Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

Produse Și Servicii Bancare Oferite De BRD – Groupe Société


Générale

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
Prof. univ. dr. CONSTANTINESCU LILIANA

ABSOLVENT:
GĂISEANU F. MARIUS MĂDĂLIN

BUCUREŞTI
2018
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CUPRINS

I N T R O D U C E R E..............................................................................................................1
1. ISTORICUL BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE...............................................2
2. OFERTA DE PRODUSE ȘI SERVICII BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
CĂTRE PERSOANE FIZICE.................................................................................................3
2.1 PRODUSE DE ECONOMISIRE ȘI OPERAȚIUNI CURENTE...........................................................3
2.1.1 PRODUSE DE CREDITARE............................................................................................................7

2.2 SERVICII BANCARE LA DISTANTĂ....................................................................................................9


3 STIUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA UNUI CREDIT IPOTECAR................10

3.1 POLITICA DE ACORDARE DE CREDITE CĂTRE PERSOANE FIZICE LA BRD GROUPE


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE........................................................................................................................................10
3.1.1 AVATAJE ȘI DEZAVANTAJE ÎN CONTRACTAREA CREDITELOR IPOTECARE...................13
CONCLUZII ŞI PROPUNERI............................................................................................14
B I B L I O G R A F I E...........................................................................................................15
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

INTRODUCERE
Produsele şi serviciile bancare implică o relaţie bancă-client cu multiple semnificaţii
care a evoluat diferit în timp. Până către sfârşitul secolului XX, în centrul atenţiei se situa
banca care urmarea să asigure produsele şi serviciile cerute de piaţă şi mai puţin modul de
deservire al clienţilor, după principiul “cine are nevoie de mine mă găseşte”. Istoria ultimilor
30 de ani a demonstrat că evoluţia cerinţelor clienţilor pentru produse şi servicii bancare este
extrem de diferită şi tendinţa de îndepărtare a clienţilor de bancă nu a fost cea mai bună.
Concluzia care s-a desprins în urma unor studii de specialitate a fost că nu trebuie neglijat
niciun canal de distribuţie – reţeaua bancară, cardurile, internetul, telefonia fixă sau mobilă –
ci oferta de produse şi servicii să se adreseze diferenţiat pe segmente de clientelă în functie de
cerinţele acestora şi cultura bancară. Ca urmare, se revine în bună parte la reţeaua bancară, dar
restructurată, în sensul extinderii şi mai mult, apariţia de noi unităţi specializate pe diferite
produse şi servicii (credit consum, credit ipotecar, credit de dezvoltare, garanţii bancare, plăţi
electronice la distanţă) care pot acoperi toată gama de clientelă cu cerinţele acesteia.
În lucrarea de faţă, „Produse Și Servicii Bancare Oferite De BRD – Groupe Société
Générale” am prezentat istoricul , activităţile, produsele şi serviciile bancare oferite
de BRD. Lucrarea este structurată pe trei capitole în care am inclus prezentarea băncii,oferta
de produse si servicii BRD, precum şi acordarea unui credit ipotecar.
În primul capitol ,intitulat „ISTORICUL BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE” ,am
prezentat pe scurt istoricul băncii.
Al doilea capitol, „OFERTA DE PRODUSE ȘI SERVICII BRD GROUPE SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE CĂTRE PERSOANE FIZICE”,cuprinde prezentarea de produse si operaţiuni
curente ,precum si pricipalele carduri si servicii bancare la distanţă.
Ultimul capitol, „ STIUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA UNUI CREDIT
IPOTECAR”,cuprinde acordarea unui credit ipotecar,precum si avantajele si dezavantajele
acestuia.

1
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

1. ISTORICUL BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Societatea Naţională de Credit Industrial, strămoşul BRD-Groupe Société Générale, a fost


creată în 1923 ca instituţie publică, statul deţinând 20% din capitalul social, Banca
Naţională a României 30%, restul fiind deţinut de particulari, printre care şi un grup de
foşti directori ai Marmorosch, Blank & Co., prima bancă modernă din România.
Misiunea acestei noi instituţii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului
industrial din România.

După Al Doilea Război Mondial, conform Legii Naţionalizării din iunie 1948, Societatea
Naţională de Credit Industrial a fost naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru
Investiţii. În 1958, după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru
Investiţii a obţinut monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a
tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare. Ea a primit
un nou nume, devenind Banca de Investiţii. În această perioadă, cea mai mare parte a
finanţărilor acordate de Banca Mondială au fost derulate prin Banca de Investiţii.

În 1990, monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate a luat
sfârşit. Banca Română pentru Dezvoltare s-a constituit ca bancă comercială şi a preluat
activele şi pasivele Băncii de Investiţii. Băncii i s-a acordat o autorizaţie de funcţionare
generală.

În decembrie 1998 s-a semnat un acord între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat
(autoritatea care gestiona participaţiile statului), prin care Société Générale a subscris o
majorare de capital de 20% şi a cumpărat un pachet de acţiuni care i-a permis să devină
proprietara a 51% din capitalul majorat al BRD.

În 2001, BRD a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind rapid
una dintre cele mai tranzacţionate societăţi. În anul 2003, Banca Română pentru
Dezvoltare a devenit BRD – Groupe Société Générale în urma unei campanii de
rebranding. În 2004, Société Générale a cumpărat pachetul rezidual de acţiuni deţinut de
statul român în capitalul BRD.
Din punct de vedere juridic BRD se poate defini astfel : BRD – Groupe Société
Générale SA este o societate publică pe acţiuni înfiinţata în România. Banca este
înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr.J40/608/19.12.1991 având codul de înregistrare
fiscală 361579/10.12.1992 și un capital social de 696901518 lei. Banca are sediul social la
Turnul BRD, Bd. Ion Mihalache 1-7, Bucureșți, cod 011171, sector 1, România. Banca
funcționează în temeiul Legii societaților comerciale nr. 31/1990 (cu modificările ulterioare)
și în temeiul Legii bancare nr.58/1998 (cu modificările ulterioare). Potrivit articolelor 5 și 6
din Capitolul II din Actul constitutiv, obiectele de activitate ale Băncii pot fi rezumate într-
unul singur: desfaşurarea de activitaţi bancare.

2
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

2. OFERTA DE PRODUSE ȘI SERVICII BRD GROUPE SOCIÉTÉ


GÉNÉRALE CĂTRE PERSOANE FIZICE
Alături de companii, persoanele individuale reprezintă al doilea mare segment de clienți vizat
de bănci în operațiunile lor de plasare a fondurilor atrase în cadrul activității generale de
intermediere. Activitatea bancară cu persoanele fizice mai este cunoscută și sub denumirea
de retail banking.

Rolul fundamental al băncilor comerciale este acela de a asigura intermedierea bancară, de a


pune în legătură persoanele fizice și juridice care se află în căutare de fonduri, cu cele care
caută să-și plaseze fondurile bănești temporar disponibile.

2.1 PRODUSE DE ECONOMISIRE ȘI OPERAȚIUNI CURENTE

BRD-Groupe Société Générale pune la dispoziția clienților săi persoane fizice următoarele
produse de economisire:
* ATUCONT
Cont de economii în Lei, EUR sau USD, acest instrument flexibil de economisire are
funcţionalităţile unui cont curent şi oferă in acelaşi timp o dobândă fixă pe durata fiecărui
trimestru calendaristic. Disponibilul minim în cont trebuie să fie în orice moment de cel puţin
500 RON / 400 EUR / 700 USD, în funcţie de moneda contului. Majoritatea operaţiunilor
desfăşurate în ATUCONT sunt gratuite. Nu se percep comisioane pentru deschiderea de cont,
depunerile de numerar, încasări intra şi interbancare, transferuri de bani în contul tău curent
deschis la BRD. Accesul la ATUCONT este determinat numai de menţinerea în cont a sumei
minime specificate. Dobânda acordată la ATUCONT este fixă, stabilită pentru fiecare
trimestru calendaristic. Dobânda se calculează de două ori pe lună, la date fixe: 01 si 15 ale
lunii. Sumele depuse/încasate exact în aceste două date încep să fie purtătoare de dobânzi
chiar din momentul respectiv. Toate sumele depuse sau încasate în celelalte zile din lună îţi
vor aduce dobândă începând cu următoarea dată de 01 sau 15. Pentru sumele retrase din cont
în datele de 01 sau 15 ale lunii vei primi dobândă până în momentul respectiv. Sumele retrase
în orice altă zi a lunii vor fi luate în calculul dobânzii retroactiv, începând cu data de 01 sau 15
anterior.
* ATUSTART
Cont de economii în Lei, EUR sau USD, creat special pentru copii, încă din prima zi de
viaţă şi până la împlinirea vârstei de 14 ani. La deschidere, banca va oferi clientului, prin
virament în contul respectiv, o bonificaţie în valoare de 20 RON / 5 EUR / 5 USD, în funcţie
de moneda contului. Disponibilul minim în cont trebuie să fie în orice moment de cel puţin
300 RON / 100 EUR / 100 USD, şi cel mult 4000 RON / 1000 EUR / 1000 USD, în funcţie de
moneda contului. Depunerile, retragerile de numerar sau încasările le poţi face oricând, fără a
fi condiţionat de respectarea unui termen prestabilit prin contract şi fără a afecta procentul de
dobândă cu care este remunerat contul.
* ATUSPRINT
Destinat adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, acest cont de economii în Lei,
EUR sau USD, le oferă posibilitatea să înveţe cum să-si gestioneze singuri economiile, să le
valorifice cât mai bine şi să devina treptat independenti din punct de vedere financiar.
Disponibilul minim în cont trebuie să fie în orice moment de cel puţin 300 RON / 100 EUR /
100 USD, şi cel mult 8000 RON / 2000 EUR / 2000 USD, în funcţie de moneda contului.
* PROGRESSO
Depozit în valută pe termen de 3 ani divizaţi în şase semestre aniversare, care beneficiază
de dobândă garantată prin contract ce creşte de la un semestru la altul. Mai mult, pe durata

3
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

depozitului se pot efectua oricand depuneri suplimentare în aceleaşi condiţii avantajoase de


remunerare.

* DEPOZITUL 1000

Depozit la termen în lei, cu dobânda fixă, garantată pe întreaga perioadă de


constituire a depozitului. Accesibil tuturor persoanelor fizice majore rezidente sau
nerezidente, Depozitul 1000 este un depozit în Lei cu dobândă fixă, care se constituie pe
termen de 90, 180 sau 365 zile. La expirarea termenului, disponibilităţile acumulate în
Depozitul 1000 sunt trasferate automat în contul curent al titularului, menţionat de la
constituire.

* DEPOZITE LA TERMEN – pot fi constituite pe o durată de la 30 zile la 3 ani,


cu dobânzi plătibile lunar sau la scadenţă, în lei sau valută (EUR, USD si GBP), depozitele la
termen oferă o soluţie sigură şi flexibilă de economisire

* CERTIFICATE DE DEPOZIT BRD – sunt instrumente de plasament care


protejează economiile impotriva inflaţiei, la un randament fix si foarte atractiv.

* STEJAR este un produs de economisire însoţit de o garanţie suplimentară de


asigurare în caz de deces, conceput special pentru a răspunde obiectivelor de valorificare a
depozitelor pe termen mediu sau lung şi în egală masură, pentru a asigura viitorul celor
apropiaţi deponentului.

* MULTIPLAN este un program de economisire şi creditare, în Lei sau Euro,


destinat persoanelor care doresc să economisească o anumită perioadă de timp, pentru ca apoi
să obţină finanţarea necesară pentru realizarea oricărui tip de proiect la momentul potrivit.

Banca deschide conturi curente cu sau fara carduri de debit ataşate, conturi revolving
cu carduri de credit ataşate, conturi de depozit, conturi de economii, în lei sau/şi în valută, la
cererea expresă a Clientului. Conturile se deschid la unităţile băncii, în conformitate cu
normele interne, pe baza completării şi semnării de către client a formularelor standard ale
băncii, însoţite de documentele solicitate de aceasta. Oricărui cont i se pot ataşa diverse
produse şi/sau servicii, la solicitarea clientului şi cu respectarea condiţiilor băncii.

Operaţiuni curente

Carduri - Cardul este mijlocul practic care ne ajută să efectuam cheltuieli zilnice:
retragere de numerar de la orice ATM sau plata cumpărăturilor la comercianţi, rămâne să
alegem pe cel care ne corespunde cel mai bine sau să combinam avantajele mai multor carduri
pentru a obţine maximum de satisfacţii.

BRD - Groupe Société Générale pune la dispoziţie o gamă completă de carduri adaptată
profilului şi nevoilor:

4
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

MasterCard/Visa Standard
Ce îți oferă cardul Standard?
MasterCard/Visa Standard este un card de
debit cu valabilitate 4 ani, emis sub sigla
MasterCard (LEI/EUR)/Visa (LEI/USD),
cu asigurare de călătorie inclusă.

Operațiuni pe care le poți efectua:

- Plăți la comercianți (inclusiv


contactless*) și online;
- Retragere de numerar;
- Plăți facturi;
- Interogare sold;
- Schimbare PIN;
- Lista ultimelor 10 tranzacții;
- Western Union la terminalele BRD;
- Reîncărcare cartele Prepaid Orange, Vodafone, Telekom;

* valabil doar pentru cardurile în Lei sau Euro

Siguranță
Asigurare gratuită în strainătate ce include servicii medicale în caz de boală/accident, asistență
medicală, transport medical de urgență.

Extraopțiuni
Ce alte servicii îi poți atașa cardului tău?

- Urgență în străinatate - înlocuire card și fonduri în regim de urgență.


- Asigurarea Confort sau Confort Mobile te acopera în cazul trazanctiilor frauduloase cu
cardul, a furtului de numerar, a cheltuielilor de inlocuire a documentelor, precum și a cheilor
pierdute/furate. In plus asigurarea Confort Mobile Plus include si protectia telefonului mobil,
tableta sau laptop.
- Serviciul de economisire la plata cu cardul: faci shopping și pui și bani deoparte.

Cardul A la Carte

Flexibilitate
A la Carte este un card de debit în LEI, cu
valabilitate de 4 ani, emis sub sigla
MasterCard/Visa, cu design unic.

Alte beneficii pe care le ai:

- Plăți la comercianți (inclusiv contactless) si online;


- Retragere de numerar;
- Plăți facturi;
- Interogare sold;

5
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

- Schimbare PIN;
- Lista ultimelor 10 tranzacții;
- Western Union la terminalele BRD;
- Reîncărcare cartele Prepaid Orange, Vodafone, Telekom;

Extraopţiuni
Ce alte servicii poţi ataşa cardului?

- Servicii de urgenţă în străinătate: înlocuire card şi fonduri în regim de urgenţă


- Asigurarea Confort sau Confort Mobile te acopera în cazul trazanctiilor frauduloase cu
cardul, a furtului de numerar, a cheltuielilor de inlocuire a documentelor, precum și a cheilor
pierdute/furate. In plus asigurarea Confort Mobile Plus include si protectia telefonului mobil,
tableta sau laptop.
- Serviciul de economisire la plata cu cardul:
faci shopping și pui și bani deoparte.

Cardul ISIC
Ce îți oferă cardul ISIC?
BRD-ISIC este un card de debit în LEI, emis
sub sigla Visa, dedicat tinerilor cu varstă peste
14 ani, înscriși într-o formă de învățământ
acreditată. Cardul are valabilitate de 4 ani și
oferă acces la un program internaţional de
reduceri valabil în 130 de țări.

Ce operațiuni poți efectua cu cardul BRD-ISIC?

- Plăți la comercianți, inclusiv online și contactless;


- Retragere de numerar;
- Plăți facturi;
- Interogare sold;
- Schimbare PIN;
- Lista ultimelor 10 operațiuni;
- Western Union la terminalele BRD;
- Reîncărcare cartele Prepaid Orange, Vodafone,
Telekom.

Cardul Sprint
Ce îți oferă cardul Sprint?
Sprint este un card de debit în LEI dedicat
tinerilor, emis sub sigla Maestro/Cirrus, cu
valabilitate de 4 ani.

Ce operațiuni poți efectua cu cardul Sprint?

- Plăți la comercianți, inclusiv online și


contactless;
- Retragere de numerar;
- Interogare sold;
- Schimbare PIN;
- Lista ultimelor 10 operațiuni;

6
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

- Reîncărcare cartele Prepaid Orange, Vodafone, Telekom;


Extraopțiuni
Ce alte servicii poți atașa cardului?

Asigurarea Confort sau Confort Mobile te acopera în cazul trazanctiilor frauduloase cu cardul,
a furtului de numerar, a cheltuielilor de inlocuire a documentelor, precum și a cheilor
pierdute/furate. In plus asigurarea Confort Mobile Plus include si protectia telefonului mobil,
tableta sau laptop.

2.1.1 PRODUSE DE CREDITARE

BRD-Groupe Société Générale oferã urmãtoarele tipuri de produse de creditare:


*credite de consum, care pot fi: - credite pentru nevoi personale nenominalizate;
- credite auto;
*credite imobiliare sau ipotecare:
*leasing.
Creditele de consum oferite de BRD-Groupe
Société Générale imbraca urmatoarele forme:

Mastercard Gold disponibil în RON sau EUR,


cardul de credit MasterCard Gold este
instrumentul de plată recunoscut în întreaga
lume şi adaptat celor mai înalte standarde.
Cardul MasterCard Gold oferă accesul la o linie
de credit - cuprinsă între 3.000 şi 10.000 EUR
(echivalent în RON) în cazul Mastercard Gold în RON sau între 5.000 şi 10.000 EUR dacă
optaţi pentru MasterCard Gold în EUR.

Cardul de credit Gold cu care poti efectua


urmatoarele operatii:
* Plati la comerciantii acceptati
MasterCard, oriunde in tara si in strainatate
* Plata facturilor de utilitati: la ATM-uri si comerciantii acceptanti
* Plati pe Internet
* Retrageri numerar la ATM
* Interogarea soldului contului: la ATM sau prin servicii de banca la distanta: Vocalis,
BRD-Net, Mobilis
Punct card ofera urmatoarele facilitati:
* utilizare nationala si internationala
* ai acces la o linie de credit de pana la 20.000 Lei
* rambursare : suma fixa lunara, in functie de creditul utilizat

7
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

* perioada de valabilitate : 2 ani, cu posibilitatea de prelungire automata atat a cardului cat


si a liniei de credit.

Descoperit autorizat de cont


Ataşat cardului BRD, descoperitul autorizat de cont permite posesorilor unui card BRD să
dispuna în orice moment de o rezervă de bani, rambursabilă pe măsura utilizării sale, sau mai
pe larg:
# o linie de credit acordată pe contul tău curent, la care ai acces prin intermediul unui card
# o perioadă de creditare de 2 ani, cu posibilitate de prelungire automată atât a cardului cât şi
a liniei de credit
# o dobândă variabilă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă
# o finanţare fără garanţii, în Lei, USD sau EUR, care poate ajunge până la maxim 10000
EUR

CREDITUL EXPRESSO
* O finanţare în Lei sau EUR cuprinsă între 600 şi 60.000 RON, respectiv 200 şi 15.000
EUR
* O perioadă de creditare care poate ajunge până la 10 ani
* Fără giranţi
* O dobândă la alegere: variabilă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă sau fixă, care
permite planificarea de la început a sumei de rambursat pentru întreaga perioadă a creditului
* O gamă variată de venituri acceptate: de la venituri din salarii, pensii, dividende, drepturi
de autor, chirii până la venituri din activităţi independente.

EXPRESSO NonStop
* O finanţare cuprinsă între 18.000 şi 360.000 LEI, respectiv 5.000 şi 100.000 EUR… până
la 100% din valoarea proiectelor tale
* Unul sau mai multe credite, suplimentar împrumutului iniţial, în baza aceleiaşi garanţii
* O perioadă de creditare… care poate ajunge până la 25 de ani
* În cazul reîncărcărilor nu se percepe comision la acordare şi nu mai este necesară
constituirea unui nou dosar de credit
* O gamă variată de venituri acceptate… de la venituri din salarii, dividende, drepturi de
autor, chirii până la venituri din activităţi independente. Poţi obţine o sumă mai mare aducând
în completare veniturile a încă 3 membri ai familiei tale.

8
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

EXPRESSO NONSTOP PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE


* Baza de acordare a creditelor o reprezintă veniturile din salariile realizate în străinătate de
către cetăţenii români, la care se pot adăuga şi veniturile membrilor familiei
* O finanţare în Lei sau în EURO, până la 100% din valoarea proiectelor , fără justificarea
sumei împrumutate
* O perioadă de creditare de până la 25 de ani
* Posibilitatea de reîncărcare a creditului iniţial
* Clientul poate desemna un împuternicit care il va reprezenta în relaţia ta cu banca, pe tot
parcursul procesului de acordare şi de derulare a creditului.

Habitat Extra este un credit punte pe termen mediu, adresat celor care vor sã schimbe
locuinţa dar nu vor încã sa o vandã pe cea veche, si le oferã acestora:
* O finanţare în RON sau EUR de până la 100% din valoarea investiţiei ce se finanteaza
* Grad de îndatorare de până la 70%
* O perioadă fixă de creditare de 2 ani
* Perioada de graţie de 23 de luni, în care plăteşti numai dobânda şi comisioanele
* O dobândă indexabilă în funcţie de un indice monetar de referinţă (ROBOR, EURIBOR)
* 0% - comision de rambursare integrală în avans
* Servicii complementare, pe langă creditul propriu-zis: evaluare imobiliară şi intermediere
în asigurarea de viaţă.

2.2 SERVICII BANCARE LA DISTANTĂ

BRD pune la dispoziția clienților săi trei servicii bancare la distanţă prin intermediul cărora se
pot realiza gama diversificată de operaţiuni bancare fără a fi necesară deplasarea clientului la
banca:
* BRD-NET soluţie tranzacţională securizată de Internet Banking care permite consultarea
conturilor şi efectuarea de tranzacţii;
* MOBILIS serviciu de bancă la distanţă, care oferă acces la conturile deschise la BRD prin
intermediul telefonului mobil;
* VOCALIS sau Phone Banking Vocalis - apelând Vocalis clienții BRD își pot consulta soldul
unui cont, pot efectua transferuri sau pot primi informaţii detaliate despre alte produse şi
servicii ale băncii.

9
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

3 STIUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA UNUI CREDIT


IPOTECAR

3.1 POLITICA DE ACORDARE DE CREDITE CĂTRE PERSOANE FIZICE


LA BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Operaţiunea de creditare reprezintă actul prin care banca pune sau se obligă să punã la
dispoziţia clienţilor, fondurile solicitate sau işi ia un angajament prin semnătură, de natură
avalului, cauţiunii sau garanţiei în favoarea acestora.

Ca urmare a masurilor de restructurare a sectorului bancar întreprinse de Banca


Naţională a României începând cu anul 1999 și a imbunataţirii climatului macroeconomic,
activitatea bancară are de la an la an o evoluţie puternic ascendentă. Dinamismul pieţei
bancare românesti este susţinut cu preponderenţa de creditul neguvernamental.

Dezvoltarea segmentului de retail banking a reprezentat principala caracteristică a


activitãţii bancare în creditul neguvernamental. Această evoluţie a fost determinată atât de
dinamizarea ofertei de credite și de relaxarea condiţiilor de creditare, pe fondul accentuării
concurenţei între operatorii bancari, cât şi de extinderea cererii, rezultat al unui consum
reprimat în anii anteriori şi al îmbunataţirii percepţiei publicului asupra evoluţiei viitoare a
veniturilor.

Creșterea extrem de rapidă a creditelor acordate populației a avut consecințe pozitive asupra
sistemului bancar, în principal în ceea ce privește diversificarea riscurilor (concentrate
aproproape exclusiv în zona corporativă până în anul 2003 și îmbunătățirea percepției
publicului larg care a început să considere tot mai mult băncile drept un partener real. În
același timp însă, ritmul ridicat al creditării acestui segment ar putea crea anumite riscuri pe
plan prudențial.

În ceea ce privește politică de acordare a creditelor clientelei persoane fizice de către


BRD această se realizeazã prin Departamentul Strategie și Marketing – Direcția Studii și
Dezvoltare Produse.

Operaţiunile de Credit şi Angajamente pentru clienţii persaone fizice se realizează - având la


baza reguli de analizã, aprobare, acordare a creditelor în lei pentru persoane fizice – cu
ajutorul aplicaţiei de scoring TRANSACT. Această procedură de analiză şi preacceptare de
credit pe bază de scor are drept scop:
• creşterea numărului de credite acordate de BRD, utilizând un sistem de scorare;
• omogenizarea procedurii de întocmire a dosarelor de credit;
• creşterea vitezei de răspuns la cererile de credit ale clienţilor, şi respectiv, a vitezei de
întocmire a dosarelor de credit şi de luare a deciziei;
• constituirea şi utilizarea unor baze de date unice, la nivelul Centralei BRD, inclusiv
pentru clienţii rău platnici.
Particularitatea constă în posibilitatea analizei cu ajutorul acestei aplicaţii a tuturor tipurilor de
credite de consum, respectiv:
- Nevoi personale (NP):
- Bunuri de folosinţă îndelungată (BFI):
- Autovehicule-altele decât Dacia şi Renault (auto):
- Revolving-credit Card Visa Classic Lei

10
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Această aplicaţie este destinată utilizării atât în unităţile BRD cât şi magazinele societăţilor
comerciale cu care banca are închiriată o convenţie la nivel local sau central.
În cazul creditelor ipotecare si imobiliare constituirea şi analiza dosarului decurg
astfel:
Consilierul CLIPRI:
- prezintă clientului caracteristicile produsului (inclusiv obligativitatea domicilierii
veniturilor realizate într-un cont deschis la BRD)
- efectuează o analiză preliminară în baza datelor declarative ale clientului.
Consilierul CLIPRI:
a) Solicită şi verifică următoarele documente:
- Cerere credit imobiliar persoane fizice;
- Acordul privind consultarea Bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare din cadrul
BNR pentru societăţile comerciale/persoana fizica autorizată ( cabinet asociaţie);
- Rezultatul interogării la Biroul de Credit;
- Rapoartele aferente interogării CRB;
- Rezultatul consultării societăţii la baza de date CIP, din cadrul BNR, dacă solicitantul/
codebitorii sunt acţionari majoritari ai unei societăţi comerciale/ persoane fizice autorizate;
- Acte de identitate ale solicitantului şi codebitorului după caz ( BI/CI) certificatul de
căsătorie, acte de identificare vânzători;
- Acte de identificare, înregistrare, autorizare pentru desfăşurarea activităţii
independente, societăţi comerciale pentru persoane care exercită putere de control directă sau
indirectă asupra unei societăţi comerciale/ entităţi fără personalitate juridică;
- Bugetul de venituri şi cheltuieli ale familiei;
- Declaraţie vânzători imobil;
- Documente care să ateste veniturile înscrise în BVC( solicitant şi codebitor)
b) Întocmeşte Fişa sintetică de prezentare a clientului
c) Trimite dosarul la back office
Analiza creditului
− la nivelul personalului cu atribuţii Back Office CliPri
1) Verifica dosarul de credit din următoarele puncte de vedere:
− existenţa tuturor documentelor solicitate
− conformitatea cu datele din cererea de credit, declaraţiilor privind angajamentul şi
BVC
− verificarea modului de luare în calcul al veniturilor( inclusiv vechimea în muncă)
− calculează creditul maxim posibil de acordat utilizând machete de calcul în funcţie
de perioada şi tipul de rambursare dorite de client
2) Se întocmeşte fişa sintetică de analiză a creditului imobiliar
3) Se întocmeşte hotărârea de aprobare/ respingere

Aprobarea creditului
Se face conform componentelor în vigoare( în funcţie de angajamentul global pe în singur
debitor). În acest caz, personalul cu atribuţii Back Office CliPri va întocmi după caz:
Hotărârea de aprobare/ respingere a creditului pentru cele aprobate la nivelul competentei
individuale; Extras din Hotărârea de aprobare/ respingere a creditului, pentru creditele
aprobate la nivelul Comitetului de credit.
Pentru creditele din competenta de aprobare a Centralei, DAC transmite hotărârea de
aprobare/ Extrasul din hotărârea de aprobare a creditului la Back Office-ul Grupului.
După aprobare, operatorul Back Office va transmite Consilierului CliPri dosarul de
credit împreună cu Hotărârea de aprobare/ respingere.
Hotărârea de aprobare este valabilă 60 de zile calendaristice.

11
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Punerea la dispoziţie a creditului


Creditul se va pune la dispoziţia clientului numai după îndeplinirea de către acesta a
următoarelor condiţii:
− încheierea asigurărilor necesare
− plata comisioanelor( conform listei de comisioane în vigoare la data aprobării creditului)
− încheierea unui contract de garanţie pe sume de bani viitoare
− alte cauze prevăzute în Hotărârea de aprobare
Punerea la dispoziţie a creditului se poate face integral sau în tranşe( cu excepţia
creditului pentru cumpărare teren/imobil). În cazul construcţiilor/ modernizării/ extinderii şi
terminării construcţiei creditul se va pune la dispozţie numai după consumarea aportului
propriu.
Garanţiile creditului pot fi:
− Ipoteca de gradul I asupra imobilului care face obiectul creditului sau un altul. Se
accepta si ipoteca de gradul II cu condiţia ca ipoteca de rangul I să fie tot în favoarea BRD cu
respectarea gradului de acoperire cu garanţii
− Depozite colaterale ale solicitantului/altor persoane(garanţii ipotecare) deschise la BRD
− Scrisori de garanţie bancara acceptate de Direcţia Internaţională din Centrala BRD
Valoarea garanţiei se stabileşte în baza raportului de evaluare efectuat cu respectarea
Instrucţiunii de evaluare în vigoare. Gradul de acoperire cu garanţii: garanţia trebuie sa
acopere creditul în proporţie de minim 133%.
Asigurări
1) Asigurarea imobilului ipotecat
Se va încheia un contract de asigurare extinsă pentru riscuri generale fără alte
prevederi limitative
− în maxim 5 zile calendaristice de la încheierea contractului de ipotecă;
− cu o societate din România agreată (conform comunicării Secretariatului General);
− în valuta creditului;
− la valoarea de circulaţie stabilită în raportul de evaluare
− se va concesiona în favoarea BRD;
− primele de asigurare vor fi achitate de către împrumutat, anticipat pe un an de zile;
− asigurarea se va menţine în vigoare pe toata durata creditului.
2) Asigurarea de deces şi invaliditate permanentă ( DIT)
Solicitantul creditului va încheia o poliţă de asigurare de viată DIT−AVIVA( Optimist)
cu următoarele caracteristici:
− la valoarea şi în valuta creditului aprobat;
− prima de asigurare va fi plătită lunar, la scadenţa creditului, prin prelevare automata din
contul curent;
− cota de prima este stabilită de către Asigurător şi se va aplica creditului în sold;
− în aceasta privinţă, solicitantul de credit va completa o Cerere Individuală de Asigurare în
momentul semnării cererii de credit, pe care o va data şi semna. Modul de completare a
Cererii Individuale de Asigurare şi circuitul acesteia se regăseşte în Instrucţiunea privind
Asigurarea de Viată de Grup pentru Garantarea Creditelor;
− urmărirea încasării primelor de asigurare se va face conform aceleiaşi instrucţiuni;
− cota de prima va fi menţionată în contractul de credit.
Derularea creditelor imobiliare
Pe parcursul derulării creditului, personalul cu atribuţii Back Office va urmări îndeplinirea
următoarelor aspecte: respectarea destinaţiei sumelor avansate din credit, încadrarea în
graficul de eşalonare a plăţilor, rambursarea la scadenţă a ratelor şi dobânda, achitarea la
termen a primelor de asigurare, menţinerea în bune condiţii a garanţiilor, încadrarea
constructorului în graficul de execuţie a lucrărilor, menţinerea bonităţii debitorilor.

12
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Gestionarea si urmărirea creditului


În cazul în care debitorul nu îşi respectă obligaţiile doreşte o reeşalonare a creditului. Se va
avea în vedere instrucţiunea de ”Urmărire şi Recuperare credite CliPri”.

3.1.1 AVATAJE ȘI DEZAVANTAJE ÎN CONTRACTAREA CREDITELOR


IPOTECARE

Dobânzile la credite existente pe piață la ora actuală sunt variabile, fixe și cu dobânda
indexată în funcție de un indice de referință (Libor, Euribor și Bubor). Fiecare ascunde la
rândul ei o capcană. Cele fixe sunt doar pe o perioada scurtă, și apoi clientul riscă să rămână
cu aceeași dobânda, chiar dacă restul dobânzilor din piață scad. Cea variabilă mută riscul de la
banca la client și poate să “varieze” mai greu în sens descrescător decât crescător. Cele
indexate se dovedesc a fi cele mai transparente, marja de manevră a băncilor fiind nulă în
acest caz. Contractul de credit încheiat cu banca este un contract de obligații și lipsit de
drepturi pentru clienți. O armată de juriști întocmește contractul tip al fiecărei bănci. Pentru
client, noțiunea de negociere este exclusă din start. Răspunsurile ofițerilor de credit sunt
invariabile: “Dacă nu va convine, contactați altă banca”.

- Dobânzile fixe, de obicei pe un an de zile. Prin această mișcare, băncile au


preluat riscul de dobânda, dar și-au mărit marja de profit pe termen lung (dobânzile vor
scădea în următorii ani), tocmai pentru a-și acoperi acest risc.

- Formularea vagă din contractele de credit, “dobânda va fi variabilă după un


an de zile în funcție de condițiile pieței”, permite băncilor că dobânda fixă să rămână
neschimbată, chiar dacă în restul pieței dobânzile scad (situație similară cu cea înregistrată de
dobânzile la creditele contractate acum un an sau doi, care au rămas cu aceleași dobânzi
mari). În schimb, dobânda variabilă este un risc pe care și-l asumă clientul din start, dar nu
riscă să rămână cu dobânda de 10%, în condițiile în care evoluția acestora merge spre 4%-5%.

- Dobânzile indexate au avantajul că sunt mult mai transparente, evoluția


indicilor de referință fiind publicată zilnic, iar marja de profit a băncii, neschimbată.

Acceptate ab initio, condițiile contractului de credit, citit în maximum jumătate de ora de către
client înainte de semnare, sunt de multe ori încălcit sau sofisticat formulate, în așa fel încât
niciodată împrumutatul nu va avea dreptate, chiar dacă drepturile lui au fost încălcate. La
foarte multe bănci, dobânda variabilă stipulată în contract înseamnă doar majorarea dobânzii
la credite, nu și reducerea ei.

Cum contractele bancare sunt imbatabile, clientul băncii pare să-și piardă orice speranța. Cu
toate acestea, există și variante de contracarare a acestor abuzuri bancare. Este vorba de
creditul de refinanțare, cu ajutorul căruia clientul poate contracta un credit în condiții net
avantajoase față de cel inițial luat de la o altă banca. Cu acest credit, clientul își poate stinge
creditul vechi.

S-ar putea spune că, creditele ipotecare, avantajează atât banca care este „acoperită” în ceea
ce privește posibilitățile de recuperare a creditului acordat în caz de intrare în incapcitate de
plată a debitorului,cât și debitorul sau împrumutatul deoarece poate apela la sume de bani mai
mari, pe perioade de timp mai lungiși cu dobânzi oarecum mai relaxate decât în cazul
creditelor negarantate cu dobânzi reale.

13
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Privită per ansamblu oferta pe care o are la acest moment BRD GROUPE SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE este una dintre cele mai atrăgătoare în raport cu ofertele băncilor
concurente, această opinie fiind întărită și de poziția pe care o are pe piață de profil -
respectiv a două banca din România – și de diversele aprecieri și calificative pe care pe
care le-a primit și continuă să le primească din partea a diverse instituții, organizații și
organisme din domeniul economic.

De la privatizarea sa, BRD - Groupe Société Générale a primit numeroase distincţii şi premii
acordate de publicaţii specializate internaţionale :

* Euromoney : « Cea mai bună bancă din România », acordat în 1999, 2000, 2001, 2002,
2004, 2005 şi 2006

* The Banker : « Cea mai bună bancă din România », acordat în 2003 şi 2006

* Global Finance : "Cea mai bună bancă din România", acordat în 1999, 2000, 2001, 2002
şi 2007

Consider, totuși, că încă s-ar mai putea aduce anumite îmbunătățiri acestei oferte, în
următoarele feluri:

- reducerea nivelului anumitor taxe și comisioane pe care banca le percepe de la clienții


săi;

- fiabilizarea sistemului informatic, care uneori lucrează secvențiat ducând la o mai slabă
înțelegere , de către client, a „fenomenelor” care se petrec cu instrumentele și serviciile
pe care i le oferă banca

- realizarea de noi asocieri(pachete) de produse și servicii .

14
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BI BLIO G RAFI E
1. Mugur Isarescu- Reflectii economice.Piete, bani,banci, Expert, 2001
2. Nicolae Hoanta -Bani si Banci, Editura Economica, 2001
3. Legea bancara nr.58 /1998
4. www.brd.ro
5. www.bnr.ro

15
PRODUSE SI SERVICII BANCARE-BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

16