Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNŢ IMPORTANT

Vă anunţăm că pentru participarea la probele de verificare şi examenele organizate


în sesiunea de examene I – ianuarie / februarie 2018

ESTE OBLIGATORIE :

1. ACHITAREA în proporţie de 50% a TAXEI ŞCOLARE pt. anul universitar


2017/2018.
2. Completarea şi depunerea la secretariatul facultăţii a CONTRACTULUI DE
ŞCOLARIZARE pt. anul univ. 2017/2018.
3. Depunerea la secretariat a DOCUMENTELOR LIPSĂ din dosarul personal pt.
admitere.
4. La intrarea în sala de probă de verificare/examen să prezentaţi CARNETUL DE
STUDENT vizat pt. anul univ.2017/2018.