Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea........................

Nota De Receptie Si Constare De Diferente


Nr Contract Comanda
Numar Data Cod
Cod
U Op Pad Docu Primit
Z L A Furnizor
ment or

Subsemnatii , Membri Ai Comisiei De Receptie, Am Procedat La Receptionarea Valorilor Materiale


Din Cu Vagonul/Auto Nr
Constatandu- Se Urmatoarele :

Pret
Pret Vanzare
Cantit Adaos Valoare Tva Pret Vanzare Cu T
Denumire Produs Cod U/M Cumparare Cu Adaos
ate % Col 5x19% Col 7 x 19%
Fara Tva Col 5 x
Col6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Comisia De Receptie
Data Nume Prenume Semnatura Valoare Tva La Furnizor To
Valoare Tva La Vanzare Col 1
Valoare Adaos Comercial C
nte
manda
Nr Factura
Cont
Dispoz Livr Nr Pozitii
Creditor
Aviz Exp

r Materiale Furnizate De
Documente Insotitoare

Valori
nzare Cu Tva La Pret De
7 x 19% La Pret De La Pret
Vanzare
Cump Fara Vanzare
Fara Tva
TVA Col 4 x Cu Tva Col
Col 4 x Col
Col 5 4 x Col 9
7
9 10 11 12
Furnizor Total Col 8
nzare Col 12 - Col 11
omercial Col 11 -10