Sunteți pe pagina 1din 9

Omul a apărut de la

Dumnezeu ori a evoluat din


mediul animal?
Realizat: Nicolai Voitic
Apariţia omului pe Pământ este în continuare un mister.
Există diverse teorii elaborate pentru a explica existenţa
fiinţelor umane. Cele mai importante sunt cele religioase sau
creaţioniste şi cele ştiinţifice sau evoluţioniste.
Teoria creatoare
Teoria științifică

Evoluția este fenomenul prin care o populație de organisme vii își transformă treptat caracterele fizice și
comportamentul, pierzând anumite caractere sau obiceiuri sau căpătând caractere și obiceiuri noi, ceea ce
modifică specia, și uneori creează, dintr-o populație unică, două populații diferite. Teoria științifică a
evoluției prin selecție naturală a fost propusă de Charles Darwin și Alfred Russel Wallace la mijlocul
secolului al XIX-lea și a fost expusă în detaliu în cartea lui Darwin despre originea speciilor. Evoluția prin
selecție naturală a fost demonstrată pentru prima dată prin observația că sunt deseori produși mai mulți
urmași decât pot supraviețui.
• Teoria Biblică • Teoria evoluționistă
• Vechiul Testament- facerea • La baza acestei teorii este
lumii;
știința;
• Primii oameni Adam și Eva;
• omul îşi are originea în
forme inferioare şi că a
evoluat din primate
inferioare, adaptându-se
mediului
Știu Vreau să știu Am învățat

Vreau să știu mai multe Că cele mai răspândite teorii privind apariția
informații despre teoria omului sunt cea Biblică și cea Evoluționistă;
evoluționistă; Despre etapele evoluției umane.
Există mai multe teorii privind
apariția și evoluția omului pe
pământ;
Că în procesul evoluției omul s-
a adaptat condițiilor mediului.
Competențe formate la elevi

 Abilități analitice și de gândire critică;


 Abilități de ascultare și observare;
 Flexibilitate și adaptabilitate;
 Cunoștințe și înțelegere privind apariția și evoluția omului.

S-ar putea să vă placă și