintate.
(6) Preedintele ASPAAS poate delega, n condiiile legii, unele atribuii
ctre funcionari publici de conducere din cadrul ASPAAS. Prin ordinul de
delegare se precizeaz limitele i condiiile delegrii.
(7) n cazul n care preedintele ASPAAS, din motive ntemeiate, nu i
poate exercita atribuiile, l deleag prin ordin pe unul dintre funcionarii
publici de conducere s exercite aceste atribuii.
(8) Preedintele ASPAAS rspunde n faa ministrului finanelor publice
pentru ntreaga activitate a ASPAAS.

ART. 78
Consiliul superior al ASPAAS
(1) n exercitarea atribuiilor prevzute de lege, preedintele ASPAAS este
sprijinit de membrii Consiliului superior al ASPAAS.
(2) Membrii Consiliului superior reprezint instituiile care i-au desemnat
i sunt consultai cu privire la desfurarea activitii de supraveghere n
interes public a activitii de audit statutar, potrivit prevederilor
Regulamentului de organizare i funcionare a ASPAAS.
(3) Consiliul superior este format din 6 membri i are urmtoarea
componen:
a) un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice, care s nu fie
salariat al ASPAAS;
b) un reprezentant al Ministerului Justiiei;
c) un reprezentant al Bncii Naionale a Romniei;
d) un reprezentant al Autoritii de Supraveghere Financiar;
e) un reprezentant al Camerei de Comer i Industrie a Romniei;
f) un reprezentant al Camerei Auditorilor Financiari din Romnia.

(4) Consiliul superior alege un preedinte dintre membrii si. Durata


mandatului preedintelui Consiliului superior este de un an, cu drept de
rennoire a mandatului o singur dat.
(5) Membrii Consiliului superior trebuie s se afle n raporturi juridice
cu instituia care i-a desemnat. ncetarea raporturilor juridice cu instituia
pe care o reprezint are ca efect ncetarea mandatului persoanei respective n
Consiliul superior.
(6) Preedintele ASPAAS particip la edinele Consiliului superior.
(7) Toi membrii Consiliului superior trebuie s fie nepracticieni n
domeniul auditului financiar.
(8) Consiliul superior se ntrunete trimestrial, precum i la convocarea
preedintelui ASPAAS.
(9) edinele Consiliului superior sunt statutare, cu condiia participrii
a cel puin 3 membri ai acestuia.
(10) Membrii Consiliului superior primesc o indemnizaie trimestrial de
participare la edine. Nivelul indemnizaiei este de 25% din indemnizaia
preedintelui ASPAAS din luna ultimei edine din trimestru.
(11) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu
drept de rennoire a mandatului o singur dat, la propunerea instituiei care
i-a numit.
(12) Preedintele ASPAAS poate invita la edinele Consiliului superior i
alte persoane, n funcie de ordinea de zi a edinelor.

ART. 79
Atribuiile i responsabilitatea membrilor Consiliului superior al ASPAAS
(1) Membrii Consiliului superior, prin experiena specific n domeniile de
activitate pe care le reprezint, asigur suportul tehnic i expertiza necesare
preedintelui pentru desfurarea corespunztoare a activitii ASPAAS.
(2) Consiliul superior are urmtoarele atribuii:
a) propune planurile anuale de activitate i orientrile strategice ale
ASPAAS;
b) propune msuri de mbuntire a monitorizrii i supravegherii n
interes public, n scopul mbuntirii activitii de audit;
c) ndeplinete orice alte atribuii n domeniu, stabilite prin
Regulamentul de organizare i funcionare a ASPAAS.

(3) Membrii Consiliului superior emit opinii i puncte de vedere, n


condiiile prevzute de Regulamentul de organizare i funcionare a ASPAAS.

ART. 80
Planul anual de activitate i raportul anual ale ASPAAS
(1) Planul anual de activitate i raportul anual de activitate ale ASPAAS
se supun aprobrii ministrului finanelor publice i se public pe site-ul
ASPAAS.
(2) Neaprobarea raportului anual de activitate conduce la revocarea
preedintelui ASPAAS.

ART. 81
Personalul ASPAAS
(1) Structura organizatoric i numrul de posturi ale ASPAAS se aprob
prin hotrre a Guvernului, n termen de 60 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi.
(2) Numrul maxim de posturi prevzut la alin. (1) este 25.
(3) Salarizarea personalului ASPAAS se stabilete la nivelul de salarizare
aferent funciilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanelor
Publice sau din instituiile subordonate acestuia, n cazul n care nu exist
funcie similar.
ART. 82
Conflictul de interese
Membrii Consiliului superior i ai Comisiei de disciplin, precum i
personalul ASPAAS i desfoar activitatea astfel nct s se evite
conflictul de interese.

ART. 83
Comisia de disciplin a ASPAAS
(1) n cadrul ASPAAS se constituie i funcioneaz Comisia de disciplin.
(2) Comisia de disciplin este format din 4 membri cu pregtire juridic
sau economic i are urmtoarea componen:
a) un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice;
b) un reprezentant al Bncii Naionale a Romniei;
c) un reprezentant al Autoritii de Supraveghere Financiar;
d) un reprezentant al ASPAAS.

(3) Comisia de disciplin alege un preedinte dintre membrii si.


(4) Punerea n practic a procedurii administrative referitoare la
abaterile de la legislaia auditului statutar se realizeaz prin Comisia de
disciplin.
(5) Durata mandatului membrilor Comisiei de disciplin este de 3 ani, cu
drept de rennoire a mandatului o singur dat, la propunerea instituiei care
i-a numit.
(6) Organizarea i funcionarea Comisiei de disciplin sunt prevzute de
regulamentul acesteia.
(7) Comisia de disciplin se ntrunete trimestrial, precum i la
convocarea preedintelui acesteia.
(8) edinele Comisiei de disciplin sunt statutare cu condiia
participrii a cel puin 3 membri ai acesteia.
(9) Comisia de disciplin ntocmete un raport prin care propune
sanciunile prevzute la art. 40 alin. (4), respectiv la art. 43 alin. (2) sau
un raport de clasare a sesizrii, dup caz.
(10) Comisia de disciplin este competent cu privire la sesizrile
administrative referitoare la auditorii financiari i firmele de audit din
Romnia n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) dac faptele au legtur cu efectuarea activitii de audit statutar;
b) dac sunt nclcate prevederile Codului etic menionat la art. 20 alin.
(1), n efectuarea activitii de audit statutar;
c) dac faptele sunt svrite de ctre membrii Consiliului CAFR sau de
ali membri alei sau care ocup o funcie n structurile de conducere ale
CAFR, n legtur cu atribuiile prevzute de prezenta lege;
d) n orice alte situaii prevzute de lege.

(11) n baza raportului prevzut la alin. (9), preedintele ASPAAS emite


ordin de soluionare a sesizrilor, care se comunic prilor.
(12) Membrii Comisiei de disciplin primesc o indemnizaie trimestrial de
participare la edine. Nivelul indemnizaiei este de 25% din indemnizaia
preedintelui ASPAAS din luna ultimei edine din trimestru.

ART. 84
Procedura disciplinar
(1) ASPAAS poate fi sesizat n scris i motivat de orice persoan
interesat, n legtur cu abaterile administrative svrite de auditorii
financiari i firmele de audit din Romnia n situaiile prevzute la art. 83
alin. (10). De asemenea, ASPAAS se poate autosesiza n legtur cu astfel de
abateri.
(2) Derularea procedurii disciplinare, precum i orice alte aspecte legate
de soluionarea cauzei disciplinare se reglementeaz prin Regulamentul Comisiei
de disciplin.
(3) ASPAAS solicit informaii CAFR sau oricrui altui organism profesional
la care auditorul financiar sau firma de audit mpotriva cruia/creia este
formulat sesizarea este membru, ori de cte ori este necesar.
(4) n cazul abaterilor administrative svrite de persoanele enumerate la
art. 83 alin. (10) lit. c), calitatea de membru al Consiliului CAFR sau de ali
membri alei sau care ocup o funcie n structurile de conducere ale CAFR
trebuie s fie deinut ori la momentul svririi faptei, ori la momentul
sesizrii abaterii. Pierderea calitii de membru dup svrirea faptei sau
dup sesizarea abaterii nu atrage schimbarea competenei de soluionare a
sesizrii.
(5) n cazul dobndirii calitii de membru al Consiliului CAFR sau de ali
membri alei sau care ocup o funcie n structurile de conducere ale CAFR dup
sesizarea abaterii, competena de soluionare a sesizrii este a ASPAAS.
Pierderea calitii nainte de soluionarea sesizrii de ctre ASPAAS nu atrage
schimbarea competenei stabilite conform prezentului alineat.
(6) Sesizarea disciplinar se soluioneaz n termen de un an de la data
nregistrrii sesizrii, dar nu mai trziu de 3 ani de la data svririi
abaterii administrative.
(7) Ordinele de soluionare a sesizrilor disciplinare ale preedintelui
ASPAAS se pot contesta la instana de contencios administrativ competent, fr
a fi necesar formularea unei plngeri prealabile, n termen de 30 de zile de
la data comunicrii.
(8) Contestaia formulat potrivit alin. (7) i comunicat potrivit
prevederilor art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedur civil, republicat, cu modificrile ulterioare, suspend executarea
sanciunii administrative.

ART. 85
Finanarea ASPAAS
(1) Finanarea ASPAAS se asigur din venituri proprii i, n completare,
subvenii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanelor Publice.
(2) Veniturile proprii ale ASPAAS reprezint contribuii ale CAFR, n
procent de 30% din cheltuielile curente i de capital ale ASPAAS.
(3) Plata contribuiei prevzute la alin. (2) se efectueaz n dou trane,
n baza ntiinrii de plat emise de ASPAAS. Procedura de administrare a
contribuiei CAFR i termenele de plat se stabilesc prin ordin al
preedintelui ASPAAS.
(4) ntiinarea de plat prevzut la alin. (3) se supune dispoziiilor
Codului de procedur fiscal.

TITLUL III
Modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar
ART. 86
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 598 din
22 august 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 1
Prezenta ordonan de urgen reglementeaz auditul financiar i
exercitarea independent a profesiei de auditor financiar de ctre persoanele
care au dobndit aceast calitate n condiiile prevzute de lege."

2. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 2
Auditul financiar reprezint activitatea efectuat de auditorii financiari
n vederea exprimrii unei opinii asupra situaiilor financiare sau a unor
componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare i servicii
profesionale, potrivit reglementrilor legale n domeniu."

3. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 3
(1) Auditorul financiar este persoana fizic ce dobndete aceast calitate
n condiiile legii.
(2) Firma de audit este persoana juridic ce se autorizeaz n condiiile
legii.
(3) Auditul financiar se efectueaz de ctre auditorii financiari sau de
firmele de audit care sunt autorizai/autorizate n condiiile legii i care
sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, denumit n
continuare Camera, i const, n principal, din urmtoarele activiti:
a) auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate, n condiiile legii;
b) auditul situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare
anuale consolidate, n msura n care acesta nu constituie un audit statutar,
conform legii;
c) misiuni de revizuire a situaiilor financiare anuale, a situaiilor
financiare consolidate, precum i a situaiilor financiare interimare;
d) misiuni de asigurare i alte misiuni i servicii profesionale, n
conformitate cu standardele internaionale n domeniu i cu alte reglementri
adoptate de Camer;
e) audit intern, altul dect auditul public intern.
(4) Auditorii financiari i firmele de audit pot desfura i alte
activiti, precum:
a) consultan financiar-contabil;
b) management financiar-contabil;
c) pregtire profesional de specialitate n domeniu;
d) expertiz contabil, evaluare, reorganizare judiciar i lichidare,
precum i consultan fiscal. Persoanele fizice i juridice care au calitatea
de auditor financiar pot efectua activitile de expertiz contabil, evaluare,
reorganizare judiciar i lichidare, precum i consultan fiscal, numai dup
dobndirea, n condiiile legii, a calitii de expert contabil, evaluator,
practician n insolven sau consultant fiscal, dup caz, i nscrierea ca
membri n organizaiile care coordoneaz profesiile liberale respective."

4. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 4
Auditorii financiari i firmele de audit, n exercitarea independent a
profesiei, trebuie s fie liberi i percepui a fi liberi de orice constrngere
care ar putea aduce atingere principiilor de independen, obiectivitate i
integritate profesional."

5. La articolul 5, alineatele (2), (3), (4) i (5) se modific i vor avea


urmtorul cuprins:
"(2) Camera este autoritatea competent care reglementeaz i monitorizeaz
desfurarea activitilor de audit financiar n Romnia, altele dect auditul
statutar.
(3) Camera are, n principal, urmtoarele atribuii:
a) reglementarea i monitorizarea activitilor desfurate de ctre
membrii si, prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e);
b) atribuiile delegate de ctre Autoritatea pentru Supravegherea Public a
Activitii de Audit Statutar, denumit n continuare ASPAAS, sub supravegherea
i controlul acesteia;
c) reprezentarea intereselor membrilor si.
(4) Camera elaboreaz:
a) Regulamentul de organizare i funcionare a Camerei, care se aprob prin
hotrre a Conferinei membrilor Camerei, cu avizul prealabil al ASPAAS;
b) normele de audit intern, altele dect cele de audit public intern;
c) reglementrile necesare efecturii activitilor prevzute la alin. (6);
d) alte reglementri necesare ducerii la ndeplinire a atribuiilor
Camerei.
(5) Reglementrile prevzute la alin. (4) lit. b)-d) se aprob prin hotrri
ale Consiliului Camerei."

6. La articolul 5, dup alineatul (5) se introduc dou noi alineate,


alineatele (6) i (7), cu urmtorul cuprins:
"(6) Camera, n exercitarea atribuiilor sale, desfoar urmtoarele
activiti:
a) organizeaz i urmrete programul de formare continu a membrilor si,
pentru activitile prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e);
b) controleaz calitatea activitii membrilor si, pentru activitile
prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e);
c) nainteaz propuneri privind actualizarea legislaiei prin ASPAAS i
Ministerul Finanelor Publice, precum i a normelor de audit financiar i audit
intern, n concordan cu prevederile legii i cu reglementrile instituiilor
profesionale europene i internaionale n domeniu;
d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau
firm de audit, dup caz, n condiiile legii;
e) poate aplica sanciunile administrative prevzute la art. 32^1 alin.
(4);
f) poate propune sancionarea administrativ de retragere a autorizrii
unui auditor financiar sau firme de audit, dup caz, n condiiile legii;
g) asigur reprezentarea profesiei de auditor financiar din Romnia la
nivel internaional;
h) adopt Codul etic i standardele internaionale de audit, revizuire,
alte misiuni de asigurare i servicii conexe, pentru alte misiuni dect cele de
audit statutar;
i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri i ndrumri n domeniul auditului
statutar cu privire la standardele internaionale de audit i n aplicarea
Codului etic adoptat de ASPAAS;
j) orice alte activiti necesare pentru punerea n aplicare a prezentei
ordonane de urgen.
(7) Camera desfoar i activiti delegate de ASPAAS care privesc auditorii
statutari, n condiiile legii."

7. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 6
(1) Camera are sediul n municipiul Bucureti, Str. Sirenelor nr. 67-69,
sectorul 5.
(2) Camera poate nfiina reprezentane n ar i n strintate, fr
personalitate juridic.
(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferina, Consiliul i Biroul
permanent al Consiliului Camerei.
(4) Membrii i preedintele Consiliului Camerei sunt alei n cadrul
Conferinei, dintre auditorii financiari, pentru un mandat de 3 ani, putnd
ndeplini cel mult dou mandate.
(5) Consiliul Camerei este format din 11 membri, inclusiv preedintele
acestuia.
(6) Alegerea membrilor i a preedintelui Consiliului Camerei se desfoar
n conformitate cu procedura de alegeri aprobat de ctre Consiliul Camerei, cu
avizul prealabil al ASPAAS.
(7) n cadrul Conferinei, preedintele Consiliului Camerei se alege
separat de alegerea membrilor Consiliului Camerei.
(8) Membrii Consiliului aleg, dintre acetia, pentru aceeai perioad,
membrii Biroului permanent, cu excepia persoanei prevzute la alin. (7).
(9) Conferina este format din membrii Camerei care au calitatea de
auditor financiar i au ndeplinite obligaiile ctre Camer, n anul anterior
desfurrii Conferinei, la termenele stabilite prin reglementrile Camerei.
(10) Membrii Consiliului Camerei, membrii structurilor de disciplin ale
acesteia, precum i angajaii Camerei au obligaia s respecte ntocmai regimul
juridic al conflictului de interese."

8. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 8
(1) Camera are ca membri auditori financiari care, din punctul de vedere al
dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi i firme de
audit, conform legii.
(2) Auditorul sau auditorii financiari care semneaz raportul de audit sau
alte rapoarte prevzute de standardele internaionale de audit, n nume propriu
sau n numele unei persoane juridice, trebuie s aib statutul de auditor
financiar activ.
(3) Nu pot fi auditori financiari activi ntr-o entitate economic sau,
dac au fost desemnai de adunarea general a entitii economice respective,
decad din aceast calitate:
a) rudele sau afinii pn la gradul al patrulea inclusiv ori soii
administratorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice form, pentru alte funcii dect
aceea de auditor financiar activ, un salariu sau o remuneraie de la
administratori ori de la entitatea economic auditat;
c) persoanele crora le este interzis ocuparea funciei de administrator;
d) persoanele care pe durata exercitrii profesiei de auditor financiar au
atribuii de control financiar n cadrul Ministerului Finanelor Publice sau al
altor instituii publice, cu excepia situaiilor prevzute expres de lege.
(4) Auditorii financiari care coordoneaz activitatea de audit intern
conform art. 23 trebuie s aib statutul de auditor financiar activ."

9. Articolele 10, 11, 12 i 13 se abrog.


10. Articolul 13^1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 13^1
(1) Auditorii financiari trebuie s urmeze programe adecvate de formare
profesional continu, pentru ai menine cunotinele teoretice i
competenele profesionale la un nivel nalt.
(2) Nerespectarea cerinelor privind formarea profesional continu se
sancioneaz potrivit reglementrilor emise n acest sens, conform legii."

11. Articolul 13^2 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 13^2
Camera este autoritatea competent pentru efectuarea de revizuiri n
vederea asigurrii calitii serviciilor prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-
e), prestate de auditorii financiari i firmele de audit."

12. Articolul 20 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 20
(1) Entitile ale cror situaii financiare anuale sunt supuse, potrivit
legii, auditului statutar sunt obligate s organizeze i s asigure exercitarea
activitii de audit intern, potrivit legii.
(2) Standardele de audit intern aplicabile entitilor prevzute la alin.
(1) sunt standardele internaionale de audit intern emise de Institutul
Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii i adoptate de Camer.
(3) La regiile autonome, companiile/societile naionale, precum i la
celelalte entiti economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit
intern se organizeaz i funcioneaz potrivit cadrului legal privind auditul
public intern din entitile publice."

13. Articolele 21 i 22 se abrog.


14. Articolele 24, 25 i 26 se abrog.
15. Articolul 29 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 29
La entitile care opteaz pentru auditarea situaiilor financiare, auditul
se efectueaz potrivit prezentei ordonane de urgen, n msura n care nu
constituie un audit statutar, potrivit legii."

16. Articolul 30 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 30
Ministerul Finanelor Publice elaboreaz i promoveaz spre adoptare
proiecte de acte normative care reglementeaz organizarea i funcionarea
Camerei, cu consultarea acesteia i a ASPAAS."

17. Capitolul VIII se abrog.


18. Articolul 32 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 32
(1) nclcarea prevederilor prezentei ordonane de urgen, precum i a
reglementrilor emise de Camer atrage, dup caz, rspunderea administrativ,
disciplinar, civil sau penal, dup caz.
(2) Abaterile disciplinare svrite de auditorii financiari i firmele de
audit pentru care se aplic sanciuni disciplinare de ctre Comisia de
disciplin a Camerei se stabilesc prin Regulamentul de organizare i
funcionare a Camerei.
(3) Procedura de constatare a abaterilor disciplinare i de aplicare a
sanciunilor disciplinare, precum i modul de desfurare a procedurii
disciplinare sunt cuprinse n Regulamentul Comisiei de disciplin a Camerei."

19. Articolul 32^1 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 32^1
(1) n cadrul Camerei se constituie i funcioneaz Comisia de disciplin.
(2) Comisia de disciplin a Camerei este competent cu soluionarea
sesizrilor disciplinare referitoare la abaterile disciplinare svrite de
auditorii financiari i firmele de audit, dac faptele acestora au legtur cu
efectuarea activitilor prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) i alin. (4)
lit. a)-c).
(3) Organizarea i funcionarea Comisiei de disciplin a Camerei sunt
prevzute de Regulamentul Comisiei de disciplin, elaborat de Camer.
(4) Comisia de disciplin din cadrul Camerei aplic auditorilor financiari
i firmelor de audit urmtoarele sanciuni disciplinare:
a) avertisment public n care sunt identificate persoana responsabil i
natura nclcrii, publicat pe pagina de internet proprie a Camerei;
b) penalitate disciplinar cuprins ntre 2 i 6 salarii minime brute pe
economie, pentru auditorii financiari;
c) penalitate disciplinar cuprins ntre 0,5% i 2,5% din cifra de afaceri
anual aferent activitii de audit statutar, pentru firmele de audit;
d) suspendarea activitii cuprins ntre un an i 3 ani, conform creia i
este interzis auditorului financiar sau firmei de audit s efectueze una sau
mai multe dintre activitile prevzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) i alin.
(4) lit. a)-c).
(5) Comisia de disciplin din cadrul Camerei nainteaz propunerea de
retragere a autorizrii unui auditor financiar sau unei firme de audit, pentru
abateri grave, ctre ASPAAS, spre competent soluionare, conform legii.
(6) Procedura disciplinar se suspend n situaia n care mpotriva
auditorului financiar cercetat disciplinar s-a dispus punerea n micare a
aciunii penale pentru aceeai fapt.
(7) Persoana cercetat disciplinar este obligat s aduc la cunotina
Camerei faptul c s-a dispus mpotriva sa punerea n micare a aciunii penale.
(8) Hotrrile Comisiei de disciplin a Camerei Auditorilor Financiari din
Romnia se pot contesta la Secia de contencios administrativ i fiscal a
Curii de Apel Bucureti, n termen de 30 de zile de la data comunicrii, fr
ndeplinirea unei proceduri prealabile.
(9) Contestaia formulat potrivit alin. (8) i comunicat potrivit
prevederilor art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedur civil, republicat, cu modificrile ulterioare, suspend executarea
hotrrii Comisiei de disciplin a Camerei."

20. Dup articolul 32^1 se introduce un nou capitol, capitolul IX^1,


Veniturile Camerei, cuprinznd articolele 32^2 i 32^3, cu urmtorul cuprins:
" CAP. IX^1
Veniturile Camerei
ART. 32^2
Camera i asigur veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de
organizare i funcionare din urmtoarele surse:
a) cotizaii anuale fixe i variabile de la membrii si;
b) cotizaii de la auditorii financiari stagiari;
c) taxe n vederea desfurrii activitii n conformitate cu prevederile
legale;
d) ncasri din vnzarea publicaiilor proprii;
e) sanciuni pecuniare aplicate conform art. 32^1 alin. (4) lit. b) i c);
f) donaii, sponsorizri i alte venituri, potrivit dispoziiilor legale n
vigoare.
ART. 32^3
(1) Cuantumul cotizaiilor, taxelor i al altor venituri ale Camerei,
precum i modalitatea de ncasare se aprob de Consiliului Camerei.
(2) Membrii Camerei datoreaz acesteia cotizaii anuale fixe i variabile.
(3) Cotizaiile variabile sunt stabilite ca procent aplicat la cifra de
afaceri realizat din activitile prevzute de prezenta ordonan de urgen."

TITLUL IV
Modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 65/1994 privind
organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai
ART. 87
Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de
expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 3
(1) Accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat se face
pe baz de examen de admitere, la care s se obin cel puin media 7 i
minimum nota 6 la fiecare disciplin, efectuarea unui stagiu de la unu la 3 ani
i susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului, conform
reglementrilor Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia."

2. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 6
Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca
societate, pentru persoanele fizice i juridice, urmtoarele lucrri:
a) organizeaz, conduce, ine, verific i supravegheaz contabilitatea,
ntocmete i semneaz situaiile financiare i execut lucrri cu caracter
fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe i contribuii, ntocmirea i
depunerea de declaraii fiscale i asigurarea reprezentrii clientului n
relaia cu autoritile fiscale, ca parte a unui contract de prestri de
servicii n domeniul contabilitii.
Prin inerea contabilitii se nelege nregistrarea n contabilitate a
operaiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilitii i a
reglementrilor contabile aplicabile, precum i refacerea sau revizuirea
contabilitii. Rezultatul lucrrilor de verificare sau revizuire poate consta
n semntura de certificare acordat de expertul contabil. Prin lucrri cu
caracter fiscal se nelege calculul de impozite, taxe i contribuii,
ntocmirea i depunerea de declaraii fiscale i asigurarea reprezentrii
clientului n relaia cu autoritile fiscale;
b) acord asisten de specialitate privind organizarea i inerea
contabilitii;
c) efectueaz analize i evaluri economico-financiare n scop financiar-
contabil, altele dect cele definite prin Ordonana Guvernului nr. 24/2011
privind unele msuri n domeniul evalurii bunurilor, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 99/2013, cu modificrile i completrile ulterioare, i care nu
se concretizeaz ntr-un raport de evaluare ntocmit potrivit standardelor de
evaluare adoptate de Asociaia Naional a Evaluatorilor Autorizai din Romnia
(ANEVAR). Astfel de evaluri se pot referi la estimri ale fluxurilor de
trezorerie i ale strii financiare a entitii, evaluarea veniturilor i a
cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor i a ajustrilor de valoare,
precum i alte evaluri executate de experii contabili n activitatea lor
curent, fr a se limita la acestea;
d) efectueaz expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-
contabile cu component fiscal, dispuse de organele judiciare sau solicitate
de persoanele fizice ori juridice n condiiile prevzute de lege i de
reglementrile CECCAR;
e) execut alte lucrri cu caracter financiar-contabil, inclusiv activiti
de eviden electronic a personalului, de salarizare, de organizare
administrativ i informatic, certificare de informaii, date i documente;
f) ndeplinete, potrivit dispoziiilor legale, atribuiile prevzute n
mandatul de cenzor i de mandatar financiar;
g) acord asistena de specialitate necesar pentru nfiinarea i
reorganizarea societilor;
h) asigur managementul financiar-contabil i al performanei economice;
i) asigur controlul intern de gestiune i managementul riscurilor
persoanelor juridice;
j) acord consultan n gestiune financiar i n contabilitate, presteaz
servicii specifice contabilitii manageriale i raportrii integrate;
k) efectueaz pentru persoanele fizice i juridice servicii profesionale
care presupun cunotine privind activitile prevzute la prezentul articol."

3. Articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 7
Persoanele fizice i juridice care au calitatea de expert contabil pot
efectua i alte activiti n afara celor prevzute la art. 6, care sunt
specifice activitilor de audit financiar, consultan fiscal i evaluare,
numai dup dobndirea, n condiiile legii, a calitii de auditor financiar,
consultant fiscal sau evaluator autorizat, dup caz, i nscrierea ca membri n
organizaiile care coordoneaz profesiile liberale respective."

4. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 8
Experii contabili pot s i exercite profesia individual ori se pot
constitui n societi de contabilitate i/sau de expertiz contabil, potrivit
legii."
5. Articolul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 9
(1) Societile comerciale de expertiz contabil trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condiii:
a) s aib ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de
expert contabil, iar activitile secundare s fie conforme prevederilor
prezentei ordonane i reglementrilor Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia;
b) majoritatea aciunilor sau a prilor sociale s fie deinut de experi
contabili;
c) structura de administrare a societii, conform Legii societilor nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, s fie aleas
n majoritate dintre acionarii sau asociaii experi contabili;
d) aciunile s fie nominative i orice nou asociat sau acionar s fie
admis de adunarea general;
e) modul de distribuire a beneficiilor i de suportare a pierderilor s se
fac potrivit ponderilor aciunilor sau ale prilor sociale deinute de
acionari sau asociai.
(2) n vederea nregistrrii societii la oficiul registrului comerului,
structura de administrare a societii solicit avizul de principiu al Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.
(3) Prevederile alin. (2) se aplic i pentru orice modificare a
condiiilor de la alin. (1).
(4) Avizul de principiu prevzut la alin. (2) i (3) atest faptul c
asociaii/administratorii i personalul de conducere ndeplinesc condiiile
prevzute de lege i confer dreptul acestora de a constitui societatea, de a
efectua modificri n actul constitutiv i de a nregistra aceste operaiuni la
oficiul registrului comerului.
(5) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei se dispune
de ctre Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i
se comunic, n termen de 30 de zile, de ctre structura de administrare a
societii la oficiul registrului comerului pe raza cruia este nregistrat
societatea membr a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai
din Romnia."

6. La articolul 10, dup litera b) se introduce o nou liter, litera c),


cu urmtorul cuprins:
"c) efectueaz activiti de eviden electronic a personalului i de
salarizare."

7. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 11
(1) Contabilii autorizai pot s i exercite profesia individual ori se
pot constitui n societi de contabilitate, nfiinate potrivit legii.
(2) Prevederile art. 9 se aplic i n cazul societilor de contabilitate,
n mod corespunztor calitii i activitii de contabil autorizat."

8. Articolul 12 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 12
(1) Experilor contabili i contabililor autorizai le este interzis s
efectueze lucrri pentru operatorii economici sau pentru instituiile la care
sunt salariai i pentru cei cu care angajatorii lor sunt n raporturi
contractuale ori se afl n concuren.
(2) Experii contabili i contabilii autorizai nu pot efectua pentru teri
lucrrile prevzute la art. 6 i 10, n situaia n care exist elemente care
atest starea de incompatibilitate.
(3) Activitatea de cenzor poate fi desfurat, potrivit legii, de ctre
experii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplom
recunoscut de Ministerul Educaiei Naionale i experien n activitatea
financiar-contabil de cel puin 5 ani, precum i de ctre societile membre
ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, n
care acetia sunt acionari/asociai i administratori.
(4) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei individual
se dispune de ctre Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia i se comunic, n termen de 30 de zile, de ctre expertul
contabil/contabilul autorizat organului fiscal la care este nregistrat.
(5) Experii contabili, pentru expertizele judiciare, pot conveni cu
clienii onorarii avnd n vedere tabloul onorariilor de referin adoptat de
Conferina naional."

9. Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 13
Experii contabili i contabilii autorizai garanteaz rspunderea civil
privind activitatea desfurat, prin subscrierea unei polie de asigurare."

10. La articolul 18, dup alineatul (1) se introduc dou noi alineate,
alineatele (2) i (3), cu urmtorul cuprins:
"(2) Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia
este organizaie profesional fr scop patrimonial.
(3) Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia este
singura autoritate competent care organizeaz i monitorizeaz activitatea
experilor contabili i contabililor autorizai, precum i a societilor de
contabilitate i expertiz contabil, respectiv a societilor de
contabilitate."

11. La articolul 20, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:


"c) asigur buna desfurare a activitii experilor contabili, a
contabililor autorizai i a societilor de contabilitate i/sau de expertiz
contabil;"

12. La articolul 26, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"ART. 26
(1) Persoanele fizice sau juridice strine care nu au domiciliul ori, dup
caz, sediul n Romnia pot exercita activitatea de expert contabil sau de
contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonane, dac n rile
lor au aceast calitate, respectiv exercit n mod legal aceste activiti i
dac au susinut, potrivit normelor elaborate n acest sens de Corpul
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, interviul viznd
cunoaterea legislaiei naionale n domeniul organizrii i funcionrii
societilor, precum i a celei fiscale i contabile."

13. La articolul 30, alineatul (1^1) se abrog.


14. La articolul 30, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(4) Dac la prima convocare nu se ntrunete numrul necesar, este
convocat din nou Conferina naional. La a doua convocare aceasta este legal
constituit indiferent de numrul membrilor prezeni."

15. La articolul 31, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:


"b) aprob Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor
Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, precum i modificrile i
completrile propuse la acesta. Regulamentul de organizare i funcionare,
astfel aprobat, se transmite spre avizare Ministerului Justiiei i
Ministerului Finanelor Publice;"

16. La articolul 31, dup litera i) se introduc dou noi litere, literele
i^1) i i^2), cu urmtorul cuprins:
"i^1) hotrte sancionarea disciplinar a membrilor Consiliului superior,
la propunerea Comisiei superioare de disciplin;
i^2) hotrte sancionarea disciplinar a membrilor i preedintelui Comisiei
superioare de disciplin, la propunerea Consiliului superior;"

17. Articolul 32 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 32
(1) Consiliul superior reprezint profesia n faa autoritilor publice
prin preedintele su, conform statutului Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia, i coordoneaz activitatea filialelor
judeene.
(2) Consiliul superior are urmtoarele atribuii:
a) alege dintre membrii si 5 vicepreedini ai Consiliului superior;
b) asigur elaborarea i completarea Regulamentului de organizare i
funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia, solicitnd avizele Ministerului Justiiei i Ministerului Finanelor
Publice;
c) asigur elaborarea i completarea Codului etic naional al
profesionitilor contabili pe baza Codului etic IFAC;
d) delibereaz asupra tuturor problemelor privind profesia de expert
contabil i de contabil autorizat;
e) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de Regulamentul de
organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia i de hotrrile Conferinei naionale.
(3) Biroul permanent al Consiliului superior numete i revoc directorul
general executiv, activitatea acestuia desfurndu-se n baza unui contract de
mandat; ndeplinete atribuiile prevzute la alin. (2) lit. e), inclusiv
hotrrile Consiliului superior.
(4) Preedintele Consiliului superior este ales de Conferina naional
dintre membrii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia.
(5) Preedintele Consiliului superior este membru activ al Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i are o bun
reputaie profesional i moral. Acesta poate cumula aceast funcie doar cu
activiti n domeniul cercetrii sau n nvmntul universitar de profil.
(6) Preedintele Consiliului superior este ales prin vot secret pentru un
mandat de 4 ani. Preedintele Consiliului superior poate cumula cel mult dou
mandate consecutive. Preedintele, dup ncetarea mandatului, cu respectarea
prevederilor prezentului alineat, poate fi reales dup cel puin o perioad
egal cu cea a unui mandat, n condiiile stabilite prin Regulamentul de
organizare i funcionare.
(7) Membrii titulari i membrii supleani sunt alei prin vot secret,
pentru un mandat de 4 ani. Membrii crora le nceteaz mandatul pot fi realei
dup cel puin o perioad egal cu cea a unui mandat, n condiiile stabilite
prin Regulamentul de organizare i funcionare.
(8) Prevederile alin. (5)-(7) referitoare la alegeri sunt aplicabile i
filialelor Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
Romnia.
(9) Preedintele Consiliului superior reprezint Corpul Experilor
Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia n faa autoritilor publice,
precum i n raporturile cu persoanele fizice i juridice din ar i din
strintate."

18. La articolul 33, alineatul (4) se abrog.


19. La articolul 33, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(5) Comisia superioar de disciplin are urmtoarele competene:
a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i
profesional ale membrilor Consiliului superior, fcnd, dac este cazul,
propunere de sancionare Conferinei naionale, care hotrte;
b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i
profesional ale preedinilor i membrilor consiliilor filialelor, ale
preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile
filialelor, precum i ale persoanelor fizice strine crora le-a fost
recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil
autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute la art. 17
alin. (1);
c) soluioneaz contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare
pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor;
d) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de
expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului Experilor Contabili
i Contabililor Autorizai din Romnia care au svrit abateri grave,
prevzute de regulament."

20. La articolul 33, alineatul (6) se abrog.


21. La articolul 34, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(3) Dac la prima convocare nu se ntrunete numrul necesar, se convoac
din nou adunarea general. La a doua convocare aceasta este legal constituit
indiferent de numrul membrilor prezeni."

22. Articolul 37 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"ART. 37
(1) Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i
filialele sale i acoper cheltuielile din venituri, care se constituie din:
a) taxa de nscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil
autorizat;
b) taxa de nscriere n evidena Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia;
c) cotizaiile membrilor, fixe i variabile;
d) ncasri din vnzarea publicaiilor proprii;
e) donaii, sponsorizri;
f) alte venituri din activitatea Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia i a filialelor sale, stabilite prin
Regulamentul de organizare i funcionare.
(2) Taxele de nscriere n eviden i cotizaiile membrilor se stabilesc
anual de Conferina naional a experilor contabili i contabililor
autorizai."

23. Articolele 38 i 40 se abrog.


24. Articolul 44 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 44
(1) Hotrrile i deciziile de interes general adoptate de Consiliul
superior, Biroul permanent i Conferina naional se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, n termen de 30 de zile de la adoptare.
(2) Nepublicarea hotrrilor i deciziilor n condiiile prevzute la alin.
(1) face ca acestea s nu fie opozabile membrilor Corpului Experilor Contabili
i Contabililor Autorizai din Romnia sau altor persoane fizice i juridice.
(3) Prin Regulamentul de organizare i funcionare se stabilete care sunt
hotrrile i deciziile de interes general."

25. Dup articolul 44^1 se introduc treinoiarticole, art. 44^2-44^4, cu


urmtorul cuprins:
"ART. 44^2
Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia
elaboreaz propuneri de modificare i completare a actelor normative care
reglementeaz activitatea experilor contabili i a contabililor autorizai i
le nainteaz Ministerului Finanelor Publice, n vederea analizrii i
promovrii.
ART. 44^3

Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia,


Ministerul Finanelor Publice i/sau Agenia Naional de Administrare Fiscal
pot realiza, pe baz de protocol, schimbul de informaii necesare n vederea
aplicrii Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i a prezentei ordonane.
ART. 44^4
Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i
Oficiul Naional al Registrului Comerului asigur gratuit schimbul de
informaii necesare n vederea aplicrii prezentei ordonane."

TITLUL V
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 88
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepia prevederilor art. 44, care
intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor
financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate i
supravegherea n interes public a profesiei contabile, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de
audit financiar, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
598 din 22 august 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
(4) Regulamentul de organizare i funcionare a Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia se adopt n termen de un an de la intrarea n vigoare a
prezentei legi.
(5) Hotrrea Guvernului nr. 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011,
se abrog la data intrrii n vigoare a regulamentului de organizare i
funcionare a CAFR, n condiiile prevzute la alin. (4). Pn la aprobarea
unui nou regulament de organizare i funcionare a Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia, Camera Auditorilor Financiari din Romnia funcioneaz
n baza regulamentului n vigoare.

ART. 89
(1) Mandatul membrilor Consiliului superior, ai Comisiei tehnice, ai
Comisiei de disciplin ale Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a
Profesiei Contabile, nceteaz la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(2) ASPAAS se substituie n toate drepturile i obligaiile decurgnd din
toate actele normative, contractele, conveniile, nelegerile, protocoalele,
memorandumurile, acordurile i altele asemenea, precum i n toate litigiile
organismului de supraveghere nfiinat conform art. 53 din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 90/2008, aprobat cu modificri prin Legea nr. 278/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare, n care acesta este parte.

ART. 90
(1) Pn la intrarea n vigoare a reglementrilor emise n aplicarea
prezentei legi, normele emise de Consiliul pentru Supravegherea n Interes
Public a Profesiei Contabile i de CAFR i pstreaz valabilitatea.
(2) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
se actualizeaz protocoalele sau acordurile ncheiate de ctre CAFR cu alte
entiti i care privesc domenii n care ASPAAS este autoritate competent,
conform prezentei legi.
(3) Actualizarea protocoalelor sau acordurilor se realizeaz fie prin
includerea ASPAAS ca parte a acestora, fie prin ncheierea unor noi acorduri,
dup caz.

ART. 91
n aplicarea direct a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014, orice
referire la auditul legal sau la auditorul legal se consider a fi o referire
la auditul statutar sau la auditorul financiar.

ART. 92
Persoanele fizice care, pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
au dobndit calitatea de auditor financiar, respectiv firmele de audit
aprobate/autorizate, n condiiile legii, pot desfura activitile prevzute
de prezenta lege, inclusiv audit statutar.

ART. 93
Prevederile art. 62 alin. (2) i ale art. 63 alin. (2) se aplic pentru
contractele ncheiate ulterior intrrii n vigoare a prezentei legi.

ART. 94
Sesizrile nregistrate la Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public
a Profesiei Contabile n aplicarea prevederilor art. 81^1 alin. (5) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, nesoluionate
la momentul intrrii n vigoare a prezentei legi, se soluioneaz de ASPAAS.

ART. 95
(1) La data intrrii n vigoare a prezentei legi atribuiile care pot fi
delegate de ctre ASPAAS ctre CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate
de drept, sub supravegherea i controlul ASPAAS, pentru o perioad de un an.
(2) n vederea exercitrii atribuiilor delegate potrivit alin. (1), CAFR
va aplica reglementrile existente la momentul intrrii n vigoare a prezentei
legi pn la momentul n care ASPAAS va elabora reglementri specifice proprii
pentru activitile delegate.
(3) La expirarea termenului prevzut la alin. (1), delegarea atribuiilor
nceteaz de drept i devin aplicabile prevederile art. 52.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2014/56/UE a Parlamentului


European i a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei
2006/43/CE privind auditul legal al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare consolidate, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L, nr. 158 din 27 mai 2014.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei,
republicat.

p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,


PETRU-GABRIEL VLASE
PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 6 iulie 2017.


Nr. 162.
----