Sunteți pe pagina 1din 3

Numere complexe

  .
20
1. Să se calculeze modulul numărului complex 3  3i

 5 i .
3
2. Calculaţi modulul numărului complex z  3

z2 1 2013

  i 
k
3. Fie z  astfel încât  1 . Să se calculeze z 6 . 4. Să se calculeze .
z k 1

   
5. Să se calculeze 1  z12 1  z22 1  z32 , unde z1 , z2 , z3 sunt rădăcinile cubice complexe ale unităţii.

6. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2  4  3i .


7. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 4  24  7i .
_
8. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 3  z  0 .
9. Să se determine suma modulelor soluţiilor complexe ale ecuaţiei z 4  9 .

 
10. Fie f  x   x  x  1, x 
2
   
. Să se calculeze f 1 f   f  2  ...  f  2013 , unde   cos
1007
 i sin
1007
.

11. Să se determine numărul elementelor mulţimii  z z9  1   z z15  1 . 


Funcții
 , f  x   2 x  3x  7 nu este injectivă.
5 3
1.Să se arate că funcţia f :
7x  3
2. Să se arate că funcţia f :  0,     3,7  , f  x   este bijectivă.
x 1
3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :   5,   , f  x   3e x  5 .

4. Să se determine inversa funcţiei f : 1,     2,   definită prin f  x   x 


1
.
x
x2  x  1
5. Să se arate că funcţia f : 1,    1,   , f  x   este bijectivă.
x
6. Să se determine inversa funcţiei bijective f :  1,   , f  x   e2 x  e x  1 .
7. Să searate că funcţia f :  , f  z   z  2 z este injectivă.

8. Demonstraţi că funcţia f :  , f  x   4 x  3 este este inversabilă. Dacă g :  este inversa sa,

calculaţi g  5  .
Puteri, radicali, logaritmi
0,1 0,2 0,3
1. Ordonaţi crescător numerele 0,1 , 0, 2 şi 0,3 . 2. Comparaţi numerele 0,10,2 şi 0, 20,1 .
1 6 2 3
3. Comparaţi 2 cu 2 4. Să se ordoneze crescător numerele 3 , 3 6 şi 4
72 .
5. Să se ordoneze crescător numerele 5 , 3 112 şi 4 700 .
6. Să se ordoneze descrescător numerele 2 , 3 3 şi 4 5 .
7. Comparaţi numerele a  99  101 şi 98  102 .
8. Să se arate că numărul 3
9 3  11 2 se poate scrie sub forma a 2  b 3 cu a, b  .

9. Aflaţi a, b  astfel încât 3


28  17 5  a  b 5 .
10. Calculaţi valoarea expresiei x3  6 x2  12 x  1 pentru x  3  2 .
3

11. Demonstraţi că 4
49  20 6  4 49  20 6  2 3

12. Să se rezolve ecuaţia : x  5  x  3. 13. Să se rezolve ecuaţia : 2x 2x  x 2.


14. Să se determine valorile reale ale lui x pentru care x2  2x  1  2x  1 .
15. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia : 3
3x  5  x  3  4 .
16. Să se rezolve ecuaţia :
3
2x  3x  3 5  0 .
17. Să se arate că 3
3  2, log16 64 .  18. Comparaţi numerele log 2 3 şi log3 4 .
100
k 2
19. Să se arate că log5 7  . 20. Să se calculeze  log
k 1
2
k
.

15
21. Să se calculeze  log  k  1 .
k 2
k

2a  3b lg a  lg b a
22. Numerele reale a şi b verifică lg  . Să se calculeze .
5 2 b
23.Câte numere naturale au proprietatea că  lg n  10 ?
24. Să se arate că log 2  n  1  log 2  n  2   ...  log 2  n  n   n  log 2 2  log 2 3  ...  log 2 n ,oricare ar fi n  2 .
25. Să se arate că log3 5  log5 3  log 2 4 .
26. Să se rezolve ecuaţia 4x  2x  72 .
27. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia : 4x  2x1  3x  3  9x  0 .

2  3  2  3
x x
28. Să se rezolve ecuaţia : 3x  2x  1 . 29. Să se determine x pentru care 7.

30. Determinaţi valorile reale ale lui x pentru care log x  x  2   2 .

31. Să se rezolve ecuaţia log x  x  6   1  2log x 6 x . 32. Să se rezolve ecuaţia : log 2  x  2   log3  x  2  .

34. Să se determine a pentru care numerele log 2  a  2  ,log 2 a,log 2  a  4  sunt în progresie aritmetică.

35. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2log 4  x  1  log 2  x  1  3 .

 n.
6
36. Determinaţi cel mai mic număr natural n pentru care 8log2 10

37. Să se determine numerele naturale a pentru care log 1 n  log n n  0 .


3 3

Trigonometrie
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia : 3sin x  4cos x  5 .
2. Să se rezolve ecuaţia sin x  sin 2 x, x  .
3. Să se rezolve ecuaţia 2sin x  cos 2 x  1.
4. Să se rezolve ecuaţia sin x  2cos x  4, x  .
5. Dacă sin a cos b   0,5 , ce valori poate lua cos a sin b ?
2
1
6. Să se rezolve ecuaţia 2sin x  2cos x  2 2
, x .
 1 3 1 1
7. Să se calculeze sin  arctg  arccos  . 8. Calculaţi arctg  arctg .
 2 4 2 3
  
9. Să se determine numărul elementelor mulţimii :  0,8   1 arcsin  k k   .
k

 5 
  
10. Să se determine cel mai mic element a   arccos  2k k   , care verifică a  19 .
 10 
Metode de numărare.Elemente de combinatorică
1. Să se numărul funcţiilor f :  1, 2,3, 4    1, 2,3, 4  cu proprietatea că f 1  f  2  .
2. Să se determine numărul funcţiilor f :  1, 2,...,10    0,1  cu proprietatea că f 1  f  2   ...  f 10   3 şi

f  i   f  i  1  1, i  1,9 .
3. Să se determine numărul funcţiilor f :  1, 2,...,10    1, 2,..., 20  care sunt strict crescătoare şi pentru care

f 1  10 .
4. Să se determine numărul funcţiilor impare f : 2, 1,0,1, 2  2, 1,0,1, 2 .

5. Determinaţi numărul funcţiilor injective f :  1, 2,3    1, 2,3, 4,5  cu proprietatea că f 1  3 şi f  2   3 .

6. Să se determine numărul funcţiilor surjective f : 1, 2,...,10  1, 2,...,10 .

7. Să se determine numărul submulţimilor din A  1, 2,3,...,10 cu suma elementelor egală cu 10 .

8. Determinaţi numărul submulţimilor nevide ale mulţimii A  1, 2, 4,6,8 , cu proprietatea că au suma elemen
telor număr impar.
9. Să se determine numărul submulţimilor mulţimii 1, 2,3, 4,5,6,7 care conţin elementul 2.
10. Să se determine numărul permutărilor mulţimii 1, 2,3, 4,5,6,7 care au numărul 2 pe poziţie de rang par.
11. Câte numere naturale de patru cifre au exact trei cifre impare ?

 
100
12. Câţi termeni raţionali are dezvoltarea 3
245 ?

   2  3 
n n
13. Să se arate că 2  3 , oricare ar fi n  .

 
50
14. Să se determine numărul termenilor iraţionali din dezvoltarea 3 3 2 .

15. Să se determine cel mai mare termen al dezvoltării  2  3


10
.
21
1 1
16. Să se determine cel mai mic termen al dezvoltării    .
3 4
17. Să se determine numerele naturale n astfel încât C3  C4  C5  ...  C11  C12 .
3 3 3 3 n

18. Să se calculeze S  C11  C11  C11  C11  C11  C11 .


2 3 4 5 6 7

19. Arătaţi că C50C43  C51C42  C52C41  C53C40  C93 .


20. Să se afle cel mai mare divizor comun al numerelor C72 , C73 , C74 şi C75 .
21. Arătaţi că are loc egalitatea C53  C63  C73  C83  C54  C94 .
Geometrie anlitică
1. Calculaţi distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x  5 y  6  0 şi 2 x  10 y  1  0 .
2. Determinaţi numerele reale m astfel încât distanţa de la punctul A  m, m  1 la dreapta de ecuaţie
3x  4 y  1  0 să fie 1 .
3. Arătaţi că dreptele de ecuaţii 3x  y  5  0 şi 3x  y  5  0 sunt simetrice faţă de axa Ox .
4. Să se determine simetricul punctului A 1, 2  faţă de dreapta de ecuaţie y  5x  1 .
5. Să se calculeze aria triunghiului determinat de dreptele de ecuaţii x  4 , y  x  1 şi 3x  2 y  10  0 .
6. Fie punctele A 1, 2  , B  2,9  , C  3, 1 şi D  4, a  . Să se determine valorile lui a  , pentru care

segmentele  AD şi  BC  au un punct comun.