Sunteți pe pagina 1din 27

TERAPIA TULBURRILOR

DE LIMBAJ PROF. NICA AURELIA

A.TERAPIE
GENERAL

III.
I. II.
DEZVOLTAREA
EDUCAREA DEZVOLTAREA
MOBILITII
AUZULUI RESPIRAIEI
APARATULUI
FONEMATIC CORECTE
ARTICULATOR
I. DEZVOLTAREA AUZULUI
FONEMATIC
1. DEFINITIE

Auzul fonematic este o particularitate a auzului uman prin


care sunetele vorbirii sunt percepute ca elemente
semantice sau fonetice.
Tulburarea auzului fonematic se refera la lipsa de
maturizare a acestei particularitati si la lipsa de exersare
a laturii expresive a limbajului verbal.
2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI
FONEMATIC
Formarea capacitatii de diferentiere
fonematica, prin distingerea si
discriminarea sunetelor si a
cuvintelor.
Formarea perceptiei fonematice
corecte.
Analiza fonematica acustica.
Educarea pronuntiei ritmice.
Educarea pronuntiei melodice.
3.EXERCITII
a. Imitarea sunetelor din natura si
pronuntie de onomatopee,in
soapta,tare,in ritm stacato si
prelungit,dupa indicatii
Exemple:


(ritm stacatto,
prelungit, optit)
ssss
(prelungit)

bzzz bzzz
(b accentuat i
z prelungit
chi chi chi
(executarea in ritm
rapid a grupelor de
cate trei silabe)

cirip/cip cirip/cip
zurr zurr - zurr

cucuriguuuuuuu
cot-cot-cot-codaac
(pronunie ritmat)

ga-ga-gaaa
(pronunie ritmat)
glu glu glu

oac oac; oac - oac


tic-tac, tic-tac
(alternante de tonalitati)

muu muu - muuuu


(se accentueaza pe u)
morrr morrr morr
( r prelungit)

brrr brrr - brrr


(repetarea tonalitatii
lui r)
ham ham ham
(cu inspir si expir
puternic)

i-ha, i-ha, i-ha


(sunetul i se pronunta
cu aspirarea fortata a
aerului)
miauuu miauuu
miauuu
( pronunie
ritmat)

crrrrr crrrrrr
(repetarea
tonalitii lui r)
mac mac mac
(pronunie
ritmat)

beeee beeee
(prelungirea
tonalitii lui e
pe expir
puternic)
piu piu - piu
(pronunie
ritmic)

cu cu, cu cu
(cu alternarea
tonalitii)
b).
Pronuntarea unor serii de silabe opuse
luate din cuvinte paronime.
pa-pe-pi-po-pu-p-p
ba-be-bi-bo-bu-b-b
ta-te-ti-to-tu-t-t
da-de-di-do-du-d-d
sa-se-si-so-su-s-s
za-ze-zi-zo-zu-z-z
a-e-i-o-u--
ja-je-ji-jo-ju-j-j
fa-fe-fi-fo-fu-f-f
va-ve-vi-vo-vu-v-v
la-le-li-lo-lu-l-l
ra-re-ri-ro-ru-r-r
za-ze-zi-zo-zu-z-z
ja-je-ji-jo-ju-j-j
c). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvinte
paronime)
C-G

cocoi gogoi

car gar crai - grai


caz gaz lunc - lung
coal goal stnc stng
ct gt creier greier
T-D

tun dun
tata data tu du
tare dare lat lad
tura dura pot pod
tac dac roat road
trepte drepte spate spade
topor dobor cltite - cldite
P-B

par bar
paie baie pile bile
papa baba pun bun
pat bat pomp bomb
poal boal prun brun
pere bere alpine - albine
pot bot prici - brici
F-V

file vile
fat vat foi voi
fin vin far var
fiu viu faz vaz
fac vac fals - vals
SZ

sare zare
sac zac sar zar
seu zeu seam zeam
vase vaze oase oaze
vars varz groas - groaz
-J

oc joc
ale jale ir jir
apc japc ur jur
prit prjit pritur - prjitur
d). Diferentierea sunetelor cu punct de
articulare apropiat:

Ce Ci
ae ace
ine cine
el cel
neap nceap
pli plci
eap - ceap
RL

rac lac
ram lam rup lup
rad lad rob lob
rege lege roz loz
care cale rup lup
ramp lamp crem clem
car cal par - pal
S

muc musc
oc soc la las
ine sine pete peste
old sold pate paste
ur sur pic pisc
co cos na - nas
J-Z

jar zar
coji cozi
joi zoi
jale zale
gaj - gaz

S-ar putea să vă placă și