Sunteți pe pagina 1din 1

Preedintelui comisiei concursului

Cel mai bun student al anului 2017

din Universitatea Pedagogic de Stat

Ion Creangdin mun. Chiinu

Dlui Nicolae Chicu

Subsemnatul(a) __________________________________________________,
studentul(a) Facultii _______________________________________________,
anul____, gr.______, specialitatea _______________________________________,
rog s fie acceptat dosarul meu pentru participarea n concursul Cel mai bun student
al anului 2017 din UPS Ion Creang din mun. Chiinu pentru nominalizarea
___________________.

Data Semntura
_________ _______________