Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
DEPARTAMENTUL TELECOMUNICAȚII

PROIECT DE AN
la disciplina “sisteme și rețele de comunicații digitale”
tema “Proiectarea rețelei de acces de noua generație”

A efectuat:
st. gr. TLC-131 f/r. xxxxxxxxxxx

A verificat:
conf. univ., dr. Nazaroi Ion

Chişinău – 2017
CUPRINS

INTRODUCERE ........................................................................................................... 3

1. Elaborarea schemei de structură a reţelei ............................................................... 4

1.1 Calculul intensităţii traficului utilizator al AGW ................................................ 5

1.1.1 Calculul linii de abonat ale rețelei de acces proiectate pe categorii .............. 5

1.2 Selectarea dispozitivului AGW............................................................................ 6

2. Determinarea intensităţii traficului utilizator al AGW ........................................... 7

2.1 Configurarea №1. ............................................................................................. 7

2.2 Configurarea №2. .............................................................................................. 9

2.2 Configurarea №3. ........................................................................................... 11

3. Calculul debitului de transmisiune al AGW ........................................................... 14

3.1 Configurarea №1. ............................................................................................... 15

3.2 Configurarea №2. ............................................................................................... 16

3.3 Configurarea №3. ............................................................................................... 16

4. Calculul capabilităţilor Softswitch pentru controlul fragmentului NGN................ 16

5. Calculul capacităţii de comutaţie şi transfer a AS .................................................. 19

5.1 Determinarea cotei traficului intern ................................................................... 19

CONCLUZII ............................................................................................................... 21

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................... 22

2
INTRODUCERE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3
1. Elaborarea schemei de structură a reţelei
Reţeaua de acces proiectată va fi constituită din media gateway-uri de acces
AGW conectate la comutatorul de acces AS (figura1.1).

768 POTS

MA5600T
AGW1- 4
64 ISDN

128 ADSL2+
MA5600T Softswitch
AGW5

1024 POTS SIGTRAN


IP/MPLS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AG

RTP

832 POTS TGW SGW


MA5600T
AGW6

64 ADSL2+
SS#7
16 SHDSL

PSTN
96 SIP Dir

320 SIP tel LAN 1


384 SIP tel LAN 2
448 SIP tel LAN 3
512 SIP tel LAN 4

Figura 1.1 Schema de structură a reţelei


Media gateway-urile servesc la conectarea liniilor de abonat analogice
POTS, digitale ISDN BRA şi de bandă largă ADSL2+. Tot aici se conectează şi jonc-
ţiunile de la centralele private PBX prin interfaţa ISDN PRA sau E1 şi alte reţele de
acces AN prin interfaţa V5.2. Funcţia de bază a AGW fiind conversia datelor utilizator
şi de semnalizare în formă de pachete a stivei de protocoale TCP/IP în scopul
4
transmisiunii lor prin reţeaua de transport cu comutaţie de pachete. Liniile de la
telefoanele SIP se conectează la comutatorul AS în mod direct prin interfaţa RJ45 sau
prin intermediul unei reţele locale LAN.
Interacţiunea cu reţeaua PSTN ce va rămânea în exploatare se va realiza
cu ajutorul garteway-lui de trunchiuri TGW şi garteway-lui de semnalizare SGW.
Primul va asigura trecerea de la fluxurile digitale E1 din partea reţelei cu comutare de
circuite la fluxul de date utilizator RTP/UDP/IP/Ethernet din partea reţelei cu comutare
de pachete. Datele de semnalizare SS7 de la PSTN se transmit spre Softswitch prin
SGW utilizând mijloacele protocoalelor SIGTRAN.
În proiect se prevede utilizarea unui singur switch (AS). De fapt numărul
switch-urilor este mai mare şi se determină de repartizarea şi densitatea amplasării
utilizatorilor, topologia reţelei de joncţiuni existentă, prezenţa de spaţii libere,
parametrii tehnici ai echipamentului, optimizarea cheltuielilor, etc.
1.1 Calculul intensităţii traficului utilizator al AGW
1.1.1 Calculul linii de abonat ale rețelei de acces proiectate pe categorii
ZU=34
Determinarea numărul de linii POTS:
NPOTS = 704*(Z+U) =704*(3+4) = 4928 (linii)
Determinarea numărul de linii ISDN BRA:
N  64 * U  64 * 4  256 (linii)
ISDN
Determinarea numărul de linii ADSL2+:
N
ADSL
=192*Z = 192*3 = 576 (linii)

Numărul centralelor de instituții PBX, m = Z = 3. Numărul de linii cu acces la


rețeaua PSTN de la PBX_i egal cu:
N
pbx _ i
= 64*(Z+i), i = 1…m;

N
pbx _ 1
= 64*(3+1) = 256 linii

N
pbx _ 2
= 64*(3+2) = 320 linii

N
pbx _ 3
= 64*(3+3) = 384 linii

5
Calculul numărului de linii telefonice SIP conectate prin l=4 rețele LAN cu
numărul de linii SIP în LAN_i și direct Access Switch (AS):
NLAN_i=64*(U+i), i=1…l
NLAN_1 = 64*(4+1) = 320
NLAN_2 = 64*(4+2) = 384
NLAN_3 = 64*(4+3) = 448
NLAN_4 = 64*(4+4) = 512
N  32 * Z  32 * 3  96
SIP _ dir

1.2 Selectarea dispozitivului AGW


Se propune de ales dintre echipamentele MA5600T și MA5603T.
Parametri tehnici:
MA5600T are 16 sau 14 sloturi și MA5603T are 6 sloturi pentru servicii.
Pe un slot pot fi 64 POTS sau 64 ADSL2+, sau 32 ISDN, sau 16 SHDSL.
PBX-urile se conecteaza la slotul SHDSL
Calculul numărul de sloturi pentru fiecare tehnologie:
- POTS: 4928 linii / 64 porturi = 77 sloturi
- ISDN BRA: 256 linii / 32 porturi = 8 sloturi
- ADSL: 576 linii / 64 porturi = 9 sloturi
- SHDSL: 1slot
Total 95 sloturi.
95/16 = 5,9 = 6 AGW de tip MA5600T
Se va utiliza modelul AGW MA5600T și se vor repartiza în felul următor:
1) 4 AGW de tip MA5600T. 16 sloturi ale unui AGW se repartizează:
12 POTS; 2 ADSL; 2 ISDN.
2) 1 AGW de tip MA5600T. 16 sloturi ale unui AGW se repartizează:
16 POTS.
3) 1 AGW de tip MA5600T. 16 sloturi ale unui AGW se repartizează:
13 POTS; 1 ADSL; 1 SHDSL

6
2. Determinarea intensităţii traficului utilizator al AGW

2.1 Configurarea №1.


Determinarea numărul de abonați:
N  12sloturi * 64 porturi  768
pots

N  2sloturi * 64 porturi  128


adsl
N isdn = 2sloturi * 32 porturi = 64

Intensitatea traficului de la abonaţii prin linie analogică POTS:


Y N ×y (2.1)
pots pots pots

Y  768 * 0,1  76,8Erl


pots

unde:
N pots - este numărul liniilor de abonat analogice POTS conectate la AGW;

y pots - intensitatea traficului pe linie POTS în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului de la abonaţii prin linie digitală ISDN BRA:


Y N ×y (2.2)
isdn isdn isdn
Y  64 × 0,2  12,8 Erl
isdn

unde:
N isdn - este numărul liniilor de abonat ISDN conectate la AGW;

y isdn - intensitatea traficului pe linie ISDN BRA în ora de trafic maximal.


Intensitatea traficului de la abonaţii cu acces de bandă largă ADSL2+:
Y N ×y (2.3)
adsl adsl adsl
Y  128 * 0,3  38,4 Erl
adsl

unde:
N adsl - este numărul liniilor de abonat ADSL2+ conectate la AGW;

y adsl - intensitatea traficului pe linie ADSL2+ în ora de trafic maximal.


Intensitatea traficului sumar de la toate categoriile de linii de abonat asupra
gateway-lui de acces va fi:

7
Y Y Y Y  76,8  12,8  38,4  128Erl (2.4)
GW pots adsl isdn

În cadrul AGW traficul este prelucrat de mai multe tipuri de audiocodecuri


cum ar fi G.711 fără compresie şi G.723, G.726, G.729 cu compresia semnalului
audio. Rata de biţi a acestor codecuri este diferită de aceea traficul sumar se va
repartiza pe tip de codec conform coeficienţilor determinaţi:
0,1∗Z∗U 1−k1
k1 = , ki = , i = 2, c = 3 (2.5)
Z+U с−1

unde: c - este numărul tipurilor de audiocodecuri utilizate de AGW.


0,1× Z × U 0,1× 3 × 4 1,2
k1     0,172
Z U 3 4 7
1 - k1 1 - 0,172
k2    0,414
c -1 3 1
k2=k3=0,414
Luînd în considerare coeficienții obținuți, putem calcula cota intensității
traficului, prelucrată de fiecare codec după formula (2.6).
Y  k ×Y (2.6)
cod _ i i GW

Y  0,172 ×128  22,016 Erl


G.711
Y Y  0,414 ×128  52,992 Erl
G.726 G.723.1

unde: k i este cota din traficul sumar care este prelucrată de codecul de tip i
Pentru calculul numărului de conexiuni ncod _ i necesare pentru scurgerea

traficului de la codecul de tip i se utilizează tabelul Erlang B:

n  f  Y , p  (2.7)
cod _ i  cod _ i 

unde: p - este probabilitatea de blocare a cererii, p = 0,01.


n  f (22.016,0.01) ≈ 32
cod _ 1G.711

n n  f (52.992,0.01) ≈ 67
cod _ 2G.723.1 cod _ 3G.726

Rata de transfer Vcod _ i necesară pentru codecul de tip i se determină

reieşind din rata de biţi ai acestui codec Rcod _ i :

V k ×R ×n
cod _ i cod _ i cod _ i cod _ i (2.8)
8
unde: k - este coeficientul de redundanţă pentru codecul de tip i.
cod _ i

R - rata de transfer pentru codecul de tip i.


cod _ i

V  1,36 × 64 × 32  2785,28kbps
G.711
V  1,72 × 32 × 67  3687,68kbps
G.726

VG.723.1  3,4 × 6,3× 67  1435,14kbps

Rata de transfer sumară necesara pentru transmisiunea datelor utilizator între


AGW şi AS va fi:
c
V = ∑ V (2.9)
GW _ UZER cod _ i
i =1
unde: c - este numărul tipurilor de audiocodecuri utilizate de AGW.
V  2785,28  3687,68  1435,14  7908,1 kbps
GW _ 1 _ USER

2.2 Configurarea №2.


Determinarea numărul de abonați:
N  16sloturi * 64 porturi  1024
pots

Intensitatea traficului de la abonaţii prin linie analogică POTS:


Y N ×y (2.1)
pots pots pots

Y  1024 * 0,1  102,4Erl


pots

unde:
N - este numărul liniilor de abonat analogice POTS conectate la AGW;
pots

y
pots
- intensitatea traficului pe linie POTS în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului sumar de la toate categoriile de linii de abonat asupra


gateway-lui de acces va fi:
Y Y  102,4 Erl (2.4)
GW pots

Calculăm cota intesității traficului, prelucrată de fiecare codec după formula (2.6).
Y  k ×Y (2.6)
cod _ i i GW

Y  0,172 ×102,4  17,61 Erl


G.711
Y Y  0,414 ×102,4  42,39 Erl
G.726 G.723.1
9
unde: ki - este cota din traficul sumar care este prelucrată de codecul de tip i

Pentru calculul numărului de conexiuni n necesare pentru scurgerea


cod _ i

traficului de la codecul de tip i se utilizează tabelul Erlang B:

n  f  Y , p  (2.11)
cod _ i  cod _ i 

unde: p - este probabilitatea de blocare a cererii, p = 0,01.


n  f (17.61,0.01) ≈ 27
cod _ 1 _ G.711

n n  f (42.39,0.01) ≈ 55
cod _ 2 _ G.723.1 cod _ 3 _ G.726

Rata de transfer V necesară pentru codecul de tip i se determină


cod _ i

reieşind din rata de biţi ai acestui codec R :


cod _ i

V k ×R ×n
cod _ i cod _ i cod _ i cod _ i (2.12)
unde: k - este coeficientul de redundanţă pentru codecul de tip i.
cod _ i

R - rata de transfer pentru codecul de tip i.


cod _ i

V  1,36 × 64 × 27  2350,08kbps
G.711
V  1,72 × 32 × 55  3027,2kbps
G.726

VG.723.1  3,4 × 6,3 × 55  1178,1kbps

Rata de transfer sumară necesara pentru transmisiunea datelor utilizator între


AGW şi AS va fi:
c
V = ∑ V (2.13)
GW _ UZER cod _ i
i =1
unde: c - este numărul tipurilor de audiocodecuri utilizate de AGW.
V  2350,08  3027,2  1178,1  6555,38 kbps
GW _ 2 _ USER

10
2.2 Configurarea №3.
Determinarea numărul de abonați:
N  13sloturi * 64 porturi  832
pots

N  1sloturi * 64 porturi  64
adsl

Intensitatea traficului de la abonaţii prin linie analogică POTS:


Y N ×y (2.1)
pots pots pots

Y  832 * 0,1  83,2 Erl


pots

unde:
N pots - este numărul liniilor de abonat analogice POTS conectate la AGW;

y pots - intensitatea traficului pe linie POTS în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului de la abonaţii cu acces de bandă largă ADSL2+:


Y N ×y (2.2)
adsl adsl adsl
Y  64 * 0,3  19,2 Erl
adsl

unde:
N adsl - este numărul liniilor de abonat ADSL2+ conectate la AGW;

y adsl - intensitatea traficului pe linie ADSL2+ în ora de trafic maximal.

Intensitatea traficului de la PBX-i spre reţeaua publică:


Ypbx _ i  N pbx _ i  yin , (2.3)
unde:
N pbx _ i - este numărul liniilor de abonat la centrala PBX-i cu acces în reţeaua publică;

yin - intensitatea traficului pe linie de instituţii spre reţeaua publică în ora de trafic
maximal.
yin  0,1Erl
YPBX _ 1  256  0.1  25,6 Erl
YPBX _ 2  320  0.1  32 Erl
YPBX _ 3  384  0.1  38,4 Erl

11
Numărul de canale necesare pentru conectarea PBX-i la AGW se determină în
funcţie de intensitatea traficului Ypbx _ i şi probabilitatea de blocare a apelului p = 0,01
utilizând tabelul Erlang B:
n pbx _ i  f (Ypbx _ i , p) (2.4)
n pbx _ 1  f (25.6,0.01)  37
n pbx _ 2  f (32,0.01)  44
n pbx _ 3  f (38.4,0.01)  51
Deoarece pentru conectarea PBX-ului la AGW se foloseşte interfaţa ISDN
PRA (30B+D) numărul acestor interfeţe se determină din raportul:

I PA _ pbx _ i  n pbx _ i / 30 (2.5)
I PA _ pbx _ 1  37 / 30  2
I PA _ pbx _ 2  44 / 30  2
I PA _ pbx _ 3  51/ 30  2
Atunci numărul sumar de canale ale interfeţelor ISDN PRA între AGW şi toate
PBX-urile conectate la el se determină ca:
m
N pbx  30 I PA _ pbx _ i  30 * 6  180 (2.6)
i 1

unde: m - este numărul de PBX conectate la AGW.


Dacă intensitatea traficului pe un canal de interconectare între PBX şi AGW
este y j _ pbx ( y j _ pbx  0.8Erl ), atunci intensitatea traficului de la centralele de instituţii
spre AGW la care sunt conectate se determina după formula:
Y pbx  y j _ pbx  N canale_ pbx  0,8 *180  144 Erl (2.7)
Intensitatea traficului sumar de la toate categoriile de linii de abonat asupra
gateway-lui de acces va fi:
YGW  Y pots  Yadsl  Y pbx  83,2  19,2  144  246,4 Erl (2.8)

În cadrul AGW traficul este prelucrat de mai multe tipuri de audiocodecuri cum
ar fi G.711 fără compresie şi G.723, G.726, G.729 cu compresia semnalului audio. Rata
de biţi a acestor codecuri este diferită de aceea traficul sumar se va repartiza pe tip de
codec conform coeficienţilor determinaţi în caietul de sarcini:

Ycod _ i  k i  YGW , (2.10)

12
unde: k i - este cota din traficul sumar care este prelucrată de codecul de tip i
Y  0,172 × 246,4  42,38 Erl
G.711
Y Y  0,414 × 246,4  102 Erl
G.726 G.723.1

Pentru calculul numărului de conexiuni n necesare pentru scurgerea


cod _ i

traficului de la codecul de tip i se utilizează tabelul Erlang B:

n  f  Y , p  (2.11)
cod _ i  cod _ i 

unde: p - este probabilitatea de blocare a cererii, p = 0,01.


n  f (42.38,0.01) ≈ 55
cod _ 1 _ G.711

n n  f (102,0.01) ≈ 102
cod _ 2 _ G.723.1 cod _ 3G.726

Rata de transfer V necesară pentru codecul de tip i se determină


cod _ i

reieşind din rata de biţi ai acestui codec R :


cod _ i

V k ×R ×n
cod _ i cod _ i cod _ i cod _ i (2.12)
unde: k - este coeficientul de redundanţă pentru codecul de tip i,
cod _ i

R
cod _ i
- rata de transfer pentru codecul de tip i.

V  1,36 × 64 × 55  4787,2kbps
G.711
V  1,72 × 32 ×119  6549,76kbps
G.726

VG.723.1  3,4 × 6,3×119  2548,98kbps

Rata de transfer sumară necesara pentru transmisiunea datelor utilizator între


AGW şi AS va fi:
c
VGW _ UZER  ∑ V (2.13)
cod _ i
i 1
unde: c - este numărul tipurilor de audiocodecuri utilizate de AGW.
VGW _ 3 _ USER  4787,2  6549,76  2548,98  13885,99 kbps

13
3. Calculul debitului de transmisiune al AGW

Controlul AGW se efectuează de către Softswitch prin protocolul H.248-


Megaco. Softswitch-ul controlează stabilirea, modificarea şi eliberarea conexiunilor în
media GW. În acest scop între Softswitch şi AGW se face schimb de mesaje de
semnalizare pentru care trebuie prevăzute resurse de transmisiune pe acest segment.
Pentru transmisiunea traficului de semnalizare, de regulă, se stabileşte un canal
logic separat. Debitul de transmisiune necesar pentru organizarea unor astfel de canale
se determină după formula:
VH .248  k sem  ( Ppots  N pots  Pisdn  N isdn  Padsl  N adsl  Ppbx  N pbx )  M H .248  LH .248 / 450 (3.1)

unde:
k sem este coeficientul de utilizare a capacităţilor de transport la transmisiunea

traficului de semnalizare;
Ppots - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie POTS în

ora de trafic maximal;


Pisdn - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie ISDN în

ora de trafic maximal;


Padsl - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie ADSL2+

în ora de trafic maximal;


Ppbx - numărul mediu de sosiri/apeluri raportat la un canal al interfeţei ISDN

PRA de la abonaţii conectaţi la PBX în ora de trafic maximal;


M H .248 - numărul mediu de mesaje H.248 la servirea unui apel;

L H .248 - lungimea medie a unui mesaj H.248 în octeţi.

Fracţia 1/450 se obţine ca rezultat al trecerii de la „octeţi pe oră” în „biţi pe


secundă” (8/3600=1/450).
Este necesar să fie prevăzute şi capacităţi de transport suplimentare pentru
semnalizarea de apel de la abonaţii ISDN BRA şi ISDN PRA. Transportul mesajelor
de semnalizare de la abonaţii ISDN cu acces de bază şi acces primar în reţeaua IP se
efectuează cu ajutorul protocolului IUA. Debitul de transmisiune se determină pe
categoriile de linie de abonat:

14
Visdn  k sem  Pisdn  N isdn  M IUA  LIUA / 450 ; (3.2)
Vpbx  k sem  Ppbx  N pbx  M IUA  L IUA / 450 , (3.3)
unde:
M IUA -este numărul mediu de mesaje ale protoco-lului IUA la servirea unui apel;

L IUA - lungimea medie a unui mesaj al protocolului IUA în octeţi.

Astfel debitul de transmisiune sumar va fi constituit din debitele de transmisiune


a datelor utilizatorilor, a mesajelor de control a AGW-lui şi a mesajelor de semnalizare
apel pentru toate categoriile de linii:
VGW  VGW _ UZER  VH .248  Visdn  Vpbx . (3.4)
Calculul parametrilor unui AGW finalizează cu determinarea tipului şi
numărului de interfeţe pentru conectarea acestuia la reţeaua cu comutare de pachete IP
şi anume la AS:
I GW  VGW / Vint , (3.5)
Date statistice necesare la efectuarea calculelor:
𝑘𝑠𝑒𝑚 = 5,

𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖
𝑃𝑝𝑜𝑡𝑠 = 5 , 𝑃𝑖𝑠𝑑𝑛 = 10 ,
ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚

𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖
𝑃𝑎𝑑𝑠𝑙 = 15 , 𝑃𝑝𝑏𝑥 = 35 ,
ℎ𝑡𝑚 ℎ𝑡𝑚

𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒
𝑀𝐻.248 = 10 , 𝑀𝐼𝑈𝐴 = 10 ,
𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑒𝑙

𝐿𝐻.248 = 155 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖, 𝐿𝐼𝑈𝐴 = 150 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖.

3.1 Configurarea №1.


VH .248  k sem  ( Ppots  N pots  Pisdn  N isdn  Padsl  N adsl )  M H .248  LH .248 / 450

VH .248  5 × (5 × 768  10 × 64  15 ×128) ×10 ×155 / 450  110222,222bps  110,222kbps

Visdn  k sem  Pisdn  N isdn  M IUA  LIUA / 450 ;

Visdn  5 10  64 10 150 / 450  10666,666bps  10,666kbps

VGW _1  VGW _1_ UZER  VH .248  Visdn  7908,1  110,222  10,666  8028,988kbps

15
Alegem interface 100BASE-T, 100 Mbps.

I GW 1  8028,988 /(100 ×103 )  0,080 ⇒1

Adica IGW1=1

3.2 Configurarea №2.


VH .248  ksem  ( PPOTS  N POTS )  M H .248  LH .248 / 450

VH .248  5 × (5 ×1024) ×10 ×155 / 450  88177,77 bps  88,177 kbps

VGW _ 2  VGW _ 2 _ UZER  VH .248  6555,38  88,177  6643,557kbps

Alegem interface 100BASE-T, 100 Mbps.

I GW 2  6643,557 /(100 ×103 )  0,066 ⇒1

Adica IGW2=1

3.3 Configurarea №3.


VH .248  k sem  ( PPOTS  N POTS  Padsl  N adsl  Ppbx  N pbx )  M H .248  LH .248 / 450

VH .248  5 × (5 × 832  15 × 64  35 180) ×10 ×155 / 450  196677,77 bps  196,677 kbps

V pbx  k sem  Ppbx  N pbx  M IUA  LIUA / 450  5  35  180  10  150 / 450  105000bps  105kbps

VGW _ 3  VGW _ 3 _ UZER  VH .248  V pbx  13885,99  196,677  105  14187,67 kbps

Alegem interface 100BASE-T, 100 Mbps.

I GW 3  14187,67 /(100 ×103 )  0,141 ⇒1

Adica IGW3=1

4. Calculul capabilităţilor Softswitch pentru controlul fragmentului NGN


Date statistice necesare la efectuarea calculelor:
𝑎𝑝𝑒𝑙𝑢𝑟𝑖
𝑃𝑆𝐼𝑃 = 15 ,
ℎ𝑡𝑚

Koeficienții 𝑘𝑥 :

𝑘𝑝𝑜𝑡𝑠 = 1,25, 𝑘𝑖𝑠𝑑𝑛 = 1,75, 𝑘𝑝𝑏𝑥 = 1,75, 𝑘𝑆𝐼𝑃 = 1, 𝑘𝑎𝑑𝑠𝑙 = 1,25.

16
𝑚𝑒𝑠𝑎𝑗𝑒
𝑀𝑆𝐼𝑃 = 10 , 𝐿𝑆𝐼𝑃 = 145 𝑜𝑐𝑡𝑒ț𝑖.
𝑎𝑝𝑒𝑙

Numărul sumar al telefoanelor SIP conectate la AS va fi:


l
N SIP  N SIP _ dir   N LAN _ i (4.1)
i 1

unde:
N SIP _ dir este numărul de telefoane SIP conectate direct la AS prin priza Ethernet

RJ45;
N LAN _ i - numărul de telefoane SIP în LAN_i;

l- numărul de LAN conectate la switch-ul de acces AS.


Înlocuind valorile numerice în (4.1), obținem:
N SIP  96  320  384  448  512  1760

Intensitatea procesului de sosire de la toţi abonaţii fragmentului de reţea proiectat


asupra Softswitch-ului în ora de trafic maximal va fi:
M M M M
Pcall  Ppots   N pots _ i  Pisdn   N isdn _ i  Padsl   N adsl _ i  Ppbx   N pbx _ i  PSIP  N SIP (4.2)
i 1 i 1 i 1 i 1

unde:
M - este numărul de media gateway AGW conectate la AS;
PSIP - numărul mediu de sosiri/apeluri de la un abonat conectat la linie SIP în

ora de trafic maximal.


Pcall  5  4928  10  256  15  576  35 180  15 1760  68540

Softswitch-ul trebuie să aibă o productivitate minimă de servire PSS a sosirilor

necesară pentru prelucrarea fluxului de sosiri cu intensitatea Pcall :


M M M
PSS  k pots  Ppots   N pots _ i  k isdn  Pisdn   N isdn _ i  k adsl  Padsl   N adsl _ i  k pbx 
i 1 i 1 i 1 (4.3)
M
 Ppbx   N pbx _ i  k SIP  PSIP  N SIP ,
i 1

unde: k x - este coeficient, valoarea căruia determină complexitatea tratării de către


Softswitch a cererii de apel de tip x (pots, isdn, adsl, pbx, SIP) comparativ cu cel ”mai
simplu” tip de apel.

17
PSS  1,25  24640  1,75  2560  1,25  8640  1,75  6300  115 1760  83505

Luând în considerare tipul de semnalizări pentru diferite grupe de linii de abonat,


debitul de transmisiune poate fi calculat pe tip de semnalizare:
 H.248 pentru apel de la abonații POTS și ADSL:
M M
VSS _ H .248  k sem  LH .248  M H .248  ( Ppots   N pots _ i  Padsl   N adsl _ i )
i 1 i 1 (4.5)

VSS _ H .248  5 155 10  (24640  8640)  257,92 10 6

 pentru apel IUA de la abonaţi ISDN BRA şi PBX:


M M
VSS _ IUA  k sem  LIUA  M IUA  ( Pisdn   N isdn _ i Ppbx   N pbx _ i )
i 1 i 1 (4.6)

VSS _ IUA  5 150 10  (2560  6300)  66,45 106

 pentru apel de la abonații SIP:


VSS _ SIP  ksem  LSIP  M SIP  PSIP  N SIP (4.7)

unde:

L SIP este lungimea medie a unui mesaj SIP în octeţi;

M SIP - numărul mediu de mesaje SIP la servirea unui apel.

VSS _ SIP  5 145 10 15 1760  191,4 106

 H.248 pentru control AGW:


M M
VSS _ GW  k sem  L H .248  M H .248  ( Pisdn   N isdn _ i Ppbx   N pbx _ i )
i 1 i 1 (4.8)

VSS _ GW  5  155  10  (2560  6300)  68,665  10 6

Atunci debitul de transmisiune a canalelor de conectare a fragmentului reţelei de


acces planificate la Softswitch va fi:

VSS  (VSS _ H .248  VSS _ IUA  VSS _ SIP  VSS _ GW ) / 450. (4.9)

18
VSS  (257,92  10 6 + 66,45  10 6 + 191,4  10 6 + 68,665  10 6 )/450 = 1298744,44bps  1,3Mbp/s

Debitele interfeţelor de conectare a echipamentului Softswitch-ului la reţeaua de


transport se determină similar calculului după formula (3.5).

I SOFTSWITCH  VSS / Vint  1,3 / 100  0,013 ⇒1

Este nevoie de 1 interfață 100BASE-FX, 100 Mbps.

5. Calculul capacităţii de comutaţie şi transfer a AS


Deoarece s-a admis ca liniile de abonat ale telefoanelor SIP să fie
conectate la nivel de switch de acces, intensitatea traficului de la abonaţii telefoanelor
SIP va fi:
YSIP  y SIP  N SIP , (5.1)
unde: y SIP - prezintă intensitatea traficului de la telefonul SIP în ora de trafic
maximal.
Capacitatea de comutaţie şi transfer a AS pentru servirea traficului utilizatorilor
şi de semnalizare spre reţeaua de transport nu trebuie să fie mai mică decât:
M
PSW  [ (1  k GW _ i )  VGW _ i  VSIP  VSS ] / LIP , (pac./s) (5.2)
i 1

unde:
LIP - este lungimea medie a pachetului IP la transmisiunea datelor utilizator şi de

semnalizare(LIP = 80 bait=640 bit);


V SIP - debitul de transmisiune necesar pentru date utilizator telefon SIP;

k GW _ i - cota traficului de date utilizator în interiorul AGW_i al fragmentului

reţelei de acces planificate.


Cota traficului intern a gateway-lui se determină ca fiind direct proporţională cu
traficul datelor de utilizator sumar al acestui AGW:
M
k GW _ i  YGW _ UZER _ i /(  YGW _ UZER _ j  YSIP ) . (5.3)
j 1

5.1 Determinarea cotei traficului intern


k GW _ 1  YGW _ UZER _ 1 /(YGW _ UZER _ 1  YGW _ UZER _ 2  ...  YGW _ UZER _ 8  YSIP )

kGW _ 1  128 /(9 ×128  528)  0,07619

19
kGW_1= kGW_2= kGW_3=kGW_4= … =kGW_9=0,07619
kGW _ 10  YGW _ UZER _ 10 /(YGW _ UZER _ 10  YSIP )  102,4 /(102,4  528)  0,16243

kGW _ 11  YGW _ UZER _ 11 /(YGW _ UZER _ 11  YSIP )  246,4 /( 246,4  528)  0,31818

Astfel, obținem:
PSW  [9 × (1 - kGW1 ) ×VGW1  (1  kGW10 ) ×VGW10  (1  kGW11 ) ×VGW11  VSIP  VSS ] / LIP

PSW  [9 × (1 - 0,07619) × 8028988  (1  0,16243) × 6643557  (1  0,31818)


×14187670  191400000  129874,44]/640  [66755334,638  5564444,036 
 9673437,159  191529874,44] / 640  427379,828pac/sec

În calitate de AS s-a selectat:


CISCO Catalyst Switch xxxxxxx

20
CONCLUZII

21
BIBLIOGRAFIE

1. Erlang B Calculator
[Electronic resource]. – URL: http://www.erlang.com/calculator/erlb/ .
2. Nazaroi Ion. Proiectarea retelei de acces de noua generatie. Indrumar metodic
la proiectul de an. 2013.
3. Date statistice necesare la efectuarea calculelor pentru PA la SRCD pe capitole.

22

S-ar putea să vă placă și