Sunteți pe pagina 1din 94

BIOFARM S.A.

Situaii financiare individuale pentru


anul ncheiat la 31 Decembrie 2016

ntocmite n conformitate cu IFRS


adoptate de Uniunea European

1/89
Cuprins
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR...................................................................................... 3
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL .............. 50
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE ......................51
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR............................................................................. 51
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE: ..................................................... 53
1. INFORMATII GENERALE ......................................................................................................... 53
2. POLITICI CONTABILE ............................................................................................................... 54
3. INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR .................................... 71
4. VENITURI DIN VANZARI .......................................................................................................... 74
5. MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE ............................................................ 74
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL .............................................................................................. 74
7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE ................................................................................ 75
8. VENITURI FINANCIARE NETE ................................................................................................ 76
9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ............................................................................ 77
10. REZULTAT PE ACTIUNE........................................................................................................... 77
11. IMOBILIZARI CORPORALE ..................................................................................................... 79
12. INVESTITII IMOBILIARE.......................................................................................................... 81
13. IMOBILIZARI NECORPORALE ............................................................................................... 81
14. STOCURI ........................................................................................................................................ 82
15. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA ................................................................ 82
16. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR ............................................................................ 83
17. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA .................................................................. 84
18. LEASING ........................................................................................................................................ 84
19. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT ............................................................................................... 85
20. PROVIZIOANE ............................................................................................................................. 85
21. CAPITAL SOCIAL ........................................................................................................................ 86
22. INFORMATII REFERITOARE LA RASCUMPARAREA PROPRIILOR ACTIUNI .......... 86
23. REZERVE....................................................................................................................................... 86
24. REZULTATUL REPORTAT ....................................................................................................... 87
25. REPARTIZARE PROFIT CURENT AN 2016 ........................................................................... 87
26. DATORII CONTINGENTE.......................................................................................................... 88
27. ANGAJAMENTE ........................................................................................................................... 88
28. INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ............. 88
29. EVENIMENTE ULTERIOARE ................................................................................................... 88

2/89
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SC BIOFARM SA pentru anul 2016
Raportul anual conform: Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

Pentru exercitiul financiar: 2016


Data raportului: 31.12.2016
Denumirea societatii comerciale: S.C. Biofarm S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect. 3
Numarul de telefon/fax: 021.301.06.21 / 021.301.06.24
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 341563
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/199/1991 din 05.02.1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Capitalul social subscris si varsat: 98.535.535 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni
nominative dematerializate

1. Analiza activitatii societatii comerciale


1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale; .
S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99,
sect.3 si are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea medicamentelor
de uz uman, cod CAEN 2120Fabricarea preparatelor farmaceutice.
Cu o experien de peste 95 de ani n domeniul industriei farmaceutice din Romnia, i
exprim acordul implicat al tuturor membrilor organizaiei pentru, atingerea
performanelor pe toate planurile, inclusiv a performanelor de calitate, a performanelor n
domeniul sntii i securitii ocupaionale i de mediu. Acest acord constituie o
preocupare permanent a membrilor organizaiei i un principiu care st la baza activitilor
desfurate de acetia.
n iulie 2004, S.C. Biofarm S.A. a obinut Certificatul privind conformitatea cu buna
practic de fabricaie emis de Ministerul Sntii - Agenia Naional a Medicamentului
i a Dispozitivelor Medicale - rennoit periodic - pentru:
produsele nesterile capsule moi, lichide pentru uz extern, lichide pentru uz intern,
comprimate, alte forme solide dozate: drajeuri, comprimate filmate;
produse din plante;
teste pentru controlul calitii (microbiologice - fr testul de sterilitate i fizico-
chimice).
Sistemul de management al calitii din companie este certificat n conformitate cu
cerinele standardului ISO 9001 i ale Ghidului privind buna practic de fabricaie (GMP)
pentru toate liniile de producie. n anul 2016 compania a obinut recertificarea GMP, ca o
consecin a eforturilor depuse de ctre membrii organizaiei i a implicrii deosebite a Top
Managementului.
Totodat, din anul 2013 Biofarm are certificat sistemul de management de mediu
i sntate i securitate ocupaional conform ISO 14001 i OHSAS 18001.

3/89
n anul 2016 au avut loc auditurile de supraveghere pentru sistemul de management
al calitii, de management de mediu i sntate i securitate ocupaional, meninndu-se
certificarile conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.
Compania intenioneaz integrarea celor 3 sisteme de mangement i recertificarea
conform standardelor reactualizate, precum i extinderea certificrii sistemului de
management al calitii n conformitate cu cerinele standardului ISO 13485 pentru
dispozitive medicale.

Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2016 este de 98.537.535 lei, valoarea
nominala a unei actiuni fiind de 0,1 lei/actiune.

Structura actionariatului la 31.12.2016 era urmatoarea:

Actionar Actiuni Procent


S.I.F. MUNTENIA loc. BUCURESTI jud. SECTOR 3 502.379.066 50.9835%

S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD jud. ARAD 217.377.302 22.0604%

SIF MOLDOVA loc. BACAU jud. BACAU 134.207.209 13.6199%

alti actionari / others 119.963.020 12.1743%

A.A.A.S. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 11.448.753 1.1619%

TOTAL 985.375.350 100%

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale;

SC BIOFARM SA a fost infiintata prin HG 1224 din 23.11.1990.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale,


ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar;

La data de 31.12.2016 societatea are urmatoarele puncte de lucru:


Bucuresti, Bd-ul Iancu de Hunedoara, nr. 42-44,sector 1, cod inregistrare fiscala
14008268
Bucuresti, str. Gura Badicului, nr. 202-232, depozit de distributie produse finite, cod
inregistrare fiscala 30037915
Cluj-Napoca, str.Traian Vuia, nr.206, cod inregistrare fiscala 26585871, depozit de
distributie produse finite
Craiova, Bulevardul Decebal, nr.120, A, depozit de distributie produse finite.
Arad, Campul Linistii, nr.1, depozit de distributie produse finite.
Constanta, str.Interioara, nr.1, depozit de distributie produse finite.
Iasi, str. Aurel Vlaicu, nr. 78, corp C1, hala 1, Judetul Iasi, depozit de distributie
produse finite

4/89
1.1. 1. Elemente de evaluare generala:

Cota de piata detinuta:


Cu o traditie de peste 95 de ani in industria farmaceutica romaneasca si cu un portofoliu de
peste 200 de produse, BIOFARM acopera 62 de arii terapeutice si investeste in mod
continuu n campanii media, comerciale si de marketing pentru promovarea propriilor
produse.
In cursul anului 2016 Biofarm si-a pastrat pozitia intre primii 10 producatori romani din
punct de vedere al vanzarilor in unitati comerciale realizand o cota de piata raportata de
Cegedim Romania1 de 3.6% din totalul unitatilor vandute catre pacienti de piata
farmaceutica romaneasca.
Valoarea veniturilor din vanzari nete realizate in anul 2016 a fost de 152.121.117 lei in
crestere cu 2% fata de anul 2015.

Analizate in structura lor, principalele cheltuielile de exploatare se prezinta astfel:

Pentru anul incheiat la


Posturi de cheltuieli de exploatare 31.12.2016 31.12.2015

Materii prime si consumabile 37.760.266 42.063.845


Cheltuieli de personal 23.784.746 21.950.641
Amortizare 6.437.400 6.570.094
Alte cheltuieli din exploatare 46.898.735 48.476.607
Pierderi din evaluarea la valoarea justa
a investitiilor imobiliare - 598.794
Cheltuieli din exploatare 114.881.147 119.659.981

Rezultatul net din exploatare la data de 31.12.2016 este in crestere cu aproximativ 11%
fata de perioada similara a anului trecut si profitul net al societatii inregistrand o crestere
de aproximativ 8%.
Impozitul pe profit in anul 2016 este in valoare de 5.962.939 lei fata de 4.522.980 lei
inregistrat in anul 2015.

Lichiditate si disponibil in cont


La data de 31 Decembrie 2016, rata lichiditatii generale este de 3.23 puncte in scadere fata
de anul anterior.
Disponibilitatile banesti la 31.12.2016, conform bilant, reprezinta bani depozitati in conturi
bancare curente sau in cont de depozit la banci din Romania.

1
CEGEDIM Romania (vanzari farmacie-consumator final) piata in volum - unitati
5/89
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate i/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu i metodele de


distribuie
Distributia vanzarilor produselor BIOFARM este impartita intre segmentul retail si
segmentul spital, ponderea cea mai mare o are segmental retail cu 99% din totalul
vanzarilor Biofarm atat in volum cat si in valoare.
Portofoliul de produse extrem de variat detinut de compania BIOFARM necesita o
abordare complexa din punct de vedere a strategiei de promovare si distributie.
Astfel, Biofarm detine o echipa de vanzari specializata in promovarea produselor proprii
in cele mai importante lanturi farmaceutice si o echipa de promovare specializata in
sustinerea vizitelor la medici prin campanii integrate de marketing, media si comerciale cu
scopul de a creste gradul de recunoastere a portofoliului de produse Biofarm in rndul
specialistilor si al consumatorilor.
In anul 2016 distributia vanzarilor pe tipuri de produse este uniforma intre branduri
traditionale, staruri si produse cu prescriptie.

Distributie vanzari totale pe categorii Unitati


100%
90%
32% 29%
80%
70%
60% Branduri traditionale
29% 30%
50%
Branduri noi
40%
30% Prescriptii + Altele
20% 38% 41%
10%
0%
Pondere 2015 Pondere 2016

b) ponderii fiecrei categorii de produse sau servicii n veniturile i n totalul cifrei


de afaceriale societii comerciale pentru ultimii trei ani

Biofarm este unul din cei mai mari producatori romani de medicamente si producatorul
roman numarul 1 de suplimente alimentare.
In decursul anilor, compania BIOFARM a urmarit diferentierea fata de competitorii din
piata, atat producatori romani cat si companii multinationale, prin strategii continue de
imbunatatire a portofoliului de produse - constand in re-branding, extinderea liniilor de
produse existente, precum si cresterea consumului pentru formele farmaceutice capsule
gelatinoase moi, comprimate, solutii, sprayuri.

6/89
Ponderea, din punctul de vedere al unitatilor vandute, a celor trei categorii de produse
fabricate de Biofarm (suplimente alimentare, medicamente eliberate fara prescriptie
medicala si medicamente eliberate cu prescriptie medicala) este urmatoarea: suplimentele
alimentare (SN) au o pondere de 34% din portofoliul companiei, medicamentele eliberate
fara prescriptie medicala(OTC) au o pondere de 51%, iar ponderea medicamentelor
eliberate pe baza de prescriptie medicala(RX) este de 15%.

Pondere UC vandute in 2016

RX
15%

OTC
SN 51%
34%

c) produselor noi avute n vedere pentru care se va afecta un volum substanial de


active n viitorul exerciiu financiar precum i stadiul de dezvoltare al acestor
produse.
Tinand cont de evolutia continua a pietei farmaceutice din Romania si nu numai, de
incidenta si prevalenta diferitelor patologii in populatia generala, facem o selectie atenta a
ariilor terapeutice de dezvoltare.
Compania BIOFARM isi va largi gama de produse prin crearea de noi produse
(medicamente si produse naturiste), achizitia de licente de la alti producatori sau contracte
de manufacturing, avand ca obiectiv principal consolidarea pozitiei BIOFARM in piata
farmaceutica din Romania si in pietele externe prin dezvoltarea unui portofoliu competitiv,
bazat pe nevoile reale ale pietei.
Portofoliul de produse aflat in prezent in dezvoltare la Biofarm se va adresa in principal
necesitatilor populatiei din Romania, conform prospectiunilor de piata.
Biofarm va incerca si dezvoltarea vanzarilor pe piete externe prin incheierea de noi
contracte de export si inregistrarea de noi produse pe aceste piete.

7/89
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse
import)
Principale obiective ale activitii de aprovizionare au fost:
reducerea costurilor de achiziie;
evitarea formrii stocurilor de materii prime si materiale de ambalat, comenzile
fiind lansate tinand cont de durata de aprovizionare pentru fiecare articol, in
functie de politica de stocuri a companiei;
identificarea de noi poteniali parteneri.
reducerea costurilor
respectarea necesarului de materii prime, materiale i ambalaje pentru producie cu
preocuparea de a elimina crearea de stocuri fr micare i cu micare lent;
reanalizarea i renegocierea contractelor / conditiilor comerciale oferite de
furnizori in 2016 pentru reducerea preurilor la unele materii prime i materiale;
creterea termenelor de plat la furnizorii interni si externi pentru obinerea unor
perioade mai mari de creditare;
stabilirea termenelor de livrare fr s influeneze negativ realizarea produciei .

Ponderea achizitiilor de materii prime si ambalaje pe de piata interna si externa:

12,14%
7,14% sursa interna AMBALAJ

sursa externa AMBALAJ


46,43%
sursa interna MATERIE
PRIMA
34,29%
sursa externa MATERIE
PRIMA

Furnizorii au fost selectati in functie de calitate, documente transmise, preturile cele mai
mici si conditiile de plata optime; plata achizitiilor de materii prime si ambalaje se face in
90 % din cazuri dupa livrarea si receptionarea marfii.
In anul 2016 au fost identificati 10 producatori alternativi in vederea inregistrarii.
Stocul curent in care este inclus stocul de siguranta, asigura desfasurarea activitatii de
productie pentru 2 luni atat pentru materii prime cat si pentru ambalaje.

8/89
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a


perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung

Cifra de afaceri realizata de SC Biofarm SA in anul 2016 din vanzare de produse finite si
marfuri este in valoare de 152.121.117 lei. Aceasta cifra de afaceri este realizata in
principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori farmaceutici (pentru piata
interna) prin punctul de desfacere din strada Logofatul Tautu, nr. 99, Bucuresti.
In anul 2016, ponderea vanzarilor la export a reprezentat 3% din vanzarile totale ale
Biofarm. Produsele companiei au fost exportate in 13 tari, dupa cum urmeaza: Azerbaijan,
Belarus, Bulgaria, Cehia, Georgia, Iran, Kazahstan, Kirghizstan, Lituania, Republica
Moldova, Rusia, Serbia, Ungaria.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale,


a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor
competitori;
In ultimii ani piata farmaceutica romaneasca a fost afectata in mod semnificativ de o serie
de probleme cum ar fi: devalorizarea monedei nationale in raport cu euro, noua lista de
medicamente compensate, introducerea taxei de clawback, scaderea puterii de cumparare
a consumatorilor ca urmare a crizei economico-financiare care a afectat Romania in ultimii
ani.
Cresterea de piata in valoare in urmatorii ani va fi data de produsele inovatoare noi care
vor intra in piata, produse destinate tratamentului bolilor cronice (de altfel bolile cu cea
mai mare prevalenta in populatia generala).
Avand in vederecalitateainalta a produselor noastre, propunem medicamente generice si
suplimente nutritive accesibile pentru toti pacientii din Romania si pacienti din alte tari.

Biofarm doreste sa si diversifice permanent pietele de export, urmarind n special


dezvoltarea relatiilor cu parteneri strategici din Europa de Est.

In ultimii ani, pe piata romaneasca intra din ce in ce mai multe suplimente alimentare (SN)
de origine obscura, fabricate in locuri fara autorizatie de fabricatie, datorita lacunelor
legislative pentru controlul acestor produse. Astfel, pot fi cumparate de pe piata SN-uri pe
care nu este mentionat locul de fabricatie, produse de companii fantoma din Uniunea
Europeana, locul de fabricatie real fiind China sau India in fabrici neautorizate. Aceasta
este concurenta neloiala care afecteaza piata de SN-uri din Romania.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un


singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ
asupra veniturilor societatii
Compania SC Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu distribuitorii mari
de pe piata farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a produselor in farmacii.
Biofarm SA are contracte incheiate cu un numar de 12 distribuitori, neavand dependenta
semnificativa fata de un grup de clienti.

9/89
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale
Pentru anul 2016, SC Biofarm SA a avut un numar mediu de 388 de angajati.

Informatii generale:

Indicatori demografici:

1.Evolutia numarului de angajati in anul 2016


397 395 395
400
395 387 388 388 389
390 386 386
381 382 382
385
380
375 Total
370

2. Distributia angajatilor in functie de nivelul studiilor

49% Absolventi studii superioare


Absolventi sudii medii
51%

3.Vechime in companie
11% 30-40 ani
13% 20-30 ani
48%
10-20 ani
17% 11% 05-10 ani
00-05 ani

10/89
Rata fluctuatiei:

Evolutia indicelui lunar de fluctuatie in perioada 2015-2016


7,00% 5,32% 3,41% 3,35%
5,00% 3,56% 3,11% 3,35% 2,33%
2,62% 2,09%
3,00% 1,74% 2,74% 2,33% 2,77% 1,80%
2016
1,00% 1,48% 1,46% 1,19% 1,49% 1,99% 1,75% 1,25% 1,75% 1,25%
0,50%
2015
-1,00%

Directii majore de activitate:

1. Recrutare si Selectie

Si pentru anul 2016, procesul de recrutare si selectie a continuat sa fie o activitate


prioritara pentru compartimentul de resurse umane. Cele mai multe proiecte de recrutare
au fost orientate atat in zona de vanzari(Echipa de Promovare si Vanzari) cat si in zona de
laboratoare si fabricatie. In ciuda ofertei de candidati din surse externe, deloc generoasa
din punct de vedere calitativ, compartimentul a reusit sa mentina la un nivel cat mai inalt
indicatorii de performanta pe acest segment si totoadata sa utilizeze metode si instrumente
ingenioase pentru a gasi persoanele potrivite pentru companie.
Un aspect important al anului 2016, in ceea ce priveste recrutarea, a constat si in orientarea
atentiei catre recrutarea interna, astfel incat sa putem oferi oportunitatea angajatilor sa
acceada catre pozitii in care sa isi puna in valoare abilitatile si cunostintele. Toate
ascensiunile inregistrate s-au realizat in urma unor sesiuni de assessment menite sa testeze
si sa puna in valoare potentialul candidatilor.

2. Training si Dezvoltare

Anul 2016, la fel ca si anul trecut a fost orientat catre dezvoltarea abilitatilor si acumularea
de noi cunostinte. Membrii Echipei de Promovare au avut astfel oportunitatea sa acumuleze
cunostinte si sa isi reevalueze abordarea in ceea priveste arhitectura unei prezentari de grup.
Odata cu implementarea acestor programe de training au fost dezvoltate si instrumente de
lucru noi menite sa monitorizeze performanta in aceasta zona de activitate. Planurile de
dezvoltare profesionala trasate pe parcursul anului trecut, pentru persoanele cheie, vor
indica cu siguranta orientari din ce in ce mai specifice, axate pe potentarea acelor
dimensiuni personale si profesionale ce au capacitatea de a aduce un plus de valore
performantei organizationale globale. Societatea Biofarm a format un grup de angajati
cheie din fiecare departament, in scopul asigurarii replacement-ului pentru pozitiile de
management. In acest scop, se monitorizeaza gradul de satisfactie manifestat de persoanele
cheie versus pachet salarial, conditii de lucru, oportunitati de dezvoltare, pentru fidelizarea
acestora. Suntem preocupati de dezvoltarea unei politici de diversitate prin care sa
incurajam personalul cheie sa participe cu propuneri privind redefinirea sarcinilor, a
produselor, a strategiei, a practicilor de business. Planificarea trainingurilor se stabileste la
fiecare inceput de an pentru fiecare departament in parte, astfel ca programul de instuire sa
11/89
fie cat mai bine dezvoltat in functie de necesitatea profesionala a fiecarui department in
parte. Dezvoltarea abilitatilor privind managementul diversitatii este unul din obiectivele
Departamentului de Resurse Umane pe termen mediu. Prognozele pentru urmatorii ani
arata ca forta de munca va fi din ce in ce mai diversificata din perspectiva genului, etniei,
varstei etc. aceasta datorita unui numar mare de factori legati de imbatranire demografica,
cresterea varstei pana la care o persoana va fi activa pe piata muncii, diversificarea
domeniilor de activitate si a profesiilor.

3. Evaluarea Performantelor

Cele mai importante realizari cu privire la evaluarea performantelor sunt marcate


de sistemul de obiective implementat, sistem care se bucura de stabilitate si consecventa
si care reuseste sa ofere cu o frecventa ridicata, o radiografie fidela a nivelului de
performanta pentru categorii importante de angajati din aceasta companie. Pe langa acest
sistem, si venind in completarea informatiilor de ordin mai degraba cantitativ, este utilizat
si un alt instrument bazat pe masurarea indicatorilor de ordin comportamental, instrument
ce da posibilitatea angajatilor sa primeasca si sa ceara feedback cu privire la activitatea
desfasurata. Mergand si mai in profunzime, evaluarea pentru pozitiile cheie din
Departamentul Marketing si Vanzari se face customizat utilizand instrumente specifice
care vizeaza comportamente, abilitati, cunostinte, competente necesare in vederea
atingerii Performantei.

4. Directii viitoare de actiune

Prin procesul de recrutare si selectie, ne dorim sa atragem in interiorul companiei cel


mai valoros capital uman de pe piata, pentru ca stim ca acesta este principalul avantaj
competitiv pe care-l putem avea intr-un viitor pe termen lung. Ca principiu intern, in
procesul de recrutare ne orientam insa inainte de toate catre colegii care performeaza si
produc rezultate in companie, ulterior catre mediul extern. Astfel, oferim sansa tuturor
colegilor nostri sa se dezvolte profesional prin aplicarea la pozitii deschise, pentru care
competentele demonstrate anterior ii recomanda. Digitalizarea joaca un rol tot mai
important in modul in care se realizeaza recrutarea. Se folosesc tot mai multe instrumente
online, iar recrutorul (specialistul de resurse umane) devine un big data miner in
adevaratul sens al cuvantului. Pentru anul 2017, recrutarea nu se mai intampla intr-un mod
pasiv, ci dimpotriva, intr-un context in care candidatii au nevoie sa stie cat mai multe despre
angajatorii pe care ii targheteaza. In mediul competitiv in care se desfasoara activitatea de
recrutare, Biofarm trebuie sa aiba un element diferentiator si care sa atraga candidatii de
care are nevoie, iar mediul social ne ofera un cadru propice pentru tot ce
reprezinta imaginea de angajator.

5. Certificare ISO 18001 OHSAS

n anul 2016 auditul de supraveghere pentru certificarea 18001 Sntate i


Securitate Organizaional a evideniat ndeplinierea cerinelor eseniale ale sistemului,
implicarea Top Managementului n problemele specifice, lipsa accidentelor de munc i
a mbolnvirilor profesionale, lipsa sanciunilor legale. Recomandrile fcute de auditul
de supraveghere includ msuri de mbuntire de natura organizatoric. Nu au fost

12/89
semnalate neconformiti. Activitile de management de sntate i securitate
organizaional efectuate au permis monitorizarea continuu a performanelor sistemului
de sntate i securitate n munca i de efectuare a coreciilor necesare. Demersurile
specifice OHSAS au inclus:
instructajele preventive;
determinarile de noxe intrauzinale;
analizele periodice pentru monitorizarea strii de sntate a angajailor;
monitorizarea de specialitate pentru meniunile din fiele de aptitudine;
a fost asigurat activitatea Comitetului de Securitate i Sntate n munc
inclusiv pentru ndeplinirea elementelor planificate de OHSAS.
Sistemul de Management Integrat pentru managementul proteciei mediului i
securitii i sntaii ocupaionale a angajailor ndeplineste cerinele standardelor SR EN
ISO 14001:2005 i SR OHSAS 18001:2008 i este corespunztor, adecvat i eficace.
Managementul i-a declarat hotrrea de a asigura mbuntirea continu a sistemului
integrat pentru managementul proteciei mediului i securitii i sntii ocupaionale
pentru continua conformare cu cerinele legislative/de reglementare.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra


mediului inconjurator

In anul 2016 a fost mentinut interesul si preocuparea continua a organizatiei pentru


activitatile de protectie a mediului, constituindu-se astfel intr-un instrument care permite
managementului sa identifice si sa controleze impactul asupra mediului a activitatilor,
produselor sau serviciilor furnizate.Nu au fost inregistrate poluari accidentale a factorilor
de mediu. Au continuat demersurile de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu,
de implementare a conceptului de dezvoltare durabila in cadrul activitatilor curente din
organizatie.

In cadul dezvoltarii noilor capacitati de fabricatie, sunt promovate doar acele masuri
integrate de dezvoltare responsabila cu control strict al impactului activitatii asupra
factorilor de mediu.

A fost mentinuta certificarea TUV Profi Cert pentru sistemul de management al mediului
conform DIN EN ISO 14011:2009, valabil atat pentru sediul central din Bucuresti si
punctele de lucru cu destinatia depozit, din Bucuresti si Cluj-Napoca.

Au fost mentinute conditiile stabilite in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 44B /


04.03.2015, valabila pana in 31.03.2017 si din Autorizatia de Mediu nr. 213/29.05.2015,
valabila pana in 29.05.2020.
Impactul activitatii asupra factorilor de mediu a fost in limitele impuse de Autorizatie de
Mediu nr. 213/29.05.2015.

A. Reinnoirea, actualizarea si mentinerea unor documente conexe:

Societatea functioneaza si in baza urmatoarelor documente:


Autorizatia de Gospodarire a Apelor 44B / 04.03.2015, valabila pana in
31.03.2017 pentru sediul central si punctele de lucru: au fost respectate in totalitate
cerinte impuse de aceast autorizatie, atat cele cantitative cat si cele calitative;
13/89
Acord de Preluare nr. 883 din 22.11.2010, privind conditiile si obligatiile
referitoare la calitatea apei evacuate in canalizarea publica, emis de S.C. APA
NOVA Bucuresti S.A.: valabil pana la data modificarii datelor de la momentul
emiterii, cerintele prevazute in acesta fiind respectate permanent, in acest sens
existand monitorizari cu frecventa lunara si monitorizare permanenta pentru
deversarile de apa tehnologica prin statia de epurare;
Planul de prevenire a poluarilor accidentale: a fost intocmit pentru situatii
accidentale, pentru acele situatii de urgenta in care pot sa apara deversari intense
de substante/materiale, iar prevederile sale implica masuri care sa limiteze
posibilele efecte nocive asupra mediului;
A fost mentinut contractul de transfer de responsabilitate pentru recuperarea de pe
piata a ambalajelor (deseurilor de ambalaje) in vederea minimizarii impactului de
mediu prin recuperarea de pe piata a deseurilor de ambalaje, conform cerintelor
legislatiei in vigoare;
Au fost intocmite si depuse Declaratii lunare catre Administratia Fondului de
Mediu.

B. Indeplinirea monitorizarii impuse:

Au fost respectate cerintele de monitorizare a impactului de mediu pentru toti factorii


de mediu (emisii in: aer, apa, sol, zgomot), rezultatele obtinute respectand incadrarea
nivelului tuturor poluantilor sub limitele maxime admise;
Monitorizarea de control a impactului de mediu a fost efectuata doar prin laboratoare
acreditate RENAR.

C. Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia mediului:

Evacuarea pulberilor se face numai prin instalatii de retinere a acestora, astfel incat
concentratiile maxime admisibile prevazute de normativele in vigoare sa nu fie depasite.
Evacuarea gazelor reziduale se face numai prin cosuri, urmarindu-se ca si continutul
gazelor reziduale sa nu depaseasca valorile limita admise prevazute de normativele in
vigoare.
Evacuarea apelor reziduale se face controlat, prin cele doua instalatii de preepurare, astfel
incat continutul lor sa se incadreze in limitele impuse (indeplinirea atat a HG 352 /2005,
cat si a HG 351/2005).
Au fost efectuate lucrarile de control si mentenanta preventiva la toate instalatiile cu rol in
atenuarea emisiilor de poluanti in aer si apa (elementele de filtrare uscata si umeda,
separatorul de grasimi cu biofragmentare, statia de epurare care deserveste liniile de
fabricatie din Logofatul Tautu si echipamentele de preepurare care deservesc depozitele
din Gura Badicului).
Au continuat masurile organizatorice si tehnologice pentru o buna functionare, cu
reducerea consumurilor energetice si de apa (verificari de control si mentenanta preventiva,
la instalatia de tip chiller, tratament cu solutii de conditionare a apei introduse in cazanele
de abur si instalatiile de racire, efectuarea reviziilor pentru toate echipamentele tehnice,
utilizarea de corpuri de iluminat cu led-uri).

14/89
A fost mentinut interesul pentru diminuarea utilizarii in procesele specifice a substantelor
periculoase pentru mediu si promovarea si dezvoltarea utilizarii de materii prime,
materiale, preparate din resurse regenerabile (biologice), ori biodegradabile.
Gestionarea deseurilor in conformitate cu cerintele legale: reciclarea deseurilor rezultate
din activitatea desfasurata (plastic, hartie/carton, sticla, metale), sortarea, stocarea
temporara si eliminarea controlata, prin terti pentru cele care nu pot fi reciclate (deseuri
menajere, deseuri din productie etc).
Depozitarea si gestionarea materiilor prime, a solventilor si a combustibililor efectuata
astfel incat sa se evite orice pericol de poluare a mediului inconjurator, conform cerintelor
din fisele cu date de securitate.
Investitiile pentru dezvoltarea unor noi capacitati de fabricatie au continuat si in anul 2016,
incluzand echipamente care sa minimizeze pierderile, cu un grad ridicat de eficienta
energetica si conforme cu cerintele GMP.
Gestionarea si intretinerea parcului auto a fost efectuata conform cerintelor legale (revizii
si service prin unitati autorizate), au fost reduse consumurile, si a continuat reinnoirea
parcului auto cu autoturisme cu emisii reduse. A fost promovat prin instruiri periodice, un
mod de conduita preventiva la deplasarea pe drumurile publice, capabil de-a micsora
consumul de carburant si implicit nivelul emisiilor.
A fost intretinuta si dezvoltata vegetatia realizata pe zona cu destinatia de spatiu verde, atat
de la sediul central, cat si cea de la platforma din Gura Badicului. Instalatiile de preepurare
au contribuit cu un debit semnificativ de apa la necesarul pentru udarea spatiilor de la Gura
Badicului.
A fost intretinuta partea destinata traficului intern prin reasfaltarea partii carosabile.
Au fost realizate lucrari de intretinere a retelei de canalizare, a racordurilor prin igienizarea
lor conform Regulamentului de Intretinere si Exploatare a retelelor de apa-canal.
Au continuat demersurile de realizare a noilor instalatii de depoluare, pentru activitatea de
fabricatie proiectata la platforma din Gura Badicului.
Toate demersurile, masurile organizatorice si tehnologice efectuate au dus la mentinerea
autorizatiilor si documentelor conexe, la evitarea penalitatilor, suprataxelor, amenzilor pe
tot parcursul anului 2016, la lipsa oricaror accidente de mediu, la pastrarea bunei vecinatati.

1.1.7. Evaluarea activitii de cercetare i dezvoltare

Portofoliul BIOFARM cuprinde produse din categoriile: medicamente, suplimente


alimentare, cosmetice, dispozitive medicale i biocide.
n cursul anului 2016 au fost dezvoltate urmtoarele formule:
7 medicamente noi
9 medicamente aflate n procedura de nregistrare
22 suplimente alimentare formule noi

15/89
Compartimentul Cercetare- dezvoltare a asigurat transferul tehnologic i asistena
tehnic pentru transferul n producie a 8 produse.
n ceea ce privete activitatea de export, au fost obinute
5 APP-uri pentru 5 medicamente : Georgia (1), Lituania (3), Moldova (1);
14 certificate de nregistrare pentru suplimente alimentare n: Azerbaijan (5),
Bulgaria (3), Georgia (1), Moldova (4), Serbia (1);
2 certificate de inregistrare pentru dispozitive medicale: Azerbaijan (1), Georgia(1).
La sfarsitul anului 2016 compania Biofarm avea depuse spre autorizare i /sau reinnoire
autorizaie de punere pe pia la Agenia Naional a Medicamentului i Dispozitivelor
Medicale un numr de 25 dosare de medicamente.
Prin activitatea de cercetare-dezvoltare, compania Biofarm urmrete consolidarea poziiei
n piata de produse farmaceutice att calitativ ct i cantitativ.
Compania Biofarm reprezint una din companiile cu prezen activ la alinierea solicitat
de dinamica modificrilor cadrului legislative, n piaa farmaceutic.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Societatea este expusa prin operaiunile sale la urmtoarele riscuri financiare:


-Riscul de credit
-Riscul de schimb valutar
-Riscul de lichiditate
Obiectivul general al Consiliului de Administraie este de a stabili politici care ncearc s
reduc riscul pe ct posibil fr a afecta n mod nejustificat competitivitatea i flexibilitatea
Societatii. Detalii suplimentare privind aceste politici sunt stabilite mai jos:

Riscul de credit
Riscul de credit este riscul de pierdere financiar pentru Societate care apare dac un client
sau o contrapartid la un instrument financiar nu i ndeplinete obligaiile contractuale.
Societatea este expusa n principal la riscul de credit aprut din vnzri catre clienti.
La nivelul societatii exista o Politica Comerciala , aprobata de Consiliul de Administratie
al SC Biofarm SA. In aceasta sunt prezentate clar conditiile comerciale de vanzare si exista
conditii impuse in selectia clientilor.
Biofarm lucreaza doar cu distribuitori mari din piata farmaceutica nationala iar in vanzarea
directa catre farmacii, plata se face la livrare.

Riscul de schimb valutar


Riscul de schimb valutar apare atunci cnd Societatea ncheie tranzacii exprimate ntr-o
moned alta dect moneda funcional a acestora.
Societatea este n principal expusa la riscul valutar la achiziiile efectuate de la furnizori de
materii prime, ambalaje si alte materiale din afara Romaniei. Furnizorii de la care societatea

16/89
achizitioneaza aceste articole necesare productiei de medicamente trebuie sa detina
documente de calitate, prevazute in regulile europene de inregistrare a medicamentelor si
nu poate limita astfel foarte mult achizitiile din terte tari.
Urmarirea termenelor de plata si asigurarea disponibilitatilor banesti pentru achitare, astfel
incat efectul riscului de schimb valutar sa fie minimizat, sunt in sarcina Departamentului
financiar-contabilitate.

Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate apare din gestionarea de ctre Biofarm a mijloacelor circulante i a
cheltuielilor de finanare i rambursrilor sumei de principal pentru instrumentele sale de
credit.
Politica Biofarm este de a se asigura c va dispune ntotdeauna de suficient numerar s-i
permit s-i ndeplineasc obligaiile atunci cnd devin scadente. Pentru a atinge acest
obiectiv, acesta caut s menin solduri de numerar pentru a satisface nevoile de plati.

La finalul exerciiului financiar, Societatea are resurse lichide suficiente pentru a-i onora
obligaii n toate mprejurrile rezonabile preconizate.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale


a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale
comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.
Indicatori economico-financiari 31 decembrie 2016:

PROFITABILITATEA SI
RENTABILITATEA CAPITALULUI 31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Eficienta capitalului disponibil


Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 35.440.686 31.749.472
Capital disponibil (B) 197.565.653 182.540.853
A/B 17.94% 17.39%
Eficienta capitalului propriu
Profitul net (A) 29.477.747 27.226.492
Capital propriu (B) 197.146.499 182.130.617
A/B 14.95% 14.95%
Rata profitului operational
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 35.440.686 31.749.472
Venituri din exploatare (B) 149.920.094 150.624.794
A/B 23.64% 21.08%
Rata profitului net
Profitul net (A) 29.477.747 27.226.492
Venituri totale (B) 150.321.832 151.409.452
A/B 19.61% 17.98%
Rata activelor totale
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 35.440.686 31.749.472
Total active (B) 239.260.545 216.892.608
A/B 14.81% 14.64%

17/89
SOLVABILITATE
31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015
Rata datoriei
Total obligatii (A) 42.114.047 34.761.991
Total active (B) 239.260.545 216.892.608
A/B 17.60% 16.03%
Rata autonomiei financiare
Capitalul propriu (A) 197.146.499 182.130.617
Total active mai putin datorii curente nete (B) 197.565.653 182.540.853

A/B 99.79% 99.78%

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU


31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015
Rata lichiditatii generale
Active curente 134.656.039 126.101.741
Obligatii curente 41.694.893 34.351.755
(A/B) 3.23 3.67
Rata rapida a lichiditatii
Active curente 134.656.039 126.101.741
Stocuri 19.004.793 19.129.386
Obligatii curente 41.694.893 34.351.755
(A-B)/C 2.77 3.11
Perioada incasarii clientilor
Creante comerciale (A) 72.337.469 66.257.264
Cifra de afaceri neta (B) 152.121.117 149.336.199
(A/B)*365- zile 174 162
Perioada imobilizarii stocurilor
Stocuri (A) 19.004.793 19.129.386
Cifra de afaceri neta(B) 152.121.117 149.336.199
(A/B)*365- zile 46 47
Perioada achitarii furnizorilor
Furnizori (A) 33.576.999 26.399.734
Cheltuieli materiale si din afara (B) 101.590.801 112.270.160
(A/B)*365- zile 121 86

Societatea nu are obligatii neplatite la scadenta catre bugetul de stat.

b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate


asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a
anului trecut
La data de 31.12.2016 situatia activelor imobilizate detinute de SC Biofarm SA se prezinta
astfel:

18/89
IMOBILIZARI CORPORALE 30-Dec-16 31-Dec-15

Terenuri si constructii 17.585.411 18.542.746

Instalatii tehnice si masini 18.478.453 22.198.074

Alte instalati, utilaje si mobilier 335.801 470.608


Imobilizari corporale in curs de
executie 55.997.737 37.756.858

TOTAL 92.397.401 78.968.285

In anul 2016, valoarea achizitiilor de imobilizari corporale a fost de 20.072.274 lei.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in


proprietatea societatii comerciale.Descrierea si analizarea gradului de uzura al
proprietatilor societatii comerciale.
La data de 31.12.2015, terenurile aflate in patrimoniul societatii au fost reevaluate de catre
SC Iprochim SA, membru asociat al Asociatiei Natioanale a Evaluatorilor din Romania
(ANEVAR), avand certificatul nr.183/1992.

Raportul de reevaluare al terenurilor a fost valorificat in contabilitate la data de


31.12.2015. Rezultatul reevaluarii terenurilor este prezentat in tabelul de mai jos:
Valoare Valoare Valoare Apreciere
Valoare de
Descriere reevaluata reevaluata reevaluata Depreciere
intrare
31.12.2010 31.12.2012 31.12.2015 2015

Teren str. Drumul Gura


3.263.722 3.323.569 3.282.513 3.977.429 694.916
Badicului.nr.202-226.Bucuresti

Teren Iancu de Hunedoara nr.40-


433.150 11.106.909 11.045.807 10.447.013 (598.794)
42 Bucuresti

Total 3.696.872 14.430.478 14.328.320 14.424.442 96.122

Constructiile aflate in proprietatea SC Biofarm SA au fost reevaluate la data de 31.12.2015,


astfel:

Explicatii Valoare
Valoare ramasa la data de 31.12.2015 14.331.801
Valoare reevaluata la data de 31.12.2015 14.565.337
Apreciere/depreciere totala 31.12.2015 233.536

19/89
La data de 31.12.2016 Biofarm SA a reevaluat prin Iprochim SA terenul din str. Iancu de
Hunedoara nr. 40- 42. Conform raportului de reevaluare, terenul a fost reevaluat la
valoarea de 10.534.802 Ron, astfel sa inregistrat o apreciere in valoare de 87.791 Ron.
Pentru celelalte terenuri si cladiri societatea a considerat ca sunt prezentate la valoarea justa
in contabilitate si nu mai este necesara reevaluarea acestora la data de 31.12.2016.
Activitatea de productie a societatii a continuat sa se realizeze pe fluxurile de fabricatie,
certificate GMP, structurate dupa formele farmaceutice care se produc si anume :
-fluxul forme solide- comprimate si comprimate acoperite
-fluxul capsule moi
-fluxul lichide- solutii si siropuri
-fluxul suplimente alimentare- tablete masticabile.

Calitatea produselor este asigurata prin fabricatia in conformitate cu cerintele Good


Manufacturing Practice pentru toate medicamentele fabricate de companie.
Obiectivele productiei, cuantificabile, orientate catre eficientizarea activitatii si
optimizarea costurilor prin :
-Realizarea planului de productie
-Incadrarea in bugetul alocat
-Incadrarea in consumurile specifice de utilitati pe unitate pe fiecare flux de fabricatie

Numarul de produse fabricate in 2016 a crescut fata de ceilalti ani astfel:

20/89
In vederea realizarii productiei au fost stabilite consumuri specifice de materii prime,
material de ambalare primare si secundare care au fost urmarite pe fiecare flux de fabricatie
si pe fiecare serie de produs fabricat. Reducerea consumurilor se realizeaza prin lucru in
campanii, folosirea echipamentelor de fabricatie la capacitatea maxima.
De asemenea se urmareste consumul de utilitati (energie electrica, apa potabila, gaz metan)
prin rationalizarea consumului in raport cu orele lucrate, urmarirea lucrarilor de reparare si
izolare a conductelor de utilitati.

Investitia in Fabrica Noua

In concordanta cu obiectivele generale ale companiei, in anul 2016 s-au realizat o serie de
investitii necesare dezvoltarii companiei, conform capex aprobat.
In 2016 s-a continuat constructia fabricii noi, s-au montat camerele curate la etaj, s-au pus
pe pozitie echipamentele achizitionate pe fluxul de comprimate si comprimate acoperite.
Asfel fluxul nou de comprimate este instalat si se va pune in functiune in prima parte a
anului 2017.

In cadrul planului strategic de dezvoltare de produse noi si extindere a capacitatilor de


productie un loc important il ocupa procesul de investitie in utilaje mai performante , care
permit realizarea de produse mixate sau alte forme mai atractive de prezentare a
ambalajelor. Asfel in anul 2016 s-au reautorizat fluxurile de productie conform normelor
GMP internationale.

In cadrul fluxurilor de fabricatie autorizate GMP si reautorizate in continuare,


echipamentele de fabricatie pot fi clasificate in doua categorii : echipamente care erau in
functiune inainte de 2004 si echipamente care au fost achizitionate si puse in functiune in
perioada 2004-2016.

In 2015 s-au semnat contractele iar in 2016 s-au pus in functiune o noua linie de ambalat
blistere si un mixer planetar cu vase de preparare lianti de granulare.
Tot in 2016 s-a finalizat instalarea si punerea in functiune a unui omogenizator tip bin-
blender necesar fluxului de comprimate si a doua ascensoare de marfa pentru legatura
dintre depozite si liniile de fabricatie.

In 2016 s-au semnat contracte pentru echipamente de productie complexe care vor
imbunatati calitatea conditiilor de siguranta pentru produse si pentru operatori, urmand a fi
puse in functiune in 2017. Echipamentul aduce si alte imbunatatiri ale metodei de productie
crescand calitatea produselor fabricate.

La sfarsitul anului 2016 s-au semnat 3 contracte de achizitie pentru echipamente de


preparare (doua malaxoare si un uscator electric) si a doua masini de blisterat in strip de
hartie pentru pulberi colorate; aceste utilaje vor creste capacitatea de productie cu 100%.

21/89
2.2. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra
activelor corporale ale societatii comerciale.
La 31 decembrie 2016, societatea nu detine titlu de proprietate asupra terenului in folosinta
din str. Logofat Tautu nr. 99.
Terenul in folosinta din str. Logofat Tautu nr. 99 nu este inclus in situatiile financiare ale
S.C. Biofarm S.A., datorita faptului ca documentele ce atesta proprietatea nu au fost inca
obtinute, existand notificari pe Legea nr. 10/2001.
In conformitate cu prevederile HG 834/1991 art. 1, societatea a solicitat obtinerea
certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, pentru terenurile
necesare desfasurarii activitatii conform obiectului de activitate.
Valoarea terenului pentru care se va obtine certificat de atestare a dreptului de proprietate
va fi stabilita in baza prevederilor legale. Cu valoarea terenurilor se va majora capitalul
social al Societatii iar actiunile vor intra in proprietatea statului. Efectul de dilutie va fi luat
in calculul rezultatului pe actiune diluat.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Precizarea pietelor din Romnia si din alte tari pe care se negociaza valorile
mobiliare emise de societatea comerciala.
Valorile mobiliare emise de S.C. BIOFARM S.A. sunt tranzactionate pe Bursa de Valori
Bucuresti, la categoria Premium, simbol BIO.

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea


dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor
pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani

Repartizare profit anul 2014

La data de 31.12.2014 societatea Biofarm detinea un numar de 1.094.861.499 actiuni


emise. Din totalul de actiuni al societatii, Biofarm detinea 109.494.275 actiuni proprii. In
conformitate cu articolul 105 din Legea 13/1990, Legea societatilor comerciale, pentru
propriile actiuni detinute, Biofarm nu avea dreptul de a obtine dividende.

La data de 31.12.2014 S.C. Biofarm SA a inregistrat un profit net in valoare de 26.559.851


lei, care este aprobat pentru repartizare dupa cum urmeaza :

Profit net 2014 26,559,851


Rezerva legala de constituit 2014 1.350.967
Dividende (985.367.224
14.780.508
actiuni*0.015lei/actiune)
Alte rezerve 10.428.376

22/89
Repartizare profit anul 2015

La data de 31.12.2015 S.C. Biofarm SA a inregistrat un profit net in valoare de 27.226.492


lei, care este aprobat pentru repartizare dupa cum urmeaza :

Profit net 2015 27.226.492


Rezerva legala de constituit 2015 1.587.472
Rezerva facilitati fiscale 2015 126.235
Dividende (985.375.350actiuni
*0.016lei /actiune) 15.766.006
Alte rezerve 9.746.780

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor


actiuni.

In urma majorarii capitalului social prin incorporarea profitului aferent anului 2006, au
ramas un numar de 8.126 actiuni care nu au putut fi repartizate conform ratei de alocare.
Aceste actiuni au fost alocate de catre Depozitarul Central societatii. La 31.12.2016, SC
Biofarm SA detinea asadar, 8.126 actiuni proprii.

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii
nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.
Compania nu are filiale in tara sau in strainatate.

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta,
prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de
detinatorii de astfel de valori mobiliare.
SC Biofarm SA nu a emis in anul 2016 obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societii comerciale


4.1. Componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:
Consiliul de Administratie al S.C. BIOFARM S.A. in perioada 01.01.2016
01.12.2016 a fost alcatuit din:

Dnu VASILE Preedinte C.A.


Andrei HREBENCIUC Membru C.A.
Drago George BLTEANU Membru C.A.
Najib EL LAKIS Membru C.A.
Bogdan Alexandru DRGOI Membru C.A.

23/89
Nume/Prenume DANUT VASILE
Data nasterii 01.08.1956
Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Tehnologia Constructiilor
Calificare profesionala de Masini
1981 Master in Inginerie Institutul Politehnic Bucuresti
2005-2008 - cursuri de pregatire: Managementul calitatii pentru
personalul din conducerea de varf Curs in domeniul Managementului
Calitatii, Managing Business Today Curs de Management
Organizational, Rolul Construirii si consolidarii echipelor performante in
contextul comunicarii si coordonarii organizationale Curs de
Management
2002-2004 cursuri de pregatire organizate de Sicomed - Imbunatatirea
Lantului de Achizitii-Livrare, Metode GMP pentru productie si control in
industria farmaceutica
1990-2002 Curs autorizat de pregatire organizat de compania Coca-Cola
in domeniile Finante pentru non-finantisti, Management de Proiect,
Marketing si Dezvoltarea Vanzarilor, Sisteme de Distributie si Logistica,
Sisteme de Calitate
Experienta profesionala 1983 -1986 - Inginer Proiectant ICSITMUA Bucuresti
1986 - 1990 - Inginer Sef ICSITMUA Bucuresti
1990 - 1993 - Manager de Proiect Coca-Cola Romania
1993 - 1994 - Director Operatiuni Zona de Est - Compania de Imbuteliere
Nigeriana Coca-Cola
1994 - 1996 - Manager de proiect corporativ - Compania de Imbuteliere
Nigeriana Coca-Cola
1996 - 1999 - Director Operatiuni - Coca-Cola Ukraina
1999 - 2002 - Director Operatiuni - Coca-Cola Rusia
2002 - 2005 - Director General Adjunct - Sicomed Romania
2005 - Prezent - Director General - Biofarm SA Romania

Nume/Prenume ANDREI HREBENCIUC


Data nasterii 27.06.1984
Calificare profesionala 2003-2007- Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de
Economie Generala
2007- 2011 - Doctorat in Economie Academia de Studii Economice din
Bucuresti
2008- 2011 - Preparator Universitar- Academia de Studii Economice din
Bucuresti
2012- 2013 - Asistent Universitar- Academia de Studii Economice din
Experienta profesionala Bucuresti
2009 - prezent - Managing Partner - Private Future Consulting S.R.L.
martie 2013 - prezent - Lector Universitar- Academia de Studii Economice
din Bucuresti

24/89
Nume/Prenume DRAGO GEORGE BLTEANU
Data nasterii 02.08.1977
1995-1997- Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de
Relatii Economice Internationale
Calificare profesionala 2004- 2005 - Master Executiv in Administrarea Afacerilor Executive
MBA ASEBUSS, Bucuresti, Romania, in parteneriat cu Kennesaw State
University, Atlanta, SUA
Expert Contabil membru CECCAR- Corpul Expertilor Contabili si
Contabililor Asociati din Romania.
Auditor Financiar membru al Camerei Auditorilor Financiar ai Romaniei.
Consultant Fiscal membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania.
Lichidator membru al UNPRL - Uniunea Nationala a Practicienilor in
Insolventa si Lichidare.
Experienta profesionala 1997- 2004 - Asociat Coordonator BG CONTA S.R.L.
2004-2006 - Actionar semnificativ si reprezentant al pachetului majoritar-
ENERGOREPARATII SERV S.A.
2005- 2007 - Actionar majoritar si Administrator Unic- IEMI S.A.
2005- prezent- Administrator unic-BG MANAGEMENT
CONSULTANTS S.R.L.
2008- prezent- Grupul de societi Romenergo - Membru n Consiliul de
Administraie, director general al Romenergo S.A. (2008 octombrie
2012)
martie 2012- prezent- Membru in Consiliul de Administratie-
VRANCART S.A.
ianuarie 2010 Decembrie 2014 - SIF Banat-Criana membru n Consiliul
de Administraie, Vicepreedinte CA din iunie 2012, Preedinte CA i
Director General din decembrie 2012 pana in decembrie 2014.

Nume/Prenume NAJIB EL LAKIS


Data nasterii 01.08.1963
Calificare profesionala 1984-1988- University of Liberia The College Of Business and Public
Administration
1991- 1998 - Asociat CALYPSO TRADING S.R.L
Eperienta profesionala
2004-2006 - Actionar semnificativ - ENERGOREPARATII SERV S.A.
2004- prezent - Asociat si Administrator Unic- ARIS CONSULT INVEST
S.R.L.
2005- 2007 - Actionar - IEMI S.A.
2006- prezent- Reprezentant al actionarului- ROBINSON S.A.
2012- 2013- Consilier- SIF BANAT- CRISANA S.A.
2008- prezent- Grupul de societati ROMENERGO - Preedinte CA la
Romenergo S.A., administrator unic al Romenergo Mecanic S.A.

25/89
Nume/Prenume BOGDAN ALEXANDRU DRGOI
Data nasterii 27.05.1980
Universitatea Tufts, Fletcher, Boston, Massachusetts
Calificare profesionala
Specializare n Relaii Internaionale absolvit Magna cum Laudae
Specializare n Economie absolvit Magna cum Laudae
Membru al Golden Key Honor Society

Distinctii Ordinul Naional Steaua Romniei grad de Cavaler


Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta Marea Cruce pro Merito
Melitensi
Experienta profesionala 2002 2003 - Analist de afaceri Inquam Limited UK
2003 2004 - Asociat Inquam Limited UK
2004 2006 - Vicepreedinte/Acionar FocusSat SA Romnia
aprilie septembrie 2006 - Consilier al Ministrului Ministerul Integrrii
Europene
2006 2007 - Secretar de Stat Ministerul Finanelor Publice
2007 2008 - Director General, Departamentul Economic Primria
Municipiului Bucureti
2009 2012 - Secretar de Stat Ministerul Finanelor Publice
februarie 2012 mai 2012 - Ministru Ministerul Finanelor Publice
2012 2014 - Consilier Prezidenial Administraia Prezidenial
martie 2015 prezent - Preedinte al Consiliului de Administraie al SIF
Banat-Criana, Director General

* datele din CV-urile prezentate sunt conforme ultimelor informatii puse la dispozitia
societatii de catre membrii Consiliului de Administratie

Orice acord, nelegere sau legtur de familie ntre administratorul respectiv i o alt
persoan datorit creia persoana respectiv a fost numit administrator:

Nu este cazul

Participarea administratorilor si conducerii executive la capitalul societii comerciale:

Danut VASILE Presedinte C.A. 2.206.531


Andrei Hrebenciuc Membru C.A. 5.000
Daniela Traiana COMA Director Executiv 66.166
Zoia Mihaela ION Sef Oficiul Juridic 10

Nu au fost identificate persoane afiliate societii comerciale cu care aceasta sa fi desfasurat


activitate pe parcursul anului 2016.

26/89
5. Situatia financiar-contabila

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (Lei):

Descriere 31 Decembrie 2016 31 Decembrie 2015

Active imobilizate 104.604.506 90.790.867


Active circulante 134.656.039 126.101.741
TOTAL ACTIVE 239.260.545 216.892.608

Datorii curente 41.694.892 34.351.755


Datorii pe termen lung 419.154 410.236
TOTAL DATORII 42.114.046 34.761.991

ACTIVE NETE 197.146.499 182.130.617

31 Decembrie
31 Decembrie 2016
Capital social si rezerve 2015
Capital social 98.537.535 98.537.535
Actiuni proprii (813) (813)
Prime legate de
emiterea/rascumparareactiuni proprii (173.154) (173.154)
Rezerve din reevaluare 1.379.344 1.379.344
Rezerve 53.131.107 40.030.625
Rezultat reportat 16.844.295 16.844.295
Rezultat curent 29.477.747 27.226.492
Repartizarea profitului (2.049.562) (1.713.707)
TOTAL CAPITALURI 197.146.499 182.130.617

b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (Lei):


Pentru anul incheiat la
31 Decembrie 31 Decembrie
Descriere
2016 2015

Venituri din vanzari 152.121.117 149.336.199


Alte venituri din exploatare 258.155 733.607
Variatia stocurilor (2.459.177) 554.989

Total cheltuieli din exploatare 114.881.147 119.659.981


Profit / (Pierdere) din exploatare 35.038.948 30.964.814

Venituri / (costuri) financiare nete 401.738 784.658


Profit inainte de impozitare 35.440.686 31.749.472
Cheltuieli cu impozite 5.962.939 4.522.980
Profit 29.477.747 27.226.492

27/89
c) Cash flow (Lei):
Pentru anul incheiat la
31 Decembrie 31 Decembrie
Descriere
2016 2015
Sold initial 30.331.720 41.776.152
Numerar in cadrul activitatii de baza 39.892.926 23.780.277
Numerar in cadrul activitatii
(19.582.846) (21.132.079)
investitiilor
Numerar in cadrul activitatii de
(14.998.131) (14.092.630)
finantare
Sold final 35.643.669 30.331.720

28/89
RAPORT ANUAL PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Capitolul de Guvernanta Corporativa din Raportul Administratorilor a fost


intocmit avand in vedere legislatia aplicabila precum Regulamentul nr. 1/2006 privind
emitenii i operaiunile cu valori mobiliare, Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale acionarilor n cadrul adunrilor generale ale societlor comerciale,
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 31/1990 a societatilor Republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, etc.
Societatea a elaborat un Regulament de Guvernanta Corporativa care este postat
pe site-ul societatii www.biofarm.ro la sectiunea Investitori/Guvernanta Corporativa.
Scopul adoptarii Regulamentului de Guvernanta Corporativa este de a asigura transparenta,
drepturile actionarilor si partilor terte precum si credibilitatea societatii.
Societatea a raportat in conformitate cu prevederile art. 871 alin. (1) si (2) din
Codul Bursei de Valori Bucuresti Cartea I - Titlul II Emitentii si Instrumentele Financiare,
stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti,
declaratia de conformitate constituie anexa la prezentul raport.

Biofarm S.A. va imbunatati permanent activitatea de Guvernanta Corporativa si


va cauta sa indeplineasca si in viitor toate prevederile legale aplicabile.

STRUCTURILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii.


Adunarile Generale sunt: ordinare si extraordinare.
Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 68/24.04.2012 a fost
aprobata procedura de desfasurare a Adunarilor Generale ale Actionarilor. Procedura de
desfasurare A.G.A. se va modifica sau completa, dupa caz, cu prevederile legislative in
vigoare la data desfasurarii fiecarei Adunari Generale a Actionarilor in parte. In cazul in
care intre prevederile procedurii si legislatia aplicabila exista diferente se va aplica
legislatia in vigoare.

CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR


Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Consiliul de
Administratie, cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin
5% din capitalul social.
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de
Administratie in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de
zile de la data primirii cererii.
Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea
publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre Consiliul de
Administratie a deciziei de intrunire a Adunarii Generale.
Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

29/89
ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile Republicata,


Legii 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului 1/2006 privind emitenii i
operaiunile cu valori mobiliare, si Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor
drepturi ale acionarilor n cadrul adunrilor generale ale societilor comerciale, au fost
elaborate si aprobate urmatoarele reguli de procedura privind exercitarea dreptului de vot
in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor BIOFARM S.A..
Actionarii BIOFARM S.A. sunt tinuti sa se prezinte in ziua, ora, si la locatia
anuntate in convocator la Adunarea Generala a Actionarilor, in timp util pentru a putea fi
identificati si pentru a avea posibilitatea de a-si exprima votul la toate punctele de pe
ordinea de zi.
In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor fiecare actionar este liber sa isi
exprime punctul de vedere cu privire la materialele aferente ordinii de zi si sa ceara
explicatii acolo unde are neclaritati. De asemenea, orice actionar poate solicita
consemnarea discutiilor in procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

Votul prin coresponden

Votul prin corespondenta va putea fi utilizat de catre orice actionar, persoana


fizica sau juridica, inregistrat la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de
Depozitarul Central S.A., care nu poate sau nu doreste sa participe personal, ori prin
reprezentant/reprezentanti la lucrarile Adunarilor Generale ale Actionarilor BIOFARM
S.A.
Pentru a se asigura posibilitatea tuturor actionarilor interesati sa se exprime in
legatura cu problemele propuse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor,
Consiliul de Administratie va elabora si posta pe site-ul societatii formularele de buletine
de vot prin corespondenta ce urmeaza a fi utilizate la fiecare Adunare Generala a
Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta
in urma unei cereri inaintate la registratura societatii.
Formularele vor fi puse la dispozitie atat in limba romana cat si in limba engleza,
in functie de cererea actionarului.
Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S.C. BIOFARM S.A.
din Bucuresti, Str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: pentru Adunarea Generala a Actionarilor din
data de ......... pana la data si ora mentionate in convocator, sau transmise cu semnatura
electronica extinsa pe adresa de e-mail precizata in convocator.

i. n cazul votului prin corespondenta al acionarilor persoane fizice, formularele


de vot prin corespondenta trebuie s fie nsoite de copiile actelor de identitate ale
acionarilor, care trebuie s permit identificarea acestora n registrul acionarilor societii,
inut de Depozitarul Central S.A., i dac este cazul, copii de pe actele de identitate ale
reprezentantilor legali (n cazul
persoanelor fizice lipsite de capacitate de exerciiu ori cu capacitate de exerciiu restrns),
mpreun cu dovada calitii de reprezentant legal;
ii. n cazul votului prin corespondenta al acionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara
personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor
de la data de referinta primita de la Depozitarul Central SA. n cazul n
30/89
care registrul acionarilor nu conine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau
acestea nu sunt actualizate, aceast calitate se dovedete cu un certificat constatator n
original sau copie conform cu originalul, eliberat de Registrul Comerului sau orice alt
document, n original sau n copie conform cu originalul, emis de ctre o autoritate
competent din statul n care acionarul este nmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3
luni raportat la data publicrii convocatorului adunrii generale, care s permita
identificarea reprezentantului legal.

In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea calitatii de reprezentant


legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere,
realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara
legalizarea sau apostilarea acestora.
Pe buletinul de vot se vor regasi toate datele de identificare ale actionarilor,
respectiv numele si prenumele/denumirea persoanei juridice, dupa caz, domiciliul/sediul
social, codul numeric personal al persoanei fizice, numarul de inregistrare in evidentele
speciale ale persoanelor juridice (numarul de ordine in registrul comertului sau numarul de
inregistrare din registrul persoanelor juridice), codul unic de inregistrare pentru persoanele
juridice precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora,
raportate la numarul total de actiuni cu drepturi de vot ale societatii.
In cazul actionarilor persoane juridice, buletinul de vot prin corespondenta va fi
semnat si stampilat* personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform
actelor constitutive si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina
si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii. Actionarii
persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si
exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.
*
In conformitate cu Art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 persoanele
fizice, persoanele juridice de drept privat, precum i entitile fr personalitate juridic
nu au obligaia de a aplica tampila pe documente sau orice alte nscrisuri emise n relaia
dintre acestea, obligativitatea revenind doar institutiilor statului.

Acionarii care nu au capacitate de exerciiu precum i persoanele juridice pot fi


reprezentai prin reprezentanii lor legali, care la rndul lor pot da procur altor persoane,
acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

Votul prin coresponden poate fi exprimat de ctre un reprezentant numai n


situaia n care acesta a primit din partea acionarului pe care l reprezint o mputernicire
special/ general care se depune la emitent n conformitate cu art. 243 alin. (63) din Legea
nr. 297/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Buletinul de vot va avea specificate toate propunerile care vor fi supuse votului
conform ordinii de zi publicate, cu mentiunea precisa ca fiecare actionar trebuie sa voteze
fie pentru, fie impotriva sau sa se abtina, pentru fiecare subiect propus pe ordinea de zi. In
situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal
sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea
adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat
personal sau prin reprezentant.
Dac persoana care reprezint acionarul prin participare personal la adunarea
general este alta dect cea care a exprimat votul prin coresponden, atunci pentru
31/89
valabilitatea votului su aceasta va prezenta la adunare o revocare scris a votului prin
coresponden semnat de acionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin
coresponden. Acest lucru nu este necesar dac acionarul sau reprezentantul legal al
acestuia este prezent la adunarea general.
Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect
dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul
de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect sau
mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile
sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile
aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a
consimtamantului.
Actionarii, persoane fizice sau juridice care sunt detinatori ai semnaturii
electronice conform Legii 455/18.07.2001, pot utiliza aceasta modalitate de vot. Pentru
aceasta, se va completa formularul buletinului de vot, se va semna folosind semnatura
electronica extinsa si se va trimite la adresa de e-mail precizata in convocator.
In vederea prelucrarii buletinelor de vot, Consiliul de Administratie va emite o
decizie pentru a desemna componenta nominala a membrilor comisiei responsabila cu
centralizarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, respectiv
transmise prin posta sau depuse la sediile mentionate in convocator si va specifica
responsabilitatile acesteia astfel incat sa se asigure corectitudinea si confidentialitatea
voturilor transmise si prelucrate pana la momentul supunerii la vot a fiecarui subiect inscris
pe ordinea de zi.
Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. BIOFARM S.A. pana la
datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului
si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor.
n situaia n care acionarul care i-a exprimat votul prin coresponden particip
personal sau prin reprezentant la A.G.O.A./A.G.E.A., votul exprimat prin coresponden
va fi anulat. n acest caz va fi luat n considerare doar votul exprimat personal sau prin
reprezentant. Dac persoana care reprezint acionarul prin participare personal la
A.G.O.A./A.G.E.A. este alta dect cea care a exprimat votul prin coresponden, atunci
pentru valabilitatea votului su aceasta va prezenta la A.G.O.A./A.G.E.A. o revocare scris
a votului prin coresponden semnat de acionar sau de reprezentantul care a exprimat
votul prin coresponden. Acest lucru nu este necesar dac acionarul sau reprezentantul
legal al acestuia este prezent la Adunarea General.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii


Generale a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora
li s-a acordat o procura, dupa cum urmeaza:

Votul direct in cadrul Adunarii Generale a Acionarilor

Accesul acionarilor ndreptii s participe la Adunarea General a Acionarilor


este permis prin simpla prob a identitii acestora, fcut n cazul acionarilor persoane
fizice cu actul de identitate. n cazul persoanelor juridice i al acionarilor persoane fizice
reprezentate, cu mputernicirea dat persoanei fizice care le reprezint cu exceptia
reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu
respectarea prevederilor legale aplicabile n materie.

32/89
n cazul acionarilor persoane juridice sau a entitilor fr personalitate juridic,
calitatea de reprezentant legal se constat n baza listei acionarilor de la data de referin,
primit de la Depozitarul Central.
n cazul n care registrul acionarilor la data de referin nu conine date referitoare
la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceast calitate se
dovedete cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerului, prezentat n original
sau copie conform cu originalul, sau orice alt document, n original sau n copie conform
cu originalul, emis de ctre o autoritate competent din statul n care acionarul este
nmatriculat legal, care atest calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atest calitatea de reprezentant legal al acionarului persoan
juridic vor fi emise cu cel mult 3 luni nainte de data publicrii convocatorului adunrii
generale a acionarilor.
Documentele care atest calitatea de reprezentant legal ntocmite ntr-o limb
strin, alta dect limba englez, vor fi nsoite de o traducere, realizat de un traductor
autorizat, n limba romn sau englez. Acionarii care nu au capacitate de exerciiu precum
i persoanele juridice pot fi reprezentai prin reprezentanii lor legali, care la rndul lor pot
da procur altor persoane.

Reprezentarea pe baza de procura speciala sau procura (imputernicire)


generala in cadrul A.G.A.

Acionarii pot fi reprezentai la Adunarea General a Acionarilor prin alte


persoane, n baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procur special (n limba
romn sau limba englez) conforme cu prevederile legislaiei aplicabile, care vor fi puse
la dispoziie de Consiliul de Administraie al societii sau o procur general, ntocmit n
conformitate cu prevederile Art. 151 din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor
drepturi ale acionarilor n cadrul adunrilor generale ale societilor comerciale.
Acionarii persoane juridice sau entitile fr personalitate juridic care particip
la A.G.A. prin alt persoan dect reprezentantul legal, vor utiliza n mod obligatoriu o
procur special sau general, n condiiile anterior precizate.

Reprezentarea pe baza de procura speciala

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau de pe


pagina de internet a acesteia. Formularele vor fi puse la dispozitie atat in limba romana cat
si in limba engleza.
In cazul in care un actionar desemneaza, prin procura speciala, ca mandatar o alta
persoana, se va folosi formularul de procura speciala pentru persoane fizice sau pentru
persoane juridice.
Acionarii vor completa i semna procurile speciale n trei exemplare originale:
unul pentru acionar, unul pentru reprezentant i unul pentru societate. Exemplarul pentru
societate, completat i semnat, se depune personal sau se transmite la sediul S.C.
BIOFARM S.A. din Bucuresti, Str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, pana la data si ora
specificate in convocator, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:
pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de ........... sau se transmite cu
semnatura electronica extinsa atasata pe adresa de e-mail precizata in convocator.

33/89
n cazul acionarilor persoane fizice procurile speciale vor fi nsoite de copiile
actelor de identitate ale acionarilor, care trebuie s permit identificarea acestora n
registrul acionarilor societii, inut de Depozitarul Central S.A..
In cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate
in original de reprezentantul legal.
Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constata in
baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. n
cazul n care registrul acionarilor nu conine date referitoare la calitatea de reprezentant
legal sau acestea nu sunt actualizate, aceast calitate se dovedete cu un certificat
constatator n original sau copie conform cu originalul, eliberat de Registrul Comerului
sau orice alt document, n original sau n copie conform cu originalul, emis de ctre o
autoritate competent din statul n care acionarul este nmatriculat legal, cu o vechime de
cel mult 3 luni raportat la data publicrii convocatorului adunrilor generale, care s
permita identificarea reprezentantului legal.
In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea calitatea de reprezentant
legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere,
realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara
legalizarea sau apostilarea acestora.
Unui acionar i se interzice s exprime voturi diferite n baza aciunilor deinute
de acesta la aceeai societate.
Un acionar d n cadrul formularului de procura special instruciuni specifice de
vot persoanei care l reprezint, pentru fiecare punct nscris pe ordinea de zi a adunrii
generale a acionarilor.
n cazul n care prin mputernicire sunt desemnai mai muli reprezentani
supleani, se va stabili i ordinea n care acetia i vor exercita mandatul.
O persoan care acioneaz n calitate de reprezentant poate reprezenta mai muli
acionari, numrul acionarilor astfel reprezentai nefiind limitat. n cazul n care un
reprezentant deine mputerniciri diferite conferite de mai muli acionari, acesta are dreptul
s voteze pentru un acionar n mod diferit fa de votul pentru un alt acionar. Persoana
care reprezint mai muli acionari pe baz de mputerniciri exprim voturile persoanelor
reprezentate prin totalizarea numrului de voturi pentru, mpotriv i abinere fr
a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint a voturi pentru,
b voturi mpotriv i c abineri). n cazul mputernicirilor speciale, voturile astfel
exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al mputernicirii speciale.

Procurile speciale vor fi actualizate in cazul in care se vor face propuneri de


completare a ordinii de zi de catre actionari.
In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor
identifica cu actul de identitate la A.G.A..

Reprezentarea pe baza de procura (imputernicire) generala

Acionarii pot acorda o procur (mputernicire) general valabil pentru o


perioad care nu va depi trei ani, permind reprezentantului desemnat s voteze n toate
aspectele aflate n dezbaterea Adunrii Generale a Acionarilor societii cu condiia ca
procura (mputernicirea) general s fie acordat de ctre acionar, n calitate de client unui
intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.
Acionarii nu pot fi reprezentai n Adunarea General a Acionarilor, pe baza unei procuri

34/89
(mputerniciri) generale, de ctre o persoan care se afl ntr-o situaie de conflict de
interese, n conformitate cu dispoziiile art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004.

mputernicirea general trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii:


a. numele/denumirea acionarului;
b. numele/denumirea reprezentantului (cel cruia i se acord mputernicirea);
c. data mputernicirii, precum i perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea
prevederilor legale; mputernicirile purtnd o dat ulterioar au ca efect revocarea
mputernicirilor datate anterior;
d. precizarea faptului c acionarul mputernicete reprezentantul s participe i s
voteze n numele su prin mputernicirea general n adunarea general a acionarilor
pentru ntreaga deinere a acionarului la data de referin, cu specificarea expres a
societii/societilor pentru care se utilizeaz respectiva mputernicire general.

mputernicirea general nceteaz prin:


(i) revocarea scris de ctre acionarul mandant a acesteia, transmis emitentului
cel mai trziu pn la data-limit de depunere a mputernicirilor aplicabil unei adunri
generale extraordinare sau ordinare, organizat n cadrul mandatului, redactat n limba
romn ori n limba englez; sau
(ii) pierderea calitii de acionar a mandantului la data de referin aplicabil unei
adunri generale extraordinare sau ordinare, organizat n cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calitii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

mputernicirea general va fi semnat de acionar i nsoit de o declaraie pe


propria rspundere dat de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a
primit mputernicirea de reprezentare prin mputernicirea general, din care s reias c:
(i) mputernicirea este acordat de respectivul acionar, n calitate de client,
intermediarului sau, dup caz, avocatului;
(ii) mputernicirea general este semnat de acionar, inclusiv prin ataare de
semntur electronic extins, dac este cazul.
Declaraia prevzut mai sus trebuie depus la Biofarm n original, semnat i,
dup caz, tampilat, fr ndeplinirea altor formaliti n legtur cu forma acesteia.
Declaraia se depune odat cu mputernicirea general.

Procurile (mputernicirile) generale, nainte de prima lor utilizare, se depun la


societate cu 48 de ore nainte de Adunarea General, n copie, cuprinznd meniunea
conformitii cu originalul sub semntura reprezentantului. Copii certificate ale procurilor
(mputernicirilor) generale sunt reinute de societate, fcndu-se meniune despre aceasta
n procesul-verbal al Adunrii Generale.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (mputernicire) generala este
o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei
persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din
angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie
conforma cu originalul.
n cazul mputernicirilor generale persoana care acioneaz n calitate de
reprezentant nu trebuie s prezinte n adunarea general a acionarilor nicio dovad privind
exprimarea votului persoanelor reprezentate.
In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura (mputernicire)
generala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A./A.G.E.A..
35/89
Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispoziiilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 i ale art. 7 alin. (1)
din Regulamentul nr. 6/2009, unul sau mai muli acionari reprezentnd, individual sau
mpreun, cel puin 5% din capitalul social al Societii, pot solicita Consiliului de
Administraie al societii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a
Adunarii Generale a Actionarilor i/sau prezentarea de proiecte de hotrre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,
cu respectarea urmtoarelor condiii:
(i). n cazul acionarilor persoane fizice solicitrile trebuie s fie nsoite de copiile
actelor de identitate ale acionarilor, care trebuie s permit identificarea acestora n
registrul acionarilor societii, inut de Depozitarul Central SA;
(ii). Calitatea de acionar, precum i, n cazul acionarilor persoane juridice sau al
entitilor fr personalitate juridic, calitatea de reprezentant legal se constat n baza art.
111 alin. (1) din Regulamentul 6/2009, pe baza urmtoarelor documente prezentate
emitentului de ctre acionar:
a) extrasul de cont din care rezult calitatea de acionar i numrul de aciuni
deinute;
b) documente care atest nscrierea informaiei privind reprezentantul legal la
depozitarul central/respectivii participani.
Documentele care atest calitatea de reprezentant legal ntocmite ntr-o limb
strin, alta dect limba englez, vor fi nsoite de o traducere, realizat de un traductor
autorizat, n limba romn sau n limba englez.
(iii). S fie nsoite de o justificare i/sau de un proiect de hotrre propus spre
adoptare;
(iv). S fie transmise i nregistrate in termenul si la locatia mentionate in
convocator, prin orice form de curierat, cu confirmare de primire, n original, semnate i,
dup caz, tampilate* de ctre acionari sau reprezentanii legali ai acestora.

* In conformitate cu Art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 persoanele


fizice, persoanele juridice de drept privat, precum i entitile fr personalitate juridic
nu au obligaia de a aplica tampila pe documente sau orice alte nscrisuri emise n relaia
dintre acestea, obligativitatea revenind doar institutiilor statului.

Adresarea de ntrebri, n conformitate cu art. 13 din Regulamentul nr.


6/2009, privind punctele de pe ordinea de zi

Aceleai cerine de identificare vor fi aplicabile i pentru actionarii/reprezentantul


legal al acionarilor care adreseaz ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii
Generale a Actionarilor.
Acionarii pot adresa ntrebri societii printr-un nscris care va fi transmis i
nregistrat in termenul si la locatia mentionate in convocator, prin orice form de curierat,
cu confirmare de primire, n original, semnat i, dup caz, tampilat de ctre acionari sau
reprezentanii legali ai acestora.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut
care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in
format intrebare-raspuns.

36/89
n ziua si la ora aratate n convocare, sedinta Adunarii se va deschide de catre
Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre acela care i tine locul. Adunarea
Generala va alege dintre actionarii prezenti unul pna la trei secretari, Presedintele putand
desemna, de asemenea, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici.
Comisia desemnata in vederea prelucrarii buletinelor de vot va centraliza toate
voturile sosite prin corespondenta, procurile (imputernicirile) speciale si generale, iar la
inceperea lucrarilor Adunarii Generale va inainta secretariatului situatia voturilor prin
corespondenta care vor fi luate in considerare la stabilirea cvorumului total aferent
lucrarilor Adunarii Generale (actionari prezenti/reprezentati la lucrari la care se adauga
numarul de actionari care au votat prin corespondenta).
Comisia va preda situatia centralizata a voturilor exprimate secretariatului ales de
Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu Art. 128 din Legea 31/1990
republicata, asa cum s-a votat pentru fiecare punct din convocator/buletinul de vot, pentru
a se stabili rezultatul general al voturilor exprimate (voturi date de actionarii prezenti sau
prin procura la care se adauga voturile prin corespondenta).
La stabilirea cvorumului legal si/sau statutar necesar desfasurarii lucrarilor
fiecarei Adunari Generale a Actionarilor, vor fi luate in seama, doar buletinele de vot prin
corespondenta, procurile speciale si generale, dupa caz, care au fost exprimate cu
respectarea procedurii stabilite prin aceste reglementari si care au fost transmise la sediul
societatii in termenele stabilite prin convocator.
Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie
supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si


poate lua decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari care detin cel putin 40%
din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate
convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile
intrunirii oricarei parti a capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in
mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita
si poate lua decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari reprezentand 40% din
numarul total de drepturi de vot.
Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate
convoca o a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in
conditiile in care sunt prezenti actionari detinand 20% din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau
reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de
reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune,
divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din
drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de Actul
Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru
actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot.

37/89
In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale hotararile Adunarii Generale a
Actionarilor se vor depune la Oficiul Registrului Comertului si se vor publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Hotararile Adunarilor Generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale
Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in
Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunare sau care au
votat contra si au cerut sa se consemneze acest fapt in procesul verbal.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Din
randul membrilor C.A. se alege Presedintele C.A.. Administratorii vor fi alesi de catre
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora
poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor.
Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din
administratori neexecutivi.
Consiliul de Administratie are urmatoare atributii:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;
b) stabilirea sistemului contabil i de control financiar i aprobarea planificrii
financiare;
c) numirea i revocarea directorilor i stabilirea remuneraiei lor si orice alte
avantaje; stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie
insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a
Actionarilor
d) pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale a acionarilor i
implementarea hotrrilor acesteia;
e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenei societii, potrivit
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
f) mutarea sediului societatii;
g) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a
obiectului principal al societatii;
h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii,
reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
i) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea
legilor in vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor ;
j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor
active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual
sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai
putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa
aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor;
k) alege Presedintele Consiliului de Administratie
l) organizeaza controlul propriu al societatii
m) aproba contractarea de imprumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000
Euro, dar mai mica sau egala cu 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele

38/89
Membrii Consiliului de Administratie ai S.C. Biofarm S.A. sunt:
in perioada 01.01.2016 31.12.2016:
Dnu VASILE preedinte C.A., executiv, neindependent
Andrei HREBENCIUC membru C.A., neexecutiv, neindependent
Drago George BLTEANU membru C.A., neexecutiv, neindependent
Najib EL LAKIS membru C.A., neexecutiv, neindependent
Bogdan Alexandru DRGOI membru C.A., neexecutiv, neindependent

Consiliul de Administratie a fost format 5 membri, din care 4 membri neexecutivi


si unul executiv.
Dnu VASILE ales pentru prima data in anul 2005 (prin Hotararea AGA nr.
45/03.11.2005), reales pentru mandate consecutive de 4 ani, in anii 2009 si 2013;
Andrei HREBENCIUC ales pentru prima data in anul 2013 (prin Hotararea
AGA nr. 70/06.11.2013);
Drago George BLTEANU ales pentru prima data in anul 2013 (prin Hotararea
AGA nr. 70/06.11.2013);
Najib EL LAKIS ales pentru prima data in anul 2013 (prin Hotararea AGA nr.
70/06.11.2013);
Bogdan Alexandru DRGOI numit provizoriu de Consiliul de Administratie in
2015 (prin Decizia CA nr. 167/10.12.2015) si confirmat in functie in anul 2016 (prin
Hotararea AGA nr. 75/29.04.2016).

In cursul exercitiului financiar 2016 Presedintele Consiliului de Administratie a


convocat de 12 ori membrii Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de
Administratie au participat la sedinte personal, prin telefon sau e-mail in conformitate cu
prevederile Actului Constitutiv.

Administrator Numar sedinte la care Numar sedinte la Total numar


a participat care a absentat sedinte*
Dnu Vasile 12 - 12
Andrei Hrebenciuc 12 - 12
Drago George Blteanu 12 - 12
Najib El Lakis 12 - 12
Bogdan Alexandru Drgoi 12 - 12
* sedinte la care au fost convocati pe perioada mandatului, in anul 2016

Au fost prezentate, discutate, si aprobate dupa caz, situatii financiare, politica


comerciala anuala, procedura de distribuire dividende, oportunitati de investitii si alte
probleme importante care au fost supuse atentiei Consiliului de Administratie, luandu-se
deciziile necesare desfasurarii activitatii societatii.

La 31.12.2016 nu exista constituit niciun Comitet (Audit, Nominalizare,


Remunerare) la nivelul Consiliului de Administratie al BIOFARM S.A.
In urma sedintelor Consiliului de Administratie au fost emise 14 decizii,
comunicate departamentelor ce urmau a le aduce la indeplinire.
Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

39/89
a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de
Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5%
din capitalul social ;
b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce adunarile generale;
c) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii
generale a actionarilor;
d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Directorul General are urmatoarele atributii:


a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie
in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv ;
b) angajeaza si concediaza personalul societatii;
c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;
d) propune organigrama societatii;
e) aproba sanctiuni pentru personalul societatii;
f) aproba alocarea primelor pentru personalul societatii;
g) are drept de semnatura in banca , va desemna si revoca persoanele ce vor avea
acest drept, precum si limitele acestui drept;
h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, Directorul General
va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a
750.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin
creantele pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu
financiar;
i) indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiuliul de Administratie;
j) are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu
tertii, cu sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct si altor
persoane din managementul societatii, prin decizie.
Directorul General al Societatii raporteaza Consiliului de Administratie.
Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.
Directorul General poate fi si Presedintele Consiliului de Administratie.
Directorul General raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de
Administratie si a planului de afaceri.
La data de 31.12.2016, echipa de management a companiei era asigurata de
urmatoarele persoane:

Daniela Traiana Coma - Director Executiv


Daniela Traiana Coma ocupa functia de Director Executiv in cadrul Biofarm
S.A.. A urmat cursurile Universitatii Bucuresti la Facultatea de Chimie - Fizica. Este
Director Executiv din anul 2013, a ocupat pozitia de Director General Adjunct in perioada
2007 - 2013 si a activat in cadrul departamentului Vinzari si Marketing din anul 2002,
avind si pozitia de Director Vinzari.

Mihaela Ion - Sef Oficiu Juridic Actionariat


Mihaela Ion coordoneaza Oficiul Juridic al Biofarm S.A. din anul 1996. A urmat
cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti si este membru al
Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici din Bucuresti.

40/89
Matei Monica Claudia Contabil Sef
Matei Claudia ocupa pozitia de Contabil Sef in cadrul Departamentul Financiar.
Este absolventa a Academiei de Studii Economice Bucuresti si detine diploma
CECCAR cu un inalt grad de specializare.

Liviu Visan - Manager Administrativ & IT&C


Liviu Visan a fost numit la conducerea departamentului Administrativ in anul
2010, iar de domeniul IT & C din anul 2013. El este absolvent al Facultatii de Inginerie
din cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti.

Petruta Stoicescu Manager Fabricatie


Petruta Stoicescu si-a inceput cariera la Biofarm in anul 1990. Din 2008 se
afla la conducerea departamentului Productie, iar incepand din anul 2012 se ocupa si de
coordonarea departamentului Aprovizionare. Petruta Stoicescu a urmat cursurile Facultatii
de Tehnologie Chimica din cadrul Universitatii Bucuresti, sectia Tehnologia Compusilor
Macromoleculari.

Albu Adela Carmen Manager al Sistemelor de Management al Calitatii si


Dezvoltare
Adela Albu se ocupa din anul 2015 de coordonarea urmatoarelor departamente:
Controlul Calitatii, Cercetare Dezvoltare, Asigurarea Calitatii, Relatii cu Autoritatea si
Farmacovigilenta. Adela Albu este absolventa a Facultatii de Farmacie din cadrul
Universitatii de Medicina si Farmacie - Targu Mures.

Gherla Oana Andreea Manager Resurse Umane


Oana Gherla s-a alaturat in anul 2016 echipei Biofarm si coordoneaza
compartimentul Resurse Umane. Oana are specializare in Managementul Resurselor
Umane.
Membrii conducerii executive au competente si raspunderi conform fisei postului.

Toate persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate
cu contract pe perioada nedeterminata, mai putin Directorul General Danut Vasile care are
incheiat contract de mandat, Managerul S.M.C.D. Adela Albu, Managerul Resurse Umane
si Contabilul Sef care au incheiate contracte de management.
Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din
conducerea executiva a companiei si o alta persoana datorita carora persoana din
conducerea executiva a fost numita ca membru al conducerii executive.

Numarul de actiuni detinute de membrii conducerii executive si ai Consiliului de


Administratie al S.C. Biofarm S.A. la data de 31.12.2016 sunt prezentate in tabelul
urmator:

Danut VASILE Presedinte C.A. 2.206.531


Andrei Hrebenciuc Membru C.A. 5.000
Daniela Traiana COMA Director Executiv 66.166
Zoia Mihaela ION Sef Oficiul Juridic 10

41/89
Persoanele care fac parte din conducerea executiva sau din Consiliul de
Administratie al companiei nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in
legatura cu activitatea acestora in cadrul emitentului.

DREPTURILE ACTIONARILOR

Actionarii vor participa la profiturile si pierderile Societatii in functie de


participarea la capitalul social. Actionarul are dreptul la dividende, proportional cu
actiunile detinute, calculate pe baza profitului net realizat.
Repartizarea dividendelor si orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi
hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Actiunile sunt indivizibile fata de Societate care nu recunoaste decat un singur
proprietar pentru fiecare actiune.
Actionarii au dreptul de a participa la majorarea capitalului social. Capitalul social
al Societatii poate fi majorat prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor sau a
Consiliului de Administratie al Societatii in limitele stabilite de Adunarea Generala a
Actionarilor.
Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de
actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere :
a) detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de
inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este
cazul sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptul de
preferinta se va acorda o perioada de 30 de zile de la publicarea hotararii de majorare a
capitalului social in Monitorul Oficial.
b) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in
totalitate in decursul perioadei exercitarii dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide
in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor anularea acestora.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea
drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor A.S.F. (fost C.N.V.M.).
Majorarea capitalui social se poate face si prin alte modalitati prevazute de lege
cu respectarea drepturilor actionarilor.

Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele


documente:
a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate;
b) bugetul de venituri si cheltuieli ;
c) rapoartele curente facute catre BVB/ A.S.F. (fost C.N.V.M.) ;
d) hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare

Pentru informarea actionarilor pe site-ul societatii exista postate la sectiunea


Guvernanata Corporativa informatii privind:
- Informatii generale
- Calendar financiar
- Comunicate
- Rapoarte curente
- Situatii financiare

42/89
- Adunarile Generale ale Actionarilor (convocari, materiale AGA, hotarari AGA,
formulare de procuri speciale, formulare de vot prin corespondenta, rezultatele voturilor
exprimate, proiecte de hotarari, etc.)
- Procedura de distribuire dividende
- Intrebari frecvente
- Regulamentul de Guvernanta Corporativa si Declaratia de conformitate
- Actul constitutiv actualizat
- Membrii Consiliului de Administratie, precum si conducerea executiva
- Persoana de contact pentru relatia cu actionarii, si datele de contact ale acesteia

Incepand cu anul 2011 toate informatiile continue sunt disponibile si in limba


engleza.

Presedinte CA
Danut Vasile

43/89
Declaratie de conformitate

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa Respecta Nu respecta sau Motivul pentru neconformitate
respecta partial
A.1 Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include DA
termenii de referinta si responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere
ale societatii, si care aplica, printre altele, principiile generale din Sectiunea A.
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incIuse in DA
regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice
Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si
sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin neprezentare, cu exceptia
cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul
pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de
interese respectiv.
A.3 Consiliul de Administratie trebuie sa fie format din cel putin cinci membri. DA
A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa nu aiba functie RESPECTA PARTIAL Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.
executiva. In cazul societatilor din Categoria Premium, nu mai putin de doi membri In prezent nu exista administratori independenti. Administratorii au fost numiti in functie de
neexecutivi ai Consiliului de Administratie trebuie sa fie independenti. Fiecare catre Adunarea Generala a Actionarilor.
membru independent al Consiliului de Administratie trebuie sa depuna o declaratie
la momentul nominalizarii sale in vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci
cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele in baza carora se
considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale.
A.5 Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru DA
al Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati
si institutii non-profit, trebuie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali
inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau.
A.6 Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind DA
orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste
5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care
poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.
A.7 Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de DA
sprijinirea activitatii Consiliului.
A.8 Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare NU Societatea urmeaza sa elaboreze o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand
a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.
caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate in urma acesteia.
Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand
scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.
A.9 Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind DA
numarul de intalniri ale Consiliului si comitetelor in cursul ultimului an,
participarea administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului
si comitetelor cu privire la activitatile acestora.

44/89
A.10 Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii DA
referitoare la numarul exact de membri independenti din Consiliul de Administratie
sau din Consiliul de Supraveghere.
A.11 Consiliul societatilor din Categoria Premium trebuie sa infiinteze un comitet NU Nu exista constituit Comitet de nominalizare in prezent. In masura intrunirii conditiilor si
de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura aparitiei existentei necesitatii acesta va fi constituit.
nominalizarilor de noi membri in Consiliu si va face recomandari Consiliului.
Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independent.
B.1 Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru NU Nu exista constituit Comitet de audit in prezent. In masura intrunirii conditiilor si aparitiei
trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, existentei necesitatii acesta va fi constituit.
incluzand Presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta
pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al
comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si
corespunzatoare. In cazul societatilor din Categoria Premium, comitetul de audit
trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului
de audit trebuie sa fie independenti.
B.2 Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv NU A se vedea explicatia de la punctul B.1
independent.
B.3 In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o NU
evaluare anuala a sistemului de control intern.
B.4 Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit NU
intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern
prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu
care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in
urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.
B.5 Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu NU A se vedea explicatia de la punctul B.1
tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.
B.6 Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si NU
a sistemului de gestiune a riscului.
B.7 Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a NU
standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa
primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern
B.8 Ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiate de Comitetul de NU
Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc
care trebuie inaintate ulterior Consiliului.
B.9 Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti RESPECTA PARTIAL Biofarm S.A. nu are o politica privind tranzactiile cu partile afiliate. Cu toate acestea,
actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si recomandarea Codului de Guvernanta Corporativa al BVB este respectata.
afiliatii acestora.
B.10 Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie NU Politica urmeaza sa fie finalizata.
a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este
egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului
raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a
comitetului de audit al Consiliului si dezvaluita in mod corect actionarilor si
potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria
evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.

45/89
B.11 Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural DA
(departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati
terte independente.
B.12 In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de RESPECTA PARTIAL Auditorul intern raporteaza direct Consiliului de Administratie si Directorului General,
audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre intrucat nu este constituit Comitet de audit.
Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul
obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa
raporteze direct directorului general.
C.1 Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si RESPECTA PARTIAL Societatea a elaborat o politica de remunerare.
sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de
remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.
D.1 Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii - DA
indicandu-se publicului larg persoana sau persoanele responsabile sau unitatea
organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea
trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu
Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes
pentru investitori, inclusiv:
D.1.1 Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind DA
adunarile generale ale actionarilor;
D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, DA
alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive
si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;
D.1.3 Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) DA
- cel putin cele prevazute la punctul D.8 -inclusiv rapoartele curente cu informatii
detaliate referitoare la neconformitatea cu Codul;
D.1.4 lnformatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si DA
materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele
care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV -
urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe
ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;
D.1.5 Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor si a DA
altor distribuiri catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau
limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate
acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le
permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;
D.1.6 Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la DA
cerere, informatii relevante;
D.1.7 Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile DA
privind rezultatele trimestriale etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale,
anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.
D.2 Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte DA
beneficii catre actionari, propusa de Directorul General sau de Directorat si adoptata
de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza
sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de
distributie catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.

46/89
D.3 Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt DA
facute publice sau nu. Previziunile se refera la concluzii cuantificate ale unor studii
ce vizeaza stabilirea impactului global al unui numar de factori privind o perioada
viitoare (asa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat
de incertitudine, rezultatele efective putand diferi in mod semnificativ de
previziunile prezentate initial. Politica privind previziunile va stabili frecventa,
perioada avuta in vedere si continutul previziunilor. Daca sunt publicate,
previziunile pot fi incluse numai in rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale.
Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii,
D.4 Regulile adunarilor generale ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea DA
actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile
regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a
actionarilor.
D.5 Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand DA
rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.
D.6 Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere DA
asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum
si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la DA
adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului.
Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a
actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt
sens.
D.8 Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atat in RESPECTA PARTIAL Informatiile sunt prezentate in rapoartele financiare semestriale si anuale.
limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza
modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor
indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la
altul.
D.9 O societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si NU Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu
investitorii in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in solicitarile venite din partea investitorilor.
sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data
sedintelor/teleconferintelor.

D.10 In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si NU O astfel de politica nu se impune in acest moment.
culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca In masura in care se va considera ca aceste activitati au un impact asupra caracterului
impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii, fac parte inovator si competitivitatii societatii, parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, politica
din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea va fi elaborata.
sa in acest domeniu
PRESEDINTE C.A.
VASILE DANUT

47/89
BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Pentru perioada incheiata la


NOTA 31-Dec-16 31-Dec-15
Venituri din vanzari 4
152.121.117 149.336.199

Alte venituri din exploatare 258.155 733.607

Variatia stocurilor (2.459.177) 554.989

Materii prime si consumabile 5 37.760.266 42.063.837

Cheltuieli de personal 6 23.784.746 21.950.641

Amortizare 6.437.400 6.570.094

Alte cheltuieli din exploatare 7 46.898.735 48.476.615

Profit/ (Pierdere) din exploatare 35.038.948 31.563.608

Venituri / (costuri) financiare nete 8


401.738 784.658
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare
- 598.794

Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare 35.440.686 31.749.472

Cheltuieli cu impozitul pe profit 9


5.962.939 4.522.980
Profit / (Pierdere) 29.477.747 27.226.492
Alte elemente ale rezultatului global
Reevaluarea imobilizarilor corporale
- 885.924
Impozit amanat aferent reevaluare
- (141.748)

Total rezultat global 29.477.747 27.970.668


Rezultat global care se atribuie:

Proprietarilor societatii mama 29.477.747 27.970.668

Intereselor minoritarilor - -
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor
ordinari ai societatii-mama:
De baza 10 0.0299 0.0276
Diluat 0.0281 0.0259

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare


Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 22 Martie 2017
Intocmite de:
si semnate in numele acestuia de:
Danut Vasile Claudia Matei
Presedinte Contabil Sef

48/89
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Active NOTA 31 Dec-16 31-Dec-15


Imobilizari corporale 11 92.397.401 78.968.285
Imobilizari imobiliare 12 10.534.802 10.447.011
Imobilizari necorporale 13 226.206 320.971
Alte active imobilizate 8.077 8.077
Impozit amanat 19 1.438.020 1.046.523
Active imobilizate 104.604.506 90.790.867

Stocuri 14 19.004.793 19.129.386


Creante comerciale si similare 15 80.007.577 76.640.636
Numerar si echivalente numerar 16 35.643.669 30.331.720
Active circulante 134.656.039 126.101.741

TOTAL ACTIVE 239.260.545 216.892.608

Datorii
Datorii comerciale si similare 17 38.979.245 32.474.861
Datorii privind impozitul pe profit 751.909 736.930
Provizioane 20 1.963.738 1.139.964
Datorii curente 41.694.892 34.351.755

Provizioane 20 419.154 410.236


Datorii pe termen lung 419.154 410.236

TOTAL DATORII 42.114.046 34.761.991


ACTIVE NETE 197.146.499 182.130.617

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare

Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 22 Martie 2017


Intocmite de:
si semnate in numele acestuia de:

Danut Vasile Claudia Matei


Presedinte Contabil Sef

49/89
BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (continuare)
la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Capital social si rezerve NOTA 31-Dec-16 31-Dec-15

Capital social 21 98.537.535 98.537.535

Actiuni proprii 22 (813) (813)


Prime legate de emiterea/rascumparare
actiuni proprii (173.154) (173.154)

Rezerve din reevaluare 23 1.379.344 1.379.344

Rezerve 23 53.131.107 40.030.625

Rezultat reportat 24 16.844.295 16.844.295

Rezultat curent 29.477.747 27.226.492

Repartizarea profitului 25 (2.049.562) (1.713.707)

TOTAL CAPITALURI 197.146.499 182.130.617

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare

Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 22 Martie 2017


Intocmite
si semnate in numele acestuia de:

Danut Vasile Claudia Matei


Presedinte Contabil Sef
50/89
BIOFARM S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR Pentru anul incheiat la


Fluxuri din activitati de exploatare 31-Dec-16 31-Dec-15
Profit inainte de impozitare 35.440.685 31.749.474
Ajustari pentru:
Amortizari si provizioane 6.437.400 6.570.094
Modificare valorii investitiilor - -
Modificarea valorii investitiilor imobiliare - 598.794
Pierdere / (profit) din cedarea activelor 5.985 (103.317)
Scaderea / (cresterea) altor provizioane 832.692 (242.014)
Venituri din investitii - -
Alte venituri financiare (402.274) (785.182)
Costuri financiare 536 519
Profit inainte de modificarea capitalului de lucru 42.315.024 37.788.368
Scaderea / (cresterea) creantelor (3.454.575) (4.053.516)
Scaderea / (cresterea) stocurilor 124.594 (946.211)
Crestere / (scaderea) datoriilor 7.247.876 (4.763.776)
Numerar din activitati de exploatare 46.232.919 28.024.865
Costuri financiare platite (536) (519)
Impozit pe profit platit (6.339.457) (4.244.069)
Numerar net din activitati de exploatare 39.892.926 23.780.277

Fluxuri din activitati de investitii


Achizitii de imobilizari corporale (20.072.274) (22.200.809)
Vanzari de alte instrumente de capital - -
Incasari din vanzarea de imobilizari - 110.965
Dobanda incasata 489.428 957.763
Venituri din investitii - -
Fluxuri nete din activitati de investitii (19.582.846) (21.132.079)

Fluxuri din activitati de finantare


Actiuni rascumparate - -
Plati aferente leasing financiar - -
Dividende platite (14.998.131) (14.092.630)
Fluxuri nete din activitati de finantare (14.998.131) (14.092.630)

Crestere / (scadere) neta de numerar 5.311.946 (11.444.432)


Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei 30.331.720 41.776.152
Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei
perioadei 35.643.669 30.331.720
Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare
Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 22 Martie 2017
Intocmite de:
si semnate in numele acestuia de:

Danut Vasile Claudia Matei


Presedinte Contabil Sef
51/89
BIOFARM S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Rezultat
Capital Actiuni Pierderi emitere
Rezerve reportat si TOTAL
subscris proprii actiuni
curent

31-Dec-14 109.486.150 (10.949.428) (23.211.174) 51.420.240 42.053.178 168.798.966


Rezultatul global curent si reportat - - - - 27.226.492 27.226.492
Alocari rezerva legala - - - 12.142.083 -
(12.142.083)
Alocari alte rezerve - - - - (22.152.353)
(22.152.353)
Dividende distribuite - - - - (14.780.507)
(14.780.507)
Modificari ale capitalului social
(10.948.615) 10.948.615
Prime legate de instrumente de capitaluri
- - 23.038.020 - - 23.038.020
proprii
31-Dec-15 98.537.535 (813) (173.154) 41.409.970 42.357.080 182.130.617
Rezultatul global curent si reportat - - - - 29.477.747 29.477.747
Alocari rezerva legala - - - 1.772.034 -
(1.772.034)
Alocari alte rezerve - - - 10.024.310 -
(10.024.310)
Dividende prescrise - - - 1.304.140 - 1.304.140
Dividende distribuite - - (15.766.005)
(15.766.005)
31-Dec-16 98.537.535 (813) (173.154) 54.510.453 44.272.478 197.146.499

Notele explicative numerotate de la 1 la 29 sunt parte integranta din situatiile financiare

Aprobate de Consiliului de Administratie in data de 22 Martie 2017 Intocmite de:


si semnate in numele acestuia de:

Danut Vasile Claudia Matei


Presedinte Contabil Sef
52 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE:


1. INFORMATII GENERALE

1.1 Prezentarea Societatii

S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect.3 si are
ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman,
cod CAEN 2120Fabricarea preparatelor farmaceutice.

La data de 31.12.2016 societatea are urmatoarele puncte de lucru:


Bucuresti, Bd-ul Iancu de Hunedoara, nr. 42-44,sector 1, cod inregistrare fiscala
14008268
Bucuresti, str. Gura Badicului, nr. 202-232, depozit de distributie produse finite, cod
inregistrare fiscala 30037915
Cluj-Napoca, str.Traian Vuia, nr.206, cod inregistrare fiscala 26585871, depozit de
distributie produse finite
Craiova, Bulevardul Decebal, nr.120, A, depozit de distributie produse finite.
Arad, Campul Linistii, nr.1, depozit de distributie produse finite.
Constanta, str.Interioara, nr.1, depozit de distributie produse finite.
Iasi, str. Aurel Vlaicu, nr. 78, corp C1, hala 1, Judetul Iasi, depozit de distributie produse
finite

Structura actionariatului la 31.12.2016 era urmatoarea:

Actionar Actiuni Procent


S.I.F. MUNTENIA loc. BUCURESTI jud. SECTOR 3 502.379.066 50.9835%

S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD jud. ARAD 217.377.302 22.0604%

SIF MOLDOVA loc. BACAU jud. BACAU 134.207.209 13.6199%

alti actionari / others 119.963.020 12.1743%

A.A.A.S. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 11.448.753 1.1619%

TOTAL 985.375.350 100%

1.2 Structurile de Guvernanta Corporativa


Societatea a elaborat un Regulament de Guvernanta Corporativa care este postat pe site-ul
societatii www.biofarm.ro la sectiunea Investitori/Guvernanta Corporativa. Scopul adoptarii
Regulamentului de Guvernanta Corporativa este de a asigura transparenta, drepturile
actionarilor si partilor terte precum si credibilitatea societatii.
In acest raport, pus la dispozitia actionarilor, sunt prezentate pe larg,structurile de guvernanta
corporativa ( Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie).

53 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Membrii Consiliului de Administratie ai S.C. Biofarm S.A. sunt:


in perioada 01.01.2016 31.12.2016:
Dnu VASILE preedinte C.A., executiv, neindependent
Andrei HREBENCIUC membru C.A., neexecutiv, neindependent
Drago George BLTEANU membru C.A., neexecutiv, neindependent
Najib EL LAKIS membru C.A., neexecutiv, neindependent
Bogdan Alexandru DRGOI membru C.A., neexecutiv, neindependent

La data de 31.12.2016, echipa de management a companiei era asigurata de urmatoarele


persoane:
Daniela Traiana Comsa - Director Executiv
Mihaela Ion - Sef Oficiu Juridic Actionariat
Claudia Matei - Contabil Sef
Liviu Visan - Manager Administrativ & IT&C
Petruta Stoicescu Manager Fabricatie
Albu Adela Carmen Manager al Sistemelor de Management al Calitatii si
Dezvoltare
Oana Andreea Gherla Manager Resurse Umane

Membrii conducerii executive au competente si raspunderi conform fisei postului.

Toate persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate cu contract
pe perioada nedeterminata, mai putin Directorul General Danut Vasile care are incheiat
contract de mandat.
Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea executiva
a companiei si o alta persoana datorita carora persoana din conducerea executiva a fost numita
ca membru al conducerii executive.

Persoanele care fac parte din conducerea executiva sau din Consiliul de Administratie al
companiei nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in legatura cu activitatea
acestora in cadrul emitentului.

2. POLITICI CONTABILE

Prezentele situaii financiare au fost ntocmite n conformitate cu Standardele Internaionale


de Raportare Financiar, Interpretrile i Standardele Internaionale de Contabilitate (colectiv
numite IFRS-uri) emise de ctre Consiliul pentru Standardele Internaionale de
Contabilitate (IASB) aa cum sunt adoptate de Uniunea European (IFRS-uri adoptate).
Situatiile financiare separate au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale
de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS). Societatea a intocmit
prezentele situatii financiare separate pentru a indeplini cerintele Ordinul nr. 881/2012 privind
aplicarea de catre societile comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat a Standardelor Internaionale de Raportare Financiar.
Situatiile financiare separate au fost aprobate de catre Consiliul de Administrate in sedinta din
data de 22 Martie 2017.

54 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Principalele politici contabile aplicate la ntocmirea situaiilor financiare sunt stabilite mai jos.
Politicile au fost aplicate consecvent tuturor anilor prezentai, exceptnd cazul n care se
menioneaz altfel.

ntocmirea situaiilor financiare n conformitate cu IFRS adoptate necesit utilizarea unor


anumite estimri contabile cruciale. Este de asemenea necesar ca conducerea Societatii s ia
hotrri legate de aplicarea politicilor contabile. Domeniile n care s-au luat i hotrri i
efectuat estimri semnificative n ntocmirea situaiilor financiare i efectul acestora sunt
artate in cele ce urmeaza.

2.1 Bazele evaluarii


Situatiile financiare separate sunt intocmite pe baza conventiei costului istoric / amortizat cu
exceptia imobilizarilor corporale prezentate la cost reevaluat prin utilizarea valorii juste drept
cost presupus si a elementelor prezentate la valoarea justa, respectiv activele si datoriile
financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere si activele financiare disponibile
pentru vanzare, cu exceptia acelora pentru care valoarea justa nu poate fi stabilita in mod
credibil.

2.2 Moneda functionala si de prezentare


Conducerea Societatii considera ca moneda functionala, asa cum este definita aceasta de IAS
21 Efectele variatiei cursului de schimb valutar", este leul romanesc (LEI). Situatiile
financiare separate sunt prezentate in LEI.
Tranzaciile realizate de Societate ntr-o moned alta dect moneda funcionalsunt
nregistrate la ratele n vigoare la data la care au loc tranzaciile. Activele i datoriile monetare
n valut sunt convertite la ratele n vigoare la data raportrii.

2.3 Evaluri i estimri contabile cruciale


Ca rezultat al incertitudinilor inerente activitilor comerciale, multe elemente din situaiile
financiare nu pot fi evaluate cu precizie, ci pot fi doar estimate. Estimarea implic
raionamente bazate pe cele mai recente informaii fiabile disponibile.
Utilizarea estimrilor rezonabile este o parte esenial a ntocmirii situaiilor financiare i nu
le submineaz fiabilitatea.

O estimare poate necesita o revizuire dac au loc schimbri privind circumstanele pe care s-
a bazat aceast estimare sau ca urmare a unor noi informaii sau experiene ulterioare. Prin
natura ei, revizuirea unei estimri nu are legtur cu perioade anterioare i nu reprezint
corectarea unei erori in perioada curent. Dac exist, efectul asupra perioadelor viitoare este
recunoscut ca venit sau cheltuial n acele perioade viitoare.
Societatea efectueaz anumite estimri i ipoteze cu privire la viitor. Estimrile i judecatile
sunt evaluate n mod continuu n baza experienei istorice i altor factori, inclusiv prognozarea
de evenimente viitoare care sunt considerate a fi rezonabile n circumstantele existente. Pe
viitor, experiena concret poate diferi de prezentele estimri i ipoteze.

55 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

In continuare sunt prezentate exemple de evaluare, estimare, prezumtii aplicate in cadrul


societatii:
(a) Evaluarea investiiilor terenurilor i cldirilor deinute n proprietate
Societatea obine evaluri realizate de evaluatori externi pentru a determina valoarea just a
investiiilor sale imobiliare si cldirilor deinute n proprietate. Prezentele evaluri se bazeaz
pe ipoteze ce includ venituri viitoare din nchirieri, costuri de mentenan anticipate, costuri
viitoare de dezvoltare i rata de actualizare adecvat. Evaluatorii fac referire i la informaiile
de pe pia legate de preurile tranzaciilor cu proprieti similare.

(b) Ajustari pentru deprecierea creantelor


Evaluarea pentru depreciere a creantelor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea
mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se
asteapta a fi primite. Pentru estimarea acestor fluxuri, conducerea face anumite estimari cu
privire la situatia financiara a partenerilor. Fiecare activ depreciat este analizat individual.
Precizia ajustarilor depinde de estimarea fluxurilor de numerar viitoare.

(c) Proceduri judiciare


Societatea revizuiete cazurile legale nesoluionate urmarind evolutiile n cadrul procedurilor
judiciare i situatia existenta la fiecare dat a raportrii, pentru a evalua provizioanele i
prezentrile din situaiile sale financiare. Printre factorii luai n considerare la luarea
deciziilor legate de provizioane sunt natura litigiului sau preteniilor i nivelul potenial al
daunelor n jurisdicia n care se judec litigiul, progresul cazului (inclusiv progresul dup
data situaiilor financiare dar nainte ca respectivele situaii s fie emise), opiniile sau prerile
consilierilor juridici, experiena n cazuri similare i orice decizie a conducerii Societatii
legat de modul n care va rspunde litigiului, reclamaiei sau evalurii.

(d) Estimari contabile de cheltuieli


Exista situatii obiective in care pana la data inchiderii unor perioade fiscale sau pana la data
inchiderii unui exercitiu financiar nu se cunosc valorile exacte ale unor cheltuieli angajate de
catre companie (ex: campanii de marketing-vanzari de promovare produse si stimulare a
vanzarilor). Pentru aceasta categorie de cheltuieli se vor face preliminari de cheltuieli, care
vor fi corectate in perioadele urmatoare cand se va produce si iesirea de fluxuri de numerar.
Estimarile de cheltuieli, pe fiecare categorie de cheltuiala, vor fi efectuate de catre persoane
cu experienta in tipul de activitate care a generat acea cheltuiala.
(e) Impozitare
Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia
europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legilatiei fiscale. In anumite situatii,
autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor
impozite si taxe suplimentare si penalitatilor de intarziere aferente. Conducerea Societatii
considera ca obligatiile fiscale incluse in situatiile financiare sunt adecvate.

2.4 Prezentarea situatiilor financiare separate


Societatea a adoptat o prezentare bazata pe lichiditate in cadrul situatiei pozitiei financiare si
o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor in cadrul situatiei rezultatului
global, considerand ca aceste metode de prezentare ofera informatii care sunt credibile si mai

56 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

relevante decat cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise IAS 1 Prezentarea
situatiilor financiare.

2.5 Imobilizri necorporale achizitionate


Evidenta imobilizarilor necorporale se realizaeza conform IAS 38 Imobilizri necorporale
si IAS 36 Deprecierea activelor. Imobilizrile necorporale dobndite extern sunt
recunoscute iniial la cost i ulterior amortizate n liniar pe parcursul duratei economice utile
a acestora.

Cheltuielile aferente achiziionrii de brevete, drepturi de autor, licene, mrci de comer sau
fabric i alte imobilizri necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepia
cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizrilor necorporale cu durat de
via util nedeterminat, ncadrate astfel potrivit reglementrilor contabile, se recupereaz
prin intermediul deducerilor de amortizare liniar pe perioada contractului sau pe durata de
utilizare, dup caz. Cheltuielile aferente achiziionrii sau producerii programelor informatice
se recupereaz prin intermediul deducerilor de amortizare liniar pe o perioad de 3 ani.

Imobilizri necorporale generate la nivel intern (costuri de dezvoltare)


Nici o imobilizare necorporal provenit din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect
intern) nu este recunoscut. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui
proiect intern) sunt recunoscute drept cheltuial atunci cnd sunt suportate.

Cheltuielile de dezvoltare nu sunt semnificative ele sunt recunoscute n situaia rezultatului


global pe msur ce sunt angajate. In masura in care, pot aparea proiecte cu costuri insemnate
de dezvolatare acestea vor fi capitalizate ca si imobilizari necorporale.

2.6 Imobilizri corporale

Imobilizrile corporale sunt elemente corporale care:


a) sunt deinute n vederea utilizrii pentru producerea sau prestarea de bunuri sau servicii,
pentru a fi nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative; i
b) se preconizeaz a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Recunoastere:
Costul unui element de imobilizri corporale trebuie recunoscut ca activ dac i numai dac:
a) este probabil generarea pentru entitate de beneficii economice viitoare aferente activului;
i
b) costul activului poate fi evaluat n mod fiabil.
Evaluarea dupa recunoastere
Dup recunoaterea ca activ, un element de imobilizri corporale este contabilizat la costul
su minus orice amortizare acumulat i orice pierderi acumulate din depreciere.
Dup recunoaterea ca activ, un element de imobilizri corporale a crui valoare just poate
fi evaluat n mod fiabil este contabilizat la o valoare reevaluat, aceasta fiind valoarea sa
just la data reevalurii minus orice amortizare acumulat ulterior i orice pierderi acumulate
din depreciere.

57 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Reevalurile sunt efectuate cu suficient regularitate pentru a se asigura c valoarea contabil


nu se deosebete semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la finalul
perioadei de raportare.
Valoarea just a terenurilor i cldirilor este determinat n general pe baza probelor de pe
pia, printr-o evaluare efectuat n mod normal de evaluatori profesioniti calificai.
Valoarea just a elementelor de imobilizri corporale este n general valoarea lor pe pia
determinat prin evaluare.
Atunci cnd un element de imobilizri corporale este reevaluat, orice amortizare cumulat la
data reevalurii este este eliminat din valoarea contabil brut a activului, iar valoarea net
este recalculat la valoarea reevaluat a activului.
Dac un element de imobilizri corporale este reevaluat, atunci ntreaga clas de imobilizri
corporale din care face parte acel element este reevaluat.
Dac valoarea contabil a unei imobilizri necorporale este majorat ca rezultat al reevalurii,
atunci creterea este recunoscut n alte elemente ale rezultatului global i acumulat n
capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare. Cu toate acestea, majorarea trebuie
recunoscut n profit sau pierdere n msura n care aceasta compenseaz o descretere din
reevaluarea aceluiai activ recunoscut anterior n profit sau pierdere.
Dac valoarea contabil a unui activ este diminuat ca urmare a unei reevaluri, aceast
diminuare trebuie recunoscut n profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie
recunoscut n alte elemente ale rezultatului global n msura n care surplusul din reevaluare
prezint un sold creditor pentru acel activ. Reducerea recunoscut n alte elemente ale
rezultatului global micoreaz suma acumulat n capitalurile proprii cu titlu de surplus din
reevaluare.
Surplusul din reevaluare inclus n capitalurile proprii aferent unui element de imobilizari
corporale este transferat direct n rezultatul reportat atunci cnd activul este derecunoscut.
Transferurile din surplusul din reevaluare n rezultatul reportat nu se efectueaz prin profit
sau pierdere.
Dac exist, efectele impozitelor asupra profitului rezultate din reevaluarea imobilizrilor
corporale sunt recunoscute i prezentate n conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.
Amortizare
Valoarea amortizabil a unui activ este alocat n mod sistematic pe durata sa de via util.
Amortizarea unui activ ncepe cnd acesta este disponibil pentru utilizare, adic atunci cnd
se afl n amplasamentul i starea necesare pentru a putea funciona n maniera dorit de
conducere.
Metoda de amortizare utilizat reflecta ritmul preconizat de consumare a beneficiilor
economice viitoare ale activului de ctre entitate.
Terenul deinut n proprietate nu este amortizat i este prezentat la valoarea just estimat n
funcie de valorile de tranazacionare ale activelor comparabile (IFRS 13 Nivel 2). Valoarea
just a cldirilor a fost determinat prin metoda costului de inlocuire net (IFRS 13 Nivel 3).
Pentru mijloacele fixe amortizabile societatea utilizeaza, din punct de vedere contabil, metoda
de amortizare liniara. Duratele de amortizare sunt determinate de catre o comisie interna de
specialitate conform procedurilor interne companiei. Mai jos este o scurta prezentare a
duratelor de viata a mijloacelor fixe pe categorii mai importante de bunuri:

58 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Categorie Durata de viata


Cladiri si constructii 24-40 ani
Echipamente si instalatii 7-24 ani
Mijloace de transport 4-6 ani
Tehnica de calcul 2-15 ani
Mobilier si echipament de birou 3-15 ani
Deprecierea
Pentru a determina dac un element de imobilizri corporale este depreciat, o entitate aplic
IAS 36 Deprecierea activelor. La sfritul fiecrei perioade de raportare, entitatea estimeaz
dac exist indicii ale deprecierii activelor. n cazul n care sunt identificate astfel de indicii,
entitatea estimeaza valoarea recuperabil a activului.
Dac si numai dac valoarea recuperabil a unui activ este mai mic dect valoarea sa
contabil, valoarea contabil a activului va fi redus pentru a fi egal cu valoarea recuperabil.
O astfel de reducere reprezint o pierdere din depreciere. O pierdere din depreciere este
recunoscut imediat n profitul sau n pierderea perioadei, cu excepia situaiilor n care activul
este raportat la valoarea reevaluat, n conformitate cu prevederile unui alt Standard (de
exemplu, n conformitate cu modelul de reevaluare din IAS 16 Imobilizri corporale). Orice
pierdere din depreciere n cazul unui activ reevaluat este considerat ca fiind o descrestere
generata de reevaluare.

2.7 Active financiare- IAS 39 Instrumente financiare: recunoatere i evaluare


Evaluarea iniial a activelor financiare i a datoriilor financiare
Atunci cnd un activ financiar sau o datorie financiar este recunoscut() iniial, o entitate l
(o) evaluez la valoarea sa just plus, n cazul unui activ financiar sau al unei datorii financiare
care nu este la valoarea just prin profit sau pierdere, costurile tranzaciei care pot fi atribuite
direct achiziiei sau emiterii activului financiar sau datoriei financiare.

Evaluarea ulterioar a activelor financiare


Din punct de vedere al evalurii unui activ financiar dup recunoaterea iniial, Societatea
clasifica activele sale financiare n urmtoarele categorii:
I. Un activ financiar sau o datorie financiar evaluat() la valoarea just prin profit sau
pierdere este un activ financiar sau o datorie financiar care ntrunete oricare dintre
urmtoarele condiii:
(a)este clasificat() drept deinut() n vederea tranzacionrii. Un activ financiar sau o datorie
financiar este clasificat() drept deinut() n vederea tranzacionrii dac este:
(i)dobndit sau suportat n principal n scopul vnzrii sau reachiziionrii la termenul cel
mai apropiat;
(ii)la recunoaterea iniial face parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare
identificate gestionate mpreun i pentru care exist dovezi ale unui tipar real recent de
urmrire a profitului pe termen scurt; sau
(iii)un instrument derivat (cu excepia unui instrument derivat care este un contract de garanie
financiar sau un instrument desemnat i eficace de acoperire mpotriva riscurilor).
Societatea a clasificat ca si active financiare la valoarea just prin profit sau pierdere actiunile
detinute la 31.12.2013 la societati cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Aceste actiuni au fost
achizitionate de societate in anii 2007-2008. In anul 2013 a avut loc prima vanzare a actiunilor
detinute de catre societate la societatea Transilvania Constructii. Ulterior, la finalul anului
59 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

2013 si inceputul anului 2014, au fost vandute actiunile detinute de catre societate la alte cinci
societati la care SC Biofarm SA detinea actiuni.
In anul 2014 au fost vandute integral actiunile pe care societatea le detinea la societati cotate
la BVB.
Evaluarea la valoare just se realizeaz n raport cu cotaiile din pia (IFRS 13 Nivel 1).

mprumuturile i creanele sunt active financiare nederivate cu pli fixe sau determinabile
i care nu sunt cotate pe o pia activ, altele dect:
a) cele pe care entitatea intenioneaz s le vnd imediat sau n scurt timp, care trebuie
clasificate drept deinute n vederea tranzacionrii, i cele pe care entitatea, la
recunoaterea iniial, le desemneaz la valoarea just prin profit sau pierdere;
b) cele pe care entitatea, la recunoaterea iniial, le desemneaz drept disponibile n vederea
vnzrii; fie
c) cele pentru care deintorul s-ar putea s nu recupereze n mod substanial toat investiia
iniial, din alt cauz dect deteriorarea creditului, care trebuie clasificate drept
disponibile n vederea vnzrii.
In aceasta categorie sunt incluse creantele comerciale si de alta natura. Valoarea acestora
aproximeaz valoarea just (IFRS 13 Nivel 3).

Activele financiare disponibile n vederea vnzrii sunt acele active financiare nederivate
care sunt desemnate drept disponibile n vederea vnzrii sau care nu sunt clasificate drept
mprumuturi i creane, investiii pstrate pn la scaden sau active financiare la valoarea
just prin profit sau pierdere.

Ctiguri i pierderi
Un ctig sau o pierdere dintr-un activ financiar disponibil n vederea vnzrii este recunoscut
la Alte elemente ale rezultatului global, cu excepia pierderilor din depreciere. Dividendele
pentru un instrument de capitaluri proprii disponibil pentru vnzare sunt recunoscute n profit
sau pierdere atunci cnd dreptul entitii de a primi plata este stabilit.
Atunci cnd o scdere a valorii juste a unui activ financiar disponibil n vederea vnzrii a
fost recunoscut la alte elemente ale rezultatului global i exist dovezi obiective c activul
este depreciat, pierderea cumulat care a fost recunoscut la alte elemente ale rezultatului
global trebuie reclasificat din capitalurile proprii n profit sau pierdere ca ajustare din
reclasificare, chiar dac activul financiar nu a fost derecunoscut.
Valoarea pierderii cumulate care este nlturat din capitalurile proprii i recunoscut n profit
sau pierdere trebuie s fie diferena dintre costul de achiziie (net de orice plat a principalului
i de amortizare) i valoarea just actual, minus orice pierdere din depreciere pentru acel
activ financiar recunoscut anterior n profit sau pierdere.
Dac, ntr-o perioad ulterioar, valoarea just a unui instrument de datorie clasificat drept
disponibil n vederea vnzrii crete i acea cretere poate fi legat n mod obiectiv de un
eveniment care apare dup ce pierderea din depreciere a fost recunoscut n profit sau
pierdere, pierderea din depreciere este reluat, iar suma relurii recunoscut n profit sau
pierdere.

60 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Numerarul i echivalentele de numerar


Numerarul i echivalentele de numerar includ casa, depozitele la vedere la bnci, alte investiii
foarte lichide pe termen scurt cu date originale de scaden de trei luni sau mai puin de trei
luni, i n scopul situaiei fluxurilor de numerar - descoperiri de cont.

2.8 Bunuri n sistem de leasing respecta prevederile IAS 17 Contracte de leasing


Atunci cnd toate riscurile i beneficiile incidentale proprietii asupra unui bun n sistem de
leasing au fost transferate Societatii (leasing financiar), activul este tratat ca i cum ar fi fost
achiziionat direct. Suma recunoscut iniial ca un activ este valoarea cea mai mic dintre
valoarea just a proprietii nchiriate i valoarea actual a plilor minime de leasing pe
perioada leasing-ului.
Angajamentul de leasing corespunztor este prezentat ca datorie. Plile leasing-ului sunt
analizate ntre capital i dobnd. Elementul pentru dobnd este nregistrat n situaia
rezultatului global pe perioada leasing-ului i este calculat astfel nct reprezint o proporie
constant a datoriei leasing-ului.
Atunci cnd toate riscurile i beneficiile incidentale proprietii nu au fost transferate
Societatii (leasing operaional), totalul chiriilor pltibile conform cu contractul de leasing
sunt nregistrate n situaia rezultatului global linear pe perioada leasing-ului.
La data de 31.12.2015, SC Biofarm SA nu mai are in derulare contracte de leasing financiar.

2.9 Investiii imobiliare IAS 40


O investiie imobiliar este recunoscut ca activ dac i numai dac:
a) exist probabilitatea ca beneficiile economice viitoare asociate investiiei imobiliare s
revin entitii;
b) costul investiiei imobiliare poate fi evaluat n mod fiabil.
Societatea clasifica ca investiii imobiliare terenurile deinute pentru o utilizare viitoare nc
nedeterminat.
O investiie imobiliar trebuie evaluat iniial la cost. Costurile de tranzacionare trebuie
incluse n evaluarea iniial. Costul unei investiii imobiliare cumprate include preul su de
cumprare i orice cheltuieli direct atribuibile. Cheltuielile direct atribuibile includ, de
exemplu, onorariile profesionale pentru serviciile juridice, taxele pentru transferul dreptului
de proprietate i alte costuri de tranzacionare.
Investitiile imobiliare sunt prezentate ulerior in bilant la valoare justa, estimat in funcie de
valorile de tranazacionare ale activelor comparabile (IFRS 13 Nivel 2).
Dup recunoaterea iniial, o entitate care alege modelul valorii juste trebuie s evalueze
toate investiiile sale imobiliare la valoarea just, cu excepia cazurilor in care aceasta nu poate
fi determinata in mod credibil.
Un ctig sau o pierdere generat() de o modificare a valorii juste a investiiei imobiliare este
recunoscut() n profitul sau n pierderea perioadei n care apare.
O entitate determin valoarea just fr a deduce costurile de tranzacionare pe care le poate
suporta n cadrul vnzrii sau al unui alt tip de cedare.

61 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Valoarea just a unei proprieti imobiliare trebuie s reflecte condiiile de pia la finalul
perioadei de raportare.
Activele imobilizate din categoria investitii imobiliare ,detinute de societate sunt prezentate
in Nota 12 la situatiile financiare.

2.10 Stocuri
Conform prevederilor IAS 2, stocurile sunt active:
a) deinute pentru vnzare pe parcursul desfurrii normale a activitii;
b) n curs de producie pentru o astfel de vnzare; fie
c) sub form de materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul de producie
sau pentru prestarea de servicii.
Evaluarea stocurilor:
Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net.
Costul stocurilor
Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achiziie, costurile de conversie, precum i alte
costuri suportate pentru a aduce stocurile n starea i n locul n care se gsesc n prezent.
Stocurile de materii prime si materiale sunt evidentiate la valoarea de achizitie. Iesirea din
gestiune a stocurilor se face utilizand metoda FIFO.
Stocurile de produse in curs de executie sunt evidentiate la valoarea materiilor prime si
materialelor inglobate in acestea.
Stocul de produse finite este inregistrat la cost de productie la momentul incheierii fabricatiei.

Ajustari pentru deprecierea stocurilor


Evaluarea pentru depreciere a stocurilor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea
mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se
asteapta a fi primite. Pentru estimarea acestor fluxuri, conducerea face anumite estimari cu
privire la valoarea de utilitate a stocului, tinand cont de data de expirare, posibilitatea de
utilizare in activitatea curenta a societatii si de alti factori specifici fiecarei categorii de stoc.
Fiecare activ depreciat este analizat individual. Precizia ajustarilor depinde de estimarea
fluxurilor de numerar viitoare.

2.11 Creane
Creantele apar n principal prin furnizarea de bunuri i servicii ctre clieni (de ex. creane
comerciale), dar ncorporeaz i alte tipuri de activ monetar contractual. Acestea sunt
recunoscute iniial la valoarea just plus costurile de tranzacionare care sunt atribuite n mod
direct achiziiei sau emisiei acestora, i sunt ulterior nregistrate la cost amortizat utiliznd
metoda ratei dobnzii efective, minus ajustari pentru depreciere.
Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin ajustarile constituite pentru
depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabil este mai mica decat valoarea
istorica.
Ajustarile pentru depreciere sunt recunoscute atunci cnd exist dovezi obiective (cum ar fi
dificulti financiare semnificative din partea partenerilor sau nendeplinirea obligaiilor de
plat sau ntrziere semnificativ a plii) c Societatea nu va putea ncasa toate sumele
datorate conform cu termenii creanelor, suma respectivei ajustari fiind diferena dintre
valoarea contabil net i valoarea actual a fluxurilor de numerar viitoare preconizate
asociat cu creana depreciat.
62 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Evaluarea pentru depreciere a creantelor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe cea
mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se
asteapta a fi primite. Pentru estimarea acestor fluxuri, conducerea face anumite estimari cu
privire la situatia financiara a partenerilor. Fiecare activ depreciat este analizat individual.

2.12 Datorii financiare


Datoriile financiare includ in principal datoriile comerciale i alte datorii financiare pe termen
scurt, care sunt recunoscute iniial la valoarea just i ulterior nregistrate la cost amortizat
utiliznd metoda dobnzii efective.

2.13 Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor


2.13.1.Recunosterea veniturilor
Veniturile reprezint, conform IAS 18Venituri, intrarea brut de beneficii economice pe
parcursul perioadei, generate n cadrul desfurrii activitilor normale ale unei entiti,
atunci cnd aceste intrri au drept rezultat creteri ale capitalurilor proprii, altele dect
creterile legate de contribuiile participanilor la capitalurile proprii.
Veniturile constituie creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub form de intrri sau creteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se
concretizeaz n creteri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din contribuii ale
acionarilor.
Valoarea just este valoarea la care poate fi tranzacionat un activ sau decontat o datorie,
ntre pri interesate i n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii desfurate n condiii
obiective.
Evaluarea veniturilor
Veniturile sunt evaluate la valoarea just a contraprestaiei primit sau de primit, dupa
reducerea rabaturilor sau remizelor.
Veniturile din vnzarea bunurilor sunt recunoscute n momentul n care au fost
ndeplinite toate condiiile urmtoare:
(a) entitatea a transferat cumprtorului riscurile i beneficiile semnificative aferente
dreptului de proprietate asupra bunurilor;
(b) entitatea nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcut-o n mod
normal n cazul deinerii n proprietate a acestora i nici nu mai deine controlul efectiv asupra
lor;
(c) valoarea veniturilor poate fi evaluat n mod fiabil;
(d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate pentru entitate;
i
(e) costurile suportate sau care urmeaz s fie suportate n legtur cu tranzacia respectiv
pot fi evaluate n mod fiabil.
Venitul din vnzarea bunurilor este recunoscut atunci cnd Societatea a transferat riscurile
semnificative i beneficiile aferente dreptului de proprietate cumprtorului i este probabil
ca Societatea s primeasc cele convenite anterior n urma plii. Transferul riscurilor si
beneficiilor aferente dreptului de proprietate se considera realizat o data cu transferul titlului
legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor n posesia cumprtorului. Dac entitatea
63 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

pstreaz riscuri semnificative aferente propriettii, tranzactia nu reprezinto vnzare si


veniturile nu sunt recunoscute.
Cazuri speciale: In situatia in care se constata ca veniturile asociate unei perioade a anului
curent sunt grevate de erori fundamentale, se va proceda la corectarea acestora, in perioada in
care eroarea este descoperita. Daca eroarea este descoperita in anii urmatori, corectia acesteia
va conduce la retratarea situatiilor financiare anterioare.

Din totatul veniturilor din vanzarile de produse finite si marfuri din anul 2016, 51% au fost
realizate de catre patru mari distribuitori din piata farmaceutica astfel : primul 16% , al doilea
13%, al treilea 11% si al patrulea 10%.

2.13.2.Recunosterea cheltuielilor

Cheltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei


contabile sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor ori creteri ale datoriilor, care se
concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din distribuirea
acestora ctre acionari.

2.14 Deprecierea activelor nefinanciare (excluznd stocurile, investiiile imobiliare i


activele privind impozitul amnat) IAS 36Deprecierea activelor
Active detinute de companie, asa cum este precizat in IAS 36Deprecierea activelor, fac
obiectul testelor de depreciere ori de cte ori evenimente sau modificri ale circumstanelor
indic faptul c este posibil ca valoarea lor contabil s nu poat fi recuperat integral. Atunci
cnd valoarea contabil a unui activ depete suma recuperabil (adic suma cea mai mare
dintre valoarea de utilizare i valoarea just minus costurile de vnzare), activul este ajustat
corespunzator.
Atunci cnd nu este posibil s se estimeze suma recuperabil a unui activ individual, testul de
depreciere este realizat pe cel mai mic grup de active cruia i aparine pentru care exist
separat fluxuri de numerar identificabile; unitile sale generatoare de numerar (UGN-uri).
Cheltuielile cu deprecierea sunt incluse n contul de profit sau pierdere, cu excepia cazului n
care reduce ctiguri recunoscute anterior n alte elemente ale rezultatului global.

2.15 Provizioane IAS 37 Provizioane, datorii contingente i active contingente


Provizionul este evaluat la cea mai bun estimare a cheltuielilor necesare pentru decontarea
obligaiei la data raportrii, actualizat la o rat pre-impozitare ce reflect evalurile curente de
pia ale valorii banilor n timp i riscurile specifice datoriei.
Conform IAS 37 Provizioane, datorii contingente i active contingente, un provizion trebuie
recunoscut n cazul n care:
a) Societatea are o obligaie actual (legal sau implicit) generat de un eveniment trecut;
b) este probabil ca pentru decontarea obligaiei s fie necesar o ieire de resurse ncorpornd
beneficii economice; i
c) poate fi realizat o estimare credibil a valorii obligaiei.
Dac nu sunt ndeplinite aceste condiii, nu trebuie recunoscut un provizion.
Provizioanele se nregistreaz n contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15
"Provizioane" i se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepia celor aferente dezafectrii

64 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

imobilizrilor corporale i altor aciuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea n
vedere prevederile IFRIC 1.
Recunoaterea, evaluarea i actualizarea provizioanelor se efectueaz cu respectarea
prevederilor IAS 37 Provizioane, datorii contingente i active contingente.
Provizioanele sunt grupate n contabilitate pe categorii i se constituie pentru:
a) litigii;
b) garanii acordate clienilor;
c) dezafectarea imobilizrilor corporale i alte aciuni similare legate de acestea;
d) restructurare;
e) beneficiile angajailor;
f) alte provizioane.

Provizioanele constituite anterior se analizeaz periodic i se regularizeaz.

2.16 Beneficiile angajatilor IAS 19 Beneficiile Angajailor


Beneficii curente acordate salariatilor
Beneficiile pe termen scurt acordate salariatilor includ indemnizatii, salarii si contributiile la
asigurarile sociale. Aceste beneficii sunt recunoscute drept cheltuieli odata cu prestarea
serviciilor.

Beneficii dupa incheierea contractului de munca


Atat Societatea, cat si salariatii sai au obligatia legala sa contribuie la asigurarile sociale
constituite la Fondul National de Pensii administrat de Casa Nationala de Pensii (plan de
contributii fondat pe baza principiului platesti pe parcurs).
De aceea Societatea nu are nici o alta obligatie legala sau implicita de a plati contributii
viitoare. Obligatia sa este numai de a plati contributiile atunci cand ele devin scadente. Daca
Societatea inceteaza sa angajeze persoane care sunt contribuabili la planul de finantare al
Casei Nationale de Pensii, nu va avea nici o obligatie pentru plata beneficiilor castigate de
proprii angajati in anii anteriori. Contributiile Societatii la planul de contributii sunt prezentate
ca si cheltuieli in anul la care se refera.

Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii


Societatea are prevazut in Contractul colectiv de munca la nivel de societate un beneficiu
salarial pentru salariatii care se pensioneaza (limita de varsta, pensie anticipata, pensie de
invaliditate). Acestia primesc o indemnizatie egala cu doua salarii de baza avute in luna
pensionarii. Societatea trebuie sa atribuie o parte din costul beneficiilor in favoarea
salariatului, pe parcursul duratei de munca a salariatului in intreprindere.
Societatea utilizeaza un calcul actuarial-statistic care este realizat cu suficienta regularitate si
are ca scop recunoasterea cheltuielilor cu beneficiile in perioada in care s-au realizat veniturile
pentru munca salariatului.

65 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

2.17 Impozit amnat-IAS 12


In calculul impozitului amant, societatea va tine cont de prevederile IAS 12.
Activele i datoriile privind impozitul amnat sunt recunoscute atunci cnd valoarea contabil
a unui activ sau datorie din situaia poziiei financiare difer de baza fiscal, cu excepia
diferenelor care apar la:
recunoaterea iniial a fondului comercial;
recunoaterea iniial a unui activ sau pasiv n cadrul unei tranzacii care nu este o
combinare de ntreprinderi i la data tranzaciei nu afecteaz nici profitul contabil i nici
pe cel impozabil; i
investiiile n filiale i entitile controlate n comun atunci cnd Societatea poate controla
momentul inversrii diferenei i este posibil ca diferena s nu fie inversat n viitorul
previzibil.
Recunoaterea activelor privind impozitul amnat este limitat la acele momente n care este
posibil ca profitul impozabil al perioadei urmatoare s fie disponibil. Impozitul amnat activ
aferent deprecierii la valoarea just a titlurilor cotate nu fost recunoscut.
Suma activului sau pasivului este determinat utiliznd rate de impozitare care au fost
adoptate sau adoptate n mare msur pn la data raportrii i se preconizeaz a se aplica
atunci cnd datoriile /(activele) privind impozitul amnat sunt decontate /(recuperate).
Societatea compenseaza creanele i datoriile privind impozitul amnat dac i numai dac:
a) are dreptul legal de a compensa creanele privind impozitul curent cu datoriile privind
impozitul curent; i
b) creanele i datoriile privind impozitul amnat sunt aferente impozitelor pe profit
percepute de aceeai autoritate fiscala.

2.18 Dividende
Cota-parte din profit ce se plteste, potrivit legii, fiecrui acionar constituie dividend.
Dividendele repartizate deintorilor de aciuni, propuse sau declarate dup perioada de
raportare, precum i celelalte repartizri similare efectuate din profitul determinat n baza
IFRS i cuprins n situaiile financiare anuale, nu sunt recunoscute ca datorie la finalul
perioadei de raportare.
La contabilizarea dividendelor sunt avute n vedere prevederile IAS 10.

2.19 Capital si rezerve


Capitalul i rezervele (capitaluri proprii) reprezint dreptul acionarilor asupra activelor unei
entiti, dup deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital,
primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciiului financiar.

Entitatea s-a infiintat conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
In primul set de situatii financiare intocmite conform IFRS, societatea a aplicat IAS 29
Raportarea financiara in economii hiperinflationiste pentru aporturile actionarilor obtinute
inainte de 01 ianuarie 2004, si anume, acestea au fost ajustate cu indicele de inflatie
corespunzator.

66 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

2.20 Costurile de finantare


O entitate trebuie s capitalizeze costurile ndatorrii care sunt atribuibile direct achiziiei,
construciei sau produciei unui activ cu ciclu lung de producie ca parte a costului
respectivului activ. O entitate trebuie s recunoasc alte costuri ale ndatorrii drept cheltuieli
n perioada n care aceasta le suport.
Societate nu a finantat constructia activelor pe termen lung din imprumuturi.
2.21 Rezultatul pe actiune
Societatea prezinta rezultatul pe actiune de baza si diluat pentru actiunile ordinare. Rezultatul
pe actiune de baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor
ordinari ai Societatii la numarul mediu ponderat de actiuni ordinare aferente perioadei de
raportare . Rezultatul pe actiune diluat se determina prin ajustarea profitului sau pierderii
atribuibile actionarilor ordinari si a numarului mediu ponderat de actiuni orinare cu efectele
de diluare generate de actiunile ordinare potentiale.
2.22 Raportarea pe segmente
Un segment este o componenta distincta a Societatii care furnizeaza anumite produse sau
servicii (segment de activitate) sau furnizeaza produse si servicii intr-un anumit mediu
geografic (segment geografic) si care este supus la riscuri si beneficii diferite de cele ale
celorlalte segmente. Din punct de vedere al segmentelor de activitate, Societatea nu identifica
componente distincte.
2.23 Parti afiliate
O persoan sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este considerata afiliata
unei Societatii dac acea persoana:
(i) detine controlul sau controlul comun asupra Societatii;
(ii) are o influenta semnificativa asupra Societatii; sau
(iii) este un membru al personalului-cheie din conduce
Personalul-cheie din conducere reprezint acele persoane care au autoritatea si
responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile Societatii n mod direct sau
indirect, incluznd orice director (executiv sau nu) al entitatii. Tranzactiile cu personalul cheie
includ exclusiv beneficiile salariale acordae acestora asa cum sunt prezentate in Nota 6.
Cheltuieli cu personalul.

O entitate este afiliata Societatii dac ntruneste oricare dintre urmtoarele conditii:
(i) Entitatea si Societatea sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce nseamn c fiecare
societate-mam, filial si filial din acelasi grup este legat de celelalte).
(ii) O entitate este entitate asociat sau asociere n participatie a celeilalte entitati (sau
entitate asociat sau asociere n participatie a unui membru al grupului din care face
parte cealalt entitate).
(iii)Ambele entiti sunt asocieri n participatie ale aceluiasi tert.
(iv) O entitate este asociere n participatie a unei terte entitti, iar cealalt este o entitate
asociat a tertei entitati.
(v) Entitatea este un plan de beneficii postangajare n beneficiul angajatilor entitatii
raportoare sau ai unei entitati afiliate entitatii raportoare. n cazul n care chiar entitatea
raportoare reprezint ea nsasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de
asemenea, afiliati entitatii raportoare.

67 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

(vi) Entitatea este controlat sau controlat n comun de o persoana afiliata


(vii) O persoana afiliata care detine controlul influenteaz semnificativ entitatea sau este
un membru al personalului-cheie din conducerea entittii (sau a societatii-mama a
entitatii).
Societatea nu deruleaza tranzactii cu entitati descrise la literele (i) (vii) de mai sus.

2.24 Modificri aduse politicilor contabile


a) Standarde, interpretri i amendamente noi n vigoare de la data de 1 ianuarie 2016
Niciunul dintre standardele, interpretrile i amendamentele noi, n vigoare pentru prima oar
la data de 1 ianuarie 2016, nu au efecte semnificative asupra situaiilor financiare.

b) Standarde, interpretri i amendamente noi care nu sunt nc n vigoare


Urmtoarele norme i interpretri noi nu au intrat nc n vigoare pentru perioada de raportare
financiar anual ncheiat la 31 decembrie 2016 i nu au fost aplicate la ntocmirea acestor
situaii financiare: [IAS 8.30 (a)]:

Natura modificrii iminente a politicii Impactul posibil asupra


Norm/Interpretare contabile [IAS 8.31 (b)] situaiilor financiare
[IAS 8.31 (a), [IAS 8.31 (e)]
8.31(c)]
IFRS 15 Venituri din IFRS 15 stabilete un cadru general care se Impactul aplicrii pentru prima
contractele cu clienii va aplica pentru recunoaterea veniturilor dat a acestor standarde este n
(n vigoare pentru provenind dintr-un contract ncheiat cu un curs de evaluare.
perioade anuale client (cu excepii limitate), indiferent de
ncepnd cu sau dup tipul tranzaciei sau de industrie;
data de 1 ianuarie Standardul stabilete cinci pai de urmat
2018) pentru recunoaterea veniturilor:
identificarea contractului (contractelor) cu
un client, identificarea contractelor de
executare dintr-un contract, determinarea
preului tranzaciei, alocarea preului
tranzaciei pentru obligaiile de executare
i recunoaterea veniturilor atunci cnd
(sau pe msur ce) entitatea ndeplinete o
obligaie de executare;
De asemenea, cerinele standardului se vor
aplica pentru recunoaterea i evaluarea
ctigurilor i pierderilor din vnzarea
anumitor active nemonetare care nu sunt
rezultatul activitii obinuite a entitii (de
ex. vnzare de imobilizri corporale i
necorporale);
Va fi prevzut prezentarea extins de
informaii, inclusiv dezagregarea venitului
total, informaii despre obligaiile de

68 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

execuie, modificri ale soldurilor


contractuale ale unor conturi de active i
datorii ntre perioade, raionamente i
estimri-cheie;
IFRS 9 Instrumente IFRS 9 este standardul care nlocuiete IAS Impactul aplicrii pentru prima
financiare 39 Instrumente financiare: Recunoatere i dat a acestor standarde este n
clasificare i evaluare evaluare; curs de evaluare.
(n vigoare pentru Standardul introduce cerine noi privind
perioade anuale clasificarea, evaluarea, deprecierea i
ncepnd cu sau dup contabilitatea de acoperire mpotriva
data de 1 ianuarie riscurilor;
2018)

Urmtoarele standarde i amendamente ale standardelor existente, emise de Comitetul pentru


Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB) i adoptate de Uniunea European (UE) au
intrat n vigoare n perioada curent:

69 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Norm/Interpretare Natura modificrii Impactul posibil asupra situaiilor


[IAS 8.31 (a), iminente a politicii financiare [IAS 8.31 (e)]
8.31(c)] contabile [IAS 8.31 (b)]
Amendamente la Amendamentele la Adoptarea amendamentelor la aceste
IFRS 10 Situaii standardele menionate se standarde nu a determinat modificarea
financiare refer la aspecte aprute n politicilor contabile ale societii, ntruct
consolidate, IFRS 12 practic n legtur cu aceste standarde nu sunt aplicabile la data
Prezentarea aplicarea excepiei de ntocmirii acestor situaii financiare.
intereselor existente consolidare pentru entitile
n alte entiti i IAS de investiii;
28 Investiii n
entitile asociate i
asocierile n
participaie
(n vigoare pentru
perioade anuale
ncepnd cu sau dup
data de 1 ianuarie
2016 sau ulterior
acestei date)
Amendamente la Adoptarea acestor amendamente la IFRS
Aceste Amendamente
IFRS 11: 11 nu a avut impact asupra situaiilor
impun aplicarea
Contabilizarea financiare.
combinrii de
achiziiilor de ntreprinderi la achiziia
interese n asocieri n de interese ntr-o asociere n
participaie.
participaie care constituie o
(n vigoare pentru ntreprindere;
perioadele anuale
ncepnd cu sau Combinrile de
dup data de 1 ntreprinderi se aplic i la
ianuarie 2016). achiziia de interese
suplimentare ntr-o asociere
n participaie n timp ce
conductorul asocierii
pstreaz controlul comun.
Interesul suplimentar
achiziionat va fi evaluat la
valoarea just. Interesele
deinute anterior n
asocierea n participaie nu
vor fi reevaluate;

70 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

3. INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR

Societateaeste expusa prin operaiunile sale la urmtoarele riscuri financiare:


Riscul de credit
Riscul de schimb valutar
Riscul de lichiditate
Asemenea tuturor celorlalte activiti, Societatea este expusa la riscuri care apar din utilizarea
instrumentelor financiare. Prezenta not descrie obiectivele, politicile i procesele Societatii
pentru gestionarea acestor riscuri i metodele utilizate pentru a le evalua. Informaii cantitative
suplimentare n legtur cu prezentele riscuri sunt prezentate n aceste situaii financiare.
Nu au existat modificri majore n expunerea Societatii la riscuri privind instrumentele
financiare, obiectivele, politicile i procesele sale pentru gestionarea acestor riscuri sau
metodele utilizate pentru a le evalua n comparaie cu perioadele anterioare exceptnd cazul
n care se menioneaz altfel n prezenta not.

Instrumente financiare principale


Instrumentele financiare principale utilizate de Societate, din care apare riscul privind
instrumentele financiare, sunt dup cum urmeaz:
Creane comerciale si alte creante
Numerar i echivalente de numerar
Datorii comerciale i alte datorii

Un sumar al instrumentelor financiare deinute pe categorii este furnizat mai jos:

Imprumuturi si creante

ACTIVE 31-Dec-16 31-Dec-15


Creante comerciale si asimilate 74.562.519 67.989.725
Numerar i echivalente de numerar 35.643.669 30.331.720
Total 110.206.188 97.321.445

La cost amortizat
DATORII 31-Dec-16 31-Dec-15
Datorii comerciale si similare 35.373.184 28.319.142
Total 35.373.184 28.319.142

Obiectivul general al Consiliului de Administraie este de a stabili politici care ncearc s


reduc riscul pe ct posibil fr a afecta n mod nejustificat competitivitatea i flexibilitatea
Societatii.

71 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Detalii suplimentare privind aceste politici sunt stabilite mai jos:

Riscul de credit
Riscul de credit este riscul de pierdere financiar pentru Societatea care apare dac un client
sau o contrapartid la un instrument financiar nu i ndeplinete obligaiile contractuale.
Societatea este expusa n principal la riscul de credit aprut din vnzri catre clienti.
La nivelul societatii exista o Politica Comerciala , aprobata de consiliul de Administratie al
SC Biofarm SA. In aceasta sunt prezentate clar conditiile comerciale de vanzare si exista
conditii impuse in selectia clientilor.
Biofarm lucreaza doar cu distribuitori mari din piata farmaceutica nationala iar in vanzarea
directa catre farmacii, plata se face la livrare. La vanzarea la export, in toate situatiile in care
este posibil, se contracteaza vanzarea cu plata in avans.
Vechimea creantelor comerciale si asimilate precum si miscarea ajustarilor de valoare pentru
depreciere a creantelor fata de clienti in cursul anului 2016 sunt detaliate in Nota 15

Riscul de schimb valutar


Societatea este n principal expusa la riscul valutar la achiziiile efectuate de la furnizori de
materii prime, ambalaje si alte materiale din afara Romaniei. Furnizorii de la care societatea
achizitioneaza aceste articole necesare productiei de medicamente trebuie sa detina
documente de calitate, prevazute in regulile europene de inregistrare a medicamentelor.
Societatea nu poate limita astfel foarte mult achizitiile din terte tari.Urmarirea termenelor de
plata si asigurarea disponibilitatilor banesti pentru achitare, astfel incat efectul riscului de
schimb valutar sa fie minimizat, sunt in sarcina Departamentului financiar-contabilitate.

La 31 decembrie 2016 expunerea net a Societatii la riscul de schimb valutar era dup cum
urmeaz:

Creante si numerar/
31-Dec-16 31-Dec-15
Datorii nete
LEI 79.678.522 68.963.173
EUR (4.293.754) (2.106.427)
USD 1.266.685 2.930.297
ALTE MONEDE 20.548 23.912

La sfritul perioadei 76.672.001 69.810.954

Avand in vedere expunerea relativ redusa la fluctuatiile de curs valutar, nu este de asteptat ca
fluctuatii rezonabile ale cursurilor de schimb sa produca efecte semnificative in situatiile
financiare viitoare.

72 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate apare din gestionarea de ctre Societate a mijloacelor circulante i a
cheltuielilor de finanare i rambursrilor sumei de principal pentru instrumentele sale de
debitare.
Politica Societatii este de a se asigura c va dispune ntotdeauna de suficient numerar s-i
permit s-i ndeplineasc obligaiile atunci cnd devin scadente. Pentru a atinge acest
obiectiv, acesta caut s menin solduri de numerar (sau faciliti convenite) pentru a satisfice
nevoile de plati.
La finalul exerciiului financiar, Societatea are resurse lichide suficiente pentru a-i onora
obligaii n toate mprejurrile rezonabile preconizate.

Lichiditi bancare
O sum semnificativ din disponibilitati banesti ale companiei, sunt tinute in banci sub forma
de depozite bancare. Aceste banci sunt: BRD, Veneto Banca si Garanti Bank. Bancile la care
compania detine conturi bancare sunt analizate periodic de catre conducerea companiei.

Riscul operational
Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o
gama larga de cauze asociate proceselor , personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii,
precum si din factori externi, altii decat riscul de credit , de piata si de lichiditate, cum ar fi
cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate
privind comportamentul organizational.Riscurile operationale provin din toate operatiunile
Societatii.
Responsabilitatea principala a dezvoltarii controaleler legate de riscul operational revine
conducerii unitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generale ale
Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:
Cerinte de separare a responsabilitatilor , inclusiv autorizarea independenta a
tranzactiilor
Cerinte de reconciliere si monitorizare a tranzactiilor
Alinierea la cerintele de reglementare si legale
Documentarea controalelor si procedurilor
Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si
adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate
Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor
care le-au generat
Elaborarea unor planuri de continuitate operationala
Dezvoltare si instruire profesionala
Stabilirea unor standarde de etica
Prevenirea riscului de litigii , inclusiv asigurare, acolo unde se aplica
Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor, unde este cazul
Adecvarea capitalurilor
Politica conducerii in ceea ce priveste adecvarea capitalului se concentreaza in mentinerea
unei baze solide de capital, in scopul sustinerii dezvoltarii continue a Societatii si atingerii
obiectivelor investitionale.

73 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

4. VENITURI DIN VANZARI


Veniturile din vanzari includ urmatoarele elemente:

Pentru anul incheiat la


Venituri din vanzari 31-Dec-16 31-Dec-15
Vanzari de produse finite 180.145.556 171.832.894
Vanzari de marfuri 3.470.103 5.126.804
Venituri din vanzare deseuri 12.049 13.238
Reduceri comerciale (31.506.591) (27.636.737)
TOTAL 152.121.117 149.336.199

Cifra de afaceri este realizata in principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori
farmaceutici, piata interna prin punctul de desfacere din strada Logofatul Tautu, nr.99,
Bucuresti.
Vanzarile la export in anul 2016 au fost in valoare de 5.137.723 lei (2015: 3.758.588 lei)

5. MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE

Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile au urmatoarea componenta:

Pentru anul incheiat la


Materii prime si consumabile 31-Dec-16 31-Dec-15
Materii prime 23.197.405 24.538.013
Materiale auxiliare 11.782.692 12.381.741
Marfuri 2.279.179 2.575.053
Obiecte de inventar 372.823 233.676
Alte consumabile 97.993 86.902
Campanii comerciale produse 30.174 2.248.460
TOTAL 37.760.266 42.063.845

6. CHELTUIELI CU PERSONALUL
Cheltuielile cu personalul au urmatoarea componenta:

Pentru anul incheiat la


Cheltuieli de personal 31-Dec-16 31-Dec-15
Salarii 15.862.606 16.138.136
Contracte civile 2.743.186 1.889.838
Taxe si contributii sociale 4.346.262 4.164.681
Alte beneficii 832.692 (242.014)
TOTAL 23.784.746 21.950.641

74 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Societatea e condusa in sistem unitar, in intelesul Legii 31/1990 privind Societatile


Comerciale, conducerea societatii fiind asigurata de Consiliul de Administratie al SC Biofarm
S.A. Componenta Consiliului de Administratie si a Conducerii executive sunt prezentate in
Nota 1. Informatii generale.

Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive (conform IAS 24


-personal cheie ) este prezentata in tabelul urmator:

Pentru anul incheiat la


Descriere 31-Dec-16 31-Dec-15

Salarii/contracte 2.282.030 2.258.596


Taxe si contributii sociale 494.915 751.494
Alte beneficii (tichete de masa) 2.328 16.405
Variatia provizioanelor pentru beneficii - 39.000

TOTAL 2.779.273 3.065.495

7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE


Alte cheltuielile din exploatare includ urmatoarele:

Pentru anul incheiat la


Alte cheltuieli din exploatare 31-Dec-16 31-Dec-15
Utilitati 2.684.602 2.612.061
Reparatii 958.774 732.122
Chirie 136.993 119.221
Asigurari 1.003.143 921.880
Comisioane bancare 64.174 69.656
Publicitate si promovare produse 27.899.503 22.021.527
Deplasari si transport 564.126 516.792
Posta si telecomunicatii 353.878 414.218
Alte servicii prestate de terti 6.551.619 5.914.041
Alte impozite si taxe 1.508.320 2.134.055
Protocol 1.131.731 722.824
Cleltuieli din cedarea activelor 5.985 7.648
Pierderi si ajustari creante incerte 2.389.868 11.745.613
Ajustari stocuri 532.365 2.240
Dontatii si subventii 338.106 342.658
Alte cheltuieli de exploatare 775.548 200.059
TOTAL 46.898.735 48.476.615

75 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

8. VENITURI FINANCIARE NETE


Veniturile financiare nete au urmatoarea componenta:

Pentru anul incheiat la


Venituri / (costuri) financiare nete 31-Dec-16 31-Dec-15
Venituri din dobanzi 400.603 781.308
Costuri cu dobanzile (536) (519)
Alte venituri financiare 1.671 3.869
TOTAL 401.738 784.658

76 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

Pentru anul incheiat la


Cheltuieli cu impozite 31-Dec-16 31-Dec-15
Cheltuiala impozit pe profit curent 6.354.437 7.257.908
Impozit amanat cheltuiala / (venit) (391.498) (2.734.928)
TOTAL 5.962.939 4.522.980

Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor


nedeductibile, respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a efectelor
provizioanelor pentru impozit pe profit. O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a
stat la baza calculului impozitului pe profit este prezentata in tabelul urmator:

Pentru anul incheiat la


Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2015
Venituri si elemente similare veniturilor 159.699.764 159.685.653
Cheltuieli totale (mai putin impozitul pe profit) -128.319.061 -125.201.252
Rezultat contabil 31.380.704 34.484.401
Deduceri -9.128.271 -5.268.550
Cheltuieli nedeductibile 18.397.162 19.005.691
Rezultat fiscal 40.649.595 48.221.542
Impozit pe profit (Rezultat fiscal x 16%) 6.503.936 7.715.447
Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit
-149.499 -457.539
legislatiei in vigoare
Total impozit pe profit 6.354.437 7.257.908

10. REZULTAT PE ACTIUNE

Pentru anul incheiat la


31.12.2016 31.12.2015
Profit net(A) 29.477.747 27.226.492
Numar de actiuni ordinare(B) 985.375.350 985.375.350
Actiuni proprii detinute(C ) 8.126 8.126
Rezultatul pe actiune(A/(B-C)) 0.0299 0.0276

77 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

La 31 decembrie 2016, societatea nu detinea titlu de proprietate asupra terenului in folosinta


din str. Logofat Tautu nr. 99.
Terenul in folosinta din str. Logofat Tautu nr. 99, nu este inclus in situatiile financiare ale
S.C. Biofarm S.A., datorita faptului ca documentele ce atesta proprietatea nu au fost inca
obtinute, existand notificari pe Legea nr. 10/2001.
In conformitate cu prevederile HG 834/1991 art. 1, societatea a solicitat obtinerea
certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, pentru terenurile necesare
desfasurarii activitatii conform obiectului de activitate.
Valoarea terenului pentru care se va obtine certificat de atestare a dreptului de proprietate va
fi stabilita in baza prevederilor legale. Cu valoarea terenurilor se va majora capitalul social al
Societatii iar actiunile vor intra in proprietatea statului. Efectul de dilutie este luat in calculul
rezultatului pe actiune diluat.

Pentru anul incheiat la


31.12.2016 31.12.2015
Profit net(A) 29.477.747 27.226.492
Numar de actiuni ordinare(B) 985.375.350 985.375.350
Actiuni proprii detinute(C ) 8.126 8.126

Numar de actiuni obtinut AVAS prin aport


natura teren Logofatul Tautu (D ) 63.367.470 64.365.130
Rezultatul pe actiune diluat(A/(B+C) 0.0281 0.0259

78 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

11. IMOBILIZARI CORPORALE

Instalatii Alte instalatii, Imobilizari


COST Terenuri Cladiri tehnice si utilaje si corporale in Total
masini mobilier curs
31 Decembrie 2014 3.282.513 18.072.986 63.876.614 1.385.525 18.613.565 105.231.203
Achizitii 127.520 2.913.018 35.314 22.219.146 25.294.998
Iesiri / Transferuri -3.868.726 -661.038 -4.282 -3.075.853 -7.609.899
Reevaluari 694.916 233.536 928.452
31 Decembrie 2015 3.977.429 14.565.316 66.128.594 1.416.557 37.756.858 123.844.754
Achizitii 12.000 1.087.744 16.111 18.240.879 19.356.734
Iesiri / Transferuri 133.561 10.364 143.925
Reevaluari 389.485 389.485
31 Decembrie 2016 4.366.914 14.577.316 67.082.777 1.422.304 55.997.737 143.447.048
AMORTIZARE SI PROVIZIOANE
31 Decembrie 2014 2.531.098 39.635.960 788.182 0 42.955.240
Costul perioadei 1.337.627 4.287.228 157.767 5.782.622
Iesiri -3.868.725 7.333 -3.861.392
Reevaluari 0
31 Decembrie 2015 0 0 43.930.521 945.949 0 44.876.470
Costul perioadei 1.358.820 4.675.744 141.726 6.176.290
Iesiri 1.940 1.173 3.113
Reevaluari
31 Decembrie 2016 0 1.358.820 48.604.325 1.086.502 0 51.049.647
VALORI NETE
31 Decembrie 2014 3.282.513 15.541.888 24.240.654 597.343 18.613.565 62.275.963
31 Decembrie 2015 3.977.429 14.565.316 22.198.074 470.608 37.756.858 78.968.285
31 Decembrie 2016 4.366.914 13.218.496 18.478.452 335.802 55.997.737 92.397.401

79 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Reevaluare active imobilizate


La data de 31.12.2015, terenurile aflate in patrimoniul societatii au fost reevaluate de catre
SC Iprochim SA, membru asociat al Asociatiei Natioanale a Evaluatorilor din Romania
(ANEVAR), avand certificatul nr.183/1992.
Raportul de reevaluare al terenurilor a fost valorificat in contabilitate la data de 31.12.2015.
Rezultatul reevaluarii terenurilor este prezentat in tabelul de mai jos:

Valoare Valoare Valoare Apreciere/


Valoare de
Descriere reevaluata reevaluata reevaluata Depreciere
intrare
31.12.2010 31.12.2012 31.12.2015 2015
Teren str. Drumul Gura
Badicului.nr.202- 3.263.722 3.323.569 3.282.513 3.977.429 694.916
226.Bucuresti
Teren Iancu de
Hunedoara nr.40-42 433.150 11.106.909 11.045.807 10.447.013 (598.794)
Bucuresti*

Total 3.696.872 14.430.478 14.328.320 14.424.443 96.122

*) Prezentat la Nota 12. Investitii imobiliare

Constructiile aflate in proprietatea SC Biofarm SA au fost reevaluate la data de 31.12.2015


astfel:

Explicatii Valoare
Valoare ramasa la data de 31.12.2015 14.331.801
Valoare reevaluata la data de 31.12.2015 14.565.337
Apreciere/depreciere totala 31.12.2015 233.536

Metoda de referin este costul de nlocuire net (IFRS 13 Nivel 3).

La data de 31.12.2016 Biofarm SA a reevaluat prin Iprochim SA terenul din str. Iancu de
Hunedoara nr. 40- 42, pentru celelalte terenuri si cladiri societatea a considerat ca sunt
prezentate la valoarea justa in contabilitate si nu mai este necesara reevaluarea acestora la data
de 31.12.2016.

Amortizare mijloace fixe


Amortizarea contabila se calculeaza folosind metoda liniara. Pentru mijloacele fixe noi,
intrate in 2016, de natura instalatiilor, masinilor si aparatelor de masura si control, duratele de
viata utile au fost stabilite luand in considerare:
- nivelul estimat de utilizare pe baza folosirii capacitatii activului;
- programul de reparatii si intretinere practicat de BIOFARM asupra instalatiilor si
utilajelor;
- uzura morala determinata de posibilele schimbari ale procesului de productie functie
de structura portofoliului de produse furnizate de companie.
80 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Casari mijloace fixe si provizioane constituite


In anul 2016 au fost propuse spre casare mijloace fixe cu valoare ramasa neamortizata la
31.12.2016 in valoare de 5.370 lei , suma pentru care s-a constituit provizion in anul 2016.
Litigii si drepturi de proprietate mijloace fixe
La 31 decembrie 2016, societatea nu detinea titlu de proprietate asupra terenului in folosinta
din str. Logofat Tautu nr. 99.

Terenul in folosinta din str. Logofat Tautu nr. 99, nu este inclus in situatiile financiare ale
SC Biofarm SA, datorita faptului ca documentele ce atesta proprietatea nu au fost inca
obtinute, existand notificari pe Legea nr. 10/2001.

Leasing financiar
In anul 2016 societatea nu a achizitionat mijloace fixe prin contracte clasificate de leasing
financiar si nu mai are contracte de leasing financiar in derulare la 31.12.2016.

12. INVESTITII IMOBILIARE


Terenul detinut de catre SC Biofarm SA in strada Iancu de Hunedoara, Bucuresti este
considerat Investitie Imobiliare, nefiind utilizat de companie pentru desfasurarea activitatii de
exploatare si neavand o destinatie stabilita.

31-Dec-16 31-Dec-15

La nceputul perioadei 10.447.011 11.045.805


Modificarea valorii juste 87.791 (598.794)

La sfritul perioadei 10.534.802 10.447.011

13. IMOBILIZARI NECORPORALE

Modificarile in costul de achizitie si amortizarea aferente imobilizarilor necorporale sunt


prezentate in tabelul urmator:

31-Dec-16 31-Dec-15
Cost
Sold initial 2.017.275 1.790.445
Intrari 36.205 240.015
Iesiri - 13.185
Sold final 2.053.480 2.017.275

Amortizare
Sold initial (1.696.304) (1.587.023)
Costul perioadei (130.970) (122.466)
Iesiri 13.185
Sold final (1.827.274) (1.696.304)
Valoare neta 226.206 320.971
81 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

14. STOCURI

Stocuri 31-Dec-16 31-Dec-15


Materii prime si consumabile 12.709.130 11.112.537
Ajustari (866.425) (979.325)
Productia in curs si semifabricate 1.573.899 3.053.993
Produse finite 3.802.881 4.649.900
Ajustari (848.531) (203.266)
Marfuri 2.633.839 1.495.548
TOTAL 19.004.793 19.129.386

15. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere 31-Dec-16 31-Dec-15

Creante comerciale 87.747.356 80.305.979


Ajustari pentru creante comerciale (15.409.887) (13.038.881)
Salariati 41.450 108.687
Debitori diversi si alte creante 357.923 485.488
Ajustari pentru alte creante (81.757) (62.896)
Total active financiare altele decat
numerarul, clasificate ca imprumuturi 72.655.085 67.798.377
si creante

Dobanda de incasat 104.195 191.348


Alte creante fata de Bugetul de Stat 5.445.057 6.381.909
Avansuri 924.075 1.249.796
Impozit pe profit - -
Cheltuieli in avans 879.165 1.019.205

TOTAL 80.007.577 76.640.635

Valorile juste ale creanelor comerciale i de alt natur clasificate ca fiind credite i creane
nu difer semnificativ de valorile lor contabile.
Societatea nu a gajat sau scontat creantele comerciale.

La 31 decembrie 2016 au fost primite din partea clientilor bilete la ordin in suma de
23.838.995 lei (31-dec-2015:38.946.745,62 ; 31-dec-2014: 20.576.706,55). Societatea nu are
nici o garanie suplimentar pentru asigurarea riscurilor de neincasare a creantelor comerciale
sau a altor tipuri de creante.

82 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Analiza vechimii 31-Dec-16 31-Dec-15

Creante nescadente 44.700.254 47.547.193


Creante restante neajustate:
pana la 3 luni 24.829.909 16.987.295
intre 3 si 6 luni 1.963.406 698.768
intre 6 si 12 luni 412.255 2.452.286
peste 12 luni 749.261 112.835

TOTAL 72.655.085 67.798.376

La 31 decembrie 2016 societatea are inregistrate ajustari pentru creante comerciale


reprezentand sold clienti care e improbabil a mai fi incasati de catre societate in valoare de
15.409.887 lei.

Ajustari clienti 31-Dec-16 31-Dec-15

La inceputul perioadei 13.101.777 1.356.764


Constituite in timpul anului 2.389.868 12.724.087
Anulare ajustari (979.074)
La sfarsitul perioadei 15.491.645 13.101.777

Societatea a mai constituit o ajustare de depreciere in valoare de 2.371.006 lei, pentru un client
extern, existand prezumtii de neincasare integrala a creantei detinute asupra acestu client.

16. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

Numerar si echivalente numerar 31-Dec-16 31-Dec-15


Disponibil in banca 2.674.621 577.341
Numerar si echivalente numerar 6.243 18.018
Depozite 32.919.975 29.686.251
Diverse 42.830 50.110
TOTAL 35.643.669 30.331.720

Depozitele au scadente de pana la 6 luni fata de data bilantului.

Nu au existat in anul 2016 tranzaciile non-cash semnificative cu terte persoane fizice sau
juridice.

83 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

17. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Datorii comerciale si similare 31-Dec-16 31-Dec-15

Datorii comerciale 33.576.999 26.399.734


Furnizori de imobilizari 1.053.304 1.344.962
Datorii in legatura cu salariatii 634.546 428.484
Alte datorii 166.418 145.962
Total datorii mai putin imprumuturi,
clasificate ca masurate la cost amortizat 35.431.267 28.319.142

Impozite si contributii sociale 1.151.044 1.042.590


Alte datorii fiscale 252.926 274.421
Garantii furnizori 576.464 783.208
Dividende 1.506.388 2.042.657
Avansuri 55.798 7.483
Venituri in avans 5.360 5.360
TOTAL 38.979.247 32.474.861

Datorii comerciale si similare pe termen


lung 31-Dec-16 31-Dec-15
Provizioane 419.154 410.236
Total 419.154 410.236

18. LEASING

Leasing operaional
Societatea are incheiate la 31 decembrie 2016 contracte de inchiriere spatii, din care
principalele sunt:
Locator SIFI CJ LOGISTIC SA, pentru inchirierea spatiului din str.Traian Vuia,
nr.206,Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu durata pana in 31.12.2017(cf. act additional nr.3/2015),
rata lunara 1,774.50 EUR +TVA. Costul inregistrat in cursul anului 2016 este de 90.766
lei.
Locator SC Voltalim SA, pentru inchirierea spatiului din Bd-ul Decebal, nr.120A,
Craiova, jud. Dolj, cu durata pana in 30.06.2017, rata lunara 540 EUR +TVA. Costul
inregistrat in cursul anului 2016 este de 28.680 lei.
Locator SC COMALIM SA, pentru inchirierea spatiului din Arad, Campul Linistii,nr.1
cu durata pana in 13.11.2017, rata lunara 600 EUR +TVA. Costul inregistrat in cursul
anului 2016 este de 32.607 lei .

84 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Locator SC GHIURAL DISTRIBUTION, pentru inchirierea spatiului din Constanta,str.


Interioara 3 nr.19, cu durata pana in 13.12.2017, rata lunara 405 EUR +TVA. Costul
inregistrat in cursul anului 2016 este de 21.876 lei .
Locator SC FLUX SRL, pentru inchirierea spatiului din Iasi,str.Aurel Vlaicu nt.78., cu
durata pana in 01.07.2018, rata lunara 735 EUR +TVA. Costul inregistrat in cursul anului
2016 este de 39.611 lei.

19. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

Variatia datoriilor privind impozitul pe profit amanat este prezentata in tabelul urmator:

Descriere 31-Dec-16 31-Dec-15


Sold initial (1.046.523) 1.688.406
Costuri / (venituri) impozit amanat (391.498) (2.734.927)
Sold final (1.438.021) (1.046.523)

20. PROVIZIOANE

Variatia provizioanelor este prezentata in tabelul urmator:


Provizioane
Provizioane
pentru concedii
pentru pensii
Provizioane salarii neefectuate si Total
(calcul
alte sume de
actuarial)
natura salariala
31 decembrie 2014 1.311.700 480.532 1.792.232
Constituiri in perioada 1.139.982 - 1.139.982
Utilizari in perioada (1.311.698) (70.296) (1.381.994)
31 decembrie 2015 1.139.984 410.236 1.550.220
Constituiri in perioada 1.963.756 - 1.963.756
Utilizari in perioada (1.139.984) 8.918 (1.131.066)
31 decembrie 2016 1.963.756 419.154 2.382.910

Suma constituita ca si provizion salarii la finalul anului 2016, reprezinta contravaloarea zilelor
de concediu de odihna aferente anului 2016 neefectuate de salariatii companiei pana la data
de 31.12.2016, precum si bonusuri salariale care se vor plati salariatilor companiei, echipei
de marketing vanzari precum si echipei de management,conducerii executivea SC Biofarm
SA pentru activitatea desfasurata in anul 2016.

85 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

21. CAPITAL SOCIAL

Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2016 este de 98.537.535 lei, valoarea
nominala a unei actiuni fiind de 0,1 lei/actiune. Societatea are un numar de 985.375.350
actiuni care confera drepturi egale actionarilor societatii. SC Biofarm SA nu a emis actiuni
care sa ofere drepturi preferentiale actionarilor detinatori.

22. INFORMATII REFERITOARE LA RASCUMPARAREA PROPRIILOR


ACTIUNI
In urma majorarii capitalului social prin incorporarea profitului aferent anului 2006, au ramas
un numar de 8.126 actiuni care nu au putut fi repartizate conform ratei de alocare. Aceste
actiuni au fost alocate de catre Depozitarul Cental societatii. La 31.12.2016, SC Biofarm SA
detine 8.126 actiuni proprii.

In AGEA din aprilie 2014, s-a aprobat rascumpararea de catre Biofarm S.A. a unui numar de
maxim 109.486.149 actiuni proprii, a caror valoare nominala reprezinta maximum 10 % din
capitalul social. Actiunile astfel dobandite au fost anulate, capitalul social diminuandu-se
corespunzator in anul 2015.

23. REZERVE

Rezervele includ urmatoarele componente:

Rezerve 31-Dec-16 31-Dec-15


Rezerve reevaluare mijloace fixe 1.379.344 1.379.344
Rezerve legale 13.768.960 11.996.926
Alte rezerve 39.362.147 28.033.700
TOTAL 54.510.451 41.409.969

n cele ce urmeaz se descrie natura i scopul fiecrei rezerve din cadrul capitalului propriu:
Rezerva Descriere i scop

Rezerve reevaluare mijloace fixe Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale
este majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci
cresterea trebuie recunoscuta n alte elemente ale
rezultatului global si cumulata n capitalurile proprii,
cu titlu de surplus din reevaluare.
Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu
pot fi utilizate la majorarea capitalului social.

86 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Rezerve legale Conform Legii 31/1990 n fiecare an se preia cel puin


5% din profit pentru formarea fondului de rezerv,
pn ce acesta atinge minimum a cincea parte din
capitalul social. La 31 Dec 2016 au fost constituite
rezerve reprezentand facilitati fiscale in suma de
1.772.034 lei care nu pot fi distribuite avand implicatii
asupra recalcularii impozitului pe profit.

Alte rezerve includ la 31 dec 2016 rezerve constituite


Alte rezerve
din profituri.

24. REZULTATUL REPORTAT

Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

Descriere 31-Dec-16 31-Dec-15

Rezultatul reportat provenit din adoptarea


2.363.952 2.363.952
pentru prima dat a IAS, mai puin IAS 29
Rezultatul reportat provenit din trecerea la
443.006 443.006
aplicarea IFRS, mai puin IAS 29
Rezultatul reportat provenit din utilizarea,
la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii 14.037.337 14.037.337
juste drept cost presupus

TOTAL 16.844.295 16.844.295

25. REPARTIZARE PROFIT CURENT AN 2016

La data de 31.12.2016 societatea Biofarm are un numar de 985.375.350 actiuni emise.


Repartizarea profitul net in valoare de 29.477.747 lei inregistrat la data de 31.12.2016 de catre
Biofarm SA va fi aprobata de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

87 / 94
BIOFARM S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

26. DATORII CONTINGENTE

Nu exista datorii contingente semnificative la data bilantului.

27. ANGAJAMENTE

Societatea nu are datorii catre institutiile de credit.

SC Biofarm SA nu a depus garantii si nu a gajat, respectiv nu a ipotecat active proprii pentru


garantarea unor obligatii in favoarea unui tert. Societatea beneficiaza doar de o linie de credit
atasata card de credit .

28. INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR


FINANCIARE
Auditul financiar pentru exercitiul financiar 2016 a fost efectuat de SC BDO Audit SRL.
Auditorul a prestat exclusiv servicii de audit financiar.

29. EVENIMENTE ULTERIOARE


In baza informatiilor pe care le detinem pana in prezent, structura actionariatului nu s-a
modificat semnificativ pana la data emiterii prezentelor situatii financiare si nu au intervenit
nici alte evenimente semnificative ulterioare inchiderii exercitiului financiar.

88 / 94
DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 privind situatiile


financiare intocmite la 31.12.2016

S-au intocmit situatiile financiare la 31/12/2016 pentru:


__________________________________________________________________________
Persoana juridica: S.C. BIOFARM S.A
Judetul: 40-MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, str. LOGOFATUL TAUTU, nr. 99, tel. 3010621
Numar din registrul comertului: J40/199/1991
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2120-Fabricarea preparatelor
farmaceutice
Cod de identificare fiscala: RO341563
__________________________________________________________________________

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. BIOFARM S.A., domnul DANUT VASILE,


isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si
confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in


conformitate cu reglementarile legale aplicabile si Standardele Internationale de Raportare
Financiara aplicabile;

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei


financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
DANUT VASILE
Semnatura

CONTABIL SEF
CLAUDIA MATEI
Semnatura

89 / 94
Tel: +40-21-319 9476 Victory Business Center
Fax: +40-21-319 9477 Str. Invingatorilor 24
www.bdo.ro Bucuresti - 3
Romania
030922

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii Societatii BIOFARM S.A.

Opinie

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii BIOFARM S.A. (Societatea), care cuprind
situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2016 i situatia rezultatului global, situatia
modificarilor capitalurilor proprii i situatia fluxurilor de numerar aferente exercitiului incheiat
la acesta data, i notele la situatiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile
semnificative si alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a
Societatii la data de 31 decembrie 2016, precum si a rezultatului operatiunilor sale si a
fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Baza opiniei

Am desfaurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA).


Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea
Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din acest raport. Suntem
independenti fata de Societate i ne-am indeplinit responsabilitatile de etica profesionala
conform cerintelor relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania. Credem ca
probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente i adecvate pentru a furniza o baza
pentru opinia noastra.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional,
au avut cea mai mare importanta in efectuarea auditului situatiilor financiare din perioada
curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in
ansamblul lor i in formarea opiniei noastre asupra acestor situatii financiare. Nu oferim o
opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie de audit.

Aspect cheie de audit Modul de abordare in cadrul auditului:

Recunoasterea veniturilor Procedurile noastre de audit au inclus,


printre altele:
A se vedea Nota 4. Venituri din vanzari
- Am efectuat teste de detaliu selectand
Politica de recunoastere a veniturilor este tranzactii de vanzari realizate in cursul
prezentata in nota 2.13.1 Politici contabile exercitiului financiar.
Recunoasterea veniturilor.

90 / 94
Tel: +40-21-319 9476 Victory Business Center
Fax: +40-21-319 9477 Str. Invingatorilor 24
www.bdo.ro Bucuresti - 3
Romania
030922

In conformitate cu Standardele - Intelegerea modului de estimare si


Internationale de Audit, exista un risc inregistrare a discount-urilor si rabaturilor,
implicit in recunoasterea veniturilor, datorita inclusiv estimarea si recunoasterea in
presiunii pe care conducerea o poate resimti perioada la care se refera.
in legatura cu obtinerea rezultatelor
planificate. - Am obtinut calculul managementului
pentru estimarile de discount-uri si rabaturi
Societatea realizeaza veniturile prin inregistrate la finele exercitiului si am
vanzarea cu ridicata a produselor catre recalculat pentru o parte tinand cont de
distribuitori, pretul net fiind determinat de conditiile contractuale sau de campaniile
conditiile contractuale incheiate cu acestia. aplicabile.

Recunoasterea initiala a veniturilor se - Testarea pe baza unui esantion a


realizeaza la momentul distributiei si implica soldurilor creantelor comerciale la 31
o estimare a discount-urilor, rabaturilor decembrie 2016 prin transmiterea de scrisori
acordate. Estimarea tine cont de termenii de confirmare.
contractuali si de estimarea vanzarilor si
campaniilor realizate. Determinarea exacta
poate avea loc cu cateva luni intarziere.

Alte informatii Raportul Administratorilor


Alte informatii cuprind raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru
intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP nr.
2844/2016, punctele 15-19 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara, si pentru acel control intern pe care administratorii il
considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea raportului administratorilor care
sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie


2016, responsabilitatea noastra este sa citim raportul administratorilor si, in acest demers, sa
apreciem daca exista neconcordante semnificative intre raportul administratorilor si situatiile
financiare, daca raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de OMFP 2844/2016, punctele 15-19, din Reglementarile contabile conforme
cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, si daca in baza cunostintelor si
intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia dobandite in cursul auditului
situatiilor financiare, informatiile incluse in raportul administratorilor sunt eronate
semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii
desfasurate, raportam ca:

a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta,


in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare
individuale anexate;

91 / 94
Tel: +40-21-319 9476 Victory Business Center
Fax: +40-21-319 9477 Str. Invingatorilor 24
www.bdo.ro Bucuresti - 3
Romania
030922

b) raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute


de OMFP nr. 2844/2016, punctele 15-19, din Reglementarile contabile conforme cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia


dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data
de 31 decembrie 2016, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa
fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii i ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile


financiare

Conducerea este responsabila pentru intocmirea i prezentarea situatiilor financiare care sa


ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 i pentru acel control intern pe
care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite
de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii


Societatii de a-i continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, aspectelor
referitoare la continuitatea activitatii i pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii
activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau
sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de


raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare, in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate fie de frauda, fie
de eroare, precum i in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.
Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantare a faptului
ca un audit desfaurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare i
sunt considerate semnificative daca se poate preconiza in mod rezonabil ca acestea, individual
sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate in baza acestor situatii
financiare.
Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional i mentinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

Identificam i evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare


cauzate fie de frauda, fie de eroare, selectam i realizam proceduri de audit ca raspuns
la respectivele riscuri i obtinem probe de audit suficiente i adecvate pentru a furniza
o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative
cauzate de frauda este mai ridicat dect cel de nedetectare a unei denaturari
semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete,
fals, omisiuni intentionate, declaratii false i evitarea controlului intern.

92 / 94
Tel: +40-21-319 9476 Victory Business Center
Fax: +40-21-319 9477 Str. Invingatorilor 24
www.bdo.ro Bucuresti - 3
Romania
030922

Intelegem controlul intern relevant pentru audit in vederea proiectarii de proceduri de


audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacitatii controlului intern al Societatii.

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate i rezonabilitatea estimarilor


contabile, precum si prezentarile aferente de informatii realizate de catre conducere.
Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a
contabilitatii pe baza continuitatii activitatii i determinam, pe baza probelor de audit
obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii
care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-i
continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine
semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul nostru asupra prezentarilor
aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate,
sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute
pna la data acestui raport. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot
determina Societatea sa nu ii mai desfaoare activitatea in baza principiului
continuitatii activitatii.
Evaluam in ansamblu prezentarea, structura i continutul situatiilor financiare, inclusiv
al prezentarilor de informatii, i masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile
i evenimentele intr-o maniera care asigura o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata i


programarea in timp a auditului, precum i principalele constatari ale auditului, inclusiv orice
deficiente semnificative ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat


cerintele de etica profesionala relevante privind independenta i ca le-am comunicat toate
relatiile i alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza
independenta i, acolo unde este cazul, masurile de protectie aferente.

Dintre aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt


aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta i care
reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru,
cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului,
sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui
comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile
interesului public sa fie depaite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in


ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele
aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri.
In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de
Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau
pentru opinia formata.

93 / 94
Tel: +40-21-319 9476 Victory Business Center
Fax: +40-21-319 9477 Str. Invingatorilor 24
www.bdo.ro Bucuresti - 3
Romania
030922

Partenerul misiunii de audit in baza careia s-a intocmit prezentul raport al auditorului
independent este Vasile Bulata.

In numele BDO Audit SRL


Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 018 / 2001
Numele semnatarului: Vasile Bulata
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Bucuresti, Romania

Cu nr. 1480 / 2002 22 Martie 2017

94 / 94