Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic Miron Costin Pascani

Str. Izvoarelor nr.11, Pascani, jud. Iasi


E-mail: licmironcostinpascani@yahoo.com

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL


SEMESTRUL I, AN SCOLAR 2015-2016/ CLASA a IX-a / NR.1

I. Scriei cuvntul/cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmaiile
urmtoare: 5 puncte
a. Sarcina electric a nucleului este egal cu numrul.............................(protonilor / neutronilor).
b. Intr-un orbital de tip d pot exista maxim....................electroni (2/10).
c. Raza atomic i raza ionic sunt proprieti..................(periodice / neperiodice).
d. Orbitalii cu.........energie formeaza impreuna un substrat (aceeasi/diferita)
e. Caracterul metalic este proprietatea elementelor de a................(ceda /accepta)electroni.
II. La urmtoarele ntrebri alegei un singur rspuns corect si argumentati: 10 puncte
1. Sarcina electrica a nveliului electronic este:
a. egal cu zero; b. pozitiv i egal cu numrul de protoni; c. negativ i egal cu numrul de electroni;
d. negativ i egal cu numrul de protoni.
2. Sunt ioni izoelectronici:
a. 19K+ si 16S2- b. 19K+ si 35Br- ; c. 11Na+ si 17Cl-; d. 20Ca2+ si 8O2-.
3. Care dintre urmtoarele numere este numrul atomic Z al elementului situat n grupa 15a perioada a 4-a:
a. 35; b. 50; c. 52; d.33.
4. Numarul de atomi ai elementului cu Z=14 ce contine in invelisul de electroni 1,686 X 1025 electroni este:
a. 6,022X1023 atomi, b. 1,2044x1024 atomi, c. 0,12x1023 atomi, d. 6,022X1024 atomi
5. Cea mai mica raza atomica o are:
a. 4Be; b. 12Mg; c. 19K; d. 3Li.
III. Rezolvai:
1. Se consider elementul Cl cu Z= 17 i A=35 . Se cere: total subiect 1 = 20 puncte
a. numrul particulelor fundamentale; (3 puncte)
b. configuraia electronica; (5 puncte)
c. numrul total de straturi, substraturi , orbitali si numrul de orbitali monoelectronici; (4 puncte)
d. poziia elementului n sistemul periodic; (4 puncte)
e. procesul de ionizare, valenta si caracterul chimic. (4 puncte)
2. Se considera urmatoarele elemente: 8O, 11Na, 35Br, 14Si, 3Li, 9F. Precizati elementul:
a. cu caracterul metalic cel mai pronuntat; b. cu cea mai mare energie de ionizare;
c cu raza atomica si ionica cea mai mare; d. cu electronegativitatea cea mai mare.
total subiect 2 = 10 puncte
3. Se consider dou elemente A i B. tiind c:
-A este un metal monovalent ce formeaz ioni izoelectronici cu gazul rar din perioada a 3a;
-numrul atomic al elementului B este cu 3 uniti mai mic dect al elementului A, se cere:
a. identificai elementele A i B (argumentati); (10 puncte)
b. stabilii poziia elementelor n sistemul periodic; (10 puncte)
c. stabilii numrul de straturi i substraturi complet ocupate cu electroni; (10 puncte)
total subiect 3 = 30 puncte
4.* Clorura unui metal trivalent contine 20,23% metal. Se cere:
a. identificati metalul;
b. precizati din ce bloc de elemente face parte;
c.calculati masa in grame a 3 atomi de clor.ACl=35,5
total subiect 4 = 15 puncte

Element Na Li Rb Cs Ar K S As Al
Z 11 3 37 55 18 19 16 33 13
NOT:
1. timp de lucru: 50 min/ 2. se acorda 10 puncte din oficiu.
SUCCES!!!
Liceul Teoretic Miron Costin Pascani
Str. Izvoarelor nr.11, Pascani, jud. Iasi
E-mail: licmironcostinpascani@yahoo.com

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL


SEMESTRUL I, AN COLAR: 2015-2016 / CLASA a IX-a , tiinte ale naturii / NR.2

I. Scriei cuvntul/cuvintele dintre paranteze care completeaza corect fiecare dintre afirmaiile
urmtoare: 5 puncte
a. Orbitalii se ocup cu electroni n ordinea .............................a energiei lor(cresctoare / descresctoare).
b. Intr-un orbital de tip f pot exista maxim....................electroni (2/14).
c. Elementele ale cror atomi au mai mult de 4 e- pe ultimul strat ..........ioni pozitivi(pot / nu pot).
d. Halogenii se caracterizeaza prin cele mai..........ale electronegativitatii. (mari/mici)
e. Metalele din grupa IA se mai numesc metale.................(alcalino-pamantoase/alcaline).
II. La urmtoarele ntrebri alegei un singur rspuns corect si argumentati: 10 puncte
1.Sarcina electrica a nucleului atomic este:
a. egal cu zero; b. pozitiv i egal cu numrul de protoni; c. negativ i egal cu numrul de electroni; d.
pozitiv i egal cu numrul de neutroni.
2. Atomii unui element au 5 substraturi electronice, iar n ultimul substrat exist un singur electron.
Elementul are Z egal cu:
a. 6; b.11; c. 13; d. 17.
3. Caracterul bazic cel mai pronuntat il au bazele:
a. NaOH si Ca(OH)2; b. Al(OH)3 si KOH; c. Al(OH)3 si Ca(OH)2; d. KOH si NaOH
4. Numarul de moli care contine 18,066x1023 atomi de Cl este:
a. 10 b. 30 ; c. 0,3 ; d. 3.
5. Denumirea halogenului care ii poate pune in libertate pe toti ceilalti din sarurile lor alcaline este:
a. 53I; b. 9F; c. 17Cl; d. 35Br.
III. Rezolvai:
1. Se consider elementul Al cu Z= 23 i A=27 . Se cere: total subiect 1 = 20 puncte
a. numrul particulelor fundamentale; (3 puncte)
b. configuraia electronica; (5 puncte)
c. numrul total de straturi, substraturi , orbitali si numrul de orbitali monoelectronici; (4 puncte)
d. poziia elementului n sistemul periodic; (4puncte)
e. procesul de ionizare, valenta si caracterul chimic. (4 puncte)
2. Se considera urmatoarele elemente: 8O, 19K, 20Ca, 15P, 3Li, 7N. Precizati elementul:
b. cu caracterul metalic cel mai pronuntat; b. cu cea mai mare energie de ionizare;
c cu raza atomica si ionica cea mai mare; d. cu electronegativitatea cea mai mare.
total subiect 2 = 10 puncte
3. Fie elementele A, B, C ale caror numere atomice satisfac urmatoarele relatii: suma lor este 29.; suma
ultimelor doua este cu 3 unitati mai mica decat primul; diferenta dintre ultimul si penultimul este 1. Se
cere:
a. identificai elementele A , B i C (argumentati); (10 puncte)
b. stabilii poziia elementelor n sistemul periodic; (10 puncte)
c. scrieti compusii cu H si O in raport cu care elementele au valenta maxima. (10 puncte)
total subiect 3 = 30 puncte
4.* Clorura unui metal trivalent contine 20,23% metal. Se cere: total subiect 4 = 15 puncte
a. identificati metalul;
b. precizati din ce bloc de elemente face parte;
c.calculati masa in grame a 3 atomi de clor.ACl=35,5
Element Al Cl O F Ag K S Cd
Z 13 17 16 9 47 19 16 48

1. timp de lucru: 50 min/ 2. se acorda 10 puncte din oficiu.


SUCCES!!!