Sunteți pe pagina 1din 2

Titlul lucrării (TNR 14, bold, un spațiu de 14 puncte după titlu)

Nume Prenume autor/autori (TNR 12, bold)


Afilierea autorului/autorilor
adresa e-mail autor/autori (cu albastru) (un spațiu de 14 puncte după e-mail)
Rezumat: 100-150 de cuvinte, TNR, 11 puncte, aliniat stânga-dreapta. Cuvântul ,,Rezumat” este
îngroșat și poziționat la un tab (1 TAB = 1,27 cm).
Cuvinte cheie: 3-5 cuvinte cheie, TNR, 11 puncte, aliniat stânga-dreapta (un spațiu de 14 puncte
după cuvinte)
1. INTRODUCERE
Întregul text al lucrării va fi cuprins între 5-7 pagini și va fi redactat obligatoriu cu diacritice.
Formatul lucrării este A4, marginile de sus, jos, stânga, dreapta sunt de 2 cm, iar paginile nu se
vor numerota.
Vă rugăm să redactați textul lucrării cu Times New Roman, de dimensiune 12 puncte, scrise la
un rând și jumătate. Toate paragrafele vor începe cu aliniat, la o distanță de 1,27 cm de marginea
din stânga, fără a lăsa rânduri libere între paragrafe.
Conţinutul lucrării va fi structurat astfel: introducere, secţiuni/titluri teoretice sau de cercetare
educațională, subtitluri (dacă este cazul), considerații finale și bibliografie.
Titlurile vor fi scrise cu majuscule și bold. Subtitlurile lucrării vor fi aliniate la fel ca textul,
numerotate (2.1., 2.2. etc.) și redactate cu TNR, 11 puncte, italic. De exemplu:
2. METODOLOGIA CERCETĂRII
2.1. Scopul, obiectivele și ipotezele cercetării
Graficele și tabelele (dacă este cazul) nu vor depăși marginile fixate, iar titlurile acestora vor fi
redactate cu TNR, 11 puncte, italic, centrate deasupra graficului sau tabelului.
Sursele bibliografice se vor menționa în paranteze rotunde (autor, an, pagină) sau (autor, an,
pp. 34-36), în cuprinsul lucrării.
3. CONSIDERAȚII FINALE
Fiecare autor își asumă răspunderea privind originalitatea și acuratețea lucrării. NU SE
ACCEPTĂ LUCRĂRI PLAGIATE. De asemenea, respectarea condițiilor de tehnoredactare
constituie, alături de conținutul lucrării, condiție pentru publicare.
BIBLIOGRAFIE
Titlurile complete sunt prezentate conform stilului de citare APA (American Psychological
Association). Redactarea se va realiza cu TNR, 11 puncte. Toate sursele bibliografice incluse în
lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică finală, în ordine alfabetică, după cum toți
autorii incluși în lista bibliografică trebuie să fie inserați în textul lucrării sub forma (autor, an,
pagină).
De exemplu:
Carte - autor unic
Schrenk, J. (2010). Arta exploatării de sine sau minunata lume nouă a muncii. București:
Humanitas.
Carte – mai mulți autori
Bronson, Po, Merryman, A. (2011). Șocul educației. O nouă perspectivă asupra dezvoltării
copiilor. Pitești: Paralela 45.
Articol în revistă
Adams, K. S., Christenson, S. L. (2000). Trust and the Family-School Relationship Examination
of Parent-Teacher Differences in Elementary and Secondary Grades,Journal of School
Psychology, 38 (5), 477-497.
Lucrările vor fi publicate într-un volum al Conferinței cu ISBN (CD) tipărit la editura
UPG, cotată CNCS.

CD-ul va fi inclus în mapa conferinței (o mapă pentru fiecare lucrare, nu pentru fiecare autor),
împreună cu programul și diploma de participare.

Vă rugăm să denumiți toate documentele cu numele autorului sau primului autor în cazul
în care sunt mai mulți autori. De exemplu: Popescu_lucrare; Popescu_înscriere;
Popescu_chitanță.