Sunteți pe pagina 1din 9

ROMNIA

JUDEUL TULCEA
COMUNA PARDINA
CONSILIUL LOCAL

HOTRREA NR. 12

privind acordarea unor beneficii de asisten social sub forma unor tichete sociale i
ajutoare materiale, ca msur complementar beneficiilor sociale acordate de la bugetul
de stat
Consiliul Local al comunei Pardina, judeul Tulcea convocat n edina ordinar din data de 29
februarie 2016.
Avnd n vedere referatul de aprobare al primarului comunei Pardina, judeul Tulcea, cu privire
la acordarea unor beneficii de asisten social sub forma unor tichete sociale, ca msur
complementar beneficiilor acordate de la bugetul de stat, nregistrat sub nr. 840/24.02.2016,
precum i raportul de specialitate al compartimentului de asisten social din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei, nregistrat sub nr. 836/24.02.2016.
Avnd n vedere reglementrile :
- art. 2 alin. (2-4), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 7, art. 8 alin. (1) lit. c i alin. (2), art. 9
alin. (1) lit. a, alin. (2-5), alin. (9), art. 10 lit. b, art. 11 lit. b i d, art. 14, art. 15 alin.
(1-3), art. 16 alin. (5), art. 54 alin. (1), art. 55, art. 112, art. 115, art. 128, art. 129, art. 143
din Legea asistenei sociale nr. 292/2011, modificat i completat ulterior;
- art. 32 alin. (2) lit. a, e, h, art. 33 lit. c din OG nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, modificat i completat ulterior;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, modificat i completat ulterior;
n baza art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 2, art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001
privind administraia public local, republicat, modificat i completat ulterior:

H O T R T E:

ART. 1 Aprob acordarea unor beneficii de asisten social sub forma de tichete sociale n
valoare de 50 lei pentru fiecare persoan singure/membru de familie (5 tichete a cte 10
lei/tichet), aflate n situaie de dificultate, pentru prevenirea i combaterea srciei i riscului
de excluziune social de la nivelul comunei Pardina, judeul Tulcea, cu ocazia Srbtorilor
Pascale i a Naterii Domnului;
Art. 2 Aprob acordarea unor ajutoare materiale ce constau n obiecte de vestimentaie, i
rechizite necesare n procesul de educaie, destinate elevilor colii Gimnaziale Pardina, n
valoare de 100 lei/elev, provenii din familii defavorizate domiciliate n comuna Pardina,
judeul Tulcea.
Art. 3 Tichetele sociale prevzute la art. 1 i ajutoarele materiale prevzute la art. 2 se vor
acorda n limita fondului aprobat prin bugetul local, persoanelor singure/familiilor aflate n
situaie de dificultate i care fac parte din urmtoarele categorii:
- Beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Beneficiari ai Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei;
- Persoane cu handicap grav i accentuat sau pensionari cu grad de invaliditate I i II;
- Pensionarii sistemului public de pensii sau persoane care au mplinit vrsta standard de
pensionare ale cror venituri cumulate, sunt de pn la 600 lei/lun inclusiv.
- omeri
- Persoane fr venituri sau a cror venituri sunt de pn la 600 lei/lun inclusiv, care nu se
ncadreaz n nici una dintre categoriile de mai sus
Art. 4 Se aprob procedura de acordare a tichetelor sociale conform Anexei nr. 1 la prezenta
hotrre.
Art. 5 Se aprob procedura de acordare a ajutoarelor materiale conform Anexei nr. 2 la prezenta
hotrre.
Art. 6 Se mputernicete primarul comunei Pardina prin compartimentele asisten social i
asisten medical comunitar pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hotrri.
Art. 5 Prezentul proiect de hotrrea va fi fcut public de ctre secretarul comunei Pardina,
judeul Tulcea prin afiarea la sediul instituiei i pe site-ul instituiei.
Hotrrea a fost aprobat cu un nr. de 9 voturi pentru, 0 voturi abinere, 0 voturi
mpotriv, fiind prezeni 9 consilieri locali din cei 9 care alctuiesc Consiliul Local Pardina.

PREEDINTE DE EDIN CONTRASEMNEAZ


CONSILIER LOCAL SECRETAR COMUN
TIMOFAN AUREL GRIGORE CHISLITCHI FLORENTINA
ROMNIA ANEXA NR. 1
JUDEUL TULCEA LA HCL NR. 12/29.02.2016
COMUNA PARDINA
CONSILIUL LOCAL

Procedura de acordare a tichetelor sociale persoanei singure/membru de familie, din


comuna Pardina, judeul Tulcea, aflate n situaii de dificultate n vederea prevenirii i
combaterii srciei i riscului de excluziune social

CADRUL LEGAL prevederile :


- Legii asistenei sociale nr. 292/2011, modificat i completat ulterior
- OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificat i completat ulterior;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, actualizat;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, modificat i completat
ulterior;

CATEGORIILE DE PERSOANE CARE POT FII BENEFICIARI AI TICHETELOR


SOCIALE;

Persoanele singure sau familiile aflate n dificultate social, cu domiciliul n comuna


Pardina, judeul Tulcea i care ndeplinesc urmtoarele condiii de acordare:
- Sunt beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Sunt beneficiari ai Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei;
- Sunt persoane cu handicap grav i accentuat sau pensionari cu grad de invaliditate I i II;
- Sunt pensionarii sistemului public de pensii sau persoane care au mplinit vrsta standard de
pensionare ale cror venituri cumulate, sunt de pn la 600 lei/lun inclusiv.
- Sunt omeri
- Sunt persoane fr venituri care nu se ncadreaz n nici una dintre categoriile de mai sus
Persoanele de mai sus pot beneficia de tichete sociale pentru o singur categorie de
persoane defavorizate creia i aparine la data aprobrii acestui beneficiu social, chiar dac
aceasta se regsete n mai multe categorii.
Prin tichet social se va nelege un instrument de plat care ofer controlul asupra
modului n care beneficiarul de asisten social utilizeaz fondurile primite i indic valoarea la
care se ridic bunurile ce pot fi achiziionate n baza acestuia.
Bunurile ce vor putea fi achiziionate n baza tichetelor sunt produsele alimentare,
ntruct scopul acordrii acestora n perioada Srbtorilor Pascale i Naterii Domnului, este
sprijinirea peroanelor singure/familiilor, n vederea suplimentrii bugetului familial alocat
pentru petrecerea acestor srbtori.

MODALITATEA DE ACORDATE A TICHTELEOR SOCIALE

Persoanele care se ncadreaz n categoriile din prezenta procedur se vor adresa


primriei comunei Pardina cu o cerere de solicitare pentru acordarea tichetelor sociale,
formulat conform modelului din Anexa l prezenta procedur, la care se vor anexa documentele
doveditoare privind veniturile familiei i membrii acesteia.
Beneficiile de asisten social finanate din bugetul local se acord sub rezerva achitrii
de ctre beneficiar a obligaiilor de plat fa de bugetul local, drept pentru care se va depune in
acest sens certificatul fiscal emis de organul fiscal.
n situaia n care persoanele solicitante au constituit la Primria comunei Pardina, un
dosar pentru acordarea vreunui alt beneficiu social pltit de la bugetul de stat, acesta va formula
cererea mpreun cu documentele de identitate ale persoanei singure/membrilor familie, fr a
mai anexa documentele doveditoare privind veniturile. ( se va ataa la cerere dispoziia
primarului privind acordarea beneficiului de asisten social VMG, ASF ).
Urmare examinrii cererilor i a documentelor doveditoare, compartimentul asisten
social va face propunere pentru acordarea sau neacordarea tichetelor sociale, solicitanilor pe
baza de list, care va fi aprobat prin dispoziia primarului comunei Pardina, judeul Tulcea.
Distribuirea tichetelor sociale se va efectua prin Primria comunei Pardina
compartimentul de asisten social numai beneficiarilor nscrii n listele aprobate prin
dispoziia primarului.
Achiziionarea tichetelor sociale se va face cu respectarea legislaiei n vigoare privind
achiziiile publice, OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, iar
cheltuielile administrative ocazionate cu distribuirea acestora se vor suporta din bugetul local.
n situaia decesului sau schimbrii domiciliului beneficiarului nainte de distribuirea
tichetului acesta nu poate fi ridicat de motenitori sau alte rude.
Este interzis utilizarea tichetelor sociale pentru achiziionarea igrilor sau a buturilor
alcoolice.

PREEDINTE DE EDIN CONTRASEMNEAZ


CONSILIER LOCAL SECRETAR COMUN
TIMOFAN AUREL GRIGORE CHISLITCHI FLORENTINA
ANEXA NR. 1
La procedura de acordare a tichetelor sociale

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL


COMUNA PARDINA
JUDEUL TULCEA

CERERE I DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE


pentru acordarea tichetelor sociale familiilor aflate n situaie de dificultate

Subsemnatul/a _______________________________________________, domiciliat n


comuna Pardina, judeul Tulcea, posesor al BI / CI, seria ______, nr. _____________, CNP
____________________________________, eliberat de SPCLEP TULCEA la data
________________________,
Solicit acordarea tichetelor sociale pentru prevenirea i combaterea srciei i riscului de
excluziune social de la nivelul comunei Pardina, judeul Tulcea, cu ocazia Srbtorilor Pascale
/ Naterii Domnului;
Menionez c m ncadrez n una dintre urmtoarele categorii:
o Beneficiar al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
o Beneficiar al Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei;
o Persoan cu handicap grav i accentuat sau pensionar cu grad de invaliditate I i II;
o Pensionar al sistemului public de pensii sau persoan care a mplinit vrsta standard de
pensionare ale crui venituri cumulate sunt de pn la 600 lei/lun inclusiv.
o omer
o Persoan fr venituri sau a cror venituri sunt de pn la 600 lei/lun inclusiv, care nu se
ncadreaz n nici una dintre categoriile de mai sus
Anexez urmtoarele documente doveditoare privind membrii familiei:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Anexez urmtoarele documente doveditoare privind veniturile nete ale membrilor familiei:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Declar c familia este format din _______ membrii, iar venitul net realizat n luna anterioar
depunerii cererii este de _________/persoan.

Data _______________________ Semntura __________


ROMNIA ANEXA NR. 2
JUDEUL TULCEA LA HCL NR. 12/29.02.2016
COMUNA PARDINA
CONSILIUL LOCAL

Procedura de acordare a ajutoarelor materiale ce constau n obiecte de vestimentaie, i


rechizite necesare n procesul de educaie, elevilor colii Gimnaziale Pardina

CADRUL LEGAL prevederile :


- Legii asistenei sociale nr. 292/2011, modificat i completat ulterior
- OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificat i completat ulterior;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, actualizat;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, modificat i completat
ulterior;

CATEGORIILE DE PERSOANE CARE POT FII BENEFICIARI AI TICHETELOR


SOCIALE;
Beneficiarii acestor ajutoare materiale sunt elevii nscrii la coala Gimnazial Pardina,
cuprinznd att precolarii ct i clasele I-VIII, care provin din familii defavorizate i care fac
parte din urmtoarele categorii:
- Sunt beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Sunt beneficiari ai Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei;
- Sunt persoane cu handicap grav i accentuat sau pensionari cu grad de invaliditate I i II;
- Sunt pensionarii sistemului public de pensii sau persoane care au mplinit vrsta standard de
pensionare ale cror venituri cumulate, sunt de pn la 600 lei/lun inclusiv.
- Sunt omeri
- Sunt persoane fr venituri care nu se ncadreaz n nici una dintre categoriile de mai sus
Persoanele de mai sus pot beneficia de ajutoare materiale pentru o singur categorie de
persoane defavorizate creia i aparine la data aprobrii acestui beneficiu social, chiar dac
aceasta se regsete n mai multe categorii.
Ajutorul material va consta n achiziionarea, pentru fiecare copil care frecventeaz
cursurile de nvmnt din cadrul colii Gimnaziale Pardina, a unor bunuri ce vor constau n
obiecte de mbrcminte, nclminte i rechizite colare, scopul fiind sprijinirea persoanelor
singure/familiilor, n vederea suplimentrii bugetului familial alocat pentru frecventarea cu
regularitatea a cursurilor colare.

MODALITATEA DE ACORDATE A AJUTOARELOR MATERIALE

Persoanele care se ncadreaz n categoriile din prezenta procedur se vor adresa


primriei comunei Pardina cu o cerere de solicitare pentru acordarea ajutoarelor materiale
necesare n procesul de educaie, formulat conform modelului din Anexa l la prezenta
procedur, la care se vor anexa documentele doveditoare privind veniturile familiei i membrii
acesteia.
Beneficiile de asisten social finanate din bugetul local se acord sub rezerva achitrii
de ctre beneficiar a obligaiilor de plat fa de bugetul local, drept pentru care se va depune in
acest sens certificatul fiscal emis de organul fiscal.
n situaia n care persoanele solicitante au constituit la Primria comunei Pardina, un
dosar pentru acordarea vreunui alt beneficiu social pltit de la bugetul de stat, acesta va formula
cererea mpreun cu documentele de identitate ale persoanei singure/membrilor familie, fr a
mai anexa documentele doveditoare privind veniturile. ( se va ataa la cerere dispoziia
primarului privind acordarea beneficiului de asisten social VMG, ASF ).
Urmare examinrii cererilor i a documentelor doveditoare, compartimentul asisten
social va face propunere pentru acordarea sau neacordarea ajutoarelor materiale, solicitanilor
pe baza de list, care va fi aprobat prin dispoziia primarului comunei Pardina, judeul Tulcea.
Distribuirea ajutoarelor materiale se va efectua prin Primria comunei Pardina
compartimentul de asisten social numai beneficiarilor nscrii n listele aprobate prin
dispoziia primarului.
Achiziionarea ajutoarelor materiale se va face cu respectarea legislaiei n vigoare
privind achiziiile publice, OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, iar
cheltuielile administrative ocazionate cu distribuirea acestora se vor suporta din bugetul local.
n situaia decesului sau schimbrii domiciliului beneficiarului nainte de distribuirea
ajutoarelor materiale acestea nu vor putea fi ridicat de motenitori sau alte rude.

PREEDINTE DE EDIN CONTRASEMNEAZ


CONSILIER LOCAL SECRETAR COMUN
TIMOFAN AUREL GRIGORE CHISLITCHI FLORENTINA
ANEXA NR. 1
La procedura de acordare a ajutoarelor materiale

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL


COMUNA PARDINA
JUDEUL TULCEA

CERERE I DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE


privind acordarea ajutoarelor materiale destinate elevilor colii Gimnaziale Pardina, care
provin din familii aflate n situaie de dificultate

Subsemnatul/a _______________________________________________, domiciliat n


comuna Pardina, judeul Tulcea, posesor al BI / CI, seria ______, nr. _____________, CNP
____________________________________, eliberat de SPCLEP TULCEA la data
________________________,
Solicit acordarea ajutoarelor materiale destinate elevilor colii Gimnaziale Pardina, care
provin din familii aflate n situaie de dificultate

Menionez c m ncadrez n una dintre urmtoarele categorii:


o Beneficiar al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
o Beneficiar al Legii nr. 277/2010 privind alocaia pentru susinerea familiei;
o Persoan cu handicap grav i accentuat sau pensionar cu grad de invaliditate I i II;
o Pensionar al sistemului public de pensii sau persoan care a mplinit vrsta standard de
pensionare ale crui venituri cumulate sunt de pn la 600 lei/lun inclusiv.
o omer
o Persoan fr venituri sau a cror venituri sunt de pn la 600 lei/lun inclusiv, care nu se
ncadreaz n nici una dintre categoriile de mai sus

Anexez urmtoarele documente doveditoare privind membrii familiei:


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Anexez urmtoarele documente doveditoare privind veniturile nete ale membrilor familiei:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Declar c n familia mea sunt ____ copii nscrii i care frecventeaz regulat cursurile colii
Gimnaziale Pardina pentru anul colar 2015-2016, dup cum urmeaz:
1. ____________________________________________________ n vrsta de ____ ani, elev
n clasa ______, nlimea ________, greutatea ________, mrime mbrcminte _______,
mrime nclminte __________;
2. ____________________________________________________ n vrsta de ____ ani, elev
n clasa ______, nlimea ________, greutatea ________, mrime mbrcminte _______,
mrime nclminte __________;
3. ____________________________________________________ n vrsta de ____ ani, elev
n clasa ______, nlimea ________, greutatea ________, mrime mbrcminte _______,
mrime nclminte __________;
4. ____________________________________________________ n vrsta de ____ ani, elev
n clasa ______, nlimea ________, greutatea ________, mrime mbrcminte _______,
mrime nclminte __________;
5. ____________________________________________________ n vrsta de ____ ani, elev
n clasa ______, nlimea ________, greutatea ________, mrime mbrcminte _______,
mrime nclminte __________;
6. ____________________________________________________ n vrsta de ____ ani, elev
n clasa ______, nlimea ________, greutatea ________, mrime mbrcminte _______,
mrime nclminte __________;

Declar c familia este format din _______ membrii, iar venitul net realizat n luna anterioar
depunerii cererii este de _________/persoan.

Data _______________________ Semntura ___________