Sunteți pe pagina 1din 1

ÎN ATENŢIA ANULUI III

Pentru evaluarea la disciplina “ ELABORAREA PROIECTULUI DE


LICENŢĂ I” vă rugăm să vă prezentaţi cu minim 1 capitol din lucrarea de
licenţă sau în funcţie de cerinţele coordonatorului.
Evaluarea studenţilor va avea loc în perioada 8-19 ianuarie 2018.
NEPREZENTAREA LA EVALUARE
ECHIVALEAZĂ CU RESTANŢĂ LA ACEASTĂ DISCIPLINĂ!!!

Secretariat FBC