Sunteți pe pagina 1din 4

Furnizor ……………………....................................... Serie............Nr..............

(Denumire Si Forma Juridica ) Cumparator


Nr De Inmatriculare In …...............…………………… (Denumire Si Forma
Registrul Comertului/Anul…................……………… Nr De Inmatriculare In.......
Nr De Inregistrare Fiscala……..............……………. Registrul Comertului/Anu
Sediul (Localitatea, Str, Nr)……............……………. Nr De Inregistrare Fiscala..
………………………….......................……………………… Sediul (Localitatea, Str, Nr
Judetul ………………...........................…………………. …………………………………
Contul………………..............................………………… Judetul ………………………
Banca…………………....................………………………. Contul …………………………
Capital Social……................…………………………….. Banca.........................
Tva...................................................…………………

Factura Fiscala

Nr Facturii..............................…………………………….
Data (Ziua, Luna, Anul)….............................…………
Nr Avizului De Insotire A Marfii.....................…….
Denumirea Produselor Pret Unitar
Nr Crt Um Cantitate
Si Serviciilor Fara Tva)
0 1 2 3 4
Date Privind Expeditia
Total
Numele Delegatului..........................................................................……………..
Semnatur
Buletin/Cartea De Identitate.............................................................................
Total De Plat
a Si
Seria…...............Nr…...............Eliberat…….......................................................
(Col 5 +Col 6
Stampila
Mijlocul De Transport........................………Nr...............................................…
Furnizoru
lui Expeditia S-a Efectuat In Prezenta
Noastra La Data De...........………….Ora…...................
Semnaturile……….........................................…………
...........Nr...............................
Cumparator
enumire Si Forma Juridica)
matriculare In.............................
ul Comertului/Anul...................
registrare Fiscala........................
Localitatea, Str, Nr)…………………
…………………………………………….
ul ……………………………………….
l …………………………..………………
ca........................................

Valoarea Valoarea
-Lei- Tva -Lei-
5 6
X
Total De Plata
(Col 5 +Col 6)