Sunteți pe pagina 1din 1

415874

Proiectare si executie lucrari de Modernizare drumuri de interes local, comuna Berca, judetul
Buzau 910,150 RON

414727
servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice-studiu de fezabilitate.Consiliul
Judetean Buzau detine in custodie siturile de importanta comunitara Natura 2000-
ROSCI0190 Penteleu,conform conventiei de custodie nr.53/23.02.2010 si ROSCI0229 Siriu
conform conventiei de custodie nr.54/23.02.2010. 168,149.23 RON

413992
Servicii de dirigentie santier pe drumuri judetene - doua loturi LOTUL 1 - Servicii de
dirigentie santier Modernizare DJ 203K, km. 38+000 75+000, Maracineni-Podu Muncii
LOTUL 2 - Servicii de dirigentie santier Modernizare DJ 203H, km 16+000-25+200, Buda-
Al. Odobescu-limita judet Vrancea, judetul Buzau 589,710 RON