Sunteți pe pagina 1din 2

BIG DATA

Tincu Anisoara-Cristina grupa 1065

1.Introducere
Am ales aceasta tema,deoarece Big data este o tehnologie nouă care se focusează atât pe
ştiinţă cât şi pe industrie şi motivează schimbarea tehnologiei către arhitectura data centric şi
modelele operaţionale. Există o nevoie vitală de a defini informaţiile care stau la baza a ceea ce
numim Ecosistemul Big Data. Acest raport de cercetare reprezintă o descriere a domeniului
actual în care se află Big Data precum şi domeniile în care această nouă tehnologie îşi găseşte
aplicabilitatea. Totodată sunt abordate şi câteva dintre tehnologiile în plină dezvoltare care sunt
utilizate odată cu Big Data. De asemenea sunt discutate câteva aspecte legate de cum poate Big
Data să soluţioneze anumite provocări actuale, folosindu-se de componentele descrise.

2.Analizele Social Media şi Big Data


Una dintre caracteristicile esenţiale ale Big Data provenite din social media este că sunt în sau
aproape în timp real.

Fiecare trăsătură fundamentală a datelor masive (Big Data) poate fi înţeles ca un parametru
pentru analiza cantitativă, calitativă şi exploratorie.

 Volumul - Există două tipuri de date pe care platformele social media le colectează:
structurate şi nestructurate. În plus, sursa de colectare variază: HTM (human to machine),
MTM (machine to machine) sau prin senzori
 Varietatea - Formatul datelor variază de la documente text, tabele la date video, date
audio şi multe altele. Acest fapt creşte complexitatea analizei datelor; în consecinţă,
modelele statistice vor fi de asemenea ajustate pentru a obţine informaţii viabile.
 Viteza - este un aspect cheie în analiza tendinţelor şi a fenomenelor în timp real. Cu cât
datele sunt generate

3.Concluzie
Noul model de analiză are riscurile proprii, dar deschide totodată calea către o nouă generație de
analiști de date și oameni de știință în acest domeniu. În acesată ordine de idei, consider migrarea de
la un model la altul ca rezultatul major al impactului pe care social media l-a avut până acum asupra
modului în care percepem datele masive (big data).

4.Bibliografie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Big_data

https://www.todaysoftmag.ro/article/879/big-data-si-social-media-marea-schimbare