Sunteți pe pagina 1din 1

CERTIFICAT

Nr ___________ data ______________

Prin prezentul se adeverete c studentul _____________________________,


facultatea__________________________________________, grupa ______,

specialitatea_____________________________________

are urmtoarele rezultate academice pe parcursul anilor de studii:

Anul de studii Semestrul I(nota medie) Semestrul II(nota medie)


Anul I
Anul II
Anul III

Certificatul este prezentat pentru participarea la concursul


Cel mai bun student al anului 2016
din Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang din mun. Chiinu

Decanul Facultii ___________________

Secretar ___________________________